OKUL ÖNCESİ GELİŞİMİN, OKULA BAŞLAMADA VE OKUL/ÖĞRENİM YAŞAMINDAKİ ÖNEMİ*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKUL ÖNCESİ GELİŞİMİN, OKULA BAŞLAMADA VE OKUL/ÖĞRENİM YAŞAMINDAKİ ÖNEMİ*"

Transkript

1 Dr. med. Mehmet Çelikel OKUL ÖNCESİ GELİŞİMİN, OKULA BAŞLAMADA VE OKUL/ÖĞRENİM YAŞAMINDAKİ ÖNEMİ* ÖĞRENMEK YANİ BİRŞEYİ KAVRAMAK VE HAFIZADA TUTMAK İÇİN ÖNCE ONU ALGILAMAK GEREKİR!!! Öğrenme ve Gelişim bozukluluğunun ana nedeni, Algılamak bir başka deyişle İdrak etmek için gerekli olan Duyu Organlarındaki işlevsel bozukluklardır. Yani dışarıdan alınan uyarılar algılanamıyor, ya da algılanan şeyler işlenip doğru tepkiler sağlanamıyorsa gelişim, öğrenme ve duygu (emotion) bozuklukları kaçınılmazdır. Batı ülkelerinde yapılan araştırmalar her %10-20 çocukta gelişim ya da öğrenme bozukluğu olduğunu göstermiştir. Kaba ve ince Motor gelişimi, Konuşma, kendi vücudunu algılama, vücudun ve ortamın oryantasyonu, yapılan uğraşıda süreklilik, Konsantrasyon yeteneği, okuma, yazma ve matematiksel beceriler sıkı sıkıya algılama yeteneğiyle bağıntılıdır. Beynin duyu organları tarafından alınan bilgileri ayrıştırması, hafızaya kaydetmesi, tanıması, yorumlaması, ayrıştırılıp yerleştirmesi, gereksizlerin engellenmesi ve uygun bir reaksiyonla cevaplaması için Duyu organlarının uyumu gerekir. Çocukta Algılama Sisteminin gelişimi: Algılama sistemimiz yedi duyu organından oluşur. Bu Duyu organları vasıtasıyla vücudumuz ve çevremizden aldığımız uyarıları alır ve işleriz. Bunları: A: Yakını Algılayan Duyu Organları (uyarıları vücut kontağıyla algılama) B. Uzağı Algılayan Duyu Organları (Vücuda temas etmeden algılanan uyarılar) A-Vücut temasıyla yakını algılayan Duyu Organları: 1- Tast ederek ya da dokunarak algılama (Taktil Duyu Organı) 2- Konum ve hareketle algılama (Kinestetik/hareket Duyu Organı) 3- Dengede durabilme (Vestibuler Duyu Organı) 4- Tad, lezzet algılaması (Gustatorik Duyu Organı) Vücudun direkt teması olmadan uzaktan algılayan Duyu Organları 1- Görerek algılama (Optik/Visual Duyu Organı) 2- İşiterek algılama (Auditif Duyu Organı) 3- Koklayarak algılama (Olfaktorik Duyu Organı) Bu Duyu Organlarının bozulması ya da engellenmesi sonucu; konuşma (dil gelişimi) ve ifade etme yeteneği, çocuğun bulunduğu ortamı ya da konumunu algılayabilmesi, Konsantre olabilmesi, hafıza, motor fonksiyonları, okuma yazma, matematiksel düşüncesi ya bozulur ya da engellenir. Bu sensöriyel uyum bozuklukları ayrıca, çocuğun Kişilik gelişiminin yanında Duygulanım ve özgüven bozukluğuna da neden olur. Duyu Organlarının Görevleri ve İşlevsel Bozuklukları

2 A; 1- Tast ederek ya da dokunarak algılama Duyusu (Taktil Duyu Organı/Dokunma Duyusu): Derimiz en büyük sensöriyel organdır. Basınç, Dokunma, çekme, titreşim, ısı vb. durumları algılar. Duyu reseptörleri derimizin üstünde farklı yerlerde farklı sıklıkta bulunurlar. En sık parmak uçları ve dudaklarımızda bulunurken en az reseptör üst kol, üst bacak ve sırtımızda bulunur. Bu nedenle Dudaklar ve parmak uçları dokunarak hissetmede çok hassastır. Taktil Duyu Organı en erken olgunlaşan bir Duyu Organıdır. Hamileliğin 8. Haftasında başlar ve Bebekliğin 2;5 yaşında tam gelişir. Süt bebeğinin vücut kontağından hoşlanabilmesi için taktil duyu organının sağlıklı olması gerekir. Taktil Duyusu gelişmiş bebek kendini huzurlu, emniyette ve mutlu hisseder. Cisimlerin yüzeylerini ve sınırlarını ayırt eder ve şekillerin özellikleriyle farklılıklarını algılamayı öğrenir. Vücudumuzu ve onu uyaran dürtülerin yerlerini belirleyebilir ki, böylece vücudumuz hakkında bilgi sahibi oluruz. Taktil Duyu ile a- Vücudumuzun şekli ve Motorik planlamadaki zorluklar; b- Hiperaktflik ve c- ses ya da kokulara aşırı reaksiyon, ilintilidir. Taktil Duyu Fonksiyon Bozuklukları: Genellikle derilerine dokunulan yeri örneğin ellerinin dış kısmına, belirlemekte zorlanırlar. Vücut algılamaları bozuktur. Vücutlarına dokunan uyarıyı hoş olmayan, ağrı verici kötü olarak algılarlar. Bu nedenle: - Çocuk yükseğe kaldırılmayı, kendine sarılınmasını istemez. - Çocuk kendine dokunulmasını ya da okşanmayı sevmez. - Diğer çocuklarla vücut kontağı gerektiren oyunları sevmez, yalnız oyunları tercih eder. - Başka çocuklara sürtünmemek için sırada en sonuncu olmayı tercih eder. - Kollarına, bacaklarına ve yüzlerine dokunulunca kızgınlıkla tepki verirler. - Yanına başkası yaklaşınca strese girerler - Tutkal, Kil, Kum parmak boyası gibi materyallere dokunmayı sevmezler - Tırmalayıcı, batıcı kazak gibi giysileri sevmezler yumuşak, serin pürtüksüz giysileri tercih ederler - Yıkanmayı, tırnak ya da saç kestirmeyi sevmezler. Yüz yıkama alışkanlıkları yoktur. - Ağrı hisleri ya çok aşırı yada azdır. Yani ağrıları ya abartırlar ya da dayanıklıdırlar. A-2 Konum ve hareketle algılama (Kinestetik Duyu Organı): Uzuvlarımızın birbirleriyle uyumunu, Hareketlerimizin hızını ve yönünü, kuvvetimizin dozunu Kinestetik Duyu ile algılarız. Kinestetik Duyu Taktil ve Vastibular duyusuyla beraber gelişir ve vücut şeklimizi yönlendirir. Vücudumuzun yapısını, sınırlarını, konumunu ve Organlarımız arasındaki ilişkileri ve organlarımızın hareketini Kinestetik Duyu ile organize eder. Kinestetik Duyu ile: - Uyumlu, hızlı hareket etmeyi - Daha önce yapılan hareketlerin hafızada tutulmasını ve otomatik hareket etmeyi - Hareketlerimizi planlamayı - Sesleri çıkarmayı ve sesler arasındaki farkı - Uygulayacağımız gücün dozunu - Vücut Şemamızın gelişimini - Formları algılama yeteneğimizi - Konumumuzun oryantasyonunu - Salgılarımızın özellikle salyamızın kontrolünü - İnce motor gelişimimizi yani Garafmotor dediğimiz yazı yazma yeteneğimizi Kinestetik Duyu ile geliştiririz. Kinestetik Duyunun yetersizliği veya bozukluğunda: Vücudumuzu algılamamız ya da his etmemiz, hareket yeteneğimiz ve organlarımızın uyumu bozulur. Böylece çocuk: - hareketlerin hafızaya kaydı ve planlayarak hareket etme yeteneği bozulur

3 - Resim boyarken taşırılır, yazarken harflerin büyüklüğünü orantılamakta ya da bir çizginin üzerinde yazmakta zorlanırlar - Kalem ya da fırçayı tutarken parmakları çok sıkar ve çabuk yorulurlar - İnce Motor sorunlar sürekli görülür - Komplike hareketleri öğrenmek zorlaşır. Merdiven çıkmak, Bisiklet sürmek ya da ayakkabının iplerini bağlamakta zorlanırlar - Boyarken, yazarken veya bir şeyi keserken çalışma tempoları yavaştır - İçinde bulundukları konumlarını algılama bozulmuştur - Konumlarını algılamakta zorlanırlar. Saklambaç gibi oyunlarda başarısızdırlar - Görmeden (Ör. Bir bezin altında) eşyaları test etmeleri ve şekillerine göre tasnif etmeleri zorlaşmıştır. - Mimikleri yok denecek kadar azalmış, ağız hareket yeteneği ve istenilen sesleri çıkartabilmeleri zorlaşmıştır. - Tunuslarını ayarlayamazlar ya Hypo ya da Hipertonusları vardır - Vücut şekillerini düzgün tutamazlar A-3 Dengede durabilme (Vastibuler Duyu Organı): Denge Organı iç Kulaktadır. Görevi vücudun konumu, pozisyonu yönü ve hareketliliği hakkında beyne bilgi vermektir. Vücudun dengede kalmasını, konumunun bulunan ortama oryantasyonunu, ve yürürken, koşarken, sıçrarken düşmeden dengede kalmayı sağlar. - Normal hareket için çok önemlidir - Beyne vücudun şekli, konumu ve her türlü hareketini bilgilendirmek - Hareket esnasında düşmemeyi sağlamak - Kafanın konumunu vücuda uygun şekilde tutabilmek - Bulunan bölgeyi algılayabilmek Vastibüler sistem; Göz Ense kaslarıyla, visual ve auditif Sistemle ve Limbik sistemle ilintilidir. Vestibular Duyunun yetersiz yada bozukluğunda: Diğer gelişim organları da olumsuz etkilenir, örneğin Vücudun koordinasyonu ve genellikle göz kaslarının kontrolü, auditif algılama, visual algılama ve el-göz koordinasyonları gibi. Bu çocuklar: - Vücutlarını dengede tutmakta (tek ayak üstü durma, seksek yapma, hoplama gibi) zorlanırlar. - Hantal beceriksiz olup, tökezler ya da sık sık düşerler - Karın üstü yatıp kol kafa ve bacaklarını kaldırmakta zorlanırlar - Gözler kapalı işaret parmaklarını birbirine değdirmekte zorlanırlar. El göz koordinasyonları bozulmuştur - Bulundukları yeri algılanmakta zorlanırlar - Göz kaslarını kontrol etmekte, hareket halindeki (kafayı çevirmeden) cisimleri gözleriyle takip etmekte zorlanırlar - Dil gelişimleri genellikle yavaştır, kelime hazineleri zayıftır. - Akustik dikkatleri yetersiz olup unutkandırlar Vestibular Sistem yetersizliklerinde çocuk denge duyusunu sitimule edebilmek için sürekli hareket eder, yerinde duramaz sallanır, kısaca hiperaktifdir. Bu çocuklar tehlikeyi fark etmekte zorlandıkları gibi gözünü budaktan esirgemezler. Eğer Vestibular sistem aşırı duyarlı ise; bu çocuklar da yerlerinden pek hareket etmek istemezler, sürekli düşme korkuları vardır, kendilerini emniyette hissetmek için annelerinin ya da eğiticilerinin yanından ayrılmak istemezler. Salıncak gibi hareketli oyunları sevmezler. Tırmanamazlar yükseklik korkuları vardır. Çok hareketli oyun oynayan çocukların arasına katılmaktan kaçınırlar. Yüksekten atlamaktan korkarlar. Merdiven çıkarken korkuluğa tutunurlar. Bu çocukların sürekli düşme korkuları vardır (Hipoaktif çocuklar).

4 Ayres e göre Taktil- Kinestetik ve Vestibular Duyu bozuklukları: a- Vücut şeklimizin ya da vücut oryantasyonunun bozulması - Adam çizme testi yaşına uygun değildir (bkz. Adam Çizme Testi - Vücudumuzun bölgelerini, organların adlarını göstermek ya da adlandırmakta zorlanırlar. - Boyarken ya da yazarken orta yeri aşamazlar b- Planlı hareket edememe (Dispraxi): Planlayarak belirlenen hedefe gidebilmek. Bu yeteneği gelişmemiş çocuklar: - Genellikle aynı oyuncakla aynı şekilde oynamayı tercih ederler - Çatal-Bıçak, makas ve çekiç gibi aletleri kullanmakta zorlanırlar - Tek başlarına giyinmekte ve ayakkabılarını bağlamakta zorlanırlar Dispraxili çocukların hareket hafızaları olgunlaşmamıştır. Otomatik ya da spontane yapılan hareketlerde zorlanırlar. Bir hareketi birçok kez tekrar etmeleri gerekir ki, onu öğrenebilsinler. Matematik işlemleri kavrayamazlar. c- Bulunduğu yeri ya da konumunu algılama bozukluğu: - Sık sık eşyalara, köşelere çarparlar - Bir şeyin uzaklığını tahmin edemezler - Bazı çocuklar ters okurlar Örneğin: Can yerine Nac okurlar - Pazıl (Yap Boz) oyununu yapamazlar - Tanıdık bölgelerde de oryante olmakta zorlanırlar. - Bir yerden başka bir yere gitmekte şaşırırlar. - Oryante olamadıklarını bildiklerinden yabancı yerde kalmaktan korkarlar. - Bulundukları ortamı, odalarındaki mobilyaları,yada eski evlerini değiştirmek istemezler - Eşyalarını düzenli tutmakta ya da tekrar bulmakta zorlanırlar. - Gözleri kapalı bir hedefi tutmakta zorlanırlar. Körebe oyununu sevmezler - Labirent oyununda zorlanırlar. B; 1- Görerek algılama (Optik/Visual Duyu) Organı ve Fonksiyonu: Görsel uyarıları algılamak, ne olduğunu ayırt etmek, tasnif edip yorumlamak ve daha önce gördükleriyle ilişkilendirip reaksiyon vermektir. Visual duyu bozukluğu genellikle diğer gelişim ve uyum bozukluklarla beraber görülür. Bu bozukluk bazı organsal bozukluk sonucu da olabilir bu nedenle çocuğu bir de Göz ve Çocuk Doktorlarına kontrol ettirtmek gerekir. Frostig Visual algılamayı 5 bölümde inceler (Bkz. Frostig Testi a- El Göz (Göz-Motor) Koordinasyonu: Göz-El koordinasyonu gördüklerimize göre vücudun entegrasyonunu sağlar. Yazı yazmak, resim yapmak, topu hedefine atmak ya da yakalamak, el işleri gibi aktiviteleri hatasız yapabilmek için Göz-El koordinasyonunun sorunsuz olması gerekir. Göz-El koordinasyonunun yetersizlik yada bozulmasında: -Çocuklar boyarken, makasla keserken veya yazarken çizgiyi ya da sınırı aşarlar -İki üç metre uzaktan atılan topu yakalamakta zorlanırlar -İpe boncuk dizmekte zorlanırlar -Bardağa su doldururken genellikle suyu bardağın dışına akıtırlar -Bir şeyi hedefe atmakta (örneğin kauçuk topu çöp sepetine atmakta) zorlanırlar -Çizginin üzerinde kalacak şekilde yazamazlar Göz-El koordinasyonu genellikle göz kaslarına hakimiyet edememe ile yakından ilintilidir. Bu çocuklar gözlerini hareket eden bir cisme odaklayıp onu uzun süre sadece gözleriyle takip edemezler. b- Şekil-Zemin, Zemin içinde Şekil algılayabilme becerisi: Önemli bir görsel uyarı da,

5 o şeklin belirli bir formuna konsantre olmamızı sağlar. Zemin içinde şekil algılayabilme yeteneğindeki yetersizlik ya da bozuklukta: -Çocuk okurken aynı satırda kalmakta zorlanır. Birden bir alt ya da bir üst satırı okumaya başlar -Tahtada yazılanları deftere geçirirken hatalar yapar -Farklı şekilleri tiplerine göre kutulara tasnif etmekte zorlanırlar -Birbirine geçmiş 2-3 resmi ayrı ayrı renklerle çizmesi istendiğinde karıştırırlar -Dikkat ve konsantrasyon bozukluğu gösterirler c- Şekilleri farklı açılardan algılayabilme (şekil değişmezliği): Büyüklük ve yerleri farklı olan geometrik şekilleri tanımamızı sağlar. Şekil değişmezliğinin bozulması durumunda: -Aynı geometrik şeklin boyutunu ya da yerini değiştirdiğimizde çocuk bunu fark etmekte zorlanır. -İkinci satırda yazılı aynı kelimeyi tanımakta zorlanır. d- Şekilleri farklı konumlarda (uzaydaki pozisyonunu) algılayabilme becerisi: Eşyanın bulunduğu ortamla ilişkisini, konumunu algılamamızı sağlar. Bu matematiği ve sayıları kavramamız için çok önemli bir algılama durumudur. Bu algılama durumunun eksiklik ya da yetersizliğinde: -Bir örnek ya da şekildeki benzerlikleri, farkı veya detayı tanımakta zorlanırlar -benzer harfleri karıştırırlar Ör: b-d, p-q, n-u, m-w gibi -Sayılar bazen ters yazılır Ör 86 yerine 68 gibi -Bu çocuklar sayı içindeki bir rakamın değerini kavramakta zorlanırlar -Birinci sınıfın sonunda dahi rakam ya da harfleri aynada yansıması gibi ters yazarlar -Pazıl yani yap boz oyununu sevmezler -Resimli hikayeleri tersten okurlar. Aynı şekilde kelimeleri de Ör: nar yerine ran bul yerine lub gibi -Matematik işlemlerinde çarpma ve toplamada hata yapmazken bölme, çıkartma işlemlerinde hata yaparlar. e- Şekli oluşturan öğeleri (uzay ilişkileri) analiz edebilme becerisi:iki ya da daha fazla eşyanın kendisiyle ilgili konumunu algılamakta yani o objenin nerede durduğu, hangi mesafede durduğu, hangi yönde olduğunu algılamamızı sağlar. Bu yeteneğin eksikliği ya da yetersizliğinde: -Mesafe yani uzaklığı tahmininde şaşırırlar. Ya çarpar ya da çarpılırlar -Bir şeyi yerine yerleştirmekte zorlanırlar -Bir ya da daha fazla eşyanın büyüklüğünü tahmin edemezler - Ön-arka-üst-alt-arsında gibi pozisyon ve yer bildiren kelimeleri kavramakta zorlanırlar. Topu masanın altına koy gibi emirleri kavramakta ve uygulamakta zorlanırlar. -Bir yerden başka bir yere gidecek yolu bulmakta zorlanırlar -En basit geometrik şekli kafadan tahayyül edemez. A-2-İşiterek algılama (Auditif Duyu Organı): Dışarıdan gelen hava dalgaları, kulak zarı, kulak kemikçikleri vasıtasıyla iç kulaktaki Corti hücrelerine ulaşırlar. 20 ile Hertz arasında bir frekans gösteren bu dalgalar İşitme Duyusunu oluştururlar. Eğer bu hava dalgaları basit periyodik şekilde ise bir SES, diğer durumlarda ise GÜRÜLTÜ duyulur. Ses ya da gürültü olarak duyulan bu dalgalar işitme merkezlerinde alınır, işlenir, hafızaya kaydedilir, ayrıştırılıp analiz edilir, daha önce hafızaya kaydedilenlerle karşılaştırılır, sentez edilir ve tamamlanarak yorumlanır. Auditif-Duyu Organının görev ve Fonksiyonu: -Gelen dalganın yerini ve neyden kaynaklandığını tanımak -Sesin yoğunluğunu ve tizliğini -Sesin zaman ayarını

6 -konuşmanın yapımı ve organizasyonunu -Makam, Ritim ve gürültü gibi müzik yapımı Daha önce bahsedilen duyu organlarındaki gibi Auditif- Duyu Organının da bir çok alt fonksiyonları vardır. Çoğu zamanlar bu fonksiyonların sadece bir kısmı yetersiz yada bozuk olabilir. a-lokalizasyon: İşitsel uyaranın uzaklığını, hangi yönden geldiğini algılayabilme yeteneğidir. Bu yeteneğin yetersizliğinde: Çocuk bir odanın içindeki sesin nereden geldiğini bulmakta ya da hareket halindeki bir ses kaynağını takip etmekte zorlanır. Örn. Sınıfta saklanan bir saatin yerini bulmakta zorlanırlar. Bu nedenle gurup sohbetlerıne pek katılmak istemezler, çoğu kez hangi konuşana ya da yöne döneceklerini şaşırırlar.. b-diskriminasyon: Benzer ya da farklı akustik uyaranları tanıma özellikle... Akustik uyaranların süresi (kısa- uzun süreli), sesli ya da sessiz olduğu, baz ya da tiz olduğu, hangi aksanla konuşulduğu, sesli ya da sessiz harflerden mi oluştuğu, fonetik özellikleri tanıma yeteneğidir. Bu yeteneği gelişmemiş olmasında ya da bozukluğunda: Konuşmayı ve vurgulamayı anlamakta zorlanırlar. Okuma yazmada, konuşmaların ya da bir tekstin içeriğini anlamakta problemleri vardır. Aynı ton ve vurgudaki kelimeleri (örneğin kaz ile caz, kalem selam vb.) fark edemezler. Konuşmaları alkol içmiş gibi ağızda gevelenir. Ses üretimi ağız motor hareketinin kinestetik algılanmasıyla kendi sesini kontrolle oluşur. c-hafızaya kaydetme. Duyulan ses ya da gürültüyü ezberleyip hatırlayabilme yeteneği. Hafızaya kaydetme yeteneği olan çocuklar bir bir arkasına gelen kelime ya da rakamları, hafızada tutmakta zorlanırlar (kısa süreli hafıza yetersizliği). Bu çocukların okulda ciddi öğrenme problemleri vardır. Bu çocukların özellikleri: -şarkı sözleri, çarpım tablosu vs ezberlemekte zorlanırlar -6-7 kelimelik cümleyi tekrar edemezler -Sayarken sırayı şaşırırlar -Genellikle zihinden hesap yapmaları yazılı hesap yapmalarından kötüdür. -Bu çocuklara yazı dikte ettirilirse ya sık sık sorarlar ya da kelime atlarlar. -Okunan bir yazı ya da hikayeyi dinlediklerinde, ilgilerini yitirirler -Birbiriyle ilişkili problem veya görevi yapamazlar. Genellikle ders ödevlerini unuturlar -Valiz hazırlama oyununda başarısızdırlar. d-sequenz: Duyulanları örneğin bir sayı dizisini, duyduğu sıraya göre tekrar edebilme yeteneği. e-seleksi yon: Öz ile detayı ayırt edebilme. Algılanan sesin arkasındaki gürültüyü ayırt edebilme. Gereksiz ses ya da gürültüleri eleyebilme yani kendini esas sese odaklayabilme. Özellikle gürültülü ortamlarda kendine anlatılanları anlayamazlar. Genellikle yüksek sesli konuşan bu çocuklara bire bir konu anlatıldığında öğrenmekte sorun yaşamazlar. f-analiz etme: Belirgin akustik bir elementi karmaşık akustik seslerden ayırt edebilme, Örneğin bir kelime içinde hangi sesli harfin olduğunu fark edebilme. Kelimeyi hecelerine ayırtabilme gibi. h-sentez Etme: Bir elementten daha karmaşık akustik şeyleri bir araya getirebilme i-tamamlama: Eksik yada tam duyulamayan bir sesi anlamlı bir şekilde tamamlama becerisi. j-visual ve auditif algılamadaki uyumun bozukluğu: Bu çocuklar görerek algıladıkları şeylerin akustik uyarılarını yada tersi algılamakta zorlanırlar. Bu nedenle bu çocuklar Anaokulunda, öğrendikleri bir rengi çabuk unuturlar. Yaşıtlarından daha geç renkleri öğrenir ve sınıflandırırlar. İlkokulda sesli harflerin uyumunu geç öğrenirler. Bu çocuklar doğru okuma ve yazmada zorlanırlar k- Ritme uyamama: Bir şarkıda ritme uygun olarak hareket yapamazlar (Dans ya da el çırpma gibi). Makama uygun okumak, vurgulamak zorlaşmıştır. l- Konuştuklarıyla duyguları uyumsuzdur. Esprili şeyleri çok ciddi şeymiş gibi tonda anlatmak. Şarkıya uygun duygu gösteremezler. m-farklı tonda söylenen kelimeleri tanıyamama. Çocuğa bir kelime söylenir (ör. kedi )

7 bu kelimeyi duyunca el çırpması istenirse ve kedi sözcüğünü farklı tonda okunursa, çocuk bazen el çırpmayabilir. n-auditif Dikkat eksikliği: Ders dinlemede istikrarsızdırlar. Derse katılımları azdır. En ufak bir gürültüde dikkatleri dağılır. Derste çabuk yorulurlar ve huzursuzluk sergilerler. Auditif Algılama bozukluğu: Ya a-tek başına b-ya da diğer bozukluklarla beraber Örneğin - Dikkat eksikliği Konsantrasyon bozukluğu, çabuk dikkati dağılan -Hiperaktif bozukluk -Fonolojik Bilincin (Sesbilim) bozukluğu -Okuma yazma bozukluğu -Aritmetik bozukluk -Dil öğrenme ve konuşma bozukluğu -hafıza bozukluğu -Dengede durma ve hareket bozukluğu -Diğer algılama bozuklukları -Zeka yetersizliği -Davranış bozukluğu görünür. Okula başlayan çocuktan okuma, yazma, hesap edebilme yeterliliğini göstermesi beklenir. Beklenen bu öğrenme becerisi okul öncesi algılama yeteneğinin gelişimiyle doğru orantılıdır. İyi bir Okuma-Yazma yeteneği için Okul öncesi, yukarıda anlatılan Auditif gelişimi tamamlamış olması gerekir. ** İyi bir Matematik için; Taktil, Kinestetik, Vestibular, visuel ve Auditif algı sisteminin gelişmiş olması gerekir. Bu algı sistemleriyle aynı zamanda çocuğun kognitif gelişimi, strateji geliştirebilmesi, kısaca matematik öncesi (rakamlarla olmayan) yeteneği gelişir. Matematik yeteneği eksikliğini gösteren çocuklar kendilerini okul öncesi oyunlarla belli ederler. Örneğin çocuk eşyaları büyükten küçüğe göre ya da tam tersi sıralayamıyorsa ya da hangisi daha çok bilemiyorsa ilerideki okul hayatında matematiği anlamakta zorlanacaktır. Eğer masayı dizen çocuk arkadaşlarının sayısı kadar tabak konulacağını bilemiyorsa eşitlik kavramını da anlamakta zorlanacaktır. Benzerlerinden farklı olanı ayırt edemiyorsa, hangi parçanın nereye uygun olacağını bulamıyorsa, üst-alt,ön-arka gibi yer belirten sıfatları anlayamıyorsa bu çocukların ileride matematiği anlamaları zorlaşacaktır.*** Bu nedenle Okul Öncesi çocuğun algılaması ve gelişimi sadece OKS ya da ÖSS başarılarını değil aynı zamanda kişilik yapılarını yani karakterlerini, emisyonlarını da belirler. Kısaca okul öncesi gelişim başta okul yılları olmak üzere tüm yaşamlarını belirler. Okul öncesi ve ilkokul 1-2 sınıf eğiticileri çocuğun algılama sistemini gözlemlemek ve onu geliştirmekle sorumlu oldukları kanısındayım. ANAOKULLARINDA GELİŞİMİN GÖZLEMLENMESİ:. Taktil, Kinestetik, Vestibular, Visual, ve Auditif gibi algı prosedürlerinin beyinde işlenmesi.. Kaba Motor gelişimi, Vücut Koordinasyonu, Hareket yeteneği, İnce Motor gelişimi, Göz-El-Koordinasyonu, Vücut Şeması ve Planlayarak Hareket yapma, Kas Tonusu,. Dil (Konuşma) Gelişimi, Sözcük Dağarcığı, Gramere uygun Konuşabilme

8 . Okuma-Yazma ve Matematik için gerekli olan bilişsel Strateji geliştirme yeteneği.. Auditif ve Visuel hafıza. Sosyal gelişim, Kontak kurabilme, Kooperasyon, Kendini kontrol edebilme, Anlaşmazlıklara karşı tutumu. Emesyonal gelişimi, başaramama durumundaki davranışları, angsiete. Çalışma-oyun davranışı, istikrar edebilme, konsantrasyon yeteneği, merak yeteneği, verilen ödeve kendini odaklayabilmesi ve bağımsız iş/uğraşı/oyun yapabilme *12 Nisan 2008 de Sarıyer Anaokulu Öğretmenlerine, Acarlar Doğa Kolejinde verilen Konferansın ana metni **İyi bir okuma yazma yeteneği için Okulöncesi çocuğun eğitimi ayrıca (oyunlar bazında) hazırlanmkatadır. Bkz. ***Okulöncesi matematiksel kavramları ve yeteneğini geliştirici oyunlar ileride ayrı bir yazıda ele alınacaktır. Bkz.

ÖZEL TERCİH OKULLARI. Veli Bilgilendirme Kitapçığı ÇOCUKLARDA ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

ÖZEL TERCİH OKULLARI. Veli Bilgilendirme Kitapçığı ÇOCUKLARDA ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ÖZEL TERCİH OKULLARI Veli Bilgilendirme Kitapçığı ÇOCUKLARDA ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Rehber Öğretmen Nalan GÜRER Sayfa1 ÇOCUKLARDA ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Özel öğrenme güçlüğü, bir çocuğun zekası normal yada normalin

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KİMLİK BİLGİLERİ Öğrencinin Adı Soyadı:. Doğum Tarihi,Yeri. Anne / Baba Adı :. Ev Adresi :. Engel Durumu: Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik R.A.M Kaynaştırma Dosya

Detaylı

Çoklu Zekâ Teorisi Ek 2

Çoklu Zekâ Teorisi Ek 2 ÇOCUKLAR İÇİN ÇOKLU ZEKÂ GÖZLEM FORMU Öğrencinin Adı Soyadı: Cinsiyeti: Tarih: Sınıfı: Lütfen formda yer alan her ifadenin sizin için ne derece uygun olup olmadığını aşağıdaki beşli dereceleme ölçeği üzerinde

Detaylı

.. Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Kaba Değerlendirme Formu

.. Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Kaba Değerlendirme Formu .. Özel Eğitim Uygulama Merkezi Kaba Değerlendirme Formu Öğrenci Adı-Soyadı: Değerlendirme Tarihi: Sınıfı: Değerlendiren: AMAÇLAR +/- AÇIKLAMA 1. Ellerini yıkar. 2. Ellerini kurular. 3. Yüzünü yıkar. 4.

Detaylı

GÖRSEL OLMAYAN DUYU SİSTEMLERİ

GÖRSEL OLMAYAN DUYU SİSTEMLERİ GÖRSEL OLMAYAN DUYU SİSTEMLERİ MEKANİK DUYULAR İnsanlarda dokunma, basınç, sıcaklık ve ağrı gibi bir çok duyu bulunmaktadır. Bu duyulara mekanik duyular denir. Mekanik duyuların alınmasını sağlayan farklı

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KİMLİK BİLGİLERİ

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KİMLİK BİLGİLERİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KİMLİK BİLGİLERİ Öğrencinin Adı Soyadı :... Doğum Tarihi,Yeri :... Anne / Baba Adı :... Ev Adresi :... Engel Durumu : Otizm R.A.M Kaynaşt. Dosya No :... Rapor No :...

Detaylı

10 Mayıs 2009 tarihinde uygulanan Pep-r Gelişimsel Ölçeği Değerlendirme Sonuçları: Kronolojik Yaş : 3 yaş 9 ay

10 Mayıs 2009 tarihinde uygulanan Pep-r Gelişimsel Ölçeği Değerlendirme Sonuçları: Kronolojik Yaş : 3 yaş 9 ay C. C. 17 Ağustos 2005 doğumlu bir erkek çocuğudur. Eylül 2008 yılında Londra da bir anaokuluna başlamıştır. Annesi, yaşıtlarıyla kıyasladığında aynı iletişim becerilerini gösteremediğini düşündüğünden

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ VE BEYİN ANATOMİSİ 2

SİNİR SİSTEMİ VE BEYİN ANATOMİSİ 2 SİNİR SİSTEMİ VE BEYİN ANATOMİSİ 2 Bilgiyi işlemede büyük rol oynar HİPOKAMPUS Hafıza, öğrenme, bilişsel haritalama ve dikkat ile yakından ilişkilendirilmiştir Bu bölgeye zarar gelmesi öğrenme ve hatırlamada

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P)

BİREYSELLEŞTİRLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P) UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER BİREYSELLEŞTİRLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P) KISA DÖNEMLİ HEDEFLER 1. Sesleri tanır. 1. sesleri verilişlerine göre tanıyarak çıkartır. 2.Sesleri birbirinden ayırt eder. 3.Sesleri tanımada

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU PROGRAMIN ADI : ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI BEP BAŞLAMA TARİHİ: ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI : BEP BİTİŞ TARİHİ : ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR KAZANIM VE GÖSTERGELER

Detaylı

Gelişim Analizi P P P P P P P P P P P P P P P P P ÖZ BAKIM BECERİLERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Ocak. Tehlikeli olan durumları söyler.

Gelişim Analizi P P P P P P P P P P P P P P P P P ÖZ BAKIM BECERİLERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Ocak. Tehlikeli olan durumları söyler. Gelişim Analizi Küçük Kaşifler Tehlikeli olan durumları söyler. 107 Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder. Giysi ayrıntılarını başarıyla açar ve kapar Ali ALIÇ Temizlik malzemelerini amacına uygun

Detaylı

ÖĞRENCİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENCİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENCİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME RAPORU PSİKOMOTOR GELİŞİM: RİTME UYGUN DANS ETME GİBİ KABA MOTOR BECERİLERİNDE BAŞARILI. JİMNASTİK DERSLERİNDE İSTEKLİ VE DAYANIKLILIĞI ARTIŞ GÖSTERİYOR. YUVARLAK ÇİZME,

Detaylı

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (İlköğretim Okulları )

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (İlköğretim Okulları ) EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (İlköğretim Okulları ) T.C Millli Eğitim Bakanlığı....İlköğretim Okulu Müdürlüğü Sayı:.. Konu: Eğitsel Değerlendirme İsteği././20.... REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ GÖZLEM FORMU

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ GÖZLEM FORMU ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ GÖZLEM FORMU Tarih: Özel öğrenme güçlüğü bireylerin zihinsel gelişimleri bakımından yaşıtlarıyla benzer düzeyde olmalarına rağmen okuma, yazma, matematik ve/veya motor becerilerinin

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2016 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2016 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2016 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Ø Dikkatini çeken nesne/durum/olaya

Detaylı

OCAK : ÇOCUK GEZEGENİ KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ AYLAR BİLİŞSEL GELİŞİM

OCAK : ÇOCUK GEZEGENİ KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ AYLAR BİLİŞSEL GELİŞİM OKUL : ÇOCUK GEZEGENİ YAŞ GRUBU : 4 - YAŞ AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım1:Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU *

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * AÇIKLAMALAR 1. Her tür ve kademedeki okullara devam eden ve devam ettiği okulda özel eğitim tedbiri kararı alınmış olan ö ğrenciler için Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nin

Detaylı

BÜYÜME VE GELİŞMEDE DÖNEMLER

BÜYÜME VE GELİŞMEDE DÖNEMLER BÜYÜME VE GELİŞMEDE DÖNEMLER 0-2 Yaş Süt çocukluğu 2-5 Yaş Oyun çocukluğu veya okul öncesi 6-12,14 Yaş Okul çağı veya büyük çocukluk 4-5 yıl Ergenlik dönemi 23-26 Yaş Gençlik veya ergenlik sonu 2-5 YAŞ

Detaylı

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (Okul Öncesi) T.C Milli Eğitim Bakanlığı Okulu Müdürlüğü REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (Okul Öncesi) T.C Milli Eğitim Bakanlığı Okulu Müdürlüğü REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (Okul Öncesi) T.C Milli Eğitim Bakanlığı Okulu Müdürlüğü Sayı: Konu: Eğitsel Değerlendirme İsteği / /20 REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE Adı. Soyadı ve T.C

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI KASIM 2016 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI KASIM 2016 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI KASIM 2016 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri Ø Dikkat edilmesi

Detaylı

Gelişimsel özellikleri tanımak Olası durumları erken fark edebilmek Öğrenim sürecine destek olabilmek

Gelişimsel özellikleri tanımak Olası durumları erken fark edebilmek Öğrenim sürecine destek olabilmek Gelişimsel özellikleri tanımak Olası durumları erken fark edebilmek Öğrenim sürecine destek olabilmek Yaşamın başlangıcından sonuna kadar süren duygusal, fiziksel, sosyal, bilişsel açıdan sürekli değişimidir.

Detaylı

Ek 3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU

Ek 3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ Okul Adı : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU Tarih : MAYIS AYI Yaş Grubu (Ay) : 36-66 AY Öğretmen Adı : AYLAR MAYIS

Detaylı

ALGI VE ALGISAL ÖRGÜTLEME YASALARI

ALGI VE ALGISAL ÖRGÜTLEME YASALARI ALGI VE ALGISAL ÖRGÜTLEME YASALARI Çevredeki nesneleri ve olayları, tanıma, kavrama ve anlama, etiketleme ve tepki vermeye hazırlanma gibi işlemlerdir. ALGI Duyu organlarıyla gelen bilginin anlamlandırılmasıdır.

Detaylı

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Sıra

Detaylı

OKULÖNCESİ DÖNEMDE BEDEN EĞİTİMİ

OKULÖNCESİ DÖNEMDE BEDEN EĞİTİMİ OKULÖNCESİ DÖNEMDE BEDEN EĞİTİMİ Harekete Sürükleyici Etkinlikler- 5 dak. İşlevsel Etkinlikler- 10 dak. Grup Etkinlikleri 20 dak. Tüm sınıf Etkinlikleri 5 dak. HAREKETE SÜRÜKLEYİCİ ETKİNLİKLER Yürüme ve

Detaylı

İLK OKUMA YAZMAYA HAZIR BULUNUŞLUK ÇALIŞMALARI

İLK OKUMA YAZMAYA HAZIR BULUNUŞLUK ÇALIŞMALARI İLK OKUMA YAZMAYA HAZIR BULUNUŞLUK ÇALIŞMALARI Sayın Velimiz, Anabilim Anaokulları hazırlık sınıflarında öğrencilerimize okuma- yazma eğitimi verilmektedir. Bu eğitim sırasında yapılacak çalışmalar oyunlar,

Detaylı

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (İlkokul ve Ortaokullar) T.C Milli Eğitim Bakanlığı.. Okulu Müdürlüğü REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (İlkokul ve Ortaokullar) T.C Milli Eğitim Bakanlığı.. Okulu Müdürlüğü REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (İlkokul ve Ortaokullar) T.C Milli Eğitim Bakanlığı. Okulu Müdürlüğü Sayı: / /20 Konu: Eğitsel Değerlendirme İsteği REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE Adı. Soyadı

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 Sayın Veli, Bu mektubumuzda, 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu,3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi

Detaylı

48 60 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU

48 60 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU 48 60 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU () Bağımsız yapabiliyor (/) Yardımla Yapabiliyor (-) Henüz Yapamıyor PSİKOMOTOR GELİŞİM / - Çizgi üzerinde yürür. Çift ayakla belli bir uzaklığa atlar. Çift ayakla

Detaylı

MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER

MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER BEBEKLİK DÖNEMİNDE (0 3 YAŞ) ERKEN TANI İÇİN KRİTİK DÖNEMLER Bebeklik dönemi, gelişimin en hızlı ilerlediği dönemdir. Çevrelerine

Detaylı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı 2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı Dersin Adı: Türkçe Dil Bilgisi Yaş Grubu: 1-3 yaş Ögretmen: İmge Şahin Email: sahin_imge@hotmail.com Değerli Veliler, Bu yıl okul öncesi (1-3 yaş) sınıfını beraber

Detaylı

Öğrenme Güçlüğü. Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ

Öğrenme Güçlüğü. Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ Öğrenme Güçlüğü Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ Öğrenme Güçlüğü Nedir? Normal yada normal üstü zekaya sahip olma Yaşından ve yeteneklerinden beklenilen düzeyde başarı elde edememe Dinleme, konuşma, okuma-yazma,

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULLARI BÜLTENİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULLARI BÜLTENİ ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULLARI BÜLTENİ Sayı : 1 Yaş Grubu : 5-6 EYLÜL 2014 İÇİNDEKİLER Merhaba, KGP etkinlikleri YGP Etkinlikleri Düşünme Becerileri Etkinlikleri 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı

Detaylı

NİSAN 2015 BÜLTENİ. Merhaba! Nisan ayı boyunca yaptığımız etkinlikleri bulabileceğiniz. bültenimizi sizinle paylaşmanın sevinci ve gururu. içindeyiz.

NİSAN 2015 BÜLTENİ. Merhaba! Nisan ayı boyunca yaptığımız etkinlikleri bulabileceğiniz. bültenimizi sizinle paylaşmanın sevinci ve gururu. içindeyiz. NİSAN 2015 BÜLTENİ Merhaba! Nisan ayı boyunca yaptığımız etkinlikleri bulabileceğiniz bültenimizi sizinle paylaşmanın sevinci ve gururu içindeyiz. DİĞER ETKİNLİKLERİMİZ 3 / 4-4/5 VE 5/6 YAŞ GRUBU BASKETBOL

Detaylı

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR *Büyük küçük orta *Sivri-küt *Önünde-arkasında *Alt-üst-orta *Altında-üstünde-ortasında *Arasında *Renk kavramı: Kahverengi, gri *Sayı

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR 1)ÖZELLİKLERİ 2)KARŞILAŞMA SIKLIĞI 3)TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN FAALİYETLER 4)EĞİTİMLERİ 5)AİLEYE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER ÖZELLİKLERİ MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ZİHİNSEL GELİŞİM

Detaylı

Nasıl Daha İyi Öğrenirim?

Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Farklı Öğrenme Yöntemleri Öğrenciler farklı yöntemlerle öğrenirler. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir: okuyarak ve okuduğunu hatırlayarak, önemli bölümlerin altlarını çizerek,

Detaylı

36-48 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU

36-48 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU 36-48 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU 36-48 Aylık Çocuklar için Gelişim Formu (+) Bağımsız yapabiliyor (/) Yardımla Yapabiliyor (-) Henüz Yapamıyor ÖĞRENCİ AD-SOYAD : KUZEY BERAT BEYAZ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Özel 4 Mevsim Çocuk Kreş ve Gündüz Bakımevi Çocuk Gelişim Formu

Özel 4 Mevsim Çocuk Kreş ve Gündüz Bakımevi Çocuk Gelişim Formu Gelişim Kendinden 20-30 cm uzaklıktaki parlak renkli nesneye bakar. Kendisiyle konuşan kişiye bakar. Kendiliğinden gülümser. Başını ve boynunu kısa süreli kontrol etmeye çabalar. Elleri yumruk hâlindedir.

Detaylı

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI SINIF ETKİNLİKLERİ Eylül Ekim ayı etkinliklerimiz Oyun teması ile başladı. TÜRKÇE DİL Türkçe Dil Etkinliklerimizde ilk bir haftalık süreçte;

Detaylı

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI Ayşe BAL DOĞUM TARİHİ 06/08/2003 YAŞI 9 KİMLİK BİLGİLERİ ANNE BABA ADI- SOYADI Sabiha Ali DOĞUM TARİHİ 09/06/1973 12/05/1970 MESLEĞİ Ev hanımı

Detaylı

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 3-6 yaş arasını kapsayan ve okul öncesi dönem adını verdiğimiz süreç çocukların gelişimi açısından oldukça önemlidir. Okul öncesi dönem çocukta büyümenin ve gelişimin en hızlı

Detaylı

... REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE

... REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE Konu : Eğitsel Değerlendirme İsteği... REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE Adı. Soyadı ve T.C kimlik numarası belirtilen öğrencimiz. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmenliğinin 23. maddesinde belirtilen

Detaylı

TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ

TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI KELEBEK GRUBU BÜLTENİ TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ Kule nedir? Kule resimlerini inceleme

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI (48-60) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI OCAK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI (48-60) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI OCAK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI (48-60) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI OCAK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Ø Dikkatini çeken nesne/durum/olayı

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI Uzun Dönemli Amaç : İLK OKUMA-YAZMA Tümceyi sözcüklere ayırır. 1. Tümcenin kaç sözcüklü olduğunu söyler. 2. Tümcenin sözcüklerinin altlarını çizerek gösterir. 3. Tümce kartını sözcüklerinden keserek ayırır.

Detaylı

K. Ç. Tanı Süreci: ABA Programı: /Algiozelegitim

K. Ç. Tanı Süreci: ABA Programı: /Algiozelegitim K. Ç. Tanı Süreci: Nisan 2013 doğumlu K. Ç. ın yerinde sallanması, 1,5 yaşına geldiğinde etrafı ile iletişimi kesmesi, eve gelen misafirlerle hiç etkileşime geçmemesi ailenin çocuğunda bir farklılık olduğunu

Detaylı

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU KASIM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU KASIM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU KASIM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI SINIF ETKİNLİKLERİ TÜRKÇE DİL Öğrencilerimiz kendilerini tanıtan oyuncaklar, giysiler, sevdiği eşyalarını anlatarak paylaşımlarda bulundular. Öğrenciler

Detaylı

Çocuğunuz İlköğretime hazır mı

Çocuğunuz İlköğretime hazır mı Çocuğunuz İlköğretime hazır mı 444 OKAN / okankoleji.com Çocuğunuz İlköğretime Hazır mı? 1. sınıfa ya da Anaokuluna kimler devam edecekler? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2012/20 sayılı genelge

Detaylı

Beden Eğitimi. Görsel sanatlar ... BEP E ALINAN ÇALIŞMALAR KAZANDIRILAN KAZANIMLAR KAZANDIRILAMAYAN VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇİN ÖNERİLEN KAZANIMLAR

Beden Eğitimi. Görsel sanatlar ... BEP E ALINAN ÇALIŞMALAR KAZANDIRILAN KAZANIMLAR KAZANDIRILAMAYAN VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇİN ÖNERİLEN KAZANIMLAR ... BEP E ALINAN ÇALIŞMALAR KAZANDIRILAN KAZANIMLAR KAZANDIRILAMAYAN VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇİN ÖNERİLEN KAZANIMLAR Kaba Motor Beceriler Beden Eğitimi -..., bir akademik yılın sonunda, kendisine atılan topu

Detaylı

Öğrenme stilleri görsel, işitsel ve dokunsal olmak üzere 3 gruba ayrılır.

Öğrenme stilleri görsel, işitsel ve dokunsal olmak üzere 3 gruba ayrılır. ÖĞRENME STILLERI ÖĞRENME STILI NEDIR? Öğrenme stilleri her bir öğrencinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar kullanmasıdır. Her öğrencinin

Detaylı

2014

2014 2014 DİKKAT EKSİKLİĞİ BOZUKLUĞU (DEB) ve MentalUP İçerik DEB e Klinik İlgi DEB Nedir? DEB in Belirtileri DEB in Zihinsel Sürece Etkileri DEB in Psikososyal Tedavisi MentalUP tan Faydalanma MentalUP İçeriği

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MAYIS 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MAYIS 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MAYIS 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Ø Dikkat edilmesi gereken

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 18 Mayıs 2009 12:56 - Son Güncelleme Pazartesi, 18 Mayıs 2009 12:58

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 18 Mayıs 2009 12:56 - Son Güncelleme Pazartesi, 18 Mayıs 2009 12:58 Fiziksel Gelişim Bebeklik Döneminde - Fiziksel Gelişim 0-2 yaşlar arasını içeren bebeklik dönemi fiziksel açıdan pek çok temel becerinin kazanıldığı bir dönemdir. Bu dönem içerisinde bebeklerin hem beden

Detaylı

KOD 1 DAVRANIŞ MR (48-72 AY) xxxxxxx DAVRANIŞ VE UYUM RAPORU. "Sorun, sorun olmadan çözümlenmelidir."

KOD 1 DAVRANIŞ MR (48-72 AY) xxxxxxx DAVRANIŞ VE UYUM RAPORU. Sorun, sorun olmadan çözümlenmelidir. KOD 1 DAVRANIŞ MR (48-72 AY) DAVRANIŞ VE UYUM RAPORU "Sorun, sorun olmadan çözümlenmelidir." KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Tarihi Cinsiyet Okulun Adı Sınıf İl İlçe Uygulama Tarihi Formu Dolduran 8.6.2011 ERKEK

Detaylı

REHBERLİK GRUP ETKİNLİKLERİ ETKİNLİK 1

REHBERLİK GRUP ETKİNLİKLERİ ETKİNLİK 1 Oyunun Adı: Ben Kimim? Amacı: Görsel algının gelişmesi Hedef kitle : 6-5 yaş REHBERLİK GRUP ETKİNLİKLERİ ETKİNLİK 1 Malzeme: Farklı tiplerde ve özelliklerde küçük oyuncaklar Kişi sayısı: 10-15 kişi. Oyunun

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ KASIM 2011 ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ KASIM 2011 ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ KASIM 2011 ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Oyunun, çocuğun gelişimi üzerindeki

Detaylı

ÇOKLU ZEKA. Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Servisi

ÇOKLU ZEKA. Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Servisi ÇOKLU ZEKA Zekanın ne olduğu yıllarca tartışıldıktan sonra üzerinde anlaşılan bir kavrama ve sonuca ulaşıldı. Artık zekanın bir iki cümleyle özetlenemeyecek kadar karmaşık bir sistem olduğu kabul ediliyor.

Detaylı

60-72 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU

60-72 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU 60-72 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU () Bağımsız yapabiliyor (/) Yardımla Yapabiliyor (-) Henüz Yapamıyor PSİKOMOTOR GELİŞİM / - Denge tahtasında ileri - geri ve yan yan yürür. Başlama ve durma komutlarına

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2015 2016 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ Şubat Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Şubat

Detaylı

DUYUSAL ve MOTOR MEKANİZMALAR

DUYUSAL ve MOTOR MEKANİZMALAR DUYUSAL ve MOTOR MEKANİZMALAR Duyu Algılama, Tepki Verme ve Beyin Algılama beyinsel analiz tepki Sıcaklık, ışık, ses, koku duyu reseptörleri: elektriksel uyarılara dönüşür Uyarı beyin korteksindeki talamus

Detaylı

HAZİRAN AYI AYLIK PLAN

HAZİRAN AYI AYLIK PLAN Okul dı : Tarih : HZİRN Yaş Grubu (y) : Öğretmen dı HZİRN YI YLIK PLN KZNIMLR VE GÖSTERGELERİ H Z İ R N BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken

Detaylı

NÖROMOTOR GELİŞİM Prof. Dr. Sevin Altınkaynak. Prenatal motor gelişim-1: Prenatal motor gelişim-3. Prenatal motor gelişim-2

NÖROMOTOR GELİŞİM Prof. Dr. Sevin Altınkaynak. Prenatal motor gelişim-1: Prenatal motor gelişim-3. Prenatal motor gelişim-2 NÖROMOTOR GELİŞİM Prof. Dr. Sevin Altınknak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Prenatal motor gelişim-1: İlk hareketler, gebeliğin 7.-8. haftasında uyarıya konturlateral kaba fleksiyon şeklinde olur. 9. haftada

Detaylı

Mavi Pupa Montessori Anaokulu nun Sevgili Anne ve Babaları,

Mavi Pupa Montessori Anaokulu nun Sevgili Anne ve Babaları, Mavi Pupa Montessori Anaokulu nun Sevgili Anne ve Babaları, Hep beraber başladığımız yolculuğun iki haftasını geride bırakmış bulunuyoruz. Zamanın Mavi Pupa içinde bizim için daha ayrıcalıklı aktığını

Detaylı

Bilişsel Gelişimle İlgili Kavramlar

Bilişsel Gelişimle İlgili Kavramlar Bilişsel gelişimi anlayabilmek için gizil güç, yetenek, algı, dikkat, kavram oluşturma, belek ve hatırlama gücü, akıl yürütme ve problem çözme ile yaratıcılık kavramlarının açıklaması gerekir. Gizil Güç:

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2014 2015 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

T.C. Artvin Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi OTİZM

T.C. Artvin Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi OTİZM T.C. Artvin Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi OTİZM BENİ KOŞULSUZ SEVİN! OTİZM NEDİR? O Bireyin sosyal iletişimini, dil

Detaylı

Ses dalgaları. Dış kulağın işitme kanalından geçer. Kulak zarına çarparak titreşir.

Ses dalgaları. Dış kulağın işitme kanalından geçer. Kulak zarına çarparak titreşir. İşitme engelliler İşitme duyusu İşitme duyusu, ses olarak adlandırdığımız mekanik titreşimleri ortaya çıkarabilme yeteneğidir. İşitmenin gerçekleşebilmesinde etkili ve önemli rolü olan organımız kulaktır.

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

BEDENSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

BEDENSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü BEDENSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODULLÜR VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı

Sayı Kavramı ve Sayma

Sayı Kavramı ve Sayma Sayı Kavramı ve Sayma Elma nedir? Elma??? Elma Elma Elma Elma Elma Elma Elma Elma Elma Elma Elma Elma Bir??? Bir Bir Bir Bir Bir SAYI KAVRAMI VE SAYMA Her ne kadar basit gibi gözükse de sayı ve sayma işlemi

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bir öğretim materyali seçerken hangi unsurlara dikkat edilmesi

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

DEHB GÜNLÜK YAŞAM KAOS HALİNE GELDİĞİNDE

DEHB GÜNLÜK YAŞAM KAOS HALİNE GELDİĞİNDE Tiedot turkiksi DEHB GÜNLÜK YAŞAM KAOS HALİNE GELDİĞİNDE Çocukların oturup konsantre olmakta ve dürtülerini kontrol etmekte zorlanmaları normaldir. Ancak DEHB li (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu)

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

O Dil; Çok geniş anlamıyla dil, düşünce, duygu ve güdüleri, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracıdır.

O Dil; Çok geniş anlamıyla dil, düşünce, duygu ve güdüleri, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracıdır. DİL GELİŞİMİ O Dil; Çok geniş anlamıyla dil, düşünce, duygu ve güdüleri, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracıdır. O Dil gelişimi; seslerin, kelimelerin, sayıların,

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları çocuk bakım evi yolunda olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 2-3 yaşındaki çocuk hakkında durum ve gelişim görüşmesi Çocuk bakım

Detaylı

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla,

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, blok, fen-doğa, yapılandırılmamış oyuncak, müzik, sanat)

Detaylı

48 60 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU

48 60 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU 48 60 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU () Bağımsız yapabiliyor (/) Yardımla Yapabiliyor (-) Henüz Yapamıyor PSİKOMOTOR GELİŞİM / - Çizgi üzerinde yürür. Çift ayakla belli bir uzaklığa atlar. Çift ayakla

Detaylı

4-6 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ GELİŞİM ALANLARI 1- PSİKOMOTOR GELİŞİM 2- SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM 3-ZİHİNSEL ALAN VE DİL GELİŞİMİ

4-6 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ GELİŞİM ALANLARI 1- PSİKOMOTOR GELİŞİM 2- SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM 3-ZİHİNSEL ALAN VE DİL GELİŞİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ GELİŞİM ALANLARI 1- PSİKOMOTOR GELİŞİM 2-3-ZİHİNSEL ALAN VE DİL GELİŞİMİ 4-4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNUZ NELER YAPABİLİR? PSİKOMOTOR GELİŞİM Top oyunlarında iyice ustalaşmıştır..

Detaylı

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ I- Açıklama Sizi tam olarak tanımladığına inandığınız her cümlenin yanına 1 yazın. Eğer ifade size uygun değilse, boş bırakın. Sonra her bölümdeki sayıları toplayın. Bölüm 1 Nesneleri

Detaylı

MUTLU PANDA ANAOKULU

MUTLU PANDA ANAOKULU Neden 0-6 yaş & Neden Montessori? Kişilik gelişiminin %80 i 0-6 yaş arasında gerçekleşir. Bu yıllarda çocukların, çevrelerinden öğrenmek ve bilgiyi emmekte olağanüstü duyarlılıkları ve zihinsel güçleri

Detaylı

DEHB GÜNLÜK YAŞAM KAOS HALİNE GELDİĞİNDE

DEHB GÜNLÜK YAŞAM KAOS HALİNE GELDİĞİNDE Information på turkiska DEHB GÜNLÜK YAŞAM KAOS HALİNE GELDİĞİNDE Çocukların oturup konsantre olmakta ve dürtülerini kontrol etmekte zorlanmaları normaldir. Ancak DEHB li (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite

Detaylı

ODTÜ GVO DANIŞMANLIĞINDA ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU 3 YAŞ B SINIFI EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ

ODTÜ GVO DANIŞMANLIĞINDA ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU 3 YAŞ B SINIFI EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ ODTÜ GVO DANIŞMANLIĞINDA ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU 3 YAŞ B SINIFI EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ SINIF ETKİNLİKLERİ Eylül Ekim ayı etkinliklerimiz Oyun teması ile başladı. TÜRKÇE DİL Türkçe Dil Etkinliklerimizde

Detaylı

...ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜNE

...ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜNE ...ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜNE Ġlk ve orta öğretim yabancı dil dersi öğretim programı gereğince sesletim öğretimi yapılmak zorundadır. Ancak okullarımızda yabancı dil öğretimi yapılırken, sesbilim (fonoloji

Detaylı

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler.

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler. 0212 542 80 29 Uz. Psk. SEMRA EVRİM 0533 552 94 82 DUYGUSAL ZEKA Son yıllarda yapılan pek çok çalışma zeka tanımının genişletilmesi ve klasik olarak kabul edilen IQ yani entelektüel zekanın yanı sıra EQ

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ. Mevsim değişikliklerine bağlı olarak canlıların yaşamlarındaki değişiklikleri fark etme,

HAYAT BİLGİSİ. Mevsim değişikliklerine bağlı olarak canlıların yaşamlarındaki değişiklikleri fark etme, HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi dersi 1. yarıyıl devam ederken ilk bültende belirlendiği gibi Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam ve Dün, Bugün, Yarın temaları birlikte birbiri ile ilişkili olarak yürütülmektedir.

Detaylı

Eğitim Modeli Ve Avrupa Koleji

Eğitim Modeli Ve Avrupa Koleji 4+4+4 Eğitim Modeli Ve Avrupa Koleji Hangi ay ve doğumlular 1. Sınıfa yada ana hazırlık sınıfına devam edecekler? MEB tarafından yayınlanan genelge gereğince 60-72 ay arası çocukların ilkokula başlayabileceği

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 HAZİRAN AYI BÜLTENİ YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı