KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR"

Transkript

1 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı: Şubat, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı : SOSYAL YARDIMLAR YASASI (72 /1989 Sayılı Yasa) 7. Madd* Tahtında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 1989 Sosyal Yardımlar Yasası'nın 7'nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki ( Değişiklik) Tüzüğünü yapar. Kısa İsim R.G.73 EK. III A.E. 380 A. E. 366 R.G e ' A. E. 76.E 173 A R.G.88 R.G.138 EK. III g A. E. 401 A.E. 763 R G 3 R.G. 34 EKIII 1. Bu Tüzük, 2009 Sosyal Yardımlar (Değişiklik) Tüzüğü olarak adlandırılır ve aşağıda "Esas Tüzük" olarak anılan 1990 Sosyal Yardımlar Tüzüğü ile birlikte okunur. ek m A E 2 3 A.E.215 R.G.80 R.G 16 EKIII EKIII A E. 377 A.E.120 R.G.22 EKİM E K A.E.812 A. E. 104 R.G.82 EKİM (349)

2 A.E A.E.31 EK. III AE A. E A.E A. E A.E A.E A.E A.E Esas Tüzüğün 2. Esas Tüzüğün 2. Maddesinde yer alan Cetvel 2 Maddesinin kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni Cetvel konmak Değiştirilmesi suretiyle değiştirilir. HALEN UYGULANAN KISTASLAR YTL UYGULANACAK YENİ KISTASLAR TL A- BİR KİŞİ AYDA B- KARI KOCA AYDA C- HER ÇOCUK İÇİN AYDA Yürürlüğe 3- Bu Tüzük, 1 Şubat, 2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Giriş

3 Sayı : İ74 ŞEHİT AİLELERİ VE MALÛLLERE YARDIM KURALI (7/1974 ve 11/1975) Madde 8 Tahtında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 1974 Şehit Aileleri ve Malûllere Yardım Kurah'nın 8'inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden aşağıdaki Değişiklik Tüzüğünü yapar. Kısa İsim 1- Bu Tüzük, 2009 Şehit Aileleri ve Malûllere Yardım (Değişiklik) R.G. Tüzüğü olarak adlandırılır ve aşağıda "Esas Tüzük" olarak anılan değiştirilmiş şekliyle1974 Şehit Aileleri ve Malûllere Yardım Tüzüğü ile birlikte okunur. A.E.77 A.E A.E.22 A. E. 102 A. E A.E.376 A.E.110 A.E A.E.103 EKİN A.E.63 A.E ; A.E.367 A.E.134 A.E A. E. 172 A.E.78 A.E A. E. 762 A.E.3 A.E A.E.214 EKİM A.E A.E A.E.390 A.E A.E.66 A.E A.E A.E.463 AE A.E A.E.399

4 352 AE A.E A.E AE AE A. E A. E AE A.E A. E A.E AE A.E Esas Tüzük 12. Maddesinden sonra gelen Cetvel II, kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni Cetvel II. konmak suretiyle değiştirilir. Yürürlüğe 3- Bu Tüzük, 1 Şubat, 2009 tarihinden İtibaren yürürlüğe girer. Giriş

5 353 CETVEL II Şehit Ebeveyinlerine yapılacak aylık nakdi yardımlar: Şehit Ebeveyinlerine YTL aylık yardım yapılır. Yukarıdaki kıstaslar dahilinde tesbit edilen yardımlara ilaveten ailede verilen 1 'den fazla her Şehit için aylık yardıma YTL ilave edilir. Bir ailede ana ve babanın Şehit olduğu hallerde veya istihkak sahibi eşin herhangi bir sebepten istihkakının durdurulması halinde eşin almaya hakkı olduğu meblağçösuklara, eşit olarak çocukların almakta oldukları esas istihkaklarına ilave edilereködenir. Şehitden kanunsuz evlilik sonucu doğduğunu kanıtlayan çocukların herbirine veya kanuni evlilik sonucu doğan ve bilahare Şehit olan eşlerinden Resmen-Boşanmış olanların herbirine anneleri istihkak alamadığından 1, YTL aylık nakdi yardım yapılır. Ayrıca, Devlet Planlama Örgütü tarafından yayımlanacak Tüketici Fiyatları Genel Endeksinin Aralık ayı esasına göre artış farkı kadar miktar iki ayda bir nakdi yardımlara konsolide edilerek uygulanır. Ancak Tüketici Fiyatları Genel Endeksinin eksi çıkması halinde, bu eksiler sonraki dönemlerde Tüketici Fiyatları Genel Endeksinde oluşacak artılardan düşürülerek uygulamaya devam edilir. Sözkonusu uygulamalarda kesirli rakamlardan dolayı meydana gelebilecek sorunların giderilmesinde Maliye işleriyle görevli Bakan yetkilidir.

6 354 55/1989 SAYILI İMAR YASASİ 55/1989 sayılı İmar Yasasına ve/veya İmar Yasası' nın 12'inci maddesine dayanarak, 14'üncü maddesinin (3)'üncü fıkrası uyarınca; ilgili kuruluş ve kişilerin Planlama Makamına bir rapor halinde sundukları görüş ve önerileri doğrultusunda 14'üncü madde'nin (4)'üncü fıkrası altında Planlama Makamı tarafından hazırlanan ve 14'üncü Maddesi'nin (5)'inci fıkrası ve 15. Maddesi Uyarınca, 10 Şubat 2009 Tarihinde Onaylanan " 2009 BAŞKENT LEFKOŞA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ " 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Planlama Makamı tarafından, İmar Yasası'nın 14'üncü maddesinin (1)'inci, (2)'nci, (3)'üncü ve (4)'üncü maddesinde belirtilen halkın katılımı ile ilgili kuralların uygulanmasını gerektirmeyen, değişiklikleri kapsayan tarihli Resmi Gazetenin Ek: III, sayı:207, AE:704, altında yayınlanan "2005 Başkent Lefkoşa İmar Planı Değişikliği" ile birlikte okunan, 23 Şubat 2001 tarihinde Birleşik Kurul tarafından onaylanan ve 11 Nisan 2001 tarihinde onaylandığı ilan edilerek, 17 Nisan 2001 tarihinde yürürlüğe giren "Başkent Lefkoşa İmar Planı'nın" imar Yasası'nın 12'nci maddesinin (2)'nci ve (3)'üncü fıkraları ve 14'üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanan " 2009 Başkent Lefkoşa İmar Planı Değişikliği " İmar Yasası'nın 14'üncü ve 15'inci Maddesi hükümleri uyarınca 10 Şubat 2009 tarihinde onaylanmıştır Başkent Lefkoşa İmar Planı Değişikliği, 2005 Başkent Lefkoşa İmar Planı Değişikliği ile birlikte okunan Başkent Lefkoşa İmar Planı'nın, Plan Alanı Sının içindeki alanı kapsamaktadır. 3. (1) 2009 Başkent Lefkoşa İmar Planı Değişikliği, İmar Yasası'nın 12'inci madde'sinin (2)'inci ve (3)'üncü fıkraları uyarınca, (a) 55/89 İmar Yasasının 7'inci maddesinin (2)'inci fıkrasında belirtilen, yerleşmelerin fiziki, ekolojik, ekonomik, sosyal, kültürel ve nüfus yapısında yaşanan değişimler doğrultusunda değişiklikler yapmak,, (b) Belediyelerin, kaymakamlıkların ve muhtarlıkların uygulamada karşılaştıkları sıkıntılarını gidermek ve programlarına ilişkin değişiklikleri yansıtmak, (c) Plan alanı içinde yaşayanların plana ilişkin şikayetlerini gidermek, (d) Plan'ın stratejilerini güçlendirmek, uygulanabilir hale getirmek, (e) Plan'ın strateji ve politikalarının uygulanabilmesi için planda öngörülen mekansal teşviklere işlerlik kazandırmak ve uygulanabilir hale getirmek, amaç ve gerekçeleri ile yapılmıştır.

7 355 (2) Çalışmalarına, Başkent Lefkoşa İmar Planı Alanı içerisinde yer alan Belediyelerin, Kaymakamlığın, Muhtarlıkların, Odaların, Meslek Kuruluşlarının ve planla getirilecek kural ve koşullardan etkilenebilecek gerçek ve tüzel kişilerin değişiklik istemlerinin belirlenmesi ile Temmuz 2005 tarihinde başlanılan "2009 Başkent Lefkoşa İmar Planı Değişikliği", aşağıdaki 4' üncü maddede belirtilenleri kapsamaktadır. 4. (1) Plan Değişikliği, Planlama Makamı olarak Şehir Planlama Dairesi tarafından, kamu yararı için, yukarıdaki 3'üncü rnadde'de belirtilen gerekçelerle, (a) İmar Yasası'nın, 12'inci maddesi'nin (2)'nci ve (3)'üncü fıkraları, (b) imar Yasas'nın, 14'üncü maddesi, Uyarınca hazırlanmıştır. (2)(a) Plan Değişikliği, yukarıdaki 3'üncü madde'nin (1)'inci fıkrası'nda belirtilen amaç ve gerekçelerle, (a) Bodrum, Yapı adası, inşaat Taban alanı, İnşaat Toplam alanı ve benzeri tanımların düzenlenmesine, Yurt, Sıfır Kodu, Prestij binası vb Tanımların Plan Raporuna eklenmesine, (b) Geçit Haklarına, (c) Gelecekteki Gelişme Alanlarına yönelik teşviklerin düzenlenmesine, (d) İmar Planı Sınırı ile imar Gelişme Sınırlan Arasında Kalan Tarımsal Gelişme Alanında yapılabilecek gelişmeler ile ilgili kural ve koşullara, (e) Otopark standartlarına, (f) Faaliyet Koridorları ve alt merkezlerde yer alabilecek kullanımların belirlenmesine, (g) Kamuya bırakılacak olan yeşil alanlarla ilgili sürekliliğin sağlanabilmesine, (h) Köşklüçiftlik ve Çağlayan mahallelerinin yapılaşma koşullarının belirlenmesine, (i) Oluşumunu Tamamlamış alanların düzenlenmesine, (j) Turizm Eğlence ve Dinlence alanı ve Spor sitesine ilişkin yapılaşma kural ve koşulların belirlenmesine, (k) Sanayi Bölgelerinde min. Parsel büyüklüğünün belirlenmesine, (I) Motorlu taşıtların açık alanda sergilenebileceği, alım ve satımının yapılabileceği bölgenin ayrılmasına, (m) imar Gelişme Hudutlarının genişletilmesine, (n) Faaliyet Koridorları ve alt merkezlerin oluşturulmasına ve/veya genişletilmesine, MİA'nın genişletilmesine, (o) Alayköy sanayi bölgesinin genişletilmesine, (p) Yapılaşma Karakter Bölgelerinin düzenlenmesine, yönelik konu ve alanlarda yapılmıştır. (b) Plan Değişikliği, imar Yasası'nın 12'inci maddesi'ninj2)'îftct^vfi (3)'üncü fıkraları ve 14'üncü maddesi uyarınca, yukarıdaki^'(^\

8 356 bendinde belirtilen konu ve alanlarda, aşağıdaki (3)'üncü fıkrada belirtilen tarihli Resmi Gazetenin Ek: III, sayı:207, AE:704, altındaki "2005 Başkent Lefkoşa İmar Planı Değişikliği" ile birlikte okunan Başkent Lefkoşa İmar Planı Karar Rapor'undaki ve (4)'üncü fıkrada belirtilen Plan Haritalarındaki değişiklikleri kapsamaktadır. (3) tarihli Resmi Gazetenin Ek: III, sayı:207, AE:704, altındaki "2005 Başkent Lefkoşa İmar Planı Değişikliği" ile birlikte okunan Başkent Lefkoşa imar Planı Karar Rapor'undaki, Birleşik Kurul tarafından onaylanmış metninde, (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) " Tanımlar" kısmındaki, " A Geçit Hakları ile gelişme" kısmındaki, " Gelecekteki gelişme alanları - GGA'daki politikalar" kısmındaki, "5.5.5 Yönetim Alanları" kısmındaki, " İzin Verilecek Gelişmeler" kısmındaki, " Kapsamlı Konut Gelişmeleri" kısmındaki, " Otopark Standartları" kısmındaki, " Faaliyet Koridorları" kısmındaki, " Bölge merkezleri ve semt / yerleşim merkezleri" kısmındaki, " Mevcut ticaret alanlarının geliştirilmesi" kısmındaki, " Tarımsal Alanlar" kısmındaki, (!) " Yerel parklar, yerel yeşil alanlar ve spor alanları" kısmındaki, (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) " Politika ve öneriler " kısmındaki, " Öneri Denetim sistemi " kısmındaki, " a Tarımsal Gelişme Alanı " kısmındaki, " d Gelecekteki gelişme alanı 1(GGA1) " ve " c Gelecekteki gelişme alanları 2(GGA2) " kısımlarındaki, " f Oluşumu Tamamlanmış Alanlar " kısmındaki, " g Doku bütünlüğü olan alanlar " kısmındaki, " ı Merkezi iş alanı, faaliyet koridorları, ve alt merkezler: Merkezi İş Alanı, Faaliyet Koridorları, ve Alt Merkezler" kısmındaki, " k Sanayi Bölgeleri " kısmındaki, " Okullar, hastahaneler, kamusal hizmet binaları ve yönetim binaları " kısmındaki, " Yüksek Binalar Politikası" kısmındaki, " Parsel Büyüklükleri Politikasının Amacı" Jk^ttfâ$^..

9 357 (x) " Konut gelişmelerinin kontrolü" kısmındaki, Değişiklikleri, ayrıca iş bu değişiklik Planı ile yeni eklenen aşağıdaki maddeleri, (a) " B Birden Fazla Hissedar Arasında Mülkiyetin Paylaşılmasına Yönelik Bölmelere ilişkin Düzenleme" (b) " Kamusal Basın Sitesi" (c) " Plan Alanı Sınırı ile imar Gelişme Sınırı arasında kalan alanandaki yapılaşma kural ve koşulları" (d) " b Eğlence Yerleri Bölgesi" ve " c Otogaleri Bölgesi" (e) " İmar Gelişme Sının içerisindeki Alanlarda Yapılaşma Kural Ve Koşulları " Konut Alanları" " Öcelikli Gelişme Alanları (ÖGA) içerisindeki Konut Alanları" " a Merkezi Konut Bölgesi" " b Merkezi Konut Alanı Doku Koruma ve Uyumlaştırma" " c Eski Gelişme Bölgesi" " d Köyiçi Çevresi Eski Gelişme Bölgesi" " e Yeni Gelişme Bölgesi" " f Sosyal Konut Bölgesi" " g Doktor Küçük Anıtı Ön Görünüm Bölgesi" " h Kırsal Yerleşme Öncelikli Gelişme Bölgesi" " ı Eski Köyiçleri" (t) " Gelecekteki. Gelişme Alanları İçerindeki Konut Alanları" (g) " Fuar Alanı" " Spor Sitesi" " Kamusal Basın Sitesi" " Turizm Eğlence ve Dinlence Alanı" Esas imar Planı' nın Birleşik Kurul tarafından onaylanmış metinde yer alan aşağıdaki'tnaddelere ait numara değişikliklerini, (a) " B" (b) " " (c) " h" (d) " b"

10 358 Esas İmar Planı'nın Birleşik Kurul tarafından onaylanmış metinde yer alan ve iş bu değişiklikle yürürlükten kaldırılan aşağıdaki maddeleri, (a) " e" (b) " m" kapsar. (4) 2005 Başkent Lefkoşa İmar Planı Değişikliği ile birlikte okunan Başkent Lefkoşa İmar Planı'nın Planlama Kararlarının gösterildiği, (a) 1/ ölçekli Gelişme Plan'ının gösterildiği 4 numaralı Haritada, (b) 1/ ölçekli Yapı Arsa Oranı, Yoğunluk, Kat Sayısının gösterildiği 6 numaralı Haritada değişiklikler yapılmış olup yukarıda belirtilen haritalar bu değişikliklere tabi olarak değerlendirilir ve okunur. (5) 2009 Başkent Lefkoşa İmar Planı Değişikliği, (a) Yukarıdaki (3)'üncü fıkrada belirtilen, 2005 Başkent Lefkoşa İmar Planı Değişikliği ile birlikte okunan Başkent Lefkoşa İmar Planı Karar Rapor'unda yapılan değişilikler ile, yukarıdaki (4)'üncü fıkrada belirtilen, Karar Haritalarında yapılan değişikliklerin belirtildiği, Değişiklik Raporu (b) 2005 Başkent Lefkoşa İmar Planı Değişikliği ile birlikte okunan Başkent Lefkoşa İmar Planı'nın değiştirilip, birlikte değerlendirilip okunacak olan ve yukarıda paragraf (4)' de belirtilen haritalarından (I) 1 / ölçekli Gelişme Plan'ını gösteren 4 numaralı harita, (ii) 1/ ölçekli Yapı / Arsa Oranı, Yoğunluk, Kat Sayısı'nı gösteren 6 numaralı harita ve (c) 2005 Başkent Lefkoşa İmar Planı Değişikliği ile birlikte okunan Başkent Lefkoşa İmar Planı'nın yerleşim ve planlama alanlarının gösterildiği, XXI.3.E2, XXI.4.W2, XXI.10.E1, XXI.11.E1, XXI.11.E2,. XXI.12.W1, XXI.12.W2, XXI.12.E2, XXI.15.W2, XXI.18.E1, XXI.18.E2, XXI.19.W1, XXI.19.W2, XXI.19.E1, XXI19.E2, XXI.20.W1, XXI.20.W2, XXI.20.E1, XXI.21.W1, XXI.21.W2, XXI.21.E1, XXI.21.E2, XXI.22.W1, XXI.22.W2,' XXI.22.E1, XXI.22.E2, XXI.23.W2, XXI.23.E2, XXI.24.E2, XXI.26.E1, XXI.26.E2, XXI.27.W1, XXI.27.W2, XXI.27.E1, XXI.28.W1, XXI.28İ/V2, XXI.28.E1, XXI.29.W1, XXI.29.W2, XXI.29.E1, XXI.29.iT2, XXI.30.W1, XXI.30.W2, XXI.30.E1, XXI.30.E2, XXI.31.W1, XXI.31.W2, XXI.31.E1, XXI.36.E1, XXI.38.W1, numaralı 1/2500 ölçekli, XXI.38.1.II & 38.2.I, XXI.38.1.IV, XXI.382.IM, XXI.38.2.IV, XXI.38.5.I, XXI.38.5.II, XXI.38.6.III, XXI.38.6.IV numaralı 1/1000 ölçekli ve 1/1250 ölçekli Gönyeli köyiçi (part 1) tapu haritaları ile birlikte okunarak değerlendirilen değiştirilmiş şekli ile planın yerleşim ve planlama alanlarının gösterildiği aynı harita numaralarına sahip yeni^.la#u^ haritalarından oluşmaktadır.

11 f 359 (5) Plan Değişikliğini oluşturan Değişiklik Raporu ve Değişikliklerin gösterildiği Karar haritaları ile planlama alanlarının gösterildiği yeni tapu haritaları birbirini tamamlayacak biçimde düzenlenmiştir ve birlikte değerlendirilecektir. Plan Değişikliğini Oluşturan Rapor ve Haritalar tarihli Resmi Gazetenin Ek: III, sayı:207, AE:704, altındaki Değişikliği ile birlikte okunan Başkent Lefkoşa İmar Planının, Plan Değişikliğini oluşturan, Planlama Makamı ile Birleşik Kurul Sekreterliği tarafından imzalı ve mühürlü, Değişiklik Rapor ile Plan değişikliğinin gösterildiği, değiştirilmiş halini gösteren Karar Haritaları çalışma saatleri içerisinde Lefkoşa Türk Belediyesi, Lefkoşa Kaymakamlığı, Gönyeli Belediyesi, Alayköy Belediyesi, Haspolat Muhtarlığı, Hamitköy Muhtarlığı, Kanlıköy Muhtarlığı ve Şehir Planlama Dairesinde ilgililerin ve ilgilenenlerin incelemesine açık bulundurulur. Plan Değişikliği İle Başkent Lefkoşa imar Planının Birbirini Tamamlaması Birlikte Okunması, Değerlendirilmesi ve Uygulanması R.G Tarih 11 Nisan 2001 A.E40 Sayı (1) İş bu Plan Değişikliği, 17 Nisan 2001 tarihli Resmi Gazetenin Ek:lll, sayı:120, AE: 40 altındaki "Başkent Lefkoşa İmar Planı" ve 29 Kasım 2005 tarihli Resmi Gazetenin Ek:lll, sayı:207, AE:704, altındaki "2005 Başkent Lefkoşa İmar Planı Değişikliği" ile birbirini tamamlayacak şekilde birlikte okunarak değerlendirilir ve uygulanır. (2) Başkent Lefkoşa İmar Planı'nın değiştirilen kısımları ile ilgili olarak, Değişiklik Raporu, değiştirilmiş halini gösteren Karar Haritaları ve değişikliklerin gösterildiği yeni tapu haritaları esas alınır. R.G EK ili A.E 704 Sayı 207 Kazanılmış Haklar ve bu değişikliğe tabi yeni uygulamalar R.G A.E 153 Sayı 711 R.G A.E40 Sayı 120 R.G A.E 704. Sayı (1) Plan Değişikliği'nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren İmar Yasanın 16'ncı maddesinde belirtilen ve gelişme olarak tanımlanan her türlü faaliyet, Planlama onayına bağlıdır. Planlama Onayı alınmadan hiçbir taşınmaz mal geliştirilemez. Ancak, (a) Lefkoşa, Gönyeli, Alayköy, Hamitköy, Haspolat ve Kanlıköy Bölgeleri Geçiş Süresi Emirnamesinin yürürlüğe girdiği 12 Kasım 1999 tarihinden önce herhangi bir şekilde bir başka Yasaya veya Tüzüğe göre izin alarak başlamış ve Emirnamenin veya Başkent Lefkoşa İmar Planı'nın yürürlüğe girdikleri tarihlerden sonraki 6 aylık sürelerde planlama makamına planlama onayı almak üzere başvurulmuş gelişmeler engellenemez.

12 360 (b) Lefkoşa, Gönyeli, Alayköy, Hamitköy, Haspolat ve Kanlıköy Bölgeleri Geçiş Süresi Emirnamesinin yürürlüğe girdiği 12 Kasım 1999 tarihinden önce herhangi bir şekilde bir başka Yasaya veya Tüzüğe göre izin alarak başlamış ve Emirnamenin veya Başkent Lefkoşa imar Planı'mn yürürlüğe girdikleri tarihlerden sonraki 6 aylık sürelerde planlama makamına planlama onayı almak üzere başvurusu yapılmamış gelişmeyle ilgili olarak işbu plan değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 6 aylık süre içerisinde planlama makamına planlama onayı almak üzere başvurulması halinde mevcut izni uygun olarak başlamış ve devam eden gelişme engellenemez. (c) Lefkoşa, Gönyeli, Alayköy, Hamitköy, Haspolat ve Kanlıköy Bölgeleri Geçiş Süresi Emirnamesinin yürürlüğe girdiği 12 Kasım 1999 tarihinden önce herhangi bir şekilde bir başka Yasaya veya Tüzüğe göre izin almış ve iznini tarihine kadar yenilemiş, Emirnamenin ve Başkent Lefkoşa İmar Planı'mn yürürlüğe girdikleri tarihlerden sonraki 6 aylık sürelerde planlama makamına planlama onayı almak üzere başvurusu yapılmamış ve halen başlamamış gelişmelerle ilgili olarak bu plan değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 6 aylık süre içerisinde başvurulması halinde mevcut izne uygun olarak yapılacak gelişme engellenemez. (2) 12 Kasım 1999 tarihinde yürürlüğe giren Lefkoşa, Gönyeli, Alayköy, Hamitköy, Haspolat ve Kanlıköy Bölgeleri Geçiş Süresi Emirnamesine ve/veya tarihinde yürürlüğe giren Başkent Lefkoşa İmar Planına ve/veya 29 Kasım 2005 tarihinde yürüriüğe giren 2005 Başkent Lefkoşa İmar Planı Değişikliğine uygun olarak Planlama onayı almış ve; a) Bu değişiklikten önce verilmiş ve/veya yenilenmiş bir planlama onayına bağlı olarak bir başka Yasa veya Tüzük altında izni alınmış olup bu plan değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihte başlamamış veya, b) Bu plan değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihte hali hazırda başlamış gelişmelerle ilgili olarak daha önce planlama onayı ve/veya izin alıp usulüne uygun olarak yenilenmesi için müracaat etmeyen kişinin planlama onayını yenilemek için bu plan değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 6 aylık süre içerisinde başvurması halinde önceden alınan planlama onayına ve izne tabi olarak yapmak istediği gelişme engellenemez. (3) İş bu değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce geçerli bir planlama onayına bağlı olarak herhangi bir Yasa veya Tüzük altında izin almak için yetkili makamlara yapılan veya işlemleri sonuçlandırılıp planlama onayı verilmemiş başvurular, bu plan değişikliği nedeniyle başvuru sahibihin değişiklikten önceki herhangi bir hakkına halel gelmemesi kaydıyla

13 361 değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Ancak iş bu Plan Değişikliği yürürlüğe girdiği tarihten sonra proje üzerinde yapılabilecek İmar Yasanın 16'ncı maddesinde belirtilen ve gelişme olarak tanımlanan her türlü faaliyete yönelik değişiklik, Plan Değişikliğine tabi olacaktır. Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası ve diğer İlgili yasalarla birlikte değerlendirme 55/1989 Fasıl 96 14/ / / / / / /1989 6/ Başkent Lefkoşa imar Planı, 2005 Başkent Lefkoşa İmar Planı Değişikliği ve iş bu Plan Değişikliği, Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası ve yürürlükteki ilgili diğer yasalar ile birlikte değerlendirilir ve İmar Yasası Uyarınca, Başkent Lefkoşa İmar Planı, 2005 Başkent Lefkoşa imar Planı Değişikliği ile birlikte bu Planı değiştiren Değişiklik Raporu ve haritalarına göre Planlama Onayı almamış gelişme için, yürürlükteki diğer yasalara göre izin verilemez. Aksi davranılması durumunda, imar Yasasının 27 ve 29'uncu maddeleri uyarınca imar Yasası'na aykırı davranılmış olunur. 9. Başkent Lefkoşa imar Planı Değişikliği Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

14 Sayı : HAVAALANLARI (Fasıl 300) YASASI Madde 4 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Havaalanları Yasası'nm 4'üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar: Kısa İsim 1. Bu Tüzük, "Hava Alanı Yapım, Geliştirme, Lisanslandırma ve Çalıştırma Sertifikalandırma (Değişiklik) Tüzüğü" olarak isimlendirilir ve aşağıda Esas Tüzük olarak anılan "Hava Alanı R.G 212 Yapım, Geliştirme, Lisanslandırma ve Çalıştırma Sertifikalandırma Tüzüğü" ile birlikte okunur. A. E 867 Esas Tüzüğün 2. Esas Tüzük, 5'inci maddesinde yeralan "Kargo Birimi" 5'inci tefsirinden hemen sonra aşağıdaki yeni "KKTC" tefsiri Maddesinin eklenmek suretiyle değiştirilir: Değiştirilmesi "KKTC, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni anlatır." Esas Tüzüğün 3. Esas Tüzük, 10'uncu maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki 10'uncu yeni 10'uncu madde konmak suretiyle değiştirilir: Maddesinin Değiştirilmesi "Master Plan 10. Havaalanı lisansı ve havaalanı çalıştırma sertifikası alacak olanlar, hava ve kara tarafındaki tüm sistem ve donanımlar, ekonometrik modele dayalı olarak trafik tahminleri, hava ve kara tarafındaki kapasite açısından kritik tesisleri olan pist, apron, otopark ve erişim hattı kapasiteleri, mevcut kapasitelerin trafik tahminlerine göre hesaplanan gerekli kapasitelerle karşılaştırılması ile yıllara göre gerekli ek kapasitelerin belirlendiği ve hava alanı arazisinin ihtiyaçlar doğrultusunda daha gerçekçi değerlendirilmesi için 5 er yıllık periyotlar halinde gözden geçirilmek üzere 20 yılı kapsayacak Gelişim Master Planlarını hazırlamak

15 363 zorundadır. KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullantlan hava alanlarındaki askeri tesislerin gelişimini planlamak üzere KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hazırlanacak Gelişim Master Planları Bakanlık ile koordine edilerek hazırlanacaktır." Esas Tüzüğün 14'üncü Maddesinin Değiştirilmesi 4. Esas Tüzük, 14'üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 14'üncü madde konmak suretiyle değiştirilir: "Havaalanı 14. Hava alanı çalıştırıcısı, işletim faaliyetine son Çalıştırılma vermek isterse 3 ay önceden bunu Bakanlığa ve Sertifikasından hava alanı kullanıcılarına bildirmesi Feragat gerekmektedir. Bakanlığın sertifikanın iptalini uygun görmesi halinde, başka bir işletmeciye sertifika verilinceye kadar, Bakanlık hava alanını operasyonlara kapatabilir. Bakanlık tarafından bir hava alanının operasyonlara kapatılması söz konusu olduğunda KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları göz önünde bulundurulur." Esas Tüzüğün 19'uncu Maddesinin Değiştirilmesi 2 Esas Tüzük, 19'uncu maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 19'uncu madde konmak suretiyle değiştirilir: "Hava 19. (l)hava alanı yapım talepleri Bakan onayı ile Alanı oluşturulan inceleme komisyonunca incelenir. Yapım Bu komisyon Bayındırlık-UIaştırma Bakanlığı ve/veya müsteşan başkanlığında Maliye Bakanlığı, Geliştirme Taleplerini İnceleme Komisyonu Turizmden sorumlu Bakanlık, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Havacılık Dairesi, DPÖ, Planlama-İnşaat Dairesi, KIB-TEK, ilgili yerel yönetim, Su İşleri Dairesi, Çevre Dairesi ve Şehir Planlama Dairesi temsilcilerinden oluşur. Komisyon başkanı uygun göreceği başka yerli veya yabancı uzmanları komisyona dahil edebilir. (2)Komisyon, hava alanı yapım taleplerini tüzük, İCAO tarafından yayımlanan ekler ve bu eklere ilişkin olarak yayımlanan dokümanların son şeklinde belirtilen tüm standart ve tavsiyelerde belirtilen hususlar ile ECAC tarafından yayımlanan Doküman 30'da belirtilen standartları ve yerel mevzuat gerekliliklerini dikkate alarak en geç 30 gün içerisinde bu

16 364 değerlendirir. (3)Kurum temsilcileri kurumlarının görüşlerini komisyon başkanlığına yazılı sunarlar. Karar oybirliği ile alınır ve yazılı gerekçeleri ile birlikte başkan tarafından ön izin için bakan görüş ve onayına sunulur. Yapım ön izninin alınmasını müteakip, işe başlamadan önce izin sahibi hava alanına ait proje ve şartnameleri Komisyon Başkanlığının onayına sunacaktır. Proje ve şartnamelerin inceleme süresi başvuru tarihinden itibaren 30 gündür. Komisyondan onay alan projeye bakan tarafından yapım izni verilir." Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 35 EK III 17 Şubat, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı :144 LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA) KKTC Bakanlar Kurulu, 23/1976 sayılı

Detaylı

Sayı: 26/2013. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 26/2013. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 4 Kasım 2013 tarihli Dokuzuncu Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

Özel İmar Emri. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Girne 2. Bölge Kapsamlı Emirnamesi Özel İmar Emri) Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Mart 2016

Özel İmar Emri. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Girne 2. Bölge Kapsamlı Emirnamesi Özel İmar Emri) Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Mart 2016 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Özel İmar Emri (Girne 2. Bölge Kapsamlı Emirnamesi Özel İmar Emri) Resmi Gazete Sayı 33 Tarih 15 Mart 2016 EK III A E Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Mart 2016 Bu döküman,

Detaylı

Birleşik Kurul. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Oluşumu ve Gelişme Esasları) Tüzüğü. Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa

Birleşik Kurul. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Oluşumu ve Gelişme Esasları) Tüzüğü. Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Oluşumu ve Gelişme Esasları) Tüzüğü Resmi Gazete Sayı 82 Tarih 24.7.1990 EK III A E 313 Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Bu döküman, Resmi Gazete Yayınlanmış Tüzüğünün Elektronik

Detaylı

Sayı: 31/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 31/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Devlet, Kurumsal, Şehit ve Kayıp Şehit Cenaze Törenlerine İlişkin Kuralları

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

6.0 POLİTİKA VE ÖNERİLER

6.0 POLİTİKA VE ÖNERİLER 6.0 POLİTİKA VE ÖNERİLER 6.1 NÜFUS DAĞILIMI 100 6.1 NÜFUS DAĞILIMI 6.1 NÜFUS DAĞILIMI 101 6.1 NÜFUS DAĞILIMI 1996 nüfus sayımı verilerine göre "İmar Planı Sınırı" alanında yaklaşık olarak 52,000 kişi yaşamaktadır.

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012, 21/2014 ve 39/2016 sayılı yasalar) Madde 86, 87 ve 89 Tahtında Tüzük

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012, 21/2014 ve 39/2016 sayılı yasalar) Madde 86, 87 ve 89 Tahtında Tüzük ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012, 21/2014 ve 39/2016 sayılı yasalar) Madde 86, 87 ve 89 Tahtında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Elektronik Haberleşme Yasası nın 86 ncı, 87 nci

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar. Kısa İsim 41/1989 18/1991 27/1993 22/1998

Detaylı

Sayı:46/2001. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:46/2001. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 7 Aralık, 2001 tarihli birleşiminde kabul olunan, Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi Yasası Anayasasa nın 94 maddessinin (1)

Detaylı

Sayı: 18/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 18/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 27 Ocak 2014 tarihli Otuzsekizinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi ile thalasaemialı veya orak hücre anemili (sickle-cell) olma halini anlatır.

hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi ile thalasaemialı veya orak hücre anemili (sickle-cell) olma halini anlatır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 31 Mart 2014 tarihli Ellialtıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94

Detaylı

ŞEHİT AİLELERİ VE MALÜLLERE YARDIM (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI GENEL GEREKÇE

ŞEHİT AİLELERİ VE MALÜLLERE YARDIM (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI GENEL GEREKÇE GENEL GEREKÇE 7/1974 sayılı Şehit Aileleri ve Malüllere Yardım Yasası na göre 06/03/1990 yılına dek kaybolduğu Sosyal Hizmetler Dairesi ne bildirilmeyen kişiler şehit sayılmıyor. Bu bağlamda ilgili tarihte

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.328 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

Detaylı

ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ

ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ (6.7.1994 - R.G. 74 - EK III - A.E. 342 Sayılı Tüzük) ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) YASASI (53/1993 Sayılı Yasa) 7 (2), 8 (1) ve 17 nci

Detaylı

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 48 TEBLİĞ VE İLANLAR 6 Mart, 2009 Sayı : 194 BELEDİYELER YASASI (51/1995, 33/2001, 2/2003, 9/2006, 40/2007 ve 14/2008 Sayılı Yasalar) 85'incı ve 133'üncü

Detaylı

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular 6.15 TURİZM 6.15 TURİZM 334 6.15 TURİZM Başkent Lefkoşa çeşitli dönemlere ait tarihi, mimari, ve kültürel değerler açısından oldukça zengindir. Ayrıca Başkent olması nedeniyle ülkenin yönetsel, iş ve alışveriş

Detaylı

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KONUT TÜZÜĞÜ

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KONUT TÜZÜĞÜ GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KONUT TÜZÜĞÜ [(4.3.1998 R.G. 23 A.E. 103 Sayılı Tüzüğün), (25.9.1998 R.G.101 A.E. 517), (25.3.2002 R.G.35 A.E. 166), (8.6.2009 R.G. 98 A.E. 419), (28.1.2015 R.G. 16 A.E.

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı

GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRME ESAS VE KISTASLARI TÜZÜĞÜ

GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRME ESAS VE KISTASLARI TÜZÜĞÜ GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRME ESAS VE KISTASLARI TÜZÜĞÜ [(25.2.1983 R.G. 14 EK III A.E. 87 Sayılı Tüzüğün), (29.4.1983 R.G. 29 EK III A.E. 173), ( 15.3.1985 R.G. 22 EK III A.E. 133), ( 7.4.1985 R.G. 30 EK

Detaylı

GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ

GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYET TÜZÜĞÜ ( Sayı 516-9 Eylül 1987 ) TURİZM PLANLAMA DAİRESİ ŞUBAT 1999 LEFKOŞA Sayı: 516 TURİZM ENDÜSTRİSİ TEŞVİK YASASI (16/1987 Sayılı Yasa) 20(12), 23(2) ile

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27049 RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 06.05.2014 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. ESKİ HALİ YENİ HALİ MADDE

Detaylı

MOTORLU ARAÇLARA ÖZEL TAHSİSLİ PLÂKA VERİLMESİ ESAS VE USULLERİ TÜZÜĞÜ

MOTORLU ARAÇLARA ÖZEL TAHSİSLİ PLÂKA VERİLMESİ ESAS VE USULLERİ TÜZÜĞÜ MOTORLU ARAÇLARA ÖZEL TAHSİSLİ PLÂKA VERİLMESİ ESAS VE USULLERİ TÜZÜĞÜ [(8.9.2000 R.G.107 EK III A.E. 597 Sayılı Tüzüğün), (28.6.2005 R.G.103 EK III A.E.331) ve (19.6.2006 R.G.106 EK III A.E.376) Sayılı

Detaylı

Özel İmar Emri. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Başkent Lefkoşa İmar Planı Özel İmar Emri) Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Aralık 2007

Özel İmar Emri. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Başkent Lefkoşa İmar Planı Özel İmar Emri) Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Aralık 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Özel İmar Emri (Başkent Lefkoşa İmar Planı Özel İmar Emri) Resmi Gazete Sayı 226 Tarih 26.12.2007 EK III A E 957 Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Aralık 2007 Bu döküman, Resmi

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

TURİZM AMAÇLI KAMU EMLAKI

TURİZM AMAÇLI KAMU EMLAKI TURİZM AMAÇLI KAMU EMLAKI KİRA TÜZÜĞÜ ( Sayı 518 9 Eylül 1987 ) TURİZM PLANLAMA DAİRESİ ŞUBAT 1999 LEFKOŞA Sayı: 518 TURİZM ENDÜSTRİSİ TEŞVİK YASASI (16/1987 Sayılı Yasa) 11(1) ve 12(1) maddeler altında

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını,

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını, OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

MOTORLU TAŞIT ARAÇLARI YAŞ SINIRLANDIRILMASI TÜZÜĞÜ

MOTORLU TAŞIT ARAÇLARI YAŞ SINIRLANDIRILMASI TÜZÜĞÜ MOTORLU TAŞIT ARAÇLARI YAŞ SINIRLANDIRILMASI TÜZÜĞÜ [(4.8.2006 R.G. 130 EK III A.E. 461 Sayılı Tüzüğün), (27.3.2007 R.G. 54 EK III A.E. 219), (17.7.2007 R.G. 130 EK III A.E. 481), (1.11.2007 R.G. 194 EK

Detaylı

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük KAMU İHALE YASASI (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kamu İhale Yasasının 86 ıncı maddesinin (3) üncü fıkrasının kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

DIŞ TİCARET ( DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI. ( 12/1983, 46/1990 ve 22/1996 Sayılı Yasalar)

DIŞ TİCARET ( DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI. ( 12/1983, 46/1990 ve 22/1996 Sayılı Yasalar) DIŞ TİCARET ( DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI ( 12/1983, 46/1990 ve 22/1996 Sayılı Yasalar) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasası nın 4(2), 8(1)(2), 9(2),13

Detaylı

Sayı: 64/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 64/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 1 Aralık 2014 tarihli Ondokuzuncu Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Askerlik (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının kendisine

Detaylı

MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ

MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ [(26.11.2009 R.G. 203 EK III A.E. 805 Sayılı Tüzüğün), (26.2.2013 R.G. 32 EK III A.E. 92) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2012 Faaliyetleri

Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2012 Faaliyetleri Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2012 Faaliyetleri Dairemizin görev alanlarına giren konularla ilgili, mevcut kadrolarımızdan oluşturulan ekiplerle 1Ocak 31 Aralık 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen

Detaylı

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (19.1.2012 - R.G. 12 - EK III - A.E. 28 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986, 39/1992, 58/1992, 37/1997 ve 37/2011

Detaylı

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 42/1997 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 42/1997 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI 42/1997 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim Fasıl 113 1. Bu Yasa, Şirketler (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir

Detaylı

KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012

KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012 KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012 2012 FİYAT İSTİKRAR FONU (AKARYAKIT, TARIMSAL ÜRÜN VE TÜKETİM MADDELERİ) (FONA YATIRILACAK MİKTARLAR) (DEĞİŞİKLİK) EMİRNAMESİ (Önerge No:943/2012; (M.B.Î Bakanlar Kurulu,

Detaylı

Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2013 Faaliyetleri

Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2013 Faaliyetleri Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2013 Faaliyetleri Dairemizin görev alanlarına giren konularla ilgili, mevcut kadrolarımızdan oluşturulan ekiplerle 1Ocak 31 Aralık 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 55/89 İMAR YASASI ALTINDA

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 55/89 İMAR YASASI ALTINDA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 2005 Girne Birinci Bölge Emirnamesi RG Sayı : 142 Tarih : 19.08.2005 AE : 479 2010 Girne Birinci Bölge (Değişiklik 1) Emirnamesi RG Sayı : 36 Tarih : 01.03.2010 AE : 125 55/89

Detaylı

VARDİYA, ROTASYON VEYA DÜZENSİZ MESAİDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ

VARDİYA, ROTASYON VEYA DÜZENSİZ MESAİDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ VARDİYA, ROTASYON VEYA DÜZENSİZ MESAİDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ (15.6.2015- R.G. 91 - EK III - A.E. 404 Sayılı Tüzük) KAMU GÖREVLİLERİ YASASI (7/1979, 3/1982, 12/1982, 44/1982, 42/1983, 5/1984,

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 51/2015 sayılı Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

Özel İmar Emri. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Ağustos 2017

Özel İmar Emri. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Ağustos 2017 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Özel İmar Emri (Başkent Lefkoşa İmar Planı, Girne 1 inci Bölge Emirnamesi, Girne 2 inci Bölge Kapsamlı Emirnamesi, Girne Beyaz Bölge Emirnamesi, Girne Boğaz Bölgesi Emirnamesi,

Detaylı

BALIKÇI GEMİLERİ TÜZÜĞÜ

BALIKÇI GEMİLERİ TÜZÜĞÜ BALIKÇI GEMİLERİ TÜZÜĞÜ [(22.2.2010 R.G. 32 EK III A.E. 121 Sayılı Tüzüğün), (26.6.2014 R.G. 144 EK III A.E. 408) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] 1975 BALIKÇI GEMİLERİ (TESCİL, SATIŞ, DEVİR VE İPOTEK)

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

kullanılacak bina inşaat metrekare maliyet bedelleri açıklandı.

kullanılacak bina inşaat metrekare maliyet bedelleri açıklandı. SİRKÜLER TARİH : 25.08.201.2017 SAYI : 2017-08-01 KONU : Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde, 2018 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ [(15.2.1995 R.G. 25 EK III A.E. 143 Sayılı Tüzüğün), (6.7.2000 R.G. 84 EK III A.E. 425) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] İŞ YASASI

Detaylı

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Savı :66 EK 111 TEBLİĞ VE İLANLAR 13 Nisan, 2009 Sayı : 294 TELEKOMÜNİKASYON SERVİSİ YASASI (Fası! 302, 20/1960, 34/1962 ve 25/1963 Sayılı Yasalar) 43'üncii Madde

Detaylı

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MALİ TÜZÜĞÜ

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MALİ TÜZÜĞÜ GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MALİ TÜZÜĞÜ [(16.7.2003 R.G. 82 EK III A.E. 513 Sayılı Tüzüğün), (14.7.2004 R.G. 102 EK III A.E. 389), (4.2.2010 R.G. 18 EK III A.E. 74), (16.8.2011 R.G. 137 EK III A.E.

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Başlangıç Kuralları

BİRİNCİ KISIM Başlangıç Kuralları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 30 Haziran 1989 tarihli birleşiminde kabul olunan "İmar Yasası", Anayasanın 94 (1) maddesi gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından

Detaylı

Sayı: 21/2008 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM (DEĞİŞİKLİK) YASASI

Sayı: 21/2008 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM (DEĞİŞİKLİK) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 7 Nisan 2008 tarihli Ellibirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 5 Haziran 2014 tarihli Yetmişüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale

Detaylı

RESMÎ GAZETE. KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI (47/1992,8/1998,36/2006,17/2007,70/2007,45/2008) Madde 28(1) Altında Yapılan Tüzük

RESMÎ GAZETE. KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI (47/1992,8/1998,36/2006,17/2007,70/2007,45/2008) Madde 28(1) Altında Yapılan Tüzük KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 43 24 Şubat, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı : 164 KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI (47/1992,8/1998,36/2006,17/2007,70/2007,45/2008) Madde 28(1) Altında Yapılan

Detaylı

KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI

KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası

Detaylı

BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI. 29/2013 Sayılı Yasa

BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI. 29/2013 Sayılı Yasa R.G 196 05 Aralık 2013 BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI 29/2013 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet

Detaylı

YURT DIŞI TURİZM OFİSLERİNDEKİ PERSONELİN GÖREV VE YETKİLERİ TÜZÜĞÜ

YURT DIŞI TURİZM OFİSLERİNDEKİ PERSONELİN GÖREV VE YETKİLERİ TÜZÜĞÜ YURT DIŞI TURİZM OFİSLERİNDEKİ PERSONELİN GÖREV VE YETKİLERİ TÜZÜĞÜ [(24.4.2008 R.G. 73 EK III A.E.332 Sayılı Tüzüğün), (19.2.2010 R.G.31 EK III A.E.114) ve (24.7.2014 R.G. 160 EK III A.E.475) Sayılı Tüzüklerle

Detaylı

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ R.G 196 05.12.2013 ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 41/2008 sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Mal Bildirimi

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Mal Bildirimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 5 Mayıs 2008 tarihli Ellialtıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Bulunulması Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (2) inci fıkrası gereğince

Detaylı

8.2 PLANLAMA VE İMAR DENETİM YASALARI

8.2 PLANLAMA VE İMAR DENETİM YASALARI 8.2 PLANLAMA VE İMAR DENETİM YASALARI 8.2 PLANLAMA VE İMARI DÜZENLEYEN YASALAR 370 8.2 PLANLAMA VE İMARI DÜZENLEYEN YASALAR 8.2.1 Giriş Plan Alanında, gelişmelerin düzenli gerçekleşmesi, inşaat faaliyetlerinin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Mart 2009 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

6.14 KAMU KULLANIMLARI

6.14 KAMU KULLANIMLARI 6.14 KAMU KULLANIMLARI 6.14 KAMU KULLANIMLARI VE ALT YAPI 329 6.14 KAMU KULLANIMLARI VE ALTYAPI Plan alanındaki kentsel sistemin gelişimi ve işlevini yerine getirmesi kamusal hizmetlerin ve özellikle su

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 02 Ocak 2009 SİRKÜLER NO : 2009/8 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak

Detaylı

YAYIN YÜKSEK KURULU IPTV LİSANS VE YAYIN İZNİ TÜZÜĞÜ

YAYIN YÜKSEK KURULU IPTV LİSANS VE YAYIN İZNİ TÜZÜĞÜ YAYIN YÜKSEK KURULU IPTV LİSANS VE YAYIN İZNİ TÜZÜĞÜ (4.3.2011 - R.G. 41 - EK III - A.E. 117 Sayılı Tüzük) KAMU VE ÖZEL RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI YASASI (39/1997, 34/2003, 36/2010 ve

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/72 TARİH: 28.10.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/72 TARİH: 28.10.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/72 TARİH: 28.10.2009 KONU 55 no.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği Bilindiği üzere, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar

Detaylı

DOC 002. Döküman Kodu:002. Yayınlanma Tarihi:22.12.2014

DOC 002. Döküman Kodu:002. Yayınlanma Tarihi:22.12.2014 DOC 002 Döküman Kodu:002 Yayınlanma Tarihi:22.12.2014 Yürürlük Tarihi:01.01.2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 GENEL İÇİNDEKİLER 1.1 KONU 1 1.2 REFERANSLAR 1 1.3 TANIMLAR VE KISALTMALAR 1-5 1.4 KAPSAM 6 1.5 GÖREV

Detaylı

4. Bu Yasa, Bakanlar Kurulu adına Çalışma işleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür.

4. Bu Yasa, Bakanlar Kurulu adına Çalışma işleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ĐLO) Ü EŞĐT DEĞERDE ĐŞ ĐÇĐ ERKEK VE KADI ĐŞÇĐLER ARASI DA ÜCRET EŞĐTLĐĞĐ HAKKI DAKĐ 1951 TARĐHLĐ 100 SAYILI SÖZLEŞMESĐ Đ O AYLA MASI I UYGU BULU MASI A ĐLĐŞKĐ YASA Sayı: 22/1993

Detaylı

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 Đçerik 1 1-Planlama Alanının Tanımı 2 1-1 Alanın Coğrafi Konumu 2 1-2 Alanın Fiziki Yapısı 3 1-3 Alanın Uydu Görüntüsü 3 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 2-1-Üst Ölçekli Plan Durumu 3 2-2-Mevcut

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planında Yapı Yasağı Getirilecek Alan Lejandında Kalan Alanlara Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği itirazları. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

1996 MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ASGARİ ÜCRET VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

1996 MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ASGARİ ÜCRET VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ 1996 MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ASGARİ ÜCRET VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (18.3.1996 R.G.35 EK III - A.E.226 Sayılı Yönetmelik) KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (12/1976 Sayılı Yasa) KIBRIS

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 65/1989 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 65/1989 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI 65/1989 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim fasıl 113 28/1974 7/1977 30/1983 28/1987 14. Maddesinin 347.Maddesini

Detaylı

ÖĞRETMENLER YASASI 25/1985 Sayılı Yasa. Madde 60.(1) Altında Tüzük

ÖĞRETMENLER YASASI 25/1985 Sayılı Yasa. Madde 60.(1) Altında Tüzük R.G.72 A.E.490 15.8.1986 R.G 132 A.E 439 5.08.2005 ÖĞRETMENLER YASASI 25/1985 Sayılı Yasa Madde 60.(1) Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar kurulu 25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası'nın

Detaylı

Planlama Alanının Bölge İçindeki Yeri

Planlama Alanının Bölge İçindeki Yeri TEKİRDAĞ - ERGENE VELİMEŞE BELEDİYESİ REVİZE İMAR PLANINDA YAPILAN 4044, 4045, 4046, 9925, 8897 PARSELLER, 686 ADA1 PARSEL İLE 695 ADA 1 PARSELE AİT 1/25000 ÖLÇEKLİ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE

Detaylı

55-89 İmar Yasası. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa. Resmi Gazete Sayı 77 Tarih EK I

55-89 İmar Yasası. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa. Resmi Gazete Sayı 77 Tarih EK I Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 55-89 İmar Yasası Resmi Gazete Sayı 77 Tarih 12.07.1989 EK I Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Bu döküman, Resmi Gazete Yayınlanmış İmar Yasası nın Elektronik Kopyasıdır. Herhangi

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Faaliyet Gösterecek Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin İzin Başvurusunda Talep Edilecek Evraklar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Faaliyet Gösterecek Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin İzin Başvurusunda Talep Edilecek Evraklar Sigorta ve reasürans şirketleri faaliyete geçebilmek için, Değiştirilmiş Şekliyle 60/2010 sayılı Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası nın 21 inci maddesine göre, Faaliyet Gösterilecek Sınıflarla

Detaylı

İMAR YASASI (55/89) 19 UNCU MADDE ALTINDA BAŞKENT LEFKOŞA İMAR PLANI ÖZEL İMAR EMRİ

İMAR YASASI (55/89) 19 UNCU MADDE ALTINDA BAŞKENT LEFKOŞA İMAR PLANI ÖZEL İMAR EMRİ İMAR YASASI (55/89) 19 UNCU MADDE ALTINDA BAŞKENT LEFKOŞA İMAR PLANI ÖZEL İMAR EMRİ Resmi Gazetede Yayınlanış :.17 Aralık 2007 Resmi Gazete Sayısı: 226, EK III, A.E 957 Yürürlüğe Giriş : 4.Şubat 2008 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /90-1

Sirküler Rapor Mevzuat /90-1 Sirküler Rapor Mevzuat 20.04.2015/90-1 ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 34) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 19) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 42 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA 3. HAFTA 1 İMAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 (1) Bu Kanunda,

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/19 Sirküler Tarihi : 25.02.2013 Konu : Elektronik Fatura Kullanımına İlişkin Usul Ve Esasları Belirleyen 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler 21.02.2013

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ (30.3.2015 R.G.50 EK III A.E.239 Sayılı Tüzük) YURTDIŞINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN KADROLARI VE DIŞ GÖREV ÖDENEKLERİ YASASI (55/2002, 48/2003, 7/2007, 4/2009,

Detaylı

SİGORTA BİLGİ MERKEZİ TÜZÜĞÜ

SİGORTA BİLGİ MERKEZİ TÜZÜĞÜ SİGORTA BİLGİ MERKEZİ TÜZÜĞÜ (5.3.2012 - R.G. 47 - EK III - A.E. 142 Sayılı Tüzük) SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI (60/2010 Sayılı Yasa.) Madde 68 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk

Detaylı

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 51 İstanbul,

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 51 İstanbul, SİRKÜLER SAYI : 2016 / 51 İstanbul,30.09.2016 KONU : 29.09.2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazete de ; Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) ve Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ [(30.4.1981 R.G. 37 EK III A.E. 211 Sayılı Tüzüğün), (12.6.1981 R.G. 53 EK III A.E. 301),

Detaylı

Edirne Belediyesi imar Komisyonu Kararı. Sayı: 9 Tarih:

Edirne Belediyesi imar Komisyonu Kararı. Sayı: 9 Tarih: imar Komisyonu Kararı Sayı: 9 Tarih: 24.02.2017 Kemal ERSOY" un 07.02.2017 tarihli dilekçesi ile Tapunun Edirne Merkez Abdurrahman Mahallesi 586 adada Aydın Sokak'tan cephe alan taşınmazlarda kat yüksekliği

Detaylı

YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR TÜZÜĞÜ

YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR TÜZÜĞÜ YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR TÜZÜĞÜ [(26.7.2007 R.G. 135 EK III A.E. 522 Sayılı Tüzüğün), (18.1.2008 R.G. 13 EK III A.E. 73), (23.1.2008 R.G. 16 EK III

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ R.G. 46 29.04.2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI 39/2001 sayılı yasa Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı