T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLİĞİ SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLİĞİ SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NE"

Transkript

1 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLİĞİ Sayı : 2013/1920 Muh 19/09/2013 SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NE Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün 11/04/2012 tarih ve B.03.0.HİG [01] /1429/9057 sayılı yazılarında "Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik" 8 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olması, anılan Yönetmeliğin Gepici 2. maddes uyarınca, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üp ay iperisinde ilk derece mahkemesi il adli yargı adalet komisyonlarınca bilirkişi listesinin oluşturulması gerektiğinden, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 21/03/2013 tarih ve /514/19199 sayılı Tercüman Listelerinin Oluşturulması konulu yazılarında Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik 05 Mart 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olması, anılan Yönetmeliğin Gepici Vinci maddesi uyarınca Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üp ay iperisinde ilk derece mahkemesi il adli yargı adalet komisyonlarınca bilirkişi listesinin oluşturulması gerektiğinden, Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğinde belirlendiği üzere her yıl ipin Cumhuriyet Başsavcılığında ve Ceza Mahkemelerinde görev yapmak üzere bilirkişi listesinin oluşturulması gerektiğinden, yapılan düzenleme sonunda Başkanlığımıza bildirilen bilirkişi talep listelerinde uzmanlık alanları tespit edilmiş ve Manisa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca hazırlanan 18/09/2013 tarihli Bilirkişi İlanları yazımız ekinde gönderilmiştir. Başvurular 2014 Yılı Hukuk Bilirkişi Listesi, 2014 Yılı Ceza Bilirkişi Listesi ve 2014 yılı Tercüman Bilirkişi listesi ipin ayrı ayrı yapılacak ve listeye kabul edilecek bilirkişiler komisyonumuzca belirlenecek olup, kabul edilenlerin listeleri Manisa Adliye divanhanesinde 25/11/2013 tarihinde asılacaktır. 03 Aralık 2013 Salı saat 16:00'da - bu tarihte yemine mazerete dayalı olarak gelemeyenler ipin ise 10 Aralık 2013 Salı saat 16:00'da listeye kabul edilenlerin yeminleri Manisa Adliyesi Konferans Salonunda yaptırılacaktır. Manisa Merkez ve ilpelerinde hukuk, ceza bilirkişisi ve tercüman olarak görev yapmak isteyen; yazımız ekinde gönderilen ilan perpevesinde şartları taşıyanların 15 Ekim Ekim 2013 tarihlerinde Başkanlığımızda olacak şekilde Odanız veya Başkanlığımıza şahsen ekte gönderilen başvuru formları ve istenilen belgeler ile birlikte müracaatlarının sağlanması rica olunur. Eki: İlan, başvuru formları T r MANISA VALILIĞI T _ Onur ÇOGAN Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı A?.«T VffiSîif«affiıımm>f"

2 ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANL\CTNA Hukuk Muhakemesi Kanununa Göre II Adli Yargı Adalet Komisyonlannca Bilirkişi Listclerininin Düzenlenmesi HaTnS^İjYönetmelik gereğince Manisa Adli Yargı Adalet Komisyonunuzca bu hususta yapdan ilan nedeniyle; Aşağıda uzmanlık alanımı belirttiğim konularda bilirkişi listesine alınmak üzere ilanda belirtilen belgeler ekte sunulmuştur. Gereğini takdirlerinize arz ederim / 10/2013 BİLİRKİŞİ BAŞVURU BİLGİLERİ Adı Soyadı İmza Kurumu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Adı Soyadı Cinsiyeti Erkek Kadın Doğu in Yeri Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) Medeni Durumu Evli D Bekar BAŞVURU NO 2013/ T.C. KİMLİK NO BANKA ADI HESAP NO/1 BAN NO Sabıka Kaydı Var Mı? Mahkumiyete Neden Olan Suçu Var Yok Öğrenim Durumu Belge Türü (Diploma, Ruhsatname, Sertifika gibi) EN SON ÇALIŞTIĞI KURUM VEYA KURULUŞ Mahkumiyeti Var İse; Süresi Sonucu Yıl Ay (i ün Tecil Af Para Cez. İ ıı fa İKAMET ETTİĞİ İL/İLÇE MESLEĞİ BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİNE ESAS ALINACAK OLAN BÖLÜM VE UZMANLIK ALANLARİ SÜRESİ TEBLİGATA YARAR ADRES BİLGİLERİ NOT: Varsa önceki yıla ait BAŞVURU NO:

3 ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANUGPNA^ Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerininin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik gereğincc Manisa Adli Yargı Adalet Komisyonunuzca bu hususta yapılan ilan nedeniyle; Aşağıda uzmanlık alanımı belirttiğim konularda bilirkişi listesine alınmak üzere ilanda belirtilen belgeler ekte sunulmuştur. Gereğini takdirlerinize arz ederim /10 / 2013 BİLİRKİŞİ BAŞVURU BİLGİLERİ Adı Soyadı İmza Kurumu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Adı Soyadı Cinsiyeti Erkek D Kadın Doğum Yeri Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) Medeni Durumu Evli D Bekar n BAŞVURU NO 2013/ T.C. KİMLİK NO BANKA ADI HESAP NO/IBAN NO Sabıka Kaydı Var Mı? Mahkumiyete Neden Olan Suçu Var Yok Öğrenim Durumu Belge Türü (Diploma, Ruhsatname, Sertifika gibi) EN SON ÇALIŞTIĞI KURUM VEYA KURULUŞ Mahkumiyeti Var İse; Süresi Sonucu Yıl Av Gün Tecil Af Para Ccz. İnfaz İKAMET ETTİĞİ İL/İLÇE BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİNE ESAS ALINACAK OLAN MESLEĞİ : BÖLÜM VE UZMANLIK ALANLARI SÜRESİ : TEBLİGATA YARAR ADRES BİLGİLERİ İŞYERİ ADRESİ : EV ADRESİ : İş Tel : Ev Tel : GSM : NOT: Varsa önceki yıla ait BAŞVURU NO:

4 ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI NA Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tergjygjjjj^istclerininin Düzeıık'iınu Hakkındaki Yönetmelik gercğincc Manisa Adli Yargı Adalet Komisyonunuzca bu hususta yapılan ilan nedeniyle; Aşağıda uzmanlık alanımı belirttiğim konularda Tercüman listesine alınmak üzere ilanda belirtilen belgeler ck sunulmuştur. Gereğini takdirlerinize arz ederim /10 / 2013 BİLİRKİŞİ BAŞVURU BİLGİLERİ Adı Soyadı İmza Kurumu Adli Yargı İlk Dcrcce Mahkemesi Adalet Komisyonu Adı Soyadı Cinsiyeti Erkek Kadın Doğum Yeri Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) Medeni Durumu Evli Bekar BAŞVURU NO 2013/ T.C. KİMLİK NO BANKA ADI HESAP NO/IBAN NO Sabıka Kaydı Var Mı? Mahkumiyete Neden Olan Suçu Var Yok Öğrenim Durumu Belge Türü (Diploma, Ruhsatname, Sertifika gibi) EN SON ÇALIŞTIĞI KURUM VEYA KURULUŞ Mahkumiyeti Var İse; Süresi Sonucu Yıl Av Gün Tecil Af Para Cez. İn la/ İKAMET ETTİĞİ İL/İLÇE MESLEĞİ : BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİNE ESAS ALINACAK OLAN BÖLÜM VE UZMANLIK ALANLARI SÜRESİ : İŞ YERİ ADRESİ : TEBLİGATA YARAR ADRES BİLGİLERİ EV ADRESİ : İş Tel : Ev Tel: GSM : NOT: Varsa önceki yıla ait BAŞVURU NO:

5 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLİĞİ DUYURU Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca "Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, Manisa ili ve yargı çevremize bağlı Saruhanlı, Turgutlu, Demirci, Kırkağaç, Soma, Gölmarmara, Köprübaşı, Selendi, Kula, Salihli, Alaşehir, Gördes, Akhisar, Sarıgöl ilçe Adliyelerinin bulunduğu il çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere, 2014 Yılı Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır. BAŞVURU ŞARTLARI : 1) Gerçek kişilerin; a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, b) Başvuru tarihinde yirmibeş yaşından küçük olmaması, c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olması, d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması, e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması, f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya meslekî faaliyeti icra etmesi, g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması, 2) Tüzel kişilerin; a) Hâlen faaliyetine devam ediyor olması, b) Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekir. BAŞVURU USULÜ : Başvuru Yeri : Manisa Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı, Komisyonumuza ait bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin temini ile başvurular şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir. Başvuru Tarihi : Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 15 Ekim 2013 tarihinde başlayıp 31 Ekim 2013 günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz. Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile Banka Hesap nıirharasının belirtilmesi gerekir.

6 BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER Başvuru dilekçesine; a) Nüfus cüzdanı örneği, b) Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturduğu ya da bu ilde meslekî faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge, belge, c) Adlî sicil kaydı, d) Uzmanlık* alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği, e) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olduğunu gösteren f) İki adet vesikalık fotoğraf eklenmesi gerekir. Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için hâlen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmî kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi gerekir. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ : Komisyonumuzca başvurular, 25 Kasım 2013 tarihine kadar değerlendirilerek işbu ilanda belirtilen başvuru dilekçesine eklenecek belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre il Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkındaki Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları haiz olmaması hâlinde talebinin reddine karar verilerek, redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunacaktır. Talepleri uygun görülenlerin adları, bölüm ve uzmanlık alanları, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri, telefon numaraları yazılarak, uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılmak suretiyle oluşturulan listede yemin için hazır bulunması gereken tarihlerde gösterilmek suretiyle en az yedi gün süre ile adliye divanhanesinde ilan edilecektir. YEMİN Listeye kabul edilenlere, 03/12/2013 tarihinde saat 14.00'de bu tarihte mazereti nedeniyle yemine katılamayanlar 10/12/2013 tarihinde bilirkişilik başvuru sıra nosuna göre 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Manisa Adliyesi Konferans salonunda yemin ettirilecektir. LİSTELERİN İLANI : Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 20 Aralık 2013 tarihinde Adliye Divanhanesine asılarak ilan edilecek ve bir örneği de Adalet Bakanlığına, il çevresindeki Adlî Yargı Adalet Komisyonlarına, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir.

7 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI DUYURU Adalet Bakanlığı Hukuk işleri Genel Müdürlüğü'nün 11/04/2012 tarih ve B.03.0.HİG [01] /1429/9057 sayılı yazılarında "Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik" 8 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olması, anılan Yönetmeliğin Geçici 2. maddesi uyarınca, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde ilk derece mahkemesi il adli yargı adalet komisyonlarınca bilirkişi listesinin oluşturulması gerektiğinden, Manisa ili ve yargı çevremize bağlı Saruhanlı, Turgutlu, Demirci, Kırkağaç, Soma, Gölmarmara, Köprübaşı, Selendi, Kula, Salihli, Alaşehir, Gördes, Akhisar ve Sarıgöl ilçe Adliyelerinin bulunduğu il çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere, 2014 Yılı Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır. < LİSTEYE KABUL ŞARTLARI : a)başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak, b)bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olmak, c)affa uğramış, ertelenmiş olsa dahi Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak, ç)disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak. d)daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak. e)komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek, f)başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak, g)meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan şartları haiz olmak, ğ)mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak. BAŞVURU USULÜ : Başvuru Yeri : Başvurular, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına bizzat veya UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi üzerinden yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir. Başvuru Tarihi ; Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 15 Ekim 2013 tarihinde başlayıp, 31 Ekim 2013 günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz. Başvuru dilekçesine Yönetmeliğin 9 uncu maddede belirtilen belgeler eklenir. Şaşyur.u dilekçesinde ayrıca bilirkişiye ait TC Kimlik numarası, banka hesap bilgilerinin /belirtilmesi gerekir.

8 YÖNETMELİĞİN 9. UNCU MADDESİNE GORE BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER : Başvuru dilekçesine, başvuru sahibinin; a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için pasaport ve çalışma iznini gösteren belge, b) Komisyonun yargı çevresinde oturduğu ya da mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair yazılı beyanı, c) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi belgelerin; bul belgeferi veren kurum, kuruluş veya komisyonca onaylı örneği, ç) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son bir ay içerisinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi, d) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge, e)disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge eklenmesi gerekir. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ : Komisyonumuzca başvurular, Yönetmeliğin 10. maddesine göre 25 Kasım 2013 gününe kadar değerlendirilerek işbu ilanda belirtilen başvuru dilekçesine eklenecek belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin Yönetmeliğin 7 nci maddedeki şartları taşımadığının tespiti halinde talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur. Talepleri uygun görülenlerin adları, ve uzmanlık alanlarına göre sınıflandırma yapılarak oluşturulacak liste Yönetmeliğin 10. maddesinin 4. fıkrası uyarınca ilan panosuna asılır. Başvuru sahibi ret kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına karşı da ilgililer listenin ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içinde kararı veren komisyona yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Komisyon bir hafta içerisinde itirazı kesin olarak karara bağlar. YEMİN : Listeye kabul edilenlere 03 Aralık 2013 tarihinde bu tarihte yemine katılamayanlar için son kez 10 Aralık 2013 tarihinde bilirkişilik başvuru sıra nosuna göre İlk Derece Mahkemesi İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesine göre Manisa Adliyesi Konferans salonunda yemin ettirilecektir. LİSTELERİN İLANI : Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 20 Aralık 2013 tarihinde Adliye Divanhanesine asılarak ilan edilecek ve bir örneği de Adalet Bakanlığı Bilgi işlem Dairesi Başkanlığına,Hukuk Dairelerine, Komisyonumuzun yargı çevresindeki İlk Derece Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarına, rina gönderilecektir. ilan olunur. 18/09/201 Adli Adalet v. t? 'iüz- 's erece Mah emesi isyonu J3a$ anı KAVAK ît Başsavcısı iye Selami DURAK Manisa Hâkimi

9 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI DUYURU Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 21/03/2013 tarih ve /514/19199 sayılı Tercüman Listelerinin Oluşturulması konulu yazılarında Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik 05 Mart 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olması, anılan Yönetmeliğin Geçici 1 'inci maddesi uyarınca Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde ilk derece mahkemesi il adli yargı adalet komisyonlarınca bilirkişi listesinin oluşturulması gerektiğinden, Manisa ili ve yargı çevremize bağlı Saruhanlı, Turgutlu, Demirci, Kırkağaç, Soma, Gölmarmara, Köprübaşı, Selendi, Kula, Salihli, Alaşehir, Gördes, Akhisar ve Sarıgöl ilçe Adliyelerinin bulunduğu il çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komişyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere, 2014 Yılı Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır. LİSTEYE KABUL ŞARTLARI : (1) Listeye kayıt olabilmek için tercümanın; a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması, c) En az ilkokul mezunu olması, ç) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması, d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması, e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması, f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi, g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması, gerekir. BAŞVURU USULÜ (1) Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenler 15 Ekim 2013 gününden itibaren 31 Ekim 2013 günü mesai bitimine kadar komisyona veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına bir dilekçeyle şahsen başvurur. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden ilgili komisyona gönderilir. Belgelerin asılları veya mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri ayrıca ilgili komisyona ulaştırılır. Bu tarihten sonra verilen dilekçeler değerlendirmeye alınmaz. (2) Başvuru dilekçesinde ayrıca kendisine ait bir banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir. BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER (1) Başvuru dilekçesine; a) T.C. kimlik numarası beyanı, b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği, 'c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika Vgi6r'belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması

10 durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak hopm, ç) İki udot vesikalık fotoğraf, d) Mozuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, oklonlr. (2) Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan birinci fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerinde ayilan bilgi ve belgeler istenmez. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (1) Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir. (2) Başvurular, komisyon tarafından 25 Kasım 2013 tarihine kadar değerlendirilerek 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin 6 ncı maddedeki şartları haiz olmaması hâlinde, talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur. (3) Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilân edilir. YEMİN Listeye kabul edilenlere 03 Aralık 2013 Salı saat 16:00'da - bu tarihte yemine mazerete dayalı olarak gelemeyenler için ise 10 Aralık 2013 Salı saat 16:00 da bilirkişilik başvuru sıra nosuna göre Manisa Adli Yargı ilk Detece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca Kanunun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca yemin ettirilecektir. LİSTELERİN İLÂNI (1) Yemin eden tercümanlardan oluşan listenin bir örneği, 20 Aralık 2013 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza işleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi işlem Dairesi Başkanlığına, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilir. Liste, adliye divanhanesine asılarak ayrıca ilân edilir. (2) Komisyonlarca hazırlanarak Adalet Bakanlığı Bilgi işlem Dairesi Başkanlığına gönderilen listeler birleştirilerek Yargı Mevzuatı Bülteni ve elektronik ortamda yayımlanacaktır. il AM nlıını ır Ifi/AO/Onn 2

KL.OMO/jjo^ BAHADIR T.C. SİNOP ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA BOYABAT ADLI YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

KL.OMO/jjo^ BAHADIR T.C. SİNOP ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA BOYABAT ADLI YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ KL.OMO/jjo^ BAHADIR T.C. ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Sayı Konu : 2014/801 Muh : 2015 yılı bilirkişi ilanları 30/09/2' BOYABAT ADLI YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU

Detaylı

1 - ) Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik uyarınca ;

1 - ) Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik uyarınca ; T.C. TEKİRDAĞ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İ L A N Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik,

Detaylı

Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 5 Mart 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28578 YÖNETMELİK Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik; İcra Müdürleri ve İcra Müdür Yardımcılarının göreve atanmalarında aranacak

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN ::: İLAN :::

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN ::: İLAN ::: T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN ::: İLAN ::: A-2015 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara; 1) 1500 adlî yargı hâkim ve savcı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28601 (mükerrer) KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNUNUN

Resmi Gazete Tarihi: 28.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28601 (mükerrer) KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNUNUN Resmi Gazete Tarihi: 28.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28601 (mükerrer) KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Madde 3 Bu Yönetmelik, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 Bu Yönetmelik, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 03.03.2004 Çarşamba Sayı: 25391 (Asıl) Devlet Bakanlığından: BIREYSEL EMEKLILIK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELIK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel

Detaylı

Karar No : 1574 Karar Tarihi : 31/08/2015

Karar No : 1574 Karar Tarihi : 31/08/2015 Karar No : 1574 Karar Tarihi : 31/08/2015 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik Devlet Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 29 Ağustos 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27334 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik 13.1.2005 tarih ve 25699 sayılı RESMĐ GAZETE

Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik 13.1.2005 tarih ve 25699 sayılı RESMĐ GAZETE Amaç Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik 13.1.2005 tarih ve 25699 sayılı RESMĐ GAZETE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek

Detaylı

HACZEDİLEN MALLARIN MUHAFAZA EDİLECEĞİ LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI HAKKINDA YÖNETMEL

HACZEDİLEN MALLARIN MUHAFAZA EDİLECEĞİ LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI HAKKINDA YÖNETMEL Tüm meslektaşlarımızın merakla beklediği Lisanslı Yedieminlik Yönetmeliğinin taslağı hazırlandı. Lisans alabilecekmiyim, kimler yedieminlik lisansı alabilir, yediemin olmak için ne gerekir, lisanslı yedieminlik

Detaylı

Başvuru evrakları Borsaya teslim edilir. Başvurunun Borsa tarafından değerlendirilebilmesi için tüm belgelerin eksiksiz olması gerekmektedir.

Başvuru evrakları Borsaya teslim edilir. Başvurunun Borsa tarafından değerlendirilebilmesi için tüm belgelerin eksiksiz olması gerekmektedir. I) ÜYELİĞE BAŞVURU VE KABUL Kıymetli Madenler Piyasası üyeleri, bir örneği ekte yer alan Borsa Üyeleri için Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Üyeliğine Başvuru Seti ni hazırlayarak Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası

Detaylı

06-07 KASIM 2010 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*)

06-07 KASIM 2010 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) 06-07 KASIM 2010 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) (*) Sınav Kılavuzunda bulunmayan hususlar için Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerinde (Tebliğ, Yönetmelik, Kurul

Detaylı

15-16 ARALIK 2012 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*)

15-16 ARALIK 2012 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) 15-16 ARALIK 2012 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) Sınavlara katılmak isteyen adaylar bu kılavuzda yer alan bilgi ve açıklamaları dikkatle okumalıdırlar. Sınav ücreti yatıran,

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27334 YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 27334 YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 29 Ağustos 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27334 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TARIMDA İŞ ARACILIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarım aracılığı için izin

TARIMDA İŞ ARACILIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarım aracılığı için izin TARIMDA İŞ ARACILIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarım aracılığı için izin verilmesi ve bunların çalışma ve denetimi ile tarım aracısı,

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yayımlandığı Resmi Gazete: 29.08.2009 27334 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Açık artırma usulü: Yeri, zamanı ve şartları önceden belirlenerek, hazır olanlar arasında fiyat artırma yarışına dayanan satış usulünü,

YÖNETMELİK. a) Açık artırma usulü: Yeri, zamanı ve şartları önceden belirlenerek, hazır olanlar arasında fiyat artırma yarışına dayanan satış usulünü, 14 Mayıs 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29000 Adalet Bakanlığından: LİSANSLI YEDİEM İN DEPOLARI YÖNETM ELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam YÖNETMELİK MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

17-18 ARALIK 2011 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*)

17-18 ARALIK 2011 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) 17-18 ARALIK 2011 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) (*) Sınav Kılavuzunda bulunmayan hususlar için Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerinde (Tebliğ, Yönetmelik,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının genel kurul toplantılarının 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Kanuna ve ana

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERİN ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASINDA İŞLEM YAPMA YETKİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUSUNA VE BU KİŞİLERİN BORSADA TEMSİLİNE İLİŞKİN ESASLAR

GERÇEK KİŞİLERİN ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASINDA İŞLEM YAPMA YETKİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUSUNA VE BU KİŞİLERİN BORSADA TEMSİLİNE İLİŞKİN ESASLAR GERÇEK KİŞİLERİN ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASINDA İŞLEM YAPMA YETKİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUSUNA VE BU KİŞİLERİN BORSADA TEMSİLİNE İLİŞKİN ESASLAR I) BAŞVURU VE KABUL Kıymetli taş faaliyetinde bulunan, Kuyumcular

Detaylı

TEBLİĞ. b) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan imzayı,

TEBLİĞ. b) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan imzayı, 25 Ocak 2013 Tarihli ve 28539 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır. TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETİM YETKİLENDİRME TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 04/10/2013 tarih ve

Detaylı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, lisanslı

Detaylı

SİYASİ PARTİLER KANUNU

SİYASİ PARTİLER KANUNU 5703 SİYASİ PARTİLER KANUNU Kanun Numarası : 2820 Kabul Tarihi : 22/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/4/1983 Sayı : 18027 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 290 * * * Bu Kanunun

Detaylı

Oda ve Borsa Organ Seçimleri Mevzuatı

Oda ve Borsa Organ Seçimleri Mevzuatı Oda ve Borsa Organ Seçimleri Mevzuatı Ocak 2013 ODA ve BORSA ORGAN SEÇİMLERİ MEVZUATI ISBN: 978-605-137-227-3 TOBB Yayın No: 2013/187 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir.

Detaylı

HÜKÜMLÜLERE UYGULANACAK SINAV YÖNETMEL

HÜKÜMLÜLERE UYGULANACAK SINAV YÖNETMEL YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İŞÇİ OLARAK İSTİHDAM EDİLECEK ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE UYGULANACAK SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı