ÇEKMEKÖY BELEDĠYESĠ 2011 YILI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEKMEKÖY BELEDĠYESĠ 2011 YILI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠM FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 ÇEKMEKÖY BELEDĠYESĠ 2011 YILI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 1

2 I GENEL BĠLGĠLER B Yetki, Görev ve Sorumluluklar C Birime ĠliĢkin Bilgiler 2

3 B Yetki, Görev ve Sorumluluklar B.1.Yetki Müdürlüğümüz, Belediyemizin insan ve hayvan sağlığı ile ilgili bütün iş ve işlemlerin ifasında mer i mevzuat dahilinde yetkilidir. B.2. Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü nün Görevleri Sağlık İşleri Müdürlüğü, 1 Müdür, 2 Veteriner Hekim, 1 Gıda Mühendisi, 1 hemşire ve 12 çalışan personelden oluşur. 1. Belediyede çalışan işçi personelin iş sağlığına yönelik tedavi ve gereğinde hastaneye sevk işlemlerinin sağlanması. 2. Hasta vatandaşlarımızın sağlık kurumlarına nakil hizmeti verilmesi. 3. Cenaze muayene, defin ve nakil işlemlerinin yürütülmesi. 4. Sıhhi işyerlerinin ruhsatlarının verilmesinde Ruhsat-Denetim Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü organizasyonu ile komisyonda görev alıp sıhhi görüş bildirilmesi. 5. Gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılmasında, işyerlerinin hijyen ve sağlık açısından uygunluğunun denetlenmesi. 6. Belli periyotlarda gıda üretimi, satışı ve depolanması ile ilgili işyerlerinin sağlığa uygunluğunun devamının kontrolü. 7. Halkın, sağlık bilincinin oluşturulması için, eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi. Veterinerlik Birimi Gıda Kontrol ve Denetimi 1.Market, kasap, tavuk eti satış yerleri, şarküterileri, süt mamulleri satış yerleri, tüm hayvansal kökenli gıda maddelerinin üretim ve tüketime arz edilme aşamalarında hijyen ve sağlık yönünden denetim ve kontrollerini yapmak. 2.Kaçak et kesimlerine engel olmak. Hayvan Sağlığı 1.Kontrolsüz sokak hayvanlarını toplamak, aşılamak, gerektiğinde tedavilerini yapmak, geçici rehabilite hizmeti vermek. 2.Sağlıklı hayvanların sahiplendirilmesine aracı olmak. 3.Sahipli hayvanların rutin muayenelerini ve aşılarını yapmak. 4.Kurban bayramında İlçeye getirilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenelerini yapmak ve bu konuda kurban yönetmeliği ile 3285 sayılı Hıfzısıhha Kurulunun gereğini yapmak. Ġlaçlama Birimi 1.Vektör olarak adlandırılan, tifo, sıtma, paratifo, veba vb. enfeksiyon hastalıkları hayvanlara ve insanlara gerek kan yolu ile gerekse mekanik taşıyıcı olara bulaştırılabilen sivrisinek, karasinek, bit, pire, kene, hamamböceği ve fare gibi haşere ve kemiricilerle, sistemli, belli bir program dahilinde, üreme ve yayılma odaklarına yönelik larva mücadelesi yapmak suretiyle halkın bu zararlılardan korunmasını sağlamak. 3

4 2.Sel, deprem gibi doğal afetlerden sonra salgın hastalıkların ortaya çıkıp yayılmasını önlemek amacı ile çevre kirliliği oluşmuş mekanların ilaçlamasını yapmak. 3.Okul ve camilerin su depolarını yılda 2 kez olmak üzere dezenfeksiyonunu yaptırmak. B.3. Sorumluluk Sağlık İşleri Müdürlüğü, mer i mevzuatta belirtilen sorumlulukların yanında görev ve yetkilerin ifasında, Belediye Başkanına ve başkan yardımcısına karşıda sorumludur. 4

5 C Birime ĠliĢkin Bilgiler C.1. Fiziksel Yapı C.1.1. Hizmet Araçları : Müdürlüğümüz, hizmetlerini Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından tahsis edilen 8 araç ile sürdürmektedir. Tablo 1: Hizmet Araçları HİZMET ARAÇLARI TABLOSU Mülkiyet Durumu Aracın Cinsi Resmi Kiralık Ambulans 2 adet Pikap 2 adet 3 1 1adet 1 3 Binek aracı 1 adet 1 1 Cenaze aracı 1 Toplam Kaynak : Sağlık İşleri Müdürlüğü, 2011 C.1.2. Hizmet Birimleri : Müdürlüğümüz hizmetlerini Taşdelen Ek Hizmet Binası ve Ömerli Rehabilitasyon Geçici Bakımevinde sürdürmektedir. Tablo 2: Hizmet Birimleri Hizmet Birimleri Kullanım Amacı Alanı ( m² ) Sayı Alanı ( m² ) Sayı Alanı ( m²) Sayı Müdür Odası 180 m m m2 1 Memur Odası 40 m2 1 Teknik Oda 15 m2 1 Ömerli Rehabilitasyon 400 m m m2 1 Toplam 580 m m m2 4 Kaynak : Sağlık İşleri Müdürlüğü,

6 C.2. Örgüt Yapısı Başkan Yardımcısı Müdür Sağlık İşleri Gıda Denetim Ve Kontrol Veteriner İşleri İdari İşler Hemşire Gıda Mühendisi Veteriner Hekim Kalem Veteriner Hekim Sağlık Zabıta 6

7 C.3. Teknolojik Kaynaklar : C.3.1. Yazılım Altyapısı Tablo 3: Yazılım Altyapısı SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ NDE KULLANILAN YAZILIMLAR MODÜL YAZILIM ADI KULLANIM DURUMU MODÜL YAZILIM ADI KULLANIM DURUMU MODÜL YAZILIM ADI KULLANIM DURUMU UKBS Universal Gerektiğinde SAYSĠS Di1ital Evrak SAYSĠS Sık Kullanım SAYSĠS SAYSĠS Sık Kullanım SAYSĠS Sık Kullanım SAYSĠS SAYSĠS Sık kullanım Kaynak : Sağlık İşleri Müdürlüğü, 2011 C.3.2. Teknolojik Altyapı Tablo 4: Teknolojik Altyapı TEKNOLOJĠK ALTYAPI Türü Bilgisayar Sayısı Özellikleri Sayısı Özellikleri Sayısı Özellikleri İnternet Yazıcı Cep telefonu 1 1 Telsiz telefon - 1 Telefon hat kapasitesi Faks 1 1 Fotokopi makinesi 1 1 Fotoğraf makinesi - Projeksiyon makinesi - Sunucu /server - Kaynak : Sağlık İşleri Müdürlüğü,

8 C.4. Ġnsan Kaynakları : C.4.1. Personelin Kadro ve Ġstihdam ġekline Göre Dağılımı Tablo 5: Mevcut Kadro Durumu 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Statü Sayısı Yüzde (%) Sayısı Yüzde (%) Sayısı Yüzde (%) Memur 3 % 30 4 % 40 4 % 40 Kadrolu ĠĢçi 14 % % % 80 Geçici ĠĢçi Mevsimlik SözleĢmeli 1 % 10 1 % 10 Toplam Kaynak: Sağlık İşleri Müdürlüğü,2011 C.5. Sunulan Hizmetler : C.5.1. Sağlık Hizmetleri : İlçemizde hasta olan vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına naklinin sağlanması ve işlemlerinin bitimi ile beraber evlerine nakli 2 adet ambulans ile gerçekleştirilmektedir. C.5.2. Defin Hizmetleri : İlçemiz sınırları içerisinde, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu ilgili maddeleri gereği vefat etmiş olan vatandaşlarımızın defin ruhsatları İlçemiz Toplum Sağlığı Merkezi ile işbirliği içersinde tanzim edilip ilgili nüfus idarelerine bildirilmektedir. C.5.3. Denetim ve Kontrol Hizmetleri : İlçemizde toplu tüketim, toplu üretim ve satışa arz edilen işletmeler halk sağlığı açısından denetlenmiş tespit edilenlere süre verilmiş ve bu süre sonunda tekrar kontrol edilmektedir. C.5.4. Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri : 5199 Sayılı Hayvan Koruma Kanunu doğrultusunda İlçemiz sınırları içerisinde başıboş hayvanlar toplatılıp kısırlaştırılarak kulak küpeleri takılarak tekrar doğal ortamlarına bırakılır. C.5.5. Ġlaçlama Hizmetleri : Çevre ve insan sağlığı açısından tehlike yaratan sinek,tahtakurusu,kene,bit, pire v.s karşı açık ve kapalı alanların ilaçlaması, okul,camii ve konutların salgın hastalıklar oluşturan etkenlere karşı dezenfeksiyon işlemleri yapılır. C.5.6. Eğitim Hizmetleri : İlçemizdeki okullarda sağlıklı gıda ve hijyen konularında eğitimler verilmektedir.ayrıca hayvanlardan insanlara geçen ZOONOZ hastalıklarla ilgili bilinçlendirme eğitimleri verilir. 8

9 II AMAÇ ve HEDEFLER A- Mali Bilgiler B- Performans bilgileri 9

10 A-Mali Bilgiler : A.1.Bütçe Uygulama Sonuçları : Tablo 6: Bütçe Uygulama Sonuçları BÜTÇE VE GİDER DURUMU Bütçe Faaliyet Müdürlük Bütçesi , , ,00 Bütçe Gerçekleşme Durumu Bütçe Gerçekleştirme Oranımız(%) ,04 % %100 % 84 Kaynak: Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü,2011 Tablo 7: Gider Bütçesi -Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi GİDER BÜTÇESİ Bütçe Faaliyet I Açıklaması Bütçe Ödeneği Harcama Har. Md. Bütçesine Oranı (%) Bütçe Ödeneği Harcama Har. Md. Bütçesine Oranı(%) Bütçe Ödeneği Harcama Har. Md. Bütçesine Oranı(%) 01 Personel Giderleri , ,20 % , ,10 % , ,79 85,40 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , ,18 % , ,76 % , , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,98 % , ,20 % , , Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme 09 Yedek Ödenekler TOPLAM , , , , , ,04 Kaynak: Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü,

11 B-Performans Bilgileri B.1.Faaliyet ve Proje Bilgileri : B.1.1. Faaliyetler : Poliklinik Hizmetleri Faaliyet Konusu 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Hasta Nakil Ambulansı Sayısı Cenaze Nakil Sayısı 46 Cenaze ĠĢlem Sayısı 201 Toplam Hasta Nakil Süreci : Belediyemiz sınırları içerisinde müracaat eden hastalar, yatalak hastalar (taşıma riski olmayan hastalar) adreslerinden alınarak istedikleri hastaneye bırakılır. İşlemleri bitiminde tekrar alınarak adreslerine bırakılır.2011 yılı içersinde Müdürlüğümüzde 2006 Hasta Nakil Ambulans hizmeti verilmiştir. Cenaze Nakil Süreci : Belediye sınırlarımız içerisinde müracaat eden cenaze sahiplerinin cenazeleri defnedilmek istenen mezarlığa götürülür yılı içersinde 46 cenaze nakil sirkülasyonu gerçekleşmiştir. Cenaze ĠĢlem Süreci :5393 Sayılı Belediye Kanununa 1593 Umumi hıfzısıhha Kanununa göre, evde veya hastane acilinde vefat etmiş kişilerin ölüm sebeplerinin tespiti ve gömülebilmesi için gerekli belgeler Çekmeköy Toplum Sağlığı Merkezi ile koordineli olarak düzenlenmektedir.ölen vatandaşlarımızın düzenlenen Mernis Ölüm Tutanakları Nüfustan düşürülmesi için Nüfus Müdürlüğüne gönderilir yılı içersinde 201 Mernis tutanağı düzenlenmiştir. 11

12 12

13 Veteriner ĠĢleri Hayvan Rehabilitasyon Faaliyetleri Faaliyet Konusu 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Sayısı Sayısı Sayısı Muayene Edilen Hayvan AĢılanan Hayvan Sayısı KısırlaĢtırma Sayısı Toplanan Sokak Hayvan ssayısısayısı Sahiplendirilen Hayvan Toplam Veteriner ĠĢleri 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre Müdürlüğümüze müracaat eden vatandaşların hayvanlarına poliklinik hizmeti verilir.aşıları yapılarak Hayvan Kimlik Kartı ve aşı Kartı verilerek kayıt altına alınır. Sahipsiz hayvan şikayetleri üzerine toplanan sahipsiz hayvanların aşıları yapılır,kısırlaştırılıp sahiplendirilir veya doğal ortama bırakılır.kuduz şüphesi olanlar müşahadeye alınarak 10 gün içerisinde ölmez ise rehabilite edilmesi ölürse kesin teşhis için Pendik Veteriner araştırma Enstitüsüne gönderilir.isırılan vatandaşlar bilgilendirilir. Müdürlüğümüze gelen şikayetler üzerine 2011 yılında 1078 sokak köpeği ekiplerimizce toplanılarak Rehabilitasyon merkezimizde aşıları yapılarak kısırlaştırılıp tekrar doğal ortama bırakılmıştır adet kedi-köpek aşı yapılmış,603 sokak hayvanı kısırlaştırılmış ve 71 adet sokak hayvanı sahiplendirilmiştir

14 14

15 Ġlaçlama Faaliyet Sayısı Faaliyet Konusu 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Sayısı Sayısı Sayısı Ġlaçlama Kapalı alan Sayısı ( m2 ) 434 m2 228 m2 318 Ġlaçlanan Açık Alan Sayısı ( m2 ) 530 hektar 391 hektar 220 Ġlaçlanan Park Sayısı Ġlaçlama (Rodensit) 78 Dezenfekte Edilen mesken Veteriner İşleri 5393 Sayılı Belediyer Kanunu doğrultusunda vatandaşların veya kamu bina yetkililerin şikayet ve müracaatları doğrultusunda verilen adreslere ilaçlama ekipleri tarafından ilaçlama yapılır. Fakirlik belgesi alan vatandaşlarımıza ücretsiz ilaçlama hizmeti verilir yılında 318 kapalı alaın, 220 hektar açık alan 59 adet park ilaçlaması, 78 noktaya Rodensit(kemirgen) ilaçlaması ve 14 noktada açık alan ve kapalı alan dezenfeksiyonu gerçekleştirilmiştir Veteriner İşleri 15

16 16

17 17

18 Gıda Denetim ve Kontrol Hizmetleri Faaliyet Konusu 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Sayısı Sayısı Sayısı Denetlenen ve Ġhtar Edilen ĠĢyeri Sayısı Alınan su Numunesi ĢĠĢyeri Gıda Denetim ve Kontrol Gıda Denetim Ekiplerimiz ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü kontrol ekipleri ortak çalışması sonucunda, Belediyemiz sınırları içerisinde üretim yapan gıda işletmelerinin fiziksel koşullarını incelenmesi, gereken asgari teknik ve hijyenik şartların uygunluğu kontrolleri, eksiklik bulunması yönünde uyarılar yapılıp eksikliklerin giderilmesi sağlanır yılına ait 965 adet (Tüketim,Üretim,Pazar) denetleme gerçekleştirilmiştir. İlçemizdeki çeşmelerden periyodik olarak su numunesi alınarak, İnsani Tüketim Amaçlı Sular hakkında yönetmelik gereğince yetkili laboratuarlarda analizi yaptırılmakta ve halk sağlığını tehlikeye atacak bulgulara rastlanan çeşmelerin ıslahı ve eredikasyonu gerçekleştirilmektedir. Vatandaşın talebi üzerine 5 adet çeşme su analizi yapılmıştır Denetlenen-ihtar edilen işyeri Alınan su numunesi Gıda Denetim ve Kontrol

19 19 18

20 20

21 Kurban Satış Yerlerine Getirilen Büyükbaş Hayvan Sayısı Kurban Satış Yerlerine Getirilen Küçükbaş Hayvan Sayısı Kurban Kesim Yerlerine Getirilen Büyükbaş Hayvan Sayısı Kurban Kesim Yerlerine Getirilen Küçükbaş Hayvan Sayısı Özel Mülklerde Kesilen Büyükbaş Hayvan Sayısı Özel Mülklerde Kesilen küçükbaş Hayvan Sayısı Besi Çiftliklerde Kesilen Büyükbaş Hayvan Sayısı Kurban Bayramı Hizmetleri Veteriner ĠĢleri Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak,kurban Bayramı döneminde kurban satış yerlerini tespiti yapılır. İlçemiz sınırları içerisine hayvan girişleri sırasında hayvanların Menşe-i belgeleri, şap aşısı belgesi, sağlık raporları ve nakil izin belgeleri kontrolleri yapılıp, talep eden kurban alıcılarına veterinerlik hizmeti verilir. Kurban kesiminden sonra kurban etlerinin kontrolleri veterinerlerimiz tarafında yapılmaktadır. 21

22 Eğitim ve Etkinlik hizmetleri Bilinçlendirme Eğitimleri : Belediyemiz sınırları içerisindeki İlköğretim okullarında sağlıklı gıda, gıda hijyeni ve güvenliği, kişisel hijyen ve ZOONOZ hastalıklarla ilgili 2011 yılında 23 okulda bilinçlendirme eğitimleri verilmiştir. 22

23 Etkinlikler : Müdürlüğümüz tarafından, Türk Kızılay ı Çekmeköy Şubesi İşbirliği ile başlatılan İlaç Kampanyası ile evlerde bulunan fazla ilaçlar toplanarak tasnifi yapıldıktan sonra ihtiyaç sahibine ulaştırılması sağlanmaktadır.kampanya boyunca adet ilaç toplanılmıştır. 23

24

25 Performans Sonuçlar Tablosu 24 KOD Tip Birim Planlanan Toplam GerçekleĢen Oran% 1 S.A Kurumsal GeliĢimin Sağlanması 0 01.Mar S.A Kurum Ġçi ĠletiĢim GeliĢtirilmesi P.H Belediyemizde yatayda ve dikeyde iletiģimin geliģtirilebilmesi için periyodik toplantılar yapılacaktır P.G Müdürlerin Kendi Personeli Ġle Toplantı Sayısı Adet %100 3 S.A Toplumsal GeliĢimin Sürdürülmesi ,00 0% 03.ġub S.A Toplum Sağlığının Korunması ,00 0% P.H Hayvan Kaynaklı Ġnsan Sağlığını Etkileyen Hususlarda Etkin Bir ġekilde Yürütülecektir P.G Vektör Mücadelesinde Kullanılan Ġlaç Miktarı Litre % P.G Vektör Ġlaçlaması Yapılan Nokta Sayısı Adet P.G Kemirgen Ġlaçlamasında Kullanılan Ġlaç Miktarı Litre P.G Kemirgen Ġlaçlaması Yapılan Nokta Sayısı Adet P.G Kemirgen Ġlaçlaması Yapılma Periyodu Adet P.G Dezenfektasyonu Yapılan Umuma Açık Yer Sayısı Adet 14 14

26 P.G Dezenfektasyonu Yapılan Umuma Açık Yer Oranı Yüzde P.G KısırlaĢtırılan Toplam Sokak Hayvanı Oranı Yüzde P.G Microchip Uygulaması Yapılan Hayvan Oranı Yüzde P.G Eğitim Verilen Yerel Hayvan Gönüllüsü Sayısı Adet P.G STK'larla Yapılan Toplantı Sayısı Adet 3 Halka Yönelik Sağlık Hizmetleri Etkin Bir ġekilde P.H Sürdürülecektir P.G KarĢılanan Muayene Talebi Oranı Yüzde % P.G KarĢılanan Hasta Nakil Aracı Talebi Oranı Yüzde % P.G KarĢılanan Evde Bakım Hizmeti Talebi Oranı Yüzde P.G Dengeli Beslenme Eğitimi Verilen Okul Sayısı Adet P.G Denetimi Yapılan Gıda SatıĢ Yeri Sayısı Adet 1.350, % P.G Kaynak Suyu BaĢına Tetkik Sayısı Adet 2 5 % P.G KarĢılanan Hasta Nakil Aracı Talebi Sayısı Adet P.G KarĢılanan Cenaze Nakil Aracı Talebi Sayısı Adet P.G KarĢılanan Engelli Nakil Aracı Talebi Sayısı Adet 37 25

27 B.4 Performans bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Tablo 9: Performans Gösterge Verilerinin Değerlendirilmesi PERFORMANS VERĠLERĠNĠN KAYNAKLARI Performans Hedefi No Performans Göstergesi Vektör Mücadelesinde kullanılan ilaç miktarı Kemirgen ilaçlamasında kullanılan ilaç miktarı Veri Kaynağı 4900 Nolu Vektörle Mücadele İçin İlaç Alımı 22/d 4900 Nolu Vektörle Mücadele İçin İlaç Alımı 22/d Dezenfekfektasyonu yapılan umuma açık yer sayısı 4900 Nolu Vektörle Mücadele İçin İlaç Alımı 22/d Kısırlaştırılan toplam sokak hayvanı sayısı Karşılanan hasta nakil aracı talep sayısı Denetimi yapılan gıda satış yeri sayısı Karşılanan cenaze aracı talebi sayısı Kaynak suyu başına tetkik sayısı Hayvan Hastalıkları İle Mücadele Seri Nokta Hasta Nakil Aracı Saysis Veteriner İşleri Gıda Denetim Girişi Saysis Cenaze Aracı Talebi İçme Suyu Analiz Dosyası B.5. Diğer Hususlar : Dijital Evrak 2011 yılında birimimize 444 adet gelen erak, 276 adet giden evrak işlenmiştir. Müdürlüğümüze, interne t üzerinden Beyaz Masa ya gelen 130 adet vatandaşınşikayeti değerlendirilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Vatandaştan telefon ile gelen 800 adet (istek, talep, çeşitli konular ) talep SAYSİS e tüm bilgiler kaydedilerek cevaplandırılmıştır. 26

28 ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü İmza Mümtaz ÖZDEM Sağlık ĠĢleri Müdürü 27

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2013-İSTANBUL

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2013-İSTANBUL ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU Şubat 2013-İSTANBUL 1 İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU........ 8 I. GENEL BİLGİLER... 8 A. MİSYON VE VİZYON... 8 B. YETKİ, GÖREV ve

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 1 GENEL GEREKÇE Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke

Detaylı

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU...0 İÇİNDEKİLER...1 I- GENEL BİLGİLER...2

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU...0 İÇİNDEKİLER...1 I- GENEL BİLGİLER...2 MÜDÜR SUNUŞU Müdürlüğümüz, 5747 Sayılı Kanunla Kurulan Çekmeköy İlçesinin, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartları yönetmelik hükümleri gereğince kurulmuş

Detaylı

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2013 SANCAKTEPE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU MÜDÜR SUNUŞU Müdürlüğümüz, 5747 Sayılı Kanunla Kurulan Çekmeköy İlçesinin, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartları yönetmelik hükümleri gereğince kurulmuş

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT 1 T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT Karar Tarihi 03.09.2010 Karar No 158 Özü: Sağlık İşleri

Detaylı

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Hukiki Dayanak

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Hukiki Dayanak T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Hukiki Dayanak Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Başakşehir Belediye Başkanlığı Sağlık

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Veteriner İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Veteriner İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Veteriner İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

ÇEVRE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ÇEVRE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞEFLİĞİ Yapılan İş Adet Gelen Evrak 3152 Giden Evrak 2512 Encümen'e GSM ruhsatının bulunmaması nedeni ile kapatılması için teklif edilen işletme sayısı

Detaylı

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No :71 PK:34220 Esenler - İSTANBUL Telefon: 0 212 440 11 11 ESTİM : 444 00 73 Web:

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima refahlı Türkiye idealinin belkemigidir. Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Bafra Belediyesi olarak tüm

Detaylı

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU iii iv Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL v vi Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ vii viii

Detaylı

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER KARDEŞ BELEDİYELER İLE KARŞILIKLI ZİYARETLER ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ İlçemizin kültür, sanat, turizm, spor, şehircilik, doğa ve teknik konularda gelişimini desteklemek amacıyla ulusal ve uluslararası kardeş

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU TOKAT 2015 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Tabi Olunan ve Yararlanılan

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı

T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ. KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ. KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER A) MİSYON VE VİZYONU... 5 D) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 a. Hizmet Araçları:... 7 a) Eğitim Hizmetleri:...

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sağlık İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sağlık İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sağlık İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

SAĞLIK ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SAĞLIK ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI DENİZLİ 2014 SUNUŞ 2013 Yılı Denizli Orman Bölge Müdürlüğü için ormancılık çalışmaları

Detaylı

EDĠRNE BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU

EDĠRNE BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU ı ı»i» ı ı ı ı ı ı ı ö ö ç ış ı ı ö ı ı ü ü üğü ü ı ı ü ü ı ı ö üşü ı ü ç ış ı ı ö ı ı ş ı Ü «ş ığı ö ş ç İ ı ı ş ç ı ı ı ö üş ığı ı ı Ü Ü ı ı ı ı ı ı ı ğ ı ı ğ ı ığı ı ö ü üğü ü Çı ı ı ı İ ı ğ ü ü Ş ı

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 08.04.2009 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Tekin KARABIYIK Teftiş Kurulu Başkanı TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

Tekin KARABIYIK Teftiş Kurulu Başkanı TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU: Teftiş Kurulu Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4483 Sayılı

Detaylı

Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Sağlık

Detaylı

KEMER BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KEMER BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU KEMER BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Değerli Meclis Üyeleri Zaman hızla akıp gidiyor Zamanı durdurabilmek ise mümkün değil. Bitmekte olan bir gün hem yitirilen zamanı, hem de yaşanması muhtemel

Detaylı

BİRİMLERİMİZ; YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2-12 ZABITA MÜDÜLÜĞÜ 13-27 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 28 31 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 32 39

BİRİMLERİMİZ; YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2-12 ZABITA MÜDÜLÜĞÜ 13-27 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 28 31 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 32 39 BİRİMLERİMİZ; YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2-12 ZABITA MÜDÜLÜĞÜ 13-27 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 28 31 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 32 39 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 4 43 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 44 56 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2014 İSTANBUL 2 ÇALIŞMADAN, ÜRETMEDEN, RAHAT YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ TOPLUMLAR, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ, SONRA HÜRRİYETLERİNİ, DAHA SONRA

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan Meclisi BAŞKAN SUNUŞU Değerli Meclis Üyelerim, Birliğimiz,

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Faaliyet Raporu 16.01.2014 GİRİŞ Faaliyet raporu, kamu idarelerinin stratejik plan ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetlerini,

Detaylı