M-DEMİR K213 Soru bankası ANALİTİK KİMYA I DERSİ SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M-DEMİR K213 Soru bankası ANALİTİK KİMYA I DERSİ SORULARI"

Transkript

1 ANALİTİK KİMYA I DERSİ SORULARI 1. Örnek 1 : ph =4 tampon ortamında CaC2O4 çözünürlüğü nedir? Kcc= 1,7x10-9, Ka1= 5,6x10-2, Ka2= 5,42x Örnek 03: BaCO3 ın sudaki çözünürlüğü nedir?, Kçç=5.0x10-9, Ka1= 4,45x10-7, Ka2= 4,69x Örnek 04: Ag2S ün sudaki çözünürlüğü nedir? Kçç=8x10-51, Ka1=9,6x10-8, Ka2= 1,3x Örnek 05: 1,0x10-4 M derişimdeki KI çözeltisinde CuI ün çözünürlüğü nedir?, Kçç=1,0x10-12, Kolş(K2)= 7,9x Örnek 06: 0,02 M NH3 derişiminde AgBr çözünürlüğü nedir? K , K = , K = çç = olş b M KCl ortamında ph nedir? 7. Soru: 0.1M HCl çözeltisinin ph ı nedir? 8. Soru: 1.0 x 10-8 M KOH çözeltisinin ph ı nedir? 9. Soru: 0,05 M derişimdeki zayıf HA asitinin ph ı nedir? (Ka=1.07x 10-3) 10. SORU: 0.05 M derişimdeki HA zayıf asitinin ph ı nedir? (Ka=1.07x10-3) 11. Örnek 1: 25 oc de 500 ml de 0,00094 gram AgCl çözündüğü deneysel olarak bulunmuştur. Buna göre gümüş klorürün molar çözünürlüğü ve çöznürlük çarpımı nedir? 12. Örnek 2 : Gümüş kromatın çözünürlük çarpımı 1,9x10-12dir. Buna göre a) Ag2CrO4 ın çözünürlüğü nedir? b) Doygun çözeltide [Ag+] ve [CrO4] derişimleri nedir? c) 100 ml suda kaç gram Ag2CrO4 çözünür.(1/3) 13. Örnek 3: Eşit hacimlerdeki 0,001 M AgNO3 çözeltisi ile 0, M NaCl çözeltisi karıştırıldığında bir çökelek meydana gelir mi? AgCl için Kçç = 1,7x10-10 (1/3) 14. Örnek 4: İçinde 0,001 M derişimde Pb2+ ve 0,001 M derişimde Ag+ iyonu bulunan çözeltiye yavaş yavaş Cl- iyonu eklenirse AgCl ve PbCl2 den önce hangisi çöker? PbCl2 için Kçç=1,6x10-5, AgCl için Kçç=1,7x10-10(1/3) 15. Örnek 5: İçinde 0,001 M derişimde Pb2+ ve 0,001 M derişimde Ag+ iyonu bulunan çözeltiye yavaş yavaş Cl- iyonu eklenirse AgCl ve PbCl2 den önce hangisi çöker? çökmeye başlayınca ortamdaki [Ag+] iyonlarının % kaçı henüz çökmemiş bulunur. PbCl2 için Kçç=1,6x10-5, AgCl için Kçç=1,7x10-10 PbCl2 (1/3) 16. Örnek 6: 0,10 M H2S çözeltisindeki Sderişimini 2,0x10-18 M indirebilmek için H+ derişimi ne olmalıdır. Ka1 = 9,1x10-8, Ka2 = 1,2x Örnek 7: 0,3 M Cd (NH3)42+ çözeltisindeki Cd2+ derişimini 1x10-6 M düzeyine indirebilmek için amonyak derişimi ne olmalıdır? Kk= 1x Örnek 8: 0,2 M Zn(NH3)42+ çözeltisinde hangi bileşenler bulunur. Bunların molar derişimleri nedir. Kompleksin iyonlaşma derecesi nedir? Kk=2,6x Örnek 9: AgCl 'nin sudaki çözünürlüğü 250 oc de 1,92x10-3 g/l dir. Buna göre çözünürlük çarpımı nedir? 20. Örnek 10 : Ca3(PO4)2 ın çözünürlüğü 25 oc de 0,767 mg/l dir. Buna göre Kçç değeri nedir? 21. Örnek 11: Doygun Mg(OH)2 çözeltisinin ph sı nedir? Kçç = 1,1x Örnek 12: Litresinde 0,0001 mol gümüş bulunan bir çözeltinin 200 ml sindeki gümüşü çöktürebilmek için 0,0001 M derişimdeki K2CrO4 ten kaç ml gereklidir.(1/3) 23. Örnek 13 : ph = 9,0 olan bir çözeltinin 200 ml sinde 1 mg/l Fe içeren çözeltiden 1 damla eklenmiştir. Burada çökelme olur mu? Kçç = 2,0 x10-39(1/3)

2 24. Örnek 14: 100 ml sinde 20 mg Cu2+ içeren çözeltide bakırı CuS halinde çöktürebilmek için hangi ph da H2S gazı geçirilmelidir? CuS için Kçç = 6,3x10-36 H2S için Ka1 = 9,1x10-8 Ka2 = 1,2x10-15(1/3) 25. Örnek 15: 0,1 M Fe(III)'in Fe(OH)3 halinde çöktürülmesi fakat 0,1 M Cr(III)'ün çökmeden kalmasını sağlayabilmek için a) Çözeltinin ph'ı ne olmalıdır b)bu ph'ı sağlayabilmek için hazırlanacak tampon çözeltide NaAc/HAc oranı ne olmalıdır. Ka=1,8x10-5, Fe(OH)3 için Kçç= 4x10-38, Cr(OH)3 için Kçç = 6,7x10-31(1/3) 26. Örnek 16: İçindeki klorür derisimi 1,0x10-2 M,Iyodür derişimi 1,0x10-3 M olan bir çözelti mevcuttur. a)bu çözeltiye damla damla gümüş nitrat çözeltisi damlatılırsa önce hangisi çöker. b)ikinci anyonun çökebilmesi için gümüş derişimi ne olmalıdır.ikinci anyon çökmeye başladığı anda ilk çöken anyonun çözeltideki derişimi ne olur(yani ne kadarı çökmeden kalmıştır).agcl için Kçç = 1,7x10-10, AgI için Kçç = 8,5x Örnek 17: 0,3 M Mn(II) ve 0,05 M Cd(II) iyonlarının H2S ile tam olarak birbirinden ayrılabilmesi için ph ne olmalıdır? CdS için Kçç=1,4x10-20, MnS için Kçç=5,6x10-16 H2S için Kçç= 1,9x10-22(toplam) 28. Örnek 18: 0,04 M Ca(II) içeren bir ortamda 0,003M Cd(II) yi çöktürebilmek için CO3 derişimi ne olmalıdır. Ca çötürmeden Cd(II) derişimi en az kaça indirilebilir. Bu karbonat 0,1 M NaHCO3 tan sağlandığına göre çözeltinin ph ne olur. 29. Örnek 19: Doygun PbCl2 çözeltisinin, litresinde 4,50 g çözünmüş PbCl2 içerdiği tespit edilmiştir. Buna göre PbCl2 nin çözünürlük çarpımı nedir.? (Pb:208, Cl: 35,5) 30. Örnek 20: Bir çözelti Pb2+ safsızlığı içermektedir. Bu çözeltiye Na2SO4 eklenerek PbSO4 çöktürülmek istenmektedir. Bu çözeltideki Pb2+ derişiminin 2x10-6 mol/l düzeyine indirebilmek için sülfat derişimi ne olmalıdır? Kçç=1x Örnek 21: Doygun CaCO3 içeren 1 litre çözelti kuruluğa kadar buharlaştırılmış ve tartım sonunda 7,0 mg CaCO3 tespit edilmiştir. Buna göre kalsiyum karbonatın molar çözünürlüğü ve çözünürlük çarpımı nedir? Ca=40,C=12,O= Örnek 22: 0,04 M Cd2+ ve 0,3 M Zn2+ içeren bir çözeltide 0,1 M H2S ile yalnız kadmiyumun çökmesi istenmektedir. Bu, hangi asit derişiminde mümkün olabilir. Bu anda kadmiyumun ne kadarı çökmeden kalır. ZnS için Kçç=4,5x10-24 CdS için Kçç= 1,4x10-28, H2S için Ka=1,1x Örnek 23: 3 M HCl ortamında kurşunun çöktürülebilmesi için kurşun derişimi en az ne olmalıdır, ki bundan daha az olduğunda kurşun çökelmeden kalsın 34. Örnek 24: Dördüncü grubun analizi sırasında Ca2+, Sr2+ ve Ba2+ içeren çözeltiye yavaş yavaş 0,5 M K2CrO4 çözeltisi eklenmiştir. a) İlk önce hangi katyon çöker? b) Eğer herbir katyonun molar derişimleri 1,0x10-3 M ise ilk çökelme için CrO4 derişimi ne olmalıdır? Üçüncü tuzun çökelebilmesi için ilk iki tuzun % kaçı çökmüş olur? BaCrO4 için Kçç=1,2x10-10 SrCrO4 için Kçç=5x10-5 CaCrO4 için Kçç=2,3x Örnek 25: İçinde Cu2+, Zn2+,Co2+ ve Pb2+ bulunan bir çözelti 0,3 M HCl ortamında H2S ile çöktürülmek isteniyor. Herbir katyonun derişimleri eşit ve 1,0x10-5 M olduğuna göre, a) Bütün katyonlar çöktürülebilirmi? b) Hangi katyon önce çöker? CuS için Kçç = 6,3 x ; ZnS için Kçç = 1,6 x CoS için Kçç = 5,0x10-22 ; PbS için Kçç = 1,3 x H2S için Ka1 = 9,1 x 10-8 ; Ka2 = 1,2 x ÖRNEK 12: 0,01 M derişimindeki NaAc çözeltisini ph ı nedir?(1/4) 37. ÖRNEK 13: 1 litre saf suya 1 ml 0,1 M HCl eklenmesiyle ph da görülen değişim ile 0,2 M HAc ve 0,3 M NaAc içeren tamponlanmış yine 1 litre çözeltiye aynı miktarda HCl eklenmesiyle ph da görülecek değişimi karşılaştırınız. 38. ÖRNEK 14: 10 ml 6 M HAc ve 20 ml 6 M KAc nin karıştırılmasıyla bir tampon çözelti hazırlanmıştır. a) Bu çözeltinin ph ı nedir?

3 b) Bu çözeltinin 10 ml sinin 100 ml ye seyreltilmesi sonunda ph ne olur? c) Bu çözeltinin 10 ml sinin 1 ml 6 M HCl ile karıştırılıp 100 ml ye seyreltilmesi sonun da ph nedir? 39. ÖRNEK 15: 1,0 M asetik asit ve 1,0 M sodyum asetat içeren bir tampon çözeltinin a) ph ı nedir? b) Bu çözeltinin 100 ml sine 0,01 mol HCl eklendiğinde ph ı ne olur? C )Bu çözeltinin 100 ml sine 0,01 mol NaOH eklendiğinde ph ı ne olur?(1/7) 40. ÖRNEK 16: 1,0 M derişimde NH4OH ve 1,0 M derişimde NH4+ iyonları içeren bir çözeltinin ph ı nedir. Bu çözeltinin litresine 0,1 mol HCl ve 0,1 mol NaOH eklendiğinde ph değişimi ne olur?(1/4) 41. ÖRNEK 17: PH = 4,5 olan bir asetik asit sodyum asetat tampon çözeltisini hazırlamak için [HAc] ve [Ac-] derişimleri ne olmalıdır? 42. Örnek: 0,4 M formik asit ve 0,1 M sodyum formiyat içeren çözeltinin ph değeri nedir? 43. Örnek: 0,2 M NH3 ve 0,3 M NH2Cl karışımının ph değeri nedir? 44. 0,20 M NH3 ve 0,30 M NH4Cl içeren bir çözeltinin 400 ml sine; a. 100 ml 0,05 M NaOH eklendiğinde, b. 100 ml 0,05 M HCl eklendiğinde, ph ne olur?, Ka= 5,7x Örnek 1 : M HCl çözeltisinin ph ı nedir? 46. Örnek 2 : 1.0x10-3 M derişimdeki Ba(OH)2 çözeltisinin ph ve poh ı nedir? 47. Örnek 3 : 1.0x10-7 M derişimindeki HClO4 çözeltisinin ph ı nedir? 48. Örnek 4: M Ba(NO3)2 çözeltisinin ph ı nedir? 49. Örnek: 0.01 M Borik asit çözeltisinin ph ı nedir? pka= Örnek: 0.01 M amonyak çözeltisinin ph ı nedir? pkb= Örnek: M NaAc çözeltisinin ph ı nedir? pka= Örnek: 0.01 M NH4Cl çözeltisinin ph ı nedir? pkb= Örnek: 0.01 M NH4Ac çözeltisinin ph ı nedir? pka NH4 için 9.25; HAc için pka= Örnek: 0.1 M NaHCO3 çözeltisinin ph ı nedir? pk =.4 pk a 6 1 a = Örnek: 0,10 M NaHCO3 çözeltisinin PH ı nedir? (Ka1=4, , Ka2 = 4, ) 56. Soru: M Na2HPO4 çözeltisinin PH ı nedir? (Ka1=7, ;Ka2=6, Ka3=4, ) 58. Soru: 0,01 M NaH2PO4 çözeltisinin PH ı nedir? (Ka1=7, , Ka2 = 6, , Ka3 = 4, ) 58. Örnek: 50 ml 0.05 M NaOH ın 0.1 M HCl ile titrasyonu eğrisi 59. Örnek: 50 ml 0.05 M HCl nin 0.1 M NaOH ile titrasyonu. 60. Örnek 5 : 50 ml 0.1 M HCl üzerine 0.1 M derişimindeki NaOH eklenerek titrasyon yapılmaktadır. NaOH in hacmine karşı ph değişimini inceleyiniz x10-4 M HCl ile 1.0x10-4 M NaOH titrasyonunda titrasyon hatası % 0.1 in altında tutulmak istenmektedir. Hangi ph aralığında dönüm noktası gözlenebilmelidir? ,0 ml 0,1 M HAc in 0,1 M NaOH ile titrasyonu eğrisini çiziniz. Ka=1, ml 0,05 M NaCN çözeltisinin 0,1 M HCl ile titrasyon eğrisini çiziniz. 64. Analitik kimya nedir? Konuları nedir? Ne ile uğraşır? Açıklayınız. 65. Formalite, Molarite, Molalite, Normalite, Mol kesri, Yüzde, Binde (ppt), Milyonda, (ppm), Milyarda (ppb) terimlerini tanımlayınız. 66. (2/25)Örnek 4: Hacim-ağırlıkça % 10 luk 1 litre HCl çözeltisi, yoğunluğu 1,19 g/ml olan ağırlıkça % 37 lik derişik HCl den nasıl hazırlanır? 67. (2/32)Örnek 6 : 3 M, 250 ml hidroklorik asit çözeltisi, yoğunluğu l,l9 g/ml olan ağırlıkça %37 lik derişik HCl çözeltisinden nasıl hazırlayınız.

4 68. (2/41)Örnek 12: Laboratuvarlarda kullanılan derişik amonyak ağırlıkça % 25,5 NH3 içermektedir ve yoğunluğu 0,952 g/ml'dir. Buna göre derişik amonyak çözeltisinin Molaritesi ve molalitesi nedir? 69. (2/52)Örnek 19: 500 ml 0,1 M HCl çözeltisini 0,5 M yapmak için yoğunluğu 1,19 gr/cm3 olan %3 lik derişik HCl den kaç ml eklemek gerekir.(1/2) 70. (2/70)Örnek 30: 300 ml 0,3 M HCl çözeltisini, 500 ml ve 1M lık çözelti yapmak için yoğunluğu 1,18 / cm3 olan % 36 lık derişik HCl den ne kadar katmak gerekir? 71. (2/78) 60 ml 0,62 N NaOH i nötürleştirmek için 0,46 M H3PO4 den kaç ml gereklidir? (yanıt:29,9 ml). Yukarıdaki nötürleştirme sırasında kaç gram Na3PO4 oluşur? (yanıt:2,03 g) 72. (2/84) Laboratuarlarda kullanılan derişik HNO3 %68 liktir ve yoğunluğu 1,405 tir. Bu asitin normalitesi nedir? Buna göre 800 ml 0,04 M Ca(OH)2 i tam olarak nötürleştirmek için bu asitten kaç ml gereklidir? (yanıt:15,2 N ve 4,2 ml) MnO 4 + H 2O2 + H Mn + O2 + H 2O eşitleyiniz 73. İyon elektron yöntemiyle kimyasal denklemlerin eşitlenmesinde kural nedir? Maddelelr halinde yazınız. 74. Yükseltgenme sayıları yöntemiyle kimyasal tepkimelerin eişitlenmesinde kural nedir? Maddeler halinde yazınız S 2 O3 + I2 SO4 + I (bazik) 76. Asit ve baz kavramlarını çeşitli şekillerde tanımlayınız. H 2 PO - 4, BCl3, H2O, AlCl3, Na2S asit midir yoksa baz mıdır? Açıklayınız. 77. Çözünürlüğe etki eden faktörler nelerdir? Maddeler halinde yazınız ve açıklayınız. 78. Kimyasal denge ifadesinde saf katıların ve saf çözücünün derişimi yer almaz. Niçin? Açıklayınız. 79. Termodinamik denge sabiti nedir? Asetik asitin çözünmesine ilişkin termodinamik denge sabiti ifadesini yazınız. 80. Aktiflik katsayısı nedir? Nasıl tanımlanır? Özellikleri nedir? Maddeler halinde yazınız.(07a/23-24) 81. (07A/38) Örnek 3: 0,0036 M BaCl2 ve 0,04 M NaCl çözeltisi ortamında Ba2+ ve Cliyonlarının aktiflik katsayılarını hesaplayınız. 82. (07A/51) Örnek 6: 0,0125 M MgSO4 içeren bir çözeltide CaF2 ün molar çözünürlüğünü hesaplayınız. Kçç= 3,9x10-11(1/4) 83. (07A/57) Örnek 7: 0,05 M NaF çözeltisinde CaF2 ün çözünürlüğü nedir? Kçç= 3,9x10-11 (1/6) 84. Kimyasal denge sabiti sıcaklıktan etkilenir mi? Niçin? Açıklayınız. 85. (07B/5) Soru: Ba(IO3)2 ın a)saf sudaki b)0.02m Ba(NO3)2 çözeltisindeki çözünürlüğü nedir? Kçç = 1,57 x (07B/6) Örnek: 200ml 0.01M Ba(NO3)2, 100ml 0.1 M NaIO3 ile karıştırılmasıyla elde edilen çözeltide Ba(IO3)2 çözünürlüğü nedir?(1/3), Kçç = 1,57 x (07B/9) SORU : Hg2Cl2 tuzunun a) Saf sudaki b)0,03m NaCl içeren çözeltideki c) Hg22+ iyonlarının derişimi 1,0x10-9 M olduğunda çözünürlüğü nedir? (Kçç = 1,2x (07B/16) SORU :0.01 M Pb2+ ve 0.01 M Hg22+ karışımını iyodür ile tamamen ayırmak mümkün müdür? PbI2 için Kçç = 7,9x10-9, Hg2I2 için Kçç = 1,1x ,01 M NH3 çözeltisinin ph ı nedir? Ka=5,70x ,01 M NaCN çözeltisinin ph ı nedir? Ka = 6.2x ,120 M derişimindeki nitröz asit çözeltisinin ph ı nedir? Ka= 7,1x Aşağıdaki çözeltileri hazırlayınız. (10 p) a. 1,5 M, 500 ml hidroklorik asit çözeltisini derişik HCl den

5 b. 300 ml 0,3 M HCl çözeltisinive derişik HCl kullanarak 500 ml 1M lık çözelti (Derişik HCl %37 lik ve yoğunluğu 1,19 ) 93. Aşağıdaki denklemleri eşitleyiniz (10 p) a. MnO 4 + H 2O2 + H Mn + O2 + H 2O - b. S 2 O3 + I2 SO4 + I (bazik) 94. Asit ve baz kavramlarını çeşitli şekillerde tanımlayınız. H 2 PO - 4, BCl 3, H 2 O, AlCl 3, Na 2 S asit midir yoksa baz mıdır? Açıklayınız. (5 p) 95. Çözünürlüğe etki eden faktörler nelerdir? Maddeler halinde yazınız ve açıklayınız. (5 p) 96. Asetik asitin çözünmesine ilişkin termodinamik denge sabiti ifadesini yazınız. (5 p) 97. Aktiflik katsayısı nedir? Nasıl tanımlanır? Özellikleri nedir? Maddeler halinde yazınız. (5 p) 98. 0,01 M NaF çözeltisinde CaF 2 ün molar çözünürlüğü nedir? K çç = 3,9x10-11 Aktifliği dikkate almadan ve alarak hesaplayınız. (20 p) 99. Kimyasal denge sabiti sıcaklıktan etkilenir mi? Niçin? Açıklayınız. (5 p) ml 0.01 M Ba(NO 3 ) 2, 200 ml 0.1 M NaIO 3 ile karıştırılmasıyla elde edilen çözeltide Ba(IO 3 ) 2 çözünürlüğü nedir?, K çç = 1,57 x 10-9 (15 p) M Pb 2+ ve 0.01 M Hg 2+ 2 karışımını iyodür ile tamamen ayırmak mümkün müdür? PbI 2 için K çç = 7,9x10-9, Hg 2 I 2 için K çç = 1,1x10-28 (15 p) ,01 M NH 3 çözeltisinin ph ı nedir? K a =5,70x10-10 (10 p) 2/ Örnek 19: 500 ml 0,1 M HCl çözeltisini 0,5 M yapmak için yoğunluğu 1,19 gr/cm3 olan %37 lik derişik HCl den kaç ml eklemek gerekir.(1/2) 3/37 Fe 3/42 S Cr2O7 Fe + Cr 2 O3 + I2 SO4 + I - (bazik) (asidik) 7A/36 Örnek 3: 0,0036 M BaCl2 ve 0,04 M NaCl çözeltisi ortamında Ba2+ iyonlarının aktiflik katsayılarını hesaplayınız. (1/2) 7A/56 Örnek 7: 0,05 M NaF çözeltisinde CaF2 ün çözünürlüğü nedir? Kçç= 3,9x10-11 (1/6) 7B/5 Örnek: 200ml 0.01M Ba(NO3)2, 100ml 0.1 M NaIO3 ile karıştırılmasıyla elde edilen çözeltide Ba(IO3)2 çözünürlüğü nedir?(1/3) 7B/8 SORU : Hg2Cl2 tuzunun (Kçç = 1,2x10-18 a) Saf sudaki b)0,03m NaCl içeren çözeltideki c) Hg22+ iyonlarının derişimi 1,0x10-9 M olduğunda çözünürlüğü nedir? (Çalışma için verildi) 7B/10 SORU :0.01 M Pb2+ ve 0.01 M Hg22+ karışımını iyodür ile tamamen ayırmak mümkün müdür? (1/3) 7B/26 Örnek: 0,075 M NH3 çözeltisi hidronyum iyonu derişimi nedir? ph nedir? Ka = 5.6x /24 Örnek 3: Ag3PO4 doygun çözeltisi için kütle denkliğini yazınız.

6 8/46 Örnek 4: HgS ün sudaki doygun çözeltisindeki bileşenlerin derişimleri nedir? Kçç= 5.0x /27 Örnek 06: 0,02 M NH3 derişiminde AgBr çözünürlüğü nedir? 9/37 2) 0.1M KCl ortamında ph nedir? ml 0,1 M HCl çözeltisini 0,3 M yapmak için yoğunluğu 1,19 gr/cm 3 olan %37 lik derişik HCl den kaç ml eklemek gerekir. (5 p) 2. Bazik ortamda gerçekleşen aşağıdaki denklemi eşitleyiniz. (5 p) - S2 O 3 + I2 SO4 + I (bazik) ml 0.01M Ba(NO 3 ) 2, 100ml 0.1 M NaIO 3 ile karıştırılmasıyla elde edilen çözeltide Ba(IO 3 ) 2 çözünürlüğü nedir? K çç = 1,57x10-9 (aktifliği dikkate alınız) (20 p) 4. Hg 2 Cl 2 tuzunun a) Saf sudaki b)0,03m NaCl içeren çözeltideki c) Hg 2+ 2 iyonlarının derişimi 1,0x10-9 M olduğundaki çözünürlüğü nedir? (Kçç = 1,2x10-18 (aktifliği dikkate almayınız) (15 p) M Pb 2+ ve 0.1 M Hg 2+ 2 karışımını iyodür ile tamamen ayırmak mümkün müdür? PbI 2 için K çç = 7,9x10-9, Hg 2 I 2 için K çç = 1,1x10-28 (15 p) 6. 0,75 M NH 3 çözeltisi hidronyum iyonu derişimi nedir? ph nedir? K a = 5.6x10-10 (5 p) 7. HgS ün sudaki doygun çözeltisindeki bileşenlerin derişimleri nedir? K çç = 5.0x10-54 K a1 =5,7x10-8, K a2 =1,2x10-15, K su =1,0x10-14 (15 p) 8. 0,02 M NH 3 derişiminde AgBr çözünürlüğü nedir? K çç =5,0x10-13, K olş =1,7x10 7, K b =1,75x10-5 (15 p) M KCl sulu çözeltisinin ph nedir? (5 p) doymamış çözeltiler çok seyreltik, seyreltik veya derişik Derişim birimleri

7 Örnek 6 : 3 M, 250 ml hidroklorik asit çözeltisi, yoğunluğu l,l9 g/ml olan ağırlıkça %37 lik derişik HCl çözeltisinden nasıl hazırlayınız. 2/42 Örnek 13: % 10'luk gümüş nitrat çözeltisinin yoğunluğu 1,09 g/ml'dir. Bu çözeltinin molaritesi ve molalitesi nedir? Veriler:: Na=23, O=16, H=1, Ag=108, N=14, C=12, 2/45 Örnek 14 : 100 ml derişik H2SO4 (%98 lik, d=l,84) 500 ml ye seyreltilmiştir. Bu çözeltinin normalitesi nedir? 2/50

8 ÖRNEK 18: 30 ml 0,20 M Al2(SO4)3 ile 30 ml 0,30 M Na2SO4 karıştırılmıştır. Her bir iyonun son çözeltideki derişimi nedir. 2/52 Örnek 19: 500 ml 0,1 M HCl çözeltisini 0,5 M yapmak için yoğunluğu 1,19 gr/cm3 olan %3 lik derişik HCl den kaç ml eklemek gerekir.(1/2) 2/57 Örnek 21: 200 ml 1,0 M HCl çözeltisini 0,3 M lık çözelti haline getirmek için üzerine ne kadar saf su eklenmelidir.(2/2) 2/63 Örnek 24: 500 ml 0,1 molal Fe(NO3)3 çözeltisini Fe(NO3)3.9H2O tuzundan nasıl hazırlarsınız? 2/70 Örnek 30: 300 ml 0,3 M HCl çözeltisini, 500 ml ve 1M lık çözelti yapmak için yoğunluğu 1,18 / cm3 olan % 36 lık derişik HCl den ne kadar katmak gerekir? 3/ NO + NO3 + H N2O4 + H2O 3/37 Fe Cr 2O7 Fe + Cr (asidik) 3/42 S 2 O3 I2 SO4 + + I (bazik) 6/73 Ksu değerinin sıcaklığa bağımlığı-2-7a/36 Örnek 3: 0,0036 M BaCl2 ve 0,04 M NaCl çözeltisi ortamında Ba2+ iyonlarının aktiflik katsayılarını hesaplayınız. (1/2) 7A/38 Örnek 3: 0,0036 M BaCl2 ve 0,04 M NaCl çözeltisi ortamında Ba2+ ve Cl- iyonlarının aktiflik katsayılarını hesaplayınız. 7A/51 Örnek 6: 0,0125 M MgSO4 içeren bir çözeltide CaF2 ün molar çözünürlüğünü hesaplayınız. Kçç= 3,9x10-11(1/4) 7A/56 Örnek 7: 0,05 M NaF çözeltisinde CaF2 ün çözünürlüğü nedir? Kçç= 3,9x10-11 (1/6) 7B/4 Soru: Ba(IO3)2 ın a)saf sudaki b)0.02m Ba(NO2)2 çözeltisindeki çözünürlüğü nedir?

9 7B/5 Örnek: 200ml 0.01M Ba(NO3)2, 100ml 0.1 M NaIO3 ile karıştırılmasıyla elde edilen çözeltide Ba(IO3)2 çözünürlüğü nedir?(1/3) 7B/8 SORU : Hg2Cl2 tuzunun (Kçç = 1,2x10-18 a) Saf sudaki b)0,03m NaCl içeren çözeltideki c) Hg22+ iyonlarının derişimi 1,0x10-9 M olduğunda çözünürlüğü nedir? (Çalışma için verildi) 7B/10 SORU :0.01 M Pb2+ ve 0.01 M Hg22+ karışımını iyodür ile tamamen ayırmak mümkün müdür? (1/3) 7B/21 SORU : 0,120 M derişimindeki nitröz asitteki H3O+ derişimi nedir? (1/3) 7B/26 Örnek: 0,075 M NH3 çözeltisi hidronyum iyonu derişimi nedir? ph nedir? Ka = 5.6x B/28 Soru: 0,01 M sodyum hipoklorit (NaOCl) çözeltisinin ph ı nedir? Ka=3,0x10-8 7B/31 SORU: İyodür derişimi 0,001 M ve 1.0 M olduğu iki ayrı çözeltide, çözeltilerin iyonik bileşimi nedir? Sonucu yorumlayınız. Kçç=7,9x10-9 (1/5) 8/ mol KH2PO4 ve 0.03 mol KOH ın litrede çözülmesiyle hazırlanan çözeltinin kütle denkliğini potasyum ve fosfat iyonları yönünden yazınız. 8/24 Örnek 3: Ag3PO4 doygun çözeltisi için kütle denkliğini yazınız. 8/37 CaF2 nin sudaki çözünürlüğü nedir? 8/46 Örnek 4: HgS ün sudaki doygun çözeltisindeki bileşenlerin derişimleri nedir? Kçç= 5.0x /1 Örnek 1 : ph =4 tampon ortamında CaC2O4 çözünürlüğü nedir? 9/6 Örnek 03: BaCO3 ın sudaki çözünürlüğü nedir? 9/15 Örnek 04: Ag2S ün sudaki çözünürlüğü nedir? 9/22 Örnek 05: 1,0x10-4 M derişimdeki KI çözeltisinde CuI ün çözünürlüğü nedir?

10 9/27 Örnek 06: 0,02 M NH3 derişiminde AgBr çözünürlüğü nedir? 9/37 2) 0.1M KCl ortamında ph nedir? 9/39 Soru: 0.1M HCl çözeltisinin ph ı nedir? 9/40 Soru: 1.0 x 10-8 M KOH çözeltisinin ph ı nedir? 10/15 Örnek 2 : Gümüş kromatın çözünürlük çarpımı 1,9x10-12dir. Buna göre a) Ag2CrO4 ın çözünürlüğü nedir? b) Doygun çözeltide [Ag+] ve [CrO4] derişimleri nedir? c) 100 ml suda kaç gram Ag2CrO4 çözünür.(3/3) 10/16 Örnek 3: Eşit hacimlerdeki 0,001 M AgNO3 çözeltisi ile 0, M NaCl çözeltisi karıştırıldığında bir çökelek meydana gelir mi? AgCl için Kçç = 1,7x10-10 (1/3) 10/19 Örnek 4: İçinde 0,001 M derişimde Pb2+ ve 0,001 M derişimde Ag+ iyonu bulunan çözeltiye yavaş yavaş Cl- iyonu eklenirse AgCl ve PbCl2 den önce hangisi çöker? PbCl2 için Kçç=1,6x10-5, AgCl için Kçç=1,7x10-10(1/3) 10/22 Örnek 5: İçinde 0,001 M derişimde Pb2+ ve 0,001 M derişimde Ag+ iyonu bulunan çözeltiye yavaş yavaş Cl- iyonu eklenirse AgCl ve PbCl2 den önce hangisi çöker? çökmeye başlayınca ortamdaki [Ag+] iyonlarının % kaçı henüz çökmemiş bulunur. PbCl2 için Kçç=1,6x10-5, AgCl için Kçç=1,7x10-10 PbCl2 (1/3) 10/25 Örnek 6: 0,10 M H2S çözeltisindeki Sderişimini 2,0x10-18 M indirebilmek için H+ derişimi ne olmalıdır. Ka1 = 9,1x10-8, Ka2 = 1,2x /26 Örnek 7: 0,3 M Cd (NH3)42+ çözeltisindeki Cd2+ derişimini 1x10-6 M düzeyine indirebilmek için amonyak derişimi ne olmalıdır? Kk= 1x /27 Örnek 8: 0,2 M Zn(NH3)42+ çözeltisinde hangi bileşenler bulunur. Bunların molar derişimleri nedir. Kompleksin iyonlaşma derecesi nedir? Kk=2,6x /29 Örnek 10 : Ca3(PO4)2 ın çözünürlüğü 25 oc de 0,767 mg/l dir. Buna göre Kçç değeri nedir? 10/30

11 Örnek 11: Doygun Mg(OH)2 çözeltisinin ph sı nedir? Kçç = 1,1x /31 Örnek 12: Litresinde 0,0001 mol gümüş bulunan bir çözeltinin 200 ml sindeki gümüşü çöktürebilmek için 0,0001 M derişimdeki K2CrO4 ten kaç ml gereklidir.(1/3) 10/34 Örnek 13 : ph = 9,0 olan bir çözeltinin 200 ml sinde 1 mg/l Fe içeren çözeltiden 1 damla eklenmiştir. Burada çökelme olur mu? Kçç = 2,0 x10-39(1/3) 10/37 Örnek 14: 100 ml sinde 20 mg Cu2+ içeren çözeltide bakırı CuS halinde çöktürebilmek için hangi ph da H2S gazı geçirilmelidir? CuS için Kçç = 6,3x10-36 H2S için Ka1 = 9,1x10-8 Ka2 = 1,2x10-15(1/3) 10/40 Örnek 15: 0,1 M Fe(III)'in Fe(OH)3 halinde çöktürülmesi fakat 0,1 M Cr(III)'ün çökmeden kalmasını sağlayabilmek için a) Çözeltinin ph'ı ne olmalıdır b)bu ph'ı sağlayabilmek için hazırlanacak tampon çözeltide NaAc/HAc oranı ne olmalıdır. Ka=1,8x10-5, Fe(OH)3 için Kçç= 4x10-38, Cr(OH)3 için Kçç = 6,7x10-31(1/3) 10/43 Örnek 16: İçindeki klorür derisimi 1,0x10-2 M,Iyodür derişimi 1,0x10-3 M olan bir çözelti mevcuttur. a)bu çözeltiye damla damla gümüş nitrat çözeltisi damlatılırsa önce hangisi çöker. b)ikinci anyonun çökebilmesi için gümüş derişimi ne olmalıdır.ikinci anyon çökmeye başladığı anda ilk çöken anyonun çözeltideki derişimi ne olur(yani ne kadarı çökmeden kalmıştır).agcl için Kçç = 1,7x10-10, AgI için Kçç = 8,5x /44 Örnek 17: 0,3 M Mn(II) ve 0,05 M Cd(II) iyonlarının H2S ile tam olarak birbirinden ayrılabilmesi için ph ne olmalıdır? CdS için Kçç=1,4x10-20, MnS için Kçç=5,6x10-16 H2S için Kçç= 1,9x10-22(toplam) 10/45 Örnek 18: 0,04 M Ca(II) içeren bir ortamda 0,003M Cd(II) yi çöktürebilmek için CO3 derişimi ne olmalıdır. Ca çötürmeden Cd(II) derişimi en az kaça indirilebilir. Bu karbonat 0,1 M NaHCO3 tan sağlandığına göre çözeltinin ph ne olur. 10/46 Örnek 19: Doygun PbCl2 çözeltisinin, litresinde 4,50 g çözünmüş PbCl2 içerdiği tespit edilmiştir. Buna göre PbCl2 nin çözünürlük çarpımı nedir.? (Pb:208, Cl: 35,5) 10/47 Örnek 20: Bir çözelti Pb2+ safsızlığı içermektedir. Bu çözeltiye Na2SO4 eklenerek PbSO4 çöktürülmek istenmektedir. Bu çözeltideki Pb2+ derişiminin 2x10-6 mol/l düzeyine indirebilmek için sülfat derişimi ne olmalıdır? Kçç=1x /48

12 Örnek 21: Doygun CaCO3 içeren 1 litre çözelti kuruluğa kadar buharlaştırılmış ve tartım sonunda 7,0 mg CaCO3 tespit edilmiştir. Buna göre kalsiyum karbonatın molar çözünürlüğü ve çözünürlük çarpımı nedir? Ca=40,C=12,O=16 10/49 Örnek 22: 0,04 M Cd2+ ve 0,3 M Zn2+ içeren bir çözeltide 0,1 M H2S ile yalnız kadmiyumun çökmesi istenmektedir. Bu, hangi asit derişiminde mümkün olabilir. Bu anda kadmiyumun ne kadarı çökmeden kalır. ZnS için Kçç=4,5x10-24 CdS için Kçç= 1,4x10-28, H2S için Ka=1,1x /50 Örnek 23: 3 M HCl ortamında kurşunun çöktürülebilmesi için kurşun derişimi en az ne olmalıdır, ki bundan daha az olduğunda kurşun çökelmeden kalsın 10/51 Örnek 24: Dördüncü grubun analizi sırasında Ca2+, Sr2+ ve Ba2+ içeren çözeltiye yavaş yavaş 0,5 M K2CrO4 çözeltisi eklenmiştir. a) İlk önce hangi katyon çöker? b) Eğer herbir katyonun molar derişimleri 1,0x10-3 M ise ilk çökelme için CrO4 derişimi ne olmalıdır? Üçüncü tuzun çökelebilmesi için ilk iki tuzun % kaçı çökmüş olur? BaCrO4 için Kçç=1,2x10-10 SrCrO4 için Kçç=5x10-5 CaCrO4 için Kçç=2,3x /52 Örnek 25: İçinde Cu2+, Zn2+,Co2+ ve Pb2+ bulunan bir çözelti 0,3 M HCl ortamında H2S ile çöktürülmek isteniyor. Herbir katyonun derişimleri eşit ve 1,0x10-5 M olduğuna göre, a) Bütün katyonlar çöktürülebilirmi? b) Hangi katyon önce çöker? CuS için Kçç = 6,3 x ; ZnS için Kçç = 1,6 x CoS için Kçç = 5,0x10-22 ; PbS için Kçç = 1,3 x H2S için Ka1 = 9,1 x 10-8 ; Ka2 = 1,2 x ml 0,1 M HCl çözeltisini 0,3 M yapmak için yoğunluğu 1,19 gr/cm 3 olan %37 lik derişik HCl den kaç ml eklemek gerekir. (5 p) 2. Bazik ortamda gerçekleşen aşağıdaki denklemi eşitleyiniz. (5 p) I2 SO4 + S O I - (bazik) ml 0.01M Ba(NO 3 ) 2, 100ml 0.1 M NaIO 3 ile karıştırılmasıyla elde edilen çözeltide Ba(IO 3 ) 2 çözünürlüğü nedir? K çç = 1,57x10-9 (aktifliği dikkate alınız) (20 p) 4. Hg 2 Cl 2 tuzunun a) Saf sudaki b)0,03m NaCl içeren çözeltideki c) Hg 2 2+ iyonlarının derişimi 1,0x10-9 M olduğundaki çözünürlüğü nedir? (Kçç = 1,2x10-18 (aktifliği dikkate almayınız) (15 p) M Pb 2+ ve 0.1 M Hg 2 2+ karışımını iyodür ile tamamen ayırmak mümkün müdür? PbI 2 için K çç = 7,9x10-9, Hg 2 I 2 için K çç = 1,1x10-28 (15 p) 6. 0,75 M NH 3 çözeltisi hidronyum iyonu derişimi nedir? ph nedir? K a = 5.6x10-10 (5 p) 7. HgS ün sudaki doygun çözeltisindeki bileşenlerin derişimleri nedir? K çç = 5.0x10-54 K a1 =5,7x10-8, K a2 =1,2x10-15, K su =1,0x10-14 (15 p)

13 8. 0,02 M NH 3 derişiminde AgBr çözünürlüğü nedir? K çç =5,0x10-13, K olş =1,7x10 7, K b =1,75x10-5 (15 p) M KCl sulu çözeltisinin ph nedir? (5 p) 1. Aşağıdaki durumlar için gerekli hidroksit iyonu konsanrasyonu ne olmalıdır? a) 1.00 x 10-3 M Fe 2 (SO 4 ) 3 olan bir çözeltisinde Fe 3+ nın çökmeye başlaması için. b) Bu çözeltideki Fe 3+ konsantrasyonunun1.00 x 10-9 M e düşürülmesi için. 2. K 2 PtCl 6 nin çözünürlük çarpımı sabiti 1.1 x 10-5 dir. ( K 2 PtCl 6 2K + + PtCl 6 ) 50 0 ml M KCl çözeltisi ile 50.0 ml M PtCl 6 2 çözeltisinin karıştırılması ile elde edilen çözeltideki K + konsantrasyonu ne olur? 3. İyonik şiddeti olan bir ortamda Fe 3+ iyonunun aktivite katsayısını hesaplayınız. 4. İyonik şiddeti olan bir ortamda Pb2+ iyonunun aktiflik katsayısını doğrusal interpolasyon yöntemiyle hesaplayınız. 5. İyonik şiddeti 5.0 x 10-2 olan bir çözeltide, PbI 2 ün K çç değerlerini hesaplayınız. 6. Aktiviteleri kullanarak Zn(OH) 2 in M K 2 SO 4 çözeltisindeki çözünürlüğünü hesaplayınız. 7. BaSO4 ın M Ba(NO 3 ) 2 çözeltisindeki çözünürlüğünü, aktifliği dikkate alarak ve almadan hesaplayınız x 10-6 M H 3 O + derişimindeki bir çözeltide Ag 2 CO 3 ün molar çözünürlüğünü hesaplayınız M [H 3 O + ] değerine sahip bir çözeltide BaSO 4 ın molar çözünürlüğünü hesaplayınız M Cu 2+ ve M Mn 2+ içeren çözeltiye seyreltik NaOH ilave ediliyor. a) Hangi hidroksit önce çöker? b) İlk hidroksitin çökmeye başlaması için gerekli OH - konsantrasyonu nedir? c) Daha çok çözünen hidroksit çökmeye başladığında, daha az çözünen hidroksiti oluşturan katyonun konsantrasyonu nedir? M HCl çözeltisinin ph ını aktiviteyi dikkate alarak ve almadan hesaplayınız ml 0.1 M amonyak çözeltisi M HCl ile titre ediliyor ; 5.00 ; ; ; ; ; ;49.95; ; ; ; ve ml HCl ilave edildikten sonraki ph değerlerini hesaplayınız. Titrasyon eğrisini çiziniz ml 0.1 M HNO 2 çözeltisi M NaOH ile titre ediliyor ; 5.00 ; ; ; ; ; ; 49.95; ; 50.05; ; ve ml NaOH ilave edildikten sonraki ph değerlerini hesaplayınız. Titrasyon eğrisini çiziniz ml M NH 3 çözeltisine, a ml damıtık su, b ml M HCl çözeltisi, c ml M NH 4 Cl çözeltisi, ilave edilmesiyle oluşan çözeltinin ph sını hesaplayınız. 15. Ba(IO 3 ) 2 ın 0,033 M Mg(IO 3 ) 2 çözeltisindeki çözünürlüğünü aktifliği dikkate almadan ve alarak hesaplayınız. Her iki sonuca göre bağıl hatayı hesaplayınız ,120 M nitroz asit çözeltisinin ph ı nedir? (7/9) 17. 0,0750 M NH 3 çözeltisinin ph ı nedir? (7/11) 18. Ag 2 S ün sudaki çözünürlüğünü çoklu dengeleri dikkate alarak hesaplayınız. (9/9) 19. 0,02 M NH3 çözeltisindeki AgBr ün çözünürlüğünü hesaplayınız. Bilgi: Ag(NH 3 ) 2 + için oluşum sabiti 1,7x10 7, AgBr için K çç = 5x10-13, NH 3 için K b = 1,75x10-5 (9/11) 20. 0,1 M Fe 3+ ve 0.1 M Mg 2+ iyonlarını içeren bir çözeltide Fe 3+ ve Mg 2+ iyonlarının OH - iyonlarıyla birbirinden tamamen ayrılması mümkün müdür? Bilgi: Fe(OH) 3 için K çç =

14 2,0x10-39, Mg(OH) 2 için K çç = 7,1x Tam çökme: çözeltideki iyonun % 99,99 unun çökmesi halidir. (9/12) ,0 ml 0,1 M HAc in 0,1 M NaOH ile titrasyonu eğrisini çiziniz. Bilgi: HAc için K a = 1,75x10-5 (10/6) 22. Aşağıdaki durumlar için gerekli hidroksit iyonu derişimi ne olmalıdır? c) 1.00 x 10-3 M Fe 2 (SO 4 ) 3 olan bir çözeltisinde Fe 3+ nın çökmeye başlaması için. d) Bu çözeltideki Fe 3+ derişiminin 1.00 x 10-9 M e düşürülmesi için. Veri : Fe(OH) 3 için K çç = 1.6x İyonik şiddeti olan bir ortamda Fe 3+ iyonunun aktivite katsayısını hesaplayınız. 24. İyonik şiddeti olan bir ortamda Pb 2+ iyonunun aktiflik katsayısını doğrusal interpolasyon yöntemiyle hesaplayınız. 25. İyonik şiddeti 5.0 x 10-2 olan bir çözeltide, PbI 2 ün K çç değerlerini hesaplayınız x 10-6 M H 3 O + derişimindeki bir çözeltide Ag 2 CO 3 ün molar çözünürlüğünü hesaplayınız. Bilgi: Ag 2 CO 3 için K çç = 8.1x ml 0.1 M HNO 2 çözeltisi M NaOH ile titre ediliyor ; 5.00 ; ; ; ; ; ; 49.95; ; 50.05; ; ve ml NaOH ilave edildikten sonraki ph değerlerini hesaplayınız. Titrasyon eğrisini çiziniz.k a =7.1x ,05 M NH 3 çözeltisindeki AgBr ün çözünürlüğünü hesaplayınız. Bilgi: Ag(NH 3 ) 2 + için oluşum sabiti 1,7x10 7, AgBr için K çç = 5x10-13, NH 3 için K b = 1,75x Ag 2 S ün sudaki çözünürlüğünü çoklu dengeleri dikkate alarak hesaplayınız. Bilgi: Ag2S için K çç =8x ,0 ml 0,05 M NaCN çözeltisinin 0,1 M HCl ile titrasyonu eğrisini çiziniz. Bilgi: HCN için K a = 6,2x ml 6 M HAc ve 20 ml 6 M NaAc karıştırılmasıyla tampon çözelti hazırlanmıştır. Bu çözeltinin ph ı nedir? HAc için pka= M NH 3 ve 0.3 M NH 4 Cl karışımının ph ı nedir? Bu çözeltinin 400 ml sine 100 ml 0.05 M NaOH eklendiğinde ph ı ne olur? NH 4 için pka= M NH 4 Ac çözeltisinin ph ı nedir? NH 4 için pka=9.25, HAc için pka= İçinde Cu 2+, Zn 2+, Co 2+ ve Pb 2+ bulunan bir çözelti 0.3 M HCl ortamında sülfürleri halinde çöktürülmek isteniyor. Her bir katyonun derişimi eşit ve 1.0x10-5 M olduğuna göre a. Bütün katyonlar çöktürülebilir mi? b. Hangi katyon önce çöker? CuS için Kçç= 6.3x10-36, ZnS için Kçç= 1.6x10-23, CoS için Kçç= 5.0x10-22, PbS için Kçç= 1.0x10-28, H 2 S için K a1 = 9.1x10-8 K a2 = 1.2xs M MgSO 4 içeren çözeltide CaF 2 ün çözünürlüğü nedir? Kçç= 3.9x M derişimindeki nitröz asit çözeltisinin ph ı nedir? 37. Sistematik yaklaşımı kullanarak HgS ün sudaki çözünürlüğünü hesaplayınız. Kçç=2.0x10-53, H 2 S için K a1 = 9.1x10-8 K a2 = 1.2xs x10-8 M KOH çözeltisinin ph ı nedir? 39. Mililitresinde 20 mg Cu 2+ bulunan çözeltide bakırı CuS halinde çöktürebilmek için hangi ph da H 2 S gazı geçirilmelidir? CuS için Kçç=6.3x10-36, H 2 S için K a1 = 9.1x10-8 K a2 = 1.2xs M NaH 2 PO 4 çözeltisinin ph ı nedir? K a1 =7.1x10-3, K a2 = 6.38x10-8, K a3 = 4.5x ml 0.1 M HCl çözeltisini 0.5 M yapmak için yoğunluğu 1.19 g/cm 3 olan %37 lik HCl den kaç ml gereklidir? Çözelti nasıl hazırlanır? 42. ph= olan çözeltide [H + ] ve [OH - ] derişimi nedir? M BaCl 2 ve 0.04 M NaCl içeren çözeltide Ba 2+ ve Cl - iyonlarının aktiflik katsayılarını hesaplayınız.

15 44. Ba(IO 3 ) 2 ın 0.05 M KIO 3 çözeltisindeki çözünürlüğü nedir? Aktifliği dikkate alarak ve almadan ayrı ayrı hesaplayınız? Bağıl hata nedir? Ba(IO 3 ) 2 için termodinamik (aktifliği dikkate alan) çözünür çarpımı 1,57x AgBr ün 0.02 M NH 3 çözeltisindeki çözünürlüğü nedir? Veri: Ag(NH 3 ) 2 + için oluşum sabiti 1,7x10 7, AgBr için çözünürlük çarpımı sabiti 5x10-13, NH 3 için K b 1,75x x10-4 M Fe 2 (SO 4 ) 3 içeren bir çözeltide Fe 3+ iyonunun çökmeye başlaması için gerekli OH - derişimi ne olmalıdır? Bu çözeltide Fe 3+ derişimini 1.0x10-12 M düzeyine indirebilmek için ph ne olmalıdır?(veri: Fe(OH) 3 için K çç = 2x10-39 ) 47. Aktiviteyi dikkate alarak Zn(OH) 2 in 0,02 M K 2 SO 4 çözeltisindeki çözünürlüğünü hesaplayınız. (veri: Zn(OH) 2 için K çç =3x10-16 ) 48. PbCO 3 ın ph=7.0 ye tamponlanmış çözeltideki molar çözünürlüğü nedir? (veri: PbCO 3 için K çç =7.4x10-14, H 2 CO 3 için K a1 =4.45x10-5, K a2 =4.69x10-11 ) 49. Ag 2 S ün sudaki çözünürlüğü nedir? K çç =8x10-51, K a1 =9,6x10-8, K a2 = 1,3x10-14 (tüm dengeleri dikkate alınız) (15 p) 50. Ca 3 (PO 4 ) 2 ın çözünürlüğü 25 o C de 0,700 mg/l dir. Buna göre K çç değeri nedir? (5 p) Ca=40, P=31, O=16, ml sinde 50 mg Cu 2+ içeren çözeltide bakırı CuS halinde çöktürebilmek için hangi ph da H 2 S gazı geçirilmelidir? CuS için K çç = 6,3x10-36 H 2 S için K a1 = 9,1x10-8 K a2 = 1,2x10-15 (10 p) 52. İçinde Cu 2+, Zn 2+,Co 2+ ve Pb 2+ bulunan bir çözelti 0,25 M HCl ortamında H 2 S ile çöktürülmek isteniyor. Herbir katyonun derişimleri eşit ve 1,0x10-5 M olduğuna göre, a) Bütün katyonlar çöktürülebilirmi? b) Hangi katyon önce çöker? CuS için K çç = 6,3 x ; ZnS için K çç = 1,6 x CoS için K çç = 5,0x10-22 ; PbS için K çç = 1,3 x H 2 S için K a1 = 9,1 x 10-8 ; K a2 = 1,2 x (15 p) M NH 4 Cl çözeltisinin ph ı nedir? pk b = 4.8 (5 p) M NH 4 Ac çözeltisinin ph ı nedir? NH 4 için pk a 9.25; HAc için pk a =4.75 (10 p) 55. 0,25 M NaHCO 3 çözeltisinin PH ı nedir? K a1 =4, , K a2 = 4, (10 p) 56. 0,01 M Na 2 HPO 4 çözeltisinin PH ı nedir? K a1 =7, ; K a2 =6, , K a3 =4, (10 p) ml derişik H 2 SO 4 (%98 lik, d=l,84) 1000 ml ye seyreltilmiştir. Bu çözeltinin normalitesi nedir? 58. 0,05 M NaF çözeltisinde CaF 2 ün çözünürlüğü nedir? K çç = 3,9x10-11 (Aktifliği dikkate alınız) 59. 0,05 M NH 3 çözeltisi hidronyum iyonu derişimi nedir? ph nedir? K a = 5.6x x 10-8 M KOH çözeltisinin ph ı nedir? 61. 0,05 M Fe(III)'in Fe(OH) 3 halinde çöktürülmesi fakat 0,1 M Cr(III)'ün çökmeden kalmasını sağlayabilmek için a) Çözeltinin ph'ı ne olmalıdır b)bu ph'ı sağlayabilmek için hazırlanacak tampon çözeltide NaAc/HAc oranı ne olmalıdır. K a =1,8x10-5, Fe(OH) 3 için K çç = 4x10-38, Cr(OH) 3 için K çç = 6,7x M HCl ortamında kurşunun çöktürülebilmesi için kurşun derişimi en az ne olmalıdır, ki bundan daha az olduğunda kurşun çökelmeden kalsın Kçç=1,7x ml 0.6 N NaOH ı nötürleştirebilmesi için 0.3 N H 2 SO 4 ten kaç ml gereklidir.(yanıt: 80 ml) ml 0.62 N N a OH nötürleştirmek için 0.46M H 3 PO 4 den kaç ml gereklidir.(yanıt:29.9 ml) Yukarıdaki nötürleştirme sırasında kaç gram Na 3 PO 4 oluşur. (yanıt:2.03 gr) ml 0.60 M NaCL ile 40 ml 0.80 M KCl ile karıştırılmıştır. Son çözeltideki her bir iyonun derişimi nedir?(yanıt: 0.20 ml Na +, 0.53 M K +, 0.73 M Cl - )

16 ml 0.20 M Al 2 (SO 4 ) 3 ile 60 ml 0.30 M Na 2 SO 4 karıştırılmıştır. Son çözeltideki her bir iyonun molar derişimi nedir? (yanıt:0.080 M Al 3+, 0.48 M Na +, 0.36 M SO 4 ) M 17.3 ml AgNO 3 ı tam olarak tepkimeye sokabilmek için 0.20 M CaCl 2 ten kaç ml gereklidir.(yanıt:13 ml) ml 0.25 M Al 2 (SO 4 ) 3, 80 ml.0.30 M BaCl 2 ile karıştırılmıştır. Hangi çökelek oluşur.geride kalan iyonların Molar derişimleri nedir? (yanıt:baso 4, 0.05 M SO 4, 0.17 M 6Al 3+, 0.4 M Cl - ) 54. a) 3N H 2 SO 4 kaç N dir? b) 0.1 N Ca(OH) 2 kaç M dir? c) Litresi 5 gr Na 2 SO 4 içeren çözeltinin Molaritesi nedir? d) 20 mg/ml CuSO 4 içeren çözeltinin M nedir? e) Mililitresinde 0.46 milimol K 3 PO 4 içeren çözeltinin litresinde kaç gram K 3 PO 4 vardır. (Yanıtlar:6N, 0.05M, M, 0.125M, 0.5 mm/ml) ml 3.0 m Al 2 (SO 4 ) 3 çözeltisinde kaç mol Al 2 (SO 4 ) 3 vardır.(yanıt:0.060 mol) ml 0.12 N Ca(OH) 2 çözeltisinde kaç gram Ca(OH) 2 vardır?bu kaç milimoldür,kaç milieşdeğerdir? (yanıt:3.6 g,48 mmol,90 milieşdeğer) 2 57.Bir tepkimede 12 gr H 2 SO 4 gereklidir.bunun için 3.0 M H 2 SO 4 ten kaç mililitre yeterlidir.(yanıt:41 ml) 58.Bir tepkimede 3.4 milimol Na 3 PO 4 gereklidir. 1.8 N çözeltiden kaç ml gereklidir.(yanıt:5.7 ml)

17 ml 0.35 N Ca(NO 3 ) 2 çözeltisini nasıl hazırlarsınız? (yanıt:43gr/150ml) 60.Litresinde 3.8 gr Na 2 CO 3 bulunan çözeltiden 240 ml nasıl hazırlarsınız?(yanıt:0.91gr/240ml) M lık stok KCl çözeltisinden 1.2 M lik 25 ml çözeltiyi nasıl hazırlarsınız?(yanıt:1.4 ml+13.6 ml saf su) M lık stok CuSO 4 çözeltisinden 0.45 N lik 15 ml çözeltiyi nasıl hazırlarsınız?(yanıt:1.4 ml ml saf su) ml 0.3 M K 2 SO 4 ile 80 ml 2.0 M NaNO 3 karıştırılmıştır. Son çözeltideki herbir bileşenin derişimi nedir? (yanıt:2.0 M K 2 SO 4, 0.70 M NaNO 3 ) M lık CuSO 4 stok çözeltisinden 20 mg/ml lik 80 ml çözeltiyi nasıl hazırlarsınız? (yanıt:10 ml stok+ 70 ml safsu) ml 0.50 M CuSO 4 çözeltisinde kaç gram Cu vardır. Bu kaç milimoldür? (3.2 gr Cu= 50 mmol Cu) M lık Cu(NO 3 ) 2 stok çözeltisinden 5.0 mg/ml lik çözeltiyi nasıl hazırlarsınız?(yanıt:her 10 ml stok çözeltiye 9.2 ml saf su) M lık 5.0 ml ZnCl 2 çözeltisinde kaç milimol Zn vardır? (yanıt:12 mm de Zn) 68.Aşağıdaki tepkimeye göre 50 ml 0.40 M Zn(NO 3 ) 2 çözeltisi ile kaç gram Al tepkimeye girer. (yanıt:0.36 gr Al) 2 Al + 3 Zn(NO 3 ) 2 2 Al(NO 3 ) 3 + Zn 69. Aşağıdaki tepkimeye göre 90 ml 0,48 N H 2 SO 4 için gram BaCl 2 gereklidir. Kaç gram BaSO 4 meydana gelir.(yanıt:4.5 gr BaCl 2, 5.0 gr BaSO 4 ) BaCl 2 + H 2 SO 4 2 HCl + BaSO ml 0.34 N CA(OH) 2 i nötürleştirebilmek için 3.0 M H 2 SO 4 ten kaç ml gereklidir. Kaç milieşdeğer CaSO 4 oluşur.(yanıt:11.3 ml, 68 meşd BaSO 4 )

18 ml 0.70 M H 3 PO 4 ü tam olarak nötürleştirebilmek için 1.4 N NaOH tan kaç ml gereklidir. Kaç gram NaPO 4 oluşur.(yanıt:123 ml, 9.4 gr Na 3 PO 4 ) 72. Adı bilinmeyen bir asitin 1.75 gramı 40 ml 0.56 N NaOH ile nötürleştirilmiştir. Bu asitin eşdeğer ağırlığı nedir? (yanıt:78 gr ) ml H 2 SO 4 ü nötürleştirebilmek için 0.75 N KOH tan 60 ml kullanılmıştır. Buna göre H 2 SO 4 ün molaritesi nedir? (yanıt:0.51 M) 74. Laboratuarlarda kullanılan derişik HNO 3 %68 liktir ve yoğunluğu tir. Bu asitin normalitesi nedir. Buna göre 800 ml 0.04 M Ca(OH) 2 tam olarak nötürleştirmek için bu asitten kaç ml gereklidir.(yanıt:15.2 N, 4.2 ml) ml 0.12 M cacl 2, 60 ml 0.20 M AlCl 3 ile karıştırılmıştır. Bu çözeltide hangi bileşenler bulunur. Derişimleri nedir?(yanıt:0.04 M Ca 2+, 0.13 Al 3+, 0.48 M Cl - ) ml 0.15 M HCl 60 ml 0.20 M NaOH ile karıştırılmıştır.çözeltide hangi bileşenler bulunur. Derişimleri nedir? (yanıt:0.12 M Na +, 0.06 M Cl -, 0.06 M OH - ) 77. Bakır aşağıdaki tepkimeye göre seyreltik HNO 3 ile tepkimeye girmektedir. 140 mg bakırın 0.15 M HNO 3 ün 40 ml siyle tepkimeye sokulmuştur.son çözeltideki bileşenler ve derişimleri nelerdir.(yanıt:0.055 M Cu 2+, M H +, 0.11 M NO - 3 ) 3 Cu + 8 H NO 3 3 Cu NO + 4H2O *10-8 M derişimindeki H 2 SO 4 çözeltisinin ph ı nedir? Yanıt:pH= n NaOH çözeltisinden 500 ml N NaOH çözeltisi nasıl hazırlanır? ml M NH 4 OH ve 75 ml M HCl karıştırılmıştır. Bu çözeltinin ph ı nedir? 81. Aşağıdaki çözeltilerin ph larını hesaplayınız. a)5 g NH ml suda çözülmüştür. b)1.0 * 10-6 M HCl çözeltisi 100 kat seyreltilmiştir. c)100 ml 0.1 N NaOH çözeltisi 100 ml 2.0 M NaCl ile karıştırılmıştır. d)100 ml 0.05 M NaAc çözeltisi 50.0 ml 0.01 M HCl ile karıştırılmıştır. 82. Aşağıdaki çözeltilerin ph,poh ve pc lerini hesaplayınız. a)10.* 10-2 M HCl b)1.0*0-2 M HCl ve1.0*10-2 M MgCl 2 karışımı M AgNO 3 çözeltisinde pag nedir? 84.3 litre 0.15 N NaOH çözeltisini aşağıdakilerden nasıl hazırlarsınız. a)katınaoh tan b)6.0 M lık stok çözeltisinden c)yoğunluğu 1.43 g/litre olan ağırlıkça %40 lık çözeltisinden, d)100 ml sinden 15.8 g NaOH bulunan çözeltisinden

19 N 250 ml HCl yi 0.15 N yapabilmek için kaç ml ye seyreltilmesi gerekir. 86. Aşağıdaki çözeltilerde herbir bileşenin molar derişimi nedir? a) M HCl b)0.34 M NaCl c)0.60 M K 2 SO 4 d)0.75m NaOH e)3.0*10-5 M KOH f)2, *10-4 M ZnCl 2 (hidr.ihm.et) Yanıt:a)Cl - =H + =0.005 M ; OH - =2 * M b)na + =Cl - =0.34 M ; H + =OH - =1.0*10 c)k + =1.20 M ; SO 4 = 0.60 M ; H + = OH - = 1*10-17 d)na + = OH - = 0.75M; H + =1.3*10-14 e)k + = OH - = 3*10-5 M ;H + = 3.3*10-10 f)zn 2+ = 2*10-14 M ; Cl - = 4*10-14 M; H + = OH - = 1* Aşağıdaki çözeltilerin ph ları nedir? a)0.001 M HCl Yanıt:pH =3 b)0.001 M H 2 SO 4 Yanıt:pH =2.70 c)1.0*10-4 M NaOH : = 10.0 d)3.4*10-4 M HCl : =3.47 e)0.06 M H 2 SO 4 : =0.92 f)0.53 M KOH : =13.72 g)0.034 M Ca(OH) 2 : h)0.03 M HAc(%2.4 oran.iyonl) : =3.14

ÇÖZELTİLER ve DERİŞİM

ÇÖZELTİLER ve DERİŞİM ÇÖZELTİLER ve DERİŞİM Derişim ve derişim birimleri Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 02-ÇÖZELTİLER VE DERİŞİM 1 ÇÖZELTİLER İÇİN GEREKLİ KAVRAMLAR Homojen- heterojen karışım Çözücü- çözünen-çözünme Süspansiyon,

Detaylı

Gravimetri-IV. Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR 20-Gravimetri-04 1

Gravimetri-IV. Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR 20-Gravimetri-04 1 Gravimetri-IV Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 0-Gravimetri-04 1 GRAVİMETRİ PROBLEMLERİ M.DEMİR 0-Gravimetri-04 Örnek 1: İçinde yalnız AgCl ve AgI bulunduğu bilinen 3.0 gramlık örnek gerekli işlemlerden

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

KARIŞIMLAR. Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 1

KARIŞIMLAR. Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 1 KARIŞIMLAR ÇÖZÜCÜLER ve ÇÖZELTĠLER Bir maddenin, başka bir madde içerisinde gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikler halinde dağılarak, her yerinde aynı özelliği taşıyan karışım oluşturması olayına çözünme

Detaylı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı II. Baskı 2011 Merck Millipore is a division of Anonim, 2011. Merck Laboratuvar El Kitabı. ISBN 978-975-00373-1-3 Bu kitap adına; Orlab Laboratuvar Market ve Merck

Detaylı

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1. 4. Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1. 4. Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı KİMYA Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1 11. SINIF Sayısal 01 1. Enerji alış verişine açık olmakla beraber madde alış verişi olmayan sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Çevre B) İzole sistem

Detaylı

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq)

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq) 5. BÖLÜM ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR Svante ARRHENIUS (1859-197) Elektrolitlerin ayrışması konusunda çağını aşandüşünceler üreten İsveç li kimyacı Arrhenius, 190 te Nobel Ödülünü

Detaylı

Biz konsantrasyonun üç çeşit birimini inceleyeceğiz: a) Agırlıkça Yüzde Konsantrasyon: 100 gram çözeltide bulunan madde miktarıdır.

Biz konsantrasyonun üç çeşit birimini inceleyeceğiz: a) Agırlıkça Yüzde Konsantrasyon: 100 gram çözeltide bulunan madde miktarıdır. DENEY 1 ÇÖZELTİ HAZIRLAMA Bir madde ikinci bir medde içersinde molekülleri veya iyonları halinde dağıtıldığında meydana gelen karışıma çözelti adı verilir. İyonları veya molekülleri halinde dağılan maddeye

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik)

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) DENEY 4 ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) AMAÇ: Asit baz titrasyon işlemini öğrenmek ve asit-baz titrasyonu ile derişimi bilinmeyen bir asit ve/veya bir baz çözeltisinin derişimini

Detaylı

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot 1 POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLER Ref. Enstrümantal Analiz, Referans Elektrotlar, İndikatör Elektrotlar digital metre referans elektrot, E ref tuz köprüsü, E j poröz membran analit çözeltisi metalik indikatör

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

5.111 Ders Özeti #23 23.1

5.111 Ders Özeti #23 23.1 5.111 Ders Özeti #23 23.1 Asit/Baz Dengeleri (Devam) Konu: Titrasyon Cuma günü ders notlarından Asidik tampon etkisi: Zayıf asit, HA, protonlarını ortamdaki kuvvetli bazın OH iyonlarına aktarır. Zayıf

Detaylı

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE (iyonik türlerin dengeye etkisi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 11-AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE 1 Denge sabitinin tanımında tanecikler arası çekim kuvvetinin olmadığı (ideal çözelti)

Detaylı

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 ÇOKLU DENGELER -1 ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 Kimyasal tepkimelerin bir çoğu, ortamda birden fazla tür olduğu ve bu türler arasında

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İL : SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL

Detaylı

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İL : SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ

JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ 149 JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ Ahmet EROĞLU Niyazi AKSOY ÖZET Sular geçtikleri ortam boyunca kayaçlarla temas ederek bazı maddeleri çözer ve kendileri ile birlikte taşırlar. Sıcak su, buhar ve

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA KONU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 11 Asitler ve Bazlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Asit ve baz kavramlarını bilecek, Zayıf asit, zayıf baz, kuvvetli asit, kuvvetli baz kavramlarını tanıyacak, Titrasyon ve ph kavramlarını

Detaylı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Kimyası Laboratuvarı II

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Kimyası Laboratuvarı II T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE KİMYASI II LABORATUARI DENEYİ (Raporu hazırlayanın/hazırlayanların numarası, adı ve soyadı, grup

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI Hazırlayan: Hale Sümerkan Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.Đnci Morgil ANKARA 2008 ÇÖZELTĐLER Çözeltiler, iki ya da daha fazla

Detaylı

ASİT BAZ TİTRASYONU TEORİ

ASİT BAZ TİTRASYONU TEORİ ASİT BAZ TİTRASYONU AMAÇ Bu deneyde öğrenciler asit-baz titrasyonu ve standart çözelti hazırlamayı öğreneceklerdir. Ayrıca aspirin tableti içindeki asetil salisilik asit yüzdesini ve aspirin çözeltisinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ İÇME VE KULLANMA SUYU ANALİZLERİ ANKARA 2007 İÇİNDEKİLER Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması. Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir.

Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması. Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir. 1 ÖRNEKLER Ref: Enstrümantal Analiz ÖRNEK: 1 Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir. a. Yükseltgenme, indirgenme

Detaylı

SU KİMYASI DERS NOTLARI

SU KİMYASI DERS NOTLARI SU KİMYASI DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2005 1 SU KİMYASI İçme suyuna ait özellikler 4 gruba ayrılır. 1 Fiziksel ve duyu organlarına hitap eden özellikler

Detaylı