ENDÜSTRĐYEL VĐDALI HAVA KOMPRESÖRÜ ERA SERĐSĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENDÜSTRĐYEL VĐDALI HAVA KOMPRESÖRÜ ERA SERĐSĐ"

Transkript

1 ENDÜSTRĐYEL VĐDALI HAVA KOMPRESÖRÜ ERA SERĐSĐ ( kw) KOMPRESÖRÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN BU KULLANMA KILAVUZUNU DĐKKATLĐCE OKUYUN. KURULUM VE BAKIM ERA ERA D ERA GD ERA VST ERA DVST ERA GDVST KULLANMA KILAVUZU 1 ERA-KK A Parça No: A

2 VĐDALI HAVA KOMPRESÖRÜ ERA SERĐSĐ MODEL :... SERĐ NO :... MAX. ÇALIŞMA BASINCI :... MIN. ÇALIŞMA BASINCI :... YAĞ TĐPĐ :... YAĞ MĐKTARI :... MOTOR GÜCÜ :...HP...kW KULLANICI :... ĐLK ÇALIŞTIRMAYI YAPAN :... ĐLK ÇALIŞTIRMA TARĐHĐ :... PATLAMIŞ GÖRÜNÜŞLER VE PARÇA LĐSTESĐ ĐÇĐN AYRICA VERĐLEN PARÇA LĐSTESĐ KĐTABINA BAKINIZ.

3 ĐÇĐNDEKĐLER 1.BÖLÜM EMNĐYET 1.1 GĐRĐŞ KĐŞĐSEL KORUNMA EKĐPMANLARI BASINCIN TAHLĐYESĐ YANGIN VE PATLAMA HAREKET EDEN PARÇALAR SICAK YÜZEYLER, SĐVRĐ KENAR VE KÖŞELER ZEHĐRLĐ VE TAHRĐŞ EDĐCĐ MADDELER ELEKTRĐK ÇARPMALARI KALDIRMA VE TAŞIMA ÖNEMLĐ HUSUSLAR BÖLÜM MONTAJ 2.1 KOMPRESÖRÜN YERLEŞTĐRĐLMESĐ HAVALANDIRMA VE SOĞUTMA HAVA ÇIKIŞ BORUSU YAĞ SEVĐYESĐ KONTROLÜ ELEKTRĐK BAĞLANTILARI MOTORUN DÖNME YÖNÜNÜN KONTROLÜ BÖLÜM TEKNĐK ÖZELLĐKLER 3.1 TEKNĐK DEĞERLER BÖLÜM KOMPRESÖR SĐSTEMLERĐ 4.1 GĐRĐŞ PARÇALARIN TANIMI VĐDA ÜNĐTESĐNĐN ĐŞLEVĐ SOĞUTMA VE YAĞLAMA SĐSTEMĐNĐN ĐŞLEVĐ DEŞARJ SĐSTEMĐNĐN ĐŞLEVĐ EMĐŞ SĐSTEMĐNĐN ĐŞLEVĐ KONTROL SĐSTEMĐNĐN ĐŞLEVĐ BÖLÜM BAKIM 5.1 GENEL GÜNLÜK ĐŞLEMLER PERĐYODĐK BAKIMLAR YAĞ BAKIMI YAĞ FĐLTRESĐ BAKIMI SEPERATÖR BAKIMI PARÇA DEĞĐŞĐMLERĐ VE AYAR ĐŞLEMLERĐ... 7 A YAĞ FĐLTRE ELEMANI DEĞĐŞĐMĐ... 7 B HAVA FĐLTRESĐ DEĞĐŞĐMĐ... 7 C HAVA FĐLTRE ELEMANI KONTROLÜ... 7 D SEPERATÖR ELEMANI DEĞĐŞĐMĐ... 7 E KONTROL SĐSTEMĐNĐN AYARLANMASI... 8 F KAYIŞIN DEĞĐŞTĐRĐLMESĐ VE GERGĐNLĐK AYARI... 8 G YAĞ DÖNÜŞ (SKAVENÇ) HATTI BAKIMI... 9 H KONDENSTOP BAKIMI VE TAHLĐYE AYARI A ÜÇ FAZLI MOTOR ĐÇĐN SERVĐS ĐŞLEMLERĐ B LOCTITE KULLANMA ÖZELLĐKLERĐ C BORULAMA VE PARÇA KONUMLANDIRMA DĐYAGRAMI TÜM VST SERĐSĐ KOMPRESÖRLERDE ĐNVERTÖR BAKIM VE KONTROLÜ BAKIM KAYITLARI BÖLÜM ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERĐ 6.1 GĐRĐŞ ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERĐ BÖLÜM EK TABLO VE ŞEKĐLLER 7.1 HAVA ÇIKIŞ KANALI YAPILIŞ YÖNTEMLERĐ KABLO, SĐGORTA, KOMPAKT ŞALTER TABLOSU MOTOR RULMAN YAĞLAMA TABLOSU DEĞĐŞECEK YEDEK PARÇALAR VE SERVĐS SAATLERĐ BÖLÜM PARÇA SĐPARĐŞ ETME PROSEDÜRÜ PATLAMIŞ GÖRÜNÜŞLER VE PARÇA LĐSTESĐ ĐÇĐN AYRICA VERĐLEN PARÇA LĐSTESĐ KĐTABINA BAKINIZ.

4 GĐRĐŞ Sayın ERAPOWER Kompresör Kullanıcısı Satın almış olduğunuz kompresör yılların tecrübesi sonucu, en son teknoloji ve mühendislik standartlarına göre üretilmiştir. Bakım talimatlarına uyulursa, son derece problemsiz, verimli ve güvenilir bir üründür. Bir makinanın kullanılmasında ilk dikkat edilecek husus emniyet olmalıdır. ERA serisi Hava Kompresörleri hava ile çalışan cihazlarınız ve sistemlerinizde kullanacağınız basınçlı havanın üretilmesi için imal edilmişlerdir. Makinanın amacı dışında kullanılmasından doğacak sorumluluklardan üretici firma sorumlu değildir ve böyle bir durumda makina garantisi geçersiz hale gelir. Buna rağmen, her makina yetkisiz, eğitimsiz ve dikkatsiz bir personel tarafından kullanıldığında ve amacı içinde kullanılsa bile bir tehlike unsuru oluşturabilir. Bu nedenle, bu kılavuzda yer alan tüm emniyet talimatlarını dikkatlice okuyup, yerine getirin. Bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyup anlamadan önce kesinlikle yer değişimi, montaj veya tamir yapmaya çalışmayın. Kullandığınız kompresör kullanma kılavuzunda bulunan örnek ve resimlerden çok az farklılıklar içerebilir, ancak bu durum makinanın çalışmasını engelleyecek bir durum ortaya çıkarmaz. Kullanma kılavuzundaki talimatları okumanıza rağmen, hala anlamadığınız bir husus varsa veya kafanızda soru işareti oluşturan bir durum varsa veya bu kullanma kılavuzunun bir kopyasına ihtiyaç duyarsanız, firmamız size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. Bu kompresör sadece eğitilmiş ve kalifiye bir eleman tarafından çalıştırılmalıdır. Çok kısa bir süre için bile olsa, yeterli eğitimi almamış personelin kompresörü çalıştırmasına izin verilmemelidir. Firmadaki yetkili kişi kompresörün çalıştırılmasından, servisinden ve bakımından kimin sorumlu olacağını açık bir şekilde saptamalıdır. Firmadaki yetkili kişi makinayı sadece uygun koşullarda çalıştırmaktan sorumludur. Önemli bakımlar sadece üretici firmanın belirleyeceği kalifiye bir eleman tarafından yapılmalıdır. Operatör kişi makinada yaptığı herhangi bir düzeltmeyi (eğer yetkili ise) veya makinanın güvenli çalışmasını etkileyecek şekilde verdiği zararı veya yaptığı değişikliği bildirmekle sorumludur. Makinada bulunan uyarı etiketlerinin çevredekiler tarafından düzgün bir şekilde görünebilmesi için periyodik aralıklarla temizlenmesi veya yenisi ile değiştirilmesi gerekir. Kabin kapaklarının herhangi bir bakım veya tamir sırasında yerinden sökülmesi durumunda, kompresör yeniden çalıştırılmadan önce yerine takılmasına dikkat edin. Emniyet valfi, kayış muhafazası, fan muhafazası, sıcaklık sensörü ve sigorta gibi parçaların sökülmediğine veya değiştirilmediğine dikkat edin. Kompresör üzerinde herhangi bir bakım ve ayarlama işlemi yapmadan önce, kompresörü çalışmasını durdurun, elektriğini kesin, P1 ve P2 basınç göstergelerinin sıfırı gösterdiğine emin olun, kompresörün kazayla çalıştırılması riskine karşı tedbir alın. Makinanın herhangi bir parçasını temizlerken yanıcı veya patlayıcı bir madde kullanmayın. Makinanın emişine patlamaya veya yangına yol açaçak herhangi bir yanıcı gaz girmesini engelleyin. Makinanın çalışma sahasını temiz ve düzenli tutun. Makinanın elektrik sisteminde herhangi bir işlem yapma yetkisine sadece yetkili elektrikçi sahiptir. Kompresörlerinizde sadece orijinal Erapower yedek parçalarını kullanın. Çok gerekli yedek parçaları stoğunuzda tutmanızı öneririz. Yetkisiz firmalardan yedek parça satın almayın. Bu kullanma kılavuzunda bahsedilmemiş olsa bile makinanın emniyeti için çevre şartlarına göre gerekli olan ek güvenlik önlemlerini alın. Kompresörün elektrik sistemi topraklanmış olmalıdır. Kompresörü belirtilen basınç değerleri dışında çalıştırmayı denemeyin. (Çalışma basıncı kompresörün plaketinde belirtilmiştir.) KULLANMA KILAVUZUNU OKUYUN. Makinayı çalıştıracak her yetkili kişi kompresörü çalıştırmadan önce bu kullanma kılavuzununun tamamını dikkatlice okumalıdır. Đşletmenin güvenliğinden sorumlu kişi bunu doğrulatmak için tüm operatörlere bunu imzalatmalıdır. BU KULLANMA KILAVUZUNU OKUYUP ANLADIM. Đmza Tarih Firma Sahibi Operatörler......

