ENDÜSTRĐYEL VĐDALI HAVA KOMPRESÖRÜ ERA SERĐSĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENDÜSTRĐYEL VĐDALI HAVA KOMPRESÖRÜ ERA SERĐSĐ"

Transkript

1 ENDÜSTRĐYEL VĐDALI HAVA KOMPRESÖRÜ ERA SERĐSĐ ( kw) KOMPRESÖRÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN BU KULLANMA KILAVUZUNU DĐKKATLĐCE OKUYUN. KURULUM VE BAKIM ERA ERA D ERA GD ERA VST ERA DVST ERA GDVST KULLANMA KILAVUZU 1 ERA-KK A Parça No: A

2 VĐDALI HAVA KOMPRESÖRÜ ERA SERĐSĐ MODEL :... SERĐ NO :... MAX. ÇALIŞMA BASINCI :... MIN. ÇALIŞMA BASINCI :... YAĞ TĐPĐ :... YAĞ MĐKTARI :... MOTOR GÜCÜ :...HP...kW KULLANICI :... ĐLK ÇALIŞTIRMAYI YAPAN :... ĐLK ÇALIŞTIRMA TARĐHĐ :... PATLAMIŞ GÖRÜNÜŞLER VE PARÇA LĐSTESĐ ĐÇĐN AYRICA VERĐLEN PARÇA LĐSTESĐ KĐTABINA BAKINIZ.

3 ĐÇĐNDEKĐLER 1.BÖLÜM EMNĐYET 1.1 GĐRĐŞ KĐŞĐSEL KORUNMA EKĐPMANLARI BASINCIN TAHLĐYESĐ YANGIN VE PATLAMA HAREKET EDEN PARÇALAR SICAK YÜZEYLER, SĐVRĐ KENAR VE KÖŞELER ZEHĐRLĐ VE TAHRĐŞ EDĐCĐ MADDELER ELEKTRĐK ÇARPMALARI KALDIRMA VE TAŞIMA ÖNEMLĐ HUSUSLAR BÖLÜM MONTAJ 2.1 KOMPRESÖRÜN YERLEŞTĐRĐLMESĐ HAVALANDIRMA VE SOĞUTMA HAVA ÇIKIŞ BORUSU YAĞ SEVĐYESĐ KONTROLÜ ELEKTRĐK BAĞLANTILARI MOTORUN DÖNME YÖNÜNÜN KONTROLÜ BÖLÜM TEKNĐK ÖZELLĐKLER 3.1 TEKNĐK DEĞERLER BÖLÜM KOMPRESÖR SĐSTEMLERĐ 4.1 GĐRĐŞ PARÇALARIN TANIMI VĐDA ÜNĐTESĐNĐN ĐŞLEVĐ SOĞUTMA VE YAĞLAMA SĐSTEMĐNĐN ĐŞLEVĐ DEŞARJ SĐSTEMĐNĐN ĐŞLEVĐ EMĐŞ SĐSTEMĐNĐN ĐŞLEVĐ KONTROL SĐSTEMĐNĐN ĐŞLEVĐ BÖLÜM BAKIM 5.1 GENEL GÜNLÜK ĐŞLEMLER PERĐYODĐK BAKIMLAR YAĞ BAKIMI YAĞ FĐLTRESĐ BAKIMI SEPERATÖR BAKIMI PARÇA DEĞĐŞĐMLERĐ VE AYAR ĐŞLEMLERĐ... 7 A YAĞ FĐLTRE ELEMANI DEĞĐŞĐMĐ... 7 B HAVA FĐLTRESĐ DEĞĐŞĐMĐ... 7 C HAVA FĐLTRE ELEMANI KONTROLÜ... 7 D SEPERATÖR ELEMANI DEĞĐŞĐMĐ... 7 E KONTROL SĐSTEMĐNĐN AYARLANMASI... 8 F KAYIŞIN DEĞĐŞTĐRĐLMESĐ VE GERGĐNLĐK AYARI... 8 G YAĞ DÖNÜŞ (SKAVENÇ) HATTI BAKIMI... 9 H KONDENSTOP BAKIMI VE TAHLĐYE AYARI A ÜÇ FAZLI MOTOR ĐÇĐN SERVĐS ĐŞLEMLERĐ B LOCTITE KULLANMA ÖZELLĐKLERĐ C BORULAMA VE PARÇA KONUMLANDIRMA DĐYAGRAMI TÜM VST SERĐSĐ KOMPRESÖRLERDE ĐNVERTÖR BAKIM VE KONTROLÜ BAKIM KAYITLARI BÖLÜM ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERĐ 6.1 GĐRĐŞ ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERĐ BÖLÜM EK TABLO VE ŞEKĐLLER 7.1 HAVA ÇIKIŞ KANALI YAPILIŞ YÖNTEMLERĐ KABLO, SĐGORTA, KOMPAKT ŞALTER TABLOSU MOTOR RULMAN YAĞLAMA TABLOSU DEĞĐŞECEK YEDEK PARÇALAR VE SERVĐS SAATLERĐ BÖLÜM PARÇA SĐPARĐŞ ETME PROSEDÜRÜ PATLAMIŞ GÖRÜNÜŞLER VE PARÇA LĐSTESĐ ĐÇĐN AYRICA VERĐLEN PARÇA LĐSTESĐ KĐTABINA BAKINIZ.

4 GĐRĐŞ Sayın ERAPOWER Kompresör Kullanıcısı Satın almış olduğunuz kompresör yılların tecrübesi sonucu, en son teknoloji ve mühendislik standartlarına göre üretilmiştir. Bakım talimatlarına uyulursa, son derece problemsiz, verimli ve güvenilir bir üründür. Bir makinanın kullanılmasında ilk dikkat edilecek husus emniyet olmalıdır. ERA serisi Hava Kompresörleri hava ile çalışan cihazlarınız ve sistemlerinizde kullanacağınız basınçlı havanın üretilmesi için imal edilmişlerdir. Makinanın amacı dışında kullanılmasından doğacak sorumluluklardan üretici firma sorumlu değildir ve böyle bir durumda makina garantisi geçersiz hale gelir. Buna rağmen, her makina yetkisiz, eğitimsiz ve dikkatsiz bir personel tarafından kullanıldığında ve amacı içinde kullanılsa bile bir tehlike unsuru oluşturabilir. Bu nedenle, bu kılavuzda yer alan tüm emniyet talimatlarını dikkatlice okuyup, yerine getirin. Bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyup anlamadan önce kesinlikle yer değişimi, montaj veya tamir yapmaya çalışmayın. Kullandığınız kompresör kullanma kılavuzunda bulunan örnek ve resimlerden çok az farklılıklar içerebilir, ancak bu durum makinanın çalışmasını engelleyecek bir durum ortaya çıkarmaz. Kullanma kılavuzundaki talimatları okumanıza rağmen, hala anlamadığınız bir husus varsa veya kafanızda soru işareti oluşturan bir durum varsa veya bu kullanma kılavuzunun bir kopyasına ihtiyaç duyarsanız, firmamız size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. Bu kompresör sadece eğitilmiş ve kalifiye bir eleman tarafından çalıştırılmalıdır. Çok kısa bir süre için bile olsa, yeterli eğitimi almamış personelin kompresörü çalıştırmasına izin verilmemelidir. Firmadaki yetkili kişi kompresörün çalıştırılmasından, servisinden ve bakımından kimin sorumlu olacağını açık bir şekilde saptamalıdır. Firmadaki yetkili kişi makinayı sadece uygun koşullarda çalıştırmaktan sorumludur. Önemli bakımlar sadece üretici firmanın belirleyeceği kalifiye bir eleman tarafından yapılmalıdır. Operatör kişi makinada yaptığı herhangi bir düzeltmeyi (eğer yetkili ise) veya makinanın güvenli çalışmasını etkileyecek şekilde verdiği zararı veya yaptığı değişikliği bildirmekle sorumludur. Makinada bulunan uyarı etiketlerinin çevredekiler tarafından düzgün bir şekilde görünebilmesi için periyodik aralıklarla temizlenmesi veya yenisi ile değiştirilmesi gerekir. Kabin kapaklarının herhangi bir bakım veya tamir sırasında yerinden sökülmesi durumunda, kompresör yeniden çalıştırılmadan önce yerine takılmasına dikkat edin. Emniyet valfi, kayış muhafazası, fan muhafazası, sıcaklık sensörü ve sigorta gibi parçaların sökülmediğine veya değiştirilmediğine dikkat edin. Kompresör üzerinde herhangi bir bakım ve ayarlama işlemi yapmadan önce, kompresörü çalışmasını durdurun, elektriğini kesin, P1 ve P2 basınç göstergelerinin sıfırı gösterdiğine emin olun, kompresörün kazayla çalıştırılması riskine karşı tedbir alın. Makinanın herhangi bir parçasını temizlerken yanıcı veya patlayıcı bir madde kullanmayın. Makinanın emişine patlamaya veya yangına yol açaçak herhangi bir yanıcı gaz girmesini engelleyin. Makinanın çalışma sahasını temiz ve düzenli tutun. Makinanın elektrik sisteminde herhangi bir işlem yapma yetkisine sadece yetkili elektrikçi sahiptir. Kompresörlerinizde sadece orijinal Erapower yedek parçalarını kullanın. Çok gerekli yedek parçaları stoğunuzda tutmanızı öneririz. Yetkisiz firmalardan yedek parça satın almayın. Bu kullanma kılavuzunda bahsedilmemiş olsa bile makinanın emniyeti için çevre şartlarına göre gerekli olan ek güvenlik önlemlerini alın. Kompresörün elektrik sistemi topraklanmış olmalıdır. Kompresörü belirtilen basınç değerleri dışında çalıştırmayı denemeyin. (Çalışma basıncı kompresörün plaketinde belirtilmiştir.) KULLANMA KILAVUZUNU OKUYUN. Makinayı çalıştıracak her yetkili kişi kompresörü çalıştırmadan önce bu kullanma kılavuzununun tamamını dikkatlice okumalıdır. Đşletmenin güvenliğinden sorumlu kişi bunu doğrulatmak için tüm operatörlere bunu imzalatmalıdır. BU KULLANMA KILAVUZUNU OKUYUP ANLADIM. Đmza Tarih Firma Sahibi Operatörler......

5 1. EMNĐYET 1.1 GĐRĐŞ ERAPOWER tüm ürünlerini güvenli bir şekilde çalışması için dizayn edip, üretmiştir. Asıl olarak, bir makinanın güvenli çalışmasının sorumluluğu o makinayı kullanan ve bakımını yapan kişiye aittir. Bu kılavuzda anlatılan emniyet uyarılarına dikkat edilirse, kaza olasılığı azaltılmış ve makinanın ömrü de arttırılmış olacaktır Kompresörün çalıştırılması sadece eğitimli, kalifiye ve aynı zamanda bu kılavuzu dikkatlice okuyup anlayan kişiler tarafından yapılmalıdır. Bu kılavuzda yer alan talimatlara, işlemlere veya emniyet uyarılarına uyulmaması kazalara, hasara ve yaralanmalara yol açabilir. Makinanın montajından, çalıştırılmasından ve bakımından önce, bu kullanma kılavuzu mutlaka okunmuş olmalıdır. Kompresörün çalıştırılması güvenli değilse, kesinlikle çalıştırmayın. Bu durumdan diğer kişilerin haberi yoksa, makina üzerine kolayca okunabilecek bir uyarı yazısı asın ve makinanın çalıştırılmasının engellenmesi için ana güç kablolarını sökün. ERAPOWER grubunun yazılı onayını almadan makina üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayın. 1.2 KĐŞĐSEL KORUNMA EKĐPMANLARI Firma yetkilileri; makinayı kullanan personelin tüm emniyet tedbirlerini almasına ve tüm koruma standartlarına uyulmasına karşı hassas ve dikkatli olmalıdır. 1.3 BASINCIN TAHLĐYESĐ A. Kompresör hava çıkış borusu ile hava tankı arasına bir adet vana monte etmek gerekir. Her çeşit tamir ve benzeri durumda tanktaki havayı boşaltmadan sadece bu vana kapatılmasıyla, zamandan kazanarak güvenliği sağlamış olursunuz. B. Kompresörünüzün daha verimli çalışması için uygun cihaz, hava hortumu, boru ve filtreleri seçin. Seçtiğiniz cihazların tümünün kompresörün çalışma basıncına ve kapasitesine uygun olduğundan kesinlikle emin olun. C. Tüm basınçlı hava bağlantılarının, kaza ile açılmaması için, iyi bir şekilde yapıldığını kontrol edin. D. Herhangi bir fitting, hortum, valf gibi bağlantıyı ya da filtre gibi bir elemanı sökmeden önce, tüm iç basıncı boşaltın. Önce kompresörün çalışmasını durdurun, daha sonra tanktaki basıncın boşaldığını (manometrede 0 değerini) görün. Herhangi bir yanmaya ve yaralanmaya yol açmamak için, kompresörün çalışmasını durdurduktan sonra tanktaki yağ köpüğünün azalmasını bekleyin. Seperatör tankında basınç varken yağ tapası yada herhangi bir elemanın sökülmesi durumunda sıcak ve basınçlı yağın fışkırarak, yaralanmalara sebep olabileceğini unutmayın. E. Basınçlı havanın direkt çıkışı olan herhangi bir noktadan insan ve canlıları uzak tutun. Đnsan ve canlıların üzerine basınçlı hava tutmayın. Kompresörün ürettiği havayı solumayın. F. Ciddi kaza ve yaralanmalara yol açmamak için hava hortumu ile şaka yapmayın. G. Emniyet presostatı ve emniyet ventilinin fabrika ayarını değiştirmeye çalışmayın. 1.4 YANGIN VE PATLAMA A. Kompresör içinde ve çevresinde yağ veya herhangi bir yanıcı madde birikintisi gördüğünüzde derhal temizleyin. B. Kompresörü kapatın ve soğumaya bırakın. Daha sonra kıvılcım, alev veya diğer yangın oluşturacak sebepleri ortadan kaldırın ve bu işi yaparken çevrede sigara içilmesine kesinlikle izin vermeyin. C. Yağın ses izolasyonu üzerinde, kompresörün dış yüzeyinde veya kabin içinde birikmesine kesinlikle izin vermeyin. Gerekirse, bu birikintileri temizleyecek uygun bir temizleyici temin edin. Gerekirse ses izolasyon süngerlerini çıkarıp, değiştirin. Temizleme işleminde yanıcı maddeleri kesinlikle kullanmayın. D. Onarım, temizlik veya kabin içinde herhangi bir işlem yapacaksanız kesinlikle kompresörün enerjisini kesin. E. Elektrik ve basınç bağlantılarını iyi şartlarda muhafaza edin. Kopan yada yalıtımı bozulmuş bir kabloyu derhal değiştirin. Tüm elektrik ve basınç bağlantılarını temiz ve düzenli bir şekilde muhafaza edin. F. Topraklanmış veya iletken maddeleri, herhangi bir yangına sebep olmaması için, üzerinde elektrik bulunan parçalardan uzak tutun. G. Kaynak yapacaksanız ısıdan etkilenen ses izolasyon süngeri gibi maddeleri söküp, yerinden çıkarın. H. Düzgün çalışan ve dolu bir yangın söndürme cihazını sürekli olarak kompresörün yakınında bulundurun. I. Yağ ile temas etmiş tüm bez veya çöpleri kompresörden uzak tutun. J. Uygun bir soğutma hava akışı olmadığı durumunda kesinlikle kompresörü çalıştırmayın. K. Herhangi bir tehlikeli çevre şartlarında kompresör o duruma uygun ve özel olarak üretilmemişse kesinlikle kompresörü çalıştırmayın. 1.5 HAREKET EDEN PARÇALAR A. Ellerinizi, kollarınızı ve elbiselerinizi makina aksamının hareket eden parçalarından uzak tutun. B. Kompresör çalışıyorken, fan, kayış ve benzeri hareketli parçalara yakalanmamak için, mümkün olduğunca uzak durun. C. Kompresörün çevresinde ve özellikle hareket eden ve sıcak parçalara yakınsanız mümkün olduğu kadar üzerinize tam oturan kıyafetler giyin ve saçlarınız uzun ise toplayın. D. Herhangi bir ayar veya tamirat yapmıyorsanız, kapakları kapalı tutun. E. Kompresörü çalıştırırken, tüm personeli, fışkırma, patlama ve fırlamaların yol açabileceği hasarlardan korumak için, kompresörün uzağında tutun. F. Bir onarım veya ayar işlemine başlamadan önce, herhangi bir kişinin kazayla kompresörü çalıştırmaması için, kompresörün elektrik bağlantısını güç kaynağından ayırın. Kompresör uzaktan kontrol ediliyorsa, bu durumu uyarı işaretleri ve etiketlerle kompresör üzerinde belirtmek kesinlikle çok önemlidir. G. Ellerinizi, ayaklarınızı ve özellikle yürünecek koridorları yağdan ve sudan uzak tutun ki, herhangi bir kayma veya düşme olayına sebebiyet verilmesin. H. Kompresörün çalıştırıldığı yerde yeterli aydınlatma olmasını sağlayın. 1.6 SICAK YÜZEYLER, SĐVRĐ KENAR VE KÖŞELER A. Sıcak yüzeyler, sıcak yağ, keskin kenar ve köşelerle temastan sakının. B. Hava çıkışı olan tüm noktalardan vücudunuzu uzak tutun. C. Kompresör üzerinde çalışıyorsanız, eldiven ve başlık gibi kişiyi koruyucu giysiler giyin. D. Bir adet ilk yardım çantası bulundurun. Herhangi bir yaralanma durumunda doktorunuzu arayın. Enfeksiyona yol açabilecek ufak sıyrık ve yanmaları göz ardı etmeyin. 1

6 1. EMNĐYET 1.7 ZEHĐRLĐ VE TAHRĐŞ EDĐCĐ MADDELER A. Kompresörden çıkan basınçlı havayı solumayın. TEHLĐKE! Basınçlı havayı direkt olarak solumak ciddi yaralanmalara ve hatta ölümlere yol açabilir. B. Basınçlı havayı direkt olarak solunum sağlayıcı cihazlar ve hatlarda kesinlikle kullanmayın. Ayrıca bu cihazlardan çıkan havayı kesinlikle havalandırması olmayan veya kapalı odalara boşaltmayın. C. Kompresörü sadece yeterli havalandırmaya sahip bölümlerde çalıştırın. D. Kompresörü, hava emişinin aşındırıcı, zehirli veya buhar çıkışlı ortamlardan uzak olduğu bir yere yerleştirin. E. Kompresörde kullanılan yağ tipik olarak endüstriyel bir yağdır. Bu yağın vücut ile temasından sakının. Böyle bir olay meydana gelirse yağın temas ettiği bölgeyi su ve sabun ile yıkayın. Kompresörünüze yağ doldurulması ile ilgili bilgi için, bu kılavuzdaki yağlama bölümü ne bakın. 1.8 ELEKTRĐK ÇARPMALARI A. Kompresör bu kullanma kılavuzunda yer alan talimatlara ve tüm standartlara uygun olarak monte edilmelidir. Elektrik bağlantı işlemlerini kalifiye bir elektrikçinin yapması gerekir. B. Vücudunuzun tüm bölgelerini, el aletini ve iletken maddeleri, üzerinden elektrik geçen parçalardan uzak tutun. Makinanın üzerinde elektrik bulunan kısımlarında bir onarım veya ayar yapıyorsanız ayaklarınızın ıslak olmamasına ve yalıtkan bir madde üzerinde bulunmaya özen gösterin. Tüm onarım ve ayar işlemlerini tek elle ve mümkün olduğu kadar sağ elle yapın ki, herhangi bir elektrik çarpması durumunda, elektrik akımının kalp yolu üzerinden geçme olasılığı azaltılmış olsun. C. Onarım işlemini kuru, temiz, iyi aydınlatılmış ve havalandırması iyi olan ortamlarda yapın. D Kompresörünüzün elektrik dolabı kapısını mutlaka kapalı tutun. Açmanız gerekli ise kompresörü durdurarak, ana şalterden kompresörün enerjisini kesin. E. Topraklanmamış herhangi bir iletkene dokunmadan önce veya elektrik aksamında bir ayar yapmadan önce kompresörün enerjisini kesin. F. Montajdan sonraki ilk çalıştırmadan önce, tüm cihazları dikkatlice kontrol edin. H. Kompresörü yerleştireceğiniz yerin kompresörün ağırlığını taşıyabilecek sağlamlıkta olduğundan emin olun. I. Kompresörü kaldırmadan önce forkliftin ayaklarının çok iyi bir şekilde ayarlandığından emin olun. J. Forkliftin makinayı gereğinden fazla kaldırmamasına dikkat edin ve çok yavaş ve dikkatli hareket edin. K. Forklift ile paletli kompresörü kaldırmadan önce kompresörün palete sağlam bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Palete düzgün monte edilmemiş veya bağlantı bozulmuş ise, kompresörü kesinlikle kaldırmayın, aksi halde, ciddi yaralanmalara ve kazalara yol açılabilir. ŞEKĐL 1.1 : KALDIRMA ve TAŞIMA 1.10 ÖNEMLĐ HUSUSLAR A. Eğer kompresör içine insan girebilecek kadar büyükse ve makinanın içinde herhangi bir kişi bir işlem yapıyorsa bu durumdan diğer personeli haberdar edin ve makinanın kapılarını açık tutun ki bu sayede personelin yanlışlıkla makinayı çalıştırmasına ve içeride çalışan kişinin yaralanmasına engel olun. B. Kompresörün kapaklarını kapatmadan önce makinanın içinde kimsenin olmamasına dikkat edin. C. Herhangi bir tamir veya ayar işleminden sonra makinanın içinde yedek parçanın, temizleme maddesinin veya ölçü aletinin kalmadığına emin olun. D. Herhangi bir tamir veya ayar işleminden sonra, varsa, tüm muhafazaların takıldığından emin olun. E. Hareket eden parçaların hiçbir yerle sürtünmemesine dikkat edin. F. Elektrik taşıyan kabloları açıkta bırakmayın. 1.9 KALDIRMA VE TAŞIMA A. Kompresörü mümkün ise forklift ile kaldırın, ama bu mümkün değilse, Şekil 1.1 de gösterildiği gibi askı ile kaldırın. B. Kaldırma işlemine başlamadan önce gerekli kaynak noktalarında bir problem olup olmadığını ve gevşemiş olabilecek somun ve vidaları gözden geçirin. C. Kaldırma ve destekleme için kullanacağınız tüm cihazların iyi durumda olduğuna ve kompresör ağırlığını taşıyabilecek kapasitede olmasına dikkat edin. Eğer kompresör ağırlığından emin değilseniz, önce kompresörü tartıp sonra kaldırma işlemine başlayın. D. Kompresörü kaldırırken zarar görmemesi için çok dikkatli şekilde davranmaya özen gösterin. E. Kompresörü kaldırırken makinanın altında kimsenin durmamasına dikkat edin. F. Kompresörü gereğinden fazla kaldırmayın. G. Kaldırma işlemini yapan kişinin kompresör asılı iken kompresörü görmesini sağlayın. 2

7 2. MONTAJ 2.1 KOMPRESÖRÜN YERLEŞTĐRĐLMESĐ ERA Serisi kompresörlerin yerleştirileceği yüzey, makinayı taşıyabilecek kapasitede ve nemden arındırılmış olmalıdır. Yangın ile korozyona sebep olacak kaçaklar önlenmelidir. Hiçbir boru yükü (kasıntı ve yaz-kış genleşme farklılıklarından doğan gerilimler) kompresöre dış bağlantılarla iletilmemelidir. Uygun oda ve yerleşim planı şekil 2.1 de gösterilmiştir. Kompresörün kullanıcı basınçlı hava şebekesine bağlantısı flexible hortum veya boru vasıtası ile yapılmalıdır. Kompresörü dış bir alana yerleştirecekseniz, lütfen Erapower a veya size en yakın Erapower yetkili servisine başvurun. 90ºC nin altında iken yapılan yağ seviyesi kontrolü yanıltıcı Yağ seviyesi minimumun altında kalıyor ise, yağ ilave edin. Daha geniş bilgi için bakım bölümünü okuyun. 2.5 ELEKTRĐK BAĞLANTILARI Kompresörde kullanılacak kablolar ve bağlantılar kompresörün gücüne göre seçilmelidir ve kullanılmalıdır. Bağlantılar kalifiye bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır. NOT! Kompresörü ilk defa çalıştırmadan önce elektrik bağlantılarını kontrol edin. UYARI! Makinayı açmadan veya herhangi bir servis işlemi yapmadan önce ana şalterden enerjiyi kesin. 2.6 MOTORUN DÖNME YÖNÜNÜN KONTROLÜ NOT! Kompresörün motor dönüş yönü kontrolü ilk çalıştırmadan önce yapılmalıdır. Bunun için gerekli olan kapakları sökün. Tüm Erapower kompresörleri faz sırası rölesi ile üretildiğinden kompresörünüzün ters yönde çalıştırılması mümkün değildir. ŞEKĐL 2.1 : YERLEŞĐM 2.2 HAVALANDIRMA VE SOĞUTMA Çalışma sıcaklığını normal düzeyde tutabilmek için kompresörü, yeterli hava akışı sağlanmış bir yere yerleştirin. Kompresörünüzün çalışacağı odanın hacmi, havalandırması ve kompresör etrafındaki boşluklar, kompresöre servis yapılabilmesine ve soğutma havası ihtiyacına uygun olmalıdır. Kompresörün tesis edilmesi aşamasında, Erapower Vidalı Kompresörlerinin Yerleştirme Prensipleri başlıklı ek belgeye ve kompresörün ölçülerini ve bağlantılarını gösteren Boyutlar belgesine uygun yerleştirme yapmak gerekir. Hava soğutmalı kompresörünüzü çevre sıcaklığının 0 C nin altında olduğu bir yere yerleştirmeyin, gerekirse kompresör odasını ısıtın. Kompresörün soğutma radyatörü direkt olarak güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Kompresörün radyatör çıkışı tarafından sert rüzgarlar almaması gerekir; oda seçimi ve yerleşiminde bu noktaya da dikkat edin. 2.3 HAVA ÇIKIŞ BORUSU Hava çıkış borusu şekil 2.1 de gösterildiği gibi yerleştirilmelidir. Kompresörü gerektiğinde çıkış hattından ayırabilmek için bir adet çıkış vanası (E) konulmalıdır. 2.4 YAĞ SEVĐYESĐ KONTROLÜ Kompresörün yağ doldurma tapasının yanında yağ seviyesini gösteren şeffaf hortum mevcuttur. Bu hortumun yanında seviyeyi gösteren bir etiket mevcuttur. Yağ seviyesinin minimum ile maksimum işareti arasında olması gerekir. Yağ seviyesini kontrol etmek için, kompresörü çalışma sıcaklığı en az 90ºC iken stop ettirin ve 15 dakika bekledikten sonra yağ seviyesi kontrol edin. Kompresörün çalışma sıcaklığı 90ºC den az ise, emiş kaportası açıklığını kapatarak, 90ºC ye kadar çabuk ısınmasını sağlayabilirsiniz. Kompresörün çalışma sıcaklığı ELEKTROMEKANĐK PANELLĐ KOMPRESÖRLERDE DÖNÜŞ YÖNÜ KONTROLÜ Çalışmaya Hazır (Ready) ışıklı butonuna basarak ışığının yandığını görün. (Butona bastığınızda lamba yanıyor fakat elinizi çektiğinizde sönüyorsa fazların kompresöre yanlış sıra ile bağlandığını anlayabilirsiniz; emin olmak için motor koruma rölesinin ışığını kontrol edin, ışık yanmıyor ise fazlarınız ters bağlıdır. Giriş fazlarından ikisinin yerini değiştirin.) Bu ışık; makinanın çalışması için elektrik ile ilgili olarak herhangi bir arızanın olmadığını gösterir. Daha sonra kontrol işlemi için Start-Stop butonunu çevirerek, kompresörü kısa bir süre (1-2 sn) çalıştırın. Vidaya kasnak veya kaplin tarafından bakıldığında, vida saat yönünün tersine dönmelidir. (Şekil.2.2 ye bakın.) ŞEKĐL 2.2 : MOTOR-VĐDA DÖNÜŞ YÖNÜ ELEKTRONĐK KONTROL PANELLĐ KOMPRESÖRLERDE DÖNÜŞ YÖNÜ KONTROLÜ Kompresöre enerji verin. Eğer panele enerji geliyorsa ve ekranda herhangi bir uyarı alarmı vermiyorsa fazlar doğru bağlanmış demektir. Eğer ekrana enerji gelmiyor veya ekranda uyarı mesajı varsa (0020) fazlar ters bağlanmış demektir; giriş fazlarından ikisinin yerini değiştirin. Daha sonra kontrol işlemi için Start butonuna basın; kompresörü kısa bir süre (1-2 sn) çalıştırın. Vidaya kasnak veya kaplin tarafından bakıldığında, vida saat yönünün tersine dönmelidir. (Şekil.2.2 ye bakın.) 3

8 3. TEKNĐK ÖZELLĐKLER 3.1 TEKNĐK DEĞERLER KOMPRESÖR TĐPĐ :... ÇALIŞMA BASINCI : 7 bar 8 bar 10 bar 13 bar KAPASĐTE :...m³/ dk TAHRĐK ŞEKLĐ : kayış-kasnak direkt akuple YOLVERME SĐSTEMĐ : yıldız-üçgen invertör sürücülü VĐDA TĐPĐ :... SOĞUTMA SĐSTEMĐ : Hava Soğutmalı ORTAM SICAKLIĞI : 0-45 ºC ORTALAMA ÇALIŞMA SICAKLIĞI : ºC BASINÇLI HAVA ÇIKIŞ SICAKLIĞI ANA MOTOR PLAKET DEĞERLERĐ FAN MOTOR PLAKET DEĞERLERĐ FAN ÇAPI FAN DEBĐSĐ SOĞUTMA GÜCÜ KULLANILAN YAĞ : Ortam sıcaklığının 8-12 ºC üzerinde : 380/400 V-50/60 Hz-...d/dk-...kW-...A : 380/400 V-50/60 Hz-...d/dk-...kW-...A :...mm :...m³/h.... Pa :....kcal/h :. EŞDEĞER YAĞLAR :... YAĞ KAPASĐTESĐ :...L... YAĞ FĐLTRESĐ :... HAVA FĐLTRESĐ :... SEPERATÖR :... EMNĐYET PRESOSTATI :... AYAR PRESOSTATI :... BASINÇ SENSÖRÜ :... SICAKLIK SENSÖRÜ :... ( 1 ) ĐNVERTÖR DEĞERLERĐ :. ( 1 ) MOTOR HIZI (MAKSĐMUM-MĐNĐMUM) : d/dk Hz ( 2 ) KAYIŞ - KAPLĐN ( 3 ) :. ( 2 ) KAYIŞ GERGĐNLĐK FREKANSI :.. Hz (Natural Frequency of Beltspan) (1) Sadece VST, DVST, GDVST tipi değişken devirli kompresörler için. (2) Sadece ERA serisi kayış-kasnaklı kompresörler için (3) Sadece Direkt Akuple kompresörler için. Yukarıda verilen bilgiler tanım nitelikli olup, ERAPOWER ın değişiklik hakkı saklıdır. Arıza ve parça siparişi için kitabın son bölümüne bakın. Sipariş esnasında kompresörünüzün tip ve seri no sunu bildirmeniz, en çabuk ve doğru bilgi için, hem size hem ERAPOWER a yardımcı olacaktır. 4

9 4. KOMPRESÖR SĐSTEMLERĐ 4.1 GĐRĐŞ ERAPOWER marka kompresörler kaliteli ve güvenilirliği ile dayanıklılığını ispatlamış; ağır hizmet kompresörüdür. 4.2 PARÇALARIN TANIMI ERA, ERA D, ERA GD, ERA VST, ERA DVST, ERA GDVST serisi vidalı hava kompresörleri, vida ünitesi, elektrik motoru, yol verme ünitesi, kayış-kasnak veya direkt akuple tahrik sistemi, emiş sistemi, hava tahliye sistemi, yağlama ve soğutma sistemi, kontrol paneli ve seperatörden oluşmaktadır ve her şey çelik bir kabin üzerine monte edilmiştir. ERA VST, DVST ve GDVST serisi kompresörlerde, ERA, ERA D ve ERA GD serisi kompresörlerden farklı olarak, motorun dönme hızını değiştirmek için, invertör cihazı kullanılır. ERA ve ERA VST serisi vidalı hava kompresörlerinde elektrik motoru vida ünitesini kayış-kasnak vasıtasıyla döndürür. ERA D, GD, DVST ve GDVST serisi kompresörlerde elektrik motoru vidayı kaplin üzerinden direkt veya dişli vasıtası ile döndürür. Vida ünitesi havayı emerek, bir yağ filmi içinde basıncını yükseltir ve seperatör tankına gönderir. Seperatör filtre, yağ ile havayı birbirinden ayırır. Radyatörde soğutulan yağ tekrar vida ünitesine, basınçlı hava ise kullanma için hava tankına gönderilir. Kompresörde bulunan fan, soğutma havasının radyatöre gitmesini sağlar. Radyatör özel yapısı sayesinde yağ ve havayı ayrı bölümlerde soğutur. 4.3 VĐDA ÜNĐTESĐNĐN ĐŞLEVĐ Tüm ERA kayış-kasnaklı veya direkt akuple (D, GD) sabit devirli veya değişken devirli (VST, DVST, GDVST) vidalı kompresörlerde kullanılan vida ünitesi yağ enjeksiyonlu, tek kademeli, pozitif yer değiştirmeli bir vida ünitesidir. Bu vida ünitesi ihtiyaçlarınızı karşılamak için sürekli ve darbesiz bir sıkıştırma sağlar. NOT! Bu kompresörlerde vidaya yapılacak herhangi bir işlem kompresörün tüm garantisini ortadan kaldırır. 4.4 SOĞUTMA VE YAĞLAMA SĐSTEMĐNĐN ĐŞLEVĐ Soğutma sistemi fan, radyatör, yağ filtresi, bağlantı hortumları (boruları) ve tanktan oluşur. Tankta bulunan yüksek basınç, yağı radyatöre, radyatörden yağ filtresine ve oradan da vida ünitesindeki düşük basınçlı tarafa doğru akmaya zorlar. Yağ vida ünitesine girmeden önce filtre edilerek, zararlı partiküllerden arındırılır. Vidaya enjekte edilen yağ, rotorlar arasında hava ile karışarak, sızdırmazlığı sağlar. Yağın üç temel işlevi vardır: 1. Vida ünitesinde yağ ve hava karışımının sıkıştırılması ile oluşan ısıyı alan soğutucu akışkan görevi yapar. 2. Stator ve rotorların arasında bir yağ filmi oluşturarak sızdırmazlığı sağlar. 3. Rotorların yataklarını yağlar. Hava/yağ karışımı vida ünitesinden çıkıp seperatör tankına gelince, kaba partiküller halinde yağ havadan ayırılır; tam ayrıştırma işlemi seperatör elemanı tarafından yapılır. Yağdan ayrılan hava, seperatörden ve radyatörden geçirilerek, hava hattına gönderilir. Seperatör tankında kalan yağ, radyatörde soğutularak, yeniden enjekte edilmeye hazır hale getirilir. Vida ünitesinden çıkan basınçlı hava/yağ karışımı, seperatör tankına girer. Tankın üç görevi vardır: 1. Yapısal özelliğinden dolayı ilk yağ ayırma işlemini yapar. 2. Kompresörün yağ deposu olarak kullanılır. 3. Seperatörü muhafaza eder. (Bakım bölümünün sonundaki Şekil 5.7 ye bakın.) 4.5 DEŞARJ SĐSTEMĐNĐN ĐŞLEVĐ Vida ünitesinden gelen basınçlı hava / yağ karışımı tanka girer, tankın yapısal özelliği sayesinde karışımın hızı düşürülür ve yönü değiştirilir. Bu sırada karışımdaki yağ oranı düşmüştür. Kalan karışım seperatör filtresine gider. Seperatör özel yapısı sayesinde karışımdaki yağ partiküllerini tutar. Bu sırada bir miktar yağ seperatöre sızar ve yağ dönüş hattından (skavenç hattından) geçerek vida ünitesine gider ve oradan tanka geri gelir. Yağ dönüş hattı seperatörün alt tarafından vida ünitesinin emişine uzanır. Seperatörün alt tarafındaki yağ; tank ile vida ünitesindeki basınç farkı sayesinde kompresöre geri döner. Tankın iç ve dış basınçları (P1 ve P2) arasındaki fark kontrol edilerek seperatörün ömrünü anlayabiliriz. Kompresör tam yükte iken fark 1,5 bardan daha az olmalıdır. Eğer basınç farkı 1,5 bar ve fazlası ise seperatör elemanı kesinlikle değiştirilmelidir. Eğer kompresör yüksek basınç arızası veya ana motor termik arızası sebebiyle sıkça durursa seperatör basınç farkı kontrol edilmelidir. Tankın üst tarafındaki minimum basınç valfi seperatör tankında minimum olarak 4-4,5 barlık bir basınç olmasını sağlar. Bu basınç değeri uygun bir hava/yağ ayrışımı ve yağ çevrimi için gereklidir. Minimum basınç valfi; kompresör kapatıldığı veya makina boşa geçtiği zaman hava hattınızda bulunan basınçlı havanın tanka geri dönmesini engeller. Kompresör ilk çalıştırıldığında hava tankındaki basınç 4-4,5 bardan az ise, minimum basınç valfi, dış basınç tanktaki basınca eşit olana kadar, tanktaki basıncı 4-4,5 barda tutar. Tank basıncı çok fazla artarsa bunu önlemek için bir emniyet valfi bulunur. Vida ünitesinin sıcaklığı 115ºC ye ulaşırsa kompresör güvenlik açısından otomatik olarak durdurulur. UYARI! Kompresör çalışırken ve basınç var iken herhangi bir kapağı veya parçayı sökmeyin. Böyle bir işlem yapmadan önce kompresörü durdurun ve tüm basıncın boşaldığından emin olun. Yağ, tankın alt tarafında bulunan tapa sökülerek doldurulur. 4.6 HAVA EMĐŞ SĐSTEMĐNĐN ĐŞLEVĐ Şekil 4.1 de gösterildiği gibi, kompresör emiş sistemi kuru tip bir hava filtresi ve emiş valfinden oluşur. Emiş valfi, basınç switch inin durumuna göre, doğrudan kompresörün hava emişini kontrol eder. Emiş valfi, ayrıca, kompresörün çalışmasının durdurulduğu anlarda, geri dönüşü engelleyerek, bir check valf vazifesi görür. ŞEKĐL 4.1 : HAVA EMĐŞ SĐSTEMĐ 4.7. KONTROL SĐSTEMĐN ĐŞLEVĐ Kontrol sistemi çalıştırma kılavuzunda anlatılmaktadır. (Lütfen kompresörünüzün kullanma kılavuzunun 2. fasikülü olan Çalıştırma Kılavuzu nu okuyun.) 5

10 5. BAKIM 5.1 GENEL UYARI! Kompresörün bakımını yapmadan önce, kompresörün enerjisini ana şalterden kesin. Çıkış vanasını kapatarak, kompresörünüzü hava hattınızdaki basınçtan ayırın ve kompresörün içindeki tüm basıncın boşaldığından emin olun. Bu bölümü okuyunca kompresörünüz için gereken bakım programının minimuma indirilmiş olduğunu daha kolay göreceksiniz. Periyodik kontroller ve uyarı göstergeleri herhangi bir bakıma ihtiyacınız olduğunda sizi uyaracaktır. Bakım yapmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bakım mutlaka yetkili bir personel tarafından yapılmalıdır; bu, kompresörünüzün ömrünü arttıracaktır. YETKĐSĐZ, EĞĐTĐMSĐZ VE UYGUN NĐTELĐKLERE SAHĐP OLMAYAN KĐŞĐLER TARAFINDAN YAPILACAK BAKIM TÜM GARANTĐYĐ ORTADAN KALDIRACAĞI GĐBĐ, HASAR VE YARALANMALARA YOL AÇABĐLĐR. UYARI! Kompresörün uzun süre kullanılmadığı durumlarda haftada 1-2 saat çalıştırılmalıdır. Bu süre 6 ayı geçiyorsa, 6 ay sonunda yağ filtresi ve seperatör elemanı (kompresör daha önce çalışmış ise) değiştirilmelidir. 6 ay çalışmayan kompresörün termostatik valf kiti, minimum basınç valfi kiti parçaları değiştirilmelidir. Kompresörü haftada 1-2 saat çalıştırmak mümkün değil ise, vida ve seperatör tankı içine koruyucu yağ doldurulmalı, kompresör çalıştırılacağı zaman koruyucu yağ boşaltılmalıdır. Koruyucu yağ için firmamızla bağlantıya geçin. NOT: Atık yağ ve kondensat tahliye işlemleri için, atıklarla ilgili yerel yasal mevzuatlara uyulmalıdır. 5.2 GÜNLÜK ĐŞLEMLER Kompresörü çalıştırmadan önce tanktaki yağ seviyesini mutlaka kontrol edin. Eğer yağ seviyesi düşük ise ekleyin. Eğer çok sık yağ ekliyorsanız bir problem var demektir. Bunu anlayabilmek için ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERĐ bölümünü gözden geçirin. Normal bir çalıştırma yaptıktan sonra, kontrol panelindeki göstergelere bakın ve hepsinin uygun değerleri gösterdiğini görün. Kompresörün düzgün bir şekilde çalıştığından emin olmak için, tamamında genel bir kontrol yapılması önerilir. UYARI! Kompresör çalışırken hiçbir kapağı veya parçayı çıkarmayın. Böyle bir işlem yapmak isterseniz, kompresörü durdurun ve iç basıncı boşaltın. 5.3 PERĐYODĐK BAKIMLAR ĐLK 50 ÇALIŞMA SAATĐ SONUNDA 1. KAYIŞI YENĐDEN GERĐN. (Đlk kayış germe işlemini yetkili servis yapmalı. Gerginlik normal ise, yeniden gerilmeyebilir.) HER 50 ÇALIŞMA SAATĐNDE : (HAFTALIK BAKIM) 1. YAĞ SEVĐYESĐNĐ KONTROL EDĐN. 2. YAĞ DEPOSUNDA BĐRĐKEN SUYU TAHLĐYE EDĐN. 3 RADYATÖR PETEKLERĐNĐ BASINÇLI HAVA ĐLE TEMĐZLEYĐN. 4 TOZ FĐLTRESĐNĐ TEMĐZLEYĐN. 5 EMĐŞ FĐLTRESĐNĐ TEMĐZLEYĐN. 6 ĐÇ AKSAMI KONTROL EDĐN. HER 500 ÇALIŞMA SAATĐNDE : 1. KAYIŞ GERGĐNLĐĞĐNĐ KONTROL EDĐN. (Gerginlik yetersiz ise, yeniden gerin.) HER 1000 ÇALIŞMA SAATĐNDE : 1. KUMANDA HAVA DEVRESĐ HORTUMLARINI KONTROL EDĐN, GEREKĐRSE DEĞĐŞTĐRĐN. 2. KONTAKTÖR KONTAKLARINI KONTROL EDĐN, GEREKĐRSE DEĞĐŞTĐRĐN. 3. TOZ FĐLTRESĐNĐ DEĞĐŞTĐRĐN. 4. YANICI OLMAYAN TEMĐZLEYĐCĐLER ĐLE RADYATÖR PETEKLERĐNĐ TEMĐZLEYĐN. 5. SEPERATÖR BASINÇ FARKINI KONTROL EDĐN, SEPERATÖR ELEMANI TIKALI ĐSE DEĞĐŞTĐRĐN. 6. EMĐŞ FĐLTRESĐNĐ VE HAVA FĐLTRESĐNĐ TEMĐZLEYĐN, GEREKĐRSE DEĞĐŞTĐRĐN. 7. TÜM YAĞ DEVRESĐ RERARLARINI KONTROL EDĐN. ĐLK 2000 ÇALIŞMA SAATĐ SONUNDA : (ĐLK BAKIM) 1. YAĞ VE YAĞ FĐLTRESĐNĐ DEĞĐŞTĐRĐN. 2. TÜM YAĞ DEVRESĐ RERARLARINI KONTROL EDĐN. 3. TÜM ELEKTRĐK GÜÇ DEVRE BAĞLANTILARINI KONTROL EDĐN. 4. ELEKTRĐK MOTORU RULMANLARINA GRES YAĞI BASILACAK. BU KILAVUZDA YER ALAN MOTOR RULMAN YAĞLAMA TABLOSUNA BAKIN. (Tablo 2) HER 4000 ÇALIŞMA SAATĐNDE : 1. YAĞ TAPASI O-RĐNGĐNĐ DEĞĐŞTĐRĐN. 2. SEPERATÖRÜ DEĞĐŞTĐRĐN. 3. TÜM CĐVATA BAĞLANTILARINI KONTROL EDĐN. 5.4 YAĞ BAKIMI 1. Kompresörün çalışmasını durdurun. 2. Tahliye vanasının kör tapasını sökerek, yağ boşaltma hortumunu vanaya bağlayın. 3. Yağ filtre elemanını sökün. 4. Yağı tamamen boşaltın. 5. Yeni yağ filtresi elemanını yeni yağ ile doldurarak, yerine takın. 6. Seperatör tankında işaretli üst seviyeye kadar yeni yağ doldurun. 7. Đlgili tüm bağlantıları sıkrarak, kompresörü kontrollü bir şekilde çalıştırın ve olası kaçaklara karşı kontrol edin. 5.5 YAĞ FĐLTRESĐ BAKIMI Yağ filtresi elemanını ve contasını aşağıdaki durumlardan hangisi ilk önce gerçekleşirse, o zaman değiştirin. 1. Her 2000 saatte bir. (Tozlu ortamlarda bu süre 1000 saate çekilebilir.) 2. Her 6 ayda bir. 3. Her yağ değişiminde. 5.6 SEPERATÖR BAKIMI 1. Öncelikle kontrol butonu ile (veya iç ve dış basınç manometrelerinden) seperatör öncesi ve sonrası basınç farkını düzenli olarak kontrol edin. Basınç farkı 1,5 bardan fazla ise, çalışma saati ne olursa olsun, seperatör elemanını değiştirin. Elektronik kontrol panelli kompresörlerde iç ve dış basınca ekrandan bakılır. Seperatör tıkandığı zaman ekranda ilgili hata mesajı gözükür. 2. Seperatör elemanını yılda bir kez, düzenli olarak değiştirin. Bu filtre, yapısı ve çalışma biçiminden dolayı, temizlemesi mümkün olmayan bir filtredir. 3. Eğer bir yılda 4000 saatten fazla çalışılıyor ise, 4000 saatte bir seperatör değişimi yapılmalıdır. Eğer çalışma ortamı çok tozlu veya ortam sıcaklığı 35ºC nin üzerinde ise, seperatör 3000 saatte bir değiştirilmelidir. NOT: Eğer orijinal yedek parça kullanılmaz ise, bu süreler azalır ve kompresörde ciddi hasarlara yol açabilir. 6

11 5. BAKIM 5.7 PARÇA DEĞĐŞĐMLERĐ VE AYAR ĐŞLEMLERĐ A-YAĞ FĐLTRE ELEMANI DEĞĐŞĐMĐ (Şekil 5.1) 1. Kompresörü durdurarak, iç basıncın boşalmasını bekleyin. 2. Filtre anahtarı ile eski elemanı sökün. 3. Filtre contasının bastığı yüzeyi temizleyin. 4. Filtre elemanını yağ ile doldurun ve yeni contayı hafifçe yağlayın. 5. Yeni elemanı elle iyice sıkın. Filtre kartuşuna hasar verecek davranışlardan kaçının. 6. Kompresörü yeniden çalıştırın ve bir kaçak olup olmadığını kontrol edin. UYARI Yağ filtre elemanının hasar görme olasılığını azaltmak için sadece ERAPOWER ın önerdiği orijinal parçaları kullanın; çünkü, diğer marka filtre elemanlarının dayanabilecekleri maksimum basınç değerleri yeterli olmayabilir. C-HAVA FĐLTRE ELEMANI KONTROLÜ 1. Elemanın iç tarafına, bir delik veya hasarlı bir bölge olup olmadığını anlamak için, parlak bir ışık tutun. 2. Contaları ve contanın temas ettiği yüzeyleri kontrol edin. hasarlı bir conta görünürse, contayı değiştirin. 3. Eğer temiz elemanı stokta bekletecekseniz, mutlaka kendi kutusunda ve temiz bir yerde bulundurun. 4. Filtre elemanını değiştirdikten sonra, tekrar çalıştırmaya başlamadan önce, tüm hava giriş bağlantılarını iyice sıkın. D-SEPERATÖR ELEMANI DEĞĐŞĐMĐ (Şekil 5.3 e göre) Seperatör elemanı yılda birkez değiştirilmelidir. Seperatör elemanını değiştirmek için, aşağıdaki işlemleri uygulayın: 1. Kompresörün çalışmasını durdurun; çıkış vanasını kapatın. 2. Seperatör tankındaki tüm basıncın boşaldığını görün. 3. Seperatör kapağının sökülebilmesi için, kapağa bağlı tüm bağlantıları sökün. 4. Kapak civatalarını sökün. 5. Tankın kapağını kaldırın. Seperatörü dışarı alın. 6. Tank içinde herhangi bir kir veya çapağın olup olmadığını kontrol edin ve eğer gerekli ise temizleyin. 7. Seperatör contalarını yenileriyle değiştirdikten sonra, yeni seperatör elemanını yerine oturtun. 8. Yeni üst seperatör contasını yerleştirdikten sonra kapağı yerine takın. 9. Kapak civatalarını (karşılıklı olarak) sıkın. 10. Tüm boru bağlantılarını doğru ve sağlam bir şekilde yapın. 11. Kompresörü yeniden çalıştırmadan önce, kaçak yağ geri dönüş hattının (skavenç) filtresini temizleyin. ŞEKĐL 5.1 : YAĞ FĐLTRESĐ B-HAVA FĐLTRESĐ ELEMANIN DEĞĐŞĐMĐ (Şekil 5.2 e göre) Filtre elemanı değişimi, ortam şartlarına göre değişmekle birlikte, ortalama her 6 ayda bir yapılmalıdır. Aşağıda değişme işleminin nasıl yapılacağı anlatılmıştır: 1. Kompresörü durdurun. 2. Filtrenin dış yüzeyini temizleyin. 3. Filtre kovanı üzerindeki somunu sökerek, üst kapağı ve filtreyi yerinden çıkartın. 4. Filtre kovanının iç yüzeyini nemli bir bezle temizleyin. Buradaki pislikleri basınçlı hava ile temizlemeyin; emiş valfi içerisine pislik kaçabilir. 5. Yeni filtre elemanını monte edin. 6. Üst kapağı ve somununu takın. ŞEKĐL 5.3 : SEPERATÖR ELEMANI ŞEKĐL 5.2 : HAVA FĐLTRESĐ 7

12 5. BAKIM E-KONTROL SĐSTEMĐNĐN AYARLANMASI (Şekil 5.4 e göre) Kompresörünüz fabrikadan kontrol sistemi ayarlanmış olarak çıkar. Eğer herhangi bir durumdan dolayı yeniden ayarlamanız gerekiyorsa, önce istediğiniz çalışma basıncı aralığını ve ayrıca kompresörünüzün çalışacağı maksimum basıncı bilmeniz gereklidir. Đstediğiniz maksimum basınç kompresörün plaketinde yazılan basıncı geçmemelidir. Çıkış vanasını hafifçe kapatarak, kompresörü çalıştırın. Kompresör boş ve yük çalışma arasında geçişler yapar. Bunu görmek için, dış basınç değerini izleyin. Đstenilen basınç değerinden farklı basınç aralığında çalışılıyorsa, ayar presostatının yeniden ayarlanması (veya elektronik kontrol panelinin/modülünün çalışma basınç ayarlarının yeniden yapılması) gerekir. AYAR PRESOSTATININ HASSAS BIR PARÇA OLDUĞUNU VE YANLIŞ AYAR SONUCUNDA KOMPRESÖRÜNÜZDE KALICI ZARARLAR DOĞURABĐLECEĞĐNĐ UNUTMAYIN. MAKSĐMUM ÇALIŞMA BASINCININ AYARLANMASI 1. Kompresörün çalışacağı maks. basıncı (çalışma basıncı üst sınırını) ve basınç aralığını ayarlamak için, ayar presostatı üzerindeki iki adet ayar vidası kullanılır. Ön taraftan bakınca sağdaki vida makimum basınç ayar vidasıdır. Ayar sırasında vidayı çok yavaş bir şekilde döndürün. 2. Eğer kompresör istenilen basınç değerinden önce boşa geçerse, vidayı yavaşça saat yönünün tersinde çevirin. NOT: KOMPRESÖRÜNÜZ ELEKTRONĐK KONTROL PANELLĐ BĐR KOMPRESÖR ĐSE, SĐSTEMĐNĐZDE AYAR PRESOSTATI YOKTUR. TÜM AYARLAR ELEKTRONĐK PANEL ÜZERĐNDEN YAPILIR. Elektronik panelli ve VST, DVST, GDVST serisi Erapower kompresörlerinin ayarlanması için elektronik kontrol paneli kitapcığındaki açıklama ve talimatlara göre işlem yapılır. BASINÇ ARALIĞININ AYARLANMASI Diferansiyel boşa geçme (çalışma basıncı üst sınırı) ve yüke geçme basınç (çalışma basıncı alt sınırı) değerleri arasındaki farktır. Kompresörün çalışacağı maksimum basıncı ayarladıktan sonra, ayar işlemini tamamlamak için, diferansiyel ayarını yapmalısınız. Basınç aralığı ayar vidası önden bakıldığında solda bulunur. Eğer kompresör istenilen basınçtan önce yüke geçerse, vidayı saat yönünde ve yavaşça çevirerek, basınç aralığını genişletin. Aralığı düşürmek için, vidayı saat yönünün tersinde çevirin. Aynı zamanda, çıkış basıncı değerini sürekli gözleyerek, ayarın doğruluğunu kontrol edin. Basınç ayarını tamamladıktan sonra çıkış vanasını tamamen açın. Son olarak, normal şartlardaki yükte ve boşta çalışmayı da kontrol edin. TEHLĐKE! Elektrik kontaklarına ve terminallerine metal cisimlerle dokunmayın. Elektrik çarpması meydana gelebilir. Ayar ve emniyet presostatlarının kapaklarını açık bırakmayın. ŞEKĐL 5.4 : AYAR VE EMNĐYET PRESOSTATLARI F-KAYIŞIN DEĞĐŞTĐRĐLMESĐ VE GERGĐNLĐK AYARI (Sadece ERA ve ERA VST serisi kayış-kasnaklı kompresörlerde) 1. Kompresörü durdurun ve kompresörün enerjisini ana şalterden kesin. 2. Motor şasesi gergi civatalarını gevşeterek, kayışın bollaşmasını sağlayın. 3. Kasnakları yavaşça çevirerek, kayışı dışarıya çıkarın. Parmaklarınızı kayış ile kasnak arasına sıkıştırmamaya dikkat edin. 4. Orijinal ölçüdeki yeni kayışı, kasnakları yavaşça çevirerek, takın. Kayışın kanallara her iki kasnak üzerine tam olarak oturduğunu görün. 5. Motor şasesi gergi civatalarını tekrar sıkarak, kayışın gerilme ayarını tamamlayın. Kayışın gerginliği doğru ise, kayış gerginlik ölçme cihazıyla ölçülen değerin, bu kılavuzun 3. bölümünde Teknik Özellikler sayfasında belirtilen gerginlik frekans değeriyle aynı olması gerekir. 6. Uygun bir mastarla her iki kasnağın ön yüzlerinin tam anlamıyla aynı doğrultuda olduğunu kontrol edin 7. Gergi somunlarının iç kısmındaki kontra somunları ve motor şase civatalarını iyice sıkarak, ayarı bitirin. 8. Tüm vida ve civataları tekrar kontrol edin. 9. Kompresörü yeniden çalıştırın. Kayışın çalışma sırasındaki titreşimlerini kontrol edin; kayış çalışırken titreşiyorsa kayış gevşek yada kasnaklar hizada değil demektir, ayarı hassas olarak yeniden yapın. Kasnak ayarının düzgün yapılmaması durumunda, kayış ömrünün, çok kısa olacağını ve bununla birlikte ısınma, titreşim ve benzeri nedenlerle kompresörün zarar göreceğini unutmayın. Yeni bir kayışın kopmaması ve erken aşınmaması için, kayış gerginliğinin kontrol edilmesi önemlidir. Kayış, ilk 50 çalışma saat i sonunda tekrar gerilmeli ve her 500 saat te bir, kayış gerginliği kontrol edilmelidir. GERGĐNLĐK ÖLÇME CĐHAZININ KULLANILMASI: Contitech VSM-1 veya aynı işlevi gören başka bir cihaz kullanarak, 1 - Kompresör çalışmıyorken, gerilmiş kayışın ortasına kayışa hasar vermeyecek şekilde vurarak (veya parmakla sert çekerek), kayışı titretin. 2- Kayışı titretmek için ortasına vurduğunuz anda, cihazın probu ve proptan çıkan kırmızı ışık kayışın en çok titreyen orta kısmına 2 cm kadar mesafede olmalıdır. 3- Cihaz Hertz (Hz) olarak kayışın titreşim frenkansını gösterir. Bu değer Poly-V kayışın Natural Frequency of Beltspan değeri olup, doğru gerginlik ayarı için verilen referans değerde olmalıdır. Frekans referans değerinden fazlaysa kayış fazla gergin, az ise, gevşek anlamına gelir. Dikkat! Çalışma basıncı değişikliği nedeniyle kasnaklar değiştirilecekse veya kayış boyu değiştiği zaman, gerginlik frekans değeri değişir. Bu kılavuzun 3. bölümünde verilen değer, fabrika çıkışındaki kasnaklar ve kayışa uygundur. Kasnak veya kayış değişikliği yapılmışsa, yetkili servis tarafından bildirilecek yeni referans değeri not edilmelidir. 8

