M-DEMİR K213 Soru bankası ANALİTİK KİMYA I DERSİ SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M-DEMİR K213 Soru bankası ANALİTİK KİMYA I DERSİ SORULARI"

Transkript

1 ANALİTİK KİMYA I DERSİ SORULARI 1. Örnek 1 : ph =4 tampon ortamında CaC2O4 çözünürlüğü nedir? Kcc= 1,7x10-9, Ka1= 5,6x10-2, Ka2= 5,42x Örnek 03: BaCO3 ın sudaki çözünürlüğü nedir?, Kçç=5.0x10-9, Ka1= 4,45x10-7, Ka2= 4,69x Örnek 04: Ag2S ün sudaki çözünürlüğü nedir? Kçç=8x10-51, Ka1=9,6x10-8, Ka2= 1,3x Örnek 05: 1,0x10-4 M derişimdeki KI çözeltisinde CuI ün çözünürlüğü nedir?, Kçç=1,0x10-12, Kolş(K2)= 7,9x Örnek 06: 0,02 M NH3 derişiminde AgBr çözünürlüğü nedir? K , K = , K = çç = olş b M KCl ortamında ph nedir? 7. Soru: 0.1M HCl çözeltisinin ph ı nedir? 8. Soru: 1.0 x 10-8 M KOH çözeltisinin ph ı nedir? 9. Soru: 0,05 M derişimdeki zayıf HA asitinin ph ı nedir? (Ka=1.07x 10-3) 10. SORU: 0.05 M derişimdeki HA zayıf asitinin ph ı nedir? (Ka=1.07x10-3) 11. Örnek 1: 25 oc de 500 ml de 0,00094 gram AgCl çözündüğü deneysel olarak bulunmuştur. Buna göre gümüş klorürün molar çözünürlüğü ve çöznürlük çarpımı nedir? 12. Örnek 2 : Gümüş kromatın çözünürlük çarpımı 1,9x10-12dir. Buna göre a) Ag2CrO4 ın çözünürlüğü nedir? b) Doygun çözeltide [Ag+] ve [CrO4] derişimleri nedir? c) 100 ml suda kaç gram Ag2CrO4 çözünür.(1/3) 13. Örnek 3: Eşit hacimlerdeki 0,001 M AgNO3 çözeltisi ile 0, M NaCl çözeltisi karıştırıldığında bir çökelek meydana gelir mi? AgCl için Kçç = 1,7x10-10 (1/3) 14. Örnek 4: İçinde 0,001 M derişimde Pb2+ ve 0,001 M derişimde Ag+ iyonu bulunan çözeltiye yavaş yavaş Cl- iyonu eklenirse AgCl ve PbCl2 den önce hangisi çöker? PbCl2 için Kçç=1,6x10-5, AgCl için Kçç=1,7x10-10(1/3) 15. Örnek 5: İçinde 0,001 M derişimde Pb2+ ve 0,001 M derişimde Ag+ iyonu bulunan çözeltiye yavaş yavaş Cl- iyonu eklenirse AgCl ve PbCl2 den önce hangisi çöker? çökmeye başlayınca ortamdaki [Ag+] iyonlarının % kaçı henüz çökmemiş bulunur. PbCl2 için Kçç=1,6x10-5, AgCl için Kçç=1,7x10-10 PbCl2 (1/3) 16. Örnek 6: 0,10 M H2S çözeltisindeki Sderişimini 2,0x10-18 M indirebilmek için H+ derişimi ne olmalıdır. Ka1 = 9,1x10-8, Ka2 = 1,2x Örnek 7: 0,3 M Cd (NH3)42+ çözeltisindeki Cd2+ derişimini 1x10-6 M düzeyine indirebilmek için amonyak derişimi ne olmalıdır? Kk= 1x Örnek 8: 0,2 M Zn(NH3)42+ çözeltisinde hangi bileşenler bulunur. Bunların molar derişimleri nedir. Kompleksin iyonlaşma derecesi nedir? Kk=2,6x Örnek 9: AgCl 'nin sudaki çözünürlüğü 250 oc de 1,92x10-3 g/l dir. Buna göre çözünürlük çarpımı nedir? 20. Örnek 10 : Ca3(PO4)2 ın çözünürlüğü 25 oc de 0,767 mg/l dir. Buna göre Kçç değeri nedir? 21. Örnek 11: Doygun Mg(OH)2 çözeltisinin ph sı nedir? Kçç = 1,1x Örnek 12: Litresinde 0,0001 mol gümüş bulunan bir çözeltinin 200 ml sindeki gümüşü çöktürebilmek için 0,0001 M derişimdeki K2CrO4 ten kaç ml gereklidir.(1/3) 23. Örnek 13 : ph = 9,0 olan bir çözeltinin 200 ml sinde 1 mg/l Fe içeren çözeltiden 1 damla eklenmiştir. Burada çökelme olur mu? Kçç = 2,0 x10-39(1/3)

2 24. Örnek 14: 100 ml sinde 20 mg Cu2+ içeren çözeltide bakırı CuS halinde çöktürebilmek için hangi ph da H2S gazı geçirilmelidir? CuS için Kçç = 6,3x10-36 H2S için Ka1 = 9,1x10-8 Ka2 = 1,2x10-15(1/3) 25. Örnek 15: 0,1 M Fe(III)'in Fe(OH)3 halinde çöktürülmesi fakat 0,1 M Cr(III)'ün çökmeden kalmasını sağlayabilmek için a) Çözeltinin ph'ı ne olmalıdır b)bu ph'ı sağlayabilmek için hazırlanacak tampon çözeltide NaAc/HAc oranı ne olmalıdır. Ka=1,8x10-5, Fe(OH)3 için Kçç= 4x10-38, Cr(OH)3 için Kçç = 6,7x10-31(1/3) 26. Örnek 16: İçindeki klorür derisimi 1,0x10-2 M,Iyodür derişimi 1,0x10-3 M olan bir çözelti mevcuttur. a)bu çözeltiye damla damla gümüş nitrat çözeltisi damlatılırsa önce hangisi çöker. b)ikinci anyonun çökebilmesi için gümüş derişimi ne olmalıdır.ikinci anyon çökmeye başladığı anda ilk çöken anyonun çözeltideki derişimi ne olur(yani ne kadarı çökmeden kalmıştır).agcl için Kçç = 1,7x10-10, AgI için Kçç = 8,5x Örnek 17: 0,3 M Mn(II) ve 0,05 M Cd(II) iyonlarının H2S ile tam olarak birbirinden ayrılabilmesi için ph ne olmalıdır? CdS için Kçç=1,4x10-20, MnS için Kçç=5,6x10-16 H2S için Kçç= 1,9x10-22(toplam) 28. Örnek 18: 0,04 M Ca(II) içeren bir ortamda 0,003M Cd(II) yi çöktürebilmek için CO3 derişimi ne olmalıdır. Ca çötürmeden Cd(II) derişimi en az kaça indirilebilir. Bu karbonat 0,1 M NaHCO3 tan sağlandığına göre çözeltinin ph ne olur. 29. Örnek 19: Doygun PbCl2 çözeltisinin, litresinde 4,50 g çözünmüş PbCl2 içerdiği tespit edilmiştir. Buna göre PbCl2 nin çözünürlük çarpımı nedir.? (Pb:208, Cl: 35,5) 30. Örnek 20: Bir çözelti Pb2+ safsızlığı içermektedir. Bu çözeltiye Na2SO4 eklenerek PbSO4 çöktürülmek istenmektedir. Bu çözeltideki Pb2+ derişiminin 2x10-6 mol/l düzeyine indirebilmek için sülfat derişimi ne olmalıdır? Kçç=1x Örnek 21: Doygun CaCO3 içeren 1 litre çözelti kuruluğa kadar buharlaştırılmış ve tartım sonunda 7,0 mg CaCO3 tespit edilmiştir. Buna göre kalsiyum karbonatın molar çözünürlüğü ve çözünürlük çarpımı nedir? Ca=40,C=12,O= Örnek 22: 0,04 M Cd2+ ve 0,3 M Zn2+ içeren bir çözeltide 0,1 M H2S ile yalnız kadmiyumun çökmesi istenmektedir. Bu, hangi asit derişiminde mümkün olabilir. Bu anda kadmiyumun ne kadarı çökmeden kalır. ZnS için Kçç=4,5x10-24 CdS için Kçç= 1,4x10-28, H2S için Ka=1,1x Örnek 23: 3 M HCl ortamında kurşunun çöktürülebilmesi için kurşun derişimi en az ne olmalıdır, ki bundan daha az olduğunda kurşun çökelmeden kalsın 34. Örnek 24: Dördüncü grubun analizi sırasında Ca2+, Sr2+ ve Ba2+ içeren çözeltiye yavaş yavaş 0,5 M K2CrO4 çözeltisi eklenmiştir. a) İlk önce hangi katyon çöker? b) Eğer herbir katyonun molar derişimleri 1,0x10-3 M ise ilk çökelme için CrO4 derişimi ne olmalıdır? Üçüncü tuzun çökelebilmesi için ilk iki tuzun % kaçı çökmüş olur? BaCrO4 için Kçç=1,2x10-10 SrCrO4 için Kçç=5x10-5 CaCrO4 için Kçç=2,3x Örnek 25: İçinde Cu2+, Zn2+,Co2+ ve Pb2+ bulunan bir çözelti 0,3 M HCl ortamında H2S ile çöktürülmek isteniyor. Herbir katyonun derişimleri eşit ve 1,0x10-5 M olduğuna göre, a) Bütün katyonlar çöktürülebilirmi? b) Hangi katyon önce çöker? CuS için Kçç = 6,3 x ; ZnS için Kçç = 1,6 x CoS için Kçç = 5,0x10-22 ; PbS için Kçç = 1,3 x H2S için Ka1 = 9,1 x 10-8 ; Ka2 = 1,2 x ÖRNEK 12: 0,01 M derişimindeki NaAc çözeltisini ph ı nedir?(1/4) 37. ÖRNEK 13: 1 litre saf suya 1 ml 0,1 M HCl eklenmesiyle ph da görülen değişim ile 0,2 M HAc ve 0,3 M NaAc içeren tamponlanmış yine 1 litre çözeltiye aynı miktarda HCl eklenmesiyle ph da görülecek değişimi karşılaştırınız. 38. ÖRNEK 14: 10 ml 6 M HAc ve 20 ml 6 M KAc nin karıştırılmasıyla bir tampon çözelti hazırlanmıştır. a) Bu çözeltinin ph ı nedir?