5 1. EMNĐYET 1.1 GĐRĐŞ ERAPOWER tüm ürünlerini güvenli bir şekilde çalışması için dizayn edip, üretmiştir. Asıl olarak, bir makinanın güvenli çalışmasının sorumluluğu o makinayı kullanan ve bakımını yapan kişiye aittir. Bu kılavuzda anlatılan emniyet uyarılarına dikkat edilirse, kaza olasılığı azaltılmış ve makinanın ömrü de arttırılmış olacaktır Kompresörün çalıştırılması sadece eğitimli, kalifiye ve aynı zamanda bu kılavuzu dikkatlice okuyup anlayan kişiler tarafından yapılmalıdır. Bu kılavuzda yer alan talimatlara, işlemlere veya emniyet uyarılarına uyulmaması kazalara, hasara ve yaralanmalara yol açabilir. Makinanın montajından, çalıştırılmasından ve bakımından önce, bu kullanma kılavuzu mutlaka okunmuş olmalıdır. Kompresörün çalıştırılması güvenli değilse, kesinlikle çalıştırmayın. Bu durumdan diğer kişilerin haberi yoksa, makina üzerine kolayca okunabilecek bir uyarı yazısı asın ve makinanın çalıştırılmasının engellenmesi için ana güç kablolarını sökün. ERAPOWER grubunun yazılı onayını almadan makina üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayın. 1.2 KĐŞĐSEL KORUNMA EKĐPMANLARI Firma yetkilileri; makinayı kullanan personelin tüm emniyet tedbirlerini almasına ve tüm koruma standartlarına uyulmasına karşı hassas ve dikkatli olmalıdır. 1.3 BASINCIN TAHLĐYESĐ A. Kompresör hava çıkış borusu ile hava tankı arasına bir adet vana monte etmek gerekir. Her çeşit tamir ve benzeri durumda tanktaki havayı boşaltmadan sadece bu vana kapatılmasıyla, zamandan kazanarak güvenliği sağlamış olursunuz. B. Kompresörünüzün daha verimli çalışması için uygun cihaz, hava hortumu, boru ve filtreleri seçin. Seçtiğiniz cihazların tümünün kompresörün çalışma basıncına ve kapasitesine uygun olduğundan kesinlikle emin olun. C. Tüm basınçlı hava bağlantılarının, kaza ile açılmaması için, iyi bir şekilde yapıldığını kontrol edin. D. Herhangi bir fitting, hortum, valf gibi bağlantıyı ya da filtre gibi bir elemanı sökmeden önce, tüm iç basıncı boşaltın. Önce kompresörün çalışmasını durdurun, daha sonra tanktaki basıncın boşaldığını (manometrede 0 değerini) görün. Herhangi bir yanmaya ve yaralanmaya yol açmamak için, kompresörün çalışmasını durdurduktan sonra tanktaki yağ köpüğünün azalmasını bekleyin. Seperatör tankında basınç varken yağ tapası yada herhangi bir elemanın sökülmesi durumunda sıcak ve basınçlı yağın fışkırarak, yaralanmalara sebep olabileceğini unutmayın. E. Basınçlı havanın direkt çıkışı olan herhangi bir noktadan insan ve canlıları uzak tutun. Đnsan ve canlıların üzerine basınçlı hava tutmayın. Kompresörün ürettiği havayı solumayın. F. Ciddi kaza ve yaralanmalara yol açmamak için hava hortumu ile şaka yapmayın. G. Emniyet presostatı ve emniyet ventilinin fabrika ayarını değiştirmeye çalışmayın. 1.4 YANGIN VE PATLAMA A. Kompresör içinde ve çevresinde yağ veya herhangi bir yanıcı madde birikintisi gördüğünüzde derhal temizleyin. B. Kompresörü kapatın ve soğumaya bırakın. Daha sonra kıvılcım, alev veya diğer yangın oluşturacak sebepleri ortadan kaldırın ve bu işi yaparken çevrede sigara içilmesine kesinlikle izin vermeyin. C. Yağın ses izolasyonu üzerinde, kompresörün dış yüzeyinde veya kabin içinde birikmesine kesinlikle izin vermeyin. Gerekirse, bu birikintileri temizleyecek uygun bir temizleyici temin edin. Gerekirse ses izolasyon süngerlerini çıkarıp, değiştirin. Temizleme işleminde yanıcı maddeleri kesinlikle kullanmayın. D. Onarım, temizlik veya kabin içinde herhangi bir işlem yapacaksanız kesinlikle kompresörün enerjisini kesin. E. Elektrik ve basınç bağlantılarını iyi şartlarda muhafaza edin. Kopan yada yalıtımı bozulmuş bir kabloyu derhal değiştirin. Tüm elektrik ve basınç bağlantılarını temiz ve düzenli bir şekilde muhafaza edin. F. Topraklanmış veya iletken maddeleri, herhangi bir yangına sebep olmaması için, üzerinde elektrik bulunan parçalardan uzak tutun. G. Kaynak yapacaksanız ısıdan etkilenen ses izolasyon süngeri gibi maddeleri söküp, yerinden çıkarın. H. Düzgün çalışan ve dolu bir yangın söndürme cihazını sürekli olarak kompresörün yakınında bulundurun. I. Yağ ile temas etmiş tüm bez veya çöpleri kompresörden uzak tutun. J. Uygun bir soğutma hava akışı olmadığı durumunda kesinlikle kompresörü çalıştırmayın. K. Herhangi bir tehlikeli çevre şartlarında kompresör o duruma uygun ve özel olarak üretilmemişse kesinlikle kompresörü çalıştırmayın. 1.5 HAREKET EDEN PARÇALAR A. Ellerinizi, kollarınızı ve elbiselerinizi makina aksamının hareket eden parçalarından uzak tutun. B. Kompresör çalışıyorken, fan, kayış ve benzeri hareketli parçalara yakalanmamak için, mümkün olduğunca uzak durun. C. Kompresörün çevresinde ve özellikle hareket eden ve sıcak parçalara yakınsanız mümkün olduğu kadar üzerinize tam oturan kıyafetler giyin ve saçlarınız uzun ise toplayın. D. Herhangi bir ayar veya tamirat yapmıyorsanız, kapakları kapalı tutun. E. Kompresörü çalıştırırken, tüm personeli, fışkırma, patlama ve fırlamaların yol açabileceği hasarlardan korumak için, kompresörün uzağında tutun. F. Bir onarım veya ayar işlemine başlamadan önce, herhangi bir kişinin kazayla kompresörü çalıştırmaması için, kompresörün elektrik bağlantısını güç kaynağından ayırın. Kompresör uzaktan kontrol ediliyorsa, bu durumu uyarı işaretleri ve etiketlerle kompresör üzerinde belirtmek kesinlikle çok önemlidir. G. Ellerinizi, ayaklarınızı ve özellikle yürünecek koridorları yağdan ve sudan uzak tutun ki, herhangi bir kayma veya düşme olayına sebebiyet verilmesin. H. Kompresörün çalıştırıldığı yerde yeterli aydınlatma olmasını sağlayın. 1.6 SICAK YÜZEYLER, SĐVRĐ KENAR VE KÖŞELER A. Sıcak yüzeyler, sıcak yağ, keskin kenar ve köşelerle temastan sakının. B. Hava çıkışı olan tüm noktalardan vücudunuzu uzak tutun. C. Kompresör üzerinde çalışıyorsanız, eldiven ve başlık gibi kişiyi koruyucu giysiler giyin. D. Bir adet ilk yardım çantası bulundurun. Herhangi bir yaralanma durumunda doktorunuzu arayın. Enfeksiyona yol açabilecek ufak sıyrık ve yanmaları göz ardı etmeyin. 1

6 1. EMNĐYET 1.7 ZEHĐRLĐ VE TAHRĐŞ EDĐCĐ MADDELER A. Kompresörden çıkan basınçlı havayı solumayın. TEHLĐKE! Basınçlı havayı direkt olarak solumak ciddi yaralanmalara ve hatta ölümlere yol açabilir. B. Basınçlı havayı direkt olarak solunum sağlayıcı cihazlar ve hatlarda kesinlikle kullanmayın. Ayrıca bu cihazlardan çıkan havayı kesinlikle havalandırması olmayan veya kapalı odalara boşaltmayın. C. Kompresörü sadece yeterli havalandırmaya sahip bölümlerde çalıştırın. D. Kompresörü, hava emişinin aşındırıcı, zehirli veya buhar çıkışlı ortamlardan uzak olduğu bir yere yerleştirin. E. Kompresörde kullanılan yağ tipik olarak endüstriyel bir yağdır. Bu yağın vücut ile temasından sakının. Böyle bir olay meydana gelirse yağın temas ettiği bölgeyi su ve sabun ile yıkayın. Kompresörünüze yağ doldurulması ile ilgili bilgi için, bu kılavuzdaki yağlama bölümü ne bakın. 1.8 ELEKTRĐK ÇARPMALARI A. Kompresör bu kullanma kılavuzunda yer alan talimatlara ve tüm standartlara uygun olarak monte edilmelidir. Elektrik bağlantı işlemlerini kalifiye bir elektrikçinin yapması gerekir. B. Vücudunuzun tüm bölgelerini, el aletini ve iletken maddeleri, üzerinden elektrik geçen parçalardan uzak tutun. Makinanın üzerinde elektrik bulunan kısımlarında bir onarım veya ayar yapıyorsanız ayaklarınızın ıslak olmamasına ve yalıtkan bir madde üzerinde bulunmaya özen gösterin. Tüm onarım ve ayar işlemlerini tek elle ve mümkün olduğu kadar sağ elle yapın ki, herhangi bir elektrik çarpması durumunda, elektrik akımının kalp yolu üzerinden geçme olasılığı azaltılmış olsun. C. Onarım işlemini kuru, temiz, iyi aydınlatılmış ve havalandırması iyi olan ortamlarda yapın. D Kompresörünüzün elektrik dolabı kapısını mutlaka kapalı tutun. Açmanız gerekli ise kompresörü durdurarak, ana şalterden kompresörün enerjisini kesin. E. Topraklanmamış herhangi bir iletkene dokunmadan önce veya elektrik aksamında bir ayar yapmadan önce kompresörün enerjisini kesin. F. Montajdan sonraki ilk çalıştırmadan önce, tüm cihazları dikkatlice kontrol edin. H. Kompresörü yerleştireceğiniz yerin kompresörün ağırlığını taşıyabilecek sağlamlıkta olduğundan emin olun. I. Kompresörü kaldırmadan önce forkliftin ayaklarının çok iyi bir şekilde ayarlandığından emin olun. J. Forkliftin makinayı gereğinden fazla kaldırmamasına dikkat edin ve çok yavaş ve dikkatli hareket edin. K. Forklift ile paletli kompresörü kaldırmadan önce kompresörün palete sağlam bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Palete düzgün monte edilmemiş veya bağlantı bozulmuş ise, kompresörü kesinlikle kaldırmayın, aksi halde, ciddi yaralanmalara ve kazalara yol açılabilir. ŞEKĐL 1.1 : KALDIRMA ve TAŞIMA 1.10 ÖNEMLĐ HUSUSLAR A. Eğer kompresör içine insan girebilecek kadar büyükse ve makinanın içinde herhangi bir kişi bir işlem yapıyorsa bu durumdan diğer personeli haberdar edin ve makinanın kapılarını açık tutun ki bu sayede personelin yanlışlıkla makinayı çalıştırmasına ve içeride çalışan kişinin yaralanmasına engel olun. B. Kompresörün kapaklarını kapatmadan önce makinanın içinde kimsenin olmamasına dikkat edin. C. Herhangi bir tamir veya ayar işleminden sonra makinanın içinde yedek parçanın, temizleme maddesinin veya ölçü aletinin kalmadığına emin olun. D. Herhangi bir tamir veya ayar işleminden sonra, varsa, tüm muhafazaların takıldığından emin olun. E. Hareket eden parçaların hiçbir yerle sürtünmemesine dikkat edin. F. Elektrik taşıyan kabloları açıkta bırakmayın. 1.9 KALDIRMA VE TAŞIMA A. Kompresörü mümkün ise forklift ile kaldırın, ama bu mümkün değilse, Şekil 1.1 de gösterildiği gibi askı ile kaldırın. B. Kaldırma işlemine başlamadan önce gerekli kaynak noktalarında bir problem olup olmadığını ve gevşemiş olabilecek somun ve vidaları gözden geçirin. C. Kaldırma ve destekleme için kullanacağınız tüm cihazların iyi durumda olduğuna ve kompresör ağırlığını taşıyabilecek kapasitede olmasına dikkat edin. Eğer kompresör ağırlığından emin değilseniz, önce kompresörü tartıp sonra kaldırma işlemine başlayın. D. Kompresörü kaldırırken zarar görmemesi için çok dikkatli şekilde davranmaya özen gösterin. E. Kompresörü kaldırırken makinanın altında kimsenin durmamasına dikkat edin. F. Kompresörü gereğinden fazla kaldırmayın. G. Kaldırma işlemini yapan kişinin kompresör asılı iken kompresörü görmesini sağlayın. 2