13 5. BAKIM G-KAÇAK YAĞ DÖNÜŞ (SKAVENÇ) HATTI BAKIMI Hava/yağ ayrışımı sırasında bir miktar yağ seperatörün içinden geçer. Bu yağ kaçak yağ geri dönüş (skavenç) hattı ile sisteme yeniden kazandırılır. Kompresör tam yükte çalışırken yağ dönüş hattı şeffaf hortumundan yağ akışı görünmelidir. Yağ geri dönüş hattında bulunan orifis istenmeyen bir parçacık tarafından tıkanırsa tanktaki yağ seviyesi hızla düşer ve basınçlı hava sisteminize yağ gider. Hava tankının altından su tahliyesi yaparken yağ geldiğini görürseniz yada günlük yağ seviyesi kontrollerinde kompresörün yağ seviyesi sürekli olarak düşüyor ise, bu skavenç hattının tıkandığını gösterir. Bu durumda, kompresörün çalışmasını durdurarak, skavenç hattını sökün ve basınçlı havayla veya ince bir telle, orifise zarar vermeden, skavenç orifisini temizleyin. Bu orifisin çapını büyütmeyin, aksi takdirde, kompresörünüzün kapasitesi düşer. Kondensat tahliye ayarının uygunsuz olması durumunda kondenstop su ile dolacağı için kompresörden basınçlı hava devresine su geçişi olabilir veya aksine gereksiz basınçlı hava kaybı (Kompresör çıkışındaki kullanıcı basınçlı hava şebekesinde yer alan basınçlı hava tankı altından su tahliyesi yapılabilmektedir. Fakat, kompresörün soğutucusu ile kullanıcının basınçlı hava tankı arasındaki hatta su birikebilir.) Kompresörün kullanıldığı ortamın nem ve sıcaklık şartlarına ve kompresörün çalışma yüküne bağlı olarak, kondenstopta (birim zamanda) toplanan su miktarı değişir. ŞEKĐL 5.6: KONDENSTOP ŞEKĐL 5.5 : YAĞ GERĐ DÖNÜŞ HATTI H KONDENSTOP BAKIMI VE TAHLĐYE AYARI ERAPOWER kompresörlerinde hava soğutucusundan çıkarken soğuyan basınçlı hava içinde yoğuşan suyu kompresör içinden tahliye etmek için kondenstop adı verilen yoğuşum (kondensat) toplama kabı ve boşaltma tertibatı (solenoid valf veya şamandıralı otomatik tahliye) OPSĐYONEL olarak kullanılmaktadır. Standart kompresör donanımına dahil olmayan kondenstopun (isteyen müşteriler için) kompresöre monte edilmiş olması durumunda, kondenstoptan yoğuşumu boşaltacak solenoid valfın çalışma zamanı ve açık kalma süresi fabrikada ayarlanır. (Genel olarak 1 dakika aralıklarla 3 saniye açık kalmaya ayarlanır. 1-5 dakika aralıklarla çalışmaya ve 3-6 saniye süreli tahliyeye ayarlanabilir.) Yetkili servis veya kullanıcı gerektiğinde kondensat tahliyesini şu esasa göre ayarlamalıdır: Kondensat tahliye solenoid valfinin açık kalma süresinde tahliye hattından gelen yoğuşumun kesilmesi ve ardından hava geldiğinin görülmesi gerekir. Bu prensip, kondenstop içinde su birikmemesini, gereksiz basınçlı hava kaybı olmamasını ve çok kısa süreli hava püskürterek, tahliye hattının tıkanmasını önleyecek şekilde temizlenmesini sağlar. DĐKKAT! Kondenstop, solenoid valf ve kondensat tahliye hattı ile ilgili sökme, takma işlemi yaparken kompresörün çalışmaması ve iç basıncın boşaltılmış olması (manometrelerin 0 göstermesi) gerekir. Kondenstopu sökmek (içini açmak) için alt kap montaj cıvatalarını sökün. (Küçük kondenstoplarda alt kap vidalıdır, çevirerek sökülür.) Kondenstopun içini ve parçalarını temizledikten ve yeni o-ring i gresledikten sonra, alt kabı üst kaba (başlığa) monte edin. Solenoid valf tıkalı ise, basınçlı hava ile temizleyin. Valf arızalıysa veya temizlendiği halde normal işlev görmüyorsa değiştirin. (Şamandıralı otomatik tahliye cıhazının sökülmesinde ve çalışmasının kontrol edilmesinde kondenstop ve solenoid valfle ilgili bakım mantığı aynen uygulanır. Şamandıralı otomatik tahliyenin zaman ayarı yoktur, biriken su seviyesine göre çalışır.) Kondenstoptan tahliye edilen suyun bir tahliye kanalına bağlanması isteniyorsa, ucu açık bir hortumla bağlanması (geri basınç olmaması için) gerekir. Kondenstoptan tahliye edilen yoğuşumun bulunduğu ülkenin veya bölgenin atık su mevzuatına (çevre koruma yasası ve kurallarına gore) uygun olarak tahliye edilmesi gerekir. 9

14 5. BAKIM 5.8.A ÜÇ FAZLI MOTOR ĐÇĐN SERVĐS ĐŞLEMLERĐ 1) Elektrik motorunuz kompresörünüze monte edilmiş, elektrik bağlantıları yapılmış ve çalışmaya hazır bir halde fabrikamızdan çıkmıştır. Motorun sorunsuz olarak çalışabilmesi için, motora nakliye sırasında herhangi bir zarar gelip gelmediğini kontrol edin ve bir zarar gelmişse bize bildirin. 2) Eğer motor uzunca bir süre kullanılmamışsa, çalıştırmadan önce rulmanlarını kontrol edin ve gerekli ise, gresini yenileyin. 3) Motor ayarlanan gerilimde ve çıkışlarda çalışırken çevre sıcaklığı 40 C yi geçmemelidir. 4) Motor plaketi üzerindeki değerleri kontrol edin. Firmanızın şebekesindeki gerilimin plaketteki gerilime denk düşmesi gerekir. 5) Tüm kompresörlerimizde elektrik motorları yıldız-üçgen yol verme ünitesi mevcuttur. (ERA VST Serisi kompresörler hariç) 6) VDE 0580 ve VDE 0100 standartlarına göre tüm motorlar düzgün bir şekilde topraklanmalıdır. 5.8.B NO LOCTITE KULLANMA ÖZELLĐKLERĐ RENK 243 MAVĐ : Sökülebilir bağlantılar (civata-somun sabitlemeleri ) için. 270 YEŞĐL : Sökülemez bağlantılar için. 542 KIRMIZI : 3/4 çapa kadar olan sızdırmaz bağlantılar için. 577 SARI : 3/4 ve üzeri çaptaki sızdırmaz bağlantılar için. 10

15 5. BAKIM ŞEKĐL 5.7 : BORULAMA VE PARÇA KONUMLANDIRMA DĐYAGRAMI 11

16 5.9 TÜM VST SERĐSĐ KOMPRESÖRLERDE ĐNVERTÖR BAKIM VE KONTROLÜ Günlük Kontrol: Sistem çalışır vaziyetteyken aşağıdaki parametreleri kontrol edin. 1. Motor vibrasyon yapıyor mu yada motordan garip sesler geliyor mu? 2. Normal olmayan bir sıcaklık var mı? 3. Ortam sıcaklığı çok yüksek mi? 4. Monitör ekranında görünen çıkış akımları normalden yüksek mi? 5. Đnvertör üzerindeki soğutucu fanlar normal şekilde çalışıyor mu? Periyodik Kontroller: Periyodik bakım esnasında lütfen aşağıdaki hususları kontrol ediniz. 1. Bakıma başlamadan önce mutlaka makinanın enerjisini kesin. 2. Ön kapaktaki LED göstergelerinin kapalı olduğuna emin olun ve kontrole başlamadan önce 5 dakika bekleyin. Aksi takdirde elektrik şokuna maruz kalabilirsiniz. Parça Kontrol Düzeltici Faaliyet Harici / Dış Terminaller, Tüm cıvata ve somunlar sıkı mı? Gevşek cıvata ve somunları iyice sıkın. Montaj Cıvataları ve Bağlantı parçaları sıkı mı? Gevşek konnektörleri tekrardan Konnektörler bağlayın. Soğutucu Kanatlar Soğutucu kanatlar kirli yada tozlu mu? Max. 6 barlık bir hava tabancasıyla kiri ve tozu temizleyin. PCB PCB üzerinde herhangi bir iletken kir yada yağ filmi var mı? Max. 6 barlık bir hava tabancasıyla kiri ve tozu temizleyin. Soğutucu Fanlar Normal olmayan herhangi ses yada vibrasyon var mı? Yada Soğutucu fanları değiştir. invertör çalışma saatini aşmış mı? Güç elemanları PCB üzerinde herhangi bir iletken kir yada yağ filmi var Max. 6 barlık bir hava tabancasıyla kiri DC kondansatör Parçaların Periyodik Bakımı: 5. BAKIM mı? Renk bozulması yada koku gibi herhangi bir düzensizlik var mı? ve tozu temizleyin. Đnvertör üzerindeki DC kondansatörü değiştir. Đnvertör çeşitli parçalardan oluşmaktadır ve invertörün fonksiyonlarının düzgün çalışabilmesi için tüm komponentlerinin düzgün çalışması gerekmektedir. Elektrik komponentleri arasında bazıları kullanım koşullarına bağlı olarak bakıma ihtiyaç duyarlar. Đnvertörün düzgün bir şekilde çalışabilmesi için periyodik bakımlarının yapılması ve servis zamanına göre ilgili parçaların değiştirilmesi gerekmektedir. Periyodik bakım süresi çalışma ortamı ve kullanım şartlarına göre farklılık gösterir. Đnvertör bakım süreleri aşağıda şematize edilmiştir. Tabloyu referans olarak alabilirsiniz. Parça Değişim Periyodu Değişim Metodu Soğutucu fanlar 2-3 yıl Yenisi ile değiştir. DC kondansatör 5 yıl Yenisi ile değiştir. Sigorta (charging resistor) - Bakım esnasında kontrol edin. PCB üzerindeki alüminyum kondansatör 5 yıl Board ı değiştirin. NOT: Đnvertör bakımı, sadece invertör kullanılan ERA VST, ERA DVST ve ERA GDVST serisi vidalı hava kompresörleri için yapılır, diğer kompresörleri kapsamaz. 12

17 5. BAKIM 5.10 BAKIM KAYITLARI TARĐH ÇALIŞMA SAATĐ YAPILAN BAKIM BAKIM YAPAN KONTROL 13

18 6. ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERĐ 6.1 GĐRĐŞ Arızalar tablosunda yer alan bilgiler fabrikada yapılan testler ve servislerden alınan bilgilerle oluşan tecrübelere dayanılarak hazırlanmıştır. Bu tabloda yazılan problemlerin belirtileri ve oluşma sebepleri, servis firmalarımıza gelen şikayetler ve en çok karşılaşılan sonuçlar doğrultusunda sıralanarak kısaca belirtilmiştir. Oluşabilecek problemler çoğunlukla birbirleri ile ilişkili olduğu için, herhangi bir tamirat veya parça değişikliği yapmadan önce hatanın neden kaynaklandığı mutlaka çok iyi analiz edilmelidir. Hemen hemen tüm problemler için gözle yapılacak detaylı bir kontrol çok yararlıdır. Bu şekilde davranmak gereksiz zararları önler. Yapılacak bazı kontroller şunlardır: 1. Gevşemiş elektrik bağlantılarını kontrol edin. 2. Borularda oluşabilecek hasarları kontrol edin. 3. Herhangi bir kısa devreden veya ısıdan dolayı zarar görebilecek parçaları kontrol edin. Eğer önerdiğimiz hususları uygulandıktan sonra da problem devam ediyorsa lütfen firmamıza veya servis bölümümüze başvurunuz. UYARI! Herhangi bir onarım, bakım veya aksaklık giderici bir işlem yapılacaksa bu işlemi eğitimli ve ne yaptığını bilen bir kişiye veya servis bölümümüzden birine yaptırın. 6.2 ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERĐ BELĐRTĐ OLUŞUM SEBEBĐ ÇÖZÜM A Enerji gelmiyor Enerjiyi kontrol edin. B Kumanda sigortası atmış Sigortayı kontrol edin. C Faz sırası yanlış Elektronik kontrol panelli kompresörlerde faz sırası yanlış ise, kompresör çalışmaz ve ekranda 0020 arıza mesajı görünür. Herhangi iki fazın yerini değiştirmek yeterlidir. Motor koruma rölesi devreyi kesmiştir. Üzerindeki ışığı kontrol edin, eğer sönük ise, fazlarda bir hata vardır. En çok karşılaşılan durum voltajların düşük olduğu bölgelerde kompresör çalışırken bir faz hatasının olması ve kompresör Şebeke gerilimi düşük, dengesiz veya D durduktan sonra bu durumun düzelmesidir. Bunu anlamak için, motor koruma ters rölesinin ışığına, kompresörün yıldız üçgen çalışması sırasında bakın. Kompresör 1 Kompresör kalkış yaparken ışık sönüyor ve kompresör duruyor ise, çalışmıyor. voltajlarınız düşüktür. 2 Kompresör zor çalışıyor. E F G Đnvertör (VST, DVST, GDVST) veya elektronik kontrol paneli arızalı olabililir. Kompresör herhangi bir arızadan dolayı durmuş Nötr veya toprak bağlanmamış veya yanlış bağlanmış A Güç giriş kablosunun kesiti yetersiz. B Voltaj düşük C Ortam sıcaklığı düşük D Đç basınç tahliye edilmeden kompresör çalıştırılıyor E Emiş valfi arızalı F Minimum basınç valfi arızalı G Motor veya vidada mekanik problem Elektronik kontrol panelinin ekranında trip/durdurma, start önleme yada çalışma önleme mesajı varsa, gereğini yapın. Ayrıntı için, elektronik paneli kitapcığını okuyun. Bağlantıları doğrulamak için kompresörün elektrik şemasına bakın. En yakın Erapower yetkili servisine başvurun. Hangi arıza olduğunu anlamak için, panel üzerindeki arıza ışıklarına bakın ve ilgili açıklamaları okuyun. Kompresörünüz elektronik kontrol panelli ise, ekranda çıkan uyarı mesajının ne anlama geldiğini, ayrıca verilen elektronik kontrol paneli kılavuzunu okuyarak, öğrenin. Elektrik panosunda Mp yazan yere nötr bağlantısını, toprak işareti olan yere toprak bağlantısını yapın. Önerilenden daha ince kesite sahip güç giriş kablosu ile yapılan tesisatlarda gerilim düşümünden dolayı bu problem görülür. Bağlantıyı önerilen çaptaki kablo ile ve önerilen mesafede yapın. Bundan emin olmak için, kompresörünüz stop durumunda iken, giriş voltajını ölçün ve ölçüm devam ederken, kompresörü çalıştırın. Voltaj eğer 360 volt ve daha aşağı değere düşüyor ise, problem şebekeden yada tesisinizin kurulu gücünden kaynaklanıyordur. Ortam sıcaklığı düşük ise, yağ kalınlaşarak kompresörün çalışmasını zorlaştırabilir. Ortam sıcaklığının 5ºC nin üzerinde olmasına dikkat edin. Kompresör durdurulduğunda duyulan hava sesi tahliye sesidir. Bu sesin kesilmesini bekleyin veya iç basıncın tahliye edildiğini, kontrol butonuna basarak veya iç basınç manometresinden kontrol edin. *11-45 kw modeller için : Emiş valfi ilk çalışma sırasında kısa bir süre açık kalır ve sonra kapanır (yıldız çalışma süresinde); kapanmıyorsa, emiş valfinde bir mekanik problem vardır (kumanda havası klepeyi itemiyordur). Kompresör çalışmıyorken ve iç basınç yokken, klepenin ileri geri rahatça hareket ettiğini, elinizle kontrol edin; klepe kasıntılı çalışıyor ise, servise haber verin. *55 kw ve üstü modeller için : Klepenin tamamen kapalı olduğunu görün; kapalı değilse, klepe pozisyonunu kaybetmiştir; servis firmasına haber verin. Minimum basınç valfi arızalı ise ilk çalışma esnasında gerekli olan havayı kompresör içinde tutamayacağı için, kompresör sürekli yüke karşı kalkacak ve zorlanacaktır. Bunu anlamak için, sistemde hiç basınç yokken kompresörü çalıştırarak, kontrol butonundan iç basıncı kontrol edin. Đç basınç hiç yükselmiyor yada çok az yükseliyor ise, mbv havayı tutmuyor demektir. Kompresörün enerjisini kesin. Đç ve dış basıncı boşaltın. Minimum basınç valfini sökerek, conta ve o-ringlerin tahrip olup olmadığını kontrol edin. Arızalı conta ve o-ringleri yenileri ile değiştirin. Kompresörün enerjisini keserek, kayışın veya kaplinin rahatça dönüp dönmediğini kontrol edin. Normalden daha zor bir dönüş var ise, motorda veya vida ünitesinde mekanik hasar olabilir; servis firmasına haber verin. 14

19 6. ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERĐ BELĐRTĐ OLUŞUM SEBEBĐ ÇÖZÜM Kompresör hava üretmiyor (yüke geçmiyor). Kompresör maksimum basınca ulaşmıyor. Kompresör ayarlanan basıncı geçiyor (boşa geçmiyor). (9.madde ile birlikte okuyun) A Kompresör yıldızdan üçgene geçmiyor B Emiş valfi arızalı C Minimum basınç valfi arızalı 2-F çözümünü okuyun. D E A B Solenoid valf arızalı Ayar presostatı arızalı (Elektromekanik panel kompresörlerde) Elektronik panel arızalanmış Sistem ihtiyacı kompresör kapasitesinden yüksek Hava hattında kaçak C Hava filtresi aşırı kirlenmiş D E A B Emiş valfi arızalı Emiş Vida ünitesinde hasar Aynı Elektromekanik panelli kompresörlerde ayar presostatı veya ayarı bozulmuş Elektronik panelli kompresörlerde üst basınç değiştirilmiş Emiş valfi arızalı Emiş C Solenoid valf arızalı Hava kumanda devresinde kaçak D Kompresörünüz standart kontrol panelli ise, yıldız üçgen zaman rölesi (ZR1) arızalı veya ayarsız Ayarını kontrol edin (yaklaşık 6 saniye). Kompresörü devreye alarak, zaman rölesinin ışıklarını kontrol edin. Eğer ayarlanan süre sonunda ikinci ışık yanmıyor veya ışığın rengi değişmiyor ise, zaman rölesi arızalıdır; değiştirin. * kw için : Klepe tamamen kapalı bir halde sıkışmış * 55+ kw için : Kumanda solenoid valfinden gelen hava pistonu itemiyordur (servo silindir diyaframı patlaktır); servise haber verin. *11-45 kw için : Solenoid valfe kumanda enerjisinin gelip gelmediğini kontrol edin, eğer enerji geliyor ise, solenoidden ses gelir; ses duyuluyor ise, solenoid valfin diyaframı tahrip olmuştur; ses duyulmuyor ise, solenoid valfin bobini yanmıştır,değiştirin. *55+ kw için : Her iki solenoide de elektrik gelip gelmediğini kontrol edin. Elektrik gelmiyorsa Ks rölesini kontrol edin; rölenin kontakları veya bobini yanmış Röle bozuk ise, röleyi yenisi ile değiştirin By-pass solenoid valfi (2 yollu NO solenoid valf) kapatmıyor Solenoid valfi kontrol edin, pislik gelmiş olabilir, bobin yanmış olabilir veya diyaframı patlamış Gerekirse yenisi ile değiştirin. Yük (Kumanda) solenoid valfini (3 yollu) kontrol edin; arızalıysa değiştirin. Kompresör çalışırken yüke geçmeyip, yükte lambası yanmıyorsa presostat ve presostata gelen kablolarda problem vardır, gerekirse değiştirin. Veya K2 kontaktörünün açık kontağından enerji geçip geçmediğini kontrol edin. Elektrik şemasına bakarak, kompresörü yüke geçiren (SV1 e enerji gönderen) röleye enerji gelip gelmediğini kontrol edin. Kompresörün maksimum basınca ulaşabildiğini görebilmek için çıkış vanasını yavaşça kısın; basıncın yükseldiğini ve kompresörün hızlıca yük-boş çalıştığını kontrol edin. Bunu gördüyseniz, sisteminizin hava ihtiyacı kompresörün ürettiğinden fazla demektir. Sisteminizin basınçlı hava sarfiyatınının değişmediğine inanıyorsanız, hava tesisatınızı ve ek yerlerini kontrol edin. Aynı zamanda kompresörünüz normal çalışma sıcaklığından daha sıcak çalışacaktır. Kompresörü durdurarak, emiş filtresini kontrol edin; kirli ise değiştirin. valfinin klepesinin çok az açılabildiği durumlarda Kompresör çalışmıyorken ve iç basınç yokken, klepenin ileri geri rahatça hareket ettiğini, elinizle kontrol edin; klepe kasıntılı çalışıyorsa servise haber verin. zamanda normalden farklı çalışma sesi duyulacaktır. Eğer yağ deposundan düzenli olarak su tahliyesi yapılmaz ise, yağın içerisindeki su yağla birlikte dolaşacak ve tahribata sebep olacaktır. Servise haber verin. Ayar presostatının ayarını kontrol edin; ayarlanan basınca ulaşıldığında ayar presostatı kontak değiştirmelidir. (Daha kolay görebilmek için üst basınç ayar vidasını en düşük basınca getirebilirsiniz.) Ayar presostatı kontak değiştirmiyor ise, bozulmuş demektir. Elektronik kontrol panelinin üst basınç ayarıyla ilgili menüye girerek, ayarı kontrol edin. valfi klepesinin tamamen açıkken sıkıştığı durumda görülür. Kompresör çalışmıyorken ve iç basınç yokken, klepenin tamamen kapalı olduğunu ve ileri geri rahatça hareket ettiğini kontrol edin. Klepe kapanmıyor yada açık pozisyonda sıkışıyor ise, servise haber verin. 3-D çözümünü okuyun. Kumanda devresi rerarlarını ve bağlantıları kontrol ederek gevşek ise sıkın. Patlamış veya delinmiş hortum var ise değiştirin. 15

20 6. ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERĐ BELĐRTĐ OLUŞUM SEBEBĐ ÇÖZÜM Kompresör aşırı yağ tüketiyor. Ana motor aşırı yük koruması kompresörü durduruyor. (Kalkış sırasında ise 2.maddeyi okuyun) Fan motor termiği kompresörü durduruyor. Kompresör yüksek basınçtan duruyor. (5. madde ile birlikte okuyun.) A Skavenç (Kaçak yağ geri dönüş) hattı tıkanmış B Seperatör elemanı hasarlı C Yağ devresinde kaçak A B Motor veya elektrik besleme arızası olabilir yada yanlış çalışma basıncı ayarı yapılmış Termik röle veya ayarı bozulmuş Aşırı yük/akım ayarı yanlış C Voltajlar düşük olabilir Kompresör ayarlanan basıncı geçiyor D olabilir E Seperatör tıkanmış F Vida ünitesinde hasar A B Termik röle veya ayarı bozulmuş Toz filtresi, radyatör petekleri tıkalı veya sıcak hava çıkışı kapalı. (havalandırma problemi) C Fan motorunda problem A B Elektromekanik panelli kompresörlerde ayar presostatı veya ayarı bozulmuş Elektronik panelli kompresörlerde üst basınç değiştirilmiş Elektromekanik panelli kompresörlerde emniyet presostatı ayarı bozulmuş C MBV açmamış D Seperatör tıkanmış Kompresörün çıkış vanası kapalı E unutulmuş Kompresör yükte çalışırken; skavenç izleme camından yağ geçişini görün; yağ geçmiyor ise, kompresörü durdurarak, skavenç orifisini ince bir tel ve basınçlı hava ile temizleyin; nefesle kontrol ederek yerine monte edin. Temizliği düzgün bir şekilde gerçekleştirdiyseniz, kompresörü ilk çalıştırdığınızda yaklaşık saniye sadece yağ geçtiğini, 15 saniye sonunda yağ köpüğünün geçtiğini görebilirsiniz dakika sonra tekrar kontrol edin. Skavenç (Kaçak yağ geri dönüş) sistemi/hattı düzgün çalışıyor ise, seperatör filtrenin hasarlı olma ihtimali artar ve kompresör çıkışından yağ veya yağ dumanı geldiği görülür. Böyle bir durumda seperatör elemanını değiştirin. Yağ devresindeki tüm rerar ve bağlantıları kontrol ederek sıkın; yağ kaçağı kesilmiyorsa, servise haber verin. Elekronik kontrol panelinden arıza mesajını kontrol edin. (E.OC yada E.OL) Yanlış basınç ayarı veya elektrik motoru rulmanlarının bozulmasından dolayı uygunsuz mekanik zorlama yada elektrik besleme voltajı hatası aşırı yük durdurmasına (trip ine) sebep Ayrıntı için elektronik kontrol paneli kitapçığını okuyun. Arıza sebebine göre gerekli düzeltme işlemlerini yapın. Ana motor termiğinin, ana motor akımına uygun ayarlandığını görün. Bir pensampermetre ile (kompresör tam yükte çalışırken) termik röleden geçen akımın normal değerlerde ve dengeli olduğunu görün. Termik röle, ayarlanan akım değerinde veya daha aşağı bir değerde açıyor ise, arızalanmıştır, değiştirin. Kompresörünüz elektronik kontrol panelli (veya VST) ise, elektronik kontrol paneli kitapçığını okuyun. 2-B çözümünü okuyun 5. maddeyi okuyun. Kompresör tam yükte veya yakın bir değerde çalışırken, kontrol butonuna basarak, seperatör basınç farkını görebilirsiniz. Đç ve dış basınç farkı 1-1,5 bar değerine yaklaşmış ise, seperatörünüz tıkanmış demektir; seperatörü değiştirin. Çalışma sesinin aşırı yüksekliği ile anlaşılabilir. Servise haber verin. Fan motor termiğinin, fan motor akımına uygun ayarlandığını görün. Bir pensampermetre yardımı ile (kompresör çalışırken) termikten geçen akımın normal değerlerde ve dengeli olduğunu görün. Termik röle, ayarlanan akım değerinde veya daha aşağı bir değerde açıyor ise, arızalanmıştır, değiştirin. Kompresörün sağlıklı olarak havalandırıldığını kontrol edin. Pis filtreleri değiştirin. Radyatör peteklerini basınçlı hava ile temizleyin. Sıcak hava çıkışını kapatmayın, çıkış kesitini daraltmayın. Eğer çalışma akımları normalden yüksek çıkıyorsa, fan motoru aşırı yükleniyordur; tüm kaportalar açık iken, kısa süre kompresörü çalıştırarak, fan motorunun sesini dinleyin ve gövde sıcaklığını kontrol edin; motor kavruluyor olabilir, rulman problemi Servise haber verin. 5-A çözümünü okuyun. Emniyet presostatının ayarını kontrol edin; ayarlanan basınca ulaşıldığında presostat kontak değiştirmelidir. (Daha kolay görebilmek için basınç ayar vidasını en düşük basınca getirebilirsiniz.) Kontak değiştirmiyor ise, presostat bozulmuş demektir MBV conta ve oringlerini kontrol edin, gerekirse değiştirin. 7-E çözümünü okuyun. Kompresör çıkış vanasını açıp, kompresörü tekrar çalıştırın. 16

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Soğutma suyu doldurulması. Soğutma suyu doldurma koşulları. Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI!

Soğutma suyu doldurulması. Soğutma suyu doldurma koşulları. Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI! Soğutma suyu doldurma koşulları Soğutma suyu doldurma koşulları Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI! Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışırken koruyucu ekipman kullanın. Soğutma suyu ciltte

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI FRİTÖZ (GAZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler

Detaylı

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz.

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Radyatör, hidrolik yağ tankı ve boru hatları Koruyucu giysi giyiniz. paneli bölgesinde Çizme, bot vb. koruyucu ayakkabı kullanınız. paneli bölgesi Dikkat! Tehlike! Elektrik panosu,

Detaylı

HUPF/HUP Serisi. Honeywell UNIVERSAL GAS VALVES UYGULAMA

HUPF/HUP Serisi. Honeywell UNIVERSAL GAS VALVES UYGULAMA UNIVERSAL GAS VALVES HUPF/HUP Serisi GAZ BASINÇ REGÜLATÖRLERİ FİLTRELİ VEYA FİLTRESİZ UYGULAMA KULLANMA KILAVUZU Karışımlı, birleşik sistemler ve endüstriyel dağıtım sistemleri dahil tüm gaz yakıcılardaki

Detaylı

DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI

DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI - 1 - DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI *Cihazlar taşınma esnasında kesinlikle sürüklenmemeli ve takla attırılmamalıdır *Kamyon ve taşıma araçları üzerine dengeli bir şekilde koyulmalıdır. Aksi takdirde

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301

PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301 PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma

Detaylı

*Cihazları vinçle kaldırırken kaldırma aparatlarının uzunluklarını toleranslı tutunuz. Kısa bağlanan durumlarda cihaz deforme olabilir.

*Cihazları vinçle kaldırırken kaldırma aparatlarının uzunluklarını toleranslı tutunuz. Kısa bağlanan durumlarda cihaz deforme olabilir. - 1 - DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI *Cihazlar taşınma esnasında kesinlikle sürüklenmemeli ve takla attırılmamalıdır *Kamyon ve taşıma araçları üzerine dengeli bir şekilde koyulmalıdır. Aksi taktir de

Detaylı

Nilfisk PS 333 A KULLANMA KILAVUZU

Nilfisk PS 333 A KULLANMA KILAVUZU Nilfisk PS 333 A KULLANMA KILAVUZU Genel Uyarılar DİKKAT! DİKKAT EDİLECEK HUSUS: Cihazı kullanmadan önce muhtemel yangın, elektrik çarpması veya benzer kaza tehlikelerini bilmeniz ve gerekli önlemleri

Detaylı

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI İÇİNDEKİLER İNGİLİZCE 8 VERİ 13 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler dahil temel önlemleri daima alın : CİHAZI KULLANMADAN

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

OZ-300 OZON JENERATÖRÜ PLC KONTROL SİSTEMİ ARIZA VE UYARI MESAJLARI EL KİTABI

OZ-300 OZON JENERATÖRÜ PLC KONTROL SİSTEMİ ARIZA VE UYARI MESAJLARI EL KİTABI OZ-300 OZON JENERATÖRÜ PLC KONTROL SİSTEMİ ARIZA VE UYARI MESAJLARI EL KİTABI Sayfa: 1/15 FİHRİST Dewpoint Dewpoint değeri düşük F4 trafo termik arızası Trafo bobin arızası Cihaz kapakları açık Soğutma

Detaylı

MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AMP 490 İÇİNDEKİLER I Makarna Pişirici Tanımı ve Kullanım Alanları 3 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA (GAZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.

KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR. BENZİNLİ JENERATÖR MODEL RTM9665 KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.. 1) Yakıt deposu 9) Boru çerçeve 2) Egzost susturucu 10) Buji 3) Toprak 11) Yakıt Kapağı 4) Devre

Detaylı

BD2A CİLALAMA MAKİNASI KULLANIM KILAVUZU

BD2A CİLALAMA MAKİNASI KULLANIM KILAVUZU BD2A CİLALAMA MAKİNASI KULLANIM KILAVUZU 1 DİKKAT 1. Bu cihaz fiziksel olarak yetersiz durumda olan, zihinsel sorunları bulunan ve çocukların kullanımı için üretilmemiştir. 2. Çocukların cihazla oynamadıklarından

Detaylı

4204G / 4304G / 4404G Serisi Motorlar TURBO AFTERCOOLER DİZEL MOTOR BAKIM KILAVUZU

4204G / 4304G / 4404G Serisi Motorlar TURBO AFTERCOOLER DİZEL MOTOR BAKIM KILAVUZU 4204G / 4304G / 4404G Serisi Motorlar TURBO AFTERCOOLER DİZEL MOTOR BAKIM KILAVUZU MOTOR YAĞ SEVİYESİ KONTROLÜ Motor yağ seviyesi Motorun herhangi bir yerinde yağ veya su kaçağı olup olmadığını kontrol

Detaylı

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu

Detaylı

3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük

3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük Hisense Inverter Ticari Seri Kaset ve Kanallı Tip Split Klima Arıza Kodları 1. Dış Ünite Hata Kodu Dış Ünite veya iç ünite durduğunda, kompressör durur. Dış ünite ekranında aşağıdaki kodu belirir. Hata

Detaylı

GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU

GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU 1. Genel GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU GEPA BAR-24X2 Akü Redresör Grubu trafo merkezleri, fabrikalar, acil aydınlatma sistemleri ve 24V DC gerilime ihtiyaç duyulabilecek alanlarda kullanılmak üzere

Detaylı

DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI

DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI - 1 - DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI *Cihazlar taşınma esnasında kesinlikle sürüklenmemeli ve takla attırılmamalıdır *Kamyon ve taşıma araçları üzerine dengeli bir şekilde koyulmalıdır. Aksi taktir de

Detaylı

Motorun herhangi bir yerinde yağ veya su kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz. Motor yağ seviyesini yağ çubuğu ile kontrol ediniz, eksik ise yağ

Motorun herhangi bir yerinde yağ veya su kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz. Motor yağ seviyesini yağ çubuğu ile kontrol ediniz, eksik ise yağ Motorun herhangi bir yerinde yağ veya su kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz. Motor yağ seviyesini yağ çubuğu ile kontrol ediniz, eksik ise yağ ekleme deliğinden yağ seviyesi istenilen yüksekliğe çıkana

Detaylı

DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ

DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ su kadar güçlü DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ İÇERİK 1. GENEL BİLGİLER 1.1 Verimli Kullanım için İpuçları 1.2 Nakliye ve Depolama için Talimatlar 2. MONTAJ KILAVUZU & DEVREYE ALMA TALİMATLARI 2.1 Montaj Yeri

Detaylı

Soğutma suyu doldurulması

Soğutma suyu doldurulması Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI! Soğutma sisteminde değişiklikler yapılırken soğutma sisteminin boşaltılması, yeniden doldurulması ve basınç testinin

Detaylı

REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Kemalpaşa Org. San. Böl. Kuyucak Mevkii No:211 Kemalpaşa-İZMİR Tel : 0090-232- 479 68 48 Faks : 0090-232- 479 68 49 www.remakreduktor.com.tr

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI SOS BAİN MARİE (ELEKTRİKLİ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında

Detaylı

BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER:

BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER: BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER: 1)GİRİŞ... 2)GENEL UYARILAR.. 3)BOYLER TANITIMI VE TEKNİK ÖZELLİKLER 4)ÇALIŞTIRILMA VE MONTAJ ESASLARI. 5)BAKIM VE TEMİZLİK. 6)ARIZA TESPİT. GİRİŞ: Bu kılavuzda

Detaylı

HAVALI ZIMBA MAKİNASI

HAVALI ZIMBA MAKİNASI HAVALI ZIMBA MAKİNASI MODEL RTM0116 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. TUTMA KOLU 2. HAVA ENJEKTÖRÜ 3. TETİK 4. ŞARJÖR DEĞİŞTİRME DÜĞMESİ 5.ZIMBA TELİ ŞARJÖRÜ TEKNİK VERİLER 1. TAVSİYE EDİLEN

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını kontrol Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini kontrol

Detaylı

Endüstriyel Temizlik Makineleri MULTİ SİKLON SİSTEMLİ. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı

Endüstriyel Temizlik Makineleri MULTİ SİKLON SİSTEMLİ. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı Endüstriyel Temizlik Makineleri MULTİ SİKLON SİSTEMLİ Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz! HAZAN ISI VE

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

PATATES DİNLENDİRME KULLANMA KILAVUZU PATATES DİNLENDİRMEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

PATATES DİNLENDİRME KULLANMA KILAVUZU PATATES DİNLENDİRMEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ PATATES DİNLENDİRME KULLANMA KILAVUZU PATATES DİNLENDİRMEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ APD 460 2 İÇİNDEKİLER I Patates Dinlendirme Tanımı ve Kullanım Alanları 2 3 II Genel Uyarılar ve

Detaylı

TÜRKÇE DP-2100/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

TÜRKÇE DP-2100/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE DP-2100/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii iii iv GÜVENLI ÇALIŞMA İÇIN 1. Elektrik çarpmasından kaynaklanan kazaların önüne geçmek için güç anahtarı açık

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ ASB 490 İÇİNDEKİLER I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri

Detaylı

TEL : +90 (212) 639 00 99 PBX FAX : +90 (212) 639 54 90. WEB : www.emartmakine.com. E-MAIL : info@emartmakine.com

TEL : +90 (212) 639 00 99 PBX FAX : +90 (212) 639 54 90. WEB : www.emartmakine.com. E-MAIL : info@emartmakine.com KULLANIM KILAVUZU 1) ÜRETİCİ VE SERVİS İRTİBAT BİLGİSİ 2) KULLANIM ALANLARI VE KULLANIM AMACI 3) MONTAJ TALİMATLARI 4) GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 5) ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI 6) BAKIM VE TEMİZLİK 7) PERİYODİK BAKIM

Detaylı

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA /KAPAMA ŞALTERİ 2. İŞ PARÇASI TABLASI 3. KIVILCIM/ÇAPAK KORUYUCU 4. ZIMPARA TAŞI 5. ZIMPARA TAŞI

Detaylı

MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AMP 470 İÇİNDEKİLER I Makarna Pişirici Tanımı ve Kullanım Alanları 2 3 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TURNİKE GÜVENLİK TALİMATI TURNİKE KULLANIM TALİMATI T150 MOTORLU SWG TURNİKE TEKNİK ÖZELLİLERİ T150 MOTORLU SWG TURNİKE SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 460 ASB 860 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

ELEKTRİKLİ KAYNATMA KAZANI KULLANMA KILAVUZU KAYNATMA KAZANINI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

ELEKTRİKLİ KAYNATMA KAZANI KULLANMA KILAVUZU KAYNATMA KAZANINI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ ELEKTRİKLİ KAYNATMA KAZANI KULLANMA KILAVUZU KAYNATMA KAZANINI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AKTE-890 1 İÇİNDEKİLER I Açıklama 3-4 II Genel Ölçüler 5 III Teknik Özellikler 5 IV Uyarı Etiketi

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

421 A/B 510 B. Kullanma Talimatı

421 A/B 510 B. Kullanma Talimatı 421 A/B 510 B Kullanma Talimatı Giriş Bu talimatlar makineyi tanımanıza ve doğru bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Makineyi kullanmadan önce talimatları okuyun. Teknik değişiklik yapma hakkımız

Detaylı

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU PROFİL KESME MAKİNASI 5 MODEL -RTM695- TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 8 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 2. KORUYUCU KAPAK 3. TUTMA KOLU 4. KESME DİSKİ 5. MAKİNA TABANI 6. AKTİF KORUMA 7. TAŞ KİLİTLEME

Detaylı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Monofaze. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Monofaze. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı Endüstriyel Temizlik Makineleri Monofaze Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz. HAZAN ISI VE MAKİNA SANAYİ

Detaylı

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAĞI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AGO 890 1 İÇİNDEKİLER I- Gazlı Ocakların Kullanım Alanı 3 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 4 III- Teknik Özellikler

Detaylı

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 Montaja başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

HAVA ÜFLEME MAKİNASI

HAVA ÜFLEME MAKİNASI HAVA ÜFLEME MAKİNASI MODEL RTM301 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 2 3 5 CİHAZIN ÜNİTELERİ 4 1. HIZ AYAR DÜĞMESİ 2. TETİK KİLİTLEME BUTONU 3. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 4. HAVA EMİŞ YERİ 5. HAVA ÜFLEME BORUSU TEKNİK

Detaylı

D06F. Kurulum Kılavuzu. Basınç Düşürme Vanası

D06F. Kurulum Kılavuzu. Basınç Düşürme Vanası D06F Kurulum Kılavuzu Basınç Düşürme Vanası Güvenlik Kılavuzu: 1. Kurulum talimatlarına uyunuz. 2. Cihazı: Kullanım amacına uygun olarak İyi durumda iken Güvenliğe ve tehlike riskine ilişkin yapılması

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 470 ASB 870 2 ĠÇĠNDEKĠLER I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ AKSİYEL FAN & HIZ KONTROL ÜNİTESİ SFW0S 300 BROŞÜR TEKNİK ÖZELLİKLER SALİKS SFW0S 300 Fan yaygın olarak pano ve server odaları, elekrik panoları gibi endüstriyel makine soğutmalarında, aynı zamanda yaşamsal

Detaylı

5.JENERATÖRÜ ÇALIŞTIRMA

5.JENERATÖRÜ ÇALIŞTIRMA BENZ İ NL İ JENERAT Ö R DİKKAT 1.GÜVENLİK İÇİN İPUÇLARI 2.PARÇALARIN VE ANA BİLEŞENLERİN TANITIMI 3.TEKNİK ÖZELLİKLER 4.ÇALIŞTIRMA ÖNCESİ KONTROLLER 1 3 4 5 5.JENERATÖRÜ ÇALIŞTIRMA 6. ELEKTRİK BA LANTISI

Detaylı

HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI

HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI MODEL RTM 0125 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ KOVANI 2. ÇALIŞTIRMA TETİĞİ 3. HAVA GİRİŞİ 4. BASINÇ AYARLAYICI 5. SAĞ SOL BUTONU TEKNİK VERİLER Hız Maks.

Detaylı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Trifaze. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Trifaze. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı Endüstriyel Temizlik Makineleri Trifaze Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz. HAZAN ISI VE MAKİNA SANAYİ

Detaylı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj...

Detaylı

KIRICI VE DELİCİ MATKAP

KIRICI VE DELİCİ MATKAP KIRICI VE DELİCİ MATKAP MODEL RTM232 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 3 4 5 1 6 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. YAN SAP 3. KIRICI DELİCİ SEÇİM ANAHTARI 4. YAĞ KAPAĞI 5. ANAHTAR 6. DEVİR AYARI NOT: BU ÜRÜN

Detaylı

- TESTO 316-1 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 316-1 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 316-1 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Ürün Açıklaması 1 Genel Bilgi Cihazı kullanmadan önce lütfen bu dokümanın tamamını dikkatlice okuyunuz. Gerekli olduğu takdirde kullanmak üzere saklayınız.

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini Gaz valfi bağlı

Detaylı

ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 9 8 1 4 5 3 6 2 7 10 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. ELEKTRİK KABLOSU 2. TUTMA KOLU 3. EL SİPERİ(FREN KOLU) 4. ÖN TUTMA KOLU 5. KLAVUZ 6. TESTERE

Detaylı

Soğutucu Sistem Gaz Sızıntı Kaçaklarının Onarım Kiti

Soğutucu Sistem Gaz Sızıntı Kaçaklarının Onarım Kiti Soğutucu Sistem Gaz Sızıntı Kaçaklarının Onarım Kiti Sızıntı Kaçak Yapıştırıcısı SUPER SEAL SETİ ACR ( 947 KİT) Soğutucu sistem onarım seti küçük sistemli cihazlar için kullanılmalıdır. 0.07kW/ H ile 5.30kW/h

Detaylı

ELEKTRİKLİ HAVA KOMPRESÖRÜ

ELEKTRİKLİ HAVA KOMPRESÖRÜ ELEKTRİKLİ HAVA KOMPRESÖRÜ MODEL RTM724 - RTM750 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU 9 3 12 1 4 5 2 11 10 6 8 7 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MOTOR 2. DURDURMA BUTONU 3. ÇIKIŞ VANASI 1 4. ÇIKIŞ VANASI 2 5. DEPO 6. BASINÇÖLÇER

Detaylı

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii iii iv LK-1900AN Serisini daha güvenli şekilde kullanmak için alınması

Detaylı

DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1. Makineyi kullanma konusunda bilgili olmayan kişilerin makineyi kullanmasına izin vermeyiniz. Bu makine sadece makinenin kullanılması konusunda

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI IZGARA (ELEKTRİKLİ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler

Detaylı

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR Doküman No: KK-PS120-0117-R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU Doc: KK-PS120-0117-R2-TR DİZİN TEKNİK ÖZELLİKLER... 3 1. GENEL AÇIKLAMA... 4 2. TANIMLAR... 4 3. KURULUM,

Detaylı

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU PINAR EMAYE ISI GEREÇLERİ MERMER MADEN İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. Organize sanayi Bölgesi 8. Cadde 26110 ESKİŞEIİR / TURKEY Tel :+ Tel + 90.222.236 00 91 Fax : 0.222.236 0032 e-mail : www.pinaremaye.c

Detaylı

TEKNİK HİZMETLER KLİMA BAKIM İŞLETME BİRİMİ TALİMATLARI

TEKNİK HİZMETLER KLİMA BAKIM İŞLETME BİRİMİ TALİMATLARI SAYFA NO 1/7 1.AMAÇ VE KAPSAM : Klima santrallerinin bakımının nasıl yapıldığının tanımlanması. Hastanemiz dahilindeki klima santrallerini kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK : Teknik hizmetler Müdürlüğü Klima

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları Fiat 500 1,2 ltr. için detaylı kılavuz. Motor kodu 169 A4.000 ContiTech, kayış değişiminde hataların nasıl önlenebilir olduğunu gösterir. Dişli kayışının

Detaylı

SYSTEM X-BLOCK ADIM ADIM KURULUM REHBERİ

SYSTEM X-BLOCK ADIM ADIM KURULUM REHBERİ 1 SYSTEM X-BLOCK ADIM ADIM KURULUM REHBERİ GİRİŞ SYSTEM X-BLOCK kendisi arasındaki küçük bir hava tankı ve buna bağlı aynı basınçta çalışan çok sayıda pnömatik silindir devreleri kapalı bir devre içinde

Detaylı

WL 02 GÖRÜNTÜLÜ-GÖRÜNTÜSÜZ ĐNTERKOM SĐSTEMĐ KULLANMA KILAVUZU

WL 02 GÖRÜNTÜLÜ-GÖRÜNTÜSÜZ ĐNTERKOM SĐSTEMĐ KULLANMA KILAVUZU WL 02 GÖRÜNTÜLÜ-GÖRÜNTÜSÜZ ĐNTERKOM SĐSTEMĐ KULLANMA KILAVUZU SĐSTEMĐ ÖZELLĐKLERĐ Sistem görüntülüyse kapı panelinden daire arandığında görüntülü telefon ekranı açılır, arayan görülür ve istenirse ahize

Detaylı

Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak üretilmiş olan cihazınızı güven ve maksimum verimle kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak üretilmiş olan cihazınızı güven ve maksimum verimle kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Değerli Müşterimiz, Hedefimiz, modern tesislerimizde, dikkatli bir şekilde üretilen, özel olarak test edilen, beklentilerinizin de ötesinde kaliteli ürünler üretmektir. Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

7207 8600 01/2001 TR (TR)

7207 8600 01/2001 TR (TR) 7207 8600 0/200 TR (TR) Yetkili Servis için Servis Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U002/U004/U02/U04 Bakımdan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece

Detaylı

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224)272 37 34 Faks:272 40 19

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224)272 37 34 Faks:272 40 19 010 SİSTEMİ 1 VOLUMETRİK DAĞITICILAR US ve USM Serisi volumetrik yağlama blokları endirek yağlama için tasarlanmıştır. Pompa basıncının düşmesinden sonra yağlama bloklarına gönderilen yağ yaylar vasıtasıyla

Detaylı

1- Su ve elektrik tesisatının yukarıda anlatıldığı şekilde yapıldığını kontrol ediniz. 2- Hidroforun besleyeceği tesisattaki tüm muslukları kapatınız.

1- Su ve elektrik tesisatının yukarıda anlatıldığı şekilde yapıldığını kontrol ediniz. 2- Hidroforun besleyeceği tesisattaki tüm muslukları kapatınız. ÇALIŞTIRMA 1- Su ve elektrik tesisatının yukarıda anlatıldığı şekilde yapıldığını kontrol ediniz. 2- Hidroforun besleyeceği tesisattaki tüm muslukları kapatınız. 3- Hidrofor emme hattındaki vanayı tamamen

Detaylı

HERMETİK DOĞALGAZLI ŞOFBEN

HERMETİK DOĞALGAZLI ŞOFBEN HERMETİK DOĞALGAZLI ŞOFBEN SERVİS EĞİTİM NOTLARI SERVİS EĞİTİM NOTLARI HERMETİK DOĞALGAZLI ŞOFBEN 2013 GAZ YAKAN CİHAZLAR EĞİTİM NOTLARI ( ŞOFBEN ) HERMETİK ŞOFBEN TEKNİK ÖZELLİKLER AKIŞ TÜRBİNİ AKIŞ TÜRBİNİ

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 470 AEF 870 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 2 3 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 4 III Teknik

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI KAYNATMA TENCERESİ (GAZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli

Detaylı

Duraflow Kullanım Kılavuzu

Duraflow Kullanım Kılavuzu Duraflow Kullanım Kılavuzu BLOVER KULLANIM KILAVUZU EL KİTABI Kerep Çubuk DURA MAKİNA OSB. 14 CAD. NO:7 / ÇORUM TEL : +90 364 254 92 22 1 İÇİNDEKİLER A. ÖNSÖZ..2 B. UYGULANAN DİREKTİF VE STANDARTLAR..3

Detaylı

MONTAJ&OPERASYON VE BAKIM KILAVUZU. Pilot Tesirli Basınç Düşürücü MODEL: RE 3 MIYAWAKI INC. Osaka, Japan

MONTAJ&OPERASYON VE BAKIM KILAVUZU. Pilot Tesirli Basınç Düşürücü MODEL: RE 3 MIYAWAKI INC. Osaka, Japan OM No. E-R3-100724 MONTAJ&OPERASYON VE BAKIM KILAVUZU Pilot Tesirli Basınç Düşürücü MODEL: RE 3 MIYAWAKI INC. Osaka, Japan Türkiye Distribitörü: Genel Makina Ltd. Şti. www.genelmakina.com 1. Tanıtım 2

Detaylı

HEISSNER SU FİLTRESİ TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER FA2000UV-00. Kullanım ömrü 10 yıldır

HEISSNER SU FİLTRESİ TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER FA2000UV-00. Kullanım ömrü 10 yıldır HEISSNER SU FİLTRESİ TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER FA2000UV-00 Kullanım ömrü 10 yıldır ÜRÜN İLE İLGİLİ TANITICI RESİM ÜRÜNE AİT TANITICI VE TEMEL BİLGİLER Bu ürün, 5 tona kadar olan gölet

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

ULTRASONİK NEMLENDİRİCİ VE KULLANIM KILAVUZU MH-508. Talimatlar. Teknik Bilgiler. Çalışma Prensipleri. Özellikler. Doğru Nem Seviyesi

ULTRASONİK NEMLENDİRİCİ VE KULLANIM KILAVUZU MH-508. Talimatlar. Teknik Bilgiler. Çalışma Prensipleri. Özellikler. Doğru Nem Seviyesi ULTRASONİK NEMLENDİRİCİ VE KULLANIM KILAVUZU MH-508 Talimatlar Teknik Bilgiler Çalışma Prensipleri Özellikler Doğru Nem Seviyesi MH-508 fonksiyonları Güvenlik Kılavuzu Resimli Açıklamalar Çalışma Talimatı

Detaylı

İndirgeyici katalitik konvertörünün sökülmesi. Genel

İndirgeyici katalitik konvertörünün sökülmesi. Genel Genel Genel İndirgeyici katalitik konvertörü vanadyum pentoksit içerir. Vanadyum pentoksit sağlık için tehlike teşkil edebilir. İndirgeyici katalitik konvertörü susturucuya takılır ve normal kullanım ve

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

UC 912 HALI ÇIKARICISI KULLANIM TALİMATLARI

UC 912 HALI ÇIKARICISI KULLANIM TALİMATLARI UC 912 HALI ÇIKARICISI KULLANIM TALİMATLARI Teknik Özellikler Depo kapasitesi, solüsyon deposu 15L Sıvı güvenliği kapaması 35L Depo kapasitesi, kuru emme 45L Motor, by-pass iki motor 2000W Pompa basıncı

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK TALİMATLARI Genel Olarak; Lütfen, ürünü kullanmadan önce, bu ürünle beraber verilen dökümanları okuyun böylece güvenlik talimatlarını

Detaylı

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve cihaz

Detaylı

MERKEZİ SÜPÜRGE SİSTEMLERİ WOLLY2 KULLANMA KILAVUZU

MERKEZİ SÜPÜRGE SİSTEMLERİ WOLLY2 KULLANMA KILAVUZU MERKEZİ SÜPÜRGE SİSTEMLERİ WOLLY2 KULLANMA KILAVUZU İçindekiler GENEL BİLGİLER Kullanma Kılavuzu Teknik Servisimiz ile İrtibata Geçiniz Ünite Etiketi Teknik Destek Emniyet ve Güvenlik Önlemleri TAŞIMA

Detaylı

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER Dikkat Cihazınızın yanlış kullanımı nedeniyle herhangi bir zarar gelmemesi için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Özellikle cihazınızla ilgili güvenlik talimatlarını

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KĠTABI

KULLANMA VE BAKIM KĠTABI KULLANMA VE BAKIM KĠTABI PATATES DĠNLENDĠRME (ELEKTRĠKLĠ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında

Detaylı

GD 110 KULLANIM TALİMATI

GD 110 KULLANIM TALİMATI GD 110 KULLANIM TALİMATI İÇİNDEKİLER İngilizce 3, 4, 5, 6 Temel talimatlar, sadece İngiltere için 7 Veriler 20 21 Servis 22-23 Resimlerde gösterilen aksesuarlar modele göre değişebilir. TOZ TORBASI VE

Detaylı