Hemodiyaliz hastalarında kaygı ve sosyal fobiye psikososyal bakış açısı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hemodiyaliz hastalarında kaygı ve sosyal fobiye psikososyal bakış açısı"

Transkript

1 Göztee Tı Degisi 26(3): , 2011 doi: /j.goztepetrh KLİİK ARAŞTIRMA Aile Hekimliği Hemodiyaliz hastalaında kaygı ve sosyal fobiye sikososyal bakış açısı Hüseyin DEMİRBİLEK (*), Egün PARMAKSIZ (**), Gökçen GÖKCA (**), atih TURHA (***), Özlem CİĞERLİ (***), Seval Yeşim KÖKTÜRK (****), Rabia PAPİLA (*****), atma uhan ÖZDEMİR ACAR****** ÖZET Amaç: Son dönem böbek yetmezliği (SDBY) hastalada biçok sikososyal sounlaa neden olmakta ve yaşam kalitesini düşümektedi. Bu çalışmada hemodiyaliz hastalaının kaygı (Anksiyete) ve sosyal fobik duumlaının belilenmesi amaçlanmıştı. Geeç Ve Yöntem: Hemodiyaliz mekezinde 1 Ocak Mat 2010 taihlei aasında düzenli olaak tedavi göen hastala aasında ast gele seçilen kişiye STAİ Duum, STAİ Süekli Kaygı Ölçeklei ve Sosyal obi testi uygulandı Bu çalışmada istatistiksel analizle CSS 2007 aket ogamı ile yaılmıştı. Veilein değelendiilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotlaın (otalama, standat sama) yanı sıa gula aası kaşılaştımalada tek yönlü vayans analizi, ikili gulaın kaşılaştımasında bağımsız t testi, nitel veilein kaşılaştımalaında ki-kae testi değişkenlein bibilei ile ilişkileini belilemede Peason koelasyon testi kullanılmıştı. Sonuçla, anlamlılık <0,05 düzeyinde değelendiilmişti. Bulgula: Çalışma gubu yaş dağılımlaı en küçük 24, en büyük 89 otalama yaş 55,23±15.98 bulunmuştu. Kadınlaın yaş otalaması 55,23±13,83 en küçük 24, en büyük 81, ekeklein yaş otalaması 55,36±17,31 en küçük 24, en büyük 89 bulunmuştu. ST koku uanlaı ile STAİ duum uanlaı aasında istatistiksel olaak ozitif yönde anlamlı koelasyon (R=0,12 P=0,003) ve ST Koku uanlaı ile STAİ süekli uanlaı aasında istatistiksel olaak ozitif yönde anlamlı koelasyon gözlenmişti (=0,270 =0,01). Ayıca ST kaçınma uanlaı ile STAİ duum uanlaı aasında istatistiksel olaak ozitif yönde anlamlı koelasyon (=0,306 =0,003) ve ST kaçınma uanlaı ile STAİ süekli uanlaı aasında istatistiksel olaak ozitif yönde anlamlı koelasyon gözlenmişti (=0,208 =0,003). Tatışma ve Sonuç: Tolumsal bi eylemi geçekleştiilmesi geeken bi duumla kaşılaşmaktan kaçınma, kokma yada bununla ilgili kaygılı beklenti, kişinin olağan günlük işleini, mesleki işlevselliğini yada tolumsal yaşamını önemli ölçüde bozuyosa böyle bi tanı konması uygun olabili. Dolayısıyla hemodiyaliz hastalaı anksiyeteleini yenmeye çalışıken, hastanın yaşlanma ve yaşamına uygun sikososyal destek ogamlaının uygun olacağı göüşündeyiz. Böylelikle hastalaımızın yaşam kaliteleinin atmasının sağlanacağı kanaatindeyiz. Anahta kelimele: Hemodiyaliz hastalaında kaygı ve sosyal fobi SUMMARY A sycho-social viewoint to anxiety and social hobia in dialysis atient Aim: The incidence of end stage enal disease (ESRD) causes sycho-social oblems on the atients and educes thei life quality. In this study, ou uose is to detemine anxiety and social hobic states of the hemodialysis atients. Mateial and Method: We alied State and Tait Anxiety Inventoy (STAI) and Social Anxiety Scale (SAS) on andomly chosen hemodialysis atients, who had being monitoed egulaly in ou hemodialysis cente between 1 Januay 2010 and 31 Mach In this study, we used CSS 2007 softwae fo statistical analysis. While evaluating data, togethe with descitive statistical methods (mean, standad deviation), we also used one-way analysis of vaiance to make comaison among the gous. To comae dual gous t-test, to comae qualitative data chi squae test and to detemine the elation between the vaiables Peason coelation test wee used. <0.05 was acceted as statistically significant while the esults wee being evaluated. Results: The age of the study gou anged between 24 and 89 yeas (the mean was 55,23±15.98 yeas). The mean age of women was 55,23±13,83 (ange fom 24 to 81); The mean age of men was 55,36±17,31 (ange fom 24 to 89). Statistically ositive coelations have been found between ST fea scoes and STAI state scoes (=0,12 =0,003), also between ST fea scoes and STAI tait scoes (=0,270 =0,01). Besides, statistically ositive coelations have been found between ST avoiding scoes and STAI state scoes (=0,306 =0,003), also between ST avoiding scoes and STAI tait scoes (=0,208 =0,003). Discussion and Conclusion: If avoiding, feaing o being concened about coming u against efoming a social action damatically disodes someones daily outines, ofessional functionalities o social activities, he/she can be diagnosed like this. Thus, we think that, while hemodialysis atients efoming to ovecome anxiety, aoiate cyhosocial suot ogams accoding to thei aging and life styles ae convenient. By this way, we belive that, life quality of the atients can be inceased. Key wods: Anxiety and Social Phobia at the hemodialysis atients Geliş taihi: Kabul taihi: Başkent Ünivesitesi Hemodiyaliz Ünitesi, Sos. Hiz. Uzm.*; efoloji Bilim Dalı, Uzm. D.**; Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul Uzm. D.***; Hemodiyaliz Ünitesi, D.****; Hemodiyaliz Ünitesi, Baş Hemş.*****; efoloji Bilim Dalı, Pof.D.****** 112

2 H. Demibilek ve ak., Hemodiyaliz hastalaında kaygı ve sosyal fobiye sikososyal bakış açısı Sosyal ya da tolumsal fobi, geçek dışı, geeksiz, mantıksız, aşıı kaygı ve koku duumu olu, genel olaak gençlik çağında başla, kadında ve ekekte aynı oanda göülü. Kokula ve kaygıla gündelik yaşamda sıklıkla göstediğimiz tekiledi. Evimizde sessiz bi otamda otuuken biden atlamaya benze bi ses duyulduğunda ikilmemiz ya da iş göüşmesine gideken tediginlik duymamız olağan tekiledi. He insan yaşamı boyunca mutlaka az ya da yoğun olaak kokuyu hissetmişti Kokulaı yoğun yaşayan insanlaın sayısı dünya üzeinde hiç de küçümsenmeyecek yoğunluktadı. Yani tavma sonasındaki bu sikolojik sonuçla bilinmesine ağmen, bizim tavma sonası konusundaki anlayışımız yılla içinde beligin ölçüde değişmişti. Kokulaınızı anlamayan ya da size duumunuzun umutsuz olduğunu söyleyi sizi çaesizliğe süükleyen bu tü insanladan uzak duun. Hekes için umut vadı. Biz de hastalaımızın yaşam kaliteleinin belilenmesinde önemli ye tutan kaygı (anksiyete) ve sosyal fobik duumlaının belilenmesine çalıştık. Hastalaın meslek dağılımlaı. Meslek Memu İşçi Emekli Sebest Meslek İşsiz Hastalaın eğitim duumlaı. Eğitim Duumu Oku-Yaza İlköğetim Lise Ünivesite Hastalaın medeni duumlaı. Medeni Duum Evli Beka Dul ,2 7,7 57,1 5,5 27,5 6,6 47,3 28,6 17,6 64,8 22,0 13,2 GEREÇ ve YÖTEM BULGULAR Hastanemiz hemodiyaliz mekezinde 1 Ocak Mat 2010 taihlei aasında düzenli olaak tedavi göen hastala aasında ast gele seçilen kişiye STAİ Duum, STAİ Süekli Kaygı Ölçeklei ve Sosyal obi testi uygulandı Bu çalışmada istatistiksel analizle CSS 2007 aket ogamı ile yaılmıştı. Veilein değelendiilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotlaın (otalama, standat sama) yanı sıa gula aası kaşılaştımalada tek yönlü vayans analizi, ikili gulaın kaşılaştımasında bağımsız t testi, nitel veilein kaşılaştımalaında ki-kae testi değişkenlein bibilei ile ilişkileini belilemede Peason koelasyon testi kullanılmıştı. Sonuçla, anlamlılık <0,05 düzeyinde değelendiilmişti. Even ve Öneklem Hastalaın cinsiyet dağılımlaı. Cinsiyet Ekek Kadın ,5 38,5 STAI Duum, STAI Süekli kaygı ölçeklei ve Sosyal obi Koku ve kaçınma ölçekleinin tümünün alfa-conbach değelei 0,700 ün üzeinde bulunmuştu. Tablo 1. Ölçeklein α-conbach güvenilik kat sayılaı. ST Koku STAI Duum STAI Süekli α-conbach Güvenilik Kat Sayısı 0,737 0,7 0,861 0,878 Tablo 2. STAI duum, süekli ve hastalık ve diyaliz yaşında; ST koku ve kaçınma. STAI Duum STAI Süekli Yaş Hastalık Yaşı Diyaliz Yaşı ST Koku 0,312 0,003 0,270 0,01 0,293 0,005 0,211 0,045 0,221 0,036 0,306 0,003 0,208 0,048 0,239 0,022 0,223 0,034 0,076 0,

3 Göztee Tı Degisi 26(3): , 2011 ST Koku uanlaı ile STAI duum uanlaı aasında istatistiksel olaak ozitif yönde anlamlı koelasyon gözlenmişti (=0,312 =0,003). ST Koku uanlaı ile STAI süekli uanlaı aasında istatistiksel olaak ozitif yönde anlamlı koelasyon gözlenmişti (=0,270 =0,01). ST Koku uanlaı ile yaş aasında istatistiksel olaak ozitif yönde anlamlı koelasyon gözlenmişti (=0,312 =0,003). ST Koku uanlaı ile hastalık yaşı aasında istatistiksel olaak ozitif yönde anlamlı koelasyon gözlenmişti (=0,211 =0,045). Tablo 3. Hastalık ve diyaliz yaşına göe STAI duum ve STAI süeklilik. Yaş Hastalık Yaşı Diyaliz Yaşı STAI Duum 0,226 0,031 0,268 0,010-0,152 0,150 STAI Süekli 0,253 0,015 0,215 0,041-0,044 0,680 ST Koku uanlaı ile Diyaliz Yaşı aasında istatistiksel olaak ozitif yönde anlamlı koelasyon gözlenmişti (=0,221 =0,036). uanlaı ile STAI duum uanlaı aasında istatistiksel olaak ozitif yönde anlamlı koelasyon gözlenmişti (=0,306 =0,003). uanlaı ile STAI süekli uanlaı aasında istatistiksel olaak ozitif yönde anlamlı koelasyon gözlenmişti (=0,208 =0,048). uanlaı ile Yaş aasında istatistiksel olaak ozitif yönde anlamlı koelasyon gözlenmişti (=0,239 =0,022). uanlaı ile hastalık yaşı aasında istatistiksel olaak ozitif yönde anlamlı koelasyon gözlenmişti (=0,223 =0,034). uanlaı ile Diyaliz Yaşı aasında istatistiksel olaak anlamlı koelasyon gözlenmemişti (=0,076 =0,0477) (Tablo 2). Tablo 4. Meslek duumuna göe ST koku kaçınma STAI duum süekli. Memu n:2 İşçi n:7 Emekli n:52 Sebest Meslek n:5 İşsiz n:25 ST Koku STAI Duum STAI Süekli 11±9,9 11±8,49 42±1,41 45±2,83 9,57±5,35 11,29±6,7 42,14±3,98 45,14±10,06 11,44±7,48 11,19±8,43 41,92±6,15 46,71±7,78 14,2±9,07 13,2±7,66 47,6±10,9 52±14,23 9,24±7,51 9,64±7,86 42,8±6,66 47,76±7,32 0,67 0,27 0, 0,65 0,612 0,896 0,462 0,631 Tablo 5. Medeni duuma göe ST koku kaçınma STAI duum süekli. Evli n:59 Beka n:20 Dul n:12 ST Koku STAI Duum STAI Süekli 10,59±7,53 10,71±8,29 42,75±6,25 47,34±8,09 10,3±7,15 10,65±7,8 40,8±5,06 44,8±7,56 12,92±7,6 12,08±7,35 44,08±8,94 50±8,94 0,55 0,15 1,11 1,60 0,579 0,857 0,335 0,207 Tablo 6. Eğitim duumuna göe ST koku kaçınma STAI duum süekli. Oku-Yaza n:6 İlköğetim n:43 Lise n:26 Ünivesite n:16 ST Koku STAI Duum STAI Süekli 12,67±8,89 13,33±8,64 39,17±6,55 46,83±7,78 9,81±6,81 9,±7,9 41,02±5,85 46,26±7,94 9,54±8,01 9,12±7,85 44,35±6,68 47,85±8,55 15±6,46 15,44±6,99 44,69±6,47 48,44±8,64 2,45 2,62 2,68 0,36 0,069 0,065 0,061 0,

4 H. Demibilek ve ak., Hemodiyaliz hastalaında kaygı ve sosyal fobiye sikososyal bakış açısı STAI duum uanlaı ile yaş aasında istatistiksel olaak ozitif yönde anlamlı koelasyon gözlenmişti (=0,226 =0,031). STAI duum uanlaı ile hastalık yaşı aasında istatistiksel olaak ozitif yönde anlamlı koelasyon gözlenmişti (=0,268 =0,010). Memu, İşçi, Emekli, Sebest Meslek, İşsiz gulaının ST koku uanlaı aasında istatistiksel olaak anlamlı faklılık gözlenmemişti (=0,612). Memu, İşçi, Emekli, Sebest Meslek, İşsiz gulaının ST kaçınma uanlaı aasında istatistiksel olaak anlamlı faklılık gözlenmemişti (=0,896). Evli, Beka, Dul gulaının ST koku uanlaı aasında istatistiksel olaak anlamlı faklılık gözlenmemişti (=0,579). STAI duum uanlaı ile diyaliz yaşı aasında istatistiksel olaak anlamlı koelasyon gözlenmemişti (=-0,152 =0,150). STAI Süekli uanlaı ile yaş aasında istatistiksel olaak ozitif yönde anlamlı koelasyon gözlenmişti (=0,253 =0,015). STAI Süekli uanlaı ile hastalık yaşı aasında istatistiksel olaak ozitif yönde anlamlı koelasyon gözlenmişti (=0,215 =0,041). STAI Süekli uanlaı ile diyaliz yaşı aasında istatistiksel olaak anlamlı koelasyon gözlenmemişti (=-0,044 =0,680) (Tablo 3). Memu, İşçi, Emekli, Sebest Meslek, İşsiz gulaının STAI Duum uanlaı aasında istatistiksel olaak anlamlı faklılık gözlenmemişti (=0,462). Memu, İşçi, Emekli, Sebest Meslek, İşsiz gulaının STAI Süekli uanlaı aasında istatistiksel olaak anlamlı faklılık gözlenmemişti (=0,631) (Tablo 4). Evli, Beka, Dul gulaının ST kaçınma uanlaı aasında istatistiksel olaak anlamlı faklılık gözlenmemişti (=0,857). Evli, Beka, Dul gulaının STAI Duum uanlaı aasında istatistiksel olaak anlamlı faklılık gözlenmemişti (=0,5335). Evli, Beka, Dul gulaının STAI Süekli uanlaı aasında istatistiksel olaak anlamlı faklılık gözlenmemişti (=0,207) (Tablo:5). Oku-Yaza, İlköğetim, Lise, Ünivesite gulaının ST koku uanlaı aasında istatistiksel olaak anlamlı faklılık gözlenmemişti (=0,069). Oku-Yaza, İlköğetim, Lise, Ünivesite gulaının ST kaçınma uanlaı aasında istatistiksel olaak anlamlı faklılık gözlenmemişti (=0,065). Oku-Yaza, İlköğetim, Lise, Ünivesite gulaının STAI Duum uanlaı aasında istatistiksel olaak anlamlı faklılık gözlenmemişti (=0,061). Oku-Yaza, İlköğetim, Lise, Ünivesite gulaının STAI Süekli uanlaı aasında istatistiksel olaak anlamlı faklılık gözlenmemişti (=0,779) (Tablo 6). SOUÇ Psikososyal oblemlein temelinde mutlaka stes, özgüven eksikliği ve olumsuz düşünce vadı. Konik hasta duumunda kalaak yaşamak zounda kalan hastalaa ehabilitasyon yöntemlei etkili olacaktı. Hastalaın yeti yitimleinden mümkün olduğunca kutaı tolum içinde bağımsız yaşaması amacı güden tedavi yöntemleini Konik Böbek Yetmezliği hastalaında da uygulamasının uygun olacağı düşüncesindeyiz. Tolumsal bi eylemi geçekleştiilmesi geeken bi duumla kaşılaşmaktan kaçınma, kokma ya da bununla ilgili kaygılı beklenti, kişinin olağan günlük işleini, mesleki işlevselliğini ya da tolumsal 115

5 Göztee Tı Degisi 26(3): , 2011 yaşamını önemli ölçüde bozuyosa ya da fobisi olacağına ilişkin beligin bi sıkıntı duyuyosa böyle bi tanı koyması uygun olabili. Dolayısıyla hemodiyaliz hastalaı anksiyeteleini yenmeye çalışıken, hastanın yaşlanma ve yaşamına uygun sikososyal destek ogamlaının uygun olacağı göüşündeyiz. Böylelikle hastalaımızın yaşam kaliteleinin atmasının sağlanacağı kanaatindeyiz. KAYAKLAR 1. Dilbaz. Sosyal obi Psikiyati Dünyası 1997;1: Dilbaz. Sosyal Anksiyete Bozukluğu Tanı, Eidemiyolojisi. Klınik Ayııcı Tanı Klinik Psikiyati 2000;Ek2: Levent BA, Oğuz Ş, Aydın H. Sosyal obi: Etiyoloji, Klınik Gidiş Komobite ve Tedavisi Tükiye Klıniklei. J Int Med Sci 2006;2(12):

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(5):413-420 Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları [Families' Status of Coping with Stress who have a Handicapped Child] ÖZET AMAÇ:

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(4):315-322 Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri [Hardships Undergone

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(3):239-244 Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri [Satisfaction Level Of Inpatient in an University Hospital] ÖZET AMAÇ:

Detaylı

KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Funda KAVAK 1 Mine EKİNCİ 2 ÖZET Bu araştırma hastanede

Detaylı

Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili?

Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili? Türk Aile Hek Derg 2015;19 (2): 54-62 TAHUD 2015 Research Article doi: 10.15511/tahd.15.02054 Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili? Family medicine approach to the

Detaylı

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Perception of and Views on Gender Roles of Senior Students Enrolled at Kafkas University (Araştırma) Arş.Gör.

Detaylı

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir)

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(5):377-384 Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) [The Job Satisfaction of Physicians

Detaylı

Türkiye nin üç farklı bölgesinde ilköğretim okulu öğrencilerinde kilo fazlalığı, obezite ve boy kısalığı sıklığı

Türkiye nin üç farklı bölgesinde ilköğretim okulu öğrencilerinde kilo fazlalığı, obezite ve boy kısalığı sıklığı Araştırmalar / Researches Türkiye nin üç farklı bölgesinde ilköğretim okulu öğrencilerinde kilo fazlalığı, obezite ve boy kısalığı sıklığı Petek Genç Kayıran 1, Tolga Taymaz 2, Sinan Mahir Kayıran 1, Nihal

Detaylı

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews.

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. From the editors Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. The first article is about the knowledge that mothers with children aged 0-6 years

Detaylı

Sağlıkta Dönüşümün Sağlık Personeli Üzerine Etkisi: Aile Sağlığı Elemanı Olmak

Sağlıkta Dönüşümün Sağlık Personeli Üzerine Etkisi: Aile Sağlığı Elemanı Olmak Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013; 12(1):43-48 Sağlıkta Dönüşümün Sağlık Personeli Üzerine Etkisi: Aile Sağlığı Elemanı Olmak [The Effect of Transformatıon in Health on Health Personnel:

Detaylı

Alopesi Areata ve Aleksitimi

Alopesi Areata ve Aleksitimi Türk Psikiyatri Dergisi 2006; 17(2):101-106 Alopesi Areata ve Aleksitimi Dr. Ayça CORDAN YAZICI 1, Dr. Ayşe BAŞTERZİ 2, Dr. Şenel TOT ACAR 3, Dr. Dilek ÜSTÜNSOY 4, Dr. Güliz İKİZOĞLU 5, Dr. Deniz DEMİRSEREN

Detaylı

Gerilim ve Migren Tipi Baş Ağrılarına Eşlik Eden İslevsel Olmayan Bilişsel İçerikler ve Tutumlar

Gerilim ve Migren Tipi Baş Ağrılarına Eşlik Eden İslevsel Olmayan Bilişsel İçerikler ve Tutumlar Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2013;26:12-21 DOI: 10.5350/DAJPN2013260101 Gerilim ve Migren Tipi Baş Ağrılarına Eşlik Eden İslevsel Olmayan Bilişsel İçerikler ve Tutumlar

Detaylı

Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi

Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013; 12(1):35-42 Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi [Relationships between Using Other Substances

Detaylı

Tanzer Korkmaz, Burçin Balaban. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. Özet. DOI: 10.4274/haseki.1421

Tanzer Korkmaz, Burçin Balaban. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. Özet. DOI: 10.4274/haseki.1421 Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/haseki.1421 Ölüm Raporlarında Belirtilen Ölüm Nedenlerinin Kendi Aralarında ve ICD Kodlarıyla Uyumunun Değerlendirilmesi Consistency Assessment for the Causes

Detaylı

Sağlam çocuk polikliniğimize başvuran çocukların rutin aşı ve diğer aşıların uygulama oran ve düzeninin değerlendirilmesi

Sağlam çocuk polikliniğimize başvuran çocukların rutin aşı ve diğer aşıların uygulama oran ve düzeninin değerlendirilmesi Göztepe Tıp Dergisi 28(4):171-178, 213 doi:15222/jgoztepetrh213171 KLİNİK ARAŞTRMA SSN 13-526X Aile Hekimliği Sağlam çocuk polikliniğimize başvuran çocukların rutin aşı ve diğer aşıların uygulama oran

Detaylı

VAN İLİNDEKİ ÇOK EŞLİLİK ORANLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KESİTSEL ÇALIŞMA

VAN İLİNDEKİ ÇOK EŞLİLİK ORANLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KESİTSEL ÇALIŞMA KLİNİK ÇALIŞMA / ORIGINAL ARTICLE VAN İLİNDEKİ ÇOK EŞLİLİK ORANLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KESİTSEL ÇALIŞMA Sebahat GÜCÜK, 1 Seçil GÜNHER ARICA, 2 Zafer AKAN, 3 Vefik ARICA, 4 Servet ALKAN 5 1 Ana Çocuk

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi

Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi Yeni Tıp Dergisi 2008;25: 164-168 Orijinal makale Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi Feyza DERELİ 1, Sibel OKUR 2 1 Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu, MUĞLA

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/npa.y6628 Nöropsikiyatri Arflivi 2014; 51: 205-210 Archives of Neuropsychiatry 2014; 51: 205-210 205 Şizofreni Tanılı Hastalarda Prolaktini Yükselten

Detaylı

Evli Bireylerin Öznel İyi Olma Düzeylerinin Yordanması 1

Evli Bireylerin Öznel İyi Olma Düzeylerinin Yordanması 1 556 Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 2: 556-576 1 Nergis Canbulat 2 Zeynep Cihangir Çankaya 3 Öz Geliş Tarihi: 18.11.2014 Kabul Tarihi:15.12.2014 Bu araştırma, evlilikte problem çözme becerisi, evlilik doyumu

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 97-110

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 97-110 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 97-110 FARKLI BRANŞLARDAKİ SPORCULARIN STRES DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards. Teaching Profession

The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards. Teaching Profession www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3(1), 395-410 The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards Teaching Profession Nevzat GÜMÜŞ 1 and Tufan ÇAPAR

Detaylı

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ, Zafe ĠNGĠZ Düzce Ünivesitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, Teknik Pogamla Uzunmustafa, 81010 DÜZE. Email: etemguel@gmail.com

Detaylı

Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 751 Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri

Detaylı

Yaşlılıkla İlgili Tutumların Değerlendirilmesi: Bursa'da 254 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma

Yaşlılıkla İlgili Tutumların Değerlendirilmesi: Bursa'da 254 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma Orijinal makale Yaşlılıkla İlgili Tutumların Değerlendirilmesi: Bursa'da 254 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma Olgun GÖKTAŞ 1, Oğuz TEKİN 2, Timuçin AKKAŞ 3, Seyfettin Saim ŞENDİL 4 1 Ertuğrulgazi Aile Hekimliği

Detaylı

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 17, s. 439-468 ERGENLERDE BENLİK SAYGISI

Detaylı

YAŞLILIK DÖNEMİNDE ÖLÜM PSİKOLOJİSİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Mustafa KOÇ GİRİŞ

YAŞLILIK DÖNEMİNDE ÖLÜM PSİKOLOJİSİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Mustafa KOÇ GİRİŞ KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi () s.-4 YAŞLILIK DÖNEMİNDE ÖLÜM PSİKOLOJİSİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Mustafa KOÇ ÖZET Bu çalışma, yaşlılık döneminde ölüm duygusu ve düşüncesi ile bu duygu ve düşünceyi

Detaylı

ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ KAYGI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ÖRNEK ÇALIŞMA

ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ KAYGI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ÖRNEK ÇALIŞMA ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ KAYGI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ÖRNEK ÇALIŞMA İbrahim Alpay YILMAZ 1, Sibel DURSUN 2, Elçin GÜNGÖR GÜZELER 3, Kemal PEKTAŞ 4 ÖZET Bu araştırmanın amacı; Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Sürekli Umut Ölçeği nin Türkçe ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması 1

Sürekli Umut Ölçeği nin Türkçe ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması 1 Sürekli Umut Ölçeği nin Türkçe ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması 1 Adaptation of Dispositional Hope Scale into Turkish: Validity and reliability study Sinem Tarhan 2, Hasan Bacanlı 3 Özet

Detaylı

OTOMOBİL SÜRÜCÜLERİNİN TRAFİK VE YOL GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNE SOSYOLOJİK BAKIŞ * M.Cengiz YILDIZ ** Mehmet KARACA ***

OTOMOBİL SÜRÜCÜLERİNİN TRAFİK VE YOL GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNE SOSYOLOJİK BAKIŞ * M.Cengiz YILDIZ ** Mehmet KARACA *** OTOMOBİL SÜRÜCÜLERİNİN TRAFİK VE YOL GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNE SOSYOLOJİK BAKIŞ * M.Cengiz YILDIZ ** Mehmet KARACA *** Özet: Günümüz modern yaşamını geçmiş dönemlerden ayıran yönlerden birisi,

Detaylı

Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Müdür Kavramı ile İlgili Metaforlara İlişkin Görüşleri

Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Müdür Kavramı ile İlgili Metaforlara İlişkin Görüşleri 3 Eğitim ve Bilim Education and Science 2008, Cilt 33, Sayı 147 2008, Vol. 33, No 147 Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Müdür Kavramı ile İlgili Metaforlara İlişkin Görüşleri Students, Teachers and Administrators'

Detaylı