Erasmus+ ta Yükseköğretim Destekleri. ERCAN LAÇİN Türkiye Ulusal Ajansı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Erasmus+ ta Yükseköğretim Destekleri. ERCAN LAÇİN Türkiye Ulusal Ajansı"

Transkript

1 Erasmus+ ta Yükseköğretim Destekleri ERCAN LAÇİN Türkiye Ulusal Ajansı

2 Küresel bir Üniversite Nasıl Olur? 1. Önemli olan bir marka olmaktır. Küresel bir marka. Japonya için İngiltere de sadece iki üniversite var: Oxford ve Cambridge. 2. Tüm üniversite içinde mükemmelik gerekir. Fakülte, yönetim, idare, liderlik gibi her alanda mükemmellik gerekir. 3. Öğrencileri küresel dünya için hazırlamak gerekir. 4. Üniversitenin bazı bölümlerinin mutlaka araştırma odaklı olması gerekir. Uluslararası bağlantılı projelerde yer almak gerekir. Ayrıca disiplinlerarası ve toplumu ilgilendiren konularda projeler geliştirilmelidir. 5. Tüm dünyadan öğrencileri olmak gerekir. Çok farklı altyapısı ve kültürleri olan öğrencilerin üniversiteye kazandıracağı somut bakış açıları olacaktır. 6. Uluslararası akademik personelinin olması gerekir 7. Üniversitede ders veren çok farklı ülkelerden akademik personel bulunmalıdır 8. Üniversitenizin dünyanın önde gelen şirket veya kurum ve kuruluşlar ile temasları olması gerekir (örneğin Birleşmiş Milletler, UNESCO) 9. Dünyaca tanınmış şirketlere iş yapmak gerekir, akademik personelin veya mezunların bu tür şirketlerde iş bulabilmesi gerekir 10. Her gün kaç tane ziyaretçiniz gelir, ne kadar sıklıkla ve nerelerden? Artık üniversiteler ziyaret edilecek kadar değer addedmeli ve mutlaka ziyaretçi akınına uğramalıdır. Prof Eric Thomas, Rektör, University of Bristol, UK

3 ERASMUS+ AE1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği AE2- İyi Uygulamaların Paylaşımı ve Yenilik İçin İşbirliği AE3- Politika Reformlarına Destek Spor Eğitim ve Gençlik Alanındaki Hareketlilik Projeleri ÜST BAŞLIK Geniş Katılımlı Avrupa Gönüllü Hizmeti Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları ARA BAŞLIK Organizasyonları Structured Dialogue: Meetings between young people and decisionmakers in the field of youth Müşterek Ortaklıklar Kar Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Organizasyonları Ortak Master Derecesi Sektörel Beceri Ortaklıkları Master Öğrencisi Kredi Garantisi Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme

4 ERASMUS+ Ana Eylem 1. : Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Bu Ana Eylem yükseköğretim alanında aşağıdaki unsurları desteklemektedir: Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği Ortak Master Derecesi Master Öğrencisi Kredi Garantisi

5 YÜKSEK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Üniversite öğrencilerinin hareketliliği: yurt dışında ortak bir Yükseköğretim Kurumunda bir eğitim dönemi; yurt dışında bir şirkette veya diğer herhangi ilgili işyerinde staj (işe yerleştirme). Personel hareketliliği: öğretme dönemleri (ders verme): bu faaliyet Yükseköğretim Kurumlarının öğretim personelinin veya şirketlerden gelen personelin yurt dışındaki ortak bir Yükseköğretim Kurumunda öğretmenlik yapmasına olanak tanımaktadır. eğitim dönemleri (eğitim alma): bu faaliyet yurt dışındaki öğretim etkinlikleri (konferanslar hariç) ve ortak bir Yükseköğretim Kurumunda ya da yurt dışındaki diğer ilgili bir kuruluşta işbaşı eğitimi/gözlem süreçleri şeklinde Yükseköğretim Kurumlarının personelinin mesleki gelişimini desteklemektedir.

6 ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ ORTAK YÜKSEK LISANS DERECESI AŞAĞıDA BELIRTILEN AMAÇLARA YÖNELIKTIR: kalite iyileştirmek, yeniliği, mükemmelliği ve uluslararasılaşmayı teşvik etmek ; en iyi master öğrencilerine tam dereceli burslar sunarak Avrupa Yükseköğretim Alanının (EHEA) kalitesini ve cazibesini artırmak ve yükseköğretim alanında AB dış eylemini desteklemek; Yüksek lisans mezunlarının yeterlilik seviyesini ve becerilerini geliştirmek BU EYLEM AŞAĞıDAKI FAALIYETLERI DESTEKLEYECEKTIR: uluslararası bir yükseköğretim kurumları konsorsiyumu aracılığıyla organize edilen, 60, 90 veya 120 ECTS ye tekabül eden bir ortak yüksek lisans programının sunulması Dünya çapında mükemmel öğrencilerin bu ortak yüksek lisans programlarından bir tanesine katılımı için bu öğrencilere burs verilmesi

7 ORTAK YÜKSEK LISANS DERECELERI Ortak yüksek lisans dereceleri tam ortak sıfatıyla üç farklı Program Ülkesinden en azından üç Yükseköğretim Kurumu içerir. Ortak yüksek lisans derecesi eğitim-öğretim dönemi konsorsiyumda temsil edilen en azından iki Program Ülkesinde gerçekleştirilmelidir. Ortak yüksek lisans derecesi programının uygulanması: 1 ila 2 akademik yıl süren (60/90/120 ECTS). Brüksel de yerleşik Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansına başvuru yapılır. Aynı yılın 1 Ağustos u ila 31 Ekim i arasında başlayan projeler için başvuru sahipleri hibe başvurularını en geç 27 Mart,saat 12:00 de (Brüksel saati ile öğlen) sunmalıdır

8 YÜKSEK LISANS ÖĞRENCILERI KREDI GARANTISI Diğer bir Program Ülkesinde bir eğitim programının tamamını tamamlamak isteyen yüksek lisans seviyesindeki yükseköğretim öğrencileri, harcamalarına katkı yapmak için krediye başvurabilir. Öğrenci Kredi Garanti imkanı, Avrupa Yatırım Bankası Grubu ile işbirliği içerisinde kurulacaktır. AYBG öğrenci kredi ödeme acizlerine karşı Program ülkesi banka veya kredi ajanslarına kısmi garanti sunacaktır. Daha fazla bilgi zaman içerisinde Avrupa Komisyonunun internet sitesinde mevcut olacaktır.

9 ANA EYLEM 2: STRATEJIK ORTAKLıKLAR Nedir? Daha kaliteli, eğitim ve kurumsal modernleşmeye öncü olabilecek yenilikçi uygulamaların konu ile ilgili kurum/kuruluşların bir araya gelerek paylaşılması, uygulanması, test edilmesi, yaygınlaştırılmasının destekleneceği faaliyet çeşididir.

10 ANA EYLEM 2: STRATEJIK ORTAKLıKLAR Kimler? Her çeşit kamu kuruluşu veya özel kuruluş - Bir yükseköğretim kurumu - Her seviyede okul/enstitü/eğitim merkezi - Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, dernek, vakıf, sivil toplum örgütleri - Küçük, orta ya da büyük ölçekteki kamu işletmeleri veya özel işletmeler - Yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki kamu organları - Ticaret odaları, sendikalar gibi çalışma hayatının temsilcileri

11 SP Amaçları: Öğrenim ve yeterliliklerin işgücü piyasası ile uygunluğunu artırmak, eğitim ve iş dünyası arasındaki bağları güçlendirmek; Eğitimin kalitesini artırarak ve kapsamını yenileyerek kişilerin mesleki ve akademik gelişimini teşvik etmek; Eğitim alanında girişimciliği teşvik etmek, Kariyer rehberliği, danışma ve destek hizmetlerini geliştirerek öğrenmeye katılımı ve istihdam edilebilirliği artırmak;

12 Dönemi 5 ilde bölgesel SP tanıtım toplantısı ve Proje Yönetimi Eğitimi 400 kişinin üzerinde katılım Yükseköğretim alanında, 62 si doğrudan Yükseköğretim, 7 si sektörlerarası alanda olmak üzere toplam 69 başvuru Yükseköğretim alanında başvurusu sayısı ile ülkeler arası sıralamalarda beşinci

13 Dönemi Yükseköğretim alanında alınan proje başvuru sayıları ve artış oranları 2010 Toplam Başvuru 2011 Toplam Başvuru Artış Oranı 2012 Toplam Başvuru Artış Oranı 2013 Toplam Başvuru Artış Oranı 2014 Toplam Başvuru Artış Oranı 2015 Hedefi Artış Oranı %38 33 %12 35 %6 69 %49 90 %23

14 Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu Nedir? Erasmus+ öğrenci staj ve/veya personel hareketliliğini organize etmek amacıyla aynı ülkeden ortak kurum/kuruluşların biraraya gelerek oluşturduğu yapıdır. Ortak kurum/kuruluşlardan biri koordinatörlük rolünü üstlenerek konsorsiyuma liderlik eder. Bir yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu, iki adet gönderen yükseköğretim kurumu da dâhil, asgari üç uygun katılımcı kurum/kuruluş içermelidir.

15 Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları Erasmus+ Programı ve Staj Konsorsiyumu için İş Dünyası ile İşbirliği Toplantısı adı altında 10 Şubat 2014 te Ankara da 19 Şubat 2014 te İstanbul da 25 Şubat 2014 te İzmir de 27 Şubat 2014 te Adana da tanıtım toplantıları düzenlendi Haziran 2014 tarihlerinde Antalya da bütün KA1 projesi yürütücülerine yönelik gerçekleştirilen toplantıda konsorsiyum koordinatörleri, proje yönetim süreci hakkında bilgilendirildi. 15 Ekim tarihinde Ankara Ticaret Odası ev sahipliğinde proje yönetim toplantısı düzenlenecek.

16 2014 yılı Kabul Edilen Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu Projeleri Dağıtılan Toplam Hibe: KABUL EDİLEN YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL HAREKETLİLİK KONSORSİYUMU AKREDİTASYONU BAŞVURULARI SIRA KOORDİNATÖR KURUM / KURULUŞ ORTAK KURUM / KURULUŞLAR 1 İzmir Ekonomi Üniversitesi Ege Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, İzmir Ticaret Odası, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi 2 Gazi Üniversitesi Karabük Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Niğde Üniversitesi 3 Hacettepe Üniversitesi 4 İstanbul Kültür Üniversitesi 5 Ankara Ticaret Odası 6 Uşak Üniversitesi Ortotek Ltd, Başkent Üniversitesi, Nörogelişimsel Tedavi Terapistleri Derneği, Turgut Özal Üniversitesi, Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Ergoterpi Dernegi Türk Kültür Vakfı, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Şehir Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Türkiye Bilişim Vakfı, Kadir Has Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Ted Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İpek Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atılım Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi, Uşak Organize Sanayi Müdürlüğü, Uşak Defterdarlığı, Uşak Valiliği 7 Genç Yönetici ve İşadamları Derneği Haliç Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi 8 İstanbul Ticaret Üniversitesi İstanbul Ticaret Odası, Nişantaşı Üniversitesi 9 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği, Kastamonu Üniversitesi, Hitit Üniversitesi 10 Çukurova Üniversitesi Çağ Üniversitesi, Adana Sanayi Odası, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Mersin Üniversitesi 11 Teknolojik Egitimi Geliştirme Vakfı Sabancı Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi 12 Necmettin Erbakan Üniversitesi KOP Bölge Kalkınma İdaresi, KTO Karatay Üniversitesi

17 Online Dil Desteği OLS sistemi, Erasmus+ döneminde desteklenecek hareketlilik faaliyetlerinin kalitesini arttırmak üzere Komisyon Yürütme Ajansı tarafından hazırlatılan ve 1 Ekim 2014 tarihi itibari ile yükseköğretim öğrencilerinin faydalanabileceği online dil sınavları ile dil kursu modüllerinden oluşan bir sistemdir. Söz konusu dil sınavları ve dil kursları ilk aşamada 6 dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Hollanda dillerinde) hazırlanmıştır. OLS sistemi, yükseköğretimde uzun dönem hareketlilik (2 ila 12 ay arası) gerçekleştirecek kişilerin faydalanabileceği bir destektir. OLS bünyesinde yer alan dil sınavları 2 ay ve üzeri faaliyet gerçekleştirecek tüm öğrencilerinizin faaliyet öncesi ve sonrasında almaları zorunlu olan sınavlardır. OLS bünyesinde yer alan dil kursu bölümü zorunlu olmayıp, kursu takip etmek isteyen ve dil desteğine ihtiyacı olan öğrencilere kullandırılması beklenmektedir. Hareketlilik öncesi ve sonrasında yapılacak dil sınavları ile dil kursları öğrencilerin öğrenim görecekleri/staj yapacakları dilde olmalıdır.

18 Online Dil Desteği Şu an içerisinde olduğumuz güz dönemi hali hazırda başlamış olduğundan, bu dönem faaliyetten faydalanan/faydalanacak öğrenciler için dil sınavına girme zorunluluğu bulunmamaktadır. Online Dil sınavına girme zorunluluğu önümüzdeki bahar döneminden itibaren başlayacaktır. OLS sistemi 1 Ekim 2014 tarihinde kullanıma açılacaktır. Sizlerin sisteme giriş yaparak, üniversitenize tahsis edilen lisansları görebilmeniz ve öğrencilerinize online olarak iletebilmeniz için kullanıcı adı ve parola bilgisine ihtiyacınız bulunmaktadır. OLS sistemine ait kullanıcı adı ve parola bilgisi, OLS sistemi tarafından otomatik olarak, başvuru döneminde Merkezimize iletilen irtibat kişisi bilgilerine iletilecektir. en geç 2 Ekim 2014 Perşembe günü mesai bitimine kadar adresimize kullanmak istediğiniz irtibat kişisi bilgilerini iletiniz. Kullanıcı adı ve parolanız ile sisteme girildiğinde yapılması gereken temel işlem, lisans tahsis edilecek öğrencilerin e-posta adreslerinin ve eğitim/staj dili bilgilerinin sisteme girilmesi olduğundan, OLS sisteminden faydalanması planlanan öğrencilerinize ait adsoyad, e-posta adresi ve eğitim/staj görülecek eğitim dili bilgilerinin bir excelde toparlanması işlemleri hızlı tamamlamanızı sağlayacaktır.

19

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Eğitim ve Gençlik Kataloğu ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI Ülkemiz dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olma hedefine ulaşırken

Detaylı

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 09 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 09 İçindekiler AB Programları 1 Birlik Programları Listesi: 2 Türkiye nin Katılım Sağladığı Birlik Programları 4 1. Hayatboyu Öğrenme Programı (Lifelong Learning

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI () ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ GENÇLİK DEĞİŞİMLERİ BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber, 2014 Erasmus+ Ana Eylem 1 (KA1) Bireylerin

Detaylı

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ 2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ ÖNSÖZ 1999 yılında başlayan adaylık sürecinin

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler; umudumuz sizsiniz. Sizler, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık niteliğinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli savunucusu olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk 2 REKTÖRÜMÜZÜN

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri. 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri. 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve

Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve ÖZEL SEKTÖRÜ GELİŞTİRME MERKEZİ İSTANBUL İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Originally published

Detaylı

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında!

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! yapıkredi.com.tr 444 0 448 Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! İçindekiler Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı 1 KOBİ lere hibe ve destek programları Destek programlarından hangi konularda

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 AĞUSTOS 2012 Sayfa 0 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

Sakarya Ar-Ge ve Yenilikçilik Potansiyeli

Sakarya Ar-Ge ve Yenilikçilik Potansiyeli Sakarya Ar-Ge ve Yenilikçilik Potansiyeli Giriş Küresel rekabetin hız kazandığı günümüzde üretim bir ülkenin küresel pazarda öne çıkabilmesi, adından söz ettirebilmesi için en önemli eylemdir. Bir ülke

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Kurulu. Haziran 2010, Ankara

Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Kurulu. Haziran 2010, Ankara I Haziran 2010, Ankara II III Editör Yrd. Doç Dr. Armağan Erdoğan Hazırlayanlar Katkıda Bulunanlar Ayça Turan Muharrem Kaplan Derya Barlak Ercan Laçin Pırıl Akın Canan Ünvan Esin Sağlam Seçil Aslan Prof.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Sık Sorulan Sorular

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Sık Sorulan Sorular YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Sık Sorulan Sorular 1-Ne kadar süre ile staj yapabilirim? Staj hareketliliği faaliyet süresi ön lisans, lisans, yüksek lisans

Detaylı

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ i Prof.Dr. Mustafa BALOĞLU Yrd.Doç.Dr. Nail YILDIRIM Esra KARABAĞ KÖSE Ali UÇAR Tokat-2012 ii Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 1 1.1.1.Yasal Çerçeve... 1 1.1.2.

Detaylı