HEMOGLOBİNOPATİLERDE KAN BANKASI DESTEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEMOGLOBİNOPATİLERDE KAN BANKASI DESTEĞİ"

Transkript

1 TALASEMİ VE HEMGLBİNPATİLER Ankara Üniversitesi Serpil Akdağ Kan Merkezi HEMGLBİNPATİLERDE KAN BANKASI DESTEĞİ Dr. N.Nuri SLAZ Tek kaynağı insan olan, tam eş değeri henüz bulunmayan kan günümüzde vazgeçilemez pahalı bir ilaç olarak tanımlanmaktadır. Özellikle talasemi, orak hücreli anemi gibi hemoglobinopatilerde kan yaşam anlamına gelmektedir. Sürekli ve etkin bir kan transfüzyonu olmadan bu hastaların yaşamlarını sürdürmesi imkansızdır. Güvenli, yeterli ve sürekli kan transfüzyonu için gerekli kanın temini kan bankasının asli görevi olup aşağıda belirtilen temel uygulamalarla bu görev yerine getirilir; a. Gönüllü, sürekli ve yeterli sayıdaki bağışçıdan kan temin edilmesi, saklanması, taşınması b. Temin edilen kanlarda gerekli tüm mikrobiyolojik testlerin yapılması c. Temin edilen kanların gerekli tüm immünohematolojik testlerin yapılması d. Hastaların detaylı kan gruplarının tespiti, allo-immünizasyon durumlarının takibi ve tespiti e. Hastaların fenotiplerine en uygun (AB / Rh / Rh alt grup) kanların çapraz karşılaştırmaları yapılarak hastalara yönlendirilmesi f. Hastalara verilen kanlarla ilgili transfüzyon öncesi ve sonrası tüm kayıtların saklanması g. Hemovijilans çalışmalarının yapılması Ülkemizde mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimlerinde Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı olması gerekenden çok daha az yer almaktadır( 1, 2, 3 ). Bu nedenle klinikteki transfüzyon ihtiyacını tam karşılayacak kan ürününün tespitinde, teminde ve transfüzyonunda zaman zaman sorunlarla karşılaşılmaktadır. Hemoglobinopati tedavisinde bu durum yaşamsal bir öneme sahiptir. Ülkemizde 10 yıl öncesinde kadar hemoglobinopati hastaları normal eritrosit süspansiyonu temininde bile önemli sorunlar yaşarken son 10 yıldaki gelişmeler doğrultusunda katkı sıvılı (SAG-M), filtre edilmiş, ışınlanmış, AB / Rh / Rh altgrup uyumlu eritrosit süspansiyonu bulmaları günlük rutin uygulamalar haline gelmiştir. Konuyla ilgili bilimsel dernekler (Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği, Pediatrik Hematoloji Derneği, Türk Hematoloji Derneği) gönüllü yardım kuruluşları (Türk Kızılayı, Türkiye Talasemi Federasyonu) ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı nın yakın işbirliği içinde çalışması bu başarının temelini oluşturmuştur. Bu bölümde hemoglobinopati tedavisinde kan bankasının yeri hem son ürün (eritrosit, trombosit süspansiyonler, vb) hem de hizmet üreten (kan grubu, antikor taramatanımlama, antikor tarama, vb) bir birim olarak ele alınmaktadır. 109

2 Dr. Nuri SLAZ I SN ÜRÜNLER Güncel uygulamada kan ürünleri tanımı tam kandan hazırlanan tüm terapötik materyalleri yani hem kan bileşenlerini hem de plazma fraksinasyon ürünlerini içermektedir. Kan bileşeni tanımlaması ise genellikle eritrosit, lökosit, trombosit konsantreleri (kanın şekilli elemanları) ile taze donmuş plazma ve kriopresipitatı tanımlamaktadır (Şekil: 1). Tam kanın bileşenlerine ayrılması işlemi farklı yoğunluğa sahip kanın şekilli elemanlarının belirli ısılarda, hızda ve sürede santrifüj edilmesi esasına dayanmaktadır. Hazırlanan bileşenler farklı ısı ve koşullarda farklı sürelerce saklanırlar. Şekil 1. Tam kanın komponentlerine ayrılmasının şematik gösterimi I ) Tam Kan II ) Eritrosit süspansiyonu ve plazma olmak üzere iki katman elde edilir III ) Eritrositler ana torbada kalır tromb. plazma yeniden santrifüj edilir IV ) Santrifüjden sonra üstte kalan içeren plazma ayrı bir torbaya alınır, diğer torbada ise trombositler kalır. 110

3 HEMGLBİNPATİLERDE KAN BANKASI DESTEĞİ (Üçlü Kan Torbası Sistemi) Antikoagülan ve Katkı Sıvıları Alınan kanın pıhtılaşmaması ve kan hücrelerinin metabolizmalarının devamlılığı torba içerisindeki antikoagülan ve koruyucu sıvılarla sağlanır. Sitrat, sıvı içinde tri-sodyum sitrat halinde bulunur ve kalsiyum iyonu ile şelazyon yaparak koagülasyon sisteminin aktivasyonunu önler, ek olarak ortama asit özellik verir. Uygun antikoagülasyon için kan ile sitratlı sıvının belirli oranda karışması gereklidir. Genellikle her 100 ml kan için 14 ml sitratlı sıvı yeterlidir. Daha fazla kan alınması halinde torbada pıhtılar oluşurken daha az kan alındığında hastada sitrat toksikasyonu görülebilir. Koruyucu sıvılar, glukoz-dekstroz, adenin ve fosfat kombinasyonları içerirler. Bu maddeler kanın saklanması sırasında eritrosit metabolizması için gereklidir. Dekstroz, eritrosit metabolizması sırasında enerji kaynağı olarak kullanılır. Kan hücrelerinin canlılığı için ATP düzeyinin ve oksijen taşıma kapasitesinin devamlılığı belli oranda tutulmalıdır. Bu amaçla koruyucu sıvı içerisine konulan adenin sonunda ATP sentezini, fosfat ise 2,3-DPG düzeyini artırır. Kanın saklama süresini artırmak için değişik koruyucu sıvı kombinasyonları denenmiştir. Türkiye de en çok kullanılan antikoagülan sıvı CPDA (Citrate-Phosphate- Dextrose-Adenine) dir. Buna ek olarak ACD (Acid-Citrate-Dextrose) özellikle aferez uygulamaları sırasında kullanılmaktadır. Ülkemizde kullanılan belli başlı koruyucu sıvılar ise SAG-M (Saline -sodyum klorür, Adenine, Glikoz, Mannitol) ve ADSL dür. Kullanılan 111

4 Dr. Nuri SLAZ antikoagulan ve koruyucu sıvıların özelliklerine göre kanın saklanma süresi uzar. Buna göre kanın 1-6 C de saklama süresi ACD ve CPD sıvılarında 21 gün, CPDA ile 35 gün, SAG-M ilaveli ortamda 42, ADSL ilaveli ortamda 47 gündür. Tam Kan Donörden alındıktan sonra hiçbir işlem uygulanmadan 63 ml antikoagülan içinde saklanan 450 ml (± % 10) kana denir. Tam kan eritrositler, plazma proteinleri, pıhtılaşma faktörleri içerir. Bu ürünün hematokriti ortalama % kadardır ve bağışçının hematokritine bağlı olarak değişebilir. Tam kanın yaklaşık olarak 200 ml si eritrosit, 250 ml si plazmadan oluşur. +4 C de 48 saat saklanan tam kanda trombositler tamamen fonksiyonlarını kaybederler. Faktör V beş gün boyunca aktivitesini sürdürür; beşinci günde % 80, 14. günde ise % 50 aktiftir. Faktör VIII seviyesi 1-2 gün içinde normalin % 50 sine, beş gün sonra ise normalin % 30 una iner. Her geçen gün azalan Faktör XI 7. gün normalin % 20 si kadardır. Tam kanın içindeki lökositler de bir süre sonra canlılığını yitirirler. Günümüzde tam kan çok ender kullanılmakta, temel olarak diğer kan ürünlerinin elde edildiği kaynak materyal (ham madde) olarak kabul edilmektedir. Eritrosit Süspansiyonu Eritrosit süspansiyonu; tam kanın plazmasının tamama yakını ayrıştırılarak elde edilir. Bunun için tam kanın alındığı torbaya bağlı ikinci bir boş torba olmalıdır. Önce tam kan torbası santrifüj edilerek eritrosit ve plazması ayrılır, üstte kalan trombositten zengin plazma yandaş torbaya aktarılır. İlk torbada sadece eritrosit süspansiyonu kalır. Yandaş torbaya plazma aktarılırken yaklaşık 10 ml kadar plazma eritrosit süspansiyonu içinde kalır. Bu şekilde hazırlanan bir ünite eritrosit süspansiyonu yaklaşık 200 ml eritrosit içerir. Hematokriti %70-80 kadardır. Eritrosit süspansiyonu CPDA solüsyonunda hazırlanmış ise +4 C de 35 gün saklanabilir. Eritrositler üzerine katkı (besleme) sıvısı da eklenebilir. Bu durumda katkı sıvısının tipine göre saklanma süresi +4 C de güne kadar uzar. Katkı sıvısı içeren eritrosit süspansiyonlarının hematokriti %55 civarındadır. Saklanan kanda (banka kanı) bazı değişiklikler olmaktadır. CPDA içeren torbalarda birinci günde plazma potasyumu ortalama 5.1 meq/l, 35. günde ortalama 78.5 meq/l dir. Böbrek fonksiyonu normal bir kişi bunu tolere edebilirken böbrek fonksiyonu bozuk olanlar veya yenidoğanlar bu düzeydeki potasyumu tolere edemeyebilir. Banka kanında hemoliz saklama süresiyle orantılı olarak artar. Serbest hemoglobin birinci günde ortalama 78 mg/l iken 35. günde ortalama 658 mg/l dir. Bazı klinik durumlarda transfüzyon için saklama süresi daha kısa olan kan ürünü tercih edilmelidir. Özellikle yenidoğan ve hemoglobinopati hastalarına verilecek eritrosit süspansiyonlarının 7 günlükten taze olması önerilmektedir. Lökositten Fakir Eritrosit Süspansiyonu Sık karşılaşılan transfüzyon komplikasyonlarının bir çoğunun temel etmeni olarak karşımıza lökositler ve lökosit yıkım ürünlerinden olan sitokinler çıkmaktadır. Bu gerçekten yola çıkılarak yapılacak transfüzyonlarda bu etmenlerin bulunmaması istenmektedir. Lökositleri ortamdan uzaklaştırmak için geçmişten günümüze bir çok yöntem uygulanmıştır. 112

5 HEMGLBİNPATİLERDE KAN BANKASI DESTEĞİ Sırası ile bunlar; a. Yıkama b. Dondurma çözme yıkama c. Filtrasyon (depolama öncesi hasta başı) şeklinde sıralanabilir. a)yıkanmış eritrosit süspansiyonu: Devamlı akım hücre yıkama cihazları ile veya manuel olarak hazırlanabilir. Manuel yıkama işleminde transfer torbaları kullanılır. Eritrosit süspansiyonu, soğutmalı santrifüjde serum fizyolojikle veya normal santrifüjde +5 C deki serum fizyolojikle 3000 devirde 15 dakika santrifüj edilir. Bu uygulama ile lökositlerin %70-80 i ile birlikte trombositler ve plazma proteinleri de ortamdan uzaklaştırılmış olur. İşlem sırasında eritrositlerin %10-20 si yıkılabilir. Açık sistemlerle hazırlandığından yıkanmış eritrosit süspansiyonları 24 saat içinde kullanılmalıdır. Aksi halde kontaminasyon riski olacağından bu süre sonunda imha edilmelidir. Kullanım süresi kısa olan bu tür ürünlerin transfüzyondan hemen önce hazırlanması önerilmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı modern transfüzyon tıbbı uygulamalarında sadece plazmanın tamamen ayrılması gereken durumlarda (IgA yetmezliği olanlarda, ileri derecede böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda, kan grubu uyuşmazlığı olan kemik iliği alıcılarında, vb) kullanılmaktadır. Lökosit arındırmak amacıyla kullanılmamaktadır. b)dondurulmuş eritrosit süspansiyonu: Eritrositlerin dondurularak saklanmasında kriyoprotektif sıvı (hücre donarken içinde kristalleşmeyi önleyen koruyucu sıvı) olarak en sık kullanılan ajan gliseroldür. Eritrositler bağışçıdan alındıktan en fazla 6 gün içinde ( ) C de dondurulur. Kullanılmak istendiğinde çözülür, degliserolize edilir ve transfüzyona hazır hale getirilir. Bu ürün bir dereceye kadar lökositten fakir ve nispeten plazmasızdır. Saklama süresi ortalama 10 yıldır. Literatürde 21 yıl saklandıktan sonra transfüze edilmiş eritrosit süspansiyonları vardır. Avantajlarının yanında dondurulmuş eritrosit süspansiyonlarının dezavantajlarının olduğu da unutulmamalıdır. Hazırlanması pahalı ve zahmetlidir. Transfüzyondan önce çözülmesi ve degliserolize edilmesi gerektiğinden zaman alıcıdır acil durumlarda kullanışlı değildir. Çözüldükten sonra 24 saat içinde kullanılmalıdır. İşlemler sırasında eritrosit yıkımı görülebilir. c) Filtre edilmiş eritrosit süspansiyonu: Eritrosit süspansiyonundaki lökositleri ortamdan uzaklaştırmanın en etkili yolu lökosit filtreleri kullanmaktır. Gelişmiş üçüncü jenerasyon filtrelerle kan ürününü %99.99 oranında lökositten arındırmak mümkündür. Bu filtreler hasta başında veya kan merkezinde kullanılır. Ürün içindeki lökosit sayısı febril non-hemolitik transfüzyon reaksiyonlarından korunmak için 5x108 den, alloimmünizasyon ve sitomegalovirüs enfeksiyonu geçişini önlemek için 5x106 6 dan az olmalıdır. Saklama sırasında lökositlerin yıkılması sonucunda sitokinler açığa çıkmakta ve lökosit varlığında ortaya çıkan komplikasyonlar görülebilmektedir. Bu nedenle güncel Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbında lökositlerin 113

6 Dr. Nuri SLAZ olabildiğince erken yani depolama öncesinde filtre edilmesi önerilmektedir yılında başta İngiltere, Fransa, Portekiz ve Baltık ülkeleri olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinde universal lökodeplesyon uygulamasına gidildi. Burada amaç prionlara (Deli Dana Hastalığı) karşı korunmaktı ve bu amaçla in line (kan alma hortumunda) lökosit filtrasyonu uygulamaya konuldu. d) Işınlanmış Kan ve Kan Bileşeni : Graft versus Host Hastalığı (GVHD) transfüzyona bağlı komplikasyonlar arasında seyrek görülen ancak yüksek mortalitesi nedeni ile çok önemsenen bir durumdur. Çok sayıda, sık, sürekli, vb transfüzyon alacak hastalar ile yakın akrabasından kan alacak hastalar öncelikli olmak üzere ışınlama endikasyonları içinde olan transfüzyonların 25 Gray ile ışınlanması gerekmektedir.işınlama işlemi cis veya kobalt ışın kaynağı ile yapılabilmektedir. Işınlama kesinlikle lenfositlerin yok edilmesi için yapılmaktadır hiçbir şekilde virüs inaktive edici etkisi yoktur. Işınlama genellikle hücresel kan komponentleri için uygulanmaktaysa da literatürde TDP yi de ışınlayan çalışmalar bulunmaktadır. Işınlamayı takiben hücresel kan komponentlerinin ömürlerinde bir miktar kısalma olabileceği bildirildiği için ışınlamanın transfüzyona en yakın zamanda yapılması önemle üzerinde durulan bir konudur. Trombosit Süspansiyonu Trombosit süspansiyonları hazırlanışları ve hacimleri açısından 2 alt başlıkta ele alınmaktadır. Random donör trombosit süspansiyonu ve aferez trombosit süspansiyonu. Random trombosit süspansiyonu için üçlü kan torbası kullanılmak zorundadır. Ana torbaya alınan tam kan 8 saat içinde santrifüj edilerek trombositten zengin plazma ve eritrositler ayrıştırılır. Trombositten zengin plazma süratle tekrar santrifüj edilir. Trombositten fakir plazma diğer torbaya aktarılırken torba cidarına yapışan trombosit pelleti ml. otolog plazma süspansiyon haline getirilir. Bu yolla hazırlanan trombosit süspansiyonu 5 x 1010 trombosit içerir. Transfüzyondan önce bu süspansiyonların yaklaşık 6 ünitesi (yetişkinler için) bir terapötik doz olarak havuzlanır. Aferez trombosit süspansiyonu (tek bağışçı trombosit süspansiyonu) ise özel aferez cihazları aracılığı ile elde edilir. Bu yöntemde bağışçıdan alınan tam kan aferez cihazında anında komponentlerine ayrılmakta, trombositler ürün torbasına toplanırken diğer kan komponentleri bağışçıya geri verilmektedir. Bu yöntemle tek bir bağışçıdan Yaklaşık ml hacim içinde 3,5 x 1011 trombosit toplanabilmektedir li yılların ortasında Amerika Birleşik Devletlerinde kullanılmaya başlanan bu yöntem 1980 li yılların başında ülkemize gelmiş, 1990 lı yılların başından itibaren hızlı bir gelişme göstermiştir. Günümüzde Türkiye de yılda civarında aferez trombositi elde edildiği düşünülmektedir. Aferez trombosit süspansiyonun avantajları; random trombosit süspansiyonuna göre daha az lökosit içermesi, daha az sayıda donör gerektirdiğinden transfüzyonla bulaşan enfeksiyon olasılığının azalması, bakteriyel kontaminasyon riskinin daha düşük olması, yeterli miktarda konsantre ürün elde edilebilmesi (HLA uyumlu, CMV negatif trombosit gibi), febril non-hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının azaltılması ve/veya önlenmesi olarak söylenebilir. 114

7 HEMGLBİNPATİLERDE KAN BANKASI DESTEĞİ Trombosit süspansiyonu hazırlandıktan sonra iki yöntemle saklanır. En sık kullanılan yöntem, C de (oda ısısında) beş gün boyunca ikinci kuşak gaz geçirgen torbalarda özel cihazlarla (ajitatör) sürekli ajitasyondur. Bu yöntemle saklanan trombositler beşinci günün sonunda %20-25 oranında canlılığını kaybederler. İkinci yöntem dondurarak saklamadır. Bunun için kriyoprotektif olarak DMS (dimetilsulfoksit) kullanılır. Hızlı eritmeden sonra trombositlerin canlılık oranı %50 ye düşer. Pahalı ve etkinliği az olan bir yöntemdir. Trombosit bağışçılarının tam kan bağışçılarından ayrı olarak son 72 saat içerisinde aspirin ve proksikam (Felden) almamış olması gerekir. Aferez donörleri en erken 48 saat ara ile, bir haftada en fazla 2, yılda en fazla kez cihaza bağlanabilir. Aferez araları kademeli olarak yıl içine dağıtılmalıdır. Aferez trombosit bağışçılarında aferez öncesi trombosit sayısı en az /mm3 olmalıdır. Birden çok aferez trombositi veren bağışçıları yeni bir bağış için cihaza bağlamadan önce rutin testlerin dışında total protein ve albumin değerlerine de bakılması gerekir. Lökosit Süspansiyonu Nötrofillerin intravasküler alandaki yarı ömürleri sadece 4-10 saattir. Aferez cihazıyla bağışçıdan alınan kan yoğunluk farklılığına göre üç tabakaya ayrılır. Lökositleri içeren tabaka süspansiyon oluşturmak üzere alınır, eritrosit ve plazma bağışçıya geri verilir. Bu yolla sağlıklı bağışçılardan yeterli hücre toplanmasını a. genç eritrositler ve lenfositlerle granülositlerin dansitelerinin yakınlığı b. dolaşımdaki granülosit sayısının azlığı engeller. Lökosit aralığı HES (hidroksietil starch) gibi bazı solüsyonlarla daraltılarak ürün konsantre hale getirilir. Ek olarak bağışçı granülosit sayısı işlem öncesi kullanılan bazı ilaçlarla artırılır. Granülositleri kemik iliğinden mobilize ederek dolaşıma geçmelerini sağlayan bu ilaçlar prednison ve benzeri glukokortikoidler ile granülosit koloni stimülan Faktör dür (G-CSF). ral veya iv infüzyonla lökoferezden önce verilmektedir. Glukokortikoidden sonra ürün konsantrasyonu % oranında artar. Bu yolla bir lökoferezle 1.5-3x1010granülosit elde edilir. Taze Donmuş Plazma Tam kanın torbaya alındıktan sonra +2-6C de ısıda en geç 6-8 saat içinde santrifüj edilmesi gereklidir. Şekilli elementlerin santrifüj ile ayrılmasından sonra dondurulan kısıma taze donmuş plazma (TDP) denir. İçerisinde bütün koagülasyon faktörleri (FV, FVIII, FIX, fibrinojen, vd), plazma proteinleri (albümin ve globulin), elektrolitler ve su bulunur. Hazırlanan plazmada artık hücre miktarlarının eritrosit 6x109/L, lökosit 0.1x109/L ve trombosit 50x109/L olması gerekmektedir. Bu sayımlar dondurma işleminden önce yapılmalıdır. Dondurma şok şeklinde veya kuru buz ile yapılır. TDP nakilleri sırasında saklama ısıları aynen korunmalıdır. TDP kullanılacağı zaman 37C de çözülür ve 6 saat içinde kullanılır. 115

8 Dr. Nuri SLAZ Günümüzde TDP nin klinik kullanımı çok sınırlıdır. TDP günümüzde aynı tam kanda olduğu gibi önemli bir ham madde olarak kabul görmektedir. TDP den elde edilen plazma ürünleri ise (F VIII, F IX, albumin, IVIg, vb) çağdaş tıpta yaygın klinik kullanıma sahiptir. Kriyopresipitat Tam kandan elde edilen kriyopresipitat en azından 80 ünite Faktör VIII, 200 mg fibrinojen, orjinalinin ortalama %50 si oranında von Willebrand Faktör (vwf) ve yaklaşık %25 i kadar Faktör XIII içerir. Bir ünite TDP 1-6C de yavaş olarak (bir gece boyunca) eritilir. Santrifüj sonucunda supernatan atılır, kalan cc plazma ile birlikte torbaya yapışık peltemsi kısma kriyopresipitat denir. Hemen dondurulur, saklama süresi TDP nin üzerindeki son kullanma tarihine kadardır. İlk 8 saat içerisinde faktör kaybını ve kontaminasyonu önlemek için plazma çözücülerde 37 C de çözülür ve altı saat içinde kullanılır. Pediatrik Torba Kullanımı Pediatride küçük hacimde transfüzyon yapılması gerektiğinde görülen en önemli yanlış uygulama ihtiyaç duyulan hacimde kan/kan komponentinin enjektörle torbadan çekilmesi geri kalan kısmın bir sonraki transfüzyon için saklanmasıdır. Bu durumda kapalı sistem bozulmuş ve kontaminasyon riski ortaya çıkmıştır. Bu uygulamayı takip eden transfüzyonlarda hastada post transfüzyonel sepsis tablosu görülme riski de artmış olacaktır. Bu durumun önlenmesi için yapılması gereken pediatrik torbalar ve steril bağlantı cihazı kullanılarak kan/kan komponentlerinin küçük hacimlere bölünmesidir. Ülkemizde ana torbası tam kan almaya uygun (antikoagulan olarak CPD içeren) ve bu ana torbaya hortumlarla bağlanmış her biri yaklaşık 150 ml hacminde 3 yandaş torba bulunan pediatrik torba mevcuttur. Bu torba kullanılarak değişik ürünler hazırlamak mümkündür; a)tam kan - eritrosit süspansiyonu : Ana torba içine alınan 450 ml ± %10 hacmindeki tam kan 63 ml hacmindeki antikoagulan ile birleşerek yaklaşık 520 ml toplam hacme ulaşır. Hiçbir ek malzeme gerekmeden bu hacim kapalı sistem halinde 4 eşit hacme ayrılabilir. Tam kan farklı hacimlerde kapalı sistemde bölünmek istenirse hassas terazi aracılığı ile bu da mümkündür. Eritrosit süspansiyonu ek malzeme kullanılmadan küçük hacimlere ayrılacak ise bu durumda ana torbaya tam kan alındıktan sonra santrifüj ile eritrosit ve plazma komponentleri ayrıştırılır, plazma yandaş torbalardan birine aktarılır (yaklaşık 150 ml) geri kalan hacim 3 eşit veya farklı hacme kapalı sistem bozulmadan ayrıştırılabilir. Mevcut eritrosit süspansiyonu veya tam kan küçük hacimlere ayrılacak ise mutlaka steril bağlantı cihazı kullanılmalıdır aksi taktirde ayrılan kan/eritrosit süspansiyonu 24 saat den daha uzun bir süre sonra hastaya verildiğinde septik komplikasyonlara neden olabilecektir. 116

9 HEMGLBİNPATİLERDE KAN BANKASI DESTEĞİ (Pediatrik Kan Torbası Sistemi) b)trombosit süspansiyonu : Çeşitli nedenlerle aferez trombosit süspansiyonu hazırlanmış pediatrik bir hastaya düşük volümde trombosit süspansiyonu verilecek ise steril bağlantı cihazı ve çoklu kan torbası (5 günlük trombosit saklama torbası, çiftli kan torbasının boş torbası) kullanılarak yaklaşık 220 ml hacmindeki aferez trombositi istenilen hacimde küçük parçalara ayrılabilir. Ancak bu uygulama yapılırken hastaya verilecek hacim ile birlikte sette kalacak hacimde göz önüne alınarak ana torbadan alınacak hacim belirlenmelidir. II HİZMETLER Kan grup tayini, çapraz karşılşatırma, antikor tarama ve tanımlama kan bankalarında hemoglobinopati hastalarına verilen belli başlı hizmetlerdir. Esası antijen ve antikor birleşmesi sonucu ortaya çıkan hemaglütinasyon olan bu hizmetlerin ülkemizde üretilmesi ve üretim şekilleri ile ilgili belli bir standart olmadığından hemoglobinopati hastaları bu hizmetleri farklı kalite ve güvenirlilik düzeylerinde alabilmektedir. a) Kan Grup Tayini: Slayt (lam-lamel), tüp ve mikrotüp (kart) yöntemi ile yapılmaktadır. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan fayans ile kan grup tayini hiçbir bilimsel kaynakta yer almamakta olup sıkça yanlış sonuçlara neden olmaktadır. Bu yolla hemoglobinopati hastalarına hizmet verilmesi kesinlikle yanlış bir uygulama olup ortaya çıkacak sorunlarda sadece tıbbi değil aynı zamanda yasal olarak da sorumluluk doğmaktadır. Ülkemizde kan grup tayininde yaşanan bir diğer sorun ise birçok merkezde AB kan gruplama yapılırken sadece forward gruplamanın yapılması reverse gruplamanın yapılmaması ve Rh negatif kan gruplarında zayıf D testinin uygulanmamasıdır. ysa bu uygulamalar hemoglobinopati hastaları gibi yaşamları boyunca kan transfüzyonuna ihtiyaç duyan hastalar için bu uygulamalar yaşamsal öneme sahiptir. 117

10 Dr. Nuri SLAZ Yurt dışında olduğu gibi ülkemizde de yapılan çalışmalar bu konunun önemi açıkça ortaya koymaktadır( 6). b) Çapraz Karşılaştırma: Tam kan, eritrosit transfüzyonu öncesinde hasta ile verilecek eritrositlerin uyumunu gösterir bir testtir. Transfüzyon öncesi son güvenlik test noktası olması sebebi ile çok önemlidir. Tüp, mikrotüp (kart) yöntemleri ile standart uygulama prensipleri doğrultusunda yapılmalıdır. 1 damla hasta kanı ve 1 damla torba kanının fayans üzerinde karıştırılması kesinlikle bir çapraz karşılaştırma yöntemi olmayıp bu yöntem kullanılarak yapılan transfüzyonlarda ciddi sorunlar görülebilmektedir. Ülkemizde yaygın görülen bu durum hemoglobinopati hastaları için ayrı bir önem ifade etmektedir. c) Antikor Tarama-Tanımlama: Hemoglobinopati hastaları gibi sürekli kan transfüzyonu alan hastalarda donör kaynağının genişliğine, kan grup uygunluk düzeyine göre belirlenecek aralıklarla veya çapraz karşılaştırma sorunları ile karşılaşıldığında antikor taramasının (gerektiğinde tanımlamasının) yapılması gerekmektedir. Antikor tarama ve tanımlaması özel deneyim gerektiren bir uygulama olup bu konuda eğitilmiş ve deneyim kazanmış personel tarafından yapılması önerilmektedir. Bu testler çapraz karşılaştırmada olduğu gibi tüp veya mikrotüp (kart) yöntemleri ile standart uygulama prensiplerine uygun olarak yapılmalıdır. KAYNAKLAR 1) Rossi U, Bar Shany S: Hoe to learn Transfusion Medicine. Proceedings of thr Sessions Jointly organised by the European School of Transfusion Medicine (ESTM) the Israel Society of Hematology and Blood Transfusion and the Mediterranean Blood Club-Jerusalem, 13th May ) S. Kemahlı: Mezuniyet Öncesi Transfüzyon Tıbbı Eğitimi. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (III) Antalya, 31 Ekim 5 Kasım S: ) S. Kemahlı: Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitimi Ulusal Politikası Nasıl lmalıdır? Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (III) Antalya, Nisan S: ) Technical Manual 17. Edition; Bethesda, MD: AABB Press, ) Pediatride Kan ve Kan Ürünleri Kullanımı; Çocuk Hastalıkları Araştırma Vakfı, ) A.Kavaz, ark: Talasemili Hastalarda Eritrosit Transfüzyonuna Bağlı Alloimmünüzasyondan Korunma (poster). Pediatrik Hematoloji Kongresi İstanbul

11 HEMGLBİNPATİLERDE KAN BANKASI DESTEĞİ EKLER : 1)Kan / Kan Komponent Tanımları, Saklama ve Taşıma Koşulları Kan / Komponent Tanımı İçeriği Yaklaşık Hacim Saklama Koşulu Kullanım Süresi Endikasyon ve sınırlamalar Tam Kan Hct % ml 4-8 C o 35 gün Kan değişimi,masif kanama Eritrosit Süsp. Hct % ml 4-8 C o 35 gün Hb yükseltmek Eritrosit Hct % ml 4-8 C o 42 gün Süsp.SAG-M Eritrosit Süsp. (Filtre edilmiş) <5x10 6 lök. içerir 225 ml 4-8 C o 35 gün Lök. arındırılmış transfüzyon Eritrosit Süsp. (Yıkanmış) Trombosit Süsp. (Random) Trombosit Süsp. (Aferez) Trombosit Süsp. (Filtre edilmiş) Granülosit Süsp. (Aferez) Kriyopresipitat Taze Donmuş Plazma Hct % ml 4-8 C o 24 saat IgA eksikliği ve AB uygunsuz kemik iliği transpl. olanlarda Tromb.>5.5x C o 5 gün Trombosit ml yükseltmek Tromb.>3x C o 5 gün Trombosit ml yükseltmek < 5x ml C o 5 gün Lök. arındırılmış >5x10 8 tromb. >1x10 10 PMN/ünit Fibr., FVIII, FXIII, vwf Plz., tüm koag. faktörleri transfüzyon 220 ml 4-8 C o 24 saat Grasnülosit işlev bozuklukları, ağır granülositopeni 15 ml <-18 C o 1 yıl Hemofili A, vw Hast, F XIII eks., fibrinojen eksikliği 220 ml <-18 C o Kısaltmalar: Plz.: Plazma Erit.: Eritrosit Lök.: Lökosit Tromb.: Trombosit Lenf.: Lenfosit Fibr.: Fibrinojen : Az, azaltılmış Hct: Hematokrit PMN: Polimorf nüveli SAG-M: Serum fizyolojik(saline), Adenin, Glukoz, Mannitol (eritr. besleme sıvısı) 2)AB Grup Uygun Kan ve Kan Komponent Seçimi Kan / Kan Komponenti Eritrosit Süspansiyonu Taze Donmuş Plazma Hasta AB Kan Grubu A B AB A B AB Öncelikli AB Kan Grubu A B AB A B AB Alternatif AB Kan Grubu YK A, B, A, B, AB AB AB 119

12 Dr. Nuri SLAZ 3) Kan Hacmi Hesaplamaları (Formüller) : Kan Hacmi (pediatrik) : Preterm yenidoğan = 100 ml / kg, term yenidoğan = 85 ml / kg, > 1 ay = 75 ml / kg Kan Hacmi (erişkin) : 70 ml / kg Plazma Hacmi (pediatrik / erişkin) : Kan hacmi x (1 Hct) Eritrosit transfüzyon hesaplaması : Gerekli ES sayısı = Kan hacmi x hedeflenen Hct artışı : ES torba Hct değeri 120

Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli

Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli Dr.Gülhayat KOÇ KIZANLIK Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi,Đstanbul 1 AMAÇ Yararlı, güvenli ve etkili komponentin hazırlanması 2 KOMPONENT

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Turan EGE AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

Dr. Hülya Bilgen Medipol Mega Hastaneler Kompleksi

Dr. Hülya Bilgen Medipol Mega Hastaneler Kompleksi Dr. Hülya Bilgen Medipol Mega Hastaneler Kompleksi Dr. Tülay Karaağaç Akyol Hacettepe Üniversitesi Kök Hücre Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (PEDİ-STEM) Hacettepe Üniversitesi Kan Merkezi ve Aferez

Detaylı

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 SUNUM PLANI KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN HAZIRLANMASI KAN TRANSFÜZYONU ENDİKASYONLARI KAN TRANFÜZYONU KOMPLİKASYONLARI -ERKEN/GEÇ -İMMUNOLOJİK/NON-İMMUNOLOJİK

Detaylı

DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1997 / SAYI: 4. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneğini Kutlarken

DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1997 / SAYI: 4. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneğini Kutlarken DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1997 / SAYI: 4 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneğini Kutlarken Prof.Dr. Yücel Tangün Türk Hematoloji Derneği Başkanı Kurulduğundan bu yana aralıksız

Detaylı

Transfüzyon ve Kan Komponentleri #

Transfüzyon ve Kan Komponentleri # Transfüzyon ve Kan Komponentleri # Önder ARSLAN* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbn-i Sina Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı, Kan Bankası ve Aferez Ünitesi, ANKARA # Blood Transfusion Therapy, AABB

Detaylı

DAMLA. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni

DAMLA. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1996/ SAYI 3 HIV/ AIDS ve Kan Transfüzyonu Prof. Dr. Enver Tali Çetin AIDS Savaşım Derneği Başkanı Ülkemizde Sağlık Bakanlığının ve Hükümet dışı

Detaylı

Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni NİSAN 1998 / SAYI: 19 KAN MERKEZLERİMİZİ TANIYALIM

Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni NİSAN 1998 / SAYI: 19 KAN MERKEZLERİMİZİ TANIYALIM Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni NİSAN 1998 / SAYI: 19 KAN MERKEZLERİMİZİ TANIYALIM Dokuz Eylül Üniversitesi Kan Merkezi Yrd. Doç. Dr. Fatih Demirkan 1985 yılında kurulan Dokuz Eylül

Detaylı

Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1998 / SAYI 16 FSUNİ

Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1998 / SAYI 16 FSUNİ Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1998 / SAYI 16 FSUNİ Sevgili Kan Merkezciler, Bundan tam bir yıl önce 17-21 Mart 1997 de Adana-Mersin de Kan Merkezleri ve Transfüzyon Kursu nun

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

Transfüzyon Endikasyon ve Reaksiyonları. Dr. S. Sami KARTI Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Transfüzyon Endikasyon ve Reaksiyonları. Dr. S. Sami KARTI Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Transfüzyon Endikasyon ve Reaksiyonları Dr. S. Sami KARTI Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı TRANSFÜZYON ENDİKASYONLARI TRANSFÜZYON NEDEN YAPILIR? 1. Kan hacmini sağlamak 2. Dokulara

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ

ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ 2009 Kapak Tasarım: Begül KARADERE Türk Kızılayı tarafından 2600 adet bastırılmıştır. Ücretsizdir. Basım Yeri Matsa Basımevi İvedik Org San. Matbaacılar Sitesi 558. Sokak

Detaylı

ANESTEZĠ VE REANĠMASYON

ANESTEZĠ VE REANĠMASYON T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ANESTEZĠ VE REANĠMASYON KAN VE KAN ÜRÜNLERĠ TRANSFÜZYONU 723H00104 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL

damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL Merhaba! İletişimin başlangıcı merhaba ise, günümüzdeki son noktası da İNTERNET tir. 1960 lı

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu AMAÇ Kanama sonrası dolaşımdaki kan volümünün düzenlenmesi, ameliyat öncesi ve sonrası kan volümünün, kronik kan hastalıkları nedeniyle azalan hemoglobin düzeyinin düzenlenmesi,

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ TRF.PR.01 11.04.2012 20.12.2013 02 1/33 1. AMAÇ Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan korumak; Kanı alacak hastaları enfeksiyon bulaşı veya bağışçının kullandığı

Detaylı

Tranfüzyonda temel kurallar

Tranfüzyonda temel kurallar Derleme Review 19 Özet Basic transfusion management in children Gül Nihal Özdemir, Hilmi Apak stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Çocuk Hematoloji Bilim

Detaylı

Transfüzyon Endikasyonları

Transfüzyon Endikasyonları Transfüzyon Endikasyonları Dr Cafer Adıgüzel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD.- Hematoloji BD Tam Kan Eritrosit Trombositten zengin plazma Lökosit TDP Trombosit Kriopresipitat Sıvı

Detaylı

HEMATOLOJİ LABORATUARI

HEMATOLOJİ LABORATUARI 2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HEMATOLOJİ LABORATUARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr. Selime AYAZ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber Türkiye Yüksek

Detaylı

Geleceğin Kan BağıĢçılarının Kazanımı için Teknik Destek

Geleceğin Kan BağıĢçılarının Kazanımı için Teknik Destek Geleceğin Kan BağıĢçılarının Kazanımı için Teknik Destek Faaliyet 2. 6 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELĠ BĠLGĠLENDĠRME SEMĠNERĠ (OKUMA MATERYALLERĠ) Prof Dr Ġdil Yenicesu Dr Deniz Yuce Kan BağıĢı Uzmanı

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ TEST REHBERİ MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ

TRANSFÜZYON MERKEZİ TEST REHBERİ MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ SAYFA NO 1/36 MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ Zorunlu Testlerde Genel Yaklaşım Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış test kitleri kullanılmalıdır. Mikrobiyolojik tarama testleri, miyar ve kit üreten firma

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 14 STANDART: 01 DOKÜMAN: 01.07.2011 20.05.2013-02 TRF-PR-01 Transfüzyon merkezi; Acil

Detaylı

TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE İMMÜNOHEMATOLOJİK SORUNLAR

TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE İMMÜNOHEMATOLOJİK SORUNLAR TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLER TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE İMMÜNOHEMATOLOJİK SORUNLAR Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı ikaradogan@med.akdeniz.edu.tr Prof. Dr. İhsan Karadoğan

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Transfüzyonun Tarihçesi

Transfüzyonun Tarihçesi Kan Transfüzyonu Transfüzyonun Tarihçesi Bilinen ilk kan transfüzyonu 300 yıl kadar önce Jean Baptiste Denis ve Emmeres tarafından koyundan insana yapıldı.1900 yılında Landstainer ve arkadaşları kan grubu

Detaylı

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni KASIM 1997 / SAYI: 14. Kan Transfüzyonu ve Toksoplazmoz

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni KASIM 1997 / SAYI: 14. Kan Transfüzyonu ve Toksoplazmoz Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni KASIM 1997 / SAYI: 14 Kan Transfüzyonu ve Toksoplazmoz Prof.Dr. Okan Töre Toksoplazmoz, Toxoplasma gondii nin neden olduğu ekstraeritrositik bir enfeksiyondur.

Detaylı

(İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI)

(İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI) KLORLAMA REHBERİ (İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI) Uzm. Dr. Recai OĞUR Doç. Dr. Ömer Faruk TEKBAŞ Prof. Dr. Metin HASDE Gülhane Askeri Tıp Akademisi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Ankara 2004 İÇİNDEKİLER

Detaylı