bb. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Karşılaşılan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bb. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Karşılaşılan"

Transkript

1 ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TABLOLAR BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMLAR VE TEMEL İLKELER I. KAVRAMLAR A. Kamu Hizmeti B. Kamu İhale Sözleşmeleri C. Hizmet Hizmet Kavramı Türkiye de Hizmet Alımları Danışmanlık Hizmetleri Memurlara Yemek Yardımı ve Yemek Kartı/Çeki Personel İstihdamı Niteliğindeki Hizmet Alımları Asli ve Sürekli Hizmetlerin İhale Yoluyla Alınabilmesi Hizmet Türleri a. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olan ve Dayalı Olmayan Hizmetler aa. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerin Ortak Özellikleri bb. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Karşılaşılan Zorluklar b. İlk Defa Alınacak Hizmetler c. Süreklilik Arz Eden Hizmetler d. Sürekli Nitelik Taşıyan Hizmetler İhaleye Çıkılmadan Önce Uygun Görüş Alınması Şartı a. Uygun Görüş Alınacak Merciler b. Aykırı Davranışlara Uygulanacak Müeyyideler D. İhale ve İhale Süreci İhale Ortak İhale İhale Süreci... 66

2 E. Teklif Teklif Alternatif Teklif Tamamlayıcı Teklif Kısmi Teklif F. Aday, İstekli Olabilecek ve İstekli Aday İstekli Olabilecek a. Ultra Vires İlkesi b. Dokümanın Satın Alınması İstekli a. Yerli ve Yabancı İstekli b. Mavi Kart Sahiplerinin Durumu c. Yerli ve Yabancı İstekli Olmaya Bağlanan Sonuçlar Aday, İstekli Olabilecek ve İstekli Olmaya Bağlanan Sonuçlar G. İhale Yetkilisi ve İdare Yetkilisi Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi Mahallî İdarelerde Harcama Yetkilileri Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi Harcama Yetkisinin Devri İhale Yetkilisinin Görevleri İdare Yetkilisi H. İdare I. İhale Dokümanı ve İhale İşlem Dosyası İhale ve Ön Yeterlik Dokümanı a. Standart Formlar b. Şartname ve Sözleşmeler c. Dokümanın Öncelik Sırası d. İhale Dokümanı ile İhale İlanı Arasındaki Uyumsuzluk e. İhale Dokümanı ile EKAP ta Hazırlanan Doküman Arasındaki Uyumsuzluk f. Dokümanın Kesinleşmesi g. Dokümandaki Düzenlemelerin Objektif Olarak Yapılması h. Dokümanın Onaylanması İhale İşlem Dosyası J. Ortak Girişim Genel Olarak Ortak Girişim Ortaklık Beyannamesi ve Sözleşmesi... 98

3 3. Pilot, Koordinatör ve Özel Ortak Edimin İfasında Sorumluluk Hakedişlerin Düzenlenmesi Sosyal Güvenlik Mevzuatına İlişkin Hususlar Tüm Ortakların EKAP a Kayıt Zorunluluğu K. Eşik Değerler ve Parasal Limitler L. Hizmet Alımlarında Sürelere İlişkin Hususlar Sürelerin Tasnifi a. Hak Düşürücü ve Disipliner Süre b. Yıl ve Mali Yıl c. Takvim Günü ve İş Günü Hizmet Süresinin Belirlenmesi a. Kıst Ay (Artık Gün) Ertesi Yıla Geçen Yüklenmeler ve Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler a. Ertesi Yıla Geçen Yüklenmeler b. Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler c. Belediyelerde Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri.119 d. İl Özel İdarelerinde Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri M. İhale Kayıt Numarası (İKN) N. Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) O. Asıl İşveren ve Alt İşveren P. Asıl İş ve Yardımcı İş R. Ticaret Şirketleri Şahıs Şirketleri a. Kollektif Şirket b. Adi Komandit Şirket Sermaye Şirketleri a. Anonim Şirket b. Limited Şirket c. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket Adi Ortaklıklar Kooperatifler Dernekler

4 II. TEMEL İLKELER A. Genel Olarak Temel İlkeler B. Saydamlık ve Gizlilik İlkesi Gizlilik İlkesinin Bilgi Edinme Hakkı Çerçevesinde Değerlendirilmesi a. İhaleler Bakımından Bilgi Edinme Hakkı aa. İhalelerde Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı bb. İhalelerde Bilgi İsteyebilecek Kişiler ve Başvuru Usulü. 135 cc. İhalelerde Bilgi Edinme Hakkı Çerçevesinde Temin Edilebilecek Bilgi ve Belgeler aaa. Yaklaşık Maliyetin Gizliliği bbb. Ekonomik ve Mali Duruma İlişkin Belgeler ccc. Diğer Belgeler ddd. İlk Oturumda Açıklanabilecek Bilgi ve Belgeler dd. Kamu İhale Kurumu na İtirazen Şikâyet Başvurusu C. Aralarında Doğal Bağlantı Olmayan İşlerin Birlikte İhale Edilmemesi İlkesi Aynı Türdeki Alımların Birlikte İhale Edilebilmesi D. İşlerin Kısımlara Bölünmemesi İlkesi E. Temel İhale Usullerinin Kullanılması İlkesi F. Ödeneğin Bulunması İlkesi Genel Olarak Ödenek Ödenek KDV yi İçermelidir Ödenek Fiyat Farkı Ödemelerini İçermelidir Memur Yemek Hizmetlerinde Ödeneğin Belirlenmesi G. Temel İlkelere Aykırılık Hâllerinde Uygulanacak Müeyyideler III. TEBLİGATLAR A. Genel Olarak Tebligatlar B. Sözleşme Öncesi Tebligatlar İdarelerin Kullanabileceği Tebligat Yöntemleri a. EKAP Üzerinden Tebligat b. İmza Karşılığı Elden Tebligat c. İadeli Taahhütlü Mektupla Tebligat d. Faksla Tebligat Aday, İstekli Olabilecek ve İsteklilerin Kullanabileceği Tebligat Yöntemleri C. Sözleşme Sonrası Tebligatlar

5 D. Tebligat Adresindeki Değişiklik E. Usulüne Uygun Yapılmayan Tebligatlar F. Ortak Girişime Yapılacak Tebligatlar G. Tebligat Yapılacak Hususlar ve İlgililer İKİNCİ BÖLÜM İHALE ÖNCESİ İŞLEMLER I. GENEL OLARAK II. TEKNİK ŞARTNAME A. Genel Olarak Teknik Şartname B. Teknik Şartname Hazırlanma Zorunluluğu C. Teknik Şartnamelere İlişkin Temel İlkeler D. Teknik Şartnamede Marka ve Model Belirtilememesi E. Teknik Şartnamenin İdare Tarafından Hazırlanma Zorunluluğu F. Teknik Şartnamede Düzenlenebilecek Diğer Hususlar G. Teknik Şartnamenin EKAP a Yüklenmesi III. YAKLAŞIK MALİYET A. Genel Olarak Yaklaşık Maliyet B. Yaklaşık Maliyetin Önemi C. Yaklaşık Maliyete İlişkin İlkeler D. Yaklaşık Maliyeti Tespit Yöntemleri E. Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması F. Yaklaşık Maliyetin Güncellenmesi G. Yaklaşık Maliyetin Bileşenleri İşçi Ücreti ve Ücret Ekleri a. İşçi Sayısının Belirlenmesi b. Ücret Kavramı c. Ücret Sistemleri d. Ücret Ekleri e. Nakdî ve Ayni Ücret f. Ücret Miktarı g. İhalelerde İşçi Ücretlerinin Belirlenmesi aa. İhalelerde Temel Ücretlerin Belirlenmesi bb. Yaklaşık Maliyetin Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Ücret cc. Ücret Eklerinin Belirlenmesi (Yemek, Yol ve Giyecek) aaa. Yemek ve Yol Gideri bbb. Yemek İstisna Tutarının Hesaplanması ccc. Brüt Yemek ve Yol Bedelinin Hesaplanması

6 ddd. Giyecek Gideri Saatlik Çalışma Ücretinin Tespiti Fazla Saatlerle Çalışma a. İş Mevzuatında Fazla Çalışma (Mesai) aa. Fazla Çalışma Yaptırılabilecek Hâller ile Fazla Çalışmanın Özellikleri bb. Denkleştirme Esası cc. Fazla Çalışma Yaptırılamayacak İşler dd. Fazla Çalışma Yaptırılamayacak İşçiler b. İş Mevzuatında Fazla Sürelerle Çalışma c. İhalelerde Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışmaya İlişkin Hususlar Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışması a. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller b. İş Mevzuatında Ulusal Bayram ve Genel Tatiller c. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinin Hafta Tatiline Denk Gelmesi d. İhalelerde Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Çalışmalar Hafta Tatili a. Hafta Tatiline Hak Kazanma Şartları ile Hafta Tatili Süresi b. Hafta Tatili Ücreti c. Hafta Tatilinde Fazla Çalışma Ücreti d. İhalelerde Hafta Tatiline İlişkin Hususlar Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı Kıdem Tazminatı a. Kıdem Tazminatı Kavramı b. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları ve Ödenme Zamanı c. Kıdem Tazminatı Tutarının Hesaplanması d. Şirketlerin Yapısal Değişikliklerinin Kıdem Tazminatına Etkisi e. Kıdem Tazminatında Muvazaa ve Sorumluluk f. Emekli Olduktan Sonra Çalışan İşçilerin Kıdem Tazminatı g. Hizmet Alımlarında Kıdem Tazminatı aa. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Kıdem Tazminatı aaa. Kıdem Tazminatına İlişkin Sürenin Hesaplanması.246 bbb. Kıdem Tazminatının Ödenme Usulü bb. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımlarında Kıdem Tazminatı

7 8. Sigorta Giderleri Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipman Giderleri a. Kendi Malı Olmama Esası aa. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyetin Tespiti bb. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyetin Tespiti Eğitim Gideri Haşerelere Karşı İlaçlama Gideri Haberleşme Gideri İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanı Gideri İrtibat Bürosu Gideri Kâr Oranının Belirlenmesi a. Azami Kâr Oranı b. Kâra Esas Matrahın Tespit Edilmesi Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler a. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerde Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler b. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmetlerde Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler IV. SÖZLEŞME TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ V. BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNİN DÜZENLENMESİ (İHTİYAÇ RAPO- RU) A. Cetvelde Ayrı İş Kalemi Olarak Gösterilmesi Gereken Giderler İşçilikler a. Kıst Ay Çalışmaları (Artık Gün) b. Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışmalar c. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışmaları d. Yemek ve Yol e. Giyim Haşerelere Karşı İlaçlama Sarf Malzemesi Yükleniciye Verilecek Primler Birim Fiyat Teklif Cetveli Örnekleri a. Malzemeli Temizlik Hizmeti b. Özel Güvenlik Hizmeti c. Malzemeli Yemek Hizmeti d. Çöp Toplama ve Nakli Hizmeti

8 e. Çöp Toplama ve Nakli Hizmeti (Kısmi Teklife Açık) VI. İHALE USULLERİ A. Açık İhale Usulü B. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Belli İstekliler Arasında İhale Usulünün Kullanılabilme Şartları Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde İhale Süreci a. Ön Yeterlik Değerlendirmesi b. Tekliflerin Değerlendirilmesi Belli İstekliler Arasında İhale Usulünün Avantaj ve Dezavantajları C. Pazarlık Usulü İlan Yapılması Zorunlu Olmayan Bentler (b, c, f) a. Asgari Davet Süresi b. Davet Edileceklerin Belirlenmesi c. Davet Edilmeyen Kişilerin İhaleye Katılamaması d. İki Kez Teklif Verilmesi e. İhale Tarihinin Belirlenmesi f. (b) Bendi ile İlgili Açıklamalar g. (f) Bendi ile İlgili Açıklamalar İlan Yapılması Zorunlu Bentler (a, d, e) a. Yeterlik Başvurularının Değerlendirilmesi b. Teknik Görüşme ile Teknik Şartnamenin Netleştirilmesi c. Fiyat Tekliflerinin Alınması d. (a) Bendi ile İlgili Açıklamalar e. (e) Bendi ile İlgili Açıklamalar D. Temel İhale Usulüne Devam Edilme Gerekliliği E. Tasarım Yarışmaları VII. İHALE ONAYININ ALINMASI VIII. İHALE İLANLARI A. İhale İlanı ve Ön Yeterlik İlanı İlanın Yayımlanacağı Yer ve Süreler a. İhale ve İşin Yapılacağı Yerin Farklı Olması b. Basın İlan Kurumu Aracılığı ile İlan Yapılması c. Haftalık Gazetelerde İlan Yapılması d. Elektronik Kamu İhale Bülteni nde Yayımlanacak İlanlara İlişkin Hususlar Yerel Gazete Çıkmaması Durumu

9 3. İhale İlanı ve Ön Yeterlik İlanında Bulunması Zorunlu Hususlar İhtiyari İlanlar İlan ve Davet Sürelerinin Kısaltılabilmesi B. Ön İlan C. Düzeltme İlanı D. İhale İptal İlanı E. Sonuç İlanı (Sonuç Bildirimi) F. Diğer İlanlar G. İlk İlan Kavramı IX. DOKÜMAN SATIŞ BEDELİ A. Genel Olarak Doküman Satış Bedeli B. Doküman Satış Bedelinin Tespit Edilmesi C. Dokümanın Satış Hakkı D. İhale Onay Belgesinde Doküman Satış Bedeli E. Doküman Satış Bedeline İtiraz F. Dokümanın CD Olarak Satılması G. Dokümanın Posta veya Kargo Yoluyla Satılması X. ZEYİLNAME A. Genel Olarak Zeyilname B. Zeyilname Yapılabilecek Hususlar C. Zeyilname Yapılması Hâlinde Düzeltme İlanı Yapılması Zorunluluğu D. Zeyilnamenin İlan Edilme Zorunluluğu E. Zeyilname Türleri Maddeye Göre Yapılan Zeyilname a. 29. Maddeye Göre Yapılan Zeyilnamenin Özellikleri b. 29. Maddeye Göre Zeyilname Yapılabilme Süresi Maddeye Göre Yapılan Zeyilname a. 55. Maddeye Göre Yapılan Zeyilnamenin Özellikleri b. 55. Maddeye Göre Zeyilname Yapılabilme Süresi ve 55. Maddeye Göre Zeyilname Yapılması F. İhale veya Son Başvuru Tarihinin Ertelenmesi Durumunda Yeterlik Kriterlerinin Değerlendirilmesinde Esas Alınacak Tarih G. Teknik Şartnamenin Zeyilname ile Değiştirilmesine İlişkin Hususlar XI. AÇIKLAMA

10 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KOMİSYONLAR I. GENEL OLARAK KOMİSYONLAR II. İHALE KOMİSYONU A. Genel Olarak İhale Komisyonu B. Komisyonun Kurulma Zamanı ve Usulü C. İhale İşlem Dosyasının Komisyon Üyelerine Verilmesi D. Komisyon Üyelerinin Sayısı ve Nitelikleri Komisyon Üye Sayısı Yedek Üyeler Komisyon Üyelerinin Nitelikleri Komisyon Üyesi Olabilecek ve Olamayacak Kişiler E. Komisyonun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Komisyonun Çalışmalara Başlayacağı Tarih Komisyonun Toplantı ve Karar Sayısı Komisyon Kararlarının Şekli Oturumlara İlişkin Usuller Komisyonun Karar Alma Süresi F. Komisyon ve İhale Yetkilisi Arasındaki İlişki G. Komisyon Üyelerinin Sorumlulukları ve Hakları H. Komisyonun Yazışma Şekli III. MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU İLE KONTROL TEŞKİLATI (KONT- ROLLÜK) A. Genel Olarak B. Kontrol Teşkilatı (Kontrollük) Genel Olarak Kontrol Teşkilatı Kontrol Teşkilatının Kurulma Zamanı ve Usulü Kontrol Teşkilatı Üyelerinin Sayısı ve Nitelikleri Kontrol Teşkilatının Görev ve Yetkileri Tutulacak Kayıtlar ve Kontrol Teşkilatı ile Yüklenici Arasındaki İletişim Şekli Kontrol Teşkilatı ile Yüklenici Arasındaki Anlaşmazlıklar Kontrollük Hizmetlerinin Danışmanlardan Alınması C. Muayene ve Kabul Komisyonu Komisyonun Kurulma Zamanı ve Usulü Komisyon Üyelerinin Sayısı ve Nitelikleri

11 3. Komisyon Üyesi Olabilecek ve Olamayacak Kişiler Komisyonun Toplantı ve Karar Sayısı Komisyonun Çalışmaları D. Kontrol Teşkilatı ile Komisyon Üyelerinin Sorumlulukları IV. TASFİYE KOMİSYONU DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İLK OTURUM I. İLK OTURUM II. TEKLİF ZARFININ DEĞERLENDİRİLMESİ A. Teklif Zarfı Kavramı B. Teklif Zarfının Sunulması Teklif Zarfının İdareye Teslimi ve Yapılacak İşlemler Teklif Zarfının Son Teslim Zamanı C. Birden Fazla Teklif Zarfı Sunulması D. Teklif Zarfının İncelenmesi Teklif Zarfının Ön Yüzünün İncelenmesi Teklif Zarfının Arka Yüzünün İncelenmesi Teklif Zarfının Uygun Olmaması Durumunda Yapılacak İşlemler E. Teklif Zarfının İhale Saatinden Önce veya Sonra Açılması F. Teklif Zarfının Geri Alınabilmesi veya Teklifin Değiştirilebilmesi III. YAKLAŞIK MALİYETİN AÇIKLANMASI IV. BELGE KONTROLÜNÜN YAPILMASI A. Teklif Mektubunun Değerlendirilmesi Genel Olarak Teklif Mektubu Tekliflerin Niteliği Teklif Mektubu Türleri Teklif Mektubunda Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar a. Teklif Bedelinin Kontrolü aa. Rakamların Yazılışı bb. Silinti, Düzeltme veya Kazıntı Olması cc. Aritmetik Hata aaa. Genel Olarak Aritmetik Hata bbb. Aritmetik Hatanın Büyüklüğünün Teklifin Geçerliliğine Etkisi ccc. Kısmi Teklifte Aritmetik Hata ddd. Cetvel Dışındaki Belgelerdeki Aritmetik Hata dd. Rakamların Yuvarlanması ee. Bedelsiz Teklif Sunulması

12 ff. Tekliflerin Birden Fazla Para Birimi Cinsinden Verilebilmesi İmza Kontrolü a. İmzanın Tanımı b. Temsil Müessesesi ve Vekâlet c. İmzanın Farklılık Arz Etmesi Durumu d. Birim Fiyat Teklif Cetvelinin İmzalanması e. Ortak Girişimde İmza Mektup ve Cetvelin Standart Forma Uygunluğu Teklif Mektubunda Olabilecek Muhtemel Eksikliklerin Değerlendirilmesi Teklif Mektubunda Bilgi Eksikliği Tekliflerin Geçerlilik Süresi a. Tekliflerin Geçerlilik Süresinin Uzatılması b. Teklif Geçerlilik Süresinin Dolmasından Sonra Sözleşme İmzalanması c. İsteklinin Ölümü, İflası, Dağılması, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkûmiyeti Durumunda Teklifin Geçerliliği d. Nev i ve Unvan Değiştirme, Birleşme ve Bölünme Durumunda Tekliflerin Geçerliliği Teklif Fiyatlarının Açıklanması B. Diğer Belgelerin Kontrolü C. Doküman Alındı Belgesinin Sunulma Zorunluluğu V. İLK OTURUMUN KAPATILMASI BEŞİNCİ BÖLÜM TEMİNATLAR I. GENEL OLARAK TEMİNATLAR II. TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLEBİLECEK DEĞERLER A. Tedavüldeki Türk Parası B. Banka Teminat Mektubu Teminat Mektubu Standart Formu Teminat Mektubunun Tarafları Teminat Mektubunun Süresi a. Geçici Teminat Mektuplarının Süresi b. Kesin Teminat Mektuplarının Süresi Limit İçi ve Limit Dışı İbareleri Teminat Mektuplarının Gelir Kaydedilme Usulü C. Devlet İç Borçlanma Senetleri

13 D. İdaredeki Mevcut Alacakların Teminat Olarak Gösterilebilmesi III. ORTAK GİRİŞİMDE TEMİNATIN KARŞILANMASI IV. TEMİNATLARIN DİĞER TEMİNATLARLA DEĞİŞTİRİLEBİLMESİ V. TEMİNATLAR HACZEDİLEMEZ VE ÜZERİNE İHTİYATİ TEDBİR KO- NULAMAZ VI. GEÇİCİ TEMİNAT A. Geçici Teminat Tutarı B. Geçici Teminatın Gelir Kaydedileceği Hâller ile Tutarı C. Geçici Teminatın İade Edilmesi VII. KESİN TEMİNAT A. Sınır Değer Kavramı B. Kesin Teminat Tutarı C. Kesin Teminatın Süresinin Uzatılması D. Geçici Teminatın Kesin Teminata Dönüştürülebilmesi E. Sözleşmenin Devri Durumunda Kesin Teminat F. Ek Kesin Teminat G. Kesin ve Ek Teminattan Kesinti Yapılabilecek Hâller Genel Olarak Kesinti Yapılabilecek Hâller İşçi Ücretlerinin Teminattan Karşılanabilmesi Kesinti Yapılabilecek Diğer Hâller H. Kesin Teminat ve Ek Teminatın Gelir Kaydedilmesi I. Kesin ve Ek Kesin Teminatın İade Edilmesi Teminatın İade Edileceği Aşama İlişiksizlik Belgesi Getirilmesi Teminatın İadesi Teminatın Yarısının İade Edilme Usulü VIII. AVANS TEMİNAT MEKTUBU ALTINCI BÖLÜM YETERLİK KRİTERLERİ I. GENEL OLARAK YETERLİK KRİTERLERİ A. Yeterlik Kriterlerinin Parasal Tutar Olarak Belirlenmesi B. Kısmi Teklif Verilmesine İmkân Tanınan İhalelerde Yeterlik Kriterlerinin Belirlenmesi C. Teknik Şartnamede Yeterlik Kriterlerinin Düzenlenmesi II. EKONOMİK VE MALİ YETERLİK KRİTERLERİ A. Banka Referans Mektubu Banka Referans Mektubunun Düzenlenme Tarihi İşin Adının Belirtilme Zorunluluğu

14 3. Yabancı Para Cinsinden Düzenlenen Banka Referans Mektubu Banka Referans Mektubunun İmzalanması ve Teyidi Banka Referans Mektubunda Sağlanması Gereken Tutar a. Nakdî ve Gayrinakdî Kredi Kavramları b. Banka Referans Mektubunda Sağlanması Gereken Tutar Ortak Girişimde Banka Referans Mektubunun Sunulması Örnek Uygulama B. Bilanço ve Eşdeğer Belgeler Bilanço Kavramı Bilançonun Tarihi Yeni Kurulan Şirketlerin Durumu Bilançonun Onay Şekli Eşdeğer Belge Kavramı Bilançoda İstenen Oranlar a. Oranların Yetersiz Olması b. Oran Hesaplanması Örneği Bilançolarda Bilgi Eksikliği Ortak Girişimde Bilanço Sunulması Serbest Meslek Kazanç Defteri Özeti C. İş Hacmini Gösteren Belgeler Ciro Kavramı İş Hacmini Gösteren Belgelerin Tarihi Yeni Kurulan Şirketlerin Durumu İş Hacmini Gösteren Belgelerin Onay Şekli İş Hacmini Gösteren Belgelerin Güncellenmesi Yabancı Para Cinsi Üzerinden Düzenlenen Belgelerin Değerlendirilmesi Ortak Girişimde İş Hacmini Gösteren Belgelerin Sunulması İş Hacmine İlişkin İstenen Değerler a. Yıllara Yaygın İşlerde Değerler b. Değerlerin Yetersiz Olması c. Örnek Uygulamalar İş Hacmini Gösteren Belgelerde Bilgi Eksikliği Serbest Meslek Kazanç Defteri Özeti III. MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK KRİTERLERİ A. Oda Kayıt Belgesi B. Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Belgeler

15 1. İmza Sirküleri ve İmza Beyannamesi Ticaret Sicil Gazetesi a. Gazete Sunması Zorunlu Olanlar b. Gazete de Yer Alması Gerekli Zorunlu Hususlar C. Sicil, İzin ve Ruhsat D. İş Deneyimini Gösteren Belgeler Genel Olarak İş Deneyimini Gösteren Belgeler İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi a. İş Deneyim Belgesi Düzenlenme Şartları b. İş Deneyim Belgesini Düzenleyecek Makam c. İş Deneyim Belgesi Düzenleyebilecek Kurum ve Kuruluşlar.478 d. Belge Düzenleme Süresi e. Devredilen İşlerde İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi f. Ortak Girişime İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi g. İş Deneyim Belgelerinin EKAP ta Düzenlenmesi h. İş Deneyim Tutarının Tespiti Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi İş Deneyim Belgesi Düzenlenmeyen Hâllerde İş Deneyiminin Tevsiki a. Yurt İçinde Gerçekleştirilen İşlerde İş Deneyiminin Tevsiki.487 b. Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşlerde İş Deneyiminin Tevsiki c. Belge Tutarının Tespiti d. İş Artışı ve İş Eksilişinde İş Deneyim Tutarı Alt Yüklenicilere İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi a. Alt Yüklenicilere İş Deneyim Belgesi Düzenlenme Şartları b. İş Deneyim Belgesinin Tutarının Tespiti c. Belge İçin Yapılacak Başvurulara İlişkin Hususlar Yapımla İlgili Hizmet Alımları Belgelerin Geçerli Olduğu Süre İhalelerde İş Deneyimi İstenilme Zorunluluğu İş Deneyimine İlişkin İstenen Değerler a. Yıllara Yaygın İşlerde Değerler b. Ortak Girişimde İş Deneyimini Gösteren Belgelerin Sunulması İş Deneyimini Gösteren Belgelerinin Değerlendirilmesi a. İş Deneyiminin Toplanması ve Ayrıştırılması b. İş Deneyiminin Ayrıştırılmasının Zorluğu veya İmkânsızlığı.507

16 c. Mal Alımı ve Yapım İşlerine Ait İş Deneyiminin Kullanılabilmesi d. Ortağa Ait İş Deneyiminin Kullanılabilmesi aa. Tüzel Kişiliğe Belli Bir Süre Ortak Olma Şartı bb. Tüzel Kişiliğe Belli Bir Oranda Ortak Olma Şartı cc. Belgelendirilmiş Olma Şartı dd. Ortağa Ait İş Deneyiminin Kullanılmasına İlişkin Diğer Hususlar ee. Aykırı Davranışlara Uygulanacak Müeyyideler aaa. İhale Aşamasında Aykırılığın Tespit Edilmesi Hâlinde Uygulanacak Müeyyideler bbb. Sözleşmenin Uygulanması Aşamasında Aykırılığın Tespit Edilmesi Hâlinde Uygulanacak Müeyyideler e. Tüzel Kişi Ortağının Şirketin İş Deneyimini Kullanabilmesi. 516 f. İş Deneyiminin Güncellenmesi g. İhale Komisyonunun İnceleme Yetkisi Benzer İş Kavramı Deneyime İlişkin Bonservis ve Referans E. Personel Durumuna İlişkin Belgeler F. Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler ile Kapasite Raporu Kendi Malı Olmama Esası Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipman İçin Asgari Yaş Sınırı Getirilmesi Kapasite Raporu G. Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler H. Demonstrasyon (Demo) Yeterlik Kriteri Olarak Demonstrasyon Demonstrasyona Yönelik Düzenlemeler I. İşyeri Görme Belgesi IV. TİCARET ŞİRKETLERİNİN YAPILARINDA MEYDANA GELEN DEĞİ- ŞİKLİKLERİN YETERLİK KRİTERLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİL- MESİ A. Yapısal Değişiklikler Birleşme a. Ortaklık Payının ve Haklarının Korunması b. Alacakların Teminat Altına Alınması

17 2. Bölünme a. Genel Olarak Şirket Bölünmeleri b. Şirket Paylarının ve Haklarının Korunması c. Bölünmenin Dışında Kalan Malvarlığı d. Alacakların Korunması ve Sorumluluk Tür Değiştirme Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmeye İlişkin Ortak Hükümler a. Ortakların Kişisel Sorumluluğu b. İş İlişkilerinin Geçmesi B. Kamu İhale Hukuku Bakımından Şirket Yapılarında Meydana Gelen Değişiklikler YEDİNCİ BÖLÜM İHALE DIŞI BIRAKILMA HÂLLERİ I. GENEL OLARAK II. KESİNLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORCU VE VERGİ BORCU A. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Kavramı B. Kesinleşmiş Vergi Borcu Kavramı C. Ortak Girişimde Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu ve Vergi Borcu III. İŞ VE MESLEK AHLAKINA AYKIRI FAALİYETLER A. Genel Olarak İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Faaliyet B. İdare Kavramı C. İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Faaliyetin Kapsamı D. İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Faaliyetin İspatı E. Kamu İhale Kurumu nun İnceleme Yetkisi IV. 10. MADDE BELGELERİ A. İhale Tarihi Kavramı B. (a), (b) ve (g) Bentlerine İlişkin Belgeler C. (c) Bendine İlişkin Belgeler D. (d) Bendine İlişkin Belgeler E. (e) Bendine İlişkin Belgeler Mesleki Faaliyete İlişkin Mahkûmiyet Kararının Kapsamı Süreye İlişkin Hususlar Belgelerin Temin Edileceği Yerler a. Yerli İstekliler Yönünden b. Yabancı İstekliler Yönünden

18 4. Yerli ve Yabancı İstekliler Adına İhaleye Katılacakların Adli Sicil Belgeleri V. İHALE DIŞI BIRAKILACAKLARIN İHALEYE KATILMASI DURUMUNDA UYGULANACAK MÜEYYİDELER A. İhale Aşamasında Tespit Hâlinde Uygulanacak Müeyyideler B. Sözleşmenin Uygulanması Aşamasında Tespit Hâlinde Uygulanacak Müeyyideler C. Ortak Girişime Uygulanacak Müeyyideler SEKİZİNCİ BÖLÜM İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR I. KİK E GÖRE İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR A. Genel Olarak İhaleye Katılamayacak Olanlar B. İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olanlar C. Belli Suçlardan Hüküm Giyenler Terörle Mücadele Kanunu ndan Hüküm Giyenler Örgütlü Suçlardan Hüküm Giyenler Rüşvet Verme Suçundan Hüküm Giyenler D. Hileli İflas Edenler E. Örnek Uygulama F. İhale İşlemlerini Yürütenler G. İhale İşlemlerini Yürütenlerin Hısımları Hısımlık Türleri İhaleye Katılamayacak Olanların Hısımlık Derecesi İhaleye Katılanların Hısımlıktan Haberdar Olması H. Ortak Olunan Şirketler I. Danışmanlar J. İdare Bünyesindeki Vakıf, Dernek, Birlik ve Sandıklar K. Mütekabiliyet Durumu L. KİK e Göre İhaleye Katılamayacak Olanlara Uygulanacak Müeyyideler II. DİĞER KANUNLARDAN KAYNAKLANAN YASAKLAR A. Milletvekillerine Yönelik Yasaklar B Sayılı Kanun dan Kaynaklanan Yasaklar Sayılı Kanun un Kapsamı a. Ayrıldıkları Kurum ve Kuruluşta İki Yıl İçinde Görev Yapmış Olma b. Ayrılma Tarihinden İtibaren Üç Yıl Geçmemesi c. İhalenin Ayrıldıkları Birimin Görev ve Yetkisinde Yapılması. 590

19 d. Kanun dan İstisnalar C. Belediye Kanunu ndan Kaynaklanan Yasaklar D. İl Özel İdaresi Kanunu ndan Kaynaklanan Yasaklar E. Avukatlık Kanunu ndan Kaynaklanan Yasaklar F. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ndan Kaynaklanan Yasaklar.594 G. Diğer Kanunlara Göre İhaleye Katılamayacak Olanlara Uygulanacak Müeyyideler III. YASAKLI FİRMANIN ÜRÜNÜNÜN YETKİLİ BAYİ VEYA BAŞKA BİR SA- TICI TARAFINDAN TEKLİF EDİLMESİ IV. KAMU DAVASI AÇILANLARIN İHALEYE KATILAMAMASI V. ŞİRKET ORTAKLARININ YASAKLI OLMASI DURUMU VI. MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YASAKLI OLMASI DU- RUMU VII. YASAKLILIK TEYİDİ YAPILMASI A. Teyit Alınacak Aşamalar ve Kişiler B. Doğrudan Teminde Yasaklılık Teyidi DOKUZUNCU BÖLÜM YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR I. İHALE SÜRECİNDE YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR A. Birden Fazla Teklif Verilmesi Doğrudan veya Dolaylı Olarak, Asaleten ya da Vekâleten Birden Fazla Teklif Verilmesi Aynı Ürünün Bayilerinin Aynı İhaleye Teklif Vermesi B. Yasak Fiil ve Davranışta Bulunulması Hâlinde Uygulanacak Müeyyideler Yasak Fiil ve Davranışların İhale Aşamasında Tespiti Hâlinde Uygulanacak Müeyyideler Yasak Fiil ve Davranışların Sözleşme İmzalandıktan Sonra Tespiti Hâlinde Uygulanacak Müeyyideler Yasak Fiil ve Davranışların Hizmetin Kabulünden Sonra Tespiti Hâlinde Uygulanacak Müeyyideler Ortak Girişim Ortaklarına Uygulanacak Müeyyideler Ceza Kovuşturması Yapılması II. SÖZLEŞME AŞAMASINDA YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR III. İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI VERİLMESİ A. İhale Sürecinde İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Verilmesi Yasaklama Kararını Verecek Makam

20 2. Yasaklama Kararı Verilebilecek Süre Yasaklılık Süresi Tüzel Kişi Ortaklarının Yasaklılık Durumu B. Sözleşme Aşamasında İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Verilmesi C. Yasaklılık Kararı Verilinceye Kadar İstekli ve Yüklenicilerin Durumu D. İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Formunun Doldurulması IV. DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİNDE YASAKLAMA KARARI VERİLME- Sİ ONUNCU BÖLÜM TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ I. BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ A. Asıl Belgeler B. Noter Onaylı Suret Belgeler C. Aslı İdarece Görülen Belgeler D. Ticaret Sicil Gazetesi ne Özgü Durum E. İnternet Çıktısı Belgeler F. Avukatlık Kanunu na Göre Belgelerin Onaylanması G. Yabancı Dilde Düzenlenen Belgeler Yabancı Ülkede ve Yabancı Temsilcilikler Tarafından Düzenlenen Belgelerin Tasdik İşlemi Belgelerin Tercümeleri ve Tasdik İşlemi Kalite ve Standarda İlişkin Belgelerin Tasdik İşlemi II. BİLGİ EKSİKLİĞİ III. İSTEKLİLERDEN AÇIKLAMA İSTENİLMESİ IV. EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİ A. Genel Olarak B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi C. İşçilik Hesaplama Modülünün Kullanılma Zorunluluğu D. Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Uygulanması E. Fiyat Dışı Unsurlar Fiyat Dışı Unsurların Türleri Fiyat Dışı Unsurların Belirlenmesinde İdarelerin Takdir Yetkisi Fiyat Dışı Unsurların Belirlenmesi Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Uygulandığı Durumda Fiyat Dışı Unsurların Değerlendirilmesi

21 F. Teklifin Değerlendirilmesinde Esas Alınacak Ücret G. Tekliflerin Eşit Olması Fiyat Esasına Göre Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi Fiyat Dışı Unsurların Dikkate Alındığı Durumlarda Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi V. EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI İKİNCİ TEKLİFİN BELİRLENME- Sİ A. Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklifin Belirlenme Zorunluluğu B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklifin Belirlenme Yöntemi.657 C. Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklifin Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Olması D. Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibi ile Sözleşme İmzalanabilmesi VI. AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER A. Sınır Değer Kavramı Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Sınır Değerin Belirlenmesi Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmetlerde Sınır Değerin Belirlenmesi B. Aşırı Düşük Tekliflerin Açıklanması Açıklama İstenecek İş Kalemlerinin Belirlenmesi Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Kullanılabilecek Yöntemler Malzemeli Yemek Hizmetinde Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Aşırı Düşük Teklif Tespiti ve Değerlendirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar VII. YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDEKİ TEKLİFLER VIII. KISMİ TEKLİF VERİLMESİNE İMKÂN TANINAN İHALELERDE TEK- LİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ IX. TAŞIT KİRALAMA HİZMETLERİNDE TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİL- MESİ A. Genel Olarak B. Esas ve Usuller in Kapsamı C. Taşıtların Menşei ve Silindir Hacmi D. Taşıtların Yakıt ve Şoförleri E. Taşıt Hizmetlerine İlişkin Diğer Hususlar F. Taşıtların Azami Maliyeti

22 1. Taşıtların Yaklaşık Maliyetinin Tespiti Taşıtların Azami Maliyeti X. İHALE KARARININ ONAYLANMASI, İHALENİN KESİNLEŞMESİ VE KARARIN GÖNDERİLMESİ XI. İTİRAZ MERCİ VE BAŞVURU SÜRELERİ XII. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI A. Genel Olarak B. Sözleşme İmzalamaya Davet C. Sözleşme Vergileri Sözleşme ve Karar Damga Vergisi Kurum Payı Sözleşmenin İmzalanması Aşamasında İşin Süresinin Uyarlanması ve Vergi Matrahının Tespiti D. Sözleşmenin Hukuka Aykırı Olarak İmzalanması Sözleşmenin Sürelere Uyulmadan İmzalanması (Askıda Sözleşmeler) Madde Belgeleri Sunulmadan Sözleşmenin İmzalanması.693 E. İdarenin Sözleşmeyi İmzalamaması F. İsteklinin Sözleşmeyi İmzalamaması Mücbir Sebepler Nedeniyle Sözleşme İmzalanamaması Madde Belgeleri Nedeniyle Sözleşmenin İmzalanamaması Diğer Belgeler Nedeniyle Sözleşmenin İmzalanamaması G. Kısmi Teklif Verilmesine İmkân Tanınan İhalelerde Sözleşmenin İmzalanması H. Başvuru ve Teklif Belgelerinin İadesi I. İhalelerin SGK ye Bildirilmesi ONBİRİNCİ BÖLÜM İHALENİN İPTALİ I. GENEL OLARAK İHALENİN İPTALİ II. İHALE SAATİNDEN ÖNCE İHALENİN İPTALİ III. İHALE KOMİSYONUNCA İHALENİN İPTALİ A. Yeterli Teklif Olmaması Nedeniyle İhalenin İptali B. Yeterli Rekabet Sağlanamaması Nedeniyle İhalenin İptali IV. İHALE ONAYINDA İHALENİN İPTALİ V. SÖZLEŞME ÖNCESİ İHALENİN İPTALİ VI. İSTEKLİLERİN SÖZLEŞME İMZALAMAMASI NEDENİYLE İHALENİN İPTALİ

23 VII. KISMİ TEKLİFTE İHALENİN İPTALİ VIII. İPTAL KARARLARININ GERİ ALINMASI IX. İHALENİN İPTALİNE KARŞI BAŞVURULAR ONİKİNCİ BÖLÜM SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI I. SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINDA DOKÜMANIN ÖNCELİK SIRASI. 709 II. YÜKLENİCİNİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ A. Yüklenicinin Genel Sorumlulukları B. Gizlilik C. Kamu Düzenine ve Mallarına Zarar Vermeme D. Diğer Yüklenicilere Olanak Sağlanması E. İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması F. İşlerin Bakımı G. İşyerlerinin Temizlenmesi ve Tesislerin Kaldırılması H. Yüklenicinin İş Başında Bulunma Zorunluluğu III. İŞ PROGRAMI VE REVİZE PROGRAM IV. MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ A. Kabul İşlemleri Hizmet Türlerine Göre Kabul İşlemleri a. Belli Bir Çalışma Sonrasında Tamamlanarak Ortaya Çıkarılan Hizmetlerde Kabul İşlemleri b. Sürekli Nitelikteki İşlerde Kabul İşlemleri B. Kabul Sürecindeki Bakım ve Giderler C. Kısmi Kabul D. İşlerin Eksik Olarak Kabulü E. Kabul Tutanağının Onaylanması ve Kesin Hesap Raporu V. HAKEDİŞ RAPORLARININ DÜZENLENMESİ VE HAKEDİŞLERİN ÖDENMESİ A. Hakediş Raporlarının Düzenlenme Usul ve Esasları Sözleşme Bedelinin İş Süresince Dönemler İtibarıyla Ödenmesi a. Birim Fiyat Sözleşmelerde Hakediş Raporları b. Götürü Bedel Sözleşmelerde Hakediş Raporları Sözleşme Bedelinin Bir Defada Ödenmesi

24 B. Hakedişlerin Eksik Ödeneceği Hâller Genel Olarak Ücretsiz İzinli Olunan Günler (İstirahat, Ücretsiz İzin vb.) Ücretli İzinli Olunan Günler Yemek ve Yol Yardımları C. Hakedişlerden Yapılacak Kesintiler Alacaklarda Öncelik Sırası İşçi Alacakları İçin Yapılacak Kesintiler Kamu Alacakları İçin Yapılacak Kesintiler D. Hakedişlerin EKAP a Kayıt Edilmesi VI. FİYAT FARKI HESAPLANMASI A. Genel Olarak Fiyat Farkı Hesaplanması B. Fiyat Farkı Uygulama Esasları C. Fiyat Farkı Hesaplamaları Maddeye Göre Fiyat Farkı Hesaplanması a. Ücrete Fiyat Farkı Hesaplanması b. Fiyat Farkı Hesaplamalarında Yemek İstisnasının Dikkate Alınması c. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışma Ücretleri ile Fazla Çalışma Ücretlerine Fiyat Farkı Hesaplanması d. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranına Fiyat Farkı Hesaplanması ve 6. Maddeye Göre Fiyat Farkı Hesaplanması a. Katsayıların Yuvarlanması b. Katsayıların Belirlenmemesi c. Avans Verilen İşlerde Fiyat Farkı Hesaplanması Engelli İşçi Çalıştırılması Hâlinde Fiyat Farkı Hesaplanması D. Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklı Fiyat Farkı Ödemeleri Fiyat Farkı Hesaplanmasına İlişkin Genel Hususlar Toplu İş Sözleşmesinin Kapsamı ve Yürütülmesi Fiyat Farkının Hesabı ve Ödenmesi VII. ALT YÜKLENİCİLİK A. Alt Yüklenici Kavramı B. Alt Sözleşme Kavramı C. İşin Alt Yüklenicilere Yaptırılabilecek Kısımlarının Oranı D. Alt Yüklenici Olamayacaklar

25 E. Sözleşme Öncesi Alt Yükleniciliğe İlişkin Hususlar Alt Yükleniciliğe İlişkin İhale Dokümanında Düzenleme Yapılması Tekliflerin Sunulması ve Değerlendirilmesi Alt Yükleniciler İçin İdarenin Onay Vermesi Şartı F. Sözleşme Sonrası Alt Yükleniciliğe İlişkin Hususlar Personel Taşıma Hizmetlerinde Alt Yüklenicilik Yüklenici ve Alt Yüklenicilerin Sorumluluğu Sözleşmenin Devrinde Alt Yüklenicilerin Durumu Alt Yüklenici İşçilerinin SGK ye Bildirilmesi VIII. İŞİN SÜRESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ A. Sözleşme Süresinin Kısaltılması B. Sözleşme Süresinin Uzatılması Mücbir Sebepler a. İfa İmkânsızlığı aa. İmkânsızlık Türleri bb. Olağanüstü Hâller ve Mücbir Sebepler b. Kamu İhale Hukukunda Mücbir Sebepler aa. Doğal Afetler bb. Kanuni Grev cc. Genel Salgın Hastalık dd. Kısmi veya Genel Seferberlik ee. Kamu İhale Kurumu Tarafından Belirlenecek Hâller c. Mücbir Sebeplerin Sonuçları İdareden Kaynaklı Nedenlerle Süre Uzatımı İş Artışı Nedeniyle Süre Uzatımı Dokümandaki Değişiklik Nedeniyle Süre Uzatımı Hukuka Aykırı Şekilde Süre Uzatımı Verilmesi IX. GECİKME CEZASI A. Cezai Şart Kavramı Kavram Cezai Şartın Türleri B. İhalelerde Gecikme Cezası Gecikme Cezalarının Belirlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Sözleşmenin Uygulanması Aşamasında Gecikme Cezası ve İhtarname Çekilmesi a. Gecikme Cezasının Matrahı

26 b. Gecikme Cezasının Tahsili c. Kabulü Yapılabilir Durumdaki İşlerde Gecikme Cezası X. İŞ ARTIŞI VE İŞ EKSİLİŞİ A. Genel Olarak İş Artışı ve İş Eksilişi B. İş Artışı İş Artışı Yapılma Şartları İş Artışı Sınırı İş Artışında Süre Uzatımı Verilmesi İş Artışında Ek Kesin Teminat Alınması İş Artışında Damga Vergisi Sözleşmede Olmayan İşlerin İş Artışı ile Yaptırılması İş Artışında Engelli İşçilerin Durumu Özel Sektöre Yapılan İşlerde İş Artışı C. İş Eksilişi Genel Olarak İş Eksilişi İş Eksilişinde İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi XI. ÇALIŞANLARIN ÖZLÜK HAKLARI A. İşçilerin İşe Giriş ve İşten Çıkışlarında İdarenin Yetkisi B. İşçi Ücretlerinin Takibi ve Ödenmesi İşçi Ücretlerinin Kesin Teminattan Karşılanması Alacaklarda Öncelik Sırası İşçilere Dokümanda Belirtilenden Daha Yüksek Ücret Ödenmesi C. Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma İdarenin Takip Yükümlülüğü İş Artışı ve İş Eksilişi Yapılması D. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışması İdarenin Takip Yükümlülüğü İş Artışı ve İş Eksilişi Yapılması E. Ücret Eklerinin Takibi F. Yıllık Ücretli İzin İş Hukukunda Yıllık Ücretli İzin a. Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma Şartları b. Yıllık Ücretli İzin Süreleri c. İzin Kurulu d. Yıllık Ücretli İznin Kullanılmasına İlişkin Hususlar e. Yıllık Ücretli İzin Hükümlerine Aykırılık f. İş Sözleşmesinin Sona Erdiği Durumlarda Yıllık İzin Ücreti. 815

27 2. İhalelerde Yıllık Ücretli İzin Hakkına Yönelik Uygulamalar G. Hafta Tatili H. Ara Dinlenmesi XII. İŞÇİLERE KARŞI AYRIMCILIK UYGULAMALARI A. İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesi Eşit Davranma İlkesinin Niteliği ve Kapsamı Eşit Davranma İlkesinin İhlalinin İspatı Eşit Davranma İlkesine Aykırılıklarda Uygulanacak Müeyyideler B. Pozitif Ayrımcılık Uygulamaları Cinsiyet Bakımından Pozitif Ayrımcılılık Engelli, Eski Hükümlü ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan İşçiler Bakımından Pozitif Ayrımcılık a. İşçilerde Aranan Şartlar b. İşverenlerin Engelli, Eski Hükümlü ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan İşçi Çalıştırma Zorunluluğu c. İşgücünün Temin Şekli d. Engelli ve Eski Hükümlü İşçilerin Çalıştırılamayacakları İşler ve İşyerleri e. Engelli İşçilerin Primleri f. İhalelerde Engelli, Eski Hükümlü ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan İşçilerin Durumu aa. Sözleşme Öncesi Aşamaya İlişkin Hususlar bb. Sözleşmenin Uygulanması Aşamasına İlişkin Hususlar.832 C. Hizmet İhaleleri Bağlamında Eşit Davranma İlkesinin Değerlendirilmesi XIII. ALACAĞIN TEMLİKİ (DEVRİ) A. Genel Olarak Alacağın Temliki B. İhalelerde Temlik Şartları İdarenin İzin Vermesi Şartı Temliknamelerin Şekil Şartı Temlik Edilebilecek Alacaklar C. Ortak Girişimde Alacağın Temliki D. Sözleşmenin Devrinde Alacağın Temliki XIV. SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ XV. SÖZLEŞMENİN DEVRİ A. Genel Olarak Sözleşmenin Devri

28 B. Devir Şartları İhale Yetkilisinin Yazılı İzni Olması Devrin Zorunlu Hâle Gelmiş Olması Devralanın İlk İhaledeki Şartları Taşıma Gerekliliği Devredenin Son Üç Yıl İçinde Sözleşme Devretmemiş Olması Devir Sözleşmesi C. Sözleşmenin İzinsiz Devredilmesi Hâlinde Uygulanacak Müeyyideler D. Sözleşmenin Devrinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri Sözleşmenin Devrinde Kesin ve Ek Kesin Teminat Sözleşmenin Devrinde İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi Sözleşmenin Devrinde Alt Yüklenicilerin Durumu Sözleşmenin Devrinde Mevcut İşçilerin Durumu Sözleşmenin Devrinde Damga Vergileri Sözleşmenin Devrinde Alacağın Temliki E. İdarenin Sözleşmeyi Devretmesi XVI. SÖZLEŞMENİN FESHİ A. Genel Olarak Sözleşmenin Feshi B. Fesih Nedenleri Sözleşmenin İzinsiz Devri Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkûmiyeti Yüklenicinin Mali Acz İçinde Bulunması Sözleşmeye Aykırı Davranışlar Yasak Fiil ve Davranışlar İş Artışının Yasal Sınırı Aşması Mücbir Sebepler C. Sözleşmenin Feshinde Uyulacak Esaslar KAYNAKÇA KAVRAM DİZİNİ

ÖNSÖZ III BİRİNCİ BÖLÜM ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU (EKAP) I. GENEL OLARAK

ÖNSÖZ III BİRİNCİ BÖLÜM ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU (EKAP) I. GENEL OLARAK V İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...... III BİRİNCİ BÖLÜM ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU (EKAP) I. GENEL OLARAK.. 3 II. GÜNLÜK BÜLTENLER... 3 1. İHALE ARAMA. 4 A. ARAMA. 4 B. DETAYLI ARAMA.. 6 C. SEKTÖREL ARAMA..

Detaylı

... İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xxiii

... İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xxiii .... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xxiii BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR 1. Kanun un Kapsamı..... 25 1.1. Açıklamalar.. 25 1.2. Kanun a Tabi İdareler.. 25 1.3. Kanun Kapsamındaki İşler.. 33 2. Temel

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uygulama İlkeleri Madde 1-Amaç 15 Madde 2- Kapsam 15 Madde 3- İstisnalar 16 Madde 4-Tanımlar 19 Madde 5- Temel İlkeler 22 Madde 6- İhale Komisyonu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tüm Yönleriyle Hizmet Alım İhaleleri ve Sözleşme Uygulamaları HİZMET ALIM İHALELERİ VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI

İÇİNDEKİLER. Tüm Yönleriyle Hizmet Alım İhaleleri ve Sözleşme Uygulamaları HİZMET ALIM İHALELERİ VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI Tüm Yönleriyle Hizmet Alım İhaleleri ve Sözleşme Uygulamaları İÇİNDEKİLER HİZMET ALIM İHALELERİ VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI BİRİNCİ BÖLÜM HİZMET ALIM İHALELERİ 1. TANIM, KAPSAM VE GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ORTAK GİRİŞİMİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ, TÜRLERİ, UNSURLARI VE BENZER MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRILMASI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ORTAK GİRİŞİMİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ, TÜRLERİ, UNSURLARI VE BENZER MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII BİRİNCİ BÖLÜM ORTAK GİRİŞİMİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ, TÜRLERİ, UNSURLARI VE BENZER MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRILMASI I. ORTAK GİRİŞİMİN TANIMI

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci Açık İhale Süreci Teknik Şartnamenin Teknik Şartname Teknik Şartnamenin incelenmesi Ödenek kontrolünün yapılması Ödenek yeterliyse; Ödenek yetersizse; Yaklaşık maliyet değerlendirme formunun düzenlenmesi

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Giresun, 13 Haziran 2012 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi İŞ AKIŞ ŞMASI KURUM DAİR BİRİM ŞMA ADI UŞAK ÜNİVRSİTSİ SAĞLIK KÜLTÜR V SPOR DOAİR BAŞKANLIĞI SATINALMA BİRİMİ İAL İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI Diğer birimlerden satınalma talebinin ilgili ekleri ile birlikte

Detaylı

İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ İÇİNDEKİLER

İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ KISALTMALAR... 13 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER... 14 1.1. İhale süreci nedir?... 14 1.2. Çerçeve anlaşma nedir?... 14 1.3. Münferit sözleşme süreci nedir?...

Detaylı

Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler

Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Kavramsallaştırma İhale Kamu İhalesi; Kamu Alımı; Devletin kamu hizmeti sunma sorumluluğu

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması İHALE İŞLEM ADIMLARI 2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satın Alma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri www.itirazci.com 25.01.2017 Tarihli Değişiklikleri DEĞİŞEN MEVZUAT DEĞİŞEN MADDE YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ MADDENİN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HALİ 30. Madde 25.1.2017 İstenecek belgeler MADDE 30 (1) Ekonomik ve

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER MADDE 30 (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Yaklaşık

Detaylı

Biosidal Ürün Alım Süreci

Biosidal Ürün Alım Süreci Biosidal Ürün Alım Süreci 21.03.2014 Yavuz ATEŞ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Türk İhale Sisteminin Gelişimi 2886 sayılı Kanunun uygulamasında ortaya çıkan problemler, Türkiye deki Kamu ihaleleri alanındaki

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I. İHALE ÖNCESİ II. İHALE AŞAMASI III. İHALE SONRASI I.İHALE ÖNCESİ A. TALEPLERİN ALINMASI VE İHTİYACIN BELİRLENMESİ

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

İÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA (İHALE) BÜROSU MAL / HİZMET ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA (İHALE) BÜROSU MAL / HİZMET ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Adı Soyadı Unvanı / Görev Unvanı Amiri Üst Amiri Vekili Nitelikler Görev ve Sorumluluklar Seher CAN ÇEVİK Bilgisayar İşletmeni / Satınalma (İhale) Bürosu Mal / Hizmet Alımları Personeli Şube Müdürü Nüket

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO Unvanı: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Vekili: 1. Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: Sayfa No : 1

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda

Detaylı

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA EK-3 (Değişik: 3/7/2009 27277 R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA İKN (İhale Kayıt Numarası):. Madde 1- Anlaşmanın tarafları 1,2 1.1. Bu anlaşma, bir tarafta...

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satın Alma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Bu Yönetmeliğin 9 uncu Maddesi

Detaylı

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

2 Farklı Salonda. İlgili Birim Yetkilileri ve Çalışanları Davet Eder, İyi Çalışmalar Dileriz.

2 Farklı Salonda. İlgili Birim Yetkilileri ve Çalışanları Davet Eder, İyi Çalışmalar Dileriz. 2 Farklı Salonda (Son Değişiklikler Kapsamında) TEMELDEN İLERİ DÜZEYE KAMU İHALE VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI (Son Yasal ve idari Düzenlemeler Çerçevesinde) İŞ KANUNU / SOSYAL GÜVENLİK KANUNU / İŞ SAĞLIĞI

Detaylı

5. DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILACAK ALIMLARDA DÜZENLENECEK ONAY BELGESİ NEDİR?... 4

5. DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILACAK ALIMLARDA DÜZENLENECEK ONAY BELGESİ NEDİR?... 4 İçindekiler DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI REHBERİ... 3 1. DOĞRUDAN TEMİN USULÜ NEDİR?... 3 2. DOĞRUDAN TEMİN BİR İHALE USULÜ MÜDÜR?... 3 3. DOĞRUDAN TEMİN ALIM SÜRECİ NASIL İŞLER?... 3 4. DOĞRUDAN TEMİNİN GETİRDİĞİ

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR KISALTMALAR VII IX XXV XXVII BİRİNCİ BÖLÜM KIDEM TAZMİNATI I. KIDEM TAZMİNATININ TANIMI VE ŞARTLARI 1 ı. ıanımı ı 2. Hak Kazanma Şartları 2 a)

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

2008 Arama istatistikleri

2008 Arama istatistikleri 2008 Arama istatistikleri Kamu Ýhale Kurulu Kararlarý kikkararlari.com kullanýcýlarý 2008 yýlýnda neler aradý? kikkararlari.com 'da 2008 yýlý içinde yapýlan aramalara ait istatistikler aþaðýdaki gibidir:

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

2 Farklı Salonda KAMU İHALE VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI YENİ TORBA KANUNU KAPSAMINDA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI A N K A R A E Ğ İ T İ M İ

2 Farklı Salonda KAMU İHALE VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI YENİ TORBA KANUNU KAPSAMINDA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI A N K A R A E Ğ İ T İ M İ 2 Farklı Salonda KAMU İHALE VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI YENİ TORBA KANUNU KAPSAMINDA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI A N K A R A E Ğ İ T İ M İ Sayın Kamu Yöneticileri, Mali Yönetim ve Denetim ekibi olarak,

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

İçindekiler KISALTMALAR... Xİ

İçindekiler KISALTMALAR... Xİ İçindekiler KISALTMALAR... Xİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER 1.1. Genel Olarak... 1 1.2. Müteahhitlik Karneleri... 2 1.3. Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlarda İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi... 2

Detaylı

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL EĞİTİM TAŞIMALI ÖĞRENCİLERİNE ÖĞLE

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre MAL ALIMI İHALELERİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre MAL ALIMI İHALELERİ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre MAL ALIMI İHALELERİ 1 Mal Alımı Nedir? (4734 sk. M.4.) Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları ifade eder. Kit alımı ile birlikte

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM 17 YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF 17

İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM 17 YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF 17 İçindekiler KISALTMALAR 15 BİRİNCİ BÖLÜM 17 YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF 17 I. YAPIM İŞLERİ İHALELERİ VE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 17 1. Anahtar teslimi götürü bedel

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

SATIN ALMA HİZMET ALIMLARI PERSONEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI

SATIN ALMA HİZMET ALIMLARI PERSONEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI SATIN ALMA HİZMET ALIMLARI PERSONEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI Nitelikler: İlgili mevzuat, yönetmelik, yönerge ve esasları bilmek ve bunlara uygun amirlerin talimatlar doğrultusunda işlemler yapmak, Gerekli

Detaylı

KAMU İHALE VE SÖZLEŞMELERİ. Deha Emral İNTES ve TMB Yönetim Kurulları Üyesi

KAMU İHALE VE SÖZLEŞMELERİ. Deha Emral İNTES ve TMB Yönetim Kurulları Üyesi KAMU İHALE VE SÖZLEŞMELERİ Deha Emral İNTES ve TMB Yönetim Kurulları Üyesi İçerik İş deneyim, denetim ve yönetim belgeleri Aynı hakim etki altındaki firmalar Yeterlik kriterleri İhale belge bilgi eksikliği

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 16 Mart 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27876 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mühendislik Laboratuvar Binası Yapım İşi Açık

Detaylı

Açık İhale Süreci Teknik Şartname Hazırlama Süreci

Açık İhale Süreci Teknik Şartname Hazırlama Süreci Personel Müdürlüğü Açık İhale Süreci Teknik Şartname Hazırlama Süreci Teknik Şartname Teknik Şartnamenin Gelmesi Ödenek Kontrolünün Yapılması Ödenek Yeterli Ödenek Yetersiz Ödenek Aktarma Talebin Reddedilmesi

Detaylı

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Mart 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27876 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. GÜL ÜSTÜN Dr. ÖZGE OKAY İDARE HUKUKU II İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii Birinci

Detaylı

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29959 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06530 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası : Telefon:

Detaylı

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10)

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

SÜREÇ EL KİTABI. 1 Süreç Girdileri Süreç Çıktıları 2. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4. İlgili Kanun/Standart Maddeleri

SÜREÇ EL KİTABI. 1 Süreç Girdileri Süreç Çıktıları 2. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4. İlgili Kanun/Standart Maddeleri SÜRÇ L KİTABI SK 08 03-51 17.11.2017 Rev 02 1/16 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma ü 08-03-51 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Üniversitemizin

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIK ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI HEALTH INDUSTRY EMPLOYERS ASSOCIATION OF TURKEY. İçindekiler

TÜRKİYE SAĞLIK ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI HEALTH INDUSTRY EMPLOYERS ASSOCIATION OF TURKEY. İçindekiler İçindekiler 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren ihalelere girebilmek için EKAP a kayıt zorunlu hale geldi. Tebligatlar elektronik olarak EKAP a kayıtlı olduğunuz mail adreslerinize yapılacak. EKAP ta düzenlenmeyen

Detaylı

İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ

İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ Murat ARAPGİRLİ Kamu İhale E. Uzmanı & Salim DEMİREL Sayıştay Başdenetçisi Şubat, 2012 Ankara 2012 i TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Atatürk Bulvarı No: 229, 06680 Kavaklıdere

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) SIRA NO ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) HİZMETİN ADI 1. 2 Evrak Kaydı 8 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06100 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler YAYIMLANDIĞI GÜN Yürürlüğe Girecektir. MAL

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ. Sn. Bahadır KADRON

TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ. Sn. Bahadır KADRON TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ Sn. Bahadır KADRON Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile yedinci ve dokuzuncu

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI

KAMU İHALE KURULU KARARI Hizmet Alım İhalesinde İş Artışı Nasıl Yapılır? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2010/033 Gündem No : 63 Karar Tarihi : 11.05.2010 Karar No : 2010/UH.I-1312 Şikayetçi: Tuğra Temizlik Gıda İnş. Taah.

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale kayıt numarası * : GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi :

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA EK-5k BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU / /... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan Ajansın bulunduğu şehir] Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu : Açık tebligat adresi

Detaylı

İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi?

İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi? İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi? RESMİ GAZETE SAYISI: 26531 RESMİ GAZETE TARİHİ: 24.05.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/007 Gündem No : 89

Detaylı

40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI

40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI 40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Geçici teminat Madde 33- (Değişik: 30/7/2003-4964/20 md.) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAYFA 1 / 5 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Demirbaş Sarf Malzemesi Ve Hizmet Alımı Ödemelerinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne Bildirilmesi Fatura,

Detaylı