2. Dondurma İşlemi, Ön Soğutma ve Dondurma Yöntemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. Dondurma İşlemi, Ön Soğutma ve Dondurma Yöntemleri"

Transkript

1 1 / 9

2 Günümüzde birçok ürünün bir blok haline gelmeden tek tek parçalar halinde dondurulması istenmektedir. Bu nedenle bantlı donduruculardan, bantın deliklerinden üflenen hava hızı ürünleri tek tek bir film gibi sararak havada asılı bırakarak her parça yada tane ayrı ayrı dondurulur. Bu sistem IQF olarak adlandırılır. IQF yöntemiyle dondurulmuş meyve ambalajını açan tüketici ürünün tümünü bir kerede kullanmak zorunda değildir. Ürünün hepsini çözdürmeden yeterli miktarı boşaltıp kalanını diğer kullanım için dondurucusunda koruyabilir. 1. Giriş Üzümsü meyveler grubuna giren bütün cinsleri simgeleyen belirli bir özellik bulunmadığından 'Üzümsü Meyveler' deyimini tam olarak açıklamak mümkün değildir. (Ağaoğlu, 1986). "Üzümsü meyveler" denildiği zaman daha çok üzüm ( Vitis), çilek (Fragari a ), ahududu ve böğürtlen ( Rubus ), frenk üzümü ve bektaşi üzümü ( Ribes ), kültür yaban mersini ( Vaccinium ), kuşburnu ( Rosa ), mürver yemişi ( Sambucus ), yabani iğde ( Hippophae ), gibi cinsler ve bunlara bağlı türler akla gelmektedir (Ağaoğlu, 2003). 2 / 9

3 Üzümsü meyvelerin gıda sanayinde kullanımı özellikle meyve suyu ve süt ürünleri endüstrilerinde, dondurma üreticileri, şekerleme ve pasta üreticileri açısından önem taşımaktadır. Üzümsü meyveler bu sektörlerce taze, püre edilmiş, şurup veya su olarak düzenli bir şekilde talep edilmektedir. Önde gelen şekerleme, pasta üreticileri günümüzde çok miktarlarda üzümsü meyve kullanmaktadırlar. Ayrıca alkollü içecek sanayinde de üzümsü meyvelere büyük çapta talep bulunmaktadır. Son yıllarda değişik, doğal bitki çaylarının tüketiciler tarafından aranır hale gelmesi, üzümsü meyvelerin bu amaçla da kullanımını ön plana çıkarmıştır (Ağaoğlu, 2003). Ayrıca reçel ve marmelat sanayinde de çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Hasattan sonra saklanmaları diğer meyvelere oranla zor ve uzun süre soğuk depolarda muhafazaları mümkün olmaması (Ağaoğlu, 2003) nedeni ile üzümsü meyvelerin dondurularak muhafazası gerekmektedir. Üzümsü meyvelerin dondurularak muhafazası sonrası yıl boyunca hem üreticilerin hem de tüketicilerin kullanımına sunulabilir. Bundan dolayı bu tür meyvelerin dondurulması geleneksel mekanik dondurma ile blok veya top halinde dondurulabileceği gibi, IQF (Individual Quick Freezing-Bireysel Hızlı Dondurma) yöntemi ile teker teker dondurulabilmektedir. IQF yöntemi kriyojenik dondurucular veya akışkan yataklı dondurucular kullanılarak gıdaların tek tek ve hızlı bir şekilde dondurulmasıdır (Cemeroğlu ve Soyer, 2005). 2. Dondurma İşlemi, Ön Soğutma ve Dondurma Yöntemleri Dondurma işlemi, gıdanın sıcaklığını donma noktasının altına kadar düşürmeyle, içerdiği suyun buz kristalleri haline dönüşmesini sağlamaktır. Suyun buz haline dönüşmesi ve donmamış sudaki çözünmeyen maddelerin konsantrasyonun artması gıdaların su aktivitelerini düşürür (Fellows, 1990). Böylelikle gıdadaki serbest suda biyolojik aktivite gösteren mikroorganizmaların faaliyetlerine son verilir. Dondurma işlemi ile -10 C ye kadar aktivite gösteren psikrofilik mikroorganizmalar da dahil bütün mikroorganizmaların biyolojik aktiviteleri durdurularak gıdanın kalitesinin düşmesine ve bozulmasına engel olunur (Cemeroğlu ve Soyer, 2005). Örneğin dondurulmuş çilek -12 C depolamada 5 ay, -18 C depolamada 24 ay ve -24 C sıcaklıkta depolamada 24 aydan daha fazla süre depolama ömrüne sahiptir (IIR, 1986). Dondurulacak olan meyvelerin su kaybının önlenmesi ve tekstürünün bozulmaması için meyvelere ilk olarak ön soğutma uygulanır. Ön soğutma ilk olarak 1904 te Amerika Tarım Departmanında çalışan Powell ve arkadaşları tarafından uygulanmıştır (Ryall and Pentzer, 1982). Ön soğutma ısının hemen üründen uzaklaştırmak veya hasattan sonra bir an önce sıcaklığın düşürülerek solunum hızının azaltılarak ve ürünün bozulmasına neden olan prosesler azaltılarak ürünün kalitesinin yüksek seviyede kalmasını sağlamak olarak tanımlanabilir (Brosnan and Sun, 2001). Üzümsü meyvelerin dondurma işlemi sırasında şekillerini 3 / 9

