SİİRT BELEDİYESİ YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER VE HİZMET MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİİRT BELEDİYESİ YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER VE HİZMET MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI"

Transkript

1 SİİRT BELEDİYESİ YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER VE HİZMET MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU Ağustos 2015

2 SİİRT BELEDİYESİ YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER VE HİZMET MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Araştırma Amacı, Kapsamı ve Örneklemi Araştırma, Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından 2015 yılı Ağustos ayında Siirt Belediye sınırında, yerel yönetimlerden beklentiler ve Siirt Belediyesi hizmetlerinden memnuniyet durumunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemesi, Siirt belediye sınırları içinde yer alan mahallelerin, TÜİK 2014 verilerine dayanarak, nüfus payları temelinde tabakalı örnekleme ile yapılmış ve her tabakada yer alan sokaklardan rastgele seçilen örnekleme anket uygulanmıştır. Bu doğrultuda araştırmanın örneklem hesabında %95 güven düzeyi ile çalışılmış ve göz yumulabilir yanılgı payı %3 olarak kabul edilmiştir. Böylece araştırma alanımızı oluşturan Siirt belediye sınırlarında 1001 hanede yüz yüze görüşmeler ile anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler istatistik programına (SPSS) aktarılarak analizler yapılmıştır.

3 MAHALLE (%) VEYSEL KARANİ YENİ ÜLKÜ ULUS TINAZTEPE SAKARYA KOOPERATİF KARAKOL İNÖNÜ EVREN DUMLUPINAR DOĞAN ÇAL CONKBAYIR BATI BAHÇELİEVLER HALENZE ALGÜL ALAN AFETEVLERİ 0,7 0,4 1,2 0,7 1,1 0,9 2,5 1,8 3,3 5,4 4,6 3,7 3,0 3,1 4,6 5,1 11,9 14,0 15,4 16,6 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 Araştırma örneklemi, yukarıda da belirtildiği gibi mahalle nüfusları temel alınarak hesaplanmıştır. Bu bağlamda araştırmanın %3,1 i Afetevleri mahallesinde, %5,1 i Alan mahallesinde, %3 ü Algül mahallesinde, %0,4 ü Halenze mahallesinde, %14 ü Bahçelievler mahallesinde, %0,9 u Batı mahallesinde, %3,7 si Conkbayır mahallesinde, %4,6 sı Çal mahallesinde, %5,4 ü Doğan mahallesinde, %3,3 ü Dumlupınar mahallesinde, %15,4 ü Evren mahallesinde, %1,1 i İnönü mahallesinde, %0,7 si Karakol mahallesinde, %11,9 u Kooperatif mahallesinde, %1,8 i Sakarya %2,5 i Tınaztepe mahallesinde, %4,6 sı Ulus mahallesinde, %0,7 si Ülkü mahallesinde, %16,6 sı Yeni mahallesinde ve %1,2 si Veysel Karani mahallesinde yapılmıştır.

4 KİŞİ VE HANE BİLGİLERİ verilmiştir. Kişi ve hane bilgilerinde ilk olarak görüşme yapılan kişilerin cinsiyet bilgilerine yer CİNSİYET (%) Kadın 49,1% Erkek 50,9% Buna göre grafikte de görülebileceği gibi araştırma grubunun %49,1 i kadın, %50,9 u erkeklerden oluşmaktadır.

5 YAŞ GRUP (%) 30 29, ,3 22, ,4 4, Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 65 + Yaş Araştırma grubunda yer alanların yaş gruplarına ilişkin verilere yukarıda yer verilmiştir. Buna göre araştırma grubunun %22,3 ü yaş, %29,9 u yaş, %22,1 i yaş, %14 ü yaş, %7,4 ü yaş ve %4,3 ü 65 ve üzeri yaş aralığında yer almaktadır.

6 MEDENİ DURUMUNUZ (%) 80 76, , ,5 1,3 Evli Bekâr Boşanmış Eşi Ölmüş Kişi ve hane bilgilerinde yer verilen bir diğer soru medeni duruma ilişkindir. Buna göre araştırma grubunda yer alanların %76,1 i evli, %22,1 i bekâr, %0,5 inin boşanmış ve %1,3 ünün eşinin ölmüş olduğu grafikten görülmektedir.

7 KAÇ ÇOCUĞUNUZ VAR (%) , ,6 10,6 11,4 12,2 9,1 8,2 15,2 5 0 Yok Çocuk sahipliğine ilişkin grafiğe yukarıda yer verilmiştir. Buna göre çalışma grubunun %25,7 sinin çocuğu yokken, %7,6 sının bir, %10,6 sının iki, %11,4 ünün üç, %12,2 sinin dört, %9,1 inin beş, %8,2 snin altı ve %15,2 sinin altıdan fazla çocuğu bulunmaktadır. Çalışma grubunda ortalama çocuk sahipliği 3,35 tir.

8 DOĞDUĞU YERLEŞİM BİRİMİ (%) Köy 37,1% Şehir Merkezi 62,9% Araştırma grubunda yer alanların doğduğu yerleşim yeri bilgilerine yukarıda yer verilmektedir. Buna göre araştırma grubunun %37,1 i kırsal yerleşim birimi (köy) de doğduğunu aktarmışken, %62,9 u kent merkezinde doğduğunu belirtmiştir.

9 YAŞAM SÜRESİ (%) ,2 5,2 4,9 4,4 7,2 7 6,1 Kişi ve hane bilgilerinde yer verilen bir diğer soru Siirt te kaç yıldır yaşadıklarına ilişkindir. Alınan yanıtlara göre çalışma grubunun %65,2 si doğduğundan beri Siirt te yaşadığını belirtmişken, %5,2 si 1-5 yıl, %4,9 u 6-10 yıl, %4,4 ü yıl, %7,2 si yıl, %7 si yıl ve %6,1 i 25 yıldan fazla bir süredir Siirt te yaşadığını belirtmiştir.

10 GÜNDELİK HAYATTA EN ÇOK HANGİ DİLİ KULLANIYORSUNUZ (%) 70 69, ,3 Türkçe Kürtçe Arapça 7,9 Bilindiği gibi Siirt çok kültürlü, çok dilli bir toplumsal yapıya sahiptir. Bu bağlamda araştırma grubuna gündelik hayatlarında en çok hangi dili kullandıkları sorusu yöneltilmiştir. Buna göre araştırma grubunun %22,3 ü Türkçeyi, %69,8 i Kürtçeyi ve %7,9 u Arapçayı gündelik yaşamlarında en çok kullandıklarını belirtmişlerdir.

11 EĞİTİM DURUMUNUZ (%) ,8 26, ,2 15, ,7 9 0,6 Eğitim, kentin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısında etkili en önemli etkenlerden biridir. Buna göre araştırma grubunun eğitim durumlarına bakıldığında, araştırmaya katılanların %27,8 i okur-yazar olmadığını, %4,7 si okur-yazar olmasına rağmen herhangi bir diplomaya sahip olmadığını belirtmişken, %26,2 si ilkokul, %9 u ortaokul, %16,2 si lise, %15,5 i üniversite ve %0,6 sı lisansüstü mezunu olduğunu bildirmiştir.

12 İSTİHDAM DURUMU (%) Çalışmak İstemiyor Çalışamaz halde İşsiz, iş arıyor Öğrenci Ev kadını Emekli Çiftçi, ziraatçı, hayvancı Marjinal sektör (işportacı simitçi..vb Profesyonel meslek (Mim.,Av.,Dr.vb ) Tüccar/sanayici/işadamı Küçük esnaf / zanaatkâr /şoför vs İşçi Özel sektörde memur, müdür vd (Banka vb.) Devlet memuru, şef, müdür vd 0,1 0,5 4,2 7,3 9 4,7 1 3,9 0,3 0,1 3,6 7,8 15,3 42, İstihdam durumu sosyo-kültürel tutumlardan siyasal tercihlere kadar geniş bir yelpazede etkisi olan önemli bir etkendir. Buna göre araştırma grubunun %7,8 i devlet memuru, %0,5 i özel sektörde memur, %15,3 ü işçi, %3,6 sı küçük esnaf, %0,1 i tüccar, %0,3 ü profesyonel meslek sahibi, %3,9 u marjinal sektör, %1 i çiftçi, ziraatçı, hayvancı, %4,7 si emekli, %42,2 si ev kadını, %9 u öğrenci, %7,3 ü işsiz, %4,2 si çalışamaz halde ve %0,1 i çalışmak istemiyor olduğunu bildirmiştir.

13 HANEDEN YAŞAYAN KİŞİ SAYISI (%) 60 54, ,1 16,7 5, Kişi 5-8 Kişi 9-12 Kişi 13+ Kişi Kişi ve hane bilgilerinde yanıt aranan bir diğer soru hanede yaşayan kişi sayısıdır. Alınan yanıtlara göre araştırma grubunun %24,1 i 1-4 kişi, %54,1 ı 5-8 kişi, %16,7 si 9-12 kişi ve %5,1 i 13 ve üzeri kişi olarak hanede yaşayan kişi sayısını belirtmiştir. Ayrıca hanede yaşayan kişi sayısı ortalaması 6,72 kişi olarak hesaplanmıştır.

14 ,6 HANE AYLIK GELİR (%) , ,9 14, ,7 1,5 0, TL TL TL TL TL TL 5000 TL ve üzeri Grafikten görüldüğü gibi araştırma grubunun %25,2 si hane aylık gelirini TL arasında, %39,6 sı TL arasında belirtmiştir. Bununla birlikte araştırma grubunun %14,9 u TL arası, %14,6 sı TL arası, %3,7 si TL arası, %1,5 i TL arası ve %0,5 i 5000 TL ve üzeri hane aylık gelir beyanında bulunmuşlardır.

15 SOSYAL GÜVENCENİZ (%) ,8 28,7 0,6 39,9 7,5 9,8 0,7 Sosyo-ekonomik bulgularda yer verilmesi gereken önemli bir veride sosyal güvenlik kaydına dairdir. Buna göre araştırma grubunun %12,8 inin herhangi bir sosyal güvenlik kaydı bulunmazken, %28,7 sinin genel sağlık sigortası olduğu ve priminin devletçe ödendiği, %0,6 sının ise yine genel sağlık sigortasının olduğu ancak priminin kendilerince ödendiği belirlenmiştir. Ayrıca araştırma grubunun %39,9 unun SSK, %7,5 inin BAĞ-KUR, %9,8 inin Emekli Sandığı ve %0,7 sinin özel sigorta kaydı bulunmaktadır.

16 YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER SİİRT TE YAŞAMAKTAN MUTLU MUSUNUZ? (%) 80 76, ,3 Çok Mutluyum 5,1 Mutluyum Kararsızım Mutlu Değilim Hiç Mutlu Değilim 11 2,1 Bu bölümde doğrudan olarak yerel yönetimlerden beklentilerin neler olduğunu tespit edebilecek sorulara geçmeden önce araştırma grubunda yer alanların genel olarak Siirt te yaşamaktan mutlu olup olmadıkları çalışma kapsamında ele alınmıştır. Buna göre araştırma grubunun %81,8 i farklı derecelerde de olsa Siirt te yaşamaktan mutlu olduğunu belirtmişken, %13,1 i yine farklı derecelerde mutlu olmadığını bildirmiştir. Ayrıca %5,1 lik bir kesim de kararsız olduğunu aktarmıştır.

