TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI EKİM 2014, İSTANBUL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI 29-31 EKİM 2014, İSTANBUL"

Transkript

1 TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI EKİM 2014, İSTANBUL

2 Bakan Sunuşu Ülkemizde tıp alanında son yıllarda yürütülen başarılı çalışmalar, dünyanın birçok ülkesinde dikkatle takip edilmekte ve takdir görmektedir. Sağlık hizmetlerinin sunumu, sağlık idaresi ile ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe kaydedilen ilerlemeler ülkemizi, sadece bölgesinde değil dünyada da ilgi ve cazibe odağı haline getirmiştir. Bugüne kadar yaşanan gelişmeler daha çok ülkemizin iç dinamikleri ile hayata geçirilmiş olup, Türkiye dışında uzun yıllar çeşitli tıp alanlarında mesleki yaşamlarını sürdüren vatandaşlarımızla yeteri kadar iletişime geçilememiş, birikimlerinden faydalanılamamıştır. Bu sebeple yurt dışında yaşayan Türk sağlık çalışanlarının ve sektör temsilcilerinin, ülkemiz ile mesleki iletişimlerinin ve gönül bağlarının güçlendirilmesi ihtiyacı güçlü biçimde kendisini hissettirmektedir. Çalışma hayatını yurt dışında sürdüren sağlık profesyonellerimizin, ülkemizde sağlık alanında yaşanan gelişmeler konusunda bilgilendirildiği toplantıda, Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler ve Türkiye deki diğer iç paydaşlar ile birlikte kamu-özel teşebbüs üst düzey temsilcileri de hazır bulunmuştur. Sağlık politika belirleyicileri, bilim insanları, öğretim üyeleri, sağlık yöneticileri, sağlık araştırmacıları ile ilaç ve medikal teknoloji sektörü temsilcilerinin bir araya gelmeleri

3 "Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nın neticesinde elde edilecek kazanımların, kurulacak iletişim ağlarıyla sürdürülmesi hedeflenmektedir." ile farklı bir sinerji oluşmuştur. Bu platform aynı zamanda tüm taraflar için bir bilgi ve tecrübe paylaşımı fırsatı da sunmuştur. Yukarıda değinilen düşüncelerle düzenlenen Türk Tıp Dünyası Kurultayı nın neticesinde elde edilen kazanımların kurulacak iletişim ağlarıyla sürdürülmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, Kurultay ile katılımcılar arasında ülkemizin yurt içi ve yurt dışı sağlık politikaları ile güncel mevzuat uygulamaları konusunda bilgi alışverişi sağlanmıştır. Görüşmeler sırasında dünyanın çeşitli noktalarındaki meslektaşlar, yüz yüze iletişim kurma şansı yakalamış ve Bakanlığımızdan talep ve önerilerini en üst düzeyde dile getirme imkânı bulmuşlardır. Dileyen katılımcılar ilgili oldukları alanlarda, ülkemizdeki çalışma şartlarını araştırarak ticari ya da bilimsel işbirliği imkânlarını da değerlendirmişlerdir. Türkiye nin sağlık alanında bugüne kadar elde ettiği kazanımlara, yurt dışında yaşayan ve kendi alanlarında uzman bilim insanlarımızın birikimleri ayrı bir zenginlik katacak, Bakanlığımızın stratejik hedefleri arasında yer alan Küresel Sağlığa Katkı Sağlamak ve Lider Ülkeler Arasında Yer Almak politikalarını da pekiştirecektir. Dr.Mehmet Müezzinoğlu T.C.Sağlık Bakanı

4 Müsteşar Sunuşu Yirminci yüzyılın son çeyreği ile yirmi birinci yüzyılın başlarında dünyada bilim alanında yaşanan hızlı değişim ve gelişmeler, ülkemiz tarafından da yakından takip edilmektedir. Gerçekleşen iletişim devrimi sayesinde bilgiye ulaşmak artık kolaylaşmış, bilginin üretim hızı gibi tüketim hızı da artmıştır. Bakanlığımızın temel hedefi olan Önce İnsan, Önce Sağlık kavramından hareketle, sağlık alanında üretilen hizmetin kalitesini arttırmaya da bu doğrultuda öncelik veriyoruz. Küresel sağlığa katkı sağlamanın çok paydaşlı ve çok boyutlu çalışmalar olmadan gerçekleştirilemeyeceğinin bilincindeyiz. Ülkemizin kalkınma planı hedeflerinde yer alan; ileri teknoloji ve inovasyon ihtiyacını karşılamak, araştırmacılara bilimsel ortam temin ederek yeni ürünlerin üretimi ve mevcut olanların geliştirilmesini sağlamak gibi hedeflerle hem Türkiye nin rekabet gücünü arttırmayı ve sürekli kılmayı, hem de sağlık bilim ve teknolojileri alanında ülkemize ve tüm insanlığa hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda tüm bilgi, birikim, azim ve kararlılığımızla ülkemizi 2023 Lider Ülke Türkiye hedeflerine taşıyarak 2023 yılına geldiğimizde dünyanın en mükemmel sağlık sistemlerine sahip ülkeler arasında yer almayı ve dünyaya örnek olmayı planlıyoruz. Çalışmalarımız sırasında küresel hedefler belirlerken, farklı bir sinerji oluşturarak küresel birikimden de faydalanmak amacıyla mesleki hayatını yurt dışında sürdüren sağlık profesyonellerimiz ile ülke-

5 "Bakanlığımızın temel hedefi olan Önce İnsan, Önce Sağlık kavramından hareketle, sağlık alanında üretilen hizmetin kalitesini arttırmaya da bu doğrultuda öncelik veriyoruz." mizdeki sağlık profesyonellerini bir araya getiren ilk TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI nı 29 Ekim 1 Kasım 2014 tarihlerinde gerçekleştirdik. Kurultayımıza 17 ülkeden 400 ün üzerinde çok değerli bilim insanımızın iştirak etmesi, sağlığın çeşitli alanlarında emek harcayan uzman bilim insanlarımıza, bir iletişim ağı yoluyla bilgi ve tecrübelerini paylaşım fırsatı sunan BİLİM KÖPRÜ- SÜ platformunun oluşmasına vesile oldu. Paylaşıma dayalı ve dinamik yapıda (şimdilik İlaç ve Biyo-teknoloji, Tıbbi Cihaz, Kanser Cerrahisi-Onkoloji, Organ Nakli-Hematoloji, Kök Hücre-Genetik, Jinekoloji-IVF, Travma Yönetimi, Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahisi, Yaşlı Sağlığı- Kronik Hastalıklar, Klinik Kalite-Sağlık Finansmanı, Göz Hastalıkları, Girişimsel Radyoloji-Tele-Tıp Uygulamaları Psikiyatri-Uyuşturucu ile Mücadele Yöntemleri ile Sivil Toplum Örgütleri ve Uluslararası Sağlık Politikaları olmak üzere) 14 farklı konu başlığı altında web tabanlı kapalı bir ağ projesi olarak oluşturulan Bilim Köprüsü nü, ilerleyen zamanlarda, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda daha kapsayıcı bir hale getirmeyi planlıyoruz. Memleketlerine faydalı olmak heyecanı ile çok uzaklardaki işleri ve ailelerine ayırdıkları zamandan fedakârlık ederek aramıza katılan tüm Kurultay katılımcılarına ve bu çalışmanın hayata geçmesinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 29 Ekim 2015 te II. Türk Tıp Dünyası Kurultayı nda birlikte olmak temennisi ile Prof. Dr. Eyüp Gümüş Sağlık Bakanlığı Müsteşarı

6

7 İçindekiler 1- Sunuşlar a- Dr. Mehmet Müezzinoğlu 2 b- Prof.Dr. Eyüp Gümüş 4 2- Kurultay Öncesi Çalışmalar 8 3- Kurultay a- Program 10 b- Program İşleyişi 12 c- Açılış Konuşmaları 14 i- Dr. Öner Güner 15 ii- Dr. Mehmet Müezzinoğlu 16 iii- Prof.Dr. Gazi Yaşargil 18 iv- Dr. Sare Davutoğlu 19 d- Sunumlar 21 i- Prof.Dr. Eyüp Gümüş 22 ii- Dr. Şuayip Birinci 24 e- Paneller 25 i- Panel 1 26 ii- Panel 2 30 iii- Panel 3 36 f- Stand ve Sergi Alanı Gala Yemeği Çalışma Grubu Toplantıları Sosyal Program Kurultay Sonrası Çalışmalar Çalışma Gruplarının Raporları 47 1) İlaç ve Biyo-teknoloji 48 2) Tıbbi Cihaz 52 3) Kanser Cerrahisi-Onkoloji 56 4) Organ Nakli-Hematoloji 60 5) Kök Hücre-Genetik 66 6) Jinekoloji-IVF 72 7) Travma Yönetimi 76 8) Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahisi 80 9) Yaşlı Sağlığı-Kronik Hastalıklar 90 10) Klinik Kalite-Sağlık Finansmanı 94 11) Göz Hastalıkları 98 12) Girişimsel Radyoloji-Tele-Tıp Uygulamaları ) Psikiyatri-Uyuşturucu ile Mücadele Yöntemleri ) Sivil Toplum Örgütleri ve Uluslararası Sağlık Politikaları Genel Değerlendirme Katılımcı Listesi Basında Kurultay 134

8 Kurultay Öncesi Çalışmalar Türkiye dışında yaptıkları başarılı çalışmalarla bulundukları ülkelerde önemli noktalarda görev alan Türk hekimleri ve sağlık araştırmacılarının Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi Türk tıbbının uzun zamandır eksikliğini hissettiği bir konu olagelmiştir. Söz konusu eksikliği gidermek ve Türk bilim adamları ile daha yakın bir işbirliğini sağlamak amacıyla Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu nun talimatları ile çalışmalara başlanmıştır. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğümüz birimler arası koordinasyonu sağlayarak işbölümünü yapmış, toplantı zamanına karar vermiş ve planlamalar çerçevesinde gerekli hazırlıklara başlamıştır. İhale süreçleri ile eş zamanlı olarak ilk aşamada katılımcı profillerinin oluşturulmasına karar verilmiştir. Kurultaya katılması muhtemel Türk bilim insanlarına ulaşabilmek üzere öncelikle web üzerinden araştırmalar yürütülmüş, ayrıca ülkemizin yurt dışındaki temsilcilikleri, TİKA, TÜBİTAK ve sivil toplum örgütleri gibi kurum ve kuruluşlardan destek alınmış, irtibat bilgilerine ulaşılmıştır. Kısa bir süre içerisinde, dünyanın çeşitli ülkelerinde sağlık alanında küresel düzeyde başarılı çalışmalarda yer almış, patent ve ödül sahibi, sağlık biliminde değerli buluşlara imza atmış, önemli üniversite, hastane ve teknoparklarda üst düzeyde ve başarılı pozisyonlarda

9 TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI EKİM 2014, İSTANBUL 9 çalışmakta olan 800 ün üzerinde Türk bilim insanına ulaşılmıştır. Kurultaya katılmak üzere kendilerine bilgi formu iletilmiş ve özgeçmiş bilgileri istenmiştir. Geri bildirimler, Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Değerlendirme Kurulu tarafından incelenerek, katılım için davetiyeler gönderilmiştir. Katılımları teyit edilen bilim insanlarımızın uzmanlık ve ilgi alanlarına göre çalışma grupları belirlenmiştir. Eşzamanlı olarak aynı alanlarda yurt içinden ortak çalışmalarda bulunabilecek bilim insanları da belirlenmiş ve grup çalışmalarının verimli bir şekilde yapılabileceği zemin hazırlanmıştır. Kurultayın organizasyon ve ön hazırlık faaliyetleri Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü nden 8 görevlinin gerçekleştirdiği dakikanın üzerinde telefon görüşmesi, e-posta ve ortalama kişi başı 600 saat çalışmayla tamamlanmıştır. Sağlık Bakanlığı nın bağlı merkez kuruluşları da dâhil olmak üzere gerektiğinde ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları, organizasyon firması ve organizasyonun gerçekleştirildiği otel ile koordineli hazırlık toplantıları yürütülmüştür. Bakanlığımız evsahipliğinde tüm katılımcıların ulaşım, konaklama ve transferleri organize edilmiştir.

10 Kurultay Programı Otele Giriş:29 Ekim Çarşamba 1.Gün: 30 Ekim Perşembe Kayıt- İkram Açılış Konuşmaları T.C. Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürü Dr. Öner Güner T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu Sayın Prof.Dr. M. Gazi Yaşargil Sayın Hanımefendi Dr. Sare Davutoğlu Kahve Arası SUNUM: Türkiye Sağlık Sistemi ve 2023 Vizyonu T.C.Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr. Eyüp Gümüş: Türk Sağlık Reformu ve Stratejilerimiz T.C.Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci: Şehir Hastaneleri ve Sağlıkta Teknoloji Kullanımı T.C.Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Sağlık Üniversitesi Öğle Yemeği PANEL-1: Ar-Ge ve İnovasyon Ekosistemi Moderatör: T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ekrem Atbakan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Cengizhan Öztürk: Türkiye deki Tıbbi Cihaz ve Teknoloji Alanındaki Ar-Ge Çalışmaları Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Murat Tuncer: Sağlıkta Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi Olarak Hacettepe Beytepe Teknopark Örneği Kahve Arası PANEL-2: Sağlık Teknolojisindeki Gelişmeler Moderatör: T.C.Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ekrem Atbakan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Saim Kerman: Onkogen Projesi Tanıtımı Gelişimci İlaç Firmaları Derneği, Mahmut Bilgiç: Türkiye deki İlaç ve Biyoteknoloji Sektörü SEİS Başkanı Metin Demir: Türkiye deki Tıbbi Cihaz Sektörü Kahve Arası PANEL-3: Türkiye deki Sağlık Alanında Yapılan Teşvik Programları ve Yatırım İmkanları Moderatör: Sağlık Araştırmaları Genel Müdürü Dr. M. Rifat Köse: Sağlık Bakanlığı nın Sunduğu Ar-Ge Destekleri TÜBİTAK SADG Yürütme Komitesi Sekreteri Prof.Dr. Sevim Aydın: TÜBİTAK ın Sunduğu Yurtiçi Ar-Ge Destekleri TÜBİTAK Daire Başkanı Dr. Zeynep Arzıman Büyükboduk: TÜBİTAK ın Sunduğu Yurtdışı Ar-Ge Destekleri T.C.Kalkınma Bakanlığı Daire Başkanı Kadir Özer: Kalkınma Bakanlığı nın Sunduğu Ar-Ge Destekleri T.C.Ekonomi Bakanlığı Daire Başkanı Özge Dumlupınar T.C.Ekonomi Bakanlığı Cem Emre Özköse T.C.Ekonomi Bakanlığı Mustafa Özger Bozoğlu Ekonomi Bakanlığı nın Sunduğu Teşvik ve Tanıtım Programları T.C.Sağlık Bakanı Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu nun Katılımcılar Onuruna Vereceği Gala Yemeği

11 TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI EKİM 2014, İSTANBUL 11 2.Gün: 31 Ekim Cuma Grup Toplantıları** ve Yüz Yüze Görüşmeler (B2B)* İlaç ve Biyoteknoloji Dr.Saim Kerman Dr.Hüseyin Yılmaz Kanser Cerrahisi-Onkoloji Prof.Dr.Murat Tuncer Doç.Dr.Murat Gültekin Kök Hücre-Genetik Prof.Dr.Doğan Ünal Dr.Arif Kapuağası Travma Yönetimi Doç.Dr.Osman Arıkan Nacar Yaşlı Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Doç.Dr.Ümit Ateşkan Dr.Banu Ekinci Göz Hastalıkları Prof.Dr.Güngör Sobacı Dr.Ayşe Turan Uyuşturucu ile Mücadele Yöntemleri Müst.Yrd. Hüseyin Çelik Dr.Sertaç Polat Tıbbi Cihaz Dr.Saim Kerman Dr.Ali Sait Septioğlu Organ Nakli-Hematoloji Prof.Dr.İrfan Şencan Dr.Murat Öztürk Jinekoloji-IVF Prof.Dr.Sevim Aydın Prof.Dr.Erol Tavmergen Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Prof.Dr.Murat Tuzcu Prof.Dr.Erol Şener Klinik Kalite-Sağlık Finansmanı Dr.Mehmet Demir Dr.Abdullah Öztürk Girişimsel Radyoloji ve Tele-Tıp Uygulamaları Dr.Şuayip Birinci Şahin Aydın STK-USP Dr.Zafer Çukurova Dr.Hasan Güler **Grup Toplantıları ve Yüz Yüze Görüşmeler (B2B): *Yüz yüze (B2B) görüşmeler toplantı boyunca, standlar ve belirlenen salonlarda gerçekleştirilebilecektir Öğle Yemeği Boğaz Turu ve Akşam Yemeği 3.Gün: 1 Kasım Cumartesi Sosyal Program (Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii, Ayasofya Ziyaretleri) Otelden Ayrılış: 1-2 Kasım 2014 Cumartesi/Pazar

12 Programın İşleyişi Türk Tıp Dünyası Kurultayı İstanbul da, 29 Ekim 1 Kasım 2014 tarihleri arasında 16 yabancı ülkeden (ABD, Kanada, İsveç, Norveç, İngiltere, Belçika, İsviçre, Fransa, Finlandiya, Hollanda, Almanya, Avusturya, KKTC, Suudi Arabistan, Japonya, Avustralya) 133 kişi, yurt içinden 290 olmak üzere toplam 423 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Kurultay, Sağlık Bakanı Sayın Dr.Mehmet Müezzinoğlu nun evsahipliği ve başkanlığında Sayın Dr.Sare Davutoğlu, Sayın Prof. Dr. Gazi Yaşargil ve çok sayıda başarılı bilim insanı ve bürokratın katılımı ile başlamıştır.

13 TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI EKİM 2014, İSTANBUL 13 Kurultayın ilk günü açılış konuşmalarının ardından 3 ayrı panel gerçekleştirilmiş ve gün gala yemeği ile sona ermiştir. Gala yemeği sırasında Sayın Bakanımızın konuşmasının ardından, Sayın Prof.Dr.Şükrü Emre katılımcılar adına ortaya konan yeni vizyondan dolayı Sağlık Bakanlığı na teşekkür ederek, öneri ve görüşlerini dile getirmiştir. Gece boyunca Sayın Bakanımız tüm katılımcılar ile ayrı ayrı ilgilenmiş ve birçok misafir kendisi ile birebir görüşme şansı yakalamıştır Kurultayın ikinci gününde ise katılımcıların uzmanlık alanları doğrultusunda belirlenen 14 çalışma grubunun İlaç ve Biyo-teknoloji, Tıbbi Cihaz, Kanser Cerrahisi-Onkoloji, Organ Nakli-Hematoloji, Kök Hücre-Genetik, Jinekoloji-IVF, Travma Yönetimi, Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahisi, Yaşlı Sağlığı-Kronik Hastalıklar, Klinik Kalite-Sağlık Finansmanı, Göz Hastalıkları, Girişimsel Radyoloji-Tele-Tıp Uygulamaları Psikiyatri- Uyuşturucu ile Mücadele Yöntemleri ile Sivil Toplum Örgütleri ve Uluslararası Sağlık Politikaları toplantıları gerçekleşmiştir. Ayrıca Kurultay boyunca katılımcılar kendi aralarında veya kamu kurum ve kuruluşlarıyla tanışma ve görüşme imkânı bulmuşlardır. Gün aile fotoğrafı çekiminin ardından, Boğaz da gerçekleştirilen tekne turu ve akşam yemeği ile sona ermiştir. Kurultayın üçüncü ve son günü ise sosyal programa ayrılmış, katılımcılar İstanbul un tarihi ve turistik mekânlarını ziyaret etmişlerdir.

14 Açılış Konuşmaları

15 Dr. Öner Güner TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI EKİM 2014, İSTANBUL 15 Sayın Dr. Sare Davutoğlu Hanımefendi, Sayın Bakanım ve Saygıdeğer Hanımefendi, Saygıdeğer Prof. Dr. Gazi Yaşargil Hocamız, Hayatını insan sağlına adamış Çok Değerli Bilim İnsanlarımız, Değerli Misafirlerimiz, Öncelikle, Karaman İlimizde meydana gelen olay nedeniyle hissettiğimiz derin üzüntülerimi paylaşarak sözlerime başlamak istiyorum. Türk Tıp Dünyası Kurultayı nı onurlandırdığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Türk sağlık çalışanları, sadece ülkemizde değil, dünyanın pek çok noktasında şifa dağıtmakta, tıp dünyasının üstün nitelikli ve saygın bireyleri olarak Türkiye yi en üst düzeyde temsil etmektedirler. Daha fikir aşamasındayken bizleri heyecanlandıran ve bugün hep birlikte ilkini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığımız Kurultayımızın, yurt dışındaki siz bilim insanlarımız ile ülkemiz sağlık camiasını bir araya getirerek, önemli bir iletişim ve etkileşim platformu olacağına, sinerji oluşturacağına inanıyoruz. Türkiye, son yıllarda ekonomik ve sosyal alanda kaydettiği gelişmelerin de katkılarıyla, sağlık alanında önemli kazanımlar elde etmiş, tüm dünyada ve Uluslararası Kuruluşlar nezdinde başarıları kabul gören model ülke haline gelmiştir. Şüphesiz ki, kaydedilen başarılar saygıyı hak etse de, tarihi sorumluluklarımız bizlere model olmanın ötesinde, lider ülke olma zorunluluğunu yüklemektedir. Bu rolün gerekliliklerini tam anlamıyla yerine getirebilmemiz için, siz değerli bilim insanlarımızın desteğine ihtiyacımız olduğunun farkındayız. Bu sebepledir ki, kurultayımızda siz değerli katılımcılar ile mesleki iletişimimizi ve gönül bağlarımızı güçlendirmeyi, kazanımların kurumsallaştırılmasını ve eksikliğini hissettiğimiz bilim köprülerinin kurulmasını hedeflemekteyiz. Yoğun iş yükü ve çalışma programınızdan zaman ayırarak, dünyanın dört bir yanından, davetimizi geri çevirmeden gelen Sağlık camiamızın bu güzide topluluğunu güzel İstanbulumuzda ağırlama fırsatını bize verdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz Kurultayımızın gerçekleştirilmesi için talimatlarıyla bizleri harakete geçiren ve süreç içerisinde bizlere yol gösteren Sayın Bakanım Dr. Mehmet Müezzioğlu nu Açılış Konuşmalarını yapmak üzere, teşriflerini arz ediyorum.

16 Dr. Mehmet Müezzinoğlu Saygıdeğer Hanımefendi, Çok Değerli Hocalarım, Çok Değerli Meslektaşlarım, Yurt içinden ve Yurt dışından Gelen Çok Değerli Dostlar, Basınımızın Değerli Mensupları, Türk Tıp Dünyası Kurultayı na teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyor, hepinize hoş geldiniz diyorum. İnsanlığın var oluşundan bu yana sağlık önemli bir mihenk taşı. İnsan için olmazsa olmazların başında geliyor. Bu gün için insanların gelecekle ilgili en çok arzu ettikleri konu başlığı da sağlıklı olabilmek. Türkçemizdeki sözlerden biri de her işin başı sağlık cümlesidir. Bu nedenle dün olduğu gibi bugün de yarın da önemini her geçen gün arttırarak devam ettirecek bir konu başlığı. Bugün dünya tıbbına baktığımızda dakikalar içinde yeni yeni bilimsel gelişmeler, buluşlar, tıbbi teknolojide, ilaç sanayinde baş döndürücü hızda devam eden gelişmeler bir taraftan ama her geçen gün daha sağlıklı olmak için de artan talepler diğer tarafta. İnsanlar artık sağlığı ile ilgili bütün detayları daha çok istemekte daha çok aramakta sağlıklı yaşabilmek için de her türlü fedakârlığı yapmak veya istemek konumunda. Dolayısı ile bu alanda, Türk sağlık camiası olarak dünya ile yarışın içinde güçlü bir biçimde yer almak durumundayız. Bugün dünyanın değişik günlerinde çok önemli araştırma merkezle- rinde bu ülke insanının bu milletin önemli fertleri var, siz değerli meslektaşlarımız varsınız. Biz bu yarışın içinde Türkiye olarak güçlü bir şekilde yer alabilmek için sizlerle olan iletimimizin çok daha güçlü sizlerin olan bağımızın çok daha güç- lü olabilmesi arzusunda ve niyetindeyiz. Zaman zaman oralardan buraya dönüş talepleri gibi cümleleri artık telaffuz etmiyor oralardaki var oluşunuzun güçlü bir şekilde devam etmesini arzu ediyoruz. Oralardaki güçlü var oluşlarınızın Türkiye ayağının da oluşmasına gelişmesine ve buralardaki güçlü ayakların yarınlarda daha onur duyacağımız şekil almasına katkılarınızı bekliyoruz. Türkiye olarak geçtiğimiz 10 yılda 77 milyon insanımızın sağlık hizmeti su- numunda yakaladığımız önemli bir başarı var ama başarıyı yakaladıkça gördüğümüz bir de fotoğraf var. Türkiye güçlü bir sağlık hizmeti sunucusu ülke olmanın yanında ne kadar güçlüyse o kadar güçlü bir sağlık tüketicisi konumuna geliyor. Her geçen gün güçlü sağlık tüketicisi olma pozisyo- nu artıyor. Zayıf olan ayaklarımızı güçlü olarak hızla tespit etmemiz ve bu zayıf olan ayaklarımızı da sac ayağının ayakları gibi güçlendirmek zorundayız. Bunlardan bir tanesi sağlık endüstrisinde Türkiye nin ben de varım diyebilecek alt yapıyı kurma- sı Dünyadaki bu anlamdaki kendine ait zenginlikleri yani insanı ve bey- ni üretken, bireylerini daha güçlü daha organize ve daha verimli bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Sağlık endüstrisinde Türkiye önemli

17 TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI EKİM 2014, İSTANBUL 17 adımların alt yapılarını kurma aşamasında. Diğer taraftan yine Sağlık Turizminde kendi insan birikimini, tıp alanındaki mesleki birikimini ve fiziksel altyapı birikimi çok daha iyi noktaya taşıyarak sağlık turizminde de olması gereken noktayı yakalaması lazım. Bugün için gerek sağlık endüstrisinde gerekse sağlık turizminde yakalaması gereken hedeflerin altyapısını oluşturma süreçlerindeyiz. Bu anlamda özellikle sağlık Ar-Ge sinde, sağlığın bilimsel ve dünya ile iddialı bir şekilde olabilme ve yarışabilme anlamında altyapısını üniversitelerimizle birlikte çok daha iyi noktaya taşıyabilme için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda TBMM de olan ve Genel Kurula kadar bütün aşamalarını tamamlamış olan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını kurulma aşamasına getirdik. En geç yılsonuna kadar Kanser Enstitüsü, Biyoteknoloji Enstitüsü, Kronik Hastalıklar Enstitüsü, Anne-Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü, geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü ve Akreditasyon Enstitüsü nü ülkemizin Ar-Ge hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Sağlık turizmi konusunda olarak biz Bakanlık olarak 216 hastanede 32 bin yatak kapasiteyle hizmet verecek tesislerimiz gelecek yıl açılacak. Bir yıl içinde de 12 bin yataklı hastane projelerinin ihalelerini gerçekleştireceğiz. Böylece toplamda 44 bin yataklı ve ileri teknolojili hastane yatağını ülkemiz ve bölgemiz için sağlık hizmetine almış oluyoruz. Şu anda ise inşaat süreci devam eden 24 bin yatak kapasiteli 17 şehir hastanesi için çalışmalarımız sürmekte ve bu hastaneler 2017 yılı itibariyle hizmete girmiş olacaktır. Son olarak yine 24 bin yatak kapasiteli 20 şehir hastanemizin ihale süreçleri devam etmektedir. Özet olarak yaklaşık 90 bin yataklık hastane kapasitemizi milletimizin ve bölge coğrafyasının hizmetine sunmuş olacağız. Bu fiziksel altyapı sayesinde hasta başına 225 metre kapalı alan düşen tesislere sahip olacağız. Biz halihazırda son on yılda yaklaşık 40 bin yataklı hastane fiziki ve tıbbi altyapısını yenilemiş bir ülkeyiz. Türkiye, tıbbi donanım ve bilgi altyapısı bakımından dünya ile yarışır konumdadır. Hekimlerimizin sahip olduğu tecrübe ve donanım, dünyaya sağlık turizminde önemli hizmetler sunmamızı sağlayacaktır. Ayrıca gerek Türk vatandaşı, gerekse de yabancı ülke vatandaşı olsun sağlık alanında çalışma yapan bütün bilim adamlarıyla entegre faaliyet gösterme kabiliyetimiz bulunmaktadır. Evrensel bir saha olan sağlıkta, Türkiye nin güçlü bir varlık göstermesini yakın gelecekte mümkün hale getirmek istiyoruz. Dün itibariyle Cumhuriyetimizin 91. Yılını kutladık. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün de dediği gibi, ülkemize yakışan muasır medeniyetin üzerine yükselme hedefine ulaşmayı umuyoruz. Bununla alakalı Einstein in bir sözü vardır. Eğitim kişiye doğru bilgiyi vermek değildir. Eğitim akla doğru düşünmeyi öğretmektir. Biz de sağlık alanında Ar-Ge yi ön plana alırsak, önümüzdeki süreçte daha başarılı olacağız. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde sağlık endüstrisinde mevcut altyapıyı da kullanarak daha iyi bir noktaya ulaşabileceğiz. Bu Kurultayın, bu sebeplerle tarihi bir öneme sahip olduğuna inanıyorum. Bilimsel alanda sizlerle kuracağımız entegrasyon, ülkemize ve insanlığa karşı sorumluluk duygularımızla birleştiğinde, yarınlarımız daha farklı olacaktır. Sizlerin bu süreçte katkıları bizler için çok değerli ve anlamlıdır. Üniversitelerimiz ve tıp fakültelerimiz de sağlık teknolojisinin geliştirilmesinde aklı ve ilerlemeyi merkeze alabilirlerse, bu hedeflere ulaşabiliriz. Bu duygularla sizlere tekrar hoş geldiniz diyor ve bu iki günlük çalışmanın verimli sonuçlar ortaya çıkarmasını temenni ediyorum.

