Prof. Dr. Erwin Thomanetz ISWA University Stuttgart/Germany

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Erwin Thomanetz ISWA University Stuttgart/Germany"

Transkript

1 Prof. Dr. Erwin Thomanetz ISWA University Stuttgart/Germany 1

2 Sıvı ve çamurlu tehlikeli atıkların kimyasal-fiziksel arıtımı 2

3 Almanya da atık yasasının sonuçları Atık mevzuatı yok (atık skandalları) 2002 ye kadar yaklaşık 120 yönetmelik + yaklaşık 60 AB yönetmeliği Yüksek standartlı çevresel teknoloji gelişimi, atık skandalları olmasa da kanunların tam olarak uygulanamadığı durumlar Alman atık yasasının başlangıcı Çevre Mevzuatı Geri bildirim Çevre Teknolojileri 3

4 Yağ Ayrımı 4

5 Yağ ve kum ayırıcı Örn: Benzin veya iş istasyonlarında yerin altına yerleştirilir Normal bakım ve boşaltım uygulanır. Döşeme süzgecinden Şamandıralı anahtar Örnekleme tankı Atık su kanalına Kum tutucu Yağ ayırıcı Kömürleştirici Ulaşılabilir hidrokarbon konsantrasyonu: normalde 10 mg/l den az 5

6 Yağ ve kum ayırıcı bakımı 6

7 Emülgatörsüz emülsiyonların ayrımı için kömürleştirici Yağ çıkışı Kömürleştirici levha grubu Emülsiyon girişi Temiz su çıkışı 7

8 Silecek bıçağı (içeride) Durultucu Yağ çıkışı Silecek bıçakları Su Bir makineye yerleştirilmiş küçük disk sıyırıcı Kayış sıyırıcı ile yeraltındaki emülsiyon haznesinden yağ ayrımı Yüzey sularından yağ fazını ayırmak için sıyırıcı 8

9 Menfez Alkali atık Atık asit Atık emülsiyon Katyonik polimerler %10 Boşaltım suyu Kontrol (PLC) Organik demülsife edenler ile atık emülsiyonların bozunumu Çamur Çekme borusu Isı değiştirici (opsiyonel) Çamur Sızıntı sensörü Demülsifikasyon için kesikli reaktör 9

10 Atık Emülsiyon Parçalanması

11 Atık Emülsiyon Parçalama Teknikleri Bahsedilen teknikler normalde tehlikeli sıvı atıkların arıtım sistemlerinde uygulanırlar. Uygulama için en uygun olan tekniğin seçilmesi tutum alanındaki atığın miktarı ve özelliğine bağlıdır. Teknik Karakteristikler Avantajlı durumlar Dezavanatajlı durumlar Tuz ayrışımı (ön-arıtım olarak; başka bir koşul yoktur) kesikli proses, fazlaca yüklü metal iyonları eklenmesi (örn. FeCl3, AlCl3) Basit, ucuz, tüm emülsiyon tiplerine uygun çok miktarda hidroksit çamuru, tuz yüklü çıkış suyu Asit ayrışımı (ön-arıtım olarak) keskli proses, koagülasyon ve yük dengelenmesi için atık asitlerin eklenmesi Basit, ucuz, tüm emülsiyon tiplerine uygun tuzca yüklü çıkış suyu Organik seyrelticiler ile ayrışım (önarıtım olarak yaygın kullanılır) kesikli proses, yük dengelenmesi için özel olarak tasarlanmış organik polimerler eklenmesi Basit, ucuz, tüm emülsiyon tiplerine uygun, prosesin kontrol edilmesi zordur, aşırı dozlama kötü sonuçlar doğurabilir Yumaklaştırıcılar (ön-arıtma olarak yaygın kullanılır) yağ damlacıkları plakalar arasında yavaşça akarak birbirine tutunur ve toplanır Basit, ucuz, etkili yalnızca emülsiyon yapıcılar içermeyen emülsiyonlar (örn. kompresör suları) Santrifüjler (ön-arıtma olarak yaygın kullanılır) sürekli proses, merkezkaç kuvvetleri ile yağ/su/çamur ayrımı (4000 g) yüksek debiler için uygun, tüm emülsiyon ve askıda katı madde tiplerine uygun yüksek yatırım, katkı maddeleri gerekir Flotasyon (yüzdürme): DAF (Çözünmüş Hava Flotasyonu), IAF İndüklenmiş hava flotasyonu, EF elektroflotasyon sürekli proses, yağ damlalarını tutucu olarak görev yapan küçük hava baloncukları oluşturulması yüksek debiler için uygun, tüm emülsiyon ve askıda katı madde tiplerine uygun yüksek yatırım, katkı maddeleri gerekir Buharlaşma- vakumlu ve vakumsuz ve buhar sıkıştırması ile ısı geri kazanımı, ısı pompaları sürekli proses, suyun buharlaştırılması ile yağ-su ayrımı katkı maddesi gerektirmez, tüm emülsiyon tiplerine uygundur yüksek yatırım, yüksek birincil enerji tüketimi (fazla ısı için dış ısıtma kaynağına ihtiyaç vardır) Elektrokoagülasyon sürekli proses, elektrolitik etkilerle yağsu ayrıştırması (yük dengelenmesi) tam olarak bilinmemektedir karmaşık teknik, uygulamada atık emülsiyon konusunda tecrübe eksikliği Ultrafiltrasyon (UF) (ön-arıtma olarak yaygın olarak kullanılır) sürekli proses, membran filtrasyonu ile yağ-su ayrıştırılması (organik ya da seramik membranlar) katkı maddesi gerektirmez, güvenilir teknik ön-filtrasyon gereklidir, çözeltide yüksek su konsantrasyonu, yoğunlaşma problemleri Adsorpsiyon kesikli proses, çokça yayılmış hidrofobik silikon eklenmesi basit, az miktardaki düşük konsantrasyonlu (%1) emülsiyonlar için uygun, silikonun yüksek yağ absorbans kapasitesi vardır pahalı katkı maddeleri, yağ içerikli kalıntının atılması gerekir

12 Elektroflotasyon ile Emülsiyon Ayrımı İşlenmemiş su Katkı maddeleri İleri- geri çalışan vakumlu emici Yağ/hidroksit köpüğü Emici pompa Karıştırma/Şartlandırma Tankı -ph ayarlama -Fe+2 eklemesi - Polielektrolit eklemesi Elektroflotasyon prosesi mineral yağları ve aynı zamanda ağır metal iyonlarını elimine etmek için uygulanabilir. Tipik uygulama alanları şunlardır: yağdan arıtma ünitelerinden kaynaklanan atık maddeler, yüzey sertleştirme, boya stantları, elektro kaplama ve metal işleri, havaalanı işletmesi, kozmetik sanayi, gıda yağı prosesi 5 m³/d ile 250 m³/h arası atık su şu ana kadar tespit edilmiştir. -Minimum elektrolitik iletkenlik: 1 ms/cm -Optimum ph-değeri: 6 ile 9 arası - Voltaj: 5 ile 18 Volt arası -Enerji ihtiyacı: 2 ile 6 kwh/m³ Elektroliz aksamlı yüzdürme haznesi Çok küçük hidrojen ve oksijen kabarcıkları partikülleri yukarı doğru taşır Kanalizasyona gönderilmek üzere arıtılan su Yüzdürme haznesi Pres filtre ve yakmaya gönderilmek üzere yağ/hidroksit atık çamuru İleri-geri hareketli yağ köpüğü emici Yüzdürülen yağ köpüğü Havaalanı için büyük çapta bir elektroflotasyon (40 m3/h)

13 Buharlaştırma Teknikleri

14 Sıvı Tehlikeli Atıkların Buharlaştırılması Buhar sıkıştırıcılı Buharlaştırıcı -Karmaşık pahalı teknik (ısı değiştiriciler, kompresörler, kristalleştiriciler, vakum istasyonları, pompalar) -Yüksek atıksu debileri için (>5m3/h) -Kabuklaşma, bozulma, aşınma gibi ısı değiştirici problemleri -Bazı durumlarda köpük problemleri -Düşük konsantrasyonlu çözeltilerde (<20g/L) -Konsansatör çıkışının deşarjı ya da kullanımı gereklidir ( derecelerdeki süzüntü çoğunlukla kullanılabilir) - Konsantre sıvının bertaraf edilmesi gerekir -Bazı durumlarda atık gaz koku problemi -Düşük spesifik enerji ihtiyacı (elektrik): kwh/m3 arası -Tam otomatik işletim Kızıl ötesi Buharlaştırıcı -Basit, ucuz teknik ( gaz yakıcılar ile atık su yüzeyine doğrudan radyasyon verilmesi ile ince tabaka buharlaştırması) -Düşük atıksu debileri için (<<1m3/h) -Isı değitirici yoktur (dolayısıyla kabuklaşma, bozuma, aşınma yaşanmaz) -Köpük problemleri yoktur -Daha yüksek konsantrasyonlu çözeltilerde kullanılabilir (>100g/L) -Konsansatör çıkış suyu kullanılmaz ( yoğunlaşan su buharlaştırılarak gaz yakıcı içinde yakım sonrası ısıl işleme tabi tutulur) -Su buharında mevcut katıların bertarafı gerekene kadar termal olarak yoğunlaştırma işlemi mümkündür. -Yüksek spesifik enerji ihtiyacı (doğal gaz): 1400 kwh/m3 civarı (~140 Nm3/m3) -Tam otomatik işletim

15 Bertaraf edilmek üzere yoğunlaştırılmış buhar Bertaraf edilmek üzere konsantre sıvı

16 Atıksu Buharlaştırıcıları Büyük ölçekli (17 m3/h) buhar kompresörlü iner tabaka buharlaştırıcısı Doğal gaz ile çalışan küçük ölçekli kızıl ötesi buharlaştırıcı (0.2 m3/h)

17 Membran Teknikleri Ultrafiltrasyon (UF) / Ters Osmoz (RO) 17

18 Yüksek basınç tarafı (konsantre tarafı) Birkaç bar Asimetrik membran Düşük basınç tarafı (süzüntü tarafı) Atmosferik basınç Aktif membran yüzeyi ~ 0.2 μm Su Demir tuzları Organikler Gözenekli membran dolgusu ~ 200 μm Gözenek açıklıklarına göre makromoleküller geçemez Yağ damlacıkları ya da bakteri geçemez Daha küçük organik moleküller Ultrafiltrasyon (UF) Prensibi UF membranları özel polimerler (örn: polietersülfon) yada gözenekli seramikten oluşur. Modüllere entegre edilirler. Çapraz akımlı olarak çalışır. Steril filtrasyon, meyvesularının işlenmesi, su geridönüşümü, eczacılık ürünlerinin konsantre edilmesi, tehlikeli atık alanında atık emülsiyon 18 arıtımında kullanılır.

19 Yüksek basınç tarafı (konsantre tarafı) Basınç, sulu çözeltinin osmotik basıncından daha yüksek olmalıdır (10 bar ve üstü) Su Aktif membran Tuz iyonları geçemez Organikler geçemez Asimetrik membran Düşük basınç tarafı (süzüntü tarafı) Atmosferik basınç Ters Osmoz (RO) Prensibi Ters osmoz membranları özel polimerlerden (örn: polyamidler) oluşur. Modüllere entegre edilirler (örn: helezon modüller). Çapraz akımlı olarak çalışır. Denizsuyu tuzsuzlaştırılmasında endüstriyel atık sular ve düzenli depolama sahalarının süzüntü sularının arıtılmasında kullanılır. 19

20 Sulu çözelti fazı (süzüntü) Membran dolgusu Membran Basınç borusu Konsantre Zenginleştiril miş yağ fazı Yağ konsantrasyonu: kütlenin %40 ı kadar Basınç altında yağ emülsiyon beslemesi (yağ konsantrasyonu: kütlenin %8 i kadar) Sulu çözelti fazı (süzüntü) Sulu çözelti fazı (süzüntü) Borulu UF membran modülünün gösterimi ( çapraz akımlı filtrasyon, konsantre:süzüntü oranı = örn: 1:5) 20

21 Süzüntü tüpü Süzüntü Conta levhası Derişik Orta ölçekli endüstriyel ters ozmoz tesisi giriş Ara levhası Sarmal terz ozmoz modülü eskizi Terz osmoz Deniz suyundan tuz gideren büyük ölçekli ters ozmoz tesis (Suudi Arabistan) 21

22 AOX Hg Cd Toplam Cr Cr-Vi Ni Pb Cu Zn As Kolay salınabilen CN Sulfid 0.5 mg/l 0.05 mg/l 0.1 mg/l 0.5 mg/l 0.1 mg/l 1.0 mg/l 0.5 mg/l 0.5 mg/l 2.0 mg/l 0.1 mg/l 0.2 mg/l 1.0 mg/l COD BOD 5 Toplam N Toplam P Hidrokarbonlar NO 2 -N Balık yumurtası toksisitesi 200 mg/l 20 mg/l 70 mg/l 3 mg/l 10 mg/l 2 mg/l T egg = 2 Alman Genel Atıksu Talimatı Ek 51 Teknolojinin bugünkü durumuna göre depolama sahası süzüntü suyunun atıksu arıtma tesisine deşarj edilebilmesi için belirlenmiş limit değerler 22

23 2. aşama ters osmoz (10 bar) 1. aşama ters ozmoz (40 bar) Nehir ya da kanalizasyona deşarj Ham sızıntı suyu Karıştırma tankı Derişik Depolama sahasına çevirim Süzüntü 1 Yüksek kalite Süzüntü 2 Depolama sahası sızıntı suyu arıtımı için iki aşamalı ters ozmoz Konsantrasyon faktörü 1:4 ila 1:10 Süzüntü doğrudan deşarj edilebilir 23

24 Sıvı çözeltilerin detoksifikasyonu Asitler / Alkali (kostik) çözeltiler / Ağır metaller Siyanür / Nitrit / Kromat 24

25 Menfez Atık tankları Atık tankı Atık kostik çözelti Atık asit Ağır metal çözeltileri Yıkama suyu Nötralizasyon/metallerin çökelmesi için bileşik arıtma reaktörü Nötralizasyon Control (P.L.C) Örn Çamur çekme borusu Ağır metallerin çökelmesi Çamur Sızıntı sensörü Örn Atık asitlerin ya da kostik çözeltilerin ağır metallerin çöktürülmesi ile birlikte nötralizasyonu için kesikli reaktör 25

26 Metal iyonlarının alkali ya da sülfidli çöktürülmesi 26

27 Alkali çöktürücüler: genel olarak sodyum alkali çözeltisi (NaOH) bazen kalsiyum hidroksit (Ca(OH) 2 ya da soda (Na 2 CO 3 ) Sülfidli çöktürücüler: Sodyum sülfid (Na 2 S) Organik sülfidler (örn. Trimerkapto-s-trizan) Açıklamalar: -Metal iyonlarının alkali çöktürülmesi ph değerlerine oldukça bağımlıdır. -Her metalin kendine ait bir optimum ph sı vardır. -Eğer yüksek miktarda kostik çözelti eklenirse, metal hidroksitler, kolaylıkla çözünebilen hidrokso kompleks iyonlara dönüşür ve çözünürlük yeniden artar (örn. Zn, Cr) -Normal olarak alkali çöktürme ile yasal limit değerler ulaşılabilir. -Girişime sebep olan maddeler yüzünden yasal limitler sağlanamadığı zaman sülfidik çöktürme uygulanmalıdır. -Cr ve Al iyonları sülfidler ile çöktürülemezler. 27

28 Metallerin çöktürülmesi Teorik çözünürlüğün hesaplanması Hesaplama örneği Metal hidroksitler Zor çözünen maddelerin çözünürlüklerinin çözünürlük çarpımı ile hesaplanması ve bakiye iyon konsantrasyonunun hesaplanması Çökelmenin temel kimyasal formülü xa + yb AxBy dir. Çözünürlük çarpımı K L kullanılarak çözünürlük, L m mol/l cinsinden bulunabilir. Zor çözünen madde AxBy: Zn(OH) 2 Çözünürlük çarpımı Metal sülfidler PC girdileri pk L = - log K L (bakınız tablolar) - 16,4 A iyonunun molar kütlesi g/mol 65,4 x in A iyonundaki molar sayısı mol 1 B iyonunun molar kütlesi g/mol 17 y nin B iyonundaki molar sayısı mol 1 Çözünürlük çarpımı K L PC çıktıları mol^(x+y) /L^(x+y) 3,9E-17 AxBy nin molar kütlesi g/mol 99,4 Molar sayıların toplamı: x+y mol 3 AxBy nin çözünürlüğü L m mol/l 2,15E-06 mg/l 0,214 Bakiye A konsantrasyonu mol/l 2,15E-06 mg/l 0,141 Bakiye A konsantrasyonu mol/l 4,30E-06 mg/l 0,073 28

29 Siyanür Detoksifikasyonu İlkesi: Siyanürün yaklaşık 1000 kat daha az toksik olan siyanata oksidasyonu menfez Atık kostik çözelti Atık asit Atık siyanür çözeltisi Hipo klorit %13 Yıkama suyu En iyi oksitleyici hipoklorittir. Reaksiyon Redoks Potensiyeli ile uygun bir şekilde kontrol edilebilir.(hidrojen peroksit de kullanılabilir ancak genellikle etkinliği hipokloritten düşüktür) Control (P.L.C) Siyanürün hipoklorit ile detoksifikasyonu 2 adımlı bir reaksiyondur. Çekme borusu Adım 1: ph 11 de (hızlı) CN - + ClO - ClCN + 2OH - Siyanür Hipoklorit Klorocyane hidroksil Çamur Sızıntı sensörü Adım 2: ph 11 de (yavaş) CLCN + 2OH - CNO - + Cl - + H 2 O Klorocyane Hidroksil Siyanat Klorür Su Siyanür detoksifikasyonu için kesikli reaktör Detoksifikasyon hedefi mg/l den düşük siyanür kons.- yaklaşık 1 sa. sonra sağlanmıştır 29

30 Kromat (Cr-VI) Detoksifikasyonu menfez Atık tankları Cr-VI atık çözeltisi Nitrit atık çözeltisi Atık tankları Atık kostik çözelti Atık asit Hipo klorit %13 İlave tankları Hidrojen sülfit %30 Yıkama suyu Açıklama: Asidik aralıkta Cr-VI bileşikleri dikromat iyonları (Cr 2 O 7 2- ) olarak, alkali koşullar altında da kromat iyonları (CrO 4 2- ) olarak varlık gösterir. Detoksifikasyonun ilkesi: Cr-VI ün daha az toksik olan Cr-III e indirgenmesi ve Cr(OH) 3 olarak çöktürülmesi. Susuzlaştırma ardından depolama sahasına. En iyi indirgeyici: Sülfür-III, örn. ph 2 ile ph 3 arasında hidrojen sülfit Cr 2 O HSO H 3 O + 2Cr SO H 2 O Krom-VI Hidrojen sülfit Oksoniyum Krom III Sülfat Su Control (P.L.C) Reaksiyonun tehlikeli tarafına dikkat ediniz. Çekme borusu HSO 3- + H 3 O + SO 2 + 2H 2 O Hidrojen sülfit Oksoniyum Sülfür diyoksit Su Nitrit Detoksifikasyonu Detoksifikasyonun ilkesi: Nitritin daha az toksik olan nitrata oksidasyonu. Çamur Sızıntı sensörü Sık kullanılan oksitleyici ph 3 ile ph 5 arasında hipoklorittir. Hidrojen peroksit (H 2 O 2 ) de kullanılabilir. NO 2- + ClO - NO OH - Nitrit Hipoklorit Nitrat Hidroksil Kromat detoksifikasyonu/krom-iii-çökelmesi ya da nitrit detoksifikasyonu için kesikli reaktör Reaksiyonun tehlikeli tarafına dikkat ediniz. 2NO H 3 O + NO 2 + NO + 2H 2 O - Nitrit Oksoniyum Nitrojen oksitleri Su 30

31 KOİ ve AOX a (Adsorblanabilen organik Halojenler) sebep olabilecek atıksu bileşenlerinin arıtımı 31

32 Debi in m 3 /saat Biyolojik arıtım (aerobik ya da anaerobik) Islak oksidasyon (yüksek basınç Düşük basınç) İleri Oksidasyon Prosesleri Aktif karbon adsorpsiyonu Tehlikeli atık yakma Sıvı tehlikeli endüstriyel atıklar için arıtma yöntemleri Uygulamaların kapsamı 32

33 Giriş (ön çöktürme sonrası) Depolama tankı Avantajlar: - Uygun maliyetli teknoloji -Yüksek kirlilikteki atıksu için uygun -Kolaylıkla genişletilebilir -Kapama evresinden sonra kolaylıkla başlatılabilir -Az yer gereksinimi Sorunlar: Doldurma Reaktör I Karıştırma Çıkış suyu Reaktör II -Zaman zaman çıkış suyunda bulanıklık -Çalışanların işletim konusunda eğitimi (know-how) Havalandırma Çökme Çekme Almanya da endüstride (bira fabrikaları ve mandıralarda) 50 AKR ve belediyelere ait çoğu küçük ve orta ölçekli olmak üzere 140 AKR tesisi kurulu durumda. AKR (Ardışık Kesikli Reaktör) ile biyolojik atıksu arıtımı 33

34 Kütle 1000 t olarak Tri: trikloroetilen Çoğunlukla metaller degrasajında PER: tetrakloroetilen (perkloroetilen) Çoğunlukla kıyafetlerin temizlenmesinde Tetra: tetraklorometan Çoğunlukla endüstriyel çözücü olarak Yıl Almanya da klorlu çözücü kullanımı 34

35 Freundlich adsorpsiyon izotermleri (örnekler) Aktif Karbon Temelleri 35

36 LOPROX Prosesi Endüstriyel atıksular için düşük basınçlı ıslak oksidasyon Bayer Firması, Almanya Basınç: Sıcaklık: Debiler: kadar 20 bara kadar 200 C ye kadar yaklaşık 10 m 3 /saat e 36

37 Havalı soğutucu Soğutma havası çıkışı Havalı soğutucu Çalışma ilkesi: Endüstriyel sıvı tehlikeli atıklarınfotokimyasal arıtımı için 2 x 20 kw UV içermeyen yüzey reaktörleri (kesikli ya da sürekli) Giriş Isı değiştirici Isı değiştirici Hava soğutmalı UV yayıcı ve yansıtıcı Gücünü bütünüyle yarıiletkenden alan kontrol birimi Isı değiştirici Reaktör tankı 1m 3 Çıkış Photonlarla başlatılmış AOP Hidrojen ayrılması Elektrofil eklenmesi AOP Temel Kimyası H 2 O 2 /UV M: substrat Peroksi radikalleri AOP İleri Oksidasy on Prosesleri Burada: H 2 O 2 /UV 2 x 20 kw UV serbest yüzey reaktörü 37