STEREO HAVA FOTOĞRAFLARINDAN DOĞRUSAL ÇİZGİLERİN OTOMATİK EŞLENMESİ VE GERİ-ÇATIMI İÇİN ÇİFT-TABANLI YENİ BİR YAKLAŞIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STEREO HAVA FOTOĞRAFLARINDAN DOĞRUSAL ÇİZGİLERİN OTOMATİK EŞLENMESİ VE GERİ-ÇATIMI İÇİN ÇİFT-TABANLI YENİ BİR YAKLAŞIM"

Transkript

1 STEREO HAVA FOTOĞRAFLARINDAN DOĞRUSAL ÇİZGİLERİN OTOMATİK EŞLENMESİ VE GERİ-ÇATIMI İÇİN ÇİFT-TABANLI YENİ BİR YAKLAŞIM A. Ö. Ok a *, J. D. Wegner b, C. Heipke b, F. Rottensteiner b, U. Sörgel b, V. Toprak a a Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri, 06531, Ankara, Türkiye - (oozgun, b Hannover Üniversitesi, Fotogrametri ve Jeoinformasyon Enstitüsü, 30167, Hannover, Almanya - (wegner, heipke, rottensteiner, Komisyon III, WG III/4 ANAHTAR SÖZCÜKLER: Stereo Hava Fotoğrafları, Görüntü, sal Çizgiler, Üç Boyutlu Geri-Çatım ÖZET: Bu çalışmada, stereo hava fotoğraflarından elde edilen iki boyutlu çizgilerin otomatik olarak eşlenmesi ve geri-çatımı amacıyla kullanılabilecek yeni bir yaklaşım geliştirilmiştir. Stereo görüntülerden elde edilen çizgiler öncelikle çift-tabanlı olarak eşleştirilmiştir. Çift-tabanlı eşlemenin bir sonucu olarak meydana gelen çoklu-eşleme hatalarının büyük bir kısmı yeni geliştirilen yinelemeli bir son-işleme yöntemi ile başarılı bir şekilde temizlenmiştir. Geliştirilen yaklaşımın performansı Almanya dan seçilen dört farklı test alanında değerlendirilmiş, tüm test alanları için %98 ve üzeri doğru eşleme seviyelerine ulaşılmıştır. Test alanlarından elde edilen performans değerleri incelendiğinde, geliştirilen yaklaşımın otomatik görüntü eşleme açısından oldukça başarılı ve sağlam olduğu anlaşılmaktadır. 1. GİRİŞ Stereo hava fotoğraflarından elde edilen doğrusal çizgilerin otomatik eşleme yöntemleri kullanılarak eşleştirilmesi sonucu üretilebilecek detaylar 3-boyutlu nesne çıkarımı, havai nirengi işleminin yapılması ve/veya iyileştirilmesi, görüntü çakıştırma gibi çok farklı amaçlara hizmet edebilmektedir. Ancak ultra yüksek çözünürlüklü (6 8 cm) hava fotoğraflarından doğrusal çizgilerin otomatik olarak eşlenmesi; stereo görüntülerdeki farklı perspektif geometrileri, elde edilen doğrusal çizgilerin uç noktalarının çakışmaması, uygulanabilecek geometrik koşulların güvenilir olmaması, çizgilerin tampon bölgelerinde bulunan radyometrik değerlerin benzerliği, tekrarlanan örüntü ve desenler vb. çok farklı nedenlerden dolayı oldukça zor bir problemdir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar incelendiğinde stereo görüntülerde doğrusal çizgilerin otomatik olarak eşlenmesi probleminin henüz çözülemediği ve sadece belirli özellikteki görüntülerle sınırlı kaldığı sonucu ortaya çıkmaktadır (Ok vd., 2010). Bunun temel nedeni ise farklı çekim geometrilerinde elde edilmiş çizgilerin eşlenmesi sırasında uygulanabilecek olan koşul ve/veya ölçütlerin oldukça sınırlı sayıda olmasıdır. Örneğin, Zhang (2005) doğrusal kenarlara ait temel geometrik koşulları incelemiş ve bu koşulların perspektif geometri ve görüntü çekim anında oluşan etkenlerden dolayı güvenilir olmadığını belirtmiştir. sal kenarların her iki yanında tanımlanan tampon bölgeler içine düşen radyometrik bilgilerden üretilebilecek çeşitli koşullarda detaylı olarak incelenmiştir. Örneğin, Schmid ve Zisserman (1997) tampon bölgeler içine düşen radyometrik değerlerin her iki görüntüdeki korelâsyonunu incelemiş, kısa ve uzun bindirmeli görüntüler için farklı hesaplama yöntemleri geliştirmiştir. Tampon bölgelere ait çeşitli renk ve kroma bilgileri de çalışmalarda sıkça yer almış ve detaylı olarak incelenmiştir (Scholze vd., 2000; Zhang ve Baltsavias, 2000, Herbert vd., 2005). Bir başka çalışmada, Wang vd. (2009) çizgilerin her iki yanında bulunan tampon bölgelerdeki gradyan yönelimini dikkate alan yeni bir yöntem geliştirmiş ve doğrusal çizgilerin yakın-çekim görüntülerinde eşlenmesi ile ilgili başarılı sayılabilecek sonuçlar elde etmiştir. Fakat günümüze kadar geliştirilen tüm koşullar incelendiğinde, tanımlanan koşulların hiçbirinin hava fotoğraflarında karşılaşılan tekrarlanan örüntü ve desenler problemini, tampon bölgelerden elde edilen bilgilerin çok benzer karakteristiğe sahip olmasından dolayı çözemediği anlaşılmaktadır (Şekil 1). Bu nedenle, örneğin, Schmid ve Zisserman (1997) ın çalışmasının güvenilirliği ve sağlamlığı, eşleme işlemi sonunda ortaya çıkan çoklu-eşleme problemini çözmek için uyguladıkları epipolar sıralama koşulundan gelmektedir. Fakat bu koşul her ne kadar problemi çözer gibi gözükse de, doğası gereği iki farklı problemi yaratmaktadır; (i) özellikle bina gibi nesnelere ait nispeten ince sayılabilecek doğrusal detayların eşlenmesini imkânsız hale getirmekte ve (ii) görülemeyen alanlarda oluşması muhtemel eşleme hatalarına karşı bir çözüm üretememektedir. Sonuç olarak, bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaların neredeyse tamamında stereo görüntülerde bire-bir çizgi eşleme için geliştirilmiş çeşitli ölçüt ve koşullar kullanmış, çizgilerin birbirleriyle olan ilişkileri dikkate alınmamıştır. Ancak, eşleme işlemi sırasında bu ilişkilerin dikkate alınması çok çeşitli yeni koşulların tanımlanmasına izin vermekte ve gerçekleştirilen eşleme işleminin kalitesini ve performansını arttırmaktadır. Bu çalışmada, stereo hava fotoğraflarından elde edilen iki boyutlu çizgilerin otomatik olarak eşlenmesi ve geri-çatımı amacıyla kullanılabilecek yeni bir yaklaşım geliştirilmiştir. Stereo görüntülerden elde edilen çizgiler öncelikle çift-tabanlı olarak eşleştirilmiştir (Ok vd., 2010). Fakat çift-tabanlı eşleme yöntemi, kullanılan hava fotoğraflarının ultra yüksek çözünürlüklü doğası gereği her iki görüntüde de oluşabilecek bire-bir eşleme problemlerini tam olarak çözememektedir. Bu nedenle bu çalışmada, oluşması muhtemel çoklu-eşleme problemlerin çözülmesinde etkili olarak kullanılabilecek yeni bir yinelemeli son-işleme yöntemi geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntem üç yeni ölçüt (Daisy, Mükerrer ve Çift-Tabanlı Benzerlik) kullanmakta ve çoklu-eşleme problemlerinin çözümünde bu ölçütleri yinelemeli olasılık yöntemiyle bütünleştirmektedir. Yöntem sonucunda stereo görüntü çiftlerinde bire-bir eşlemeleri yapılan doğrusal çizgilerin üç boyutlu geri-çatımı fotogrametrik uzaysal düzlem kesişimi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.

2 Şekil 1. Tekrarlanan örüntü ve desenler 2. YÖNTEM 2.1 sal Kenar Tespiti ve Çift-Tabanlı Bu çalışmada, doğrusal çizgilerin çift-tabanlı olarak eşlenmesi için yeni bir yöntem kullanılmıştır (Ok vd., 2010). Burada, yöntemin ana kısımlarından kısaca bahsedilmiş, detaylarına ise girilmemiştir. Kısaca yöntem iki temel adımdan oluşmaktadır; (i) doğrusal kenar tespiti, (ii) elde edilen kenarların stereo görüntülerde çift-tabanlı olarak eşlenmesi. İlk aşamada stereo hava fotoğrafları bağımsız olarak ele alınmış ve görüntü işleme yöntemleri kullanılarak iki boyutlu doğrusal kenarlar çıkartılmıştır. Bu işlem sırasında literatürde var olan çalışmalardan farklı olarak hava fotoğraflarının doğasında bulunan çok-bant bilgisi her aşamada (ön-işleme, kenar bulma vb.) efektif olarak kullanılmış ve iki boyutlu kenarlar güncel bir doğrusal nesne çıkarıcı olan temel bileşenler analizi ile üretilmiştir. İkinci aşamada, stereo görüntülerden elde edilen doğrusal çizgiler, yeni bir çift-tabanlı (pair-wise) ilişkisel yöntem geliştirilerek eşleştirilmiştir. Sonuçta, stereo görüntülerdeki çift-tabanlı eşlemeler bir epipolar, üç geometrik, iki fotometrik, bir korelasyon ve bir spatiogram olmak üzere toplam 8 adet koşulun ağırlıklı benzerlik kriterine göre değerlendirilmesi sonucunda belirlenmiştir. Bütün koşullar ayrı ayrı 0 ile 1 değer aralığına normalize edilmiş ve değerlendirme sırasında ağırlıklar eşit olarak dağıtılmıştır. Bu değerlendirme sonucunda ilk görüntüden oluşturulan her bir çizgi çifti için en benzer çiftler diğer görüntüde belirlenmiştir. Çift-tabanlı eşlemenin bir sonucu olarak aynı çizgi üzerinde birden fazla eşleme gerçekleşebilmektedir. Yapılan inceleme ve analizler sonucunda, çift-tabanlı eşleme sonucunda meydana gelen çoklu-eşlemelerin genellikle birbirine çok yakın olarak çıkarılan ve hemen hemen aynı yönelime sahip olarak bulunan çizgiler üzerinde yoğunlaştığı anlaşılmıştır. Bu da yine, Şekil 1 de örnekleri verilen problemle (tekrarlanan örüntü ve desenler) doğrudan ilgili olup, iki temel nedenden dolayı oluşmaktadır; (i) birbirine çok yakın konumlanmış ve aynı nesneye (bina, yol vb.) ait olan çizgilerin çok benzer çift-tabanlı karakteristikleri bulunmakta, ve (ii) çift-tabanlı eşleme sırasında kullanılan koşulların testi sırasında kullanılan esnek eşik değerleri sonucu, birbirine çok yakın bulunan çizgiler bu eşik değerlerini kolaylıkla sağlayabilmektedirler. Bu nedenle, bu çalışmada, oluşan bu sorunları çözmek amacıyla yeni bir yinelemeli son-işleme yöntemi geliştirilmiştir. Yöntem, en benzer çizgilerin bulunması aşamasında geliştirilen üç yeni ölçütü kullanmaktadır. (i) Birinci ölçüt, Tola vd. (2010) tarafından alan-tabanlı görüntü eşleme amacıyla geliştirilmiş olan Daisy ölçütünü temel almakta ve bu ölçütü çizgilerin tampon bölgelerindeki gradyan yönelimlerinin hesaplanması için kullanmaktadır. Orijinal Daisy ölçütü nokta bazlı olduğundan, bu çalışmada ölçüt, doğrusal nesnelerin tampon bölgelerinde gradyan yönelimini hesaplamaya uygun hale getirilmiştir. (ii) İkinci ölçüt olan Mükerrer ise tüm çifttabanlı eşlemelerden hesaplanmakta olup bir çizginin birden fazla çizgi çiftinde yer alması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bir başka ifadeyle, ilk görüntüden çizgi çiftlerinin oluşturulması sırasında bir çizgi birden fazla referans çizgi çiftinde yer almakta ve dolayısıyla eşleme sonucunda her çizgi için birden fazla mükerrer eşleme bilgisine ulaşılabilmektedir. Bu bilgi ise, hatalı eşlemelerin ayıklanması sırasında etkili bir şekilde kullanılabilmektedir. (iii) Üçüncü ölçüt ise çift-tabanlı eşlemeler için kullanılan koşulların tamamından üretilmiştir. Çift-tabanlı eşleme sırasında kullanılan bütün koşullar ayrı ayrı 0 ile 1 değer aralığına normalize edildiğinden, her bir çift-tabanlı eşlemede yer alan çizgiler sonuçta bir çift-tabanlı benzerlik değeri almakta ve bu bilgi hatalı eşlemelerin ayıklanması sırasında kullanılabilmektedir. Bu üç ölçüt, geliştirilen yinelemeli sonişleme yönteminde bütünleştirilmiş, bire-bir çizgi eşlemeleri en yakın/yakın oranlarının incelenmesi ve bu üç ölçütü barındıran son-benzerlik değerlendirilmesi sonucunda belirlenmiştir. 2.2 Geliştirilen Ölçütler Daisy Ölçütü Son yıllarda yapılan çalışmalarda, görüntüden elde edilen gradyan yönelim histogramlarının görüntü eşleme sırasında oluşan hatalara (belirli düzeye kadar) karşı çapraz-korelasyon ve piksel-farkı gibi klasik yöntemlere göre daha sağlam ve güvenilir oldukları bildirilmiştir (Lowe, 2004; Mikolajczyk ve Schmid, 2005; Bay vd., 2006). Alan-tabanlı eşleme sırasında kullanılan gradyan yönelim histogramlarının daha hızlı ve etkili bir şekilde hesaplanmasını sağlayan Daisy ölçütü ise Tola vd. (2010) tarafından geliştirmiştir. Çizgi-tabanlı eşleme literatüründe ise, gradyan yönelimlerini eşleme amacıyla kullanan sadece bir çalışma bulunmaktadır (Wang vd., 2009). Giriş bölümünde de açıkça belirttiğimiz üzere, sadece çizgilerin tampon bölgelerindeki bilgilere bağlı kalarak yapılan eşlemeler stereo hava fotoğraflarında ciddi eşleme problemleri yaratmaktadır. Fakat bu bilgiler, kesinlikle hatalı olan eşlemelerin tanımlanması ve ayıklanması sırasında yeni olanaklar sağlamaktadır. Bu çalışmada, son-işleme sırasında çizgilerin kenarlarında oluşturulan tampon bölgelerin değerlendirilmesi amacıyla Daisy ölçütü kullanılmıştır. Daisy ölçütünün, (i) gradyan yönelim histogramlarının hesaplanması işleminde sağladığı hız ve (ii) dairesel, simetrik şekli ve yön-bağımsız kernel yapısı sayesinde farklı yönelime sahip çizgiler için kolaylıkla uygulanabilmesi olmak üzere diğer gradyan tabanlı ölçütlere göre iki temel üstünlüğü bulunmaktadır. Bu çalışmada, çizgilerin kenarlarında oluşturulan tampon bölgelerdeki gradyan yönelimlerin efektif bir şekilde incelenmesi amacıyla sadece Daisy ölçütüne getirilen yenilikler açıklanmış, orijinal Daisy ölçütü ise açıklanmamıştır. Piksel tabanlı orijinal Daisy ölçütüne ile ilişkin detaylar ilgili referanstan incelenebilir (Tola vd., 2010). İlk olarak, Daisy nokta kümesinin merkez noktası her iki görüntüden elde edilen çizgilerin bire-bir hizalanması sonucu elde edilen ortak çizgi kısımlarının (Ok vd., 2010) merkezine oturtulmuştur. Devamında, her çizginin yönü temel alınarak nokta kümesi merkez noktası etrafında döndürülmüş ve gradyan vektörleri üzerinde her çizgi çifti için değişmezlik elde edilmiştir. Farklı bakış açılarının çizgiler üzerinde oluşturduğu perspektif hataların dikkate alınması amacıyla orijinal Daisy ölçütünde kullanılan sabit yarıçap (R) yerine her çizgi çifti için değişken yarıçap değerleri (R i ) kullanmış böylece her çizgi çiftinde çizgilerin tam üzerine düşen noktalar için tam perspektif değişmezlik elde edilmiştir. Fakat çizgilerin her iki

3 yanında bulunan bölgelere ait olan yüzeyler hakkında bu aşamada bir bilgi bulunmadığı için değişken yarıçap değerleri o kısımlar için de aynı tutulmuş ve değiştirilmeden kullanılmıştır. Bu değişikliklerden sonra, gradyan yönelim benzerliklerin hesaplanması sırasında Daisy nokta kümesi çizgilerin üst ve alt kısmı olmak üzere iki gruba ayrılmış ve bu kısımlar için iki adet sabit ikili maskeler {M m (x)} üretilmiştir. Bu sayede, çizgilerin her iki yanı için ayrı ayrı benzerlik testlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır. Piksel-tabanlı benzerliklerin hesaplanması sırasında Tola vd. (2010) öklid farkına dayanan bir metrik önermiştir: 1, 1 Yukarıdaki eşitlikte S toplam nokta sayısını, M [k] ikili maskenin [k] k inci elemanını, D i ise i görüntüsü için hesaplanan D(x) içindeki h histogramının k inci elamanını tanımlamaktadır. Bu metrik, birçok durum için başarılı sonuçlar verse de, D i ve D j arasındaki çapraz-korelâsyonu dikkate almamaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, çapraz-korelâsyonla ortak çalışabilecek yeni bir metrik (M S ) tanımlanmıştır: Yukarıdaki eşitlikte, (1) nolu eşitlikten farklı olarak ikili maskelere ait nokta sayılarının her durumda aynı olmasından dolayı normalizasyon katsayısı çıkarılmıştır. Sonuç olarak üretilen tüm M S değerleri 0 ile 1 arasında değerler almakta ve benzerlik hesaplanmasında daha seçici davranmak amacıyla paydadaki sonuç değerinin karesi alınmaktadır. (2) nolu eşitliğin yanı sıra çapraz-korelâsyon ise şeklinde tanımlanmıştır. Eşitlikte yer alan µ ( ) ve s( ) ise sırasıyla ortalama ve standart sapma operatörlerini tanımlamaktadır. Yine (3) nolu eşitlikte, bir önceki eşitlikte de olduğu üzere hesaplanan değerlerin karesi alınmış, böylece yüksek benzerliğe sahip değerlerin ağırlığı arttırılmıştır. Son olarak, (2) ve (3) nolu eşitliklerde hesaplanan değerler, her bir çizgi çifti için alt ve üst olmak üzere ayrı ayrı olarak hesaplandığı için, çizgi eşleme işlemi sırasında kullanılacak olan yeni Daisy ölçütü (Sim D ):,,, 3 4 şeklinde tanımlanmıştır. Eşitlikte ( ) + ve ( ) sırasıyla max(a, b) ve min(a, b) operatörlerini tanımlamaktadır Mükerrer Ölçütü Bu çalışmada, çoklu-eşleme hatalarından kaynaklanan problemleri çözmede kullanılabilecek yeni bir ölçüt geliştirilmiştir. Bu ölçüt tüm çift-tabanlı eşlemelerden hesaplanmakta olup bir çizginin birden fazla referans çizgi çiftinde yer alması sonucu ortaya çıkan mükerrer eşleme bilgisine dayanmaktadır. Geliştirilen ölçütün ana fikri Şekil 2 de verilmiştir. Şekilde stereo görüntüden çıkarılmış iki-boyutlu çizgiler gösterilmiş ve bu iki görüntü için sadece #1 nolu çizgiyi içeren eşleme sonuçları Çizelge 1 de verilmiştir. Çizelge 1a ilk kolonda sol görüntüde oluşturulan çizgi çiftleri, ikinci kolonda Şekil 2. Stereo görüntülerden elde edilen çizgiler. Çift-tabanlı Çizgi 1 2 a b 1 a e 1 3 a b 2 3 b 1 4 a c 4 c 1 5 e d 5 d 1 6 a f 6 f Çizelge 1. Çift-tabanlı eşleme sonuçları ve bu sonuçlardan üretilen çizgi eşleme çizelgesi. ise bu oluşturulan çizgi çiftleri için çift-tabanlı eşleme sonucunda sağ görüntüde seçilen en benzer çizgi çiftleri verilmiştir. Çizelge 1b ise çift-tabanlı eşlemelerden yola çıkarak elde edilen bire-bir çizgi eşlemelerini belirtmektedir. Çizelge 1a detaylı olarak incelendiğinde #1 nolu çizgi toplam 5 farklı referans çizgi çiftinde yer almıştır. Yine Çizelge 1b den anlaşıldığı üzere, #1 nolu çizgi için çift-tabanlı eşleme sonucunda iki farklı (#a ve #e) çizginin eşlendiği görülmektedir. Ancak Şekil 2 den kolaylıkla görülebileceği üzere sol görüntüde bulunan #1 nolu çizgi sağ görüntüde yanlız #a nolu çizgi ile doğru olarak eşleşmektedir ve diğer eşleme (#e) hatalıdır. Burada oluşan eşleme problemini çözmek için Çizelge 1a da #1 nolu çizgi için oluşan mükerrer eşleme bilgisi efektif bir şekilde kullanılabilmektedir. Bir başka ifadeyle, #1 nolu çizgi için Çizelge 1b de verilen her iki eşleme için (#a ve #e) çift-tabanlı eşleme sayıları Çizelge 1a dan hesaplanmaktadır. Sonuçta, doğru eşleme için (#a) fazla sayıda tekrarlı eşleme gerçekleşmekte (toplam 4 adet), buna karşın hatalı eşleme (1 adet) ise daha az sayıda tekrar etmektedir. Böylece sayı bakımından mükerrer doğru eşleme sayısı mükerrer hatalı eşleme sayısını geçmekte ve hatalı eşleme veya eşlemeler ortaya çıkarılmaktadır. Fakat stereo görüntülerdeki farklı bakış açıları ve çift-tabanlı eşleme sırasında tanımlanan esnek eşik değerleri sonucu elde edilen eşlemelerde, nadiren de olsa hatalı eşlemelerin sayısı doğru eşlemelere eşit veya fazla olabilmektedir. Dolayısıyla tekrarlanan eşlemelerin yalnızca toplam sayısı temel alındığında eşleme sonucu hatalı olabilmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek için eşlemelere her çizgi çifti arasında hesaplanan ve görüntü düzleminde minimum mesafeyi dikkate alan ağırlıklar atanmıştır. Sonuçta çizgi eşleme işlemi sırasında kullanılacak olan yeni mükerrer eşleme ölçütü (Sim R ): 1, 5 0 and 0 şartları geçerli olmak üzere, tanımlanmıştır. Eşitlikte, N her çizgi için bulunan mükerrer eşleme sayısını, d ij her bir çizgi çiftinde bulunan çizgilerin (l i ve l j ) arasında hesaplanan piksel-tabanlı minimum mesafeyi, L ve R ise sırasıyla sol ve sağ görüntüyü belirtmektedir.

4 2.2.3 Çift-Tabanlı Benzerlik Ölçütü Stereo görüntülerdeki çift-tabanlı eşlemeler bir epipolar, üç geometrik, iki fotometrik, bir korelasyon ve bir spatiogram olmak üzere toplam 8 adet koşulun ağırlıklı benzerlik kriterine göre değerlendirilmesi sonucunda belirlenmiştir (Ok vd., 2010). Bütün koşullar ayrı ayrı olarak 0 ile 1 değer aralığına normalize edilmiş ve her eşleme için hesaplanan toplam benzerlik (Θ T ) tüm koşulların ortalaması olarak alınmıştır. Her çift-tabanlı eşleme için hesaplanan bu toplam benzerlik değeri (Θ T ) ise sonuç olarak her eşlemenin performansı hakkında da bir ipucu vermektedir. Dolayısıyla, bir çizgi birden fazla çift-tabanlı eşlemede yer almış ise, her çizgi için Çift-Tabanlı Benzerlik Ölçütü (Sim Q ), 1 6 şeklinde hesaplanabilir. (6) nolu eşitlikte, q ile belirlenen çift-tabanlı ilişkideki toplam benzerliği belirtmektedir. 2.3 Geliştirilen Son-İşleme Yöntemi Bu çalışmada, çift-tabanlı eşleme sonucunda oluşması muhtemel çoklu-eşleme problemlerin çözülmesinde etkili olarak kullanılabilecek yeni bir yinelemeli son-işleme yöntemi geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntem bölüm 2.2 de detayları verilen üç yeni ölçütü kullanmakta ve çoklu-eşleme problemlerinin çözümünde bu ölçütleri yinelemeli olasılık yöntemiyle bütünleştirmektedir. Son-işleme aşamasının ilk kısmında Daisy (Sim D ) ve Mükerrer (Sim R ) ölçütleri beraber kullanılarak çift-tabanlı eşlemeler sonucunda elde edilen eşlemeler arasından hatalı olan eşlemeler temizlenmeye çalışılmıştır. Bu aşamada bu ölçütler üzerine herhangi bir sabit eşik değeri tanımlamak yerine, ilk olarak Lowe (2004) tarafından önerilen bir metod olan en yakın/yakın benzerlik oranları (NNDR) üzerinden bir eşik değeri belirlenmiştir. Böylece, kullanıcı tarafından devamlı değiştirilmesi gereken bir eşik değeri tanımlamak yerine, çizgi eşleme probleminde farklı veri setleri üzerinde de rahatlıkla kullanılabilecek eşik değerleri belirlenmiştir. Çok sayıdaki verisetleri analizi sonucunda NNDR eşik değerleri, Daisy ölçütü için ratio D = 0.1 ve Mükerrer ölçütü için ratio R = 0.35 seçilmiş ve bu oranların altında kalan eşlemelerin kesinlikle hatalı olduğu anlaşıldığından baştan elenmiştir. Fakat eşlemeler çift-tabanlı olarak gerçekleştirildiğinden herhangi bir çift içindeki sadece bir eşleme hatalı olabilmekte ve elenebilmektedir. Bu durumda, çift içindeki diğer eşleme otomatik olarak hatalı kabul edilmemiş, sadece o çizgiye ait Mükerrer (Sim R ) ve Çift-Tabanlı Benzerlik (Sim Q ) ölçütleri güncellenmiştir. Bu aşamadan sonra, çoklu-eşleme barındıran çizgilerin doğru eşlemelerine karar vermek amacıyla yinelemeli bir sonbenzerlik değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu aşamada, bir çizgi için tüm aday çizgiler seçilmiş ve son-benzerlik değerlendirilmesi Daisy (Sim D ), Mükerrer (Sim R ) ve Çift-Tabanlı Benzerlik (Sim Q ) ölçütlerinin ağırlıklı lineer kombinasyonu alınarak yapılmıştır:... 7 Analizler sonucunda, Mükerrer (Sim R ) ölçütünün kullanılan üç ölçüt arasında en güvenilir ve sağlam ölçüt olduğu anlaşıldığından, eşitlikte ölçütler için kullanılan ağırlıklar {w D, w R, w Q } = {1/4, 1/2, 1/4} şeklinde tanımlanmıştır. (7) nolu eşitlikten de kolayca anlaşılacağı üzere, tüm aday çizgiler arasından doğru eşleme olarak seçilecek çizgi, Benzerlik Ölçütünde (Sim T ) en yüksek değeri veren olacaktır. Fakat bu sırada, seçilen doğru eşlemeyle çelişen diğer çizgiler direk olarak hatalı olarak etiketlenmemiş, hatalı olan eşlemelere karar verilmesinden önce doğrusallık testi uygulanmıştır. Bu testin uygulanma sebebi ise, herhangi bir çizgi diğer görüntüde birden fazla çizgi ile doğru olarak eşleşebilmektedir (Şekil 2 de verilen çizgiler 2-3 ve b ) ve bu durumda meydana gelen çoklu-eşlemelerden birden fazlası doğru olmaktadır. Dolayısıyla, doğru eşleme ile aynı doğrultuda bulunan çizgilerde doğru olarak kabul edilmelidir. Sonuç olarak, sadece farklı doğrultuda olan çizgiler hatalı olarak etiketlenmiş ve bir önceki aşamada olduğu gibi yine çift-tabanlı eşleme bilgileri güncellenerek silinmiştir. Bu sayede her yineleme sonucunda hatalı olarak etiketlenen çizgilere ait bilgiler Mükerrer (Sim R ) ve Çift-Tabanlı Benzerlik (Sim Q ) ölçütlerinden silinmiş ve bu sayede bir sonraki yinelemede kullanılan Sim R ve Sim Q değerleri daha güvenilir hale gelmiştir. Son-işleme sırasındaki yineleme döngüsü, tüm çift-tabanlı eşlemelerdeki çoklu-eşlemelerden kaynaklanan belirsizlikler ortadan kalkıncaya kadar devam etmektedir. Fakat günümüze kadar geliştirilen tüm yöntemlerde olduğu gibi, eğer bir görüntüde bulunan bir çizginin herhangi bir sebepten dolayı (görülemeyen alanlar, kenar bulma vb.) diğer görüntüde gerçek eşleniği yoksa ve bu çizgi çift-tabanlı eşleme sırasında hatalı olarak bir başka çizgiyle eşlenmişse, bu eşleme sistem tarafından hatalı olarak tanımlanamamaktadır. Bu problemi çözmek için literatürdeki yöntemler kullandıkları ölçüte global eşik değeri koymaktadırlar. Bu çalışmada, geliştirilen ölçütler üzerine tanımlanabilecek yeni bir iki aşamalı eşikleme metodu geliştirilmiştir. Son-işleme sırasında her döngü sonucunda Mükerrer (Sim R ) değerleri güncellendiğinden, tüm yineleme döngüsü tamamlandığında tüm eşlemeler için elde edilen Sim R değerleri oldukça güvenilir olmaktadır. Bu da yukarıda açıklanan problemin çözülmesinde oldukça kolaylık sağlamakta ve yeni bir bakış açısı getirmektedir. Son işleme sonucunda geriye kalan hatalı eşlemeler doğru eşlemelere oranla çok daha az sayıda yer aldıklarından, hatalı eşlemeler için elde edilen Sim R değerleri doğru olan eşlemelere oranla düşük seviyede kalmaktadır. Bu bilgi, iki aşamalı global bir eşikleme metodunun kullanılmasına olanak sağlamaktadır: (i). (ii). & Analizler sonucunda tüm eşlemeler tarafından global bir Daisy ölçütü (Sim D ) eşik değerinin 0.2 sağlanması gerektiği anlaşılmıştır. Ancak çizgilerin tampon bölgelerinin elde edilen bilgilerin benzer olması sonucu, bazı hatalı eşlemeler bu eşik değerini rahatlıkla sağlayabilmektedir. Eşik değerini arttırmak ise sorunu kısmen çözse de birçok doğru eşlemeyi de silebilmekte ve sonuçta eşleme performansı düşmektedir. Bu nedenle, ikinci eşiklemede Daisy ölçütü (Sim D ) eşik değeri oldukça yüksek tutularak ( 0.85) aynı zamanda Mükerrer (Sim R ) değerleri de 0.5 incelenmiş, böylece doğru eşlemelerin elenmesinin önüne geçilmiştir. Bu sayede, geriye kalan hatalı eşlemelerin birçoğu elenirken herhangi bir doğru eşlemenin elenmesinin önüne geçilmiştir. Son aşamada ise stereo görüntü çiftlerinde otomatik eşlemeleri yapılan çizgilerin üç boyutlu geri-çatımı, yine otomatik olarak uzaysal düzlem kesişimi ile gerçekleştirilmiştir (Şekil 3).

5 3. TEST ALANLARI VE ELDE EDİLEN SONUÇLAR C2 C1 N1 Geliştirilen yaklaşımın performansı Almanya dan seçilen dört farklı test alanında değerlendirilmiştir. Tüm test alanları, Alman Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği nin (DGPF) de resmi test sahası olan Stuttgart Vaihingen yerleşim bölgesinin DMC kamerasıyla %70 boyuna bindirmeli çekilmiş 8 cm çözünürlüklü görüntülerinin kapsadığı alanlardan seçilmiştir (Cramer ve Haala, 2009). Test alanları çeşitli yerleşim karakteristiklerine göre özel olarak seçilmiş olup, test alanlarında bulunan yapılar çok farklı karakteristikte çatı tipleri (düz/beşik/karmaşık) ve yerleşim şekilleri barındırmaktadır (Şekil 4). q2 q1 N2 p1 p2 Görüntü 1 Q12(X, Y, Z) P12(X, Y, Z) Görüntü 2 Obje Uzayı (X, Y, Z) Şekil 3. Fotogrametrik uzaysal düzlem kesişimi yöntemi (c) (d) (e) (f) (%98.4) 18 (%1.6) (%98.8) 14 (%1.1) (%98.6) 27 (%1.4) (%97.8) (h) (g) Şekil 4. Geliştirilen yöntemin sol (a-c-e-g) ve sağ (b-d-f-h) stereo görüntülerdeki eşleme sonuçları. 19 (%2.1)

6 Stereo görüntülerde epipolar çizgisi boyunca 50 m ( 162 piksel) uzunluğunda bir arama alanı tanımlanmış ve sonuçta otomatik olarak yapılan eşlemeler manuel olarak üretilen verilerle değerlendirilmiştir. Elde edilen eşleme sonuçları yine Şekil 4 te verilmiştir. Tüm test alanları için elde edilen çizgilerin %55 ve üstü bir oranı otomatik olarak eşleştirilmiş ve elde edilen bu eşlemelerin %98 ve üzeri bir oranı doğru eşleme olarak bulunmuştur. Tüm test alanlarında birbirlerinden çok farklı özellikte yapılar bulunmasına rağmen, çok yakın doğruluk seviyelerine ulaşılması geliştirilen yaklaşımın görüntü eşleme açısından başarısını ve sağlamlığını ortaya koymaktadır. Geriçatım işlemi sonunda üç boyutlu olarak elde edilen doğrusal çizgiler (Şekil 5c), test alanının 3.4 cm doğrulukla elde edilmiş referans LIDAR nokta kümesi verisi kullanılarak üç boyutlu olarak karşılaştırılmış ve sonuçta toplam RMS hata değeri 13.6 cm (1.7 piksel) olarak hesaplanmıştır (Ok vd., 2010). Referans verisinin içerdiği hata değeri ve kullanılan görüntünün çözünürlük değerinin 8 cm olduğu düşünüldüğünde üretilen üç boyutlu doğrusal çizgilerin hassasiyet değerinin hedeflenen seviyeyi rahatlıkla yakaladığı anlaşılmıştır. Lidar vb.) ihtiyaç duymaması ve epipolar sıralama gibi problemli bir koşul kullanmamasıdır. İleriye dönük olarak, stereo görüntüler için geliştirilen bu yöntemin yeni kameralar ve görüntüleme sistemleri tarafından daha fazla sayıda ( 3) bindirmeli görüntü sağlanması durumunda nasıl uyarlanabileceği ve/veya geliştirilebileceği araştırılmaktadır. TEŞEKKÜR Bu çalışmada kullanılan Vaihingen veriseti Alman Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (DGPF) tarafından sağlanmıştır: KAYNAKLAR Bay, H., Tuytelaars, T., ve Van Gool, L., SURF: Speeded Up Robust Features. In: European Conf. Computer Vision. Cramer, M., ve Haala, N., DGPF Project: Evaluation of digital photogrammetric aerial based imaging systems overview and results from the pilot centre. In: International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XXXVIII (1-4-7/W5), CD-ROM. Herbert, B., Vittorio, F., ve Luc, V.G., Wide-baseline Stereo Matching with Line Segments, in: IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Mikolajczyk, K., ve Schmid, C., A Performance Evaluation of Local Descriptors. IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, 27(10), pp Lowe, D.G., Distinctive Image Features from Scale Invariant Keypoints, International Journal of Computer Vision, 20(2), pp Ok, A.O., Wegner, J.D., Heipke, C., Rottensteiner, F., Soergel, U., ve Toprak, V., A New Straight Line Reconstruction Methodology From Multi-Spectral Stereo Aerial Images. Proceedings of Photogrammetric Computer Vision and Image Analysis Conference, Paris, IntArchPhRS Vol. 38(3A), pp (c) Şekil 5. (a, b) Stereo görüntü ve eşlemeler, (c) geri-çatım işlemi sonunda üç boyutlu olarak elde edilen doğrusal çizgiler. 4. SONUÇ VE ÖNERİLER Bu çalışmada, stereo hava fotoğraflarından elde edilen çizgilerin otomatik olarak eşlenmesi ve geri-çatımı amacıyla kullanılabilecek yeni bir yaklaşım geliştirilmiştir. Çift-tabanlı eşlemeler sonucu oluşan hataların büyük bir kısmı geliştirilen son-işleme yöntemi ile başarılı bir şekilde temizlenmiştir. Test alanlarından elde edilen performans değerleri incelendiğinde, geliştirilen yaklaşımın otomatik görüntü eşleme açısından başarılı ve sağlam olduğu anlaşılmaktadır. Geliştirilen yöntemi literatürde varolan diğer çizgi eşleme yöntemlerinden ayıran en önemli özelliği, eşleme işlemi sırasında çizgilerin birbirleriyle olan ilişkilerini çift-tabanlı olarak dikkate alması ve bu sayede görüntülerde sıkça karşılaşılan tekrarlanan örüntü ve desenler problemine karşı sağladığı başarıdır. Yöntemin diğer önemli avantajları ise görüntü eşleme sırasında herhangi bir ek veriye (stereo DSM, Schmid, C., ve Zisserman, A., Automatic Line Matching Across Views. In: Proceedings of CVPR, pp Scholze, S., Moons, T., Ade, F., ve Van Gool, L., Exploiting Color for Edge Extraction and Line Segment Stereo Matching. In: IAPRS, pp Tola E., Lepetit, V., ve Fua, P., DAISY: An Efficient Dense Descriptor Applied to Wide-Baseline Stereo. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 32(5), pp Wang, Z., Wu, F., ve Hu, Z., MSLD: A Robust Descriptor for Line Matching. Pattern Recognition 42, pp Zhang, C., ve Baltsavias, E. P., Edge matching and 3D road reconstruction using knowledge-based methods, Schriftenreihe der Fachrichtung Geodaesie, Darmstadt, Germany, 10, pp Zhang, L., Automatic Digital Surface Model (DSM) Generation from Linear Array Images, PhD Thesis, Swiss Institute of Technology Zurich.

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2015 CİLT 8 SAYI 1 (55-65) GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER Nusret Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü 07220,

Detaylı

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2011 (1-24) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 2, 2011 (1-24) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

VİDEO GÖRÜNTÜLERİNDEN HAREKETLİ NESNELERİN ÇIKARILMASI VE HAREKET YÖRÜNGELERİNİN BELİRLENMESİ. DOKTORA TEZİ Mahir Serhan TEMİZ

VİDEO GÖRÜNTÜLERİNDEN HAREKETLİ NESNELERİN ÇIKARILMASI VE HAREKET YÖRÜNGELERİNİN BELİRLENMESİ. DOKTORA TEZİ Mahir Serhan TEMİZ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VİDEO GÖRÜNTÜLERİNDEN HAREKETLİ NESNELERİN ÇIKARILMASI VE HAREKET YÖRÜNGELERİNİN BELİRLENMESİ DOKTORA TEZİ Mahir Serhan TEMİZ Anabilim Dalı : Jeodezi

Detaylı

3-Boyutlu Bina Modelleri İçin Otomatik Bina Yüz Dokusu Çıkarımı

3-Boyutlu Bina Modelleri İçin Otomatik Bina Yüz Dokusu Çıkarımı 3-Boyutlu Bina Modelleri İçin Otomatik Bina Yüz Dokusu Çıkarımı Emre SÜMER, Mustafa TÜRKER Özet Bu çalışmada, yerden çekilmiş bina fotoğraflarından otomatik olarak çıkarılan gerçekçi yüz dokularının üç

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ GÖRÜNTÜ İŞLEME YÖNTEMLERİ İLE ARAÇ MARKA VE TÜRLERİNİN TANINMASI Sinan Eski Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği Danışman: Prof. Dr. Muhittin Gökmen

Detaylı

VİDEO GÖRÜNTÜLERİNİN KAÇIŞ NOKTALARI YARDIMIYLA REKTİFİKASYONU

VİDEO GÖRÜNTÜLERİNİN KAÇIŞ NOKTALARI YARDIMIYLA REKTİFİKASYONU TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 3. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 8 Nisan 0, Ankara VİDEO GÖRÜNTÜLERİNİN KAÇIŞ NOKTALARI YARDIMIYLA REKTİFİKASYONU Mahir Serhan Temiz, Sıtkı Külür

Detaylı

Sigma 29, 111-126, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi FINGERPRINT RECOGNITION AND ID VERIFICATION USING WEBCAM

Sigma 29, 111-126, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi FINGERPRINT RECOGNITION AND ID VERIFICATION USING WEBCAM Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 29, 111-126, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi FINGERPRINT RECOGNITION AND ID VERIFICATION USING WEBCAM Kadir

Detaylı

Bulunması. Corresponding author: vasif@ktu.edu.tr. ikili örüntü (local binary pattern-lbp) histogramlarından faydalanılmaktadır.

Bulunması. Corresponding author: vasif@ktu.edu.tr. ikili örüntü (local binary pattern-lbp) histogramlarından faydalanılmaktadır. Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 8 (2011), No. 1, 27 41 LBP Yardımıyla Görüntüdeki Kişinin Yaşının Bulunması Vasif V. Nabiyev 1, ve Asuman Günay 1 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı

ORTA VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DİJİTAL KAMERALARIN METRİK PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ

ORTA VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DİJİTAL KAMERALARIN METRİK PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Mart - Nisan 5, Ankara ORTA VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRÜKÜ DİJİTA KAMERAARIN METRİK PERFORMANSARININ BEİRENMESİ F. Karslı,

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI Enes ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR-KONTROL

Detaylı

Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve yöntemleri. Online/offline detection systems of fabric defects and methods

Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve yöntemleri. Online/offline detection systems of fabric defects and methods SAÜ. Fen Bil. Der. 18. Cilt, 1. Sayı, s. 49-69, 2014 SAU J. Sci. Vol 18, No 1, p. 49-69, 2014 Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve Kazım Hanbay 1*, M. Fatih Talu 2 1* Bingöl Üniversitesi,

Detaylı

YENİ NESİL ÇİZGE-TABANLI GÖRÜNTÜ SINIFLANDIRMA YÖNTEMİNİN TARIMSAL ÜRÜN DESENİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

YENİ NESİL ÇİZGE-TABANLI GÖRÜNTÜ SINIFLANDIRMA YÖNTEMİNİN TARIMSAL ÜRÜN DESENİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ YENİ NESİL ÇİZGE-TABANLI GÖRÜNTÜ SINIFLANDIRMA YÖNTEMİNİN TARIMSAL ÜRÜN DESENİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ A. Özdarıcı Ok a, *, A. Ö. Ok a, K. Schindler b a Nevşehir H.B.V. Üniversitesi, Jeodezi ve

Detaylı

YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI

YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI Resul ÇÖMERT 1, Uğur AVDAN 2 ÖZET 1 Arş. Gör., Anadolu Üniversitesi, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, 26555, Eskişehir,

Detaylı

ÇOK TARİHLİ OPTİK VE MİKRODALGA GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK TARIM ALANLARINDA YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLERİN BÖLÜT TABANLI SINIFLANDIRILMASI ÜZERİNE BİR YAKLAŞIM

ÇOK TARİHLİ OPTİK VE MİKRODALGA GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK TARIM ALANLARINDA YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLERİN BÖLÜT TABANLI SINIFLANDIRILMASI ÜZERİNE BİR YAKLAŞIM HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2013 CİLT 6 SAYI 1 (31-43) ÇOK TARİHLİ OPTİK VE MİKRODALGA GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK TARIM ALANLARINDA YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLERİN BÖLÜT TABANLI SINIFLANDIRILMASI

Detaylı

SAAT KADRANININ OPTİK GÖRÜNTÜSÜNDEN SAATİN KAÇ OLDUĞUNU ANLAYAN GÖRÜNTÜ İŞLEM SİSTEMİ

SAAT KADRANININ OPTİK GÖRÜNTÜSÜNDEN SAATİN KAÇ OLDUĞUNU ANLAYAN GÖRÜNTÜ İŞLEM SİSTEMİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAAT KADRANININ OPTİK GÖRÜNTÜSÜNDEN SAATİN KAÇ OLDUĞUNU ANLAYAN GÖRÜNTÜ İŞLEM SİSTEMİ AN IMAGE PROCESSING SYSTEM FOR READING TIME FROM THE OPTICAL IMAGE OF

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ETKİLEŞİMLİ UYGULAMALAR İÇİN GERÇEK ZAMANLI HAREKET TANIMA Anıl BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Ağustos-2013 KONYA Her Hakkı

Detaylı

Ünite 7 - Görüntü Analizi

Ünite 7 - Görüntü Analizi Uzaktan Algılamaya Giriş Ünite 7 - Görüntü Analizi UA Görüntülerinin Analizi Bunun için iki yol vardır: Görsel yorumlama (kıymetlendirme) Sayısal Görüntü İşleme metodları ile yorumlama (kıymetlendirme)

Detaylı

Proje No: 104E121. Çok Amaçlı Gürbüz Yüz Tanıma

Proje No: 104E121. Çok Amaçlı Gürbüz Yüz Tanıma Proje No: 104E121 Çok Amaçlı Gürbüz Yüz Tanıma Prof.Dr. Muhittin GÖKMEN Dr. Binnur KURT Fatih KAHRAMAN Abdulkerim ÇAPAR İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektrik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı

YÜZ RESİMLERİNDEN YAŞ BİLGİSİNİN TESPİT EDİLMESİ

YÜZ RESİMLERİNDEN YAŞ BİLGİSİNİN TESPİT EDİLMESİ i T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜZ RESİMLERİNDEN YAŞ BİLGİSİNİN TESPİT EDİLMESİ Merve KILINÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEBZE

Detaylı

Karar Ağaçları İle Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılması: Kocaeli Örneği

Karar Ağaçları İle Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılması: Kocaeli Örneği Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 2, No: 1, 2010 (36-45) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 2, No: 1, 2010 (36-45) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

QUICKBIRD PAN-SHARPENED GÖRÜNTÜSÜ ÜZERİNDEN OTOMATİK DETAY ÇIKARIMI VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE UYGUNLUĞUNUN ANALİZİ

QUICKBIRD PAN-SHARPENED GÖRÜNTÜSÜ ÜZERİNDEN OTOMATİK DETAY ÇIKARIMI VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE UYGUNLUĞUNUN ANALİZİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Mart 2005, Ankara QUICKBIRD PAN-SHARPENED GÖRÜNTÜSÜ ÜZERİNDEN OTOMATİK DETAY ÇIKARIMI VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESNEK HESAPLAMA YÖNTEMLERİ İLE OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA Adem Alpaslan ALTUN DOKTORA TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2007 ÖZET

Detaylı

DÖNERKANAT TİPİNDE BİR İNSANSIZ HAVA ARACIYLA VİDEO TABANLI ÜST DÜZEY İŞLEVLERİN TASARLANMASI NEVREZ İMAMOĞLU

DÖNERKANAT TİPİNDE BİR İNSANSIZ HAVA ARACIYLA VİDEO TABANLI ÜST DÜZEY İŞLEVLERİN TASARLANMASI NEVREZ İMAMOĞLU DÖNERKANAT TİPİNDE BİR İNSANSIZ HAVA ARACIYLA VİDEO TABANLI ÜST DÜZEY İŞLEVLERİN TASARLANMASI NEVREZ İMAMOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tarkan AYDIN DOKTORA TEZİ

Tarkan AYDIN DOKTORA TEZİ T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇİFTE AĞ METODUYLA STEREO, ODAK VE BULANIKLIK BİLGİSİNİ KULLANARAK RESİMLERDEN DERİNLİK ÇIKARIMI Tarkan AYDIN DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR

Detaylı

Yerel Yükseklik Bilgileriyle Desteklenmiş SRTM Verileri Kullanılarak Türkiye İçin 3 3. Oluşturulması

Yerel Yükseklik Bilgileriyle Desteklenmiş SRTM Verileri Kullanılarak Türkiye İçin 3 3. Oluşturulması Yerel Yükseklik Bilgileriyle Desteklenmiş SRTM Verileri Kullanılarak Türkiye İçin 3 3 Çözünürlüklü Sayısal Yükseklik Modelinin Oluşturulması Proje No: 106Y130 İ. Öztuğ Bildirici Aydın Üstün Necla Uluğtekin

Detaylı

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ FOTOGRAMETRİK HARİTA ÜRETİMİNDE DİGİTAL HAVA RESİM ÇEKME MAKİNELERİ VE LAZER TARAMA YÖNTEMLERİNİN KULLANIM OLANAKLARI Proje Yüklenicisi: İstanbul İŞİN Teknik ADI Üniversitesi

Detaylı

NESNE-TABANLI OTOMATİK DETAY ÇIKARIMLARINDAN ELDE EDİLEN VEKTÖR ÜRÜNÜN CBS ORTAMINA AKTARILMASI VE MEVCUT DİĞER VERİLERLE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ

NESNE-TABANLI OTOMATİK DETAY ÇIKARIMLARINDAN ELDE EDİLEN VEKTÖR ÜRÜNÜN CBS ORTAMINA AKTARILMASI VE MEVCUT DİĞER VERİLERLE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2-6 Nisan 2007, Ankara NESNE-TABANLI OTOMATİK DETAY ÇIKARIMLARINDAN ELDE EDİLEN VEKTÖR ÜRÜNÜN CBS ORTAMINA AKTARILMASI

Detaylı

Otonom Bir Robotla Statik Ortamda Nesne Etiketleme ÖZET

Otonom Bir Robotla Statik Ortamda Nesne Etiketleme ÖZET Otonom Bir Robotla Statik Ortamda Nesne Etiketleme A. Alper Kaya 1, Yiğiter Yiğit 1 ve M. Fatih Amasyalı 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 34349 İstanbul, Türkiye ÖZET Bu

Detaylı

DANIŞMAN Yrd.Doç.Dr.Mevlüt GÜLLÜ

DANIŞMAN Yrd.Doç.Dr.Mevlüt GÜLLÜ FARKLI KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNİN ORTOFOTO DOĞRULUĞUNA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Levent ARSLANBEK DANIŞMAN Yrd.Doç.Dr.Mevlüt GÜLLÜ JEODEZİ FOTOGRAMETRİ ANABİLİM

Detaylı