3 b) Bu çözeltinin 10 ml sinin 100 ml ye seyreltilmesi sonunda ph ne olur? c) Bu çözeltinin 10 ml sinin 1 ml 6 M HCl ile karıştırılıp 100 ml ye seyreltilmesi sonun da ph nedir? 39. ÖRNEK 15: 1,0 M asetik asit ve 1,0 M sodyum asetat içeren bir tampon çözeltinin a) ph ı nedir? b) Bu çözeltinin 100 ml sine 0,01 mol HCl eklendiğinde ph ı ne olur? C )Bu çözeltinin 100 ml sine 0,01 mol NaOH eklendiğinde ph ı ne olur?(1/7) 40. ÖRNEK 16: 1,0 M derişimde NH4OH ve 1,0 M derişimde NH4+ iyonları içeren bir çözeltinin ph ı nedir. Bu çözeltinin litresine 0,1 mol HCl ve 0,1 mol NaOH eklendiğinde ph değişimi ne olur?(1/4) 41. ÖRNEK 17: PH = 4,5 olan bir asetik asit sodyum asetat tampon çözeltisini hazırlamak için [HAc] ve [Ac-] derişimleri ne olmalıdır? 42. Örnek: 0,4 M formik asit ve 0,1 M sodyum formiyat içeren çözeltinin ph değeri nedir? 43. Örnek: 0,2 M NH3 ve 0,3 M NH2Cl karışımının ph değeri nedir? 44. 0,20 M NH3 ve 0,30 M NH4Cl içeren bir çözeltinin 400 ml sine; a. 100 ml 0,05 M NaOH eklendiğinde, b. 100 ml 0,05 M HCl eklendiğinde, ph ne olur?, Ka= 5,7x Örnek 1 : M HCl çözeltisinin ph ı nedir? 46. Örnek 2 : 1.0x10-3 M derişimdeki Ba(OH)2 çözeltisinin ph ve poh ı nedir? 47. Örnek 3 : 1.0x10-7 M derişimindeki HClO4 çözeltisinin ph ı nedir? 48. Örnek 4: M Ba(NO3)2 çözeltisinin ph ı nedir? 49. Örnek: 0.01 M Borik asit çözeltisinin ph ı nedir? pka= Örnek: 0.01 M amonyak çözeltisinin ph ı nedir? pkb= Örnek: M NaAc çözeltisinin ph ı nedir? pka= Örnek: 0.01 M NH4Cl çözeltisinin ph ı nedir? pkb= Örnek: 0.01 M NH4Ac çözeltisinin ph ı nedir? pka NH4 için 9.25; HAc için pka= Örnek: 0.1 M NaHCO3 çözeltisinin ph ı nedir? pk =.4 pk a 6 1 a = Örnek: 0,10 M NaHCO3 çözeltisinin PH ı nedir? (Ka1=4, , Ka2 = 4, ) 56. Soru: M Na2HPO4 çözeltisinin PH ı nedir? (Ka1=7, ;Ka2=6, Ka3=4, ) 58. Soru: 0,01 M NaH2PO4 çözeltisinin PH ı nedir? (Ka1=7, , Ka2 = 6, , Ka3 = 4, ) 58. Örnek: 50 ml 0.05 M NaOH ın 0.1 M HCl ile titrasyonu eğrisi 59. Örnek: 50 ml 0.05 M HCl nin 0.1 M NaOH ile titrasyonu. 60. Örnek 5 : 50 ml 0.1 M HCl üzerine 0.1 M derişimindeki NaOH eklenerek titrasyon yapılmaktadır. NaOH in hacmine karşı ph değişimini inceleyiniz x10-4 M HCl ile 1.0x10-4 M NaOH titrasyonunda titrasyon hatası % 0.1 in altında tutulmak istenmektedir. Hangi ph aralığında dönüm noktası gözlenebilmelidir? ,0 ml 0,1 M HAc in 0,1 M NaOH ile titrasyonu eğrisini çiziniz. Ka=1, ml 0,05 M NaCN çözeltisinin 0,1 M HCl ile titrasyon eğrisini çiziniz. 64. Analitik kimya nedir? Konuları nedir? Ne ile uğraşır? Açıklayınız. 65. Formalite, Molarite, Molalite, Normalite, Mol kesri, Yüzde, Binde (ppt), Milyonda, (ppm), Milyarda (ppb) terimlerini tanımlayınız. 66. (2/25)Örnek 4: Hacim-ağırlıkça % 10 luk 1 litre HCl çözeltisi, yoğunluğu 1,19 g/ml olan ağırlıkça % 37 lik derişik HCl den nasıl hazırlanır? 67. (2/32)Örnek 6 : 3 M, 250 ml hidroklorik asit çözeltisi, yoğunluğu l,l9 g/ml olan ağırlıkça %37 lik derişik HCl çözeltisinden nasıl hazırlayınız.

4 68. (2/41)Örnek 12: Laboratuvarlarda kullanılan derişik amonyak ağırlıkça % 25,5 NH3 içermektedir ve yoğunluğu 0,952 g/ml'dir. Buna göre derişik amonyak çözeltisinin Molaritesi ve molalitesi nedir? 69. (2/52)Örnek 19: 500 ml 0,1 M HCl çözeltisini 0,5 M yapmak için yoğunluğu 1,19 gr/cm3 olan %3 lik derişik HCl den kaç ml eklemek gerekir.(1/2) 70. (2/70)Örnek 30: 300 ml 0,3 M HCl çözeltisini, 500 ml ve 1M lık çözelti yapmak için yoğunluğu 1,18 / cm3 olan % 36 lık derişik HCl den ne kadar katmak gerekir? 71. (2/78) 60 ml 0,62 N NaOH i nötürleştirmek için 0,46 M H3PO4 den kaç ml gereklidir? (yanıt:29,9 ml). Yukarıdaki nötürleştirme sırasında kaç gram Na3PO4 oluşur? (yanıt:2,03 g) 72. (2/84) Laboratuarlarda kullanılan derişik HNO3 %68 liktir ve yoğunluğu 1,405 tir. Bu asitin normalitesi nedir? Buna göre 800 ml 0,04 M Ca(OH)2 i tam olarak nötürleştirmek için bu asitten kaç ml gereklidir? (yanıt:15,2 N ve 4,2 ml) MnO 4 + H 2O2 + H Mn + O2 + H 2O eşitleyiniz 73. İyon elektron yöntemiyle kimyasal denklemlerin eşitlenmesinde kural nedir? Maddelelr halinde yazınız. 74. Yükseltgenme sayıları yöntemiyle kimyasal tepkimelerin eişitlenmesinde kural nedir? Maddeler halinde yazınız S 2 O3 + I2 SO4 + I (bazik) 76. Asit ve baz kavramlarını çeşitli şekillerde tanımlayınız. H 2 PO - 4, BCl3, H2O, AlCl3, Na2S asit midir yoksa baz mıdır? Açıklayınız. 77. Çözünürlüğe etki eden faktörler nelerdir? Maddeler halinde yazınız ve açıklayınız. 78. Kimyasal denge ifadesinde saf katıların ve saf çözücünün derişimi yer almaz. Niçin? Açıklayınız. 79. Termodinamik denge sabiti nedir? Asetik asitin çözünmesine ilişkin termodinamik denge sabiti ifadesini yazınız. 80. Aktiflik katsayısı nedir? Nasıl tanımlanır? Özellikleri nedir? Maddeler halinde yazınız.(07a/23-24) 81. (07A/38) Örnek 3: 0,0036 M BaCl2 ve 0,04 M NaCl çözeltisi ortamında Ba2+ ve Cliyonlarının aktiflik katsayılarını hesaplayınız. 82. (07A/51) Örnek 6: 0,0125 M MgSO4 içeren bir çözeltide CaF2 ün molar çözünürlüğünü hesaplayınız. Kçç= 3,9x10-11(1/4) 83. (07A/57) Örnek 7: 0,05 M NaF çözeltisinde CaF2 ün çözünürlüğü nedir? Kçç= 3,9x10-11 (1/6) 84. Kimyasal denge sabiti sıcaklıktan etkilenir mi? Niçin? Açıklayınız. 85. (07B/5) Soru: Ba(IO3)2 ın a)saf sudaki b)0.02m Ba(NO3)2 çözeltisindeki çözünürlüğü nedir? Kçç = 1,57 x (07B/6) Örnek: 200ml 0.01M Ba(NO3)2, 100ml 0.1 M NaIO3 ile karıştırılmasıyla elde edilen çözeltide Ba(IO3)2 çözünürlüğü nedir?(1/3), Kçç = 1,57 x (07B/9) SORU : Hg2Cl2 tuzunun a) Saf sudaki b)0,03m NaCl içeren çözeltideki c) Hg22+ iyonlarının derişimi 1,0x10-9 M olduğunda çözünürlüğü nedir? (Kçç = 1,2x (07B/16) SORU :0.01 M Pb2+ ve 0.01 M Hg22+ karışımını iyodür ile tamamen ayırmak mümkün müdür? PbI2 için Kçç = 7,9x10-9, Hg2I2 için Kçç = 1,1x ,01 M NH3 çözeltisinin ph ı nedir? Ka=5,70x ,01 M NaCN çözeltisinin ph ı nedir? Ka = 6.2x ,120 M derişimindeki nitröz asit çözeltisinin ph ı nedir? Ka= 7,1x Aşağıdaki çözeltileri hazırlayınız. (10 p) a. 1,5 M, 500 ml hidroklorik asit çözeltisini derişik HCl den

5 b. 300 ml 0,3 M HCl çözeltisinive derişik HCl kullanarak 500 ml 1M lık çözelti (Derişik HCl %37 lik ve yoğunluğu 1,19 ) 93. Aşağıdaki denklemleri eşitleyiniz (10 p) a. MnO 4 + H 2O2 + H Mn + O2 + H 2O - b. S 2 O3 + I2 SO4 + I (bazik) 94. Asit ve baz kavramlarını çeşitli şekillerde tanımlayınız. H 2 PO - 4, BCl 3, H 2 O, AlCl 3, Na 2 S asit midir yoksa baz mıdır? Açıklayınız. (5 p) 95. Çözünürlüğe etki eden faktörler nelerdir? Maddeler halinde yazınız ve açıklayınız. (5 p) 96. Asetik asitin çözünmesine ilişkin termodinamik denge sabiti ifadesini yazınız. (5 p) 97. Aktiflik katsayısı nedir? Nasıl tanımlanır? Özellikleri nedir? Maddeler halinde yazınız. (5 p) 98. 0,01 M NaF çözeltisinde CaF 2 ün molar çözünürlüğü nedir? K çç = 3,9x10-11 Aktifliği dikkate almadan ve alarak hesaplayınız. (20 p) 99. Kimyasal denge sabiti sıcaklıktan etkilenir mi? Niçin? Açıklayınız. (5 p) ml 0.01 M Ba(NO 3 ) 2, 200 ml 0.1 M NaIO 3 ile karıştırılmasıyla elde edilen çözeltide Ba(IO 3 ) 2 çözünürlüğü nedir?, K çç = 1,57 x 10-9 (15 p) M Pb 2+ ve 0.01 M Hg 2+ 2 karışımını iyodür ile tamamen ayırmak mümkün müdür? PbI 2 için K çç = 7,9x10-9, Hg 2 I 2 için K çç = 1,1x10-28 (15 p) ,01 M NH 3 çözeltisinin ph ı nedir? K a =5,70x10-10 (10 p) 2/ Örnek 19: 500 ml 0,1 M HCl çözeltisini 0,5 M yapmak için yoğunluğu 1,19 gr/cm3 olan %37 lik derişik HCl den kaç ml eklemek gerekir.(1/2) 3/37 Fe 3/42 S Cr2O7 Fe + Cr 2 O3 + I2 SO4 + I - (bazik) (asidik) 7A/36 Örnek 3: 0,0036 M BaCl2 ve 0,04 M NaCl çözeltisi ortamında Ba2+ iyonlarının aktiflik katsayılarını hesaplayınız. (1/2) 7A/56 Örnek 7: 0,05 M NaF çözeltisinde CaF2 ün çözünürlüğü nedir? Kçç= 3,9x10-11 (1/6) 7B/5 Örnek: 200ml 0.01M Ba(NO3)2, 100ml 0.1 M NaIO3 ile karıştırılmasıyla elde edilen çözeltide Ba(IO3)2 çözünürlüğü nedir?(1/3) 7B/8 SORU : Hg2Cl2 tuzunun (Kçç = 1,2x10-18 a) Saf sudaki b)0,03m NaCl içeren çözeltideki c) Hg22+ iyonlarının derişimi 1,0x10-9 M olduğunda çözünürlüğü nedir? (Çalışma için verildi) 7B/10 SORU :0.01 M Pb2+ ve 0.01 M Hg22+ karışımını iyodür ile tamamen ayırmak mümkün müdür? (1/3) 7B/26 Örnek: 0,075 M NH3 çözeltisi hidronyum iyonu derişimi nedir? ph nedir? Ka = 5.6x /24 Örnek 3: Ag3PO4 doygun çözeltisi için kütle denkliğini yazınız.

6 8/46 Örnek 4: HgS ün sudaki doygun çözeltisindeki bileşenlerin derişimleri nedir? Kçç= 5.0x /27 Örnek 06: 0,02 M NH3 derişiminde AgBr çözünürlüğü nedir? 9/37 2) 0.1M KCl ortamında ph nedir? ml 0,1 M HCl çözeltisini 0,3 M yapmak için yoğunluğu 1,19 gr/cm 3 olan %37 lik derişik HCl den kaç ml eklemek gerekir. (5 p) 2. Bazik ortamda gerçekleşen aşağıdaki denklemi eşitleyiniz. (5 p) - S2 O 3 + I2 SO4 + I (bazik) ml 0.01M Ba(NO 3 ) 2, 100ml 0.1 M NaIO 3 ile karıştırılmasıyla elde edilen çözeltide Ba(IO 3 ) 2 çözünürlüğü nedir? K çç = 1,57x10-9 (aktifliği dikkate alınız) (20 p) 4. Hg 2 Cl 2 tuzunun a) Saf sudaki b)0,03m NaCl içeren çözeltideki c) Hg 2+ 2 iyonlarının derişimi 1,0x10-9 M olduğundaki çözünürlüğü nedir? (Kçç = 1,2x10-18 (aktifliği dikkate almayınız) (15 p) M Pb 2+ ve 0.1 M Hg 2+ 2 karışımını iyodür ile tamamen ayırmak mümkün müdür? PbI 2 için K çç = 7,9x10-9, Hg 2 I 2 için K çç = 1,1x10-28 (15 p) 6. 0,75 M NH 3 çözeltisi hidronyum iyonu derişimi nedir? ph nedir? K a = 5.6x10-10 (5 p) 7. HgS ün sudaki doygun çözeltisindeki bileşenlerin derişimleri nedir? K çç = 5.0x10-54 K a1 =5,7x10-8, K a2 =1,2x10-15, K su =1,0x10-14 (15 p) 8. 0,02 M NH 3 derişiminde AgBr çözünürlüğü nedir? K çç =5,0x10-13, K olş =1,7x10 7, K b =1,75x10-5 (15 p) M KCl sulu çözeltisinin ph nedir? (5 p) doymamış çözeltiler çok seyreltik, seyreltik veya derişik Derişim birimleri

7 Örnek 6 : 3 M, 250 ml hidroklorik asit çözeltisi, yoğunluğu l,l9 g/ml olan ağırlıkça %37 lik derişik HCl çözeltisinden nasıl hazırlayınız. 2/42 Örnek 13: % 10'luk gümüş nitrat çözeltisinin yoğunluğu 1,09 g/ml'dir. Bu çözeltinin molaritesi ve molalitesi nedir? Veriler:: Na=23, O=16, H=1, Ag=108, N=14, C=12, 2/45 Örnek 14 : 100 ml derişik H2SO4 (%98 lik, d=l,84) 500 ml ye seyreltilmiştir. Bu çözeltinin normalitesi nedir? 2/50

8 ÖRNEK 18: 30 ml 0,20 M Al2(SO4)3 ile 30 ml 0,30 M Na2SO4 karıştırılmıştır. Her bir iyonun son çözeltideki derişimi nedir. 2/52 Örnek 19: 500 ml 0,1 M HCl çözeltisini 0,5 M yapmak için yoğunluğu 1,19 gr/cm3 olan %3 lik derişik HCl den kaç ml eklemek gerekir.(1/2) 2/57 Örnek 21: 200 ml 1,0 M HCl çözeltisini 0,3 M lık çözelti haline getirmek için üzerine ne kadar saf su eklenmelidir.(2/2) 2/63 Örnek 24: 500 ml 0,1 molal Fe(NO3)3 çözeltisini Fe(NO3)3.9H2O tuzundan nasıl hazırlarsınız? 2/70 Örnek 30: 300 ml 0,3 M HCl çözeltisini, 500 ml ve 1M lık çözelti yapmak için yoğunluğu 1,18 / cm3 olan % 36 lık derişik HCl den ne kadar katmak gerekir? 3/ NO + NO3 + H N2O4 + H2O 3/37 Fe Cr 2O7 Fe + Cr (asidik) 3/42 S 2 O3 I2 SO4 + + I (bazik) 6/73 Ksu değerinin sıcaklığa bağımlığı-2-7a/36 Örnek 3: 0,0036 M BaCl2 ve 0,04 M NaCl çözeltisi ortamında Ba2+ iyonlarının aktiflik katsayılarını hesaplayınız. (1/2) 7A/38 Örnek 3: 0,0036 M BaCl2 ve 0,04 M NaCl çözeltisi ortamında Ba2+ ve Cl- iyonlarının aktiflik katsayılarını hesaplayınız. 7A/51 Örnek 6: 0,0125 M MgSO4 içeren bir çözeltide CaF2 ün molar çözünürlüğünü hesaplayınız. Kçç= 3,9x10-11(1/4) 7A/56 Örnek 7: 0,05 M NaF çözeltisinde CaF2 ün çözünürlüğü nedir? Kçç= 3,9x10-11 (1/6) 7B/4 Soru: Ba(IO3)2 ın a)saf sudaki b)0.02m Ba(NO2)2 çözeltisindeki çözünürlüğü nedir?

9 7B/5 Örnek: 200ml 0.01M Ba(NO3)2, 100ml 0.1 M NaIO3 ile karıştırılmasıyla elde edilen çözeltide Ba(IO3)2 çözünürlüğü nedir?(1/3) 7B/8 SORU : Hg2Cl2 tuzunun (Kçç = 1,2x10-18 a) Saf sudaki b)0,03m NaCl içeren çözeltideki c) Hg22+ iyonlarının derişimi 1,0x10-9 M olduğunda çözünürlüğü nedir? (Çalışma için verildi) 7B/10 SORU :0.01 M Pb2+ ve 0.01 M Hg22+ karışımını iyodür ile tamamen ayırmak mümkün müdür? (1/3) 7B/21 SORU : 0,120 M derişimindeki nitröz asitteki H3O+ derişimi nedir? (1/3) 7B/26 Örnek: 0,075 M NH3 çözeltisi hidronyum iyonu derişimi nedir? ph nedir? Ka = 5.6x B/28 Soru: 0,01 M sodyum hipoklorit (NaOCl) çözeltisinin ph ı nedir? Ka=3,0x10-8 7B/31 SORU: İyodür derişimi 0,001 M ve 1.0 M olduğu iki ayrı çözeltide, çözeltilerin iyonik bileşimi nedir? Sonucu yorumlayınız. Kçç=7,9x10-9 (1/5) 8/ mol KH2PO4 ve 0.03 mol KOH ın litrede çözülmesiyle hazırlanan çözeltinin kütle denkliğini potasyum ve fosfat iyonları yönünden yazınız. 8/24 Örnek 3: Ag3PO4 doygun çözeltisi için kütle denkliğini yazınız. 8/37 CaF2 nin sudaki çözünürlüğü nedir? 8/46 Örnek 4: HgS ün sudaki doygun çözeltisindeki bileşenlerin derişimleri nedir? Kçç= 5.0x /1 Örnek 1 : ph =4 tampon ortamında CaC2O4 çözünürlüğü nedir? 9/6 Örnek 03: BaCO3 ın sudaki çözünürlüğü nedir? 9/15 Örnek 04: Ag2S ün sudaki çözünürlüğü nedir? 9/22 Örnek 05: 1,0x10-4 M derişimdeki KI çözeltisinde CuI ün çözünürlüğü nedir?

10 9/27 Örnek 06: 0,02 M NH3 derişiminde AgBr çözünürlüğü nedir? 9/37 2) 0.1M KCl ortamında ph nedir? 9/39 Soru: 0.1M HCl çözeltisinin ph ı nedir? 9/40 Soru: 1.0 x 10-8 M KOH çözeltisinin ph ı nedir? 10/15 Örnek 2 : Gümüş kromatın çözünürlük çarpımı 1,9x10-12dir. Buna göre a) Ag2CrO4 ın çözünürlüğü nedir? b) Doygun çözeltide [Ag+] ve [CrO4] derişimleri nedir? c) 100 ml suda kaç gram Ag2CrO4 çözünür.(3/3) 10/16 Örnek 3: Eşit hacimlerdeki 0,001 M AgNO3 çözeltisi ile 0, M NaCl çözeltisi karıştırıldığında bir çökelek meydana gelir mi? AgCl için Kçç = 1,7x10-10 (1/3) 10/19 Örnek 4: İçinde 0,001 M derişimde Pb2+ ve 0,001 M derişimde Ag+ iyonu bulunan çözeltiye yavaş yavaş Cl- iyonu eklenirse AgCl ve PbCl2 den önce hangisi çöker? PbCl2 için Kçç=1,6x10-5, AgCl için Kçç=1,7x10-10(1/3) 10/22 Örnek 5: İçinde 0,001 M derişimde Pb2+ ve 0,001 M derişimde Ag+ iyonu bulunan çözeltiye yavaş yavaş Cl- iyonu eklenirse AgCl ve PbCl2 den önce hangisi çöker? çökmeye başlayınca ortamdaki [Ag+] iyonlarının % kaçı henüz çökmemiş bulunur. PbCl2 için Kçç=1,6x10-5, AgCl için Kçç=1,7x10-10 PbCl2 (1/3) 10/25 Örnek 6: 0,10 M H2S çözeltisindeki Sderişimini 2,0x10-18 M indirebilmek için H+ derişimi ne olmalıdır. Ka1 = 9,1x10-8, Ka2 = 1,2x /26 Örnek 7: 0,3 M Cd (NH3)42+ çözeltisindeki Cd2+ derişimini 1x10-6 M düzeyine indirebilmek için amonyak derişimi ne olmalıdır? Kk= 1x /27 Örnek 8: 0,2 M Zn(NH3)42+ çözeltisinde hangi bileşenler bulunur. Bunların molar derişimleri nedir. Kompleksin iyonlaşma derecesi nedir? Kk=2,6x /29 Örnek 10 : Ca3(PO4)2 ın çözünürlüğü 25 oc de 0,767 mg/l dir. Buna göre Kçç değeri nedir? 10/30

11 Örnek 11: Doygun Mg(OH)2 çözeltisinin ph sı nedir? Kçç = 1,1x /31 Örnek 12: Litresinde 0,0001 mol gümüş bulunan bir çözeltinin 200 ml sindeki gümüşü çöktürebilmek için 0,0001 M derişimdeki K2CrO4 ten kaç ml gereklidir.(1/3) 10/34 Örnek 13 : ph = 9,0 olan bir çözeltinin 200 ml sinde 1 mg/l Fe içeren çözeltiden 1 damla eklenmiştir. Burada çökelme olur mu? Kçç = 2,0 x10-39(1/3) 10/37 Örnek 14: 100 ml sinde 20 mg Cu2+ içeren çözeltide bakırı CuS halinde çöktürebilmek için hangi ph da H2S gazı geçirilmelidir? CuS için Kçç = 6,3x10-36 H2S için Ka1 = 9,1x10-8 Ka2 = 1,2x10-15(1/3) 10/40 Örnek 15: 0,1 M Fe(III)'in Fe(OH)3 halinde çöktürülmesi fakat 0,1 M Cr(III)'ün çökmeden kalmasını sağlayabilmek için a) Çözeltinin ph'ı ne olmalıdır b)bu ph'ı sağlayabilmek için hazırlanacak tampon çözeltide NaAc/HAc oranı ne olmalıdır. Ka=1,8x10-5, Fe(OH)3 için Kçç= 4x10-38, Cr(OH)3 için Kçç = 6,7x10-31(1/3) 10/43 Örnek 16: İçindeki klorür derisimi 1,0x10-2 M,Iyodür derişimi 1,0x10-3 M olan bir çözelti mevcuttur. a)bu çözeltiye damla damla gümüş nitrat çözeltisi damlatılırsa önce hangisi çöker. b)ikinci anyonun çökebilmesi için gümüş derişimi ne olmalıdır.ikinci anyon çökmeye başladığı anda ilk çöken anyonun çözeltideki derişimi ne olur(yani ne kadarı çökmeden kalmıştır).agcl için Kçç = 1,7x10-10, AgI için Kçç = 8,5x /44 Örnek 17: 0,3 M Mn(II) ve 0,05 M Cd(II) iyonlarının H2S ile tam olarak birbirinden ayrılabilmesi için ph ne olmalıdır? CdS için Kçç=1,4x10-20, MnS için Kçç=5,6x10-16 H2S için Kçç= 1,9x10-22(toplam) 10/45 Örnek 18: 0,04 M Ca(II) içeren bir ortamda 0,003M Cd(II) yi çöktürebilmek için CO3 derişimi ne olmalıdır. Ca çötürmeden Cd(II) derişimi en az kaça indirilebilir. Bu karbonat 0,1 M NaHCO3 tan sağlandığına göre çözeltinin ph ne olur. 10/46 Örnek 19: Doygun PbCl2 çözeltisinin, litresinde 4,50 g çözünmüş PbCl2 içerdiği tespit edilmiştir. Buna göre PbCl2 nin çözünürlük çarpımı nedir.? (Pb:208, Cl: 35,5) 10/47 Örnek 20: Bir çözelti Pb2+ safsızlığı içermektedir. Bu çözeltiye Na2SO4 eklenerek PbSO4 çöktürülmek istenmektedir. Bu çözeltideki Pb2+ derişiminin 2x10-6 mol/l düzeyine indirebilmek için sülfat derişimi ne olmalıdır? Kçç=1x /48

12 Örnek 21: Doygun CaCO3 içeren 1 litre çözelti kuruluğa kadar buharlaştırılmış ve tartım sonunda 7,0 mg CaCO3 tespit edilmiştir. Buna göre kalsiyum karbonatın molar çözünürlüğü ve çözünürlük çarpımı nedir? Ca=40,C=12,O=16 10/49 Örnek 22: 0,04 M Cd2+ ve 0,3 M Zn2+ içeren bir çözeltide 0,1 M H2S ile yalnız kadmiyumun çökmesi istenmektedir. Bu, hangi asit derişiminde mümkün olabilir. Bu anda kadmiyumun ne kadarı çökmeden kalır. ZnS için Kçç=4,5x10-24 CdS için Kçç= 1,4x10-28, H2S için Ka=1,1x /50 Örnek 23: 3 M HCl ortamında kurşunun çöktürülebilmesi için kurşun derişimi en az ne olmalıdır, ki bundan daha az olduğunda kurşun çökelmeden kalsın 10/51 Örnek 24: Dördüncü grubun analizi sırasında Ca2+, Sr2+ ve Ba2+ içeren çözeltiye yavaş yavaş 0,5 M K2CrO4 çözeltisi eklenmiştir. a) İlk önce hangi katyon çöker? b) Eğer herbir katyonun molar derişimleri 1,0x10-3 M ise ilk çökelme için CrO4 derişimi ne olmalıdır? Üçüncü tuzun çökelebilmesi için ilk iki tuzun % kaçı çökmüş olur? BaCrO4 için Kçç=1,2x10-10 SrCrO4 için Kçç=5x10-5 CaCrO4 için Kçç=2,3x /52 Örnek 25: İçinde Cu2+, Zn2+,Co2+ ve Pb2+ bulunan bir çözelti 0,3 M HCl ortamında H2S ile çöktürülmek isteniyor. Herbir katyonun derişimleri eşit ve 1,0x10-5 M olduğuna göre, a) Bütün katyonlar çöktürülebilirmi? b) Hangi katyon önce çöker? CuS için Kçç = 6,3 x ; ZnS için Kçç = 1,6 x CoS için Kçç = 5,0x10-22 ; PbS için Kçç = 1,3 x H2S için Ka1 = 9,1 x 10-8 ; Ka2 = 1,2 x ml 0,1 M HCl çözeltisini 0,3 M yapmak için yoğunluğu 1,19 gr/cm 3 olan %37 lik derişik HCl den kaç ml eklemek gerekir. (5 p) 2. Bazik ortamda gerçekleşen aşağıdaki denklemi eşitleyiniz. (5 p) I2 SO4 + S O I - (bazik) ml 0.01M Ba(NO 3 ) 2, 100ml 0.1 M NaIO 3 ile karıştırılmasıyla elde edilen çözeltide Ba(IO 3 ) 2 çözünürlüğü nedir? K çç = 1,57x10-9 (aktifliği dikkate alınız) (20 p) 4. Hg 2 Cl 2 tuzunun a) Saf sudaki b)0,03m NaCl içeren çözeltideki c) Hg 2 2+ iyonlarının derişimi 1,0x10-9 M olduğundaki çözünürlüğü nedir? (Kçç = 1,2x10-18 (aktifliği dikkate almayınız) (15 p) M Pb 2+ ve 0.1 M Hg 2 2+ karışımını iyodür ile tamamen ayırmak mümkün müdür? PbI 2 için K çç = 7,9x10-9, Hg 2 I 2 için K çç = 1,1x10-28 (15 p) 6. 0,75 M NH 3 çözeltisi hidronyum iyonu derişimi nedir? ph nedir? K a = 5.6x10-10 (5 p) 7. HgS ün sudaki doygun çözeltisindeki bileşenlerin derişimleri nedir? K çç = 5.0x10-54 K a1 =5,7x10-8, K a2 =1,2x10-15, K su =1,0x10-14 (15 p)

13 8. 0,02 M NH 3 derişiminde AgBr çözünürlüğü nedir? K çç =5,0x10-13, K olş =1,7x10 7, K b =1,75x10-5 (15 p) M KCl sulu çözeltisinin ph nedir? (5 p) 1. Aşağıdaki durumlar için gerekli hidroksit iyonu konsanrasyonu ne olmalıdır? a) 1.00 x 10-3 M Fe 2 (SO 4 ) 3 olan bir çözeltisinde Fe 3+ nın çökmeye başlaması için. b) Bu çözeltideki Fe 3+ konsantrasyonunun1.00 x 10-9 M e düşürülmesi için. 2. K 2 PtCl 6 nin çözünürlük çarpımı sabiti 1.1 x 10-5 dir. ( K 2 PtCl 6 2K + + PtCl 6 ) 50 0 ml M KCl çözeltisi ile 50.0 ml M PtCl 6 2 çözeltisinin karıştırılması ile elde edilen çözeltideki K + konsantrasyonu ne olur? 3. İyonik şiddeti olan bir ortamda Fe 3+ iyonunun aktivite katsayısını hesaplayınız. 4. İyonik şiddeti olan bir ortamda Pb2+ iyonunun aktiflik katsayısını doğrusal interpolasyon yöntemiyle hesaplayınız. 5. İyonik şiddeti 5.0 x 10-2 olan bir çözeltide, PbI 2 ün K çç değerlerini hesaplayınız. 6. Aktiviteleri kullanarak Zn(OH) 2 in M K 2 SO 4 çözeltisindeki çözünürlüğünü hesaplayınız. 7. BaSO4 ın M Ba(NO 3 ) 2 çözeltisindeki çözünürlüğünü, aktifliği dikkate alarak ve almadan hesaplayınız x 10-6 M H 3 O + derişimindeki bir çözeltide Ag 2 CO 3 ün molar çözünürlüğünü hesaplayınız M [H 3 O + ] değerine sahip bir çözeltide BaSO 4 ın molar çözünürlüğünü hesaplayınız M Cu 2+ ve M Mn 2+ içeren çözeltiye seyreltik NaOH ilave ediliyor. a) Hangi hidroksit önce çöker? b) İlk hidroksitin çökmeye başlaması için gerekli OH - konsantrasyonu nedir? c) Daha çok çözünen hidroksit çökmeye başladığında, daha az çözünen hidroksiti oluşturan katyonun konsantrasyonu nedir? M HCl çözeltisinin ph ını aktiviteyi dikkate alarak ve almadan hesaplayınız ml 0.1 M amonyak çözeltisi M HCl ile titre ediliyor ; 5.00 ; ; ; ; ; ;49.95; ; ; ; ve ml HCl ilave edildikten sonraki ph değerlerini hesaplayınız. Titrasyon eğrisini çiziniz ml 0.1 M HNO 2 çözeltisi M NaOH ile titre ediliyor ; 5.00 ; ; ; ; ; ; 49.95; ; 50.05; ; ve ml NaOH ilave edildikten sonraki ph değerlerini hesaplayınız. Titrasyon eğrisini çiziniz ml M NH 3 çözeltisine, a ml damıtık su, b ml M HCl çözeltisi, c ml M NH 4 Cl çözeltisi, ilave edilmesiyle oluşan çözeltinin ph sını hesaplayınız. 15. Ba(IO 3 ) 2 ın 0,033 M Mg(IO 3 ) 2 çözeltisindeki çözünürlüğünü aktifliği dikkate almadan ve alarak hesaplayınız. Her iki sonuca göre bağıl hatayı hesaplayınız ,120 M nitroz asit çözeltisinin ph ı nedir? (7/9) 17. 0,0750 M NH 3 çözeltisinin ph ı nedir? (7/11) 18. Ag 2 S ün sudaki çözünürlüğünü çoklu dengeleri dikkate alarak hesaplayınız. (9/9) 19. 0,02 M NH3 çözeltisindeki AgBr ün çözünürlüğünü hesaplayınız. Bilgi: Ag(NH 3 ) 2 + için oluşum sabiti 1,7x10 7, AgBr için K çç = 5x10-13, NH 3 için K b = 1,75x10-5 (9/11) 20. 0,1 M Fe 3+ ve 0.1 M Mg 2+ iyonlarını içeren bir çözeltide Fe 3+ ve Mg 2+ iyonlarının OH - iyonlarıyla birbirinden tamamen ayrılması mümkün müdür? Bilgi: Fe(OH) 3 için K çç =

14 2,0x10-39, Mg(OH) 2 için K çç = 7,1x Tam çökme: çözeltideki iyonun % 99,99 unun çökmesi halidir. (9/12) ,0 ml 0,1 M HAc in 0,1 M NaOH ile titrasyonu eğrisini çiziniz. Bilgi: HAc için K a = 1,75x10-5 (10/6) 22. Aşağıdaki durumlar için gerekli hidroksit iyonu derişimi ne olmalıdır? c) 1.00 x 10-3 M Fe 2 (SO 4 ) 3 olan bir çözeltisinde Fe 3+ nın çökmeye başlaması için. d) Bu çözeltideki Fe 3+ derişiminin 1.00 x 10-9 M e düşürülmesi için. Veri : Fe(OH) 3 için K çç = 1.6x İyonik şiddeti olan bir ortamda Fe 3+ iyonunun aktivite katsayısını hesaplayınız. 24. İyonik şiddeti olan bir ortamda Pb 2+ iyonunun aktiflik katsayısını doğrusal interpolasyon yöntemiyle hesaplayınız. 25. İyonik şiddeti 5.0 x 10-2 olan bir çözeltide, PbI 2 ün K çç değerlerini hesaplayınız x 10-6 M H 3 O + derişimindeki bir çözeltide Ag 2 CO 3 ün molar çözünürlüğünü hesaplayınız. Bilgi: Ag 2 CO 3 için K çç = 8.1x ml 0.1 M HNO 2 çözeltisi M NaOH ile titre ediliyor ; 5.00 ; ; ; ; ; ; 49.95; ; 50.05; ; ve ml NaOH ilave edildikten sonraki ph değerlerini hesaplayınız. Titrasyon eğrisini çiziniz.k a =7.1x ,05 M NH 3 çözeltisindeki AgBr ün çözünürlüğünü hesaplayınız. Bilgi: Ag(NH 3 ) 2 + için oluşum sabiti 1,7x10 7, AgBr için K çç = 5x10-13, NH 3 için K b = 1,75x Ag 2 S ün sudaki çözünürlüğünü çoklu dengeleri dikkate alarak hesaplayınız. Bilgi: Ag2S için K çç =8x ,0 ml 0,05 M NaCN çözeltisinin 0,1 M HCl ile titrasyonu eğrisini çiziniz. Bilgi: HCN için K a = 6,2x ml 6 M HAc ve 20 ml 6 M NaAc karıştırılmasıyla tampon çözelti hazırlanmıştır. Bu çözeltinin ph ı nedir? HAc için pka= M NH 3 ve 0.3 M NH 4 Cl karışımının ph ı nedir? Bu çözeltinin 400 ml sine 100 ml 0.05 M NaOH eklendiğinde ph ı ne olur? NH 4 için pka= M NH 4 Ac çözeltisinin ph ı nedir? NH 4 için pka=9.25, HAc için pka= İçinde Cu 2+, Zn 2+, Co 2+ ve Pb 2+ bulunan bir çözelti 0.3 M HCl ortamında sülfürleri halinde çöktürülmek isteniyor. Her bir katyonun derişimi eşit ve 1.0x10-5 M olduğuna göre a. Bütün katyonlar çöktürülebilir mi? b. Hangi katyon önce çöker? CuS için Kçç= 6.3x10-36, ZnS için Kçç= 1.6x10-23, CoS için Kçç= 5.0x10-22, PbS için Kçç= 1.0x10-28, H 2 S için K a1 = 9.1x10-8 K a2 = 1.2xs M MgSO 4 içeren çözeltide CaF 2 ün çözünürlüğü nedir? Kçç= 3.9x M derişimindeki nitröz asit çözeltisinin ph ı nedir? 37. Sistematik yaklaşımı kullanarak HgS ün sudaki çözünürlüğünü hesaplayınız. Kçç=2.0x10-53, H 2 S için K a1 = 9.1x10-8 K a2 = 1.2xs x10-8 M KOH çözeltisinin ph ı nedir? 39. Mililitresinde 20 mg Cu 2+ bulunan çözeltide bakırı CuS halinde çöktürebilmek için hangi ph da H 2 S gazı geçirilmelidir? CuS için Kçç=6.3x10-36, H 2 S için K a1 = 9.1x10-8 K a2 = 1.2xs M NaH 2 PO 4 çözeltisinin ph ı nedir? K a1 =7.1x10-3, K a2 = 6.38x10-8, K a3 = 4.5x ml 0.1 M HCl çözeltisini 0.5 M yapmak için yoğunluğu 1.19 g/cm 3 olan %37 lik HCl den kaç ml gereklidir? Çözelti nasıl hazırlanır? 42. ph= olan çözeltide [H + ] ve [OH - ] derişimi nedir? M BaCl 2 ve 0.04 M NaCl içeren çözeltide Ba 2+ ve Cl - iyonlarının aktiflik katsayılarını hesaplayınız.

15 44. Ba(IO 3 ) 2 ın 0.05 M KIO 3 çözeltisindeki çözünürlüğü nedir? Aktifliği dikkate alarak ve almadan ayrı ayrı hesaplayınız? Bağıl hata nedir? Ba(IO 3 ) 2 için termodinamik (aktifliği dikkate alan) çözünür çarpımı 1,57x AgBr ün 0.02 M NH 3 çözeltisindeki çözünürlüğü nedir? Veri: Ag(NH 3 ) 2 + için oluşum sabiti 1,7x10 7, AgBr için çözünürlük çarpımı sabiti 5x10-13, NH 3 için K b 1,75x x10-4 M Fe 2 (SO 4 ) 3 içeren bir çözeltide Fe 3+ iyonunun çökmeye başlaması için gerekli OH - derişimi ne olmalıdır? Bu çözeltide Fe 3+ derişimini 1.0x10-12 M düzeyine indirebilmek için ph ne olmalıdır?(veri: Fe(OH) 3 için K çç = 2x10-39 ) 47. Aktiviteyi dikkate alarak Zn(OH) 2 in 0,02 M K 2 SO 4 çözeltisindeki çözünürlüğünü hesaplayınız. (veri: Zn(OH) 2 için K çç =3x10-16 ) 48. PbCO 3 ın ph=7.0 ye tamponlanmış çözeltideki molar çözünürlüğü nedir? (veri: PbCO 3 için K çç =7.4x10-14, H 2 CO 3 için K a1 =4.45x10-5, K a2 =4.69x10-11 ) 49. Ag 2 S ün sudaki çözünürlüğü nedir? K çç =8x10-51, K a1 =9,6x10-8, K a2 = 1,3x10-14 (tüm dengeleri dikkate alınız) (15 p) 50. Ca 3 (PO 4 ) 2 ın çözünürlüğü 25 o C de 0,700 mg/l dir. Buna göre K çç değeri nedir? (5 p) Ca=40, P=31, O=16, ml sinde 50 mg Cu 2+ içeren çözeltide bakırı CuS halinde çöktürebilmek için hangi ph da H 2 S gazı geçirilmelidir? CuS için K çç = 6,3x10-36 H 2 S için K a1 = 9,1x10-8 K a2 = 1,2x10-15 (10 p) 52. İçinde Cu 2+, Zn 2+,Co 2+ ve Pb 2+ bulunan bir çözelti 0,25 M HCl ortamında H 2 S ile çöktürülmek isteniyor. Herbir katyonun derişimleri eşit ve 1,0x10-5 M olduğuna göre, a) Bütün katyonlar çöktürülebilirmi? b) Hangi katyon önce çöker? CuS için K çç = 6,3 x ; ZnS için K çç = 1,6 x CoS için K çç = 5,0x10-22 ; PbS için K çç = 1,3 x H 2 S için K a1 = 9,1 x 10-8 ; K a2 = 1,2 x (15 p) M NH 4 Cl çözeltisinin ph ı nedir? pk b = 4.8 (5 p) M NH 4 Ac çözeltisinin ph ı nedir? NH 4 için pk a 9.25; HAc için pk a =4.75 (10 p) 55. 0,25 M NaHCO 3 çözeltisinin PH ı nedir? K a1 =4, , K a2 = 4, (10 p) 56. 0,01 M Na 2 HPO 4 çözeltisinin PH ı nedir? K a1 =7, ; K a2 =6, , K a3 =4, (10 p) ml derişik H 2 SO 4 (%98 lik, d=l,84) 1000 ml ye seyreltilmiştir. Bu çözeltinin normalitesi nedir? 58. 0,05 M NaF çözeltisinde CaF 2 ün çözünürlüğü nedir? K çç = 3,9x10-11 (Aktifliği dikkate alınız) 59. 0,05 M NH 3 çözeltisi hidronyum iyonu derişimi nedir? ph nedir? K a = 5.6x x 10-8 M KOH çözeltisinin ph ı nedir? 61. 0,05 M Fe(III)'in Fe(OH) 3 halinde çöktürülmesi fakat 0,1 M Cr(III)'ün çökmeden kalmasını sağlayabilmek için a) Çözeltinin ph'ı ne olmalıdır b)bu ph'ı sağlayabilmek için hazırlanacak tampon çözeltide NaAc/HAc oranı ne olmalıdır. K a =1,8x10-5, Fe(OH) 3 için K çç = 4x10-38, Cr(OH) 3 için K çç = 6,7x M HCl ortamında kurşunun çöktürülebilmesi için kurşun derişimi en az ne olmalıdır, ki bundan daha az olduğunda kurşun çökelmeden kalsın Kçç=1,7x ml 0.6 N NaOH ı nötürleştirebilmesi için 0.3 N H 2 SO 4 ten kaç ml gereklidir.(yanıt: 80 ml) ml 0.62 N N a OH nötürleştirmek için 0.46M H 3 PO 4 den kaç ml gereklidir.(yanıt:29.9 ml) Yukarıdaki nötürleştirme sırasında kaç gram Na 3 PO 4 oluşur. (yanıt:2.03 gr) ml 0.60 M NaCL ile 40 ml 0.80 M KCl ile karıştırılmıştır. Son çözeltideki her bir iyonun derişimi nedir?(yanıt: 0.20 ml Na +, 0.53 M K +, 0.73 M Cl - )

16 ml 0.20 M Al 2 (SO 4 ) 3 ile 60 ml 0.30 M Na 2 SO 4 karıştırılmıştır. Son çözeltideki her bir iyonun molar derişimi nedir? (yanıt:0.080 M Al 3+, 0.48 M Na +, 0.36 M SO 4 ) M 17.3 ml AgNO 3 ı tam olarak tepkimeye sokabilmek için 0.20 M CaCl 2 ten kaç ml gereklidir.(yanıt:13 ml) ml 0.25 M Al 2 (SO 4 ) 3, 80 ml.0.30 M BaCl 2 ile karıştırılmıştır. Hangi çökelek oluşur.geride kalan iyonların Molar derişimleri nedir? (yanıt:baso 4, 0.05 M SO 4, 0.17 M 6Al 3+, 0.4 M Cl - ) 54. a) 3N H 2 SO 4 kaç N dir? b) 0.1 N Ca(OH) 2 kaç M dir? c) Litresi 5 gr Na 2 SO 4 içeren çözeltinin Molaritesi nedir? d) 20 mg/ml CuSO 4 içeren çözeltinin M nedir? e) Mililitresinde 0.46 milimol K 3 PO 4 içeren çözeltinin litresinde kaç gram K 3 PO 4 vardır. (Yanıtlar:6N, 0.05M, M, 0.125M, 0.5 mm/ml) ml 3.0 m Al 2 (SO 4 ) 3 çözeltisinde kaç mol Al 2 (SO 4 ) 3 vardır.(yanıt:0.060 mol) ml 0.12 N Ca(OH) 2 çözeltisinde kaç gram Ca(OH) 2 vardır?bu kaç milimoldür,kaç milieşdeğerdir? (yanıt:3.6 g,48 mmol,90 milieşdeğer) 2 57.Bir tepkimede 12 gr H 2 SO 4 gereklidir.bunun için 3.0 M H 2 SO 4 ten kaç mililitre yeterlidir.(yanıt:41 ml) 58.Bir tepkimede 3.4 milimol Na 3 PO 4 gereklidir. 1.8 N çözeltiden kaç ml gereklidir.(yanıt:5.7 ml)

17 ml 0.35 N Ca(NO 3 ) 2 çözeltisini nasıl hazırlarsınız? (yanıt:43gr/150ml) 60.Litresinde 3.8 gr Na 2 CO 3 bulunan çözeltiden 240 ml nasıl hazırlarsınız?(yanıt:0.91gr/240ml) M lık stok KCl çözeltisinden 1.2 M lik 25 ml çözeltiyi nasıl hazırlarsınız?(yanıt:1.4 ml+13.6 ml saf su) M lık stok CuSO 4 çözeltisinden 0.45 N lik 15 ml çözeltiyi nasıl hazırlarsınız?(yanıt:1.4 ml ml saf su) ml 0.3 M K 2 SO 4 ile 80 ml 2.0 M NaNO 3 karıştırılmıştır. Son çözeltideki herbir bileşenin derişimi nedir? (yanıt:2.0 M K 2 SO 4, 0.70 M NaNO 3 ) M lık CuSO 4 stok çözeltisinden 20 mg/ml lik 80 ml çözeltiyi nasıl hazırlarsınız? (yanıt:10 ml stok+ 70 ml safsu) ml 0.50 M CuSO 4 çözeltisinde kaç gram Cu vardır. Bu kaç milimoldür? (3.2 gr Cu= 50 mmol Cu) M lık Cu(NO 3 ) 2 stok çözeltisinden 5.0 mg/ml lik çözeltiyi nasıl hazırlarsınız?(yanıt:her 10 ml stok çözeltiye 9.2 ml saf su) M lık 5.0 ml ZnCl 2 çözeltisinde kaç milimol Zn vardır? (yanıt:12 mm de Zn) 68.Aşağıdaki tepkimeye göre 50 ml 0.40 M Zn(NO 3 ) 2 çözeltisi ile kaç gram Al tepkimeye girer. (yanıt:0.36 gr Al) 2 Al + 3 Zn(NO 3 ) 2 2 Al(NO 3 ) 3 + Zn 69. Aşağıdaki tepkimeye göre 90 ml 0,48 N H 2 SO 4 için gram BaCl 2 gereklidir. Kaç gram BaSO 4 meydana gelir.(yanıt:4.5 gr BaCl 2, 5.0 gr BaSO 4 ) BaCl 2 + H 2 SO 4 2 HCl + BaSO ml 0.34 N CA(OH) 2 i nötürleştirebilmek için 3.0 M H 2 SO 4 ten kaç ml gereklidir. Kaç milieşdeğer CaSO 4 oluşur.(yanıt:11.3 ml, 68 meşd BaSO 4 )

18 ml 0.70 M H 3 PO 4 ü tam olarak nötürleştirebilmek için 1.4 N NaOH tan kaç ml gereklidir. Kaç gram NaPO 4 oluşur.(yanıt:123 ml, 9.4 gr Na 3 PO 4 ) 72. Adı bilinmeyen bir asitin 1.75 gramı 40 ml 0.56 N NaOH ile nötürleştirilmiştir. Bu asitin eşdeğer ağırlığı nedir? (yanıt:78 gr ) ml H 2 SO 4 ü nötürleştirebilmek için 0.75 N KOH tan 60 ml kullanılmıştır. Buna göre H 2 SO 4 ün molaritesi nedir? (yanıt:0.51 M) 74. Laboratuarlarda kullanılan derişik HNO 3 %68 liktir ve yoğunluğu tir. Bu asitin normalitesi nedir. Buna göre 800 ml 0.04 M Ca(OH) 2 tam olarak nötürleştirmek için bu asitten kaç ml gereklidir.(yanıt:15.2 N, 4.2 ml) ml 0.12 M cacl 2, 60 ml 0.20 M AlCl 3 ile karıştırılmıştır. Bu çözeltide hangi bileşenler bulunur. Derişimleri nedir?(yanıt:0.04 M Ca 2+, 0.13 Al 3+, 0.48 M Cl - ) ml 0.15 M HCl 60 ml 0.20 M NaOH ile karıştırılmıştır.çözeltide hangi bileşenler bulunur. Derişimleri nedir? (yanıt:0.12 M Na +, 0.06 M Cl -, 0.06 M OH - ) 77. Bakır aşağıdaki tepkimeye göre seyreltik HNO 3 ile tepkimeye girmektedir. 140 mg bakırın 0.15 M HNO 3 ün 40 ml siyle tepkimeye sokulmuştur.son çözeltideki bileşenler ve derişimleri nelerdir.(yanıt:0.055 M Cu 2+, M H +, 0.11 M NO - 3 ) 3 Cu + 8 H NO 3 3 Cu NO + 4H2O *10-8 M derişimindeki H 2 SO 4 çözeltisinin ph ı nedir? Yanıt:pH= n NaOH çözeltisinden 500 ml N NaOH çözeltisi nasıl hazırlanır? ml M NH 4 OH ve 75 ml M HCl karıştırılmıştır. Bu çözeltinin ph ı nedir? 81. Aşağıdaki çözeltilerin ph larını hesaplayınız. a)5 g NH ml suda çözülmüştür. b)1.0 * 10-6 M HCl çözeltisi 100 kat seyreltilmiştir. c)100 ml 0.1 N NaOH çözeltisi 100 ml 2.0 M NaCl ile karıştırılmıştır. d)100 ml 0.05 M NaAc çözeltisi 50.0 ml 0.01 M HCl ile karıştırılmıştır. 82. Aşağıdaki çözeltilerin ph,poh ve pc lerini hesaplayınız. a)10.* 10-2 M HCl b)1.0*0-2 M HCl ve1.0*10-2 M MgCl 2 karışımı M AgNO 3 çözeltisinde pag nedir? 84.3 litre 0.15 N NaOH çözeltisini aşağıdakilerden nasıl hazırlarsınız. a)katınaoh tan b)6.0 M lık stok çözeltisinden c)yoğunluğu 1.43 g/litre olan ağırlıkça %40 lık çözeltisinden, d)100 ml sinden 15.8 g NaOH bulunan çözeltisinden

19 N 250 ml HCl yi 0.15 N yapabilmek için kaç ml ye seyreltilmesi gerekir. 86. Aşağıdaki çözeltilerde herbir bileşenin molar derişimi nedir? a) M HCl b)0.34 M NaCl c)0.60 M K 2 SO 4 d)0.75m NaOH e)3.0*10-5 M KOH f)2, *10-4 M ZnCl 2 (hidr.ihm.et) Yanıt:a)Cl - =H + =0.005 M ; OH - =2 * M b)na + =Cl - =0.34 M ; H + =OH - =1.0*10 c)k + =1.20 M ; SO 4 = 0.60 M ; H + = OH - = 1*10-17 d)na + = OH - = 0.75M; H + =1.3*10-14 e)k + = OH - = 3*10-5 M ;H + = 3.3*10-10 f)zn 2+ = 2*10-14 M ; Cl - = 4*10-14 M; H + = OH - = 1* Aşağıdaki çözeltilerin ph ları nedir? a)0.001 M HCl Yanıt:pH =3 b)0.001 M H 2 SO 4 Yanıt:pH =2.70 c)1.0*10-4 M NaOH : = 10.0 d)3.4*10-4 M HCl : =3.47 e)0.06 M H 2 SO 4 : =0.92 f)0.53 M KOH : =13.72 g)0.034 M Ca(OH) 2 : h)0.03 M HAc(%2.4 oran.iyonl) : =3.14

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI 00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI A) TANIMLAR, KAVRAMLAR ve TEMEL HESAPLAMALAR: 1. Aşağıdaki kavramları birer cümle ile tanımlayınız. Analitik kimya, Sistematik analiz, ph, Tesir değerliği,

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler Çözelti: iki veya daha fazla maddenin meydana getirdiği homojen karışımdır. çözücü, Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) bileşene çözücü denir.

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

ÇÖZELTİLER ve DERİŞİM

ÇÖZELTİLER ve DERİŞİM ÇÖZELTİLER ve DERİŞİM Derişim ve derişim birimleri Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 02-ÇÖZELTİLER VE DERİŞİM 1 ÇÖZELTİLER İÇİN GEREKLİ KAVRAMLAR Homojen- heterojen karışım Çözücü- çözünen-çözünme Süspansiyon,

Detaylı

1. 250 ml 0,20 M CuSO 4 (aq) çözeltisi hazırlamak için gerekli olan CuSO 4.5H 2 O kütlesini bulunuz. Bu çözeltiden 100 ml 0,10 M CuSO 4 (aq) çözeltisini nasıl hazırlarsınız?( Cu: 63,5; S:32; O:16; H:1)

Detaylı

Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler Yazar Yrd. Doç. Dr. Nevin KANIŞKAN ÜNİTE 12 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; çözünürlük çarpımı kavramını öğrenecek, molar çözünürlük ve çözünürlük kavramlarını

Detaylı

Bölüm 5 Çalışma Soruları

Bölüm 5 Çalışma Soruları Bölüm 5 Çalışma Soruları 5.1) Metanol, CH 3 OH, ve hidrojen siyanür, HCN, bileşiklerinin her ikisi de moleküler bileşik olmasına rağmen metanol elektrik akımını iletmezken, hidrojen siyanür iletir. Neden?

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE YÜZDELİK İFADELER. Ağırlıkça yüzde (% w/w)

ÇÖZELTİLERDE YÜZDELİK İFADELER. Ağırlıkça yüzde (% w/w) ÇÖZELTİ HAZIRLAMA İki veya daha çok maddenin çıplak gözle veya optik araçlarla yan yana fark edilememesi ve mekanik yollarla ayrılamaması sonucu oluşturdukları karışıma çözelti adı verilir. Anorganik kimyada,

Detaylı

5.111 Ders Özeti #23 23.1

5.111 Ders Özeti #23 23.1 5.111 Ders Özeti #23 23.1 Asit/Baz Dengeleri (Devam) Konu: Titrasyon Cuma günü ders notlarından Asidik tampon etkisi: Zayıf asit, HA, protonlarını ortamdaki kuvvetli bazın OH iyonlarına aktarır. Zayıf

Detaylı

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 TAMPON ÇÖZELTİLER Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 Tampon çözeltiler Kimyada belli ph larda çözelti hazırlamak ve bunu uzun süre kullanmak çok önemlidir. Ancak bu çözeltilerin saklanması

Detaylı

ÇÖKTÜRME TİTRASYONLARI (Çöktürmeye Dayanan Volumetrik Analizler)

ÇÖKTÜRME TİTRASYONLARI (Çöktürmeye Dayanan Volumetrik Analizler) ÇÖKTÜRME TİTRASYONLARI (Çöktürmeye Dayanan Volumetrik Analizler) Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ M.DEMİR(ADU) 2009-15-ÇÖKTÜRME TİTRASYONLARI 1 Çöktürme ile, gravimetrik analizlerin

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için,

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için, 1. ( ) ( ) ( ( ) Yukarıda verilen asit baz tepkimesinde asit özellik gösteren maddeler hangileridir? A), 4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, I. ph poh ise OH 1x10 7 II. OH H ise

Detaylı

REDOKS TİTRASYONLARI (çözümlü problemler)

REDOKS TİTRASYONLARI (çözümlü problemler) REDKS TİTRASYNLARI (çözümlü problemler) Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ 009-19-REDKS Örnek 1 İyodu ayarlamak için 0.10 g As tartılmış ve gerekli işlemlerden sonra 18.67 ml

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 ÇOKLU DENGELER -1 ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 Kimyasal tepkimelerin bir çoğu, ortamda birden fazla tür olduğu ve bu türler arasında

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI

1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI ANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr.. Hüseyin ÇELİKKAN 1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI Analitik kimya, bilimin her alanında faydalanılan, maddenin özellikleri hakkında bilgi veren yöntemlerin

Detaylı

BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ

BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ Kütle ölçülerek yapılan analizler gravimetrik analizler olarak bilinir. Çöktürme gravimetrisi Çözeltide analizi yapılacak madde bir reaktif ile çöktürülüp elde edilen

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ - KİMYA BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ - KİMYA BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ - KİMYA BÖLÜMÜ TEMEL KİMYA LABORATUARI 2014 KİMYA LABORATUARLARINDA KULLANILAN MALZEMELER 2 BEHER ERLEN BALON JOJE CAM BALON MEZÜR BÜRET PİPET BAGET SOĞUTUCU

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

TAMPON ÇÖZELTİLER-2. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 12-TAMPON ÇÖZELTİLER-2 1

TAMPON ÇÖZELTİLER-2. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 12-TAMPON ÇÖZELTİLER-2 1 TAMPON ÇÖZELTİLER-2 Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 12-TAMPON ÇÖZELTİLER-2 1 Tampon çözelti Tampon çözelti: Konjuge asit-baz çiftinin bulunduğu ve ph değişmelerine karşı direnç gösteren çözeltilere

Detaylı

Çözelti konsantrasyonları. Bir çözeltinin konsantrasyonu, çözeltinin belirli bir hacmi içinde çözünmüş olan madde miktarıdır.

Çözelti konsantrasyonları. Bir çözeltinin konsantrasyonu, çözeltinin belirli bir hacmi içinde çözünmüş olan madde miktarıdır. Çözelti konsantrasyonları Bir çözeltinin konsantrasyonu, çözeltinin belirli bir hacmi içinde çözünmüş olan madde miktarıdır. 1 -Yüzde ( % ) -Molarite (M) -Molalite (m) -Normalite (N) çözelti konsantrasyonlarını

Detaylı

DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI. Genel Bilgi

DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI. Genel Bilgi DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI Genel Bilgi 1. Çözelti İki ya da daha fazla maddenin herhangi bir oranda bir araya gelerek oluşturdukları homojen karışıma çözelti denir. Diğer bir deyişle, bir maddenin

Detaylı

AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz

AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz 1 AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz Bir taneciğin, aktivitesi, a M ile molar konsantrasyonu [M] arasındaki bağıntı, a M = f M [M] (1) ifadesiyle verilir. f M aktivite katsayısıdır ve birimsizdir.

Detaylı

KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar

KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar AMAÇ: - Moleküler Biyoloji laboratuvarında kullanılan çözeltileri ve hazırlanışlarını öğrenmek. - Biyolojik tamponların kullanım amaçlarını,

Detaylı

SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE

SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE İMYASAL DENGE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 06-İMYASAL DENGE 1 SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE Bileşikler suda, özelliklerine göre az veya çok oranda ayrışarak iyonlaşırlar. İyon içeren

Detaylı

ÜNİTE 9. Çözeltiler. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 9. Çözeltiler. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 9 Çözeltiler Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Çözelti ve çözelti türlerini tanımlayabilecek, Çözünme olgusunu ve çözünürlüğü kavrayacak, Elektrolitleri ve çeşitlerini tanımlayabilecek, Çözelti

Detaylı

5.111 Ders Özeti #21 21.1

5.111 Ders Özeti #21 21.1 5.111 Ders Özeti #21 21.1 AsitBaz Dengesi Bölüm 10 Okunsun Konular: Asit ve Bazların Sınıflandırılması, Suyun Öziyonlaşması, ph Fonksiyonları, Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit İçeren Dengeler. Asit ve

Detaylı

Gravimetrik Analiz & Volumetrik Analiz

Gravimetrik Analiz & Volumetrik Analiz Gravimetrik Analiz & Volumetrik Analiz Kimyasal analiz; bir maddenin bileşenlerini ve/veya bileşenlerin bağıl miktarlarını tayin etmek için yapılan işlem(ler)dir. Analiz Yöntemleri Klasik (Yaş) Yöntemler

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 1 ph KAVRAMI VE HESABI Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 2 ph ın Önemi Sulu çözeltilerde hidrojen iyonu aktivitesi çok önemli bir rol oynar. Kimyada, çözünmüş hidrojen iyonu aktivitesinin ölçüsüne ph denir. ph bir

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1 LABORATUVAR KURALLARI VE ÇÖZELTİ HAZIRLAMA LABORATUVAR KURALLARI 1. Laboratuvar çalışmaları sırasında elbiselerin özellikle yakıcı ve tehlikeli maddelerden korunması için laboratuara önlükle gelinmelidir.

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik)

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) DENEY 4 ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) AMAÇ: Asit baz titrasyon işlemini öğrenmek ve asit-baz titrasyonu ile derişimi bilinmeyen bir asit ve/veya bir baz çözeltisinin derişimini

Detaylı

Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları

Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları 1. Çözelti Hazırlama ve ph S.1.1. Bir atıksu arıtma tesisinde ph ayarlamak için çözeltinin her bir litresine 1 ml 0.05N lik H 2 SO ilavesi yapılması gerekmektedir.

Detaylı

11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, oldukça yorucu ve yoğun 11.sınıf kimya programını başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. LYS de 30 tane kimya sorusunun 10 tanesi 11.sınıf

Detaylı

5. Zn elementinin S elementi ile oluşturacağı. 1. Lityum elementinin kükürt elementi ile oluşturacağı bileşiğin formülü aşağıdakilerden

5. Zn elementinin S elementi ile oluşturacağı. 1. Lityum elementinin kükürt elementi ile oluşturacağı bileşiğin formülü aşağıdakilerden Yukarıdaki tabloda bazı elementlerin oluşturdukları anyon ve katyonların yükseltgenme basamakları verilmiştir. Bu tabloyu kullanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. Lityum elementinin kükürt elementi

Detaylı

4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU)

4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU) 4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU) Ba +2, Ca +2, Sr +2 Bu grup katyonlarının bir grup altında toplanmalarına neden olan ortak özellikleri, amonyak (NH 4 OH) amonyum klorür (NH 4 Cl) tamponu ile

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 1 DENEYİN ADI: ÇÖZELTİLER DENEYİN AMACI: FARKLI DERİŞİMLERDE ÇÖZELTİ HAZIRLAYABİLME TEORİK BİLGİ: Katı, sıvı ve gazların birbirleri içerisinde

Detaylı

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz.

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz. 1. Lavosier yasası nedir, açıklayınız. 2. C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2 H 2 O tepkimesine göre 2,0 g etilenin yeterli miktarda oksijenle yanması sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesi nedir, hesaplayınız. 3.

Detaylı

Biz konsantrasyonun üç çeşit birimini inceleyeceğiz: a) Agırlıkça Yüzde Konsantrasyon: 100 gram çözeltide bulunan madde miktarıdır.

Biz konsantrasyonun üç çeşit birimini inceleyeceğiz: a) Agırlıkça Yüzde Konsantrasyon: 100 gram çözeltide bulunan madde miktarıdır. DENEY 1 ÇÖZELTİ HAZIRLAMA Bir madde ikinci bir medde içersinde molekülleri veya iyonları halinde dağıtıldığında meydana gelen karışıma çözelti adı verilir. İyonları veya molekülleri halinde dağılan maddeye

Detaylı

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE (iyonik türlerin dengeye etkisi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 11-AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE 1 Denge sabitinin tanımında tanecikler arası çekim kuvvetinin olmadığı (ideal çözelti)

Detaylı

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu)

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) 5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) Mg +2 Na + K + Li + Bu gruptaki katyonların hepsini çöktürebilen ortak bir reaktif yoktur. Na, K ve Li alkali metaller grubunun üyeleridir. NH 4 da bileşikleri alkali metal

Detaylı

Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi

Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi Umut ŞAHAR Ege Üniversitesi EgeMikal Çevre Sağlığı Birimi 19.03.2014 Ulusal Biyosidal Kongresi

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 007 KİYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asit Baz Tanımları Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır.

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI Hazırlayan: Hale Sümerkan Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.Đnci Morgil ANKARA 2008 ÇÖZELTĐLER Çözeltiler, iki ya da daha fazla

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

ANALĠTĠK KĠMYA LABORATUVARI KĠM 230

ANALĠTĠK KĠMYA LABORATUVARI KĠM 230 ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ANALĠTĠK KĠMYA LABORATUVARI DENEY FÖYÜ KĠM 230 Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Eren PÜTÜN Laboratuvar Koordinatörü Araş.

Detaylı

CaCO3 + CO2 + H2O. ISI MgCO3 + CO2 + H2O

CaCO3 + CO2 + H2O. ISI MgCO3 + CO2 + H2O 9. SULARDA SERTLİK TAYİNİ 9.1. Sularda Sertlik Çeşitleri Geçici Sertlik (Karbonat Sertliği): Geçici sertlik, kalsiyum ve magnezyum iyonlarının suda çözünmüş olan bikarbonatlarından ileri gelir. Suyun belirli

Detaylı

... ANADOLU L SES 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: ... ANADOLU L SES 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 1. Ca (k) + 2 H + (ag) Ca +2 (ag) + H 2(g) 5 litrelik bir kaba 0,1 mol

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

TAMPONLAR-pH ve pk HESAPLAMALARI

TAMPONLAR-pH ve pk HESAPLAMALARI Genel tanımlamalar TAMPONLAR-pH ve pk HESAPLAMALARI YRD. DOÇ.DR SEDAT MOTOR Tamponlarla ilgili açıklamalara geçmeden önce asit, baz, ph ve pk kavramlarını hatırlayalım. Suda çözündügü zaman (H + ) iyonu

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Doğal sular ve atıksulardaki çözünmüş oksijen (ÇO) seviyeleri su ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal aktivitelere bağımlıdır.

Detaylı

Gravimetri-IV. Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR 20-Gravimetri-04 1

Gravimetri-IV. Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR 20-Gravimetri-04 1 Gravimetri-IV Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 0-Gravimetri-04 1 GRAVİMETRİ PROBLEMLERİ M.DEMİR 0-Gravimetri-04 Örnek 1: İçinde yalnız AgCl ve AgI bulunduğu bilinen 3.0 gramlık örnek gerekli işlemlerden

Detaylı

VOLUMETRİK ANALİZ (Titrimetri)

VOLUMETRİK ANALİZ (Titrimetri) VOLUMETRİK ANALİZ (Titrimetri) Bir çözeltideki madde miktarının konsantrasyonu, ağırlığı veya hacmi bilinen ve ölçümü yapılacak madde ile belirli bir kantitatif reaksiyon verebilen bir başka çözelti (standart

Detaylı

Suyun sertliği geçici ve kalıcı sertlik olmak üzere ikiye ayrılır ve suda sertlik çözünmüş Ca +2 ve Mg +2 tuzlarından ileri gelir.

Suyun sertliği geçici ve kalıcı sertlik olmak üzere ikiye ayrılır ve suda sertlik çözünmüş Ca +2 ve Mg +2 tuzlarından ileri gelir. 1. SU ANALİZLERİ 1.1.Sularda Sertlik Tayini Suyun sağlandığı kaynaklar, yağış suyu, (kar, yağmur vb.) yüzey suyu ( göl, ırmak vb.) deniz suyu ve yer altı suyu (kaynak, kuyu vb) olmak üzere dört grupta

Detaylı

ASİT BAZ TİTRASYONU TEORİ

ASİT BAZ TİTRASYONU TEORİ ASİT BAZ TİTRASYONU AMAÇ Bu deneyde öğrenciler asit-baz titrasyonu ve standart çözelti hazırlamayı öğreneceklerdir. Ayrıca aspirin tableti içindeki asetil salisilik asit yüzdesini ve aspirin çözeltisinin

Detaylı

TEPKİME TÜRLERİ. Yanma Tepkimeleri

TEPKİME TÜRLERİ. Yanma Tepkimeleri TEPKİME TÜRLERİ Yanma Tepkimeleri Yanma, bir maddenin ısı ve ışık çıkararak çok hızlı olarak oksijenle tepkimeye girmesidir. Kağıdın, kömürün, odunun, mumun, doğal gazın yanması gibi Her yanma bir oksitlenmedir;

Detaylı

Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları

Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları 1. Çözelti Hazırlama ve ph S.1.1. Bir atıksu arıtma tesisinde ph ayarlamak için çözeltinin her bir litresine 1 ml 0.05N lik H 2 SO ilavesi yapılması gerekmektedir.

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ DENEYĠN AMACI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN SULU ÇÖZELTĠLERĠNDE ĠYONLARINA AYRIġARAK ELEKTRĠK

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

ANALĠTĠK KĠMYA LABORATUAR FÖYÜ

ANALĠTĠK KĠMYA LABORATUAR FÖYÜ ANALĠTĠK KĠMYA LABORATUAR FÖYÜ ANALĠTĠK KĠMYA LABORATUARI DENEY ÇĠZELGESĠ Hafta Deneyin Adı Tarih 1 Çözelti Hazırlama ve Ayarlama 27.02.2015 2 Asit-Baz Titrasyonu 06.03.2014 3 EDTA Çözeltisi Ġle Titrimetrik

Detaylı

Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması. Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir.

Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması. Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir. 1 ÖRNEKLER Ref: Enstrümantal Analiz ÖRNEK: 1 Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir. a. Yükseltgenme, indirgenme

Detaylı

HEDEF VE DAVRANIŞLAR:

HEDEF VE DAVRANIŞLAR: HEDEF VE DAVRANIŞLAR: 1) Çözünürlük konusuna giriş yapılır ve günlük hayattan örnekler vererek anlaşılmasının sağlanır. 2) Çözünürlüğe etki eden faktörlerin anlatılır ve örneklerle pekiştirilir. 3) Çözünürlüğe

Detaylı

Yöntem Titrant Belirteç Dönüm Noktası Fiziksel / Kimyasal

Yöntem Titrant Belirteç Dönüm Noktası Fiziksel / Kimyasal 1. 1,585 g lık bir deterjan numunesi 100 ml saf suda çözülüyor. Bu numunenin 25 ml si erlene alınıp Mohr metoduyla titre edildiğinde 0,1050 M standart AgNO 3 çözeltisinden 9,40 ml harcanıyor. Numunedeki

Detaylı

Fiziksel Özellikler: Bir maddenin beş duyu organı ile algılanabilen renk, koku, tat, şekil gibi dış yapısındaki özelliklerdir.

Fiziksel Özellikler: Bir maddenin beş duyu organı ile algılanabilen renk, koku, tat, şekil gibi dış yapısındaki özelliklerdir. KİMYASAL DEĞİŞİMLER FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Fiziksel Özellikler: Bir maddenin beş duyu organı ile algılanabilen renk, koku, tat, şekil gibi dış yapısındaki özelliklerdir. Örnek: Çözünürlük, hal

Detaylı

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 11 Asitler ve Bazlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Asit ve baz kavramlarını bilecek, Zayıf asit, zayıf baz, kuvvetli asit, kuvvetli baz kavramlarını tanıyacak, Titrasyon ve ph kavramlarını

Detaylı

KOMPLEKS ASİT BAZ SİSTEMLERİ ASİT KARIŞIMLARI

KOMPLEKS ASİT BAZ SİSTEMLERİ ASİT KARIŞIMLARI KOMPLEKS SİT BZ SİSTEMLERİ SİT KRIŞIMLRI Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ 009-1-KOMPLEKS SİT-BZ 1 İçinde 0.10 M Cl ve 0.080 M bulunan 5 ml çözeltinin 0. M KO ile titrasyonu.

Detaylı

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN KONU ANLATIMI FĐGEN HASRET BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN 1) METAL ĐLE AMETALDEN OLUŞAN BĐLEŞĐKLERĐN METALĐN ADI + AMETALĐN ADI + ÜR EKĐ ***Ametal oksijen ise oksit; azot ise nitrür; kükürt

Detaylı

1 SUDA SERTLİK ve CO2 TAYİNİ 1.SUDA SERTLİK TAYİNİ Suyun sertliği kavramı ile kalsiyum (Ca +2 ) ve magnezyum (Mg +2 ) iyonlarının toplamı anlaşılır ve 1 litre suyun içerdiği Ca ve Mg iyonlarının kalsiyum

Detaylı

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI)

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y Z + T tepkimesinde X ve Y girenler

Detaylı

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar ALKALİNİTE Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar,

Detaylı

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6.

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6. iii İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ ------------------------------------------------------------------- 2. TANIMLAR ------------------------------------------------------------ 2.1. Atom-gram -------------------------------------------------------

Detaylı

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6 Kitata yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

KOMPLEKSLEŞME TİTRASYONLARI

KOMPLEKSLEŞME TİTRASYONLARI KOMPLEKSLEŞME TİTRASYONLARI Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ M.DEMİR(ADU) 2009-16-KOMPLEKSLEŞME TİTRASYONLARI 1 Kompleks oluşumu Basit bileşik Kompleks bileşik Ligand Şelat

Detaylı

KONDÜKTOMETRİK YÖNTEMLER. Ref. Enstrümantal Analiz

KONDÜKTOMETRİK YÖNTEMLER. Ref. Enstrümantal Analiz 1 KONDÜKTOMETRİK YÖNTEMLER Ref. Enstrümantal Analiz Bir elektrolit çözeltisindeki elektrik iletimi, pozitif yüklü taneciklerin katoda, negatif yüklü taneciklerin de anoda göç etmeleri olayıdır. "İletkenlik"

Detaylı

KALSİYUM, MAGNEZYUM VE SERTLİK TAYİNİ

KALSİYUM, MAGNEZYUM VE SERTLİK TAYİNİ KALSİYUM, MAGNEZYUM VE SERTLİK TAYİNİ Bir suyun sertliği içindeki başlıca çözünmüş kalsiyum veya magnezyum tuzlarından ileri gelip, suyun sabunu çökeltme kapasitesidir. Sabun, suda özellikle her zaman

Detaylı

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Alkalinite Alüminyum (Al) Amonyum (NH 4 + ) Anyonlar (Br, F, Cl, NO 2, NO 3, SO 4, PO 4 ) PE veya BC 200 100 Tercihen arazide yapılmalıdır. sırasındaki indirgenme ve oksitlenme reaksiyonları numunede değişikliğe

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir.

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. Bileşiklerin İsimlendirilmesi: 1.METAL-AMETAL(İYONİK ) BİL. İSİMLENDİRİLMESİ

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI KĠMYA TEKNOLOJĠSĠ GRUP 3 ANYONLARI 524KI0041

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI KĠMYA TEKNOLOJĠSĠ GRUP 3 ANYONLARI 524KI0041 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI KĠMYA TEKNOLOJĠSĠ GRUP 3 ANYONLARI 524KI0041 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi,

Detaylı

KÖPÜREN ĐÇECEKLERĐN SIRRINI KEŞFETMEYE VAR MISINIZ???

KÖPÜREN ĐÇECEKLERĐN SIRRINI KEŞFETMEYE VAR MISINIZ??? KÖPÜREN ĐÇECEKLERĐN SIRRINI KEŞFETMEYE VAR MISINIZ??? KONU SEÇĐMĐ Kimyasal Reaksiyonlar KĐMYAYLA ĐLĐŞKĐSĐ Çevremizde farkında bile olmadığımız pek çok kimyasal değişimler olur. Çevremizde her an gerçekleşen

Detaylı

REDOKS REAKSİYONLARI UYGULAMALARI

REDOKS REAKSİYONLARI UYGULAMALARI 1 REDOKS REAKSİYONLARI UYGULAMALARI Ref: Enstrümantal Analiz 1. BATARYALAR Bataryalar, galvanik (veya voltaik) hücrelerin çok önemli bir uygulanma alanıdır. Elektrik, bir galvanik hücrenin çeşitli kısımlarında

Detaylı

Bölüm 14 Çalışma Soruları 8

Bölüm 14 Çalışma Soruları 8 Çözünürlük (100 g suda g tuz) Bölüm 14 Çalışma Soruları 8 8.1) Çözünürlüğün gerçekleşmesi için, çözücü ve çözünen parçacıkları arasındaki moleküller arası çekim kuvvetlerinin, çözünen-çözünen etkileşimlerine

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

DENEY 6. CH 3 COO - + Na + + H 2 O ve

DENEY 6. CH 3 COO - + Na + + H 2 O ve DENEY 6 İLETKENLİK TİTRASYONU İLE KUVVETLİ VE ZAYIF ASİTLERİN ANALİZİ Deneyin Yapılışı: Deney için sırasıyla,5 N HCl;,1 N Asetik asit ve ikisinin de bilinmeyen miktarlarda bulunduğu karışımı,1 N NaOH ile

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI KĠMYA TEKNOLOJĠSĠ GRUP 4 KATYONLARI 524KI0037

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI KĠMYA TEKNOLOJĠSĠ GRUP 4 KATYONLARI 524KI0037 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI KĠMYA TEKNOLOJĠSĠ GRUP 4 KATYONLARI 524KI0037 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR

KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR IN SINIFLANDIRILMASI HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR IN SINIFLANDIRILMASI Karışımlar hangi özelliklerine göre sınıflandırılır? Karışımların sınıflandırılmasında belirleyici olan faktörler nelerdir? Farklı maddelerin

Detaylı

Kimyasal denklemlere dayanan hesaplamaları öğrenerek stokiyometri problemlerini çözebileceksiniz.

Kimyasal denklemlere dayanan hesaplamaları öğrenerek stokiyometri problemlerini çözebileceksiniz. ÜNİTE 5 Kimyasal Reaksiyonlar ve Hesaplamalar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Kimyasal reaksiyonları kavrayarak, kimyasal denklemleri yazabilecek, Kimyasal denklemleri denkleştirebilecek ve denkleştirilmiş

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME LABORATUVARI-I DERSİ OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNİN LİÇİ DENEYİ DENEYİN AMACI: Uygun

BARTIN ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME LABORATUVARI-I DERSİ OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNİN LİÇİ DENEYİ DENEYİN AMACI: Uygun BARTIN ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME LABORATUVARI-I DERSİ OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNİN LİÇİ DENEYİ DENEYİN AMACI: Uygun bir reaktif kullanarak oksitli bakır cevherindeki bakırı

Detaylı

3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ

3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ 3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir. İnsanlar, her ne kadar asetil salisilik asit ve magnezyum hidroksit gibi kimyasal isimlerini

Detaylı