SİİRT BELEDİYESİ YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER VE HİZMET MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİİRT BELEDİYESİ YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER VE HİZMET MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI"

Transkript

1 SİİRT BELEDİYESİ YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER VE HİZMET MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU Ağustos 2015

2 SİİRT BELEDİYESİ YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER VE HİZMET MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Araştırma Amacı, Kapsamı ve Örneklemi Araştırma, Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından 2015 yılı Ağustos ayında Siirt Belediye sınırında, yerel yönetimlerden beklentiler ve Siirt Belediyesi hizmetlerinden memnuniyet durumunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemesi, Siirt belediye sınırları içinde yer alan mahallelerin, TÜİK 2014 verilerine dayanarak, nüfus payları temelinde tabakalı örnekleme ile yapılmış ve her tabakada yer alan sokaklardan rastgele seçilen örnekleme anket uygulanmıştır. Bu doğrultuda araştırmanın örneklem hesabında %95 güven düzeyi ile çalışılmış ve göz yumulabilir yanılgı payı %3 olarak kabul edilmiştir. Böylece araştırma alanımızı oluşturan Siirt belediye sınırlarında 1001 hanede yüz yüze görüşmeler ile anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler istatistik programına (SPSS) aktarılarak analizler yapılmıştır.

3 MAHALLE (%) VEYSEL KARANİ YENİ ÜLKÜ ULUS TINAZTEPE SAKARYA KOOPERATİF KARAKOL İNÖNÜ EVREN DUMLUPINAR DOĞAN ÇAL CONKBAYIR BATI BAHÇELİEVLER HALENZE ALGÜL ALAN AFETEVLERİ 0,7 0,4 1,2 0,7 1,1 0,9 2,5 1,8 3,3 5,4 4,6 3,7 3,0 3,1 4,6 5,1 11,9 14,0 15,4 16,6 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 Araştırma örneklemi, yukarıda da belirtildiği gibi mahalle nüfusları temel alınarak hesaplanmıştır. Bu bağlamda araştırmanın %3,1 i Afetevleri mahallesinde, %5,1 i Alan mahallesinde, %3 ü Algül mahallesinde, %0,4 ü Halenze mahallesinde, %14 ü Bahçelievler mahallesinde, %0,9 u Batı mahallesinde, %3,7 si Conkbayır mahallesinde, %4,6 sı Çal mahallesinde, %5,4 ü Doğan mahallesinde, %3,3 ü Dumlupınar mahallesinde, %15,4 ü Evren mahallesinde, %1,1 i İnönü mahallesinde, %0,7 si Karakol mahallesinde, %11,9 u Kooperatif mahallesinde, %1,8 i Sakarya %2,5 i Tınaztepe mahallesinde, %4,6 sı Ulus mahallesinde, %0,7 si Ülkü mahallesinde, %16,6 sı Yeni mahallesinde ve %1,2 si Veysel Karani mahallesinde yapılmıştır.

4 KİŞİ VE HANE BİLGİLERİ verilmiştir. Kişi ve hane bilgilerinde ilk olarak görüşme yapılan kişilerin cinsiyet bilgilerine yer CİNSİYET (%) Kadın 49,1% Erkek 50,9% Buna göre grafikte de görülebileceği gibi araştırma grubunun %49,1 i kadın, %50,9 u erkeklerden oluşmaktadır.

5 YAŞ GRUP (%) 30 29, ,3 22, ,4 4, Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 65 + Yaş Araştırma grubunda yer alanların yaş gruplarına ilişkin verilere yukarıda yer verilmiştir. Buna göre araştırma grubunun %22,3 ü yaş, %29,9 u yaş, %22,1 i yaş, %14 ü yaş, %7,4 ü yaş ve %4,3 ü 65 ve üzeri yaş aralığında yer almaktadır.

6 MEDENİ DURUMUNUZ (%) 80 76, , ,5 1,3 Evli Bekâr Boşanmış Eşi Ölmüş Kişi ve hane bilgilerinde yer verilen bir diğer soru medeni duruma ilişkindir. Buna göre araştırma grubunda yer alanların %76,1 i evli, %22,1 i bekâr, %0,5 inin boşanmış ve %1,3 ünün eşinin ölmüş olduğu grafikten görülmektedir.

7 KAÇ ÇOCUĞUNUZ VAR (%) , ,6 10,6 11,4 12,2 9,1 8,2 15,2 5 0 Yok Çocuk sahipliğine ilişkin grafiğe yukarıda yer verilmiştir. Buna göre çalışma grubunun %25,7 sinin çocuğu yokken, %7,6 sının bir, %10,6 sının iki, %11,4 ünün üç, %12,2 sinin dört, %9,1 inin beş, %8,2 snin altı ve %15,2 sinin altıdan fazla çocuğu bulunmaktadır. Çalışma grubunda ortalama çocuk sahipliği 3,35 tir.

8 DOĞDUĞU YERLEŞİM BİRİMİ (%) Köy 37,1% Şehir Merkezi 62,9% Araştırma grubunda yer alanların doğduğu yerleşim yeri bilgilerine yukarıda yer verilmektedir. Buna göre araştırma grubunun %37,1 i kırsal yerleşim birimi (köy) de doğduğunu aktarmışken, %62,9 u kent merkezinde doğduğunu belirtmiştir.

9 YAŞAM SÜRESİ (%) ,2 5,2 4,9 4,4 7,2 7 6,1 Kişi ve hane bilgilerinde yer verilen bir diğer soru Siirt te kaç yıldır yaşadıklarına ilişkindir. Alınan yanıtlara göre çalışma grubunun %65,2 si doğduğundan beri Siirt te yaşadığını belirtmişken, %5,2 si 1-5 yıl, %4,9 u 6-10 yıl, %4,4 ü yıl, %7,2 si yıl, %7 si yıl ve %6,1 i 25 yıldan fazla bir süredir Siirt te yaşadığını belirtmiştir.

10 GÜNDELİK HAYATTA EN ÇOK HANGİ DİLİ KULLANIYORSUNUZ (%) 70 69, ,3 Türkçe Kürtçe Arapça 7,9 Bilindiği gibi Siirt çok kültürlü, çok dilli bir toplumsal yapıya sahiptir. Bu bağlamda araştırma grubuna gündelik hayatlarında en çok hangi dili kullandıkları sorusu yöneltilmiştir. Buna göre araştırma grubunun %22,3 ü Türkçeyi, %69,8 i Kürtçeyi ve %7,9 u Arapçayı gündelik yaşamlarında en çok kullandıklarını belirtmişlerdir.

11 EĞİTİM DURUMUNUZ (%) ,8 26, ,2 15, ,7 9 0,6 Eğitim, kentin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısında etkili en önemli etkenlerden biridir. Buna göre araştırma grubunun eğitim durumlarına bakıldığında, araştırmaya katılanların %27,8 i okur-yazar olmadığını, %4,7 si okur-yazar olmasına rağmen herhangi bir diplomaya sahip olmadığını belirtmişken, %26,2 si ilkokul, %9 u ortaokul, %16,2 si lise, %15,5 i üniversite ve %0,6 sı lisansüstü mezunu olduğunu bildirmiştir.

12 İSTİHDAM DURUMU (%) Çalışmak İstemiyor Çalışamaz halde İşsiz, iş arıyor Öğrenci Ev kadını Emekli Çiftçi, ziraatçı, hayvancı Marjinal sektör (işportacı simitçi..vb Profesyonel meslek (Mim.,Av.,Dr.vb ) Tüccar/sanayici/işadamı Küçük esnaf / zanaatkâr /şoför vs İşçi Özel sektörde memur, müdür vd (Banka vb.) Devlet memuru, şef, müdür vd 0,1 0,5 4,2 7,3 9 4,7 1 3,9 0,3 0,1 3,6 7,8 15,3 42, İstihdam durumu sosyo-kültürel tutumlardan siyasal tercihlere kadar geniş bir yelpazede etkisi olan önemli bir etkendir. Buna göre araştırma grubunun %7,8 i devlet memuru, %0,5 i özel sektörde memur, %15,3 ü işçi, %3,6 sı küçük esnaf, %0,1 i tüccar, %0,3 ü profesyonel meslek sahibi, %3,9 u marjinal sektör, %1 i çiftçi, ziraatçı, hayvancı, %4,7 si emekli, %42,2 si ev kadını, %9 u öğrenci, %7,3 ü işsiz, %4,2 si çalışamaz halde ve %0,1 i çalışmak istemiyor olduğunu bildirmiştir.

13 HANEDEN YAŞAYAN KİŞİ SAYISI (%) 60 54, ,1 16,7 5, Kişi 5-8 Kişi 9-12 Kişi 13+ Kişi Kişi ve hane bilgilerinde yanıt aranan bir diğer soru hanede yaşayan kişi sayısıdır. Alınan yanıtlara göre araştırma grubunun %24,1 i 1-4 kişi, %54,1 ı 5-8 kişi, %16,7 si 9-12 kişi ve %5,1 i 13 ve üzeri kişi olarak hanede yaşayan kişi sayısını belirtmiştir. Ayrıca hanede yaşayan kişi sayısı ortalaması 6,72 kişi olarak hesaplanmıştır.

