Endüstriyel-Atık Yağların Minimizasyonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Endüstriyel-Atık Yağların Minimizasyonu"

Transkript

1 Endüstriyel-Atık Yağların Minimizasyonu Volkan PELİTLİ H. Merve BAŞAR Özgür DOĞAN Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü

2 SUNUM PLANI Sunum-Planı 1 YAĞLAMA YAĞLARI 2 3 BAZ YAĞLAR VE KATKI PAKETLERİ YAĞLARIN ESKİME SÜRECİ 4 İdari Yapı ve Çalışan Profili 5 Stratejik İş Birimleri 6 Devam Etmekte Olan Projeler 7 ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR Tamamlanan Projeler ÜLKEMİZDEki MEVCUT DURUM ENDÜSTRİYEL YAĞLAR OFF-LINE FİLTRASYON SİSTEMLERİ 2

3 Amaç İllegal Bertaraf -Uygunsuz Yakma (kalorifik değer kcal/kg) AYKY (2008) Kapsamında - Lisanslı geri kazanım ya da bertaraf tesislerinde bertaraf Minimizasyon Verimin arttırılması

4 Yağlama Yağları Amaç? Yağlamanın temel amacı makine parçalarında birbiriyle temas eden yüzeyler arasındaki sürtünmenin azaltılmasıdır (www.kuroda-precision.com). Demir, bakır veya alüminyum gibi metallerin korozyonunu önler. Ana soğutma sistemine destek sağlar. Kurumu yağ içinde taşıyarak filtreleri tıkayabilecek büyük parçaların oluşumunu engeller. Yağın gerekli motor parçalarına ulaşması için kanalları temizler. Segman, piston ve silindir duvarları arasında sızdırmazlığı sağlar.

5 Yağlama Yağları Yağlar, baz yağlar ile performans katkı paketlerinden oluşmaktadır. In-line Blander ya da Kesikli karıştırma Tüm endüstriyel ülkelerde yağların kullanım alanları benzer olup, yarısı endüstride ve yarısı da otomotiv sektöründe kullanılmaktadır. Katı Sıvı yılında dünya genelinde 23.8 milyon ton olan yağ tüketimi, günümüzde 40 milyon ton dur (%+3).

6 Baz Yağlar ve Katkı Paketleri Rafine petrol bazlı mineral veya sentetik materyaller baz yağ olarak kullanılmaktadır. Sentetik Yağlar saat 130 C saat 140 C Fiziksel ve/veya kimyasal laboratuvar işlemleriyle; homojen moleküler boyut (www.kewengineering.co.uk) Mineral Yağlar saat 115 C Katkı maddeleri yağlara performanslarını artırmak amacıyla ppm seviyelerinde ilave edilen ve yakıtta çözünebilen kimyasal maddelerdir. Petrol ürünlerinde kullanılan katkı maddeleri genellikle petrol bazlı hammaddelerden elde edilirler. Yağın kimyasal yapısını değiştirirler. Yağı geliştirir ve korurlar.

7 Mineral Bazlı - Distilasyon Yerküre içerisinde organik materyalin başkalaşımı ile oluşmuş ve gözenekli kayaçlar içerisinde depolanmış sıvı haldeki hidrokarbonlara ham petrol adı verilir. Petrolün başındaki "ham" terimi bir hammadde olduğunu ve henüz işlenmediğini gösterir (TPAO - Türkiye, Çap: 8 11 m, Uzunluk: 122 m 20 o C Metan, etan, propan, bütan o C 5K-10K o C 8K-12K 440 o C o C o C 14K-20K Petrol Kükürt, azot, oksijen, vanadyum ve nikel gibi ağır metaller ile su ve tuz içermektedir. > 20K 160 lt ham petrol > 2 lt baz yağ Petrolün özelliklerini değiştiren rafinasyon (fiziksel) prosesi moleküllerin parçalanmasını engellemek için vakum altında uygulanır. Kaynama noktası < 350 C ise normal basınç şartları kullanılabilir.

8 Distilat Özellikleri Hidrokarbon Sınıfları Yağ molekülü Hidrokarbon yapıları Baz yağ üretimi için tipik hammadde kompozisyonu Tip Metot Miktar N- Alkan % 0,05-0,15 Ca % 4-25 Cp % IR Cn % Geri kalan kısım PAH % HPLC > 2 Kükürt % X-Ray 1-2 Azot ppm Oksijen, asit sayısı 0,05-2

9 Mineral Baz Yağlar Distilasyon işleminden sonra rafinasyon iki adımdan oluşmaktadır: Katalitik mum giderme Hidromerizasyon 3000 psi Solvent ekstraksiyonu Hidrojenleme 400 o C Mum giderme MEK(metil-etill-keton) Solvent uygulamasından sonra karışım C soğutulur. N-alkan kristalleri oluşumundan sonra filtrasyon işlemi uygulanır.. Hidrojenleme Polar, aromatik ve hetero-aromatik bileşikler katalizör (200 m2/g) yüzeyinde tutulur. Moleküller hidrojen varlığında reaksiyona girer. Kükürt, oksijen ve azot H2S, H2O ve NH3 formunda giderilir. Reaktif aromatikler monoaromatiklere (doygun parafinik) dönüştürülür. Fiziksel Kimyasal Ekstraksiyon Stabil olmayan aromatik ve hetero-aromatik moleküllerin giderimi sağlanır. SO2, fenol, NMP veya furfurol kullanılır. %5-11 oranında giderim sağlanır. Kullanılan baz yağların%95 i petrol kökenlidir.

10 Sentetik Baz Yağlar Bu sıvılar: Yeterli viskoziteye sahip düşük moleküler ağırlıklı bileşenlerin kimyasal olarak birleştirilmesiyle elde edilmektedir. Sentetik Yağlar Doğal hidrokarbon karışımlarından oluşan mineral yağların aksine, sentetik baz sıvılar insan yapımı olup moleküler yapıları kontrol edilebilmektedir. Bir ya da birkaç bileşikten oluşabilmektedirler. Ticari kullanımları II. Dünya savaşından sonra 1960 larda başlamıştır. Yüksek Termal Stabilite Yüksek Viskozite İndeks Yüksek Oksidatif Stabilite Yüksek Parlama Noktası Yüksek Akışkanlık

11 Sentetik Yağ Sınıfları Polialfaolefinler Polibüten Alkali aromatikler Sikloalifatikler Sentetik Hidrokarbonlar Dibazik asit esterler Polyol esterler Polyesterler + Pozitif %3,5-7 yakıt tasarrufu Hava kompresörlerinde %30-50 daha az yağ girdisi Sentetik sirkülasyon yağlarında saat servis ömrü (mineral yağlar saat) Gaz türbinlerinde saat servis ömrü (mineral yağlar saat) Organik Esterler - Negatif Diğerleri Fosfat esterleri Poliglikoller Silikonlar Silikat esterleri Polifenil esterler Halojenli sıvılar Genelde 4-5 kat fakat 100 kata varan fiyat farkları Teminde yaşanan güçlükler

12 Yağların Eskime Süreci Fiziksel İç Kirleticiler: aşınma kalıntıları, pas ve sızdırmazlık materyalleri Dış Kirleticiler: kum, kaynak kırpıntıları, metal talaşları ve aşındırıcı tozlar Eskimiş yağlar orijinal amaçları için kullanılamayacak kadar kirli ve viskoz yağlardır. Bu yağlar sistem ekipmanları için korozif olabileceği gibi, zararlı çamur ve çökeleklerde oluşturabilmektedir. 3 4 Eskime genelde; servis süresi, sistem sıcaklığı ve çevresel koşulların fonksiyonudur. 5 6 Yağ polimerize olarak stabil olmayan çözünmeyen materyaller oluşturur. Kükürt ve klor gibi kirleticilerde katkı paketlerini tüketerek korozyona sebep olur. 2. Oksidasyon 3. Termal Parçalanma Yağlar %10 oranında çözünmüş oksijen içermektedir. Oksidasyon sonucunda stabil olmayan bileşenler oksijenle birleşerek asit, reçine, cila, çamur ve karbonlu çökelekler oluşturmaktadır. 7

13 Yağların Eskime Süreci Metal partiküller Su AB Direktifi; amaçlanan orijinal kullanıma uygunsuz hale gelen Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği; kullanılmış ve kullanıma uygun olmayan

14 Ülkemizde Mevcut Durum 1. Tüpraş İzmir Rafinerisi ülkemizde baz yağ üretimi yapan tek tesistir. 2. Ekim 2011 itibariyle EPDK dan madeni yağ lisansı almış 315 adet firma bulunmaktadır. 3. Madeni yağ üretim tesislerin kapasitesi 2.7 milyon ton dur. 4. Her yıl ortalama olarak 470 bin ton baz yağ ithal edilmektedir. 5. Yıllık yağ iharacatı ise 80 bin ton dur. 6. Ülkemizde yılda ortalama olarak 730 bin ton yağlama yağı kullanılmaktadır. Kişi başına düşen kullanım miktarı 10 kg dır.

15 Endüstriyel Veriler kişi Pil, çimento, kimya, gıda, deri, metal, kağıt, elektrik, plastik, tekstil, ahşap, enerji ton/yıl Endüstriden kaynaklanan tehlikeli atık miktarı Tüketim (bin ton) % AÜF Saha Çalışması % AÜF Literatür Miktar (Saha) Miktar (Literatür) Diğer Taşıt Yağları (antifriz, fren mayi, enjektör ayar mayi,...) Hidrolik Sistem % Türbin - Kompresör Kızak Açık ve Kapalı Dişli Metal İşlem Tekstil Yağı Isıl İşlem Isı Transfer * 0 Trafo ve İzolasyon Kalıp Temizleyici veya koruyucu % 88% Tehlikeli Atıklar Atık Endüstriyel Yağlar Diğer Tehlikeli Atıklar

16 Ülkemizde Mevcut Durum Toplanan atık yağ miktarları (ton) Lisanslı Geri Kazanım Firmaları Yıl Lisanslı Tesis Geri kazanılan ürün miktarı (ton) Dişli Yağı (TS 11485), Kalıp Yağı (TS 12153), Tekstilde Harman Yağı (TS 11874), Yağlama Yağları ve Greste (TS 5452) Asfalt Çatı Örtüsünde Kullanılan Astar (TS 103) Makas Yağı (TS 12330)

17 Endüstriyel Yağlar Gaz Endüstriyel Yağlar Sıvı Katkı Paketleri Gresler Katı Gaz Sıvı Gresler Katı 1 Hava, karbon dioksit ve azot 2 Mineral, hayvansal, bitkisel, sentetik yağlar ve su bazlı sıvılar 3 Sabun gresler, pigment, mineral, polimer veya diğer gresler 4 Grafit, bor nitrit, PTFE, talk, kalsiyum florit ve tungsten desülfit Endüstriyel yağlarda diğer tüm yağlarda kullanılan benzer katkı paketleri kullanılmaktadır. Ancak bazı endüstriyel yağlar için özellikle gliserolesterler ve diğer çevre dostu ester tipi su bazlı sıvılar için özel katkı paketleri geliştirilmiştir.

18 Atık Endüstriyel Yağların Karakterizasyonu Hidrolik Yağlar 22 adet Kurşun-23 ppm Çinko-1094 ppm Kalsiyum-2668 ppm Türbin Yağları 16 adet Çinko-738 ppm Kalsiyum-3005 ppm Metal Kesme Yağları 6 adet Kurşun-108 ppm Çinko-208 ppm Kalsiyum-775 ppm Kızak Yağları 11 adet Krom-12 ppm Çinko-650 ppm Kalsiyum-473 ppm Trafo Yağları 17 adet PCB ppm Klorür-321 ppm T. Halojenler-337 ppm Dişli Yağları 13 adet Kurşun-42 ppm Çinko-621 ppm Kalsiyum-2649 ppm Isıl İşlem Yağları 10 adet Çinko-307 ppm Kalsiyum-165 ppm

19 Off-LİNE Filtrasyon Sistemleri Off-line filtrasyon sistemlerinin kullanımı ile: Yağ sistemindeki bileşenlerin optimum korunumu, Sistem temizliği ve Filtrelerdeki basınç yüklerinin azaltılması ve mümkündür. Kullanılacak ekipman türü İstenilen temizlik seviyesi (ISO Kod) Çalışma Prensibi Off-line filtrasyon sistemlerinde yağ, ana yağ tankı tabanından pompa yardımı ile alınarak filtreden geçirilmektedir. Bu sayede, yağ içerisindeki partiküller, oksidasyon kalıntıları ve cila tipi materyaller alıkonulmakta, su ve asidik materyaller adsorbe edilmektedir. Temizlenen yağ ise daha sonra tekrar sisteme gönderilmektedir. Çalışma süresi Kullanılan yağ tipi, akım miktarı, basınç, işletme sıcaklığı

20 İDARİ Off-LİNE YAPI Filtrelerin Seçimi Partikül Giderimi (metal, toz vs.) Silt Giderimi Asit, çamur, reçine Oksidasyon ürünleri giderimi Hava Giderimi Su Giderimi Su Absorpsiyonlu Kullanılan polimer teknolojisi sayesinde su absoprsiyon affinitesi Metalik Filtreler Viskoz yağların temizlenmesinde oldukça yararlıdırlar Selülozik Filtreler Petrol bazlı yağlar Basınç kayıpları fazla Filtrasyon verimleri daha düşük Filtre Materyalleri Sentetik Filtreler Sentetik yağlar, su, glikoller, su-yağ emülsiyonları ve petrol bazlı yağlar Camyünlü Filtreler Kimyasal kirleticilere karşı oldukça dirençli, hidrolik yağlar ve yakıtlarda Yağ tipleri ve önerilen filtreler Yağ Tipi Önerilen Filtre Fosfot esterler Camyünlü Diester Sentetik Glikol Camyünlü Petrol bazlı Selülozik Bioparçalanabilir Sentetik sıvılar Su-yağ Karışımları Sentetik Kaba partiküller Metalik Bor Yağları Sentetik

21 İDARİ Endüstriyel YAPI Uygulamalar Değirmenler Şanzıman Yağları Uzaktan Okuma Sistemleri - Hidrolik Yağlar Şanzıman yağı proses sırasında filtreden sadece 1 kez geçmektedir. İşletme esnasında hidrolik yağ içerisinde aşırı miktarda çamur ve su oluşmaktadır. Selülozik filtre Yıllık Maliyet = TL Sisteme 3 kw ısıtıcıya sahip, 400 litre/saat kapasiteli 3 µm e kadar partikülleri tutabilecek filtre eklenmiştir. 5 gün içerisinde yağ ve depolama tankı temizlenmiş ve proseste herhangi bir kesinti yaşanmamıştır. Yüksek kontaminasyona sahip yağlar 2 hafta içerisinde filtre (Şekil 3) ile temizlenerek ISO kod 15/13/9 seviyesine getirilmiştir 5 15 µm µm ISO Kod Filtre öncesi **/27/25 Filtre sonrası /23/20 Tank, 5 gün sonra /21/13 Sonra 5 gün sonra - Silika 13 ppm 16 ppm - Demir 8 ppm 8 ppm - Gün Partikül sayısı 2 µm 5 µm 15 µm

22 İDARİ Endüstriyel YAPI Uygulamalar Metal Presler - Yağlama Yağları Dizel Motor Motor Yağı Motora monte edilen filtre ile 3 mikrona kadar partikül, su ve yanma materyallerinin giderimi sağlanmıştır. Yağ, kirleticiler ve partikülleri hızlı biçimde toplamakta ve sık periyotlarla değiştirilmesini gerektirecek miktarda kirlenmektedir. Böylece kontaminasyon 4 kat azaltılırken, enjeksiyon pompası ve yağın kullanım ömrü de arttırılmıştır. Yağın uzun süreli kullanımı pres bileşenlerinde ciddi arızalara sebep olmaktadır. Sisteme monte edilen filtrasyon sistemi ile (Şekil 4) 4 ay sonra yağlama yağı (Şekil 5) ISO kodu 22/20/18 den 17/16/13 e düşürülmüştür. Gün 5 µm 15 µm ISO kodu Çözünmeyen madde mik. gr/lt /17 0, /13 0, /12 0,21

23 İDARİ Endüstriyel YAPI Uygulamalar Fırın Dişlisi Dişli Yağı Trafolar İzolasyon Yağları Monte edilen filtre yardımı ile 2 ay sonra > 5 mikrondan büyük partikül sayısı den a düşürülmüştür Uygulama ile su içeriği 62 günde %3,2 den 1,5 e düşürülmüştür. Gün > 2 µm > 5 µm > > 15 µm ISO sınıfı 24/22/17 18/17/13 15/14/10 14/13/9 13/12/8 Gaz tipi Filtrasyon öncesi Filtrasyon sonrası µl/l (85 gün) µl/l H 2 17,0 1, N CH 4 21,7 0,9 CO 610 2,5 C ,3 C 3 H 4 31,2 0,3 C 2 H 6 25,4 0,1 C 2 H 2 0,1 0,06 C 3 H 8 + C 3 H 6 48,7 0,2

24 İDARİ Endüstriyel YAPI Uygulamalar Metal İşlem Kesme Yağları Buhar Türbini Türbin Yağları Proses sırasında yağa aşırı miktarda partikül ve su karışmaktadır. Sistem için toplama, çöktürme tankı ve filtrasyon ekipmanından oluşan bir proses oluşturulmuştur. Partikül > 2 µm Partikül > 5 µm Partikül > 15 µm Filtrasyon öncesi Filtrasyon sonrası (10 gün) ISO kod 22/21/17 15/13/7 Su, ppm Türbin sisteminde yağ, su ve yağ parçalanma ürünleri ile (cila, oksidasyon, reçine/çamur) kirlenmektedir. Yağ parçalanma ürünleri %90 dan 20 e azaltılmıştır. Firmanın satın aldığı yıllık yağ miktarı litreden litreye azaltılarak TL tasarruf edilmesi sağlanmıştır

25 Teşekkür Ederim TÜBİTAK MAM ÇTÜE PK. 21, GEBZE-KOCAELİ Tel: ; Faks:

PETROL ÜRÜNLERİ KİTABI

PETROL ÜRÜNLERİ KİTABI PETROL ÜRÜNLERİ EL KİTABI Yaşar ÇİFTÇİ İstanbul Gümrük Laboratuvar Müdürü (Kimya Yüksek Mühendisi) 1 PETROL RAFİNERİSİ Petrol rafinerileri; Petrolün temizlenip fraksiyonlu destilasyon (ayrımsal damıtma)

Detaylı

1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE

1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE ve SERGİSİ KONGRE BİLDİRİLER KİTABI 2-4 MAYIS 2012 UŞAK UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 1.ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE ve SERGİSİ

Detaylı

MONOGLİSERİD İÇİNDEKİLER. KİMYASAL TEKNOLOJİLER II 084240011 Esra KAZAN 104240036 Gizem BAYRAKTAR 104240037 Elif ÖZDEMİR 21.05.

MONOGLİSERİD İÇİNDEKİLER. KİMYASAL TEKNOLOJİLER II 084240011 Esra KAZAN 104240036 Gizem BAYRAKTAR 104240037 Elif ÖZDEMİR 21.05. MONOGLİSERİD KİMYASAL TEKNOLOJİLER II 084240011 Esra KAZAN 104240036 Gizem BAYRAKTAR 104240037 Elif ÖZDEMİR İÇİNDEKİLER Mono ve Digliseritler Monogliseritlerin Üretimi Zararları Kullanım Alanları Mono

Detaylı

EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER

EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER a) Aşağıda başka şekilde belirtilmemiş üretim veya tüketim artıkları, b) Standart dışı ürünler, c) Son kullanım süresi geçmiş olan ürünler, d) Dökülmüş, niteliği bozulmuş

Detaylı

ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE TEBLİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE TEBLİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Aralık 2007 Ankara BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU Başkan, Raportör: N.Funda AKDAĞ Katkılarından dolayı

Detaylı

7.4.1 DARBELĠ BASINÇ TEKNOLOJĠSĠ... 43 7.4.2 TOPRAK BUHAR EKSTRAKSĠYONU VE HAVA DAĞITICI (SOĠL VAPOR EXTRACTĠON & AĠR SPARGĠNG)... 44 7.4.

7.4.1 DARBELĠ BASINÇ TEKNOLOJĠSĠ... 43 7.4.2 TOPRAK BUHAR EKSTRAKSĠYONU VE HAVA DAĞITICI (SOĠL VAPOR EXTRACTĠON & AĠR SPARGĠNG)... 44 7.4. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...4 1 GĠRĠġ...4 2 PCB/PCT LER ĠLE ĠLGĠLĠ ULUSLAR ARASI VE ULUSAL DÜZENLEMELER...7 2.1 ULUSLAR ARASI DÜZENLEMELER...7 2.2 ULUSAL DÜZENLEMELER...7 2.2.1 TÜRKĠYE DE PCB LERE ĠLĠġKĠN YASAL

Detaylı

1. AKARYAKITLAR VE ANALİZLERİ 1.1. Genel Bilgiler

1. AKARYAKITLAR VE ANALİZLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1. AKARYAKITLAR VE ANALİZLERİ 1.1. Genel Bilgiler Yakıt olarak kullanılan sıvı maddelere akaryakıt adı verilir. Akaryakıtlar genel olarak iki grupta toplanırlar. Bunlar; 1. Doğal akaryakıtlar: Ham petrolün

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ 2 Bu kılavuz, bitkisel

Detaylı

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri,

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri, 14 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28142 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve

Detaylı

KATKI MADDELERİ. Ref. e_makaleleri, Petrol, Petrol Kimyası, Yakıtlar Yağlar

KATKI MADDELERİ. Ref. e_makaleleri, Petrol, Petrol Kimyası, Yakıtlar Yağlar 1 KATKI MADDELEİ ef. e_makaleleri, Petrol, Petrol Kimyası, Yakıtlar Yağlar Katkı maddeleri, yakıtlar, yağlar veya diğer ürünlere performanslarını artırmak amacıyla çok az miktarlarda (çoğu kez ppm seviyelerinde)

Detaylı

ATIK SINIFLARI. Q6 Kullanılmayan kısımlar (örneğin, bozuk piller ve bitik katalizörler ve benzeri),

ATIK SINIFLARI. Q6 Kullanılmayan kısımlar (örneğin, bozuk piller ve bitik katalizörler ve benzeri), EK I ATIK SINIFLARI Q1 Aşağıda başka şekilde belirtilmemiş üretim veya tüketim artıkları, Q2 Standart dışı ürünler, Q3 Son kullanım süresi geçmiş olan ürünler, Q4 Dökülmüş, niteliği bozulmuş ya da yanlış

Detaylı

ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Resmi Gazete Tarihi: 20.06.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29036 ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ İÇME VE KULLANMA SU TESİSLERİ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

TEBLİĞ ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE TEBLİĞİ (23.12.2014 TARİH VE 29214 SAYILI RESMİ GAZETEDEKİ DEĞİŞİKLİK İLE BİRLİKTE)

TEBLİĞ ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE TEBLİĞİ (23.12.2014 TARİH VE 29214 SAYILI RESMİ GAZETEDEKİ DEĞİŞİKLİK İLE BİRLİKTE) 20 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29036 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE TEBLİĞİ (23.12.2014 TARİH VE 29214 SAYILI RESMİ GAZETEDEKİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAKIM ATIKLARINI TEMİZLEME 524KI0106

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAKIM ATIKLARINI TEMİZLEME 524KI0106 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAKIM ATIKLARINI TEMİZLEME 524KI0106 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Teknik-Kimyasal Ürünler

Teknik-Kimyasal Ürünler Teknik-Kimyasal Ürünler Araç Kimyasalları Kaporta Kimyasalları Teknik Araç Kimyasalları Araç Temizleme ve Bakım Cam Yapışıtırıcıları ve Aksesuarları Araç Kimyasalları Kaporta Kimyasalları...............................

Detaylı

İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI

İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI GİRİŞ İnsan sağlığı için gerekli olan temel ihtiyaç maddelerinden en önemli yere sahip bulunan

Detaylı

ÖNLEME VE KONTROL TEBLİGİ. Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

ÖNLEME VE KONTROL TEBLİGİ. Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİGİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu tebliğin maksadı, tekstil sektörünün çevreye olabilecek

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların

Detaylı

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411 Programın Adı: KĠMYA Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Konular Çevre Kimyasına Giriş, Kirlilik, Temel unsurlar, Atmosferin Bileşenleri, Atmosferde kimyasal

Detaylı

Atık Çerçeve Yönetmeliği-TASLAK

Atık Çerçeve Yönetmeliği-TASLAK ATIK ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, EK-I de kategorileri belirtilen ve EK-II de listesi verilen atıkların, oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Y. ÇINAR, 2011 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KATI OKSİT YAKIT PİLİ KOJENERASYON SİSTEMLERİNİN KONUTLARDA UYGULANMASI YUSUF ÇINAR NİĞDE

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ATIK SULAR 850CK0103 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer 1, 2 42 - - - 20 125.5 Ders Dili Türkçe Zorunlu / Seçmeli Seçmeli Önşartlar Yok Dersin Ġçeriği

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

Üretim, Bakım Onarım. için. özel ürünler. Katalog

Üretim, Bakım Onarım. için. özel ürünler. Katalog w orld wide Üretim, Bakım Onarım için özel ürünler Katalog dünya çapında En zorlu şartlarda da! 1 2 3 4 5 6 7 8 İçindekiler: Sayfa Firma 3 WEICON Plastik-Metal 4-8 WEICON Repair Stick (Tamir Çubukları)

Detaylı

Teknik Spreyler. Yüzey ve pas koruması Temizleme ve yağdan arındırma Yağlama Çözme ve ayırma Bakım ve koruma

Teknik Spreyler. Yüzey ve pas koruması Temizleme ve yağdan arındırma Yağlama Çözme ve ayırma Bakım ve koruma Teknik Spreyler Yüzey ve pas koruması Temizleme ve yağdan arındırma Yağlama Çözme ve ayırma Bakım ve koruma Teknik Spreyler Aşağıdakiler için problem çözümleri Üretim Onarım Koruma Bakım WEICON Bu isim

Detaylı