TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI EKİM 2014, İSTANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI 29-31 EKİM 2014, İSTANBUL"

Transkript

1 TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI EKİM 2014, İSTANBUL

2 Bakan Sunuşu Ülkemizde tıp alanında son yıllarda yürütülen başarılı çalışmalar, dünyanın birçok ülkesinde dikkatle takip edilmekte ve takdir görmektedir. Sağlık hizmetlerinin sunumu, sağlık idaresi ile ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe kaydedilen ilerlemeler ülkemizi, sadece bölgesinde değil dünyada da ilgi ve cazibe odağı haline getirmiştir. Bugüne kadar yaşanan gelişmeler daha çok ülkemizin iç dinamikleri ile hayata geçirilmiş olup, Türkiye dışında uzun yıllar çeşitli tıp alanlarında mesleki yaşamlarını sürdüren vatandaşlarımızla yeteri kadar iletişime geçilememiş, birikimlerinden faydalanılamamıştır. Bu sebeple yurt dışında yaşayan Türk sağlık çalışanlarının ve sektör temsilcilerinin, ülkemiz ile mesleki iletişimlerinin ve gönül bağlarının güçlendirilmesi ihtiyacı güçlü biçimde kendisini hissettirmektedir. Çalışma hayatını yurt dışında sürdüren sağlık profesyonellerimizin, ülkemizde sağlık alanında yaşanan gelişmeler konusunda bilgilendirildiği toplantıda, Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler ve Türkiye deki diğer iç paydaşlar ile birlikte kamu-özel teşebbüs üst düzey temsilcileri de hazır bulunmuştur. Sağlık politika belirleyicileri, bilim insanları, öğretim üyeleri, sağlık yöneticileri, sağlık araştırmacıları ile ilaç ve medikal teknoloji sektörü temsilcilerinin bir araya gelmeleri

3 "Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nın neticesinde elde edilecek kazanımların, kurulacak iletişim ağlarıyla sürdürülmesi hedeflenmektedir." ile farklı bir sinerji oluşmuştur. Bu platform aynı zamanda tüm taraflar için bir bilgi ve tecrübe paylaşımı fırsatı da sunmuştur. Yukarıda değinilen düşüncelerle düzenlenen Türk Tıp Dünyası Kurultayı nın neticesinde elde edilen kazanımların kurulacak iletişim ağlarıyla sürdürülmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, Kurultay ile katılımcılar arasında ülkemizin yurt içi ve yurt dışı sağlık politikaları ile güncel mevzuat uygulamaları konusunda bilgi alışverişi sağlanmıştır. Görüşmeler sırasında dünyanın çeşitli noktalarındaki meslektaşlar, yüz yüze iletişim kurma şansı yakalamış ve Bakanlığımızdan talep ve önerilerini en üst düzeyde dile getirme imkânı bulmuşlardır. Dileyen katılımcılar ilgili oldukları alanlarda, ülkemizdeki çalışma şartlarını araştırarak ticari ya da bilimsel işbirliği imkânlarını da değerlendirmişlerdir. Türkiye nin sağlık alanında bugüne kadar elde ettiği kazanımlara, yurt dışında yaşayan ve kendi alanlarında uzman bilim insanlarımızın birikimleri ayrı bir zenginlik katacak, Bakanlığımızın stratejik hedefleri arasında yer alan Küresel Sağlığa Katkı Sağlamak ve Lider Ülkeler Arasında Yer Almak politikalarını da pekiştirecektir. Dr.Mehmet Müezzinoğlu T.C.Sağlık Bakanı

4 Müsteşar Sunuşu Yirminci yüzyılın son çeyreği ile yirmi birinci yüzyılın başlarında dünyada bilim alanında yaşanan hızlı değişim ve gelişmeler, ülkemiz tarafından da yakından takip edilmektedir. Gerçekleşen iletişim devrimi sayesinde bilgiye ulaşmak artık kolaylaşmış, bilginin üretim hızı gibi tüketim hızı da artmıştır. Bakanlığımızın temel hedefi olan Önce İnsan, Önce Sağlık kavramından hareketle, sağlık alanında üretilen hizmetin kalitesini arttırmaya da bu doğrultuda öncelik veriyoruz. Küresel sağlığa katkı sağlamanın çok paydaşlı ve çok boyutlu çalışmalar olmadan gerçekleştirilemeyeceğinin bilincindeyiz. Ülkemizin kalkınma planı hedeflerinde yer alan; ileri teknoloji ve inovasyon ihtiyacını karşılamak, araştırmacılara bilimsel ortam temin ederek yeni ürünlerin üretimi ve mevcut olanların geliştirilmesini sağlamak gibi hedeflerle hem Türkiye nin rekabet gücünü arttırmayı ve sürekli kılmayı, hem de sağlık bilim ve teknolojileri alanında ülkemize ve tüm insanlığa hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda tüm bilgi, birikim, azim ve kararlılığımızla ülkemizi 2023 Lider Ülke Türkiye hedeflerine taşıyarak 2023 yılına geldiğimizde dünyanın en mükemmel sağlık sistemlerine sahip ülkeler arasında yer almayı ve dünyaya örnek olmayı planlıyoruz. Çalışmalarımız sırasında küresel hedefler belirlerken, farklı bir sinerji oluşturarak küresel birikimden de faydalanmak amacıyla mesleki hayatını yurt dışında sürdüren sağlık profesyonellerimiz ile ülke-

5 "Bakanlığımızın temel hedefi olan Önce İnsan, Önce Sağlık kavramından hareketle, sağlık alanında üretilen hizmetin kalitesini arttırmaya da bu doğrultuda öncelik veriyoruz." mizdeki sağlık profesyonellerini bir araya getiren ilk TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI nı 29 Ekim 1 Kasım 2014 tarihlerinde gerçekleştirdik. Kurultayımıza 17 ülkeden 400 ün üzerinde çok değerli bilim insanımızın iştirak etmesi, sağlığın çeşitli alanlarında emek harcayan uzman bilim insanlarımıza, bir iletişim ağı yoluyla bilgi ve tecrübelerini paylaşım fırsatı sunan BİLİM KÖPRÜ- SÜ platformunun oluşmasına vesile oldu. Paylaşıma dayalı ve dinamik yapıda (şimdilik İlaç ve Biyo-teknoloji, Tıbbi Cihaz, Kanser Cerrahisi-Onkoloji, Organ Nakli-Hematoloji, Kök Hücre-Genetik, Jinekoloji-IVF, Travma Yönetimi, Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahisi, Yaşlı Sağlığı- Kronik Hastalıklar, Klinik Kalite-Sağlık Finansmanı, Göz Hastalıkları, Girişimsel Radyoloji-Tele-Tıp Uygulamaları Psikiyatri-Uyuşturucu ile Mücadele Yöntemleri ile Sivil Toplum Örgütleri ve Uluslararası Sağlık Politikaları olmak üzere) 14 farklı konu başlığı altında web tabanlı kapalı bir ağ projesi olarak oluşturulan Bilim Köprüsü nü, ilerleyen zamanlarda, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda daha kapsayıcı bir hale getirmeyi planlıyoruz. Memleketlerine faydalı olmak heyecanı ile çok uzaklardaki işleri ve ailelerine ayırdıkları zamandan fedakârlık ederek aramıza katılan tüm Kurultay katılımcılarına ve bu çalışmanın hayata geçmesinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 29 Ekim 2015 te II. Türk Tıp Dünyası Kurultayı nda birlikte olmak temennisi ile Prof. Dr. Eyüp Gümüş Sağlık Bakanlığı Müsteşarı

6

7 İçindekiler 1- Sunuşlar a- Dr. Mehmet Müezzinoğlu 2 b- Prof.Dr. Eyüp Gümüş 4 2- Kurultay Öncesi Çalışmalar 8 3- Kurultay a- Program 10 b- Program İşleyişi 12 c- Açılış Konuşmaları 14 i- Dr. Öner Güner 15 ii- Dr. Mehmet Müezzinoğlu 16 iii- Prof.Dr. Gazi Yaşargil 18 iv- Dr. Sare Davutoğlu 19 d- Sunumlar 21 i- Prof.Dr. Eyüp Gümüş 22 ii- Dr. Şuayip Birinci 24 e- Paneller 25 i- Panel 1 26 ii- Panel 2 30 iii- Panel 3 36 f- Stand ve Sergi Alanı Gala Yemeği Çalışma Grubu Toplantıları Sosyal Program Kurultay Sonrası Çalışmalar Çalışma Gruplarının Raporları 47 1) İlaç ve Biyo-teknoloji 48 2) Tıbbi Cihaz 52 3) Kanser Cerrahisi-Onkoloji 56 4) Organ Nakli-Hematoloji 60 5) Kök Hücre-Genetik 66 6) Jinekoloji-IVF 72 7) Travma Yönetimi 76 8) Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahisi 80 9) Yaşlı Sağlığı-Kronik Hastalıklar 90 10) Klinik Kalite-Sağlık Finansmanı 94 11) Göz Hastalıkları 98 12) Girişimsel Radyoloji-Tele-Tıp Uygulamaları ) Psikiyatri-Uyuşturucu ile Mücadele Yöntemleri ) Sivil Toplum Örgütleri ve Uluslararası Sağlık Politikaları Genel Değerlendirme Katılımcı Listesi Basında Kurultay 134

8 Kurultay Öncesi Çalışmalar Türkiye dışında yaptıkları başarılı çalışmalarla bulundukları ülkelerde önemli noktalarda görev alan Türk hekimleri ve sağlık araştırmacılarının Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi Türk tıbbının uzun zamandır eksikliğini hissettiği bir konu olagelmiştir. Söz konusu eksikliği gidermek ve Türk bilim adamları ile daha yakın bir işbirliğini sağlamak amacıyla Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu nun talimatları ile çalışmalara başlanmıştır. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğümüz birimler arası koordinasyonu sağlayarak işbölümünü yapmış, toplantı zamanına karar vermiş ve planlamalar çerçevesinde gerekli hazırlıklara başlamıştır. İhale süreçleri ile eş zamanlı olarak ilk aşamada katılımcı profillerinin oluşturulmasına karar verilmiştir. Kurultaya katılması muhtemel Türk bilim insanlarına ulaşabilmek üzere öncelikle web üzerinden araştırmalar yürütülmüş, ayrıca ülkemizin yurt dışındaki temsilcilikleri, TİKA, TÜBİTAK ve sivil toplum örgütleri gibi kurum ve kuruluşlardan destek alınmış, irtibat bilgilerine ulaşılmıştır. Kısa bir süre içerisinde, dünyanın çeşitli ülkelerinde sağlık alanında küresel düzeyde başarılı çalışmalarda yer almış, patent ve ödül sahibi, sağlık biliminde değerli buluşlara imza atmış, önemli üniversite, hastane ve teknoparklarda üst düzeyde ve başarılı pozisyonlarda

9 TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI EKİM 2014, İSTANBUL 9 çalışmakta olan 800 ün üzerinde Türk bilim insanına ulaşılmıştır. Kurultaya katılmak üzere kendilerine bilgi formu iletilmiş ve özgeçmiş bilgileri istenmiştir. Geri bildirimler, Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Değerlendirme Kurulu tarafından incelenerek, katılım için davetiyeler gönderilmiştir. Katılımları teyit edilen bilim insanlarımızın uzmanlık ve ilgi alanlarına göre çalışma grupları belirlenmiştir. Eşzamanlı olarak aynı alanlarda yurt içinden ortak çalışmalarda bulunabilecek bilim insanları da belirlenmiş ve grup çalışmalarının verimli bir şekilde yapılabileceği zemin hazırlanmıştır. Kurultayın organizasyon ve ön hazırlık faaliyetleri Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü nden 8 görevlinin gerçekleştirdiği dakikanın üzerinde telefon görüşmesi, e-posta ve ortalama kişi başı 600 saat çalışmayla tamamlanmıştır. Sağlık Bakanlığı nın bağlı merkez kuruluşları da dâhil olmak üzere gerektiğinde ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları, organizasyon firması ve organizasyonun gerçekleştirildiği otel ile koordineli hazırlık toplantıları yürütülmüştür. Bakanlığımız evsahipliğinde tüm katılımcıların ulaşım, konaklama ve transferleri organize edilmiştir.

10 Kurultay Programı Otele Giriş:29 Ekim Çarşamba 1.Gün: 30 Ekim Perşembe Kayıt- İkram Açılış Konuşmaları T.C. Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürü Dr. Öner Güner T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu Sayın Prof.Dr. M. Gazi Yaşargil Sayın Hanımefendi Dr. Sare Davutoğlu Kahve Arası SUNUM: Türkiye Sağlık Sistemi ve 2023 Vizyonu T.C.Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr. Eyüp Gümüş: Türk Sağlık Reformu ve Stratejilerimiz T.C.Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci: Şehir Hastaneleri ve Sağlıkta Teknoloji Kullanımı T.C.Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Sağlık Üniversitesi Öğle Yemeği PANEL-1: Ar-Ge ve İnovasyon Ekosistemi Moderatör: T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ekrem Atbakan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Cengizhan Öztürk: Türkiye deki Tıbbi Cihaz ve Teknoloji Alanındaki Ar-Ge Çalışmaları Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Murat Tuncer: Sağlıkta Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi Olarak Hacettepe Beytepe Teknopark Örneği Kahve Arası PANEL-2: Sağlık Teknolojisindeki Gelişmeler Moderatör: T.C.Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ekrem Atbakan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Saim Kerman: Onkogen Projesi Tanıtımı Gelişimci İlaç Firmaları Derneği, Mahmut Bilgiç: Türkiye deki İlaç ve Biyoteknoloji Sektörü SEİS Başkanı Metin Demir: Türkiye deki Tıbbi Cihaz Sektörü Kahve Arası PANEL-3: Türkiye deki Sağlık Alanında Yapılan Teşvik Programları ve Yatırım İmkanları Moderatör: Sağlık Araştırmaları Genel Müdürü Dr. M. Rifat Köse: Sağlık Bakanlığı nın Sunduğu Ar-Ge Destekleri TÜBİTAK SADG Yürütme Komitesi Sekreteri Prof.Dr. Sevim Aydın: TÜBİTAK ın Sunduğu Yurtiçi Ar-Ge Destekleri TÜBİTAK Daire Başkanı Dr. Zeynep Arzıman Büyükboduk: TÜBİTAK ın Sunduğu Yurtdışı Ar-Ge Destekleri T.C.Kalkınma Bakanlığı Daire Başkanı Kadir Özer: Kalkınma Bakanlığı nın Sunduğu Ar-Ge Destekleri T.C.Ekonomi Bakanlığı Daire Başkanı Özge Dumlupınar T.C.Ekonomi Bakanlığı Cem Emre Özköse T.C.Ekonomi Bakanlığı Mustafa Özger Bozoğlu Ekonomi Bakanlığı nın Sunduğu Teşvik ve Tanıtım Programları T.C.Sağlık Bakanı Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu nun Katılımcılar Onuruna Vereceği Gala Yemeği

11 TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI EKİM 2014, İSTANBUL 11 2.Gün: 31 Ekim Cuma Grup Toplantıları** ve Yüz Yüze Görüşmeler (B2B)* İlaç ve Biyoteknoloji Dr.Saim Kerman Dr.Hüseyin Yılmaz Kanser Cerrahisi-Onkoloji Prof.Dr.Murat Tuncer Doç.Dr.Murat Gültekin Kök Hücre-Genetik Prof.Dr.Doğan Ünal Dr.Arif Kapuağası Travma Yönetimi Doç.Dr.Osman Arıkan Nacar Yaşlı Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Doç.Dr.Ümit Ateşkan Dr.Banu Ekinci Göz Hastalıkları Prof.Dr.Güngör Sobacı Dr.Ayşe Turan Uyuşturucu ile Mücadele Yöntemleri Müst.Yrd. Hüseyin Çelik Dr.Sertaç Polat Tıbbi Cihaz Dr.Saim Kerman Dr.Ali Sait Septioğlu Organ Nakli-Hematoloji Prof.Dr.İrfan Şencan Dr.Murat Öztürk Jinekoloji-IVF Prof.Dr.Sevim Aydın Prof.Dr.Erol Tavmergen Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Prof.Dr.Murat Tuzcu Prof.Dr.Erol Şener Klinik Kalite-Sağlık Finansmanı Dr.Mehmet Demir Dr.Abdullah Öztürk Girişimsel Radyoloji ve Tele-Tıp Uygulamaları Dr.Şuayip Birinci Şahin Aydın STK-USP Dr.Zafer Çukurova Dr.Hasan Güler **Grup Toplantıları ve Yüz Yüze Görüşmeler (B2B): *Yüz yüze (B2B) görüşmeler toplantı boyunca, standlar ve belirlenen salonlarda gerçekleştirilebilecektir Öğle Yemeği Boğaz Turu ve Akşam Yemeği 3.Gün: 1 Kasım Cumartesi Sosyal Program (Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii, Ayasofya Ziyaretleri) Otelden Ayrılış: 1-2 Kasım 2014 Cumartesi/Pazar

12 Programın İşleyişi Türk Tıp Dünyası Kurultayı İstanbul da, 29 Ekim 1 Kasım 2014 tarihleri arasında 16 yabancı ülkeden (ABD, Kanada, İsveç, Norveç, İngiltere, Belçika, İsviçre, Fransa, Finlandiya, Hollanda, Almanya, Avusturya, KKTC, Suudi Arabistan, Japonya, Avustralya) 133 kişi, yurt içinden 290 olmak üzere toplam 423 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Kurultay, Sağlık Bakanı Sayın Dr.Mehmet Müezzinoğlu nun evsahipliği ve başkanlığında Sayın Dr.Sare Davutoğlu, Sayın Prof. Dr. Gazi Yaşargil ve çok sayıda başarılı bilim insanı ve bürokratın katılımı ile başlamıştır.