4 koruyabilmeleri için, çilek, ahududu ve çayüzümü gibi, 23 C den 1 C e kadar ön soğutma gereklidir (Acharya at all., 1989). Ön soğutma nem oranı çok yüksek olan yaklaşık -4 C, -5 C lerdeki soğuk hava ile soğutulmasıdır (Cemeroğlu ve ark., 2004). 2.1 Geleneksel Mekanik Dondurma İşlemi Meyveler ve üzümsü meyveler geleneksel olarak soğuk oda ve mekanik dondurucular kullanılarak dondurulmaktadır. Ön soğutma, ürünlerin yaklaşık 0 C de tutulan soğuk geniş odalarda taşıyıcıların içerisinde soğutulmasını içeren ve yavaş gerçekleşen bir işlemdir. Bu işlem ürünün yaklaşık 1 C ye kadar soğutulması saat almaktadır ve bu geçen süre de dehidrasyondan dolayı ürünün ağırlığında %4-5 lik kayıp görülür. Soğutulan ürün -40 C de çalışan mekanik dondurucuya aktarılıp dakika içerisinde -24 C de dondurulur. Bu işlem sırasında da dehidrasyondan dolayı ağırlığın %1-2 si kadar kayıp meydana gelir (Acharya at all., 1989). 2.2 IQF Yöntemi ile Dondurma İşlemi Üzümsü meyveleri IQF yöntemi ile tek tek ve hızlı bir şekilde dondurmak mümkündür. Akışkan yataklı, daldırmalı ve püskürtmeli kriyojenik dondurucular kullanılarak IQF le dondurulmuş ürünler elde edilebilir. Bunların yanında ön soğutma da IQF yöntemi, asıl dondurma işleminde mekanik dondurucular kullanılmasıyla oluşan kriyomekanik dondurma yöntemi ile de IQF ürünler oluşturulur Akışkan Yataklı Dondurucularla Dondurma İşlemi Çok hızlı ve düşük sıcaklıktaki havanın küçük ürünlerle direk olarak teması sağlanması ile ürünlerin IQF şeklinde dondurulması sağlanır. Sıvı veya gaz halindeki bir maddenin katı parçacıkların oluşturduğu tabakadan yukarıya doğru akması, katı maddeleri akışkan gibi davranmaya zorlar. Bu bir akışkan yataktır ve hazır meyve ve sebze gibi IQF ürünlerinin dondurulmasında bu ilkeyle çalışan dondurucular kullanılmaktadır. Düşük sıcaklıktaki hava, 4 / 9

5 yüksek yüzey ısı transfer katsayısı (yüksek hava hızı) ve dondurulacak olan ürünlerin şeklinin küçük olması donma süresinin kısalmasına veya dondurma işleminin hızlı olmasını sağlar. Ayrıca ürünlerin ayırımı da yüksek hava hızı ile sağlanır. Bu sistemlerde ürün bir konveyör ile yüksek hızlı hava ortamına taşınır ve donma süresi konveyörün hızıyla ayarlanır. Ürünlerin bu tip dondurucularla dondurulabilmesi için uygun büyüklük ve şekilde olmaları gerekmektedir. Ürünler bandın bir ucuna koyulur ve deliklerden verilen soğuk hava veya nitrojen yardımı ile akışkanlık oluşturulur. Donan ürünlerde kanala düşer ve uzaklaştırılır. Üzümsü meyvelerin şekli ve büyüklükleri göz önüne alındığında bu tip dondurucularla rahatlıkla dondurulabilir (Singh and Heldman, 2001; Miller and Butcher, 2000). Akışkan yatak dondurucularda 5 10 cm h -1 lık bir donma hızına erişilmek mümkündür ve bu tip dondurucularda çilekler 9 13 dakikada dondurulmaktadır. Diğer soğuk hava akımında dondurma sistemlerinde donma hızı yaklaşık 1 3 cm h -1 olmaktadır. Üzümsü meyvelerin bantlara yapışma riski titreşimli bantlar kullanılmasıyla önlenir (Cemeroğlu ve Soyer, 2005) Daldırarak Dondurma İşlemi Ürünlerin su bazlı olmayan soğutucu akışkan içerisine daldırılması ile hızlı dondurma işlemine tabi tutulmasıdır. İlk uygulanan daldırarak dondurma işleminde soğutucu akışkan olarak R-12 ve diğer halokarbonlar kullanmaktaydı ve bu durum da bu maddelerin atmosfer emisyonlarını arttırmaktaydı. Günümüzde ise bu tip soğutucu akışkanların yerini sıvı nitrojen (kaynama noktası -196 C) tamamen almıştır. Sıvı nitrojenin sahip olduğu korkunç kaynama özelliği türbülansa neden olur, dolayısıyla ürünlerin ayrılmasını ve çok büyük yüzey ısı transfer katsayısı elde edilmesini sağlar. Sıvı nitrojen daldırma dondurucusu genellikle kriyojenik tünel dondurmadan önce IQF ürünlerinin dış taraflarında sert bir tabaka oluşumunu sağlar. Bu sistemde uygulanan hızlı dondurma ile minimum düzeyde nem kaybı, kokunun iyi şekilde saklanması, aşırı donmanın engellemesi ve sıvı nitrojenin yaklaşık oda sıcaklığında gaz halinde çıkmasıyla sıvı nitrojen tüketimini minimuma indirmesi sağlanır (Miller and Butcher, 2000). Daldırarak dondurma işleminde ürünler sıvı refrijerantın bulunduğu havuza taşınır. Burada sıvı refrijerant gaz haline dönüşürken üründen ısı absorp eder. Böylelikle ürünün çok kısa sürede donması sağlanır. Daldırarak dondurucularda en önemli sorun sıvıdan gaz haline geçen refrijerantın tekrar geri kazanılamaması ve pahalı olmasıdır (Singh and Heldman, 2001). 5 / 9

6 2.2.3 Püskürtmeli Kriyojenik Dondurucularla Dondurma İşlemi Ürünlerin direk olarak sıvı azota daldırılmaları ürünlere zarar verebilmektedir. Sıvı azotun ürünlerin üzerine püskürtülmesi ile ürünlerin zarar görme riskini azaltır. Bundan dolayı 1960 dan sonra taşıyıcı bantlardan geçmekte olan ürünlere sıvı azot püskürtülmesi ilkesi ile çalışan dondurucuların tasarımları yapılmıştır. Spiral püskürtmeli kriyojenik dondurucular ve püskürtmeli kriyojenik dondurma tüneli dondurucuları bu yöntemle çalışmaktadır. Küçük sıvı azot damlacıkları ürünlerin üzerinde buharlaşırken, onu hızla soğutup dondurur. Bu tip dondurucularda kullanılan küçük sıvı azot damlacıkları buharlaşma yüzey ısı transfer katsayısını yüksek düzeyde tutmaktadır. Bunun nedeni de sıvı-katı temasının çok iyi gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Genel olarak kriyojenik dondurma tüneli dondurucularında üç kısım bulunmaktadır. İlk kısımda giren ürünlere buharlaşmayla oluşan azot gazının fanlar yardımıyla tünelde hareketi sağlanarak ön soğutma uygulanır. İkinci kısımda bant üzerindeki ürünlere sıvı azot püskürtülerek donma işlemi gerçekleştirilir. Uygulanan sıvı azot damlacıklarından buharlaşamayanlar bandın altındaki haznede toplanır ve tekrar püskürtme sistemine verilir. Son kısımda ise ürünün sıcaklığı dengelenerek tünelin sonundan dışarı alınır (Khadatkar at all., 2004; Cemeroğlu ve Soyer., 2005) Kriyomekanik Dondurma İşlemi Kriyomekanik dondurma sistemlerinde spiral, akışkan yataklı gibi mekanik donduruculardan önce ürünün kriyojenik daldırmalı dondurucularda ön soğutmasını yapılır. Üzümsü meyvelerin dondurulmasında akışkan yataklı mekanik dondurucular en uygun gibi görülmektedir. Bunun yanında kriyojenik daldırmalı dondurucu kullanıldığında, sıcaklığı -340 F (-207 C) olan sıvı nitrojen yardımıyla ürünün dış kısmında birkaç saniye içerisinde kabuk oluşur. Kriyojenik dondurucudan çıkan ürününde oluşan kabuk bu dondurucuya kıyasla daha sıcak olan mekanik dondurucunun ortamına dayanacak kalınlıkta olmaktadır. Bu tabaka ürünün mekanik dondurucuda donması esnasında oluşan hareketten dolayı ürünün zarar görmesini engelleyerek, ürünlerin şekillerini korumalarını sağlar (Acharya at all, 1989). Bu tip dondurucular kullanılarak dondurulan çileklerin kalitesini Agnelli ve Mascheroni (2002) incelemiştir. Yaptıkları araştırma sonucunda çileklerin dondurulmadan önce sıkı olanların kalitesi dondurulmadan önce daha yumuşak olanlara göre daha kaliteli olduklarını saptamışlardır. 6 / 9