14 ,6 HANE AYLIK GELİR (%) , ,9 14, ,7 1,5 0, TL TL TL TL TL TL 5000 TL ve üzeri Grafikten görüldüğü gibi araştırma grubunun %25,2 si hane aylık gelirini TL arasında, %39,6 sı TL arasında belirtmiştir. Bununla birlikte araştırma grubunun %14,9 u TL arası, %14,6 sı TL arası, %3,7 si TL arası, %1,5 i TL arası ve %0,5 i 5000 TL ve üzeri hane aylık gelir beyanında bulunmuşlardır.

15 SOSYAL GÜVENCENİZ (%) ,8 28,7 0,6 39,9 7,5 9,8 0,7 Sosyo-ekonomik bulgularda yer verilmesi gereken önemli bir veride sosyal güvenlik kaydına dairdir. Buna göre araştırma grubunun %12,8 inin herhangi bir sosyal güvenlik kaydı bulunmazken, %28,7 sinin genel sağlık sigortası olduğu ve priminin devletçe ödendiği, %0,6 sının ise yine genel sağlık sigortasının olduğu ancak priminin kendilerince ödendiği belirlenmiştir. Ayrıca araştırma grubunun %39,9 unun SSK, %7,5 inin BAĞ-KUR, %9,8 inin Emekli Sandığı ve %0,7 sinin özel sigorta kaydı bulunmaktadır.

16 YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER SİİRT TE YAŞAMAKTAN MUTLU MUSUNUZ? (%) 80 76, ,3 Çok Mutluyum 5,1 Mutluyum Kararsızım Mutlu Değilim Hiç Mutlu Değilim 11 2,1 Bu bölümde doğrudan olarak yerel yönetimlerden beklentilerin neler olduğunu tespit edebilecek sorulara geçmeden önce araştırma grubunda yer alanların genel olarak Siirt te yaşamaktan mutlu olup olmadıkları çalışma kapsamında ele alınmıştır. Buna göre araştırma grubunun %81,8 i farklı derecelerde de olsa Siirt te yaşamaktan mutlu olduğunu belirtmişken, %13,1 i yine farklı derecelerde mutlu olmadığını bildirmiştir. Ayrıca %5,1 lik bir kesim de kararsız olduğunu aktarmıştır.

17 SİİRT TE YAŞAMAKTAN MUTLU MUSUNUZ? * CİNSİYET (%) Siirt te Yaşamaktan Mutlu musunuz? Erkek Cinsiyet Kadın Toplam Çok Mutluyum 4,8 5,8 5,3 Mutluyum 77,3 75,6 76,5 Kararsızım 4,8 5,3 5,1 Mutlu Değilim 11 11,1 11 Hiç Mutlu Değilim 2,1 2,2 2,1 plam Cinsiyetler açısından değerlendirme yapıldığında; kadınların erkeklere göre mutluluk oranının çok az daha yüksek, mutsuzluk oranının çok az daha düşük olduğu yukarıdaki tabloya bakıldığında söylenebilir.

18 BELEDİYE HİZMETLERİ AÇISINDAN SİİRT İN EN ÖNEMLİ 1. SORUNU (%) ,6 28,7 11,2 9 5,2 2,9 1,6 1,4 7,4 Hizmet alanların, yaşadıkları kentte, yerel yönetim hizmetleri açısından önemli gördükleri sorunların neler olduğu, özellikle yerel yönetimlerin, hizmet planlama aşamasında, dikkate alması gereken olgular arasında olmalıdır. Bu kapsamda araştırma grubuna Siirt in en önemli sorunlarından ilk üçünü önem sırasına göre sıralaması söylenmiştir. Yukarıdaki grafikte ilk sırada yer alan soruna ait yanıtlar görülmektedir. Buna göre Siirt in en önemli sorunu sıralamasında ilk sırada %32,6 ile yol, kaldırım yapım, onarım eksikliği yer almaktadır. Bunu %28,7 ile çöp ve temizlik hizmetleri eksikliği, %11,2 ile çocuk parkları ve oyun alanı, %9 ile altyapı, kanalizasyon içme suyu sorunu, %5,2 ile yeşil alan, park ve bahçeler, %2,9 ile yoksullara yardım eksikliği, %1,6 ile sosyal faaliyet eksikliği ve %1,4 ile sportif faaliyet eksikliği takip etmektedir.

19 Siirt in En Önemli 1. Sorunu BELEDİYE HİZMETLERİ AÇISINDAN SİİRT İN EN ÖNEMLİ 1. SORUNU * CİNSİYET (%) Cinsiyet Erkek Kadın Toplam Yol/Asfalt/kaldırım yapım/onarım 33,7 31,5 32,6 Çöp ve temizlik hizmetleri 25 32,5 28,7 Çocuk parkları ve oyun alanları 10,3 12,1 11,2 Altyapı/kanalizasyon, içme suyu 9,9 8 9 Yeşil alan, park ve bahçeler 6 4,3 5,2 Yoksullara yardım/ sosyal destek 2 3,9 2,9 Eğitim/kültürel ve/veya sosyal faaliyet eksikliği 1,8 1,4 1,6 Spor tesisleri/sportif faaliyetler eksikliği 2 0,8 1,4 Diğer 9,3 5,5 7,4 Toplam Yukarıdaki tabloda Siirt in en önemli 1. Sorunun ne olduğuna dair Cinsiyetler açısından yapılmış olan karşılaştırma yer almaktadır. Buna göre yol, kaldırım, altyapı ve kanalizasyonu ve yeşil alan, park ve bahçeleri sorun olarak görme erkeklerde, çöp ve temizlik, çocuk parkı ve oyun alanları ve sosyal yardım konularına dair sorun algısının kadınlarda daha ön plandadır.

20 Siirt in En Önemli 1. Sorunu TL TL TL TL TL TL 5000 TL ve üzeri Toplam BELEDİYE HİZMETLERİ AÇISINDAN SİİRT İN EN ÖNEMLİ 1 SORUNU * HANE AYLIK GELİR (%) Hane Geliri Yol/Asfalt/kaldırım yapım/onarım 31, ,8 37,9 29, ,6 Çöp ve temizlik hizmetleri 29,2 25,9 27,7 33,1 35,1 26, ,7 Çocuk parkları ve oyun alanları 14 12,3 8,1 9 5,4 6,7 11,2 Altyapı/kanalizasyon, içme suyu 10,4 9,2 8,8 6,2 2,7 26,7 9 Yeşil alan, park ve bahçeler 3,6 4,6 5,4 5,5 18,9 6,7 5,2 Yoksullara yardım/ sosyal destek 4,4 3,8 1,4 0,7 2,9 Eğitim/kültürel ve/veya sosyal faaliyet eksikliği 0,8 1,8 3,4 0,7 6,7 1,6 Spor tesisleri/sportif faaliyetler eksikliği 0,8 1,3 2,7 0,7 5,4 1,4 Diğer 5,2 10,1 6,7 6,2 2,8 6,5 7,4 Toplam Hane aylık gelir ve Siirt in en önemli 1. Sorunları karşılaştırmasına yukarıdaki tabloda yer verilmektedir. Buna göre TL arası gelir gruplarında yol, kaldırım yapı onarım sorununun; TL ve üzeri gelir gruplarında ise çöp ve temizlik hizmetleri sorununun 1. Öncelikli sorun olduğu görülmektedir. Bunun yanında çocuk parkı ve oyun alanları, altyapı, kanalizasyon ve sosyal yardım talebi TL gelir grubunda, yeşil alan ve park talebi TL gelir grubunda diğer gelir gruplarına göre daha ön plandadır.

21 BELEDİYE HİZMETLERİ AÇISINDAN SİİRT İN EN ÖNEMLİ 2. SORUNU (%) ,4 17,1 13,6 13,2 11,6 3,8 3,2 2,8 1,6 8,7 Araştırma grubunun Siirt teki en önemli ikinci sorun algısına yukarıda yer verilmektedir. Buna göre kente ikinci sorun algısında ilk sırada %24,4 ile altyapı, kanalizasyon ve içme suyu sorunu yer almaktadır. Bunu %17,1 ile çöp ve temizlik hizmetleri, %13,6 ile yol, kaldırım, %13,2 ile çocuk parkı ve oyun alanları, %11,6 ile yeşil alan park ve bahçeler, %3,8 ile eğitim kültür ve sosyal faaliyet eksikliği, %3,2 ile yoksullara yardım eksikliği, %2,8 ile sportif faaliyet eksikliği ve %1,6 ile otopark eksikliği sorunu izlemektedir.