13 TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI EKİM 2014, İSTANBUL 13 Kurultayın ilk günü açılış konuşmalarının ardından 3 ayrı panel gerçekleştirilmiş ve gün gala yemeği ile sona ermiştir. Gala yemeği sırasında Sayın Bakanımızın konuşmasının ardından, Sayın Prof.Dr.Şükrü Emre katılımcılar adına ortaya konan yeni vizyondan dolayı Sağlık Bakanlığı na teşekkür ederek, öneri ve görüşlerini dile getirmiştir. Gece boyunca Sayın Bakanımız tüm katılımcılar ile ayrı ayrı ilgilenmiş ve birçok misafir kendisi ile birebir görüşme şansı yakalamıştır Kurultayın ikinci gününde ise katılımcıların uzmanlık alanları doğrultusunda belirlenen 14 çalışma grubunun İlaç ve Biyo-teknoloji, Tıbbi Cihaz, Kanser Cerrahisi-Onkoloji, Organ Nakli-Hematoloji, Kök Hücre-Genetik, Jinekoloji-IVF, Travma Yönetimi, Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahisi, Yaşlı Sağlığı-Kronik Hastalıklar, Klinik Kalite-Sağlık Finansmanı, Göz Hastalıkları, Girişimsel Radyoloji-Tele-Tıp Uygulamaları Psikiyatri- Uyuşturucu ile Mücadele Yöntemleri ile Sivil Toplum Örgütleri ve Uluslararası Sağlık Politikaları toplantıları gerçekleşmiştir. Ayrıca Kurultay boyunca katılımcılar kendi aralarında veya kamu kurum ve kuruluşlarıyla tanışma ve görüşme imkânı bulmuşlardır. Gün aile fotoğrafı çekiminin ardından, Boğaz da gerçekleştirilen tekne turu ve akşam yemeği ile sona ermiştir. Kurultayın üçüncü ve son günü ise sosyal programa ayrılmış, katılımcılar İstanbul un tarihi ve turistik mekânlarını ziyaret etmişlerdir.

14 Açılış Konuşmaları

15 Dr. Öner Güner TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI EKİM 2014, İSTANBUL 15 Sayın Dr. Sare Davutoğlu Hanımefendi, Sayın Bakanım ve Saygıdeğer Hanımefendi, Saygıdeğer Prof. Dr. Gazi Yaşargil Hocamız, Hayatını insan sağlına adamış Çok Değerli Bilim İnsanlarımız, Değerli Misafirlerimiz, Öncelikle, Karaman İlimizde meydana gelen olay nedeniyle hissettiğimiz derin üzüntülerimi paylaşarak sözlerime başlamak istiyorum. Türk Tıp Dünyası Kurultayı nı onurlandırdığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Türk sağlık çalışanları, sadece ülkemizde değil, dünyanın pek çok noktasında şifa dağıtmakta, tıp dünyasının üstün nitelikli ve saygın bireyleri olarak Türkiye yi en üst düzeyde temsil etmektedirler. Daha fikir aşamasındayken bizleri heyecanlandıran ve bugün hep birlikte ilkini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığımız Kurultayımızın, yurt dışındaki siz bilim insanlarımız ile ülkemiz sağlık camiasını bir araya getirerek, önemli bir iletişim ve etkileşim platformu olacağına, sinerji oluşturacağına inanıyoruz. Türkiye, son yıllarda ekonomik ve sosyal alanda kaydettiği gelişmelerin de katkılarıyla, sağlık alanında önemli kazanımlar elde etmiş, tüm dünyada ve Uluslararası Kuruluşlar nezdinde başarıları kabul gören model ülke haline gelmiştir. Şüphesiz ki, kaydedilen başarılar saygıyı hak etse de, tarihi sorumluluklarımız bizlere model olmanın ötesinde, lider ülke olma zorunluluğunu yüklemektedir. Bu rolün gerekliliklerini tam anlamıyla yerine getirebilmemiz için, siz değerli bilim insanlarımızın desteğine ihtiyacımız olduğunun farkındayız. Bu sebepledir ki, kurultayımızda siz değerli katılımcılar ile mesleki iletişimimizi ve gönül bağlarımızı güçlendirmeyi, kazanımların kurumsallaştırılmasını ve eksikliğini hissettiğimiz bilim köprülerinin kurulmasını hedeflemekteyiz. Yoğun iş yükü ve çalışma programınızdan zaman ayırarak, dünyanın dört bir yanından, davetimizi geri çevirmeden gelen Sağlık camiamızın bu güzide topluluğunu güzel İstanbulumuzda ağırlama fırsatını bize verdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz Kurultayımızın gerçekleştirilmesi için talimatlarıyla bizleri harakete geçiren ve süreç içerisinde bizlere yol gösteren Sayın Bakanım Dr. Mehmet Müezzioğlu nu Açılış Konuşmalarını yapmak üzere, teşriflerini arz ediyorum.

16 Dr. Mehmet Müezzinoğlu Saygıdeğer Hanımefendi, Çok Değerli Hocalarım, Çok Değerli Meslektaşlarım, Yurt içinden ve Yurt dışından Gelen Çok Değerli Dostlar, Basınımızın Değerli Mensupları, Türk Tıp Dünyası Kurultayı na teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyor, hepinize hoş geldiniz diyorum. İnsanlığın var oluşundan bu yana sağlık önemli bir mihenk taşı. İnsan için olmazsa olmazların başında geliyor. Bu gün için insanların gelecekle ilgili en çok arzu ettikleri konu başlığı da sağlıklı olabilmek. Türkçemizdeki sözlerden biri de her işin başı sağlık cümlesidir. Bu nedenle dün olduğu gibi bugün de yarın da önemini her geçen gün arttırarak devam ettirecek bir konu başlığı. Bugün dünya tıbbına baktığımızda dakikalar içinde yeni yeni bilimsel gelişmeler, buluşlar, tıbbi teknolojide, ilaç sanayinde baş döndürücü hızda devam eden gelişmeler bir taraftan ama her geçen gün daha sağlıklı olmak için de artan talepler diğer tarafta. İnsanlar artık sağlığı ile ilgili bütün detayları daha çok istemekte daha çok aramakta sağlıklı yaşabilmek için de her türlü fedakârlığı yapmak veya istemek konumunda. Dolayısı ile bu alanda, Türk sağlık camiası olarak dünya ile yarışın içinde güçlü bir biçimde yer almak durumundayız. Bugün dünyanın değişik günlerinde çok önemli araştırma merkezle- rinde bu ülke insanının bu milletin önemli fertleri var, siz değerli meslektaşlarımız varsınız. Biz bu yarışın içinde Türkiye olarak güçlü bir şekilde yer alabilmek için sizlerle olan iletimimizin çok daha güçlü sizlerin olan bağımızın çok daha güç- lü olabilmesi arzusunda ve niyetindeyiz. Zaman zaman oralardan buraya dönüş talepleri gibi cümleleri artık telaffuz etmiyor oralardaki var oluşunuzun güçlü bir şekilde devam etmesini arzu ediyoruz. Oralardaki güçlü var oluşlarınızın Türkiye ayağının da oluşmasına gelişmesine ve buralardaki güçlü ayakların yarınlarda daha onur duyacağımız şekil almasına katkılarınızı bekliyoruz. Türkiye olarak geçtiğimiz 10 yılda 77 milyon insanımızın sağlık hizmeti su- numunda yakaladığımız önemli bir başarı var ama başarıyı yakaladıkça gördüğümüz bir de fotoğraf var. Türkiye güçlü bir sağlık hizmeti sunucusu ülke olmanın yanında ne kadar güçlüyse o kadar güçlü bir sağlık tüketicisi konumuna geliyor. Her geçen gün güçlü sağlık tüketicisi olma pozisyo- nu artıyor. Zayıf olan ayaklarımızı güçlü olarak hızla tespit etmemiz ve bu zayıf olan ayaklarımızı da sac ayağının ayakları gibi güçlendirmek zorundayız. Bunlardan bir tanesi sağlık endüstrisinde Türkiye nin ben de varım diyebilecek alt yapıyı kurma- sı Dünyadaki bu anlamdaki kendine ait zenginlikleri yani insanı ve bey- ni üretken, bireylerini daha güçlü daha organize ve daha verimli bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Sağlık endüstrisinde Türkiye önemli

17 TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI EKİM 2014, İSTANBUL 17 adımların alt yapılarını kurma aşamasında. Diğer taraftan yine Sağlık Turizminde kendi insan birikimini, tıp alanındaki mesleki birikimini ve fiziksel altyapı birikimi çok daha iyi noktaya taşıyarak sağlık turizminde de olması gereken noktayı yakalaması lazım. Bugün için gerek sağlık endüstrisinde gerekse sağlık turizminde yakalaması gereken hedeflerin altyapısını oluşturma süreçlerindeyiz. Bu anlamda özellikle sağlık Ar-Ge sinde, sağlığın bilimsel ve dünya ile iddialı bir şekilde olabilme ve yarışabilme anlamında altyapısını üniversitelerimizle birlikte çok daha iyi noktaya taşıyabilme için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda TBMM de olan ve Genel Kurula kadar bütün aşamalarını tamamlamış olan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını kurulma aşamasına getirdik. En geç yılsonuna kadar Kanser Enstitüsü, Biyoteknoloji Enstitüsü, Kronik Hastalıklar Enstitüsü, Anne-Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü, geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü ve Akreditasyon Enstitüsü nü ülkemizin Ar-Ge hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Sağlık turizmi konusunda olarak biz Bakanlık olarak 216 hastanede 32 bin yatak kapasiteyle hizmet verecek tesislerimiz gelecek yıl açılacak. Bir yıl içinde de 12 bin yataklı hastane projelerinin ihalelerini gerçekleştireceğiz. Böylece toplamda 44 bin yataklı ve ileri teknolojili hastane yatağını ülkemiz ve bölgemiz için sağlık hizmetine almış oluyoruz. Şu anda ise inşaat süreci devam eden 24 bin yatak kapasiteli 17 şehir hastanesi için çalışmalarımız sürmekte ve bu hastaneler 2017 yılı itibariyle hizmete girmiş olacaktır. Son olarak yine 24 bin yatak kapasiteli 20 şehir hastanemizin ihale süreçleri devam etmektedir. Özet olarak yaklaşık 90 bin yataklık hastane kapasitemizi milletimizin ve bölge coğrafyasının hizmetine sunmuş olacağız. Bu fiziksel altyapı sayesinde hasta başına 225 metre kapalı alan düşen tesislere sahip olacağız. Biz halihazırda son on yılda yaklaşık 40 bin yataklı hastane fiziki ve tıbbi altyapısını yenilemiş bir ülkeyiz. Türkiye, tıbbi donanım ve bilgi altyapısı bakımından dünya ile yarışır konumdadır. Hekimlerimizin sahip olduğu tecrübe ve donanım, dünyaya sağlık turizminde önemli hizmetler sunmamızı sağlayacaktır. Ayrıca gerek Türk vatandaşı, gerekse de yabancı ülke vatandaşı olsun sağlık alanında çalışma yapan bütün bilim adamlarıyla entegre faaliyet gösterme kabiliyetimiz bulunmaktadır. Evrensel bir saha olan sağlıkta, Türkiye nin güçlü bir varlık göstermesini yakın gelecekte mümkün hale getirmek istiyoruz. Dün itibariyle Cumhuriyetimizin 91. Yılını kutladık. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün de dediği gibi, ülkemize yakışan muasır medeniyetin üzerine yükselme hedefine ulaşmayı umuyoruz. Bununla alakalı Einstein in bir sözü vardır. Eğitim kişiye doğru bilgiyi vermek değildir. Eğitim akla doğru düşünmeyi öğretmektir. Biz de sağlık alanında Ar-Ge yi ön plana alırsak, önümüzdeki süreçte daha başarılı olacağız. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde sağlık endüstrisinde mevcut altyapıyı da kullanarak daha iyi bir noktaya ulaşabileceğiz. Bu Kurultayın, bu sebeplerle tarihi bir öneme sahip olduğuna inanıyorum. Bilimsel alanda sizlerle kuracağımız entegrasyon, ülkemize ve insanlığa karşı sorumluluk duygularımızla birleştiğinde, yarınlarımız daha farklı olacaktır. Sizlerin bu süreçte katkıları bizler için çok değerli ve anlamlıdır. Üniversitelerimiz ve tıp fakültelerimiz de sağlık teknolojisinin geliştirilmesinde aklı ve ilerlemeyi merkeze alabilirlerse, bu hedeflere ulaşabiliriz. Bu duygularla sizlere tekrar hoş geldiniz diyor ve bu iki günlük çalışmanın verimli sonuçlar ortaya çıkarmasını temenni ediyorum.

18 Prof. Dr. Gazi Yaşargil Beynin Piri Reisi olarak da anılan Prof.Dr. Gazi Yaşargil Hocamız davetli olmasından dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlamış, tıptaki ve Türkiye deki gelişmelere değinerek konuşmasına devam etmiştir. Konuşmasında astronomi, biyoloji, matematik alanlarındaki gelişmeler eşliğinde yürütülen araştırmalar sonucunda en son geliştirilen ve canlı hücrelerin içindeki oluşumların görüntülenebildiği, Nobel ödülü alacak olan Nanoskop yönteminde bahsetmiştir. Kadınların bilim alanında da aslında birçok buluşun ortaya konulmasında büyük katkılar sağladığından bahisle, nöroloji alanında yine kadınların çok önemli çalışmalar yaptığını ifade etmiştir. Kendisinin özellikle ilgilendiği ve çalışmaları ile mükâfat da aldığı beynin yapısı ve beynin içerisindeki bağlardan, mikrocerrahi ve anevrizma ameliyatlarından da bahsederek, sağlık personeli ve hekimlerin çok iyi yetiştirilmesi gerektiğini dile getirmiştir. Gelecek nesiller için beyin cerrahisi alanında verilecek ihtisas eğitimleri konusunda hazır olduğunu, kendisinin bu konudaki; 1-1,5 yıl sürebilecek ve dış dokular, kemikler, beyin zarları, beyin damarları ve beyin dokusu konularını kapsayacak kademeli eğitimler ve her kademeden sonra yapılacak imtihanlar ile eğitim verecek 15 merkezin oluşturulması projesinden kısaca bahsetmiş, Sayın Bakan Müezzinoğlu na, bu konuyu kendisi ile görüşmek istediğini doğrudan kürsüden iletmiştir.

19 Dr. Sare Davutoğlu TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI EKİM 2014, İSTANBUL 19 Dr. Sare Davutoğlu konuşmasına Sağlık Bakanımıza, Bakanlık çalışanlarına ve Prof.Dr. Gazi Yaşargil e sunumundan ötürü teşekkür ederek başlamıştır. Bilgi sistematiğinin dört harmanlamasına değinen Sayın Dr.Sare Davutoğlu; bunlardan ilkinin Kadim Medeniyetler Dönemi, ikincisinin İslam Medeniyetinin oluşturduğu düzende olaya çıkan harmanlanma, üçüncüsünün Fransız İhtilâli ile ortaya çıkan Modern Dönem ve sonuncusunun ise şu an içinde bulunduğumuz Küreselleşme Dönemi olduğunu belirterek Tıp biliminin gelişiminin de bu dört harmanlanma dönemi ile anlatılabileceğini söylemiştir. Kadim Medeniyetler Döneminde bilimin sadece büyük medeniyetlerin kendi bölgelerinde geliştiğini belirtmiştir. İslam Medeniyetinin ortaya çıktığı dönemdeki coğrafyada gelişen bilimlerin batı toplumlarını da derinden etkilediğini, özellikle İbn-i Sina gibi tıp alanında çalışmaları bulunan İslam âlimlerinin batılı ülkelerde büyük etkileşimlere sebep olduğunu vurgulamıştır. Amasya da 15. yy da Sabuncuzade Şerafettin in henüz dünyada uygulanmayan teknikleri uyguluyor olmasının, İslam âlimlerinin tıbba yaptıkları katkıların daha çok tartışılması gerektiğini belirtmiştir. Modern Dönem de ise günümüz tıbbının temel kaidelerinin oluştuğunu, insan-devlet ilişkilerinin yeniden yorumlandığı gibi hekim hasta ilişkisinin de yeniden şekillendiği bir dönem olduğunu dile getirmiştir. Küreselleşme Döneminde ise zaman mekân tanımlarının yeniden yorumlandığını, bilginin zaman olgusunun neredeyse ortadan kalktığını, yeni sentezlerin oluşmasının beraberinde pek çok yenilik getirdiğini, kadim medeniyetler döneminde ortaya çıkan yöntemlerin modern tekniklerle birleştirilmesiyle ortaya çıkan sentezlerin yeni bir dönemi beraberinde getirdiğini belirtmiştir. Örnek olarak ise geleneksel Çin tıbbının günümüz kanser tedavileriyle birleştirildiği veya İslam medeniyetleri döneminde kullanılan müzikle tedavinin günümüzde yeniden kullanıldığını anlatmıştır. Yurt dışında bulunan pek çok başarılı Türk sağlıkçının Türkiye tarafından ilgisiz bırakılmasına üzüldüğünü, ancak Sağlık Bakanlığının düzenlediği Kurultayın iyi bir başlangıç olduğunu ifade etmiştir. Geçmişin imkânsızlıklarını ve başarısız sağlık sisteminin son 10 yılda büyük bir değişim içine girdiğini ve batılı ülkeler ile sağlık alanında oluşan makasın artık kapandığını belirtmiştir/ vurgulamıştır. Sağlık imkânlarına erişim, herkesi içine alan sosyal güvenlik şemsiyesi, hastanelerin herkese açılmasının bu değişimin belli başlı noktaları olduğunu belirtmiştir. Kadın hekimlerin de dünyada olduğu gibi Türkiye de de sağlık alanında önemli rol oynadığını belirten Sayın Dr.Sare Davutoğlu, kamudaki hekimden inin, yine tıp alanında çalışan toplam kişiden inin kadınlardan oluştuğunu söylemiştir. Sağlık ve tıbbın sadece bir sektör olarak görülmemesi gerektiğine değinerek, maddi bilginin tek başına yeterli olmadığının ve fedakârlık isteyen yüksek ruhsal birikim gerektirdiğinin altını çizmiştir.

20 Ülkemizin yıldızını parlatan alanlardan birinin de sağlık olduğunu, başka ülkelerde yaşayan pek çok insanın Türkiye yi bir şifa merkezi olarak görmeye başladığı ve bir cazibe merkezi olduğunu ifade ederek, en ağır nakil ameliyatlardan termal tedavilere kadar çok geniş bir yelpazede hizmet verebilecek kapasitesi olan Türkiye nin sağlık turizminde de ülkemizin cazip hale geldiğini belirtmiştir. Temel sağlık hizmetleri, aile hekimliği, sağlıklı yaşam programları, tütünle mücadele gibi alanlarda DSÖ kriterlerine uymak için yoğun çaba harcandığını söylemiştir. Sayın Dr. Sare Davutoğlu sözlerine; başta ülkemizin yanı sıra yurt dışında da gönüllü olarak çalışan, dil, din, ırk farkı gözetmeksizin savaş ve yokluk bölgelerinde aktif olarak görev alan doktorlara olmak üzere tüm hekimlere teşekkürlerini ileterek son vermiştir.

21 TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI EKİM 2014, İSTANBUL 21 Sunumlar

22 Prof. Dr. Eyüp Gümüş Türk Sağlık Reformu ve Stratejileri Saygıdeğer Hanımefendi, Sayın Bakanım, Sizlere ve yurt içinden ve yurt dışından Kurultayımıza katkı sunmaya gelen bütün katılımcılarımıza saygılarımı ve sevgilerimi sunarım. Siz değerli hekimlerimizin bildiği gibi ülkemizde sağlık hizmetleri oldukça zorlu merhalelerden geçerek bugünkü şartlara ulaştı. Son yıllarda yapılan insan odaklı atılımlar, vatandaşımızın daha nitelikli sağlık hizmeti almasın kolaylaştırdı. Sağlığa ayrılan bütçemiz ile sağlık personelimizin sayısı sürekli artış gösterdi. Buna bağlı olarak mutluluk ve harcamada öncelik sıralamasında sağlığı en baş sıralara taşıyan Türk insanının, sağlıkta memnuniyet oranını yüksek seviyelere taşıyabildik. Bu başarıyı Dünya Sağlık Örgütü nezdinde de kanıtlamış durumdayız. Organ naklinde kamu hastaneleri, üniversiteler ve özel sektöre ait sağlık birimleri oldukça başarılı operasyon yeteneği kazanmış durumdadır. Biz Bakanlık olarak teknik altyapının geliştirilmesi ve organ bağışının teşvik edilmesi için çalışmalar yürütmekteyiz. Türkiye de sağlık hizmetlerinin öncelikli politik gündemin arasına alınması noktasında Sayın Başbakanımızın koordinasyonunda Sağlık Politikaları Yüksek Kurulu teşkil ederek çok paydaşlı bir oluşum hedeflemekteyiz. Biz son dönemde Kamu Hastaneleri Birlikleri kurduk. Bu Birlikler her bölgedeki kamu hastanelerinin yönetimini kolaylaştırma ve merkezilikten kurtarma adına teşkilatlanmıştır. Ancak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve sağlık altyapısının güçlenmesini sağlamak, Bakanlığımızın geleceğe yönelik yeni programlarıyla mümkün hale gelecektir. Bunun için öncelikle sağlık insan kalitemizi geliştirmeye ve teknoloji ve fiziksel altyapımızı dünya standartlarıyla yarışır noktaya taşımayı hedefliyoruz. Temel prensip olarak birey ve toplum sağlığını insan merkezli, hakkaniyetli ve etkin biçimde korumayı hedefliyoruz. Örnek olarak halk sağlığı hizmetlerini ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının yükünü azaltacak biçimde yaygınlaştırmak, yaşlı ve kronik bakım hizmetlerini evlere taşımak, klinik kalite anlayışını hakim kılmak, aşılamada antijen sayısını artırmak, anne ve çocuk ölüm oranlarını düşürmek, ağız diş sağlığı hizmetlerini yaygınlaştırmak, ülkemizde artış gösteren kronik hastalık kaynaklı ölümlerle mücadeleyi geliştirmek ve bu amaçla önleyici hekimlik uygulamalarında halkımıza daha yoğun biçimde ulaşmak, tütünle mücadelede yakaladığımız başarıyı sürdürmek, kanserle mücadelede erken teşhis ile uzun yaşam sürelerine ulaşmak ve son olarak diyabet ve obezite ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarımızı yoğunlaştırmak gibi amaçları öncelikli sağlık ajandamız içine dahil etmiş bulunmaktayız.

23 TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI EKİM 2014, İSTANBUL 23 Yakın gelecekte nitelikli operasyonların yapılacağı tıp merkezlerinin kurulması ve bunların belirli şehirlerde oluşturularak hasta mobilitesinin mümkün olduğunca azaltılması planlanmaktadır. Bağımlılıkla mücadele amacıyla hastalık ve yaş kriterlerinin gözetildiği sağlık merkezlerinin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Yaşlı bakımıyla ilgili olarak, hastanelerimizde hasta yakınlarının yaşlı hastaları uzun süre servislerde ve yoğun bakım yataklarında tutmak istemesi yatak yoğunluğuna sebep olmaktadır. Bunu aşmak üzere palyatif bakım amaçlı servisleri hastanelerimize eklemlemek istiyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak yurt dışında Sudan, Somali, Filistin, Pakistan ve Kırgızistan gibi ülkelerde açılan sağlık merkezlerimizle hizmet sunuyoruz. Bazı üst düzey vakalar ise ülkemize getirilebilmektedir. Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı ile ülkemizde yoğun ve bilinçsiz ilaç kullanımının sonlandırılması ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca İlaç Takip Sistemi ile ilaç kaçakçılığı önlenebilmekte ve yaygın takip imkânı elde edilmektedir. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğümüz, yurt dışından gelen kişilerin sağlık taramasını yapmakta ve yurt dışına giden vatandaşlarımıza sağlık riskleri konusunda danışmalık hizmeti vermektedir. Eskiden oldukça ilkel şartlarda gerçekleştirilen acil sağlık hizmetlerini bugün yurdun her noktasında yaygın ve çeşitli kara ve hava ambulans araçlarımızla ve yüksek taşıma sayılarıyla gerçekleştirebiliyoruz. Gemi hastane projemiz devam etmektedir ve bunun için Savunma Sanayi Müsteşarlığımız ile işbirliği yapmaktayız. UMKE ekiplerimiz de her türlü acil ve afet durumunda yardıma koşan bir kuruluş haline gelmiştir. Biz sağlığın uluslararası çapta verilen bir hizmet türü olduğunu düşünüyor ve sağlık diplomasisini bütün yönleriyle benimsemiş bulunuyoruz. Bu Kurultayın bize sağlayacağı kazanımları da hesaba katarak, bölgemize ve dünyaya sağlık alanına önemli bir katkı sağlayabileceğimize inanıyorum. Kurultay öncesinde Almanya dan buraya katılım sağlayan Milletvekilleriyle görüşme imkânı bulduk ve Almanya da da benzer sorunların yaşandığını öğrendik. Orada yaşayan Türk vatandaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümünde katkı olmak üzere bir sağlık merkezi projesi geliştirmekteyiz. Sağlık insan gücümüz ve yatak kapasitemizin geliştirilmesine yönelik 2015, 2017 ve 2023 hedeflerimizi belirledik ve buna uygun çalışmalarımız devam etmektedir. Bakanlığımızın son dönemdeki en çarpıcı projelerinden biri olan Şehir Hastaneleri de önde gelen gelecek projelerimizden biri olmuştur. Bütün bu planlarımızın yanında Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kurulma aşamasındadır ve alt birimler olarak Kanser Enstitüsü, Biyoteknoloji Enstitüsü, Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü, Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü, Sağlık Hizmetleri ve Kalite Akreditasyon Enstitüsü kurulacaktır. Ülkedeki sağlık kuruluşları veri paylaşımı konusunda isteksiz davranmaktadır. Kurulacak bu enstitüler ile ulusal düzeyde veri toplanması ve paylaşılması mümkün olacaktır. Tabi ki yurt dışında görev yapan siz değerli hekimlerimizin desteği çok önemlidir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, YÖK e bağlı ve eğitim araştırma hastaneleriyle afiliye olacak biçimde bu birikime katkı sağlayacak diğer bir projemizdir. Yurt dışından oldukça büyük meblağlar ile ithal ettiğimiz ilaçların, aşıların ve plazma gibi ürünlerin Türkiye de ve kendi Ar&Ge çalışmalarımız ile üretilmesi acil bir gereklilik olarak karşımızda durmaktadır. Son olarak 10. Kalkınma Planında yer alan sağlık turizmi ile ülkemizin kat ettiği mesafenin sonuçlarının alınması beklenmektedir. Sözlerimi bitirirken Kurultayımıza katıldığınız için teşekkürlerimi sunuyor ve sizlerin alanlarınızda sağlayabileceğiniz katkıları çok önemsediğimizi ifade etmek istiyorum.

24 Dr. Şuayip Birinci Şehir Hastaneleri ve Sağlıkta Teknoloji Kullanımı Değerli Hanımefendi, Sayın Bakanım, Başarılarıyla gençlerimize umut olan siz değerli katılımcılar, Bakanlık olarak son yıllarda ciddi atılımlar yaptık ve bu atılımlar sağlık alanında kırılma noktalarını teşkil etti. Sağlanan gelişmeler kamunun geleneksel reflekslerini aşarak hızlı çalışan bir ekip tarafından hayata geçirildi. Projelerimizin önde gelen bölümü şehir hastaneleri ile ilgilidir ve bu hastanelerimizde yatak başına düşen alan ortalama iki yüz metrekare civarındadır. Örneğin İstanbul da 2600 yataklı, Adana da 1500 yataklı, İzmir de 2000 yataklı, Elazığ da 1800 yataklı, Isparta da 1000 yataklı, Kayseri de 1600 yataklı, Kocaeli de 1200 yataklı, Konya da 800 yataklı, Mersin de 1150 yataklı ve Yozgat ta 400 yataklı projelerimiz yapım aşamasındadır. Sağlık teknolojileri konusu tarihte eski dönemlere kadar uzanırken, bugün ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya olduğumuz alanlardan biridir. Hekimlerimizin ve diğer sağlık personelimizin kullandığı cihazlar, bugün için ciddi bir pazar payını oluşturmaktadır. Benzer biçimde sağlıkla ilgili mobil uygulamaların da dünya genelinde 2018 yılı itibariyle 11,8 milyar Dolarlık bir genişliğe ulaşması beklenmektedir. Aynı yıl için yapılan öngörülerde, dünya genelinde akıllı cihaz kullanan kişilerin yüzde 30 unun sağlıkla ilgili uygulamaları aktif biçimde kullanacağı belirtilmektedir. Ülkemizde cep telefonu kullanıcısı 68 milyon kişidir ve bu durum bize vatandaşlarımıza cepten ulaşma şansı vermektedir. Birçok dünya ülkesinde internet bazlı dijital sağlık platformları bulunmaktadır. Bir benzeri de Nabız adıyla Türkiye de mevcuttur. Bu sistem sayesinde hekimler belli izin süreçleri ile hastalarının sağlık verilerine dijital ortamda ulaşabilmektedir. Sağlık bilgi sistemleri, Sağlıkta Dönüşüm Programının ana bileşenlerinden biridir ve Türkiye de Bakanlık seviyesinde buna yer veren tek kurum Sağlık Bakanlığı dır. Bunun başlıca örneği Merkezi Hekim Randevu Sistemidir ve Bakanlığımızın benzer şekilde başka web hizmetleri de bulunmaktadır. Sağlık bilgi sistemlerinde elde ettiğimiz sanal altyapı sayesinde ülkemizin sağlıkta genel bir fotoğrafını merkezden görme ve analiz etme imkânına sahibiz. Halkımızın sağlık durumu ve sağlıkta fiziki ve tıbbi altyapımızı merkezden takip edebilmekteyiz.

25 TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI EKİM 2014, İSTANBUL 25 Paneller

26 Panel 1 Ar-Ge ve İnovasyon Ekosistemi Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Cengizhan Öztürk ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer in konuşmacı olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ekrem Atbakan yapmıştır. Prof.Dr. Cengizhan Öztürk (Boğaziçi Üniversitesi): Panelde öncelikle söz alan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Cengizhan Öztürk, Teknopark İstanbul içinde kurulan Yaşam Bilimleri Merkezi nin alanında Türkiye de çeşitli tıbbi çalışmalar yürüten 30 merkezden biri olduğunu, özellikle tıbbi cihaz üretimi ile ilgili olarak Türkiye deki teknokentlerin dünya çapında çalışmalar yürütebilecek kapasiteye sahip olduğunu söylemiştir. Buna göre Türkiye deki araştırma merkezlerinin üniversite temelli olarak kurulmakla birlikte, ilerleme safhasında sanayi kuruluşlarından yeterli destek alamamakta olduklarına değinen Sayın Öztürk, bunun bilimsel çalışmaların, pazara rekabet unsuru olarak girmesine engel olduğunu, sağlıkla ilgili teknoloji merkezlerinde gerçekleştirilen yeniliklerin kamu istifadesine aktarılırken tabi olunan sıkı hukuki düzenlemelerin süzgecinden geçtiğini, ancak dönüşüm süreciyle birlikte adaptasyon sürecinin daha kolay olabildiğini dile getirmiştir.

27 TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI EKİM 2014, İSTANBUL 27 Sayın Öztürk, ekonomimizde cari açık sıkıntımızın başlıca sebeplerinden birinin sağlık sektörüne yapılan harcamalar olduğunu, ülkemizin yaşlanan nüfusu da dikkate alındığında, Ar-Ge ye yönelik yatırımlar ile hizmet sunumundaki mevcut kaynaklarımızı verimli kullanmak cari açık sorunuyla baş etmemizi kolaylaştırabileceğini belirtmiştir. Bu kapsamda ülkemizde tıbbi cihazda ve donanımda yerli üretim ile ciddi başarı kazanan firmalarımızın bulunduğu ve bunların mali teşviklerden yararlanmış ve bunun yanında teknolojik birikimi doğru kullanmış KOBİ ler olduğu bilgisi verilmiştir. Son olarak Sayın Öztürk, özel sektör temsilcilerinin kamudan beklentisinin, geleceğin öngörülebilmesi olduğunu belirterek; alım, satım ve ihale rejimlerinde yaşanan hızlı değişimlerin sektörü zorlayan bir faktör olduğunu vurgulamıştır. Bu sorunu aşmada Sağlık Bakanlığı ve özel sektör arasında bir koordinasyonun kurulmasının gerekliliğine dikkat çekilmiştir. Prof.Dr. Murat Tuncer (Hacettepe Üniversitesi): Panelin diğer konuşmacısı olarak söz alan Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sayın Murat Tuncer, Hacettepe Üniversitesi olarak sağlıkta çeşitli yeni ürün geliştirme süreçlerinin, eğitim programlarının ve uygulamalarının bulunduğunu belirterek başladığı konuşmasında kurumlarında tıp branşlarında verilen hizmetlerin, hastalık odaklı biçimde uzmanlık branşlarına ayrıldığını, ayrıca üniversite hastaneleri içinde tıbbi araştırmalarda bölgesel öncülük yapılmasını bir hedef olarak belirlediklerini ifade etmiştir. Hacettepe Üniversitesi nin, mevcut klinik hizmetlerinin de ötesinde teknokent çatısı altında bir araştırma kampüsüne dönüşmesi projesinden bahseden Sayın Tuncer, her alanda yapılacak Ar-Ge çalışması ile sanayi ve üniversite işbirliği sağlanabileceğini söylemiştir.

28 Panel 1 Ar-Ge ve İnovasyon Ekosistemi Sayın Tuncer ayrıca, Hacettepe Üniversitesi nde tıp eğitiminde MD/PhD bazlı programlar ile eğitim süreçlerinin devam ettirildiğini ve Beytepe Tıp Fakültesi projesinin hem tıp eğitiminde, hem de sağlık Ar-Ge sinde yurt içi ve yurt dışında görev yapan bütün Türk hekimlerimize kapılarını açtığını eklemiştir. Dr. Ekrem Atbakan (Sağlık Bakanlığı): Bu panelin moderatörlüğünü yapan Sayın Müsteşar Yardımcımız Dr. Ekrem Atbakan, Kurultayın amacının yurt dışındaki Türk hekimlerimizin bulundukları yerleri terk edip Türkiye de çalışmalarını sağlamak olmadığını, günümüz şartlarında mekân kavramı önemini kaybetmesi dolayısıyla hekimlerimizin birikimlerinden oldukları yerlerde istifade etmenin de mümkün olduğunu belirtmiştir. Sayın Atbakan, son olarak Bakanlığımızın bu amaçla yaptığı faaliyetleri objektif bir bakışla değerlendirmek adına Sağlık Politikaları Kurulu nun teşkil edildiğini ve böylece klasik mekanizmanın dışında Bakanlığımız politikalarına yeni bir vizyon kazandırılmasının istendiğini söylemiştir. Daha sonra panelde soru-cevap bölümüne geçilmiştir. Soru - Furkan Burak, Harvard TF: Hacettepe Üniversitesi nin hangi branşta öncelikleri bulunmaktadır? Cevap Prof.Dr. Murat Tuncer: Kanser tedavisinde dünya standartlarını yakalamak, diyabet ve obeziteye yönelik araştırma merkezi açmak, nöroloji için alt branş merkezleri kurmak, girişimsel kardiyolojik çalışmaları geliştirmek gibi hedeflerimiz var.

29 TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI EKİM 2014, İSTANBUL 29 Soru - Vedat Obuz, ABD: Yüksek maliyetli ve üretimi bir tekelin elinde olan MRI cihazlarının ülkemizde üretilmesi açısından bir politikamız var mıdır? Cevap Prof.Dr. Cengizhan Öztürk: Bu türden cihazların üretimi birinci önceliğimiz olmamalı. Ekonomik getirileri de göz önüne alarak, ülkemize özel tıbbi cihaz üretim ve kullanım politikamızı geliştirmeliyiz. Burada gelecekte yaşanacak ihtiyaçlar temelinde teknoloji üretimi ve ithalatına karar vermek daha önemlidir. Soru Eda Cengiz, ABD: Bu Kurultay da birçok Türk bilim insanını bir araya getirmiş olmakla birlikte, sizlerin bu bilim diasporasından uzun vadede nasıl bir yararlanma planınız bulunmaktadır? Cevap Dr. Ekrem Atbakan: Biz bu çalışmanın geleceği konusunda kamu iradesi anlamında kararlıyız. Sizlerin birikimleri ve ilgili kamu kurumları ile yapılacak işbirliğinde başarılı olduğumuz ölçüde sonuç alabileceğiz. Ayrıca tam da bu amaca hizmet edecek biçimde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kurulma aşamasındadır ve hedeflerimize ulaşmada kurumsallaşmaya hizmet edebilecektir.

30 Panel 2 Sağlık Teknolojisindeki Gelişmeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Saim Kerman, Gelişimci İlaç Firmaları Derneği nden Mahmut Bilgiç ve Sağlık Endüstrisi İşverenler Sendikası Başkanı Metin Demir in konuşmacı olarak katıldığı panelin Moderatörlüğünü Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ekrem Atbakan yapmıştır. TİTCK olarak yurt dışında, özellikle ABD de faaliyet gösteren Türk bilim insanlarını bir araya getirecek toplantılar planladıklarından, hatta bazı ülkelerde irtibat büroları açmak gibi projeleri olduğundan bahsetmiştir. TİTCK nın faaliyetlerinden olan Gen Sekanslama (ONKOGEN) projesi hakkında bilgi vermiştir. Hastalıkların Dr. Saim Kerman (Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu): Dr. Saim Kerman, Onkogen Projesi ni tanıttığı sunumunda, TİTCK nin ilk olarak ilaç gözetiminden sorumlu olarak kurulduğunu, daha sonra bünyesine, ilaç olarak değerlendirilen kozmetik ürünlerini ve daha sonra da tıbbi cihazları kattığını belirtmiştir yılından beri Kurum Başkanlığı olarak Avrupa Birliği Standartları temelli faaliyet gösterildiğini belirtmiştir. genetik kökenine ilişkin bilgilerin hızlı karşılaştırma teknolojisiyle çok kısa sürede etkili sonuçlara ulaşıldığı, bunu ülkemizde uygulamak için Harvard Üniversitesi ile işbirliğine girildiği ve Kanser Araştırmaları yapılması amacıyla ONKOGEN Projesi nin hayata geçirildiği, kanser erken taraması, yeni nesil tedavi ajanları ve kitlerin üretilmesi temelinde pilot tarama sistemi projesi olarak uygulamaya geçtiği anlatmıştır. Sayın Kerman 2013 yılında akciğer kanseri üzerine bir araştırma yapılması sonucu elde edilen

31 TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI EKİM 2014, İSTANBUL 31 verilerden çok yüksek maliyetlerle ilaç harcamaları yapıldığını ve elde edilen sonuçların karşılaştırıldığını, ilaç kullanan hastaların %60 ının kullanılan ilaçlardan tam olarak faydalanamadığını, bunun da yaklaşık TL lik fayda görülmeyen bir harcamaya denk geldiğini belirtmiştir. Genetik tarama projesinin öncelikle bu maliyetleri düşürme amacıyla başlatıldığından, projenin kılavuz yayınlamak, örneklem toplamak, doğru analizlerde bulunmak, kesin raporlamalarda bulunabilmek ve raporları ilgili doktorlara ulaştırarak ilaç önerilerinde bulunmak şeklinde özetlenebileceğinden bahsetmiştir. Böylece kısıtlı kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasının planlandığını eklemiştir. Mahmut Bilgiç (Gelişimci İlaç Firmaları Derneği): Mahmut Bilgiç, Türkiye deki İlaç ve Biyoteknoloji Sektörü temalı konuşmasına bir ilacın tasarımdan üretim ve satış evresine nasıl getirildiğini anlatarak başlamıştır. İlacın temel maddelerine milyonlarca dolar ödendiğinden, bunun Türk bilim insanlarının emeği ve çalışması ile de gerçekleştirilebilmesinin mümkün olduğundan bahsetmiştir. Ülkemizin yerli üretim için yeterli imkânının ve yetişmiş bilim insanının olduğunu belirterek sözlerini noktalamıştır. Metin Demir (Sağlık Endüstrisi İşverenler Sendikası): Metin Demir, Türkiye deki Tıbbi Cihaz Sektörü temalı konuşması sırasında; 2003 yılında sağlıkta dönüşüm ile başlayan yeni yapılanma çerçevesinde 2023 yılı hedeflerini anlatmak istediğini belirtmiştir. Tıbbi cihaz pazarının dünyada yaklaşık 240 milyar dolar civarında olduğunu ve bunun %89 unu 30 civarında global firmanın gerçekleştirdiğini, kalan %11 lik bölümün ise dünyadaki civarında firma tarafından gerçekleştirildiğini dile getirmiştir. Japonya ve ABD dışında kendi tıbbi cihaz ihtiyacını karşılayabilen ülke bulunmadığına değinen Sayın Demir, Türkiye nin ise ihtiyacın ancak %15 lik bir bölümünü yerli üretimden karşılayabildiğini, şu anki mevcut tıbbi cihaz sektörünün daha yüksek üretim yapma kapasitesinin olduğunu belirtmiştir. Son iki yıldaki ihracatımızın 500 milyon doları bulduğunu, önceki 16 yılın toplam ihracatının sadece 1,2 milyar dolar olduğunu söylemiştir. İlk kez Kalkınma Bakanlığı nın Yıllık Kalkınma Planında tıbbi cihaz sektörünün çalışma grubu olarak yer aldığını, bu çalışma grubunda 2018 ve 2023 hedefleri oluşturulduğunu, Türkiye nin 2018 yılında 2 milyar dolarlık bir ihracat hedeflediğini, 2023 te ise 5 milyar dolara ulaşmak istendiğini dile getirmiştir. Yine 2018 yılında ülke ihtiyacının %20 sinin, 2023 yılında ise %30 civarında bir oranının yerli üretimden karşılanmasının hedeflendiğini belirtmiştir. Kamu Özel Ortaklığı ve şehir hastaneleri projelerinde yerli ürün kullanım zorunluluğunun %20 olduğunu, bunun sektör için çok önemli olduğunu, Kamu Özel Ortaklığı, off-set ve merkezi toplu alımlarda sektör için son derece olumlu gelişmeler olduğunu vurgulamıştır. Piyasa gözetim ve denetimin sektör için hayati önemi olduğunu ifade ederek, ucuz ve kalitesiz Uzak Doğu mallarıyla rekabet edilebilmesinin sağladığını belirtmiştir. Türkiye de satılan tüm ürünlerin CE belgesi bulundurmanın zorunlu olduğunu, bunun yanında dünyada kabul gören diğer sertifikaların da firmalar tarafından elde etmeye çalıştığını söylemiştir. Üniversite sanayi işbirliği konusuna da önümüzdeki dönemde daha çok önem verileceğinin altını çizen Sayın Demir, toplantının amaçlarından biri olan ve Üniversite Akdemisyen Kamu ve Sektör birliğinden güzel sonuçlar çıkarılabileceğinden bahsetmiştir. Ayrıca Kamu alımlarında yeni çıkan bir tebliğ ile KOBİ üreticilerinin desteklenmesi konusunda yerli ürün belgesi (%51 e kadar yerli üretim) olması durumunda %15 e kadar fiyat farkı avantajı uygulanacağını bildirmiştir. Fakat Sağlık Bakanlığı nın global bütçe uygulamaları sebe-

32 Panel 2 Sağlık Teknolojisindeki Gelişmeler biyle bu %15 lik fiyat farkının ceza olarak algılandığını mümkünse bunu yerli ürün kullanan hastanelere teşvik olması gerektiğini, eğer bu uygulamaya geçilirse yerli üreticiler için büyük avantaj/katkı olabileceğini ve ceza algısının ortadan kalkacağını ifade etmiştir. Ayrıca daha önceki dönemde yeni teknolojik ürünler için geçerli ihalelere katılabilmek için İş Deneyim Belgesi istendiğini, fakat artık bu belge yerine geçecek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınacak bir belge ile bu sıkıntıların aşılabileceği bilgisini aktarmıştır. Bunun için önce yerli üretim belgesinin ardından da teknolojik üretim belgesinin alınması gerekmekte olduğu, yerli üretim belgesinin de TOBB ve TESK ten alınabileceği şekilde yeni bir düzenleme çalışmalarının da devam ettiğini ifade etmiştir. Tüm bu gelişmelerin sürdürülebilmesinin de finansal döngü ve geri ödeme sisteminin hayati önem arz ettiğini belirterek konuşmasını noktalamıştır. Daha sonra panelin soru-cevap bölümüne geçilmiştir. Soru Dr. Hakan Ay, Harvard Üni., Beyin Damar Hastalıkları: Yurt dışı Akademik Merkezleri ile nasıl ortaklıklar kurulabilir? Cevap Dr. Hüseyin Çelik, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yrd.: Henüz kuruluş aşamasında olan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ile tüm ihtiyaçları karşılayabilecek bir yapılanmanın çalışmaları devam etmektedir. Soru Dr. Nurdan Özyılmaz, Londra, Pediatrik Nefroloji: Astronomik fiyatlı ilaçların (üretiminin ardından) kullanımının denetlenmesi ve düzenlemesi amacıyla Türkiye de bir çalışma yapılacak mı? Cevap Dr. Saim Kerman: Ülkemizde 1000 in üzerinde hastanede farmakovijilans eğitimi vermek üzere uzmanlar/ bildirim sorumlusu görevlendirilmiştir. Ayrıca bazı ilaçların kullanılabilmesi için form doldurularak bildirimde bulunulması gerekmektedir. Dünyadaki guidelinelar ile gelişmeler takip edilmekte, Uppsala nın kurduğu merkez ile de yakın ilişki içinde bulunmaktayız. Soru Dr. Mustafa Tekin, Genetik: ONKOGEN Projesi ile ilgili olarak bir GENOM Merkezi açılması planlanmakta mıdır? Yoksa örnek tümör dokularının dışarıya gönderilmesi mi planlanmaktadır? Cevap Dr. Saim Kerman: 7 8 yıllık bir projeksiyonda yaklaşık 1 milyar dolar maliyetli bu projenin geri dönüşünün de sağlanabilmesi için TİTCK olarak sadece 3000 hastadan oluşan küçük bir proje ile başlatılmıştır. Projenin de-

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı I TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 2. Kurultayı 4-5 Temmuz 2013 İstanbul. Kurultay Raporu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 2. Kurultayı 4-5 Temmuz 2013 İstanbul. Kurultay Raporu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ekim 2013 Ankara Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı Kurultay Onursal Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan, T.C. Başbakanı Kurultay Başkanı: Nihat Ergün, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı Kurultay Sorumlu

Detaylı

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V.

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. BOLGEMIZIN URETTIGI PROJE SAYISI 1.000 I ASTI artı Dergimizin 7. sayısını M siz değerli paydaşlarımız ve okuyucularımıza ulaştırmanın memnuniyetini duyuyoruz. Bir önceki sayımızdan bugüne Ajansımızda ve

Detaylı

Araştırma Merkezlerimizden UMRAM

Araştırma Merkezlerimizden UMRAM ISSN:2148-5585 Mayıs, 2014 - Dört ayda bir yayınlanır. CYBERPARK BİLİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON KÜMELENMESİ Rekabet İçerisinde İş Birliği HEDEFİ İLE ÇALIŞMALARINA BAŞLADI... Araştırma Merkezlerimizden UMRAM

Detaylı

Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları

Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları HAZİRAN 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Devlet Geleceği Gördü korhan@ostim.com.tr Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları gündemdeki sıcaklığını koruyor. KOBİ ler başta olmak üzere tüm sanayiciler,

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

Şifanın toprakları konuklarını bekliyor

Şifanın toprakları konuklarını bekliyor www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 10 Nisan- Mayıs - Haziran 2014 Şifanın toprakları konuklarını bekliyor GÜÇLENEREK YOLA DEVAM BEBKA yı ziyaret

Detaylı

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 4 2. YÖNETİCİ ÖZETİ 5 3.

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

Dünyada ekonominin rotasını belirleyen

Dünyada ekonominin rotasını belirleyen NİSAN 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Milli Markalar Tasarımla Çıkacak korhan@ostim.com.tr Dünyada ekonominin rotasını belirleyen faktörlerin başında üretim geliyor. Literatürde bu kavram için İktisadi

Detaylı

Yeni bir yılın başlangıcında ve dergimizin bu

Yeni bir yılın başlangıcında ve dergimizin bu HİTİT HABER BAŞLARKEN PROF. DR. REHA METiN ALKAN Yeni bir yılın başlangıcında ve dergimizin bu yeni sayısında, değerli Hitit Üniversitesi Ailesi ni sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Üstlendiği vizyon ve

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

İş Dünyası-Üniversite İşbirliğinde Türkiye nin Yeni Perspektifi. Nihat Ergün T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanı. Sürdürülebilir Kalkınma İçin İşbirliği

İş Dünyası-Üniversite İşbirliğinde Türkiye nin Yeni Perspektifi. Nihat Ergün T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanı. Sürdürülebilir Kalkınma İçin İşbirliği İçindekiler Yıl: 18 Sayı: 53 MÜSİAD Adına Sahibi Ömer Cihad VARDAN Genel Yayın Yönetmeni Mehmet DEVELİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hüseyin KAHRAMAN Yayın Kurulu Kemal YAMANKARADENİZ Yrd. Doç. Dr. Kahraman

Detaylı

Standard. Başyazı. Standard. Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı

Standard. Başyazı. Standard. Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Başyazı Standard Yıl: 53 Sayı: 622 Eylül 2014 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Doğan YAZAR Yayına Hazırlayanlar Halkla İlişkiler ve Yayın Müdürlüğü Yönetim

Detaylı

ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU

ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU Yayına Hazırlayan: Ceyda Dedeoğlu Bu yayın, Darüşşafaka Cemiyeti tarafından 150. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen

Detaylı

DOSYA. Laboratuvar H zmetler nde Büyük Fark! Merkez Laboratuvar. Kamu-Özel İşb rl ğ Pol t kası Sağlık Sektöründe B r F nansman Model

DOSYA. Laboratuvar H zmetler nde Büyük Fark! Merkez Laboratuvar. Kamu-Özel İşb rl ğ Pol t kası Sağlık Sektöründe B r F nansman Model İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneler B rl ğ yayınıdır. Sağlık ve Aktüal te Derg s ISSN: 2148-4074 Yıl: 1 Sayı: 04 Ek m-aralık 2014 Laboratuvar H zmetler nde Büyük Fark! Merkez Laboratuvar Meden yet Ün

Detaylı

Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan

Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan yürek istirahatı duymamıza imkan yoktur. Bu sebeple

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ S1 / KAMPÜS S5 / BİLİM S9 / KÜLTÜR-SANAT S12 / SPOR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ YAYINDA e-bülten OCAK 2013, Sayı 1 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi (ÇÜHM) çalışma hayatına başladı. Çukurova

Detaylı

SGK BÜLTEN. Başarımızın Sırrı. Yadigar GÖKALP İLHAN SGK Başkanı

SGK BÜLTEN. Başarımızın Sırrı. Yadigar GÖKALP İLHAN SGK Başkanı SGK BÜLTEN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AYLIK HABER BÜLTENİ ISSN: 1307-4415 Sayı: 61 Ekim 2013 Sosyal Güvenlik Kurumu Adına Sahibi Yadigar GÖKALP İLHAN Genel Yayın Yönetmeni Dr. Mustafa KURUCA Yazı İşleri Müdürü

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı

MARTI. 2015 Yılı Proje Teklİf Çağrıları İlan Edİldİ

MARTI. 2015 Yılı Proje Teklİf Çağrıları İlan Edİldİ MARTI ZAFER KALKINMA AJANSI KURUMSAL DERGİSİ - ISSN: 1303-0272 Mart 2015 YIL: 5 SAYI: 13 İHRACAT PAZARLAMA İSTİHDAM TOPLUM KÜLTÜR EĞİTİM AR-GE SANAYİ İŞBİRLİĞİ İŞGÜCÜ DESTEK BAŞARI 2015 Yılı Proje Teklİf

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli okuyucular,

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli okuyucular, Basyazı, Yıl: 52 Sayı: 616 Eylül 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet PELİT Yayına Hazırlayanlar Önder KUNT Hatice ALTIN A. Sabit YÖNEY Funda ÖZEN

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Gaziantep Ticaret Borsası. www.gtb.org.tr

FAALİYET RAPORU. Gaziantep Ticaret Borsası. www.gtb.org.tr 2013 FAALİYET RAPORU Gaziantep Ticaret Borsası www.gtb.org.tr Gaziantep Ticaret Borsası Gaziantep Commodity Exchange FAALİYET RAPORU - 2013 - Tüccar, Milletin Emeği ve Üretimini Kıymetlendirmek İçin Eline

Detaylı

Kalkınma Bakanı CEVDET YILMAZ

Kalkınma Bakanı CEVDET YILMAZ Temmuz 13/sayı 10 Kalkınma Bakanı CEVDET YILMAZ Ekonomi Bakanlığı Gümrük ve Tic. Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı BÜLENT UĞUR SEZAİ UÇARMAK ECEVİT Ankara Gümrük Müdürü M.TUNCAY BAYRAKTAR

Detaylı

Değerli okuyucular, Geçtiğimiz günlerde Yazılım Test

Değerli okuyucular, Geçtiğimiz günlerde Yazılım Test Basyazı, Yıl: 53 Sayı: 620 Ocak 2014 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet PELİT Yayına Hazırlayanlar Önder KUNT Hatice ALTIN A. Sabit YÖNEY Funda ÖZEN

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. Ahmet PELİT. Genel Yayın Yönetmeni. Yıl: 49 Sayı: 581 Ekim 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL

Önsöz. Saygılarımla. Ahmet PELİT. Genel Yayın Yönetmeni. Yıl: 49 Sayı: 581 Ekim 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Önsöz Yıl: 49 Sayı: 581 Ekim 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PELİT Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nesrin SEVİMLİ Yayına Hazırlayanlar Funda ÖZEN

Detaylı

EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR

EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR 32 S A Ğ L I K D Ü Ş Ü N C E S İ V E T I P K Ü L T Ü R Ü D E R G İ S İ PROF. DR. AHMET GÜL ÜLKEMİZDE SAĞLIK BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE BEKLENTİLER

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı