10.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELERİ VE TANIMLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELERİ VE TANIMLAR"

Transkript

1 BÖLÜM 10 : PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 10.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELERİ VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı; Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün organizasyon yapısı, görev, yetki, sorumluluk, çalışma, uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam Madde 2:Bu yönerge, Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün; organizasyon yapısı, görev, yetki, sorumluluk, çalışma, uygulama usulü ile birlikte işleyişini kapsar. Yasal Dayanak Madde 3:Bu yönerge 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Uygulama Usul ve Esasları Madde 4:Park ve Bahçeler Müdürlüğü kendisine verilen görevleri konusuna göre; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütür. İlkeler Madde 5 5.1:Kentimizin sınırlarında yetişkinlerin, gençlerin ve çocukların rekreatif faaliyetlerine hizmet etmesi amacı ile parklar dahilinde yürüyüş yolları, bisiklet yolları, spor alanları, yeşil alanlar tesis etmek. Cadde, sokak ve meydanlarda ağaçlandırma ve yeşil alan düzenlemeleri yaparak yeşil alan miktarının artması ile hem kentimizin ekolojisinin sürekliliğini sağlamak hem de estetik peyzaj görünümleri oluşturmak. Tüm yapısal ve bitkisel öğelerin bakım, onarım, iyileştirme çalışmalarını yapmak, sportif faaliyetler düzenlemek ve sunmuş olduğumuz hizmetlerde kaliteyi sağlamak. 5.2:Belediyenin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri analiz etmek, geleceğe dönük stratejiler belirlemek. 5.3:Yönetici ve diğer pozisyonlarda görev yapan personelin motivasyonunu sağlamak, performansını arttırmak ve kalite yönetimine geçmek. Tanımlar Madde 6 Belediye : Muratpaşa Belediyesi Belediye Başkanlığı : Muratpaşa Belediye Başkanlığını Müdürlük : Park ve Bahçeler Müdürlüğünü Personel : Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli tüm personeli Meclis : Muratpaşa Belediye Başkanlığı Meclisini Encümen : Muratpaşa Belediye Başkanlığı Encümenini Genel Evrak : Park ve Bahçeler Müdürlüğü Genel Evrak İşlemlerini 10.2 : ORGANİZASYON YAPISI, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Madde 7: Park ve Bahçeler Müdürlüğünün organizasyon yapısı aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır. 00.YG.01/R.00/

2 7.1 Park ve Bahçeler Müdürü 7.2 Peyzaj Uygulama ve Bitkisel Üretim Birim Servisi Servis Sorumlusu Yapısal Uygulama Sorumlusu Bitkisel Uygulama Sorumlusu Bitki Üretim Sorumlusu Bitki Üretim İşçileri ve Bahçıvan 7.3 Yapım ve Onarım Birim Servisi Servis Sorumlusu Yapım Sorumlusu Onarım Sorumlusu Kalıp, Sıva, Kaldırım, Duvar, Seramik İşçileri Marangoz Sorumlusu Demir Doğrama Sorumlusu Boya Atölye Sorumlusu 7.4 Elektrik ve Sulama Birim Servisi Servis Sorumlusu Sulama Yapım ve Bakım Sorumlusu Elektrik Yapım ve Bakım Sorumlusu Havuz Yapım ve Bakım Sorumlusu Sulama, Elektrik, Havuz İşçileri 7.5 Spor Tesisleri Birim Servisi Servis Sorumlusu Bakım İşleri Sorumlusu Tesis Sorumlusu ve Antrenör Teknik Hizmet Sorumlusu Genel Hizmet Personeli Bakım İşçisi 7.6 Çim Bakım ve Gübreleme Birim Servisi Servis Sorumlusu Çim Bakım ve Gübreleme Sorumlusu Çim Bakım İşçisi 7.7 Budama ve İlaçlama Birim Servisi Servis Sorumlusu Budama ve İlaçlama Sorumlusu Budama İşçisi 7.8 Ulaşım ve Mekanik Birim Servisi Servis Sorumlusu Başşoför Şoför Operatör 7.9 Destek Hizmetleri Birim Servisi Servis Sorumlusu Kalite Sorumlusu Kalem Sorumlusu Yazı İşleri Sorumlusu Satınalma Sorumlusu Taşınır Kayıt Sorumlusu Puantör 00.YG.01/R.00/

3 7.9.8 Evrak Kayıt ve Takip Sorumlusu Madde 8:Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 8.1:Kişi başına düşen yeşil alan miktarını standartlar seviyesine ulaştırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak. 8.2:İmar ve mülkiyet bakımından uygun yeşil alanları ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirerek yeni park alanları yapmak. 8.3:Cadde, sokak, meydan ve refüjlerde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları yapmak. 8.4:Parklarda, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, spor sahaları yapmak. 8.5:Yapımı tamamlanmış park ve muhtelif alanların rutin bakımını yapmak. 8.6:Eski park ve yeşil alanların onarım ve iyileştirme çalışmalarını yapmak. 8.7:İlçe sınırlarındaki ağaçların hem daha sağlıklı büyüyebilmeleri ve hem de vatandaşları rahatsız etmeyecek forma getirilmesi amacıyla budamalarını yapmak. 8.8:Yeşil alanlar ile ağaçlar ve süs bitkilerinin periyodik olarak belirlenen zamanlarda sulama, gübreleme, ilaçlama ve çapalama işlemlerini yapmak. 8.9:Çalışma programlarının takibini yapmak. 8.10:Parklarda bulunan tüm yapısal peyzaj donatılarına (aydınlatma elemanları, çocuk oyun elemanları, pergole, kameriye, bank, çöp kutusu, bilgilendirme panosu vb.) zarar verilmesi durumunda gerekli teknik inceleme ve tespitleri yaparak sorun gidermek. 8.11:İşyerlerinde iş güvenliğini ve işçi sağlığını sağlayacak tedbirleri almak ve aldırmak. 8.12:Park, bahçe, refüj vb. alanlardaki bitkilendirme çalışmalarına yönelik bitkisel materyal üretimi yapmak, 8.13:Müdürlük için gerekli her türlü malzeme, makine ve techizat satın alınması, bunların işletilmesi ile şartnamelerinin hazırlanmasını sağlamak. 8.14:Vatandaşlarımızın, çocuklarımızın beraber paylaşacakları ve kendilerini geliştirebilecekleri sportif faaliyetlerle ilgili kurslar düzenlemek. 8.15:Vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak, onların görüş ve isteklerini karşılayabilmek 8.16:5018 Sayılı Kanun kapsamında yıllık bütçe, performans, stratejik plan, çalışma ve faaliyet raporunu hazırlamaktır. 8.17:Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilerek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek. Madde 9:Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 9.1:Park ve Bahçeler Müdürü 9.1.1:Birim personelinin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve iş bölümü yapmak.bağlı bulunan üst makamlara sunulmak üzere hazırlanan yazıları kendisine verilen yetki sınırları içinde incelemek, parafe veya imza etmek,birim kalite hedeflerini belirlemek, revize etmek ve üst makama onaylatmak. Birim görev ve sorumluluk alanında yer alan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik iyileştirme faaliyetlerini başlatmak ve iyileştirme planları hazırlamak ve üst makama onaylatmak :Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin mesai ve çalışmalarını denetlemek, çalışmalarının verimli olmasına dikkat etmek :Üst makamlar tarafından bildirilen istek ve önerilerin zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak.birim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan kaynakların zamanında tedarik edilmesini sağlamak. Birim içinde etkin bir kayıt ve dosya sistemi kurmak, yürütmek ve geliştirmek :Birim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan kaynakların zamanında tedarik edilmesini sağlamak :Mevzuatların öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.gerektiğinde denetim ekibiyle birlikte denetimlere katılmak. 00.YG.01/R.00/

