KOMBİ GENLEŞME TANKI İMALATI İÇİN PRES GELİŞTİRİLMESİ *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOMBİ GENLEŞME TANKI İMALATI İÇİN PRES GELİŞTİRİLMESİ *"

Transkript

1 KOMBİ GENLEŞME TANKI İMALATI İÇİN PRES GELİŞTİRİLMESİ * Öğr. Gör. Dr. Çetin KARAKAYA 1, Mak. Yük. Müh. Hasan BÜYÜKDEDE 2 1 Sakarya Ünv. Karasu MYO, Makine Bölümü, Karasu/Sakarya/TÜRKİYE Tel: e-posta: 2 Hidromode Hidrolik Makine San. ve Tic. A.Ş., Hadımköy/İstanbul/TÜRKİYE Tel: e-posta: Özet: Kombilerde bulunan en önemli komponentlerden biri genleşme tankıdır. Kombilere özel bir kalıp ve preste imal edilen 2 adet yarım parça, montajda iki yarım parçanın içine perburan bir membran konularak ve birbirine geçirilerek elektrik direnç dikiş kaynağı ile çevresel olarak birleştirilerek; kapalı bir dairesel tank oluşturulur. Membran içine azot gazı belli bir basınçta doldurulur. Tankın diğer tarafından da bir boru bağlantısı ile su girişi yapılır. Genleşme tankı ani su kullanımında devreye girerek kesintisiz akış temin eden bir akümülatör görevi görür. Bu tanklarda C ye kadar sıcak su bulunur. Bu tanklar 6 Bar a kadar normal basınç testine 12 Bar a kadar da deformasyon testine tabi tutulurlar. Genleşme tankları üretimi için ardışık 4 operasyon vardır. Bu operasyonlar 4 ayrı preste sıra ile daha basit kalıplarla üretilmektedirler. Bu yöntemin hem çok pres (4 adet) kullanım gereksinimi, ara stok sıkıntısı, fazla personel gerekliliği, sökme-takma işlemlerindeki zaman kaybı ve üretim adetlerinin yüksekliğine cevap vermemesi nedeniyle daha kombine (normalde ardışık 4 operasyonu kendi içinde tek bir makine ile ardışık yapabilen) çalışabilecek çok özel mekanik, hidrolik, elektrik ve elektronik yazılımlı bir pres geliştirilmesine karar verilmiştir. Böylece kombiler için vazgeçilmez bir unsur olan genleşme tankının üretim süresi ve maliyeti düşüş gösterecektir. Artık dünya, daha komplike pres ve kalıp sistemleri geliştirerek mümkünse insansız ve otomasyona tabi, maksimum üretim hızında sistemler sayesinde ucuz iş gücü olan ülkeler ile yarışmaktadır. Bu proje sayesinde, inovasyon çalışmaları kervanına katılarak, ülkemize Uzakdoğu dan gelen bu ucuz işçilik ürünlerine karşı daha ekonomik üretim yapacak makinelerin geliştirilmesine katkıda bulunulacaktır. * Bu proje TÜBİTAK-TEYDEB Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında desteklenmiş ve başarı ile tamamlanmıştır (Proje No: ). Anahtar sözcükler: genleşme tankı, pres, kombi, makine tasarımı, makine imalatı 1. GİRİŞ Proje ile kombiler için bir çok kademe üretilen genleşme tankının kendi içinde ardışık işlemler yapan 400 tonluk tek bir pres ile üretilmesi amaçlanmaktadır. Böylece, daha teknolojik ve yüksek

2 verimli bir üretim yapabilen bir makine ortaya çıkacak ve firmamız sektörde bu ürünün imalatında bir ilki gerçekleştirerek rakiplerine oranla hayli avantajlı bir duruma gelecektir. 2. KOMBİ GENLEŞME TANKI İMALATI İÇİN PRES GELİŞTİRİLMESİ 2.1. Projenin Başlatılma Gerekçeleri Projenin başlatılma gerekçelerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir; -Firmaya gelen iç ve dış talepler, -Genleşme tankı imalatında meydana gelen kayıpların ve problemlerin minimum seviyeye indirilmesinin hedeflenmesi, -Firmanın Ar-Ge altyapısının güçlendirilmesi ve Ar-Ge kültürünün oluşması için stratejik kararı ve bunun sonucu olarak Ar-Ge çalışmalarının kurumsal olarak devam ettirilmesi, -Ar-Ge çalışmalarının daha sistematik ve izlenebilir hale getirilmesi, -Gelişen rekabet şartlarında üretim zamanının kısaltılması ve verimliliğin artırılmasının zorunluluğu, -4 aşamanın yerine tek aşamanın kazandıracakları. Tüm bu problemler göz önüne alındığında yüksek kaliteli ve düşük maliyetli, rekabet edebilir ürünler üretmek için bu makinelerin geliştirilmesi zorunluluğu doğmuştur. 3. PROJE KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Proje kapsamında 1 adet prototip imal edilmiştir. Prototip imalatı üç safhadan oluşmaktadır. İlk olarak tasarım, daha sonra prototip imalatı ve son olarak prototipin denenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir Prototip Tasarım Çalışmaları Dönem içerisinde tasarım çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalışmalar ana başlıklar halinde şu şekildedir; -Prototip tasarımı, -Mekanik, elektrik, elektronik, hidrolik ve otomasyon projelerinin hazırlanması, -Tasarım doğrulama çalışmaları (uygulamaya geçmeden önceki son aşama) Prototipe ait teknik resimler oluşturulmuş ve imalatı için hazır hale getirilecektir. Bunun yanı sıra elektrik devresi tasarımı, otomasyon dizaynı, hidrolik devre tasarımı yapılmıştır. Tasarım gözden geçirilerek uygulama safhasına geçilmiştir. Bu iş paket sonucunda prototip bileşenlerinin tüm teknik resimleri ve makine tasarımı hazırlanmıştır. Uygulama kararı verilen prototipin gerçekleştirilmesi esnasında problem çıkmaması veya revizyon gerekmemesi tasarımın başarısı hakkında bilgi verecektir. Çıktılar şu şekilde özetlenebilir; -Prototip uygulama kararı, -Prototip elektrik devre şeması, -Otomasyon projesi, -Prototipe ait teknik resimler (imalat resimleri), -Prototip montaj resimleri,

3 -Prototip hidrolik devre şemaları, Genleşme tankları üretimi için ardışık 4 operasyon vardır. Bunlar 4 ayrı preste sıra ile daha basit kalıplarla üretilebilir. Ancak hem çok pres, ara stok, çok personel talep etmesi ve üretim adetlerinin yüksekliğine cevap vermemesi nedeniyle firmamızdan daha kombine (yani ardışık 4 operasyonu kendi içinde ardışık yapabilen) kalıpta çalışabilecek çok özel mekanik, hidrolik, elektrik ve elektronik yazılımlı bir pres geliştirilmesi talep edilmektedir. Bu preste kombine kalıp içindeki hareketlere ve karşı yastıklamalara uygun olarak; - Üst ana silindir grubu 400 ton - Koç içi silindir grubu 100 ton - Koç içi çıkarıcı grubu 5 ton - Alt yastık silindir grubu 100 ton olmak üzere silindir grupları aynı gövde içinde monte edilmektedir. Hidrolik santral ise; her 6 saniyede yükleme ve boşaltma robot süresi de dahil bir yarım parça üretebilecek şekilde yeterli pompa debileri ve elektrik motorları ile donatılacak şekilde dizayn ve imal edilecektir. Artık dünya, daha komplike pres ve kalıp sistemlerine giderek daha az alanda, mümkünse insansız ve otomasyona tabi, maksimum üretim hızında sistemler geliştirerek ucuz iş gücü olan ülkeler ile yarışmaktadır. Ülkemizde de bu inövasyon çalışma kervanına katılan Hidromode bu projeyi geliştirerek; ülkemize uzak doğudan gelen bu ürünler daha ekonomik üretim yapacak tesisler kurarak katkıda bulunacaktır.

4 Kritik parça olan pres gövdesinin sonlu elemanlar analizinde, akma sınırını aşacak seviyede gerilmelerin oluşmadığı tasarım gerçekleştirilmiş ve bilgisayar ortamında analizi gerçekleştirilmiştir. Sehim miktarı da kabul sınırları dahilinde kalmıştır Prototip İmalatı ve Montajı Dönem içerisinde prototip imalatı çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalışmalar ana başlıklar halinde şu şekildedir; -Prototip imalatı ve montajı, -Elektrik tesisatı uygulaması, -Otomasyon uygulamaları, -Hidrolik devre uygulaması, -Prototip ara kontrolleri, -Türk Patent Enstitüsü ne konu ile ilgili Faydalı Model Başvurularının yapılması için gerekli olan dosyanın hazırlanması. Prototipin problemsiz çalışması ve elde edilecek kombi genleşme tankının istenen kalite kriterlerine uyması gerekmektedir. Bu standartlara göre testler firma içerisinde yapılmış ve presin temel çalışma sistemi incelenmiş ve istenen kriterleri karşıladığı görülmüştür. Kalıp olmadığı için firma içinde deneme üretimi yapılmamıştır. Bu işlem firmada yapılacak son iş paketinde sınanacaktır. Proje kapsamında ardışın 4 presin yapacağı işi yapabilen Türkiye nin konusunda ilk kombine presi geliştirilmiştir. Prototip imalatında öne çıkan unsurlar şunlardır; - Zaman olarak 6 saniyede bir parça yani dakikada 10 parça alınabilmesi derin çekme ve diğer operasyon hızlarının 130 mm/sn gibi çok yüksek hızlara çıkarılmıştır. Bu büyük

5 hızları programlayabilecek düşük hızlar gerektiren bölgelerde de cevap verebilecek Proportional Valf, variable kontrollü pompa ve kaliteli PLC programlaması başarılı bir şekilde yapılmıştır. - Mekanik gövde yapısının dakikadaki vuruş sayısının fazlalığı, kalıptaki pregioyonale uygun paralellik ve diklik, kızak hassasiyetini sağlayacak kalitede ve pozisyonda dizayn ve imal edilmiştir. Sonlu elemanlar analizi ile mukavemet açısından presin kritik bölgeleri incelenmiştir. - Bu kadar yüksek debilerin ve hızların bulunduğu preslerde yağ sıcaklığı ve temizliği birinci dereceden önem taşır. Bunu sağlayacak 3 mikron basınç hattı filtreleri, sirkülasyon pompa-motor grubu, sulu eşanjörü ve 20 mikron dönüş hattı filtresi devresi kullanılmıştır Prototip Deneme Çalışmaları Dönem içerisinde prototipin deneme çalışmaları tamamlanmıştır. Bu aşamada prototip denenmiş ve eksiklikleri belirlenmiştir. Bu aşamada özellikle prototipteki fiziksel özellikler ve çalışma sistemi üzerinde durulmuştur. Kalite kriterlerine göre testler yapılmış prototipin yazılımı uygulama aşamasında tarafımızdan geliştirilmiştir. Prototip denenmesinde öne çıkan unsurlar şunlardır; a) Testlerde kombine kalıpta hazırlanan 1,2 mm kalınlığında dairesel pul kullanılmıştır. Derin çekilecek bir pul ileride boya öncesi temizliğin minimum maliyette olması için yağlanmadan üretilmiştir. b) Prese yerleştirilen pul, önce yaklaşık 35 mm derin çekilmiş, etek kesilmiş (çevreden dairesel bir çapak çemberi çıkmıştır) devamında etek düzeltilmiş ve kaynak ağzı formu verilerek sonra da nihai yüzey şekli ve boru giriş yerleri için ütüleme yapılmıştır. Sonra üst koç içinde kalan parça ile beraber yukarı çıkan robot kolu yeni bir pulu alta koyarken üste de koç içindeki çıkarıcı silindir bitmiş parçayı düşürerek dışarı almaktadır. Bu operasyonlar esnasında teşekkül eden çapak çemberi bir sorun teşkil etmiştir. Fakat yüksek hızlı bu kombine işlemin yavaşlamaması için yüksek hızlı pnömatik-manyetik çapak alma robotu geliştirilmiş ve prese akuple edilmiştir. 4. SONUÇLAR Projede görevli Ar-Ge ekibi ile haftalık değerlendirme toplantıları yapılarak projenin iş paketlerine uygun bir biçimde devam etmesi sağlanmıştır. Risk yönetimi konusunda öncelikle riskler belirlenmiş ve bu riskler için eylem planları hazırlanmıştır. Firmamızın mali sorumlusu Ar-Ge harcamalarını takip etmiş ve bütçeden belli bir payı (dönemsel harcamalara göre) Ar-Ge ye ayırmıştır. Tasarım aşaması ile parçaların teknik resimleri çıkartılmıştır. Firmamız daha önce de yenilik içeren birçok projeye imza atmıştır ve bu proje firmamızın TÜBİTAK destekli 3. projesidir. Önceki projelerde elde edilen tecrübe ve birikimler çalışmaların sağlıklı bir şekilde ilerlemesine büyük katkı sağlamıştır. Proje için nihai tasarım sürecine geçmeden evvel dünya ölçeğinde aynı özellikteki makineler incelendi. Fuarlardan, ziyaretçilerden ve müşteri/bayi önerilerinden aldığımız bilgilerin ve aynı zamanda piyasaların reel ihtiyaçlarının göz önüne alındığı çalışmalar tamamlandı. Bu proje ile en önemli kazanım; ar-ge proje ekibinin takım çalışması yeteneğinin gelişmesi, proje gerçekleştirilmesinde sistematik yaklaşım ve proje planlamasına uyulması ve dokümantasyon gibi alışkanlıklar ile

6 firmada ar-ge kültürünün üst yönetimden en alt kademeye kadar yaygınlaşmaya başlamış olmasıdır. Projenin prototip imalatı ile denemelerinin yapıldığı aşamada, bir önceki aşamada öngörülen problemler karşımıza çıkmıştır. Bu problemlerin üstesinden gelecek çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar; - Zaman olarak 6 saniyede bir parça yani dakikada 10 parça alınabilmesi derin çekme ve diğer operasyon hızlarının 130 mm/sn gibi çok yüksek hızlara çıkarılmıştır. Bu büyük hızları programlayabilecek düşük hızlar gerektiren bölgelerde de cevap verebilecek Proportional Valf, variable kontrollü pompa ve kaliteli PLC programlaması başarılı bir şekilde yapılmıştır. - Mekanik gövde yapısının dakikadaki vuruş sayısının fazlalığı, kalıptaki pregioyonale uygun paralellik ve diklik, kızak hassasiyetini sağlayacak kalitede ve pozisyonda dizayn ve imal edilmiştir. Sonlu elemanlar analizi ile mukavemet açısından presin kritik bölgeleri incelenmiştir. - Bu kadar yüksek debilerin ve hızların bulunduğu preslerde yağ sıcaklığı ve temizliği birinci dereceden önem taşır. Bunu sağlayacak 3 mikron basınç hattı filtreleri, sirkülasyon pompa-motor grubu, sulu eşanjörü ve 20 mikron dönüş hattı filtresi devresi kullanılmıştır. - Testlerde kombine kalıpta hazırlanan 1,2 mm kalınlığında dairesel pul kullanılmıştır. Derin çekilecek bir pul ileride boya öncesi temizliğin minimum maliyette olması için yağlanmadan üretilmiştir. - Yüksek hızlı bu kombine işlemin yavaşlamaması için yüksek hızlı pnömatik-manyetik çapak alma robotu geliştirilmiş ve prese akuple edilmiştir. 5. REFERANSLAR [1] TÜBİTAK-TEYDEB Sanayi Ar-Ge Destek Programı Numaralı Proje Çelikayar, G., Yüksek basınç altında metallerin sekillendirilmesi (Hydroforming), III. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi Ve Sergisi, (2002) [2] Neutz, J., Ebeling, H., Hill, W., Gas generators for deep drawing applications Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 27(3): , (2002) [3] Onate, E., Agelec de Saracibar, C., Finite element analysis of sheet metal forming problems using a selective viscous bending-membrane formulation, International Journal for Numerical Methods in Engineering, Third International Conference on Numerical Methods in Forming Processes - NUMIFORM 89, Jun (8): , (1990) [4] Thiruvarudchelvan, S., Travis, F.W., An exploration of the hydraulic-pressure assisted redrawing of cups, Journal of Materials Processing Technology, 72(1): , (2003) [5] Kırlı, O., Derin Çekme ile Soğuk Şekillendirmenin Sonlu Elemanlar Metodu Yardımıyla Nonlineer Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, İzmir, (2003) [6] Gerdeli İ., Kesikçi M.K., Pnömatik ve Hidrolik Konveyörlerin Konstrüktif Özellikleri ve Hesap Esasları-I, İletim Teknolojileri Kongre ve Sergisi Bildirileri, Ekim 2003, İstanbul. [7] Bozacı A., Kosif İ., Çolak Ö. Makine Elemanlarının Projelendirilmesi Seç Yayın Dağıtım, İstanbul, 1995

7 ÖZGEÇMİŞLER Öğr. Gör. Dr. Çetin KARAKAYA: 1978 yılında Gebze' de doğdu. İlk, orta ve endüstri meslek lisesi elektrik bölümündeki öğrenimini 1995 yılında Gebze' de tamamladı yılları arasında Gebze de bulunan mikro ölçekli işletmelerde işçi olarak çalıştı yılları arasında Süperlas Süperlastik Kauçuk ve Plastik San. ve Tic. A.Ş. firmasında mekanik bakımcı ve elektrikçi olarak görev yaptı. Lisans öğrenimini 3,5 yılda birincilikle ile tamamlayarak, 2002 yılında Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü nden mezun oldu. Mezun olduğu dönem, Sakarya Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Kaynak Bilim Dalı' nda yüksek lisans öğrenimine başladı. Bir yıl sonra aynı üniversiteye Araştırma Görevlisi olarak atandı Ocak ayında yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Aynı yıl doktora öğrenimine başladı yılında Karasu Meslek Yüksek Okulu Makine Programına Öğretim Görevlisi olarak atandı. Temmuz 2011 de doktora öğrenimini tamamladı. Birçok sanayi Ar-Ge projesinde, SAÜ Teknokent' inde ki Ar-Ge firmalarında, Üniversite Yönetim Kurulu görevlendirmesi ile danışmanlıklarda bulundu. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı desteği ile tamamlanan San-Tez 123 "Yüksek Basınca Dayanıklı Kompozit Hidrojen Tanklarının İmalatı" adlı projede Doktora öğrencisi olarak görev aldı. 1,5 yıl Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası' nda danışmanlık görevinde bulundu. Bu kapsamda Ar- Ge projelerinin hayata geçirilmesi ve Ar-Ge bilincinin yaygınlaşması ile ilgili çalışmalar yaptı. Ulusal ve uluslararası sempozyum/kongrelerde sunulmuş ve çoğunlukla başarı ile tamamlanmış sanayi Ar-Ge projelerine dayalı 50' nin üzerinde yayını bulunmaktadır. 100' e yakın sanayi Ar-Ge projesinde görev almıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Makine Mühendisleri Odası nın sicil numaralı üyesidir. Mak. Yük Müh. Hasan BÜYÜKDEDE: 1949 yılında Konya da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya da tamamladı. İTÜ Makine ve Uçak Yüksek Mühendisliği 1972 yılında tamamladı yılında Hava Harp Okulu nda Öğretim Görevlisi Asteğmen olarak görev yaptı yılarında İmbat Makine Sanayi nde Üretim Müdürlüğü ve Teknik Müdürlük görevlerinde profesyonel olarak bulundu yılında Hidromode Hidrolik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş firmasını kurdu ve ileri teknoloji ürünü hidrolik presleri 34 yıldır üretmektedir yılında Seranit Seramik Sanayi A.Ş kuruluşunda kurucu ortak olarak bulundu. Bu tesisi kurarak 10 yıl süreyle Genel Müdür olarak görev aldı. MÜSİAD yönetim kurulu üyeliği yaptı. Halen MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu üyesidir. MÜSİAD üyesi sanayici ve işadamlarının işyeri ihtiyacının karşılamak üzere kurulan TESKOOP işyeri kooperatifini kurdu. Hadımköy de 250 ha arazi üzerine modern sanayi bölgesi kurulmasına halen başkanlık etmektedir. İTO meclis üyeliği ve Meclis Başkan vekilliği görevinde bulundu. Halen İTO Mesleki Eğitim Komisyonu nda ve Sanayi Komisyonu nda görev yapmaktadır. İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Savunma Sanayi Müsteşarlığı, İTO ve İTİCU ortaklığı Teknopark İstanbul projesinde yönetim kurulu üyesidir yılları arasında İl Genel Meclis Başkanlığı döneminde İTO ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği protokolü yaparak ÖZİMEK projesini başlattı. İngilizce ve Almanca dillerini bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

YOL SÜPÜRME ARACI TASARIM VE PROTOTİP İMALATI*

YOL SÜPÜRME ARACI TASARIM VE PROTOTİP İMALATI* TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi V. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi 17-18 Ekim 2009 YOL SÜPÜRME ARACI TASARIM VE PROTOTİP İMALATI* H. Rıza GÜVEN 1, Ünal UYSAL 2, Çetin KARAKAYA

Detaylı

YÜKSEK BASINÇ TÜPLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE İMALATI *

YÜKSEK BASINÇ TÜPLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE İMALATI * YÜKSEK BASINÇ TÜPLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE İMALATI * Prof. Dr. Ahmet OĞUR 1, Öğr. Gör. Dr. Çetin KARAKAYA 2, Prof. Dr. M. Oktay ALNIAK 3 1 Sakarya Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

MAKİNA VE İMALAT SEKTÖRÜ İÇİN AR-GE PROJESİ ÖN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: E-PRODES UZMAN SİSTEM YAZILIMI

MAKİNA VE İMALAT SEKTÖRÜ İÇİN AR-GE PROJESİ ÖN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: E-PRODES UZMAN SİSTEM YAZILIMI TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi VI. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi 22-23 Ekim 2011 MAKİNA VE İMALAT SEKTÖRÜ İÇİN AR-GE PROJESİ ÖN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: E-PRODES UZMAN SİSTEM

Detaylı

MISIR KURUTMA MAKİNESİ TASARIM VE PROTOTİP İMALATI *

MISIR KURUTMA MAKİNESİ TASARIM VE PROTOTİP İMALATI * TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi V. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi 17-18 Ekim 2009 MISIR KURUTMA MAKİNESİ TASARIM VE PROTOTİP İMALATI * Ahmet OĞUR 1, Serdar ÖZTEKİN 2, Çetin

Detaylı

ÇELTİK KURUTMA MAKİNESİ TASARIM VE PROTOTİP İMALATI*

ÇELTİK KURUTMA MAKİNESİ TASARIM VE PROTOTİP İMALATI* TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi V. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi 17-18 Ekim 2009 ÇELTİK KURUTMA MAKİNESİ TASARIM VE PROTOTİP İMALATI* Ahmet OĞUR 1, Serdar ÖZTEKİN 2, Çetin

Detaylı

HİDROLİK SÜRÜCÜLÜ OTOMATİK ŞERİT TESTERE MAKİNESİ TASARIM VE PROTOTİP İMALATI*

HİDROLİK SÜRÜCÜLÜ OTOMATİK ŞERİT TESTERE MAKİNESİ TASARIM VE PROTOTİP İMALATI* TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi V. Makina Tasarım e İmalat Teknolojileri Kongresi 17-18 Ekim 2009 HİDROLİK SÜRÜCÜLÜ OTOMATİK ŞERİT TESTERE MAKİNESİ TASARIM VE PROTOTİP İMALATI* Özet: Sakıp

Detaylı

.tr rg v.o.ttg w w w 2009-2010

.tr rg v.o.ttg w w w 2009-2010 www.ttgv.org.tr 2009-2010 DR. AKIN ÇAKMAKCI 5 Ağustos 1937 yılında Bolu da doğdu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan Devlet Parasız Yatılı Sınavı nı kazanarak girdiği Haydarpaşa Lisesi ni bitirdikten

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PİYASA DANIŞMANI RAPORU

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PİYASA DANIŞMANI RAPORU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PİYASA DANIŞMANI RAPORU 10 Haziran 2013 Piyasa Danışmanı İçindekiler 1 Raporun Konusu... 5 2 Şirketi Tanıtıcı Bilgiler...

Detaylı

1.GENEL BİLGİLER 1.1.Tarihçe

1.GENEL BİLGİLER 1.1.Tarihçe 1.GENEL BİLGİLER 1.1.Tarihçe Arçelik, 1955'de kurulmuş, 1956 yılında Sütlüce Fabrikasında madeni Büro eşyası üretimine başlamıştır. Gelişen Türkiye'nin artan ev aletleri ihtiyacına paralel olarak bu konuda

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası.ulusal HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ ve SERGİSİ

tmmob makina mühendisleri odası.ulusal HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ ve SERGİSİ tmmob makina mühendisleri odası.ulusal HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ ve SERGİSİ BİLDİRİLER İRİ KİTABI İZMİR mmo yayın no : E/2003/342-1 ARALIK 2003 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No: 36/1-A Demirtepe,

Detaylı

BİLDİRİ ÖZETLERİ UÇAK HİDROLİK SİSTEMLERİ TASARIM FAALİYET SÜREÇLERİ

BİLDİRİ ÖZETLERİ UÇAK HİDROLİK SİSTEMLERİ TASARIM FAALİYET SÜREÇLERİ BİLDİRİ ÖZETLERİ UÇAK HİDROLİK SİSTEMLERİ TASARIM FAALİYET SÜREÇLERİ GEMİLERDE HİDROLİK TAHRİKLİ YALPA SÖNÜMLEYİCİ SİSTEMİN MODELLENMESİ, BENZETİMİ VE DENETLEYİCİ TASARIMI I. OTURUM / 22 EKİM 2014 / 15.00-16.30

Detaylı

Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan

Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan yürek istirahatı duymamıza imkan yoktur. Bu sebeple

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu Ağustos 2012 KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2013-2017

STRATEJİK PLANI 2013-2017 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI 2013-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 3 1.1. Tarihçe 3 1.2. Organizasyon 4 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 6 3. DURUM ANALİZİ

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

HİDROLİK ORANSAL SERVO UYGULAMALARI İLE ROLLER PRES MODERNİZASYONU

HİDROLİK ORANSAL SERVO UYGULAMALARI İLE ROLLER PRES MODERNİZASYONU HİDROLİK ORANSAL SERVO UYGULAMALARI İLE ROLLER PRES MODERNİZASYONU Can ŞAHİN / ROTA TEKNİK A.Ş. ÖZET Bu bildiride genelde tersane uygulamalarında büyük boyutlu tekne dış kaplama sacı gibi özel bükümlerini

Detaylı

Arçelik A.Ş. Ar-Ge Üniversite Sanayi İşbirliği Modelleri. Arcelik A.S. R&D University Industry Collaboration Models

Arçelik A.Ş. Ar-Ge Üniversite Sanayi İşbirliği Modelleri. Arcelik A.S. R&D University Industry Collaboration Models Arçelik A.Ş. Ar-Ge Üniversite Sanayi İşbirliği Modelleri Arcelik A.S. R&D University Industry Collaboration Models Evrim Özgül, İffet İyigün Meydanlı Arçelik A.Ş. Ar-Ge Direktörlüğü, İnovasyon ve Sistem

Detaylı

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur.

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur. Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli, cevheri kendi içimizden çıkarmak zorundayız. İcra eden, tatbik

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI DOGRUDAN FAALİYET DESTEGİ REFERANS NUMARASI: TRC1/14/DFD

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI DOGRUDAN FAALİYET DESTEGİ REFERANS NUMARASI: TRC1/14/DFD 0 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI DOGRUDAN FAALİYET DESTEGİ REFERANS NUMARASI: TRC1/14/DFD Proje Konusu: Özgün Dolmuş Uçak Tasarımı ve Prototipinin İmalatı İçin Ön Fizibilite Çalışması PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ:

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ TÜRKİYE MAKİNA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2014 ŞUBAT 2011 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2. MEVCUT DURUM... 8 2.1. DÜNYA MAKİNA SANAYİ... 8 2.1.1. Makina Sanayi Dünya

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları

EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları 2014 Grafik Tasarım: Buket Şençitak Ege Üniversitesi Rektörlüğü Grafik Tasarım Birimi Baskı: Ege Üniversitesi Basımevi Bornova, İzmir Tel: 0232 388 10 22 / 2066 e-mail:

Detaylı

ASKAN-DER ANADOLU SANAYİSİNİ KALKINDIRMA VE GİRİŞİMCİLİK DERNEĞİ

ASKAN-DER ANADOLU SANAYİSİNİ KALKINDIRMA VE GİRİŞİMCİLİK DERNEĞİ ASKAN-DER ANADOLU SANAYİSİNİ KALKINDIRMA VE GİRİŞİMCİLİK DERNEĞİ PROJE ADI: ÜNİVERSİTE, SANAYİ, DEVLET İŞBİRLİĞİ PROJESİ PROJE TANIMI VE GENEL AMAÇLAR: Üniversite, Sanayi, Devlet İşbirliği projesi, üniversite

Detaylı

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ HAZIRLAYAN EBİLTEM Ege Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji İZKA İzmir Kalkınma Ajansı Uygulama ve Araştırma

Detaylı

local Akıllı Fabrikalar 24 Türkiye 12 Rexroth Eğitim Sistemleri 32 Traktör Teknolojileri

local Akıllı Fabrikalar 24 Türkiye 12 Rexroth Eğitim Sistemleri 32 Traktör Teknolojileri 01 2015 local Türkiye 12 Rexroth Eğitim Sistemleri 32 Traktör Teknolojileri Akıllı Fabrikalar 24 RUBRIK L 2 drive & control local Kahve Mutluluğu! Modern kahve dükkânlarında sunulan ürün çeşitliliği bazen

Detaylı

DERGİDEN. FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-1 / Sayı: 4 (Ocak-Şubat-Mart 2014) ISSN: 2147-9550

DERGİDEN. FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-1 / Sayı: 4 (Ocak-Şubat-Mart 2014) ISSN: 2147-9550 DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-1 / Sayı: 4 (Ocak-Şubat-Mart 2014) ISSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adına Sahibi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ STRATEJİK PLANI

UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ STRATEJİK PLANI UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2012-2015 SUNUŞ...i STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMI ii STRATEJİK PLANLA İLGİLİ İNCELEME YAPILAN KURUM VE KURULUŞLAR iii STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ.iv I. GENEL BİLGİLER.

Detaylı

KALIP İMALAT SEKTÖRÜNÜN TEKNİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

KALIP İMALAT SEKTÖRÜNÜN TEKNİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KALIP İMALAT SEKTÖRÜNÜN TEKNİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Mehmet Emin YURCİ 1 Muzaffer TAMER 2 1 : Prof.,Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi 2 : Dr. Müh., Pimaş A.Ş., P.K.D. A.Ş., İTÜ Öğretim

Detaylı