7 3. IQF Yöntemi ile Dondurmanın Yararları IQF yöntemi kullanılarak yapılan dondurma işlemi ile tek tek donmuş, geleneksel dondurma işlemi takip edilerek yapılan dondurma ile blok halinde donmuş ürünler elde edilmektedir. Blok halinde dondurulmuş ürünlerin görünümü ve şekilleri hasat edildikleri zamana oranla bozulmaktadır. Örneğin, şeker eklenmeksizin bütün haldeki çileklerin dondurulmasında en yaygın olarak IQF yöntemi uygulanmaktadır. Kriyojenik sıvının (sıvı azot) uygulama süresi, meyve çapının yarıya kadar olan bölümünün donarak adeta bir kabuk oluşturmasını sağlayacak kadardır. Çok düşük derecelere kadar soğumuş bu kabuk daha sonra tüm meyvenin donmasını ve -20, -25 C de dengelenmesini sağlamaktadır (Cemeroğlu ve Soyer., 2005). Ön soğutma işleminde ağırlık kaybını ve bireysel hızlı donmuş meyve verimini etkilemektedir. Bireysel hızlı donmuş meyve verimini artırmak için ön soğutmanın yapılmaması söylenebilir (De Michelis, 2003). Fakat dondurma işleminden önce gıdanın nem kaybetmemesi ve tekstürünün bozulmaması için ön soğutma yapılmalıdır. Yapılan ön soğutmanın süresi de IQF le dondurulacak gıdaları etkiler. Eğer ön soğutma uzun sürerse, IQF yöntemiyle dondurulmasına rağmen non-iqf (IQF olmayan) ürün elde edilmesine neden olur. Bu tip uzun süreli ön soğutma; Non-IQF ürün elde edilmesine Üründe nem kaybına Kemer bantlarda işlem esnasında kırılmalara Suyun gıdadan buharlaşması sonucu dondurucunun düşük performans göstermesine Daha fazla taşıma ve işçi maliyetine 7 / 9

8 Ve en önemlisi düşük talebe ve düşük fiyata satılmasına neden olmaktadır (Acharya at all, 1989). Bunlar göz önüne alındığında ön soğutma işlemi de IQF yöntemi ile yapılmalıdır. 4. Çözündürme Dondurulmuş olan gıdalar kullanılmadan önce tüketiciler veya üreticiler tarafından çözülmeleri gerekmektedir. Çözünme esnasında hücre özsuyu hücre dışına çıkmasıyla mikroorganizmalar kolay üreyebilecek bir ortam bulmaktadır. Mikroorganizmaların kolay üreyebilmesinden dolayı dondurulmuş ve sonra çözünmüş meyvelerin dokularının dondurulmamış olanlarına göre daha hızlı bozulduğu görülmüştür. Dolayısıyla çözünmenin ardından mikroorganizma yükü artacağı için çözülmüş gıdaların bir an önce kullanılmaları gerekir. Blok halinde dondurulmuş olan ürünlerin daha kolay çözünebilmesi için öncelikle buz kırıcılarla küçük parçalara öğütülmeleri çözünmeyi kolaylaştırır. Fakat bu durumda meyveler kendilerine has şekilleri bozulacaktır. Blok halinde dondurulmuş meyvelere kıyasla IQF şeklinde dondurulmuş meyvelerin çözündürülmeleri daha kolay olmaktadır. Tüketicilerin kullanacakları meyveleri çözündürme esnasında sıcaktan etkilenmemeleri için ılımlı koşullarda çözündürmeleri gerekmektedir. Bunu buzdolabında, oda sıcaklığında veya ılık suya bırakılarak çözünmenin gerçekleşmesi beklenir. Endüstride ise geleneksel olarak vakum hücresinde 20C deki sudan ve nemli hava sirkülasyonu ile veya mikrodalga çözündürme sistemi kullanılarak meyveler çözündürülür. Mikrodalga enerjisi kullanılarak çözündürmede mikrodalgalar gıdanın içine nüfuz eder. Bu dalgaların gıdalarca absorbe edilmesiyle çözünme gerçekleşir (Cemeroğlu ve Soyer, 2005; Li and Sun, 2002). 5. Sonuç Diğer meyveler gibi üzümsü meyvelerin gıda endüstrisinde yaygın kullanımı dolayısıyla her mevsim ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için üzümsü meyvelerin dondurularak muhafazası gerekmektedir. Üzümsü meyvelere uygulanacak olan dondurma yöntemi, bu meyvelerin hassas olmalarından dolayı çok fazla önem arz etmektedir. Üzümsü meyvelere uygulanacak olan IQF yöntemi ile tat, görünüş, şekil ve koku açısından hasada yakın ürünler elde edilecektir. IQF yöntemi ile çalışan donduruculardan ise hem ürüne zarar vermeyecek hem de maliyeti daha az olacak olan akışkan yataklı dondurucular veya püskürtmeli dondurucular kullanılması gerekir. 8 / 9

9 9 / 9

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II DERSİN SORUMLUSU ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ISIL İŞLEMLER I Gıdaların bozulmasına neden olan mikroorganizmaların ısı etkisiyle faaliyetlerini engellemek ve gıdalara sürekli

Detaylı

0801606 Gıda Mühendisliği Temel İşlemler III Soğutma SOĞUTMA

0801606 Gıda Mühendisliği Temel İşlemler III Soğutma SOĞUTMA Soğutma 1 SOĞUTMA Soğukta Depolamanın Temel İlkeleri Depolanan gıda ürünlerinin kalitesinin korunmasında sıcaklık önemli bir rol oynar. Sıcaklığın düşürülmesi kalite bozulmasına neden olan tepkime hızlarını

Detaylı

Soğukta Depolama Yöntemlerinin Su Ürünleri Kalitesine Etkileri

Soğukta Depolama Yöntemlerinin Su Ürünleri Kalitesine Etkileri ISSN: 2148-0273 Cilt 2, Sayı 2, 2014 / Vol. 2, Issue 2, 2014 Soğukta Depolama Yöntemlerinin Su Ürünleri Kalitesine Etkileri *Arzu BİNİCİ ve **Gülderen KURTKAYA Özet Beslenme bakımından su ürünleri, içerdiği

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME FRİGORİFİK ARAÇ SEÇİMİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

VAKUM SOĞUTMA SİSTEMİNİN MANTAR VE MARUL SOĞUTULMASINDA UYGULANMASI

VAKUM SOĞUTMA SİSTEMİNİN MANTAR VE MARUL SOĞUTULMASINDA UYGULANMASI VAKUM SOĞUTMA SİSTEMİNİN MANTAR VE MARUL SOĞUTULMASINDA UYGULANMASI Hande MUTLU ÖZTÜRK Ağustos 2007 DENİZLİ VAKUM SOĞUTMA SİSTEMİNİN MANTAR VE MARUL SOĞUTULMASINDA UYGULANMASI Pamukkale Üniversitesi Fen

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SOĞUTMA VE KLİMA TEKNİĞİ. DersNotları PROF. DR. HÜSAMETTİN BULUT

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SOĞUTMA VE KLİMA TEKNİĞİ. DersNotları PROF. DR. HÜSAMETTİN BULUT T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Bölümü SOĞUTMA VE KLİMA TEKNİĞİ DersNotları PROF. DR. HÜSAMETTİN BULUT Şanlıurfa-2011 İÇİNDEKİLER ÖZET.. i ABSARTCT. ii ÖNSÖZ-TEŞEKKÜR..