17 SİİRT TE YAŞAMAKTAN MUTLU MUSUNUZ? * CİNSİYET (%) Siirt te Yaşamaktan Mutlu musunuz? Erkek Cinsiyet Kadın Toplam Çok Mutluyum 4,8 5,8 5,3 Mutluyum 77,3 75,6 76,5 Kararsızım 4,8 5,3 5,1 Mutlu Değilim 11 11,1 11 Hiç Mutlu Değilim 2,1 2,2 2,1 plam Cinsiyetler açısından değerlendirme yapıldığında; kadınların erkeklere göre mutluluk oranının çok az daha yüksek, mutsuzluk oranının çok az daha düşük olduğu yukarıdaki tabloya bakıldığında söylenebilir.

18 BELEDİYE HİZMETLERİ AÇISINDAN SİİRT İN EN ÖNEMLİ 1. SORUNU (%) ,6 28,7 11,2 9 5,2 2,9 1,6 1,4 7,4 Hizmet alanların, yaşadıkları kentte, yerel yönetim hizmetleri açısından önemli gördükleri sorunların neler olduğu, özellikle yerel yönetimlerin, hizmet planlama aşamasında, dikkate alması gereken olgular arasında olmalıdır. Bu kapsamda araştırma grubuna Siirt in en önemli sorunlarından ilk üçünü önem sırasına göre sıralaması söylenmiştir. Yukarıdaki grafikte ilk sırada yer alan soruna ait yanıtlar görülmektedir. Buna göre Siirt in en önemli sorunu sıralamasında ilk sırada %32,6 ile yol, kaldırım yapım, onarım eksikliği yer almaktadır. Bunu %28,7 ile çöp ve temizlik hizmetleri eksikliği, %11,2 ile çocuk parkları ve oyun alanı, %9 ile altyapı, kanalizasyon içme suyu sorunu, %5,2 ile yeşil alan, park ve bahçeler, %2,9 ile yoksullara yardım eksikliği, %1,6 ile sosyal faaliyet eksikliği ve %1,4 ile sportif faaliyet eksikliği takip etmektedir.

19 Siirt in En Önemli 1. Sorunu BELEDİYE HİZMETLERİ AÇISINDAN SİİRT İN EN ÖNEMLİ 1. SORUNU * CİNSİYET (%) Cinsiyet Erkek Kadın Toplam Yol/Asfalt/kaldırım yapım/onarım 33,7 31,5 32,6 Çöp ve temizlik hizmetleri 25 32,5 28,7 Çocuk parkları ve oyun alanları 10,3 12,1 11,2 Altyapı/kanalizasyon, içme suyu 9,9 8 9 Yeşil alan, park ve bahçeler 6 4,3 5,2 Yoksullara yardım/ sosyal destek 2 3,9 2,9 Eğitim/kültürel ve/veya sosyal faaliyet eksikliği 1,8 1,4 1,6 Spor tesisleri/sportif faaliyetler eksikliği 2 0,8 1,4 Diğer 9,3 5,5 7,4 Toplam Yukarıdaki tabloda Siirt in en önemli 1. Sorunun ne olduğuna dair Cinsiyetler açısından yapılmış olan karşılaştırma yer almaktadır. Buna göre yol, kaldırım, altyapı ve kanalizasyonu ve yeşil alan, park ve bahçeleri sorun olarak görme erkeklerde, çöp ve temizlik, çocuk parkı ve oyun alanları ve sosyal yardım konularına dair sorun algısının kadınlarda daha ön plandadır.

20 Siirt in En Önemli 1. Sorunu TL TL TL TL TL TL 5000 TL ve üzeri Toplam BELEDİYE HİZMETLERİ AÇISINDAN SİİRT İN EN ÖNEMLİ 1 SORUNU * HANE AYLIK GELİR (%) Hane Geliri Yol/Asfalt/kaldırım yapım/onarım 31, ,8 37,9 29, ,6 Çöp ve temizlik hizmetleri 29,2 25,9 27,7 33,1 35,1 26, ,7 Çocuk parkları ve oyun alanları 14 12,3 8,1 9 5,4 6,7 11,2 Altyapı/kanalizasyon, içme suyu 10,4 9,2 8,8 6,2 2,7 26,7 9 Yeşil alan, park ve bahçeler 3,6 4,6 5,4 5,5 18,9 6,7 5,2 Yoksullara yardım/ sosyal destek 4,4 3,8 1,4 0,7 2,9 Eğitim/kültürel ve/veya sosyal faaliyet eksikliği 0,8 1,8 3,4 0,7 6,7 1,6 Spor tesisleri/sportif faaliyetler eksikliği 0,8 1,3 2,7 0,7 5,4 1,4 Diğer 5,2 10,1 6,7 6,2 2,8 6,5 7,4 Toplam Hane aylık gelir ve Siirt in en önemli 1. Sorunları karşılaştırmasına yukarıdaki tabloda yer verilmektedir. Buna göre TL arası gelir gruplarında yol, kaldırım yapı onarım sorununun; TL ve üzeri gelir gruplarında ise çöp ve temizlik hizmetleri sorununun 1. Öncelikli sorun olduğu görülmektedir. Bunun yanında çocuk parkı ve oyun alanları, altyapı, kanalizasyon ve sosyal yardım talebi TL gelir grubunda, yeşil alan ve park talebi TL gelir grubunda diğer gelir gruplarına göre daha ön plandadır.

21 BELEDİYE HİZMETLERİ AÇISINDAN SİİRT İN EN ÖNEMLİ 2. SORUNU (%) ,4 17,1 13,6 13,2 11,6 3,8 3,2 2,8 1,6 8,7 Araştırma grubunun Siirt teki en önemli ikinci sorun algısına yukarıda yer verilmektedir. Buna göre kente ikinci sorun algısında ilk sırada %24,4 ile altyapı, kanalizasyon ve içme suyu sorunu yer almaktadır. Bunu %17,1 ile çöp ve temizlik hizmetleri, %13,6 ile yol, kaldırım, %13,2 ile çocuk parkı ve oyun alanları, %11,6 ile yeşil alan park ve bahçeler, %3,8 ile eğitim kültür ve sosyal faaliyet eksikliği, %3,2 ile yoksullara yardım eksikliği, %2,8 ile sportif faaliyet eksikliği ve %1,6 ile otopark eksikliği sorunu izlemektedir.

22 BELEDİYE HİZMETLERİ AÇISINDAN SİİRT İN EN ÖNEMLİ 3. SORUNU (%) Diğer Toplu taşıma/ ulaşım sorunları Otopark Sağlık hizmetleri eksikliği Kenti tanıtım eksikliği Spor tesisleri/sportif faaliyetler eksikliği Çarpık yapılaşma Eğitim/kültürel ve/veya sosyal faaliyet Yoksullara yardım/ sosyal destek Altyapı/kanalizasyon, içme suyu Çocuk parkları ve oyun alanları Yeşil alan, park ve bahçeler Yol/Asfalt/kaldırım yapım/onarım Çöp ve temizlik hizmetleri 2 2,1 2,2 2,8 3 3,7 8,3 8 8,5 8,8 9,1 12,1 12,2 17, Kentte görülen en önemli üçüncü soruna ait bulgulara yukarıda yer verilmektedir. Buna göre araştırma grubuna göre Siirt in en önemli üçüncü sorunu %17,2 lik bir oran ile çöp ve temizlik hizmetleridir. Bunu %12,2 ile yol, kaldırım sorunu, %12,1 ile yeşil alan park bahçeler, %9,1 ile çocuk parkı ve oyun alanlarının yetersizliği, %8,8 ile altyapı, kanalizasyon, içme suyu, %8,5 ile yoksullara sosyal yardım eksikliği, %8 ile eğitim, kültür ve sosyal faaliyet eksikliği, %3,7 ile çarpık yapılaşma, %3 ile sportif faaliyet eksikliği, %2,8 ile kenti tanıtım eksikliği, %2,2 ile sağlık hizmetleri eksikliği, %2,1 ile otopark eksikliği ve %2 ile toplu taşıma, ulaşım sorunu takip etmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde Siirt te yol kaldırım, çöp ve temizlik hizmetleri eksikliği ve altyapı, kanalizasyon, içme suyu sorununa dair sorun algısının olduğunu belirtmek mümkündür. Bu noktada araştırma grubuna doğrudan olarak belediyenin hangi konulara önem vermesini istersiniz sorusu yöneltilerek, öncelik sırasına göre 3 yanıt istenmiş ve halkın hizmet talebi beklentisinin ne yönde olduğu tespit edilmek istenmiştir.

23 SİİRT BELEDİYESİ NİN ÖNEM VERMESİNİ İSTEDİĞİNİZ 1. ÖNCELİK (%) Diğer Konut sorununu çözen projelere Kreş/çocuk bakım evi projelerine Çağdaş bir kent olma çalışmalarına Uyuşturucu (Madde Bağımlılığı) ile Meslek edindirme kurslarına Sosyal Yardımlara 7,3 1,6 1,7 2,7 3,8 8,9 33,5 Çöp, Temizlik, park, bahçe gibi klasik 40, Alınan yanıtlara göre Siirt te 1. Öncelikli olarak önem verilmesi istenen husus, araştırma grubunun %40,5 ine göre klasik belediyecilik hizmetleridir. Bunu %33,5 ile sosyal yardımlar sorunu, %8,9 ile meslek edindirme kursları, %3,8 ile madde bağımlılığı ile mücadele çalışmaları, %2,7 ile çağdaş bir kent olma çalışmaları, %1,7 ile kreş ve %1,6 ile konut sorununu çözen projeler izlemektedir.

24 Siirt. Belediyesi nin Önem Vermesini İstediğiniz 1. Konu SİİRT BELEDİYESİ NİN ÖNEM VERMESİNİ İSTEDİĞİNİZ 1. ÖNCELİK * CİNSİYET (%) Cinsiyet Erkek Kadın Toplam Çöp, Temizlik, park, bahçe gibi klasik hizmetlere 40,2 40,9 40,5 Sosyal Yardımlara 31,1 35,9 33,5 Meslek edindirme kurslarına 9 8,8 8,9 Uyuşturucu (Madde Bağımlılığı) ile mücadele çalışmalarına 5,2 2,5 3,8 Çağdaş bir kent olma çalışmalarına 3,2 2,3 2,7 Kreş/çocuk bakım evi projelerine 1,2 2,3 1,7 Konut sorununu çözen projelere 1,6 1,6 1,6 Diğer 8,5 5,7 7,3 Toplam Cinsiyetler açısından Siirt Belediyesi nden 1. Öncelikli olarak önem verilmesi istenen hizmetlere ait veriler yukarıdaki tabloda sunulmaktadır. Buna göre klasik belediyecilik hizmetleri, sosyal yardımlar talebi kadınlarda, meslek edindirme kursu ve madde bağımlılığı ile mücadele talebi erkeklerde daha önceliklidir.