4 9.1.6:Müdürlük faaliyetleri ile ilgili hizmet gerçekleştirme ve kalite planları hazırlamak.belediye kalite yönetim kurulu tarafından yayınlanan prosedür ve talimatları uygulamak ve ilişkili dökümanların müdürlük personeli tarafından kullanılmasını sağlamak. Başkanın emri doğrultusunda encümen toplantılarına katılmak. 9.2:Peyzaj Uygulama ve Bitkisel Üretim Servisi 9.2.1:Peyzaj Uygulama ve Bitkisel Üretim Servis Sorumlusu :Mahallelerde bulunan ve imar planlarında yer alan açık alanların(parklar,meydanlar,refüjler,yaya yolları,çocuk bahçeleri,spor alanları v.s. tespitini yapmak :Tespit edilen alanların yeri,büyüklüğü,jeolojik durumu,arazinin plastiği,çevre ile olan ilişkileri ve mahalle kapsamında ihtiyaç duyulan aktiviteleri belirleyip program yapmak.bu program dahilinde tasarım yapmak ve yapısal ve bitkisel projelerini çizip alana uygulatmak :Parklarda kullanılan donatı elemanlarının(bank,pergole,çocuk oyun grubu,çöp elemanı v.s.tasarımlarını yapıp atölyelerde(marangoz,demir,boya atölyesi v.s.)üretimini sağlamak ve projedeki alanlarına montajını yaptırmak :Park yapımında kullanılan ve tasarımlarda yer alan (sert zemin,bitkisel ve yapısal malzemeler v.s.)malzemeleri araştırmak,teminini yapmak,ihale yolu ile alımını sağlamak :Bitki üretim serasında bitkilerin üretimini yaptırmak,üretilen ve dışarıdan gelen bitkilerin bakım ve muhafazasını sağlamak :Açık alan projelerinin alana aplikasyonu için ekip üyelerini belirlemek.yapılacak çalışmalarla ilgili iş bölümü yapmak :Yapısal Uygulama Sorumlusu :Peyzaj mimarı tarafından hazırlanan yapısal projelerin alanlara aplikasyonuna yardımcı olmak :Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek :Bitkisel Uygulama Sorumlusu :Peyzaj mimarı tarafından hazırlanan yapısal projelerin alanlara aplikasyonuna yardımcı olmak :Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek :Bitki Üretim Sorumlusu :Peyzaj mimarı tarafından almış olduğu talimata göre üretim serasında bitkisel materyallerin mevsimine göre çelik veya tohumlama yöntemiyle üretimini sağlamak,replikajını yaptırmak,sera içersinde bulunan bitkisel materyallerin ve dış unsurlardan gelmiş olan bitkisel materyallerin bakım ve muhafazasını (sulama,budama,dondan koruma v.s.)sağlamak :Üretim için gerekli olan bitkisel materyali araştırmak, ekip üyelerini belirlemek,yapılacak çalışmalarla ilgili iş bölümü yapmak :Sera içersine giren ve çıkan bitkisel materyallerin tespitini yapmak,alanlara plante edilmek üzere belirlenmiş bitki listesini hazırlamak :Bitki Üretim İşçileri ve Bahçıvan :Üretim serasında,bitkisel materyallerden çelik alarak ve üretim yastıklarına tohum atarak üretimini yapmak,replikaj yapmak ve sera içersinde bulunan veya dış unsurlardan gelmiş olan bitkisel materyallerin muhafazasını ve bakımını (sulama,budama,dondan koruma v.s.)yapmak :Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek. 9.3:Yapım ve Onarım Servisi 9.3.1:Yapım ve Onarım Servis Sorumlusu 00.YG.01/R.00/

5 :Açık alan projelerinin alana aplikasyonu için ekip üyelerini belirlemek.yapılacak çalışmalarla ilgili iş bölümü yapmak :Atölyelerin üretim programlarını ve kontrolünü yapmak :Park yapımında kullanılan ve tasarımlarda yer alan (sert zemin, bitkisel ve yapısal malzemeler vs.) malzemeleri araştırmak, teminini yapmak, ihale yolu ile alımını sağlamak :Uygulama yapılacak park alanlarının alt yapılarını hazırlamak :Parkların denetimini ve bakım onarım çalışmalarını yapmak :Yapım Sorumlusu :Kendisine bağlı ekiplerin görevlendirme ve denetimini yapmak :Çalışma alanları için malzeme ve ekiplerin sevkini sağlamak :İşlerin günlük takibini yapmak :Günlük puantajları tutmak 9.3.3:Onarım Sorumlusu :Kendisine bağlı ekiplerin görevlendirme ve denetimini yapmak :Çalışma alanları için malzeme ve ekiplerin sevkini sağlamak :İşlerin günlük takibini yapmak :Günlük puantajları tutmak 9.3.4:Kalıp, Sıva, Kaldırım, Duvar, Seramik İşçileri :Planlanan alanlarda beton, kalıp, sıva, kaldırım, seramik işçiliğini yapmak :Tüm Belediyeye ait alanlarda beton, kalıp, sıva, kaldırım, seramik işçiliği çalışması yapmak :Marangoz Sorumlusu :Marangoz atölyesinde yapılan işleri planlamak :Çalışanlara görev dağılımını yapmak :Atölye çalışanlarını denetlemek :İhtiyaç duyulan malzemelerin temini sağlamak :Malzemelerin kullanım alanlarını belirlemek :Birim içindeki diğer birimlerle irtibatı sağlamak :İhale ile alınan ahşap malzemelerin muayene kontrol kabul işlemlerini yapmak :Demir Doğrama Sorumlusu :Demir atölyesinde yapılan işleri planlamak :Çalışanlara görev dağılımını yapmak :Atölye çalışanlarını denetlemek :İhtiyaç duyulan malzemelerin teminini sağlamak :Malzemelerin kullanım alanlarını belirlemek :Birim içindeki diğer bölümlerle irtibatı sağlamak :İhale ile alınan demir, çelik gibi malzemelerin muayene kontrol kabul işlemlerini yapmak :Boya Atölye Sorumlusu :Boya atölyesinde yapılan işleri planlamak :Çalışanlara görev dağılımını yapmak :Atölye çalışanlarını denetlemek :İhtiyaç duyulan malzemelerin temini sağlamak :Malzemelerin kullanım alanlarını belirlemek. 9.4:Elektrik ve Sulama Servisi 9.4.1:Elektrik ve Sulama Servis Sorumlusu :Parklarda aydınlatma, elektrik ve sulama sistemleriyle ilgili eksiklikleri yıllık olarak tespit eder. 00.YG.01/R.00/

6 :Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek :Havuzların ve şelalelerin bakım ve çalışmasından sorumludur :Yeni parkların yapımı ve eski parkların elektrik ve sulama revizyon planlamasını yapar :Sulama Yapım ve Bakım Sorumlusu :Birim sorumlusu tarafından projesi yapılmış olan sulama sisteminin arazide uygulanmasını sağlamak :Mevcut yeşil alanlarda sulama sistemlerinin yapılmasını sağlamak ve sulama sezonunda yeşil alanların sulanmasını sağlamak :Yeşil alanların sulanmasında kullanılan motorlardaki teknik arızaları mühendise bildirmek :Sulama sisteminde meydana gelen arızayı (vana eksikliği gibi) ilgili kişilere bildirir :Sulama yapan elemanların takibini yapmak :Elektrik Yapım ve Bakım Sorumlusu :Birim sorumlusu tarafından projesi yapılmış olan aydınlatma sisteminin arazide ustalara ve işçilere uygulamasını yaptırmak :Elektrik ile ilgili su pompası, motor vb. araçların montajını yaptırmak :Parklardaki aydınlatma ve diğer arızaların bir üste bildirilmesi ve ustalara yaptırılması :Elektrik işlerinde çalışan elemanların takibini yapmak :Havuz Yapım ve Bakım Sorumlusu :Birim sorumlusu tarafından projesi yapılmış olan süs havuzlarının arazide uygulamasını yaptırmak :Parklardaki süs havuzlarının program dahilinde bakımlarını yaptırmak :Süs havuzlarında kullanılan motorlardaki teknik arızaları mühendislere bildirmek :Süs havuz bakımını yapan elemanların takibini yapmak :Sulama, Elektrik, Havuz İşçileri :Birim sorumlusu ve servis sorumluları tarafından projeye uygun olarak yapılacak olan sulama, elektrik sistemiyle ilgili yapım işlerinin arazide uygulanmasını yapmak :Mevcut yeşil alanları program dahilinde sulamak :Mevcut yeşil alalardaki aydınlatmaları program dahilinde kontrol ederek arızaları gidermek :Mevcut havuzların program dahilinde günlük bakım, temizlik ve suların ilaçlamasını yapmak :Havuzlarda kullanılan motorlardaki ve sistemlerdeki teknik arızaları bir üst amire bildirmek. 9.5:Spor Tesisleri Servisi 9.5.1:Spor Tesisleri Servis Sorumlusu :Spor tesislerinin işleyiş ve organizasyonunu sağlamak.servise bağlı personelin görevlerini planlamak, uygulamaları koordine etmek :Spor tesisleri sınırları içerisinde bulunan tüm yeşil alanların bakım ve onarım programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak :Stadların çim yüzeyli futbol sahalarının bakım ve ara ekimlerinin yapılmasını sağlamak :Müsabakalarda görev alacak personellerin görevlendirmelerini yapmak.gelen talepler doğrultusunda müsabakaların organizasyonunu yapmak. Servisin çalışmalarının etkin bir şekilde sağlanması için gerekli araç ve malzemeleri sağlamak. 00.YG.01/R.00/

7 9.5.2:Bakım İşleri Sorumlusu :Tribünün maçtan sonra temizlik işlerinin yapılmasını sağlamak :Genel çevre temizliğinin yapılması :Müsabakalardan sonra hasar gören yerlerin tamiratlarının yapılmasını sağlamak :Sahaların sorumluluk alanındaki park alanlarının biçilmesi, ilaçlanması, gübrelenmesi ve sulanması işlemlerini yerine getirmek :Tesis Sorumlusu ve Antrenör :Gelen talepler doğrultusunda rezervasyon ve saha tesislerini gerçekleştirmek makbuz kesmek.tesislerde malzeme ihtiyaçlarını, elektrik, sıhhi tesisatla ilgili arıza ve gerekli onarımları üst makama bildirmek :Sporcuların düzenli bir program çerçevesinde antrenmanlarını yapmalarını sağlamak.sporcuları teknik ve taktik açısından eğitmek.sporcuların çalışma ortamını hazır hale getirmek.sporcuların istek ve sorunlarını üst makamlara iletmek.sporcularla ilgili performans gelişimlerini takip etmek.antrenman, dinlenme, yemek, eğlence ve yatma zamanlarında sporcuları kontrol etmek.federasyona verilmek üzere teknik rapor hazırlamak :Teknik Hizmet Sorumlusu :Tesislerdeki elektrik arızalarını gidermek :Müsabakalarda ses sistemini kullanmak :Tesislerdeki teknik arızaları üst makama iletmek :Genel Hizmet Personeli :Gelen talepler doğrultusunda rezervasyon işlerini yapmak, :Tesislerin temizlik ve düzenini sağlamak :Bakım İşçisi :Spor tesislerinin, stadların ve parkların temizliğini yapmak :Spor tesisleri sınırları içerisindeki tüm yeşil alanların ve parkların bakım ve onarımlarını yapmak :Statların çim yüzeyli futbol sahalarının bakım ve ara ekimlerini yapmak. 9.6:Çim Bakım ve Gübreleme Servisi 9.6:Çim Bakım ve Gübreleme Servis Sorumlusu :Servisin çim bakım ve gübreleme işleri ile ilgili personelin görevlerini planlamak,uygulamaları kontrol etmek :Muratpaşa Belediye sınırları içersindeki tüm park,yeşil alan ve refüjlerin kontrolü ve çim biçimi,yabani ot temizliği, bitki dip açımı ve gübreleme programlarını hazırlayıp uygulatmak :Hizmet alım işi kapsamında çim bakım işleri biriminde çalışan personelin aylık puantaj bildirimlerinin hazırlanması :Birimin işlerinin en az masrafla,tespit edilmiş kalite, miktar ve zaman standartları çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere bağlı personeli sürekli ve süreli olarak denetlemek :Çim Bakım ve Gübreleme Sorumlusu :Muratpaşa Belediye sınırları içersindeki tüm park,yeşil alan ve refüjlerde yapılacak olan çim biçimi,yabani ot temizliği,bitki dip açımı ve gübreleme işlemlerinin uygulanmasını sağlamak :Çim Bakım İşçisi :Muratpaşa Belediye sınırları içersindeki tüm park,yeşil alan ve refüjlerde çim biçimi,yabani ot temizliği,bitki dip açımı ve gübreleme işlerini yapmak. 00.YG.01/R.00/

8 9.7:Budama ve İlaçlama Servisi 9.7.1:Budama ve İlaçlama Servis Sorumlusu :Servisin budama ve ilaçlama işleri ile ilgili personelin görevlerini planlamak,uygulamaları kontrol etmek :Muratpaşa Belediye sınırları içersindeki tüm park,yeşil alan ve refüjlerin kontrolü ile budama ve ilaçlama programlarını hazırlayıp uygulatmak :Vatandaşların dilekçe ve telefonla gelen şikayet ve budama taleplerini değerlendirmek uygun olanların gerçekleştirilmesini sağlamak :Servisin çalışmalarını etkin bir şekilde sağlanması için gerekli malzeme ve araçların teminini sağlamak :Hizmet alım işi kapsamında budama işleri biriminde çalışan personelin aylık puantaj bildirimlerinin hazırlanması :Budama ve İlaçlama Sorumlusu :Muratpaşa Belediye sınırları içersindeki tüm park,yeşil alan ve refüjlerde yapılacak olan budama ve ilaçlama işlemlerinin uygulanmasını sağlamak :Budama İşçisi :Muratpaşa Belediye sınırları içersindeki tüm park,yeşil alan ve refüjlerde budama ve ilaçlama işlerini yapmak. 9.8:Ulaşım ve Mekanik Servis 9.8.1:Ulaşım ve Mekanik Servis Sorumlusu :Birimimizdeki tüm araçların bakım ve onarımlarının düzgün yapılıp yapılmadığının denetlemek,bu işlerle ilgili gerekli planları yapmak :Personel ve arazide kullanılan malzemelerin çalışma alanlarına sevkiyatının düzgün yapılmasını sağlamak :Arazözle sulama programını yapmak ve uygulanırlığını kontrol etmek :Hizmet alımı kapsamında araçların günlük takip çizelgelerini ve şoförlerin puantajlarını hazırlamak :Vatandaştan gelen şikayetleri değerlendirmek :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni göstermek 9.8.2:Başşoför :Birimimizdeki tüm araçların bakımı ve onarım işleri, araçların günlük sevkiyatları, şoförlerin arazideki malzeme nakil işlerinden sorumludur :Arozözle yapılan sulamaların kontrolü :Personelin görev yerlerine dağılımı :Araçların zorunlu trafik sigortaları, fenni muayenelerini, egzoz muayenelerini yaptırmak 9.8.3:Şoför :Kendisine teslim edilen aracı ( pikap, su tamir aracı vb ) en iyi şekilde kullanmak :Kendisine verilen işleri zamanında ve eksiksiz olarak yapar :Kendisine teslim edilen aracın bakımından ve temizliğinden sorumludur :Operatör :Kendisine teslim edilen aracı ( kepçe ) en iyi şekilde kullanmak :Kendisine verilen işleri zamanında ve eksiksiz olarak yapar :Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek 9.9:Destek Hizmetleri Servis 9.9.1:Destek Hizmetleri Servis Sorumlusu 00.YG.01/R.00/

9 :Belediyemize bağlı Müdürlüklerin 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 22/d maddesi gereği doğrudan temin gerektiren ihtiyaçlarının cins,miktar ve özelliklerine göre öncelikle Kamu Kurum kuruluşlarından temin edilemeyen veya üretimi bulunamayan malzemelerin öncelikle mahalli olmak üzere fiyat araştırmasını yaparak ihtiyaca en uygun,en kaliteli malın teminini sağlamak :Belediyemize ait doğrudan temin ve ihale usulü ile yapılan tüm alımların fatura aşamasında,evraklarını düzenlemek ve ödeme emrine bağlı olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü ne intikalini sağlamak :Firmalara fiyat soruşturması yapmak :Ödeme emri hazırlamak ve takibini gerçekleştirmek :Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek :Kalite Sorumlusu :Birim Kalite Geliştirme Ekibi Faaliyet toplantılarına katılmak, görüş ve önerilerde bulunmak, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardına uygun Veri toplama Yöntemlerinin oluşturulması ile ilgili müdürlüğümüze bağlı tüm birimler ile koordinasyonu sağlamak, Birimde ISO 9001:2000 Standardına uygun dokümantasyon yapısının oluşturulması çalışmalarını gerçekleştirmek, birim dokümantasyon yapısını standarda ve dokümanların kontrolü prosedürüne uygunluk ve yeterlilik açısından gözden geçirmek, oluşturulan dokümanları uygunluk açısından kontrol etmek ve uygun olan dokümanların uygulamaya konması için birim amirinin onayını almak, onaylanan dokümanların birimde uygulamaya geçirilmesini sağlamak.birimin uygulamakla zorunlu olduğu tüm İç ve Dış Kaynaklı Dokümanların Güncellenmesi ve revize edilmesi ile ilgili çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak :Veri toplama Yöntemlerinin oluşturulması ile ilgili müdürlüğümüze bağlı tüm birimler ile koordinasyonu sağlamak, Birim hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalara ışık tutacak verilerin toplanması için planlama yapmak ve birimde veri toplama alt yapısının oluşturulmasını sağlamak :Birim Kalite Geliştirme Ekibi Faaliyet toplantılarına katılmak, görüş ve önerilerde bulunmak, Kayıtların Kontrolü prosedürüne ve Arşiv Yönetmeliğine göre birim arşivini oluşturmak :Kalem Sorumlusu :Vatandaştan gelen dilekçelerin değerlendirilmesi :Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemlerini yerine getirmek görevi ile ilgili evrakları ve dökümanları korumak ve saklamak :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Sorumlu olduğu amirlere verilen diğer görevleri yerine getirmek :Yazı İşleri Sorumlusu :Müdürlükler yada dış birimler arası tüm yazışmaları yapmak :Satınalma Sorumlusu :Belediyemize bağlı Müdürlüklerin 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 22/d maddesi gereği doğrudan temin gerektiren ihtiyaçlarının cins,miktar ve özelliklerine göre öncelikle Kamu Kurum kuruluşlarından temin edilemeyen veya üretimi bulunamayan malzemelerin öncelikle mahalli olmak üzere fiyat araştırmasını yaparak ihtiyaca en uygun,en kaliteli malın teminini sağlamak :Belediyemize ait doğrudan temin ve ihale usulü ile yapılan tüm alımların fatura aşamasında,evraklarını düzenlemek ve ödeme emrine bağlı olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü ne intikalini sağlamak :Firmalara fiyat soruşturması yapmak :Ödeme emri hazırlamak ve takibini gerçekleştirmek. 00.YG.01/R.00/

10 9.9.6:Taşınır Kayıt Sorumlusu :Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak :Harcama birimince edinilen taşınırların muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak,tartarak,ölçerek teslim almak,doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek :Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak,bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek :Tüketime ve kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek :Taşınırların yangına,ıslanmaya,bozulmaya,çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak :Taşınır mal yönetmeliği doğrultusunda( TMY) alınan demirbaşların kaydını,devrini veya hurdaya çıkacakların tespitini yapmak :Ambarda çalınan veya olağanüstü nedenlerden dolayı,meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek :Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak,harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek,sayımlarını yapmak ve yaptırmak :Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek,sayımlarını yapmak ve yaptırmak :Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak :Puantör :İşçi Aylık maaş puantajı düzenlemek :İşçi Aylık Fazla Mesai puantajı düzenlemek :Memur Aylık Fazla Mesai Puantajı düzenlemek 9.9.8:Evrak Kayıt ve Takip Sorumlusu :Birimler arası ve dış birimler arasındaki tüm evrakları doğru bir şekilde yerine ulaştırmak. 00.YG.01/R.00/

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALISMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUK DAYANAK, İLKELER

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALISMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUK DAYANAK, İLKELER PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALISMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUK DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Kırklareli Belediyesi Park

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Park

Detaylı

SU VE KANALĐZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKĐLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĐ DAYANAK, ĐLKELER ve TANIMLAR

SU VE KANALĐZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKĐLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĐ DAYANAK, ĐLKELER ve TANIMLAR SU VE KANALĐZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKĐLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĐ DAYANAK, ĐLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Su

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kabul Tarihi..: 03/ 08 / 2010 Kanun No : 5393 Madde No...: 15-18 Meclis Sayı No..: 56 T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI Temizlik İşleri Müdürü Şef İdari İşler Servisi Kent Temizliği Servisi Üretim Planlama Servisi Ambalaj Atığı Toplama Taşıma Hizmet Servisi Servisi Ulaşım Servisi

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Teşkilat Yapısı Amaç MADDE 1 1) Bu yönetmelik, nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı nın

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü nün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, Sultangazi Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü nün, Sultangazi

Detaylı

8.1 : AMAÇ, KAPSAM,YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

8.1 : AMAÇ, KAPSAM,YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 8 : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 8.1 : AMAÇ, KAPSAM,YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Mali hizmetler Müdürlüğü organizasyon

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkin, verimli ve zamanında

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK 1/15 SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM VE

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/01/2015 KARAR NO: 2015-1 Belediyemiz ekmek fırının durumu hakkımda bilgi verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınmasına

Detaylı

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BAġKANLIK MAKAMI

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BAġKANLIK MAKAMI DENĠZLĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ (*) BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Denizli Belediyesi birimlerinin kuruluş, görev,

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İDARİ

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, bilgi işlem alt yapısını oluşturmak, güncelleştirmeleri takip Bederek uygulamak suretiyle üniversitemiz akademisyenleri, araştırmacıları,

Detaylı

T.C KARS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C KARS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C KARS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. K Ü T A H Y A B E L E D İ Y E S İ F E N İ Ş L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ - 2 0 0 9 - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

1. GENEL BİLGİLER A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Kurum un yetki, görev ve sorumlulukları Tablo 1 18 de yer almaktadır. Tablo 1: Genel Müdür Görev, Yetki ve Sorumluluklar Genel Müdürlüğü temsil etmek.

Detaylı