Fa#h Projesine bir eği#m reformu girişimi diyebilir miyiz? Projenin stratejisi ve yöne#mi yeterli midir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fa#h Projesine bir eği#m reformu girişimi diyebilir miyiz? Projenin stratejisi ve yöne#mi yeterli midir?"

Transkript

1

2

3 Fa#h Projesine bir eği#m reformu girişimi diyebilir miyiz? Projenin stratejisi ve yöne#mi yeterli midir? Eği#m sistemimizde yaşanan sorunları aşmada katkısı ne olacakar? Fulya Sarı Syracuse Üniversitesi (ABD) Irmak Okulları Eği#m Danışmanı (Türkiye) Ege Üniversitesi İzmir

4 ya da... Bu acı table# yuourabilir miyiz?

5 eği#m reformu kamu hizme# olarak verilen eği#mi ve eği#m sistemini iyileş#rmek- geliş#rmek

6 Tarihsel bağlamda bildiğimiz reformlar: - - Klasiklerin Eği#mi nde maliye# düşürmek ansiklopedi halk kütüphaneleri işlevsel okul (Grammar School)

7 Tarihsel bağlamda bildiğimiz reformlar: - - hangisi?.. neden.. ve.. niçin i öğretelim.. kim?.. ne?.. nerede?.. ne zaman? ı öğre#rken olay ve olguların öğrenilmesinde ilişkilendirme yoluyla verimlilik sağlar soyut ilişkilendirmeye dayalı sorular ve yanıtları

8 Tarihsel bağlamda bildiğimiz reformlar: - - somut #cari yararı olan konuları öğretelim La#nce ve Yunanca yerine Modern Diller ve Matema#k

9 Tarihsel bağlamda bildiğimiz reformlar: - - toplumu dönüştürmek için eği#mi dönüştürelim bilime dayalı, humanist, pragma#k, demokra#k ilkelere dayalı John Dewey.. Anton Makarenko Barış için eği#m Çocuğun insani gereksinimleri için eği#m

10 Tarihsel bağlamda bildiğimiz reformlar: - - toplum/millet yaratmak için eği#m (reformu) Prusya Kindergarten Avrupa ve Asya

11 Tarihsel bağlamda bildiğimiz reformlar: Modern Reformlar - - Zorunlu Eği#m okullaşma örgütlü eği#min sistema#k olması yaygınlaşması

12 Tarihsel bağlamda bildiğimiz reformlar: Modern Reformlar - - Okullarda öğre#m ve öğrenimi iyileş#rmeye yönelik reformlar (Whelan, 2009) süreçlere odaklı

13 Başarılı olmuş ve yaygınlaşmış reformların özellikleri: - doğrudan çocuğun gereksinimlerini karşılayan uygulamalar (örn: Montessori okulları) - yeni öğre#m metodu öğre#lebilir olan (öğretmen profesyonel gelişimine müfredat olabiliyor mu?) (örn: Montessori ve Dewey) - bireysel öğrenmeye (ve ölçme değerlendirmeye) ağırlık veren programlar (grup ve haoa sınf mevcudunun azalalmasına göre bile) daha başarılı (örn: KERA ve yeni öğrenme kuramlarına dayalı) - akran öğrenimi, öğretmen öğrenciler kavramını destekleyen - konu/materyal ve öğre#m yöntem/teknikleri zenginliğini odak noktasına alan (örn: Marva Collins) - manaksal- eleş#rel düşünme vb. bağımsız becerilerin müfredaana odaklanan - sınıf içi öğrenme ile sınıf dışı öğrenme arasında denge kuran reformlar (örn: Bilim Müzesi kredilendirme) - açık öğrenme materyali ve açık ders planı kullanmayı özendiren - öğretmenin rolünde değişimi kurgulayan, öğretmenin sesine kulak veren (sadece uygulamada değil poliaka oluştururken) - öğrencinin sesi (denenmekte, başarı ge#riyor, sürdürülebilirliği ararıyor)

14 Somut Finlandiya örneğinde başarıya götüren faktörler: - tutarlı ve sürekli iyi sonuçlar almak için yavaş ve sürekli reform uygulamaları (40 yıl) - eği#m poli#kası çerçevesini oluşturan anahtar yasaların geçirilmesi - sistemin eği#m ötesi kapsamı - her öğrencinin başarılı olabileceğine dair toplumsal mutabakat ve eşit başarı imkanı - öğretmene azami özerklik, güven ve bağımsızlık vermek - öğrenciye azami özerklik, güven ve bağımsızlık vermek - ölçme değerlendirme sınıf içinde öğrenimin bir parçası - öğretmenlik en çok tercih edilen meslek - öğretmen kalitesinde mükemmellik, öğretmen eği#mine gösterilen özen - kalite kontrol, hesapverebilirlik, özerklik öğretmende - gelişimi izlemek öğretmenin işi - par#zan eği#m poli#kalarına geçit yok - sosyal devlet anlayışı, sosyal kenetlenme ve devlete/hükümete güven

15 En başta sorduğumuz 3 soru kim(ler)in meselesi?

16 Proje Hedefleri ve Paydaşlar için Gerçekleşecek Kazanımlar MEB öğretmenler kamu öğrenciler ülke ekonomisi bilişim sektörü veliler yayıncılar eği#m sektörü üniversiteler bilim ve araşarma kurumları komşularımız- ekosistemimiz sivil toplum örgütleri

17 Intel Vestel Exper Arçelik Linux Türk Telekom ios Tübitak Apple Casper General Mobile Google Easypad Foxconn Windows 8 e- tab Cisco Sony PlayBook Hitachi Pardus Vodafone Blackberry Toshiba Android Microsom Japon hüküme# Index Grup Smart Tablet 10 BBX Research in Mo#on (RIM) Turkcell

18

19

20 Fa#h projesinin amacı, eği#m ve öğre#mde rrsat eşitliğini sağlamak ve okullardaki teknolojiyi iyileş#rmek amacıyla bilişim teknolojileri araçlarının öğrenme- öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde derslerde etkin kullanımı olarak ifade edilmektedir.. Projenin, (1) donanım altyapısının iyileş#rilmesi, (2) e- içeriğin sağlanması ve yöne#lmesi, (3) öğre#m programlarında etkin BT kullanımı, (4) derslerde BT kullanımı için öğretmenlere hizme#çi eği#m ve ağ altyapısı ve (5) geniş bant internet kullanımı ile bilinçli ve güvenli BT kullanımının sağlanması olmak üzere beş bileşeni bulunmaktadır.

21 Demek ki... Plan ve kararlar her derde deva değil somut sorunların çözümüne ve somut hayallerin gerçekleşmesine yönelik olmalı yani kazanım temelli olmalı ve gerekçeleri kamu oyunda bilinmeli donanım tablet olmalıdır çünkü... strateji ve yöntem donanım yerli olmalıdır çünkü... her sınıma bir akıllı tahta olmalıdır çünkü... her sınıma bir kara tahta olmalıdır çünkü... öğrencilere kazandırılmak istenen yeni bilgi/beceri/tutum/değerler... olmalıdır çünkü... müfredat ve işleyiş yeniden yapılandırılmalıdır çünkü... öğretmenler yeni... öğrenmelidir çünkü... paydaşlar sadece uygulamada değil poli#ka oluşmasında da kaalmalıdır çünkü...

22 Büyüklük bazında bakarsak... - bütçe - okul ve derslik sayısı yüksek - etkileyeceği öğrenim düzeyi çok - sistemde etkilenecek öge sayısı çokluğu - yenilenecek işlevlerin farklılığı: program geliş#rme, öğre#m tasarımı, materyal geliş#rme, ArGe, yazılım geliş#rme, donanım, işle#m, profesyonel gelişim, değerlendirme ve eği#m reformu mu? başarılı olunduğunu varsayarsak.. yanıt.. EVET!

23 Ancak başarılı reformlarda bulunan özellikler açısından bakarsak... - hedeflenen kazanımlar belirsiz - hangi somut öğrenci gereksinimlerini karşılayacağı belli deği - yeni öğre#m stratejileri gereksinimini kabul etmiş gözükmüyor.. oysa esas fark yaratan budur.. teknoloji değil.. - bireysel öğrenmeye yönelik ipucu yok.. tablet zaten bireysel üre#me izin vermez.. tüke#me yönelik#r.. üst düzey becerilerin öğrenimine dair ipucu yok.. - akran öğrenimine yer verilmiyor, teknoloji sosyal öğrenmeyi destekler biçimde ele alınmamış - sınıf dışı öğrenme sadece makinayı taşıyabilme olarak algılanıyor eği#m sorunlarımızı aşmada katkısı ne olacak? - öğretmenlerin gerekli dönüşümü sadece teknik donanım kullanımını öğrenmek olarak algılanıyor, teknoloji entegrasyonu alanı ele alınmamış - öğretmen reformun dikte edeceği uygulamaları yapması yanında poli#ka oluşturma partneri olarak görülmüyor

24 söylediklerimizde.. istersek.. Türkiye de yapılamayacak bir şey yok.. ancak aşağıda haarlatacaklarımla ilgili kararı sizlere bırakıyorum.. - yavaş ve sürekli reform - anlamlı ve tutarlı yasalar - özerk ve bağımsız öğretmen - iç değerlendirme ve hesap verilebilirlik - par#zan poli#kalara geçit vermeme - hükümete güven

25 teşekkürler...