Süt Çocukluğu Döneminde Asemptomatik AV Tam Blok

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Süt Çocukluğu Döneminde Asemptomatik AV Tam Blok"

Transkript

1 Süt Çocukluğu Döneminde Asemptomatik AV Tam Blok Dr. İlker ERTUĞRUL, Dr. Tevfik KARAGÖZ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara ÖZET Pediatrik yaş grubunda AV tam blok yenidoğan ve süt çocukluğu döneminde ağır kalp yetmezliği bulguları ile birlikte olabileceği gibi asemptomatik de olabilir. Bu hastaların klinik takibi ve kalıcı kalp pili endikasyonları tartışılmıştır. ANAHTAR KELİMELER Süt Çocuğu, asemptomatik, AV tam blok Asymptomatic Complete AV Block During Infancy ABSTRACT Complete AV block in pediatric age group especially during infancy period and neonates can be presented as severe heart failure or can be asymptomatic. Clinical follow up and indications of pacemaker implantation for these patients discussed in this chapter. KEYWORDS Infancy, asymptomatic, AV block İLETİŞİM ADRESİ Dr. Tevfik KARAGÖZ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

2 Süt Çocukluğu Döneminde Asemptomatik AV Tam Blok yaşındaki annenin birinci gebeliği olarak 35 haftalık sezaryen ile doğan, yaş akciğer tanısıyla 15 gün çocuk yoğun bakım ünitesinde izlenen 8 aylık hasta herhangi bir şikâyeti yokken gittiği aylık kontrolde bradikardisi saptandı. Hastanın öz ve soygeçmişinden annenin bilinen herhangi bir hastalığı olmadığı öğrenildi. Hastanın EKG si Şekil 1 de verilmiştir. Şekil 1 deki EKG için tanınız nedir? 1. Normal EKG 2. Sinüs bradikardisi ŞEKİL 1 Hastanın ilk başvuruda çekilen EKG si ŞEKİL 2 Hastanın TEEPS kayıtları

3 138 Türk Aritmi, Pacemaker ve Elektrofizyoloji Dergisi 3. 2:1 AV blok 4. AV tam blok Şekil 1 de 65/dk hızında ve atriyum dalgalarının 150/dk hızında, ventrikül dalgalarının ise 65/dk hızında, AV bloğu olan EKG örneği görülmektedir. EKG kaydı incelendiğinde 2:1 AV blok şüphesi oluşmaktadır. AV tam blok ile 2:1 AV blok ayrımının yapılabilmesi için uzun süreli kayıt örnekleri incelenmelidir. Hastaya yapılan transözefageal elektrofizyolojik çalışmada (TEEPS) alınan kayıtlar incelendiğinde AV blok Şekil 2 de görülmektedir. Konjenital AV tam blok prenatal dönemde saptanabileceği gibi yenidoğan dönemi, süt çocukluğu, adölesan dönemde de saptanabilir. Öykü ve bulgular hastalığın ortaya çıktığı döneme ve yapısal kalp hastalığı olup olmamasına göre değişir. Yapısal kalp hastalığı olmayan hastalarda annede bulunan antikorlar aracılığı ile gelişen AV blok tekrarlayan fetal kayıplara neden olabileceği gibi yenidoğan döneminde rastlantısal olarak fark edilen bradikardi veya hidrops fetalise neden olabilir. Tekrarlayan gebeliklerde AV blok rekürrensi %20 dir (1). Süt çocukluğu ve daha büyük çocuklarda bradikardi nedeniyle gelişen düşük kalp debisi bulguları solukluk, letarji, egzersiz intoleransı, senkop görülebilir. Çocuklarda uyku bozuklukları görülebileceği gibi asemptomatik de olabilir (2). Etyolojiye yönelik olarak anneden anti-ro ve anti-la antikor varlığı değerlendirilmeli, inflamatuar bir hastalıktan şüpheleniliyorsa farklı enfeksiyoz hastalıklar için (Lyme, HIV, vs.) tetkik edilmeli, hastalığın ciddiyetinin değerlendirilmesi için BNP ( brain natriuretric peptide ) seviyesi ölçülmelidir. Eğer hipertrofik kardiyomiyopati şüphesi varsa lizozomal depo has- TABLO 1 Çocuklarda AV tam blok nedenleri (3). KONJENİTAL Annede kollajen doku hastalığına bağlı Sistemik lupus eritematozus Sjögren s sendromu Miks kollajen doku hastalığı Fetal Miyokardit Konjenital kalp hastalığı Corrected transpozisyon Sol atriyal izomerizm AV septal defekt Metabolik Karnitin eksikliği Diğer Uzun QT sendromu 18 p- sendromu KAZANILMIŞ Travmatik Cerrahi Kateter Göğüs travması Yapısal kalp hastalığı Corrected transpozisyon Sol atriyal izomerizm AV septal defekt Hipertrofik kardiyomiyopati Enfeksiyon Viral miyokardit Endokardit Lyme hastalığı Romatizmal ateş Difteri HIV menenjit Mikoplazma Miyopatiler Kearns-Sayre Miyotanik distrofi Duchenne MD Emery-Dreifuss MD Metabolik Karnitin eksikliği Glikojen depo hastalığı

4 Süt Çocukluğu Döneminde Asemptomatik AV Tam Blok 139 ŞEKİL 3 24 saatlik holter kaydında AV tam bloklu EKG talıkları araştırılmalıdır. Tablo 1 de çocuklarda AV tam blok nedenleri görülmektedir. Hastanın öyküsü incelendiğinde senkop atağı, çabuk yorulma, emmede azalma, kilo alımında azalma gibi yakınmaların ve ekokardiyografik incelemesinde kalp yetmezliği bulguları olmaması nedeniyle hasta asemptomatik AV tam blok olarak kabul edildi. Otoantikor seviyesi düşük saptanan hastada BNP yüksekliği yoktu. Hastaya bundan sonra ileri tetkik ve/ veya tedavi amaçlı ne yapalım? 1. Hiçbir şey yapmayalım, sadece takip edelim saat Holter monitörizasyonu yapalım 3. Elektrofizyolojik çalışma yaparak ileti sistemini değerlendirelim sonra ne yapacağımıza karar verelim 4. Kalıcı kalp pili takalım Hastanın 24 saatlik holter monitörizasyonunda kayıtta bazal ritmin AV tam bloklu olduğu gece uyku saatlerinde kalp hızının 47 atım/ dk ya kadar düştüğü, ortalama kalp hızının 66 atım/dk, en yüksek 112 atım/dk olduğu gözlendi, duraklama gözlenmedi (Şekil 3). EKG ve 24 saat holter monitörizasyonu AV tam bloklu hastalarda tanı anında ve izlemde rutin olarak kullanılmaktadır. Holter monitözasyonu aralıklı veya persistan AV bloğun ayrımında ve eşlik edebilecek diğer aritmileri gözlemlemek için önerilmektedir. Efor testi ise 7 yaş üzerinde testi yapabilecek hastalara uygulanmak-

5 140 Türk Aritmi, Pacemaker ve Elektrofizyoloji Dergisi tadır. Elektrofizyolojik çalışma ise rutin olarak önerilmemektedir (4). Elektrofizyolojik çalışma yapılmasında amaç AV bloğun His demetine göre yerini belirlemektir. Elektrofizyolojik çalışmanın kalp yetmezliği, senkop gibi bulguları olan hastalarda uygulanması bu hastalarda kalp pili endikasyonu olduğu için gereksizdir. His demetinin altında olan bloklarda ventrikül hızı düşüktür ve asistolü engellemek için kalıcı kalp pili gereklidir. Elektrofizyolojik çalışma sırasında saniye süreyle yapılan ventrikül stimülasyonunun aniden sonlandırılmasından sonra gözlenen ilk spontan ventrikül atımına kadar geçen süre ventrikül toparlanma zamanıdır. Bu sürenin üç saniyeden uzun olması anormaldir ve ani ölüm ile ilişkilidir. AV tam bloklu fetusların %90 ı asemptomatik olarak doğmaktadır. Hayatın ilk yılı ölüm açısından yüksek risk taşır ölümlerin yarısı erken süt çocukluğu döneminde izlenir. Ventrikül hızının 55/dk olması, geniş QRS komleksli ritim, sık kompleks ventriküler ektopi ve yüksek atriyal hız tanımlanabilen risk faktörleridir (5). Tedavide düşük kalp debili ve ani kardiyak ölüm riski olan hastalar önemlidir. Süt çocukluğu ve büyük çocuklarda kalıcı kalp pili implantasyonu için kriterler vardır. Semptomu olan hastalarda kalıcı kalp pili implante edilmelidir. AV tam bloklu pediatrik hastalarda kalıcı kalp pili implantasyonunun zamanlaması önemlidir. Yenidoğan döneminde semptomatik olan hastaların daha büyük yaş grubunda semptomatik olanlara göre daha erken kalp pili ihtiyacı olur. Bradikardi ile ilişkilendirilen senkop ani ölüm riski taşıdığı için AV tam bloklu hastalarda kalp pili endikasyonu oluşturur. EKG ve 24 saat holter monitörizasyonunda kalp pili implantasyonu için majör kriterler ortalama kalp hızının 50/dk altında olması, gece veya uykuda kalp hızının ortalama 45/dk nın altında olması ve 3 saniyeden uzun süren duraklamaların olmasıdır (4). Kalp pili implantasyonu zamanlaması için kesin olmayan majör kriterler ise kardiyomegali, yüksek atriyal hız, junctional instabilite, geniş QRS kompleksli ritim, efora sırasında azalmış ventrikül cevabı, QT de uzama ve kompleks ventriküler ektopidir. Duraklama ile ilişkili sustained ventriküler taşikardi ve bozulmuş AV iletinin sık olarak görüldüğü ve yüksek mortalite riski taşıyan 2:1 AV bloklu uzun QT sendromunda kalıcı kalp pili implantasyonu yapılmalıdır (6). Mevcut veriler ile hastamızı asemptomatik AV tam blok olarak kabul ettik ve aileyi ayrıntılı olarak bilgilendirdik. Tedavi vermeksizin hastayı takibe aldık. KAYNAKLAR 1. Gürakan B, Yalçın S, Tekinalp G, Çeliker A. Neonatal lupus syndrome: a report of a case. Turk J Pediatr 1995; 37: Rein AJ, Simcha A, Ludomirsky A, Appelbaum A, Uretzky G, Tamir I Symptomatic sinus bradycardia in infants with structurally normal hearts. J Pediatr. 1985;107: Çeliker A. Çocuk ve genç erişkinlerde Atriyoventriküler bloklar. TAPE. 2003; 1: Guidelines for Clinical Intracardiac Electrophysiological and Catheter Ablation Procedures. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on practice guidelines. (Committee on Clinical Intracardiac Electrophysiologic and Catheter Ablation Procedures). Developed in collaboration with the North American Society of Pacing and Electrophysiology. Circulation. 1995;92: Schmidt KG, Ulmer HE, Silverman NH, Kleinman CS, Copel JA. Perinatal outcome of fetal complete atrioventricular block: a multicenter experience. J Am Coll Cardiol. 1991; 17: TrippelDL, Parsons MK, Gillette PC. Infants with long- QT syndrome and 2:1 atrio- ventricular block. Am Heart J. 1995;130:

Abant Medical Journal. Kardiyak Elektrofizyolojik Çalışma. The Cardiac Electrophysiologic Study

Abant Medical Journal. Kardiyak Elektrofizyolojik Çalışma. The Cardiac Electrophysiologic Study doi: 10.5505/abantmedj.2012.03521 Abant Medical Journal Orijinal Makale / Original Article Volume 1 Sayı / Issue 2 Ağustos / Agust 2012 The Cardiac Electrophysiologic Study Alim Erdem, Mehmet Yazıcı Abant

Detaylı

Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri. Gerekli midir?

Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri. Gerekli midir? Dicle Tıp Dergisi, 2008 Cilt: 35, Sayı: 2, (120-127) Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri 120 Gerekli midir? Abit Toker*, Nermin Kelebek Girgin** Gürkan Türker**, Oya

Detaylı

CORDARONE 200 mg Bölünebilir Tablet

CORDARONE 200 mg Bölünebilir Tablet CORDARONE 200 mg Bölünebilir Tablet FORMÜLÜ Bir bölünebilir tablette: Amiodaron hidroklorür...200 mg. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Anti-aritmik özellikleri : - Kalp kası liflerinde

Detaylı

Kafa Travmasında Yoğun Bakım

Kafa Travmasında Yoğun Bakım Kafa Travmasında Yoğun Bakım Melike MUT*, Mustafa BERKER* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, ANKARA Nöroşirürji yoğun bakım üniteleri, postoperatif rutin hasta bakımının

Detaylı

Sağ Taraf Kardiyovasküler Yapılara Stent Uygulanması

Sağ Taraf Kardiyovasküler Yapılara Stent Uygulanması ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Pediatrics Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 5 Sayı: 2 Nisan 2014 Sağ Taraf Kardiyovasküler Yapılara Stent Uygulanması

Detaylı

Erişkinlerde Diyafragma Yükselmeleri; Cerrahi Gerekli mi?

Erişkinlerde Diyafragma Yükselmeleri; Cerrahi Gerekli mi? Van Tıp Dergisi: 9 (1):33-37, 2002 Erişkinlerde Diyafragma Yükselmeleri Erişkinlerde Diyafragma Yükselmeleri; Cerrahi Gerekli mi? A.Feridun Işık, İrfanYalçınkaya, Mehmet Kurnaz Özet: Amaç : Diyafragma

Detaylı

Özgün Araştırma Original Investigation

Özgün Araştırma Original Investigation 154 Özgün Araştırma Original Investigation Antrasiklin ile tedavi edilen yaşayan asemptomatik çocuklarda uzun dönemde gelişebilecek kardiyotoksisitenin erken tanısında dobutamin stres ekokardiyografinin

Detaylı

Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri

Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri Erdem SİLİSTRELİ*, Öztekin OTO** * Yard. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,

Detaylı

Poststreptokokal Reaktif Artrit Akut Romatizmal Ateşin Bir Varyantı mı Yoksa Farklı Bir Antite mi?

Poststreptokokal Reaktif Artrit Akut Romatizmal Ateşin Bir Varyantı mı Yoksa Farklı Bir Antite mi? ARŞİV 2003; 12: 1 Poststreptokokal Reaktif Artrit Akut Romatizmal Ateşin Bir Varyantı mı Yoksa Farklı Bir Antite mi? Arş.Gör.Dr. Fatih ERBEY* Yrd.DoÇ.Dr. Osman KÜÇÜKOSMANOĞLU** Prof.Dr. Nazan OZBARLAS**

Detaylı

Yenidoğan döneminde önemli bir sorun: Hipernatremik dehidratasyon

Yenidoğan döneminde önemli bir sorun: Hipernatremik dehidratasyon Göztepe Tıp Dergisi 25(3):126-131, 2010 doi:10.5222/j.goztepetrh.2010.126 ISSN 1300-526X KLİNİK ARAŞTIRMA Pediatri Yenidoğan döneminde önemli bir sorun: Hipernatremik dehidratasyon Abdurrahman AKGÜN (*),

Detaylı

Klinik Araştırma. doi:10.5222/buchd.2011.051. mergin1969@yahoo.com ÖZET

Klinik Araştırma. doi:10.5222/buchd.2011.051. mergin1969@yahoo.com ÖZET İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi ; ():5-5 doi:.5/buchd..5 Klinik Araştırma Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Patoloji Laboratuvarında - yıllarında incelenen böbrek biyopsilerinin klinik ve histopatolojik

Detaylı

MİTRAL KAPAK REPLASMANINDA ANTERİYOR VE POSTERİYOR KAPAKÇIK KORUMA İLE SADECE POSTERİYOR KAPAKÇIK KORUMANIN KARŞILAŞTIRILMASI

MİTRAL KAPAK REPLASMANINDA ANTERİYOR VE POSTERİYOR KAPAKÇIK KORUMA İLE SADECE POSTERİYOR KAPAKÇIK KORUMANIN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALP ve DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ İSTANBUL MİTRAL KAPAK REPLASMANINDA ANTERİYOR VE POSTERİYOR KAPAKÇIK KORUMA İLE

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN 314 Akut Romatizmal Ateş Nurşen DÜZGÜN Akut Romatizmal Ateş (ARA), A grubu beta hemolitik streptokokların neden olduğu akut faringeal infeksiyona gecikmiş bir tepki sonucu gelişen; kalp, eklemler,santral

Detaylı

İlk Epileptik Nöbetin Tanı ve Tedavisi: İtalyan Epilepsi Ligi Kılavuzu

İlk Epileptik Nöbetin Tanı ve Tedavisi: İtalyan Epilepsi Ligi Kılavuzu e-posta: beghi@marionegri.it - web: www.lice.it İlk Epileptik Nöbetin Tanı ve Tedavisi: İtalyan Epilepsi Ligi Kılavuzu Diagnosis and Treatment of the First Epileptic Seizure: Guidelines of the Italian

Detaylı

Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri

Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri 27 Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri Echocardiography and other imaging modalities in pulmonary arterial hypertension Beste Özben, Yelda Başaran Marmara

Detaylı

Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon

Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon 42 Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon Pulmonary hypertension caused by left heart disease Betül Erer, Mehmet Eren Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Otistik Çocuklarda Ne Zaman EEG ve Kraniyal MRG İstiyoruz?

Otistik Çocuklarda Ne Zaman EEG ve Kraniyal MRG İstiyoruz? Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:147-154 DOI: 10.5350/DAJPN2014270207 Otistik Çocuklarda Ne Zaman EEG ve Kraniyal MRG İstiyoruz? Kısa Araştırma / Brief Report Sema

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Hasta Kabul ve Taburculuk Kriterleri*

Yoğun Bakım Ünitesinde Hasta Kabul ve Taburculuk Kriterleri* 96 Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi Yoğun Bakım Ünitesinde Hasta Kabul ve Taburculuk Kriterleri* The Criteria of Patient Admission and Discharge in the Intensive Care Unit Sevim ÇELİK Yoğun Bakım Hemşireliği

Detaylı

DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH CAUSES IN DR. BEHÇET UZ CHILDREN S HOSPITAL

DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH CAUSES IN DR. BEHÇET UZ CHILDREN S HOSPITAL SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (3): 137-141, 2004 DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH

Detaylı

Fetal İzole Hafif Ventrikulomegali, Ne Kadar Önemli?

Fetal İzole Hafif Ventrikulomegali, Ne Kadar Önemli? Derleme Fetal Ventrikulomegali Van Tıp Dergisi: 21(1): 54-59, 2014 Fetal İzole Hafif Ventrikulomegali, Ne Kadar Önemli? Banu Bingöl *, Zehra Kurdoğlu **, Faik Abike ***, Aydan Asyalı Biri **** Özet İzole

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBULİN TEDAVİ SONUÇLARI (Nöroloji Uzmanlık Tezi)

Detaylı

Birinci Basamakta Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları: Akut Streptokoksik Tonsillofarenjit ve Romatizmal Ateş

Birinci Basamakta Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları: Akut Streptokoksik Tonsillofarenjit ve Romatizmal Ateş REVIEW / DERLEME 2013 Birinci Basamakta Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları: Akut Streptokoksik Tonsillofarenjit ve Romatizmal Ateş Upper Respiratory Tract Infections In Primary Care: Acute Streptococcal Tonsillopharyngitis

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

Sendrom X fizyopatolojisinde uyku-apne sendromu nun rolü The role of the Syndrome X in the pathophysiology of sleep-apnea syndrome

Sendrom X fizyopatolojisinde uyku-apne sendromu nun rolü The role of the Syndrome X in the pathophysiology of sleep-apnea syndrome 358 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Z. Journal Arıtürk ve ark. Sendrom X ve uyku apne sendromu Cilt / Vol 37, No 4, 358-362 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Sendrom X fizyopatolojisinde uyku-apne sendromu

Detaylı

Üriner Sistem İnfeksiyonları

Üriner Sistem İnfeksiyonları Derleme Üriner Sistem İnfeksiyonları Urinary Tract Infections Ayten Kadanalı 1 1 Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum Yazışma Adresi: Doç. Dr. Ayten Kadanalı,

Detaylı