Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK HİZMET TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İŞİN KONUSU : 1.1. TRT Trabzon Müdürlüğü hizmet binaları ve bahçelerinin yaklaşık m2 açık ve kapalı alanının; iç ve dış temizliği, çevre temizliği, yolların süpürülmesi, kar kürenmesi bahçe bakımıtemizliği ile çimlerin biçilmesinin günlük, haftalık ve aylık olarak temizlik hizmeti ve hizmet binalarına gelen-giden malzemeler ile odalarda bulunan büro malzemeler ve mefruşatların odalar arasında (uzmanlık gerektirmeyen) taşıttırılması hizmetinin toplam 16 kişi ( 1 kişi ekip sorumlusu, 15 kişi temizlik işçisi) ile 24 (yirmidört) ay süre ile genel temizlik hizmeti işi ile TRT Trabzon Müdürlüğü hizmet binası, sosyal tesisleri ile radyo verici istasyonunun tahmini m² açık ve kapalı alanlarının haşere ve kemirgenlere karşı ilaçlama hizmet alımı İş Bu Teknik Şartnamede Belirtilen Temizlik Hizmeti; Adnan Kahveci Bulvarı No:53 Söğütlü-Akçaabat-Trabzon adresinde bulunan TRT Trabzon Müdürlüğü Hizmet Binası ve Sosyal Tesisleri, Üniversite Mah. TRT Sokak Bostancı Köyünde bulunan Trabzon Radyo Verici İstasyonu, Hançerli Mah. İskele Cad. No: 37 Samsun adresinde bulunan Samsun Başmühendisliği nin günlük, haftalık ve aylık temizliği, çevre temizliği, yolların süpürülmesi, kar kürenmesi, yeşil alanların temizlenmesi ve düzenlenmesi, 1.3 Haşere ve kemirgenlere karşı ilaçlama hizmeti; a)trabzon Müdürlüğü hizmet binası, sosyal tesisleri ile radyo verici istasyonunun tahmini m² açık ve kapalı alanlarının haşere ve kemirgenlere karşı ilaçlama hizmeti ziyaret sıklığı en az ayda bir yapılacaktır. b) Aylık ilaçlama ve kontroller haricinde kemirgen ve haşere tespit edilirse İdarenin isteği üzerine yüklenici firma en geç 5 (beş) saat içinde müdahale edecektir. c)temizlik hizmeti alımı kapsamında sözleşme imzalanan yüklenicinin 21/05/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esaslarına göre kendi adına alınmış bir izin belgesi varsa ilaçlama ve haşere ile mücadele hizmeti yüklenicinin kendisi tarafından, yoksa anılan yönetmelik uyarınca izin belgesi almış diğer kişi/firmalar aracılığı ile yürütülecektir. Bu şartname TRT Trabzon Müdürlüğünün 24 ay süreli temizlik hizmet alımı ihalesini alan yüklenicinin temizlik işleri ile her türlü haşere ve kemirgenlere karşı ilaçlanması ve bu işin yerine getirilmesinde dikkat edilecek usul ve esasları belirlemek üzere hazırlanmıştır. 1

2 e) İlaçlar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. g) Kullanılan ilaçlar uçan ve yürüyen haşere ve kemirgenlere karşı öldürücü etkili, uygulanacağı mekanlarda en az 4 (dört) hafta süreyle kalıcı etkiye sahip olmalıdır. h) İlaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlanmış veya ithal ürünler için ithal izin belgesi verilmiş olmalıdır. i) İlaçlar kapalı alanlarda kullanıma uygun İlaçların etken maddesi WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından kabul görmüş olmalıdır. j) Sağlık Bakanlığının yayımlamış olduğu BİOSİDAL listesindeki ilaçlar kullanılacaktır. k) 27 Ocak 2005 tarihli Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesine göre yüklenici firma çalışanları ilaçlama uygulamaları sırasında meydana gelebilecek kaza ve zehirlenmeler için yanlarında ilk yardım çantası bulundurmaları zorunludur. l) İdarenin herhangi bir yerindeki haşere ve kemiricilerle mücadelede kesin bir netice alamayıp ardı ardına 2 kez İdarece yazılı ihtar alan yüklenicinin iş akdi bozulur. m) İdare personeli ile İdareye iş ve ziyaret maksadıyla gelenlerin ilaçlamada kullanılacak uygunsuz ilaçlardan doğacak zararlarından tamamen firma sorumludur. n) Yüklenici firma çalışmaları sırasında oluşabilecek kazalara karşı her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Doğabilecek iş kazalarından ve bu kazaların neden olacağı can ve mal kaybından üçüncü şahıslara yapılacak her türlü tazminat ödemeleri ve zararlarına karşı doğrudan YÜKLENİCİ firma sorumlu olacaktır. o) YÜKLENİCİ; firma tarafından İdareye uygulama dosyası bırakılacaktır. (Dosya içeriği şirketin resmi belgeleri ruhsat ve ilaçlama izin belgesi; mesul müdürlük belgesi, teknik ekip uzmanlık belgeleri kalite sistemleri vb.) p) YÜKLENİCİ; tarafından gerçekleştirilen her uygulama sonrası servis raporu İdare yetkilisine teslim edilecektir. Teknik Şartnamede; TRT Trabzon Müdürlüğü için İdare, İhaleye katılacak Temizlik Şirketleri için İstekli, İhale üzerinde kalan istekli için Yüklenici Şirket, ifadesi kullanılacaktır. 2

3 MADDE-2 İŞ VE İŞÇİLERLE İLGİLİ GENEL ŞARTLAR : 2.1. TRT Trabzon Müdürlüğü bina ve tesisleri temizlik hizmetlerinin satın alınması ihalesine katılacak olan istekliler ve bu isteklilerin istihdam edecekleri işçiler İdari Şartname, Sözleşme ve Teknik Şartnamede belirtilen görev ve yetki sınırları çerçevesinde ve yukarıda belirtilen görev alanı içerisinde Destek Hizmetleri Müdür Yardımcılığı (Koruma ve Sosyal İşler Servisi) ile koordineli olarak görevlerini ifa edeceklerdir. 2.2.Yüklenici, çalıştıracağı işçilerin; a) Sabıka kayıtlarını b) Sağlık raporlarını, c) İkametgah İlmühaberlerini, d) Nüfus cüzdanı onaylı örneklerini, e) 4 x 6 ebadında 3 er adet fotoğraflarını, f) Sigorta sicil kartlarını, sözleşmedeki işe başlama tarihinden itibaren, 7 (yedi) iş günü içinde İdareye vermekle yükümlüdür Yüklenici her ay yaptığı işlerle ilgili faaliyet raporu düzenleyerek İdareye verecektir. (Bu faaliyet raporun içeriğinde izinliler, raporlular, işe yeni giren ve ayrılanlar, temizlik yapılan işlerin ayrıntılı dökümü vb. faaliyetlerin detaylı olarak dökümü yapılacaktır.) 2.4. Yüklenici, işçilerin işe geliş ve gidiş saatlerinin takip edildiği imza listeleri muntazam olarak tutacak, ilgili birim görevlisine onaylatacak ve bir suretini İdareye verecektir. Çalışma süresince, İdarece uygun görülen ve Yüklenici tarafından temin edilecek kimlikler işçilerin sol yakasında takılı bulunacaktır. İşçiler binaya girişlerinden çıkışlarına kadar yaka kimlik kartını takacaklar, yaka kartı bulunmayan işçiler görevlilerce hizmet binalarına alınmayacaktır TRT Trabzon Müdürlüğünün Söğütlü-Akçaabat ta bulunan hizmet binası ve diğer hizmet binaları ve sosyal tesisleri için; İhale konusu işler (1 tanesi ekip sorumlusu) olmak üzere toplam 16 temizlik işçisi görülecek olup, işçilerin yaşları hususunda iş mevzuatı hükümleri ile öngörülen yaş sınırları uygulanacaktır. Buna göre; İşçilerin dağılımı; Temizlik Hizmetleri; TRT Trabzon Müdürlüğü Hizmet Binası ve Sosyal Tesisleri: 12 (oniki) Temizlik İşçisi, (bir tanesi ekip sorumlusu) Trabzon Radyo Verici İstasyonu : 2 (iki) Temizlik İşçisi, Samsun Başmühendisliğinde : 2 (İki) Temizlik İşçisi, 2.6. Yukarıda belirtilen, İdarenin hizmet binalarının dış kullanım alanları ile stüdyolar, her katta bulunan odalar, toplantı salonları, toplantı odaları, koridorlar, tuvalet grupları, mutfak ve yemekhane temizliği, yemek salonunun yemek servisine hazır hale getirilmesi ve yemek sırasında masalardaki eksiklilerin (ekmek, su, tuz v.b) tamamlanması, ambar ve depolar, atölyeler, otopark, kapalı garaj ve bahçeler, kalorifer tesisatı odaları, merdivenler, ayna ve camlar, çerçeveler, metal 3

4 ve ahşap doğramalar, duvarlar, tavanlar, kapılar, paspaslar, halılar, yolluklar, koltuklar, sandalyeler, masalar, panolar, lambalar, kütüphaneler, dolap içi (açık olması ve istenmesi halinde) ve üzerleri, etajerler, sehpalar, telefonlar, resimler, kitaplıklar (içi ve dışı), kitaplar, çöp kutuları, çiçeklikler ve tüm zeminler (mermer, kalebodur, PVC zeminler vb.) her türlü büro eşyalarının temizlenmesi (her türlü temizlik malzemesi idare tarafından karşılanacaktır.) Yüklenici tarafından bu şartnamede belirtilen şekilde yapılacaktır İşçilerin kıyafetleri temiz ve düzgün, tıraşları günlük, birbirlerine ve Kurum personeline karşı ölçülü ve saygılı olmaları sağlanacaktır. İşçilerin bürolarda, koridorlarda, merdivenlerde, merdiven boşluklarında oturmaları, yemek yemeleri, sigara içmeleri, çay vb. şeyleri içmeleri, yüksek sesle konuşmaları kesinlikle yasaktır. Ayrıca hizmet yerlerinde ziyaretçi kabul etmeyeceklerdir. Yüklenici, işçilerinin görevlerinin bilincinde olmalarını, görevleri yerine getirirken Kurum Yönetmelik ve prosedürlerine riayet etmelerini sağlayacaktır Yüklenici, yaptığı iş esnasında işçilerinin meydana getireceği hasar ve zararı ödemekle yükümlüdür. Kurum mensuplarının özel eşyalarında işçi hatasından meydana gelen hasar ve zarardan da doğrudan doğruya sorumludur. Temizlik esnasında büro mefruşatı, binanın badana ve boyasında tahribat ve bozulma olduğunda veya meydana gelebilecek diğer her türlü hasar ve zarar vukuunda; en geç 5 (beş) takvim günü içinde onarımı veya onarımı mümkün olmayan hallerde yenileme için yapılacak her türlü masraf Yüklenici tarafından karşılanacaktır. 2.9.İşçilerin çalışma saatlerinin belirlenmesi, dağılımı, ihtiyaç nedeniyle veya gerekli görüldüğü zamanlarda farklı hizmet binalarında görevlendirilmesi (Teknik şartnamenin 1.2.maddesinde belirtilen görev alanı içerisinde kalmak şartıyla) ve yapılan hizmetlerin denetlenmesi İdare yetkililerince yapılacaktır. İdarece tespit edilen eksik ve aksaklıkların, Yüklenici tarafından aynen ve süratle yerine getirilmesi, tutanak ve zabıtların imzalanması Yüklenicinin tam yetkili vekili veya ekip başı tarafından yerine getirilecektir. Hizmet gereği yapılacak planlamada Yüklenici herhangi bir ad altında ayrıca eleman görevlendirmeyecektir Yüklenici çalıştıracağı işçilerle ilgili düzenleyeceği ücret bordrolarında hiç bir şekilde şirketin maaş alan ve diğer yerlerde çalışan işçilerine yer vermeyecektir. Yüklenici ayrıca, ilgili SGK Sigorta Müdürlüğünden alınacak onaylı veya elektronik ortamda gönderilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesi nin bir örneğini dinlenme odalarında işçiler tarafından görülebilecek bir yere asacaktır İşe alınma, izin, rapor ve işten ihraç gibi işlemler Yüklenici tarafından yapılır Yüklenici ihaleye konu hizmet alımında istihdam edeceği işçilere ilgili mevzuat uyarınca tahakkuk edecek her türlü prim, vergi, fon vb kesintileri, ilgili kurum ve kuruluşlara zamanında ödeyecek, işçi çalıştırmaya ilişkin tüm bildirimleri zamanında ilgili kurum ve kuruluşlara verecek ve bu konularda İdareye herhangi bir sorumluluk getirmeyecektir Binaların Temizliği için kullanılacak her türlü temizlik malzemesi (sıvı el yıkama maddesi, tuvalet kağıdı vs.) ile su ve elektrik İdarece karşılanacaktır. 4

5 2.14. Güvenlik nedeniyle işçiler giriş ve çıkış saatlerinde, güvenlik görevlileri veya İdarece görevlendirilenler tarafından çanta, poşet ve üst aramasına tabi tutulabilir. Bu arama Yüklenicinin zarardan sorumluluk vecibesini ortadan kaldırmaz Temizlik hizmetleri, temizlikte kullanılan makine ve ekipmanlar İdare tarafından denetlenecektir. MADDE-3 İŞ EMNİYETİ VE SAĞLIK TEDBİRLERİ : 3.1-Yüklenici, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü hükümlerine göre işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini korumakla yükümlüdür. İşçilerin tehlikeli şartlar altında çalışmalarına meydan vermeyecektir. Aksi taktirde doğabilecek her türlü sorumluluk Yükleniciye aittir. 3.2-Yüklenici, hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın lüzumlu bütün emniyet tedbirlerini zamanında almak ve kazalardan korunma usul ve çarelerini temizlik personeline öğretmekle mükellef olup, bu konudaki her türlü sorumluluk Yükleniciye aittir. 3.3-İşçilerin işe alınması, işten çıkarılması neticesinde doğabilecek tüm yükümlülükler, iş kazaları sonucunda meydana gelecek olan sorumluluklar, sigorta primleri ile ilgili sorunlar, Çalışma Bakanlığı mevzuatı ile ilgili tüm sorumluluklar Yükleniciye ait olacaktır İş Yasaları gereğince, işçi ve işverene yüklenmiş olan tüm yükümlülükler Yükleniciye ait olacak, bu konularda İdare taraf ve muhatap olmayacaktır. MADDE-4 TEMİZLİK İŞLERİ : 4.1. Temizlik İşleri, günlük, sürekli (zamansız), haftalık, aylık temizlik ile çevre, parkbahçe temizlik işleri şeklinde yapılacaktır Günlük temizlik: a. Bina çevrelerindeki çöplerin toplanması, çöp poşetlerine veya çöp varillerine konulması, bina içlerindeki çöp poşetlerinin değiştirilmesi, çöp kovalarının temizlenmesi, silinip dezenfekte edilmesi, b. Çöp kovalarının konulduğu ıslak zeminlerin temizlenip, dezenfekte edilmesi. c. Sert zeminlerin (mermer, kalebodur, PVC zeminler vb.) paspaslanması ve temizlenmesi, zemini halı olan yerlerin elektrikli süpürge ile temizlenmesi, d. Çalışma masalarının üzerindeki eşyaların muntazam bir şekilde yerlerinden kaldırılmak suretiyle, her tarafının silinip, kurulanması ve yerine konulması, sandalye, koltuk, sehpa, etajer, telefon vb. gibi eşyaların deterjanlı bezlerle silinip, temizlenmesi, e. Yemekhane ve sosyal tesislerin yemek masa ve sandalyelerinin deterjanlı su ile silinip, temizlenmesi, f. Tuvaletlerin ve lavaboların devamlı temiz tutulması, fayansların ve yerlerin deterjanla ovulması, aynaların silinmesi, boşalan deterjan kaplarının doldurulması, g. Radyatörlerin silinip, tozlarının alınması, merdiven korkuluklarının tozunun alınması, yer paspaslarının silkelenip, tozdan arındırılması, 5

6 h. Bina dış cephe ve giriş kapılarının, camlarının, çerçevelerinin, silinip, temizlenmesi, karlı ve yağmurlu havalarda bina önlerinin, bina çevrelerinin, hizmet binasının bulunduğu mıntıka alanındaki yolların kardan, buzdan ve yağmur sularından temizlenmesi, gerektiğinde tuzlanması (tuz idare tarafından karşılanacaktır.) Bahçeye ekilecek çim ve ağaç ve çiçek vb. her türlü bitkinin ekilmesi ve sulanması, Kuruyan ağaç ve büyüyen çimlerin kesilmesi sağlanacaktır. i. Sabah temizliği, mesai saatinin başlangıcından 40 (kırk) dakika önce başlayacak ve mesai başlamadan sonuçlandırılacaktır. Bu temizlikte, büro temizliğine (sandalye, masa, koltuk, dolap gibi eşyaların temizliğine ) ağırlık verilecek, ayrıca çevre temizliği yapılacaktır. İdare, haftalık 45 saati aşmamak şartıyla uygun göreceği şekilde değiştirebilir. j. Mesai Saatlerinde Sürekli Yapılacak Temizlik için, temizlik sırasında hiçbir şekilde gürültü yapılmayacak ve çalışanlar rahatsız edilmeyecektir. Personelden talep olmadıkça hiçbir şekilde çalışma yapılan stüdyolar, ambar, depoların temizliği yapılmayacak sadece koridorlar, odalar lavabo ve tuvaletler, mutfaklar ve yemekhane ile binanın dış kullanım alanlarının ve sair yerlerin temizliği yapılacaktır. k. Dökülen, kırılan maddelerin temizlenmesi, l. Tuvaletlerin sürekli temizliği (kullanımdan dolayı kirlenmelerin temizlenmesi) m. Temizlik malzemelerinin sürekli tam olmasının sağlanması (tuvalet ve havlu kağıdı, sabun vb.) n. Atıkların temizlenmesi (izmarit, kâğıt artığı vb.) o. Kâğıt atıklarının hizmet binalarımızda bulunan atık kâğıt geri dönüşüm kutularına konulması, p. Atık pillerin hizmet binalarımızda bulunan atık pil geri dönüşüm kutularına konulması, q. Hava koşullarından oluşan kar, yağmur sularının, buzlanmanın anında giderilmesi, bina girişlerinde ve açık yerlerdeki çamur, toprak, toz vb. temizlenmesi, r. Stüdyolar ve bina girişlerindeki zeminlerinin sürekli temiz tutulması, paspaslanması, s. Hava koşullarından dolayı veya başka bir sebeple camlarda oluşan kirlenmelerin temizlenmesi, t. Yapılacak bu temizlik hizmetleri temizlenecek yerlerin sürekli kontrolü suretiyle tespit edilecektir. u. İdare araçları ve İdare tarafından kiralanan araçların iç ve dış temizliği yapılacaktır. v. Hizmet Binası ve Sosyal Tesisler Çatı kısımlarının aylık temizlik kapsamında temizlenmesi. w. Gerektiğinde Hizmet Binası önündeki gönder ile çatı kısmındaki bayrak direğine bayrak ve flama asılması Haftalık Temizlik: Gerekli görüldüğü takdirde Cumartesi veya Pazar günü yapılacaktır Aylık Temizlik: 6

7 Günlük ve haftalık temizliğin dışında İdare tarafından talep edilmesi halinde istenilen hizmetin cinsi ve miktarı konusunda yeterli sayıda bir veya birkaç işçi ile temizlik yapılacaktır. Yüklenici işçilerin çalışma süresini haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlayacaktır. Yüklenicinin çalıştıracağı işçilerin işlerine başlama ve yine işlerini bitirme saatleri İdarece temizliğin yapılma durumu ve idarenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak saptanacak olup, Yüklenici İdarenin kendilerine bildirmiş olduğu çalışma saatlerine uyacaktır. İdarenin talebi olması halinde misafirhanede bulunan halı ve oturma grubu koltukları da temizlenecektir. MADDE-5 TEMİZLİKTE UYGULANACAK KURALLAR : 5.1. Temizlikte toz kalkmamasına dikkat edilecek, vakumlu aletlerle temizlik yapılacaktır. Temizlik yapılacak yerler ile eşyalar uygun temizlik araçları ve maddeleri ile temizlenecektir. Temizlik nedeniyle yerlerinden alınan eşyalar yine aynı yerlerine muntazam bir şekilde konulacak, yer değiştirme esnasında; eşyaların, yerlerin ve duvarların çizilmemesine ve hasar verilmemesine azami dikkat gösterilecektir. Doğabilecek hasarlardan Yüklenici sorumlu olacaktır Özellik arz eden yer veya eşyalar, taşıdığı özellikler dikkate alınarak İdarenin yetkili ve sorumlu personeli hazır bulunmadıkça temizlenmeyecektir Mermerler, PVC yer döşemeleri, parke yer karolarında ve büro malzemelerinde oluşacak lekeler, etkisini çabuk gösteren, derinlemesine nüfuz etmiş kirleri çözücü leke ilaçları ile temizlenecek ve zemine uygun maddeler ile silinerek temizlenecektir Halılar, yolluklar ve paspaslar kirli ve tozlu bulundurulmayacaktır Temizlik sırasında duvarlar kirletilmeyecek, duvar ve kapılar herhangi bir ikaza gerek olmaksızın usulüne uygun bir şekilde silinecektir. Süpürgelik ve mermer yüzeyleri, camlı bölmelerin camları uygun özellikli fırçalar ile temizlenecektir Bürolardaki çöp kutuları dahil tüm çöp kutularına mutlaka uygun poşet takılacak, toplanan çöpler binanın dışında İdarenin göstereceği yere kolay yırtılmayan çöp poşetleri içinde konulacaktır. Çöplerin birikmesine meydan verilmeyerek, çöp mahallinin temizliğinde gereken özen gösterilecek, özellikle yaz aylarında her gün çöplerin kaldırılmasından sonra zemin sabunlu suyla yıkanacaktır Merdiven ve boşlukları da sürekli yıkanarak kaydırmayacak şekilde cilalanmasına özen gösterilecektir. Cilalama yapılması uygun görülmeyen yerler her gün deterjanlı su ile yıkanıp paspas yapılacaktır Tuvaletlerde kullanılan deterjan kutularının her gün kontrolü yapılacak ve mutlaka dolu olması sağlanacaktır. Ayrıca, tuvaletler azami sıklıkta kontrol edilecek, tuvalet kağıtlarının tamamlanması, kağıt havluların, sabunların sürekli kullanılabilecek şekilde hazır bulunması sağlanacaktır. 7

8 5.9. Bina içlerinde yapılması gereken taşınma ve yer değişikliklerinde, gerektiğinde bilumum malzemenin nakli, nakil sonunda bu yerlerin temizliğinin yapılması, boya ve badanadan sonra gereken temizliğin yapılması, hizmet binaları arasında veya diğer yerlerde gerekli görülen uzmanlık gerektirmeyen taşıma, yükleme ve boşaltma işleri Yüklenici tarafından derhal yerine getirilecektir. Taşımalar için nakil vasıtaları İdare tarafından temin edilecektir. Temizlik ve taşıma esnasında, her türlü büro mefruşatlarında, duvar ve doğramalar ile bunların badana ve boyalarında tahribat meydana gelmesi halinde, İdarece oluşturulacak üç kişilik komisyon tarafından durum bir tutanakla tespit edilecek, gerekli görülen yenileme ve onarım Yüklenici tarafından giderilecektir. Aksi takdirde İdarece yapılacak masraflar Yüklenicinin takip eden ilk aylık istihkakından kesilecektir Yapılacak günlük, haftalık ve aylık temizlikler için gerekli her türlü temizlik malzemeleri İdare tarafından temin edilecek, sarf edilen temizlik malzemelerinin kullanım yerleri ve miktarlarını gösterir çizelgeler aylık olarak İdareye verilecektir İşçiler koridorlarda ve tuvaletlerde açık bırakılan lambaları, boşa akan muslukları kapatacak, sıhhi tesisat ve elektrik donanımındaki arızaları da bir rapor halinde İdareye bildirecektir Toz ovma maddesi lavabolarda tıkanma yaptığı, çamaşır suyu ve tuz ruhu ise sağlığa ve zemine zarar verdiği için temizlikte kullanılmayacaktır. Madde 6- Temizlikte Kullanılacak Araç Ve Gereçler 6.1. Sanayi tipi halı yıkama makinesi (1 adet) Asgari ıslak tip ve kuru köpük yıkama kabiliyetli, Motor gücü : asgari 1600 wt, Vakum gücü : asgari 1600 mm/ss, Temiz su tankı kapasitesi : asgari 30 lt, Kirli su tankı kapasitesi : asgari 30 lt, Çoklu püskürtme memeli, özelliklerine haiz olmalıdır 6.2. Profesyonel Tip Elektrik Süpürgesi ( 2 adet)» Günlük temizliklerde, güçlü vakumlu motorlarıyla derinlemesine ve sürekli temizlik yapabilecektir.» Uzun süre bakım yapılmadan halı, mermer, parke vb. zeminde kullanılabilecek özellikte olacaktır.» Kendi kendini soğutan toplam en az 2500 wattlık by-pass motorla çalışacaktır.» En az 45 lt. tank kapasiteli olacaktır.» Boru ucundaki emiş gücü 400 w. ve nozul ucundaki vakum 22 kpa olacaktır.» Süpürge kablo uzunluğu en az 10 metre olacaktır.» Temizlik ve bakım için şamandıra sepeti ve filtrelere hızlı erişim olacaktır.» Islak- kuru kullanılabilecek özellikte olacaktır. 8

9 » Tüm aksesuarları dahil olacaktır Çim Biçme Makinesi (Küçük) (1 adet)» Çim biçme makinesi şanzımanlı en az 5 hp motor gücünde arkadan tahrikli olacaktır.» Tutma kolunda değişken çekiş hızı ayrı olarak ayarlanabilir olacaktır.» Geniş arazilerde rulmanlı tekerlekleri (en az ön teker 20, arka teker 28 mm) sayesinde yumuşak sürüşe imkan tanıyacaktır.» Kullanım rahatlığı için kendinden ilerlemeli olmalı» En az 43 cm çim biçme genişliği olacaktır.» En az 60 lt. çim toplama donanımı olacaktır.» Kesim yüksekliği 6 aşamalı, mm aralığında merkezi kumandadan ayarlanabilir olacaktır Motorlu misinalı Tırpan (Donanımı dahil) (1 adet)» Motorlu misinalı tırpan sırt tipi 2.8 hp. motor gücünde, 52 cc silindir hacimli, düz şaftlı ve en az 26 mm mil çaplı olacaktır.» Geniş yakıt tankı sayesinde uzun çalışma olanağı ve kendinden temizlemeli hava filtresi olmalı» Düşük Devirlerde dahi yüksek tork üretebilen 2 zamanlı motorlu olmalı» Ayarlanabilir ergonomik kabzası ve hem motorda hem de kabzada bulunan profesyonel amortisör sistemi olmalı.» 1 Adet çit biçme aparatı olacak, 30º lik konik dişli şaft çapı 26 mm veya 28 mm bağlanabilir olacak, sayısız farklı ara posizyon ayarı sayesinde son derece esnek çalışma olanağı sunar. En az 25 cm klavuz boyu olacaktır Taşıma Arabası (1 adet)» Ağır malzemelerin taşınmasında kullanılacak olan taşıma arabası en az 100 x 150 cm boyutlarında metal imal edilmiş olacaktır.» 4 Tekerlekli olup, ön tekerleri sağa sola dönme kabiliyetli olacaktır Motorlu Testere (Hızar) (1 adet)» Motorlu testere en az 3.4 kw motor gücünde, 60 cm3 silindir hacimli, 50 cm kılavuz boyu ve diş ¾- 34 olacaktır.» Düşük devirde dahi tork artışı ile sabit verim sağlayacaktır. 6.7.El Arabası (1 adet) Tutma kolu olacak, önden tekerlekli, sac olacak. 7.ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ İLE ÇALIŞMA ŞARTLARI: 7.1. İdare, iş kanununda belirtilen haftalık çalışma saatini aşmayacak şekilde yüklenici firma personelinin mesai saatlerini farklılaştırarak çalıştırabilir Yüklenici firma idare tarafından şartnamede belirtilmiş çalışma saatlerine ya da işin özelliğine 9

10 göre yapılacak değişikliklere aynen uymak zorundadır Görevli personel hiçbir şekilde yüklenici firma tarafından idarenin bilgisi dışında başka bir yerde görevlendirilemez Yüklenici firma, hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın hizmetin gerektirdiği bütün emniyet tedbirlerini zamanında almak ve kazadan korunma usul ve çarelerini personele öğretmekle yükümlü olup, her türlü sorumluluk yüklenici firmaya aittir. Bu nedenle, taahhüdün ifasında, gerek ihmal ve dikkatsizlik gerekse tedbirsizlik veya ehliyetsiz işçiler çalıştırmaktan veya herhangi bir sebeple meydana gelebilecek kazalardan yüklenici firma sorumlu olacaktır. 8. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE DİĞER HUSUSLAR: 8.1. Yüklenici firmanın çalıştıracağı personelin tümü, idarenin koyduğu kurallara aynen uymak zorundadır Yüklenici firma tarafından Kurum hizmetlerinde çalıştırılacak tüm personelin özlük ve sosyal haklarına dair her türlü yasal sorumluluklar yükleniciye ait olacaktır Yüklenici firma, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü hükümlerine göre çalıştıracağı personelin sağlığını korumak ve her türlü tedbiri almakla yükümlüdür Yüklenici firma, istenilen sayıdaki elemanı görevi başında bulundurmak zorundadır. İdare tarafından değiştirilmesi istenilen personel, en geç 3 (Üç) gün içerisinde yeni personel ile değiştirilecektir. Personelin herhangi bir nedenle görevine gelmemesi halinde iş aksatılmayacaktır Yüklenici firma tarafından çalıştırılan personelin vereceği zararın tümü, hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın, yüklenici firma istihkakından, yada doğacak hak edişlerinden kesilecektir Yüklenici firma elemanları kişisel temizliklerini günlük olarak yapacaklardır. (günlük sakal tıraşı olmak, tırnakları sürekli kısa ve temiz tutmak, saç tıraşları ense hizasında kulak üstünü geçmeyecek şekilde olacak, kılık ve kıyafeti düzgün olacak) 8.7. Yemekhanede yüksek sesle konuşulmayacak, iş harici personelle muhatap olunmayacak, kapalı alanlarda ve bina içerisinde sigara içilmeyecek İlgili bildirimlerin ve bütün ödemelerin yapılması da dahil olmak üzere yüklenici; a) İşlerin yürütülmesine, tamamlanmasına ve işlerde olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak bütün Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik, Kararname, Genelge, Tebliğ ve diğer ilgili mevzuata uymakla yükümlüdür. b) Yüklenici, Kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlemelerine uyacak ve bu hükümlerin ihlali nedeniyle ortaya çıkabilecek bütün sorumluluk ve cezalardan dolayı idarenin zararını karşılayacaktır Yüklenici firma bulaşıcı hastalık olduğu belirlenmiş personeli çalıştırmayacaktır İşyeri Mahallerinde çalıştırdığı işçilerin uğrayacağı iş kazası (ölüm,yaralanma)meslek hastalığı ve benzeri olaylar nedeniyle doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk yükleniciye aittir. 9. MADDE-8 YILLARA GÖRE GİYİM DAĞITIM LİSTESİ VE GİYİM ÖZELLİKLERİ: 10

11 Söz konusu hizmet alımında çalıştırılacak olan işçilerin her birine aşağıda cinsi, özellikleri ve yıllara göre dağıtımı yapılan giyim malzemeleri ayni olarak verilecektir. 1. YIL 2. YIL Toplam Kişi Yazlık Kışlık Yazlık Kışlık Başına Ver. Miktar HER BİR TEMİZLİK İŞÇİSİ VE EKİP SORUMLUSUNA İşçi kıyafeti yazlık Takım İşçi kıyafeti kışlık Takım Tişört Adet Şapka Adet Yağmurluk Adet Kaban Adet 1-1 Tulum Adet 1-1 Bot Çift Ayakkabı Çift KIYAFET LİSTESİ: Temizlik İşçi Kıyafeti; 1-Temizlik kıyafeti (Yazlık)» Mevsimlik kaliteli kumaştan pamuk oranı asgari %70, pantolon ve iş gömleği şeklinde olacaktır. 2-Temizlik kıyafeti (Kışlık)» Mevsimlik kaliteli kumaştan pamuk oranı asgari %70, pantolon ve iş gömleği şeklinde olacaktır 3-Tişört ( Yazlık )» %100 pamuklu penye veya lacoste dokuma kumaş olacaktır. 4-Şapka (Yazlık)» Yazlık şapka, önden siperli ve önündeki siper içi plastik malzemeden olacaktır.» Yazlık şapkanın arkası ayarlanabilir olacaktır. 5- İşçi Yağmurluğu (Mevsimlik)» Su geçirmez, kaliteli siyah kumaştan olacaktır. (Su itici olmayacak)» Havayı geçirgen özellikli olacaktır.» Pardösü modeli,» Uzunluğu diz altında olacaktır. Yağmurluk kapüşonlu olacak, kapüşonu büyük olacaktır.» İçi; kollar dâhil file astarlı olacaktır. 6-Kaban (Kışlık) 11

12 » Su geçirmez kaliteli kumaştan olacaktır.» Önü gizli fermuarlı, çalışma ortamının sıcaklık derecesi - 5 ( C ) kadar olan yerlerde kullanılabilecek nitelikte, içi koyu renk sırt kısmından bele kadar 120 lik elyaf ve bel kısmından aşağısı kaşe olacaktır.» Belden üstü 1 cm kare kapitone olacaktır. 7-Tulum» %100 Pamuk kumaştan üretilmiş Tulum rahat çalışma imkanı sağlamak amacıyla bel kısmında yan lastikli bant ve ayarlı tokalı omuz askıları ve paça kısmında fermuarlı olacaktır. 8-Bot Bot siyah renkli, hakiki deriden, ayak bileğini kavrayacak şekilde konçlu olacaktır.» Botun tabanı en az 2 cm kalınlığında kauçuk malzemeden imal edilmiş ve tabandan yüksekliği en az18 cm olacaktır.» Bot su geçirmez, (-) 15 dereceye kadar soğuğa dayanıklı olacaktır. 9-Ayakkabı» Siyah renkte ve kaliteli deriden imal edilmiş ve olacaktır.» İç astarının tamamı hakiki ince keçi derisinden olacaktır.» Köselesi hakiki kösele, gizli dikiş olacaktır. Madde 10- Yüklenici, 10 (on) maddeden ibaret olan işbu teknik şartnamede belirtilen hükümlere göre hizmeti yerine getirecektir. 12

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK ile PARK-BAHÇE BAKIMI ve TEMİZLİĞİ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK ile PARK-BAHÇE BAKIMI ve TEMİZLİĞİ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK ile PARK-BAHÇE BAKIMI ve TEMİZLİĞİ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu : 1.1. TRT Genel Müdürlüğünün Ankara da bulunan Genel Müdürlük ve diğer hizmet binaları

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜGÜ DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ TEKNİK SARTNAMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜGÜ DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ TEKNİK SARTNAMESİ TRT GENEL MÜDÜRLÜGÜ DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ TEKNİK SARTNAMESİ Madde 1- İşin Konusu: 1.1. TRT Diyarbakır Müdürlüğü ve bağlı ünitelerin hizmet binalarına ait yaklaşık 19.700

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEMELİ GENEL TEMİZLİK ile BAHÇE BAKIMI-TEMİZLİĞİ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEMELİ GENEL TEMİZLİK ile BAHÇE BAKIMI-TEMİZLİĞİ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEMELİ GENEL TEMİZLİK ile BAHÇE BAKIMI-TEMİZLİĞİ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu : 1.1. TRT Genel Müdürlüğünün Ankara da bulunan Genel Müdürlük ve diğer hizmet binaları

Detaylı

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ Defterdarlık Personel Müdürlüğü 2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- İŞYERİ, İŞYERİNİN TETKİKİ, FİRMANIN SORUMLULUKLARI VE UYACAĞI HUSUSLAR: A)

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 7 Yasal Kapsam : 13 b/1 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım... - 86.460,00 TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİ Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü TEMİZLİK

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1-

Detaylı

SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 Bu sözleşme merkezi Mutlukent Mahallesi 2065 Sokak No:5 Ümitköy / ANKARA adresinde bulunan Siteplus Entegre Tesis Profesyonel Site Yönetimi ve

Detaylı

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi, Miktarı ve Süresi 1.1. İşin konusu: 2 (iki) büro personeli, 4 (dört) çay servis ve temizlik

Detaylı

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1.1. ŞARTNAMENİN

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda belirlenen

Detaylı

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2013/15933 HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

Detaylı

MADDE-2 YAPILACAK İŞLERİN NİTELİĞİ VE PLANI a- Genel Temizlik İşleri b- Çay ocağı çay servisi işi, GENEL TEMİZLİK İŞLERİ; 1- GÜNLÜK TEMİZLİK;

MADDE-2 YAPILACAK İŞLERİN NİTELİĞİ VE PLANI a- Genel Temizlik İşleri b- Çay ocağı çay servisi işi, GENEL TEMİZLİK İŞLERİ; 1- GÜNLÜK TEMİZLİK; - TEMİZLİK ŞARTNAMESİ - Trakya Birlik Entegre Tesisleri hizmet binalarının 1 yıllık temizliği ve çay ocağı servis hizmeti şartnamesidir. MADDE 1-İHALENİN YAPILMASI: İhale 09.01.2013 tarih, saat 14.00 te

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 )

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) l.isin KONUSU VE YERİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Merkez ve îlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimleri,

Detaylı

TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ HİZMET BİNASI YEMEKHANESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI VE BULAŞIKÇI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ HİZMET BİNASI YEMEKHANESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI VE BULAŞIKÇI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ HİZMET BİNASI YEMEKHANESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI VE BULAŞIKÇI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu: 1.1. TRT Çukurova Müdürlüğünün Merkez

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ

T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ Madde 1. İşin Tanımı TEKNİK ŞARTNAMESİ Tunceli Halk

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü)

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin konusu: Dicle Kalkınma Ajansı ve Mardin Yatırım

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ TEMİZLİK KURALLARI

FEN FAKÜLTESİ TEMİZLİK KURALLARI FEN FAKÜLTESİ TEMİZLİK KURALLARI İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde temizlik hizmetinin daha düzenli ve daha hijyenik olarak yürütülebilmesini sağlamak amacıyla Fakültemizde görevli bulunan temizlik

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞOFÖR, SEKRETER, BAHÇIVAN, TEMIZLIK VE İDARI PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin Adı: Şoför, Sekreter, Bahçıvan, Temizlik ve İdari

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Yüklenici yiyeceklerin siparişi, satın alınması, depolanması, hazırlanması,

Detaylı

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 GENEL 1.1KAPSAM BOT-SPEC-KÇB-001 Bu şartnamede, Boru Hatları, İstasyon ve İnşaat yapım projelerine yönelik Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ SICAK YEMEK ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ SICAK YEMEK ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ SICAK YEMEK ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sözleşme ve eklerinde kullanıldığı takdirde aşağıdaki anlamları taşır. 1.1. Türk Kızılayı,

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1- Ceylanpınar-Afgan

Detaylı

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir.

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir. FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Sayfa 1 / 27 T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Madde

Detaylı