BİLFAR HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLFAR HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU"

Transkript

1 BİLFAR HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bilfar Holding A.Ş. nin Yönetim Kurulu na 1. Bilfar Holding A.Ş. nin ( İşletme ) 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu 2. İşletme yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüş 4. Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Bilfar Holding A.Ş. nin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (bkz. Dipnot 11) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Beste Gücümen, SMMM Sorumlu Ortak Başdenetçi İstanbul, 10 Mart 2010

2 BİLFAR HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 VE 2008 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) AKTİF (VARLIKLAR) 31 Aralık Aralık 2008 I. DÖNEN VARLIKLAR A. HAZIR DEĞERLER Kasa Bankalar B. KISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR Alıcılar C. DİĞER KISA VADELİ ALACAKLAR İştiraklerden alacaklar Bağlı ortaklıklardan alacaklar D. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR II. DURAN VARLIKLAR A. FİNANSAL DURAN VARLIKLAR İştirakler İştiraklere sermaye taahhütleri (-) İştirakler değer düşüklüğü karşılığı (-) ( ) ( ) 4- Bağlı ortaklıklar B. MADDİ DURAN VARLIKLAR Makine, tesis ve cihazlar Döşeme ve demirbaşlar Birikmiş amortismanlar (-) ( ) ( ) C. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Diğer maddi olmayan duran varlıklar AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI İlişikteki bilanço ve gelir tablosu dipnotları bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasını oluşturur. 1

3 PASİF (KAYNAKLAR) I. KISA VADELİ BORÇLAR A. FİNANSAL BORÇLAR Banka kredileri - - B. TİCARİ BORÇLAR Satıcılar C. DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR Ortaklara borçlar Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler D. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI Vergi karşılıkları II. UZUN VADELİ BORÇLAR A. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI Kıdem tazminatı karşılıkları III. ÖZSERMAYE A. SERMAYE B. EMİSYON PRİMİ C. YEDEKLER Yasal yedekler Olağanüstü yedek D. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI E. ÖZ SERMAYE ENFLASYON DÜZELTMESİ FARKLAR F. NET DÖNEM KARI PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI İlişikteki bilanço ve gelir tablosu dipnotları bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasını oluşturur. 2

4 BİLFAR HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 VE 2008 TARİHLERİ İTİBARİYLE GELİR TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık Aralık 2008 A. BRÜT SATIŞLAR Yurtiçi satışlar Diğer gelirler B. NET SATIŞLAR C. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) ( ) ( ) BRÜT SATIŞ KARI D. FAALİYET GİDERLERİ (-) (71.970) (68.715) 1- Genel yönetim giderleri (-) (71.970) (68.715) ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI) (54.020) E. DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER VE KARLAR İştiraklerden temettü gelirleri Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri Faiz ve diğer temettü gelirleri Kambiyo karları Faaliyetle ilgili diğer gelirler ve karlar 26 5 F. DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR (-) - ( ) 1- Kambiyo zararları - ( ) G. FİNANSMAN GİDERLERİ (6.631) ( ) 1- Kısa vadeli borçlanma giderleri (-) (6.631) ( ) FAALİYET KARI H- OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-) (272) (807) 1- Diğer olağanüstü giderler ve zararlar (-) (272) (807) I- NET PARASAL POZİSYON KARI/(ZARARI) - - DÖNEM KARI J- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) (54.585) (95.908) NET DÖNEM KARI İlişikteki bilanço ve gelir tablosu dipnotları bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasını oluşturur. 3

5 BİLFAR HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 VE 2008 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇO DİPNOTLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Bilfar Holding A.Ş. nin ( Holding ) faaliyet konusu kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine iştirak etmek, yeni yatırım alanları bulmak, grup şirketlerinin yönetim ve danışmanlık hizmetlerini üstlenmek, yeni teknolojiler geliştirmek, her türlü teknik bilgi know-how ve benzeri hakları almak ve satmaktır. Holding, tıbbi ilaç ve kozmetik sanayii ile yakından ilgilidir. 2. Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların pay oranı ve tutarı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların pay oranı ve tutarı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Aralık 2008 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Ortaklar % TL % TL M. Adil Karaağaç 24, , M. Kemal Karaağaç 18, , Bülent Karaağaç 18, , H. Alp Karaağaç 18, , Gülseren Karaağaç 15, , Nominal sermayenin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan fark 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle TL dir. 3. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı): 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyaz yoktur. 4. Kayıtlı sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı: 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle kayıtlı sermaye tutarı TL dir. 5. Yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları: Holding cari dönem içerisinde sermaye artırımı gerçekleştirmemiştir. Bir önceki dönem içerisinde TL lik sermaye artırımı gerçekleştirilmiştir. Bu artışın tamamı nakdi artırım şeklinde gerçekleşmiştir. 6. Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler: Cari dönemde ve bir önceki dönemde ihraç edilen hisse senedi dışında menkul kıymet bulunmamaktadır. 7. Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler: Cari ve bir önceki dönemde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymet bulunmamaktadır. 8. Cari dönemde duran varlık hareketleri (verilen sipariş avansları hariç), net: 31 Aralık Aralık 2008 a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti - - b) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi olmayan duran varlıkların maliyeti - - c) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti - - d) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi olmayan duran varlık maliyeti e) Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlanma derecesi: 4

6 Holding in 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle yapılmakta olan yatırımı yoktur. 9. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı: Holding in 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle cari ve gelecek dönemlerde yararlanacağı yatırım indirimi yoktur. 10. Şirket in ortaklar, iştirak ve bağlı ortaklıklarla olan alacak borç ilişkisi: 31 Aralık 2009 Alacaklar Borçlar Ticari Ticari olmayan Ticari Ticari olmayan Ortaklar M.Adil Karaağaç M.Kemal Karaağaç Bülent Karaağaç H. Alp Karaağaç Gülseren Karaağaç Diğer ortaklar İştirakler Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. ( Aktif Kozmetik ) Şirket in ortaklar, iştirak ve bağlı ortaklıklarla olan alacak borç ilişkisi (Devamı): 31 Aralık 2009 Alacaklar Borçlar Ticari Ticari olmayan Ticari Ticari olmayan Bağlı ortaklıklar Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Bilim İlaç ) Kopaş Kozmetik Pazarlama ve San. A.Ş. ( Kopaş ) Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş. ( Hüsnü Arsan ) Aralık 2008 Alacaklar Borçlar Ticari Ticari olmayan Ticari Ticari olmayan Ortaklar Diğer ortaklar İştirakler: Aktif Kozmetik Bağlı ortaklıklar: Bilim İlaç Kopaş Kozmetik Hüsnü Arsan Aralık 2009 tarihi itibariyle; 5

7 Holding'in iştirakinden ve bağlı ortaklıklarından olan ticari alacağı planlama, iş takibi, danışmanlık, sevk ve idare gibi hizmet satışlarından kaynaklanmaktadır. Holding in iştirakinden ve bağlı ortaklıklardan olan ticari olmayan alacaklarının tümü nakdi alacakları temsil etmektedir. Holding dönem içerisinde tahsil edemediği tutarlar için vade farkı hesaplamaktadır. Holding in TL (31 Aralık 2008: TL) tutarındaki ticari olmayan borcu, ödenecek temettü borçlarını temsil etmektedir. 10- Şirket in ortaklar, iştirak ve bağlı ortaklıklarla olan alacak borç ilişkisi (Devamı): 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle; Holding'in iştirakinden ve bağlı ortaklıklarından olan ticari alacağı planlama, iş takibi, danışmanlık, sevk ve idare gibi hizmet satışlarından kaynaklanmaktadır. Holding in iştirakinden ve bağlı ortaklıklardan olan ticari olmayan alacaklarının tümü nakdi alacakları temsil etmektedir. Holding dönem içerisinde tahsil edemediği tutarlar için vade farkı hesaplamaktadır. 11. Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri ile bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri: Holding, hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmemekle beraber ortak sayısının 250 den fazla olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) tebliğlerine ve yönetmeliklerine uymaktadır. Bu nedenden dolayı, Holding, SPK nın Seri: XI No:25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ yerine SPK'nın 29 Ocak 1989 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan XI-1 no'lu Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ i ( XI-1 Tebliği ) ve bu tebliğe değişiklik ve eklemeler yapan ek tebliğleri ile birlikte SPK nın yayımlamış olduğu Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği ne ( XI-20 Tebliği ) uygun olarak finansal tablolarını hazırlamaktadır. Bütün bu ilke ve kurallar bundan sonra SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri olarak anılacaktır. Finansal tablolarda kullanılan önemli muhasebe ilkeleri aşağıdaki gibidir: a) Enflasyona göre düzeltilmiş finansal tabloların hazırlanmasında uygulanan esaslar XI-20 Tebliği, yüksek enflasyonun hakim olduğu ekonomiye ait para birimlerinin kullanıldığı durumlarda, SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan finansal tabloların, bilançoların düzenlendiği tarihte geçerli olan Türk Lirası nın cari satın alma gücünü esas alarak hazırlanmasını ve önceki dönem finansal tabloların da karşılaştırma amacıyla aynı değer ölçüleri kullanılarak, yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. Söz konusu tebliğe göre yüksek enflasyon dönemi, yıllık bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının ilgili hesap dönemi dahil önceki üçüncü hesap döneminin başındaki fiyat endeksi rakamının iki katını aşması ve ilgili dönemin bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının hesap döneminin başına göre %10 veya daha fazla bir oranda artması halinde, içinde bulunulan yıllık hesap döneminden itibaren başlar. SPK, 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı toplantısında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ( TCMB ) verilerine göre enflasyon beklentilerinin 2005 yılı sonu için %8, takip eden 12 ay için %7,7, 2005 yılsonuna ilişkin söz konusu tahmini değerlere göre son 3 yıllık bileşik enflasyon oranının % 35,7 olmasının öngörüldüğünü belirtmiştir. Bu öngörüler neticesinde SPK, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Holding, SPK nın Seri XI, No: 20 tebliğinin 14. maddesinde değişiklik yapan Seri XI, No: 26 tebliğine uygun olarak finansal tablolarda özsermaye kalemlerini kayıtlı değerleri üzerinden göstermiş, bunların düzeltilmesi sonucunda oluşan farkları toplu halde Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları hesap kaleminde göstermiştir. Bu hesap kaleminin 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir: 6

8 TL Sermaye düzeltmesi Emisyon primi düzeltmesi Yasal yedekler düzeltmesi Olağanüstü yedek düzeltmesi Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları b) Hazır değerler Hazır değerler bilançoda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadır. Hazır değerler nakit banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolay çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip, değerindeki değişim riski önemsiz olan ve vadesi üç aydan daha kısa olan yatırımları içermektedir. c) Şüpheli alacaklar karşılığı Çeşitli sebeplerle tahsil imkanlarının güçleşmiş olduğu tahmin edilen alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılmaktadır. d) Stoklar Holding in faaliyet konusu gereği stokları bulunmamaktadır. e) Alacaklar ve borçlar Avans, depozito ve teminat niteliğinde olanlar hariç olmak üzere TL üzerinden senetli alacak ve borçlar ile 3 aydan uzun vadeli senetsiz alacak ve borçlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın iskonto oranı kullanılarak, yabancı para cinsinden olanlar ise Libor ve Euribor faiz oranları kullanılarak reeskont işlemine tabi tutulmuştur. Yapılan düzeltme işlemleri ile ilgili kayıtlar bilançoda alacak ve borç reeskontu olarak gösterilmiş, gelir tablosunda ise alacaklara ilişkin reeskont tutarları, "Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar", borçlara ilişkin reeskont tutarları ise, "Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Kârlar" hesap gruplarında muhasebeleştirilmiştir. f) Finansal duran varlıklar Finansal duran varlıklar, enflasyonun etkilerine göre 31 Aralık 2004 hesap dönemi itibariyle düzeltilmiş başlangıç değerleri ve cari yıl girişlerinin elde etme maliyetlerinden gösterilmiştir. İştirakler, bağlı ortaklıklar ve diğer finansal duran varlıklar, net defter değerleri elde etme maliyetlerinden düşük olduğu takdirde, net defter değerleri üzerinden değerlenmektedir. Bu şekilde değerlenen iştirakler, bağlı ortaklıklar ve diğer finansal duran varlıkların net defter değerlerinde dönem itibariyle gerçekleşen artışlar, süreklilik ve ihtiyatlılık ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmektedir. g) Maddi duran varlıklar Amortismana tabi duran varlıklar, enflasyonun etkilerine göre 31 Aralık 2004 hesap dönemi itibariyle düzeltilmiş başlangıç değerleri ve cari yıl girişlerinin maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve varsa kalıcı değer kayıpları düşülerek ifade edilmiştir. Amortisman, maddi duran varlıkların faydalı ömürleri dikkate alınarak 2004 yılı ve öncesi alımlar için düzeltilmiş tutarları üzerinden geçmişe şamil olacak şekilde, cari dönem girişleri içinse elde etme maliyetleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak kıst esasına göre hesaplanmıştır. Sabit kıymetlerin ekonomik ömürleri göz önüne alınarak belirlenen amortisman oranları aşağıda belirtilmiştir: Makineler, Tesis ve Cihazlar : % 5 - % 20 Döşeme ve Demirbaşlar : % 10 - % 25 Holding, maddi duran varlıklarını normal amortisman ve azalan bakiyeler yöntemi kullanarak amortismana tabi tutmaktadır. h) Maddi olmayan duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar haklardan ve özel maliyetlerden oluşmakta olup, enflasyonun etkilerine göre 31 Aralık 2004 hesap dönemi itibariyle düzeltilmiş başlangıç değerleri ve cari yıl girişlerinin maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve varsa kalıcı değer kayıpları düşülerek ifade edilmiştir. Amortisman, bütün maddi olmayan duran varlıklar için normal (doğrusal) amortisman yöntemi kullanılarak % 20 oranında itfa edilmektedir. i) Kıdem tazminatı karşılıkları Yürürlükteki kanunlara göre kıdem tazminatına hak kazananlar için tahakkuk eden hizmet maliyetleri tahakkuk ettikleri dönem masraflarına intikal ettirilmektedir. Ödenecek tazminat 7

9 çalışılan her sene için bir aylık maaş tutarı olup, bu miktar 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle 2.365,16 TL (31 Aralık 2008: 2.173,18 TL) ile sınırlandırılmıştır. j) Yabancı para cinsinden varlık ve borçlar Yabancı para cinsinden gerçekleşen tüm işlemler, işlem tarihindeki kurlarla Türk Lirası'na çevrilerek hesaplara yansıtılmaktadır. Bilançoda yer alan yabancı paraya bağlı varlıklar bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları, yabancı paraya bağlı borçlar ise bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kurları kullanılarak Türk Lirası'na çevrilmektedir. Bu işlemlerden doğan kur farkı gelir ve giderleri gelir tablosunda ilgili hesap gruplarına dahil edilmektedir. k) Kar dağıtımı Türk Ticaret Kanunu na göre yasal yedekler birinci ve ikinci yasal yedeklerden oluşmaktadır. Birinci yasal yedekler ticari karın %5'i ödenmiş sermayenin %20'sine varana dek ayrılır. İkinci yasal yedekler ise sermayenin %5'ini aşan temettüler üzerinden %10 oranında ayrılır. Holding şirketleri için ikinci yasal yedek ayırma zorunluluğu yoktur. Enflasyon muhasebesi gereklerince özsermayenin ilgili tebliğ uyarınca düzeltme işlemine tabi tutulmasında ortaya çıkan artışlar kar dağıtımına konu edilemeyecektir. l) Vergi karşılıkları Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 sayılı yasa ile değişmiştir. Söz konusu 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu esasen 21 Haziran 2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girmekle beraber, pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Buna göre Türkiye de kurumlar vergisi oranı 2009 yılı için %20 dir (2008: %20). Kurumlar vergisi oranı, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası, yatırım indirimi istisnası vb.) ve indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde kurum kazancı üzerinden başka bir vergi ödenmemektedir (Gelir Vergisi Kanunu Geçici 61. madde kapsamında yararlanılan yatırım indirimi istisnası olması halinde yararlanılan istisna tutarı üzerinden hesaplanıp ödenen %19,8 oranındaki stopaj hariç). Türkiye deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj ödenmez. Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmaz. Türkiye de şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve vergilendirme dönemini izleyen ikinci ayın 14 üncü gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsup edilen tutara rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsup edilebilir. Türkiye de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse, yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle vergi miktarları değişebilir. Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez. Kurumlar Vergisi Kanunu nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktadır. Bu istisnalardan İşletme ye ilişkin olanları aşağıda açıklanmıştır: Kurumların tam mükellefiyete tabi bir başka kurumun sermayesine iştirakten elde ettikleri temettü kazançları (yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıkları hisse senetlerinden elde edilen kar payları hariç) kurumlar vergisinden istisnadır. Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan hakkı, kurucu senedi ve intifa senetleri satışından doğan kazançlarının %75 i kurumlar vergisinden istisnadır. İstisnadan yararlanmak için söz konusu kazancın pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yıl süre ile işletmeden çekilmemesi gerekmektedir, sermayeye ilave edilmesi mümkündür. Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar tahsil edilmesi gerekmektedir. 8

10 Kurumlar vergisi matrahının tespitinde yukarıda yer alan istisnalar yanında ayrıca Kurumlar Vergisi Kanunu nun 8, 9 ve 10. maddeleri ile Gelir Vergisi Kanunu nun 40. madde hükmünde belirtilen indirimler de dikkate alınır. Bu esaslar altında bilançoda kısa vadeli borç ve gider karşılıkları altında gösterilen vergi karşılıkları TL (31 Aralık 2008: TL) olup, ilişikteki finansal tablolarda karşılık gideri olarak faaliyet sonuçlarına yansıtılmıştır. Diğer bilanço kalemleri Diğer parasal bilanço kalemleri, esas olarak kayıtlı değerleri ile parasal olmayan kalemler ise 31 Aralık 2004 hesap dönemi itibariyle düzeltilmiş değerleri başlangıç kabul edilerek ve cari dönem girişlerinin maliyet değerleri eklenerek, finansal tablolara yansıtılmıştır. Gelirler ve giderler Tahakkuk esası uygulanmakta olup, hasılat, gelir ve karlar aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılacak şekilde kayıtlara alınmaktadır. İlişkili kuruluşlar Bilfar Holding A.Ş. tarafından yönetilen ve Bilfar Holding A.Ş. ye bağlı olan şirketler ilişkili kuruluşlar olarak nitelendirilmektedir. 12. Tebliğin 1 numaralı ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi: 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı 2.427,04 TL ye yükseltilmiştir (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı 2.260,05 TL ye yükseltilmiştir). 13. Tebliğin 2 numaralı ekinde belirtilen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi: 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle Holding in şarta bağlı zarar veya kazancı bulunmamaktadır. 14. Şirket in gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri: Yoktur (31 Aralık 2008: Yoktur). 15. Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek ve diğer teminatların tutarları: 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle aktif değerler üzerinde ipotek ve teminat bulunmamaktadır. 16. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı: 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle Holding in sigortalanmış aktif değeri yoktur. 17. Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle Holding in iştirak ve bağlı ortaklıklarından almış olduğu teminatları bulunmamaktadır. 18. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı: 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Holding in iştirakleri adına vermiş olduğu TL tutarında kredi kefaleti bulunmaktadır. İştirakler için verilen kredi kefaletlerinin içerisinde dövizli kefaletler de bulunmaktadır. 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle iştirakler için verilen dövizli kefaletlerin tutarları Kopaş için ABD Doları, Aktif için ABD Doları ve Bilim İlaç için verilen ABD Doları'dır. İştirak Verilen kredi kefaleti TL Bilim İlaç Kopaş Aktif Kozmetik Aralık 2008 tarihi itibariyle Holding in iştirakleri adına vermiş olduğu TL tutarında kredi kefaletleri bulunmaktadır. Söz konusu kefaletlerin dökümü aşağıdaki gibidir: İştirak Verilen kredi kefaleti TL Bilim İlaç

11 Kopaş Aktif Kozmetik Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar: Holding in 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle bloke mevduatı bulunmamaktadır. 20. Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi: 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle Holding in finansal duran varlıkları içerisinde borsada işlem gören menkul kıymet yoktur. 21. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp Şirket in ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıkları tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar: 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp Holding in ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıkları tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet bulunmamaktadır. 22. Mali tablolardaki "diğer" ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının % 20'sini veya bilanço aktif toplamının % 5'ini aşan kalemlerin ad ve tutarları: Diğer dönen varlıklar 31 Aralık Aralık 2008 Peşin ödenen vergi ve fonlar Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları Diğer kısa vadeli alacaklar: Diğer kısa vadeli alacaklar iştiraklerden alacaklardan oluşmakta olup, detayları 10 numaralı bilanço dipnotunda verilmiştir. Diğer maddi olmayan duran varlıklar: 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle diğer maddi olmayan duran varlıklar yoktur ve 2008 tarihi itibariyle diğer maddi olmayan duran varlıklar özel maliyetlerden oluşmaktadır. Diğer olağanüstü giderler ve zararlar: 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle diğer olağanüstü giderler ve zararlar kamuya ödenen vergi cezasından oluşmaktadır. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle diğer olağanüstü giderler ve zararlar, özel iletişim vergisi, kamuya ödenen vergi cezası ve kanunen kabul edilmeyen giderlerden oluşmaktadır. 23. "Diğer Alacaklar" ile "Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar" hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları: 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle personelden alacaklar ve borçlar bilanço toplamının yüzde birini aşmamaktadır. 24. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve bunların borçluları: 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak yoktur. 25. Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları: 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı bulunmamaktadır. 26. İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son finansal tablolarında yer alan dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu finansal tabloların ait olduğu dönem, SPK standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı veya bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği: 10

12 Düzeltilmiş değer Net dönem İştirak oranı İştirak düşüklüğü Dönem karı karı veya 31 Aralık 2009 % tutarı tutarı veya (zararı) (zararı) Dönemi İştirakler Denge Dış Ticaret San. Tic. A.Ş. (Denge) (*) 48, ( ) 55(*) 55(*) Aktif Kozmetik (*) 6, ( )(*) ( )(*) ( ) Bağlı ortaklıklar Bilim İlaç (*) 97, (*) (*) Kopaş (**) 84, (**) (**) Hüsnü Arsan 51, (*) (*) Düzeltilmiş değer Net dönem İştirak oranı İştirak düşüklüğü Dönem karı karı veya 31 Aralık 2008 % tutarı tutarı veya zararı zararı Dönemi İştirakler Denge Dış Ticaret San. Tic. A.Ş. (Denge) (*) 48, ( ) (1.686) (*) (1.686) (*) Aktif Kozmetik (*) 6, ( ) (*) ( ) (*) ( ) Bağlı ortaklıklar Bilim İlaç (*) 97, (*) (*) Kopaş (**) 84, ( ) (**) ( ) (**) Hüsnü Arsan 51, (*) (*) (*) Denge, Bilim İlaç, Hüsnü Arsan ve Aktif Kozmetik SPK düzenlemelerine tabi olmadığı için net dönem kar/(zarar) tutarları Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanmış olan finansal tablolarından alınmıştır. (**) Kopaş, SPK düzenlemelerine tabi olup dönem net zararı bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarından alınmıştır. 27. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları: 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle iştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi yoktur. 28. Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri: 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni hak bulunmamaktadır. 29. Duran varlıklarda son üç yılda yapılan yeniden değerleme tutarları Yoktur (31 Aralık 2008: Yoktur). 30. Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve Türk Lirası na dönüştürülme kurları: 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle Holding in, yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacağı, borcu ile aktifte mevcut yabancı parası bulunmamaktadır. 31. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı: 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Holding in iştirakleri adına vermiş olduğu TL tutarında kredi kefaleti bulunmaktadır. İştirakler için verilen kredi kefaletlerinin içerisinde dövizli kefaletler de bulunmaktadır. 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle iştirakler için verilen dövizli kefaletlerin tutarları Kopaş için ABD Doları, Aktif için ABD Doları ve Bilim İlaç için verilen ABD Doları'dır; İştirak 11 Verilen kredi kefaleti TL Bilim İlaç Kopaş Aktif Kozmetik

13 Aralık 2008 tarihi itibariyle Holding in iştirakleri adına vermiş olduğu TL tutarında kredi kefaleti bulunmaktadır. İştirakler için verilen kredi kefaletlerinin içerisinde dövizli kefaletler de bulunmaktadır. İştirak Verilen kredi kefaleti TL Bilim İlaç Kopaş Aktif Kozmetik Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı: 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı 5 kişidir. 33. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar: 2007 yılının Aralık ayı içinde, Holding in iştiraklerinden Bilim İlaç ve Hüsnü Arsan aleyhine Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi tarafından re sen Kurumlar Vergisi tarhiyatı yapılarak, vergi ziyaı cezasıyla birlikte tebliğ edilmiştir. Söz konusu re'sen tarh edilen Kurumlar Vergisi ve vergi ziyaı cezalarına ilişkin Bilim İlaç ve Hüsnü Arsan tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunmuş olup, uzlaşma sağlanamamış ve Vergi Mahkemesinde dava açılmıştır. 31 Aralık 2009 tarihli finansal tabloların hazırlanma tarihi itibariyle dava Bilim İlaç ve Hüsnü Arsan lehine sonuçlanmış olup Vergi Dairesi temyiz başvurusunda bulunmuştur. BİLFAR HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 VE 2008 TARİHLERİ İTİBARİYLE GELİR TABLOLARI DİP NOTLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) 1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları: Amortisman giderleri İtfa ve tükenme payları Dönemin karşılık giderleri: Vergi karşılığı Kıdem tazminatı karşılık gideri Dönemin tüm finansman giderleri: Doğrudan gider yazılanlar Üretim maliyetine verilenler - - Sabit varlıkların maliyetine verilenler Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklıklar ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları % 20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir): 12

14 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Holding'in ortaklar ve grup şirketleriyle ilgili finansman giderleri TL dir (31 Aralık 2008: TL). 5. Ortaklar, bağlı ortaklıklar ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir): 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle sona eren yıllarda Holding in ortaklar, bağlı ortaklıklar ve iştiraklerle yapmış olduğu satış ve alışları aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2009 Alımlar Satışlar İştirakler ve Danışmanlık Sevk ve Bağlı ortaklıklar Kira Planlama İş takibi hizmetleri İdare Bilim İlaç Aktif Kozmetik Hüsnü Arsan Kopaş Aralık 2008 Alımlar Satışlar İştirakler ve Danışmanlık Sevk ve Bağlı ortaklıklar Kira Planlama İş takibi hizmetleri idare Bilim İlaç Kopaş Hüsnü Arsan Aktif Kozmetik Ortaklar, bağlı ortaklıklar ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir): 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle Holding'in ortaklar, bağlı ortaklıklar ve iştiraklerden aldığı ve bunlara ödediği faiz, kira ve benzerleri aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Aralık 2008 Bilim İlaç Bilim İlaç a faturalanan vade farkı Bilim İlaç tarafından faturalanan kira bedeli Kopaş Kopaş a faturalanan vade farkı Hüsnü Arsan Hüsnü Arsan a faturalanan vade farkı Ortaklar, bağlı ortaklıklar ve iştiraklerden alınan vade farkları ilişikteki finansal tablolarda faiz ve diğer temettü gelirleri hesap grubunda sınıflandırılmıştır. 7. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı: 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı sırasıyla TL ve TL dir. 8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-): 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle amortisman hesaplama yöntemi azalan bakiyeler ve doğrusal amortisman yöntemidir. Bilanço tarihi itibarıyla aktifte bir hesap döneminden daha az 13

15 bir süre bulunan varlıklara ilişkin olarak, bir tam yıl için öngörülen amortisman tutarının varlığın aktifte kalış süresiyle orantılanması suretiyle bulunan tutar kadar amortisman ayrılmıştır. 9. Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi): Holding in faaliyet konusu gereği stokları bulunmamaktadır. 10. Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri: Holding in faaliyet konusu gereği stokları bulunmamaktadır. 11. Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların %20'sini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları: 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içerisinde yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları bulunmamaktadır. 12. Şirket in varsa satışlarıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonları hakkında bilgi: 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle Holding in satışlarıyla ilgili teşvik veya sübvansiyonu yoktur. 13. Önceki döneme ilişkin gelir ve karlar ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not: 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle Holding in önceki döneme ilişkin gelir ya da karı, gider ya da zararı bulunmamaktadır. 14. Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla hisse başına kar payı ve kar payı oranı: Hisse başına kar (YKr/%) - Adi hisse senetleri sahiplerine (Tam) 0,061, %6,07 0,082, %8,24 Hisse başına kar payı (YKr/%) (*) - Adi hisse senetleri sahiplerine (Tam) 0,050, %5,00 0,070, %7,06 (*) Hisse başına kar payı brüt kar payı tutarını ifade etmektedir. 15. Her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet üretim miktarlarındaki değişmeler: Holding, esas faaliyet konusu gereği yönetim ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 16. Her bir ana satış grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet satış miktarlarındaki değişmeler: Holding in 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle yurt içi satışlar hesap grubunda yer alan sırasıyla toplam TL ve TL tutarındaki hizmet satışları dönem içinde grup şirketlerine verilen planlama, iş takibi, mali danışmanlık, sevk ve idare hizmetlerinden oluşmaktadır. 14

16 BİLFAR HOLDİNG A.Ş. EK I 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 VE 2008 HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık Aralık 2008 A. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU B. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ Satışlardan elde edilen nakit a) Net satış hasılatı b) Alacaklardaki artışlar (-) - - c) Alacaklardaki azalışlar Diğer faaliyetlerden gelir ve karlardan dolayı sağlanan nakit Olağanüstü gelir ve karlardan sağlanan nakit Kısa vadeli borçlardaki artış (Alımlarla ilgili olmayan) - - a) Diğer artışlar Uzun vadeli borçlardaki artış (Alımlarla ilgili olmayan) - - a) Diğer artışlar Sermaye artırımından sağlanan nakit Emisyon primi Diğer nakit girişleri

17 BİLFAR HOLDİNG A.Ş. EK I 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 VE 2008 HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık Aralık 2008 C. DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışı a) Satışların maliyeti b) Stoklardaki artış - - c) Borçlardaki azalış - - d) Borçlardaki artış (-) (6.522) (5.988) e) Amortisman ve karşılıklar gibi - - nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-) ( ) (4.503) f) Stoklardaki azalış (-) Faaliyet giderlerinden dolayı nakit çıkışı a) Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri - - b) Genel yönetim giderleri c) Nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-) (5.434) (20.326) 3- Diğer faaliyetlerden giderler ve zararlardan dolayı nakit çıkışı - - a) Diğer faaliyetlerle ilgili giderler ve zararlar - - b) Nakit çıkışı gerektirmeyen giderler ve zararlar (-) Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışı Olağanüstü gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı a) Olağanüstü gider ve zararlar Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışı Kısa vadeli borçların anapara ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan) - - a) Diğer ödemeler Uzun vadeli borçların anapara ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan) - - a) Diğer ödemeler Ödenen vergi ve benzerleri Ödenen temettüler Diğer nakit çıkışları D. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU E. NAKİT ARTIŞ VEYA (AZALIŞI) (2.889) (1.619)

18 BİLFAR HOLDİNG A.Ş. EK II 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 VE 2008 HESAP DÖNEMLERİNE AİT FON AKIM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık Aralık 2008 A. KAYNAKLAR Faaliyet karından sağlanan kaynak a) Faaliyet karı b) Amortismanlar (+) c) Fon çıkışı gerektirmeyen giderler (+) d) Fon girişi sağlamayan gelirler (-) ( ) - 2- Olağanüstü kardan sağlanan kaynak - - a) Olağanüstü kar - - b) Fon çıkışı gerektirmeyen giderler (+) - - c) Fon girişi sağlamayan gelirler (-) Dönen varlık tutarındaki azalış Duran varlık tutarındaki azalış Kısa vadeli borçlarda artış Uzun vadeli borçlarda artış Sermaye artırımı (nakit karşılığı) Emisyon primi B. KAYNAK KULLANIMLARI Faaliyet zararından dolayı kaynak kullanımı - - a) Faaliyet zararı - - b) Amortismanlar (+) - - c) Fon çıkışı gerektirmeyen giderler (+) - - d) Fon girişi sağlamayan gelirler (-) Olağanüstü zarardan dolayı kaynak kullanımı a) Olağanüstü zarar b) Fon çıkışı gerektirmeyen giderler (+) - - c) Fon girişi sağlamayan gelirler (-) Ödenen vergi ve benzerleri Ödenen temettüler Dönen varlık tutarında artış Duran varlıkların tutarında artış Kısa vadeli borçlarda azalış Uzun vadeli borçlarda azalış Sermayedeki azalış - - NET İŞLETME SERMAYESİNDEKİ DEĞİŞİM ( ) ( ) Net işletme sermayesinde artış veya (azalış) ( ) ( )

19 BİLFAR HOLDİNG A.Ş. EK III 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 VE 2008 HESAP DÖNEMLERİNE AİT SATILAN HİZMET MALİYETİ TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık Aralık 2008 I- SATILAN MAMUL MALİYETİ - - TİCARİ FAALİYET A- Dönem başı emtia stoku (+) - - B- Dönem içi alışlar (+) - - C- Dönem sonu emtia stoku (-) - - II- SATILAN EMTİA MALİYETİ - - III- SATILAN HİZMET MALİYETİ SATIŞLARIN MALİYETİ (I+II+III)

20 BİLFAR HOLDİNG A.Ş. EK IV 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 VE 2008 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KAR DAĞITIM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) A. DÖNEM KARININ DAĞITIMI 31 Aralık 2009 (*) 31 Aralık Dönem karı Dönem karı Geçmiş yıl zararları Ödenecek vergiler (54.585) (95.908) - Kurumlar vergisi (54.585) (95.908) - Gelir vergisi kesintisi Diğer vergi ve benzerleri Birinci tertip yasal yedek (99.071) ( ) - Birinci tertip yasal yedekler (99.071) ( ) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI Yıl içinde yapılan bağışlar Birinci temettünün yapılacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı Ortaklara birinci temettü ( ) ( ) - Adi hisse senedi sahiplerine ( ) ( ) - İntifa senedi sahiplerine Personele temettü Yönetim kuruluna temettü (45.000) (45.000) 8- Ortaklara ikinci temettü ( ) ( ) - Adi Hisse Senedi Sahiplerine ( ) ( ) 9. İkinci tertip yasal yedekler - OLAĞANÜSTÜ YEDEK B. HİSSE BAŞINA KAR (YKr / %) 10. Adi hisse senedi sahiplerine (YKr/%) (Tam) 0,061, %6,07 0,082, %8,24 C. HİSSE BAŞINA KAR PAYI 11. Adi hisse senedi sahiplerine (YKr /%) (Tam) 0,050, %5,00 0,070, %7,06 (*) Rapor tarihi itibariyle Yönetim Kurulu nca henüz kar dağıtımı ile ilgili karar verilmemiştir.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI (Milyon TL) 1- İşletmenin Faaliyet Konusu: Et ve Et Ürünleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 veya daha fazlasına sahip ortakların; Adı Pay

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL)

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Et ve Et Mamülleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması 2- Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların;

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Toplam 31 Mart

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Milyon TL) : 1- İşletmenin Fiili Faaliyet Konusu : Et ve Et Ürünleri İle Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 ve Daha Fazlasına Sahip Ortaklar : Adı/Ünvanı

Detaylı

/ TARİHLİ DİPNOTLARI

/ TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800.

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının...0.- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 412.949.685.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının...0.- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının...0.-

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü OLUŞUM BAĞIMSIZ DIŞ DENETĐM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Sürekli Olumlu 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN FĐNANSAL TABLOLARLA

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S.

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Aktif Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. (Şirket) Türkiye ve Yurtdışında Endüstriyel ve Ticari şirketlere Factoring Hizmetleri

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: 1 30.06.2004 TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1-

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO () 31.12.2004

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 Ref: RPR/MBK-2016/SPK-001-01 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu na İstanbul Türkiye İç Denetim Enstitüsü

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) 31.12.2003 31.12.2002 A. Brüt Satõşlar 771.437 40.216.376

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi nin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan bağımsız denetim

Detaylı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti Faktoring

Detaylı

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 26.04.2013-16:06:58 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 26.04.2014-19:17:32 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAFRA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 12.04.2013-16:22:37 Vergi Kimlik Numarası 0300053846 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No 2970 İrtibat

Detaylı

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.06.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0 ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALGYO Bağõmsõz Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 116.941.839 99.596.409 A. Hazõr Değerler 84.692.941 67.483.612

Detaylı

GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Sınırlı Denetim'den

GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Sınırlı Denetim'den Bağımsız Sınırlı Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.06.2003 30.06.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 19.513.981 24.073.044 A. Hazır Değerler 8.413.233 4.478.512 1. Kasa 228 449 2. Bankalar

Detaylı

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) A. Brüt Satõşlar 40.216.376 1.084.680 1. Yurtiçi Satõşlar 39.858.168

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Oyak Yatırım A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu

Oyak Yatırım A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu Oyak Yatırım A.Ş. finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2012 tarihli bağımsız denetim raporu Oyak Yatırım Anonim Şirketi Fon Kurulu na; Giriş Oyak Yatırım Anonim Şirketi nun ( Fon ) hazırlanan

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2015 1. Dönem Onay Zamanı : 14.05.2015-09:05:11

Detaylı

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.09.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) 4 Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

31 Mart Mart Pay oranı (%)

31 Mart Mart Pay oranı (%) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("Şirket") nin fiili faaliyet konusu ilk maddesi PVC ve polietilen olan her çeşit plastik boru, ek parçalar ve yedek parçaları

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 22.04.2015-12:01:08 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 6490495586 muhasebe@oylum.com Ticaret

Detaylı

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİİ A. Ş. 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2003 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİİ A. Ş. 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2003 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİİ A. Ş. 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2003 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ nin 1 OCAK- 30 HAZİRAN

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAŞKENT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 17.04.2013-11:54:31 Vergi Kimlik Numarası 6190406571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Anmak Holding A.Ş. % ,880,679 % ,880,679 Diğer ortaklar % ,199,321 % ,199,321 % ,080,000 % 100.

Anmak Holding A.Ş. % ,880,679 % ,880,679 Diğer ortaklar % ,199,321 % ,199,321 % ,080,000 % 100. AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Alarko Holding A.Ş. (Şirket) bünyesindeki bir kısım şirketlerdeki hisseleri yoluyla bir holding şirketi olup hissesi bulunan grup şirketlerine

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Likit Fon

Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Likit Fon Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 tarihli finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 tarihli bağımsız denetim

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2003 31.12.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2,340,903 1,707,665 A. Hazır Değerler

Detaylı

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ A Member of TIAG, A Worldwide Network of Independent Accounting Firms Registered

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Likit Fon

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Likit Fon Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2012 tarihli bağımsız denetim raporu Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti Faktoring

Detaylı

ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE

Detaylı

31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı 4. dönem Finansal Tablolar ve dipnotları Bağımsız

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon)

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon) Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Mali Tablolar

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.06.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO () 30.06.2004

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.06.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim

Detaylı