Enfeksiyöz mononükleozis Etkeni EBV dir Çok büyümüş tonsiller obstrüksiyona neden olabilir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Enfeksiyöz mononükleozis Etkeni EBV dir Çok büyümüş tonsiller obstrüksiyona neden olabilir."

Transkript

1 Havayolu Yabancı cisim aspirasyonu ABD de yılda ölüme neden olur (Türkiye rakamları bilinmiyor) Çocuklarda daha sık görülür En sık bronşial olanlar görülür (laringeal olanlar genellikle hastaneye yetişemez) Yabancı cisimler sonucu gelişen enfeksiyonlar da obstrüksiyona neden olabilir Obstrüksiyonu Enfeksiyonlar Epiglottit Genellikle çocuklarda görülür Etkeni Hemophilus influenza Tip-B En temel semptomları şiddetli boğaz ağrısı + dispne Yüksek ateş vardır Hot potato voice (ağızlarında sıcak patates varmış gibi konuşurlar) Yumuşak doku dozunda yan grafilerde büyümüş epiglot görülür İndirekt laringoskopi tam obstrüksiyona neden olabilir. Antibiyoterapi + mutlaka 72 saat süreyle entübasyon uygulanır(nadiren trakeotomi gerekir) Akut laringo-trakeo-bronşit (Krup) Viraldir: influenza, parainfluenza, RSV virusları etkendir. 2 yaş ve altındaki çocuklarda görülür Ateş yok veya hafiftir Ses kısıklığı + dispne vardır Direkt grafilerde kalem ucu manzarası görülür Tedavide O 2 + buhar + steroid uygulanır Nadiren entübasyon gerekir Daha nadiren trakeotomi ihtiyacı olur Retrofaringeal abse Retrofaringeal lenfadenitin abseleşmeşi, Farinks arka duvarına batan yabancı cisimler sonucu, Veya peritonsiller absenin retrofaringeal bölgeye yayılması sonucu gelişir Ludwig anjini Ağız tabanındaki şişlik dili geriye iterek havayolu obstrüksiyonuna neden olabilir Difteri Membranlar havayolu obstrüksiyonu yapabilir Derin boyun enfeksiyonları Çoğunluğu dentojen kaynaklıdır Bazen servikal lenfadenit sonrası da gelişebilir Anaerob + aerobların yaptığı mixed enfeksiyonlardır. Enfeksiyöz mononükleozis Etkeni EBV dir Çok büyümüş tonsiller obstrüksiyona neden olabilir. Tetanoz Laringospazm gelişebilir, profilaktik trakeotomi açılır Anaflaksi İlaçlar Böcek sokmaları Herediter anjioödem Tümörler Larinks Dilkökü Üst özofagus Trakea Tiroid Büyük boyun metastazları Bilateral vokal kord paralizisi Tiroid cerrahisi Toraks cerrahisi Beyin-vertebra cerrahisi Travma Orotrakeal entübasyon Larinks travmaları Maksillo-fasial travmalar Boyun kesileri Konjenital patolojiler

2 Laringomalazi Bilateral koanal atrezi Subglottik stenoz Subglottik hemanjiom Glottik web/atrezi Bulgular Obstrüksiyon ekstra-torasik seviyede (toraks girişine kadar olan bölgede) İnspitatuar stridor Suprasternal, supraklavikuler, interkostal, epigastrik çekilmeler Ortopne Glottik patolojilerde ses kısıklığı Siyanoz (geç kalındığını gösterir) İntra-torasik seviyede (toraks girişinden karinaya kadar) Ekspiratuar stridor Suprasternal, supraklavikuler, interkostal, epigastrik çekilmeler Ortopne Ses normal ama güçsüz Karinanın distalindeki obstrüksiyonlar Ekspiratuar stridor Ciddi solunum sıkıntısı olmayabilir Kuru öksürük, wheezing, atelektazi, amfizem, gibi bronşial obstrüksiyon bulguları Medikal tedavi Pozisyon Damar yolu O 2 i.v. Steroid Sedatifler kontrendike (solunum merkezi deprese edilmemeli) Cerrahi Tedavi Koniotomi Trakeotomi Direkt laringoskopi / bronkoskopi Perkütan ventilasyon Orotrakeal entübasyon Heimlich manevrası (tam havayolu obstrüksiyonu varsa yapılmalı) Tedavi Parsiyel Obstrüksiyon Nedeni öğrenmeye çalışılmalı Tam obstrüksiyona neden olunmamalı (Soluyabilen hastaya Heimlich manevrası yapılmamalı, çocuk başaşağı çevirilmemeli) O 2 Uygun yöntemle havayolu (trakeotomi) Tam Obstrüksiyon Yabancı cisim şüphesi varsa Heimlich manevrası Yabancı cisim dışındaki nedenlerde veya Heimlich manevrası başarısız ise perkutan ventilasyon, koniotomi veya acil trakeotomi Solunum arresti (obstrüksiyon yok) Ağız ağıza solunum Airway Çene pozisyonlandırma manevrası Orotrakeal entübasyon (entübasyon sırasında mutlaka baş altında bir yastık olmalı ve baş ekstansiyona getirilmeli) (boyun fleksiyonda, baş ekstansiyonda olmalı) ACİL TRAKEOTOMİ Havayolu sağlanması için en son başvurulacak yöntem olmalıdır. Tecrübesiz ellerde çok ciddi komplikasyonları vardır (carotid arter rüptürü, pnömotoraks, tiroid yaralanmasına bağlı şiddetli kanama, laringeal kıkırdaklarda kesi veya fraktür, gibi) BURUN KANAMALARI Lokal Nedenler: Travma Akut Kronik (burun karıştırma) Septal deformite (burun içinden geçen havada türbülansa yol açarak kabuklanma ve mukozal atrofiye neden olur, bu alanlardan da sızıntı tarzında kanamalar olur) Deviasyon

3 Perforasyon İnflamasyon (mukozal kapillerlerin frajilitesini arttırarak kanamaya meyil yaratır) Viral, bakteriyel, alerjik, irritan maddeler Kuru hava (burun mukozası kuruyunca kapiller frajilite ortaya çıkar) Tümörler Anevrizmalar Sistemik Nedenler: Kanama diatezleri (konjenital, akkiz) Arterioskleroz Herediter hemorajik telenjektazi (Rendu-Osler Weber Hastalığı) Lokalizasyon Anterior: Hasta dik otururken kan burun deliklerinden geliyorsa anterior kanamadır. Kanamaların %80 i anterior kanamadır (Kisselbach pleksusundan). Tedavileri kolaydır Posterior: Kanamaların %20 sidir. Dik oturan hastada kanama post-nazal yönde oluyorsa posterior kanamadır. Tedavisi güç, hayatı tehdit edici kanamalardır. Tedavi Anamnez Travma, koagülopati, enfeksiyon araştırılmalı Pozisyon Oturur pozisyonda, öne eğik, ağız açık, elinde tas Kan basıncının ölçülmesi Kanama miktarına göre acil hemoglobin, kan grubu, taze kan hazırlanması Kanama fazlaysa plazma hacim genişleticiler Hipertansif olmayan hastalarda ilk müdahale: Burun sırtına, enseye soğuk uygulanması Hafifçe sümkürtülüp pıhtılar temizlenir Burun kanatlarına 10 dakika bası 10 ar dakika arayla dekonjestan burun spreyi püskürtülür Hipertansif olmayan hastalarda ikinci basamak müdahale (KBB): Pıhtıların aspire edilmesi Vazokonstriktör + topikal anestetik içeren pamuk tamponlar Kimyasal koter (AgNO 3 ) Elektrokoter Anterior tampon (yalnızca kanayan tarafa)(gaz tampon? sıkıştırılmış sünger? (Merocel) Selektif arter ligasyonu Eksternal karotid arter ligasyonu Hipertansif hastalarda ilk müdahale: Sedasyon (telkin, gerekirse Diazepam) Analjezi (muhtemel anterior + posterior tampona hazırlık) (Dolantin sedasyon+analjezi sağlar) Kan basıncının düşürülmesi (Ca kanal blokörleri) (hiçbir ek müdahaleye gerek kalmadan kanamanın durmasını sağlayabilir) Hipertansif hastalarda ikinci basamak müdahale (KBB): Vazokonstriktör ilaç, sprey veya maddeler kontrendike Pıhtıların aspire edilmesi Kimyasal koter (AgNO 3 ) Elektrokoter Anterior tampon (yalnızca kanayan tarafa)(gaz tampon? sıkıştırılmış sünger? (Merocel) Selektif arter ligasyonu Eksternal karotid arter ligasyonu Posterior kanama: Kanamanın posteriordan olduğu kesinleşinceye kadar posterior tampon uygulanmamalıdır. Bellocq tampon + bilateral anterior tampon (Foley sonda + bilateral anterior tampon) Hospitalizasyon + O 2 desteği (Tampon bütün nazofarinksi kapladığından hastalar burun solunumu yapamaz ve kandaki O 2 satürasyonu %5 azalır. Bu nedenle posterior tampon konan bütün hastalar hospitalize edilip oksijen verilir) Fazla sedasyon yapılmamalı (Zaten hipoksik olan hastalarda gelişebilecek solunum depresyonu nedeniyle MI, kardiyopulmoner arrest gelişebilir) Endoskopik posterior koterizasyon Selektif arter ligasyonu Eksternal karotid arter ligasyonu Selektif anjiografik embolizasyon Kanama diatezleri: Mümkün olduğu kadar atravmatik davranılmalı Manipülasyondan kaçınılmalı Hastalığın tedavisi = kanama tedavisi Nazofaringeal anjiofibrom:

4 Hastalar adölesan-genç erişkin erkek Abondan, inatçı, tekrarlayan kanamalar olur Beklemeden tampon konur Damar yolu + sıvı Hemoglobin düzeyi + kan grubu Transfüzyon Durmayan kanamalarda embolizasyon TAMPON KOMPLİKASYONLARI: Hipoksemi: bilateral anterior tampon veya posterior tampon uygulanan bütün hastalarda oksijen satürasyonu düşer. Halsizlik, başağrısı görülür. Kardiopulmoner arrest: kardiyovasküler hastalığı, KOAH ı olan hastalarda bilateral veya posterior tampon konmuşsa dikkatli olunmalıdır. Kanama odaklarının arttırılması: tampon konmadan da durdurulabilecek kanamalarda acele edilerek gereksiz yere tampon konması, kanamayan tarafa da tampon konması iatrojenik epistaksise neden olur. Otitis media: tampon nazofarinksteki tuba östaki ağzını tıkayarak orta kulak ventilasyonunu bozar. Tampon konan bütün hastalara antibiyotik profilaksisi uygulanır Rinosinüzit: sinüs ostiumları tıkandığı için sekonder bakteriyel rinosinüzit gelişebilir. Antibiyotik profilaksisi uygulanır Septal deviasyon: tek taraflı ve çok baskılı anterior tampon uygulanması sonucu ortaya çıkar. Tamponun bilateral uygulanması veya daha ideali sıkıştırılmış sünger (Merocel) tampon kullanılması ile önlenebilir Toksik şok sendromu: özellikle 72 saatten uzun süre burunda bırakılan tamponlarda bu risk vardır. Antibiyotik profilaksisi ile önlenmeye çalışılır Tamponun kaçmasına bağlı havayolu obstrüksiyonu Unutulmaması Gerekenler İlk düşünülmesi gereken kanamanın durdurulması değil, hastanın vital bulgularının stabilize edilmesidir Mümkün olduğunca müdahalesiz veya az müdahale ile kanama durdurulmalı, iatrojenik kanamaya ya da yeni kanama odaklarına neden olunmamalıdır Aktif kanaması olmayan bir hastaya kanama ihtimali nedeniyle tampon uygulanmaz MAKSİLLO-FASİYAL TRAVMA NAZAL FRAKTÜRLER Tanıda FM radyolojiden daha değerlidir Fraktür bulguları: Krepitasyon Eksternal deformite, deviasyon Epistaksis Nazal obstrüksiyon Kanamanın durdurulması (mümkün olduğunca konservatif davranarak) Redüksiyon (en geç 10. Günde) Redüksiyon için ideal dönem 5. Gün (ödem çözülünce) SEPTAL HEMATOMA Travmadan birkaç gün sonra gelişen bilateral burun tıkanıklığı Sero-hemorajik burun akıntısı Tedavi edilmezse hematom abseleşir, kıkırdak nekroze olur ve semer burun deformitesi ortaya çıkar. Tedavisinde hematom drene edilir, anterior tampon uygulanır ve antibiyotik verilir. MAKSİLLA KIRIKLARI Acil: Havayolu (trakeotomi?) Kanamanın durdurulması (multiple kırıklar+mukozal laserasyonlarda ciddi kanama) Antibiyoterapi BOS rinoresi varsa tampon kontrendike Hasta stabilize olunca: Redüksiyon + fiksasyon (ödem çözülür çözülmez) (1 haftayı geçirmemeli) ZİGOMA KIRIKLARI Trismus Diplopi, göz hareketlerinde kısıtlanma (inf. Rectus?, n. Oculomotorius?) Enoftalmus İnfraorbital anestezi 1 hafta içinde redükte edilmeli BLOW-OUT KIRIKLARI Enoftalmus

5 Diplopi, göz hareketlerinde kısıtlanma Orbita etkilenmemişse tedavi gerektirmez MANDİBULA KIRIKLARI Bilateral kırıklarda dil kaslarının yapışma yerinin stabilitesi bozulur, dil geriye kaçarak havayolu obstrüksiyonuna neden olabilir Mukozal laserasyonlar ciddi kanamaya neden olabilir Açık kırıklarda acil cerrahi gerekebilir Diğer hastalara antibiyoterapi uygulanır, 7-10 gün içinde redüksiyon yapılır YABANCI CİSİMLER KULAK İnorganik: Genellikle oyuncak parçaları. Bir çengelle cisim içeriden dışarıya doğru çekilir. Penset veya forsepsle tutmaya çalışmak cismin orta kulağa kaçmasına neden olabilir! Dış kulak yolunu tam tıkamıyorsa kulak lavajı denenebilir. Organik: Cansız: Genellikle bakliyat Çengelle içeriden dışarı doğru çekerek çıkarılırlar Kulak lavajı cismin şişmesine neden olur Canlı: Önce alkol ile böcek öldürülür Ölü böcek çengelle dışarı çekilerek çıkarılır. BURUN Unilateral, pürülan-kanlı, kötü kokulu burun akıntısı Unilateral burun tıkanıklığı Arkadan öne çengelle çekilerek çıkarılmalı Arkaya ittirilirse nazofarinksten direkt larinksin üstüne düşen cisim asfiksiye neden olabilir (cisim subglottise şıkışıp havayolunu tıkayabilir veya bronkospazma neden olabilir) OROFARİNKS Genellikle tonsillerde veya dilkökünde Balık kılçığı, küçük kemik parçaları Genellikle kendiliğinden çıkarlar Büyük yabancı cisimler havayolu obstrüksiyonuna neden olabilir. Heimlich manevrası veya parmakla çıkarılırlar HİPOFARİNKS Odinofaji (ağrılı yutma) Disfaji (yutamama) Havayolu obstrüksiyonu (tam / parsiyel) Havayolu açık ve hasta koopere ise topikal anestezi altında indirekt veya direkt laringoskopi ile çıkarılabilirler Komplet havayolu obstrüksiyonu varsa Heimlich manevrası veya koniotomi / trakeotomi Ciddi havayolu problemi yoksa ve topikal anestezi ile çıkarılamıyorsa genel anestezi altında çıkarılır. Bu durumda mümkün olduğunca entübasyondan kaçınılır çünkü bu esnada cisim larinkse kaçarak tam havayolu obstrüksiyonu gelişebilir. Acil trakeotomi için hazırlıklı olunmalıdır Komplikasyonlar: Havayolu obstrüksiyonu Retrofaringeal apse (sivri cisimlerin farinks duvarlarına batmasını takiben orofarinks florası retrofaringeal bölgede aerob + anaerob mikst enfeksiyona neden olur) LARİNKS-TRAKEA Komplet obstrüksiyon olursa doktora yetişemezler Larinks (parsiyel obstrüksiyon): Afoni Ses kısıklığı İnspiratuar stridor Direkt laringoskopi ile çıkarma Perkütan ventilasyon Koniotomi Trakeotomi

6 Subglottis trakea (parsiyel obstrüksiyon): İnspiratuar ve ekspiratuar stridor Kuru öksürük Direkt laringoskopi veya bronkoskopi ile çıkarma Trakeotomi Heimlich manevrası kontrendike (TAM OBSTRÜKSİYONA NEDEN OLUR) ÖZOFAGUS En sık üst özofagusta (larinksin hemen arkasındaki özofagus girişinde) olur Anamnez: Yabancı cisim yutma Şiddeti artan boğaz ağrısı (kulağa yansıyan) Yutma güçlüğü Ateş Total diş protezi Kurban bayramı Disfaji Stridor (cismin etrafında gelişen ödemin havayoluna bası yapmasına bağlı) Lökositoz Direkt grafilerde radyoopak cisim (yabancı cisim görülememesi yabancı cismi ekarte ettirmez) Kontrastlı grafilerde lümenin kapalı olması Sivri yabancı cisimler perforasyona neden olabilir Sivri olmayan yabancı cisimler de birkaç gün içinde özofagus çeperinde bası nekrozuna ve perforasyona yol açabilir. Bu nedenle yabancı cisim şüphesi olan her hastaya özofagoskopi yapılmalıdır BOYUN TRAVMALARI Penetran travmalar Vasküler Yaralanmalar: İnternal juguler ven + carotid damarlar (abondan kanama nasıl olursa olsun durdurulmalı) Carotis eksterna nın her bir dalı öldürücü kan kaybına neden olabilir Brakiosefalik arter zedelenebilir Ameliyathane şartları dışında yara eksplore edilmemeli (Majör damarlardaki kesilerin üzerindeki pıhtılar kanamayı tampone edebilir) Solunum/sindirim yolları yaralanmış olabilir laringeal kıkırdaklarda fraktürler, laringotrakeal separasyon Farinks-özofagustaki perforasyonlar fatal enfeksiyonlara neden olabilir (gram + ve anaeroblara yönelik antibiyotik profilaksisi uygulanmalıdır) Nöral yapılarda yaralanma: Kranial sinirler: vagus, accessorius, hipoglossus Vertebralar ve medulla spinalis Frenik sinir Brakial pleksus Fasial sinir Sempatik servikal zincir Künt travmalar Larynx fraktürü ihtimali yüksektir. Hasta başlangıçta iyi görünürken zamanla gelişen ödem nedeniyle havayolu obstrüksiyonu gelişebilir Majör damar (özellikle internal juguler ven) yaralanması olabilir Tiroid içine kanama ve havayolu obstrüksiyonu gelişebilir NAZOGASTRİK SONDA YERLEŞTİRİLMESİ Septal deviasyon olmayan taraftan yerleştirilmelidir. Yerleştirme sırasında direkt travmaya bağlı ya da daha sonra sondanın basısı sonucu gelişen mukozal ülserasyon nedeniyle burun kanaması ortaya çıkabilir Sonda burun tabanına paralel ilerletilmelidir. Burun boşluğunun en geniş yeri burun tabanıdır. Burun tavanına doğru gidildikçe sonda konkaları travmatize eder, bilinci açık hasta çok ağrı duyar, kanama olabilir Sonda yerleştirilirken dil basacağı kullanarak orofarinksteki pozisyonu kontrol edilmelidir. Sonda orta hattan uzak, farinksin lateralinden aşağı inmelidir. Bu yolla krikoid kıkırdağın posteriorunda sonda basısına bağlı ortaya çıkan ülserasyonlar önlenebilir Yapılan muayenede orta hatta olduğu saptanan sonda havayoluna girmiş olabilir (sonda yerleştirilirken öksürük, siyanoz ortaya çıkarsa hemen işleme son verilmelidir) Faringeal refleksleri yetersiz veya bilinci kapalı/bulanık hastalarda bu ihtimal daha yüksektir Tüm hastalarda sondanın midede olduğu hava verilerek kontrol edilmeli, bu kontrol yapılmadan sondadan hiçbir madde verilmemelidir

7 KULAK KEPÇESİ TRAVMASI Künt travma: Othematoma neden olur. Tedavi edilmemiş hematom perikondriumla kıkırdağı ayırarak kıkırdak nekrozuna neden olur (güreşçi kulağı) Tedavide hematom drene edilir, kepçenin şekline uygun, steril, baskılı sargı yapılır, hergün sargı değiştirilerek 1 hafta pansuman yapılır. TRAVMATİK KULAK ZARI PERFORASYONU Genellikle kendiliğinden kapanır ancak ilk birkaç gün içinde perforasyon kenarlarının düzeltilip üzerine sigara kağıdı konması iyileşme şansını arttırır 7 günden sonra perforasyon kalıcı olabilir Sudan korunmalı (iyileşene kadar banyo yaparken kulağa vazelinli pamuk tıkanmalı) KULAK Akut otitis eksterna Akut otitis media Kronik otitis media nın akut alevlenmeleri AĞRISI Ayırıcı tanı Akut otitis eksterna yeni başlayan ağrı tragus hassasiyeti kepçeyi hareket ettirmekle ağrı dış kulak yolunda ödem (bazen akıntı) işitme sıklıkla normal Akut otitis media yeni başlayan ağrı (ve akıntı) kulakta dolgunluk ve işitme kaybı çocuklarda hafif ateş kulak zarında hiperemi, bombelik Kronik otitis medianın akut alevlenmesi uzun süredir devam eden akıntı (kokulu) işitme kaybı Dikkat edilecek noktalar (akut / kronik otitis media komplikasyon bulguları): Şiddetli başağrısı Bacaklı ateş Yüksek ateş Fasial paralizi Görme bulanıklığı (KİBAS a bağlı papil ödemi sonucu) Kranial sinir paralizileri Mastoid palpasyonunda ağrı Mastoidde hiperemi, şişlik AKUT İŞİTME KAYBI Ani başlayan işitme kaybı AİK) Ani başlayan işitme kaybı buşon, tuba östaki disfonksiyonu, akut otitis media, effüzyonlu otitis media gibi birçok ciddi olmayan hastalığa bağlı olabilir. Oysa Akut İşitme Kaybı: Sensörinöral (koklear) tipte bir işitme kaybıdır İdiopatik kabul edilir Genellikle unilateraldir Birkaç dakika/saat içinde yerleşir Vertigo eşlik edebilir Başka sistemik bulgu yoktur Medikal acildir İlk 72 saat içinde tedaviye başlanmazsa kalıcı işitme kaybı ihtimali yüksektir. Ayırıcı Tanı: Weber işitme kaybı olan kulağa lateralize ise hastada iletim tipi işitme kaybı vardır (acil değildir) Weber sağlam kulağa lateralize ise hastada sensörinöral tipte işitme kaybı vardır (acildir) (hasta kendi sesini hasta kulakta duyuyorsa iletim tipi işitme kaybı, hasta kendi sesini sağlam kulakta duyuyorsa sensörinöral tipte işitme kaybı vardır) BAŞDÖNMESİ Periferik

8 Santral Ayırıcı Tanı Periferik: Nistagmus horizontaldir (rotatuar) Fiksasyonla suprese olur Periyodiktir Birkaç günde hafifler/kaybolur Santral Nistagmus her yöne olabilir (Vertikal veya irregüler nistagmus yalnızca santral patolojilerde görülür) Eşlik eden nörolojik bulgular vardır Patoloji devam ettiği sürece nistagmus da devam eder Periferik (İç kulak kaynaklı): Benign paroksismal pozisyonel vertigo: Belli baş pozisyonlarında ortaya çıkar, genellikle saniyeler içinde kaybolur Vestibüler nörit: şiddetli vertigo + horizontal nistagmus vardır, ek bulgu olmaz Meniere Sendromu: Daha önce benzer atak anamnezi olabilir, ataklar kulakta dolgunluk hissiyle başlar, ataklarda şiddetli vertigo + tinnitus + işitme kaybı ortaya çıkar. Hastalık ilerledikçe işitme kaybı yerleşir Ototoksisite: Anamnezde ototoksik ilaç kullanımı vardır Labirentit: Mutlaka akut veya kronik otitis media komplikasyonudur. Santral: Akustik nörinoma: klasik semptomları tek taraflı kronik çınlama ve işitme kaybıdır. Nadiren akut işitme kaybı veya akut vestibüler atak tablosuna neden olabilir Vertebro-baziler yetersizlik: vertigo ataklarına eşlik eden konuşma, görme bozuklukları, bayılmalar da vardır Multiple skleroz: %5-10 hastada ilk bulgu vertigo atağı olabilir, genellikle vertigoya eşlik eden nörolojik bulgular saptanır Diğer nedenler: Servikal vertigo: paravertebral proprioseptörlerin uyarılması sonucu ortaya çıkar, genellikle sadece dengesizliğe neden olsa da çok şiddetli vertigo atakları da ortaya çıkabilir Ayırıcı Tanı Hipertansiyon: vertigoya neden olmaz, sadece indirekt olarak vertebro-baziler yetersizliğin bulgusu olabilir. Bütün hastalarda vertigo atağı sırasında sempatik deşarj arttığından kan basıncı yüksek bulunur. Ciddi aritmiler serebral kan akımını bozarak dengesizliğe neden olabilir Tedavi Akut dönem: Uzun dönem: Anti-vertijinöz ilaçlar (dimenhidrinat) Kusma fazlaysa damar yolu + iv sıvı Gerekirse anti-emetik Yatak istirahati Ani baş-boyun hareketlerinden kaçınma Psikotrop ilaçlar verilmemeli (Santral kompenzasyon azalır, Vertigo artar) Asıl patolojinin tedavisi Vestibuler rehabilitasyon egzersizleri TANI VE TEDAVİDEKİ BU ÖZELLİKLER NEDENİYLE VERTİGOLU HER HASTAYI KBB HEKİMİ GÖRMELİDİR. FASİYAL Bell s palsy (%70) Travma (temporal kemik kırığı veya parotis travması) Otitis media (akut/kronik) komplikasyonu Herpes Zoster Oticus (Ramsey-Hunt Send) Tümörler (parotis tümörleri, akustik nörinoma, temporal kemik tümörleri) PARALİZİ Yaklaşım Ayrıntılı KBB muayenesi Temporal kemik kırığı, parotis bölgesi travmaları olabilir AOM / KOM komplikasyonu ise acil cerrahi gerekir Dış kulak yolunda veziküller görülebilir (Ramsey-Hunt Sendromu) Diapozon testleri (+ işitme testleri) İşitme kaybı varsa Ramsey-Hunt Sendromu, akustik nörinom olabilir Tedavi Bell s palsy: Steroid Ramsey-Hunt Sendromu: Steroid + Asiklovir AOM/KOM komplikasyonu: Acil cerrahi (mastoidektomi, fasial dekompresyon, ventilasyon tüpü) Travma: Fasial sinir kesisi varsa hemen onarılmalıdır.

9 Tümörler: Cerrahi eksizyon TANI VE TEDAVİDEKİ BU ÖZELLİKLER NEDENİYLE FASİAL PARALİZİLİ HER HASTAYI KBB HEKİMİ GÖRMELİDİR. RİNOSİNÜZİTLER Komplikasyon bulguları: Yüksek ateş Şiddetli başağrısı Frontal bölgede ödem Yanak üzerinde ödem Uykuya meyil Bilinç bulanıklığı Periorbital eritem, ödem Görme kaybı BOĞAZ AĞRISI Peritonsiller apse: Trismus (tipik bulgusu) + Akut tonsilit bulguları (Kulağa yansıyan şiddetli boğaz ağrısı, Yüksek ateş, kötü ağız kokusu, eklem ağrıları) ODONTOJENİK ENFEKSİYONLAR Ludwig anjini: ağız tabanı ve submandibuler bölgenin apsesi Havayolu obstrüksiyonuna neden olabilir Gram (+)ler + anaeroblar neden olur Drenaj + antibiyotik

KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ

KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen: Düzenleyen: Hem. Müjde DEĞER Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

OBSTRÜKTİF NAZAL PATOLOJİLER

OBSTRÜKTİF NAZAL PATOLOJİLER OBSTRÜKTİF NAZAL PATOLOJİLER Burun yüzümüzün en uç noktasında yerleşmiş, yüz karakteristiğimizin önemli unsurlarından olan bir organdır. Fonksiyonları bakımından da çok daha önemli bir organımızdır. Burnun

Detaylı

Dr. Demet Coşkun HAVAYOLU AÇIKLIĞININ SAĞLANMASI

Dr. Demet Coşkun HAVAYOLU AÇIKLIĞININ SAĞLANMASI HAVAYOLU AÇIKLIĞININ SAĞLANMASI Dr. Demet Coşkun ANATOMĐ Solunum yolları, ağız ve burun deliklerinden başlayıp alveollerin girişinde sonlanır (Resim 1). Ağız, burun, farinks ve larinks üst solunum yolunu

Detaylı

FARENKS HASTALIKLARI

FARENKS HASTALIKLARI OP.DR.UMUT KAYGUSUZ FARENKS HASTALIKLARI Akut İnflamasyonlar Akut Farenjit -Etyoloji sıklıkla viraldir. -Semptomlar; ateş, boğaz ağrısı, başağrısı, halsizlik, yutkunma güçlüğü. -5 ila 7 günde spontan iyileşir.

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

SES BOZUKLUKLARI. Larinksin Fonksiyonları:

SES BOZUKLUKLARI. Larinksin Fonksiyonları: SES BOZUKLUKLARI Larinksin Fonksiyonları: 1-Fonasyon 2-Solunum pasajı 3-Alt solunum yollarının korunması (sfinkter fonk.) 4-Tespit 5-Ekspektorasyon Laringeal İskelet: Tek kıkırdaklar:tiroid, Krikoid, Epiglot

Detaylı

Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları. Prof. Dr. Haluk Çokuğraş

Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları. Prof. Dr. Haluk Çokuğraş Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları Prof. Dr. Haluk Çokuğraş 1 Üst solunum yolları Larinksin üzerinde kalan solunum yolları Burun, tonsiller, adenoid, farinks, larinks, paranasal sinüsler, kulaklar. 2 Üst

Detaylı

MAKSİLLER SİNÜSÜN ODONTOJEN AÇILIMI VE TEDAVİLERİ

MAKSİLLER SİNÜSÜN ODONTOJEN AÇILIMI VE TEDAVİLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı MAKSİLLER SİNÜSÜN ODONTOJEN AÇILIMI VE TEDAVİLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Moumin NTELİ CHOUSEİN Danışman Öğretim

Detaylı

EPİSTAKSİS Genel bilgiler Klinik Bulgular Tedavi

EPİSTAKSİS Genel bilgiler Klinik Bulgular Tedavi EPİSTAKSİS Genel bilgiler Kulak burun boğaz acillerinin en sık görülen nedenlerindendir. Basit kanama ve sızıntıdan hayatı tehdit edebilecek burun kanamalarına kadar değişik şiddette görülür. Travma, inflamasyon,

Detaylı

ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA MACİNTOSH LARİNGOSKOP İLE VİDEO LARİNGOSKOPUN KARŞILAŞTIRILMASI

ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA MACİNTOSH LARİNGOSKOP İLE VİDEO LARİNGOSKOPUN KARŞILAŞTIRILMASI TC SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ Klinik Şefi: Uzm.Dr. Cengiz YUMRU ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA

Detaylı

MODÜL 31: BELİRTİ VE BULGULARA GÖRE HASTA MERKEZLİ YAKLAŞIM

MODÜL 31: BELİRTİ VE BULGULARA GÖRE HASTA MERKEZLİ YAKLAŞIM MODÜL 31: BELİRTİ VE BULGULARA GÖRE HASTA MERKEZLİ YAKLAŞIM Prof.Dr.Adil ZAMANİ Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA Öksürük Öksürük, zararlı maddelerin solunumla

Detaylı

KISIM KANAMA VE ŞOK. Bölüm 10 Kanama Kontrolü Bölüm 11 Şok

KISIM KANAMA VE ŞOK. Bölüm 10 Kanama Kontrolü Bölüm 11 Şok KISIM KANAMA VE ŞOK Bölüm 10 Kanama Kontrolü Bölüm 11 Şok Kanama Kontrolü KANAMANIN ÖNEMİ GİRİŞ Kanama tartışmasız belli başlı acil sorunlardan biridir. ATT kanama olduğunu mutlaka belirleyebilmeli -dış

Detaylı

AKUT BAKTERİYEL SİNÜZİT. ÇOCUKLARDA BURUN ve SİNÜS HASTALIKLARI AKUT BAKTERİYEL SİNÜZİT. Patofizyoloji. Patofizyoloji. Patofizyoloji 03.02.

AKUT BAKTERİYEL SİNÜZİT. ÇOCUKLARDA BURUN ve SİNÜS HASTALIKLARI AKUT BAKTERİYEL SİNÜZİT. Patofizyoloji. Patofizyoloji. Patofizyoloji 03.02. AKUT BAKTERİYEL SİNÜZİT ÇOCUKLARDA BURUN ve SİNÜS HASTALIKLARI Dr. Vedat DAĞ F.Ü. Hastanesi Acil ABD Rhinosinusitis burun ve sinüslerin her ikisini de içeren enfeksiyonlar için kullanılan bir terimdir.

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları

Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları Gökhan ÇELİK*, Akın KAYA* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Bronchoscopy Intensive Care Unit Key Words: Brochoscopy,

Detaylı

GÖZ ACiLLERi. Sunum Planı GÖZ ANATOMİSİ OPTİK SİNİR GÖZ ANATOMİSİ GÖZ ANATOMİSİ. Göz üç tabakadan meydana gelmiştir: Sırasıyla içten dışa doğru:

GÖZ ACiLLERi. Sunum Planı GÖZ ANATOMİSİ OPTİK SİNİR GÖZ ANATOMİSİ GÖZ ANATOMİSİ. Göz üç tabakadan meydana gelmiştir: Sırasıyla içten dışa doğru: GÖZ ACiLLERi DR. OĞUZ KÜÇÜKYILMAZ AKDENİZ ÜTF ACİL TIP AD Göz Anatomisi Göz muayenesi Travmatik olmayan aciller Akut Görme Azalması/Görme Kaybı Travmatik aciller Sunum Planı 2 GÖZ ANATOMİSİ GÖZ ANATOMİSİ

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Oftalmolojik Aciller Ophthalmologic Emergencies Müge Gülen 1, Mehmet Oğuzhan Ay 2, Akkan Avcı 2, Selen Acehan 2, Ferhat İçme 3 1 Eskişehir Yunus

Detaylı

Çocuklarda solunum yolunda olabilecek her türlü patolojinin ilk bulgularından

Çocuklarda solunum yolunda olabilecek her türlü patolojinin ilk bulgularından DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2005; 36:28-32 Solunum s k nt s olan çocu un de erlendirilmesi Ö. Faruk Ünal 1 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara Çocuklarda

Detaylı

KULAK BURUN BOĞAZ STAJ REHBERİ

KULAK BURUN BOĞAZ STAJ REHBERİ KULAK BURUN BOĞAZ STAJ REHBERİ 2010 2011 ÖNSÖZ Sevgili genç meslektaşlarım, 3 hafta boyunca birlikte olacağımız Kulak Burun Boğaz stajına hoşgeldiniz. Kulak ağrısı, boğaz ağrısı, burun kanaması, baş dönmesi

Detaylı

Anestezi Özet Teorik Bilgiler El Kitapçığı Anest.Ahmet Emre AZAKLI

Anestezi Özet Teorik Bilgiler El Kitapçığı Anest.Ahmet Emre AZAKLI İçindekiler ANESTEZİYE GİRİŞ... 3 ANESTEZİ RİSKİNİN BELİRLENMESİ... 3 SIVI VE GIDA ALIMININ SINIRLANDIRILMASI... 4 PREMEDİKASYON... 4 GENEL ANESTEZİ... 8 ANESTEZİ İNDÜKSİYONU... 8 ANESTEZİ İDAMESİ... 10

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

LARENJEKTOMĐ REHBERĐ. Sayfa 1

LARENJEKTOMĐ REHBERĐ. Sayfa 1 LARENJEKTOMĐ REHBERĐ Düzenleyenler: Dr. Đrfan YORULMAZ Dr. Hazan BAŞAK Dr. Çiler TEZCANER Dr. Süha BETON Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Sayfa 1

Detaylı

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Treiz ligamanının altından kaynaklanan kanamalardır. Sıklık; yılda 20/100.000 dir ve yaşla artar. Alt GİS kanamalarının % 85 i kolondan, % 10 u Üst GİS den, % 5 i ince

Detaylı

BİLATERAL ABDÜKTÖR VOKAL KORD PARALİZİLİ HASTALARDA ENDOSKOPİK POSTERİOR KORDOTOMİ SONUÇLARI

BİLATERAL ABDÜKTÖR VOKAL KORD PARALİZİLİ HASTALARDA ENDOSKOPİK POSTERİOR KORDOTOMİ SONUÇLARI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI BİLATERAL ABDÜKTÖR VOKAL KORD PARALİZİLİ HASTALARDA ENDOSKOPİK POSTERİOR KORDOTOMİ SONUÇLARI Dr. SALİH BAKIR UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

Boğaz Ağrısı. Virüsler. Bakteriler. 1. Enfeksiyöz Nedenler. Dr. Remzi DOĞAN, Dr. Selahattin TUĞRUL, Doç. Dr. Ayşenur MERİÇ

Boğaz Ağrısı. Virüsler. Bakteriler. 1. Enfeksiyöz Nedenler. Dr. Remzi DOĞAN, Dr. Selahattin TUĞRUL, Doç. Dr. Ayşenur MERİÇ Boğaz Ağrısı Dr. Remzi DOĞAN, Dr. Selahattin TUĞRUL, Doç. Dr. Ayşenur MERİÇ Bezmialem Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul Günümüzde toplumu oldukça sık etkileyen bir Halk

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Genel Cerrahi/1 Genel Cerrahi/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Genel Cerrahi/3

Detaylı

G R fi MSEL BRONKOSKOP KURSU 22 Haziran 2006, Perflembe, 13:00 17:30

G R fi MSEL BRONKOSKOP KURSU 22 Haziran 2006, Perflembe, 13:00 17:30 22-25 Haziran 2006 Sheraton Çeflme Hotel G R fi MSEL BRONKOSKOP KURSU 22 Haziran 2006, Perflembe, 13:00 17:30 Kurs Sorumlular Prof. Dr. Mustafa Yaman Prof. Dr. Turhan Ece Doç. Dr. Sedat Alt n BRONKOSKOPİNİN

Detaylı

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım Prof.Dr. Turgut İPEK Travma Epidomiyolojisi Tüm yaş grublarında 4.sıklıkta ölüme neden olur. 34 yaş altında diğer hastalıkların tümünden daha fazla ölüme neden olur.

Detaylı