22 BELEDİYE HİZMETLERİ AÇISINDAN SİİRT İN EN ÖNEMLİ 3. SORUNU (%) Diğer Toplu taşıma/ ulaşım sorunları Otopark Sağlık hizmetleri eksikliği Kenti tanıtım eksikliği Spor tesisleri/sportif faaliyetler eksikliği Çarpık yapılaşma Eğitim/kültürel ve/veya sosyal faaliyet Yoksullara yardım/ sosyal destek Altyapı/kanalizasyon, içme suyu Çocuk parkları ve oyun alanları Yeşil alan, park ve bahçeler Yol/Asfalt/kaldırım yapım/onarım Çöp ve temizlik hizmetleri 2 2,1 2,2 2,8 3 3,7 8,3 8 8,5 8,8 9,1 12,1 12,2 17, Kentte görülen en önemli üçüncü soruna ait bulgulara yukarıda yer verilmektedir. Buna göre araştırma grubuna göre Siirt in en önemli üçüncü sorunu %17,2 lik bir oran ile çöp ve temizlik hizmetleridir. Bunu %12,2 ile yol, kaldırım sorunu, %12,1 ile yeşil alan park bahçeler, %9,1 ile çocuk parkı ve oyun alanlarının yetersizliği, %8,8 ile altyapı, kanalizasyon, içme suyu, %8,5 ile yoksullara sosyal yardım eksikliği, %8 ile eğitim, kültür ve sosyal faaliyet eksikliği, %3,7 ile çarpık yapılaşma, %3 ile sportif faaliyet eksikliği, %2,8 ile kenti tanıtım eksikliği, %2,2 ile sağlık hizmetleri eksikliği, %2,1 ile otopark eksikliği ve %2 ile toplu taşıma, ulaşım sorunu takip etmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde Siirt te yol kaldırım, çöp ve temizlik hizmetleri eksikliği ve altyapı, kanalizasyon, içme suyu sorununa dair sorun algısının olduğunu belirtmek mümkündür. Bu noktada araştırma grubuna doğrudan olarak belediyenin hangi konulara önem vermesini istersiniz sorusu yöneltilerek, öncelik sırasına göre 3 yanıt istenmiş ve halkın hizmet talebi beklentisinin ne yönde olduğu tespit edilmek istenmiştir.

23 SİİRT BELEDİYESİ NİN ÖNEM VERMESİNİ İSTEDİĞİNİZ 1. ÖNCELİK (%) Diğer Konut sorununu çözen projelere Kreş/çocuk bakım evi projelerine Çağdaş bir kent olma çalışmalarına Uyuşturucu (Madde Bağımlılığı) ile Meslek edindirme kurslarına Sosyal Yardımlara 7,3 1,6 1,7 2,7 3,8 8,9 33,5 Çöp, Temizlik, park, bahçe gibi klasik 40, Alınan yanıtlara göre Siirt te 1. Öncelikli olarak önem verilmesi istenen husus, araştırma grubunun %40,5 ine göre klasik belediyecilik hizmetleridir. Bunu %33,5 ile sosyal yardımlar sorunu, %8,9 ile meslek edindirme kursları, %3,8 ile madde bağımlılığı ile mücadele çalışmaları, %2,7 ile çağdaş bir kent olma çalışmaları, %1,7 ile kreş ve %1,6 ile konut sorununu çözen projeler izlemektedir.

24 Siirt. Belediyesi nin Önem Vermesini İstediğiniz 1. Konu SİİRT BELEDİYESİ NİN ÖNEM VERMESİNİ İSTEDİĞİNİZ 1. ÖNCELİK * CİNSİYET (%) Cinsiyet Erkek Kadın Toplam Çöp, Temizlik, park, bahçe gibi klasik hizmetlere 40,2 40,9 40,5 Sosyal Yardımlara 31,1 35,9 33,5 Meslek edindirme kurslarına 9 8,8 8,9 Uyuşturucu (Madde Bağımlılığı) ile mücadele çalışmalarına 5,2 2,5 3,8 Çağdaş bir kent olma çalışmalarına 3,2 2,3 2,7 Kreş/çocuk bakım evi projelerine 1,2 2,3 1,7 Konut sorununu çözen projelere 1,6 1,6 1,6 Diğer 8,5 5,7 7,3 Toplam Cinsiyetler açısından Siirt Belediyesi nden 1. Öncelikli olarak önem verilmesi istenen hizmetlere ait veriler yukarıdaki tabloda sunulmaktadır. Buna göre klasik belediyecilik hizmetleri, sosyal yardımlar talebi kadınlarda, meslek edindirme kursu ve madde bağımlılığı ile mücadele talebi erkeklerde daha önceliklidir.

25 Siirt Belediyesi nin Önem Vermesi Gereken 1.öncelik TL TL TL TL TL TL 5000 TL ve üzeri Toplam SİİRT BELEDİYESİ NİN ÖNEM VERMESİNİ İSTEDİĞİNİZ 1. ÖNCELİK* HANE AYLIK GELİR (%) Hane Geliri Çöp, Temizlik, park, bahçe gibi klasik hizmetlere 42,3 34,5 45,3 48,3 37,8 46, ,5 Sosyal Yardımlara 41,9 38,4 29,1 19,3 8,1 13, ,5 Meslek edindirme kurslarına 4 10,2 9, ,9 6,7 8,9 Uyuşturucu (Madde Bağımlılığı) ile mücadele çalışmalarına 2 4,6 3,4 4,8 5,4 6,7 3,8 Çağdaş bir kent olma çalışmalarına 1,2 2 2,7 6,9 2,7 6,7 2,7 Kreş/çocuk bakım evi projelerine 1,2 0,5 2 2,8 13,5 1,7 Konut sorununu çözen projelere 0,8 2,3 0,7 5,4 13,3 1,6 Diğer 6,6 7,5 7,3 6,9 8,2 6,6 20 7,3 Toplam Gelir durumu açısından aynı soru karşılaştırıldığında; 1. öncelikli önem verilmesi gereken hizmet talebinin TL haricindeki tüm gelir gruplarında klasik belediyecilik hizmetlerinin olduğu TL gelir grubunda ise sosyal yardımların talep edildiği görülmektedir. Bununla birlikte meslek edindirme kursu talepleri TL gelir grubunda, madde bağımlılığı ile mücadele çalışmaları talebi TL gelir grubunda, çağdaş bir kent olma çalışmalarının TL gelir grubunda daha öne çıktığı görülmektedir.

26 SİİRT BELEDİYESİ NİN ÖNEM VERMESİNİ İSTEDİĞİNİZ 2. ÖNCELİK (%) Diğer Evde sağlık hizmetine Engelli destek projelerine Toplumsal cinsiyet çalışmalarına Kreş/çocuk bakım evi projelerine Gençlik merkezine Konut sorununu çözen projelere Eğitim ve etüt hizmetlerine Çağdaş bir kent olma çalışmalarına Uyuşturucu (Madde Bağımlılığı) ile Meslek edindirme kurslarına Sosyal Yardımlara Çöp, Temizlik, park, bahçe gibi klasik 1,9 2 2,4 2,4 2,9 3,7 4,1 6,1 6,6 8,7 11,2 18,2 29, Siirt Belediyesinden 2. Öncelikli olarak talep edilen hizmetlere ilişkin bulgulara yukarıda yer verilmektedir. Buna göre araştırma grubunun %29,8 i klasik belediyecilik hizmetlerine, %18,2 si sosyal yardımlara, %11,2 si meslek edindirme kurslarına, %6,6 sı madde bağımlılığı ile mücadele çalışmalarına, %6,1 i çağdaş bir kent olma çalışmalarına, %4,1 i eğitim ve etüt hizmetlerine, %3,7 si konut sorununu çözen projelere, %2,9 u gençlik merkezine, %2,4 ü kreşe, %2,4 ü toplumsal cinsiyet çalışmalarına, %2 si engelli destek projelerine ve %1,9 u evde sağlık hizmetlerine 2. Öncelikli olarak önem verilmesini talep etmektedir.

27 SİİRT BELEDİYESİ NİN ÖNEM VERMESİNİ İSTEDİĞİNİZ 3. ÖNCELİK (%) Diğer Engelli destek projelerine Çöp, Temizlik, park, bahçe gibi klasik Kültür/Sanat projelerine Kenti tanıtıcı projelere Toplumsal cinsiyet çalışmalarına Yaşlılar hizmet merkezi Kreş/çocuk bakım evi projelerine Kadın sığınma evleri Gençlik merkezine Evde sağlık hizmetine Çağdaş bir kent olma çalışmalarına Sosyal Yardımlara Konut sorununu çözen projelere Uyuşturucu (Madde Bağımlılığı) ile Eğitim ve etüt hizmetlerine Meslek edindirme kurslarına 8,2 2,3 2,4 2,5 2,7 3,4 3,6 3,7 3,9 5,1 5,6 6,2 6,6 7,2 7,7 11, ,8 Siirt Belediyesinden 3. Öncelikli olarak talep edilen hizmetlere ilişkin bulgulara yukarıda yer verilmektedir. Buna göre araştırma grubunun %17,8 i meslek edindirme kurslarına, %11,1 i eğitim, etüt çalışmalarına, %7,7 si madde bağımlılığı ile mücadele çalışmalarına, %7,2 si konut sorununu çözen projelere, %6,6 sı sosyal yardımlara, %6,2 si çağdaş bir kent olma çalışmalarına, %5,6 sı evde sağlık hizmetlerine, %5,1 i gençlik merkezine, %3,9 kadın sığınma evlerine, %3,7 si kreşe, %3,6 sı yaşlılar hizmet merkezine, %3,4 ü toplumsal cinsiyet çalışmalarına, %2,7 si kenti tanıtıcı projelere, %2,5 i kültür, sanat projelerine, %2,4 ü klasik belediyecilik hizmetlerine ve %2,3 ü engelli destek projelerine 3. Öncelikli olarak önem verilmesini talep etmektedir. Siirt te genel olarak öncelikli hizmet taleplerinin ne olduğu belirlendikten sonra daha spesifik olarak mahalle bazında sorunları belirlenmeye yönelik olarak araştırma grubuna sorular yöneltilmiştir.

28 MAHALLENİZİN EN ÖNEMLİ SORUNU (%) Diğer Sorun yok Kaldırımların İşgali Hırsızlık Uyuşturucu Madde Kullanımı Sokak Hayvanları İşsizlik Su sorunu İlaçlama Altyapı ve kanalizasyon Çocuk parkı ve yeşil alan Yol ve kaldırım Çöp ve temizlik 1,1 1,2 1,3 1,6 1,7 2,6 2,6 3 15,8 12,7 11,9 15,3 29, Buna göre genel olarak Siirt te mahallelerin en önemli sorunu, araştırma grubunun %29,2 sine göre çöp ve temizlik sorunudur. Bunu %15,3 ile yol, kaldırım sorunu, %11,9 ile çocuk parkı ve yeşil alan yetersizliği, %3 altyapı ve kanalizasyon sorunu, %2,6 ile ilaçlama, %2,6 ile su sorunu, %1,7 ile işsizlik, %1,6 ile sokak hayvanları, %1,3 ile uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanımı, %1,2 ile hırsızlık, %1,1 ile kaldırım işgali sorunu izlemektedir. Bunların yanında mahallelerinde herhangi bir sorun olmadığını düşünenlerin oranı ise %12,7 dir.

29 Sizce Mahallenizin En Önemli Sorunu nedir? MAHALLENİZİN EN ÖNEMLİ SORUNU * CİNSİYET (%) Cinsiyet Erkek Kadın Toplam Çöp ve temizlik 27,2 31,2 29,2 Yol ve kaldırım 17,1 13,4 15,3 Çocuk parkı ve yeşil alan 11,7 12,1 11,9 Altyapı ve kanalizasyon 2,2 3,8 3 İlaçlama 1,8 3,3 2,6 Su sorunu 3 2,1 2,6 İşsizlik 2 1,5 1,7 Sokak Hayvanları 2,6 0,6 1,6 Uyuşturucu Madde Kullanımı 1,6 1 1,3 Hırsızlık 1,8 0,6 1,2 Kaldırımların İşgali 1 1,3 1,1 Sorun yok 13,1 12,3 12,7 Diğer 14,9 16,8 15,8 Toplam Mahallenin en önemli sorunu cinsiyetler açısından değerlendirildiğinde çöp ve temizlik hizmetleri, çocuk parkı ve yeşil alan, altyapı ve kanalizasyonu sorun olarak görme kadınlarda; yol, kaldırım, su sorunu, işsizlik ve uyuşturucu madde kullanımını mahallenin en önemli sorunu olarak değerlendirme erkeklerde daha ön plandadır.

30 Sizce Mahallenizin En Önemli Sorunu Nedir? TL TL TL TL TL TL 5000 TL ve üzeri Toplam MAHALLENİZİN EN ÖNEMLİ SORUNU * HANE AYLIK GELİR (%) Hane Aylık Gelir Çöp ve temizlik 23,9 30,4 31,3 28,2 40,5 33, ,2 Yol ve kaldırım 14,8 15, ,5 10,8 13,3 15,3 Çocuk parkı ve yeşil alan 16,9 10,4 9,5 7,7 18,9 13, ,9 Altyapı ve kanalizasyon 4,5 1,8 2,7 4,2 2,7 3 İlaçlama 4,5 2,3 2,7 0,7 2,6 Su sorunu 3,7 2,1 2,7 2,1 6,7 2,6 İşsizlik 2,1 1,8 2 1,4 1,7 Sokak Hayvanları 2,6 2 1,4 2,7 1,6 Uyuşturucu Madde Kullanımı 1,6 1,3 1,4 1,4 1,3 Hırsızlık 1, ,4 1,2 Kaldırımların İşgali 0,8 0,8 2 1,4 6,7 1,1 Sorun yok 14,8 9,9 11,6 17,6 16,2 13,3 12,7 Diğer 11, ,1 17 8,2 13, ,8 Toplam Gelir durumlarına göre mahallelerin en önemli sorunu algısına yukarıdaki tabloda yer verilmektedir. Buna göre bütün gelir grupları açısından çöp ve temizlik sorunu mahallelerin öncelikli sorunuyken, yol ve kaldırım sorunu TL gelir grubunda, çocuk parkı ve yeşil alan 5000 TL ve üzeri gelir grubunda, altyapı ve kanalizasyon ve ilaçlama TL gelir grubunda daha öne çıktığı görülmektedir. Mahallenin en önemli sorunu ve mahalle karşılaştırması yapıldığında, tablo olarak sunulmamakla beraber Afetevleri, Alan, Çal mahallelerinde yol ve kaldırım sorunu, Algül mahallesinde uyuşturucu kullanımı, Halanze ve Veysel Karani mahallelerinde altyapı ve kanalizasyon, Bahçelievler, Doğan, Evren, Kooperatif, Ülkü ve Yeni mahallelerinde çöp ve temizlik hizmetleri, İnönü ve Tınaztepe mahallelerinde ilaçlama eksikliği mahallenin en önemli sorunuyken, Sakarya, Ulus, Dumlupınar ve Batı mahallelerinde ise sorun yok yanıtı

31 öne çıkmaktadır. Mahalle bazında sorunlar belirlendikten sonra genel olarak mahalle bazında hizmet taleplerinin neler olduğu çalışma kapsamında belirlenmeye çalışılmıştır.

32 MAHALLENİZE 1. ÖNCELİKLİ OLARAK YAPILMASINI İSTEDİĞİNİZ HİZMET (%) Diğer Sağlıklı içme suyu Pazar yeri Oyun/eğlence alanı Spor kompleksi Sokak ışıklandırması İlaçlama faaliyetleri İhtiyaç sahiplerine sosyal yardım Yol, kaldırım Yeşil alan, park 6,7 2 2,4 3 3,1 3,5 4,9 6,4 21,8 46, Siirt te mahallelerde 1. Öncelikli olarak %46,2 ile yeşil alan ve park yer almaktadır. Bunun akabinde %21,8 ile yol kaldırım sorunu, %6,4 ile ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlar, %4,9 ile ilaçlama faaliyetleri, %3,5 ile sokak ışıklandırması, %3,1 spor kompleksi, %3 ile oyun, eğlence alanı, %2,4 ile Pazar yeri ve %2 ile sağlıklı içme suyu talebi öncelikli olarak yer almaktadır.

33 Mahallenize 1. Öncelikli olarak yapılmasını istediğiniz hizmet Yine cinsiyetler bazında hizmet taleplerine bakıldığında; MAHALLENİZE 1. ÖNCELİKLİ OLARAK YAPILMASINI İSTEDİĞİNİZ HİZMET * CİNSİYET (%) Cinsiyet Erkek Kadın Toplam Yeşil alan, park 44,2 48,3 46,2 Yol, kaldırım 22,9 20,7 21,8 İhtiyaç sahiplerine sosyal yardım 5,8 7 6,4 İlaçlama faaliyetleri 4,8 5 4,9 Sokak ışıklandırması 3,2 3,7 3,5 Spor kompleksi 3,2 2,9 3,1 Oyun/eğlence alanı 3,6 2,3 3 Pazar yeri 2,8 2,1 2,4 Sağlıklı içme suyu 2,8 1,2 2 Diğer 6,7 6,8 6,7 Toplam Tablodan görülebileceği gibi, mahallenin 1. Öncelikli talebi cinsiyetler açısından değerlendirildiğinde yeşil alan, park, yol, kaldırım, sosyal yardım, sokak ışıklandırması ve ilaçlama faaliyetleri talebi kadınlarda; yol, kaldırım, spor kompleksi ve oyun alanı talebinin erkeklerde daha öncelikli olduğu görülmektedir.

34 Mahallenize 1. Öncelikli olarak yapılmasını istediğiniz hizmet TL TL TL TL TL TL 5000 TL ve üzeri Toplam MAHALLENİZE 1. ÖNCELİKLİ OLARAK YAPILMASINI İSTEDİĞİNİZ HİZMET * HANE AYLIK GELİR (%) Hane Aylık Gelir Yeşil alan, park 42,7 45,9 49,3 47,5 55,6 42, ,2 Yol, kaldırım 23,8 20,8 20,3 19,1 30,6 42,9 21,8 İhtiyaç sahiplerine sosyal yardım 10,1 7,4 2,7 3,5 6,4 İlaçlama faaliyetleri 4,4 5,6 5,4 3,5 2,8 20 4,9 Sokak ışıklandırması 5,6 3,1 3,4 1,4 2,8 3,5 Spor kompleksi 1,2 2,8 4,1 4,3 5,6 7,1 20 3,1 Oyun/eğlence alanı 2,4 2,3 3,4 6,4 3 Pazar yeri 1,6 3,6 2 2,1 2,4 Sağlıklı içme suyu 3,2 1,8 1,4 2,1 2 Diğer 5 6,7 8 10,1 2,6 7,1 6,7 Toplam Gelir durumu açısından mahallelerin 1. Öncelikli talepleri karşılaştırmasına yukarıdaki tabloda yer verilmektedir. Tablodan da görüleceği gibi tüm gelir grupları açısından öncelikli yapılması istenen hizmeti yeşil alan park talebi oluşturmaktadır. Bunu yine 5000 TL ve üzeri gelir grubu haricinde tüm gelir grupları açısından sosyal yardımlar talebi izlemektedir TL ve üzeri gelir grubunda ise ilaçlama faaliyetleri ve spor kompleksi eşit derecede talep edilmektedir. Ayrıca sosyal yardım talebi TL gelir grubunda, sokak ışıklandırması talebi TL gelir grubunda, içme suyu talebi yine TL gelir grubunda daha öncelikli olduğu görülmektedir.

35 MAHALLENİZE 2. ÖNCELİKLİ OLARAK YAPILMASINI İSTEDİĞİNİZ HİZMET (%) Diğer 6,7 Meslek edindirme kursları 2,4 Yürüyüş yolu Sokak ışıklandırması Pazar yeri İlaçlama faaliyetleri Spor kompleksi Oyun/eğlence alanı İhtiyaç sahiplerine sosyal yardım Yeşil alan, park Yol, kaldırım 2,5 3,4 4,4 5,1 6,5 10,1 15,6 16, Mahallelerde 2. Öncelikli olarak yapılması istenen hizmet taleplerine yukarıda yer verilmektedir. Buna göre araştırma grubunun %27 si yol ve kaldırımı, %16,3 ü yeşil alan ve parkı, %15,6 sı sosyal yardımı, %10,1 i oyun alanını, %6,5 i spor kompleksini, %5,1 i ilaçlama faaliyetlerini, %4,4 ü Pazar yerini, %3,4 ü sokak ışıklandırmasını, %2,5 i yürüyüş yolunu ve %2,4 ü meslek edindirme kursunu Siirt belediyesinden 2. Öncelikli olarak talep etmektedir.

36 MAHALLENİZE 3. ÖNCELİKLİ OLARAK YAPILMASINI İSTEDİĞİNİZ HİZMET (%) Diğer Kültür evi Sokak ışıklandırması Sağlıklı içme suyu Spor kompleksi Yürüyüş yolu Yol, kaldırım Yeşil alan, park Pazar yeri Meslek edindirme kursları İlaçlama faaliyetleri Oyun/eğlence alanı İhtiyaç sahiplerine sosyal yardım 3,6 3,7 4 4,2 4,7 6 6,3 6,7 7,7 8,6 12,4 14,5 17, Mahallelerde 3. Öncelikli olarak yapılması istenen hizmet taleplerine yukarıda yer verilmektedir. Buna göre araştırma grubunun %17,6 sı sosyal yardımları, %14,5 i oyun eğlence alanını, %12,4 ü ilaçlama faaliyetlerini, %7,7 si meslek edindirme kursunu, %6,7 si Pazar yerini, %6,3 ü yeşil alan ve parkı, %6 sı yol, kaldırımı, %4,7 si yürüyüş yolunu, %4,2 si spor kompleksini, %4 ü sağlıklı içme suyunu,%3,7 si sokak ışıklandırmasını ve %3,6 sı kültür evini 3. Öncelikli olarak Siirt belediyesinden talep etmektedir. Genel bir değerlendirme yapıldığında; Siirt belediyesinden yeşil alan, park, yol, kaldırım, ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım, oyun alanı ve ilaçlama faaliyetleri talebinin öne çıktığı görülmektedir. Çalışmanın bu noktasında Siirt Belediyesi nin yaptığı genel hizmetlerin bir kısmı araştırma grubuna belirtilerek, bu hizmet hakkındaki görüşleri sorulmuştur.

37 SİİRT BELEDİYESİ NİN BELİRTİLEN HİZMETLERİ HAKKINDAKİ TUTUMUNUZ? (%) Haberdar Olumsuz Olumlu Kararsızım değilim buluyorum buluyorum Toplam Altyapı ve Kanalizasyon Çalışmaları 1,4 22,5 10,6 65,5 100 Kültür hizmetleri 4,2 16,9 19,8 59,1 100 Halkla ilişkiler 3,4 17,8 15,2 63,6 100 Eğitim ve sosyal çalışmalar 3,5 18,8 16,3 61,4 100 Temizlik hizmetleri 0,5 34,3 9,1 56,1 100 Siirt Belediyesi nin Altyapı ve Kanalizasyon Çalışmalarından araştırma grubunun %1,4 ü haberdar değilken, %22,5 i olumsuz bulduğunu, %65,5 i olumlu bulduğunu, %10,6 sı da kararsız olduğunu bildirmiştir. Siirt Belediyesi nin Kültür hizmetlerinden araştırma grubunun %4,2 si haberdar değilken, %16,9 u olumsuz bulduğunu, %59,1 i olumlu bulduğunu, %19,8 i da kararsız olduğunu bildirmiştir. Siirt Belediyesi nin Halkla İlişkiler Hizmetlerinden araştırma grubunun %3,4 ü haberdar değilken, %17,8 i olumsuz bulduğunu, %63,6 sı olumlu bulduğunu, %15,2 si de kararsız olduğunu bildirmiştir. Siirt Belediyesi nin Eğitim ve Sosyal Çalışma Hizmetlerinden araştırma grubunun %3,5 i haberdar değilken, %18,8 i olumsuz bulduğunu, %61,4 ü olumlu bulduğunu, %16,3 ü de kararsız olduğunu bildirmiştir. Siirt Belediyesi nin Temizlik hizmetlerinden araştırma grubunun %0,5 i haberdar değilken, %34,3 ü olumsuz bulduğunu, %56,1 i olumlu bulduğunu, %9,1 i de kararsız olduğunu bildirmiştir.

38 Genel olarak yapılan hizmetlere ilişkin bir değerlendirme yapılırsa; Siirt Belediyesi nin yaptığı hizmetlerden haberdar olanlar olumlu bulmaktadır. SİİRT BELEDİYESİNİN ÇOK DİLLİ BELEDİYECİLİK ÇALIŞMALARINDAN MEMNUN MUSUNUZ? (%) Evet Hayır Fikrim yok Reklamda (Billboard - Afiş) 67,2 8,4 24,4 Tiyatro-sinema 59 11,1 29,9 Hizmet binasındaki birimlerdeki Vatandaş karşılanmasında 66,9 8,5 24,6 Matbu yazılımda (Kitap, Broşür, Dergi) 63 9,4 27,6 Siirt Belediyesi sunduğu hizmetlerin bir kısmını çok dilli belediyecilik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Araştırma grubunun çok dilli sunulan hizmetlere ilişkin tutumlarına yukarıdaki tabloda yer verilmektedir. Alınan yanıtlara göre Billboard ve afişlerin çok dilli olmasından olan memnuniyet %67,2, tiyatro ve sinemada çok dilli hizmet verilmesinden oluşan memnuniyet %59, hizmet binasındaki birimlerdeki vatandaş karşılanmasından oluşan memnuniyet %66,9 ve matbu yazılımının çok dilli olmasında oluşan memnuniyet %63 olarak belirlenmiştir.

39 SİİRT BELEDİYESİ NİN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İLE İLGİLİ FAALİYETLER YÜRÜTMESİNİ İSTER MİSİNİZ (%) ,2 7,8 Evet Hayır Fikrim Yok Toplumsal cinsiyet eşitsizliği toplumsal yapıda belirgin bir olgudur. Bu nedenle çalışma grubuna Siirt Belediyesi nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İle İlgili Faaliyetler Yürütmesini İster misiniz sorusu yöneltilerek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ilişkin algı ölçülmek istenmiştir. Buna göre çalışma grubunun %80 i Siirt Belediyesi nin toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili faaliyetler yürütmesini isterken, %12,2 si istemediğini, %7,8 i ise bu konuda bir fikrinin olmadığını belirtmiştir. Toplumsal yapıda ciddi bir yara olan bu olguya hayır yanıtı verenlerin cinsiyetlerine bakıldığında; Hayır yanıtı verenlerin %60 i erkek, %40 ı da kadındır. Bütün bunların yanında bu soruya evet yanıtı verenlere Siirt Belediyesi nin toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili faaliyetlerini yürütürken en çok hangi konuya öncelik vermelidir sorusu yöneltilmiştir.

40 SİİRT BELEDİYESİ NİN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İLE İLGİLİ FAALİYETLERİNİ YÜRÜTÜRKEN EN ÇOK HANGİ KONUYA ÖNCELİK VERMELİDİR (%) Toplumsal cinsiyet farkındalık eğitimleri 7,7 Kadınlara yönelik şiddetle mücadele 21,1 Kadın emeğinin, istihdamının ve girişimciliğinin desteklenme 18,7 Kadınlara yönelik eğitim çalışmaları (Okuma- Yazma vb. ) 52, Alınan yanıtlara göre araştırma grubunun %52,5 i kadına yönelik eğitim çalışmalarını, %18,7 si kadının emeğinin ve girişimciliğinin desteklenmesi çalışmalarını, %21,1 i kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını ve %7,7 si toplumsal cinsiyet farkındalık eğitimleri çalışmalarına toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili faaliyetlerde öncelik verilmesini talep etmektedir.

41 YEREL YÖNETİMLERE İLİŞKİN TUTUM SİİRT BELEDİYESİ NİN HİZMETLERİ HAKKINDA BİLGİ ALABİLİYOR MUSUNUZ? (%) Evet 25,4% Hayır 74,6% Önceki tablolarda Siirt Belediyesi hizmetlerinden haberdar olmama durumunun yüksek olduğu vurgulanmıştı. Bu noktada araştırma grubuna doğrudan Siirt Belediyesi hizmetleri hakkında bilgi alabiliyor musunuz sorusu yöneltilmiştir. Buna göre araştırma grubunun %25,4 ü Siirt belediyesi hizmetleri hakkında bilgi alabildiğini belirtmişken, %74,6 sı Siirt Belediyesi hizmetleri hakkında bilgi alamadığını bildirmiştir.

42 SİİRT BELEDİYESİ NİN HİZMETLERİ HAKKINDA BİLGİ ALALARIN BİLGİYİ NASIL EDİNDİĞİ (%) Ulusal Basın 2 Anons Eş-Dost Billboard/Afiş Belediyenin kendi yayın İnternet 3,7 14, ,2 20 Yerel Basın 22, Siirt belediyesi hizmetleri hakkında bilgi alanlara nereden bilgi aldıkları sorusu yöneltilmiştir. Buna göre araştırma grubunda yer alıp Siirt Belediyesi hizmetleri hakkında bilgi aldığını belirtenlerin %22,4 ü yerel basın, %20 si internet, %19,2 si belediyenin kendi yayın organları, %18 i afiş, %14,7 si eş-dost, %3,7 si anons ve %2 si ulusal basın aracılığı ile bilgilendiğini belirtmiştir

43 ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMACILIK HİZMETLERİNDEN MEMNUN MUSUNUZ (%) ,3 12,7 7 Evet Hayır Fikrim Yok Siirt Belediyesinin şehir içi toplu taşıma hizmetlerine ilişkin tutuma ilişkin verilere yukarıdaki tabloda yer verilmektedir. Buna göre araştırma grubunun %80,3 ü şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden memnun olduğunu belirtmişken, %12,7 si memnun olmadığını, %7 si ise fikrinin olmadığını bildirmiştir.

44 HAYIR İSE; NEDEN (%) Diğer 15,1 Çok Hız Yapıyorlar Şoförlerin davranışlarından Dolayı Çok Kalabalık 4,3 5,4 7,5 Geç Geldiği İçin 10,8 Araçlar Az Olduğundan 21,5 Mahallemize Gelmediği İçin 35, Sorunun ikinci aşamasında ise şehir içi taşımacılık hizmetlerinden memnun olmadığını belirten %12,7 ye bunun nedeni sorulmuştur. Buna göre şehir içi taşımacılık hizmetlerinden memnun olmayanların %35,4 ü mahallelerine ulaşım olmadığı için, %21,5 i araç sayısı az olduğu için, %10,8 i taşıtlar geç geldiği için, %7,5 i taşıtlar çok kalabalık olduğu için, %5,4 ü şoförlerin davranışlarından dolayı, %4,3 ü şoförlerin hız yapmasından dolayı memnun olmadıklarını belirtmişlerdir.

45 SİİRT BELEDİYESİ HİZMET SUNARKEN MAHALLELER ARASINDA AYRIM YAPIYOR MU? (%) , ,9 Evet Hayır Fikrim Yok Yerel yönetimler hakkında yapılan tartışmalarda sıklıkla dile getirilen konulardan biri de belediyelerin hizmet götürmede mahalleler arasında eşit davranmadığına ve ayrım yaptığına dairdir. Bu kapsamda Siirt Belediyesi nin de hizmet götürmede mahalleler arasında bu tarz bir eşitsizlik yapıp yapmadığı sorulmuştur. Elde edilen yanıtlara göre araştırma grubunun %72,1 i Siirt Belediyesi nin hizmet götürürken mahalleler arasında eşit davrandığını düşünmekteyken, %13 ü belediyenin hizmet götürmede mahalleler arasında eşit davranmadığı yönünde görüşü bulunmaktadır. Bununla birlikte %14,9 luk bir kesim ise fikrim yok yanıtı vermiştir Bu noktada Siirt Belediyesi nin hizmet götürürken mahalleler arasında ayrım yaptığını düşünen %13 lük kesime sizce bunun nedeni nedir sorusu yöneltilmiştir.

46 AYRIM YAPILDIĞINI DÜŞÜNME NEDENİ (%) Fikrim yok Diğer Su sorunu Sosyal yardım eşit dağıtılmıyor Kendi Tanıdıklarına Hizmet Ediyor Diğer Mahalleler Daha Temiz Mahalleyi sevmiyorlar Diğer Mahallelerin Yol Kaldırımı Düzgün Ayrım yapılıyor ama bilmiyorum Diğer mahallelere daha iyi hizmet veriyor Kendi oy potansiyeline göre Zengin Kesime Hizmet Ediyor Kayırma ve Torpil Var 2,1 7,7 1,1 1,1 1,1 2,2 3,3 5,5 6,6 8,8 14,3 15,4 30, Tablodan görülebileceği gibi, bu grubun %30,8 i kayırma ve torpil olduğu, %15,4 ü zengin kesime hizmet edildiği, %14,3 ü oy aldığı mahallelere hizmet ediyor olması, %8,8 i diğer mahallelere daha iyi verildiği, %6,6 sı ayrım yapıldığını ama nedenini bilmediğini, %5,5 i diğer mahallelerin yol ve kaldırımı daha düzgün olması, %3,3 ü mahallelerinin sevilmediği düşüncesiyle, %2,2 si diğer mahallelerin daha temiz olması, %1,1 i kendi tanıdıklarına hizmet ediliyor olması, %1,1 i sosyal yardımın eşit dağıtılmadığı gerekçesiyle, %1,1 i su sorunlarının çözülmediği gerekçesiyle ayrım yapıldığını düşünmektedir.

47 SİİRT BELEDİYESİ HALKIN TERCİH VE İHTİYAÇLARINI ÖNEMSİYOR MU? (%) 70 66, ,3 17, Evet Hayır Fikrim Yok Siirt Belediyesi halkın tercih ve ihtiyaçlarını önemsiyor mu sorusuna alınan yanıtlara ilişkin tablo yukarıda görülmektedir. Buna göre araştırma grubunun %66,3 ü Siirt Belediyesi nin halkın tercih ve ihtiyaçlarını önemsediğini belirtmişken, %16,3 ü Siirt Belediyesi nin halkın tercih ve ihtiyaçlarını önemsemediği yönünde görüş bildirmiştir. Bunun yanında %17,5 lik bir kesim bu soruya fikrim yok yanıtını vermiştir.

48 0-500 TL TL TL TL TL TL 5000 TL ve Üzeri Toplam SİİRT BELEDİYESİ HALKIN TERCİH VE İHTİYAÇLARINI ÖNEMSİYOR MU?* HANE AYLIK GELİR Hane Aylık Gelir Siirt belediyesi halkın tercih ve ihtiyaçlarını önemsiyor mu? Evet 69 66,6 61,6 62,8 69,4 73, ,3 Hayır 15,3 14,4 17,8 20,7 16,7 26,7 16,3 Fikrim Yok 15, ,5 16,6 13,9 17,5 Toplam Gelir grupları açısından değerlendirmeye ilişkin tabloya yukarıda yer verilmektedir. Buna göre Siirt Belediyesi nin halkın tercih ve ihtiyaçlarını önemsediğini düşünme oranının en yüksek olduğu gelir grubu 5000 TL ve üzeri gelir grubudur. Belediyenin halkın tercih ve ihtiyaçlarını önemsemediğini düşünenlerin en yüksek olduğu oran ise TL gelir grubunda belirmiştir.

49 SİİRT BELEDİYESİ KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE HALKIN KATILIMINI ÖNEMSİYOR MU? (%) 70 62, ,9 22,6 0 Evet Hayır Fikrim Yok Katılımcı belediyecilik modeli son dönemde yerel yönetimlerin sıklıkla kullandıkları bir söylemdir. Bu bağlamda Siirt Belediyesi nin halkın katılımını önemseyip önemsemediği sorulmuştur. Alınan yanıtlara göre araştırma grubunun %62,5 i Siirt Belediyesi nin karar alma süreçlerinde halkın katılımını önemsediğini düşünürken, %14,9 u Siirt Belediyesi nin karar alma süreçlerinde halkın katılımını önemsemediği yönünde görüş bildirmiştir. Ayrıca %22,6 lık bir kesim ise fikrim yok yanıtını vermiştir.

50 SİİRT BELEDİYESİ YÖNETİMİNİN ŞEFFAF VE HESAP VERİLİR NİTELİKTE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? (%) 64, ,4 23,9 0 Evet Hayır Fikrim Yok Yine son dönemin revaçta tartışmalarından biri de yönetsel yapıların şeffaf ve hesap verir bir nitelikte olmasıdır. Buna göre Siirt belediyesi yönetiminin şeffaf ve hesap verilir nitelikte olduğunu düşünenler %64,7 iken, araştırma grubunun %11,4 ü Siirt belediyesi yönetiminin şeffaf ve hesap verilir nitelikte olmadığı yönünde görüş bildirmiştir. Ayrıca %23,9 luk bir kesim de fikrim yok yanıtı vermiştir.

