Tez Yazımında Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Teknik Kurallar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tez Yazımında Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Teknik Kurallar"

Transkript

1 Tez Yazımında Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Teknik Kurallar Ahmet Onat 2007, 2009, 2010 Bir tez hazırlanırken içerik, teknik, zamanlama ve sunumda bazı kurallara dikkat edilmesi gerekir. Bu yazıda izlenmesi gereken en temel kurallar ele alınmıştır. Tez içeriği danışman ile yoğun biçimde konuşulduğundan burada sadece en temel kurallar anlatılmıştır. 1 İçerik hakkında Araştırma yapılırken atılan adımlar son derece mantıklı ve akılda kalacakmış gibi görünmesine rağmen iş tazi yazmaya gelince genellikle nasıl kurgulanacağı açık değildir. Aşağıda bu konudaki temel beklentiler anlatılmıştır. 1. Tez yazılmaya başlandığında ilk yapılacak iş neyin anlatılacağı ve tezin nasıl kurgulanacağının düşünülmesidir. Araştırma aşamasında yapılan bütün çalışmaların tezde yer alması uygun olmayabilir veya gerekmeyebilir. Bundan sonra tezin iskeleti çıkartılır. Önce bölüm başlıkları konulur, sonra her bölümün alt başlıkları düşünülür. Bu şekilde gidilirse tezin metninin yazılması zaten çok doğal bir hale gelir. 2. Tezi yazarken birinci sayfasından başlamak veya deneyleri açıklarken kronolojik sırayla gitmek mantıklı gibi gözükse de oldukça zordur. (a) Özellikle tezdeki deneyler veya benzetimler belirli bir sebep sonuç ilişkisi ile düşünülüp yapıldığından, kronolojik sıralamada bu ilişkinin anlatılması genellikle zor olur. Deneylerin neden yapıldığının ve alınan sonuçların nasıl yorumlanması gerektiğinin anlaşılmasını sağlamak asıl amaçtır. (b) Metin yazılırken ilk olarak daha önce yapılmış çalışmalar (Background) kısmından başlamak, daha sonra tez konusunu anlatan ve 1

2 teorinin verildiği bölümün yazılması, sonra Deneyler veya Sonuçlar (Results), en son da Giriş (Introduction) ve Vargı (Conclusion) bölümlerinin kaleme alınması tavsiye edilir. 3. Aşağıdaki konuları açık ve net olarak belirtmek gerekir: (a) Bu araştırmanın yapılmasına niye gerek duyuldu, (b) Tezde ne yapmayi hedefledik, (c) Dünyada başka aratırmacılar bu konuda daha önce neler yapmışlar. Bunlar genelde Giriş te (Introduction) verilir, Özetçe (Abstract) ve Vargı (Conclusion) bölümlerinde de kisaca değinilir. Bizim yaptığımız işin diğerlerinden ne farkı var? Diğerlerinin ne eksiklikleri var? Biz ne yapmayı amaçladik, var olan yöntemler (existing methods) nerede yetersiz kalıyor, biz var olan bilgi denizinde hangi açık noktayı kapatmayı planlıyoruz konularına değinip bizim hedeflerimizi yaptıklarımızı ve katkılarımızı açık olarak bildirmeliyiz. 2 Teknik kurallar Tez günük hayatta kullanılan yazı biçimlerinden farklı bazı kurallara uymalıdır. Bunun amacı bilimsel içerikte kuşku ve anlaşılmazlığa yer bırakılmamasıdır. İngilizce tezlerde uyulması gereken teknik kuralların en iyi açıklandigi kaynak Strunk W., The Elements of Style kitabıdır. Çok kısa olan bu kitabın metni Internet te ücretsiz olarak bulunabilir. Tez yazılırken içerik ve şekil birbirinden ayrı ele alınmalıdır. Bir yandan başlıkların büyüklüğü, şekillere yapılan atıfların numaralarının doğru olup olmadığı gibi ayrıntılarla uğraşırken bir yandan da dünyada ilk sizin yaptığınız karmaşık konuları anlatmaya çalışmak gereksizce emek harcanmasına ve dikkatin dağılmasına neden olur. Bu nedenle tezin yazıldığı yazım programı önemlidir. Alışılagelmiş MS Word ve benzeri programlar kısa yazılar yazarken uygun olsa da tez gibi uzun ve her kısmının belli bir formata uyması gereken yazılarda zorluk yaratır. En uygun yazım programı LaTeX dir. Bu program içerik ve formatı tamamen birbirinden ayırdığı, metin içindeki göndermeleri otomatik numaralandırdığı ve bibliyografiyi kendi oluşturduğu için tez yazımını çok kolaylaştırır. İlk tanışmada karmaşık gibi gelen kullanıcı arayüzü ise çok kısa sürede akla yerleşir. Teknik içerik olarak asağıdaki kurallara uymak gerekir. 1. Kısaltmalar ilk kullanıldığı yerde tanımlanmalıdır. 2

3 2. Kısaltmalar cümle başına denk gelirse açık şekliyle yazılmalıdır. Buna Fig. 2 gibi standart kısaltmalar da dahildir. Benzer şekilde cümleler değişken isimleriyle başlamamalıdır ve sayıyla başlayan cümlelerde sayı harflerle yazılmalıdır ( İkinci deneyden anlaşılacağı gibi... ) 3. Şekillerde ne anlatıldığı altındaki açıklamada detaylı olarak anlatılmalıdır. Her eğrinin ne anlama geldiği, gerekiyorsa hangi yöndeki değişimin avantajlı olduğu vb. açıklanmalıdır. Okuyucudan yorum beklenmemelidir. Şekil tablolar vb. sadece başlıkları okunduğunda bile içeriği yeterince anlaşılmalıdır. 4. Şekillerde eksenlerin mutlaka isimlendirilmesine ve grafik olarak yer alan yazıların tezin içine yerleştiridiğinde en az 8 punto büyüklüğünde olmasına dikkat edilmelidir. Grafiklerdeki her eğrinin neyi ifade ettiği açıkça belirtilmelidir. 5. Şekiller tarama grafik türünde (raster graphics) değil (örn: jpeg, gif, png) vektör grafik türünde olmalıdır (örn: ps, eps, svn). Bu sayede çözünürlük boyuttan bağımsız hale gelir. 6. Şekillere, tablolara denklemlere konu başlıklarına vb. following Figure degil de Fig.x olarak numara ile gönderme yapılmalıdır. 7. Şekil tablo denklem konu başlığı gibi metnin parçaları özel isim olduklarından Table 3 gibi büyük harfle gönderme yapılmalıdır. 8. Her denklemin içinde ilk defa geçen sembollerin ne anlama geldiği denklemin ardındaki ilk cümlede açıklanmalıdır. 9. Metinde aynı kavramlar icin hep aynı kelimeler veya tamlamalar kullanılmalıdır. Aynı kavramı açıklamak için birden fazla kelime kullanılmamış olduğu yazı bittikten sonra kontrol edilmelidir. Mesela Control signal Control Output Control output signal vb. yazar tarafından seçilecek tek bir terimde birleştirilmelidir. 10. Kaynakça bölümündeki her kaynağın aynı formatta olduğuna dikat edilmelidir. Sonunda nokta konulup konulmadığı kontrol edilmelidir. Önemsiz detay gibi görünen bu özellikler okuyucu tarafından teze verilen değerin göstergesi olarak algılanır. 11. Bölüm, tablo, şekil ve referans numaraları yazım programı tarafından otomatik koydurulmalıdır. Yöntemi bilinmiyorsa öğrenilmelidir. Elle yapılmamalıdır çünkü hatasız yapma ihtimali azdır ve yazının içeriğine verilecek dikkatin dağılmasına yol açar. 3

4 3 Tez tesliminde zamanlama 1. Tezin yazılmasına başlamak için sonuçların çıkmasını veya her şeyin tamamlanmasını beklemek gerekmez. Hatta tezin sonçları tam olarak edinilmeden yazılmaya başlanılması tavsiye edilir çünkü yazım sırasında, yapılan işteki eksiklikler ortaya çıkar. Tezin yazılmasına tahmini sunum tarihinden 3 ay önce başlanmalıdır. 2. Tezin tahmini savunma tarihinden bir ay önce savunma hazırlıklarına başlanır. Bunlar: (a) Tez jürisinin belirlenmesi (5 asıl ve 1 yedek üye; bir asıl üye kurum dışından), (b) Jüri üyelerine uygun olan savunma tarih ve saatlerinin belirlenmesi, (c) Kesin tez savunma tarihinin ve saatinin belirlenmesi, (d) Tarihin ilgili fakülte sekreterine bildirilmesi ve odanın ayırtılması. 3. Teze konulacak sonuçların jüriye teslim tarihinden en az 15 gün önce edinilmesi gerekir. Son anda edinilen sonuçların doğrulanması mümkün olmayacağından, bu tarihten sonra edinilecek sonuçlar ancak aynı konuda yazılacak başka bir çalışmanın içeriği olabilir. 4. Tezin son haline gelebilmesi için normalde danışmanın iki veya üç kez kontrolü gerekir. Danışmanın tez müsvettesini okuması iki gün ve öğrencinin düzeltmeleri yapması da 3 5 gün süreceğinden her kontrolün bir hafta olacağı varsayılarak, tezin jüri üyelerine verilmesinden en geç 3 hafta önce ilk tez müsvettesinin hazırlanıp danışmana verilmesi gerekir. Danışmanın hayattaki tek işinin tez düzeltmek olmadığı unutulmamalıdır! 5. Tez savunma tarihinden bir hafta önce tezin son haline getirilmesi, SÜ tez formatına sokulması ve basılı olarak jüri üyelerine dağıtılması. Kağıt israfını önlemek için bu aşamada tezler iki taraflı basılabilir. Bu noktadan sonra teze ancak kozmetik değişiklikler yapılabilir, temel değişiklikler veya ekler yapılamaz. 6. Sunumun hazırlanmasına başlanılması. Tez savunma tarihinden üç gün önce tez sunumunun tamamlanması, saat tutularak danışmana sunulması ve gerekli değişikliklerin yapılması. (Sunum hazırlıkları için bkz. Bölüm 4) 4

5 Örnek olarak 15 Temmuzda sunulması planlanan tezin yazılmasına 15 Nisanda başlanmalı, 15 Haziranda ilk tez müsvettesi danışmana verildikten sonra tez jürisi ve tarihi kesinleştirilip fakülte sekreterine bildirilmelidir. Yirmi üç Haziranda alınacak sonuçlar teze girecek en son sonuçlar olmalıdır. Yedi Temmuzda tezin son hali jüri üyelerine verilmeli ve sunum hazırlanmasına başlanmalı, 12 Temmuzda da danışmana sunum yapılmalıdır. 4 Temel Sunum kuralları 1. Sunum normal tez sunumlarında olduğu gibi 25dk olacak şekilde yapılmalıdır. Sunumun süresini aşması, kalitesinin düşük olduğu ve yeterince hazırlanılmadığı izlenimini bırakır. 2. Konuyu tamamen kapsamalı, izleyicilerin genel bilgisi göz önüne alınarak hazırlanmalıdır. İzleyicilerin iyi bildikleri konular yeniden geniş olarak anlatılıp vakit kaybettirilmemeli ve sıkıntı yaratılmamalıdır. 3. Ekrana yansıtılan sunumun temel amacı konuşmacıyı desteklemektir. Ön plana çıkan konuşmanın kendisi, sunum ise konuşmayı destekleyici olmalıdır. Uzun metinlerden oluşup konumacının sadece okuduğu sunumları takip eden pek olmaz. Sunumun resim, şekil ve videolardan oluşması izlenebilirliğini arttırıp akılda kalmasını kolaylaştırır. 4. Sunumda her sayfa bir tek fikre adanmalı ve yaklaşık 1 dakikada anlatılacak şekilde hazırlanmalıdır. 5. İzleyici her sayfada en çok 7 nesneyi hazmedebilir (şekil, fikir, denklem, sonuç vb.) Daha fazlasını çoğunluk takip edemez. Yolda bırakılan izleyici sunum sonunda terletici sorular sorabilir! 6. Karmaşık denklemleri alt alta dizmek yerine anlattığı fikirleri açıklayacak ve akılda kalabilecek başka bir yol bulunmalıdır. Bu kolay bir iş değildir. 7. Sunum danışmana yapılmadan önce öğrenci iki kez saat tutarak tekrar yapmalı, daha sonra da en az bir kez arkadaşlarına sunmalı ve fikir almalıdır. Hazırlık sunumlarında yaşanan tutukluklar sunum gününde mucizevi bir biçimde yok olmaz. Anlatımında zorluk çekilen kavramlar varsa bunların anlatımını yazılı olarak hazırlayıp sunumu bu metinlerden çalışmak yararlı olur. 8. Sunum saatinden önce mutlaka sunum yerine gidip aletlerin düzgün ve uyumlu çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. 5

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1 Balıkesir Üniversitesi Sındırgı Meslek Yüksekokulu YönlendirilmiĢ ÇalıĢma Kılavuzu Yönlendirilmiş Çalışma mezuniyet aşamasına gelmiş bulunan bir öğrencinin kendi alanı ile ilgili olarak, danışmanının verdiği

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

Olgu Sunumu Nasıl Yazılır?

Olgu Sunumu Nasıl Yazılır? Olgu Sunumu Nasıl Yazılır? Dr. Nuh Zafer Cantürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Olgu Sunumu Yazmanın Evreleri Olguyu bulmak Olgu ile ilgili bilgiyi toplamak Literatürü

Detaylı

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcıları, uzmanlık kadrosuna atanabilmek için, 27/3/2012 tarihli ve 28246 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Tezini L A TEX Kullanarak Yazmak İsteyenler Neler Yapmalı?

Tezini L A TEX Kullanarak Yazmak İsteyenler Neler Yapmalı? Tezini L A TEX Kullanarak Yazmak İsteyenler Neler Yapmalı? Metin Özdemir Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü 01330 Adana e-posta: metoz@cu.edu.tr, tel: 2480/113 20 Mart 2006 Özet Yüksek Lisans veya Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA REHBERİ

ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA REHBERİ ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA REHBERİ Özgeçmiş, bireyin çalışma yaşamı ile ilgili bilgilerini, bireye özgü belirli değerlerini düzenli bir şekilde işverene sunduğu araçtır. Başka bir ifadeyle; bir işe girebilmeniz

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı Ankara, 2012 ISBN 978-975-491-286-9 Prof. Dr. Figen Demirel, Prof. Dr. İlken Kocadereli ve Prof. Dr. Hakan S. Orer tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007 Konu : Düzenleyici Etki Analizi Çalışmaları. GENELGE 2007/6 Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi

Detaylı

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi ICOMOS Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi nin bir yayınıdır. Ocak 2011 1 Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Kültür Mirası Etki Değerlendirmesi

Detaylı

BÖLÜM I ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER

BÖLÜM I ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER Okullardan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına ulaşan ara dönem ve dönem sonu sınav örnekleri üzerinde yapılan incelemeler sonucunda madde yazımıyla ilgili hazırlanan rapor. BÖLÜM I ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI

Detaylı

Bitirme Ödevi ve Araştırma Projesi Hazırlama Esasları

Bitirme Ödevi ve Araştırma Projesi Hazırlama Esasları Bitirme Ödevi ve Araştırma Projesi Hazırlama Esasları 1. Bitirme ödevinin konusunun belirlenmesi Bitime ödevinin konusu çalışmak istenilen öğretim üyesi ile birlikte değerlendirilir. Ancak gerekli görüldüğü

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ. AMAÇ VE YAKLAŞIM Madde : Yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı tüm anabilim ve bilim dallarıyla diğer

Detaylı

Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler

Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler - Tezlerde kullanılan terimlerde birlik sağlanmalıdır. (Örneğin, tez metninde kanun / yasa, tabiat / doğa, teori / kuram gibi aynı anlama gelen terimlerin hangisi tercih

Detaylı

Okulların Demokratik Yönetişimi 1

Okulların Demokratik Yönetişimi 1 Modül 11 Okulların Demokratik Yönetişimi 1 İçindekiler 1.Giriş 2.Demokratik Okul Yönetişimi nedir?...2 3. Demokratik yönetişimin faydaları nelerdir?...2 4. Demokratik Okul Yönetişimi için Kilit Alanlar:

Detaylı

ARAŞTIRMALARDA BİLİMSEL YÖNTEMİN KULLANILMASI ve ARAŞTIRMANIN TEMEL AŞAMALARI

ARAŞTIRMALARDA BİLİMSEL YÖNTEMİN KULLANILMASI ve ARAŞTIRMANIN TEMEL AŞAMALARI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2004 CİLT 1 SAYI 3 (49-53) ARAŞTIRMALARDA BİLİMSEL YÖNTEMİN KULLANILMASI ve ARAŞTIRMANIN TEMEL AŞAMALARI Şerafettin Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri

Detaylı

BİLİMSEL MAKALE NASIL YAZILIR VE YAYINLANIR?

BİLİMSEL MAKALE NASIL YAZILIR VE YAYINLANIR? BİLİMSEL MAKALE NASIL YAZILIR VE YAYINLANIR? Dr. Faruk Taş İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Nisan 2005 GİRİŞ Bilimsel araştırmanın amacı yayındır Bilimsel çalışma yayınlanıncaya kadar tamam değildir,

Detaylı

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir?

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? CEO / CFO Serisi Eylül 2009 Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? İçindekiler Önsöz 1 1. Giriş 2 -İş planı nedir? -Bir iş planı hangi amaca hizmet eder? -Okuyucular ne görmek ister?

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Bu kılavuzda Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü nde hazırlanan Lisans Bitirme Projeleri/Tezleri, Yüksek Lisans Bitirme

Detaylı

FAYDALI MODEL BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR?

FAYDALI MODEL BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR? FAYDALI MODEL BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR? Ocak 2012 1 BAŞVURU HAZIRLAMA TPE nezdinde yapacağınız faydalı model başvurusunda aşağıdaki unsurlar bulunmalıdır: - Başvuru formu (TPE-P-102) - Başvuru ücreti

Detaylı

STAJYER AVUKATIN EL KİTABI

STAJYER AVUKATIN EL KİTABI STAJYER AVUKATIN EL KİTABI İZMİR BAROSU STAJ EĞİTİM MERKEZİ SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Av. Mustafa ÇETİN Başkan Yardımcısı Av. A. Şakir UZUN Genel Sekreter İZMİR BAROSU YAYINLARI 1 STAJYER AVUKATIN

Detaylı

Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1. Aday makale her şey dahil 3500-5500 kelime arasında olmalıdır

Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1. Aday makale her şey dahil 3500-5500 kelime arasında olmalıdır Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1 1.0. Genel İlke ve Kurallar Ege Eğitim Dergisi/Ege Eğitim Online'na gönderilen aday makalelerin American Psychological Association (APA) (Amerikan Psikoloji Birliği)

Detaylı

6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi

6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 2, Ağustos 2013, Sayfa 147-169 6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde

Detaylı

EDİTÖR OLMAK* Yeşim GÖKÇE KUTSAL

EDİTÖR OLMAK* Yeşim GÖKÇE KUTSAL EDİTÖR OLMAK* Yeşim GÖKÇE KUTSAL SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2011 Başkalarının bilgisi ile bilgin olsak bile, ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz. Montaigne Giriş Evrensel bilimin paylaşılmasını

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI

AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI Yayına Hazırlayanlar: Doğan Kökdemir, PhD Kürşad Demirutku, MSc Okan Cem Çırakoğlu, MSc Güler Işın Bahar Muratoğlu

Detaylı

ÖZ YAZMA: SÜREÇ VE İLKELERİ

ÖZ YAZMA: SÜREÇ VE İLKELERİ ÖZ YAZMA: SÜREÇ VE İLKELERİ SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2006 Hasan Işın DENER, Aytaç YILDIZELİ I. GİRİŞ Bundan önceki 8 9 Nisan 2005 tarihlerinde yapılan Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık,

Detaylı

Bir Stratejik Öngörü Metodu Olarak Senaryo Planlama Dr. Murat Sevencan Citation Info/Referans Bilgisi: Öz: Anahtar Kelimeler: Abstract: Keywords:

Bir Stratejik Öngörü Metodu Olarak Senaryo Planlama Dr. Murat Sevencan Citation Info/Referans Bilgisi: Öz: Anahtar Kelimeler: Abstract: Keywords: Bir Stratejik Öngörü Metodu Olarak Senaryo Planlama Dr. Murat Sevencan Citation Info/Referans Bilgisi: M. SEVENCAN, Bir Stratejik Öngörü Metodu olarak Senaryo Planlama, KÖK Araştırmaları Journal, V. XI,

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı