M-DEMİR K213 Soru bankası ANALİTİK KİMYA I DERSİ SORULARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M-DEMİR K213 Soru bankası ANALİTİK KİMYA I DERSİ SORULARI"

Transkript

1 ANALİTİK KİMYA I DERSİ SORULARI 1. Örnek 1 : ph =4 tampon ortamında CaC2O4 çözünürlüğü nedir? Kcc= 1,7x10-9, Ka1= 5,6x10-2, Ka2= 5,42x Örnek 03: BaCO3 ın sudaki çözünürlüğü nedir?, Kçç=5.0x10-9, Ka1= 4,45x10-7, Ka2= 4,69x Örnek 04: Ag2S ün sudaki çözünürlüğü nedir? Kçç=8x10-51, Ka1=9,6x10-8, Ka2= 1,3x Örnek 05: 1,0x10-4 M derişimdeki KI çözeltisinde CuI ün çözünürlüğü nedir?, Kçç=1,0x10-12, Kolş(K2)= 7,9x Örnek 06: 0,02 M NH3 derişiminde AgBr çözünürlüğü nedir? K , K = , K = çç = olş b M KCl ortamında ph nedir? 7. Soru: 0.1M HCl çözeltisinin ph ı nedir? 8. Soru: 1.0 x 10-8 M KOH çözeltisinin ph ı nedir? 9. Soru: 0,05 M derişimdeki zayıf HA asitinin ph ı nedir? (Ka=1.07x 10-3) 10. SORU: 0.05 M derişimdeki HA zayıf asitinin ph ı nedir? (Ka=1.07x10-3) 11. Örnek 1: 25 oc de 500 ml de 0,00094 gram AgCl çözündüğü deneysel olarak bulunmuştur. Buna göre gümüş klorürün molar çözünürlüğü ve çöznürlük çarpımı nedir? 12. Örnek 2 : Gümüş kromatın çözünürlük çarpımı 1,9x10-12dir. Buna göre a) Ag2CrO4 ın çözünürlüğü nedir? b) Doygun çözeltide [Ag+] ve [CrO4] derişimleri nedir? c) 100 ml suda kaç gram Ag2CrO4 çözünür.(1/3) 13. Örnek 3: Eşit hacimlerdeki 0,001 M AgNO3 çözeltisi ile 0, M NaCl çözeltisi karıştırıldığında bir çökelek meydana gelir mi? AgCl için Kçç = 1,7x10-10 (1/3) 14. Örnek 4: İçinde 0,001 M derişimde Pb2+ ve 0,001 M derişimde Ag+ iyonu bulunan çözeltiye yavaş yavaş Cl- iyonu eklenirse AgCl ve PbCl2 den önce hangisi çöker? PbCl2 için Kçç=1,6x10-5, AgCl için Kçç=1,7x10-10(1/3) 15. Örnek 5: İçinde 0,001 M derişimde Pb2+ ve 0,001 M derişimde Ag+ iyonu bulunan çözeltiye yavaş yavaş Cl- iyonu eklenirse AgCl ve PbCl2 den önce hangisi çöker? çökmeye başlayınca ortamdaki [Ag+] iyonlarının % kaçı henüz çökmemiş bulunur. PbCl2 için Kçç=1,6x10-5, AgCl için Kçç=1,7x10-10 PbCl2 (1/3) 16. Örnek 6: 0,10 M H2S çözeltisindeki Sderişimini 2,0x10-18 M indirebilmek için H+ derişimi ne olmalıdır. Ka1 = 9,1x10-8, Ka2 = 1,2x Örnek 7: 0,3 M Cd (NH3)42+ çözeltisindeki Cd2+ derişimini 1x10-6 M düzeyine indirebilmek için amonyak derişimi ne olmalıdır? Kk= 1x Örnek 8: 0,2 M Zn(NH3)42+ çözeltisinde hangi bileşenler bulunur. Bunların molar derişimleri nedir. Kompleksin iyonlaşma derecesi nedir? Kk=2,6x Örnek 9: AgCl 'nin sudaki çözünürlüğü 250 oc de 1,92x10-3 g/l dir. Buna göre çözünürlük çarpımı nedir? 20. Örnek 10 : Ca3(PO4)2 ın çözünürlüğü 25 oc de 0,767 mg/l dir. Buna göre Kçç değeri nedir? 21. Örnek 11: Doygun Mg(OH)2 çözeltisinin ph sı nedir? Kçç = 1,1x Örnek 12: Litresinde 0,0001 mol gümüş bulunan bir çözeltinin 200 ml sindeki gümüşü çöktürebilmek için 0,0001 M derişimdeki K2CrO4 ten kaç ml gereklidir.(1/3) 23. Örnek 13 : ph = 9,0 olan bir çözeltinin 200 ml sinde 1 mg/l Fe içeren çözeltiden 1 damla eklenmiştir. Burada çökelme olur mu? Kçç = 2,0 x10-39(1/3)

2 24. Örnek 14: 100 ml sinde 20 mg Cu2+ içeren çözeltide bakırı CuS halinde çöktürebilmek için hangi ph da H2S gazı geçirilmelidir? CuS için Kçç = 6,3x10-36 H2S için Ka1 = 9,1x10-8 Ka2 = 1,2x10-15(1/3) 25. Örnek 15: 0,1 M Fe(III)'in Fe(OH)3 halinde çöktürülmesi fakat 0,1 M Cr(III)'ün çökmeden kalmasını sağlayabilmek için a) Çözeltinin ph'ı ne olmalıdır b)bu ph'ı sağlayabilmek için hazırlanacak tampon çözeltide NaAc/HAc oranı ne olmalıdır. Ka=1,8x10-5, Fe(OH)3 için Kçç= 4x10-38, Cr(OH)3 için Kçç = 6,7x10-31(1/3) 26. Örnek 16: İçindeki klorür derisimi 1,0x10-2 M,Iyodür derişimi 1,0x10-3 M olan bir çözelti mevcuttur. a)bu çözeltiye damla damla gümüş nitrat çözeltisi damlatılırsa önce hangisi çöker. b)ikinci anyonun çökebilmesi için gümüş derişimi ne olmalıdır.ikinci anyon çökmeye başladığı anda ilk çöken anyonun çözeltideki derişimi ne olur(yani ne kadarı çökmeden kalmıştır).agcl için Kçç = 1,7x10-10, AgI için Kçç = 8,5x Örnek 17: 0,3 M Mn(II) ve 0,05 M Cd(II) iyonlarının H2S ile tam olarak birbirinden ayrılabilmesi için ph ne olmalıdır? CdS için Kçç=1,4x10-20, MnS için Kçç=5,6x10-16 H2S için Kçç= 1,9x10-22(toplam) 28. Örnek 18: 0,04 M Ca(II) içeren bir ortamda 0,003M Cd(II) yi çöktürebilmek için CO3 derişimi ne olmalıdır. Ca çötürmeden Cd(II) derişimi en az kaça indirilebilir. Bu karbonat 0,1 M NaHCO3 tan sağlandığına göre çözeltinin ph ne olur. 29. Örnek 19: Doygun PbCl2 çözeltisinin, litresinde 4,50 g çözünmüş PbCl2 içerdiği tespit edilmiştir. Buna göre PbCl2 nin çözünürlük çarpımı nedir.? (Pb:208, Cl: 35,5) 30. Örnek 20: Bir çözelti Pb2+ safsızlığı içermektedir. Bu çözeltiye Na2SO4 eklenerek PbSO4 çöktürülmek istenmektedir. Bu çözeltideki Pb2+ derişiminin 2x10-6 mol/l düzeyine indirebilmek için sülfat derişimi ne olmalıdır? Kçç=1x Örnek 21: Doygun CaCO3 içeren 1 litre çözelti kuruluğa kadar buharlaştırılmış ve tartım sonunda 7,0 mg CaCO3 tespit edilmiştir. Buna göre kalsiyum karbonatın molar çözünürlüğü ve çözünürlük çarpımı nedir? Ca=40,C=12,O= Örnek 22: 0,04 M Cd2+ ve 0,3 M Zn2+ içeren bir çözeltide 0,1 M H2S ile yalnız kadmiyumun çökmesi istenmektedir. Bu, hangi asit derişiminde mümkün olabilir. Bu anda kadmiyumun ne kadarı çökmeden kalır. ZnS için Kçç=4,5x10-24 CdS için Kçç= 1,4x10-28, H2S için Ka=1,1x Örnek 23: 3 M HCl ortamında kurşunun çöktürülebilmesi için kurşun derişimi en az ne olmalıdır, ki bundan daha az olduğunda kurşun çökelmeden kalsın 34. Örnek 24: Dördüncü grubun analizi sırasında Ca2+, Sr2+ ve Ba2+ içeren çözeltiye yavaş yavaş 0,5 M K2CrO4 çözeltisi eklenmiştir. a) İlk önce hangi katyon çöker? b) Eğer herbir katyonun molar derişimleri 1,0x10-3 M ise ilk çökelme için CrO4 derişimi ne olmalıdır? Üçüncü tuzun çökelebilmesi için ilk iki tuzun % kaçı çökmüş olur? BaCrO4 için Kçç=1,2x10-10 SrCrO4 için Kçç=5x10-5 CaCrO4 için Kçç=2,3x Örnek 25: İçinde Cu2+, Zn2+,Co2+ ve Pb2+ bulunan bir çözelti 0,3 M HCl ortamında H2S ile çöktürülmek isteniyor. Herbir katyonun derişimleri eşit ve 1,0x10-5 M olduğuna göre, a) Bütün katyonlar çöktürülebilirmi? b) Hangi katyon önce çöker? CuS için Kçç = 6,3 x ; ZnS için Kçç = 1,6 x CoS için Kçç = 5,0x10-22 ; PbS için Kçç = 1,3 x H2S için Ka1 = 9,1 x 10-8 ; Ka2 = 1,2 x ÖRNEK 12: 0,01 M derişimindeki NaAc çözeltisini ph ı nedir?(1/4) 37. ÖRNEK 13: 1 litre saf suya 1 ml 0,1 M HCl eklenmesiyle ph da görülen değişim ile 0,2 M HAc ve 0,3 M NaAc içeren tamponlanmış yine 1 litre çözeltiye aynı miktarda HCl eklenmesiyle ph da görülecek değişimi karşılaştırınız. 38. ÖRNEK 14: 10 ml 6 M HAc ve 20 ml 6 M KAc nin karıştırılmasıyla bir tampon çözelti hazırlanmıştır. a) Bu çözeltinin ph ı nedir?

3 b) Bu çözeltinin 10 ml sinin 100 ml ye seyreltilmesi sonunda ph ne olur? c) Bu çözeltinin 10 ml sinin 1 ml 6 M HCl ile karıştırılıp 100 ml ye seyreltilmesi sonun da ph nedir? 39. ÖRNEK 15: 1,0 M asetik asit ve 1,0 M sodyum asetat içeren bir tampon çözeltinin a) ph ı nedir? b) Bu çözeltinin 100 ml sine 0,01 mol HCl eklendiğinde ph ı ne olur? C )Bu çözeltinin 100 ml sine 0,01 mol NaOH eklendiğinde ph ı ne olur?(1/7) 40. ÖRNEK 16: 1,0 M derişimde NH4OH ve 1,0 M derişimde NH4+ iyonları içeren bir çözeltinin ph ı nedir. Bu çözeltinin litresine 0,1 mol HCl ve 0,1 mol NaOH eklendiğinde ph değişimi ne olur?(1/4) 41. ÖRNEK 17: PH = 4,5 olan bir asetik asit sodyum asetat tampon çözeltisini hazırlamak için [HAc] ve [Ac-] derişimleri ne olmalıdır? 42. Örnek: 0,4 M formik asit ve 0,1 M sodyum formiyat içeren çözeltinin ph değeri nedir? 43. Örnek: 0,2 M NH3 ve 0,3 M NH2Cl karışımının ph değeri nedir? 44. 0,20 M NH3 ve 0,30 M NH4Cl içeren bir çözeltinin 400 ml sine; a. 100 ml 0,05 M NaOH eklendiğinde, b. 100 ml 0,05 M HCl eklendiğinde, ph ne olur?, Ka= 5,7x Örnek 1 : M HCl çözeltisinin ph ı nedir? 46. Örnek 2 : 1.0x10-3 M derişimdeki Ba(OH)2 çözeltisinin ph ve poh ı nedir? 47. Örnek 3 : 1.0x10-7 M derişimindeki HClO4 çözeltisinin ph ı nedir? 48. Örnek 4: M Ba(NO3)2 çözeltisinin ph ı nedir? 49. Örnek: 0.01 M Borik asit çözeltisinin ph ı nedir? pka= Örnek: 0.01 M amonyak çözeltisinin ph ı nedir? pkb= Örnek: M NaAc çözeltisinin ph ı nedir? pka= Örnek: 0.01 M NH4Cl çözeltisinin ph ı nedir? pkb= Örnek: 0.01 M NH4Ac çözeltisinin ph ı nedir? pka NH4 için 9.25; HAc için pka= Örnek: 0.1 M NaHCO3 çözeltisinin ph ı nedir? pk =.4 pk a 6 1 a = Örnek: 0,10 M NaHCO3 çözeltisinin PH ı nedir? (Ka1=4, , Ka2 = 4, ) 56. Soru: M Na2HPO4 çözeltisinin PH ı nedir? (Ka1=7, ;Ka2=6, Ka3=4, ) 58. Soru: 0,01 M NaH2PO4 çözeltisinin PH ı nedir? (Ka1=7, , Ka2 = 6, , Ka3 = 4, ) 58. Örnek: 50 ml 0.05 M NaOH ın 0.1 M HCl ile titrasyonu eğrisi 59. Örnek: 50 ml 0.05 M HCl nin 0.1 M NaOH ile titrasyonu. 60. Örnek 5 : 50 ml 0.1 M HCl üzerine 0.1 M derişimindeki NaOH eklenerek titrasyon yapılmaktadır. NaOH in hacmine karşı ph değişimini inceleyiniz x10-4 M HCl ile 1.0x10-4 M NaOH titrasyonunda titrasyon hatası % 0.1 in altında tutulmak istenmektedir. Hangi ph aralığında dönüm noktası gözlenebilmelidir? ,0 ml 0,1 M HAc in 0,1 M NaOH ile titrasyonu eğrisini çiziniz. Ka=1, ml 0,05 M NaCN çözeltisinin 0,1 M HCl ile titrasyon eğrisini çiziniz. 64. Analitik kimya nedir? Konuları nedir? Ne ile uğraşır? Açıklayınız. 65. Formalite, Molarite, Molalite, Normalite, Mol kesri, Yüzde, Binde (ppt), Milyonda, (ppm), Milyarda (ppb) terimlerini tanımlayınız. 66. (2/25)Örnek 4: Hacim-ağırlıkça % 10 luk 1 litre HCl çözeltisi, yoğunluğu 1,19 g/ml olan ağırlıkça % 37 lik derişik HCl den nasıl hazırlanır? 67. (2/32)Örnek 6 : 3 M, 250 ml hidroklorik asit çözeltisi, yoğunluğu l,l9 g/ml olan ağırlıkça %37 lik derişik HCl çözeltisinden nasıl hazırlayınız.

4 68. (2/41)Örnek 12: Laboratuvarlarda kullanılan derişik amonyak ağırlıkça % 25,5 NH3 içermektedir ve yoğunluğu 0,952 g/ml'dir. Buna göre derişik amonyak çözeltisinin Molaritesi ve molalitesi nedir? 69. (2/52)Örnek 19: 500 ml 0,1 M HCl çözeltisini 0,5 M yapmak için yoğunluğu 1,19 gr/cm3 olan %3 lik derişik HCl den kaç ml eklemek gerekir.(1/2) 70. (2/70)Örnek 30: 300 ml 0,3 M HCl çözeltisini, 500 ml ve 1M lık çözelti yapmak için yoğunluğu 1,18 / cm3 olan % 36 lık derişik HCl den ne kadar katmak gerekir? 71. (2/78) 60 ml 0,62 N NaOH i nötürleştirmek için 0,46 M H3PO4 den kaç ml gereklidir? (yanıt:29,9 ml). Yukarıdaki nötürleştirme sırasında kaç gram Na3PO4 oluşur? (yanıt:2,03 g) 72. (2/84) Laboratuarlarda kullanılan derişik HNO3 %68 liktir ve yoğunluğu 1,405 tir. Bu asitin normalitesi nedir? Buna göre 800 ml 0,04 M Ca(OH)2 i tam olarak nötürleştirmek için bu asitten kaç ml gereklidir? (yanıt:15,2 N ve 4,2 ml) MnO 4 + H 2O2 + H Mn + O2 + H 2O eşitleyiniz 73. İyon elektron yöntemiyle kimyasal denklemlerin eşitlenmesinde kural nedir? Maddelelr halinde yazınız. 74. Yükseltgenme sayıları yöntemiyle kimyasal tepkimelerin eişitlenmesinde kural nedir? Maddeler halinde yazınız S 2 O3 + I2 SO4 + I (bazik) 76. Asit ve baz kavramlarını çeşitli şekillerde tanımlayınız. H 2 PO - 4, BCl3, H2O, AlCl3, Na2S asit midir yoksa baz mıdır? Açıklayınız. 77. Çözünürlüğe etki eden faktörler nelerdir? Maddeler halinde yazınız ve açıklayınız. 78. Kimyasal denge ifadesinde saf katıların ve saf çözücünün derişimi yer almaz. Niçin? Açıklayınız. 79. Termodinamik denge sabiti nedir? Asetik asitin çözünmesine ilişkin termodinamik denge sabiti ifadesini yazınız. 80. Aktiflik katsayısı nedir? Nasıl tanımlanır? Özellikleri nedir? Maddeler halinde yazınız.(07a/23-24) 81. (07A/38) Örnek 3: 0,0036 M BaCl2 ve 0,04 M NaCl çözeltisi ortamında Ba2+ ve Cliyonlarının aktiflik katsayılarını hesaplayınız. 82. (07A/51) Örnek 6: 0,0125 M MgSO4 içeren bir çözeltide CaF2 ün molar çözünürlüğünü hesaplayınız. Kçç= 3,9x10-11(1/4) 83. (07A/57) Örnek 7: 0,05 M NaF çözeltisinde CaF2 ün çözünürlüğü nedir? Kçç= 3,9x10-11 (1/6) 84. Kimyasal denge sabiti sıcaklıktan etkilenir mi? Niçin? Açıklayınız. 85. (07B/5) Soru: Ba(IO3)2 ın a)saf sudaki b)0.02m Ba(NO3)2 çözeltisindeki çözünürlüğü nedir? Kçç = 1,57 x (07B/6) Örnek: 200ml 0.01M Ba(NO3)2, 100ml 0.1 M NaIO3 ile karıştırılmasıyla elde edilen çözeltide Ba(IO3)2 çözünürlüğü nedir?(1/3), Kçç = 1,57 x (07B/9) SORU : Hg2Cl2 tuzunun a) Saf sudaki b)0,03m NaCl içeren çözeltideki c) Hg22+ iyonlarının derişimi 1,0x10-9 M olduğunda çözünürlüğü nedir? (Kçç = 1,2x (07B/16) SORU :0.01 M Pb2+ ve 0.01 M Hg22+ karışımını iyodür ile tamamen ayırmak mümkün müdür? PbI2 için Kçç = 7,9x10-9, Hg2I2 için Kçç = 1,1x ,01 M NH3 çözeltisinin ph ı nedir? Ka=5,70x ,01 M NaCN çözeltisinin ph ı nedir? Ka = 6.2x ,120 M derişimindeki nitröz asit çözeltisinin ph ı nedir? Ka= 7,1x Aşağıdaki çözeltileri hazırlayınız. (10 p) a. 1,5 M, 500 ml hidroklorik asit çözeltisini derişik HCl den

5 b. 300 ml 0,3 M HCl çözeltisinive derişik HCl kullanarak 500 ml 1M lık çözelti (Derişik HCl %37 lik ve yoğunluğu 1,19 ) 93. Aşağıdaki denklemleri eşitleyiniz (10 p) a. MnO 4 + H 2O2 + H Mn + O2 + H 2O - b. S 2 O3 + I2 SO4 + I (bazik) 94. Asit ve baz kavramlarını çeşitli şekillerde tanımlayınız. H 2 PO - 4, BCl 3, H 2 O, AlCl 3, Na 2 S asit midir yoksa baz mıdır? Açıklayınız. (5 p) 95. Çözünürlüğe etki eden faktörler nelerdir? Maddeler halinde yazınız ve açıklayınız. (5 p) 96. Asetik asitin çözünmesine ilişkin termodinamik denge sabiti ifadesini yazınız. (5 p) 97. Aktiflik katsayısı nedir? Nasıl tanımlanır? Özellikleri nedir? Maddeler halinde yazınız. (5 p) 98. 0,01 M NaF çözeltisinde CaF 2 ün molar çözünürlüğü nedir? K çç = 3,9x10-11 Aktifliği dikkate almadan ve alarak hesaplayınız. (20 p) 99. Kimyasal denge sabiti sıcaklıktan etkilenir mi? Niçin? Açıklayınız. (5 p) ml 0.01 M Ba(NO 3 ) 2, 200 ml 0.1 M NaIO 3 ile karıştırılmasıyla elde edilen çözeltide Ba(IO 3 ) 2 çözünürlüğü nedir?, K çç = 1,57 x 10-9 (15 p) M Pb 2+ ve 0.01 M Hg 2+ 2 karışımını iyodür ile tamamen ayırmak mümkün müdür? PbI 2 için K çç = 7,9x10-9, Hg 2 I 2 için K çç = 1,1x10-28 (15 p) ,01 M NH 3 çözeltisinin ph ı nedir? K a =5,70x10-10 (10 p) 2/ Örnek 19: 500 ml 0,1 M HCl çözeltisini 0,5 M yapmak için yoğunluğu 1,19 gr/cm3 olan %37 lik derişik HCl den kaç ml eklemek gerekir.(1/2) 3/37 Fe 3/42 S Cr2O7 Fe + Cr 2 O3 + I2 SO4 + I - (bazik) (asidik) 7A/36 Örnek 3: 0,0036 M BaCl2 ve 0,04 M NaCl çözeltisi ortamında Ba2+ iyonlarının aktiflik katsayılarını hesaplayınız. (1/2) 7A/56 Örnek 7: 0,05 M NaF çözeltisinde CaF2 ün çözünürlüğü nedir? Kçç= 3,9x10-11 (1/6) 7B/5 Örnek: 200ml 0.01M Ba(NO3)2, 100ml 0.1 M NaIO3 ile karıştırılmasıyla elde edilen çözeltide Ba(IO3)2 çözünürlüğü nedir?(1/3) 7B/8 SORU : Hg2Cl2 tuzunun (Kçç = 1,2x10-18 a) Saf sudaki b)0,03m NaCl içeren çözeltideki c) Hg22+ iyonlarının derişimi 1,0x10-9 M olduğunda çözünürlüğü nedir? (Çalışma için verildi) 7B/10 SORU :0.01 M Pb2+ ve 0.01 M Hg22+ karışımını iyodür ile tamamen ayırmak mümkün müdür? (1/3) 7B/26 Örnek: 0,075 M NH3 çözeltisi hidronyum iyonu derişimi nedir? ph nedir? Ka = 5.6x /24 Örnek 3: Ag3PO4 doygun çözeltisi için kütle denkliğini yazınız.

6 8/46 Örnek 4: HgS ün sudaki doygun çözeltisindeki bileşenlerin derişimleri nedir? Kçç= 5.0x /27 Örnek 06: 0,02 M NH3 derişiminde AgBr çözünürlüğü nedir? 9/37 2) 0.1M KCl ortamında ph nedir? ml 0,1 M HCl çözeltisini 0,3 M yapmak için yoğunluğu 1,19 gr/cm 3 olan %37 lik derişik HCl den kaç ml eklemek gerekir. (5 p) 2. Bazik ortamda gerçekleşen aşağıdaki denklemi eşitleyiniz. (5 p) - S2 O 3 + I2 SO4 + I (bazik) ml 0.01M Ba(NO 3 ) 2, 100ml 0.1 M NaIO 3 ile karıştırılmasıyla elde edilen çözeltide Ba(IO 3 ) 2 çözünürlüğü nedir? K çç = 1,57x10-9 (aktifliği dikkate alınız) (20 p) 4. Hg 2 Cl 2 tuzunun a) Saf sudaki b)0,03m NaCl içeren çözeltideki c) Hg 2+ 2 iyonlarının derişimi 1,0x10-9 M olduğundaki çözünürlüğü nedir? (Kçç = 1,2x10-18 (aktifliği dikkate almayınız) (15 p) M Pb 2+ ve 0.1 M Hg 2+ 2 karışımını iyodür ile tamamen ayırmak mümkün müdür? PbI 2 için K çç = 7,9x10-9, Hg 2 I 2 için K çç = 1,1x10-28 (15 p) 6. 0,75 M NH 3 çözeltisi hidronyum iyonu derişimi nedir? ph nedir? K a = 5.6x10-10 (5 p) 7. HgS ün sudaki doygun çözeltisindeki bileşenlerin derişimleri nedir? K çç = 5.0x10-54 K a1 =5,7x10-8, K a2 =1,2x10-15, K su =1,0x10-14 (15 p) 8. 0,02 M NH 3 derişiminde AgBr çözünürlüğü nedir? K çç =5,0x10-13, K olş =1,7x10 7, K b =1,75x10-5 (15 p) M KCl sulu çözeltisinin ph nedir? (5 p) doymamış çözeltiler çok seyreltik, seyreltik veya derişik Derişim birimleri

7 Örnek 6 : 3 M, 250 ml hidroklorik asit çözeltisi, yoğunluğu l,l9 g/ml olan ağırlıkça %37 lik derişik HCl çözeltisinden nasıl hazırlayınız. 2/42 Örnek 13: % 10'luk gümüş nitrat çözeltisinin yoğunluğu 1,09 g/ml'dir. Bu çözeltinin molaritesi ve molalitesi nedir? Veriler:: Na=23, O=16, H=1, Ag=108, N=14, C=12, 2/45 Örnek 14 : 100 ml derişik H2SO4 (%98 lik, d=l,84) 500 ml ye seyreltilmiştir. Bu çözeltinin normalitesi nedir? 2/50

8 ÖRNEK 18: 30 ml 0,20 M Al2(SO4)3 ile 30 ml 0,30 M Na2SO4 karıştırılmıştır. Her bir iyonun son çözeltideki derişimi nedir. 2/52 Örnek 19: 500 ml 0,1 M HCl çözeltisini 0,5 M yapmak için yoğunluğu 1,19 gr/cm3 olan %3 lik derişik HCl den kaç ml eklemek gerekir.(1/2) 2/57 Örnek 21: 200 ml 1,0 M HCl çözeltisini 0,3 M lık çözelti haline getirmek için üzerine ne kadar saf su eklenmelidir.(2/2) 2/63 Örnek 24: 500 ml 0,1 molal Fe(NO3)3 çözeltisini Fe(NO3)3.9H2O tuzundan nasıl hazırlarsınız? 2/70 Örnek 30: 300 ml 0,3 M HCl çözeltisini, 500 ml ve 1M lık çözelti yapmak için yoğunluğu 1,18 / cm3 olan % 36 lık derişik HCl den ne kadar katmak gerekir? 3/ NO + NO3 + H N2O4 + H2O 3/37 Fe Cr 2O7 Fe + Cr (asidik) 3/42 S 2 O3 I2 SO4 + + I (bazik) 6/73 Ksu değerinin sıcaklığa bağımlığı-2-7a/36 Örnek 3: 0,0036 M BaCl2 ve 0,04 M NaCl çözeltisi ortamında Ba2+ iyonlarının aktiflik katsayılarını hesaplayınız. (1/2) 7A/38 Örnek 3: 0,0036 M BaCl2 ve 0,04 M NaCl çözeltisi ortamında Ba2+ ve Cl- iyonlarının aktiflik katsayılarını hesaplayınız. 7A/51 Örnek 6: 0,0125 M MgSO4 içeren bir çözeltide CaF2 ün molar çözünürlüğünü hesaplayınız. Kçç= 3,9x10-11(1/4) 7A/56 Örnek 7: 0,05 M NaF çözeltisinde CaF2 ün çözünürlüğü nedir? Kçç= 3,9x10-11 (1/6) 7B/4 Soru: Ba(IO3)2 ın a)saf sudaki b)0.02m Ba(NO2)2 çözeltisindeki çözünürlüğü nedir?

9 7B/5 Örnek: 200ml 0.01M Ba(NO3)2, 100ml 0.1 M NaIO3 ile karıştırılmasıyla elde edilen çözeltide Ba(IO3)2 çözünürlüğü nedir?(1/3) 7B/8 SORU : Hg2Cl2 tuzunun (Kçç = 1,2x10-18 a) Saf sudaki b)0,03m NaCl içeren çözeltideki c) Hg22+ iyonlarının derişimi 1,0x10-9 M olduğunda çözünürlüğü nedir? (Çalışma için verildi) 7B/10 SORU :0.01 M Pb2+ ve 0.01 M Hg22+ karışımını iyodür ile tamamen ayırmak mümkün müdür? (1/3) 7B/21 SORU : 0,120 M derişimindeki nitröz asitteki H3O+ derişimi nedir? (1/3) 7B/26 Örnek: 0,075 M NH3 çözeltisi hidronyum iyonu derişimi nedir? ph nedir? Ka = 5.6x B/28 Soru: 0,01 M sodyum hipoklorit (NaOCl) çözeltisinin ph ı nedir? Ka=3,0x10-8 7B/31 SORU: İyodür derişimi 0,001 M ve 1.0 M olduğu iki ayrı çözeltide, çözeltilerin iyonik bileşimi nedir? Sonucu yorumlayınız. Kçç=7,9x10-9 (1/5) 8/ mol KH2PO4 ve 0.03 mol KOH ın litrede çözülmesiyle hazırlanan çözeltinin kütle denkliğini potasyum ve fosfat iyonları yönünden yazınız. 8/24 Örnek 3: Ag3PO4 doygun çözeltisi için kütle denkliğini yazınız. 8/37 CaF2 nin sudaki çözünürlüğü nedir? 8/46 Örnek 4: HgS ün sudaki doygun çözeltisindeki bileşenlerin derişimleri nedir? Kçç= 5.0x /1 Örnek 1 : ph =4 tampon ortamında CaC2O4 çözünürlüğü nedir? 9/6 Örnek 03: BaCO3 ın sudaki çözünürlüğü nedir? 9/15 Örnek 04: Ag2S ün sudaki çözünürlüğü nedir? 9/22 Örnek 05: 1,0x10-4 M derişimdeki KI çözeltisinde CuI ün çözünürlüğü nedir?

10 9/27 Örnek 06: 0,02 M NH3 derişiminde AgBr çözünürlüğü nedir? 9/37 2) 0.1M KCl ortamında ph nedir? 9/39 Soru: 0.1M HCl çözeltisinin ph ı nedir? 9/40 Soru: 1.0 x 10-8 M KOH çözeltisinin ph ı nedir? 10/15 Örnek 2 : Gümüş kromatın çözünürlük çarpımı 1,9x10-12dir. Buna göre a) Ag2CrO4 ın çözünürlüğü nedir? b) Doygun çözeltide [Ag+] ve [CrO4] derişimleri nedir? c) 100 ml suda kaç gram Ag2CrO4 çözünür.(3/3) 10/16 Örnek 3: Eşit hacimlerdeki 0,001 M AgNO3 çözeltisi ile 0, M NaCl çözeltisi karıştırıldığında bir çökelek meydana gelir mi? AgCl için Kçç = 1,7x10-10 (1/3) 10/19 Örnek 4: İçinde 0,001 M derişimde Pb2+ ve 0,001 M derişimde Ag+ iyonu bulunan çözeltiye yavaş yavaş Cl- iyonu eklenirse AgCl ve PbCl2 den önce hangisi çöker? PbCl2 için Kçç=1,6x10-5, AgCl için Kçç=1,7x10-10(1/3) 10/22 Örnek 5: İçinde 0,001 M derişimde Pb2+ ve 0,001 M derişimde Ag+ iyonu bulunan çözeltiye yavaş yavaş Cl- iyonu eklenirse AgCl ve PbCl2 den önce hangisi çöker? çökmeye başlayınca ortamdaki [Ag+] iyonlarının % kaçı henüz çökmemiş bulunur. PbCl2 için Kçç=1,6x10-5, AgCl için Kçç=1,7x10-10 PbCl2 (1/3) 10/25 Örnek 6: 0,10 M H2S çözeltisindeki Sderişimini 2,0x10-18 M indirebilmek için H+ derişimi ne olmalıdır. Ka1 = 9,1x10-8, Ka2 = 1,2x /26 Örnek 7: 0,3 M Cd (NH3)42+ çözeltisindeki Cd2+ derişimini 1x10-6 M düzeyine indirebilmek için amonyak derişimi ne olmalıdır? Kk= 1x /27 Örnek 8: 0,2 M Zn(NH3)42+ çözeltisinde hangi bileşenler bulunur. Bunların molar derişimleri nedir. Kompleksin iyonlaşma derecesi nedir? Kk=2,6x /29 Örnek 10 : Ca3(PO4)2 ın çözünürlüğü 25 oc de 0,767 mg/l dir. Buna göre Kçç değeri nedir? 10/30

11 Örnek 11: Doygun Mg(OH)2 çözeltisinin ph sı nedir? Kçç = 1,1x /31 Örnek 12: Litresinde 0,0001 mol gümüş bulunan bir çözeltinin 200 ml sindeki gümüşü çöktürebilmek için 0,0001 M derişimdeki K2CrO4 ten kaç ml gereklidir.(1/3) 10/34 Örnek 13 : ph = 9,0 olan bir çözeltinin 200 ml sinde 1 mg/l Fe içeren çözeltiden 1 damla eklenmiştir. Burada çökelme olur mu? Kçç = 2,0 x10-39(1/3) 10/37 Örnek 14: 100 ml sinde 20 mg Cu2+ içeren çözeltide bakırı CuS halinde çöktürebilmek için hangi ph da H2S gazı geçirilmelidir? CuS için Kçç = 6,3x10-36 H2S için Ka1 = 9,1x10-8 Ka2 = 1,2x10-15(1/3) 10/40 Örnek 15: 0,1 M Fe(III)'in Fe(OH)3 halinde çöktürülmesi fakat 0,1 M Cr(III)'ün çökmeden kalmasını sağlayabilmek için a) Çözeltinin ph'ı ne olmalıdır b)bu ph'ı sağlayabilmek için hazırlanacak tampon çözeltide NaAc/HAc oranı ne olmalıdır. Ka=1,8x10-5, Fe(OH)3 için Kçç= 4x10-38, Cr(OH)3 için Kçç = 6,7x10-31(1/3) 10/43 Örnek 16: İçindeki klorür derisimi 1,0x10-2 M,Iyodür derişimi 1,0x10-3 M olan bir çözelti mevcuttur. a)bu çözeltiye damla damla gümüş nitrat çözeltisi damlatılırsa önce hangisi çöker. b)ikinci anyonun çökebilmesi için gümüş derişimi ne olmalıdır.ikinci anyon çökmeye başladığı anda ilk çöken anyonun çözeltideki derişimi ne olur(yani ne kadarı çökmeden kalmıştır).agcl için Kçç = 1,7x10-10, AgI için Kçç = 8,5x /44 Örnek 17: 0,3 M Mn(II) ve 0,05 M Cd(II) iyonlarının H2S ile tam olarak birbirinden ayrılabilmesi için ph ne olmalıdır? CdS için Kçç=1,4x10-20, MnS için Kçç=5,6x10-16 H2S için Kçç= 1,9x10-22(toplam) 10/45 Örnek 18: 0,04 M Ca(II) içeren bir ortamda 0,003M Cd(II) yi çöktürebilmek için CO3 derişimi ne olmalıdır. Ca çötürmeden Cd(II) derişimi en az kaça indirilebilir. Bu karbonat 0,1 M NaHCO3 tan sağlandığına göre çözeltinin ph ne olur. 10/46 Örnek 19: Doygun PbCl2 çözeltisinin, litresinde 4,50 g çözünmüş PbCl2 içerdiği tespit edilmiştir. Buna göre PbCl2 nin çözünürlük çarpımı nedir.? (Pb:208, Cl: 35,5) 10/47 Örnek 20: Bir çözelti Pb2+ safsızlığı içermektedir. Bu çözeltiye Na2SO4 eklenerek PbSO4 çöktürülmek istenmektedir. Bu çözeltideki Pb2+ derişiminin 2x10-6 mol/l düzeyine indirebilmek için sülfat derişimi ne olmalıdır? Kçç=1x /48

12 Örnek 21: Doygun CaCO3 içeren 1 litre çözelti kuruluğa kadar buharlaştırılmış ve tartım sonunda 7,0 mg CaCO3 tespit edilmiştir. Buna göre kalsiyum karbonatın molar çözünürlüğü ve çözünürlük çarpımı nedir? Ca=40,C=12,O=16 10/49 Örnek 22: 0,04 M Cd2+ ve 0,3 M Zn2+ içeren bir çözeltide 0,1 M H2S ile yalnız kadmiyumun çökmesi istenmektedir. Bu, hangi asit derişiminde mümkün olabilir. Bu anda kadmiyumun ne kadarı çökmeden kalır. ZnS için Kçç=4,5x10-24 CdS için Kçç= 1,4x10-28, H2S için Ka=1,1x /50 Örnek 23: 3 M HCl ortamında kurşunun çöktürülebilmesi için kurşun derişimi en az ne olmalıdır, ki bundan daha az olduğunda kurşun çökelmeden kalsın 10/51 Örnek 24: Dördüncü grubun analizi sırasında Ca2+, Sr2+ ve Ba2+ içeren çözeltiye yavaş yavaş 0,5 M K2CrO4 çözeltisi eklenmiştir. a) İlk önce hangi katyon çöker? b) Eğer herbir katyonun molar derişimleri 1,0x10-3 M ise ilk çökelme için CrO4 derişimi ne olmalıdır? Üçüncü tuzun çökelebilmesi için ilk iki tuzun % kaçı çökmüş olur? BaCrO4 için Kçç=1,2x10-10 SrCrO4 için Kçç=5x10-5 CaCrO4 için Kçç=2,3x /52 Örnek 25: İçinde Cu2+, Zn2+,Co2+ ve Pb2+ bulunan bir çözelti 0,3 M HCl ortamında H2S ile çöktürülmek isteniyor. Herbir katyonun derişimleri eşit ve 1,0x10-5 M olduğuna göre, a) Bütün katyonlar çöktürülebilirmi? b) Hangi katyon önce çöker? CuS için Kçç = 6,3 x ; ZnS için Kçç = 1,6 x CoS için Kçç = 5,0x10-22 ; PbS için Kçç = 1,3 x H2S için Ka1 = 9,1 x 10-8 ; Ka2 = 1,2 x ml 0,1 M HCl çözeltisini 0,3 M yapmak için yoğunluğu 1,19 gr/cm 3 olan %37 lik derişik HCl den kaç ml eklemek gerekir. (5 p) 2. Bazik ortamda gerçekleşen aşağıdaki denklemi eşitleyiniz. (5 p) I2 SO4 + S O I - (bazik) ml 0.01M Ba(NO 3 ) 2, 100ml 0.1 M NaIO 3 ile karıştırılmasıyla elde edilen çözeltide Ba(IO 3 ) 2 çözünürlüğü nedir? K çç = 1,57x10-9 (aktifliği dikkate alınız) (20 p) 4. Hg 2 Cl 2 tuzunun a) Saf sudaki b)0,03m NaCl içeren çözeltideki c) Hg 2 2+ iyonlarının derişimi 1,0x10-9 M olduğundaki çözünürlüğü nedir? (Kçç = 1,2x10-18 (aktifliği dikkate almayınız) (15 p) M Pb 2+ ve 0.1 M Hg 2 2+ karışımını iyodür ile tamamen ayırmak mümkün müdür? PbI 2 için K çç = 7,9x10-9, Hg 2 I 2 için K çç = 1,1x10-28 (15 p) 6. 0,75 M NH 3 çözeltisi hidronyum iyonu derişimi nedir? ph nedir? K a = 5.6x10-10 (5 p) 7. HgS ün sudaki doygun çözeltisindeki bileşenlerin derişimleri nedir? K çç = 5.0x10-54 K a1 =5,7x10-8, K a2 =1,2x10-15, K su =1,0x10-14 (15 p)

13 8. 0,02 M NH 3 derişiminde AgBr çözünürlüğü nedir? K çç =5,0x10-13, K olş =1,7x10 7, K b =1,75x10-5 (15 p) M KCl sulu çözeltisinin ph nedir? (5 p) 1. Aşağıdaki durumlar için gerekli hidroksit iyonu konsanrasyonu ne olmalıdır? a) 1.00 x 10-3 M Fe 2 (SO 4 ) 3 olan bir çözeltisinde Fe 3+ nın çökmeye başlaması için. b) Bu çözeltideki Fe 3+ konsantrasyonunun1.00 x 10-9 M e düşürülmesi için. 2. K 2 PtCl 6 nin çözünürlük çarpımı sabiti 1.1 x 10-5 dir. ( K 2 PtCl 6 2K + + PtCl 6 ) 50 0 ml M KCl çözeltisi ile 50.0 ml M PtCl 6 2 çözeltisinin karıştırılması ile elde edilen çözeltideki K + konsantrasyonu ne olur? 3. İyonik şiddeti olan bir ortamda Fe 3+ iyonunun aktivite katsayısını hesaplayınız. 4. İyonik şiddeti olan bir ortamda Pb2+ iyonunun aktiflik katsayısını doğrusal interpolasyon yöntemiyle hesaplayınız. 5. İyonik şiddeti 5.0 x 10-2 olan bir çözeltide, PbI 2 ün K çç değerlerini hesaplayınız. 6. Aktiviteleri kullanarak Zn(OH) 2 in M K 2 SO 4 çözeltisindeki çözünürlüğünü hesaplayınız. 7. BaSO4 ın M Ba(NO 3 ) 2 çözeltisindeki çözünürlüğünü, aktifliği dikkate alarak ve almadan hesaplayınız x 10-6 M H 3 O + derişimindeki bir çözeltide Ag 2 CO 3 ün molar çözünürlüğünü hesaplayınız M [H 3 O + ] değerine sahip bir çözeltide BaSO 4 ın molar çözünürlüğünü hesaplayınız M Cu 2+ ve M Mn 2+ içeren çözeltiye seyreltik NaOH ilave ediliyor. a) Hangi hidroksit önce çöker? b) İlk hidroksitin çökmeye başlaması için gerekli OH - konsantrasyonu nedir? c) Daha çok çözünen hidroksit çökmeye başladığında, daha az çözünen hidroksiti oluşturan katyonun konsantrasyonu nedir? M HCl çözeltisinin ph ını aktiviteyi dikkate alarak ve almadan hesaplayınız ml 0.1 M amonyak çözeltisi M HCl ile titre ediliyor ; 5.00 ; ; ; ; ; ;49.95; ; ; ; ve ml HCl ilave edildikten sonraki ph değerlerini hesaplayınız. Titrasyon eğrisini çiziniz ml 0.1 M HNO 2 çözeltisi M NaOH ile titre ediliyor ; 5.00 ; ; ; ; ; ; 49.95; ; 50.05; ; ve ml NaOH ilave edildikten sonraki ph değerlerini hesaplayınız. Titrasyon eğrisini çiziniz ml M NH 3 çözeltisine, a ml damıtık su, b ml M HCl çözeltisi, c ml M NH 4 Cl çözeltisi, ilave edilmesiyle oluşan çözeltinin ph sını hesaplayınız. 15. Ba(IO 3 ) 2 ın 0,033 M Mg(IO 3 ) 2 çözeltisindeki çözünürlüğünü aktifliği dikkate almadan ve alarak hesaplayınız. Her iki sonuca göre bağıl hatayı hesaplayınız ,120 M nitroz asit çözeltisinin ph ı nedir? (7/9) 17. 0,0750 M NH 3 çözeltisinin ph ı nedir? (7/11) 18. Ag 2 S ün sudaki çözünürlüğünü çoklu dengeleri dikkate alarak hesaplayınız. (9/9) 19. 0,02 M NH3 çözeltisindeki AgBr ün çözünürlüğünü hesaplayınız. Bilgi: Ag(NH 3 ) 2 + için oluşum sabiti 1,7x10 7, AgBr için K çç = 5x10-13, NH 3 için K b = 1,75x10-5 (9/11) 20. 0,1 M Fe 3+ ve 0.1 M Mg 2+ iyonlarını içeren bir çözeltide Fe 3+ ve Mg 2+ iyonlarının OH - iyonlarıyla birbirinden tamamen ayrılması mümkün müdür? Bilgi: Fe(OH) 3 için K çç =

14 2,0x10-39, Mg(OH) 2 için K çç = 7,1x Tam çökme: çözeltideki iyonun % 99,99 unun çökmesi halidir. (9/12) ,0 ml 0,1 M HAc in 0,1 M NaOH ile titrasyonu eğrisini çiziniz. Bilgi: HAc için K a = 1,75x10-5 (10/6) 22. Aşağıdaki durumlar için gerekli hidroksit iyonu derişimi ne olmalıdır? c) 1.00 x 10-3 M Fe 2 (SO 4 ) 3 olan bir çözeltisinde Fe 3+ nın çökmeye başlaması için. d) Bu çözeltideki Fe 3+ derişiminin 1.00 x 10-9 M e düşürülmesi için. Veri : Fe(OH) 3 için K çç = 1.6x İyonik şiddeti olan bir ortamda Fe 3+ iyonunun aktivite katsayısını hesaplayınız. 24. İyonik şiddeti olan bir ortamda Pb 2+ iyonunun aktiflik katsayısını doğrusal interpolasyon yöntemiyle hesaplayınız. 25. İyonik şiddeti 5.0 x 10-2 olan bir çözeltide, PbI 2 ün K çç değerlerini hesaplayınız x 10-6 M H 3 O + derişimindeki bir çözeltide Ag 2 CO 3 ün molar çözünürlüğünü hesaplayınız. Bilgi: Ag 2 CO 3 için K çç = 8.1x ml 0.1 M HNO 2 çözeltisi M NaOH ile titre ediliyor ; 5.00 ; ; ; ; ; ; 49.95; ; 50.05; ; ve ml NaOH ilave edildikten sonraki ph değerlerini hesaplayınız. Titrasyon eğrisini çiziniz.k a =7.1x ,05 M NH 3 çözeltisindeki AgBr ün çözünürlüğünü hesaplayınız. Bilgi: Ag(NH 3 ) 2 + için oluşum sabiti 1,7x10 7, AgBr için K çç = 5x10-13, NH 3 için K b = 1,75x Ag 2 S ün sudaki çözünürlüğünü çoklu dengeleri dikkate alarak hesaplayınız. Bilgi: Ag2S için K çç =8x ,0 ml 0,05 M NaCN çözeltisinin 0,1 M HCl ile titrasyonu eğrisini çiziniz. Bilgi: HCN için K a = 6,2x ml 6 M HAc ve 20 ml 6 M NaAc karıştırılmasıyla tampon çözelti hazırlanmıştır. Bu çözeltinin ph ı nedir? HAc için pka= M NH 3 ve 0.3 M NH 4 Cl karışımının ph ı nedir? Bu çözeltinin 400 ml sine 100 ml 0.05 M NaOH eklendiğinde ph ı ne olur? NH 4 için pka= M NH 4 Ac çözeltisinin ph ı nedir? NH 4 için pka=9.25, HAc için pka= İçinde Cu 2+, Zn 2+, Co 2+ ve Pb 2+ bulunan bir çözelti 0.3 M HCl ortamında sülfürleri halinde çöktürülmek isteniyor. Her bir katyonun derişimi eşit ve 1.0x10-5 M olduğuna göre a. Bütün katyonlar çöktürülebilir mi? b. Hangi katyon önce çöker? CuS için Kçç= 6.3x10-36, ZnS için Kçç= 1.6x10-23, CoS için Kçç= 5.0x10-22, PbS için Kçç= 1.0x10-28, H 2 S için K a1 = 9.1x10-8 K a2 = 1.2xs M MgSO 4 içeren çözeltide CaF 2 ün çözünürlüğü nedir? Kçç= 3.9x M derişimindeki nitröz asit çözeltisinin ph ı nedir? 37. Sistematik yaklaşımı kullanarak HgS ün sudaki çözünürlüğünü hesaplayınız. Kçç=2.0x10-53, H 2 S için K a1 = 9.1x10-8 K a2 = 1.2xs x10-8 M KOH çözeltisinin ph ı nedir? 39. Mililitresinde 20 mg Cu 2+ bulunan çözeltide bakırı CuS halinde çöktürebilmek için hangi ph da H 2 S gazı geçirilmelidir? CuS için Kçç=6.3x10-36, H 2 S için K a1 = 9.1x10-8 K a2 = 1.2xs M NaH 2 PO 4 çözeltisinin ph ı nedir? K a1 =7.1x10-3, K a2 = 6.38x10-8, K a3 = 4.5x ml 0.1 M HCl çözeltisini 0.5 M yapmak için yoğunluğu 1.19 g/cm 3 olan %37 lik HCl den kaç ml gereklidir? Çözelti nasıl hazırlanır? 42. ph= olan çözeltide [H + ] ve [OH - ] derişimi nedir? M BaCl 2 ve 0.04 M NaCl içeren çözeltide Ba 2+ ve Cl - iyonlarının aktiflik katsayılarını hesaplayınız.

15 44. Ba(IO 3 ) 2 ın 0.05 M KIO 3 çözeltisindeki çözünürlüğü nedir? Aktifliği dikkate alarak ve almadan ayrı ayrı hesaplayınız? Bağıl hata nedir? Ba(IO 3 ) 2 için termodinamik (aktifliği dikkate alan) çözünür çarpımı 1,57x AgBr ün 0.02 M NH 3 çözeltisindeki çözünürlüğü nedir? Veri: Ag(NH 3 ) 2 + için oluşum sabiti 1,7x10 7, AgBr için çözünürlük çarpımı sabiti 5x10-13, NH 3 için K b 1,75x x10-4 M Fe 2 (SO 4 ) 3 içeren bir çözeltide Fe 3+ iyonunun çökmeye başlaması için gerekli OH - derişimi ne olmalıdır? Bu çözeltide Fe 3+ derişimini 1.0x10-12 M düzeyine indirebilmek için ph ne olmalıdır?(veri: Fe(OH) 3 için K çç = 2x10-39 ) 47. Aktiviteyi dikkate alarak Zn(OH) 2 in 0,02 M K 2 SO 4 çözeltisindeki çözünürlüğünü hesaplayınız. (veri: Zn(OH) 2 için K çç =3x10-16 ) 48. PbCO 3 ın ph=7.0 ye tamponlanmış çözeltideki molar çözünürlüğü nedir? (veri: PbCO 3 için K çç =7.4x10-14, H 2 CO 3 için K a1 =4.45x10-5, K a2 =4.69x10-11 ) 49. Ag 2 S ün sudaki çözünürlüğü nedir? K çç =8x10-51, K a1 =9,6x10-8, K a2 = 1,3x10-14 (tüm dengeleri dikkate alınız) (15 p) 50. Ca 3 (PO 4 ) 2 ın çözünürlüğü 25 o C de 0,700 mg/l dir. Buna göre K çç değeri nedir? (5 p) Ca=40, P=31, O=16, ml sinde 50 mg Cu 2+ içeren çözeltide bakırı CuS halinde çöktürebilmek için hangi ph da H 2 S gazı geçirilmelidir? CuS için K çç = 6,3x10-36 H 2 S için K a1 = 9,1x10-8 K a2 = 1,2x10-15 (10 p) 52. İçinde Cu 2+, Zn 2+,Co 2+ ve Pb 2+ bulunan bir çözelti 0,25 M HCl ortamında H 2 S ile çöktürülmek isteniyor. Herbir katyonun derişimleri eşit ve 1,0x10-5 M olduğuna göre, a) Bütün katyonlar çöktürülebilirmi? b) Hangi katyon önce çöker? CuS için K çç = 6,3 x ; ZnS için K çç = 1,6 x CoS için K çç = 5,0x10-22 ; PbS için K çç = 1,3 x H 2 S için K a1 = 9,1 x 10-8 ; K a2 = 1,2 x (15 p) M NH 4 Cl çözeltisinin ph ı nedir? pk b = 4.8 (5 p) M NH 4 Ac çözeltisinin ph ı nedir? NH 4 için pk a 9.25; HAc için pk a =4.75 (10 p) 55. 0,25 M NaHCO 3 çözeltisinin PH ı nedir? K a1 =4, , K a2 = 4, (10 p) 56. 0,01 M Na 2 HPO 4 çözeltisinin PH ı nedir? K a1 =7, ; K a2 =6, , K a3 =4, (10 p) ml derişik H 2 SO 4 (%98 lik, d=l,84) 1000 ml ye seyreltilmiştir. Bu çözeltinin normalitesi nedir? 58. 0,05 M NaF çözeltisinde CaF 2 ün çözünürlüğü nedir? K çç = 3,9x10-11 (Aktifliği dikkate alınız) 59. 0,05 M NH 3 çözeltisi hidronyum iyonu derişimi nedir? ph nedir? K a = 5.6x x 10-8 M KOH çözeltisinin ph ı nedir? 61. 0,05 M Fe(III)'in Fe(OH) 3 halinde çöktürülmesi fakat 0,1 M Cr(III)'ün çökmeden kalmasını sağlayabilmek için a) Çözeltinin ph'ı ne olmalıdır b)bu ph'ı sağlayabilmek için hazırlanacak tampon çözeltide NaAc/HAc oranı ne olmalıdır. K a =1,8x10-5, Fe(OH) 3 için K çç = 4x10-38, Cr(OH) 3 için K çç = 6,7x M HCl ortamında kurşunun çöktürülebilmesi için kurşun derişimi en az ne olmalıdır, ki bundan daha az olduğunda kurşun çökelmeden kalsın Kçç=1,7x ml 0.6 N NaOH ı nötürleştirebilmesi için 0.3 N H 2 SO 4 ten kaç ml gereklidir.(yanıt: 80 ml) ml 0.62 N N a OH nötürleştirmek için 0.46M H 3 PO 4 den kaç ml gereklidir.(yanıt:29.9 ml) Yukarıdaki nötürleştirme sırasında kaç gram Na 3 PO 4 oluşur. (yanıt:2.03 gr) ml 0.60 M NaCL ile 40 ml 0.80 M KCl ile karıştırılmıştır. Son çözeltideki her bir iyonun derişimi nedir?(yanıt: 0.20 ml Na +, 0.53 M K +, 0.73 M Cl - )

16 ml 0.20 M Al 2 (SO 4 ) 3 ile 60 ml 0.30 M Na 2 SO 4 karıştırılmıştır. Son çözeltideki her bir iyonun molar derişimi nedir? (yanıt:0.080 M Al 3+, 0.48 M Na +, 0.36 M SO 4 ) M 17.3 ml AgNO 3 ı tam olarak tepkimeye sokabilmek için 0.20 M CaCl 2 ten kaç ml gereklidir.(yanıt:13 ml) ml 0.25 M Al 2 (SO 4 ) 3, 80 ml.0.30 M BaCl 2 ile karıştırılmıştır. Hangi çökelek oluşur.geride kalan iyonların Molar derişimleri nedir? (yanıt:baso 4, 0.05 M SO 4, 0.17 M 6Al 3+, 0.4 M Cl - ) 54. a) 3N H 2 SO 4 kaç N dir? b) 0.1 N Ca(OH) 2 kaç M dir? c) Litresi 5 gr Na 2 SO 4 içeren çözeltinin Molaritesi nedir? d) 20 mg/ml CuSO 4 içeren çözeltinin M nedir? e) Mililitresinde 0.46 milimol K 3 PO 4 içeren çözeltinin litresinde kaç gram K 3 PO 4 vardır. (Yanıtlar:6N, 0.05M, M, 0.125M, 0.5 mm/ml) ml 3.0 m Al 2 (SO 4 ) 3 çözeltisinde kaç mol Al 2 (SO 4 ) 3 vardır.(yanıt:0.060 mol) ml 0.12 N Ca(OH) 2 çözeltisinde kaç gram Ca(OH) 2 vardır?bu kaç milimoldür,kaç milieşdeğerdir? (yanıt:3.6 g,48 mmol,90 milieşdeğer) 2 57.Bir tepkimede 12 gr H 2 SO 4 gereklidir.bunun için 3.0 M H 2 SO 4 ten kaç mililitre yeterlidir.(yanıt:41 ml) 58.Bir tepkimede 3.4 milimol Na 3 PO 4 gereklidir. 1.8 N çözeltiden kaç ml gereklidir.(yanıt:5.7 ml)

17 ml 0.35 N Ca(NO 3 ) 2 çözeltisini nasıl hazırlarsınız? (yanıt:43gr/150ml) 60.Litresinde 3.8 gr Na 2 CO 3 bulunan çözeltiden 240 ml nasıl hazırlarsınız?(yanıt:0.91gr/240ml) M lık stok KCl çözeltisinden 1.2 M lik 25 ml çözeltiyi nasıl hazırlarsınız?(yanıt:1.4 ml+13.6 ml saf su) M lık stok CuSO 4 çözeltisinden 0.45 N lik 15 ml çözeltiyi nasıl hazırlarsınız?(yanıt:1.4 ml ml saf su) ml 0.3 M K 2 SO 4 ile 80 ml 2.0 M NaNO 3 karıştırılmıştır. Son çözeltideki herbir bileşenin derişimi nedir? (yanıt:2.0 M K 2 SO 4, 0.70 M NaNO 3 ) M lık CuSO 4 stok çözeltisinden 20 mg/ml lik 80 ml çözeltiyi nasıl hazırlarsınız? (yanıt:10 ml stok+ 70 ml safsu) ml 0.50 M CuSO 4 çözeltisinde kaç gram Cu vardır. Bu kaç milimoldür? (3.2 gr Cu= 50 mmol Cu) M lık Cu(NO 3 ) 2 stok çözeltisinden 5.0 mg/ml lik çözeltiyi nasıl hazırlarsınız?(yanıt:her 10 ml stok çözeltiye 9.2 ml saf su) M lık 5.0 ml ZnCl 2 çözeltisinde kaç milimol Zn vardır? (yanıt:12 mm de Zn) 68.Aşağıdaki tepkimeye göre 50 ml 0.40 M Zn(NO 3 ) 2 çözeltisi ile kaç gram Al tepkimeye girer. (yanıt:0.36 gr Al) 2 Al + 3 Zn(NO 3 ) 2 2 Al(NO 3 ) 3 + Zn 69. Aşağıdaki tepkimeye göre 90 ml 0,48 N H 2 SO 4 için gram BaCl 2 gereklidir. Kaç gram BaSO 4 meydana gelir.(yanıt:4.5 gr BaCl 2, 5.0 gr BaSO 4 ) BaCl 2 + H 2 SO 4 2 HCl + BaSO ml 0.34 N CA(OH) 2 i nötürleştirebilmek için 3.0 M H 2 SO 4 ten kaç ml gereklidir. Kaç milieşdeğer CaSO 4 oluşur.(yanıt:11.3 ml, 68 meşd BaSO 4 )

18 ml 0.70 M H 3 PO 4 ü tam olarak nötürleştirebilmek için 1.4 N NaOH tan kaç ml gereklidir. Kaç gram NaPO 4 oluşur.(yanıt:123 ml, 9.4 gr Na 3 PO 4 ) 72. Adı bilinmeyen bir asitin 1.75 gramı 40 ml 0.56 N NaOH ile nötürleştirilmiştir. Bu asitin eşdeğer ağırlığı nedir? (yanıt:78 gr ) ml H 2 SO 4 ü nötürleştirebilmek için 0.75 N KOH tan 60 ml kullanılmıştır. Buna göre H 2 SO 4 ün molaritesi nedir? (yanıt:0.51 M) 74. Laboratuarlarda kullanılan derişik HNO 3 %68 liktir ve yoğunluğu tir. Bu asitin normalitesi nedir. Buna göre 800 ml 0.04 M Ca(OH) 2 tam olarak nötürleştirmek için bu asitten kaç ml gereklidir.(yanıt:15.2 N, 4.2 ml) ml 0.12 M cacl 2, 60 ml 0.20 M AlCl 3 ile karıştırılmıştır. Bu çözeltide hangi bileşenler bulunur. Derişimleri nedir?(yanıt:0.04 M Ca 2+, 0.13 Al 3+, 0.48 M Cl - ) ml 0.15 M HCl 60 ml 0.20 M NaOH ile karıştırılmıştır.çözeltide hangi bileşenler bulunur. Derişimleri nedir? (yanıt:0.12 M Na +, 0.06 M Cl -, 0.06 M OH - ) 77. Bakır aşağıdaki tepkimeye göre seyreltik HNO 3 ile tepkimeye girmektedir. 140 mg bakırın 0.15 M HNO 3 ün 40 ml siyle tepkimeye sokulmuştur.son çözeltideki bileşenler ve derişimleri nelerdir.(yanıt:0.055 M Cu 2+, M H +, 0.11 M NO - 3 ) 3 Cu + 8 H NO 3 3 Cu NO + 4H2O *10-8 M derişimindeki H 2 SO 4 çözeltisinin ph ı nedir? Yanıt:pH= n NaOH çözeltisinden 500 ml N NaOH çözeltisi nasıl hazırlanır? ml M NH 4 OH ve 75 ml M HCl karıştırılmıştır. Bu çözeltinin ph ı nedir? 81. Aşağıdaki çözeltilerin ph larını hesaplayınız. a)5 g NH ml suda çözülmüştür. b)1.0 * 10-6 M HCl çözeltisi 100 kat seyreltilmiştir. c)100 ml 0.1 N NaOH çözeltisi 100 ml 2.0 M NaCl ile karıştırılmıştır. d)100 ml 0.05 M NaAc çözeltisi 50.0 ml 0.01 M HCl ile karıştırılmıştır. 82. Aşağıdaki çözeltilerin ph,poh ve pc lerini hesaplayınız. a)10.* 10-2 M HCl b)1.0*0-2 M HCl ve1.0*10-2 M MgCl 2 karışımı M AgNO 3 çözeltisinde pag nedir? 84.3 litre 0.15 N NaOH çözeltisini aşağıdakilerden nasıl hazırlarsınız. a)katınaoh tan b)6.0 M lık stok çözeltisinden c)yoğunluğu 1.43 g/litre olan ağırlıkça %40 lık çözeltisinden, d)100 ml sinden 15.8 g NaOH bulunan çözeltisinden

19 N 250 ml HCl yi 0.15 N yapabilmek için kaç ml ye seyreltilmesi gerekir. 86. Aşağıdaki çözeltilerde herbir bileşenin molar derişimi nedir? a) M HCl b)0.34 M NaCl c)0.60 M K 2 SO 4 d)0.75m NaOH e)3.0*10-5 M KOH f)2, *10-4 M ZnCl 2 (hidr.ihm.et) Yanıt:a)Cl - =H + =0.005 M ; OH - =2 * M b)na + =Cl - =0.34 M ; H + =OH - =1.0*10 c)k + =1.20 M ; SO 4 = 0.60 M ; H + = OH - = 1*10-17 d)na + = OH - = 0.75M; H + =1.3*10-14 e)k + = OH - = 3*10-5 M ;H + = 3.3*10-10 f)zn 2+ = 2*10-14 M ; Cl - = 4*10-14 M; H + = OH - = 1* Aşağıdaki çözeltilerin ph ları nedir? a)0.001 M HCl Yanıt:pH =3 b)0.001 M H 2 SO 4 Yanıt:pH =2.70 c)1.0*10-4 M NaOH : = 10.0 d)3.4*10-4 M HCl : =3.47 e)0.06 M H 2 SO 4 : =0.92 f)0.53 M KOH : =13.72 g)0.034 M Ca(OH) 2 : h)0.03 M HAc(%2.4 oran.iyonl) : =3.14

10-ÇÖKME VE ÇÖZÜNÜRLÜK ÇARPIMI

10-ÇÖKME VE ÇÖZÜNÜRLÜK ÇARPIMI ÇÖME VE ÇÖZÜNÜRLÜ Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 10ÇÖME VE ÇÖZÜNÜRLÜ 1 M.DEMİR 10ÇÖME VE ÇÖZÜNÜRLÜ ÇÖZÜNÜRLÜ Çözeltilerle ilgili olarak verilen bilgiler genellikle tek fazlı homojen sistemleri kapsamaktadır.

Detaylı

7-2. Aşağıdakileri kısaca tanımlayınız veya açıklayınız. a) Amfiprotik çözücü b) Farklandırıcı çözücü c) Seviyeleme çözücüsü d) Kütle etkisi

7-2. Aşağıdakileri kısaca tanımlayınız veya açıklayınız. a) Amfiprotik çözücü b) Farklandırıcı çözücü c) Seviyeleme çözücüsü d) Kütle etkisi SKOOG 7-1. Aşağıdakileri kısaca tanımlayınız veya açıklayınız. a) Zayıf elektrolit b) Bronsted-Lowry asidi c) Bronsted-Lowry asidinin konjuge bazı d) Bronsted-Lowry tanımına dayanarak nötralleşme e) Amfiprotik

Detaylı

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI 00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI A) TANIMLAR, KAVRAMLAR ve TEMEL HESAPLAMALAR: 1. Aşağıdaki kavramları birer cümle ile tanımlayınız. Analitik kimya, Sistematik analiz, ph, Tesir değerliği,

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1- SICAKLIK 2- ORTAK İYON ETKİSİ 3- ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN CİNSİ 4- BASINCIN ETKİSİ 1- SICAKLIK ETKİSİ Sıcaklık etkisi Le Chatelier prensibine bağlı olarak yorumlanır. ENDOTERMİK

Detaylı

Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen. olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir.

Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen. olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir. 3. ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI Çözelti: Homojen karışımlardır. Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir. Çözelti derişimi

Detaylı

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler Çözelti: iki veya daha fazla maddenin meydana getirdiği homojen karışımdır. çözücü, Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) bileşene çözücü denir.

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI 3.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar

ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI 3.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar 1.10.2015. ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar Homojen karışımlardır. Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılmasından

Detaylı

1. 250 ml 0,20 M CuSO 4 (aq) çözeltisi hazırlamak için gerekli olan CuSO 4.5H 2 O kütlesini bulunuz. Bu çözeltiden 100 ml 0,10 M CuSO 4 (aq) çözeltisini nasıl hazırlarsınız?( Cu: 63,5; S:32; O:16; H:1)

Detaylı

4. ÇÖZÜNÜRLÜK. Çözünürlük Çarpımı Kçç. NaCl Na+ + Cl- (%100 iyonlaşma) AgCl(k) Ag + (ç) + Cl - (ç) (Kimyasal dengeye göre iyonlaşma) K = [AgCl(k)]

4. ÇÖZÜNÜRLÜK. Çözünürlük Çarpımı Kçç. NaCl Na+ + Cl- (%100 iyonlaşma) AgCl(k) Ag + (ç) + Cl - (ç) (Kimyasal dengeye göre iyonlaşma) K = [AgCl(k)] 4. ÇÖZÜNÜRLÜK Çözünürlük Çarpımı NaCl Na+ + Cl- (%100 iyonlaşma) AgCl(k) Ag + (ç) + Cl - (ç) (Kimyasal dengeye göre iyonlaşma) + - [Ag ][Cl ] K = [AgCl(k)] K [AgCl(k)] = [Ag + ] [Cl - ] = [Ag + ] [Cl -

Detaylı

ÇÖZELTİLER ve DERİŞİM

ÇÖZELTİLER ve DERİŞİM ÇÖZELTİLER ve DERİŞİM Derişim ve derişim birimleri Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 02-ÇÖZELTİLER VE DERİŞİM 1 ÇÖZELTİLER İÇİN GEREKLİ KAVRAMLAR Homojen- heterojen karışım Çözücü- çözünen-çözünme Süspansiyon,

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI: Br - b) ZnHg(SCN) 4 ===== Zn 2+ + Hg(SCN) c) KB(C 6 H 5 ) 4 ====== K+ + B(C 6 H 5 ) 4 d) NaUO 2 AsO 4 ====== Na + + UO 2

ÇALIŞMA SORULARI: Br - b) ZnHg(SCN) 4 ===== Zn 2+ + Hg(SCN) c) KB(C 6 H 5 ) 4 ====== K+ + B(C 6 H 5 ) 4 d) NaUO 2 AsO 4 ====== Na + + UO 2 ÇALIŞMA SORULARI: 1 Aşağıdakiler için çözünürlük çarpımı ifadelerini yazınız. a) AgSCN e) BiI 3 b) Ag 2 CrO 4 f) PbClF c) PbCrO 4 g) Fe 2 S 3 d) PbI 2 h) CaC 2 O 4 2 Aşağıdakiler için çözünürlük çarpımı

Detaylı

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3 İLK ANYONLAR Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - İLK ANYONLAR Anyonlar negatif yüklü iyonlardır. Kalitatif analitik kimya analizlerine ilk anyonlar olarak adlandırılan Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - analizi ile

Detaylı

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3 DENEY 2 BİLEŞİKLERİN TEPKİMELERİ İLE TANINMASI 2.1. AMAÇ Bileşiklerin verdiği tepkimelerin incelenmesi ve bileşiklerin tanınmasında kullanılması 2.2. TEORİ Kimyasal tepkime bir ya da daha fazla saf maddenin

Detaylı

ÇOKLU DENGELER-2. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 1

ÇOKLU DENGELER-2. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 1 ÇOLU DENGELER- Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 1-ÇOLU DENGELER - 1 Örnek 1 : ph 4 tampon ortamında CaC O 4 çözünürlüğü nedir? Esitlikler CaC C HC H O O 4 O O 4-4 H H H Ca OH HC - H C O C O - 4 4 O 4. ütle

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

SULU DENGELERE KATILMA (İLAVE) DURUMLARI *BİR TAMPON ÇÖZELTİNİN NASIL FONKSİYON GÖSTERDİĞİNİ AÇIKLAMAK

SULU DENGELERE KATILMA (İLAVE) DURUMLARI *BİR TAMPON ÇÖZELTİNİN NASIL FONKSİYON GÖSTERDİĞİNİ AÇIKLAMAK KONUNUN AMACI VE ANAHTAR KAVRAMLAR *ORTAK İYON ETKİSİNİ TANIMLAMAK SULU DENGELERE KATILMA (İLAVE) DURUMLARI *BİR TAMPON ÇÖZELTİNİN NASIL FONKSİYON GÖSTERDİĞİNİ AÇIKLAMAK *TAMPON ÇÖZELTİNİN PH INI HESAPLAMAK

Detaylı

kimyasal değişimin sembol ve formüllerle ifade edilmesidir.

kimyasal değişimin sembol ve formüllerle ifade edilmesidir. myasal reaksiyon Bir (veya birden fazla ) madde nin etkileşim sonucu yeni madde(lere) dönüşmesi işlemidir. ziksel değişim - renk değişimi - çökelek oluşumu - gaz çıkışı - ısı değişimi imyasal denklem aktif

Detaylı

Genel Kimya. Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Genel Kimya. Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Genel Kimya Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ÇÖZELTİ VE TÜRLERİ Eğer bir madde diğer bir madde içinde molekül, atom veya iyonları

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA ÇÖZELTİLER Homojen karışımlara çözelti denir. Çözelti bileşiminin ve özelliklerinin çözeltinin her yerinde aynı olması sebebiyle çözelti, «homojen» olarak nitelendirilir. Çözeltinin değişen

Detaylı

Bölüm 5 Çalışma Soruları

Bölüm 5 Çalışma Soruları Bölüm 5 Çalışma Soruları 5.1) Metanol, CH 3 OH, ve hidrojen siyanür, HCN, bileşiklerinin her ikisi de moleküler bileşik olmasına rağmen metanol elektrik akımını iletmezken, hidrojen siyanür iletir. Neden?

Detaylı

2. GRUP KATYONLARI. As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Cd +2, Bi +3

2. GRUP KATYONLARI. As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Cd +2, Bi +3 2. GRUP KATYONLARI As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Cd +2, Bi +3 Bu grup katyonları 0.3M HCl li ortamda H 2 S ile sülfürleri şeklinde çökerler. Ortamın asit konsantrasyonunun 0.3M

Detaylı

Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler Yazar Yrd. Doç. Dr. Nevin KANIŞKAN ÜNİTE 12 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; çözünürlük çarpımı kavramını öğrenecek, molar çözünürlük ve çözünürlük kavramlarını

Detaylı

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 Çözeltiler Çözelti, iki veya daha fazla maddenin homojen bir karışımı olup, en az iki bileşenden oluşur. Bileşenlerden biri çözücü, diğeri ise çözünendir. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ANALİTİK KİMYA LABORATUVARI FÖYÜ I

ANALİTİK KİMYA LABORATUVARI FÖYÜ I ANALİTİK KİMYA LABORATUVARI FÖYÜ I KATYON-ANYON ANALİZLERİ Her bir damla sıvının 0.05 ml ye denk geldiği kabul edilmektedir. Dolayısıyla pipet kullanılarak çekilecek 1 ml sıvı yaklaşık 20 damlaya denk

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE YÜZDELİK İFADELER. Ağırlıkça yüzde (% w/w)

ÇÖZELTİLERDE YÜZDELİK İFADELER. Ağırlıkça yüzde (% w/w) ÇÖZELTİ HAZIRLAMA İki veya daha çok maddenin çıplak gözle veya optik araçlarla yan yana fark edilememesi ve mekanik yollarla ayrılamaması sonucu oluşturdukları karışıma çözelti adı verilir. Anorganik kimyada,

Detaylı

5.111 Ders Özeti #23 23.1

5.111 Ders Özeti #23 23.1 5.111 Ders Özeti #23 23.1 Asit/Baz Dengeleri (Devam) Konu: Titrasyon Cuma günü ders notlarından Asidik tampon etkisi: Zayıf asit, HA, protonlarını ortamdaki kuvvetli bazın OH iyonlarına aktarır. Zayıf

Detaylı

As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Mehmet Gumustas. Cd +2, Bi +3

As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Mehmet Gumustas. Cd +2, Bi +3 2. GRUP KATYONLARI As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Mehmet Gumustas Cd +2, Bi +3 2. Grup Katyonlar As +3, Sb +3, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Cd +2, Bi +3 Bu grupta, asitli ortamda

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 TAMPON ÇÖZELTİLER Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 Tampon çözeltiler Kimyada belli ph larda çözelti hazırlamak ve bunu uzun süre kullanmak çok önemlidir. Ancak bu çözeltilerin saklanması

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı 20.05.2015 Soru (puan) 1 (20 ) 2 (20 ) 3 (20 ) 4 (25) 5 (20 ) 6 (20 ) Toplam Alınan Puan Not:

Detaylı

ÇÖKTÜRME TİTRASYONLARI (Çöktürmeye Dayanan Volumetrik Analizler)

ÇÖKTÜRME TİTRASYONLARI (Çöktürmeye Dayanan Volumetrik Analizler) ÇÖKTÜRME TİTRASYONLARI (Çöktürmeye Dayanan Volumetrik Analizler) Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ M.DEMİR(ADU) 2009-15-ÇÖKTÜRME TİTRASYONLARI 1 Çöktürme ile, gravimetrik analizlerin

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için,

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için, 1. ( ) ( ) ( ( ) Yukarıda verilen asit baz tepkimesinde asit özellik gösteren maddeler hangileridir? A), 4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, I. ph poh ise OH 1x10 7 II. OH H ise

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 ÇOKLU DENGELER -1 ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 Kimyasal tepkimelerin bir çoğu, ortamda birden fazla tür olduğu ve bu türler arasında

Detaylı

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası İÇERİK Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası Su içinde İyonik Bileşikler Su içinde Kovalent Bileşikler Çökelme Tepkimesi Asit-Baz Tepkimeleri (Nötürleşme) Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimeleri Önemli Tip

Detaylı

REDOKS TİTRASYONLARI (çözümlü problemler)

REDOKS TİTRASYONLARI (çözümlü problemler) REDKS TİTRASYNLARI (çözümlü problemler) Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ 009-19-REDKS Örnek 1 İyodu ayarlamak için 0.10 g As tartılmış ve gerekli işlemlerden sonra 18.67 ml

Detaylı

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR?

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐM M SEMĐNER NERĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? HAZIRLAYAN: GÜLÇĐN YALLI KONU: ÇÖZELTĐLER KONU BAŞLIĞI: TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? ÇÖZELTĐLER Fiziksel özellikleri

Detaylı

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır.

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. 7. ASİTLER VE BAZLAR Arrhenius AsitBaz Tanımı (1884) (Svante Arrhenius) Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. HCl H + + Cl NaOH

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

TİTRİMETRİ Konsantrasyon: Bir çözeltinin belirli bir hacminde çözünmüş olarak bulunan madde miktarıdır.

TİTRİMETRİ Konsantrasyon: Bir çözeltinin belirli bir hacminde çözünmüş olarak bulunan madde miktarıdır. Konsantrasyon: Bir çözeltinin belirli bir hacminde çözünmüş olarak bulunan madde miktarıdır. Konsantrasyon = çözünen madde miktarı = ağırlık çözelti hacmi hacim TİTRİMETRİ g/l, mg/l, g/ml, mg/ml 1 g =

Detaylı

1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI

1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI ANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr.. Hüseyin ÇELİKKAN 1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI Analitik kimya, bilimin her alanında faydalanılan, maddenin özellikleri hakkında bilgi veren yöntemlerin

Detaylı

Genel Anyonlar. Analitik Kimya Uygulama I

Genel Anyonlar. Analitik Kimya Uygulama I Genel Anyonlar Karbonat (CO 3 Seyreltik asitlerle (CH 3 COOH, H 2 SO 4, HCl: CO 2 gazı çıkararak parçalanır. Deneyin yapılışı: Katı CO 3 numunesi deney tüpüne alınır, distile suda çözülür, üzerine seyreltik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üiversitesi 2007 KLERİ DERS NOTLARI. Sıvı fazdan katı taneciklerin çökelmesi için çoğu reaksiyonlar

Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üiversitesi 2007 KLERİ DERS NOTLARI. Sıvı fazdan katı taneciklerin çökelmesi için çoğu reaksiyonlar TOZ ÜRETİM TEKNİKLER KLERİ DERS NOTLARI YRD. DOÇ.. DR. ATİLLA EVCİN Kimyasal Çökeltme Sıvı fazdan katı taneciklerin çökelmesi için çoğu reaksiyonlar A + B AB tipi çökelme reaksiyonlarıdır. Kuvvetli atomlararası

Detaylı

BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ

BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ Kütle ölçülerek yapılan analizler gravimetrik analizler olarak bilinir. Çöktürme gravimetrisi Çözeltide analizi yapılacak madde bir reaktif ile çöktürülüp elde edilen

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ - KİMYA BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ - KİMYA BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ - KİMYA BÖLÜMÜ TEMEL KİMYA LABORATUARI 2014 KİMYA LABORATUARLARINDA KULLANILAN MALZEMELER 2 BEHER ERLEN BALON JOJE CAM BALON MEZÜR BÜRET PİPET BAGET SOĞUTUCU

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA KİMYASAL REAKSİYONLAR Kimyasal Tepkime Kimyasal tepkime, Bir ya da birkaç maddenin (tepkenler) yeni bir bileşik grubuna (ürünler) dönüştürülmesi işlemidir. Tepkenler Ürünler NO + 1/2 O 2 NO

Detaylı

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 13 Asitler ve

Detaylı

TAMPON ÇÖZELTİLER-2. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 12-TAMPON ÇÖZELTİLER-2 1

TAMPON ÇÖZELTİLER-2. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 12-TAMPON ÇÖZELTİLER-2 1 TAMPON ÇÖZELTİLER-2 Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 12-TAMPON ÇÖZELTİLER-2 1 Tampon çözelti Tampon çözelti: Konjuge asit-baz çiftinin bulunduğu ve ph değişmelerine karşı direnç gösteren çözeltilere

Detaylı

ÇÖZELTİ/MİX HAZIRLAMA ZENGİNLEŞTİRME (SPIKE) YAPMA

ÇÖZELTİ/MİX HAZIRLAMA ZENGİNLEŞTİRME (SPIKE) YAPMA T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ULUSAL GIDA REFERANS LABORATUVARI EĞİTİM NOTU ÇÖZELTİ/MİX HAZIRLAMA ZENGİNLEŞTİRME (SPIKE) YAPMA Hazırlayan: Dr.Özge ÇETİNKAYA AÇAR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK

Detaylı

KİMYA LABORATUVARLARINDA KULLANILAN MALZEMELER

KİMYA LABORATUVARLARINDA KULLANILAN MALZEMELER T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ - KİMYA BÖLÜMÜ TEMEL KİMYA LABORATUVARI TRABZON - 2017 KİMYA LABORATUVARLARINDA KULLANILAN MALZEMELER 2 Erlen Mezür Balon joje Ayırma hunisi Huni Beher

Detaylı

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Asit Baz Teorisi Arrhenius Teorisi: Sulu çözeltlerine OH - iyonu bırakan

Detaylı

Çözelti konsantrasyonları. Bir çözeltinin konsantrasyonu, çözeltinin belirli bir hacmi içinde çözünmüş olan madde miktarıdır.

Çözelti konsantrasyonları. Bir çözeltinin konsantrasyonu, çözeltinin belirli bir hacmi içinde çözünmüş olan madde miktarıdır. Çözelti konsantrasyonları Bir çözeltinin konsantrasyonu, çözeltinin belirli bir hacmi içinde çözünmüş olan madde miktarıdır. 1 -Yüzde ( % ) -Molarite (M) -Molalite (m) -Normalite (N) çözelti konsantrasyonlarını

Detaylı

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ ppm Toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik maddesine denir. NOT: 1 kg su = 1 Litre ppm =. 10 6 1 kg çözeltide çözünen maddenin mg olarak kütlesine

Detaylı

AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz

AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz 1 AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz Bir taneciğin, aktivitesi, a M ile molar konsantrasyonu [M] arasındaki bağıntı, a M = f M [M] (1) ifadesiyle verilir. f M aktivite katsayısıdır ve birimsizdir.

Detaylı

DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI. Genel Bilgi

DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI. Genel Bilgi DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI Genel Bilgi 1. Çözelti İki ya da daha fazla maddenin herhangi bir oranda bir araya gelerek oluşturdukları homojen karışıma çözelti denir. Diğer bir deyişle, bir maddenin

Detaylı

5.111 Ders Özeti #21 21.1

5.111 Ders Özeti #21 21.1 5.111 Ders Özeti #21 21.1 AsitBaz Dengesi Bölüm 10 Okunsun Konular: Asit ve Bazların Sınıflandırılması, Suyun Öziyonlaşması, ph Fonksiyonları, Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit İçeren Dengeler. Asit ve

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bölüm 4 TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra Magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum ve radyumdan

Detaylı

3. Kimyasal Bileşikler

3. Kimyasal Bileşikler 3. Kimyasal Bileşikler Mol kavramı ve kimyasal bileşikler Kimyasal Bileşik Formülleri (Kaba vs Molekül Formülü) Yüzde bileşimin hesaplanması Yakma analizi Kimyasal Formülden Mol Kütlesi Hesaplama Halotan

Detaylı

KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar

KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar AMAÇ: - Moleküler Biyoloji laboratuvarında kullanılan çözeltileri ve hazırlanışlarını öğrenmek. - Biyolojik tamponların kullanım amaçlarını,

Detaylı

SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE

SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE İMYASAL DENGE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 06-İMYASAL DENGE 1 SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE Bileşikler suda, özelliklerine göre az veya çok oranda ayrışarak iyonlaşırlar. İyon içeren

Detaylı

ÜNİTE 9. Çözeltiler. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 9. Çözeltiler. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 9 Çözeltiler Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Çözelti ve çözelti türlerini tanımlayabilecek, Çözünme olgusunu ve çözünürlüğü kavrayacak, Elektrolitleri ve çeşitlerini tanımlayabilecek, Çözelti

Detaylı

DENEY 7 TAMPON ÇÖZELTİLER, TAMPON KAPASİTESİ ve TAMPONLAMA BÖLGESİ

DENEY 7 TAMPON ÇÖZELTİLER, TAMPON KAPASİTESİ ve TAMPONLAMA BÖLGESİ DENEY 7 TAMPON ÇÖZELTİLER, TAMPON KAPASİTESİ ve TAMPONLAMA BÖLGESİ 7.1. AMAÇ Bir tampon çözeltinin nasıl hazırlandığını öğrenmek. Bir tampon çözeltinin tampon kapasitesini belirlemek. Bir tampon çözeltinin

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI

KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI IN SINIFLANDIRILMASI Doğadaki maddelerin çoğu saf halde bulunmaz. Çevremizde gördüğümüz maddeler genellikle karışım halindedir. Soluduğumuz hava, yediğimiz çikolata, kek, içtiğimiz meyve suyu, süt hatta

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar ÇÖZELTILERDE DENGE Asitler ve Bazlar Zayıf Asit ve Bazlar Değişik asitler için verilen ph değerlerinin farklılık gösterdiğini görürüz. Bir önceki konuda ph değerinin [H₃O + ] ile ilgili olduğunu gördük.

Detaylı

4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU)

4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU) 4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU) Ba +2, Ca +2, Sr +2 Bu grup katyonlarının bir grup altında toplanmalarına neden olan ortak özellikleri, amonyak (NH 4 OH) amonyum klorür (NH 4 Cl) tamponu ile

Detaylı

ÇÖZELTİ HAZIRLAMA. Kimyasal analizin temel kavramlarından olan çözeltinin anlamı, hazırlanışı ve kullanılışının öğrenilmesidir.

ÇÖZELTİ HAZIRLAMA. Kimyasal analizin temel kavramlarından olan çözeltinin anlamı, hazırlanışı ve kullanılışının öğrenilmesidir. 1. DENEYİN AMACI ÇÖZELTİ HAZIRLAMA Kimyasal analizin temel kavramlarından olan çözeltinin anlamı, hazırlanışı ve kullanılışının öğrenilmesidir. 2. DENEYİN ANLAM VE ÖNEMİ Bir kimyasal bileşikte veya karışımda

Detaylı

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 1 ph KAVRAMI VE HESABI Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 2 ph ın Önemi Sulu çözeltilerde hidrojen iyonu aktivitesi çok önemli bir rol oynar. Kimyada, çözünmüş hidrojen iyonu aktivitesinin ölçüsüne ph denir. ph bir

Detaylı

Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi

Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi Umut ŞAHAR Ege Üniversitesi EgeMikal Çevre Sağlığı Birimi 19.03.2014 Ulusal Biyosidal Kongresi

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1 LABORATUVAR KURALLARI VE ÇÖZELTİ HAZIRLAMA LABORATUVAR KURALLARI 1. Laboratuvar çalışmaları sırasında elbiselerin özellikle yakıcı ve tehlikeli maddelerden korunması için laboratuara önlükle gelinmelidir.

Detaylı

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ Çözeltilerin sadece derişimine bağlı olarak değişen özelliklerine koligatif özellikler denir. Buhar basıncı düşmesi, Kaynama noktası yükselmesi, Donma noktası azalması

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ (Kçç)

ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ (Kçç) ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ (Kçç) ÇÖZELTİLERDE ÇÖZÜNME VE ÇÖKELME OLAYLARI Çözeltiler doymuşluklarına göre üçe ayrılırlar: 1- Doymamış çözeltiler: Belirli bir sıcaklıkta ve basınçta çözebileceğinden daha az miktarda

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 1 DENEYİN ADI: ÇÖZELTİLER DENEYİN AMACI: FARKLI DERİŞİMLERDE ÇÖZELTİ HAZIRLAYABİLME TEORİK BİLGİ: Katı, sıvı ve gazların birbirleri içerisinde

Detaylı

ASİT-BAZ TİTRASYONU ve UYGULAMALARI. (Çözümlü Problemler)

ASİT-BAZ TİTRASYONU ve UYGULAMALARI. (Çözümlü Problemler) ASİT-BAZ TİTRASYONU ve (Çözümlü Problemler) Prof. Dr. Mustafa DEMİR 1 ASİT-BAZ TİTRASYONU Ayarlı Asit Çözeltisinin Hazırlanması Asit Çözeltisinin Ayarlanması (Na CO 3, Na C O 4, KHCO 3, boraks Na B 4 O

Detaylı

11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, oldukça yorucu ve yoğun 11.sınıf kimya programını başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. LYS de 30 tane kimya sorusunun 10 tanesi 11.sınıf

Detaylı

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz.

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz. 1. Lavosier yasası nedir, açıklayınız. 2. C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2 H 2 O tepkimesine göre 2,0 g etilenin yeterli miktarda oksijenle yanması sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesi nedir, hesaplayınız. 3.

Detaylı

DENEY RAPORU. Amonyum Bakır (II) Sülfat ve Amonyum Nikel (II) Sülfat Sentezi

DENEY RAPORU. Amonyum Bakır (II) Sülfat ve Amonyum Nikel (II) Sülfat Sentezi M.Hilmi EREN 04-98 - 3636 Anorganik Kimya II Lab. 2.Deney Grubu DENEY RAPORU DENEY ADI Amonyum Bakır (II) Sülfat ve Amonyum Nikel (II) Sülfat Sentezi DENEY TAR H 27 MART 2003 Per embe AMAÇ Amonyum Sülfat

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 007 KİYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asit Baz Tanımları Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır.

Detaylı

Gravimetrik Analiz & Volumetrik Analiz

Gravimetrik Analiz & Volumetrik Analiz Gravimetrik Analiz & Volumetrik Analiz Kimyasal analiz; bir maddenin bileşenlerini ve/veya bileşenlerin bağıl miktarlarını tayin etmek için yapılan işlem(ler)dir. Analiz Yöntemleri Klasik (Yaş) Yöntemler

Detaylı

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF.DR.ĐNC NCĐ MORGĐL SINIF:11 DERS SAATĐ:4 KĐMYASAL REAKSĐYONLAR Sulu çözeltilerde olan reaksiyonlar Sulu çözeltilerde çökelme ve çözünme ile ilgili kurallar Gaz çıkışıışı olan

Detaylı

DENEY 4 KUVVETLİ ASİT İLE KUVVETLİ BAZ TİTRASYONU

DENEY 4 KUVVETLİ ASİT İLE KUVVETLİ BAZ TİTRASYONU DENEY 4 KUVVETLİ ASİT İLE KUVVETLİ BAZ TİTRASYONU 4.1. AMAÇ Asit ve baz çözeltilerinin hazırlanması, nötralleşme tepkimelerinin yapılışlarının öğrenilmesi. 4.2.TEORİ Asit ve baz kavramı günlük hayatta

Detaylı

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu)

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) 5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) Mg +2 Na + K + Li + Bu gruptaki katyonların hepsini çöktürebilen ortak bir reaktif yoktur. Na, K ve Li alkali metaller grubunun üyeleridir. NH 4 da bileşikleri alkali metal

Detaylı

5. Zn elementinin S elementi ile oluşturacağı. 1. Lityum elementinin kükürt elementi ile oluşturacağı bileşiğin formülü aşağıdakilerden

5. Zn elementinin S elementi ile oluşturacağı. 1. Lityum elementinin kükürt elementi ile oluşturacağı bileşiğin formülü aşağıdakilerden Yukarıdaki tabloda bazı elementlerin oluşturdukları anyon ve katyonların yükseltgenme basamakları verilmiştir. Bu tabloyu kullanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. Lityum elementinin kükürt elementi

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları

Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları 1. Çözelti Hazırlama ve ph S.1.1. Bir atıksu arıtma tesisinde ph ayarlamak için çözeltinin her bir litresine 1 ml 0.05N lik H 2 SO ilavesi yapılması gerekmektedir.

Detaylı

GENEL KİMYA. 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması

GENEL KİMYA. 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması GENEL KİMYA 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması Kimyasal Bileşik Çeşitleri En az iki farklı elementin kimyasal özelliklerini kaybederek belirli kütle oranlarında birleşmesiyle

Detaylı

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir.

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir. ELEKTROKİMYA A. AKTİFLİK B. PİLLER C. ELEKTROLİZ A. AKTİFLİK Metallerin elektron verme, ametallerin elektron alma yatkınlıklarına aktiflik denir. Yani bir metal ne kadar kolay elektron veriyorsa bir ametal

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik)

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) DENEY 4 ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) AMAÇ: Asit baz titrasyon işlemini öğrenmek ve asit-baz titrasyonu ile derişimi bilinmeyen bir asit ve/veya bir baz çözeltisinin derişimini

Detaylı