18 Prof. Dr. Gazi Yaşargil Beynin Piri Reisi olarak da anılan Prof.Dr. Gazi Yaşargil Hocamız davetli olmasından dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlamış, tıptaki ve Türkiye deki gelişmelere değinerek konuşmasına devam etmiştir. Konuşmasında astronomi, biyoloji, matematik alanlarındaki gelişmeler eşliğinde yürütülen araştırmalar sonucunda en son geliştirilen ve canlı hücrelerin içindeki oluşumların görüntülenebildiği, Nobel ödülü alacak olan Nanoskop yönteminde bahsetmiştir. Kadınların bilim alanında da aslında birçok buluşun ortaya konulmasında büyük katkılar sağladığından bahisle, nöroloji alanında yine kadınların çok önemli çalışmalar yaptığını ifade etmiştir. Kendisinin özellikle ilgilendiği ve çalışmaları ile mükâfat da aldığı beynin yapısı ve beynin içerisindeki bağlardan, mikrocerrahi ve anevrizma ameliyatlarından da bahsederek, sağlık personeli ve hekimlerin çok iyi yetiştirilmesi gerektiğini dile getirmiştir. Gelecek nesiller için beyin cerrahisi alanında verilecek ihtisas eğitimleri konusunda hazır olduğunu, kendisinin bu konudaki; 1-1,5 yıl sürebilecek ve dış dokular, kemikler, beyin zarları, beyin damarları ve beyin dokusu konularını kapsayacak kademeli eğitimler ve her kademeden sonra yapılacak imtihanlar ile eğitim verecek 15 merkezin oluşturulması projesinden kısaca bahsetmiş, Sayın Bakan Müezzinoğlu na, bu konuyu kendisi ile görüşmek istediğini doğrudan kürsüden iletmiştir.

19 Dr. Sare Davutoğlu TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI EKİM 2014, İSTANBUL 19 Dr. Sare Davutoğlu konuşmasına Sağlık Bakanımıza, Bakanlık çalışanlarına ve Prof.Dr. Gazi Yaşargil e sunumundan ötürü teşekkür ederek başlamıştır. Bilgi sistematiğinin dört harmanlamasına değinen Sayın Dr.Sare Davutoğlu; bunlardan ilkinin Kadim Medeniyetler Dönemi, ikincisinin İslam Medeniyetinin oluşturduğu düzende olaya çıkan harmanlanma, üçüncüsünün Fransız İhtilâli ile ortaya çıkan Modern Dönem ve sonuncusunun ise şu an içinde bulunduğumuz Küreselleşme Dönemi olduğunu belirterek Tıp biliminin gelişiminin de bu dört harmanlanma dönemi ile anlatılabileceğini söylemiştir. Kadim Medeniyetler Döneminde bilimin sadece büyük medeniyetlerin kendi bölgelerinde geliştiğini belirtmiştir. İslam Medeniyetinin ortaya çıktığı dönemdeki coğrafyada gelişen bilimlerin batı toplumlarını da derinden etkilediğini, özellikle İbn-i Sina gibi tıp alanında çalışmaları bulunan İslam âlimlerinin batılı ülkelerde büyük etkileşimlere sebep olduğunu vurgulamıştır. Amasya da 15. yy da Sabuncuzade Şerafettin in henüz dünyada uygulanmayan teknikleri uyguluyor olmasının, İslam âlimlerinin tıbba yaptıkları katkıların daha çok tartışılması gerektiğini belirtmiştir. Modern Dönem de ise günümüz tıbbının temel kaidelerinin oluştuğunu, insan-devlet ilişkilerinin yeniden yorumlandığı gibi hekim hasta ilişkisinin de yeniden şekillendiği bir dönem olduğunu dile getirmiştir. Küreselleşme Döneminde ise zaman mekân tanımlarının yeniden yorumlandığını, bilginin zaman olgusunun neredeyse ortadan kalktığını, yeni sentezlerin oluşmasının beraberinde pek çok yenilik getirdiğini, kadim medeniyetler döneminde ortaya çıkan yöntemlerin modern tekniklerle birleştirilmesiyle ortaya çıkan sentezlerin yeni bir dönemi beraberinde getirdiğini belirtmiştir. Örnek olarak ise geleneksel Çin tıbbının günümüz kanser tedavileriyle birleştirildiği veya İslam medeniyetleri döneminde kullanılan müzikle tedavinin günümüzde yeniden kullanıldığını anlatmıştır. Yurt dışında bulunan pek çok başarılı Türk sağlıkçının Türkiye tarafından ilgisiz bırakılmasına üzüldüğünü, ancak Sağlık Bakanlığının düzenlediği Kurultayın iyi bir başlangıç olduğunu ifade etmiştir. Geçmişin imkânsızlıklarını ve başarısız sağlık sisteminin son 10 yılda büyük bir değişim içine girdiğini ve batılı ülkeler ile sağlık alanında oluşan makasın artık kapandığını belirtmiştir/ vurgulamıştır. Sağlık imkânlarına erişim, herkesi içine alan sosyal güvenlik şemsiyesi, hastanelerin herkese açılmasının bu değişimin belli başlı noktaları olduğunu belirtmiştir. Kadın hekimlerin de dünyada olduğu gibi Türkiye de de sağlık alanında önemli rol oynadığını belirten Sayın Dr.Sare Davutoğlu, kamudaki hekimden inin, yine tıp alanında çalışan toplam kişiden inin kadınlardan oluştuğunu söylemiştir. Sağlık ve tıbbın sadece bir sektör olarak görülmemesi gerektiğine değinerek, maddi bilginin tek başına yeterli olmadığının ve fedakârlık isteyen yüksek ruhsal birikim gerektirdiğinin altını çizmiştir.

20 Ülkemizin yıldızını parlatan alanlardan birinin de sağlık olduğunu, başka ülkelerde yaşayan pek çok insanın Türkiye yi bir şifa merkezi olarak görmeye başladığı ve bir cazibe merkezi olduğunu ifade ederek, en ağır nakil ameliyatlardan termal tedavilere kadar çok geniş bir yelpazede hizmet verebilecek kapasitesi olan Türkiye nin sağlık turizminde de ülkemizin cazip hale geldiğini belirtmiştir. Temel sağlık hizmetleri, aile hekimliği, sağlıklı yaşam programları, tütünle mücadele gibi alanlarda DSÖ kriterlerine uymak için yoğun çaba harcandığını söylemiştir. Sayın Dr. Sare Davutoğlu sözlerine; başta ülkemizin yanı sıra yurt dışında da gönüllü olarak çalışan, dil, din, ırk farkı gözetmeksizin savaş ve yokluk bölgelerinde aktif olarak görev alan doktorlara olmak üzere tüm hekimlere teşekkürlerini ileterek son vermiştir.

21 TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI EKİM 2014, İSTANBUL 21 Sunumlar

22 Prof. Dr. Eyüp Gümüş Türk Sağlık Reformu ve Stratejileri Saygıdeğer Hanımefendi, Sayın Bakanım, Sizlere ve yurt içinden ve yurt dışından Kurultayımıza katkı sunmaya gelen bütün katılımcılarımıza saygılarımı ve sevgilerimi sunarım. Siz değerli hekimlerimizin bildiği gibi ülkemizde sağlık hizmetleri oldukça zorlu merhalelerden geçerek bugünkü şartlara ulaştı. Son yıllarda yapılan insan odaklı atılımlar, vatandaşımızın daha nitelikli sağlık hizmeti almasın kolaylaştırdı. Sağlığa ayrılan bütçemiz ile sağlık personelimizin sayısı sürekli artış gösterdi. Buna bağlı olarak mutluluk ve harcamada öncelik sıralamasında sağlığı en baş sıralara taşıyan Türk insanının, sağlıkta memnuniyet oranını yüksek seviyelere taşıyabildik. Bu başarıyı Dünya Sağlık Örgütü nezdinde de kanıtlamış durumdayız. Organ naklinde kamu hastaneleri, üniversiteler ve özel sektöre ait sağlık birimleri oldukça başarılı operasyon yeteneği kazanmış durumdadır. Biz Bakanlık olarak teknik altyapının geliştirilmesi ve organ bağışının teşvik edilmesi için çalışmalar yürütmekteyiz. Türkiye de sağlık hizmetlerinin öncelikli politik gündemin arasına alınması noktasında Sayın Başbakanımızın koordinasyonunda Sağlık Politikaları Yüksek Kurulu teşkil ederek çok paydaşlı bir oluşum hedeflemekteyiz. Biz son dönemde Kamu Hastaneleri Birlikleri kurduk. Bu Birlikler her bölgedeki kamu hastanelerinin yönetimini kolaylaştırma ve merkezilikten kurtarma adına teşkilatlanmıştır. Ancak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve sağlık altyapısının güçlenmesini sağlamak, Bakanlığımızın geleceğe yönelik yeni programlarıyla mümkün hale gelecektir. Bunun için öncelikle sağlık insan kalitemizi geliştirmeye ve teknoloji ve fiziksel altyapımızı dünya standartlarıyla yarışır noktaya taşımayı hedefliyoruz. Temel prensip olarak birey ve toplum sağlığını insan merkezli, hakkaniyetli ve etkin biçimde korumayı hedefliyoruz. Örnek olarak halk sağlığı hizmetlerini ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının yükünü azaltacak biçimde yaygınlaştırmak, yaşlı ve kronik bakım hizmetlerini evlere taşımak, klinik kalite anlayışını hakim kılmak, aşılamada antijen sayısını artırmak, anne ve çocuk ölüm oranlarını düşürmek, ağız diş sağlığı hizmetlerini yaygınlaştırmak, ülkemizde artış gösteren kronik hastalık kaynaklı ölümlerle mücadeleyi geliştirmek ve bu amaçla önleyici hekimlik uygulamalarında halkımıza daha yoğun biçimde ulaşmak, tütünle mücadelede yakaladığımız başarıyı sürdürmek, kanserle mücadelede erken teşhis ile uzun yaşam sürelerine ulaşmak ve son olarak diyabet ve obezite ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarımızı yoğunlaştırmak gibi amaçları öncelikli sağlık ajandamız içine dahil etmiş bulunmaktayız.

23 TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI EKİM 2014, İSTANBUL 23 Yakın gelecekte nitelikli operasyonların yapılacağı tıp merkezlerinin kurulması ve bunların belirli şehirlerde oluşturularak hasta mobilitesinin mümkün olduğunca azaltılması planlanmaktadır. Bağımlılıkla mücadele amacıyla hastalık ve yaş kriterlerinin gözetildiği sağlık merkezlerinin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Yaşlı bakımıyla ilgili olarak, hastanelerimizde hasta yakınlarının yaşlı hastaları uzun süre servislerde ve yoğun bakım yataklarında tutmak istemesi yatak yoğunluğuna sebep olmaktadır. Bunu aşmak üzere palyatif bakım amaçlı servisleri hastanelerimize eklemlemek istiyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak yurt dışında Sudan, Somali, Filistin, Pakistan ve Kırgızistan gibi ülkelerde açılan sağlık merkezlerimizle hizmet sunuyoruz. Bazı üst düzey vakalar ise ülkemize getirilebilmektedir. Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı ile ülkemizde yoğun ve bilinçsiz ilaç kullanımının sonlandırılması ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca İlaç Takip Sistemi ile ilaç kaçakçılığı önlenebilmekte ve yaygın takip imkânı elde edilmektedir. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğümüz, yurt dışından gelen kişilerin sağlık taramasını yapmakta ve yurt dışına giden vatandaşlarımıza sağlık riskleri konusunda danışmalık hizmeti vermektedir. Eskiden oldukça ilkel şartlarda gerçekleştirilen acil sağlık hizmetlerini bugün yurdun her noktasında yaygın ve çeşitli kara ve hava ambulans araçlarımızla ve yüksek taşıma sayılarıyla gerçekleştirebiliyoruz. Gemi hastane projemiz devam etmektedir ve bunun için Savunma Sanayi Müsteşarlığımız ile işbirliği yapmaktayız. UMKE ekiplerimiz de her türlü acil ve afet durumunda yardıma koşan bir kuruluş haline gelmiştir. Biz sağlığın uluslararası çapta verilen bir hizmet türü olduğunu düşünüyor ve sağlık diplomasisini bütün yönleriyle benimsemiş bulunuyoruz. Bu Kurultayın bize sağlayacağı kazanımları da hesaba katarak, bölgemize ve dünyaya sağlık alanına önemli bir katkı sağlayabileceğimize inanıyorum. Kurultay öncesinde Almanya dan buraya katılım sağlayan Milletvekilleriyle görüşme imkânı bulduk ve Almanya da da benzer sorunların yaşandığını öğrendik. Orada yaşayan Türk vatandaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümünde katkı olmak üzere bir sağlık merkezi projesi geliştirmekteyiz. Sağlık insan gücümüz ve yatak kapasitemizin geliştirilmesine yönelik 2015, 2017 ve 2023 hedeflerimizi belirledik ve buna uygun çalışmalarımız devam etmektedir. Bakanlığımızın son dönemdeki en çarpıcı projelerinden biri olan Şehir Hastaneleri de önde gelen gelecek projelerimizden biri olmuştur. Bütün bu planlarımızın yanında Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kurulma aşamasındadır ve alt birimler olarak Kanser Enstitüsü, Biyoteknoloji Enstitüsü, Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü, Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü, Sağlık Hizmetleri ve Kalite Akreditasyon Enstitüsü kurulacaktır. Ülkedeki sağlık kuruluşları veri paylaşımı konusunda isteksiz davranmaktadır. Kurulacak bu enstitüler ile ulusal düzeyde veri toplanması ve paylaşılması mümkün olacaktır. Tabi ki yurt dışında görev yapan siz değerli hekimlerimizin desteği çok önemlidir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, YÖK e bağlı ve eğitim araştırma hastaneleriyle afiliye olacak biçimde bu birikime katkı sağlayacak diğer bir projemizdir. Yurt dışından oldukça büyük meblağlar ile ithal ettiğimiz ilaçların, aşıların ve plazma gibi ürünlerin Türkiye de ve kendi Ar&Ge çalışmalarımız ile üretilmesi acil bir gereklilik olarak karşımızda durmaktadır. Son olarak 10. Kalkınma Planında yer alan sağlık turizmi ile ülkemizin kat ettiği mesafenin sonuçlarının alınması beklenmektedir. Sözlerimi bitirirken Kurultayımıza katıldığınız için teşekkürlerimi sunuyor ve sizlerin alanlarınızda sağlayabileceğiniz katkıları çok önemsediğimizi ifade etmek istiyorum.

24 Dr. Şuayip Birinci Şehir Hastaneleri ve Sağlıkta Teknoloji Kullanımı Değerli Hanımefendi, Sayın Bakanım, Başarılarıyla gençlerimize umut olan siz değerli katılımcılar, Bakanlık olarak son yıllarda ciddi atılımlar yaptık ve bu atılımlar sağlık alanında kırılma noktalarını teşkil etti. Sağlanan gelişmeler kamunun geleneksel reflekslerini aşarak hızlı çalışan bir ekip tarafından hayata geçirildi. Projelerimizin önde gelen bölümü şehir hastaneleri ile ilgilidir ve bu hastanelerimizde yatak başına düşen alan ortalama iki yüz metrekare civarındadır. Örneğin İstanbul da 2600 yataklı, Adana da 1500 yataklı, İzmir de 2000 yataklı, Elazığ da 1800 yataklı, Isparta da 1000 yataklı, Kayseri de 1600 yataklı, Kocaeli de 1200 yataklı, Konya da 800 yataklı, Mersin de 1150 yataklı ve Yozgat ta 400 yataklı projelerimiz yapım aşamasındadır. Sağlık teknolojileri konusu tarihte eski dönemlere kadar uzanırken, bugün ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya olduğumuz alanlardan biridir. Hekimlerimizin ve diğer sağlık personelimizin kullandığı cihazlar, bugün için ciddi bir pazar payını oluşturmaktadır. Benzer biçimde sağlıkla ilgili mobil uygulamaların da dünya genelinde 2018 yılı itibariyle 11,8 milyar Dolarlık bir genişliğe ulaşması beklenmektedir. Aynı yıl için yapılan öngörülerde, dünya genelinde akıllı cihaz kullanan kişilerin yüzde 30 unun sağlıkla ilgili uygulamaları aktif biçimde kullanacağı belirtilmektedir. Ülkemizde cep telefonu kullanıcısı 68 milyon kişidir ve bu durum bize vatandaşlarımıza cepten ulaşma şansı vermektedir. Birçok dünya ülkesinde internet bazlı dijital sağlık platformları bulunmaktadır. Bir benzeri de Nabız adıyla Türkiye de mevcuttur. Bu sistem sayesinde hekimler belli izin süreçleri ile hastalarının sağlık verilerine dijital ortamda ulaşabilmektedir. Sağlık bilgi sistemleri, Sağlıkta Dönüşüm Programının ana bileşenlerinden biridir ve Türkiye de Bakanlık seviyesinde buna yer veren tek kurum Sağlık Bakanlığı dır. Bunun başlıca örneği Merkezi Hekim Randevu Sistemidir ve Bakanlığımızın benzer şekilde başka web hizmetleri de bulunmaktadır. Sağlık bilgi sistemlerinde elde ettiğimiz sanal altyapı sayesinde ülkemizin sağlıkta genel bir fotoğrafını merkezden görme ve analiz etme imkânına sahibiz. Halkımızın sağlık durumu ve sağlıkta fiziki ve tıbbi altyapımızı merkezden takip edebilmekteyiz.

25 TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI EKİM 2014, İSTANBUL 25 Paneller

26 Panel 1 Ar-Ge ve İnovasyon Ekosistemi Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Cengizhan Öztürk ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer in konuşmacı olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ekrem Atbakan yapmıştır. Prof.Dr. Cengizhan Öztürk (Boğaziçi Üniversitesi): Panelde öncelikle söz alan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Cengizhan Öztürk, Teknopark İstanbul içinde kurulan Yaşam Bilimleri Merkezi nin alanında Türkiye de çeşitli tıbbi çalışmalar yürüten 30 merkezden biri olduğunu, özellikle tıbbi cihaz üretimi ile ilgili olarak Türkiye deki teknokentlerin dünya çapında çalışmalar yürütebilecek kapasiteye sahip olduğunu söylemiştir. Buna göre Türkiye deki araştırma merkezlerinin üniversite temelli olarak kurulmakla birlikte, ilerleme safhasında sanayi kuruluşlarından yeterli destek alamamakta olduklarına değinen Sayın Öztürk, bunun bilimsel çalışmaların, pazara rekabet unsuru olarak girmesine engel olduğunu, sağlıkla ilgili teknoloji merkezlerinde gerçekleştirilen yeniliklerin kamu istifadesine aktarılırken tabi olunan sıkı hukuki düzenlemelerin süzgecinden geçtiğini, ancak dönüşüm süreciyle birlikte adaptasyon sürecinin daha kolay olabildiğini dile getirmiştir.

27 TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI EKİM 2014, İSTANBUL 27 Sayın Öztürk, ekonomimizde cari açık sıkıntımızın başlıca sebeplerinden birinin sağlık sektörüne yapılan harcamalar olduğunu, ülkemizin yaşlanan nüfusu da dikkate alındığında, Ar-Ge ye yönelik yatırımlar ile hizmet sunumundaki mevcut kaynaklarımızı verimli kullanmak cari açık sorunuyla baş etmemizi kolaylaştırabileceğini belirtmiştir. Bu kapsamda ülkemizde tıbbi cihazda ve donanımda yerli üretim ile ciddi başarı kazanan firmalarımızın bulunduğu ve bunların mali teşviklerden yararlanmış ve bunun yanında teknolojik birikimi doğru kullanmış KOBİ ler olduğu bilgisi verilmiştir. Son olarak Sayın Öztürk, özel sektör temsilcilerinin kamudan beklentisinin, geleceğin öngörülebilmesi olduğunu belirterek; alım, satım ve ihale rejimlerinde yaşanan hızlı değişimlerin sektörü zorlayan bir faktör olduğunu vurgulamıştır. Bu sorunu aşmada Sağlık Bakanlığı ve özel sektör arasında bir koordinasyonun kurulmasının gerekliliğine dikkat çekilmiştir. Prof.Dr. Murat Tuncer (Hacettepe Üniversitesi): Panelin diğer konuşmacısı olarak söz alan Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sayın Murat Tuncer, Hacettepe Üniversitesi olarak sağlıkta çeşitli yeni ürün geliştirme süreçlerinin, eğitim programlarının ve uygulamalarının bulunduğunu belirterek başladığı konuşmasında kurumlarında tıp branşlarında verilen hizmetlerin, hastalık odaklı biçimde uzmanlık branşlarına ayrıldığını, ayrıca üniversite hastaneleri içinde tıbbi araştırmalarda bölgesel öncülük yapılmasını bir hedef olarak belirlediklerini ifade etmiştir. Hacettepe Üniversitesi nin, mevcut klinik hizmetlerinin de ötesinde teknokent çatısı altında bir araştırma kampüsüne dönüşmesi projesinden bahseden Sayın Tuncer, her alanda yapılacak Ar-Ge çalışması ile sanayi ve üniversite işbirliği sağlanabileceğini söylemiştir.

28 Panel 1 Ar-Ge ve İnovasyon Ekosistemi Sayın Tuncer ayrıca, Hacettepe Üniversitesi nde tıp eğitiminde MD/PhD bazlı programlar ile eğitim süreçlerinin devam ettirildiğini ve Beytepe Tıp Fakültesi projesinin hem tıp eğitiminde, hem de sağlık Ar-Ge sinde yurt içi ve yurt dışında görev yapan bütün Türk hekimlerimize kapılarını açtığını eklemiştir. Dr. Ekrem Atbakan (Sağlık Bakanlığı): Bu panelin moderatörlüğünü yapan Sayın Müsteşar Yardımcımız Dr. Ekrem Atbakan, Kurultayın amacının yurt dışındaki Türk hekimlerimizin bulundukları yerleri terk edip Türkiye de çalışmalarını sağlamak olmadığını, günümüz şartlarında mekân kavramı önemini kaybetmesi dolayısıyla hekimlerimizin birikimlerinden oldukları yerlerde istifade etmenin de mümkün olduğunu belirtmiştir. Sayın Atbakan, son olarak Bakanlığımızın bu amaçla yaptığı faaliyetleri objektif bir bakışla değerlendirmek adına Sağlık Politikaları Kurulu nun teşkil edildiğini ve böylece klasik mekanizmanın dışında Bakanlığımız politikalarına yeni bir vizyon kazandırılmasının istendiğini söylemiştir. Daha sonra panelde soru-cevap bölümüne geçilmiştir. Soru - Furkan Burak, Harvard TF: Hacettepe Üniversitesi nin hangi branşta öncelikleri bulunmaktadır? Cevap Prof.Dr. Murat Tuncer: Kanser tedavisinde dünya standartlarını yakalamak, diyabet ve obeziteye yönelik araştırma merkezi açmak, nöroloji için alt branş merkezleri kurmak, girişimsel kardiyolojik çalışmaları geliştirmek gibi hedeflerimiz var.

29 TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI EKİM 2014, İSTANBUL 29 Soru - Vedat Obuz, ABD: Yüksek maliyetli ve üretimi bir tekelin elinde olan MRI cihazlarının ülkemizde üretilmesi açısından bir politikamız var mıdır? Cevap Prof.Dr. Cengizhan Öztürk: Bu türden cihazların üretimi birinci önceliğimiz olmamalı. Ekonomik getirileri de göz önüne alarak, ülkemize özel tıbbi cihaz üretim ve kullanım politikamızı geliştirmeliyiz. Burada gelecekte yaşanacak ihtiyaçlar temelinde teknoloji üretimi ve ithalatına karar vermek daha önemlidir. Soru Eda Cengiz, ABD: Bu Kurultay da birçok Türk bilim insanını bir araya getirmiş olmakla birlikte, sizlerin bu bilim diasporasından uzun vadede nasıl bir yararlanma planınız bulunmaktadır? Cevap Dr. Ekrem Atbakan: Biz bu çalışmanın geleceği konusunda kamu iradesi anlamında kararlıyız. Sizlerin birikimleri ve ilgili kamu kurumları ile yapılacak işbirliğinde başarılı olduğumuz ölçüde sonuç alabileceğiz. Ayrıca tam da bu amaca hizmet edecek biçimde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kurulma aşamasındadır ve hedeflerimize ulaşmada kurumsallaşmaya hizmet edebilecektir.

30 Panel 2 Sağlık Teknolojisindeki Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Saim Kerman, Gelişimci İlaç Firmaları Derneği nden Mahmut Bilgiç ve Sağlık Endüstrisi İşverenler Sendikası Başkanı Metin Demir in konuşmacı olarak katıldığı panelin Moderatörlüğünü Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ekrem Atbakan yapmıştır. TİTCK olarak yurt dışında, özellikle ABD de faaliyet gösteren Türk bilim insanlarını bir araya getirecek toplantılar planladıklarından, hatta bazı ülkelerde irtibat büroları açmak gibi projeleri olduğundan bahsetmiştir. TİTCK nın faaliyetlerinden olan Gen Sekanslama (ONKOGEN) projesi hakkında bilgi vermiştir. Hastalıkların Dr. Saim Kerman (Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu): Dr. Saim Kerman, Onkogen Projesi ni tanıttığı sunumunda, TİTCK nin ilk olarak ilaç gözetiminden sorumlu olarak kurulduğunu, daha sonra bünyesine, ilaç olarak değerlendirilen kozmetik ürünlerini ve daha sonra da tıbbi cihazları kattığını belirtmiştir yılından beri Kurum Başkanlığı olarak Avrupa Birliği Standartları temelli faaliyet gösterildiğini belirtmiştir. genetik kökenine ilişkin bilgilerin hızlı karşılaştırma teknolojisiyle çok kısa sürede etkili sonuçlara ulaşıldığı, bunu ülkemizde uygulamak için Harvard Üniversitesi ile işbirliğine girildiği ve Kanser Araştırmaları yapılması amacıyla ONKOGEN Projesi nin hayata geçirildiği, kanser erken taraması, yeni nesil tedavi ajanları ve kitlerin üretilmesi temelinde pilot tarama sistemi projesi olarak uygulamaya geçtiği anlatmıştır. Sayın Kerman 2013 yılında akciğer kanseri üzerine bir araştırma yapılması sonucu elde edilen

31 TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI EKİM 2014, İSTANBUL 31 verilerden çok yüksek maliyetlerle ilaç harcamaları yapıldığını ve elde edilen sonuçların karşılaştırıldığını, ilaç kullanan hastaların %60 ının kullanılan ilaçlardan tam olarak faydalanamadığını, bunun da yaklaşık TL lik fayda görülmeyen bir harcamaya denk geldiğini belirtmiştir. Genetik tarama projesinin öncelikle bu maliyetleri düşürme amacıyla başlatıldığından, projenin kılavuz yayınlamak, örneklem toplamak, doğru analizlerde bulunmak, kesin raporlamalarda bulunabilmek ve raporları ilgili doktorlara ulaştırarak ilaç önerilerinde bulunmak şeklinde özetlenebileceğinden bahsetmiştir. Böylece kısıtlı kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasının planlandığını eklemiştir. Mahmut Bilgiç (Gelişimci İlaç Firmaları Derneği): Mahmut Bilgiç, Türkiye deki İlaç ve Biyoteknoloji Sektörü temalı konuşmasına bir ilacın tasarımdan üretim ve satış evresine nasıl getirildiğini anlatarak başlamıştır. İlacın temel maddelerine milyonlarca dolar ödendiğinden, bunun Türk bilim insanlarının emeği ve çalışması ile de gerçekleştirilebilmesinin mümkün olduğundan bahsetmiştir. Ülkemizin yerli üretim için yeterli imkânının ve yetişmiş bilim insanının olduğunu belirterek sözlerini noktalamıştır. Metin Demir (Sağlık Endüstrisi İşverenler Sendikası): Metin Demir, Türkiye deki Tıbbi Cihaz Sektörü temalı konuşması sırasında; 2003 yılında sağlıkta dönüşüm ile başlayan yeni yapılanma çerçevesinde 2023 yılı hedeflerini anlatmak istediğini belirtmiştir. Tıbbi cihaz pazarının dünyada yaklaşık 240 milyar dolar civarında olduğunu ve bunun %89 unu 30 civarında global firmanın gerçekleştirdiğini, kalan %11 lik bölümün ise dünyadaki civarında firma tarafından gerçekleştirildiğini dile getirmiştir. Japonya ve ABD dışında kendi tıbbi cihaz ihtiyacını karşılayabilen ülke bulunmadığına değinen Sayın Demir, Türkiye nin ise ihtiyacın ancak %15 lik bir bölümünü yerli üretimden karşılayabildiğini, şu anki mevcut tıbbi cihaz sektörünün daha yüksek üretim yapma kapasitesinin olduğunu belirtmiştir. Son iki yıldaki ihracatımızın 500 milyon doları bulduğunu, önceki 16 yılın toplam ihracatının sadece 1,2 milyar dolar olduğunu söylemiştir. İlk kez Kalkınma Bakanlığı nın Yıllık Kalkınma Planında tıbbi cihaz sektörünün çalışma grubu olarak yer aldığını, bu çalışma grubunda 2018 ve 2023 hedefleri oluşturulduğunu, Türkiye nin 2018 yılında 2 milyar dolarlık bir ihracat hedeflediğini, 2023 te ise 5 milyar dolara ulaşmak istendiğini dile getirmiştir. Yine 2018 yılında ülke ihtiyacının %20 sinin, 2023 yılında ise %30 civarında bir oranının yerli üretimden karşılanmasının hedeflendiğini belirtmiştir. Kamu Özel Ortaklığı ve şehir hastaneleri projelerinde yerli ürün kullanım zorunluluğunun %20 olduğunu, bunun sektör için çok önemli olduğunu, Kamu Özel Ortaklığı, off-set ve merkezi toplu alımlarda sektör için son derece olumlu gelişmeler olduğunu vurgulamıştır. Piyasa gözetim ve denetimin sektör için hayati önemi olduğunu ifade ederek, ucuz ve kalitesiz Uzak Doğu mallarıyla rekabet edilebilmesinin sağladığını belirtmiştir. Türkiye de satılan tüm ürünlerin CE belgesi bulundurmanın zorunlu olduğunu, bunun yanında dünyada kabul gören diğer sertifikaların da firmalar tarafından elde etmeye çalıştığını söylemiştir. Üniversite sanayi işbirliği konusuna da önümüzdeki dönemde daha çok önem verileceğinin altını çizen Sayın Demir, toplantının amaçlarından biri olan ve Üniversite Akdemisyen Kamu ve Sektör birliğinden güzel sonuçlar çıkarılabileceğinden bahsetmiştir. Ayrıca Kamu alımlarında yeni çıkan bir tebliğ ile KOBİ üreticilerinin desteklenmesi konusunda yerli ürün belgesi (%51 e kadar yerli üretim) olması durumunda %15 e kadar fiyat farkı avantajı uygulanacağını bildirmiştir. Fakat Sağlık Bakanlığı nın global bütçe uygulamaları sebe-

32 Panel 2 Sağlık Teknolojisindeki Gelişmeler biyle bu %15 lik fiyat farkının ceza olarak algılandığını mümkünse bunu yerli ürün kullanan hastanelere teşvik olması gerektiğini, eğer bu uygulamaya geçilirse yerli üreticiler için büyük avantaj/katkı olabileceğini ve ceza algısının ortadan kalkacağını ifade etmiştir. Ayrıca daha önceki dönemde yeni teknolojik ürünler için geçerli ihalelere katılabilmek için İş Deneyim Belgesi istendiğini, fakat artık bu belge yerine geçecek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınacak bir belge ile bu sıkıntıların aşılabileceği bilgisini aktarmıştır. Bunun için önce yerli üretim belgesinin ardından da teknolojik üretim belgesinin alınması gerekmekte olduğu, yerli üretim belgesinin de TOBB ve TESK ten alınabileceği şekilde yeni bir düzenleme çalışmalarının da devam ettiğini ifade etmiştir. Tüm bu gelişmelerin sürdürülebilmesinin de finansal döngü ve geri ödeme sisteminin hayati önem arz ettiğini belirterek konuşmasını noktalamıştır. Daha sonra panelin soru-cevap bölümüne geçilmiştir. Soru Dr. Hakan Ay, Harvard Üni., Beyin Damar Hastalıkları: Yurt dışı Akademik Merkezleri ile nasıl ortaklıklar kurulabilir? Cevap Dr. Hüseyin Çelik, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yrd.: Henüz kuruluş aşamasında olan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ile tüm ihtiyaçları karşılayabilecek bir yapılanmanın çalışmaları devam etmektedir. Soru Dr. Nurdan Özyılmaz, Londra, Pediatrik Nefroloji: Astronomik fiyatlı ilaçların (üretiminin ardından) kullanımının denetlenmesi ve düzenlemesi amacıyla Türkiye de bir çalışma yapılacak mı? Cevap Dr. Saim Kerman: Ülkemizde 1000 in üzerinde hastanede farmakovijilans eğitimi vermek üzere uzmanlar/ bildirim sorumlusu görevlendirilmiştir. Ayrıca bazı ilaçların kullanılabilmesi için form doldurularak bildirimde bulunulması gerekmektedir. Dünyadaki guidelinelar ile gelişmeler takip edilmekte, Uppsala nın kurduğu merkez ile de yakın ilişki içinde bulunmaktayız. Soru Dr. Mustafa Tekin, Genetik: ONKOGEN Projesi ile ilgili olarak bir GENOM Merkezi açılması planlanmakta mıdır? Yoksa örnek tümör dokularının dışarıya gönderilmesi mi planlanmaktadır? Cevap Dr. Saim Kerman: 7 8 yıllık bir projeksiyonda yaklaşık 1 milyar dolar maliyetli bu projenin geri dönüşünün de sağlanabilmesi için TİTCK olarak sadece 3000 hastadan oluşan küçük bir proje ile başlatılmıştır. Projenin de-

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı Değerli Basın Mensupları, 03.06.2014 Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk günlerinde, size, Türk insanının aklından,

Detaylı

Bu toplantı, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası nın kuruluşunun 50 inci yılına denk gelmesi vesilesiyle bizler için ayrı bir öneme sahip.

Bu toplantı, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası nın kuruluşunun 50 inci yılına denk gelmesi vesilesiyle bizler için ayrı bir öneme sahip. Saygıdeğer Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcım, Sayın Kamu Temsilcilerimiz, Akademik Camiamızın Değerli Temsilcileri, Sektörümüzün Değerli Temsilcileri, Değerli Basın Mensupları, Sayın Konuklar, Hoş

Detaylı

II. TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI PROGRAMI. 29-31 Ekim 2015, İstanbul KATILIMCI REHBERİ

II. TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI PROGRAMI. 29-31 Ekim 2015, İstanbul KATILIMCI REHBERİ II. TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI PROGRAMI 29-31 Ekim 2015, İstanbul KATILIMCI REHBERİ İçindekiler: Kurultay Programı... 1 Kurultayın Gerçekleştirileceği Tesis... 7 Çalışma Grupları Bilgisi... 11 Havalimanı

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu Toplantısı TOBB Plaza da

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİS TOPLANTISI RAPORU

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİS TOPLANTISI RAPORU TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİS TOPLANTISI RAPORU Toplantı Gündemi 1. Açılış Konuşması (Meclis Başkanı Sn. Yılmaz KÜÇÜKSEYHAN tarafından) 2. 2016 Yılı Türk Savunma ve Havacılık Sanayii Performansı Sunumu

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN

18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN BIHE 21.ULUSLARARASI AZERBAYCAN SAĞLIK FUARI ŞEMSİYE STAND ORGANİZASYONU RAPORU 18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık Şefi 1 BIHE 21.ULUSLARARASI

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı»

Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı» Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı» AFRİKA 5 BÖLGE - Kuzey Afrika - Batı Afrika - Orta Afrika - Doğu Afrika - Güney Afrika Vizyonumuz Küreselleşen dünyada

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

TEGEP te Neler Oluyor?

TEGEP te Neler Oluyor? Gündem Mayıs 2013 02 TEGEP te Neler Oluyor? Eğitim ve gelişim alanında referans olabilecek çalışmalar kapıda! 07 TEGEP - ASTD İşbirliği 05 Zirvede Buluşalım! 09 Tegep Eğitim Profesyonellerini Geliştiriyor

Detaylı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSKA) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Mustafa Said YILDIZ 04 Haziran 2016, Ankara Sunum Planı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) (TÜSKA) Kuruluş ve Yapılanma Stratejik Plan 2016 Yılı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI 02.04.2015 1 OFFSET E İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER 663 sayılı KHK nın 13. ve 50. maddeleri, 6518 sayılı Kanunun 45. ve 52. Maddelerine istinaden Bilim, Sanayi

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündemi

Pazartesi İzmir Basın Gündemi 16.01-2017 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci Tamamlandı Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği Gereği, 2016 yılında 20 üniversite ile başlanan kurumsal dış değerlendirme

Detaylı

Önümüzdeki aylarda hizmete açılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Kamu Hastaneleri Kurumu Karabük İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ne

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI. Gala Yemeği Konuşması. Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı. 26 Mart 2016, İstanbul

DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI. Gala Yemeği Konuşması. Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı. 26 Mart 2016, İstanbul DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI Gala Yemeği Konuşması Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı 26 Mart 2016, İstanbul Sayın Başbakan Yardımcılarım; Bakanlarım; Saygıdeğer Protokol; Çok Değerli Başkanlar; Türk

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı

Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -BÜTÇEDEN SAĞLIK HARCAMALARINA 2012 YILINDA 47,8 MİLYAR LİRA AYRILDI -TÜRKİYE DE 3 MİLYON 447 BİN 166 KİŞİ DİYABET

Detaylı

Sağlık Endüstrisi Kobi leri için Uluslararası Fuarlar

Sağlık Endüstrisi Kobi leri için Uluslararası Fuarlar Sağlık Endüstrisi Kobi leri için Uluslararası Fuarlar Bilgilendirme, Tecrübe Paylaşımı, Destekler 15 Eylül 2015 Sevim Tekeli İSEK - Neden Kümeleniyoruz? Ulusal Sağlık Endüstrimiz % 85 dışa bağımlı, ve

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

SAĞLIKTA YATIRIM PLANLAMASI 4 Aralık 2015 İSTANBUL

SAĞLIKTA YATIRIM PLANLAMASI 4 Aralık 2015 İSTANBUL SAĞLIKTA YATIRIM PLANLAMASI 4 Aralık 2015 İSTANBUL Seyit YALÇIN KALKINMA BAKANLIĞI 1 SUNUM İÇERİĞİ - MEVCUT DURUM (ALTYAPI-HARCAMA) - 10. KALKINMA PLANI (GENEL) - 10. KALKINMA PLANINDA SAĞLIK - ÖNCELİKLİ

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Tıp sürekli ilerliyor sözündeki aslan payı bize göre; Tıbbi Malzeme Alt Sektörüne ait. Nitekim; tıbbi malzemeden yoksun sağlık sektörünün eli

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir;

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir; Yrd. Doç Dr. Gonca Güzel Şahin SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE Sağlık Turizmi; insanların tedavi olmak amacıyla yaşadıkları ülkeden, kaliteli ve görece daha ucuz hizmet alabilecekleri başka ülkelere

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündem

Pazartesi İzmir Basın Gündem 21.03.2016 Pazartesi İzmir Basın Gündem İZMİR İN KALBİ İKÇÜ DE ATIYOR! İzmir de kalp nakli gerçekleştiren ikinci merkez olan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, iki

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI

SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI KONUŞMAMA BAŞLARKEN, BAŞTA SAYIN BAKANIMIZ OLMAK ÜZERE SİZLERİ SAYGI VE SEVGİYLE

Detaylı

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü SUNUM PLANI Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yeni Ödeme Sistemlerine Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Neden DRG/TİG? SGK DRG/TİG Projesi Amaç / Hedef / Kurgu Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar ve Gelinen Son

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan 3. Yaş Baharı Kongresine Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi. Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın. www.absam.com.tr

ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi. Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın. www.absam.com.tr ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın www.absam.com.tr HAKKIMIZDA ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi; sağlık, sağlık hizmetleri vesağlık sistemlerinin başta politika,

Detaylı

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 1. Giriş 2. GZFT Analizi 3. Misyon,Vizyon ve İlkeler 4. Stratejik Amaç ve Hedefler 5. Mayıs 2016-Mayıs 2017 Dönemi Eylem Planı(Amaçlar ve Hedefler

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

ÖRNEK HEKIM OLMAYA DOĞRU 1. FORUM ÖRNEK HEKIM OLMAYA DOĞRU 2. FORUM ÖRNEK HEKIM OLMAYA DOĞRU 3. FORUM

ÖRNEK HEKIM OLMAYA DOĞRU 1. FORUM ÖRNEK HEKIM OLMAYA DOĞRU 2. FORUM ÖRNEK HEKIM OLMAYA DOĞRU 3. FORUM içindekiler HAKKIMIZDA 2 ÖRNEK HEKIM OLMAYA DOĞRU 1. FORUM 3 ÖRNEK HEKIM OLMAYA DOĞRU 2. FORUM 4 ÖRNEK HEKIM OLMAYA DOĞRU 3. FORUM 5 YABANCI UYRUKLU ASISTAN HEKIMLER IÇIN YENI DÖNEM 6 ÖRNEK HEKIM OLMAYA

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE Süfyan EMİROĞLU Genel Müdür Sanayi Genel Müdürlüğü İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Açılış Toplantısı, İstanbul 11 Nisan 2013 AR-GE ve İNOVASYON YENİ VEYA İYİLEŞTİRİLMİŞ

Detaylı

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA Uluslararası IUA İdareciler Birliği Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla 21-23 Kasım 2012 tarihlerinde

Detaylı

Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Yönetim Kurulu Başkanı

Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Yönetim Kurulu Başkanı Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Yönetim Kurulu Başkanı Kısaca Konya Sanayisi Konya, tarımın yanı sıra, sanayicilik kültürü nün oluştuğu, Türkiye nin toplam sanayi üretiminin yüzde 4 ünü gerçekleştiren, İhracatının

Detaylı

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - )

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011 öncesi ( - 23. BTYK) 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) ANA HEDEF 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİSİ OLMAK!!! 500 Milyar

Detaylı

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi 5-7 Ekim Tarihlerinde Fakültemiz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi 5-7 Ekim Tarihlerinde Fakültemiz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi 5-7 Ekim Tarihlerinde Fakültemiz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi Süleyman Demirel Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi tarafından

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Başkan Gökalp İlhan 12. Türkiye Eczacılık Kongresi nde

Başkan Gökalp İlhan 12. Türkiye Eczacılık Kongresi nde Başkan Gökalp İlhan 12. Türkiye Eczacılık Kongresi nde SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -2008 YILINDA TOPLAM 10 MİLYAR 717 MİLYON LİRA OLAN İLAÇ HARCAMALARI 2013 YILINDA YÜZDE 46 ORANINDA

Detaylı

SayınBakanım, Sayın Valim, Sayın TK Başkanım, Sayın Büyük Şehir Belediye başkanım, Sayın Rektörüm, DeğerliMeslektaşlarım Sayın Basın Mensupları, Ve Sevgili Konuklar, Yıldız Teknik Üniversitesi çatısı altında

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN " 12. TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN  12. TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN " 12. TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 30 Mayıs 2016 Wyndham Grand İstanbul Levent Otel Sayın Başkanlar, Saygıdeğer Konuklar, Değerli Basın

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

LIV HOSPITAL ANKARA ULUSLARARASI HİZMETLER DEPARTMANI SUNUMU

LIV HOSPITAL ANKARA ULUSLARARASI HİZMETLER DEPARTMANI SUNUMU LIV HOSPITAL ANKARA ULUSLARARASI HİZMETLER DEPARTMANI SUNUMU 1 MİSYON Hasta odaklı yaklaşımı temel alan; kişisel tercihlere, kültürel, dini ve dil beklentilerine göre uygun hale getirilmiş dünya standartlarında

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 Aralık ayında 2015 yılına ait Sağlık İstatistikleri Yıllığı yayınlanmıştır. Söz konusu çalışma; T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI

Detaylı

ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU

ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU 18 EKiM 2014 Uluslararası Çocuk Buluşması, İHH İnsani Yardım Vakfı nın dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleştirdiği yetim çalışmalarını Türkiye halkına anlatmak

Detaylı

SGK 4. Olağan Genel Kurulu ÇSG Bakanı Süleyman Soylu nun Başkanlığında Gerçekleştirildi

SGK 4. Olağan Genel Kurulu ÇSG Bakanı Süleyman Soylu nun Başkanlığında Gerçekleştirildi SGK 4. Olağan Genel Kurulu ÇSG Bakanı Süleyman Soylu nun Başkanlığında Gerçekleştirildi Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) 4. Olağan Genel Kurulu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı(ÇSGB) Süleyman Soylu nun ev

Detaylı

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Sayı 43 Mayıs 2013 e-bülten İTO BİLİŞİM H e r a y ı n i l k h a f t a s ı İ T O w e b s i t e s i n d e y a y ı n l a n ı r İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım,

Detaylı

İSLAM KALKINMA BANKASI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAK KONFERANSI

İSLAM KALKINMA BANKASI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAK KONFERANSI İSLAM KALKINMA BANKASI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAK KONFERANSI DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Hazine Müsteşarım, Yurt dışından gerek

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ. Özgür Kadir ÖZER

AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ. Özgür Kadir ÖZER AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ Özgür Kadir ÖZER 11 Onuncu Kalkınma Planında bilim, teknoloji ve yenilik Araştırma altyapı yatırımları 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine

Detaylı

Eğitimin, Hava Kuvvetlerinin Geleceğindeki Artan Önemi

Eğitimin, Hava Kuvvetlerinin Geleceğindeki Artan Önemi Eğitimin, Hava Kuvvetlerinin Geleceğindeki Artan Önemi H AVA H AR P O K U L U K O M U TAN L I Ğ I 12 Mayıs 2015 Yeşilyurt/İSTANBUL www.kartallarhaftasi.hho.edu.tr E-posta: icce2015@hho.edu.tr Telefon:+90

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TÜRKIYE'DE İLAÇ AR-GE EKOSISTEMI

TÜRKIYE'DE İLAÇ AR-GE EKOSISTEMI TÜRKIYE'DE İLAÇ AR-GE EKOSISTEMI Dr. Hakkı GÜRSÖZ Kurum Başkanı - TİTCK İlaç Tıbbi Cihaz TİTCK Kozmetik Satış Değeri Milyar (TL) Satış Hacmi Milyar (Kutu) Türkiye İlaç Pazarı 20 2,5 18 16 14 12 1,28 1,36

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü Küreselleşmenin etkisi Devlet bir çok sosyal alandan çekilmiştir Küresel ekonomi sürecinde özelleştirmeler ile eşitsizlik,

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Rehber

Bilişim Teknolojileri Rehber Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenleri Toplantısı Yapıldı Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü M.Sait Kırmacı toplantı salonunda Fatih Projesi kapsamında etkileşimli tahta kurulumları yapılmış olan,

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "SAĞLIĞA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI: MOBİL SAĞLIK RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN SAĞLIĞA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI: MOBİL SAĞLIK RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "SAĞLIĞA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI: MOBİL SAĞLIK RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI 22 Mart 2016 İstanbul, Sheraton Hotel&Convention Center

Detaylı

Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu

Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu II. Sağlık Ekonomisi Kongresi, 4-5 Aralık 2014 Ecz. Halil Tunç Köksal Genel Sekreter Yrd. Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sosyal Güvenlik Reformu

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SELÇUK TTO GÖREVLENDİRME ETKİNLİK RAPOR FORMU ETKİNLİK DETAYLARI

SELÇUK TTO GÖREVLENDİRME ETKİNLİK RAPOR FORMU ETKİNLİK DETAYLARI Doküman No Sayfa No 1/1 Etkinlik Yer Tarih 12.12.2013 ETKİNLİK DETAYLARI KOSGEB-GİZ ANADOLU DA EKONOMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ Konya Teknokent Ardıçlı Toplantı Salonu Saat 10.00 16.00 Katılımcı/ları TTO

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ (TÜREK 2014 ) 5-6 Kasım 2014, İstanbul Fotoğraf: Emrah TAŞKIRAN TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ / 5-6 KASIM Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından üçüncüsü

Detaylı

ENDAZE. TMMOB Gemi Mühendisleri Odası. www.gmo.org.tr GEMİ İNŞAA&TASARIM SEKTÖRÜNDE DEVLET DESTEĞİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRDİK

ENDAZE. TMMOB Gemi Mühendisleri Odası. www.gmo.org.tr GEMİ İNŞAA&TASARIM SEKTÖRÜNDE DEVLET DESTEĞİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRDİK ENDAZE TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Gemi ve Deniz Teknolojisi dergisinin özel sayısıdır. Gemi Mühendisleri Odası üyelerine faks ve e-posta yolu ile iletilir. Ulaşmasını istediğiniz faks/eposta detaylarını

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı