MOBL NTERNET PROTOKOLUNDA YÖNLENDRME ENYLEMES LE ELDE EDLEN BAARIM ARTII

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOBL NTERNET PROTOKOLUNDA YÖNLENDRME ENYLEMES LE ELDE EDLEN BAARIM ARTII"

Transkript

1 MOBL NTERNET PROTOKOLUNDA YÖNLENDRME ENYLEMES LE ELDE EDLEN BAARIM ARTII Birol ÇELK 1 nci Ordu Komutanlıı Bilgi lem ube Müdürlüü Üsküdar/Selimiye Demir ÖNER Marmara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendislii Bölümü Göztepe Yerlekesi, Kadıköy/stanbul Anahtar Kelimeler: Mobil IP, yönlendirme eniyilemesi, düzgün el deitirme, baarım, gecikme, paket kaybı. ABSTRACT Mobile Internet Protocol (Mobile IP or MIP) is a network layer protocol which enables mobile nodes to be connected to the Internet even if they change their points of attachment. In the basic Mobile IP protocol, datagrams going to the mobile node () have to travel through the home agent (HA) when the mobile node is away from the home network. Whereas, datagrams sent from to the Correspondent Node () are routed directly. This asymmetric routing, called triangle routing, is far from being optimal especially when is close to. This efficiency problem of triangle routing is eliminated by route optimization which enables the datagrams to be directly routed in both directions between and. Route optimization also supports smooth handoff by informing the previous foreign agent (PFA) and about the 's current location. To further decrease packet loss during handoffs, buffers are included in the foreign agents (FAs). In this paper, performances of MIP and ROMIP are compared by using the Network Simulator- 2 (NS2). Effects of route optimization, FA buffers and smooth handoff on performances of these protocols are evaluated. Packet loss, average end-to-end packet delay, and throughput are considered as the performance criteria. 1. GR Son yıllarda, dizüstü bilgisayarlar ve el bilgisayarları gibi taınabilir bilgisayarın kullanımının artması ve kablosuz a teknolojisindeki önemli gelimeler sonucunda, kullanıcıların mobil bilgisayarlar ile nternet e balandıkları noktaları deitirseler bile nternet e kesintisiz olarak balı kalma istekleri artmıtır. Bu talebi göz önüne alan IETF (Internet Engineering Task Force), TCP/IP protokol kümesinde üst katmanlara effaf olan mobil nternet protokolunu gelitirmitir [1]. Mobil olmayan IPv4 protokolu bir bilgisayarın ntenet e balandıı noktanın tek bir nternet adresi olduunu kabul eder. Öte yandan, mobil bir bilgisayarın, nternet e balı olduu nokta deise bile, kesintisiz olarak nternet e balı kalması gerekir. Bu durum mobil bilgisayara iki IP adresi atayarak salanmaktadır: Biri mobil bilgisayarın ev IP adresi (Home IP Adress), dieri ise geçici IP adresidir (CoA: Care-of Address). IETF bu protokolu mobil IP (Mobile IP) olarak tanımlamıtır. Mobil IP standardında üç yeni öe tanımlanmıtır: mobil bilgisayar (: Mobile Node), yuva sunucu (HA: Home Agent ) ve yabancı sunucu (FA: Foreign Agent). Mobil bilgisayar (), alar arasında dolatıında, yuva IP adresini deitirmeden balantı noktasını bir adan dierine deitirebilen ve aynı zamanda nternet üzerinden haberlemesini kesintisiz olarak sürdürebilen bir bilgisayar ya da bir yönlendiricidir. Yuva sunucu (HA), mobil bilgisayarın yuva aında bulunan ve mobil bilgisayar yuva aından uzakta iken onun nternet e geçici olarak balandıı noktanın adresini (CoA) kaydeden ve mobil bilgisayara iletilmek üzere kendisine gelen i tünel açma (tunneling) yöntemiyle CoA adresine yönlendiren bir yönlendiricidir. Yabancı sunucu (FA), mobil bilgisayarın geçici olarak bulunduu yabancı ada bulunan ve mobil bilgisayar kayıtlı olduu sürece ona yönlendirme hizmeti veren bir yönlendiricidir. FA mobil bilgisayara geçici olarak bir IP adresi (CoA) salar, mobil bilgisayarın elde ettii CoA ile HA ya kaydolmasına aracılık eder ve HA dan kapsüllenmi olarak (encapsulation) tünel içinden gönderilen in kapsüllerini açarak (decapsulation) mobil bilgisayara MAC çerçeveleri halinde (Medium Access Control Sublayer frames) iletir. HA ile FA nı her ikisine birden devingenlik sunucusu (mobility agent) adı verilir. Mobil bilgisayar ziyaret ettii yabancı ada CoA atayacak serbest bir FA bulamazsa, Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) u kullanarak, kendi a arayüzlerinden biriyle ilgili elde ettii yerel IP adresini kullanır. Buna co-located care-of address adı verilir. Bu durumda, yuva sunucu tarafından kapsüllenmi olarak gönderilen in kapsülleri mobil bilgisayar tarafından açılır. 1

2 MIP de, yuva aından uzakta iken, ye gelen HA üzerinden yönlendirilir. Halbuki den ye gönderilen ye FA tarafından en iyi yol üzerinden dorudan yönlendirilir. Simetrik olmayan ve üçgen yönlendirme (triangle routing) adı verilen bu yönlendirme özellikle ile birbirlerine yakın oldukları zaman eniyi (optimal) olmaktan uzaktır. MIP de iki önemli baarım sorunu vardır: (1) den ye gönderilen tüm HA dan FA ya tünellenerek iletildii için bu yolun eniyi yol olmaması durumunda, uçtan-uca paket gecikmesi (end-to-end packet delay) artar. (2) bir FA dan dierine el deitirme (handoff) yaptıı zaman, önceki FA ya gitmekte olan ye iletilemeyecei için kaybolur. Bu baarım sorunlarına, ve arasında in her iki yönde de en iyi yol üzerinden yönlendirilmesini olanaklı kılan, yönlendirme eniyilemesi (route optimization) yöntemi ile çözüm getirilmitir [2]. Yönlendirme eniyilemeli Mobil IP (ROMIP: Route Optimized Mobile IP) yöntemi, aynı zamanda, nin balandıı yeni yabancı sunucunun (NFA: New Foreign Agent) IP adresini (yeni CoA) önceki yabancı sunucuya (PFA: Previous Foreign Agent) ve ye bildiren düzgün el deitirme (smooth handoff) yöntemini de içerir. El deitirme sırasında paket kayıplarını daha da azaltmak için FA lara tampon bellekler (buffer) eklenmitir. Bu makalede, NS-2 a benzeticisi (Network Simulator-2) kullanılarak MIP ile ROMIP in baarımları incelenmi ve karılatırılmıtır. Yönlendirme eniyilemesinin, düzgün el deitirmenin ve FA lardaki tampon belleklerin bu protokolların baarımları üzerindeki etkileri deerlendirilmitir. Baarım ölçütleri olarak uçtan uca ortalama paket gecikmesi (average end-to-end packet delay), paket kaybı (packet loss) ve i çıkarma yetenei (throughput) ele alınmıtır. Bölüm 2 ve 3 de, sırasıyla, MIP ve ROMIP in kısa tanımları yapılmıtır. Bölüm 4 de simülasyon senaryoları ve sonuçları sunulmutur. Bölüm 5 de sonuçlara yer verilmitir. 2. MOBL NTERNET PROTOKOLU Temel mobil nternet Protokolu olarak da bilinen mobil nternet protokolu (MIP), IETF nin mobil IP çalıma grubu tarafından IPv4 e yapılan ek protocoldur [3], [4]. Mobil IPv4 protokolu taıma katmanına ve üst katmanlara tamamen effaftır. MIP de kullanılan üçgen yönlendirme ekil 1 de gösterilmitir. Bu tür yönlendirmede, den ye gönderilen in en kısa yoldan yönlendirilmesine karılık, den ye gönderilen daima HA üzerinden yönlendirildii için özellikle ile nin birbirlerine yakın oldukları durumlarda paket gecikmeleri artmakta ve protocol baarımı azalmaktadır. Bu baarım sorunu Yönlendirme Eniyilemeli Mobil IP (ROMIP) yöntemi ile giderilmektedir. ROMIP de, den ye gönderilen den sadece birinci paket HA üzerinden yönlendirilmekte, dier tüm den ye en kısa yol üzerinden yönlendirilmektedir ( bkz. Bölüm 3). Veri Orijinal nternet HA FA HA FA Orijinal Yeni Kapsüllenmi Veri Orijinal Veri Orijinal Kapsülü çıkarılmı ekil 1. MIP de üçgen yönlendirme. KA: Kaynak Adresi VA: Varı Adresi MIP üç önemli yetenee sahiptir: Sunucu kefetme (agent discovery), kayıt olma (registration) ve tünel açma (tunneling) yetenekleri [4], [5]. Sunucu Kefi: bir adan dierine geçtii zaman, IP katmanı fiziksel katmada oluan el deitirmeden haberdar deildir., bir adan dierine geçi yaptıını sunucu keif yeteneini kullanarak algılar (move detection) ve yeni ada hangi sunucudan hizmet alabileceini belirler. Sunucu kefi, RFC 1256 da tanımlanan Internet Control Message Protocol (ICMP) yönlendirici keif mekanizmasına dayanır. Yuva sunucu ve yabancı sunucular kısa aralıklarla (bir kaç yüz saniye gibi) sunucu ilan mesajları (AAM: Agent Advertisement Messages) yayınlarlar, Bir kaç yüz saniye süre ile geçerli olan (limitted lifetime) bu mesajdaki kaynak adresinin a önekine (network prefix) ya da paketin ömür süresine (lifetime) bakarak yeni bir aa geçip geçmediini anlar ve yeni aa geçmi ise hangi CoA numarası ile HA ya kayıt olacaını belirler. Eer NM en son aldıı AAM nin geçerlilik süresinden daha uzun süre baka bir AAM almamısa, kendisi sunucu davet mesajı (ASM: Agent Solicitation Message) yayınlar. ASM yi algılayan yuva sunucu ya da serbest IP adresi olan yabancı sunucular AAM yayınlar. Kayıt: Kayıt yetenei nin yeni a üzerindeki adresini HA ya kaydettirmesini salar. Kayıt süreci ekil 2 de gösterildii gibi dört adımdan oluur. Kayıt 2

3 ilemi sonucunda, HA nın devingenlik i tablosunda (mobility binding table) ilgili için HA, CoA ve geçerlilik süresini içeren yeni bir satır oluturulur. FA nın devingenlik i tablosuna (mobility binding table or visitor list) ilgili için HA, CoA ve geçerlilik süresine ek olarak bir de nin yeni yabancı adaki ortam adresi (medium address: MAC address) kaydedilir. Eer co-located care-of address kullanarak kayıt oluyor ise, herhangi bir FA kullanmadan HA ya kayıt olur. Bu tablolardaki kayıtlar geçerlilik süreleri sonunda silinirler. Güvenlik amacıyla, sahte kayıt yapılmasını engellemek için kayıt sürecinde kullanılan mesajlara kimlik kanıtlama uzantısı (authentication extension) eklenir. nin a deiikliini algılaması (move detection) Kayıt süreci FA HA Sunucu ilan mesajı (1) Kayıt istei (4) (2) Kayıt istei (3) ekil 2. MIP de kayıt süreci. Tünel açma: NM nin HA ya kayıt olmasından sonra, ye iletilmek üzere gelen tüm HA tarafından yeni bir IP paketi içine konularak (kapsülleme: encapsulation) nin balı olduu FA ya gönderilir. Mobil IP de tünel açma için kullanılan üç algoritma vardır: (1) IP içinde IP kapsülleme (IP-within-IP encapsulation - RFC 23; (2) Minimum kapsülleme (Minimal encapsulation)-rfc 24; (3) Soysal yönlendirme kapsüllemesi (GRE: Generic Routing Encapsulation)- RFC 171. lk iki kapsülleme yöntemi ekil 3 de açıklanmıtır. 3. YÖNLENDRME ENYLEMEL MOBL NTERNET PROTOKOLU ROMIP deki, i uyarı (BW: binding warning) ve i (BU: binding update) mesajlarını kullanan düzgün el deitirme (smooth handoff) yöntemi ve FA lardaki tampon bellek (buffer) mekanizması MIP deki performans sorununa çözüm getirilmitir [2], [6]. ROMIP deki yönlendirme yöntemi ekil 4 de gösterilmitir. ROMIP de den ye gönderilen birinci paket dıındaki tüm en kısa yol üzerinden ilgili FA ya ve oradan da ye iletilir. nin hareket etmesi sonucunda FA1 (PFA) dan FA2 (NFA) ya geçmesi durumunda (bkz. ekil 5), nin kayıt süreci sonunda, düzgün el deitirme düzenei, ekil 8 de gösterildii gibi, den FA2 ye BW mesajının, FA2 den FA1 e BU ve HA ya BW mesajlarının gönderilmesini salayarak nin yeni CoA sı FA1 ve HA ya bildirilir. ye giden ilk paket Dı (New IP header) IP verisi (b) IP içinde IP kapsülleme IP verisi (a) Orijinal IP paketi Deitirilmi Minimum aktarma balıı IP verisi (c) Minimum kapsülleme ekil 3. MIP ve ROMIP de kapsülleme. HA nternet ilk paket FA ekil 4. ROMIP de yönlendirme. (binding update) HA Directly routed datagrams uyarısı nternet FA2 PFA eki ile kayıt ye yönlendirilen Hareket yönü FA1 Figure 5. ROMIP de düzgün el deitirme. 3

4 nin yeni CoA bilgisini alan HA bu bilgiyi i mesajı ile ye iletir. Bu aamadan sonra, ini FA2 ye iletir. mesajı ye ulamadan önce nin FA1 üzerinden göndermi olduu yoldaki, FA1 deki tampon bellekte tutulduu için ve nin FA2 ye balandıı bilgisi FA1 e gelmi olduu için, FA2 ye yönlendirilir. Böylece, el deitirme sırasında oluabilecek paket kayıpları azaltılmı olur. 4. BENZETM (SIMULATION) Bu çalımada, MIP ve ROMIP in baarımlarının incelenmesi için Network Simulator NS-2.29 a benzetici kullanılmıtır [7], [8], [9]. NS-2 benzeticisine i uyarı (binding warning) ve i (binding update) mesajları eklenmi ve sonuçların izlenebilmesi için gerekli eklenti ve deiiklikler yapılmıtır. Baarım ölçütleri olarak uctanuca ortalama paket gecikmesi (average end-to-end packet delay), paket kaybı (packet loss) ve i çıkarma yetenei (throughput) alınmıtır. Benzetimle ilgili ayrıntılar kaynak [1] da verilmiitir. Benzetimin topolojisi ekil 6 da, MIP senaryosu ekil 7 de, ROMIP senaryosu ise ekil 8 de açıklanmıtır. 5 Mbps 2 ms HA lk hareket Yönlendirici FA1 Alan (domain).1. FA2 Alan 1.. Alan 2.. Alan 3.. HA dan FA1 e geçer 5 Mbps 12 ms kinci hareket ekil 6. Benzetim topolojisi. 5 Mbps 5 ms FA2 FA1 HA Kayıt istei IP paketi Kayıt istei Tünel açma ekil 7. MIP senaryosu. IP paketi FA1 den FA2 ye geçer FA2 FA1 HA Kayıt istei + PFA eki uyarısı alındısı 5. BENZETM SONUÇLARI Uçtan-uca Ortalama Paket Gecikmesi (Average Endto-End Packet Delay): ekil 9 da, MIP ve ROMIP için uçtan uca ortalama paket gecikmesinin zamana karı deiimi gösterilmitir. Bu grafik incelendiinde, nin HA ya balı kaldıı süre içinde (-32 ms) MIP ve ROMIP deki ortalama uçtan uca paket gecikmelerinin eit olduu görülmektedir. Ancak, nin HA dan FA1 e el deitirdii süre içinde (34-46 ms), FA1 e balı kaldıı süre içinde (46-64 ms), FA1 den FA2 ye el deitirdii süre içinde (64-78 ms) ve FA2 ye balı kaldıı süre içinde, ROMIP deki uçtan-uca ortalama paket gecikmesinin MIP dekine göre daha az olduu gözlenmitir. Bu durum, el deitirme süreçlerinde, özellikle FA lar arasındaki el deitirmelerde ve nin FA2 ye balı kaldıı sürece ROMIP in daha az gecikme yarattıını göstermektedir. Uçtan uca ortalama paket gecikmesi (ms) Kayıt istei + PFA eki uyarısı ekil 8. ROMIP senaryosu. Yoldaki IP Paketleri MIP MIP/ROMIP ROMIP Zaman (saniye) ekil 9. MIP ve ROMIP de uçtan uca ortalama paket gecikmesi. 4

5 Paket Kaybı (Packet Loss): ekil 1 da, MIP ve ROMIP için zamana karı paket kaybının deiimi gösterilmitir. Bu grafik incelendiinde, nin el deitirdii süreler dıında, paket kayıplarının MIP de sıfır ile 1 byte arasında deitii, ROMIP de ise sıfır olduu görülmektedir. nin HA dan FA1 e el deitirdii süre içinde (34-46 ms) paket kaybının MIP de 7 byte a çıktıı, ROMIP de ise sıfır olduu görülmektedir. nin FA1 den FA2 ye el deitirdii süre içinde (64-78 ms) paket kabının MIP de 14 byte a çıktıı, ROMIP de ise 2 byte a kadar çıktıı görülmektedir. Bu da ROMIP de kullanılan düzgün el deitirme yönteminin ve tampon bellek mekanizmasının el deitirme sırasında paket kayıplarını azalttıını göstermektedir. Paket kaybı (byte) Çıkarma Yetenei (Throughput): ekil 11 de, MIP ve ROMIP için zamana karı i çıkarma yeteneinin deiimi gösterilmitir. Bu grafik incelendiinde, el deitirme süreleri içinde i çıkarma yeteneinin ROMIP de MIP e göre daha kısa süre içinde yükseldii görülmektedir. Bu da el deitirme sırasında paket kayıplarının ROMIP de MIP e göre daha az olmasından kaynaklanmaktadır. çıkarma yetenei (byte) MIP ROMIP Zaman (saniye) ekil 1. MIP ve ROMIP de paket kaybı. MIP ROMIP Zaman (saniye) ekil 11. MIP ve ROMIP de i çıkarma yetenei. 5. SONUÇ Sunuç olarak, ROMIP in yönlendirme eniyilemesi (route optimization) içermesi, düzgün el deitirme (smooth handoff) yöntemini ve tampon bellek (buffer) mekanizmasını kullanılması nedeniyle, MIP de elde edilen baarımı iyiletirdii görülmütür. ROMIP de düzgün el deitirme yöntemi ve tampon bellek kullanıldıı için, uçtan uca ortalama paket gecikmesinin (average end-to-end packet delay) ve paket kayıplarının (packet loss) el deitirme sırasında MIP e göre, beklendii gibi, daha az olduu ve el deitirmeler sırasında ROMIP in i çıkarma yeteneinin (throughput) MIP e göre daha iyi olduu görülmütür. ROMIP de FA lardaki tampon bellekler paket gecikmesini olumsuz yönde etkileseler de el deitirme sırasında paket kaybını azaltmaktadırlar. Ancak, FA lardaki tampon belleklerin taması durumunda ve yeni FA (NFA) ile kayıt ilemi tamamlanmadan NFA ya ulaan kaybolmaktadır. KAYNAKLAR [1] Charles E. Perkins, Mobile IP Support for IPv4, IETF, RFC 3344, Aug. 22. [2] Charles E. Perkins, Route Optimization in Mobile IP, Internet Draft, draft-eitf-mobileip-optim-ii, September 22. [3] Charles E. Perkins, "Mobile IP", IEEE Communications Magazine, pp.84-99, May [4] William Stallings, Wireless Communications and Networks, Prentice Hall Inc., New Jersey, 22. [5] Charles E. Perkins, "IP Mobility Support for IPv4, IETF RFC 322, January 22. [6] Charles.E. Perkins and K-Y Wang, "Optimized Smooth Handoffs in Mobile IP," in Proceedings of the 4 th IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), pp , Red Sea, Egypt, July 6-8, [7] Network Research Group, Lawrence Berkeley National Laboratory, NS-LBNL Network Simulator, [8] Kekvin Fall, Kannan Varadhan, The NS Manual, [9] S. McCanne S. Floyd, Ns-Network Simulator, [1] Birol Çelik, Performance Evaluation of Mobile Internet Protocol, Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Computer Engineering Program, Istanbul, Master Theses, June 26. 5

6 6

MOBİL İNTERNET PROTOKOLUNDA YÖNLENDİRME ENİYİLEMESİ İLE ELDE EDİLEN BAŞARIM ARTIŞI

MOBİL İNTERNET PROTOKOLUNDA YÖNLENDİRME ENİYİLEMESİ İLE ELDE EDİLEN BAŞARIM ARTIŞI MOBİL İNTERNET PROTOKOLUNDA YÖNLENDİRME ENİYİLEMESİ İLE ELDE EDİLEN BAŞARIM ARTIŞI Birol ÇELİK 1 nci Ordu Komutanlığı Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Üsküdar/Selimiye bcelik@kkk.tsk.mil.tr Demir ÖNER Marmara

Detaylı

MOBIL INTERNET. Aysel UYAR, 02102123 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gebze - Kocaeli uyaraysel@hotmail.com. Özet. 1. Giris

MOBIL INTERNET. Aysel UYAR, 02102123 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gebze - Kocaeli uyaraysel@hotmail.com. Özet. 1. Giris MOBIL INTERNET Aysel UYAR, 02102123 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gebze - Kocaeli uyaraysel@hotmail.com Özet Hücresel haberlesme ve kablosuz ag teknolojilerinde gerçeklesen hizli gelismeler sonucunda

Detaylı

Gezgin Ad Hoc Alar ve Yol Atama. Mobile Ad Hoc Networks and Routing ÖZET

Gezgin Ad Hoc Alar ve Yol Atama. Mobile Ad Hoc Networks and Routing ÖZET Gezgin Ad Hoc Alar ve Yol Atama Mobile Ad Hoc Networks and Routing ÖZET Gezgin ad hoc alar, sabit bir alt yapıyı gerektirmeyen, ortam koullarına hızla ve ön hazırlıksız kendi kendini uyarlayarak hizmet

Detaylı

Güvenlik Penceresinden IPv4/IPv6 Karşılaştırılması

Güvenlik Penceresinden IPv4/IPv6 Karşılaştırılması Güvenlik Penceresinden IPv4/IPv6 Karşılaştırılması Şeref SAĞIROĞLU, Onur BEKTAŞ, Murat SOYSAL Özet IPv4 ün yerini almak için tasarlanm olan IPv6 yak n bir gelecekte internete ba lanmak için yeni standart

Detaylı

ADSL ROUTER MODEM KULLANIM KILAVUZU

ADSL ROUTER MODEM KULLANIM KILAVUZU AdAdsl ADSL ROUTER MODEM KULLANIM KILAVUZU DKEAEADSr01 DKEAEADSr01 - Kullanım Kılavuzu V.2.0 / 1 1 / 43 http://www.adam.com.tr ÇNDEKLER 1. GR 3 1.1 Sistem Gereksinimi 3 1.2 Kullanım artları 4 2. DONANIM

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ İNTERNET PROTOKOLÜ SÜRÜM 6 (IPv6) MİMARİSİ ÜZERİNDE SERVİS SINIFLARININ ÖNCELİKLENDİRİLMESİ Muhammet Eşref ERDİN ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

TOPLU E-POSTA GÖNDERM SSTEMLERNDE PERFORMANS GELTRMELER

TOPLU E-POSTA GÖNDERM SSTEMLERNDE PERFORMANS GELTRMELER T.C. BAHÇEEHR ÜNVERSTES TOPLU E-POSTA GÖNDERM SSTEMLERNDE PERFORMANS GELTRMELER Yüksek Lisans Tezi VEL GÜRKAN KIZILGÜNE STANBUL, 2008 T.C. BAHÇEEHR ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ BLG TEKNOLOJLER TOPLU

Detaylı

TCP/IP nin DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI

TCP/IP nin DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI TCP/IP nin DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI Ayhan AKBAL Fırat Üniversitesi Mühendsilik Fakültesi Elektrik-Elektronik Müh.Bölümü ayhanakbal@gmail.com Hasan. H. BALIK Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik

Detaylı

H.264 SP Tipi Çerçeveler ile Uyarlamalı Video Akışlandırma Adaptive Video Streaming With H.264 SP Frames

H.264 SP Tipi Çerçeveler ile Uyarlamalı Video Akışlandırma Adaptive Video Streaming With H.264 SP Frames Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 18, Sayı 2, 12, Sayfa 73-83 H.264 SP Tipi Çerçeveler ile Uyarlamalı Video Akışlandırma Adaptive Video Streaming With H.264 SP Frames Müge SAYIT

Detaylı

Secure Routing Protocols in Wireless Networks

Secure Routing Protocols in Wireless Networks BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 1, SAYI: 3, EYLÜL 2008 7 Kablosuz Ağlarda Güvenli Yönlendirme Protokolleri Muhammet ÜNAL 1, M. Ali AKCAYOL 2* Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar

Detaylı

BM 402 Bilgisayar Ağları (Computer Networks)

BM 402 Bilgisayar Ağları (Computer Networks) BM 402 Bilgisayar Ağları (Computer Networks) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders konuları Paket anahtarlamalı ağlarda delay, loss ve throughput Paket anahtarlamalı

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KENDİNİ KLONLAYAN KARINCA KOLONİSİ YAKLAŞIMIYLA OPTİMAL YOLUN BULUNMASI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KENDİNİ KLONLAYAN KARINCA KOLONİSİ YAKLAŞIMIYLA OPTİMAL YOLUN BULUNMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KENDİNİ KLONLAYAN KARINCA KOLONİSİ YAKLAŞIMIYLA OPTİMAL YOLUN BULUNMASI Şenol Zafer ERDOĞAN Doktora Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman:

Detaylı

Mobil Ortamlar çin Anlamsal Eleme Tabanlı ve Konuma Duyarlı Bir Servis Arama Sistemi

Mobil Ortamlar çin Anlamsal Eleme Tabanlı ve Konuma Duyarlı Bir Servis Arama Sistemi Mobil Ortamlar çin Anlamsal Eleme Tabanlı ve Konuma Duyarlı Bir Servis Arama Sistemi Özgür GÜMÜ 1 Geylani KARDA 2 Rıza Cenk ERDUR 3 Ouz DKENELL 4 Ata ÖNAL 5 Özgün BAYRAK 6 Yusuf Engin TETK 7 134567 Ege

Detaylı

HOST IDENTITY PROTOKOL (HIP) *

HOST IDENTITY PROTOKOL (HIP) * HOST IDENTITY PROTOKOL (HIP) * Zeynep GÜRKAŞ AYDIN Đstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü zeynepg@istanbul.edu.tr Hakima CHAOUCHI Telecom&Management SudParis Department LOR hakima.chaouchi@it-sudparis.eu

Detaylı

TCP PERFORMANSININ VERİ TRANSFERİ UYGULAMALARI İÇİN GELİŞTİRİLMESİ

TCP PERFORMANSININ VERİ TRANSFERİ UYGULAMALARI İÇİN GELİŞTİRİLMESİ TCP PERFORMANSININ VERİ TRANSFERİ UYGULAMALARI İÇİN GELİŞTİRİLMESİ İhsan GÜNEŞ 1 Ali Yavuz ÇAKIR 2 Cüneyt AKINLAR 3 1,2,3 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İki Eylül Kampüsü

Detaylı

Kenan ERDOĞAN YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA

Kenan ERDOĞAN YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA İPv4 TEN İPv6 YA GEÇİŞ SÜRECİ İÇİN İPv6 TÜNEL VE SANAL HEDEF İP TEKNİKLERİ Kenan ERDOĞAN YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA

Detaylı

TELSİZ YEREL ALAN AĞLARINDA GÜVENLİK SORUNU

TELSİZ YEREL ALAN AĞLARINDA GÜVENLİK SORUNU TELSİZ YEREL ALAN AĞLARINDA GÜVENLİK SORUNU Ender YÜKSEL 1 Müjdat SOYTÜRK 2 Tolga OVATMAN 3 Bülent ÖRENCİK 4 1,3,4 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

AĞ ANAHTARLARINDA OPENFLOW PROTOKOLÜ VE POX DENETLEYİCİSİ KULLANIMI SELÇUK YAZAR YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHEDNİSLİĞİ ANA BİLİM DALI

AĞ ANAHTARLARINDA OPENFLOW PROTOKOLÜ VE POX DENETLEYİCİSİ KULLANIMI SELÇUK YAZAR YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHEDNİSLİĞİ ANA BİLİM DALI AĞ ANAHTARLARINDA OPENFLOW PROTOKOLÜ VE POX DENETLEYİCİSİ KULLANIMI SELÇUK YAZAR YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHEDNİSLİĞİ ANA BİLİM DALI 2 0 13 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DANIŞMAN: DOÇ.

Detaylı

Ad Hoc Ağları İçin Kuyruk Ağ Analizi Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Birleştirilerek Routing Probleminin Simülasyonu

Ad Hoc Ağları İçin Kuyruk Ağ Analizi Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Birleştirilerek Routing Probleminin Simülasyonu Ad Hoc Ağları İçin Kuyruk Ağ Analizi Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Birleştirilerek Routing Probleminin Simülasyonu 1 Hakan Üçgün *2 Mustafa Danacı 1 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI. Resul DAŞ

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI. Resul DAŞ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI Resul DAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ 2002 II T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Sanal altyapı ortamında farklı işletim sistemi kullanarak IPv4 ve IPv6 performans değerlendirmesi

Sanal altyapı ortamında farklı işletim sistemi kullanarak IPv4 ve IPv6 performans değerlendirmesi 101 Sanal altyapı ortamında farklı işletim sistemi kullanarak IPv4 ve IPv6 performans değerlendirmesi O. Ayhan ERDEM 1, Arsan Adnan Hameed HAMEED 2 Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar mühendisliği

Detaylı

Raptor Kodları ile İnternette Güvenilir İletim

Raptor Kodları ile İnternette Güvenilir İletim Raptor Kodları ile İnternette Güvenilir İletim 1 2 Ersan Okatan, Aylin Kantarcı 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gölhisar Meslek Yüksekokulu, Burdur 2 Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (6&7&8) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (6&7&8) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (6&7&8) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TCP/IP Ağ protokolleri de bilgisayarlar arası veri akışını düzenler. TCP/IP internette veri transferi

Detaylı

802.11s Örgü (Mesh) Ağ Yönlendirme Algoritmaları

802.11s Örgü (Mesh) Ağ Yönlendirme Algoritmaları 802.11s Örgü (Mesh) Ağ Yönlendirme Algoritmaları Mehmet Burak Uysal, Gökhan Akın, Mustafa Ünaldı, Tugay Sarı İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İstanbul uysalmeh@itu.edu.tr, akingok@itu.edu.tr,

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

HF TELSĠZ AĞLARDA DSR TABANLI ROTALAMA UYGULAMASI

HF TELSĠZ AĞLARDA DSR TABANLI ROTALAMA UYGULAMASI HF TELSĠZ AĞLARDA DSR TABANLI ROTALAMA UYGULAMASI Makbule Gülçin ÖZSOY (a), Özgür ÖZUĞUR (b) (a) TUBITAK/BILGEM/G227, 06700, Ankara, mgozsoy@uekae.tubitak.gov.tr (b) TUBITAK/BILGEM/G227, 06700, Ankara,

Detaylı

Kablosuz Ağlar İçin Misafir SSID Bağlantı Sistemi ve SMS Destekli Kullanıcı Doğrulama Modülü

Kablosuz Ağlar İçin Misafir SSID Bağlantı Sistemi ve SMS Destekli Kullanıcı Doğrulama Modülü Kablosuz Ağlar İçin Misafir SSID Bağlantı Sistemi ve SMS Destekli Kullanıcı Doğrulama Modülü Mustafa Coşar 1, Murat Doğan 2, İsmail Arık 3 1 Hitit Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2 Hitit Üniversitesi

Detaylı

BM 402 Bilgisayar Ağları (Computer Networks)

BM 402 Bilgisayar Ağları (Computer Networks) BM 402 Bilgisayar Ağları (Computer Networks) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Genel bilgiler Değerlendirme Arasınav : 35% (25% BM513) Ödevler : 20% (10% BM513)

Detaylı

VoIP Teknolojilerinde Opnet Tabanlı Güvenlik Uygulaması. Opnet Based Security Application in VoIP Technologies

VoIP Teknolojilerinde Opnet Tabanlı Güvenlik Uygulaması. Opnet Based Security Application in VoIP Technologies BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 2, SAYI: 3, EYLÜL 2009 1 VoIP Teknolojilerinde Opnet Tabanlı Güvenlik Uygulaması Ceyhun ÇAKIR 1 Hakan KAPTAN 2 Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ. TELSİZ ÖRGÜSEL AĞ TASARIMI, GERÇEKLENMESİ ve YÖNETİMİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ. TELSİZ ÖRGÜSEL AĞ TASARIMI, GERÇEKLENMESİ ve YÖNETİMİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ TELSİZ ÖRGÜSEL AĞ TASARIMI, GERÇEKLENMESİ ve YÖNETİMİ Bitirme Ödevi Beycan Kahraman 040020337 Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı: Bilgisayar

Detaylı