Detaylı

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1 EKMEK HAMURU HAZIRLAMA 1. EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER 2. EKMEK ÜRETİMİNDE YARDIMCI BİLEŞENLER 3. EKMEK HAMURU EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER Ekmek hamuru hazırlarken

Detaylı

İstanbul Makina Faaliyet Alanları

İstanbul Makina Faaliyet Alanları İstanbul Makina Faaliyet Alanları 1-) Endüstriyel Soğutma 2-) Endüstriyel Havalandırma 3-) Nem Alma 4-) İklimlendirme 1-) SOĞUTMA Soğutmanın Tanımı ve Tarihçesi Bir maddenin veya ortamın sıcaklığını onu

Detaylı

HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI

HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI Öğrencinin Adı ve Soyadı: Gökhan Timuçin FEYZİOĞLU Tezi Yöneten: Yrd.Doc.Dr.

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİZEL MOTOR İLE ÇALIŞAN BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN İNCELENMESİ VE EMİSYON ENVANTERLENMESİ BİTİRME TEZİ DANIŞMAN Doç. Dr. Şeref SOYLU

Detaylı

ETKİLİ TEMİZLİK 1. GİRİŞ

ETKİLİ TEMİZLİK 1. GİRİŞ ETKİLİ TEMİZLİK 1. GİRİŞ Çiftçilik sonsuzdur, kalite de sonsuz olmalı. Bu nedenle Tetra Laval grubunun bir parçası olarak - Leval Agrı ekipmanlarının en yararlı şekilde kullanılarak tüketilecek süt kalitesinin

Detaylı

1.GİRİŞ Dondurma; yağ, sütün yağsız kuru maddesi, şeker, stabilizer ve emülgatörler (harç maddeleri)(yöney 1968), bazen de aroma ve renk maddeleri

1.GİRİŞ Dondurma; yağ, sütün yağsız kuru maddesi, şeker, stabilizer ve emülgatörler (harç maddeleri)(yöney 1968), bazen de aroma ve renk maddeleri 1 1.GİRİŞ Dondurma; yağ, sütün yağsız kuru maddesi, şeker, stabilizer ve emülgatörler (harç maddeleri)(yöney 1968), bazen de aroma ve renk maddeleri (Riber Nielsan 1990) taze veya kurutulmuş yumurta sarısı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ TEREYAĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ TEREYAĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ TEREYAĞI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

1. Isıl işlemler Gıdaların ısıl işlemler ile dayanıklı hale getirilmelerinde bir taraftan asıl amaç olan mikroorganizmalar etkisiz hale getirilirken,

1. Isıl işlemler Gıdaların ısıl işlemler ile dayanıklı hale getirilmelerinde bir taraftan asıl amaç olan mikroorganizmalar etkisiz hale getirilirken, ISIL İŞLEMLER 1. Isıl işlemler Gıdaların ısıl işlemler ile dayanıklı hale getirilmelerinde bir taraftan asıl amaç olan mikroorganizmalar etkisiz hale getirilirken, diğer taraftan, bu gıdaların kalitelerinin

Detaylı

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR:

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR: T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR: İLYAZ İDRİZOGLU M0220086 SUNAY DOĞAN M0120014 DANIŞMAN:

Detaylı

Dondurulmuş Meyve-Sebze Sektör Analizi ve Ön Fizibilitesi

Dondurulmuş Meyve-Sebze Sektör Analizi ve Ön Fizibilitesi Dondurulmuş Meyve-Sebze Sektör Analizi ve Ön Fizibilitesi 2013 www fka 1 org.tr Dondurulmuş Meyve-Sebze Sektör Analizi ve Ön Fizibilitesi, 2013 HAZIRLAYANLAR Abdulvahap YOĞUNLU, Elazığ Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

KATI ATIKLARIN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE KULLANILMASI VE GAZLAŞTIRICILAR

KATI ATIKLARIN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE KULLANILMASI VE GAZLAŞTIRICILAR 835 KATI ATIKLARIN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE KULLANILMASI VE GAZLAŞTIRICILAR Hayati OLGUN Murat DOĞRU Colin R. HOWARTH ÖZET Bu çalışmada; kurutulmuş her türlü organik atıkları (odun parçaları, hayvansal atıklar,

Detaylı

Konserve terimi, dar ve geniş kapsamlı olmak üzere, iki farklı anlamda kullanılmaktadır. Dar anlamı; gıdaların, yalnız hermetik kapatılmış kaplarda

Konserve terimi, dar ve geniş kapsamlı olmak üzere, iki farklı anlamda kullanılmaktadır. Dar anlamı; gıdaların, yalnız hermetik kapatılmış kaplarda Konserve Üretim Teknolojisi Konserve terimi, dar ve geniş kapsamlı olmak üzere, iki farklı anlamda kullanılmaktadır. Dar anlamı; gıdaların, yalnız hermetik kapatılmış kaplarda (teneke kutularda veya cam

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI

KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI ÖZET KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI Erdem AYKAS 1 Engin ÇAKIR 1 Harun YALÇIN 1 Bülent OKUR 2 Yıldız NEMLİ 3 Ahmet ÇELİK 4 Son yıllarda dünya da ve ülkemizde toprağın,

Detaylı

Nemlendirme ve Nem Alma Sistemleri

Nemlendirme ve Nem Alma Sistemleri Teknik Bülten No: 8 Nemlendirme ve Nem Alma Sistemleri Nem Nedir Nasıl Ölçülür H avanın nemi içinde taşıdığı su buharıdır. Tanımlanan şartlarda havanın taşıdığı suyun ağırlığı havanın mutlak nemi, tanımlanan

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI Ders Notları wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

Detaylı

NO FROST KOMBİ BUZDOLABI

NO FROST KOMBİ BUZDOLABI NO FROST KOMBİ BUZDOLABI DESIGN NFK510 CG DESIGN NFK510 CS DESIGN NFK510 CBD Değerli Müşterimiz, Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin

Detaylı

TAHIL TEKNOLOJİSİ I HUBUBAT ( TAHIL )

TAHIL TEKNOLOJİSİ I HUBUBAT ( TAHIL ) TAHIL TEKNOLOJİSİ I DERS NOTLARI YAZARI: GIDA MÜH. VOLKAN AKIN DERSİN SORUMLUSU: ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI HUBUBAT ( TAHIL ) Buğdaygiller ( Poaceae,Gremineae ) familyasına dahildirler. Tüm dünyada 2 milyar

Detaylı

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

ÜLKEMİZDE SEBZE TOHUMCULUĞU

ÜLKEMİZDE SEBZE TOHUMCULUĞU ÜLKEMİZDE SEBZE TOHUMCULUĞU Ülkemiz, yaklaşık olarak 25 milyon ton sebze üretimi ve 800 ha ı aşan üretim alanı ile önemli sebze üreticileri arasında yer almaktadır. Bu üretim miktarı ile Avrupa ülkeleri

Detaylı

GIDA SANAYİNİN TEKNOLOJİK ANALİZİ

GIDA SANAYİNİN TEKNOLOJİK ANALİZİ GIDA SANAYİNİN TEKNOLOJİK ANALİZİ Mükerrem KAYA¹ Nevzat ARTIK ² Mustafa KARAKAYA 3 Şeyma ŞİŞİK OĞRA޹ Barış YALINKILIǹ ÖZET Tarımsal ürünleri hammadde olarak kullanan gıda sanayinin sadece ülke düzeyinde

Detaylı

DANIŞMANLIK HAZIR BETONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

DANIŞMANLIK HAZIR BETONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ Sayfa 0 HAZIR BETON YD DANIŞMANLIK HAZIR BETONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ Enver YILDIZ YD DANIŞMANLIK İnşaat Mühendisi LTD. ŞTİ. Oğuzhan DEMİREL İnşaat Mühendisi ÖNSÖZ Sayfa 1 İnsanoğlunun betonla ilk tanışması

Detaylı

TENEKE KUTULARDA KOROZYON

TENEKE KUTULARDA KOROZYON TENEKE KUTULARDA KOROZYON HAZIRLAYAN: DENĐZ ARASGIDA MÜHENDĐSĐ 1 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Teneke Kutu ve Levha 2. Korozyonun Tanımı 3. Teneke Kutu Yapısı 3.1. Çelik Tabakası 3.2. Kalay Demir Alaşım Tabakası 3.3.

Detaylı