25 Siirt Belediyesi nin Önem Vermesi Gereken 1.öncelik TL TL TL TL TL TL 5000 TL ve üzeri Toplam SİİRT BELEDİYESİ NİN ÖNEM VERMESİNİ İSTEDİĞİNİZ 1. ÖNCELİK* HANE AYLIK GELİR (%) Hane Geliri Çöp, Temizlik, park, bahçe gibi klasik hizmetlere 42,3 34,5 45,3 48,3 37,8 46, ,5 Sosyal Yardımlara 41,9 38,4 29,1 19,3 8,1 13, ,5 Meslek edindirme kurslarına 4 10,2 9, ,9 6,7 8,9 Uyuşturucu (Madde Bağımlılığı) ile mücadele çalışmalarına 2 4,6 3,4 4,8 5,4 6,7 3,8 Çağdaş bir kent olma çalışmalarına 1,2 2 2,7 6,9 2,7 6,7 2,7 Kreş/çocuk bakım evi projelerine 1,2 0,5 2 2,8 13,5 1,7 Konut sorununu çözen projelere 0,8 2,3 0,7 5,4 13,3 1,6 Diğer 6,6 7,5 7,3 6,9 8,2 6,6 20 7,3 Toplam Gelir durumu açısından aynı soru karşılaştırıldığında; 1. öncelikli önem verilmesi gereken hizmet talebinin TL haricindeki tüm gelir gruplarında klasik belediyecilik hizmetlerinin olduğu TL gelir grubunda ise sosyal yardımların talep edildiği görülmektedir. Bununla birlikte meslek edindirme kursu talepleri TL gelir grubunda, madde bağımlılığı ile mücadele çalışmaları talebi TL gelir grubunda, çağdaş bir kent olma çalışmalarının TL gelir grubunda daha öne çıktığı görülmektedir.

26 SİİRT BELEDİYESİ NİN ÖNEM VERMESİNİ İSTEDİĞİNİZ 2. ÖNCELİK (%) Diğer Evde sağlık hizmetine Engelli destek projelerine Toplumsal cinsiyet çalışmalarına Kreş/çocuk bakım evi projelerine Gençlik merkezine Konut sorununu çözen projelere Eğitim ve etüt hizmetlerine Çağdaş bir kent olma çalışmalarına Uyuşturucu (Madde Bağımlılığı) ile Meslek edindirme kurslarına Sosyal Yardımlara Çöp, Temizlik, park, bahçe gibi klasik 1,9 2 2,4 2,4 2,9 3,7 4,1 6,1 6,6 8,7 11,2 18,2 29, Siirt Belediyesinden 2. Öncelikli olarak talep edilen hizmetlere ilişkin bulgulara yukarıda yer verilmektedir. Buna göre araştırma grubunun %29,8 i klasik belediyecilik hizmetlerine, %18,2 si sosyal yardımlara, %11,2 si meslek edindirme kurslarına, %6,6 sı madde bağımlılığı ile mücadele çalışmalarına, %6,1 i çağdaş bir kent olma çalışmalarına, %4,1 i eğitim ve etüt hizmetlerine, %3,7 si konut sorununu çözen projelere, %2,9 u gençlik merkezine, %2,4 ü kreşe, %2,4 ü toplumsal cinsiyet çalışmalarına, %2 si engelli destek projelerine ve %1,9 u evde sağlık hizmetlerine 2. Öncelikli olarak önem verilmesini talep etmektedir.

27 SİİRT BELEDİYESİ NİN ÖNEM VERMESİNİ İSTEDİĞİNİZ 3. ÖNCELİK (%) Diğer Engelli destek projelerine Çöp, Temizlik, park, bahçe gibi klasik Kültür/Sanat projelerine Kenti tanıtıcı projelere Toplumsal cinsiyet çalışmalarına Yaşlılar hizmet merkezi Kreş/çocuk bakım evi projelerine Kadın sığınma evleri Gençlik merkezine Evde sağlık hizmetine Çağdaş bir kent olma çalışmalarına Sosyal Yardımlara Konut sorununu çözen projelere Uyuşturucu (Madde Bağımlılığı) ile Eğitim ve etüt hizmetlerine Meslek edindirme kurslarına 8,2 2,3 2,4 2,5 2,7 3,4 3,6 3,7 3,9 5,1 5,6 6,2 6,6 7,2 7,7 11, ,8 Siirt Belediyesinden 3. Öncelikli olarak talep edilen hizmetlere ilişkin bulgulara yukarıda yer verilmektedir. Buna göre araştırma grubunun %17,8 i meslek edindirme kurslarına, %11,1 i eğitim, etüt çalışmalarına, %7,7 si madde bağımlılığı ile mücadele çalışmalarına, %7,2 si konut sorununu çözen projelere, %6,6 sı sosyal yardımlara, %6,2 si çağdaş bir kent olma çalışmalarına, %5,6 sı evde sağlık hizmetlerine, %5,1 i gençlik merkezine, %3,9 kadın sığınma evlerine, %3,7 si kreşe, %3,6 sı yaşlılar hizmet merkezine, %3,4 ü toplumsal cinsiyet çalışmalarına, %2,7 si kenti tanıtıcı projelere, %2,5 i kültür, sanat projelerine, %2,4 ü klasik belediyecilik hizmetlerine ve %2,3 ü engelli destek projelerine 3. Öncelikli olarak önem verilmesini talep etmektedir. Siirt te genel olarak öncelikli hizmet taleplerinin ne olduğu belirlendikten sonra daha spesifik olarak mahalle bazında sorunları belirlenmeye yönelik olarak araştırma grubuna sorular yöneltilmiştir.

28 MAHALLENİZİN EN ÖNEMLİ SORUNU (%) Diğer Sorun yok Kaldırımların İşgali Hırsızlık Uyuşturucu Madde Kullanımı Sokak Hayvanları İşsizlik Su sorunu İlaçlama Altyapı ve kanalizasyon Çocuk parkı ve yeşil alan Yol ve kaldırım Çöp ve temizlik 1,1 1,2 1,3 1,6 1,7 2,6 2,6 3 15,8 12,7 11,9 15,3 29, Buna göre genel olarak Siirt te mahallelerin en önemli sorunu, araştırma grubunun %29,2 sine göre çöp ve temizlik sorunudur. Bunu %15,3 ile yol, kaldırım sorunu, %11,9 ile çocuk parkı ve yeşil alan yetersizliği, %3 altyapı ve kanalizasyon sorunu, %2,6 ile ilaçlama, %2,6 ile su sorunu, %1,7 ile işsizlik, %1,6 ile sokak hayvanları, %1,3 ile uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanımı, %1,2 ile hırsızlık, %1,1 ile kaldırım işgali sorunu izlemektedir. Bunların yanında mahallelerinde herhangi bir sorun olmadığını düşünenlerin oranı ise %12,7 dir.

29 Sizce Mahallenizin En Önemli Sorunu nedir? MAHALLENİZİN EN ÖNEMLİ SORUNU * CİNSİYET (%) Cinsiyet Erkek Kadın Toplam Çöp ve temizlik 27,2 31,2 29,2 Yol ve kaldırım 17,1 13,4 15,3 Çocuk parkı ve yeşil alan 11,7 12,1 11,9 Altyapı ve kanalizasyon 2,2 3,8 3 İlaçlama 1,8 3,3 2,6 Su sorunu 3 2,1 2,6 İşsizlik 2 1,5 1,7 Sokak Hayvanları 2,6 0,6 1,6 Uyuşturucu Madde Kullanımı 1,6 1 1,3 Hırsızlık 1,8 0,6 1,2 Kaldırımların İşgali 1 1,3 1,1 Sorun yok 13,1 12,3 12,7 Diğer 14,9 16,8 15,8 Toplam Mahallenin en önemli sorunu cinsiyetler açısından değerlendirildiğinde çöp ve temizlik hizmetleri, çocuk parkı ve yeşil alan, altyapı ve kanalizasyonu sorun olarak görme kadınlarda; yol, kaldırım, su sorunu, işsizlik ve uyuşturucu madde kullanımını mahallenin en önemli sorunu olarak değerlendirme erkeklerde daha ön plandadır.

30 Sizce Mahallenizin En Önemli Sorunu Nedir? TL TL TL TL TL TL 5000 TL ve üzeri Toplam MAHALLENİZİN EN ÖNEMLİ SORUNU * HANE AYLIK GELİR (%) Hane Aylık Gelir Çöp ve temizlik 23,9 30,4 31,3 28,2 40,5 33, ,2 Yol ve kaldırım 14,8 15, ,5 10,8 13,3 15,3 Çocuk parkı ve yeşil alan 16,9 10,4 9,5 7,7 18,9 13, ,9 Altyapı ve kanalizasyon 4,5 1,8 2,7 4,2 2,7 3 İlaçlama 4,5 2,3 2,7 0,7 2,6 Su sorunu 3,7 2,1 2,7 2,1 6,7 2,6 İşsizlik 2,1 1,8 2 1,4 1,7 Sokak Hayvanları 2,6 2 1,4 2,7 1,6 Uyuşturucu Madde Kullanımı 1,6 1,3 1,4 1,4 1,3 Hırsızlık 1, ,4 1,2 Kaldırımların İşgali 0,8 0,8 2 1,4 6,7 1,1 Sorun yok 14,8 9,9 11,6 17,6 16,2 13,3 12,7 Diğer 11, ,1 17 8,2 13, ,8 Toplam Gelir durumlarına göre mahallelerin en önemli sorunu algısına yukarıdaki tabloda yer verilmektedir. Buna göre bütün gelir grupları açısından çöp ve temizlik sorunu mahallelerin öncelikli sorunuyken, yol ve kaldırım sorunu TL gelir grubunda, çocuk parkı ve yeşil alan 5000 TL ve üzeri gelir grubunda, altyapı ve kanalizasyon ve ilaçlama TL gelir grubunda daha öne çıktığı görülmektedir. Mahallenin en önemli sorunu ve mahalle karşılaştırması yapıldığında, tablo olarak sunulmamakla beraber Afetevleri, Alan, Çal mahallelerinde yol ve kaldırım sorunu, Algül mahallesinde uyuşturucu kullanımı, Halanze ve Veysel Karani mahallelerinde altyapı ve kanalizasyon, Bahçelievler, Doğan, Evren, Kooperatif, Ülkü ve Yeni mahallelerinde çöp ve temizlik hizmetleri, İnönü ve Tınaztepe mahallelerinde ilaçlama eksikliği mahallenin en önemli sorunuyken, Sakarya, Ulus, Dumlupınar ve Batı mahallelerinde ise sorun yok yanıtı

31 öne çıkmaktadır. Mahalle bazında sorunlar belirlendikten sonra genel olarak mahalle bazında hizmet taleplerinin neler olduğu çalışma kapsamında belirlenmeye çalışılmıştır.

32 MAHALLENİZE 1. ÖNCELİKLİ OLARAK YAPILMASINI İSTEDİĞİNİZ HİZMET (%) Diğer Sağlıklı içme suyu Pazar yeri Oyun/eğlence alanı Spor kompleksi Sokak ışıklandırması İlaçlama faaliyetleri İhtiyaç sahiplerine sosyal yardım Yol, kaldırım Yeşil alan, park 6,7 2 2,4 3 3,1 3,5 4,9 6,4 21,8 46, Siirt te mahallelerde 1. Öncelikli olarak %46,2 ile yeşil alan ve park yer almaktadır. Bunun akabinde %21,8 ile yol kaldırım sorunu, %6,4 ile ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlar, %4,9 ile ilaçlama faaliyetleri, %3,5 ile sokak ışıklandırması, %3,1 spor kompleksi, %3 ile oyun, eğlence alanı, %2,4 ile Pazar yeri ve %2 ile sağlıklı içme suyu talebi öncelikli olarak yer almaktadır.

33 Mahallenize 1. Öncelikli olarak yapılmasını istediğiniz hizmet Yine cinsiyetler bazında hizmet taleplerine bakıldığında; MAHALLENİZE 1. ÖNCELİKLİ OLARAK YAPILMASINI İSTEDİĞİNİZ HİZMET * CİNSİYET (%) Cinsiyet Erkek Kadın Toplam Yeşil alan, park 44,2 48,3 46,2 Yol, kaldırım 22,9 20,7 21,8 İhtiyaç sahiplerine sosyal yardım 5,8 7 6,4 İlaçlama faaliyetleri 4,8 5 4,9 Sokak ışıklandırması 3,2 3,7 3,5 Spor kompleksi 3,2 2,9 3,1 Oyun/eğlence alanı 3,6 2,3 3 Pazar yeri 2,8 2,1 2,4 Sağlıklı içme suyu 2,8 1,2 2 Diğer 6,7 6,8 6,7 Toplam Tablodan görülebileceği gibi, mahallenin 1. Öncelikli talebi cinsiyetler açısından değerlendirildiğinde yeşil alan, park, yol, kaldırım, sosyal yardım, sokak ışıklandırması ve ilaçlama faaliyetleri talebi kadınlarda; yol, kaldırım, spor kompleksi ve oyun alanı talebinin erkeklerde daha öncelikli olduğu görülmektedir.

34 Mahallenize 1. Öncelikli olarak yapılmasını istediğiniz hizmet TL TL TL TL TL TL 5000 TL ve üzeri Toplam MAHALLENİZE 1. ÖNCELİKLİ OLARAK YAPILMASINI İSTEDİĞİNİZ HİZMET * HANE AYLIK GELİR (%) Hane Aylık Gelir Yeşil alan, park 42,7 45,9 49,3 47,5 55,6 42, ,2 Yol, kaldırım 23,8 20,8 20,3 19,1 30,6 42,9 21,8 İhtiyaç sahiplerine sosyal yardım 10,1 7,4 2,7 3,5 6,4 İlaçlama faaliyetleri 4,4 5,6 5,4 3,5 2,8 20 4,9 Sokak ışıklandırması 5,6 3,1 3,4 1,4 2,8 3,5 Spor kompleksi 1,2 2,8 4,1 4,3 5,6 7,1 20 3,1 Oyun/eğlence alanı 2,4 2,3 3,4 6,4 3 Pazar yeri 1,6 3,6 2 2,1 2,4 Sağlıklı içme suyu 3,2 1,8 1,4 2,1 2 Diğer 5 6,7 8 10,1 2,6 7,1 6,7 Toplam Gelir durumu açısından mahallelerin 1. Öncelikli talepleri karşılaştırmasına yukarıdaki tabloda yer verilmektedir. Tablodan da görüleceği gibi tüm gelir grupları açısından öncelikli yapılması istenen hizmeti yeşil alan park talebi oluşturmaktadır. Bunu yine 5000 TL ve üzeri gelir grubu haricinde tüm gelir grupları açısından sosyal yardımlar talebi izlemektedir TL ve üzeri gelir grubunda ise ilaçlama faaliyetleri ve spor kompleksi eşit derecede talep edilmektedir. Ayrıca sosyal yardım talebi TL gelir grubunda, sokak ışıklandırması talebi TL gelir grubunda, içme suyu talebi yine TL gelir grubunda daha öncelikli olduğu görülmektedir.

35 MAHALLENİZE 2. ÖNCELİKLİ OLARAK YAPILMASINI İSTEDİĞİNİZ HİZMET (%) Diğer 6,7 Meslek edindirme kursları 2,4 Yürüyüş yolu Sokak ışıklandırması Pazar yeri İlaçlama faaliyetleri Spor kompleksi Oyun/eğlence alanı İhtiyaç sahiplerine sosyal yardım Yeşil alan, park Yol, kaldırım 2,5 3,4 4,4 5,1 6,5 10,1 15,6 16, Mahallelerde 2. Öncelikli olarak yapılması istenen hizmet taleplerine yukarıda yer verilmektedir. Buna göre araştırma grubunun %27 si yol ve kaldırımı, %16,3 ü yeşil alan ve parkı, %15,6 sı sosyal yardımı, %10,1 i oyun alanını, %6,5 i spor kompleksini, %5,1 i ilaçlama faaliyetlerini, %4,4 ü Pazar yerini, %3,4 ü sokak ışıklandırmasını, %2,5 i yürüyüş yolunu ve %2,4 ü meslek edindirme kursunu Siirt belediyesinden 2. Öncelikli olarak talep etmektedir.

36 MAHALLENİZE 3. ÖNCELİKLİ OLARAK YAPILMASINI İSTEDİĞİNİZ HİZMET (%) Diğer Kültür evi Sokak ışıklandırması Sağlıklı içme suyu Spor kompleksi Yürüyüş yolu Yol, kaldırım Yeşil alan, park Pazar yeri Meslek edindirme kursları İlaçlama faaliyetleri Oyun/eğlence alanı İhtiyaç sahiplerine sosyal yardım 3,6 3,7 4 4,2 4,7 6 6,3 6,7 7,7 8,6 12,4 14,5 17, Mahallelerde 3. Öncelikli olarak yapılması istenen hizmet taleplerine yukarıda yer verilmektedir. Buna göre araştırma grubunun %17,6 sı sosyal yardımları, %14,5 i oyun eğlence alanını, %12,4 ü ilaçlama faaliyetlerini, %7,7 si meslek edindirme kursunu, %6,7 si Pazar yerini, %6,3 ü yeşil alan ve parkı, %6 sı yol, kaldırımı, %4,7 si yürüyüş yolunu, %4,2 si spor kompleksini, %4 ü sağlıklı içme suyunu,%3,7 si sokak ışıklandırmasını ve %3,6 sı kültür evini 3. Öncelikli olarak Siirt belediyesinden talep etmektedir. Genel bir değerlendirme yapıldığında; Siirt belediyesinden yeşil alan, park, yol, kaldırım, ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım, oyun alanı ve ilaçlama faaliyetleri talebinin öne çıktığı görülmektedir. Çalışmanın bu noktasında Siirt Belediyesi nin yaptığı genel hizmetlerin bir kısmı araştırma grubuna belirtilerek, bu hizmet hakkındaki görüşleri sorulmuştur.

37 SİİRT BELEDİYESİ NİN BELİRTİLEN HİZMETLERİ HAKKINDAKİ TUTUMUNUZ? (%) Haberdar Olumsuz Olumlu Kararsızım değilim buluyorum buluyorum Toplam Altyapı ve Kanalizasyon Çalışmaları 1,4 22,5 10,6 65,5 100 Kültür hizmetleri 4,2 16,9 19,8 59,1 100 Halkla ilişkiler 3,4 17,8 15,2 63,6 100 Eğitim ve sosyal çalışmalar 3,5 18,8 16,3 61,4 100 Temizlik hizmetleri 0,5 34,3 9,1 56,1 100 Siirt Belediyesi nin Altyapı ve Kanalizasyon Çalışmalarından araştırma grubunun %1,4 ü haberdar değilken, %22,5 i olumsuz bulduğunu, %65,5 i olumlu bulduğunu, %10,6 sı da kararsız olduğunu bildirmiştir. Siirt Belediyesi nin Kültür hizmetlerinden araştırma grubunun %4,2 si haberdar değilken, %16,9 u olumsuz bulduğunu, %59,1 i olumlu bulduğunu, %19,8 i da kararsız olduğunu bildirmiştir. Siirt Belediyesi nin Halkla İlişkiler Hizmetlerinden araştırma grubunun %3,4 ü haberdar değilken, %17,8 i olumsuz bulduğunu, %63,6 sı olumlu bulduğunu, %15,2 si de kararsız olduğunu bildirmiştir. Siirt Belediyesi nin Eğitim ve Sosyal Çalışma Hizmetlerinden araştırma grubunun %3,5 i haberdar değilken, %18,8 i olumsuz bulduğunu, %61,4 ü olumlu bulduğunu, %16,3 ü de kararsız olduğunu bildirmiştir. Siirt Belediyesi nin Temizlik hizmetlerinden araştırma grubunun %0,5 i haberdar değilken, %34,3 ü olumsuz bulduğunu, %56,1 i olumlu bulduğunu, %9,1 i de kararsız olduğunu bildirmiştir.

38 Genel olarak yapılan hizmetlere ilişkin bir değerlendirme yapılırsa; Siirt Belediyesi nin yaptığı hizmetlerden haberdar olanlar olumlu bulmaktadır. SİİRT BELEDİYESİNİN ÇOK DİLLİ BELEDİYECİLİK ÇALIŞMALARINDAN MEMNUN MUSUNUZ? (%) Evet Hayır Fikrim yok Reklamda (Billboard - Afiş) 67,2 8,4 24,4 Tiyatro-sinema 59 11,1 29,9 Hizmet binasındaki birimlerdeki Vatandaş karşılanmasında 66,9 8,5 24,6 Matbu yazılımda (Kitap, Broşür, Dergi) 63 9,4 27,6 Siirt Belediyesi sunduğu hizmetlerin bir kısmını çok dilli belediyecilik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Araştırma grubunun çok dilli sunulan hizmetlere ilişkin tutumlarına yukarıdaki tabloda yer verilmektedir. Alınan yanıtlara göre Billboard ve afişlerin çok dilli olmasından olan memnuniyet %67,2, tiyatro ve sinemada çok dilli hizmet verilmesinden oluşan memnuniyet %59, hizmet binasındaki birimlerdeki vatandaş karşılanmasından oluşan memnuniyet %66,9 ve matbu yazılımının çok dilli olmasında oluşan memnuniyet %63 olarak belirlenmiştir.

39 SİİRT BELEDİYESİ NİN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İLE İLGİLİ FAALİYETLER YÜRÜTMESİNİ İSTER MİSİNİZ (%) ,2 7,8 Evet Hayır Fikrim Yok Toplumsal cinsiyet eşitsizliği toplumsal yapıda belirgin bir olgudur. Bu nedenle çalışma grubuna Siirt Belediyesi nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İle İlgili Faaliyetler Yürütmesini İster misiniz sorusu yöneltilerek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ilişkin algı ölçülmek istenmiştir. Buna göre çalışma grubunun %80 i Siirt Belediyesi nin toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili faaliyetler yürütmesini isterken, %12,2 si istemediğini, %7,8 i ise bu konuda bir fikrinin olmadığını belirtmiştir. Toplumsal yapıda ciddi bir yara olan bu olguya hayır yanıtı verenlerin cinsiyetlerine bakıldığında; Hayır yanıtı verenlerin %60 i erkek, %40 ı da kadındır. Bütün bunların yanında bu soruya evet yanıtı verenlere Siirt Belediyesi nin toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili faaliyetlerini yürütürken en çok hangi konuya öncelik vermelidir sorusu yöneltilmiştir.

40 SİİRT BELEDİYESİ NİN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İLE İLGİLİ FAALİYETLERİNİ YÜRÜTÜRKEN EN ÇOK HANGİ KONUYA ÖNCELİK VERMELİDİR (%) Toplumsal cinsiyet farkındalık eğitimleri 7,7 Kadınlara yönelik şiddetle mücadele 21,1 Kadın emeğinin, istihdamının ve girişimciliğinin desteklenme 18,7 Kadınlara yönelik eğitim çalışmaları (Okuma- Yazma vb. ) 52, Alınan yanıtlara göre araştırma grubunun %52,5 i kadına yönelik eğitim çalışmalarını, %18,7 si kadının emeğinin ve girişimciliğinin desteklenmesi çalışmalarını, %21,1 i kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını ve %7,7 si toplumsal cinsiyet farkındalık eğitimleri çalışmalarına toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili faaliyetlerde öncelik verilmesini talep etmektedir.

41 YEREL YÖNETİMLERE İLİŞKİN TUTUM SİİRT BELEDİYESİ NİN HİZMETLERİ HAKKINDA BİLGİ ALABİLİYOR MUSUNUZ? (%) Evet 25,4% Hayır 74,6% Önceki tablolarda Siirt Belediyesi hizmetlerinden haberdar olmama durumunun yüksek olduğu vurgulanmıştı. Bu noktada araştırma grubuna doğrudan Siirt Belediyesi hizmetleri hakkında bilgi alabiliyor musunuz sorusu yöneltilmiştir. Buna göre araştırma grubunun %25,4 ü Siirt belediyesi hizmetleri hakkında bilgi alabildiğini belirtmişken, %74,6 sı Siirt Belediyesi hizmetleri hakkında bilgi alamadığını bildirmiştir.

42 SİİRT BELEDİYESİ NİN HİZMETLERİ HAKKINDA BİLGİ ALALARIN BİLGİYİ NASIL EDİNDİĞİ (%) Ulusal Basın 2 Anons Eş-Dost Billboard/Afiş Belediyenin kendi yayın İnternet 3,7 14, ,2 20 Yerel Basın 22, Siirt belediyesi hizmetleri hakkında bilgi alanlara nereden bilgi aldıkları sorusu yöneltilmiştir. Buna göre araştırma grubunda yer alıp Siirt Belediyesi hizmetleri hakkında bilgi aldığını belirtenlerin %22,4 ü yerel basın, %20 si internet, %19,2 si belediyenin kendi yayın organları, %18 i afiş, %14,7 si eş-dost, %3,7 si anons ve %2 si ulusal basın aracılığı ile bilgilendiğini belirtmiştir

43 ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMACILIK HİZMETLERİNDEN MEMNUN MUSUNUZ (%) ,3 12,7 7 Evet Hayır Fikrim Yok Siirt Belediyesinin şehir içi toplu taşıma hizmetlerine ilişkin tutuma ilişkin verilere yukarıdaki tabloda yer verilmektedir. Buna göre araştırma grubunun %80,3 ü şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden memnun olduğunu belirtmişken, %12,7 si memnun olmadığını, %7 si ise fikrinin olmadığını bildirmiştir.

44 HAYIR İSE; NEDEN (%) Diğer 15,1 Çok Hız Yapıyorlar Şoförlerin davranışlarından Dolayı Çok Kalabalık 4,3 5,4 7,5 Geç Geldiği İçin 10,8 Araçlar Az Olduğundan 21,5 Mahallemize Gelmediği İçin 35, Sorunun ikinci aşamasında ise şehir içi taşımacılık hizmetlerinden memnun olmadığını belirten %12,7 ye bunun nedeni sorulmuştur. Buna göre şehir içi taşımacılık hizmetlerinden memnun olmayanların %35,4 ü mahallelerine ulaşım olmadığı için, %21,5 i araç sayısı az olduğu için, %10,8 i taşıtlar geç geldiği için, %7,5 i taşıtlar çok kalabalık olduğu için, %5,4 ü şoförlerin davranışlarından dolayı, %4,3 ü şoförlerin hız yapmasından dolayı memnun olmadıklarını belirtmişlerdir.

45 SİİRT BELEDİYESİ HİZMET SUNARKEN MAHALLELER ARASINDA AYRIM YAPIYOR MU? (%) , ,9 Evet Hayır Fikrim Yok Yerel yönetimler hakkında yapılan tartışmalarda sıklıkla dile getirilen konulardan biri de belediyelerin hizmet götürmede mahalleler arasında eşit davranmadığına ve ayrım yaptığına dairdir. Bu kapsamda Siirt Belediyesi nin de hizmet götürmede mahalleler arasında bu tarz bir eşitsizlik yapıp yapmadığı sorulmuştur. Elde edilen yanıtlara göre araştırma grubunun %72,1 i Siirt Belediyesi nin hizmet götürürken mahalleler arasında eşit davrandığını düşünmekteyken, %13 ü belediyenin hizmet götürmede mahalleler arasında eşit davranmadığı yönünde görüşü bulunmaktadır. Bununla birlikte %14,9 luk bir kesim ise fikrim yok yanıtı vermiştir Bu noktada Siirt Belediyesi nin hizmet götürürken mahalleler arasında ayrım yaptığını düşünen %13 lük kesime sizce bunun nedeni nedir sorusu yöneltilmiştir.

46 AYRIM YAPILDIĞINI DÜŞÜNME NEDENİ (%) Fikrim yok Diğer Su sorunu Sosyal yardım eşit dağıtılmıyor Kendi Tanıdıklarına Hizmet Ediyor Diğer Mahalleler Daha Temiz Mahalleyi sevmiyorlar Diğer Mahallelerin Yol Kaldırımı Düzgün Ayrım yapılıyor ama bilmiyorum Diğer mahallelere daha iyi hizmet veriyor Kendi oy potansiyeline göre Zengin Kesime Hizmet Ediyor Kayırma ve Torpil Var 2,1 7,7 1,1 1,1 1,1 2,2 3,3 5,5 6,6 8,8 14,3 15,4 30, Tablodan görülebileceği gibi, bu grubun %30,8 i kayırma ve torpil olduğu, %15,4 ü zengin kesime hizmet edildiği, %14,3 ü oy aldığı mahallelere hizmet ediyor olması, %8,8 i diğer mahallelere daha iyi verildiği, %6,6 sı ayrım yapıldığını ama nedenini bilmediğini, %5,5 i diğer mahallelerin yol ve kaldırımı daha düzgün olması, %3,3 ü mahallelerinin sevilmediği düşüncesiyle, %2,2 si diğer mahallelerin daha temiz olması, %1,1 i kendi tanıdıklarına hizmet ediliyor olması, %1,1 i sosyal yardımın eşit dağıtılmadığı gerekçesiyle, %1,1 i su sorunlarının çözülmediği gerekçesiyle ayrım yapıldığını düşünmektedir.

47 SİİRT BELEDİYESİ HALKIN TERCİH VE İHTİYAÇLARINI ÖNEMSİYOR MU? (%) 70 66, ,3 17, Evet Hayır Fikrim Yok Siirt Belediyesi halkın tercih ve ihtiyaçlarını önemsiyor mu sorusuna alınan yanıtlara ilişkin tablo yukarıda görülmektedir. Buna göre araştırma grubunun %66,3 ü Siirt Belediyesi nin halkın tercih ve ihtiyaçlarını önemsediğini belirtmişken, %16,3 ü Siirt Belediyesi nin halkın tercih ve ihtiyaçlarını önemsemediği yönünde görüş bildirmiştir. Bunun yanında %17,5 lik bir kesim bu soruya fikrim yok yanıtını vermiştir.

48 0-500 TL TL TL TL TL TL 5000 TL ve Üzeri Toplam SİİRT BELEDİYESİ HALKIN TERCİH VE İHTİYAÇLARINI ÖNEMSİYOR MU?* HANE AYLIK GELİR Hane Aylık Gelir Siirt belediyesi halkın tercih ve ihtiyaçlarını önemsiyor mu? Evet 69 66,6 61,6 62,8 69,4 73, ,3 Hayır 15,3 14,4 17,8 20,7 16,7 26,7 16,3 Fikrim Yok 15, ,5 16,6 13,9 17,5 Toplam Gelir grupları açısından değerlendirmeye ilişkin tabloya yukarıda yer verilmektedir. Buna göre Siirt Belediyesi nin halkın tercih ve ihtiyaçlarını önemsediğini düşünme oranının en yüksek olduğu gelir grubu 5000 TL ve üzeri gelir grubudur. Belediyenin halkın tercih ve ihtiyaçlarını önemsemediğini düşünenlerin en yüksek olduğu oran ise TL gelir grubunda belirmiştir.

49 SİİRT BELEDİYESİ KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE HALKIN KATILIMINI ÖNEMSİYOR MU? (%) 70 62, ,9 22,6 0 Evet Hayır Fikrim Yok Katılımcı belediyecilik modeli son dönemde yerel yönetimlerin sıklıkla kullandıkları bir söylemdir. Bu bağlamda Siirt Belediyesi nin halkın katılımını önemseyip önemsemediği sorulmuştur. Alınan yanıtlara göre araştırma grubunun %62,5 i Siirt Belediyesi nin karar alma süreçlerinde halkın katılımını önemsediğini düşünürken, %14,9 u Siirt Belediyesi nin karar alma süreçlerinde halkın katılımını önemsemediği yönünde görüş bildirmiştir. Ayrıca %22,6 lık bir kesim ise fikrim yok yanıtını vermiştir.

50 SİİRT BELEDİYESİ YÖNETİMİNİN ŞEFFAF VE HESAP VERİLİR NİTELİKTE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? (%) 64, ,4 23,9 0 Evet Hayır Fikrim Yok Yine son dönemin revaçta tartışmalarından biri de yönetsel yapıların şeffaf ve hesap verir bir nitelikte olmasıdır. Buna göre Siirt belediyesi yönetiminin şeffaf ve hesap verilir nitelikte olduğunu düşünenler %64,7 iken, araştırma grubunun %11,4 ü Siirt belediyesi yönetiminin şeffaf ve hesap verilir nitelikte olmadığı yönünde görüş bildirmiştir. Ayrıca %23,9 luk bir kesim de fikrim yok yanıtı vermiştir.

51 SİİRT BELEDİYE YÖNETİMİNİN SİZİ TEMSİL ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? (%) ,2 9,8 8 Evet Hayır Fikrim Yok Yerel yönetimlere ilişkin tutumda yer verilen bir diğer konu Siirt Belediye yönetiminin sizi temsil ettiğini düşünüyor musunuz sorusuna ilişkindir. Yukarıdaki grafiğe baktığımızda araştırma grubunun %82,2 si Siirt belediye yönetiminin kendini temsil ettiğini düşünüyorken, %9,8 i belediye yönetiminin kendini temsil etmediğini düşünmektedir. Ayrıca %8 inin ise bu konu hakkında fikri bulunmamaktadır.

52 SİİRT BELEDİYE YÖNETİMİNİN SİZİ TEMSİL ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?* CİNSİYET (%) Cinsiyet Erkek Kadın Toplam Siirt belediye yönetiminin sizi temsil ettiğini düşünüyor musunuz? Evet 82,8 81,6 82,2 Hayır 10,4 9,1 9,8 Fikrim Yok 6,8 9,3 8 Toplam Cinsiyetler açısından değerlendirildiğinde Siirt Belediyesi yönetiminin kendilerini temsil ettiğini düşünme oranının kadınlarda daha düşük olduğu görülmektedir.

53 0-500 TL TL TL TL TL TL 5000 TL ve üzeri Toplam SİİRT BELEDİYE YÖNETİMİNİN SİZİ TEMSİL ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? * HANE AYLIK GELİR (%) Hane Aylık Gelir Siirt belediye yönetiminin sizi temsil ettiğini düşünüyor musunuz? Evet 85 84, , , ,2 Hayır 6,9 9 9,5 13,8 16, ,8 Fikrim Yok 8,1 6,7 9,5 10,3 8,3 6,7 8 Toplam Gelir grupları açısından bakıldığında; tablodan görülebileceği gibi, Siirt Belediye yönetiminin kendini temsil ettiğini düşünme oranı en yüksek TL gelir grubundayken, temsil etmediğini düşünme oranı en yüksek ise 3501 TL üzeri gelir grubunda bulgulanmıştır.

54 SON 1 YIL İÇİNDE BELEDİYENİZE BAĞLI HERHANGİ BİR BİRİME BAŞVURDUNUZ MU? (%) Evet 21,1% Hayır 78,9% Belediye personelinin vatandaşa karşı tutumu da belediye hizmetlerinden memnuniyete etki eden önemli bir faktördür. Bu bağlamda iki aşamalı olan sorunun ilk aşamasında Siirt belediyesine son 1 yıl içerisinde başvurup başvurmadığı sorulmuştur. Alınan yanıtlara göre, yukarıdaki grafikten de takip edilebileceği gibi araştırma grubunun %78,9 u son 1 yıl içerisinde belediyeye başvurmadığını belirtmişken, %21,1 lik bir kesim ise belediyeye son 1 yıl içerinde başvurduğunu belirtmiştir.

55 BAŞVURANLARIN; BELEDİYE PERSONELİNİN VATANDAŞA KARŞI TUTUMUNDAN MEMNUNİYETİ (%) ,9 14,2 2,9 Evet Hayır Fikrim Yok Araştırma grubundan belediyeye son bir yıl içerisinde başvurduğunu belirtenlerin %82,9 u belediye personelinin vatandaşa karşı tutumundan memnunken ve %14,2 si memnun olmadığını, %2,9 u ise bu konuda fikrinin olmadığını belirtmiştir.

56 GENEL OLARAK SİİRT BELEDİYESİ NİN HİZMETLERİNDEN MEMNUN MUSUNUZ? (%) 80 76, ,9 9,9 7,3 4,5 0 Hiç memnun değilim Memnun değilim Kararsızım Memnunum Çok memnunum Sunulan bütün bu tabloların yanında nihayetinde araştırma grubuna Siirt Belediye hizmetlerinden memnun olup olmadıkları sorulmuştur. Yukarıdaki grafikten de izlenebildiği gibi araştırma grubunun %80,9 u farklı derecelerde de olsa belediye hizmetlerinden memnun olduğunu belirtmişken, %11,8 i memnun olmadığını ve %7,3 lük bir kesim ise kararsız kaldıkları hakkında görüşlerini aktarmışlardır.

57 SİİRT BELEDİYESİNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR ŞİKÂYETİNİZ VAR MI? (%) Evet 15,9% Hayır 84,1% Çalışmanın bu noktasında araştırma grubuna Siirt belediyesine ilişkin herhangi bir şikayeti olup olmadığı sorulmuştur. Alınan yanıtlara göre araştırma grubunun %84,1 i şikâyetleri olmadığını aktarmışken, %15,9 u şikâyeti olduğunu belirtmiştir.

58 ŞİKÂYETİNİZ NEDİR? (%) Diğer Sokak köpekleri 1,3 18,6 Hayvan Pazarının Kaldırılması İşsizlik 1,9 1,9 Kaldırımların İşgali 1,9 Çarpık Yapılaşma 1,9 Altyapı ve kanalizasyon Ayrımcılık yapılıyor 1,9 2,5 Sosyal yardım Çocuk parkı ve yeşil alan 2,5 3,2 Su sorunu 4,5 İlaçlama Halkla içiçe olsun Hizmet Yetersizliği Çöp ve temizlik Yol ve kaldırım 5,7 8,9 12,1 15,3 15, Bu noktada şikâyeti olanlara şikâyetlerinin ne olduğu sorulmuştur. Alınan yanıtlara göre araştırma grubunun %15,9 u yol ve kaldırım, %15,3 ü çöp ve temizlik sorunu, %12,1 i hizmet yetersizliği, %8,9 u halkla iç içe olmamaları, %5,7 si ilaçlama eksikliği, %4,5 i su sorunu, %3,2 si çocuk parkı ve yeşil alan eksikliği, %2,5 i ayrımcılık yapıldığı, %1,9 u altyapı ve kanalizasyon sorunu, %1,9 u çarpık yapılaşma, %1,9 u kaldırımların işgali, %1,9 u işsizlik, %1,9 u hayvan pazarının kaldırılması ve %1,3 ü sokak köpekleri nedeniyle şikayetleri olduğunu belirtmişlerdir.

59 SİİRT BELEDİYESİNDEN HERHANGİ BİR TALEBİNİZ VAR MI? (%) Diğer Altyapı ve kanalizasyon Sosyal alan İlaçlama İş imkanı Kaliteli hizmet Sosyal yardım Çocuk parkı ve yeşil alan Çöp ve temizlik Yol ve kaldırım Hayır 1,1 1,2 2,3 3,3 4,7 5,1 6,6 6,7 8, , Son olarak araştırma grubuna Siirt belediyesinden herhangi bir talebiniz var mı sorusu yöneltilmiştir. Alınan yanıtlara göre araştırma grubunun %47,8 inin belediyeden herhangi bir talebinin olmadığı; %8,2 sinin yol ve kaldırım sorununun çözümü, %6,7 sinin çöp ve temizlik sorunun çözümü, %6,6 sının çocuk parkı ve yeşil alan eksikliğinin giderilmesi, %5,1 inin sosyal yardım, %4,7 sinin kaliteli hizmet, %3,3 ünün iş imkanının sağlanması, %2,3 ünün ilaçlama, %1,2 sinin sosyal alan eksikliğinin giderilmesi ve %1,1 inin altyapı ve kanalizasyon sorunun çözümü konusunda talebinin olduğu görülmektedir.

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 Araştırma Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 17-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Türkiye nüfusunu

Detaylı

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Buca Belediyesi nin hizmetlerinden duydukları memnuniyet düzeylerini, Buca belediyesine olan güvenlerini ve başarı oranlarını,

Detaylı

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI 13 DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI NİCEL SAHA ARAŞTIRMASI Araştırmayı Yürüten&Raporu Hazırlayan Siyasal Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER) 1.1.13 İÇİNDEKİLER I. Yöntem ve Örneklem...

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI 5-9 EKİM 2015. Araştırma, Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 5-9 Ekim 2015

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI 5-9 EKİM 2015. Araştırma, Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 5-9 Ekim 2015 TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI 5-9 EKİM 2015 Araştırma, Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 5-9 Ekim 2015 tarihleri arasında, Türkiye nüfusunu temsilen 7 bölgedeki 24 İl, 142 ilçe

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMALARI KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR MART 2015

BELEDİYE HİZMETLERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMALARI KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR MART 2015 BELEDİYE HİZMETLERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMALARI KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR MART 2015 Beşiktaş Belediyesi Hizmet ve Beklenti Araştırması, MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014

İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 17-24 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı İzmir Büyükşehir

Detaylı

BATMAN BELEDİYESİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Nicel Saha Araştırması Ekim 2012

BATMAN BELEDİYESİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Nicel Saha Araştırması Ekim 2012 BATMAN BELEDİYESİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Nicel Saha Araştırması Ekim 2 Araştırmayı Yürüten & Raporu Hazırlayan Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER) www.ssamer.com İÇİNDEKİLER I. YÖNTEM VE ÖRNEKLEM...

Detaylı

KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ

KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ DEĞERLENDİRME NOTU: Yasemin KARADENİZ YILMAZ Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, İstatistikçi KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ 27.06.2014 DEĞERLENDİRME NOTU:

Detaylı

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ,SURİYE YE ASKERİ MÜDAHALE VE ÇATIŞMALI DURUMA İLİŞKİN ALGI, TUTUM VE BEKLENTİLER SAHA ARAŞTIRMA RAPORU EYLÜL 2016

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ,SURİYE YE ASKERİ MÜDAHALE VE ÇATIŞMALI DURUMA İLİŞKİN ALGI, TUTUM VE BEKLENTİLER SAHA ARAŞTIRMA RAPORU EYLÜL 2016 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ,SURİYE YE ASKERİ MÜDAHALE VE ÇATIŞMALI DURUMA İLİŞKİN ALGI, TUTUM VE BEKLENTİLER SAHA ARAŞTIRMA RAPORU EYLÜL 2016 Araştırma Amacı, Kapsamı ve Örneklemi Araştırma, Siyasal ve Sosyal

Detaylı

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11.1. Kentsel Çevrenin Değerlendirilmesi Bu bölümde görüşmecilerden, İstanbul ile ilgili çeşitli fiziksel ve sosyal özelliklere ilişkin önermelere katılımına

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 www.macnamar.com Kale Mah. Kaptanağa Sok. Mecit Turan İş Merk. No: 5/86 Samsun Tel : 362 431 91 61 Fax: 362 431 91 61 1. Araştırmanın Kimliği... 1 1.1. Araştırmanın

Detaylı

SELÇUK BELEDİYESİ DEĞERLENDİRME RAPORU. HAZIRLAYANLAR Yrd. Doç. Dr. İrfan AKKOÇ Doç. Dr. Ömer TURUNÇ NİSAN- 2015 SELÇUK- İZMİR

SELÇUK BELEDİYESİ DEĞERLENDİRME RAPORU. HAZIRLAYANLAR Yrd. Doç. Dr. İrfan AKKOÇ Doç. Dr. Ömer TURUNÇ NİSAN- 2015 SELÇUK- İZMİR SELÇUK BELEDİYESİ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAYANLAR Yrd. Doç. Dr. İrfan AKKOÇ Doç. Dr. Ömer TURUNÇ NİSAN- 2015 SELÇUK- İZMİR 1 SELÇUK BELEDİYESİ DEĞERLENDİRME RAPORU Selçuk belediyesi NİSAN ayı değerlendirme

Detaylı

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ CSG OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18 Yaş Üzeri Bireyler. Katılımcıların 68

Detaylı

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ SOSYAL DOKU VE HİZMET MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ SOSYAL DOKU VE HİZMET MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ SOSYAL DOKU VE HİZMET MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 16 Ankara ARAŞTIRMA VE UYGULAMA KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ SOSYAL DOKU VE HİZMET MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI Proje Yürütücüsü Yusuf SUNAR

Detaylı

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI 19 25 MAYIS 2015 1 İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 GENEL SİYASİ TERCİHLER...5 GÜNDEM. 28 YEREL SORUNLAR..40 DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER...42 2 ARAŞTIRMANIN TEKNİK

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI EKONOMİK SOSYAL DURUM ARAŞTIRMASI Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası na bağlı üyelerin Türkiye ve Gemlik Ekonomisi ve Sosyal durumu hakkındaki yorumlarının istatistiki yöntemler

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

istasyonkentseldonusum pbx istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum

istasyonkentseldonusum pbx  istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum HANE HALKI ANKETİ +90 342 211 12 00 pbx www.istasyonkentseldonusum.com bilgi@istasyonkentseldonusum.com istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum Kentsel Dönüşüm Ofisi Çakmak

Detaylı

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması 2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Yaklaşan Belediye Başkanlığı seçimlerinde ortaya çıkacak tablonun önceden tahmin edilmesi araştırmanın en temeldeki amacı

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Araştırma Nisan 2017 tarihinde Çanakkale Gezisi ne katılan muhtarlar ve vatandaşlar ile yüz yüze ile görüşme yöntemiyle yapılmıştır. Görüşülen 417 kişinin geziden memnuniyetleri

Detaylı

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM Öğrencinin adı- soyadı: ERDEM EGE MARAŞLI Proje Danışmanı: MÜGE SİREK Bahçeşehir - İSTANBUL Kentsel Dönüşüm Son günlerde haberlerde gazetelerde çok fazla rastladığımız

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması - 2014 1 1.1. ARAŞTIRMANIN ADI BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 1. 2.

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ İçindekiler SİSTEM DİNAMİKLERİ ALTERNATİF DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ... 2 Aile Yapısı... 2 Çocuk ve Gençlerle ilgili Faaliyetler... 2 Eğitim Kültür...

Detaylı

SORUMLU ŞEHİRLER. Dr.Ali Ercan Özgür

SORUMLU ŞEHİRLER. Dr.Ali Ercan Özgür SORUMLU ŞEHİRLER Dr.Ali Ercan Özgür Sosyal Sorumluluk İlinti Yaptığın İşi Doğru Yapmak Ahilik İşyerinde İnsan Hakları Çevre Girişimcilik Çatışma Bölgelerinde KSS Şirketlerin Şehirlere Katkısı Bağış, Hayır

Detaylı

Demokrasi Nöbeti Araştırması

Demokrasi Nöbeti Araştırması Meydanların Profili Araştırma Hakkında Taksim Saraçhane Salı gecesi, saat :00 00:00 arası, Demokrasi Nöbeti çağrısı yapılan meydanlardan Kısıklı, Saraçhane ve Taksim de 875 kişi ile yüz yüze görüşüldü.

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI EKİM - 2015 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441

Detaylı

22 İL. Hane Ziyaretleri 2015 Raporu

22 İL. Hane Ziyaretleri 2015 Raporu 22 İL Hane Ziyaretleri 2015 Raporu 2015 yılı içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan 22 ilde 22864 kadın evlerinde ziyaret edilerek onlara aileleri, evlilikleri ve çocuklarıyla ilgili

Detaylı

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU 27 Şubat 2017 tarihinde Bolu merkez de 1283 seçmenle bir anket gerçekleştirdik. Bu ankette seçmenlere, İkameti, yaşı, cinsiyeti, mesleği, eğitimi, son genel seçimde hangi partiye

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI ŞUBAT 2015

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI ŞUBAT 2015 www. bet i mar. com BURSA 1. KENTSELDÖNÜŞÜM Zİ RVESİ ARAŞTI RMA SUNUMU ŞUBAT2015 1. GİRİŞ Kentsel Dönüşüm, Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI EKONOMİK SOSYAL DURUM ARAŞTIRMASI Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası na bağlı üyelerin Türkiye ve Gemlik Ekonomisi ve Sosyal durumu hakkındaki yorumlarının istatistiki yöntemler

Detaylı

Bilecik Siyasi Gündem Araştırması

Bilecik Siyasi Gündem Araştırması Bilecik Siyasi Gündem Araştırması Metodoloji Proje kapsamında Bilecik in Fatih, Bahçelievler, Beşiktaş, Cumhuriyet, Ertuğrulgazi, Gazipaşa, Hürriyet, İsmetpaşa, İstasyon, İstiklal, Orhangazi, Osmangazi,

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

Birlikte Yürüyoruz. Görme Engellilerle Birlikte Yaşama Kültürünü Artırmak Amaçlı Hazırlanmış Araştırma Raporu Ekim 2012

Birlikte Yürüyoruz. Görme Engellilerle Birlikte Yaşama Kültürünü Artırmak Amaçlı Hazırlanmış Araştırma Raporu Ekim 2012 Birlikte Yürüyoruz Görme Engellilerle Birlikte Yaşama Kültürünü Artırmak Amaçlı Hazırlanmış Araştırma Raporu Ekim 2012 ARAŞTIRMANIN KİMLİĞİ 2 ARAŞTIRMANIN ADI Birlikte Yürüyoruz- Görme Engellilerle Birlikte

Detaylı

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ SAHA ÇALIŞMASI ÖRNEKLEM SAYISI CSG STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18

Detaylı

22 İL Hane Ziyaretleri-2015 Sonuçları. Katılan kişi sayısı: 22864

22 İL Hane Ziyaretleri-2015 Sonuçları. Katılan kişi sayısı: 22864 22 İL Hane Ziyaretleri-2015 Sonuçları Katılan kişi sayısı: 22864 Görüşmenin yapıldığı dil Sayı % Türkçe 19562 85,6 Kürtçe 3252 14,2 Zazaca 15 0,1 Arapça 35 0,2 Rusça 0 0,0 Farsça 0 0,0 Diğer 0 0,0 Toplam

Detaylı

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ Sağlıklı Kentler Birliği Eğitim Prgramı Prof. Dr. SABAHAT TEZCAN Haccettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

Araştırma Notu 16/191

Araştırma Notu 16/191 Araştırma Notu 16/191 7 Mart 2016 REİSİ KADIN OLAN 1,2 MİLYON HANE YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat

Detaylı

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti Araştırma Notu 09/60 25.12.2009 ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal-Kolaşin ** ve Onur Altındağ *** Yönetici Özeti Bu araştırma notunda anadili Türkçe ve Kürtçe olan

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 Araştırma, Antalya Merkez İlçe sınırları içinde kalan alanda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Antalya Merkez İlçesi nde

Detaylı

A N A L İ Z. Yaşam Memnuniyeti Araştırması (2013): Doğu Marmara İlleri Analizi. Furkan BEŞEL

A N A L İ Z. Yaşam Memnuniyeti Araştırması (2013): Doğu Marmara İlleri Analizi. Furkan BEŞEL A N A L İ Z Yaşam Memnuniyeti Araştırması (2013): Doğu Marmara İlleri Analizi Furkan BEŞEL Ağustos 2014 GİRİŞ Yaşam Memnuniyeti Araştırmasının (YMA) amacı TÜİK tarafından Bireyin genel mutluluk algısını,

Detaylı

Araştırma Notu 14/163

Araştırma Notu 14/163 g Araştırma Notu 14/163 7 Mart 2014 REİSİ KADIN OLAN HER DÖRT HANEDEN BİRİ YOKSUL Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012 2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU Mart, 2012 ARAŞTIRMA HAKKINDA 2012 Şubat ayında PERYÖN web sayfasında yer alan İş Yerinde Kadın Araştırması, Dernek üyeleri ve iletişim veri tabanında bulunan yaklaşık

Detaylı

Araştırmanın Künyesi;

Araştırmanın Künyesi; Araştırmanın Künyesi; Araştırma; 05 06 Nisan 2008 günleri Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinde, 26 il ve 68 ilçede bunlara bağlı 81 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 724 ü kadın

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ DEĞERLENDİRMENOTU Mayıs2014 N201416 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Hasan Çağlayan Dündar 1 Araştırmacı, Ekonomi Çalışmaları KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ TÜİK,

Detaylı

GÜMÜŞHANE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Eylül, 2015

GÜMÜŞHANE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Eylül, 2015 GÜMÜŞHANE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Eylül, 2015 ANAR, ISO 9001, ISO 20252 ve GAB (Güvenilir Araştırma Belgesi) sahibidir ve tüm iş süreçlerinde ISO 9001, ISO 20252 ve GAB standartlarına

Detaylı

MARKA KENT BOZOK KAMUOYU ARAŞTIRMASI

MARKA KENT BOZOK KAMUOYU ARAŞTIRMASI MARKA KENT BOZOK KAMUOYU ARAŞTIRMASI Ocak 2016 Marka Kent Bozok Kamuoyu Araştırması Orta Anadolu Kalkınma Ajansı adına Optimar Danışmanlık Araştırma A.Ş. tarafından Yozgat ili sınırları içerisinde gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

Metodoloji Türkiye Ne Diyor?

Metodoloji Türkiye Ne Diyor? HAZİRAN 2013 Metodoloji Türkiye Ne Diyor? Araştırması İNC Araştırma ve İletişim Danışmanlığı tarafından 24-29 Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın alan uygulaması NUTS 2 sınıflamasına

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

Afyonkarahisar ın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri

Afyonkarahisar ın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Afyonkarahisar ın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Manisa Bölge Müdürlüğü 01.12.2014 Sunum İçeriği Nüfus Demografik Yapı Eğitim Kültür Sağlık İşsizlik Sanayi Dış Ticaret Tarım Motorlu Taşıtlar Enerji Çevre

Detaylı

SONAR. Buca Belediyesi Engelli Veri Tabanı Araştırması

SONAR. Buca Belediyesi Engelli Veri Tabanı Araştırması Buca Belediyesi Engelli Veri Tabanı Araştırması AMAÇ Buca ilçesinde yaşayan engellilerin; Kimlik ve iletişim bilgilerini, Engel grubu ve derecesinin tespitini, Ailede başka engellilerin yada sağlık sorunu

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı

Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı ALI HAYDAR DOĞU KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI, ENFORMATIK BÖLÜMÜ TRABZON Bilgi Toplumu Stratejisi Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşüm

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı. Hanehalkı Gözünden Kamu Yönetimi, Kamu Hizmetleri ve Yolsuzluk Ocak 2013

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı. Hanehalkı Gözünden Kamu Yönetimi, Kamu Hizmetleri ve Yolsuzluk Ocak 2013 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Hanehalkı Gözünden Kamu Yönetimi, Kamu Hizmetleri ve Yolsuzluk Ocak 2013 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2 Çalışmanın Yöntemi 5-6 Ocak 2013

Detaylı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için; KONDA dan araştırma verileri. 8 Mart 2015

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için; KONDA dan araştırma verileri. 8 Mart 2015 için; KONDA dan araştırma verileri 8 Mart 2015 Cinsiyete göre eğitim seviyesi grupları Eğitim seviyeleri/ Kadınlar* Eğitim seviyeleri/ Erkekler* Lise 22,9 Üniversite 9,2 Okuryazar değil 9,7 Üniversite

Detaylı

On Combatting Youth Unemployment in Accession Countries: Common Problems, Common Solutions

On Combatting Youth Unemployment in Accession Countries: Common Problems, Common Solutions On Combatting Youth Unemployment in Accession Countries: Common Problems, Common Solutions SARIYER MUNICIPALITY Şükrü GENÇ Mayor of Sarıyer DEĞERLİ ARKADAŞLAR, 20 li yaşlarımdan bu yana, hem öğrencilik

Detaylı

Tablo 1: Anketi Yanıtlayan Kişilerin Yaş Dağılımı Frekans (Sayı) Yüzde ( %) 20 40 175 65,1 40+ 67

Tablo 1: Anketi Yanıtlayan Kişilerin Yaş Dağılımı Frekans (Sayı) Yüzde ( %) 20 40 175 65,1 40+ 67 Özel Sağlık Sigortalıları Sağlık Hizmet Kullanımı Anket Değerlendirmesi Erdem ALPTEKİN Özel sağlık sigortalıların sorunlarını irdelemek ve beklentilerini belirlemek amacıyla Sigorta sektöründe faaliyet

Detaylı

BASA BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞIN NABZINI ÖLÇTÜ ISPARTA HALKI BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUN MU?

BASA BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞIN NABZINI ÖLÇTÜ ISPARTA HALKI BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUN MU? BASA BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞIN NABZINI ÖLÇTÜ Batı Akdeniz Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (BASA), geçen hafta basına duyurduğu Antalya-Isparta-Burdur araştırmasının Isparta Belediyesi ve halkın

Detaylı

EKONOMİ SAĞLIK TERÖR DIŞ POLİTİKA ANAYASA

EKONOMİ SAĞLIK TERÖR DIŞ POLİTİKA ANAYASA EKONOMİ SAĞLIK TERÖR DIŞ POLİTİKA ANAYASA . Içindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 2-5 AMAÇ, KAPSAM, YÖNTEM VE SÜREÇ... 6-7 ÖRNEKLEM... 8-9 DEMOGRAFİK BULGULAR... 10-13 TEMEL BULGULAR... 14-29 OY TERCİHLERİ...

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ Bu çalışma; (OKFRAM) ve İKSARA Araştırma ve Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi, Türkiye deki faal

Detaylı

ŞANLIURFA BELEDİYESİ. Mehmet Fevzi Yücetepe Şanlıurfa Belediye Başkan Yardımcısı

ŞANLIURFA BELEDİYESİ. Mehmet Fevzi Yücetepe Şanlıurfa Belediye Başkan Yardımcısı ŞANLIURFA BELEDİYESİ Mehmet Fevzi Yücetepe Şanlıurfa Belediye Başkan Yardımcısı Şanlıurfa da Göç Olgusu Şanlıurfa da Göç Olgusu Şanlıurfa daki göç olgusu ağırlıklı olarak Köyden Kente Göç eksenlidir. EKOSEP

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014

KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014 KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014 Sayın katılımcı, bu araştırma Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Anketi cevaplamak için ayırdığınız

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE KADIN VE AİLE ARAŞTIRMASI 2014 HANEHALKI SORU KAĞIDI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE KADIN VE AİLE ARAŞTIRMASI 2014 HANEHALKI SORU KAĞIDI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE KADIN VE AİLE ARAŞTIRMASI 2014 HANEHALKI SORU KAĞIDI TANITIM BİLGİLERİ KÜME NO... İL HANE NO... İLÇE 5 BÖLGE... BUCAK 12 BÖLGE... KÖY YERLEŞİM

Detaylı

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013 Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri Ülker Şener 13.02.2013 Temel sorun alanları Toplumsal yapı: kadın olmaya yüklenen anlam ve toplumsal cinsiyet rolleri İşgücü talebinden kaynaklı sorunlar:

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

TÜİK in 2012 yılı verisine göre İstanbul da 15 ve yukarı yaştaki nüfusun işgücüne katılım oranı %51,1 iken işsizlik oranı %11,3 tür.

TÜİK in 2012 yılı verisine göre İstanbul da 15 ve yukarı yaştaki nüfusun işgücüne katılım oranı %51,1 iken işsizlik oranı %11,3 tür. 3.7. EKONOMİK YAPI Sosyal ve ekonomik politikalar üzerinde güçlü bir etkisi olan yaşam kalitesi kavramı, şehir ve bölge planlaması, sosyal ve/veya ekonomik göstergelere ilişkin araştırmalar, zihinsel ve

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU (EĞİTİMCİ)

ARAŞTIRMA RAPORU (EĞİTİMCİ) ARAŞTIRMA RAPORU (EĞİTİMCİ) Ekim 2016 İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLERİYLE YAPILAN ANKETİN BULGULARI... 9 Suriyeli Öğrencilerin Öğretmenlerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri...

Detaylı

veri araştırma sunar: ÜÇ TÜRKİYE metropoller kentler kasabalar

veri araştırma sunar: ÜÇ TÜRKİYE metropoller kentler kasabalar veri araştırma sunar: ÜÇ TÜRKİYE metropoller kentler kasabalar 2000 den 2007 ye Gelir ve Statü Farklılaşmaları ya da KENTLERİN ÜÇ TÜRKİYESİ metropoller / kentler / kasabalar VERİ-SGT STATÜ GELİR TÜKETİM

Detaylı

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3.

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015 R A P O R 1 Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL Mayıs 2015 Sunuş 4.264 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılan anket bulgularına dayanan bu rapor, Mart- Nisan 2015 tarihinde Sakarya ilinin

Detaylı

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015 R A P O R 1 Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL Mayıs 2015 Sunuş 4.264 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılan anket bulgularına dayanan bu rapor, Mart- Nisan 2015 tarihinde Sakarya ilinin

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Şehir Güzelleştirme ve Turizm Araştırması Raporu Kasım 2012

Şehir Güzelleştirme ve Turizm Araştırması Raporu Kasım 2012 Şehir Güzelleştirme ve Turizm Araştırması Raporu Kasım 2012 AMAÇ & KAPSAM ERA Research & Consultancy tarafından gerçekleştirilen araştırmanın ana amacı, Türkiye de yaşanılan şehirlere ilişkin şehir güzelleştirme

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

İSTANBUL VATANDAŞ KARNESİ NİN İLK SONUÇLARI AÇIKLANDI! İSTANBULLULAR İLÇELERE KARNE VERDİ

İSTANBUL VATANDAŞ KARNESİ NİN İLK SONUÇLARI AÇIKLANDI! İSTANBULLULAR İLÇELERE KARNE VERDİ İSTANBUL VATANDAŞ KARNESİ NİN İLK SONUÇLARI AÇIKLANDI! İSTANBULLULAR İLÇELERE KARNE VERDİ İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülen İstanbul Vatandaş Karnesi Projesi nin ilk sonuçları açıklandı. Yerel

Detaylı

1 1- Evli 2- Hiç evlenmedi 3- Eşi öldü 4- Boşandı 5- Ayrı yaşıyor 1 1- Evet 2- Hayır

1 1- Evli 2- Hiç evlenmedi 3- Eşi öldü 4- Boşandı 5- Ayrı yaşıyor 1 1- Evet 2- Hayır HKIMLIK Hane kimlik numarası (Hane anahtar değişkeni) 7 FKIMLIK Fert kimlik numarası (Fert anahtar değişkeni) 9 FB010 Anket yılı 4 2010-2011-2012-2013 FB100 FB110 FE030 FS010 FS020 Ferdin medeni durumu

Detaylı

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Araştırmanın Künyesi Kullanılan yöntem(ler) Kalitatif Kantitatif Diğer (açıklayınız)

Detaylı

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar?

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? ARAŞTIRMA Araştırmayı nasıl yaptık? 6 7 Haziran Perşembe ve Cuma günleri Her 2 saatlik zaman diliminde 400 kişiyle görüşerek Gezi Parkı alanına

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI 2011 Yılı Ekonomik ve Sosyal Durum Araştırması 21.01.2011 Aksoy Pazar ve Kamuoyu Araştırma Şirketi Gemlik Ticaret ve Sanayi odası 2011 Yılı Ekonomik ve Sosyal Durum Araştırması

Detaylı

18 Y A Ş Ü S T Ü B İ R E Y

18 Y A Ş Ü S T Ü B İ R E Y Avanos ve Gülşehir İlçelerinde Görülen Kronik Hastalıkların Prevalans, İnsidans ve Risk Faktörlerinin Değerlendirildiği İzlem Çalışması 18 Y A Ş Ü S T Ü B İ R E Y V E R İ T O P L A M A F O R M U Hane ve

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

OYDER Koçfinans Bayi Memnuniyeti Araştırması Raporu Otomobil Müşterileri Profil Araştırması Raporu

OYDER Koçfinans Bayi Memnuniyeti Araştırması Raporu Otomobil Müşterileri Profil Araştırması Raporu OYDER Koçfinans Bayi Memnuniyeti Araştırması Raporu Otomobil Müşterileri Profil Araştırması Raporu Kasım 2012 Aralık 2012 GfK 2012 OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu Aralık 2012 1 Araştırmanın

Detaylı

PANELİSTİN ADI SOYADI: Dr. Leyla ÜNAL KONU BAŞLIĞI : Kamuoyunun Türkiye Karayolları Farkındalığı ve Memnuniyeti

PANELİSTİN ADI SOYADI: Dr. Leyla ÜNAL KONU BAŞLIĞI : Kamuoyunun Türkiye Karayolları Farkındalığı ve Memnuniyeti PANELİSTİN ADI SOYADI: Dr. Leyla ÜNAL KONU BAŞLIĞI : nun Türkiye Karayolları Farkındalığı ve Memnuniyeti KAMUOYUNUN TÜRKİYE KARAYOLLARI FARKINDALIĞI VE MEMNUNİYETİ ANKETLERİ ANKET SONUÇLARININ BİRLİKTE

Detaylı

HOLLANDA`DA YAŞAYAN TÜRKLERİN YAŞAM MEMNUNİYETİ ÇALIŞMASI

HOLLANDA`DA YAŞAYAN TÜRKLERİN YAŞAM MEMNUNİYETİ ÇALIŞMASI HOLLANDA`DA YAŞAYAN TÜRKLERİN YAŞAM MEMNUNİYETİ ÇALIŞMASI T.C. Dışişleri Bakanlığı, T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu, TÜBİTAK, YÖK, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi destekleri ile ve Maastricht

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014

MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 20-23 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Muş Belediyesi

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ ANNEX 6. Çocuk Tablo ve Grafikler 2006/2007 Tarlabaşı Kayıtlar

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ ANNEX 6. Çocuk Tablo ve Grafikler 2006/2007 Tarlabaşı Kayıtlar TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ ANNEX 6 Çocuk Tablo ve Grafikler 2006/2007 Tarlabaşı Kayıtlar Cinsiyet Frekans % Kadın 126 51,8 Erkek 117 48,2 Toplam 243 100,0 Doğum Yeri Frekans % İstanbul 150 61,7 Doğu-Güneydoğu

Detaylı

Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012

Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 Sağlıklı Kentler Birliği Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 Genel Bilgiler Sağlıklı Kentler Birliği tarafından üye belediyelerin çalışmalarını takip etmek, üye belediyeler tarafından sürdürülen

Detaylı

BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ

BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ KASIM 2013 SİLİVRİ SİLİVRİ DE YAŞAYAN 1366 DENEKLE WEB SAYFASINDA YAPILMIŞTIR. MAHALLE ADI SAYI Ali Bey Mahallesi 29 Fatih Mahallesi 37 Mimar Sinan Mahallesi 46 Piri Mehmet

Detaylı

Uluslararası Genç Liderler Akademisi Eğitimleri. Sosyal Etki Analizi

Uluslararası Genç Liderler Akademisi Eğitimleri. Sosyal Etki Analizi Uluslararası Genç Liderler Akademisi Eğitimleri Sosyal Etki Analizi Hazırlayanlar: Zeynep Arslan ve Elif Kalan Ağustos, 2012. İstanbul, Türkiye GİRİŞ Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği nin koordinasyonunda,

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

ZA5214. Flash Eurobarometer 277 (Urban Audit Perception Survey 2009) Country Specific Questionnaire Turkey

ZA5214. Flash Eurobarometer 277 (Urban Audit Perception Survey 2009) Country Specific Questionnaire Turkey ZA5214 Flash Eurobarometer 277 (Urban Audit Perception Survey 2009) Country Specific Questionnaire Turkey FLASH 277 URBAN AUDIT Q1. Genel olarak, aşağıdaki konular hakkında çok mu memnunsunuz, biraz mı

Detaylı