ARITMA TESİSLERİ KURULMASI, İŞLETİLMESİ VE ELEMAN EĞİTİMİ, ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ ÖRNEĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARITMA TESİSLERİ KURULMASI, İŞLETİLMESİ VE ELEMAN EĞİTİMİ, ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ ÖRNEĞİ"

Transkript

1 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ARITMA TESİSLERİ KURULMASI, İŞLETİLMESİ VE ELEMAN EĞİTİMİ, ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ ÖRNEĞİ Ahmet SAMSUNLU İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Maslak-İstanbul ÖZET Sürdürülebilir Gelişme dünyadaki doğal kaynakların korunması ile sağlanabilir. Doğal kaynakların en önemli öğelerinden birisi de sudur. Suyun kirletilmemesi ve kullanılmış suların yönetmelik ve standartlarda istenilen seviyede arıtılması su kaynaklarının çok amaçlı kullanımını sağlayacaktır. Bu nedenle yeterli sayıda arıtma tesisi kurulmalı ve bu tesislerin verimli çalışması sağlanmalıdır. Sürdürülebilirlik ve Kalkınma kavramı içinde dünya ülkelerinin büyük bir çoğunluğunun yeterli sayıda arıtma tesisi kurduğu ve başarılı şekilde işlettiği söylenemez. Ülkemizde son yıllarda özellikle büyükşehirler ve sahil beldelerinde kurulan arıtma tesislerinin sayısı ve çevre koruma konusuna verilen önemin, getirilen yasal sorumluluklar ve Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde her geçen gün artmasına rağmen, bu tesislerin işletilmesine çeşitli nedenlerle gereken önem verilmemektedir. Bu nedenlerin başında belediye başkanlarının ve idarecilerinin, bu tesislerin önemini kavrayamaması ve gereken ilgiyi göstermemesi gelmektedir. Tesislerin yasa ve yönetmeliklerde öngörülen kontrollerinin yeterli seviyede veya hiç yapılmaması, eğitilmiş mühendis, teknik eleman ve diğer personelin bulunmayışı, amirlerince verimsiz olduğu düşünülen elemanların arıtma tesisinin sürgün yeri olarak görülmesi, artan elektrik maliyeti ve benzeri yüksek giderler gibi diğer nedenler sayılabilir. Ülkemizde modern şehircilik uygulamalarına güzel bir örnek teşkil eden İstanbul-Ataköy'de 962 yıllında kurulan Ataköy Atıksu Arıtma Tesisi kentsel arıtma tesislerinden ilki olmasına rağmen, işletme sorumluluğu kendisine ait olan Emlak ve Kredi Bankası'nın gereken ilgiyi göstermemesi ve İstanbul Belediyesi'nin yöredeki diğer yerleşimlerin ve küçük sanayi tesislerinin kullanılmış sularını buraya bağlamasına göz yumması tesisin öngörülen kapasitenin üzerinde yüklenmesine ve iyi işletilememesine sebep olmuştur. Tesis 97'li yılların başında devreden çıkmış ve gelen atıksular hiçbir işleme tabi tutulmadan yakından geçen Ayamama Deresi'ne verilmeye başlanmıştır. 99 yılında tebliğ sahibinin yürütücülüğünde bu tesisin İstanbul'a tekrar kazandırılması İSKİ tarafından karara bağlanmıştır. Hazırlanan proje kapsamında 992 yılında ihale edilen yenileme çalışmaları 996 yılında tamamlanmış ve tesis yeniden işletmeye alınmıştır. Bu tebliğde, dünyada ve Türkiye de arıtma tesisleri kurulması, bu tesislerin işletilmesi ve eleman eğitimi konularının Sürdürebilir Gelişme için gerekliliği tartışılarak Ataköy örneğinden yola hareketle ülkemizde arıtma tesislerinin yüzeysel suları kirletilmeyecek şekilde işletilmesi konusu ve bu tesisleri işletecek elemanların eğitimi üzerinde durulmuştur.

2 GİRİŞ Sürdürebilir bir gelişme ancak gelecek nesillerin de bugünkü imkanlara sahip olmasını sağlayacak biçimde davranmak ve kararlar almakla mümkün olabilir. Ülkelerin sağlıklı bir çevrede ekonomik gelişmesi, küresel bir sorumluluk içinde yürütüldüğü taktirde yaşam kalitesi de artar. 992 de Rio de Janerio da Sürdürebilir Gelişme Kurulu tarafından hazırlanan politikalarının altına imzalarını atan ülkeler yıl sonra Johannesburg Dünya Zirvesi nde Ulusal Sürdürebilirlik Stratejilerini sunmuşlardır. Kalkınmış ülkeler (kuzey ülkeleri) bu konuda büyük çabalar harcamış olmasına rağmen, kalkınmakta geri kalmış ülkeler (güney ülkeleri) benzeri gayreti gösterememişlerdir. Dünyadaki doğal kaynakların korunmasında en büyük hedef, sınırlı olan toprak ve suların korunmasıdır. Mevcut su kaynakları Sürdürebilir Gelişme yi mümkün kılmayacak kadar azdır. Sürdürebilirlik ölçütlerinin oluşturulmasına ve doğal kaynaklar olan toprak ve suyun korunmasına yönelik bir angajman ortaya çıkamamıştır. Bunun ana nedeni yeterli kaynak ayrılamayışıdır. Su kaynaklarının paylaşımında yaşanan sorunlar dünyanın birçok bölgesinde çatışmalar ve savaşlara neden olmaktadır. Gelişmiş ülkeler gayri safi milli hasılalarının (GSMH) %,5 ila %3 nü çevre kirlenmesinin kontrolü için harcarken, bu değer diğer kalkınmamış ülkelerde ile 5 gibi oldukça düşük seviyelerindedir. Türkiye de bu değer 6 seviyesindedir. Bu nedenle Türkiye nin doğal kaynaklardan suyun korunmasına yönelik yatırımları, sürdürebilirlik ölçütlerinin altında kalmaktadır. Küresel çevre ve kalkınma politikasının siyasi gündemde önem kazanması ve çevre duyarlılığının artması ile insanların daha sağlıklı bir çevrede yaşama arzusu geliştikçe, devletler ve çevreyi kirletenler gerekli önlemleri almak zorunda kalacaklardır. DÜNYADA ve TÜRKİYE DE ARITMA TESİSİ KURULMASI Dünyada özellikle gelişmekte olan ülkelerde giderek artan çevre sorunlarının önemli bir parçası olan doğal kaynakların korunmasına ve atıksu arıtımına büyük önem verilmekte ve yatırımlar yapılmaktadır. Türkiye de ise artan nüfus ve hızlı kentleşme ile ortaya çıkan dev sorunlar Sürdürebilir Gelişmeyi olumsuz etkilemektedir. Bu durum, atıksu arıtımına gereken önemin verilmesini ve yatırımları engellemektedir. Avrupa Birliği ne girme çabaları içerisinde olan Türkiye, AB nin aday ülkelerden beklediği sorumluluk ve yasal düzenlemelerin önemli bir kısmını yerine getirememiş durumdadır. Türkiye nin, AB nin öngördüğü çevre ve atık su yönetimi politikalarına uyması ve uygulamalarına paralellik sağlaması gereklidir. Bu kapsamda ülkemizde arıtma tesislerinin yeterli derecede kurulamamış olması da sayılabilir. Tablo de AB ülkelerine ait arıtma tesisine bağlı nüfus değerlerinin farklı yıllardaki gelişimi görülmektedir. Kullandıkları suları en ileri kademede arıtan ülkelerin başında Finlandiya, İsveç, Danimarka ve Almanya gelmektedir. AB ülkelerinin kuzey, batı ve güney olarak gruplandırılmış, farklı kademeleri içeren arıtma tesislerine nüfusun bağlanma yüzdeleri Şekil de verilmiştir. Şekilde de görüldüğü gibi kuzey ülkeleri bu konuda en başarılı, güney ülkeleri ise en başarısız konumdadırlar. 35

3 Tablo. Bazı* AB Ülkelerinde Arıtma Tesisine Bağlı Nüfus (%) (European Environment Agency) Arıtma türü Ülke Yılı Mekanik (. kademe) Biyolojik (2. kademe) Almanya Danimarka Finlandiya 985, Almanya , 2,4 Yunanistan 98,5 985,7 9,3 99,7, İzlanda İrlanda 985, Lüksenburg ,4 66, 9, 57,4 Hollanda Norveç İspanya 985 3,2 5,8 99 4,6 37,3 İsveç İngiltere *Tablo da yer almayan AB ülkelerinden veri temin edilememiştir. İleri (3. kademe) , ,9 3,

4 kuzey ülkeleri batı ülkeleri güney ülkeleri nüfusun Nüfusun yüzdesi yüzdesi ileri arıtma (3. kademe) biyolojik arıtma (2. kademe) mekanik arıtma (. kademe) Not: Sadece tüm periyotları içeren ülkeleri kapsamaktadır. Ülke sayıları parantez içinde verilmiştir. Kuzey ülkeleri: İzlanda, Norveç, İsveç, Finlandiya Batı ülkeleri: Avusturya, İrlanda, İngiltere, Lüksemburg, Hollanda, Almanya Güney ülkeleri: Yunanistan, İspanya Şekil. Avrupa nın farklı bölgelerinde kullanılmış su arıtımının değişimi, 98/85,99/94 ve995/97 (European Environment Agency) Tablo 2 de Avrupa ülkelerinden bazılarında kanalizasyona bağlı nüfus, bunların arıtılma durumları ve fosfor giderimlerine ilişkin değerler verilmiştir. Burada da görüldüğü gibi İsveç ve Danimarka en başarılı ülkeler olup aynı şekilde fosfor giderimini de yüksek oranda uygulamaktadırlar. Tablo 2. Avrupa da Arıtma tesislerinin durumu ve P giderimi (%) (Morse ve diğ.993) Ülke Kanalizasyona bağlı nüfus (%) Kanalizasyona bağlı fakat arıtılmayan (%) Kanala bağlı sudan P- giderimine tabii tutulan (%) Danimarka İsveç 95 9 Norveç Almanya Tablo 3, çevre konularına büyük önem veren Almanya nın son 3 yılda gerçekleştirdiği yatırımlar ve harcadığı büyük çabaları yansıtmaktadır. Almanya, nüfusun kanalizasyona ve arıtma tesislerine bağlanmasında, ayrıca Tablo de de görüldüğü gibi ileri arıtma uygulamalarında önemli adımlar atmıştır. 37

5 Tablo 3. Almanya da Kanalizasyona ve Arıtma tesisine bağlı nüfus (%) Kanalizasyona bağlı Arıtma tesisine bağlı Biyolojik arıtma Mekanik arıtma Tablo 4 de Türkiye de kanalizasyon ve arıtma tesisine bağlı nüfus yüzdeleri verilmiştir. Belediyelerde kanalizasyon şebekesi ile hizmet edilen nüfusun toplam nüfusa oranı 994 yılında % 52 iken, 998 yılında %59 a, belediye nüfusu içindeki oranı ise %69 dan, %78 e yükselmiştir Atıksu arıtma tesisleri nüfusun %7 sine hizmet etmektedir. Yıllar itibariyle hizmet edilen nüfusta artış görülmesi, yeni tesislerin açılmış olması ile açıklanabilir. Ancak arıtma sağlanan nüfusun düşük olduğu dikkati çekmektedir (Devlet İstatistik Enstitüsü). Tablo 4. Türkiye de Kanalizasyona ve Arıtma tesisine bağlı nüfus (%) Kanalizasyona bağlı Arıtma tesisine bağlı Türkiye de elde edilebilen detaylı 998 yılı DİE verilerine göre 325 belediyenin 3 u standartlara uygun kanalizasyon şebekesi, 28 i ise arıtma tesisi kullanmaktadır. Çevre Mühendisleri Odası ndan temin edilen Belediye Çevre Envanteri 998 yılı verilerine göre kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen toplam belediye sayısı 647, atıksu arıtma tesisi sayısı ise 8 olarak verilmiştir. DİE 998 yılı verilerine göre 3 belediye tarafından, kanalizasyon şebekesi ile toplanan m 3 evsel atıksuyun %52,24 ü arıtılmadan, %28,34 ü ön arıtımdan sonra ve %9,42 si ise arıtılarak alıcı ortama verilmektedir. Arıtma tesisi bulunan 27 belediyenin %7,65 inde mekanik (.kademe) arıtma, %28,35 inde de biyolojik arıtma (2.kademe) yapılmaktadır. Çevre Mühendisleri Odası ndan temin edilen Belediye Çevre Envanteri 998 yılı verilerine göre 647 belediye tarafından toplanan m 3 evsel atıksuyun %28 i arıtılmaktadır. Bu atıksuların %48 i mekanik %52 si biyolojik arıtmadan geçmektedir. Şu anda İSKİ ye ait Paşaköy ve Terkos arıtma tesislerinde ileri arıtma (3.kademe) yapılmaktadır. DÜNYADA ve TÜRKİYE DE ARITMA TESİSİ İŞLETİMİ Arıtma tesislerinde, su kalitesi standartlarını sağlayacak seviyede arıtma sağlanabilmesi en az sistem tasarımı ve inşası kadar işletme şekline de bağlı bulunmaktadır. Çok iyi projelendirildiği ve iyi ekipmanlarla donatıldığı halde bilinçsiz işletme yüzünden beklenen çıkış suyu kalitesine ulaşılamayan pek çok tesis bulunmaktadır. Dolayısıyla çeşitli durumlarda ne tür tedbirler alınması gerektiğini bilen ve sisteme uygun müdahalelerde bulunarak tesisin yüksek verimlerle çalışmasını sağlayan kalifiye işletme personeli yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Kurulmuş tesisler büyük yatırımlar sonucunda bitirilmiş ve işletmeye alınmıştır. Bu tesisler modern teknolojinin gerektirdiği tüm donanımları içerecek şekilde planlanmıştır. Yüzeysel suların korunması ve yapılan yatırımlar, tesislerin verimli bir şekilde çalıştırılmalarını gerekli kılmaktadır. 38

6 Arıtma tesislerinin (özellikle biyolojik ve ileri arıtma kademesi içerenlerin) işletimlerinin zor olması nedeniyle, üstün vasıflı eleman, bilgi ve tecrübeye ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde ise arıtma tesislerini işletecek mühendislerin ve ara elemanların özellikle pratik bilgilerden yoksun oldukları dikkati çekmektedir. Bugüne kadar projelendirilmiş birçok atıksu arıtma tesislerinden beklenen randımanın alınamamasındaki ana neden, bu tesislerin uygun işletilememeleridir. Kurulu tesislerin tekniğin gerektirdiği şekilde işletilmemesi ve hatta elektrik maliyetleri, teknik eleman yetersizliği gibi nedenlerle hiç çalıştırılmaması ülkemizde söz konusu olmaktadır. Örneğin Akhisar Arıtma Tesisi, inşasının İller Bankası tarafından bitirilip işletilmesi için Akhisar Belediyesine tesliminden sonra, elektrik giderlerinin fazla olması nedeniyle çalıştırılamamıştır. DÜNYADA ve TÜRKİYE DE ARITMA TESİSİ İŞLETME ELEMANI EĞİTİMİ Almanya da arıtma tesislerini işletecek elemanların eğitilmesine hassasiyetle önem verilmektedir. Bu görev, öncelikle Alman Atıksu Derneği (Abwasser Technische Vereinigung, ATV) tarafından üstlenilmiştir. Bu kuruluş arıtma tesisi işleten havza birlikleri ve üniversitelerle işbirliği içinde çeşitli seviyede eğitim ve geliştirme kursları açmaktadır. Uygulama ile desteklenen bu kurslar sonunda ciddi sınavlar yapılmakta ve katılımcıların başarı derecesini gösteren sertifikalar verilmektedir. Bu kurslar uzaktan öğretim şeklinde de verilmektedir. Aynı kuruluş tarafından hazırlanan çok sayıda kitap ve doküman, işletme elemanlarının bu kurslarda ve kendi tesislerindeki uygulamalarında kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Almanya da mevcut havza birlikleri ve kentsel arıtma kuruluşları kendi elemanlarını ve aynı zamanda üç-dört yıl öğrenim gören çırakları da eğitmektedirler. Bu kuruluşlar yurt dışında eğitim hizmetleri üstlenmekte ve son yıllarda yurt dışında Alman kuruluşları tarafından sağlanan mali destek ile kurulan arıtma tesisleri, elemanlarının eğitimini üstlenmektedirler. Son yıllarda özel firmalar da Almanya da ve yurt dışında eğitim hizmetlerini üstlenmektedirler. Amerika da arıtma tesisi işletici (operatör) eğitimine önem verilmekte ve bu eğitimler Su Çevre Birliği (Water Environment Federation, WEF) tarafından tüm ülkede yürütülmektedir. Çeşitli seviyelerde eğitim veren bu kuruluş, eğitim sonunda sınav yaparak sertifika vermektedir. Bu kuruluşun hazırlamış olduğu çok sayıda kitap ve CD bulunmaktadır. Amerika da özel firmalar da eğitim hizmetleri yürütmektedirler. Bunlardan bazıları çok özel konularda (aktif çamur v.s.) kurslar da açmaktadırlar. Hollanda da kurulu bulunan birliklerin biraraya gelerek kurdukları Hollanda Su Birliği bu görevi üstlenmiştir. Türkiye de arıtma tesisleri için işletme elemanı eğitimi ile ilgili görevlendirilmiş bir kuruluş bulunmamaktadır. İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) kurmuş olduğu İşletme Elemanı Eğitim Merkezi nde İTÜ ile işbirliği içinde kendi elemanları yanında diger belediyelerin ve kuruluşların elemanlarının eğitimine katkıda bulunmaktadır. Bu eğitime yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlar ve şahıslar tarafından destek verilmektedir. Bu kuruluşun yaptığı kurslar daha çok kendi elemanlarının eğitimine dönüktür fakat bu eğitimlere zaman zaman diğer kuruluş çalışanları da katılabilmektedir. İSKİ tarafından bu eğitimlere katkı sağlamak için kitap ve dokümanlar da hazırlanmıştır. 39

7 Bu hedefe dönük olarak aşağıda önemlileri verilen eğitim çalışmaları yürütülmüştür: - Ataköy Arıtma Tesisini, Devreye Alma Eğitim Kursu: Ataköy Arıtma Tesisi Eğitim Merkezinde, İSKİ mensubu 2 teknik personel ve müteahhidinin iki görevlisi 7 saat süre boyunca İTÜ ile yapılan protokolde yer alan mekanik ve biyolojik arıtma, çökeltme, yüzdürme, çamur çürütme, dezenfeksiyon konuları yanında numune alma, laboratuar analizleri, bakım ve onarım, kayıt ve değerlendirme gibi konularda eğitilmiştir. Bu kursun sonunda Ataköy Arıtma Tesisinin üniteleri tek tek kursiyerlere tanıtılmış, her bir ünitenin fonksiyonları, çalışma prensipleri, işletilmesi, işletilmesi sırasında karşılaşılan problemler ve karşılaşabilecek olası problemler ve çözüm yolları açıklanmıştır. - Balta Limanı Atıksu Arıtma ve Deniz Deşarjı Tesisleri Eğitim Kursu: Bu kursta İSKİ mensubu 2 teknik personel ile müteahhidinin iki görevlisine, 7 saat süre boyunca, eğitime katılan İTÜ öğretim üyeleri tarafından Ön Arıtma ve Deniz Deşarjı hakkında genel ve teorik bilgiler verilmiş, ayrıca kursiyerlere pompalar, kapaklar, sıyırıcılar, motorlar v.b. üniteler üzerinde tek tek uygulama yaptırılarak tesisi tanımaları sağlanmıştır. Ayrıca kurs sırasında acil durumlarda tesise müdahale etme pratiği de yaptırılmıştır. - Tuzla Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Eğitim Kursu: Berlin Sular İdaresi ile yapılan anlaşma çerçevesinde 2 kişinin teorik ve pratik eğitim için Almanya ya gönderilerek 3 gün süren kursa katılımları sağlanmıştır. Ayrıca 5 gün boyunca Alman uzmanların İstanbul da, diğer tesislerden katılımcıları da içeren yaklaşık 8 kişiye eğitim vermeleri sağlanmıştır. - Paşaköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Eğitim Kursu: İTÜ ile yapılan protokole göre 5 gün süreli kursta, 4 mühendis ve teknisyen yanında İSKİ nin bu konuda çalışan işçilerinin katılımıyla, Topacık, D. tarafından editörlüğü yapılan Atıksu Arıtma Tesisleri İşletme El Kitabı ndaki İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerince hazırlanan konular işlenilmiştir. Bu konular: Atıksu Arıtma Tesisleri, Giriş; Atıksuların Karakterizasyonu; Izgaralar, Elekler, Öğütücüler ve Kum Tutucular; Çökeltme ve Yüzdürme; Damlatmalı Filtreler; Dönen Biyolojik Reaktörler; Paket Arıtma ve Oksidasyon Hendekleri; Atık Arıtma Havuzları; Dezenfeksiyon ve Klorlama; Aktif Çamur Sistemi; Çamur Çürütme ve Katıların İşlenmesi; Arıtılmış Suların Uzaklaştırılması; Tesis Güvenliği ve Düzen; Bakım; Laboratuar; Ölçüm Sonuçlarının Analizi ve Takdimi; Kayıtlar ve Rapor Yazılımı-Kanunlar ve Yönetmelikler; Arıtma Tesisleri Laboratuarında Kullanılan Temel İşletme Deneyleri; Arıtma Tesisleri İşletilmesinde Kullanılan Temel Matematik Bağıntılar ve Uygulamaları şeklindedir. - İş Güvenliği ve İş Sağlığı Eğitimi: İstanbul Üniversitesi ile yapılan bir protokol ile 5 gün süre boyunca 25 çalışan, teorik ve pratik eğitim görmüştür. - Atık Gaz Konusunda Verilen Eğitimler: Özel bir kuruluş olan MERSAN ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü işbirliği içerisinde 3 gün süre boyunca tüm çalışanlara, atık gaz kaynakları, ölçümleri, korunma, gaz patlamaları ve söndürülmesi, gaz zehirlenmelerinde ilk yardım konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmiştir. 2 yılında Tuzla Arıtma Tesislerinde 3 çalışanın atık gaz etkisiyle hayatlarını kaybetmeleri üzerine İSKİ Sağlık ve Eğitim Müdürlüklerince benzeri bir eğitim verilmiştir. - Kısa Süreli Eğitimler: İSKİ nin işbirliği yaptığı yurt dışı ve yurt içi kuruluş ve şahıslar tarafından çok çeşitli konularda İSKİ, belediye ve büyükşehir belediyelerinin personeline seminer, konferans ve eğitim verilmiştir. 32

8 İSKİ dışında diğer su ve kanalizasyon idarelerince yürütülen eğitim çalışmaları hakkında bir yayına rastlanılamamıştır. Ayrıca varsa devamlılık kazanmadığı dikkati çekmektedir. Eğitim görevini üstlenebilecek resmi kuruluşlar arasında sayılabilecek İller Bankası ve Çevre Bakanlığının etkili bu tür faaliyetlerinin olduğu bilinmemektedir. ABD ve AB ülkelerindeki su idareleri gibi İSKİ idaresi İstanbul da bulunan üniversitelerle işbirliği yaparak gereğinde bu gaye için yeni bir şirket kurmak suretiyle yurt içinde ve dışında faaliyette bulunmalıdır. Ülkemizde kurulan arıtma tesislerinin işletmeye alınması ve elemanlarının eğitilmesi genelde o tesisi kuran firmalar veya onların sözleşme yaptıkları özel kuruluşlarca yürütülmektedir. Bu kuruluşların eğitim konusunda imkanları ve yeterlilikleri bilinmemektedir. İşletme sorumluluğunun altı ay veya bir yıl gibi kısa bir süreyi kapsaması dolayısıyla, özellikle küçük belediyelerde önceden arıtma konusunda eğitim görmemiş personel, firmanın bu süre sonunda ayrılması ile yeterli derecede eğitim alamadığından işletmede sorunlarla karşılaşmaktadır. ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ ÖRNEĞİ Modern şehirciliğin ülkemizde ilk uygulamasının Emlak Kredi Bankasınca yapıldığı Ataköy de, burada oturacak yaklaşık 4 nüfusun kullanılmış sularının arıtılarak bertrafı için Avusturyalı bir firmaya arıtma tesisinin projesi yaptırılmış ve İller Bankası tarafından inşa ettirilerek 962 yılında işletmeye alınmıştır. Başlangıçta başarı ile çalıştırılan, ülkemizin bu ilk evsel arıtma tesisine gelen kanallara izinsiz bir şekilde civardaki endüstri tesisleri atıksularının ve yoğun bir şekilde başka bölgelerin evsel atıksularının bağlanması ile aşırı yüklenilmiş ve tesis iyi çalıştırılmadığı için arıtma verimi düşmüştür. 97 yılından itibaren Emlak Kredi Bankası arıtma tesisini işletmekten vazgeçmiş ve gelen atıksuları Ayamama Deresine mevcut taşkın kanalı yardımı ile deşarj etmiş ve tesisi devre dışı bırakmıştır. Tebliğ sahibinin Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ndeki öğrencileri ile tesise 972 ilkbaharında yaptığı ziyarette yapıların paslanmaya yüz tuttuğu ve çökeltim havuzlarında biriken çamurda bitkilerin büyüdüğü üzüntü ile görülmüştür. 982 de bu tebliğin yazarının İmar ve İskan Bakanlığı sırasında, tesisin yeniden çalıştırılması ve Stuttgart Üniversitesi nde olduğu gibi bir eğitim ve araştırma tesisi olarak değerlendirilmesi karara bağlanmış ve tesisin İTÜ ye çalışır durumda arazisi ve herşeyi ile devri teklif edilmiştir. İTÜ tarafından kabul edilmeyen bu teklif daha sonra Tübitak-Marmara Araştırma Enstitüsü ne sunulmuştur. Bu kuruluş tarafından da olumsuz cevap verilmesi üzerine tesisle ilgili ön görülenler ne yazık ki gerçekleştirilememiştir. 99 yılında İSKİ Bilim Kurulu nda görevli bulunan yazarın böyle bir tesisin yeniden çalışır hale getirilmesi ve eğitim maksatlı kullanılması teklifi, o zamanki İSKİ Genel Müdürü nce ilgi ile karşılanmış ve revizyon projesinin hazırlanması görevi kendisine verilmiştir. İTÜ Çevre Mühendisliği elemanları ile birlikte yürütülen çalışma sonucunda hazırlanan proje 992 yılında ihaleye çıkarılmış ve Mayıs 996 da elden geçirilen ve yenilenen tesis revizyon projelerinin hazırlanmasına katkıda bulunan yeni Genel Müdür tarafından devreye alınmıştır. Tesisin ilk projelendirmesi ve inşasına göre, terfi merkezi, ızgara, öğütücü, kum tutucu, ön çöktürme, damlatmalı filtre, son çöktürme, çamur çürütme ve çamur kurutma birimlerini içermekte idi. Yeniden projelendirmede tesisin 45. kişiye hizmet vereceği esas alınmış olup, önemli boyutlandırma değerleri; Tesisin Kapasitesi : 765 m 3 /gün Organik Yük : 243 kg/gün AKM Yükü : 45 kg/gün 32

9 olarak hesaplanmıştır. İşletmeye alınan bu tesise eski projede olmayan havalandırmalı bir kum tutucu ve belt filtre ünitesi eklenmiştir. Yeniden projelendirmede öğütücü birimi kaldırılmıştır. Tesiste mevcut olmayan ve iki katlı olarak yeni inşa edilen idari bina, alt katında laboratuar, idareci ve çalışanlara ait birimleri ve üst katta ise eğitim hizmetlerini veren birimleri içermektedir. Tesis, yeniden işletmeye alındığından beri gerek İSKİ ve gerekse diğer ilgili kuruluşlar için arıtma konusunda teknik personelin ve operatörlerin yetiştirilmesi, eğitilmesi ve üniversitelerle işbirliği yapılarak arıtma tesislerinin daha verimli çalıştırılmasının uygulamalı olarak sağlanması, pilot tesisler inşa edilerek yeni arıtma tekniklerinin model ölçeğinde denenmesine imkan sağlamaktadır. SONUÇ Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi ekonomik kalkınma ile yakın ilişkili olup Sürdürülebilir Gelişme nin anahtarı da sudur. Su ile dünyanın en önemli sorunu olan yoksulluk ortadan kaldırılabilir. Sürdürülebilirlik kavramına uygun bir şekilde kullanılmış suların arıtılarak verildiği yüzeysel sular devamlı olarak su ihtiyacını karşılamada kullanılabileceğinden dünyada su kıtlığı çekilmez. Biyolojik yöntemlerle arıtılmış suların tarımsal sulamada kullanılmasının sürdürülebilirliğe katkıda bulunacağı göz ardı edilmemelidir. Şu anda 26 devlet su kıtlığını şiddetli bir şekilde yaşamakta olup Dünya Gıda Örgütü (FAO), 25 yılında en az 7 devletin su kıtlığı çekeceğini tahmin etmektedir. Ülkemizde de ulusal sürdürülebilirlik stratejisi bir an önce belirlenmeli ve sürdürebilirlik politikası herkes tarafından kavranıp anlaşılmalıdır. Çevre, diğer alanlar ve konularda hedef ve ilkeler belirlenmeli ve açıklanmalıdır. Arıtma konusunda sürdürebilirlik açısından Avrupa Birliği nin aday ülkelerden istediği hedefler ve kalite standartları sağlanması hedef alınarak, kurulmuş ve kurulacak arıtma tesislerinin verimli çalışmaları sağlanmalıdır. Ayrıca büyük yatırımlarla gerçekleştirilen bu tesislerin düzenli çalıştırılabilmesi için yeterli sayıda personel yetiştirilmeli ve eğitilmelidir. Büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idareleri, Almanya da olduğu gibi çıraklık eğitimini başlatmalıdır. Arıtma tesisi personelinin eğitim ihtiyacı tartışılmayacak kadar zorunludur. Ülkemizde bu eğitimin hangi kuruluş ve şahıslar tarafından, hangi esaslara göre bir bütünlük içerisinde yürütüleceği bu konuda yetkili kuruluşlarca acilen ele alınmalıdır. KAYNAKLAR Samsunlu,A., Eroğlu,V. (). Türkiye de Arıtma Tesisi Kurma ve İşletilmesi Öncelikleri ve Ataköy Arıtma Tesisi, Türkiye de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu II, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze, Kocaeli, sh Über die Aus-und Fortbildungsarbeit, September 974, pp Korrespondez Abwasser, Bonn. Hauff,V. (22), Sürdürebilirlik, Geleceği Açan Anahtar, sh Magazine-Deutschland, Berlin. Umweltdaten Deutschland 22, pp.42, Umwelt Bundes Amt, Berlin Haber Bülteni, Devlet İstatistik Enstitüsü, 999. Ankara Topacık, D. ve diğ. (2) Atıksu Arıtma Tesisleri İşletme El Kitabı, İSKİ Genel Müdürlüğü yayını, İstanbul. 322

10 Morse, G.K., Lester, J.N., and Perrs, R. (993) The economic and environmental impact of phosphorus from wastewater in the eurepean community. Environmental Enginedring Laboratory. Imperial College of Science, Technology and Medicine. London SW7 2BU. Semper Publications, London. Wolf,M.,()Berlinwasser Group,Activities of Berlinwasser İnternational GmbH in the central and east European countries and worldwide,berlin European Environmental Agency,www.eea.eu.int Water Environment Federation,www.wef.org Abwasser Technische Vereinigung,www.atv.de Devlet İstatistik Enstitüsü, Çevre Mühendisleri Odası, 998 yılı Belediye Çevre Envanteri Göstergeleri 323

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI 1.1.1. Genel 1.1.2. Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Süreci 1.1.3. Tasarım İçin Girdi (Başlangıç)

Detaylı

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır.

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır. ÖRNEK PROJE ASKİ Ankara İli Kazan İlçesine bağlı Pazar Köyü 600 kişi kapasiteli Dönen Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi 0.37 kw motor-redüktör ile aylık kişi

Detaylı

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 Çevre Mühendisliği Bölümü Selçuk Üniversitesi Dersin Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Ali BERKTAY Tel. 2232093 e-mail: aberktay@selcuk.edu.tr Doç.Dr. Bilgehan

Detaylı

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ Kütahya Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, İller Bankası nca 1985 yılında projelendirilmiş, 1992 yılında çalışmaya başlamıştır. Şehir merkezinin evsel nitelikli atıksularını

Detaylı

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ KURUMSAL HAKKIMIZDA STS ARITMA SİSTEMLERİ Çevre sağlığının ve doğal zenginliklerin korunmasına verilen önemin giderek arttığı günümüz şartlarında, bilinçli ve yetkin kadrosu ile bu doğrultuda hizmet etmek

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İDOSB Atık Su Arıtma Tesisi, Kazlıçeşme de 500 yıldır faaliyet göstermekte olan tabakhanelerin, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi ne taşınma projesi kapsamında, 1989

Detaylı

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 1 SUNUM PLANI Atıksu Mevzuatı OSB lerde Mevcut Durum OSB lerde Atıksu Sorunları

Detaylı

Kentsel Atıksu Yönetimi

Kentsel Atıksu Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK K BAKANLIĞI Kentsel Atıksu Yönetimi Buğçe e DOĞAN ÇİMENTEPE Çevre ve Şehircilik Uzmanı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü 07-10 Haziran 2012 - İstanbul Sunumun İçeriği Bakanlığımızın

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM TANIM Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çevre

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 17.12.2015 1 2 o Evsel, endüstriyel,

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 2 MEKANİK ARITMA 2.1. IZGARALAR... 5 2.1.1. Izgara Proje Kriterleri... 5 2.1.2. Izgara Yük Kayıpları... 7 2.1.3. Problemler... 9 2.2. DEBİ ÖLÇÜMÜ VE AKIM

Detaylı

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ * GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 1.26 Aralık 2014 tarihinde Tekstil Üreticileri ile bir araya gelinerek, mevzuat ile ilgili sunum yapılmış, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmıştır. 2.17 Aralık

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 03.11.2017 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Ülkemizde Atıksu Mevzuatı

Detaylı

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İzmir Bölgesi Enerji Formu 7-8 Nisan 2017// İzmir Mimarlık Merkezi

Detaylı

MBR HİZMETLERİ SUNUM DOSYASI

MBR HİZMETLERİ SUNUM DOSYASI MBR HİZMETLERİ SUNUM DOSYASI SUYLA OYUN OLMAZ!! En ileri teknolojiler dahi doğru mühendislik hizmeti ile birleştirilmediğinde atıl yatırımlara dönüşebilmektedir. Sektörde tamamladığımız tüm tesislerde

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V.

ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V. ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V. 1 KHK lar ve Görevlerimiz 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 9 uncu maddesinin (ı) bendinde geçen İçme

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN - 2014 1. TEKNİK HUSUSLAR : Proje yapımında 2014/07 Sayılı ve 04/03/2014 tarihli Atıksu Antma /Derin Deniz Desarjı Tesisi

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması 1 Uygulama Örnekleri 1.Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2.Tehlikeli Maddelerin

Detaylı

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2007 yılı içerisinde Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı nca 6 adet atıksu arıtma tesisi işletilmiştir. ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İzmir Büyük Kanal Projesi nin son noktası

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU TMMOB YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU ARALIK-2016 FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Ekim

Detaylı

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI İ.ÖZTÜRK*' t- Y.ÖZTAŞKENT**/ A.KEÇECİ*** * ÎTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ** ARTAŞ A.Ş., Cihannuma Mah.Bostancıbaşı

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014 Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru Enes KELEŞ Kasım / 2014 İÇİNDEKİLER Arıtma Çamuru Nedir? Arıtma Çamuru Nerede Oluşur? Arıtma Çamuru Çeşitleri Arıtma Çamuru Nerelerde Değerlendirilebilir? 1. Açık Alanda

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ 1 1. İŞLETME

Detaylı

TÜRKİYE DE KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ VE PLANLAMASI

TÜRKİYE DE KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ VE PLANLAMASI TÜRKİYE DE KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ VE PLANLAMASI Recep AKDENİZ Atıksu Yönetimi ve Planlama Şube Müdürü 17 Mart 2011 - Ankara BAKANLIĞIMIZIN GÖREV ÇERÇEVESİ Kentsel Altyapıda; Politika ve prensipleri belirleme,

Detaylı

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçesi bulunan ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 )

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 ) SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 KONU: Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı GENELGE ( 2006/15 ) Çok çeşitli amaçlarla su kaynaklarına olan hızlı talep artışının karşılanması,

Detaylı

BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ. Erdinç ŞENOVA Çevre Sağlığı Şube Müdürü

BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ. Erdinç ŞENOVA Çevre Sağlığı Şube Müdürü BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Erdinç ŞENOVA Çevre Sağlığı Şube Müdürü Mevzuat 17.02.2005 Tarihli ve 25730 Sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE)

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) GÖRSEL MALZEME (FOTO, GRAFİK, ŞEKİL, LOGO VB.) GRAFİK VEYA TABLO (STRATEJİK PLANDA VERİLEN HEDEF VE ONLARA

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21) T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genelge No: 2006/21 Tarih : 27.07.2006 ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21) (Bu Genelge'nin, 2011

Detaylı

SYGM ÇEVRE MÜHENDİSİ SEMİH EMLEKÇİ

SYGM ÇEVRE MÜHENDİSİ SEMİH EMLEKÇİ SYGM ÇEVRE MÜHENDİSİ SEMİH EMLEKÇİ SONUÇ VE DEĞERLENDİRME İÇERİK SUYUN ÖNEMİ TÜRKİYE DE SU AVRUPA BİRLİĞİ NDE SU KAYNAKLARI AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİNİN ANA PRENSİPLERİ TÜRKİYE DE SU

Detaylı

Çamuru. Türkiye de KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI. ve çevreye uyumlu bir şekilde. lmış. olup çalışmalar devam etmektedir.

Çamuru. Türkiye de KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI. ve çevreye uyumlu bir şekilde. lmış. olup çalışmalar devam etmektedir. TÜRKİYE DE ÇAMUR YÖNETY NETİMİ ve KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI Dr. Özgür ÖZDEMİR KASKİ Genel MüdürlM rlüğü Atıksu Dairesi Başkan kanı, Mart 2011 Türkiye de Atıksu nun işlenmesi

Detaylı

Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi

Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi Açıklama: Bu çalışmada, konu atıksu arıtma çamurlarının en ekonomik şekilde uzun süreli ve problemsiz bir işletme ile susuzlaştırılması amacıyla HUBER Burgu Pres (Screw Press)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIM GENELGE (2009/16)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIM GENELGE (2009/16) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02/ Konu : Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi DAĞITIM 30.07.2009 GENELGE (2009/16) Bu Genelge, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik

Detaylı

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU İht. Seçmeli 3 : A Paketi : - End. Atıksuların Arıtılması - Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonu - Deniz Deşarjı B Paketi : - Tehlikeli Atıklar - ÇED - End. Katı Atıklar Bölüm Adı Çevre Mühendisliği Ders

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne göre atık su; evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ İÇME SUYUNUN YÖNETİLMESİ 01 İçme Suyunun Yönetilmesi (Ham Su Temin Edilmesi) 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Su Proje Şube Müdürlüğü 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi

Detaylı

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21)

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

I. PROJENİN HAZIRLANMASI VE SORUMLULUKLAR

I. PROJENİN HAZIRLANMASI VE SORUMLULUKLAR Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

KAPASİTE OLUŞTURMADA ÖRNEKLER

KAPASİTE OLUŞTURMADA ÖRNEKLER KAPASİTE OLUŞTURMADA ÖRNEKLER Dr. Haluk Doğu Merkezde yapılan eğitim programları Konferanslar Bilgilendirme gezileri 1 Almanya hükümetinin Türkiye hakkında yaptığı ilk açıklaması : Türkiye ile olan ilişkilerin

Detaylı

DAĞITIM GENELGE (2009/16)

DAĞITIM GENELGE (2009/16) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02/ Konu : Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi DAĞITIM 30.07.2009 GENELGE (2009/16) Bu Genelge, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA ) PROJELERİ Bilgisayar destekli Tasarım Programı olan NetCAD 6.0 Müdürlüğümüz personellerine Teknik Destek Faaliyet Programı

Detaylı

TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN ATIKSU ARITMA TESİSLERİ 1. SULTANKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ 2. MARMARAEREĞLİSİ ATIKSU ARITMA TESİSİ 3. YENİÇİFTLİK ATIKSU ARITMA TESİSİ 4. YENİCE ATIKSU ARITMA TESİSİ

Detaylı

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015 SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 16.12.2015 E R K A N P E T E K A L ÇEVRE MÜHENDİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1987 epetekal@egeseramik.com EGE SERAMİK GENEL GÖRÜNÜŞ EGE SERAMİK UYDU GÖRÜNTÜSÜ EGE SERAMİK ATIK

Detaylı

ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU

ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU Doç.Dr. K.Süleyman YİĞİT*, Mustafa GÜNDÜZ**, Gülay ŞERİT** Yrd.Doç.Dr. Mustafa YEĞİN*, Muhammet SARAÇ** İlhan BAYRAM***, Ünal BOSTAN***, Hakan PİR**

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti 1 Giriş Söz konusu rapor Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) tarafından GOSB de yaptırılacak olan atıksu arıtma tesisinin ünitelerini ve çalıģma prensiplerini açıklamaktadır. 1.1 Genel GOSB nde mevcut

Detaylı

Edirne İl Özel İdaresi

Edirne İl Özel İdaresi ÖRNEK PROJE Edirne İl Özel İdaresi Edirne İline bağlı Sultaniçe, Gülçavuş ve Küçükevren Köyleri Atıksu Arıtma Tesisi Döner Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi

Detaylı

Atık Su Desarj Yönetmeliği. Çevre ve Orman Bakanlığından. Resmi Gazete Tarihi: 08/01/2006. Resmi Gazete Sayısı: 26047

Atık Su Desarj Yönetmeliği. Çevre ve Orman Bakanlığından. Resmi Gazete Tarihi: 08/01/2006. Resmi Gazete Sayısı: 26047 Atık Su Desarj Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 08/01/2006 Resmi Gazete Sayısı: 26047 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Çevre Mühendisliği Nedir? Çevre sorunlarına çözüm bulan disiplinler arası bir mühendislik dalıdır. Çevre Mühendisleri doğal çevreyi

Detaylı

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ Doç. Dr. Güçlü İNSEL İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Arıtma Hedefleri 1900 lerden 1970 lerin başına kadar Yüzücü ve askıda maddelerin giderilmesi Ayrışabilir organik madde arıtılması

Detaylı

KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ, FİNANSAL SORUNLAR ve ÖNERİLER

KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ, FİNANSAL SORUNLAR ve ÖNERİLER KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ, FİNANSAL SORUNLAR ve ÖNERİLER Recep AKDENİZ Kentsel Atıksu Kirliliğinin Kontrolü Şube Müdürü recep.akdeniz@cevresehircilik.gov.tr 2011 Kasım Ankara SUNUM İÇERİĞİ Mevcut Durum Mevzuat

Detaylı

T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. 07 Haziran 2010 TEKĠRDAĞ

T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. 07 Haziran 2010 TEKĠRDAĞ T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 07 Haziran 2010 TEKĠRDAĞ 2872 sayılı Çevre Kanunu 11. Maddesi: Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluģan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ), T.C. Kalkınma Bakanlığının temel misyonuna

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 Sunumun İçeriği Su Durumu ve Sektörlere Dağılımı Bakanlığımızın Görev Çerçevesi Çevre kanununda

Detaylı

TÜRKİYE DE SU POTANSİYELİ VE ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

TÜRKİYE DE SU POTANSİYELİ VE ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 273 TÜRKİYE DE SU POTANSİYELİ VE ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI Veysel ASLAN Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Dairesi Başkanı Ankara /

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLAR ARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRESİ AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLAR ARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRESİ AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLAR ARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRESİ AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR ATIKSU SCADA SİSTEMİ KOCAELİ Murat SÖNMEZ SCADA ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU STAJ RAPORU

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU STAJ RAPORU T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU STAJ RAPORU Dosyayı Hazırlayan : İsim-Soyisim : MEHMET KONUK Numara : 1412020220 Kuruluşun İsmi ve Yeri : ENTECH ENVIRONMENTAL

Detaylı

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI 1 1 ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09

Detaylı

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ TÜRKĠYE DE ATIKSU MEVZUATI Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (2004) ÇEVRE KANUNU

Detaylı

AFYONKARAHİSAR SULAMA PROJESİNDE DEZENFEKTE EDİLMİŞ ATIKSULARIN KULLANIMI

AFYONKARAHİSAR SULAMA PROJESİNDE DEZENFEKTE EDİLMİŞ ATIKSULARIN KULLANIMI AFYONKARAHİSAR SULAMA PROJESİNDE DEZENFEKTE EDİLMİŞ ATIKSULARIN KULLANIMI Adem COŞKUN 1, Fatih KİŞİ 2, İlker KURT 3, Ömer AÇIKGÖZ 4 1 DSİ 18. Bölge Müdürü ISPARTA, ademcoskun@dsi.gov.tr 2 DSİ 18. Bölge

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü Nisan 2010 Ankara ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre ve Orman Bakanlığı : Politika ve prensipleri belirleme, Mevzuat

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

ÇEV-302/A DERS TANITIM FORMU

ÇEV-302/A DERS TANITIM FORMU İht. Seçmeli 2: A Paketi : - Anaerobik Arıtma Prosesleri - Kanalizasyon Sis. Projelendirilmesi - Katı Atık Bertaraf Yöntemleri B Paketi : - Toprak ve Yer altı S. Kirlenmesi - Proses Kontrolü - Atmosfer

Detaylı

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31 İçerik Dünyadaki su potansiyeline bakış Türkiye deki su potansiyeline bakış Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Görevleri Mevzuat Çalışmaları Yapılan Faaliyetler Su Tasarrufu Eylem Planı Su Ayakizi Çalışmaları

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Çevre Mühendisliği Nedir? Çevre sorunlarına çözüm bulan disiplinler arası bir mühendislik dalıdır. Çevre Mühendisleri doğal çevreyi

Detaylı

İskenderun Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine Ait SCADA Sisteminde yapılan Revizyon ve Yenilikler

İskenderun Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine Ait SCADA Sisteminde yapılan Revizyon ve Yenilikler İskenderun Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine Ait SCADA Sisteminde yapılan Revizyon ve Yenilikler 6. Türk Alman Su İşbirliği Günleri Mersin, 18-19 Ekim 2016 Fatih Onur Kebir PWT Wasser und Abwassertechnik

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Su Ortamlarının Kalite Sınıflandırılması Kıtaiçi Yüzeysel Suların Sınıflandırılması Madde 7 (Mülga:RG-30/11/2012-28483) (4) Su Kalite Sınıfının Belirlenmesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 20.02.2014. Doktora İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE 1981

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 20.02.2014. Doktora İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE 1981 ALİ KALENDER ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 20.02.2014 Adres : İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ Telefon : 2128672500-1134 E-posta : alikalender@arel.edu.tr

Detaylı

MELEN SUYU VE HAVZASININ KORUNMASI

MELEN SUYU VE HAVZASININ KORUNMASI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü MELEN SUYU VE HAVZASININ KORUNMASI Mehmet AYGÜN İSKİ İSTANBUL PİK SU TÜKETİMİ 2 816 760 m³ / gün ORTALAMA SU TÜKETİMİ

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015 Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür Marmara Havzası ve Atıksu Yönetimi 1950'li yıllar Caddebostan Plajı 1980'li yıllar Ülkemizin en kalabalık şehri

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU Erasmus+ Programı dâhilinde, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ

TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ 1.SAĞLAMTAŞ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ 2. MARMARAEREĞLİSİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ 3. YENİÇİFTLİK İÇME SUYU ARITMA TESİSİ 4. BARBAROS İÇME SUYU ARITMA TESİSİ 5. HAYRABOLU- DAMBASLAR İÇME SUYU ARITMA TESİSİ

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI SAMSUN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi (79.000 ha) 6360 sayılı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/196 21/01/2015 Konu: Çevre İzin Belgesi OTO TRİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZLİ KÖYÜ ATATÜRK CAD. NO:172 GEBZE/KOCAELİ GEBZE / KOCAELİ İlgi: (a) 16/01/2014 tarihli

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSİ REFERANSLARIMIZ

ATIKSU ARITMA TESİSİ REFERANSLARIMIZ ATIKSU ARITMA TESİSİ REFERANSLARIMIZ 1. SESMEKE ENVIRONMENTAL SERVICES 2007 CEYHAN Evsel atıksuların arıtılması için kesikli reaktör biyolojik Arıtma sistemi Kapasite = 5 m3 / gün 2. SİLSAN A.Ş. 2006 ADANA

Detaylı