ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA. 09 Aralık Doç. Dr. Eyüp DEBİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA. 09 Aralık 2013. Doç. Dr. Eyüp DEBİK"

Transkript

1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA Doç. Dr. Eyüp DEBİK 09 Aralık

2 Arıtma Çamuru Nedir? Atıksu arıtma işlemleri sonucu oluşan arıtma çamurları, uygulanan arıtma işlemine bağlı olarak ağırlıkça % 0,25 ile % 12 katı madde içerir. Çamurun sadece küçük bir kısmı katı madde, önemli bir kısmı sudur, bu nedenle büyük hacimler işgal eder. 2

3 Çamur Kaynakları ve Arıtma Çamurlarının İşlenmesi Izgara / Kum Tutucu Ön Çökeltim havuzu Havalandırma havuzu Son çökeltim havuzu Yoğunlaştırma Stabilizasyon Susuzlaştırma Nihai Bertaraf/Yararlı Kullanım 3

4 Çamurdaki Suyun Dağılımı Serbest su: Çamur partiküllerine bağlı olmayıp, graviteli çökelme ile kolayca ayrılır. Flok suyu: Floklar içinde hapsedilmiş su olup, yumakla birlikte hareket eder. Mekanik su alma işlemleri ile giderilebilir. Kapiler su: Partiküller üzerinde bağlı (yapışık) halde bulunur ve bu partiküllerin sıkıştırılarak deformasyonları sonucu uzaklaştırılabilir. Kimyasal bağlı su: Partiküller içinde kimyasal olarak bağlı haldeki sudur. 4

5 Farklı atıksu arıtma islemlerinden kaynaklanan çamurların fiziksel özellikleri ve miktarları 5

6 Çamur Yoğunlaştırma Atıksu arıtma tesislerinde, çamur katı madde konsantrasyonunu artırmak için yoğunlaştırıcılar kullanılır. Yoğunlaştırma çok ekonomik bir işlemdir, çünkü; Çamur katı madde konsantrasyonundaki artış önemli derecede hacim azalmasına neden olur. Hacim azalması arıtma tesisi maliyetini önemli derecede azaltmaktadır. 6

7 Yoğunlaştırma X Susuzlaştırma Yoğunlaştırma işleminde; Ulaşılan katı madde konsantrasyonu % 15'den azdır. Yoğun çamurlar hala pompalanabilir niteliktedir. Çamur akışkan özelliklere sahiptir. Suzuzlaştırma işleminde; Ulaşılan KM konsantrasyonu %15'den büyüktür. Çamur katı madde gibi davranır. 7

8 Yoğunlaştırıcılar I. Klasik tipteki yoğunlaştırıcılar; Graviteli yoğunlaştırıcı Flotasyon yoğunlaştırıcı Santrifüj yoğunlaştırıcılar II. Farklı üretici firmalar tarafından patent altında olan ve esas olarak filtrasyon prensibine göre çalışan mekanik yoğunlaştırıcılar 8

9 Yoğunlaştırıcılar 9

10 Co-Settling Thickening 10

11 Graviteli Yoğunlaştırıcı Graviteli yoğunlaştırıcılar en sık kullanılan yoğunlaştırıcılardır. Bu tip yoğunlaştırıcılar genellikle silindirik olup çamur tanka merkezden alınır ve yoğun çamur dipteki konik kısımdan çekilir. Graviteli yoğunlaştırıcılarda tavsiye edilen yüzey yük değerleri; ön-çökelme çamuru için m 3 /m 2.gün, atık aktif çamur için 4-8 m 3 /m 2.gün, karışık (ön çöktürme+atık aktif çamur) için 6-12 m 3 /m 2.gün. 11

12 Graviteli Yoğunlaştırıcı 12

13 Graviteli Yoğunlaştırıcı 13

14 Graviteli Yoğunlaştırıcı 14

15 Flotasyon Yoğunlaştırma Özgül ağırlığı 1,0'den küçük olan arıtma çamurlarının graviteli yoğunlaştırıcılarda yoğunlaştırılmaları çok zordur. Bu tür çamurların yoğunlaştırılması için flotasyon yoğunlaştırıcılar kullanılır. Flotasyon yoğunlaştırıcılar; Çözünmüş hava flotasyonu Vakum flotasyonu Disperse hava flotasyonu 15

16 Çözünmüş hava flotasyonu Çözünmüş hava yüzdürmeli yoğunlaştırıcılar için önerilen katı madde yükleri 16

17 Flotasyon Yoğunlaştırma Flotasyon yoğunlaştırma, aktif çamur veya askıda büyüme şeklindeki nitrifikasyon sistemi gibi arıtma işlemlerinden gelen çamurların yoğunlaştırılması için yaygın olarak kullanılmaktadır. Aktif çamur hafif olduğundan, flotasyon yoğunlaştırıcıda kolayca yoğunlaşabilir. Ön çökeltim çamurları, damlatmalı filtre humusu, aerobik çürümüş çamur ve kimyasal arıtmadan gelen metal tuzları içeren çamurlar da flotasyon havuzlarında yoğunlaştırılabilirler. 17

18 Flotasyon Yoğunlaştırma SVI değeri 200 ün altında olması verimi arttırır. Daha yüksek SVI değerlerinde yüksek miktarda polimer kullanımı gerekir. Katı yükleme oranı 10 kg/m 2 -saat değerini aştığında operasyonel problemler doğabilir. Aktif çamurların yoğunlaştırılması için polimer dozajı her ton katı madde başına 2 ile 5 kg arasındadır. 18

19 Flotasyon Yoğunlaştırma 19

20 Santrifüj Yoğunlaştırma Santrifüjleme işleminde, merkezkaç kuvveti etkisi altında çamurun katı maddeleri çamur suyundan ayrılır. Santrifüjlerde merkezkaç kuvveti, sulu çamurun içinde bulunduğu rotor tarafından oluşturulmaktadır. Santrifüj yoğunlaştırıcılar, çamuru hem yoğunlaştırmak, hem de suyunu almak için kullanılırlar. Genellikle, 0.2 m 3 /s den büyük kapasitelerde işletilen tesislerde ve alan kısıtlaması olan yerlerde tercih edilmektedir. Atık aktif çamurun yoğunlaştırılması için 0-4 kg kuru polimer/ton TKM dozajları kullanılmaktadır. 20

21 Çamur Yoğunlaştırma için Santrifüj 21

22 Mekanik Yoğunlaştırıcılar Farklı üretici firmalar tarafından patent altında olan ve genellikle mekanik filtrasyon işleminin temel prensiplerine göre işletilen bu tip yoğunlaştırıcılar üretici firmaların patentli isimleri ile anılmaktadır. Dönen tambur, dönen disk ve hareketli bantlı sistemlerin tekli veya çoklu uygulaması şeklinde işletilen sistemlerdir. 22

23 Mekanik Yoğunlaştırıcılar Çelik konstrüksiyon olarak imal edilirler Sürekli işletilen sistemlerdir Arıtma tesisi içinde çok az alana gereksinim duyulur Genelde kapalı sistemler olduğundan veya kapalı mekanlar içinde işletildiklerinden koku emisyonları açısından bir rahatsızlık vermezler Sistemler genelde kontrol panosuna bağlı olarak otomatik işletildiklerinden operatör desteğine çok fazla gerek olmayan sistemlerdir. Kontrol sisteminde beliren uyarıya göre operatör müdahalesi gerekir. 23

24 Mekanik Yoğunlaştırıcılar Arıtma tesislerinde çamur işleme prosesi içinde; Ön yoğunlaştırma, son yoğunlaştırma üniteleri olarak stabilizasyon prosesleri ile birlikte kullanıldığı gibi Çamur su alma sistemleri ile kombine halde de kullanılmaktadırlar. 24

25 Yoğunlaştırıcılar 25

26 Yoğunlaştırıcılar 26

27 Yoğunlaştırıcılar 27

28 EMO (Environmental Material Objectives) 28

29 EMO (Environmental Material Objectives) 29

30 ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA 30

31 Çamur Susuzlaştırma Çamur susuzlaştırma, çamur içerisindeki nemin alınma işlemidir. Çamurun susuzlaştırılmasındaki temel sebepler şunlardır: 1. Çamurların kamyonlarla taşınımını kolaylaştırmak ve maliyeti azaltmak 2. Çamurlar yakılacaksa sularını almak 3. Kompostlamadan önce çamurları susuzlaştırmak 4. Araziye sermeden önce çamurların suyunu almak 5. Yakma uygulaması için çamurun kalorifik degerini arttırmak 31

32 Çamur Susuzlaştırma Susuzlaştırma yönteminin seçiminde göz önüne alınması gereken en önemli etkenler; çamurun tipi, susuzlaştırmadan sonra oluşacak ürünün (kek) özelliği, alan ihtiyacı. 32

33 Çamur Susuzlaştırma Susuzlaştırma, ısı ile arıtma ve yakma gibi kısa bekleme sürelerinde işletilen sistemlerde çamurların üniform bir şekilde karıştırılmaları çok önemlidir. Aksi halde arıtma ünitesinin performansında belirgin olarak azalma gözlenebilir. Çamurların karıştırılmaları şu şekillerde gerçekleştirilir; Son çöktürme çamuru ve ileri arıtma proseslerinden kaynaklanan çamurlar, ön çöktürme tanklarına geri devrettirilerek karıştırılır ve ön çöktürme çamuru ile birlikte çökeltilirler. Çamurlar boruların içerisinde karıştırılabilirler. Tam karışımlı havalı veya havasız çürütücüler gibi uzun bekleme sürelerinde işletilen stabilizasyon proseslerinde karıştırılabilirler. Çamurlar ayrı karıştırma tanklarında karıştırılabilirler. 33

34 Çamur Susuzlaştırma Çamur susuzlaştırılması için çeşitli yöntemler mevcuttur. Tüm yöntemler, evaporasyona veya süzme işlemine bağlıdır. Mekanik susuzlaştırma ekipmanları daha hızlı bir şekilde susuz çamur üretebilir. Susuzlaştırma ekipmanının seçimi, çamurun karakterine, istenen çamur kekinin özelliklerine ve mevcut boş alana bakılarak yapılır. Yer sıkıntısı yoksa kurutma yatakları ve lagünler kullanılabilir. 34

35 Çamur Susuzlaştırma Belli başlı çamur susuzlaştırma işlemleri şunlardır: 1. Santrifüj sistemleri 2. Belt filtre pres 3. Plakalı filtre pres 4. Çamur kurutma yatakları 5. Çamur lagünleri Her bir prosesin avantaj ve dezavantajları Tabloda gösterilmiştir. 35

36 Çamur Susuzlaştırma 36

37 Santrifüjler 37

38 Santrifüjler Çok çeşitli susuzlaştırma prosesleri için sıklıkla kullanılırlar. Çamur kekinin katı madde konsantrasyonu genellikle %10 ile %30 arasında değişmektedir. Zorunlu olmamakla birlikte kimyasal kullanımı çamur kekinin kalitesini arttırabilir. Kullanılan polimer dozu 1-7,5 kg/ton katı madde aralığındadır. 38

39 Santrifüjler 39

40 Belt Filtre Pres Belt pres filtreler de çok geniş kullanım alanına sahiptir. Belt genişliği, 0,5m ile 3m arasında değişmektedir. Çamur tipine bağlı olarak katı yükleme oranı 90 ile 680 kg/m-saat arasında değişmektedir. 40

41 Belt Filtre Pres 41

42 Belt Filtre Pres 42

43 Çamur Susuzlaştırma Bant-filtrelerin farklı arıtma çamur tipleri için susuzlastırma performansları 43

44 Çamur Susuzlaştırma Bant-filtre ve santrifüjle çamur susuzlastırmada kullanılan polimer dozajları 44

45 Plakalı Filtre Pres Plakalı filtre presler yüksek basınçlar altında çamur içerisindeki suları ayırırlar. Avantajları, katı maddesi yüksek çamur keki üretmeleri, dezavantajları ise, mekanik olarak kompleks olmaları, yüksek kimyasal maliyeti, yüksek işletme maliyeti ve filtre malzemesinin sınırlı ömrüdür. Sabit hacimli ve değişen hacimli olmak üzere 2 türdür. 45

46 Plakalı Filtre Pres 46

47 Plakalı Filtre Pres 47

48 Referanslar Eyüp Debik, Neslihan Manav ve Tamer Coşkun, 2008, Biyolojik İşlemler Ders Notları. Metcalf and Eddy, 2003, Wastewater Engineering- Treatment and Reuse, McGraw Hill, US. Çevre ve Orman Bakanlığı: Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği. Tarih: 20 Mart 2010 Cumartesi. Sayı:

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Tekirdağ Ġli Arıtma Çamurlarının Değerlendirilmesi ÇalıĢtayı, 17 Ocak 2011 ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Prof.Dr. AyĢe FĠLĠBELĠ Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 10. Endüstriyel Çamur Arıtımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Giriş Sıvı atıkların arıtılmasındaki en önemli nokta askıda veya çözünmüş katıların giderimidir. Sıvıdan

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ

ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ 1. ATIKSU ARITIMININ AMACI VE KAPSAMI a) Atıksu arıtımının amacı ve kapsamı Atıksu arıtımı, çeşitli kullanımlar sonucu oluşan atıksuların deşarj edildikleri alıcı ortamın fiziksel,

Detaylı

ARITMA ÇAMURU KONTROLÜ

ARITMA ÇAMURU KONTROLÜ ARITMA ÇAMURU KONTROLÜ SU NEDEN ARITILIR? Mevcut su kaynaklarının kirlenmesini önlemek, Atıksuyu tekrar kullanılabilir hale getirmek, İçilebilecek kalitede su elde edebilmek için SU ARITIMI GENEL OLARAK;

Detaylı

ÇAMUR SUSUZLAŞTIRM Ş A

ÇAMUR SUSUZLAŞTIRM Ş A ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMAŞ ÇAMUR SUYUNUN ALINMASI Çamurun su içeriğinin azaltılması için uygulanan fiziksel bir işlemdir. Çamurun nihai bertaraf sahasına taşınma maliyeti önemli ölçüde azalır. Suyu alınmış çamur

Detaylı

Arıtma Tesisi Bileşenleri: Bir arıtma tesisi, başlıca aşağıdaki belirlenen ana ve yardımcı birimlerden oluşur:

Arıtma Tesisi Bileşenleri: Bir arıtma tesisi, başlıca aşağıdaki belirlenen ana ve yardımcı birimlerden oluşur: 13. ARITMA TESİSLERİNİN TASARIMI VE İŞLETİLMESİ 13.1 Tesis Yerleşimi ve Hidrolik Profil Arıtma Tesisi Bileşenleri: Bir arıtma tesisi, başlıca aşağıdaki belirlenen ana ve yardımcı birimlerden oluşur: İlk

Detaylı

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ Canan BAKKAL a, Hacer Elif ÖZÇELİK b, Dilek CANTÜRK c, Erdal KARADURMUŞ d a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte I.GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde hızla artan sanayileşmeye paralel olarak, oluşan atık miktarı da gün geçtikçe artmaktadır. Oluşan atıkların uzaklaştırılması, atığı oluşturan sanayiciyi olduğu kadar, idarecileri

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USÜLLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USÜLLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USÜLLER TEBLİĞİ Resmi Gazete : 7.1.1991 tarih ve 20748 sayı Kanuni Dayanağı: 4.9.1998 tarih ve 19919 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

1. Çamur Susuzlaştırma

1. Çamur Susuzlaştırma TARİH: 11.03.2015 1. Çamur Susuzlaştırma Çamurun su içeriğinin azaltılması için uygulanan fiziksel bir işlemdir. Çamurun katı madde miktarının artırılması akabinde gelen arıtma ünitelerinde kullanılacak

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak.

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak. 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

www.cevtekmuhendislik.com

www.cevtekmuhendislik.com www.cevtekmuhendislik.com Çevre Sorunlarına Odaklı ve Daha Verimli Çözümler VİZYONUMUZ Günümüz şartarından kaynaklı ortaya çıkan çevre problemlerinin çözümü adına mevcut sistemlerin beraberinde yeni tasarımlar

Detaylı

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir:

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir: 8. ATIKSU ARITMA SİSTEMİ 8.1 Giriş Raporun bu bölümünde, önce mevcut Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi tasarım esasları özetlenmiş, daha sonra tesisin olası genişleme ve / veya yeni ünitelerin ilavesi durumunda

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

N 0 : Son nüfus sayımı değerini

N 0 : Son nüfus sayımı değerini 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

ARITIM TESİSLERİ TASARIMINDA PRATİK BİLGİLER BİYOLOJİK ARITMA YÖNTEMLERİ

ARITIM TESİSLERİ TASARIMINDA PRATİK BİLGİLER BİYOLOJİK ARITMA YÖNTEMLERİ PAL-SU ARITMA TİSİSLİRİ SANAYİ ve TİCARİT LTD, ŞTİ, ARITIM TESİSLERİ TASARIMINDA PRATİK BİLGİLER BİYOLOJİK ARITMA YÖNTEMLERİ Hazırlayan Kimya Mühendisi M. REŞİT PALABIYIKOĞLU Firma PAL-SU ASTIMA TESİSLER/

Detaylı

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

Türkiye de Atıksu Bertarafında Gereksinimler ve Sorunlar Anforderungen und Problem bei der Abwasserableitung in der Türkei

Türkiye de Atıksu Bertarafında Gereksinimler ve Sorunlar Anforderungen und Problem bei der Abwasserableitung in der Türkei 3. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 3 rd Turkish-German Water Partnership Days 25-26 09 2013 - İzmir Türkiye de Atıksu Bertarafında Gereksinimler ve Sorunlar Anforderungen und Problem bei der Abwasserableitung

Detaylı

Atıksu arıtımında biyolojik arıtımın fonksiyonu ve mikroorganizmaların rolü bu bölümde verilecektir.

Atıksu arıtımında biyolojik arıtımın fonksiyonu ve mikroorganizmaların rolü bu bölümde verilecektir. 5. BİYOLOJİK ARITMA Hızlı nüfus artışı ve endüstrileşme sonucunda oluşan atıksular doğanın özümleyebileceği miktarı aşmış ve alıcı ortamları kirlenme tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Doğadaki ekolojik

Detaylı

ÜRETİMLERİMİZ. Akış Kontrol Ekipmanları

ÜRETİMLERİMİZ. Akış Kontrol Ekipmanları ÜRETİMLERİMİZ Akış Kontrol Ekipmanları Izgara ve Elekler Havalandırma Ekipmanları Sıyırıcı Yoğunlaştırıcı Karıştırıcılar Kimyasal Hazırlama Üniteleri Konveyör Vinç Izgara Presi - Kum Ayırıcı - Sessiz Kabin

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ İÇME VE KULLANMA SU TESİSLERİ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI

İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI GİRİŞ İnsan sağlığı için gerekli olan temel ihtiyaç maddelerinden en önemli yere sahip bulunan

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi

Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi Açıklama: Bu çalışmada, konu atıksu arıtma çamurlarının en ekonomik şekilde uzun süreli ve problemsiz bir işletme ile susuzlaştırılması amacıyla HUBER Burgu Pres (Screw Press)

Detaylı