51 SİİRT BELEDİYE YÖNETİMİNİN SİZİ TEMSİL ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? (%) ,2 9,8 8 Evet Hayır Fikrim Yok Yerel yönetimlere ilişkin tutumda yer verilen bir diğer konu Siirt Belediye yönetiminin sizi temsil ettiğini düşünüyor musunuz sorusuna ilişkindir. Yukarıdaki grafiğe baktığımızda araştırma grubunun %82,2 si Siirt belediye yönetiminin kendini temsil ettiğini düşünüyorken, %9,8 i belediye yönetiminin kendini temsil etmediğini düşünmektedir. Ayrıca %8 inin ise bu konu hakkında fikri bulunmamaktadır.

52 SİİRT BELEDİYE YÖNETİMİNİN SİZİ TEMSİL ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?* CİNSİYET (%) Cinsiyet Erkek Kadın Toplam Siirt belediye yönetiminin sizi temsil ettiğini düşünüyor musunuz? Evet 82,8 81,6 82,2 Hayır 10,4 9,1 9,8 Fikrim Yok 6,8 9,3 8 Toplam Cinsiyetler açısından değerlendirildiğinde Siirt Belediyesi yönetiminin kendilerini temsil ettiğini düşünme oranının kadınlarda daha düşük olduğu görülmektedir.

53 0-500 TL TL TL TL TL TL 5000 TL ve üzeri Toplam SİİRT BELEDİYE YÖNETİMİNİN SİZİ TEMSİL ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? * HANE AYLIK GELİR (%) Hane Aylık Gelir Siirt belediye yönetiminin sizi temsil ettiğini düşünüyor musunuz? Evet 85 84, , , ,2 Hayır 6,9 9 9,5 13,8 16, ,8 Fikrim Yok 8,1 6,7 9,5 10,3 8,3 6,7 8 Toplam Gelir grupları açısından bakıldığında; tablodan görülebileceği gibi, Siirt Belediye yönetiminin kendini temsil ettiğini düşünme oranı en yüksek TL gelir grubundayken, temsil etmediğini düşünme oranı en yüksek ise 3501 TL üzeri gelir grubunda bulgulanmıştır.

54 SON 1 YIL İÇİNDE BELEDİYENİZE BAĞLI HERHANGİ BİR BİRİME BAŞVURDUNUZ MU? (%) Evet 21,1% Hayır 78,9% Belediye personelinin vatandaşa karşı tutumu da belediye hizmetlerinden memnuniyete etki eden önemli bir faktördür. Bu bağlamda iki aşamalı olan sorunun ilk aşamasında Siirt belediyesine son 1 yıl içerisinde başvurup başvurmadığı sorulmuştur. Alınan yanıtlara göre, yukarıdaki grafikten de takip edilebileceği gibi araştırma grubunun %78,9 u son 1 yıl içerisinde belediyeye başvurmadığını belirtmişken, %21,1 lik bir kesim ise belediyeye son 1 yıl içerinde başvurduğunu belirtmiştir.

55 BAŞVURANLARIN; BELEDİYE PERSONELİNİN VATANDAŞA KARŞI TUTUMUNDAN MEMNUNİYETİ (%) ,9 14,2 2,9 Evet Hayır Fikrim Yok Araştırma grubundan belediyeye son bir yıl içerisinde başvurduğunu belirtenlerin %82,9 u belediye personelinin vatandaşa karşı tutumundan memnunken ve %14,2 si memnun olmadığını, %2,9 u ise bu konuda fikrinin olmadığını belirtmiştir.

56 GENEL OLARAK SİİRT BELEDİYESİ NİN HİZMETLERİNDEN MEMNUN MUSUNUZ? (%) 80 76, ,9 9,9 7,3 4,5 0 Hiç memnun değilim Memnun değilim Kararsızım Memnunum Çok memnunum Sunulan bütün bu tabloların yanında nihayetinde araştırma grubuna Siirt Belediye hizmetlerinden memnun olup olmadıkları sorulmuştur. Yukarıdaki grafikten de izlenebildiği gibi araştırma grubunun %80,9 u farklı derecelerde de olsa belediye hizmetlerinden memnun olduğunu belirtmişken, %11,8 i memnun olmadığını ve %7,3 lük bir kesim ise kararsız kaldıkları hakkında görüşlerini aktarmışlardır.

57 SİİRT BELEDİYESİNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR ŞİKÂYETİNİZ VAR MI? (%) Evet 15,9% Hayır 84,1% Çalışmanın bu noktasında araştırma grubuna Siirt belediyesine ilişkin herhangi bir şikayeti olup olmadığı sorulmuştur. Alınan yanıtlara göre araştırma grubunun %84,1 i şikâyetleri olmadığını aktarmışken, %15,9 u şikâyeti olduğunu belirtmiştir.

58 ŞİKÂYETİNİZ NEDİR? (%) Diğer Sokak köpekleri 1,3 18,6 Hayvan Pazarının Kaldırılması İşsizlik 1,9 1,9 Kaldırımların İşgali 1,9 Çarpık Yapılaşma 1,9 Altyapı ve kanalizasyon Ayrımcılık yapılıyor 1,9 2,5 Sosyal yardım Çocuk parkı ve yeşil alan 2,5 3,2 Su sorunu 4,5 İlaçlama Halkla içiçe olsun Hizmet Yetersizliği Çöp ve temizlik Yol ve kaldırım 5,7 8,9 12,1 15,3 15, Bu noktada şikâyeti olanlara şikâyetlerinin ne olduğu sorulmuştur. Alınan yanıtlara göre araştırma grubunun %15,9 u yol ve kaldırım, %15,3 ü çöp ve temizlik sorunu, %12,1 i hizmet yetersizliği, %8,9 u halkla iç içe olmamaları, %5,7 si ilaçlama eksikliği, %4,5 i su sorunu, %3,2 si çocuk parkı ve yeşil alan eksikliği, %2,5 i ayrımcılık yapıldığı, %1,9 u altyapı ve kanalizasyon sorunu, %1,9 u çarpık yapılaşma, %1,9 u kaldırımların işgali, %1,9 u işsizlik, %1,9 u hayvan pazarının kaldırılması ve %1,3 ü sokak köpekleri nedeniyle şikayetleri olduğunu belirtmişlerdir.

59 SİİRT BELEDİYESİNDEN HERHANGİ BİR TALEBİNİZ VAR MI? (%) Diğer Altyapı ve kanalizasyon Sosyal alan İlaçlama İş imkanı Kaliteli hizmet Sosyal yardım Çocuk parkı ve yeşil alan Çöp ve temizlik Yol ve kaldırım Hayır 1,1 1,2 2,3 3,3 4,7 5,1 6,6 6,7 8, , Son olarak araştırma grubuna Siirt belediyesinden herhangi bir talebiniz var mı sorusu yöneltilmiştir. Alınan yanıtlara göre araştırma grubunun %47,8 inin belediyeden herhangi bir talebinin olmadığı; %8,2 sinin yol ve kaldırım sorununun çözümü, %6,7 sinin çöp ve temizlik sorunun çözümü, %6,6 sının çocuk parkı ve yeşil alan eksikliğinin giderilmesi, %5,1 inin sosyal yardım, %4,7 sinin kaliteli hizmet, %3,3 ünün iş imkanının sağlanması, %2,3 ünün ilaçlama, %1,2 sinin sosyal alan eksikliğinin giderilmesi ve %1,1 inin altyapı ve kanalizasyon sorunun çözümü konusunda talebinin olduğu görülmektedir.

ÇÖZÜM SÜRECĠ, KOBANE VE IġĠD TERÖRÜNE ĠLĠġKĠN TUTUMLAR - EKĠM 2014 - Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından 25-28 Ekim 2014 tarihleri

ÇÖZÜM SÜRECĠ, KOBANE VE IġĠD TERÖRÜNE ĠLĠġKĠN TUTUMLAR - EKĠM 2014 - Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından 25-28 Ekim 2014 tarihleri ÇÖZÜM SÜRECĠ, KOBANE VE IġĠD TERÖRÜNE ĠLĠġKĠN TUTUMLAR - EKĠM 2014 - AraĢtırma Amacı, Kapsamı ve Örneklemi Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından 25-28 Ekim 2014 tarihleri arasında, Kürtlerin

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ Sonuç Raporu GAZİANTEP İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Adres: İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:2-3 Şehitkamil/GAZİANTEP Telefon

Detaylı

TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI

TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI Türkiye de Gençlerin Katılımı KONDA Araştırma ve Danışmanlık İstanbul Bilgi Üniversitesi Şebeke Gençlerin Katılımı Projesi Kitapları No: 3 İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Detaylı

SİİRT BELEDİYESİ KENTTEKİ KADIN PROFİLİ VE KADINA YÖNELİK ŞİDDET ARAŞTIRMA RAPORU

SİİRT BELEDİYESİ KENTTEKİ KADIN PROFİLİ VE KADINA YÖNELİK ŞİDDET ARAŞTIRMA RAPORU SİİRT BELEDİYESİ KENTTEKİ KADIN PROFİLİ VE KADINA YÖNELİK ŞİDDET ARAŞTIRMA RAPORU 1 SİİRT BELEDİYESİ Kentteki Kadın Profili Ve Kadına Yönelik Şiddet ARAŞTIRMA RAPORU Araştırma Hakkında Kadına yönelik şiddet,

Detaylı

YEREL SEÇİMLERDE SPORTİF HİZMETLERİN SEÇMEN TERCİHİNE OLAN ETKİSİ (KONYA, KARAMAN, AKSARAY ve NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ)

YEREL SEÇİMLERDE SPORTİF HİZMETLERİN SEÇMEN TERCİHİNE OLAN ETKİSİ (KONYA, KARAMAN, AKSARAY ve NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ) YEREL SEÇİMLERDE SPORTİF HİZMETLERİN SEÇMEN TERCİHİNE OLAN ETKİSİ (KONYA, KARAMAN, AKSARAY ve NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ) Yusuf BARSBUĞA* ÖZET Toplumsal hizmetlerin oluşturulması ve halka sunulmasında önemli bir

Detaylı

İŞ KADINIs84_Layout 1 08.04.2012 15:15 Page 1

İŞ KADINIs84_Layout 1 08.04.2012 15:15 Page 1 İŞ KADINIs84_Layout 1 08.04.2012 15:15 Page 1 DİYARBAKIR DA İŞ KADINI VE KADIN ELİYLE İŞ DURUMU ARAŞTIRMASI Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonu altında Karacadağ Kalkınma Ajansı 2011 yılı Doğrudan

Detaylı

SAHA ARAŞTIRMA RAPORU GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU

SAHA ARAŞTIRMA RAPORU GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU 1 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU BAŞKAN IN MESAJI YAYINLAYAN Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU Ağustos 2013, Adana Komisyon Üyeleri Adana Büyükşehir Belediyesi, Adnan Karakaya, Başkan Danışmanı Seyhan Belediyesi, Manolya Gümüşay, Bilgi İşlem Müdürü Yüreğir Belediyesi,

Detaylı

Türkiye de Bireysel Ba șlar ve Vak f Uygulamalar nda E ilimler Ali Çarko lu SABANCI ÜN VERS TES, STANBUL

Türkiye de Bireysel Ba șlar ve Vak f Uygulamalar nda E ilimler Ali Çarko lu SABANCI ÜN VERS TES, STANBUL 4 Türkiye de Bireysel Ba șlar ve Vak f Uygulamalar nda E ilimler Ali Çarko lu SABANCI ÜN VERS TES, STANBUL 82 I. Bireysel Bağışlar a. Çalışmanın Amaçları Elinizdeki çalışma, An Na im ve Halim in (2002,

Detaylı

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMU ARAŞTIRMASI

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMU ARAŞTIRMASI KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMU ARAŞTIRMASI MART 2014 PollMark Araştırma Söğütözü Mah. 1278. Sok. No: 2/7 06510 Söğütözü ANKARA Tel: 0 (312) 284 99 00 (Pbx) Fax:

Detaylı

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR KAYMAKAMLIĞI Proje Sahibi Sur Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına Vakıf Başkanı ve Sur Kaymakamı Aydın ERGÜN

Detaylı

Balıkesir Konut Satın Alma ve Tüketici Tercihleri Araştırma Raporu

Balıkesir Konut Satın Alma ve Tüketici Tercihleri Araştırma Raporu Balıkesir Konut Satın Alma ve Tüketici Tercihleri Araştırma Raporu Sunuş BALIKESİR KONUT SATIN ALMA VE TÜKETİCİ TERCİHLERİ ARAŞTIRMA RAPORU YAYINLAYAN Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği

Detaylı

YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI

YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI 2011 İçindekiler Araştırmanın Amacı Metodoloji & Hedef Kitle Örneklem Yönetici Özeti Çocuk Sahipliği Sosyal Güvenlik Emeklilik Çalışma Durumu & Çalışma

Detaylı

YEREL SİYASET VE YEREL HALKIN BELEDİYE HİZMETLERİNE BAKIŞI: YEREL HİZMETLERDEN MEMNUNİYET DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

YEREL SİYASET VE YEREL HALKIN BELEDİYE HİZMETLERİNE BAKIŞI: YEREL HİZMETLERDEN MEMNUNİYET DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YEREL SİYASET VE YEREL HALKIN BELEDİYE HİZMETLERİNE BAKIŞI: YEREL HİZMETLERDEN MEMNUNİYET DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZEL Niğde Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve

Detaylı

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET Hande ŞAHİN 1 Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET Yoksulluk, dünyada giderek derinleşen bir problem haline gelmektedir.

Detaylı

: Doç. Dr. Murat ATAN : Doç. Dr. Murat ATAN, Doç. Dr. Sibel ATAN, Dr. Hasan TÜRE

: Doç. Dr. Murat ATAN : Doç. Dr. Murat ATAN, Doç. Dr. Sibel ATAN, Dr. Hasan TÜRE Panelist Hazırlayanlar Konu Başlığı : Doç. Dr. Murat ATAN : Doç. Dr. Murat ATAN, Doç. Dr. Sibel ATAN, Dr. Hasan TÜRE :«Türkiye Karayolları Farkındalığı ve Memnuniyeti» Hanehalkı ile Yolcu ve Yük Taşımacıları

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker.

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker. GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI Özgür Arun ve Zeynep Diker Ocak 2009 Ankara 1 Teşekkür Bu rapor, Yerel Gündem 21 Batman Kent Konseyi nin talebi üzerine

Detaylı

GÜMRÜK HİZMETLERİ VE ETİK

GÜMRÜK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI GÜMRÜK HİZMETLERİ VE ETİK Doç. Dr. Hamza ATEŞ Doç. Dr. Tuncay GÜLOĞLU Yrd. Doç. Dr. Muharrem ES Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi

Detaylı

YALOVA İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ RAPORU. Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 68,2 65,1 63,7 51,8 45,0 41,9 36,2 25,6 20,7 KADIN KADIN KADIN ERKEK ERKEK

YALOVA İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ RAPORU. Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 68,2 65,1 63,7 51,8 45,0 41,9 36,2 25,6 20,7 KADIN KADIN KADIN ERKEK ERKEK TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN 25,6 20,7 45,0 41,9 36,2 51,8 2 0 1 2 65,1 63,7 68,2 Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 80,0 70,0 60,0 YALOVA 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 İŞGÜCÜ

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA

TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ÖNERİ: MAHALLE KREŞLERİ 1 Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Mart 2009 1 Bu araştırma Açık Toplum Vakfı'nın desteği ile kamuoyuna

Detaylı

HALKIN BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYİNİN TUNCELİ BELEDİYESİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRMESİ*

HALKIN BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYİNİN TUNCELİ BELEDİYESİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRMESİ* The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/jasss1698 Volume 6 Issue 6, p. 831-862, June 2013 HALKIN BELEDİYE HİZMETLERİNDEN

Detaylı

TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI Meslek örgütleri, yönelimlerini ve programlarını, üyelerinin beklenti, ihtiyaç ve taleplerine daha uygun bir biçimde tasarlayabilmeleri için, meslek

Detaylı

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ SETA TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI Yazarlar Bekir S. GÜR İbrahim DALMIŞ Nur KIRMIZIDAĞ Zafer ÇELIK Nevfel BOZ

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLOLAR...İİİ ŞEKİLLER... V 1. GELİR DAĞILIMININ TANIMI VE ÖNEMİ...1

İÇİNDEKİLER TABLOLAR...İİİ ŞEKİLLER... V 1. GELİR DAĞILIMININ TANIMI VE ÖNEMİ...1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR...İİİ ŞEKİLLER... V 1. GELİR DAĞILIMININ TANIMI VE ÖNEMİ...1 2. BOLU İLİ İÇİN GELİR DAĞILIMININ TESPİTİ...2 2.1. Giriş...2 2.2. Verilerin Elde Edilmesi...3 2.3. Gelir Dağılımı ile

Detaylı

KAYSERİ KONUT SATIN ALMA VE TÜKETİCİ TERCİHLERİ ARAȘTIRMASI

KAYSERİ KONUT SATIN ALMA VE TÜKETİCİ TERCİHLERİ ARAȘTIRMASI KAYSERİ KONUT SATIN ALMA VE TÜKETİCİ TERCİHLERİ ARAȘTIRMASI EYLÜL 2014 KÜNYE Yayınlayan Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği İktisadi İșletmesi Cumhuriyet Caddesi Pegasus Evi No:48 Zemin

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması Sağlık-Sen AR-GE Bürosu Mart 2012 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 15 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 S a y f a TAKDİM Gaziosmanpaşa ilçemizi iki dönemdir sizlerle birlikte yönetmekteyiz. 2004-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa geleceğe yürüyor sloganı

Detaylı

Belediyelerde rüşvet tarifesi

Belediyelerde rüşvet tarifesi Belediyelerde rüşvet tarifesi Sayı: 2009/4 Tarih: 14.02.2009 İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın (İSMMMO) yayımladığı araştırmaya göre, İstanbul un genelinde trafik bir numaralı sorun

Detaylı

e-devlet / e-belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması 2012

e-devlet / e-belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması 2012 e-devlet / e-belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması 20 Deloitte Türkiye tarafından hazırlanmıştır. İçindekiler Önsöz 1-2 1. Yönetici özeti 3 1.1 Yirmi birinci yüzyıl vatandaşına hizmette e-devlet/e-belediye

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı