TAMPONLAR-pH ve pk HESAPLAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAMPONLAR-pH ve pk HESAPLAMALARI"

Transkript

1 Genel tanımlamalar TAMPONLAR-pH ve pk HESAPLAMALARI YRD. DOÇ.DR SEDAT MOTOR Tamponlarla ilgili açıklamalara geçmeden önce asit, baz, ph ve pk kavramlarını hatırlayalım. Suda çözündügü zaman (H + ) iyonu veya hidronyum iyonu (H 3 O + ) veren maddeler asit, (OH - ) iyonu verenler ise baz olarak tanımlanmaktadır. 1 Su molekülü ; hidronyum (H 3 O + ) ve hidroksil (OH - ) iyonlarına ayrışır. Hidronyum iyonunu basit olarak H + iyonu olarak göstererek aşağıdaki ayrışma reaksiyonunu yazmak mümkündür. H 2 O [H + ] + [OH - ] HİDROJEN İYONLARI ve ph Suyun 1L deki hidrojen iyon konsantrasyonu, diğer solüsyonların hidrojen iyon konsantrasyonuna göre mutlak referans alınır. Yani H + iyon konsantrasyonu 10-7 olan herhangi bir solüsyon nötral olarak kabul edilir. Nötral bir solüsyonda H + iyon konsantrasyonu kadar OH - iyonları da vardır. HİDROJEN İYONLARI ve ph Hidrojen iyonlarını hidroksil iyonlarından fazla içeren solüsyonlar asittirler. Yani hidrojen iyon konsantrasyonu 10-7 den büyüktür. Tersine hidroksil iyon konsantrasyonu hidrojen iyon konsantrasyonundan fazla olan solüsyonlara baz denir. ( hidrojen iyon konsantrasyonu 10-7 den küçüktür ) Genel tanımlamalar Matematiksel olarak ph (power of Hydrogen), hidrojen iyonu molar konsantrasyonunun negatif logaritmasıdır. ph = log (1 / [H + ]) ph = -log [H + ] 1

2 Bağıl Mol Sayısı Bağıl Mol Sayısı Ayrışmadan önce Ayrışmadan sonra Kuvvetli Asitler ve Kuvvetli Bazların ph HA HA H 3 O + A KUVVETLİ HA(aq) + H 2 O (l) H 3 O + (aq) + A - (aq) ASİT: Derişimi 1x10-7 M dan daha büyük (ya da ph = 7 den daha küçük) kuvvetli asit çözeltilerinde kuvvetli asit veya kuvvetli baz tamamen iyonlaştığı için derişimi, H 3 O + (hidronyum) iyonu veya OH - (hidroksit) iyonu derişimine eşittir. ph= -log [H + ] Ayrışmadan önce Ayrışmadan sonra ph Hesaplamaları ZAYIF ASİT: HA HA(aq) + H 2 O (l) HA H 3 O + A H 3 O + (aq) + A - (aq) KUVVETLİ ASİT VE BAZLARDA Kuvvetli Asitlerde ph direkt kuvvetli asitten gelen H + iyonu konsantrasyonu kullanarak hesaplanır. Burada suyun iyonlaşmasından gelen H + ve OH - iyonları ihmal edilir. ZAYIF ASİT VE BAZLARDA Zayıf Asit ve bazlarda Asitlik veya Bazlık denge sabiti kullanılır Burada suyun iyonlaşmasından gelen H + ve OH - iyonları duruma göre ihmal edilir veya edilmez. ZAYIF ASİT VE BAZLARDA İYON DENGESİ HA şeklinde ifade edilen bir zayıf asit: HA H + + A - şeklinde iyonlaşır. Disosiasyon sabiti ise [H + ] [A - ] K a = şeklindedir. [HA] DİSOSİASYON SABİTİ Bir zayıf asit ya da bazın disosiye olan kısımlarının çarpımı, disosiye olmayan kısımlarına oranlanırsa bir sabit değer elde edilir. Buna o asitin ya da bazın disosiasyon sabiti adı verilir. Zayıf asitler için K a şeklinde gösterilirken zayıf bazlar için K b şeklinde gösterilir. 2

3 [A - ] ph = pk + log [HA] Henderson-Hasselbach eşitliği olarak bilinen bu denklem gerek zayıf bir asitin gerekse tamponların ph sını incelemek için son derece yararlıdır. Henderson-Hasselbach denklemi dikkatlice incelenecek olursa ( pk sabit bir değer olduğuna göre) bir zayıf asitin ph sının [A - ] / [HA] oranı veya konjuge baz / konjuge asit oranına bağlı olduğu görülür Bir asit tam olarak yarısı nötralize edilirse yani [A - ] = [HA] olursa: ph = pk + log [A - ] ph = pk + log1/1 [HA] ph = pk olur. O halde pk yı şöyle de tanımlayabiriz: Bir zayıf asitin konsantrasyonun konjuge bazına eşit olduğu ph, pk dır. TAMPON TAMPONLAR Bir darbenin şiddetini azaltmaya yarayan nesne veya donanım Kimyada belli ph larda çözelti hazırlamak ve bunu uzun süre kullanmak çok önemlidir. Ancak bu çözeltilerin saklanması hazırlanmasından daha zordur. Bu tür çözeltiler HCl gibi kuvvetli asitlerden veya NaOH gibi kuvvetli bazlardan hazırlandığında havadaki CO 2 ten veya bulundukları cam kaplardan kolaylıkla etkilenerek ph ları değişir. 16 TAMPONLAR Zayıf bir asit (proton donörü) ve onun konjuge (eşlenik) bazını (proton akseptörü) eşit miktarlarda içeren karışımlar tampon sistemi olarak bilinirler. Tamponlar, küçük miktarlarda asit (H + ) veya baz (OH ) eklendiğinde ph değişikliklerine karşı koyma eğiliminde olan sulu sistemlerdir. ZAYIF ASİT EŞLENİK BAZI

4 Bir tampon sisteminin tamponlama özelliği, iki reverzibl reaksiyonun sonucudur. TAMPON KAPASİTESİ Bir litrelik tamponu, bir ünitelik ph değişikliğine uğratmak için için gerekli olan kuvvetli bir asit veya kuvvetli bir bazın mol sayısıdır. Bir başka deyişle tampon kapasitesi; tampon çözeltisinin ph sı bir ünite değişikliğe uğratılırken bir litrelik tamponun absorbe edebildiği kuvvetli asit veya baz mol sayısıdır Zayıf asitler ve bunların konjuge bazları ile hazırlanmış çözeltilerin en etkin tamponlama yaptığı ph aralığı pk 1 ph birimidir. Yani ph sı 6 olan bir çözeltinin tamponlanması isteniyorsa kullanılacak zayıf asit ya da bazın pk değeri, 7 den daha küçük ve 8 den daha büyük olmamalıdır TAMPON HAZIRLANMASI Teorik olarak uygun bir tampon çözeltisi miktarları hesaplanmış uygun asit / konjuge baz (veya baz / konjuge asit) çiftinin kombinasyonuyla hesaplanabilir. Ancak pratikte çoğu disosiasyon sabitelerinin şüpheleri nedeniyle ve hesaplamalarda kullanılan basitleşmeler nedeniyle hesaplanan ph değerinden farklı sonuçlar çıkmaktadır. Bu nedenle pratikte istediğimiz ph değerine yakın bir solüsyon hazırlanır ve bir ph metre ile istediğimiz ph ya kadar asit veya baz ilave ederiz. 23 Alternatif olarak; ph sı bilinen tampon solüsyonu hazırlamak için önceden deneysel olarak hesaplanmış tampon çiftlerinin belli oranlarında karıştırılarak istediğimiz ph daki tampon çözeltisini direkt olarak elde ederiz.(tablo 2) Karbonat Bikarbonat tamponu Na 2 CO 3 NaCHO 3 ph (0,1 mol/l; 0,6 g/l) (0,1 mol/l; 8,4 g/l) (25 C de) 1,1 ml 8,9 ml 9,1 1,4 ml 8,6 ml 9,2 2,2 ml 7,8 ml 9,4 2,7 ml 7,3 ml 9,5 3,9 ml 6,2 ml 9,7 5,1 ml 4,9 ml 9,9 6,4 ml 3,6 ml 10,1 7,4 ml 2,5 ml 10,3 7,9 ml 2,1 ml 10,4 8,3 ml 1,6 ml 10,5 8,8 ml 1,2 ml 10,6 Tablo 2: İstenilen ph da 10 ml tampon hazırlamak için karıştırılması gereken solüsyonların volümleri 24 4

5 VÜCUT TAMPON SİSTEMLERİN BİYOMEDİKAL ÖNEMİ İç ortam bileşiminin, sağlık için vazgeçilmez bir ön koşul olarak belli bir düzeyde sürdürülmesi için suyun vücutta dağılımı, uygun ph ve elektrolit derişimlerinin sürdürülmesi gerekmektedir. 26 Vücutta bulunan tampon sistemleri dörde ayrılır. 1. Kanda bulunan tampon sistemleri: Proteinler, bikarbonat ve inorganik fosfat tamponları. Plazmanın en önemli tampon sistemi bikarbonat tampon sistemidir. 2. Ekstraselüler sıvıda, plazmada bulunan tampon sistemleri bulunur. Plazmadan farkı protein tampon sistemini içermemesidir. Vücutta bulunan tampon sistemleri dörde ayrılır. 3. İntraselüler sıvıda bulunan tampon sistemleri, protein, bikarbonat ve fosfat tampon sistemlerini içerir. 4. İdrarda bulunan tampon sistemleri, inorganik fosfat, amonyum ve bikarbonat tampon sistemleri mevcuttur Vücutta asit-baz dengesinin sağlanmasında etkili başlıca dört tampon sistemi vardır: 1. Karbonik asit/bikarbonat tampon sistemi. 2. Primer fosfat/sekonder fosfat tampon sistemi. 3. Asit protein/proteinat tampon sistemi. 4. Asit hemoglobin/hemoglobinat tampon sistemi. 1. Karbonik asit/bikarbonat tampon sistemi Karbonik asit/bikarbonat tampon sistemi, genel olarak ekstrasellüler sıvıların tampon sistemidir; vücutta yaygın olarak bulunur. Normalde HCO 3 / H 2 CO 3 oranı, 20/1 gibidir; Asit fazlalığında: H + + HCO 3 H 2 CO 3 CO 2 + H 2 O Baz fazlalığında : OH + H 2 CO 3 HCO 3 + H 2 O Reaksiyonları olur ve böylece ekstrasellüler sıvının ph ı sabit tutulmaya çalışılır

6 Bir tampon sisteminin denge halinde bulunduğu bir çözeltinin ph ı, Henderson-Hasselbalch denklemi ile bulunabilir: [A ph = pk a + log - ] [HA - ] Vücutta çok önemli bir tampon sistemi olan H 2 CO 3 /HCO 3 tampon sistemine ait tampon eşitliği veya Henderson-Hasselbalch denklemi şu şekildedir: Karbonik asit pka değeri ph = 6,1 + log ph = 6,1 + log HCO 3 H 2 CO 3 HCO 3 CO Normalde kan plazması ve ekstrasellüler sıvıda HCO 3 konsantrasyonu 27 meq/l ve H 2 CO 3 veya CO 2 konsantrasyonu 1,35 meq/l olduğundan kan plazması ve ekstrasellüler sıvı ph ı 7,4 olarak hesaplanır: HCO 3 ph = 6,1 + log CO 2 27 ph = 6,1 + log 1,35 ph = 6,1 + log 20 (log2+log10) ph = 6,1 + 1,3 (0,3+1) ph = 7, Henderson-Hasselbalch denklemine göre vücutta CO 2 artmasında ve HCO 3 azalmasında ph ın asit tarafa kayacağı; vücutta CO 2 azalmasında ve HCO 3 artmasında ise ph ın alkali tarafa kayacağı anlaşılır. HCO 3 ph = 6,1 + log H 2 CO 3 HCO 3 ph = 6,1 + log CO 2 Bikarbonat tampon sistemi zayıf bir tampon sistemi olmasına rağmen vücudun en önemli tampon sisteminin olması nedeni hem miktarının fazla olması hem de hemoglobinin bu tampon etkisinin olmasıdır

7 2.Primer fosfat/sekonder fosfat tampon sistemi Primer fosfat/sekonder fosfat tampon sistemi, daha çok intrasellüler sıvıların tampon sistemidir; eritrositlerde ve böbrek tubulus hücrelerinde fazlaca bulunur. Primer fosfat/sekonder fosfat tampon sistemi, böbreklerden H + iyonlarının H 2 PO 4 şeklinde atılabilmelerinde önemli rol oynar. Normalde HPO 2 4 / H 2 PO 4 oranı, 7/1 gibidir; Asit fazlalığında: H + + HPO 2 4 H 2 PO 4 Baz fazlalığında : OH + H 2 PO 4 HPO H 2 O Reaksiyonları olur ve böylece ortamın ph ı sabit tutulmaya çalışılır Asit protein/proteinat tampon sistemi Asit protein/proteinat tampon sistemi, doku hücrelerinde önde gelen tampon sistemlerindendir; kısmen plazmada da işlev görür. Asit fazlalığında: H + + Proteinat Asit protein Baz fazlalığında: OH + Asit protein Proteinat + H 2 O Reaksiyonları olur ve böylece ortamın ph ı sabit tutulmaya çalışılır. Asit hemoglobin/hemoglobinat tampon sistemi Asit hemoglobin/hemoglobinat tampon sistemi, eritrositlerde bulunan tampon sistemidir; karbondioksitin HCO 3 şeklinde taşınmasında etkilidir. CO 2 in %5 i plazmada serbest olarak bulunur; %20 si eritrositlerde karbihemoglobin şeklinde ve %75 i kanda HCO 3 şeklinde taşınmaktadır H 2 CO 3 Solunum 2CO 2 + 2H 2 O Karbonik anhidraz Periferal doku BOHR ETKİSİ 2H + + 2HCO 3 - Hb 2H 4O HCO - 2H + 3 Karbonik anhidraz H 2 O + CO 2 H 2 CO 3 H + + HCO - 3 ph = pka + log [ HCO 3 / H 2 CO 3 ] 41 Akciğer 4O 2 Eritrosit TCA da oluşur 2H 2 CO 3 Karbonik anhidraz 2CO 2 + 2H 2 O 7

8 Bağıl Mol Sayısı Kuvvetli Asitler ve Kuvvetli Bazların ph ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI Derişimi 1x10-6 M dan daha büyük (ya da ph = 7 den daha küçük) kuvvetli asit çözeltilerinde kuvvetli asit veya kuvvetli baz tamamen iyonlaştığı için derişimi, H 3 O + (hidronyum) iyonu veya OH - (hidroksit) iyonu derişimine eşittir. ph= -log [H + ] Ayrışmadan önce Ayrışmadan sonra 0,05 M HCl çözeltisinin ph sını bulunuz. (Log5=0,699) Çözüm: [H 3 O + ] = [HCl] = 0,05 M ph = -log 0,05 = -log5x10-2 = -log5 log10-2 ph = -0,699-(-2) = -0,7 + 2 = 1,30 HA HA H 3 O + A KUVVETLİ HA(aq) + H 2 O (l) H 3 O + (aq) + A - (aq) ASİT: ph = 1,30 Aynı durum kuvvetli bazlar için de geçerlidir. Hidrojen iyon derişimi 3.2 x 10-4 mol/l olan bir çözeltinin ph sı nedir? (Log3,2=0,50) ph = - log H + = - log (3.2 x 10-4 ) = - log (3.2) - log (10-4 ) = ph = 3.5 poh= -log [OH - ] 8

9 Hidroksit iyon derişimi 4.0x10-4 mol/l olan bir çözeltinin ph sı nedir? (log4= 0,60) Bu soruyu çözmek için, önce -log OH - a eşit olan ve K su nin tanımından türetilebilen poh değerini bulalım: K su = H + OH - = dolayısı ile; Soruyu bu yaklaşımı kullanarak çözersek: OH - = 4.0 x 10-4 poh = -logoh - = -log(4.0 x 10-4 ) = -log(4.0) - log(10-4 ) = = 3.4 logh + + logoh - = log ph + poh = 14 dür. veya; Şimdi; ph + poh = 14 ph = 14 - poh = ph = M HCl çözeltisinin ph sı nedir? 10-8 M HCl çözeltisinin ph sı nedir?(log1,1=0,041) [H + ] = [H + ] (sudan) + [H + ] (HCl) Derişimin 10-6 M dan küçük olması durumunda suyun iyonlaşma etkisini göz önüne alacağımızdan [H + ] = 10-7 (sudan) (HCl) ph = -log (1x x 10-7 ) ph = -log (1.1x 10-7 ) = -log1,1 - log10-7 = -0,041 (-7) ph = -0, ph= ml 0.1 M KOH ile 200 ml 0.2 M HNO 3 çözeltisi karıştırıldığında çözeltinin a) [H + ] konsantrasyonu ne olur? b) ph sı ne olur? (log3,3 = 0,518) 9

10 0.025 mol OH -, mol H + ile reaksiyona girer ve mol H 2 O oluşur = mol [H + ] ortamda kalır. Toplam hacim L olduğu için M= n / V M= / = M [H+] Ortamda bulunur. (log3,3 = 0,518) b) ph=-log [H + ] = ph = -log (3,3x 10-2 )= -log3,3 - log 10-2 ph = -0,518 - (-2) = -0, = 1,482 ph = 1.48 dir M Sodyum asetat 0.10 M Asetik asit, tamponunun (pka=4.74) (log1,5=0,176) ph =? ph = pka + log (A - /HA) ph = pka + log(0.015/0.10) ph = pka + log0,15 = pka + log1,5 x 10-1 ph = 4,74 + (0,176-1) ph = (-0.82) ph =3.92 HA (pka=5.0) (log1,1= 0,041) Bir tampon sisteminin tamponlama özelliği, iki reverzibl reaksiyonun sonucudur. 1 mol HA ya 0.1 mol NaOH ilave ediliyor 1L ye tamamlanıyor. Bu çözeltinin ph =? 60 10

11 HA H + + A - (log1,1= 0,041) ph = pka + log(0.1/0.9) Başlangıç 1 mol - - Değişim -0.1 mol +0.1mol +0.1mol Son 0.9 mol 0.1mol 0.1mol ph = pka + log(0.11)= log1,1x10-1 =0,041-1= ph = 5 + (-0.959) ph = 4.04 Bir deneyde 1L 1M asetik asit 1M asetat tamponu var. ph=4.74 pka= 4.74 Bu deneyde 0.15 mol H + ortama veriliyor. ph da 0.10 üniteden fazla değişiklik olmaması için bu tampon yeterli midir? Bir tampon sisteminin tamponlama özelliği, iki reverzibl reaksiyonun sonucudur. 64 (log7,4=0,87) CH 3 COOH başlangıç = 1M CH 3 COO - başlangıç = 1M [HA] son = [HA] baş +[H + ] [HA] son =1+0.15=1.15 M [A - ] son =[A - ] baş +[H + ] [A - ] son =1-0.15=0.85 M 0.15 mol/ L H + ph = pka +log(a - /HA) ph= log(0.85/1.15) = log0,74 = log7,4x10-1 ph= log7,4x10-1 = 4,74 + 0,87-1 ph = ph = = 0.13 >0.1 Kapasiteyi biraz geçer 11

ph = 6,1 + log [CO 2 ]

ph = 6,1 + log [CO 2 ] ASİT-BAZ DENGESİ Asit-baz dengesi tanımı Biyolojik reaksiyonların hepsi optimum bir ph ortamında normal olarak cereyan ederler; ortamın ph değerinin değişmesi, önemli bozukluklara neden olur. Organizmada

Detaylı

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 11 Asitler ve Bazlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Asit ve baz kavramlarını bilecek, Zayıf asit, zayıf baz, kuvvetli asit, kuvvetli baz kavramlarını tanıyacak, Titrasyon ve ph kavramlarını

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

Prof. Dr. Şefik DURSUN

Prof. Dr. Şefik DURSUN 34 ĐÇĐNDEKĐLER Bölüm 1. ph ve Vücudun Normal Reaksiyonu Bölüm 2. AsitBaz Dengenin Düzenlenmesi Bölüm 3. AsitBaz Denge Bozuklukları AsitBaz Denge Bozukluklarının Kompansasyonu Bölüm 4. Kan Gazları Ölçüm

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

5.111 Ders Özeti #23 23.1

5.111 Ders Özeti #23 23.1 5.111 Ders Özeti #23 23.1 Asit/Baz Dengeleri (Devam) Konu: Titrasyon Cuma günü ders notlarından Asidik tampon etkisi: Zayıf asit, HA, protonlarını ortamdaki kuvvetli bazın OH iyonlarına aktarır. Zayıf

Detaylı

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq)

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq) 5. BÖLÜM ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR Svante ARRHENIUS (1859-197) Elektrolitlerin ayrışması konusunda çağını aşandüşünceler üreten İsveç li kimyacı Arrhenius, 190 te Nobel Ödülünü

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Ve İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ġubat- 2012 IS A Telif Hakkı

Detaylı

ASİT BAZ TİTRASYONU TEORİ

ASİT BAZ TİTRASYONU TEORİ ASİT BAZ TİTRASYONU AMAÇ Bu deneyde öğrenciler asit-baz titrasyonu ve standart çözelti hazırlamayı öğreneceklerdir. Ayrıca aspirin tableti içindeki asetil salisilik asit yüzdesini ve aspirin çözeltisinin

Detaylı

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 1 ph KAVRAMI VE HESABI Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 2 ph ın Önemi Sulu çözeltilerde hidrojen iyonu aktivitesi çok önemli bir rol oynar. Kimyada, çözünmüş hidrojen iyonu aktivitesinin ölçüsüne ph denir. ph bir

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot 1 POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLER Ref. Enstrümantal Analiz, Referans Elektrotlar, İndikatör Elektrotlar digital metre referans elektrot, E ref tuz köprüsü, E j poröz membran analit çözeltisi metalik indikatör

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ. Yrd.Doc.Dr M. Veysi BAHADIR

ASİT-BAZ DENGESİ. Yrd.Doc.Dr M. Veysi BAHADIR ASİT-BAZ DENGESİ Yrd.Doc.Dr M. Veysi BAHADIR HAYAT; ASLINDA GÜNAHA VE PARANIN GÜCÜNE KARŞI DEĞİL, H + İYONUNA KARŞI BİR MÜCADELEDİR.. H.L.MENCKEN İlk modern tanım, İsveç'li bilim adamı Svonte ARHENİUS

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

KARIŞIMLAR. Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 1

KARIŞIMLAR. Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 1 KARIŞIMLAR ÇÖZÜCÜLER ve ÇÖZELTĠLER Bir maddenin, başka bir madde içerisinde gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikler halinde dağılarak, her yerinde aynı özelliği taşıyan karışım oluşturması olayına çözünme

Detaylı

Asitler, Bazlar ve Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler, Bazlar ve Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler, Bazlar ve Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik ik sınıfınıs oluştururlar. Günlük k gıda g maddelerinin bir çoğunda asit vardır. r. Canlı organizmaların n hayatsal

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİASYO BİRİMİ (PAUBAP) BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SOUÇ RAPORU PROJE O : 2008 BSP 015 PROJE TİPİ * : Başlangıç Seviyesi Projesi İLGİLİ BİRİM:

Detaylı

AMAÇ. Asit-baz dengesi hakkında bilgi vermek. ÖĞRENİM HEDEFLERİ

AMAÇ. Asit-baz dengesi hakkında bilgi vermek. ÖĞRENİM HEDEFLERİ ASİT BAZ DENGESİ Prof. Dr. Lütfi Telci AMAÇ Asitbaz dengesi hakkında bilgi vermek. ÖĞRENİM HEDEFLERİ Bu dersin sonunda öğrenciler: 1. Asidoz ve alkalozu tanımlayabilmeli, 2. Solunumsal ve metabolik asitbaz

Detaylı

ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA

ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ 00910ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve 1 ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER Çok değerli asitler, molekülünde birden fazla asidik

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA KONU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

TAHTA Asetik asit (aq) + su (s) Hidronyum iyonu (suda) + Asetat iyonu (suda).

TAHTA Asetik asit (aq) + su (s) Hidronyum iyonu (suda) + Asetat iyonu (suda). Bugün asitler ve bazlar hakkında konuşacağız, bu asit baz dengesidir. Bu yüzden denge hakkında geçen iki derste öğrendiklerinizi unutmayın. Daha sonraki derslerde yükseltgenme indirgenme dengesinden bahsedeceğiz.

Detaylı

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE (iyonik türlerin dengeye etkisi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 11-AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE 1 Denge sabitinin tanımında tanecikler arası çekim kuvvetinin olmadığı (ideal çözelti)

Detaylı

Dr.Ömer Kurtipek ASĐT-BAZ DENGESĐ VE KAN GAZLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

Dr.Ömer Kurtipek ASĐT-BAZ DENGESĐ VE KAN GAZLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ASĐT-BAZ DENGESĐ VE KAN GAZLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Asit-baz dengesi, vücut sıvılarında hidrojen iyonu (H + ) konsantrasyonunun dengesidir. Vücut sıvılarında çok az miktarda H + iyonu bulunmasına rağmen;konsantrasyonundaki

Detaylı

BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR

BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR Doç. Dr. Ufuk Çakatay Doç. Dr. Seval Aydın Prof. Dr. Ahmet Belce BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR 2 BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR Doç. Dr. Ufuk Çakatay İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 05-ÇÖZÜNME VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 Çözünme Olayı Analitik kimyada çözücü olarak genellikle su kullanılır. Su molekülleri, bir oksijen atomuna bağlı iki hidrojen

Detaylı

ÇÖZELTİLER ve DERİŞİM

ÇÖZELTİLER ve DERİŞİM ÇÖZELTİLER ve DERİŞİM Derişim ve derişim birimleri Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 02-ÇÖZELTİLER VE DERİŞİM 1 ÇÖZELTİLER İÇİN GEREKLİ KAVRAMLAR Homojen- heterojen karışım Çözücü- çözünen-çözünme Süspansiyon,

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik)

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) DENEY 4 ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) AMAÇ: Asit baz titrasyon işlemini öğrenmek ve asit-baz titrasyonu ile derişimi bilinmeyen bir asit ve/veya bir baz çözeltisinin derişimini

Detaylı