7 2. MONTAJ 2.1 KOMPRESÖRÜN YERLEŞTĐRĐLMESĐ ERA Serisi kompresörlerin yerleştirileceği yüzey, makinayı taşıyabilecek kapasitede ve nemden arındırılmış olmalıdır. Yangın ile korozyona sebep olacak kaçaklar önlenmelidir. Hiçbir boru yükü (kasıntı ve yaz-kış genleşme farklılıklarından doğan gerilimler) kompresöre dış bağlantılarla iletilmemelidir. Uygun oda ve yerleşim planı şekil 2.1 de gösterilmiştir. Kompresörün kullanıcı basınçlı hava şebekesine bağlantısı flexible hortum veya boru vasıtası ile yapılmalıdır. Kompresörü dış bir alana yerleştirecekseniz, lütfen Erapower a veya size en yakın Erapower yetkili servisine başvurun. 90ºC nin altında iken yapılan yağ seviyesi kontrolü yanıltıcı Yağ seviyesi minimumun altında kalıyor ise, yağ ilave edin. Daha geniş bilgi için bakım bölümünü okuyun. 2.5 ELEKTRĐK BAĞLANTILARI Kompresörde kullanılacak kablolar ve bağlantılar kompresörün gücüne göre seçilmelidir ve kullanılmalıdır. Bağlantılar kalifiye bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır. NOT! Kompresörü ilk defa çalıştırmadan önce elektrik bağlantılarını kontrol edin. UYARI! Makinayı açmadan veya herhangi bir servis işlemi yapmadan önce ana şalterden enerjiyi kesin. 2.6 MOTORUN DÖNME YÖNÜNÜN KONTROLÜ NOT! Kompresörün motor dönüş yönü kontrolü ilk çalıştırmadan önce yapılmalıdır. Bunun için gerekli olan kapakları sökün. Tüm Erapower kompresörleri faz sırası rölesi ile üretildiğinden kompresörünüzün ters yönde çalıştırılması mümkün değildir. ŞEKĐL 2.1 : YERLEŞĐM 2.2 HAVALANDIRMA VE SOĞUTMA Çalışma sıcaklığını normal düzeyde tutabilmek için kompresörü, yeterli hava akışı sağlanmış bir yere yerleştirin. Kompresörünüzün çalışacağı odanın hacmi, havalandırması ve kompresör etrafındaki boşluklar, kompresöre servis yapılabilmesine ve soğutma havası ihtiyacına uygun olmalıdır. Kompresörün tesis edilmesi aşamasında, Erapower Vidalı Kompresörlerinin Yerleştirme Prensipleri başlıklı ek belgeye ve kompresörün ölçülerini ve bağlantılarını gösteren Boyutlar belgesine uygun yerleştirme yapmak gerekir. Hava soğutmalı kompresörünüzü çevre sıcaklığının 0 C nin altında olduğu bir yere yerleştirmeyin, gerekirse kompresör odasını ısıtın. Kompresörün soğutma radyatörü direkt olarak güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Kompresörün radyatör çıkışı tarafından sert rüzgarlar almaması gerekir; oda seçimi ve yerleşiminde bu noktaya da dikkat edin. 2.3 HAVA ÇIKIŞ BORUSU Hava çıkış borusu şekil 2.1 de gösterildiği gibi yerleştirilmelidir. Kompresörü gerektiğinde çıkış hattından ayırabilmek için bir adet çıkış vanası (E) konulmalıdır. 2.4 YAĞ SEVĐYESĐ KONTROLÜ Kompresörün yağ doldurma tapasının yanında yağ seviyesini gösteren şeffaf hortum mevcuttur. Bu hortumun yanında seviyeyi gösteren bir etiket mevcuttur. Yağ seviyesinin minimum ile maksimum işareti arasında olması gerekir. Yağ seviyesini kontrol etmek için, kompresörü çalışma sıcaklığı en az 90ºC iken stop ettirin ve 15 dakika bekledikten sonra yağ seviyesi kontrol edin. Kompresörün çalışma sıcaklığı 90ºC den az ise, emiş kaportası açıklığını kapatarak, 90ºC ye kadar çabuk ısınmasını sağlayabilirsiniz. Kompresörün çalışma sıcaklığı ELEKTROMEKANĐK PANELLĐ KOMPRESÖRLERDE DÖNÜŞ YÖNÜ KONTROLÜ Çalışmaya Hazır (Ready) ışıklı butonuna basarak ışığının yandığını görün. (Butona bastığınızda lamba yanıyor fakat elinizi çektiğinizde sönüyorsa fazların kompresöre yanlış sıra ile bağlandığını anlayabilirsiniz; emin olmak için motor koruma rölesinin ışığını kontrol edin, ışık yanmıyor ise fazlarınız ters bağlıdır. Giriş fazlarından ikisinin yerini değiştirin.) Bu ışık; makinanın çalışması için elektrik ile ilgili olarak herhangi bir arızanın olmadığını gösterir. Daha sonra kontrol işlemi için Start-Stop butonunu çevirerek, kompresörü kısa bir süre (1-2 sn) çalıştırın. Vidaya kasnak veya kaplin tarafından bakıldığında, vida saat yönünün tersine dönmelidir. (Şekil.2.2 ye bakın.) ŞEKĐL 2.2 : MOTOR-VĐDA DÖNÜŞ YÖNÜ ELEKTRONĐK KONTROL PANELLĐ KOMPRESÖRLERDE DÖNÜŞ YÖNÜ KONTROLÜ Kompresöre enerji verin. Eğer panele enerji geliyorsa ve ekranda herhangi bir uyarı alarmı vermiyorsa fazlar doğru bağlanmış demektir. Eğer ekrana enerji gelmiyor veya ekranda uyarı mesajı varsa (0020) fazlar ters bağlanmış demektir; giriş fazlarından ikisinin yerini değiştirin. Daha sonra kontrol işlemi için Start butonuna basın; kompresörü kısa bir süre (1-2 sn) çalıştırın. Vidaya kasnak veya kaplin tarafından bakıldığında, vida saat yönünün tersine dönmelidir. (Şekil.2.2 ye bakın.) 3

8 3. TEKNĐK ÖZELLĐKLER 3.1 TEKNĐK DEĞERLER KOMPRESÖR TĐPĐ :... ÇALIŞMA BASINCI : 7 bar 8 bar 10 bar 13 bar KAPASĐTE :...m³/ dk TAHRĐK ŞEKLĐ : kayış-kasnak direkt akuple YOLVERME SĐSTEMĐ : yıldız-üçgen invertör sürücülü VĐDA TĐPĐ :... SOĞUTMA SĐSTEMĐ : Hava Soğutmalı ORTAM SICAKLIĞI : 0-45 ºC ORTALAMA ÇALIŞMA SICAKLIĞI : ºC BASINÇLI HAVA ÇIKIŞ SICAKLIĞI ANA MOTOR PLAKET DEĞERLERĐ FAN MOTOR PLAKET DEĞERLERĐ FAN ÇAPI FAN DEBĐSĐ SOĞUTMA GÜCÜ KULLANILAN YAĞ : Ortam sıcaklığının 8-12 ºC üzerinde : 380/400 V-50/60 Hz-...d/dk-...kW-...A : 380/400 V-50/60 Hz-...d/dk-...kW-...A :...mm :...m³/h.... Pa :....kcal/h :. EŞDEĞER YAĞLAR :... YAĞ KAPASĐTESĐ :...L... YAĞ FĐLTRESĐ :... HAVA FĐLTRESĐ :... SEPERATÖR :... EMNĐYET PRESOSTATI :... AYAR PRESOSTATI :... BASINÇ SENSÖRÜ :... SICAKLIK SENSÖRÜ :... ( 1 ) ĐNVERTÖR DEĞERLERĐ :. ( 1 ) MOTOR HIZI (MAKSĐMUM-MĐNĐMUM) : d/dk Hz ( 2 ) KAYIŞ - KAPLĐN ( 3 ) :. ( 2 ) KAYIŞ GERGĐNLĐK FREKANSI :.. Hz (Natural Frequency of Beltspan) (1) Sadece VST, DVST, GDVST tipi değişken devirli kompresörler için. (2) Sadece ERA serisi kayış-kasnaklı kompresörler için (3) Sadece Direkt Akuple kompresörler için. Yukarıda verilen bilgiler tanım nitelikli olup, ERAPOWER ın değişiklik hakkı saklıdır. Arıza ve parça siparişi için kitabın son bölümüne bakın. Sipariş esnasında kompresörünüzün tip ve seri no sunu bildirmeniz, en çabuk ve doğru bilgi için, hem size hem ERAPOWER a yardımcı olacaktır. 4

9 4. KOMPRESÖR SĐSTEMLERĐ 4.1 GĐRĐŞ ERAPOWER marka kompresörler kaliteli ve güvenilirliği ile dayanıklılığını ispatlamış; ağır hizmet kompresörüdür. 4.2 PARÇALARIN TANIMI ERA, ERA D, ERA GD, ERA VST, ERA DVST, ERA GDVST serisi vidalı hava kompresörleri, vida ünitesi, elektrik motoru, yol verme ünitesi, kayış-kasnak veya direkt akuple tahrik sistemi, emiş sistemi, hava tahliye sistemi, yağlama ve soğutma sistemi, kontrol paneli ve seperatörden oluşmaktadır ve her şey çelik bir kabin üzerine monte edilmiştir. ERA VST, DVST ve GDVST serisi kompresörlerde, ERA, ERA D ve ERA GD serisi kompresörlerden farklı olarak, motorun dönme hızını değiştirmek için, invertör cihazı kullanılır. ERA ve ERA VST serisi vidalı hava kompresörlerinde elektrik motoru vida ünitesini kayış-kasnak vasıtasıyla döndürür. ERA D, GD, DVST ve GDVST serisi kompresörlerde elektrik motoru vidayı kaplin üzerinden direkt veya dişli vasıtası ile döndürür. Vida ünitesi havayı emerek, bir yağ filmi içinde basıncını yükseltir ve seperatör tankına gönderir. Seperatör filtre, yağ ile havayı birbirinden ayırır. Radyatörde soğutulan yağ tekrar vida ünitesine, basınçlı hava ise kullanma için hava tankına gönderilir. Kompresörde bulunan fan, soğutma havasının radyatöre gitmesini sağlar. Radyatör özel yapısı sayesinde yağ ve havayı ayrı bölümlerde soğutur. 4.3 VĐDA ÜNĐTESĐNĐN ĐŞLEVĐ Tüm ERA kayış-kasnaklı veya direkt akuple (D, GD) sabit devirli veya değişken devirli (VST, DVST, GDVST) vidalı kompresörlerde kullanılan vida ünitesi yağ enjeksiyonlu, tek kademeli, pozitif yer değiştirmeli bir vida ünitesidir. Bu vida ünitesi ihtiyaçlarınızı karşılamak için sürekli ve darbesiz bir sıkıştırma sağlar. NOT! Bu kompresörlerde vidaya yapılacak herhangi bir işlem kompresörün tüm garantisini ortadan kaldırır. 4.4 SOĞUTMA VE YAĞLAMA SĐSTEMĐNĐN ĐŞLEVĐ Soğutma sistemi fan, radyatör, yağ filtresi, bağlantı hortumları (boruları) ve tanktan oluşur. Tankta bulunan yüksek basınç, yağı radyatöre, radyatörden yağ filtresine ve oradan da vida ünitesindeki düşük basınçlı tarafa doğru akmaya zorlar. Yağ vida ünitesine girmeden önce filtre edilerek, zararlı partiküllerden arındırılır. Vidaya enjekte edilen yağ, rotorlar arasında hava ile karışarak, sızdırmazlığı sağlar. Yağın üç temel işlevi vardır: 1. Vida ünitesinde yağ ve hava karışımının sıkıştırılması ile oluşan ısıyı alan soğutucu akışkan görevi yapar. 2. Stator ve rotorların arasında bir yağ filmi oluşturarak sızdırmazlığı sağlar. 3. Rotorların yataklarını yağlar. Hava/yağ karışımı vida ünitesinden çıkıp seperatör tankına gelince, kaba partiküller halinde yağ havadan ayırılır; tam ayrıştırma işlemi seperatör elemanı tarafından yapılır. Yağdan ayrılan hava, seperatörden ve radyatörden geçirilerek, hava hattına gönderilir. Seperatör tankında kalan yağ, radyatörde soğutularak, yeniden enjekte edilmeye hazır hale getirilir. Vida ünitesinden çıkan basınçlı hava/yağ karışımı, seperatör tankına girer. Tankın üç görevi vardır: 1. Yapısal özelliğinden dolayı ilk yağ ayırma işlemini yapar. 2. Kompresörün yağ deposu olarak kullanılır. 3. Seperatörü muhafaza eder. (Bakım bölümünün sonundaki Şekil 5.7 ye bakın.) 4.5 DEŞARJ SĐSTEMĐNĐN ĐŞLEVĐ Vida ünitesinden gelen basınçlı hava / yağ karışımı tanka girer, tankın yapısal özelliği sayesinde karışımın hızı düşürülür ve yönü değiştirilir. Bu sırada karışımdaki yağ oranı düşmüştür. Kalan karışım seperatör filtresine gider. Seperatör özel yapısı sayesinde karışımdaki yağ partiküllerini tutar. Bu sırada bir miktar yağ seperatöre sızar ve yağ dönüş hattından (skavenç hattından) geçerek vida ünitesine gider ve oradan tanka geri gelir. Yağ dönüş hattı seperatörün alt tarafından vida ünitesinin emişine uzanır. Seperatörün alt tarafındaki yağ; tank ile vida ünitesindeki basınç farkı sayesinde kompresöre geri döner. Tankın iç ve dış basınçları (P1 ve P2) arasındaki fark kontrol edilerek seperatörün ömrünü anlayabiliriz. Kompresör tam yükte iken fark 1,5 bardan daha az olmalıdır. Eğer basınç farkı 1,5 bar ve fazlası ise seperatör elemanı kesinlikle değiştirilmelidir. Eğer kompresör yüksek basınç arızası veya ana motor termik arızası sebebiyle sıkça durursa seperatör basınç farkı kontrol edilmelidir. Tankın üst tarafındaki minimum basınç valfi seperatör tankında minimum olarak 4-4,5 barlık bir basınç olmasını sağlar. Bu basınç değeri uygun bir hava/yağ ayrışımı ve yağ çevrimi için gereklidir. Minimum basınç valfi; kompresör kapatıldığı veya makina boşa geçtiği zaman hava hattınızda bulunan basınçlı havanın tanka geri dönmesini engeller. Kompresör ilk çalıştırıldığında hava tankındaki basınç 4-4,5 bardan az ise, minimum basınç valfi, dış basınç tanktaki basınca eşit olana kadar, tanktaki basıncı 4-4,5 barda tutar. Tank basıncı çok fazla artarsa bunu önlemek için bir emniyet valfi bulunur. Vida ünitesinin sıcaklığı 115ºC ye ulaşırsa kompresör güvenlik açısından otomatik olarak durdurulur. UYARI! Kompresör çalışırken ve basınç var iken herhangi bir kapağı veya parçayı sökmeyin. Böyle bir işlem yapmadan önce kompresörü durdurun ve tüm basıncın boşaldığından emin olun. Yağ, tankın alt tarafında bulunan tapa sökülerek doldurulur. 4.6 HAVA EMĐŞ SĐSTEMĐNĐN ĐŞLEVĐ Şekil 4.1 de gösterildiği gibi, kompresör emiş sistemi kuru tip bir hava filtresi ve emiş valfinden oluşur. Emiş valfi, basınç switch inin durumuna göre, doğrudan kompresörün hava emişini kontrol eder. Emiş valfi, ayrıca, kompresörün çalışmasının durdurulduğu anlarda, geri dönüşü engelleyerek, bir check valf vazifesi görür. ŞEKĐL 4.1 : HAVA EMĐŞ SĐSTEMĐ 4.7. KONTROL SĐSTEMĐN ĐŞLEVĐ Kontrol sistemi çalıştırma kılavuzunda anlatılmaktadır. (Lütfen kompresörünüzün kullanma kılavuzunun 2. fasikülü olan Çalıştırma Kılavuzu nu okuyun.) 5

10 5. BAKIM 5.1 GENEL UYARI! Kompresörün bakımını yapmadan önce, kompresörün enerjisini ana şalterden kesin. Çıkış vanasını kapatarak, kompresörünüzü hava hattınızdaki basınçtan ayırın ve kompresörün içindeki tüm basıncın boşaldığından emin olun. Bu bölümü okuyunca kompresörünüz için gereken bakım programının minimuma indirilmiş olduğunu daha kolay göreceksiniz. Periyodik kontroller ve uyarı göstergeleri herhangi bir bakıma ihtiyacınız olduğunda sizi uyaracaktır. Bakım yapmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bakım mutlaka yetkili bir personel tarafından yapılmalıdır; bu, kompresörünüzün ömrünü arttıracaktır. YETKĐSĐZ, EĞĐTĐMSĐZ VE UYGUN NĐTELĐKLERE SAHĐP OLMAYAN KĐŞĐLER TARAFINDAN YAPILACAK BAKIM TÜM GARANTĐYĐ ORTADAN KALDIRACAĞI GĐBĐ, HASAR VE YARALANMALARA YOL AÇABĐLĐR. UYARI! Kompresörün uzun süre kullanılmadığı durumlarda haftada 1-2 saat çalıştırılmalıdır. Bu süre 6 ayı geçiyorsa, 6 ay sonunda yağ filtresi ve seperatör elemanı (kompresör daha önce çalışmış ise) değiştirilmelidir. 6 ay çalışmayan kompresörün termostatik valf kiti, minimum basınç valfi kiti parçaları değiştirilmelidir. Kompresörü haftada 1-2 saat çalıştırmak mümkün değil ise, vida ve seperatör tankı içine koruyucu yağ doldurulmalı, kompresör çalıştırılacağı zaman koruyucu yağ boşaltılmalıdır. Koruyucu yağ için firmamızla bağlantıya geçin. NOT: Atık yağ ve kondensat tahliye işlemleri için, atıklarla ilgili yerel yasal mevzuatlara uyulmalıdır. 5.2 GÜNLÜK ĐŞLEMLER Kompresörü çalıştırmadan önce tanktaki yağ seviyesini mutlaka kontrol edin. Eğer yağ seviyesi düşük ise ekleyin. Eğer çok sık yağ ekliyorsanız bir problem var demektir. Bunu anlayabilmek için ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERĐ bölümünü gözden geçirin. Normal bir çalıştırma yaptıktan sonra, kontrol panelindeki göstergelere bakın ve hepsinin uygun değerleri gösterdiğini görün. Kompresörün düzgün bir şekilde çalıştığından emin olmak için, tamamında genel bir kontrol yapılması önerilir. UYARI! Kompresör çalışırken hiçbir kapağı veya parçayı çıkarmayın. Böyle bir işlem yapmak isterseniz, kompresörü durdurun ve iç basıncı boşaltın. 5.3 PERĐYODĐK BAKIMLAR ĐLK 50 ÇALIŞMA SAATĐ SONUNDA 1. KAYIŞI YENĐDEN GERĐN. (Đlk kayış germe işlemini yetkili servis yapmalı. Gerginlik normal ise, yeniden gerilmeyebilir.) HER 50 ÇALIŞMA SAATĐNDE : (HAFTALIK BAKIM) 1. YAĞ SEVĐYESĐNĐ KONTROL EDĐN. 2. YAĞ DEPOSUNDA BĐRĐKEN SUYU TAHLĐYE EDĐN. 3 RADYATÖR PETEKLERĐNĐ BASINÇLI HAVA ĐLE TEMĐZLEYĐN. 4 TOZ FĐLTRESĐNĐ TEMĐZLEYĐN. 5 EMĐŞ FĐLTRESĐNĐ TEMĐZLEYĐN. 6 ĐÇ AKSAMI KONTROL EDĐN. HER 500 ÇALIŞMA SAATĐNDE : 1. KAYIŞ GERGĐNLĐĞĐNĐ KONTROL EDĐN. (Gerginlik yetersiz ise, yeniden gerin.) HER 1000 ÇALIŞMA SAATĐNDE : 1. KUMANDA HAVA DEVRESĐ HORTUMLARINI KONTROL EDĐN, GEREKĐRSE DEĞĐŞTĐRĐN. 2. KONTAKTÖR KONTAKLARINI KONTROL EDĐN, GEREKĐRSE DEĞĐŞTĐRĐN. 3. TOZ FĐLTRESĐNĐ DEĞĐŞTĐRĐN. 4. YANICI OLMAYAN TEMĐZLEYĐCĐLER ĐLE RADYATÖR PETEKLERĐNĐ TEMĐZLEYĐN. 5. SEPERATÖR BASINÇ FARKINI KONTROL EDĐN, SEPERATÖR ELEMANI TIKALI ĐSE DEĞĐŞTĐRĐN. 6. EMĐŞ FĐLTRESĐNĐ VE HAVA FĐLTRESĐNĐ TEMĐZLEYĐN, GEREKĐRSE DEĞĐŞTĐRĐN. 7. TÜM YAĞ DEVRESĐ RERARLARINI KONTROL EDĐN. ĐLK 2000 ÇALIŞMA SAATĐ SONUNDA : (ĐLK BAKIM) 1. YAĞ VE YAĞ FĐLTRESĐNĐ DEĞĐŞTĐRĐN. 2. TÜM YAĞ DEVRESĐ RERARLARINI KONTROL EDĐN. 3. TÜM ELEKTRĐK GÜÇ DEVRE BAĞLANTILARINI KONTROL EDĐN. 4. ELEKTRĐK MOTORU RULMANLARINA GRES YAĞI BASILACAK. BU KILAVUZDA YER ALAN MOTOR RULMAN YAĞLAMA TABLOSUNA BAKIN. (Tablo 2) HER 4000 ÇALIŞMA SAATĐNDE : 1. YAĞ TAPASI O-RĐNGĐNĐ DEĞĐŞTĐRĐN. 2. SEPERATÖRÜ DEĞĐŞTĐRĐN. 3. TÜM CĐVATA BAĞLANTILARINI KONTROL EDĐN. 5.4 YAĞ BAKIMI 1. Kompresörün çalışmasını durdurun. 2. Tahliye vanasının kör tapasını sökerek, yağ boşaltma hortumunu vanaya bağlayın. 3. Yağ filtre elemanını sökün. 4. Yağı tamamen boşaltın. 5. Yeni yağ filtresi elemanını yeni yağ ile doldurarak, yerine takın. 6. Seperatör tankında işaretli üst seviyeye kadar yeni yağ doldurun. 7. Đlgili tüm bağlantıları sıkrarak, kompresörü kontrollü bir şekilde çalıştırın ve olası kaçaklara karşı kontrol edin. 5.5 YAĞ FĐLTRESĐ BAKIMI Yağ filtresi elemanını ve contasını aşağıdaki durumlardan hangisi ilk önce gerçekleşirse, o zaman değiştirin. 1. Her 2000 saatte bir. (Tozlu ortamlarda bu süre 1000 saate çekilebilir.) 2. Her 6 ayda bir. 3. Her yağ değişiminde. 5.6 SEPERATÖR BAKIMI 1. Öncelikle kontrol butonu ile (veya iç ve dış basınç manometrelerinden) seperatör öncesi ve sonrası basınç farkını düzenli olarak kontrol edin. Basınç farkı 1,5 bardan fazla ise, çalışma saati ne olursa olsun, seperatör elemanını değiştirin. Elektronik kontrol panelli kompresörlerde iç ve dış basınca ekrandan bakılır. Seperatör tıkandığı zaman ekranda ilgili hata mesajı gözükür. 2. Seperatör elemanını yılda bir kez, düzenli olarak değiştirin. Bu filtre, yapısı ve çalışma biçiminden dolayı, temizlemesi mümkün olmayan bir filtredir. 3. Eğer bir yılda 4000 saatten fazla çalışılıyor ise, 4000 saatte bir seperatör değişimi yapılmalıdır. Eğer çalışma ortamı çok tozlu veya ortam sıcaklığı 35ºC nin üzerinde ise, seperatör 3000 saatte bir değiştirilmelidir. NOT: Eğer orijinal yedek parça kullanılmaz ise, bu süreler azalır ve kompresörde ciddi hasarlara yol açabilir. 6

11 5. BAKIM 5.7 PARÇA DEĞĐŞĐMLERĐ VE AYAR ĐŞLEMLERĐ A-YAĞ FĐLTRE ELEMANI DEĞĐŞĐMĐ (Şekil 5.1) 1. Kompresörü durdurarak, iç basıncın boşalmasını bekleyin. 2. Filtre anahtarı ile eski elemanı sökün. 3. Filtre contasının bastığı yüzeyi temizleyin. 4. Filtre elemanını yağ ile doldurun ve yeni contayı hafifçe yağlayın. 5. Yeni elemanı elle iyice sıkın. Filtre kartuşuna hasar verecek davranışlardan kaçının. 6. Kompresörü yeniden çalıştırın ve bir kaçak olup olmadığını kontrol edin. UYARI Yağ filtre elemanının hasar görme olasılığını azaltmak için sadece ERAPOWER ın önerdiği orijinal parçaları kullanın; çünkü, diğer marka filtre elemanlarının dayanabilecekleri maksimum basınç değerleri yeterli olmayabilir. C-HAVA FĐLTRE ELEMANI KONTROLÜ 1. Elemanın iç tarafına, bir delik veya hasarlı bir bölge olup olmadığını anlamak için, parlak bir ışık tutun. 2. Contaları ve contanın temas ettiği yüzeyleri kontrol edin. hasarlı bir conta görünürse, contayı değiştirin. 3. Eğer temiz elemanı stokta bekletecekseniz, mutlaka kendi kutusunda ve temiz bir yerde bulundurun. 4. Filtre elemanını değiştirdikten sonra, tekrar çalıştırmaya başlamadan önce, tüm hava giriş bağlantılarını iyice sıkın. D-SEPERATÖR ELEMANI DEĞĐŞĐMĐ (Şekil 5.3 e göre) Seperatör elemanı yılda birkez değiştirilmelidir. Seperatör elemanını değiştirmek için, aşağıdaki işlemleri uygulayın: 1. Kompresörün çalışmasını durdurun; çıkış vanasını kapatın. 2. Seperatör tankındaki tüm basıncın boşaldığını görün. 3. Seperatör kapağının sökülebilmesi için, kapağa bağlı tüm bağlantıları sökün. 4. Kapak civatalarını sökün. 5. Tankın kapağını kaldırın. Seperatörü dışarı alın. 6. Tank içinde herhangi bir kir veya çapağın olup olmadığını kontrol edin ve eğer gerekli ise temizleyin. 7. Seperatör contalarını yenileriyle değiştirdikten sonra, yeni seperatör elemanını yerine oturtun. 8. Yeni üst seperatör contasını yerleştirdikten sonra kapağı yerine takın. 9. Kapak civatalarını (karşılıklı olarak) sıkın. 10. Tüm boru bağlantılarını doğru ve sağlam bir şekilde yapın. 11. Kompresörü yeniden çalıştırmadan önce, kaçak yağ geri dönüş hattının (skavenç) filtresini temizleyin. ŞEKĐL 5.1 : YAĞ FĐLTRESĐ B-HAVA FĐLTRESĐ ELEMANIN DEĞĐŞĐMĐ (Şekil 5.2 e göre) Filtre elemanı değişimi, ortam şartlarına göre değişmekle birlikte, ortalama her 6 ayda bir yapılmalıdır. Aşağıda değişme işleminin nasıl yapılacağı anlatılmıştır: 1. Kompresörü durdurun. 2. Filtrenin dış yüzeyini temizleyin. 3. Filtre kovanı üzerindeki somunu sökerek, üst kapağı ve filtreyi yerinden çıkartın. 4. Filtre kovanının iç yüzeyini nemli bir bezle temizleyin. Buradaki pislikleri basınçlı hava ile temizlemeyin; emiş valfi içerisine pislik kaçabilir. 5. Yeni filtre elemanını monte edin. 6. Üst kapağı ve somununu takın. ŞEKĐL 5.3 : SEPERATÖR ELEMANI ŞEKĐL 5.2 : HAVA FĐLTRESĐ 7

12 5. BAKIM E-KONTROL SĐSTEMĐNĐN AYARLANMASI (Şekil 5.4 e göre) Kompresörünüz fabrikadan kontrol sistemi ayarlanmış olarak çıkar. Eğer herhangi bir durumdan dolayı yeniden ayarlamanız gerekiyorsa, önce istediğiniz çalışma basıncı aralığını ve ayrıca kompresörünüzün çalışacağı maksimum basıncı bilmeniz gereklidir. Đstediğiniz maksimum basınç kompresörün plaketinde yazılan basıncı geçmemelidir. Çıkış vanasını hafifçe kapatarak, kompresörü çalıştırın. Kompresör boş ve yük çalışma arasında geçişler yapar. Bunu görmek için, dış basınç değerini izleyin. Đstenilen basınç değerinden farklı basınç aralığında çalışılıyorsa, ayar presostatının yeniden ayarlanması (veya elektronik kontrol panelinin/modülünün çalışma basınç ayarlarının yeniden yapılması) gerekir. AYAR PRESOSTATININ HASSAS BIR PARÇA OLDUĞUNU VE YANLIŞ AYAR SONUCUNDA KOMPRESÖRÜNÜZDE KALICI ZARARLAR DOĞURABĐLECEĞĐNĐ UNUTMAYIN. MAKSĐMUM ÇALIŞMA BASINCININ AYARLANMASI 1. Kompresörün çalışacağı maks. basıncı (çalışma basıncı üst sınırını) ve basınç aralığını ayarlamak için, ayar presostatı üzerindeki iki adet ayar vidası kullanılır. Ön taraftan bakınca sağdaki vida makimum basınç ayar vidasıdır. Ayar sırasında vidayı çok yavaş bir şekilde döndürün. 2. Eğer kompresör istenilen basınç değerinden önce boşa geçerse, vidayı yavaşça saat yönünün tersinde çevirin. NOT: KOMPRESÖRÜNÜZ ELEKTRONĐK KONTROL PANELLĐ BĐR KOMPRESÖR ĐSE, SĐSTEMĐNĐZDE AYAR PRESOSTATI YOKTUR. TÜM AYARLAR ELEKTRONĐK PANEL ÜZERĐNDEN YAPILIR. Elektronik panelli ve VST, DVST, GDVST serisi Erapower kompresörlerinin ayarlanması için elektronik kontrol paneli kitapcığındaki açıklama ve talimatlara göre işlem yapılır. BASINÇ ARALIĞININ AYARLANMASI Diferansiyel boşa geçme (çalışma basıncı üst sınırı) ve yüke geçme basınç (çalışma basıncı alt sınırı) değerleri arasındaki farktır. Kompresörün çalışacağı maksimum basıncı ayarladıktan sonra, ayar işlemini tamamlamak için, diferansiyel ayarını yapmalısınız. Basınç aralığı ayar vidası önden bakıldığında solda bulunur. Eğer kompresör istenilen basınçtan önce yüke geçerse, vidayı saat yönünde ve yavaşça çevirerek, basınç aralığını genişletin. Aralığı düşürmek için, vidayı saat yönünün tersinde çevirin. Aynı zamanda, çıkış basıncı değerini sürekli gözleyerek, ayarın doğruluğunu kontrol edin. Basınç ayarını tamamladıktan sonra çıkış vanasını tamamen açın. Son olarak, normal şartlardaki yükte ve boşta çalışmayı da kontrol edin. TEHLĐKE! Elektrik kontaklarına ve terminallerine metal cisimlerle dokunmayın. Elektrik çarpması meydana gelebilir. Ayar ve emniyet presostatlarının kapaklarını açık bırakmayın. ŞEKĐL 5.4 : AYAR VE EMNĐYET PRESOSTATLARI F-KAYIŞIN DEĞĐŞTĐRĐLMESĐ VE GERGĐNLĐK AYARI (Sadece ERA ve ERA VST serisi kayış-kasnaklı kompresörlerde) 1. Kompresörü durdurun ve kompresörün enerjisini ana şalterden kesin. 2. Motor şasesi gergi civatalarını gevşeterek, kayışın bollaşmasını sağlayın. 3. Kasnakları yavaşça çevirerek, kayışı dışarıya çıkarın. Parmaklarınızı kayış ile kasnak arasına sıkıştırmamaya dikkat edin. 4. Orijinal ölçüdeki yeni kayışı, kasnakları yavaşça çevirerek, takın. Kayışın kanallara her iki kasnak üzerine tam olarak oturduğunu görün. 5. Motor şasesi gergi civatalarını tekrar sıkarak, kayışın gerilme ayarını tamamlayın. Kayışın gerginliği doğru ise, kayış gerginlik ölçme cihazıyla ölçülen değerin, bu kılavuzun 3. bölümünde Teknik Özellikler sayfasında belirtilen gerginlik frekans değeriyle aynı olması gerekir. 6. Uygun bir mastarla her iki kasnağın ön yüzlerinin tam anlamıyla aynı doğrultuda olduğunu kontrol edin 7. Gergi somunlarının iç kısmındaki kontra somunları ve motor şase civatalarını iyice sıkarak, ayarı bitirin. 8. Tüm vida ve civataları tekrar kontrol edin. 9. Kompresörü yeniden çalıştırın. Kayışın çalışma sırasındaki titreşimlerini kontrol edin; kayış çalışırken titreşiyorsa kayış gevşek yada kasnaklar hizada değil demektir, ayarı hassas olarak yeniden yapın. Kasnak ayarının düzgün yapılmaması durumunda, kayış ömrünün, çok kısa olacağını ve bununla birlikte ısınma, titreşim ve benzeri nedenlerle kompresörün zarar göreceğini unutmayın. Yeni bir kayışın kopmaması ve erken aşınmaması için, kayış gerginliğinin kontrol edilmesi önemlidir. Kayış, ilk 50 çalışma saat i sonunda tekrar gerilmeli ve her 500 saat te bir, kayış gerginliği kontrol edilmelidir. GERGĐNLĐK ÖLÇME CĐHAZININ KULLANILMASI: Contitech VSM-1 veya aynı işlevi gören başka bir cihaz kullanarak, 1 - Kompresör çalışmıyorken, gerilmiş kayışın ortasına kayışa hasar vermeyecek şekilde vurarak (veya parmakla sert çekerek), kayışı titretin. 2- Kayışı titretmek için ortasına vurduğunuz anda, cihazın probu ve proptan çıkan kırmızı ışık kayışın en çok titreyen orta kısmına 2 cm kadar mesafede olmalıdır. 3- Cihaz Hertz (Hz) olarak kayışın titreşim frenkansını gösterir. Bu değer Poly-V kayışın Natural Frequency of Beltspan değeri olup, doğru gerginlik ayarı için verilen referans değerde olmalıdır. Frekans referans değerinden fazlaysa kayış fazla gergin, az ise, gevşek anlamına gelir. Dikkat! Çalışma basıncı değişikliği nedeniyle kasnaklar değiştirilecekse veya kayış boyu değiştiği zaman, gerginlik frekans değeri değişir. Bu kılavuzun 3. bölümünde verilen değer, fabrika çıkışındaki kasnaklar ve kayışa uygundur. Kasnak veya kayış değişikliği yapılmışsa, yetkili servis tarafından bildirilecek yeni referans değeri not edilmelidir. 8

13 5. BAKIM G-KAÇAK YAĞ DÖNÜŞ (SKAVENÇ) HATTI BAKIMI Hava/yağ ayrışımı sırasında bir miktar yağ seperatörün içinden geçer. Bu yağ kaçak yağ geri dönüş (skavenç) hattı ile sisteme yeniden kazandırılır. Kompresör tam yükte çalışırken yağ dönüş hattı şeffaf hortumundan yağ akışı görünmelidir. Yağ geri dönüş hattında bulunan orifis istenmeyen bir parçacık tarafından tıkanırsa tanktaki yağ seviyesi hızla düşer ve basınçlı hava sisteminize yağ gider. Hava tankının altından su tahliyesi yaparken yağ geldiğini görürseniz yada günlük yağ seviyesi kontrollerinde kompresörün yağ seviyesi sürekli olarak düşüyor ise, bu skavenç hattının tıkandığını gösterir. Bu durumda, kompresörün çalışmasını durdurarak, skavenç hattını sökün ve basınçlı havayla veya ince bir telle, orifise zarar vermeden, skavenç orifisini temizleyin. Bu orifisin çapını büyütmeyin, aksi takdirde, kompresörünüzün kapasitesi düşer. Kondensat tahliye ayarının uygunsuz olması durumunda kondenstop su ile dolacağı için kompresörden basınçlı hava devresine su geçişi olabilir veya aksine gereksiz basınçlı hava kaybı (Kompresör çıkışındaki kullanıcı basınçlı hava şebekesinde yer alan basınçlı hava tankı altından su tahliyesi yapılabilmektedir. Fakat, kompresörün soğutucusu ile kullanıcının basınçlı hava tankı arasındaki hatta su birikebilir.) Kompresörün kullanıldığı ortamın nem ve sıcaklık şartlarına ve kompresörün çalışma yüküne bağlı olarak, kondenstopta (birim zamanda) toplanan su miktarı değişir. ŞEKĐL 5.6: KONDENSTOP ŞEKĐL 5.5 : YAĞ GERĐ DÖNÜŞ HATTI H KONDENSTOP BAKIMI VE TAHLĐYE AYARI ERAPOWER kompresörlerinde hava soğutucusundan çıkarken soğuyan basınçlı hava içinde yoğuşan suyu kompresör içinden tahliye etmek için kondenstop adı verilen yoğuşum (kondensat) toplama kabı ve boşaltma tertibatı (solenoid valf veya şamandıralı otomatik tahliye) OPSĐYONEL olarak kullanılmaktadır. Standart kompresör donanımına dahil olmayan kondenstopun (isteyen müşteriler için) kompresöre monte edilmiş olması durumunda, kondenstoptan yoğuşumu boşaltacak solenoid valfın çalışma zamanı ve açık kalma süresi fabrikada ayarlanır. (Genel olarak 1 dakika aralıklarla 3 saniye açık kalmaya ayarlanır. 1-5 dakika aralıklarla çalışmaya ve 3-6 saniye süreli tahliyeye ayarlanabilir.) Yetkili servis veya kullanıcı gerektiğinde kondensat tahliyesini şu esasa göre ayarlamalıdır: Kondensat tahliye solenoid valfinin açık kalma süresinde tahliye hattından gelen yoğuşumun kesilmesi ve ardından hava geldiğinin görülmesi gerekir. Bu prensip, kondenstop içinde su birikmemesini, gereksiz basınçlı hava kaybı olmamasını ve çok kısa süreli hava püskürterek, tahliye hattının tıkanmasını önleyecek şekilde temizlenmesini sağlar. DĐKKAT! Kondenstop, solenoid valf ve kondensat tahliye hattı ile ilgili sökme, takma işlemi yaparken kompresörün çalışmaması ve iç basıncın boşaltılmış olması (manometrelerin 0 göstermesi) gerekir. Kondenstopu sökmek (içini açmak) için alt kap montaj cıvatalarını sökün. (Küçük kondenstoplarda alt kap vidalıdır, çevirerek sökülür.) Kondenstopun içini ve parçalarını temizledikten ve yeni o-ring i gresledikten sonra, alt kabı üst kaba (başlığa) monte edin. Solenoid valf tıkalı ise, basınçlı hava ile temizleyin. Valf arızalıysa veya temizlendiği halde normal işlev görmüyorsa değiştirin. (Şamandıralı otomatik tahliye cıhazının sökülmesinde ve çalışmasının kontrol edilmesinde kondenstop ve solenoid valfle ilgili bakım mantığı aynen uygulanır. Şamandıralı otomatik tahliyenin zaman ayarı yoktur, biriken su seviyesine göre çalışır.) Kondenstoptan tahliye edilen suyun bir tahliye kanalına bağlanması isteniyorsa, ucu açık bir hortumla bağlanması (geri basınç olmaması için) gerekir. Kondenstoptan tahliye edilen yoğuşumun bulunduğu ülkenin veya bölgenin atık su mevzuatına (çevre koruma yasası ve kurallarına gore) uygun olarak tahliye edilmesi gerekir. 9

14 5. BAKIM 5.8.A ÜÇ FAZLI MOTOR ĐÇĐN SERVĐS ĐŞLEMLERĐ 1) Elektrik motorunuz kompresörünüze monte edilmiş, elektrik bağlantıları yapılmış ve çalışmaya hazır bir halde fabrikamızdan çıkmıştır. Motorun sorunsuz olarak çalışabilmesi için, motora nakliye sırasında herhangi bir zarar gelip gelmediğini kontrol edin ve bir zarar gelmişse bize bildirin. 2) Eğer motor uzunca bir süre kullanılmamışsa, çalıştırmadan önce rulmanlarını kontrol edin ve gerekli ise, gresini yenileyin. 3) Motor ayarlanan gerilimde ve çıkışlarda çalışırken çevre sıcaklığı 40 C yi geçmemelidir. 4) Motor plaketi üzerindeki değerleri kontrol edin. Firmanızın şebekesindeki gerilimin plaketteki gerilime denk düşmesi gerekir. 5) Tüm kompresörlerimizde elektrik motorları yıldız-üçgen yol verme ünitesi mevcuttur. (ERA VST Serisi kompresörler hariç) 6) VDE 0580 ve VDE 0100 standartlarına göre tüm motorlar düzgün bir şekilde topraklanmalıdır. 5.8.B NO LOCTITE KULLANMA ÖZELLĐKLERĐ RENK 243 MAVĐ : Sökülebilir bağlantılar (civata-somun sabitlemeleri ) için. 270 YEŞĐL : Sökülemez bağlantılar için. 542 KIRMIZI : 3/4 çapa kadar olan sızdırmaz bağlantılar için. 577 SARI : 3/4 ve üzeri çaptaki sızdırmaz bağlantılar için. 10

15 5. BAKIM ŞEKĐL 5.7 : BORULAMA VE PARÇA KONUMLANDIRMA DĐYAGRAMI 11

16 5.9 TÜM VST SERĐSĐ KOMPRESÖRLERDE ĐNVERTÖR BAKIM VE KONTROLÜ Günlük Kontrol: Sistem çalışır vaziyetteyken aşağıdaki parametreleri kontrol edin. 1. Motor vibrasyon yapıyor mu yada motordan garip sesler geliyor mu? 2. Normal olmayan bir sıcaklık var mı? 3. Ortam sıcaklığı çok yüksek mi? 4. Monitör ekranında görünen çıkış akımları normalden yüksek mi? 5. Đnvertör üzerindeki soğutucu fanlar normal şekilde çalışıyor mu? Periyodik Kontroller: Periyodik bakım esnasında lütfen aşağıdaki hususları kontrol ediniz. 1. Bakıma başlamadan önce mutlaka makinanın enerjisini kesin. 2. Ön kapaktaki LED göstergelerinin kapalı olduğuna emin olun ve kontrole başlamadan önce 5 dakika bekleyin. Aksi takdirde elektrik şokuna maruz kalabilirsiniz. Parça Kontrol Düzeltici Faaliyet Harici / Dış Terminaller, Tüm cıvata ve somunlar sıkı mı? Gevşek cıvata ve somunları iyice sıkın. Montaj Cıvataları ve Bağlantı parçaları sıkı mı? Gevşek konnektörleri tekrardan Konnektörler bağlayın. Soğutucu Kanatlar Soğutucu kanatlar kirli yada tozlu mu? Max. 6 barlık bir hava tabancasıyla kiri ve tozu temizleyin. PCB PCB üzerinde herhangi bir iletken kir yada yağ filmi var mı? Max. 6 barlık bir hava tabancasıyla kiri ve tozu temizleyin. Soğutucu Fanlar Normal olmayan herhangi ses yada vibrasyon var mı? Yada Soğutucu fanları değiştir. invertör çalışma saatini aşmış mı? Güç elemanları PCB üzerinde herhangi bir iletken kir yada yağ filmi var Max. 6 barlık bir hava tabancasıyla kiri DC kondansatör Parçaların Periyodik Bakımı: 5. BAKIM mı? Renk bozulması yada koku gibi herhangi bir düzensizlik var mı? ve tozu temizleyin. Đnvertör üzerindeki DC kondansatörü değiştir. Đnvertör çeşitli parçalardan oluşmaktadır ve invertörün fonksiyonlarının düzgün çalışabilmesi için tüm komponentlerinin düzgün çalışması gerekmektedir. Elektrik komponentleri arasında bazıları kullanım koşullarına bağlı olarak bakıma ihtiyaç duyarlar. Đnvertörün düzgün bir şekilde çalışabilmesi için periyodik bakımlarının yapılması ve servis zamanına göre ilgili parçaların değiştirilmesi gerekmektedir. Periyodik bakım süresi çalışma ortamı ve kullanım şartlarına göre farklılık gösterir. Đnvertör bakım süreleri aşağıda şematize edilmiştir. Tabloyu referans olarak alabilirsiniz. Parça Değişim Periyodu Değişim Metodu Soğutucu fanlar 2-3 yıl Yenisi ile değiştir. DC kondansatör 5 yıl Yenisi ile değiştir. Sigorta (charging resistor) - Bakım esnasında kontrol edin. PCB üzerindeki alüminyum kondansatör 5 yıl Board ı değiştirin. NOT: Đnvertör bakımı, sadece invertör kullanılan ERA VST, ERA DVST ve ERA GDVST serisi vidalı hava kompresörleri için yapılır, diğer kompresörleri kapsamaz. 12

17 5. BAKIM 5.10 BAKIM KAYITLARI TARĐH ÇALIŞMA SAATĐ YAPILAN BAKIM BAKIM YAPAN KONTROL 13

18 6. ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERĐ 6.1 GĐRĐŞ Arızalar tablosunda yer alan bilgiler fabrikada yapılan testler ve servislerden alınan bilgilerle oluşan tecrübelere dayanılarak hazırlanmıştır. Bu tabloda yazılan problemlerin belirtileri ve oluşma sebepleri, servis firmalarımıza gelen şikayetler ve en çok karşılaşılan sonuçlar doğrultusunda sıralanarak kısaca belirtilmiştir. Oluşabilecek problemler çoğunlukla birbirleri ile ilişkili olduğu için, herhangi bir tamirat veya parça değişikliği yapmadan önce hatanın neden kaynaklandığı mutlaka çok iyi analiz edilmelidir. Hemen hemen tüm problemler için gözle yapılacak detaylı bir kontrol çok yararlıdır. Bu şekilde davranmak gereksiz zararları önler. Yapılacak bazı kontroller şunlardır: 1. Gevşemiş elektrik bağlantılarını kontrol edin. 2. Borularda oluşabilecek hasarları kontrol edin. 3. Herhangi bir kısa devreden veya ısıdan dolayı zarar görebilecek parçaları kontrol edin. Eğer önerdiğimiz hususları uygulandıktan sonra da problem devam ediyorsa lütfen firmamıza veya servis bölümümüze başvurunuz. UYARI! Herhangi bir onarım, bakım veya aksaklık giderici bir işlem yapılacaksa bu işlemi eğitimli ve ne yaptığını bilen bir kişiye veya servis bölümümüzden birine yaptırın. 6.2 ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERĐ BELĐRTĐ OLUŞUM SEBEBĐ ÇÖZÜM A Enerji gelmiyor Enerjiyi kontrol edin. B Kumanda sigortası atmış Sigortayı kontrol edin. C Faz sırası yanlış Elektronik kontrol panelli kompresörlerde faz sırası yanlış ise, kompresör çalışmaz ve ekranda 0020 arıza mesajı görünür. Herhangi iki fazın yerini değiştirmek yeterlidir. Motor koruma rölesi devreyi kesmiştir. Üzerindeki ışığı kontrol edin, eğer sönük ise, fazlarda bir hata vardır. En çok karşılaşılan durum voltajların düşük olduğu bölgelerde kompresör çalışırken bir faz hatasının olması ve kompresör Şebeke gerilimi düşük, dengesiz veya D durduktan sonra bu durumun düzelmesidir. Bunu anlamak için, motor koruma ters rölesinin ışığına, kompresörün yıldız üçgen çalışması sırasında bakın. Kompresör 1 Kompresör kalkış yaparken ışık sönüyor ve kompresör duruyor ise, çalışmıyor. voltajlarınız düşüktür. 2 Kompresör zor çalışıyor. E F G Đnvertör (VST, DVST, GDVST) veya elektronik kontrol paneli arızalı olabililir. Kompresör herhangi bir arızadan dolayı durmuş Nötr veya toprak bağlanmamış veya yanlış bağlanmış A Güç giriş kablosunun kesiti yetersiz. B Voltaj düşük C Ortam sıcaklığı düşük D Đç basınç tahliye edilmeden kompresör çalıştırılıyor E Emiş valfi arızalı F Minimum basınç valfi arızalı G Motor veya vidada mekanik problem Elektronik kontrol panelinin ekranında trip/durdurma, start önleme yada çalışma önleme mesajı varsa, gereğini yapın. Ayrıntı için, elektronik paneli kitapcığını okuyun. Bağlantıları doğrulamak için kompresörün elektrik şemasına bakın. En yakın Erapower yetkili servisine başvurun. Hangi arıza olduğunu anlamak için, panel üzerindeki arıza ışıklarına bakın ve ilgili açıklamaları okuyun. Kompresörünüz elektronik kontrol panelli ise, ekranda çıkan uyarı mesajının ne anlama geldiğini, ayrıca verilen elektronik kontrol paneli kılavuzunu okuyarak, öğrenin. Elektrik panosunda Mp yazan yere nötr bağlantısını, toprak işareti olan yere toprak bağlantısını yapın. Önerilenden daha ince kesite sahip güç giriş kablosu ile yapılan tesisatlarda gerilim düşümünden dolayı bu problem görülür. Bağlantıyı önerilen çaptaki kablo ile ve önerilen mesafede yapın. Bundan emin olmak için, kompresörünüz stop durumunda iken, giriş voltajını ölçün ve ölçüm devam ederken, kompresörü çalıştırın. Voltaj eğer 360 volt ve daha aşağı değere düşüyor ise, problem şebekeden yada tesisinizin kurulu gücünden kaynaklanıyordur. Ortam sıcaklığı düşük ise, yağ kalınlaşarak kompresörün çalışmasını zorlaştırabilir. Ortam sıcaklığının 5ºC nin üzerinde olmasına dikkat edin. Kompresör durdurulduğunda duyulan hava sesi tahliye sesidir. Bu sesin kesilmesini bekleyin veya iç basıncın tahliye edildiğini, kontrol butonuna basarak veya iç basınç manometresinden kontrol edin. *11-45 kw modeller için : Emiş valfi ilk çalışma sırasında kısa bir süre açık kalır ve sonra kapanır (yıldız çalışma süresinde); kapanmıyorsa, emiş valfinde bir mekanik problem vardır (kumanda havası klepeyi itemiyordur). Kompresör çalışmıyorken ve iç basınç yokken, klepenin ileri geri rahatça hareket ettiğini, elinizle kontrol edin; klepe kasıntılı çalışıyor ise, servise haber verin. *55 kw ve üstü modeller için : Klepenin tamamen kapalı olduğunu görün; kapalı değilse, klepe pozisyonunu kaybetmiştir; servis firmasına haber verin. Minimum basınç valfi arızalı ise ilk çalışma esnasında gerekli olan havayı kompresör içinde tutamayacağı için, kompresör sürekli yüke karşı kalkacak ve zorlanacaktır. Bunu anlamak için, sistemde hiç basınç yokken kompresörü çalıştırarak, kontrol butonundan iç basıncı kontrol edin. Đç basınç hiç yükselmiyor yada çok az yükseliyor ise, mbv havayı tutmuyor demektir. Kompresörün enerjisini kesin. Đç ve dış basıncı boşaltın. Minimum basınç valfini sökerek, conta ve o-ringlerin tahrip olup olmadığını kontrol edin. Arızalı conta ve o-ringleri yenileri ile değiştirin. Kompresörün enerjisini keserek, kayışın veya kaplinin rahatça dönüp dönmediğini kontrol edin. Normalden daha zor bir dönüş var ise, motorda veya vida ünitesinde mekanik hasar olabilir; servis firmasına haber verin. 14

19 6. ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERĐ BELĐRTĐ OLUŞUM SEBEBĐ ÇÖZÜM Kompresör hava üretmiyor (yüke geçmiyor). Kompresör maksimum basınca ulaşmıyor. Kompresör ayarlanan basıncı geçiyor (boşa geçmiyor). (9.madde ile birlikte okuyun) A Kompresör yıldızdan üçgene geçmiyor B Emiş valfi arızalı C Minimum basınç valfi arızalı 2-F çözümünü okuyun. D E A B Solenoid valf arızalı Ayar presostatı arızalı (Elektromekanik panel kompresörlerde) Elektronik panel arızalanmış Sistem ihtiyacı kompresör kapasitesinden yüksek Hava hattında kaçak C Hava filtresi aşırı kirlenmiş D E A B Emiş valfi arızalı Emiş Vida ünitesinde hasar Aynı Elektromekanik panelli kompresörlerde ayar presostatı veya ayarı bozulmuş Elektronik panelli kompresörlerde üst basınç değiştirilmiş Emiş valfi arızalı Emiş C Solenoid valf arızalı Hava kumanda devresinde kaçak D Kompresörünüz standart kontrol panelli ise, yıldız üçgen zaman rölesi (ZR1) arızalı veya ayarsız Ayarını kontrol edin (yaklaşık 6 saniye). Kompresörü devreye alarak, zaman rölesinin ışıklarını kontrol edin. Eğer ayarlanan süre sonunda ikinci ışık yanmıyor veya ışığın rengi değişmiyor ise, zaman rölesi arızalıdır; değiştirin. * kw için : Klepe tamamen kapalı bir halde sıkışmış * 55+ kw için : Kumanda solenoid valfinden gelen hava pistonu itemiyordur (servo silindir diyaframı patlaktır); servise haber verin. *11-45 kw için : Solenoid valfe kumanda enerjisinin gelip gelmediğini kontrol edin, eğer enerji geliyor ise, solenoidden ses gelir; ses duyuluyor ise, solenoid valfin diyaframı tahrip olmuştur; ses duyulmuyor ise, solenoid valfin bobini yanmıştır,değiştirin. *55+ kw için : Her iki solenoide de elektrik gelip gelmediğini kontrol edin. Elektrik gelmiyorsa Ks rölesini kontrol edin; rölenin kontakları veya bobini yanmış Röle bozuk ise, röleyi yenisi ile değiştirin By-pass solenoid valfi (2 yollu NO solenoid valf) kapatmıyor Solenoid valfi kontrol edin, pislik gelmiş olabilir, bobin yanmış olabilir veya diyaframı patlamış Gerekirse yenisi ile değiştirin. Yük (Kumanda) solenoid valfini (3 yollu) kontrol edin; arızalıysa değiştirin. Kompresör çalışırken yüke geçmeyip, yükte lambası yanmıyorsa presostat ve presostata gelen kablolarda problem vardır, gerekirse değiştirin. Veya K2 kontaktörünün açık kontağından enerji geçip geçmediğini kontrol edin. Elektrik şemasına bakarak, kompresörü yüke geçiren (SV1 e enerji gönderen) röleye enerji gelip gelmediğini kontrol edin. Kompresörün maksimum basınca ulaşabildiğini görebilmek için çıkış vanasını yavaşça kısın; basıncın yükseldiğini ve kompresörün hızlıca yük-boş çalıştığını kontrol edin. Bunu gördüyseniz, sisteminizin hava ihtiyacı kompresörün ürettiğinden fazla demektir. Sisteminizin basınçlı hava sarfiyatınının değişmediğine inanıyorsanız, hava tesisatınızı ve ek yerlerini kontrol edin. Aynı zamanda kompresörünüz normal çalışma sıcaklığından daha sıcak çalışacaktır. Kompresörü durdurarak, emiş filtresini kontrol edin; kirli ise değiştirin. valfinin klepesinin çok az açılabildiği durumlarda Kompresör çalışmıyorken ve iç basınç yokken, klepenin ileri geri rahatça hareket ettiğini, elinizle kontrol edin; klepe kasıntılı çalışıyorsa servise haber verin. zamanda normalden farklı çalışma sesi duyulacaktır. Eğer yağ deposundan düzenli olarak su tahliyesi yapılmaz ise, yağın içerisindeki su yağla birlikte dolaşacak ve tahribata sebep olacaktır. Servise haber verin. Ayar presostatının ayarını kontrol edin; ayarlanan basınca ulaşıldığında ayar presostatı kontak değiştirmelidir. (Daha kolay görebilmek için üst basınç ayar vidasını en düşük basınca getirebilirsiniz.) Ayar presostatı kontak değiştirmiyor ise, bozulmuş demektir. Elektronik kontrol panelinin üst basınç ayarıyla ilgili menüye girerek, ayarı kontrol edin. valfi klepesinin tamamen açıkken sıkıştığı durumda görülür. Kompresör çalışmıyorken ve iç basınç yokken, klepenin tamamen kapalı olduğunu ve ileri geri rahatça hareket ettiğini kontrol edin. Klepe kapanmıyor yada açık pozisyonda sıkışıyor ise, servise haber verin. 3-D çözümünü okuyun. Kumanda devresi rerarlarını ve bağlantıları kontrol ederek gevşek ise sıkın. Patlamış veya delinmiş hortum var ise değiştirin. 15

20 6. ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERĐ BELĐRTĐ OLUŞUM SEBEBĐ ÇÖZÜM Kompresör aşırı yağ tüketiyor. Ana motor aşırı yük koruması kompresörü durduruyor. (Kalkış sırasında ise 2.maddeyi okuyun) Fan motor termiği kompresörü durduruyor. Kompresör yüksek basınçtan duruyor. (5. madde ile birlikte okuyun.) A Skavenç (Kaçak yağ geri dönüş) hattı tıkanmış B Seperatör elemanı hasarlı C Yağ devresinde kaçak A B Motor veya elektrik besleme arızası olabilir yada yanlış çalışma basıncı ayarı yapılmış Termik röle veya ayarı bozulmuş Aşırı yük/akım ayarı yanlış C Voltajlar düşük olabilir Kompresör ayarlanan basıncı geçiyor D olabilir E Seperatör tıkanmış F Vida ünitesinde hasar A B Termik röle veya ayarı bozulmuş Toz filtresi, radyatör petekleri tıkalı veya sıcak hava çıkışı kapalı. (havalandırma problemi) C Fan motorunda problem A B Elektromekanik panelli kompresörlerde ayar presostatı veya ayarı bozulmuş Elektronik panelli kompresörlerde üst basınç değiştirilmiş Elektromekanik panelli kompresörlerde emniyet presostatı ayarı bozulmuş C MBV açmamış D Seperatör tıkanmış Kompresörün çıkış vanası kapalı E unutulmuş Kompresör yükte çalışırken; skavenç izleme camından yağ geçişini görün; yağ geçmiyor ise, kompresörü durdurarak, skavenç orifisini ince bir tel ve basınçlı hava ile temizleyin; nefesle kontrol ederek yerine monte edin. Temizliği düzgün bir şekilde gerçekleştirdiyseniz, kompresörü ilk çalıştırdığınızda yaklaşık saniye sadece yağ geçtiğini, 15 saniye sonunda yağ köpüğünün geçtiğini görebilirsiniz dakika sonra tekrar kontrol edin. Skavenç (Kaçak yağ geri dönüş) sistemi/hattı düzgün çalışıyor ise, seperatör filtrenin hasarlı olma ihtimali artar ve kompresör çıkışından yağ veya yağ dumanı geldiği görülür. Böyle bir durumda seperatör elemanını değiştirin. Yağ devresindeki tüm rerar ve bağlantıları kontrol ederek sıkın; yağ kaçağı kesilmiyorsa, servise haber verin. Elekronik kontrol panelinden arıza mesajını kontrol edin. (E.OC yada E.OL) Yanlış basınç ayarı veya elektrik motoru rulmanlarının bozulmasından dolayı uygunsuz mekanik zorlama yada elektrik besleme voltajı hatası aşırı yük durdurmasına (trip ine) sebep Ayrıntı için elektronik kontrol paneli kitapçığını okuyun. Arıza sebebine göre gerekli düzeltme işlemlerini yapın. Ana motor termiğinin, ana motor akımına uygun ayarlandığını görün. Bir pensampermetre ile (kompresör tam yükte çalışırken) termik röleden geçen akımın normal değerlerde ve dengeli olduğunu görün. Termik röle, ayarlanan akım değerinde veya daha aşağı bir değerde açıyor ise, arızalanmıştır, değiştirin. Kompresörünüz elektronik kontrol panelli (veya VST) ise, elektronik kontrol paneli kitapçığını okuyun. 2-B çözümünü okuyun 5. maddeyi okuyun. Kompresör tam yükte veya yakın bir değerde çalışırken, kontrol butonuna basarak, seperatör basınç farkını görebilirsiniz. Đç ve dış basınç farkı 1-1,5 bar değerine yaklaşmış ise, seperatörünüz tıkanmış demektir; seperatörü değiştirin. Çalışma sesinin aşırı yüksekliği ile anlaşılabilir. Servise haber verin. Fan motor termiğinin, fan motor akımına uygun ayarlandığını görün. Bir pensampermetre yardımı ile (kompresör çalışırken) termikten geçen akımın normal değerlerde ve dengeli olduğunu görün. Termik röle, ayarlanan akım değerinde veya daha aşağı bir değerde açıyor ise, arızalanmıştır, değiştirin. Kompresörün sağlıklı olarak havalandırıldığını kontrol edin. Pis filtreleri değiştirin. Radyatör peteklerini basınçlı hava ile temizleyin. Sıcak hava çıkışını kapatmayın, çıkış kesitini daraltmayın. Eğer çalışma akımları normalden yüksek çıkıyorsa, fan motoru aşırı yükleniyordur; tüm kaportalar açık iken, kısa süre kompresörü çalıştırarak, fan motorunun sesini dinleyin ve gövde sıcaklığını kontrol edin; motor kavruluyor olabilir, rulman problemi Servise haber verin. 5-A çözümünü okuyun. Emniyet presostatının ayarını kontrol edin; ayarlanan basınca ulaşıldığında presostat kontak değiştirmelidir. (Daha kolay görebilmek için basınç ayar vidasını en düşük basınca getirebilirsiniz.) Kontak değiştirmiyor ise, presostat bozulmuş demektir MBV conta ve oringlerini kontrol edin, gerekirse değiştirin. 7-E çözümünü okuyun. Kompresör çıkış vanasını açıp, kompresörü tekrar çalıştırın. 16

12-16 kva. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

12-16 kva. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL 12-16 kva DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ TAVSİYELERİ

Detaylı

Klima Santralleri İșletmeye Alma

Klima Santralleri İșletmeye Alma Klima Santralleri İșletmeye Alma Bakım, Montaj ve Kullanım Kılavuzu Klima Santralinin Verimli Hali İÇİNDEKİLER Giriş 2 17 8 Bakım ve temizlik Garanti 2 18 8.1 Hava filtreleri 1 Ürün tanıtımı 3 18 8.1.1

Detaylı

APD 12E - APD12EM AAP12000E3 - AAP12000E. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

APD 12E - APD12EM AAP12000E3 - AAP12000E. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL APD 12E - APD12EM AAP12000E3 - AAP12000E DİZEL MOTOR

Detaylı

DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU KULLANIM ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALLATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL.

DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU KULLANIM ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALLATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU KULLANIM ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALLATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL 55-3000 kva DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU KULLANIM VE BAKIM EL KİTABI ÜRETİCİ

Detaylı

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu Açık kasa dizel jeneratör seti Kullanım Kılavuzu Tek faz: KDE25E KDE30E KDE35E Üç faz: KDE13E3 KDE30E3 KDE45E3 KDE75E3 KDE20E3 KDE35E3 KDE60E3 KDE100E3 High speed: KDE40E3 Model yapısı(kde60e3 örnek alınmıştır)

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL APD 12E - APD12EM DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU KULLANIM

Detaylı

SKY HAVA SOĞUTMALI KIZGIN YAĞ POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKY HAVA SOĞUTMALI KIZGIN YAĞ POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKY SKY HAVA SOĞUTMALI KIZGIN YAĞ POMPALARI MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKY

Detaylı

C DALGIÇ PİSSU POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...m. Devir Sayısı :...

C DALGIÇ PİSSU POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...m. Devir Sayısı :... C C DALGIÇ PİSSU POMPALARI MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK C 00 0- Montaj, İşle

Detaylı

20 kva - 2500 kva. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

20 kva - 2500 kva. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL 20 kva - 2500 kva DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ,

Detaylı

STANDART POMPA ELEKTRİK MOTORLU YANGIN SÖNDÜRME POMPA GRUPLARI MONTAJ, İŞLETME VE BAKIM KILAVUZU

STANDART POMPA ELEKTRİK MOTORLU YANGIN SÖNDÜRME POMPA GRUPLARI MONTAJ, İŞLETME VE BAKIM KILAVUZU STANDART POMPA ELEKTRİK MOTORLU YANGIN SÖNDÜRME POMPA GRUPLARI MONTAJ, İŞLETME VE BAKIM KILAVUZU LÜTFEN, BU DOKÜMANI İYİCE OKUMADAN POMPA GRUBUNU MONTE ETMEYİNİZ VE ÇALIŞTIRMAYINIZ! 22-ELK-REV 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

SNK TEK KADEMELİ UÇTAN EMİŞLİ SANTRİFÜJ YANGIN POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :...

SNK TEK KADEMELİ UÇTAN EMİŞLİ SANTRİFÜJ YANGIN POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... SNK TEK KADEMELİ UÇTAN EMİŞLİ SANTRİFÜJ YANGIN POMPALARI MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...GPM Man. Yükseklik :...PSI Motor Gücü :...kw Devir Sayısı

Detaylı

RMF Model 110-132-160 kw ve 150-180 kw IVR

RMF Model 110-132-160 kw ve 150-180 kw IVR Kullanım Kılavuzu Kompresörler TR RMF Model 110-132-160 kw ve 150-180 kw IVR RMF asla özelliklerinin ötesinde veya bu işletim ve bakım kılavuzundaki talimatlara uymayacak şekilde çalıştırılmamalıdır. Bu

Detaylı

Cinsi : Brülör Markası : BALTUR Modeli : TBG.ME TBG 120ME TBG 150ME TBG 210ME - BRÜLÖRLER KULLANIM KILAVUZU TBG 55ME TBG 85ME _200705

Cinsi : Brülör Markası : BALTUR Modeli : TBG.ME TBG 120ME TBG 150ME TBG 210ME - BRÜLÖRLER KULLANIM KILAVUZU TBG 55ME TBG 85ME _200705 Cinsi : Brülör Markası : BALTUR Modeli : TBG.ME TR - BRÜLÖRLER KULLANIM KILAVUZU TBG 55ME TBG 85ME TBG 120ME TBG 150ME TBG 210ME _200705 TR -Brülörü ilk defa kullanmadan önce lütfen ürünün bütünleşik ve

Detaylı

Betaline/Etaline. In-line tipi santrifüj pompa. Seri no :

Betaline/Etaline. In-line tipi santrifüj pompa. Seri no : Bakım kitapçığı Betaline/Etaline In-line tipi santrifüj pompa Seri no : Pompa tipi : Betaline Bu kullanma talimatı içerisinde önemli uyarılar ve tehlike işaretleri bulunmaktadır. Lütfen, bu talimat el

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : DAS SERİSİ DIŞTAN SU SOĞUTMALI (YAŞ MONTAJ) (1,5 kw 11 kw) TS EN ISO 9001:2008 TS 12599 2010/01 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Çalık Halil Fevzi Çakmak Cad. No: 15 ÇALI SANAYİ BÖLGESİ NİLÜFER / BURSA / TÜRKİYE TEL : +90 (224) 482 27 10 - FAX : +90 (224) 482 26 50

Çalık Halil Fevzi Çakmak Cad. No: 15 ÇALI SANAYİ BÖLGESİ NİLÜFER / BURSA / TÜRKİYE TEL : +90 (224) 482 27 10 - FAX : +90 (224) 482 26 50 MAKİNA KULLANIM AYAR ve BAKIM KILAVUZU KENAR BANTLAMA MAKİNESİ Çalık Halil Fevzi Çakmak Cad. No: 15 ÇALI SANAYİ BÖLGESİ NİLÜFER / BURSA / TÜRKİYE TEL : +90 (224) 482 27 10 - FAX : +90 (224) 482 26 50 www.ayzamizrak.com.tr

Detaylı

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA KULLANIM KILAVUZU NATURE PLUS INV 9/12/18/24 A Değerli Müşterimiz, Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde

Detaylı

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir.

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. ON ROAD Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. Bu kılavuz ATV150U On Road modelini içermektedir.

Detaylı

Wilo-EMU KM13... + NU911...

Wilo-EMU KM13... + NU911... Wilo-EMU KM13... + NU911... İşletme ve bakım kılavuzu Sipariş numarası: Seri numarası template TMPDMLEER WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax: +49 9281

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : NORM SERİSİ YATAY MİLLİ UÇTAN EMMELİ SANTRİFÜJ POMPA TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9905 2010/01 1/45

Detaylı

S-CE Serisi Motorlu Su Pompası

S-CE Serisi Motorlu Su Pompası S-CE Serisi Motorlu Su Pompası TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER Kullanma Kılavuzu Hakkında Genel Uyarılar 1 Güvenlik Talimatları 2 Pompa Kullanım Alanları 3 Pompaların Sevk Edilmesi 4 Taşıma

Detaylı

Buzdolabı Kullanma Kılavuzu 14630 NELX

Buzdolabı Kullanma Kılavuzu 14630 NELX Buzdolabı Kullanma Kılavuzu 14630 NELX Lütfen önce bu kılavuzu okuyunuz! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ

BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ KULLANIM KILAVUZU BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ GASOLINE CHAIN SAW / OU-GS5200 2.8 BG MOTOR GÜCÜ! 2.8 BG 52 CC 50 CM 21 BP Kullanım kılavuzunu indirmek için QR kodu okutunuz... Motor Gücü Silindir Hacmi Pala

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PASTÖRİZATÖR DONDURMA MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU PASTÖRİZATÖR DONDURMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU PASTÖRİZATÖR DONDURMA MAKİNESİ BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. L 55 L 110 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle

Detaylı

Semboller ve açıklamaları Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:

Semboller ve açıklamaları Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır: ALK 5127 ALK 5128 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz Bu nedenle, ürünü

Detaylı

Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle

Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle Kanuni Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle birlikte verilmelidir. Bu kılavuzda, motosikleti

Detaylı

ISI POMPASI SPLIT (HAVA/SU)

ISI POMPASI SPLIT (HAVA/SU) ISI POMPASI SPLIT (HAVA/SU) HP-RS 60 HP-RS 80 HP-RS 100 HP-RS 120 HP-RS 140 Montaj & Kullanma Kılavuzu DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ; Yuksek kalitedeki cihazımızı seçtiğiniz icin teşekkür ederiz. Cihazınızın uzun

Detaylı

ICC142-2TR2.pdf 2010-06-07

ICC142-2TR2.pdf 2010-06-07 Talimatlar kılavuzu ICC142-2TR2.pdf Çalıştırma ve Bakım Vibrasyonlu silindir CC142 Motor Deutz D2011 L03 I Seri numarası *60214252*, *60214255* - 10000309x0A000001 - Orijinal talimatların çevirisi Değişiklik

Detaylı

Kullanım ve Bakım El K tabı Xc t ng 250 R

Kullanım ve Bakım El K tabı Xc t ng 250 R Kullanım ve Bakım El K tabı Xc t ng 250 R Değerli KYMCO Scooter kullanıcıları; KYMCO scooter ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Motosikletinizi her türlü trafik şartlarında güvenle kullanmak ve performansından

Detaylı