Kulak Burun Boğaz Acilleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kulak Burun Boğaz Acilleri"

Transkript

1 Kulak Burun Boğaz Acilleri Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Epistaksis Epistaksis acil servislerde sıkça karşılaşılan bir durumdur. Solunum havasını nemlendirme ve ısıtma fonksiyonlarına sahip olan burun hem internal hem de eksternal karotis arterden beslenen zengin bir damar yapısına sahiptir. Kanama lokal sebepler veya tüm vücudu ilgilendiren sistemik hastalıklardan dolayı gelişebilir, burnun anteriorundan veya posteriorundan kaynaklanabilir. Epistaksis çoğunlukla kendiliğinde dururken bazen de hayatı tehdit eden durumlara neden olabilir. Anterior kaynaklı olanlar tüm burun kanamalarının % ini oluşturur ve etiyolojide lokal sebepler daha sıktır. Posteriordan kaynaklanan epistaksiste ise sistemik sebepler daha ön plandadır. Gerek kanama miktarının daha fazla olması gerekse de müdahaledeki zorluklar sebebi ile posterior kanamalar daha ciddidir. Müdahale ederken öncelikle etyolojiye yönelik sorgulama ve kanama odağının tespiti gerekir. Anamnezde; kanama miktarı ve süresi, travma veya geçirilmiş burun cerrahisi, enfeksiyon, kanama diatezi, antikoagülan ve antiagregan tedavi kullanımı, hipertansiyon ve diğer sistemik hastalıklar sorgulanır. Hasta serin bir ortamda sakinleştirilir ve başı öne eğik olarak oturtulur. Baş arkaya pozisyonda kanama arkaya olup hasta tarafından yutulabilmektedir. Baş öne eğik pozisyonda ise kanama öne yönlendirilerek gözden kaçması önlenir. Burun sümkürtülerek pıhtılarından temizlenir ve aspiratör yardımı ile burun kavitesi temiz tutulmaya çalışılır, kanamanın tarafı, lokalizasyonu tespit edilmeye çalışılır. Kanama odağı önde tespit edildiğinde burun spekulumu ve bayonet forseps ile topikal anestezik ve vazokonstrüktör emdirilmiş pamuk veya gazlı bezler burun içine sokulur ve her iki burun kanadına dışarıdan baş ve işaret parmaklarıyla on dakikaya kadar basınç tatbik edilir. Kanamanın devam etmesi durumunda burun içi boşaltılır ve tekrar muayene edilir. Kanama odağı tespit edilirse o odak kimyasal olarak konsantre triklor asetik asit, gümüş nitrat veya elektriksel koter ile koterize edilir. Kanama odağı tespit edilemediğinde anterior, yeterli olmazsa ek olarak posterior tamponda uygulanır. Posterior tampon uygulandığında damar yolu açılır, tam kan sayımı, kan grubu tayini, protrombin zamanı, parsiyel tromboplastin zamanı, trombosit sayısı, kanama zamanı, pıhtılaşma zamanı, serum faktör VIII Acil Tıp El Kitabı Murat Salihoğlu, Ömer Sağlam, Yusuf Emrah Eyi 127 1

2 Resim 1. Gümüş nitrat çubuğu düzeylerine bakılır ve gerekirse sıvı replasmanı planlanır. KBB konsültasyonu ile hastanın yakın takibi sağlanır. Kimyasal koterizasyonda port koton ucuna sarılmış pamuğa emdirilmiş kimyasal sıvılar (%50 lik gümüş nitrat AgNO3 veya triklorasetikasit solüsyonları) veya hazır ucunda katı gümüş nitrat bulunan çubuklar hemostazın sağlandığı kanama odağı üzerine ve çevresine mukozada beyazlık oluşturana kadar bastırılarak uygulanır (Resim 1). Aşırı veya iki taraflı uygulamada bölgede nekroz ve septal perforasyon gelişebileceği akılda tutulmalıdır. Aktif kanamalarda ise bipolar elektrokoter kullanılabilir. Ağrılı bir uygulama olduğundan lokal infiltratif anestezi gerekir. Bu uygulama tecrübe gerektirir, nekroz ve septal perforasyondan kaçınılmalıdır. Anterior tampon olarak hekimin hazırladığı antimikrobiyal içerikli pomad veya sıvı vazelin emdirilmiş şerit şeklinde kesilmiş kumaşlar (Resim 2) veya süngerimsi yapıya sahip suyu Resim 2. Antibiyotikli pomad ve sıvı vazelin emdirilmiş gaz şerit tamponlar. içine hapsedip şişen hazır dehidrate merosel tamponlar kullanı- 1282

3 Resim 3. Delikli ve deliksiz merosel tamponlar. Resim 4. Anterior-posterior balon tampon. lır. Merosel tamponlar uygulaması kolay ve daha az travmatik olması sebebi ile tercih edilmelidir. Ticari olarak aynı zamanda tamponlanmış burundan nefes almayı sağlayan kanallı veya kanalsız, çeşitli boylarda ve şekillerde üretilmiştir (Resim 3). Posteriora yakın kanamalarda arkaya uzanıp bu bölgede de bası yapabilecek uzun boyda olanları tercih edilir, alt konkanın medialine ve altına doğru konulur, serum fizyolojik verilerek tampon şişirilir. Kanama kontrol altına alınamazsa şerit şeklinde kesilmiş kumaşlar yeterli ışık ile direkt görüş altında, burun spekulumu ve bayonet forsepsi yardımı ile burun tabanından yukarıya doğru üst üste akordeon tarzında yerleştirilir. Posterior kanamalarda hazır balon tamponlarda mevcuttur. Sadece posteriora veya hem anteriora hem de posteriora bası yapan modelleri vardır (Resim 4). Balonların giriş deliklerinden kanama kontrolü sağlanana kadar 2-3 dakika aralıklarla, kademeli olarak hem ön hem de arka balon şişirilir. Anterior veya posterior tampon 129 3

4 uygulandığında beraberinde profilaktik antibiyotikte başlanmalıdır. Tamponlar burunda 2 ile 3 gün arasında kalır ve KBB hekimi tarafından çıkarılır. Burun Kırıkları Yüze gelen travmalarda en sık zarar gören bölge burundur. Kırığa sebep olan travmalara sıklıkla epistaksis eşlik eder. Burunda eksternal deformite gelişmesi, palpasyonla nazal kemikte krepitasyon olması ve direkt lateral grafilerde fissür hattının görülmesi ile tanı konulur. Müdahale için en uygun zaman ödem gelişmeden, travmadan sonraki ilk bir-iki saattir. Başın yüksektilmesi ve soğuk kompres uygulaması ödem için yararlıdır. Ödem geliştikten sonra deformiteyi değerlendirmek için ödemin geçmesi beklenebilir. Yetişkinlerde 7-10 gün, çocuklarda ise 3-5 gün içinde kemikte kaynama başlayacağından en geç bu süre içinde müdahale edilmelidir. Yetişkinlerde lokal anestezi genellikle yeterli olurken, çocuklarda ise genel anestezi gereklidir. Şekil bozukluğu yapmamış kırıklarda analjezi sağlanması yeterlidir. Şekil bozukluğu olanlar epistaksise müdahale edildikten sonra KBB hekimine yönlendirilmelidir. Travmadan sonra gelişen ve düzelmeyen burun tıkanıklığında septal hematom, berrak renkli akıntıda ise BOS kaçışının eşlik ettiği rinore olabileceği akılda tutulmalıdır. Septal hematom direkt bakıda septal bölgede mavimsi bir kese şeklinde görülür, septal kıkırdak ile mukoperikondrium arasında hematom birikmesidir. Tedavi edilmezse apse ve septal bölgede nekroz gelişir. Septal hematom üzerinden küçük bir insizyon ile hematom boşaltılır ve yeniden gelişmemesi için anterior tampon uygulanır. BOS kaçağında BT sisternografi yapılabileceği gibi acil şartlarında basit bir şekilde rinore sıvısında glukoz ölçümü (30 mg/dl üzerindeki değerler BOS u destekler) ve halo testi (filtre kağıdı üzerine damlatıldıktan sonra BOS kanı çevreleyen şeffaf bir halka görünümü verir) yapılarak da tanı konulmaya çalışılabilir. Tespit edildiğinde BT tetkiki ve beyin cerrahisi konsültasyonu gerekir. Burunda Yabancı Cisim Genellikle çocuklarda ve mental retarde kişilerde görülür. Tek taraflı kanama ve pürülan burun akıntısında akla gelmelidir. Ko

5 opere hastalarda acil serviste çıkarılırlar. Burun içine dekonjestan ve topikal anestezik uyguladıktan sonra temel prensip küret yardımı ile arkasına geçerek yabancı cismi öne ve dışarı çekmek veya direkt alligatör forceps ile yakalayıp burun dışına çıkarmaktır. Buruna kaçan küçük piller kimyasal yanıklara, nekroz, septal perforasyon ve ağrıya neden olabileceği için hemen çıkarılmalıdır. Diğer yabancı cisimlerde uzun süre burunda kaldığında etraflarında kalsiyum ve magnezyum partikülleri biriktirerek enfeksiyon ve burun taşı oluşumuna neden olabilir. Başarısız olunduğunda veya kanama gerçekleştiğinde KBB uzmanı ile konsülte edilmelidir. Kulak Yabancı Cisimleri Çocuklar sıklıkla oyun maksatlı olarak silgi, kalem ucu, bakla ve nohut gibi cisimleri kulaklarına sokarlar. Küçük böcek ve sineklerde farkında olunmadığında kulak kanalına girebilir ve larvalar oluşturabilir. Vejetatif cisimler bir süre sonra nemle şişer ve dış kulak yolunu iyice tıkar. Aynı zamanda gelişen enfeksiyon ile dış kulak yolunda artacak ödemde geciken vakalarda yabancı cisimlerin çıkarılmasını güçleştirir. Bu sebeple erken müdahale önerilir. Kulak zarına ve kemikçiklere zarar vermediği düşünülen, dış kulak yolunun dışına yakın yerleşimli olan (dış kulak yolu 1/3 lateralinde), kenarlarından arkası görülebilen yabancı cisimler bir küret yardımı ile arkasına geçilerek çıkarılabilir. Bu amaçla direkt tutup dışarı çıkarmak için bayonet ve forsepslerde kullanılabilir. Yabancı cisim böcek ise alkol, gliserin veya lidokain (%2) dış kulak yoluna dökülür ve canlı hareketsiz hale getirilir veya öldürülür, sonrasında çıkarılmaya çalışılır. Yabancı cismin daha da derine kaçması veya çıkarılmada güçlük olması durumunda KBB konsültasyonu istenmelidir. Fasial Paralizi Fasial paralizi fasial sinirin etkilenmesi ile yüz kaslarının hareketinde zayıflama veya kayıp şeklindedir. Tespit edildiğinde öncelikle santral ve periferik ayırımı yapılmalıdır. Alında frontal kasın fonksiyonel olması, kaşlarını kaldırabilmesi santral patolojileri akla getirir ve nöroloji uzmanınca değerlendirilmesi gerekir. Periferik fasial paralizide etiyoloji sıklıkla (%40-70) idiyopatik

6 tir ve Bell paralizi olarak isimlendirilir. Diğer sık sebepler arasında enfeksiyonlar ve travmalar vardır. Bilateral fasial paralizilerde sistemik ve metabolik hastalıklar araştırılmalıdır. Bell paralizileri %70-80 oranında kendiliğinden iyileşir. Sıklıkla viral etkenler ve inflamasyona bağlı olduğu düşünüldüğünden glukokortikosteroidler ve antiviral ilaçlar ile tedavi edilirler. Nörofizyolojik testler ve etiyolojide görüntüleme yöntemleri için nöroloji ve KBB polikliniklerine yönlendirilirler. Ani işitme Kaybı Etyolojisi halen çok iyi bilinmeyen önemli KBB acillerindendir. 72 saat içinde birbirini takip eden 3 frekansta, en az 30 db nörosensöriyel işitme kaybı gelişmesi şeklinde tarif edilir. Çoğunlukla idiyopatiktir. Enfeksiyöz (kabakulak, herpes virüs, vs.), vasküler, otoimmün, nörolojik (beyin sapı iskemisi, multiple skleroz, vs.), metabolik (diabet, böbrek yetmezliği vs.) ve neoplastik (akustik nörinom, lösemi, vs.) gibi birçok sebebe bağlı gelişebilir. Karışabileceğinden dış kulak yolunda buşon, yabancı cisim ve enfeksiyon varlığı değerlendirilir. İdiyopatik olanlarda hastalığın tespiti sonrası tedaviye erken başlamak önemlidir. Acil şartlarında diapozon ile Rinne ve Weber testleri yapılabilir (Resim 5). Resim 5. İşitmenin değerlendirileceği diyapozon Weber testinde diapozon titreştirildikten sonra başta orta hatta konulduğunda, iletim tipi işitme kaybında ses işitmeyen kulağa, nörosensöriyel tip işitme kaybında ise sağlam kulağa lateralize olur. Rinne testinde iletim tipi işitme kaybında mastoid bölgede ses kaybolduktan sonra dış kulak yolu önüne koyulduğunda işitme süresi normal tarafa göre kısalır. Tedavide glukokortikoidler, 132 6

7 vazodilatatörler ve hiperbarik oksijen tedavisi önemli yer tutar. KBB konsültasyonu gerekir. Travmatik kulak Zarı Perforasyonu Dış kulak yolu, kulak zarını çoğu zaman travmanın direkt etkilerden korur. Bununla birlikte bazı durumlarda direkt veya blast etkili travmalardan kulak zarı etkilenir ve perforasyon gelişebilir. Perforasyon kenarları düzensiz ve hemoraji odakları içerir. Genelde küçük perforasyonlar enfeksiyondan korunma yöntemleri ile kendiliğinden kapanır. Büyük ve kenarları içe veya dışa dönen perforasyonlarda ise mikroskop altında perforasyon kenarları düzeltilerek, perforasyon üzerine uygun boyutlarda şekillendirilmiş steril bir kağıt yama şeklinde konulur. Enfeksiyon şüphesinde antibiyotik başlanır. Hastalar KBB hekimine yönlendirilir. Dış Kulak Yolu Enfeksiyonu Yaz aylarında yüzme ve dış kulak yolunun (DKY) yabancı cisimlerle karıştırılması sonrası sıklıkla gelişir. Aurikula hareketleri ve DKY ağrılıdır. Ödem ve sekresyona bağlı kulak zarı görüntülenemeyebilir. DKY öncelikle tedavi öncesi temizlenmelidir. Alüminyum subasetat emdirilmiş gaz tamponlar dış kulak yoluna kanalı açık tutacak şekilde konulur, 24 saat üzerine alüminyum subasetat damlatılmaya devam edilerek ödem geriletilir. Sık aralıklarla antibiyotikli damlalar ve %4 borik asit içerikli antiseptik solüsyonlar ile tedavi edilir. Eşlik eden otitis media, perikondrit, tedaviye dirençli vakalarda antipsödomonas etkili oral veya sistemik antibiyotikler verilir. Diabetes mellitus ve immün sistemin baskılandığı enfeksiyonun ilerlemesi vakalarında (nekrotizan otitis eksterna, malign otitis eksterna, kafatası tabanı osteomyeliti) hospitalizasyon gerekir. Derin Boyun Enfeksiyonları Kötü hijyen, oral mukoza, baş ve boyun cildi bütünlüğünün bozulması, diş ve diş eti hastalıkları, tiroiditler, konjenital baş ve boyun kist ve fistüllerinin enfekte olması ile yüzeyel veya derin boyun bölgelerinde lenfadenit, sellülit veya apse formasyonu gelişebilir. Mevcut tablo hızla kötüleşir. İnternal juguler ven trombozu, karotis rüptürü, mediastinit gelişebilir, sonuçlar ölümcül 133 7

8 olabilir. Hastalar hospitalize edilmeli ve damar yolu açılmalıdır. Tedavide hava yolunun açıklığı önemlidir. Bası ile solunum yolları daraldığında entübasyon veya trismus varlığında trakeotomi açılmalıdır. Apse varlığında mutlaka drene edilmelidir, kültür örneği alınmalıdır, antibiyotik tedavisi paranteral yolla verilmelidir. Β-laktamaz üreten antibiyotikler, penisilin allerjisinde klindamisin veya siprofloksasin tercih edilir. Kültür sonucuna göre gerekirse tedavi değiştirilir. Kaynaklar 1. Baliga SD, Urolagin SB. Transnasal Fixation of NOE Fracture: Minimally Invasive Approach. J Maxillofac Oral Surg Mar; 11(1): Kim HY, Kim SR, Park JH, Han YS. The usefulness of nasal packing with vaseline gauze and airway silicone splint after closed reduction of nasal bone fracture. Arch Plast Surg Nov;39(6): Kim SH, Lee SH, Cho PD. Analysis of 809 facial bone fractures in a pediatric and adolescent population. Arch Plast Surg Nov; 39(6): Mudunuri RK, Murthy MA. The Treatment of Spontaneous Epistaxis: Conservative vs Cautery. J Clin Diagn Res Nov; 6(9): Spielmann PM, Barnes ML, White PS. Controversies in the specialist management of adult epistaxis: an evidence-based review. Clin Otolaryngol Oct; 37(5): Barnes ML, Spielmann PM, White PS.Epistaxis: a contemporary evidence based approach. Otolaryngol Clin North Am Oct; 45(5): Schmidt H. Foreign bodies in ENT medicine. HNO Sep;60(9): Falcon-Chevere JL, Giraldez L, Rivera-Rivera JO, Suero-Salvador T. Critical ENT skills and procedures in the emergency department. Emerg Med Clin North Am Feb; 31(1): Baysal E, Tunç O, Baglam T, Durucu C, Oz A, Karatas ZA, Polat M, Celenk F, Mumbuc S, Kanlikama M. Systemic steroid versus combined systemic and intratympanic steroid treatment for sudden sensorineural hearing loss. J Craniofac Surg Mar; 24(2): Vijayendra H, Buggaveeti G, Parikh B, Sangitha R. Sudden sensorineural hearing loss: an otologic emergency. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg Mar; 64(1): Ishinaga H, Otsu K, Sakaida H, Miyamura T, Nakamura S, Kitano M, Tenpaku H, Takao M, Kobayashi M, Takeuchi K. Descending necrotizing mediastinitis from deep neck infection. Eur Arch Otorhinolaryngol Mar; 270(4): Boscolo-Rizzo P, Stellin M, Muzzi E, Mantovani M, Fuson R, Lupato V, Trabalzini F, Da Mosto MC. Deep neck infections: a study of 365 cases highlighting recommendations for management and treatment. Eur Arch Otorhinolaryngol Apr; 269(4):

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

EPİSTAKSİS Genel bilgiler Klinik Bulgular Tedavi

EPİSTAKSİS Genel bilgiler Klinik Bulgular Tedavi EPİSTAKSİS Genel bilgiler Kulak burun boğaz acillerinin en sık görülen nedenlerindendir. Basit kanama ve sızıntıdan hayatı tehdit edebilecek burun kanamalarına kadar değişik şiddette görülür. Travma, inflamasyon,

Detaylı

KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ

KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen: Düzenleyen: Hem. Müjde DEĞER Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

OBSTRÜKTİF NAZAL PATOLOJİLER

OBSTRÜKTİF NAZAL PATOLOJİLER OBSTRÜKTİF NAZAL PATOLOJİLER Burun yüzümüzün en uç noktasında yerleşmiş, yüz karakteristiğimizin önemli unsurlarından olan bir organdır. Fonksiyonları bakımından da çok daha önemli bir organımızdır. Burnun

Detaylı

AKUT BAKTERİYEL SİNÜZİT. ÇOCUKLARDA BURUN ve SİNÜS HASTALIKLARI AKUT BAKTERİYEL SİNÜZİT. Patofizyoloji. Patofizyoloji. Patofizyoloji 03.02.

AKUT BAKTERİYEL SİNÜZİT. ÇOCUKLARDA BURUN ve SİNÜS HASTALIKLARI AKUT BAKTERİYEL SİNÜZİT. Patofizyoloji. Patofizyoloji. Patofizyoloji 03.02. AKUT BAKTERİYEL SİNÜZİT ÇOCUKLARDA BURUN ve SİNÜS HASTALIKLARI Dr. Vedat DAĞ F.Ü. Hastanesi Acil ABD Rhinosinusitis burun ve sinüslerin her ikisini de içeren enfeksiyonlar için kullanılan bir terimdir.

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Oftalmolojik Aciller Ophthalmologic Emergencies Müge Gülen 1, Mehmet Oğuzhan Ay 2, Akkan Avcı 2, Selen Acehan 2, Ferhat İçme 3 1 Eskişehir Yunus

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BEZM-İ ALEM VALİDE SULTAN VAKIF GUREBA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II. KBB KLİNİĞİ Şef: Doç.Dr.

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BEZM-İ ALEM VALİDE SULTAN VAKIF GUREBA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II. KBB KLİNİĞİ Şef: Doç.Dr. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BEZM-İ ALEM VALİDE SULTAN VAKIF GUREBA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II. KBB KLİNİĞİ Şef: Doç.Dr. Orhan Gedikli EKSTERNAL DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ SONRASI REKÜRREN EPİFORA OLGULARINDA

Detaylı

GÖZ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2011

GÖZ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2011 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2011 Derleyenler: Düzenleyenler: Doç. Dr. Gamze MEN Hem. Narin ÖZÇİFTÇİ Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

ENDOSKOPİK ENDONAZAL DAKRİOSİSTORİNOSTOMİ AMELİYATI SONUÇLARIMIZ VE BAŞARI DEĞERLENDİRİLMESİ. ( Uzmanlık Tezi ) Dr. ÖZLEM SAATCİ T.

ENDOSKOPİK ENDONAZAL DAKRİOSİSTORİNOSTOMİ AMELİYATI SONUÇLARIMIZ VE BAŞARI DEĞERLENDİRİLMESİ. ( Uzmanlık Tezi ) Dr. ÖZLEM SAATCİ T. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KBB KLİNİĞİ Şef: Doç.Dr. Mehmet Külekçi ENDOSKOPİK ENDONAZAL DAKRİOSİSTORİNOSTOMİ AMELİYATI SONUÇLARIMIZ VE BAŞARI DEĞERLENDİRİLMESİ ( Uzmanlık

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

MAKSİLLER SİNÜSÜN ODONTOJEN AÇILIMI VE TEDAVİLERİ

MAKSİLLER SİNÜSÜN ODONTOJEN AÇILIMI VE TEDAVİLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı MAKSİLLER SİNÜSÜN ODONTOJEN AÇILIMI VE TEDAVİLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Moumin NTELİ CHOUSEİN Danışman Öğretim

Detaylı

Deri Hastalıkları: Leke

Deri Hastalıkları: Leke Deri Hastalıkları: Cilt Alerjileri Egzama, Selülit, Sedef Hastalığı, Cilt Çatlakları, Akne, Zona, Çiller, Kırışıklık, Leke ve Sivilce İzleri, Vitiligo,, Çıban, Cilt Kanseri, Kurdeşen, Kellik, Nasır, Saçkıran,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI

SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI 2012 1 İDARİ KOORDİNASYON Uzm. Dr. Hasan ÇAĞIL Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Uzm. Dr. İ. Ahmet ÇAKIR Uzm. Dr. Orhan KOÇ Dr. İsmail KAYA Gültekin BAYRAKTAR

Detaylı

Birinci basamakta yara ve yanık bakımı Wound and burn management in primary care

Birinci basamakta yara ve yanık bakımı Wound and burn management in primary care Smyrna Tıp Dergisi 53 - Smyrna Tıp Dergisi Derleme Birinci basamakta yara ve yanık bakımı Wound and burn management in primary care Oktay Sarı 1, Tamer Onar 2, Ümit Aydoğan 1 1 Yrd.Doç.Dr., Gülhane Askeri

Detaylı

DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR

DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR Deri insan vücudunun en büyük organıdır. İç organlar ile dış çevre arasında bir bariyer işlevi görür. Dış ortamda bulunan birçok mikroorganizma ve toksinle sürekli ilişki

Detaylı

LARENJEKTOMĐ REHBERĐ. Sayfa 1

LARENJEKTOMĐ REHBERĐ. Sayfa 1 LARENJEKTOMĐ REHBERĐ Düzenleyenler: Dr. Đrfan YORULMAZ Dr. Hazan BAŞAK Dr. Çiler TEZCANER Dr. Süha BETON Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Sayfa 1

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

BaĢ Ve Boyun Yaralanmaları

BaĢ Ve Boyun Yaralanmaları BaĢ Ve Boyun Yaralanmaları KAFATASI VE YÜZ Ne kadar küçük boyutta olursa olsun, sporcunun kafatasına alacağı travmada ilk olarak hava yolunun açıklığı kontrol edilmelidir. Kafatasında ve yüzde çok fazla

Detaylı

ANİ İŞİTME KAYBINDA GÜNCEL YAKLAŞIM VE TEDAVİ

ANİ İŞİTME KAYBINDA GÜNCEL YAKLAŞIM VE TEDAVİ ANİ İŞİTME KAYBINDA GÜNCEL YAKLAŞIM VE TEDAVİ Current Management of Sudden Sensorineural Hearing Loss Mete Kaan BOZKURT, Çağdaş ELSÜRER, Kadriye ERKAN ÖZET Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun

Detaylı

BOYUN KİTLELERİNE YAKLAŞIM

BOYUN KİTLELERİNE YAKLAŞIM BOYUN KİTLELERİNE YAKLAŞIM Boyun kitlelerinin ayırıcı tanısı çok geniş bir hastalıklar spektrumunun tanısı ve tedavisi konusunda detaylı bir bilgi sahibi olmayı gerektirir. Boyunda kitle ile başvuran hastalara

Detaylı

KISIM KANAMA VE ŞOK. Bölüm 10 Kanama Kontrolü Bölüm 11 Şok

KISIM KANAMA VE ŞOK. Bölüm 10 Kanama Kontrolü Bölüm 11 Şok KISIM KANAMA VE ŞOK Bölüm 10 Kanama Kontrolü Bölüm 11 Şok Kanama Kontrolü KANAMANIN ÖNEMİ GİRİŞ Kanama tartışmasız belli başlı acil sorunlardan biridir. ATT kanama olduğunu mutlaka belirleyebilmeli -dış

Detaylı

T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I

T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I DAMAR CERRAHİSİNDE ACİL DURUMLAR Editör: Prof. Dr. Fatih Ata Genç T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I DAMAR CERRAHİSİNDE ACİL DURUMLAR Yayına Hazırlayan: Prof.Dr. Fatih Ata Genç Türk

Detaylı

Dr. Demet Coşkun HAVAYOLU AÇIKLIĞININ SAĞLANMASI

Dr. Demet Coşkun HAVAYOLU AÇIKLIĞININ SAĞLANMASI HAVAYOLU AÇIKLIĞININ SAĞLANMASI Dr. Demet Coşkun ANATOMĐ Solunum yolları, ağız ve burun deliklerinden başlayıp alveollerin girişinde sonlanır (Resim 1). Ağız, burun, farinks ve larinks üst solunum yolunu

Detaylı

DALAĞIN CERRAHİ HASTALIKLARI Op.Dr.Oğuzhan Karatepe DALAĞIN EMBRİYOLOJİSİ

DALAĞIN CERRAHİ HASTALIKLARI Op.Dr.Oğuzhan Karatepe DALAĞIN EMBRİYOLOJİSİ DALAĞIN CERRAHİ HASTALIKLARI Op.Dr.Oğuzhan Karatepe Dalağın Embriyolojisi Dalağın Anatomisi Dalağın Histolojisi Dalağın Fonksiyonları Splenektomi Sonrası Dönem ve Splenektomi Komplikasyonları. Açık Splenektomi

Detaylı

Çocuk Ürolojisi Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kitabı. Editörler Erim Erdem Aykut Kefi

Çocuk Ürolojisi Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kitabı. Editörler Erim Erdem Aykut Kefi Çocuk Ürolojisi Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kitabı Editörler Erim Erdem Aykut Kefi Reflü ve Üriner Enfeksiyon Üreteroneosistostomi Dr. Tayfun Oktar, Dr. Ömer Acar, Dr. Orhan Ziylan 3 Vezikoüreteral

Detaylı

G R fi MSEL BRONKOSKOP KURSU 22 Haziran 2006, Perflembe, 13:00 17:30

G R fi MSEL BRONKOSKOP KURSU 22 Haziran 2006, Perflembe, 13:00 17:30 22-25 Haziran 2006 Sheraton Çeflme Hotel G R fi MSEL BRONKOSKOP KURSU 22 Haziran 2006, Perflembe, 13:00 17:30 Kurs Sorumlular Prof. Dr. Mustafa Yaman Prof. Dr. Turhan Ece Doç. Dr. Sedat Alt n BRONKOSKOPİNİN

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları İçindekiler VII. Üriner sistem travmaları 7.1 Böbrek travmaları //M.İrfan DÖNMEZ, Kubilay İNCİ 7.1.1 Klinik tablo 7.1.2 Sınıflandırma 7.1.3 Evrelendirme 7.1.4 Tedavi 7.1.5 Komplikasyonlar 7.2 Üreter yaralanmaları

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİNDE YENİDOĞAN MUAYENESİ ve TAKİBİ

AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİNDE YENİDOĞAN MUAYENESİ ve TAKİBİ AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİNDE YENİDOĞAN MUAYENESİ ve TAKİBİ GİRİŞ Aile hekiminin hasta popülasyonunda çocuk yaş grubu önemli yer tutmaktadır. Her aile hekiminin çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda yeterince

Detaylı