Denizli ve Adana Organize Sanayi Bölgesi Merkezi Atık Su Arıtma Tesisi Örnekleri. Doç. Dr. Göksel N. Demirer ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Denizli ve Adana Organize Sanayi Bölgesi Merkezi Atık Su Arıtma Tesisi Örnekleri. Doç. Dr. Göksel N. Demirer ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü"

Transkript

1 Kanalizasyon Şebekesine Verilecek Endüstriyel Atık Suların Ön Arıtımı ve Evsel Atık Suların Arıtımında Kullanılan Prosesler/Teknolojiler ile Bu Proseslerin Seçim Kriterleri Denizli ve Adana Organize Sanayi Bölgesi Merkezi Atık Su Arıtma Tesisi Örnekleri Doç. Dr. Göksel N. Demirer ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü Endüstriyel Atık Su İzleme ve Kontrolü Eğitim Semineri GAP İdaresi, KfW-MUWIT-MMO Mart 2005, Ankara 1

2 ÖN ARITIM - GENEL BİLGİ Kanalizasyon sistemine bağlı endüstrilerin atık sularının, kanalizasyona verilmeden önce, ön arıtım ile, içerdikleri toksik, korozif ya da evsel atık su arıtma tesisine zarar verebilecek diğer kirleticilerin azaltılması gerekmektedir. Ön arıtım yapılmadığı koşulda, evsel atık su arıtma tesislerine ulaşan bu kirleticiler, önemli işletim ve performans sorunlarına yol açabilirler. Ön arıtım, atık suyun deşarjından önce veya deşarj sırasında kirletici miktarlarının azaltılması, kirleticilerin giderilmesi yada kirletici niteliklerinin daha kolay arıtılabilirliklerinin sağlanması amacıyla değiştirilmesi için gerçekleştirilir. 2

3 Endüstriyel atıksularının kanalizasyon sistemine ön arıtım yapılmaksızın verilmesi aşağıdaki nedenlerden ötürü önlenmelidir: Endüstriyel kirleticilerin evsel arıtma tesisinde yer alan ve arıtma çamurlarının işlenmesi de dahil olmak üzere varolan tüm prosesler üzerinde yaratacağı olası zararların engellenmesi Evsel atık su arıtma tesisleri endüstriyel kirleticiler için tasarlanmadığından, bu kirleticilerin arıtma tesisinden arıtılmadan geçerek alıcı ortamlara ulaşması ve ilgili deşarj limitlerinin aşılmasına yol açması Arıtılmış suların verildiği alıcı sularda olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olması Kanalizasyon ve arıtma tesisi işletim, bakım, vb. işlerde çalışan görevlilerin sağlığını ve çalışma güvenliğini tehdit etmesi, halk sağlığı üzerinde risk oluşturması, kanalizasyon sistemi ve artıma tesisinde yangın, patlama, vb. sorunlara yol açabilmesi. 3

4 1. Biyolojik İşlemler: ÖN ARITIM TÜRLERİ Mikroorganizmalar yardımıyla organik atıkların karbondiyoksit, su, metan gazı, basit organik asitler ve yeni mikroorganizmalara çevirmesi ile gerçekleştirilen arıtım yöntemidir. Aerobik mikroorganizmalar metabolik faaliyetlerini gerçekleştirmek için oksijene ihtiyaç duyarlar. Anaerobik mikroorganizmalar ise çözünür oksijenin bulunmadığı ortamlarda yaşarlar. Evsel atıksuların arıtlıması için hem aerobik hem de anaerobik biyolojik yöntemler kullanılır. 4

5 2. Kimyasal İşlemler: Bu yöntemler, atıkların bileşenlerinin kimyasal yapısını değiştirerek deşarjından önce atıksulardan uzaklaştırılmalarını sağlar. Buna en iyi örnek ise ph ayarlanması ile ağır metallerin çökeltilmesidir. 3. Fiziksel İşlemler: Atık bileşenlerinin kimyasal yapısını değiştirmeden yapılan arıtım yöntemleridir. Örnek olarak çözünmüş flotasyon (yüzdürme) ve filtrasyon verilebilir. 5

6 4. Termal/Isıl İşlemler: Atıkların hacmini azaltmak ve toksik bileşenlerin parçalanarak basit toksik biçimlere dönüştürülmesini sağlamak için yüksek ısıları kullanan yöntemlerdir. Genel olarak, sağlanması gereken yüksek enerjilerden dolayı işletilmesi pahalı yöntemlerdir. Ancak belirli kirleticiler üzerinde çok etkililerdir. 6

7 Atıksu Ön Arıtım Sistemlerinde Kullanılan Önemli Prosesler 1. Aerobik veya Anaerobik Ön Arıtım: Aerobik veya anaerobik bakterileri kullanarak atık sudaki organik atıkları azaltmak amacı ile yapılan ön arıtım türüdür. Organik atıkların miktarı genellikle Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) ve Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) olarak ölçülür. Aerobik ön arıtımının gerçekleşebilmesi için bir oksijen kaynağına ihtiyacı vardır. Bu nedenle sisteme yüzey havalandırıcılar, difüzörler, vd. ile hava verilir. 7

8 Oksijen gerektirmediği ve daha yüksek organik yükleme hızlarında çalışabildiği için, yüksek miktarda organik madde içeren atıkların anaerobik yöntemlerle ön arıtımı daha düşük maliyetler ile gerçekleştirilebilir. Ağır metaller gibi bir çok inorganik kirletici, arıtım sırasında oluşan biyo-katıların (arıtma çamuru) üzerine emilebilir/adsorplanabilir. Ancak bu tür kirleticiler belli dozların üzerinde, bakterileri inhibe ederler. Bakterilerin koşullardaki ani değişikliklere karşı hassaslığından dolayı, bakterileri korumak için, öncelikle fiziksel veya kimyasal işlemler ile arıtımı gerekebilir. 8

9 2. Dezenfeksiyon (kimyasal, termal/ısıl veya UV sterilizasyonu): Atıksudaki bakteriyel ve viral aktiviteyi azaltmak ya da yok etmek için kullanılır. Kimyasal metodlar, genellikle hipoklorit (beyazlatıcı), permanganat ve peroksit gibi oksitleyicilerin kullanımını içerir. Bazı prosesler - iyon değişimi ve membran filtrasyonu gibi- bu oksitleyiciler tarafından olumsuz olarak etkilenebilir. Termal dezenfeksiyon oldukça etkilidir. Ancak ekonomik açıdan düşünülecek olursa büyük debiler için uygun değildir. 9

10 UV sterilizasyonu özellikle küçük debiler için ekonomik ve yararlıdır ama kistler ve sporlar üzerinde pek etkili olamayabilir. Ön arıtma teknolojisine bağlı olarak, dezenfeksiyon cıva arıtımından sonra uygulanabilir. Bazı sistemlerde, oksitleyicilerle yapılan dezenfeksiyon iki farklı amaca hizmet edebilir: emici/adsorbent ortamdaki biyolojik üremenin engellenmesi ve civa türlerinin oksitlenerek, iyon formunda kolayca arıtılabilmesi. 10

11 3. Ön çökeltme: Atıksulardan çökebilen katı maddeleri ayırmakta kullanılır. Bazen, bu cazibe ile gerçekleşen işlem, polimerler eklenerek, kimyasal olarak hızlandırılabilir. Bu polimerler katı maddelerin yumaklaşmasını (birleşmesini) sağlayıp daha hızlı ve verimli bir şekilde çökmelerini sağlar. 11

12 4. Basit Filtrasyon: Genelde, 5 mikrondan büyük olan partikülleri atıksudan ayırmada kullanılır. Torba ve kartuş tipi filtreler ile dereceli kum ve diatomlu toprak filtreler basit filtre sistemlerine örnek olarak gösterilebilir. Filtrasyon, genel olarak, ileri temel işlemlere zarar gelmemesi için, partikül miktarı fazla olan atıksularda kullanılır. 12

13 5. Membran Filtrasyonu (mikro veya nano): Basit filtrasyonda tutulamayan daha küçük boyutlu partiküllerin arıtmada kullanılır. Bu sistemlerde organik (selüloz bazlı) veya sentetik membranlar kullanılabilir. Organik membranlar, organik çözücülerden, klordan ve diğer oksitleyicilerden olumsuz olarak etkilenebilir. Çökmüş metallerin ve serbest yağın arıtımında başarıyla uygulanmaktadır. 13

14 6. Ters Osmoz: Mikron altı (sub-micron) partiküllerin ve yüksek molekül ağırlığındaki iyonların giderilmesinde kullanılır. Bu işlem özellikle hastanelerde musluk sularının tuzluluğunun giderilmesinde kullanılır (genelde iyon değişimi ile beraber). Atık su ön arıtımında, ters osmoz membranları yağ ve gresten ya da askıdaki katı maddelerden dolayı bozulabilir. 14

15 7. İyon Değişimi: Çözünmüş organik bileşiklerin arıtımında kullanılır. İyonik formdaki istenilmeyen kirleticilerin, başka iyonlar ile yer değiştirmesi prensibine dayanır. İyon değişimi resinlerinin düzgün işlemesi için gerekli ph aralığını tutturmak şarttır. Ayrıca iyon değişimi oldukça pahalı bir işlemdir, sürekli yenilenmesi gerekir ve askıdaki katı maddeler, yağ ve gres, diğer organik bileşikler ve kimyasal oksitleyiciler tarafından olumsuz olarak etkilenir. 15

16 8. Çözünmüş Havalı Yüzdürme (Flotasyon): Tankın içine küçük hava kabarcıkları vererek, hafif partiküllerin atıksudan ayrılmasında kullanılır. Hava kabarcıkları partiküllere eklenerek onları atıksuyun yüzeyine doğru kaldırır ve oradan da sıyırıcılarla toplanır. Bu yöntem genelde yağ ve gresin giderimi için kullanılır. 16

17 9. Adsorpsiyon/Emilim: Bu işlemde aktif karbon gibi aktif-yüzeyli bir malzeme kullanılır. Genellikle, uçucu ve uçucu olmayan (non volatile) organik kirleticilerin (çözücüler, pestisitler, PCB ve fenoller) düşük konsantrasyonlarının ve inorganik kirleticilerin (cıva ve diğer ağır metaller gibi) arıtımında kullanılır. Çok etkin olmakla birlikte, yüksek debiler için maliyetli bir prosestir. 17

18 10. Kimyasal Çöktürme : Çözünmüş haldeki kirleticilerin, çökebilen bileşiklere dönüştürülmesini sağlar. Metal kaplama atık suyundaki ağır metallerin hidroksit ile çöktürülmesi bu tepkimeye örnek olarak verilebilir. Bu tepkimeleri, oluşan katı parçacıkları atık sudan ayrılmak için genellikle, cazibe ile çökeltme ve filtsasyon gibi, bir ayırma işlemi takip eder. 11. Nötralizasyon: Atıksuyun ph ını, asit veya alkali ekleyerek, nötre yakın (ph 7) veya deşarja uygun bir aralığa ayarlayan bir prosestir. 18

19 12. Dengeleme: Arıtma tesisine gelen atık suyun belli bir süre (12-24 saat) biriktirilip, karıştırıldıktan sonra tesise verilmesi prensibine dayanır. Bu proses, değişen debileri ve konsantrasyonları dengelemek, nötralizasyonu kolaylaştırmak ve diğer bazı proseslerde şok yüklemenin etkisinden korunmak için kullanılır. 19

20 PROSES SEÇİMİ Atık su arıtımında kullanılacak proseslerin seçimi arıtılacak atık suyun insan sağlığı ve çevresel değerlere olumsuz etkilerinin giderilmesi ve ilgili yasa/yönetmeliklerle uyumun sağlanabilmesi bazında atık su yönetiminin en temel bileşenini oluşturmaktadır. Bir atık su arıtma tesisinde kullanılacak prosesler bir sistem yaklaşımı ile seçilmelidir. Yani kullanılacak proseslerin tekil performanslarının ötesinde, bu proseslerin birlikte kullanımı esnasında ortaya çıkacak olası olumlu/olumsuz etkileşimleri de göz önünde bulundurulmalıdır. 20

21 Bir atık su arıtma tesisinin performansı sadece tesisten çıkan atık suyun kalitesi bazında değil, bu tesisten çıkan atık çamurların yönetimi, çalışanların iş güvenliği, vb. ilgili kriterlerde göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. Atık su arıtma tesisi proses seçiminde önemli olan faktörler, konu ile ilgili idari sorumluluğu olan personelin kullanımı için aşağıda özetlenmektedir. Bu özet konu üzerinde teknik uzmanlığı olmayan bir hedef kitle gözetilerek hazırlanmıştır. 21

22 Atık su arıtma tesisi proses seçimi ve değerlendirilmesinde önemi olan faktörler Prosesin uygulanabilirliği Seçilen prosesin uygulanabilirliği, konu üzerinde varolan uygulama deneyimi, yayınlanmış veriler, işletilen tam ölçekli tesislerden elde edilmiş performans değerleri ve eğer yeni yada özel koşullar söz konusuysa da pilot ölçekli çalışmalar aracılığıyla belirlenir. Debi Seçilen proseslerin işletilebileceği debi aralığı, işletilecek tesise gelecek olan debi ile uyumlu olmalıdır. Örneğin stabilizasyon pondları gibi bazı prosesler çok yüksek debiler için uygun değildir. 22

23 Debi Değişim Aralığı Arıtım prosesleri genelde geniş bir debi aralığında işletilebilmelerine yönelik tasarlanırlar. Ancak en iyi işletim debi değişiminin en az olduğu durumlarda sağlanır. Eğer yüksek bir debi değişimi öngörülüyorsa, debi dengeleme havuzu kullanılmalıdır. Giriş Atık Su Özellikleri Giriş atık suyunun özellikleri, seçilecek proseslerin türlerini (örneğin kimyasal yada biyolojik) ve sağlıklı bir işletim için uygulanması gereken işletim yöntemlerini etkilemesi bazında önemlidir. Arıtımı Engelleyen yada Olumsuz Etkileyen Atık Su Bileşenleri Bu bileşenler tesis performansını olumsuz olarak etkilemekte ve deşarj standartlarının sağlanamamasına yol açabilmektedir. (Örnek: Atık suda bulunan yüksek ağır metal konsantrasyonlarının biyolojik arıtma ünitelerini inhibe etmesi). 23

24 Mevsimsel Koşullar Sıcaklık tüm kimyasal ve biyolojik proseslerin hızlarını doğrudan etkileyen bir faktördür. Dolayısıyla yöresel ve mevsimsel sıcaklık değişimleri proses seçim ve tasarımlarında göz önünde bulundurulmalıdır. Reaksiyon Kinetiği ve Reaktör Seçimi Kullanılacak reaktörlerin boyutlandırılması arıtma kapsamında gerçekleşecek reaksiyonun kinetiğine dayanılarak gerçekleştirilir. Proses seçiminde en yüksek verim ve en düşük işletim maliyetini sağlayabilmek için, arıtma reaksiyon kinetiği ve buna en uygun reaktör türü seçilmelidir. Performans Performans genelde çıkış suyu kalitesi ve deşarj standartlarına uyum ile ölçülür. 24

25 Arıtma Kalıntıları Arıtma esnasında oluşacak olan katı, sıvı ve gaz kalıntılar bilinmeli yada hesaplanmalıdır. Bunu gerçekleştirmek için genelde pilot ölçekli deneysel çalışmalar kullanılır. Atık Çamur Atık çamur işleme ve tasfiyesini pahalılaştıracak etkenler söz konusu mudur? Atık çamur işleme ünitelerinden atık su arıtma proseslerine yapılacak olan çamur geri devri bu prosesleri nasıl etkileyecektir? Atık çamur işleme proseslerinin seçimi bu soruları da göz önünde bulunduracak şekilde, atık su arıtma proses seçimi ile paralel yürütülmelidir. 25

26 Çevresel Koşullar Arıtma tesisinin kurulacağı bölgedeki hakim rüzgar şiddet ve yönü, artıma tesisinde oluşacak olan kokuların yerleşim alanlarına taşınımı bazında çok önemli olabilmektedir. Bu ve benzeri çevresel koşullar (gürültü, trafik yükü, vb.) proses seçiminde göz önünde bulundurulmalıdır. Kimyasal Gereksinimler Bir prosese sürekli olarak eklenmesi gereken kimyasal maddeler maliyet ve arıtma kalıntılarının (örneğin atık çamur) niteliklerine yapacakları etkiler bazında incelenmelidir. Enerji Gereksinimi Arıtma tesisinin işletilmesi aşamasında gerekecek enerji miktarları proses bazında bilinmelidir. 26

27 Personel Gereksinimi Arıtma tesisini hangi uzmanlık alanlarına sahip ve kaç tane personel işletecektir? Bu personele var olan bilgilerine ek olarak her hangi bir eğitimin verilmesi gerekecek midir? İşletme ve Bakım Gereksinimi Hangi özel işletme ve bakım gereksinimleri söz konusu olacaktır? Hangi yedek parçalar gerekecektir? Bunların maliyet ve tedarik bilgilerileri mevcut mudur? Güvenilirlik Değerlendirilmekte olan proseslerin uzun vadedeki güvenirliliği nedir? Herhangi bir prosesin işletim verimi kolayca düşebilir mi? Bu proses beklenmeyen şok yüklere dayanıklı mı? Böylesi şok dozlar arıtma verimini nasıl etkiler? 27

28 Arazi Mevcudiyeti Var olan ve gelecekteki olası bir genişleme (kapasite artırımı) esnasında gerekecek olan prosesler için yeterli arazi mevcut mu? Artıma tesisinin çevresinde bir koruma alanı için de yetecek arazi mevcut mu? Maliyet Seçilen proseslerin yatırım, işletim ve onarım maliyetleri detaylı olarak incelenmiş mi? Aynı arıtım performans düzeyi için, daha düşük maliyetli alternatifler karşılaştırılmış mı? 28

29 Çeşitli Atık Su Arıtma Proseslerinin Arıtım Performansları Proses BOİ KOİ AKM Toplam Fosfor Organik Azot Amonyak Azotu Kum Tutucu Ön Çöktürme Aktif Çamur (Konvansiyonel) Damlatmalı Filtre Çakıl Medya Plastik Medya Döner Biyolojik Diskler

30 Atık Su Arıtma Proseslerinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi Arıtma Prosesi Uygulama Alanı Avantajlar Dezavantajlar 1. Ön Arıtma Dengeleme Değişken debi ve konsantrasyona sahip atıksular Değişimleri dengeler Kimyasal madde gereksinimini azaltır Arıtma tesisi boyutlarını küçültür Büyük alanlar gerektirir Karıştırma ve/veya havalandırma gerekebilir. Nötralizasyon Çok yüksek yada düşük ph değerlerine sahip atıksular Fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtım için uygun arıtım koşullarını sağlar Paslanma ve kireçlenmeyi azaltır Katı madde oluşumu söz konusu olabilir Yüksek enstrumantasyon maliyetleri Sıcaklık Ayarlama Çok yüksek yada düşük sıcaklık değerlerine sahip atıksular Biyolojik arıtım için uygun arıtım koşullarını sağlar Yüksek ilk yatırım maliyetleri 30

31 Arıtma Prosesi Uygulama Alanı Avantajlar Dezavantajlar Besiyer Madde Eklenmesi Yeterince besiyer madde içermeyen atıksular Biyolojik arıtımı optimize eder Izgaralar Büyük katı madde içeren atık sular Pompa ve boruların tıkanmasını önler Izgaraların tıkanmaması için düzeni bakım yapılması gerekir Kum Tutucular Önemli miktarlarda özgül ağırlığı yüksek katı parçacıklar içeren atıksular Arıtma tesisi bakım maliyetlerini azaltır Kum tutucudan uzaklaştırılması gereken katılar koku sorununa yol açabilir 31

32 Arıtma Prosesi Uygulama Alanı Avantajlar Dezavantajlar 2. Birincil Arıtma Çöktürme Çökebilen askıda katı madde içeren atıksular Kendisini izleyen biyolojik proseslere ulaşan kirlilik yükünü azaltır Katı/sıvı ayrımı için kullanılan en ucuz yöntemdir Pek çok farklı atık suyun arıtımı için uygundur. Sık uygulanan ve güvenilir bir prosesdir Koku sorununa yol açabilir Atık suyun içeriğindeki değişimlerden olumsuz olarak etkilenir Büyük arazi gerektirir Flotasyon Yağ, gres, askıda katı madde ve diğer yüzücü madde içeren atık sular Çöktürmeye göre daha düşük alan gereksinimi ve yüksek katı madde konsantrasyonu. Aerobik koşulların sağlanmasını yada korunmasını sağlar. Yüksek ilk maliyet. Karmaşık enstrumantasyon gereksinimi Yüksek işletim ve bakım maliyetleri 32

33 Arıtma Prosesi Uygulama Alanı Avantajlar Dezavantajlar 3. İkincil Arıtma Aktif Çamur (Havalandırma ve İkincil Çöktürme) Biyolojik olarak arıtılabilir atık sular Yüksek çıkış suyu kalitesi (%90 BOİ ve AKM giderimi) Düşük alan gereksinimi Paket tesis olarak uygulanabilir Nitrifikasyon düzeyi kontrol edilebilir Yüksek işletim maliyeti (elektrik ve havalandırma) Yüksek atık çamur üretimi Şok toksik dozlara karşı hassastır Göreli olarak düşük koku sorunu Damlatmalı Filtre Biyolojik olarak arıtılabilir atık sular Çıkış suyu kalitesi aktif çamurdan biraz düşüktür (%80-90 BOİ ve AKM giderimi) Daha düşük işletim maliyeti Olası tıkanma sorunları Sivrisinek sorunu ortaya çıkabilir. Şok dozlara karşı daha dayanıklıdır. 33

34 Arıtma Prosesi Uygulama Alanı Avantajlar Dezavantajlar Kimyasal Oksidasyon Düşük debili, yüksek konsantrasyonlu ve içeriği değişmeyen atıksular ya da biyolojik olarak parçalanamayan madde içeren atıksular Atık suyu dezenfekte eder. Gres giderimini kolaylaştırır Tad ve koku sorunlarını giderir Organik maddeleri kalıntı bırakmadan giderir Kimyasal madde maliyetleri Yüksek ilk yatırım (ekipman) maliyetleri Eğitimli işletimci gerektirir Tehlikeli atık oluşumu Kimyasal Çöktürme Çözünmüş katı madde, kolloid, ağır metal ve kimyasal olarak çöktürülebilen inorganik maddeler içeren atık sular Ağır metal iyonlarını, besiyer maddeleri, kolloidleri ve çözünmüş katı maddeleri giderir. Değerli metallerin geri kazanımını sağlar. Biyolojik arıtım için uygun koşulları sağlar. Karmaşık ekipman ve enstrumantasyon gereksinimi Çıkış suyunda kalıntı tuzlar bulunur Önemli miktarlarda atık çamur oluşumu 34

35 Arıtma Prosesi Filtrasyon (cazibe ile) Filtrasyon (basınçlı) Anaerobik Kontak Uygulama Alanı Avantajlar Yüksek organik ve inorganik AKM ve kolloid içeriğine sahip atık sular. Yüksek organik ve inorganik AKM içeriğine sahip atık sular Yüksek BOİ ve/veya yüksek sıcaklığa sahip atıksular Dezavantajlar Düşük işletim maliyeti Tıkanma sorunları Yüksek katı giderim verimleri (%80-95) Metan eldesi Düşük alan gereksinimi Yüksek uçucu katı madde giderimi Sık geri yıkama gereksinimi Yüksek işletim maliyeti Tıkanma sorunları Isıtma gereksinimi Çıkış kalitesinin göreli olarak yetersiz olaması 35

36 Arıtma Prosesi 4. İleri Arıtma Uygulama Alanı Avantajlar Dezavantajlar Aktif Karbon Adsorpsiyonu Biyolojik arıtıma dayanıklı organik madde, renk, tad ve koku oluşturan maddeler içeren atık sular Biyolojik olarak giderilemeyen kirleticilerin arıtımı Yüksek arıtma verimleri Yüksek ekipman ve karbon maliyetleri Tıkanmayı önlemek için atık su katı madde içermemelidir. Mikro- Filtrasyon İleri katı madde giderimi %90 düzeyinde katı madde giderimi Çıkış katı madde konsantrasyonlarını 10 mg/lnin altına indirir. Yüksek katı madde yüklerine karşı çok hassatır. Otomaston gereksinimi 36

37 GAP İdaresi, KfW-MUWIT-MMO; Aralık 2004, Batman DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Denizli Organize Sanayi Bölgesi Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi; Denizli 30 dönüm tarıma elverişli olmayan arazi üzerinde m3/gün kapasitede projelendirilerek, tarihinde tamamlanarak işletmeye alınmıştır. 37

38 GAP İdaresi, KfW-MUWIT-MMO; Aralık 2004, Batman Bilgisayar kontrol sistemli olarak işletilmekte olan Denizli Organize Sanayi Bölgesi Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi; fiziksel arıtma, kimyasal arıtma, biyolojik arıtma, çamur yoğunlaştırma ve çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır 38

39 GAP İdaresi, KfW-MUWIT-MMO; Aralık 2004, Batman Fiziksel Arıtma Üniteleri Kimyasal Arıtma Üniteleri Biyolojik Arıtma Üniteleri Çamur Susuzlaştırma Havuzu Giriş yapısı Otomatik temizlemeli kaba ızgara Debi ölçüm kanalı Kum-yağ tutucu Dengeleme Havuzu Mekanik temizlemeli tambur ızgara Nötralizasyon Hızlı karıştırma havuzu Yavaş karıştırma havuzu Kimyasal Çökeltim Havuzu Havalandırma havuzu Biyolojik çökeltim havuzu Çamur yoğunlaştırma havuzu Belt filtre 39

40 GAP İdaresi, KfW-MUWIT-MMO; Aralık 2004, Batman FİZİKSEL ARITMA ÜNİTESİ Fabrikalardan kaynaklanan atıksular cazibe ile su alma yapısına gelmekte ve otomatik temizlemeli kaba ızgaradan geçmektedir. Bu ızgara ile atıksuyun bünyesinde yer alan elyaf, kağıt, naylon, iplik vb. katı parçaların arıtma ünitelerinde tıkanma gibi problemlere yol açmadan tutulması sağlanmaktadır. Izgarada tutulan maddeler bir konteynerle uzaklaştırılırken, ızgaralardan geçen atıksu ise cazibe ile kum ve yağ tutucu üniteye aktarılmaktadır. Atıksuyu kum tutucu üniteye aktaran kanalda debi ölçümü yapılmaktadır. Atıksu arıtma tesisine gelen günlük debinin kontrol edilmesi amacıyla kum ve yağ tutucu ünitesinden önce, Parshall kanalında ultrasonik debi ölçüm cihazı mevcuttur. Bu kanalın ölçüm yapılacak noktasında ise özel olarak yapılmış daraltılmış bir kesit bulunmaktadır 40

41 GAP İdaresi, KfW-MUWIT-MMO; Aralık 2004, Batman Havalandırmalı kum ve yağ tutucu ünitede, atıksu içinde bulunan kum tabana çökerken; yağ, gres, solvent ve benzeri yüzücü maddeler bir sıyırıcı ile yağ çukurunda toplanarak katı atık olarak uzaklaştırılmakta, atıksu ise dengeleme havuzuna savaklanmaktadır. Dengeleme havuzu, günlük olarak salınım gösteren atıksuyun kalite dalgalanmalarını azaltmakta, atıksuyun arıtma tesisine sabit debi ile verilerek arıtma tesisinin homojen olarak beslenebilmesini mümkün kılmaktadır. Havuzda çökelmeleri önlemek ve karışımı sağlamak için dalgıç karıştırıcılar kullanılmaktadır. Dengeleme havuzundan dalgıç pompalar ile çekilen atıksu, içerdiği askıda katı madde yükünü azaltmak üzere ince 1mm aralıklı tambur ızgaralara basılmaktadır. 41

42 GAP İdaresi, KfW-MUWIT-MMO; Aralık 2004, Batman Kimyasal arıtma, atıksularda kirliliğe neden olan çözünmüş, kolloidal ve askıdaki maddelerin uzaklaştırılmasını temin veya hızlandırmak amacıyla, çeşitli kimyasal reaksiyonlardan yararlanılması esasına dayanan genel metodlardır. İnce ızgaradan geçirilen atıksu ph düzenlemesi için ph ayar havuzuna verilmektedir. Kimyasal arıtma için, uygun ph aralığını sağlayabilmek amacıyla atıksuya, ph cihazından kumanda alarak çalışan dozaj pompa yardımı ile asit (%98 lik H2SO4) dozlanmaktadır. Nötralizasyon havuzunda ph ayarlaması yapılan atıksu hızlı karıştırma ünitesine geçer. Hızlı karıştırma havuzunda, suya kireç ve %40 lik Fe3Cl dozlanarak hızlı karışımla maddelerin suya tam olarak karışması sağlanır. Hızlı karıştırma havuzundan sonra atıksu; floklaşmanın sağlandığı yavaş karıştırma havuzuna savaklanır. Yavaş karıştırma havuzunun ilk kademesinde suya anyonik polielektrolit dozlanarak flokların irileşmesi sağlanmaktadır. 42

43 GAP İdaresi, KfW-MUWIT-MMO; Aralık 2004, Batman KİMYASAL ÇÖKERTME HAVUZU Yavaş karıştırma havuzunda çökebilir boyuta ulaşan flokların sudan ayrılması için kimyasal çökeltme havuzuna savaklanır. Çökeltme havuzunun yapısı nedeniyle kimyasal çamur tabana çökerken, durulan su üstten savaklanarak biyolojik arıtma için havalandırma havuzuna verilmektedir. Kimyasal çöktürme havuzunun tabanında biriken çamur dip sıyırıcı ile havuz merkezinde toplanarak kimyasal çamur pompalarıyla çamur yoğunlaştırma ünitesine pompalanmaktadır. 43

44 GAP İdaresi, KfW-MUWIT-MMO; Aralık 2004, Batman BİYOLOJİK ARITMA ÜNİTESİ Atıksu bünyesinde bulunan organik ve kısmen de anorganik kirletici maddelerin, mikroorganizmalar tarafından besin ve enerji kaynağı olarak kullanılmak suretiyle atıksudan uzaklaştırılmaları esasına dayanan metodlardır. Kimyasal çökeltim havuzundan savaklanan atıksu, havalandırma havuzu girişinde geri devir çamuruyla karıştırılır. HAVALANDIRMA HAVUZU GİRİŞ ÜNİTESİ Havalandırma havuzunda mikroorganizmaların organik maddeleri CO2 ve H2O ya dönüştürmesi sağlanmaktadır. Bu proses için gerekli olan oksijen; oksijen ölçüm cihazından kumanda alarak çalışan yüzeysel tip dubalı aeratörlerle (havalandırıcılar) sağlanır. 44

45 GAP İdaresi, KfW-MUWIT-MMO; Aralık 2004, Batman Havuzda çözünmüş oksijen cihazıyla sürekli ölçüm yapılır ve iki adet aeratör bu cihaza bağlı olarak devreye girip çıkarak çalışır; böylece enerji tasarrufu sağlanır. Atıksu, havalandırma havuzundan iki adet biyolojik çökeltme havuzuna savaklanarak aktif çamurun tabana çöktürülmesi sağlanmaktadır. 45

46 GAP İdaresi, KfW-MUWIT-MMO; Aralık 2004, Batman BİYOLOJİK ÇÖKELTİM HAVUZU Çöken çamur sıyırıcılarla bir çamur haznesine alınır. Çamurun bir kısmı mikroorganizma konsantrasyonunu sabit tutmak amacıyla havalandırma havuzuna geri devrettirilirken bir kısmı da çamur yoğunlaştırma ünitesine yollanır. Burada büyük oranda mikroorganizmalardan oluşan çökeltim özelliği arttırılmış biyolojik yumaklar sudan ayrılır. Çökeltme havuzundan savaklanan arıtılmış su yüzeyden savaklanarak kanal sistemine deşarj edilmektedir 46

47 GAP İdaresi, KfW-MUWIT-MMO; Aralık 2004, Batman ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA VE SUSUZLAŞTIRMA ÜNİTESİ Atıksu arıtımı sonucu oluşan sıvı ya da yarı katı halde, kokulu; uygulanan arıtma işlemine bağlı olarak ağırlıkça %0,25 ile %12 katı madde içeren atıklar arıtma çamuru olarak isimlendirilir. Çamur yoğunlaştırma havuzunda gravite ile yoğunluğu arttırılan çamur, çok düşük devirli bir sıyırıcıyla sürekli sıyrılarak çamur çukuruna aktarılır. Çamur yoğunlaştırma havuzunda aktif çamur içerisindeki %0,5~1 katı madde miktarı %5 mertebesine yükselir. Sıyırıcılarla çamur çukuruna aktarılan çamur monopompalarla susuzlaştırılmak üzere belt filtreye pompalanır. 47

48 GAP İdaresi, KfW-MUWIT-MMO; Aralık 2004, Batman ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA ÜNİTESİ BELT FİLTRELER Yoğunlaştırmadaki fazla su ise savaklanarak rögarda toplanır ve buradan pompalar yardımıyla biyolojik çamur geri devir istasyonuna aktarılır. Oluşan çamurun hacmini azaltmak ve susuzlaştırma verimini yükseltmek amacıyla çamura kireç ve polielektrolit dozlanmaktadır %25~30 kuru katı içeriğinde elde edilen çamur keki kamyonlara aktarılarak tesisten uzaklaştırılmaktadır 48

49 GAP İdaresi, KfW-MUWIT-MMO; Aralık 2004, Batman Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Atık Sularının Ön Arıtma Gereksinimi: AOSB Türkiye nin en önemli OSBlerinden birisidir. Toplam üç bölgeye ayrılmış ve toplam 1100 hektar olarak planlanmıştır. Kullanım suyunu Ceyhan nehrinden alarak arıtan AOSB, atıksuyunu da arıtarak yine Ceyhan nehrine vermektedir yılı itibarıyla AOSBde 104 adet tamamlanmış sanayi kuruluşu mevcuttu. Bu kuruluşların sektörlere göre dağılımı aşağıda verilmektedir: Tekstil: 30 Yağ: 2 Döküm: 2 Gıda-Ambalaj: 12 İnşaat-Elektrik Makine: 29 Mobilya-Ağaç: 13 Kimya: 6 İlaç: 2 Plastik: 7 Suni Elyaf: 1 49

50 GAP İdaresi, KfW-MUWIT-MMO; Aralık 2004, Batman Bu kuruluşarda yürütülen anketler ve deneysel çalışmalar aracılığıyla, AOSBde oluşması öngörülen atıksu debileri ve kirlilik yüklerine ilişkin değerler aşağıda verilmektedir: 1. Bölge 1., 2., 3. Bölge 295 Hektar 880 Hektar SEKTÖR Ort. Atıksu Debisi (m3/gün) BOI5 (kg/gün) KOI (kg/gün) Ort. Atıksu Debisi (m3/gün) Tekstil-Deri Yağ-Gıda-Ambalaj Kimya Orman Ürünleri Diğer Ticari Alan Bölge Toplamı , 2., 3. Bölge Toplamı

51 GAP İdaresi, KfW-MUWIT-MMO; Aralık 2004, Batman Türkiye de özellikle metropol belediye su ve atıksu idarelerinde (İSKİ, ASKİ, İZSU, vb.) geçerli olan ve uygulanan tüm atıksuların evsel atıksu seviyesine indirildikten sonra kanalizasyona ve ortak arıtıma verilmesi ilkesinin uygulanmasına ait çeşitli sorunlar şöyle sıralanabilir: Organik yüklerden başkaca kirletici içermeyen ve doğrudan ortak arıtma tesisine deşarj yapabilecek işletmelerde (bira, gıda, vb.) çok yüksek ön arıtma yatırımları gerekebilmektedir. Atıksuların evsel atıksu düzeyine indirmesi sırasında bazı parametreler istenilenden daha fazla arıtılabilmekte, bu da arıtma için gereken bazı besiyer maddelerin (N ve P) çok düşük düzeylere inmesini ve kimi zaman ortama yeniden ilavesini gerektirebilmektedir. Atıksuların çok sayıda ön arıtma tesisinde arıtılması, toplam arıtma maliyetini çok arttırmaktadır. Arıtma tesisi sayısının fazlalığı, bunların işletilmesini ve denetimini zorlaştırmakta ve çeşitli aksamalara yol açmaktadır. 51

52 GAP İdaresi, KfW-MUWIT-MMO; Aralık 2004, Batman Bu nedenle AOSB Atıksu Yönetim Planı hazırlanırken, bu genel yaklaşım terkedilmiş alınabilecek suların maksimumunun ortak arıtmaya alınması ilkesiyle hareket edilmiştir. AOSBde Atıksu Arıtma Prensipleri 1. Önarıtmalar dahil tüm arıtma sistemlerinin denetimi AOSBnin sorumluluğundadır. 2. Bir endüstriyel atıksuyun kanalizasyon şebekesine bağlanabilmesi için: - Kanalizasyon şebekesinin yapısına ve çalışmasına zarar verip, engel olmaması, - Çalışan personel ve civar halkı için sağlık sorunu yaratmaması, - Ortak arıtma tesisinin çalışması ve verimini olumsuz etkilememesi, - Ortak arıtma tesisinde giderilemeyerek, alıcı ortamda olumsuz etkiler yaratabilecek kirleticiler içermemesi gerekmektedir. 52

53 GAP İdaresi, KfW-MUWIT-MMO; Aralık 2004, Batman 3. Tüm endüstriler atıksu deşarjlarını ve ön arıtmaları ve ilgili tüm önlemleri AOSBnin önerdiği gibi gerçekleştirmekle yükümlüdür. 4. Tüm endüstriler atık su arıtma bazında önemli ve önemsiz olarak ikiye ayrılmışlardır. Önemli kaynaklar herhangi bir parametre cinsinden ifade edilen toplam kirlilik yükünün %10nundan fazla veya proses açısından metal ve toksik parametreler içeren atıksuya sahip endüstrilerdir. 5. Önemsiz atıksu kaynakları tesise bir etki yapmayacağından, bu kaynakların denetimi kanala verilmesi yasak olan maddelerin kontrolü dışında, yapılmayacaktır. 6. Ortak arıtma tesisi tüm endüstrilerin sağladıkları bilgiye dayanılarak tasarlanmıştır. Her tesise ayrılmış arıtma kotası nedeniyle, önemli atıksu kaynakları aşağıdaki tabloda belirlenmiş olan yüklerin üzerinde kirlilik deşarj edemezler. 53

54 GAP İdaresi, KfW-MUWIT-MMO; Aralık 2004, Batman Parametreler Kimyasal Oksijen İhtiyacı Askıda Katı Madde Yağ ve Gres Katran ve Petrol Kökenli Yağlar Toplam Sülfür (S) Fenol Klorür (Cl - ) ph Sıcaklık Yüzey Aktif Maddeler Günlük Yük 8000 kg/gün 1000 kg/gün 200 mg/l ya da 400 kg/gün 100 kg/gün 4 kg/gün 40 kg/gün kg/gün C Biyolojik olarak parçalanması TSE standardlarına uygun olmayan maddelerin boşaltımı prensip olarak yasaktır. 54

55 GAP İdaresi, KfW-MUWIT-MMO; Aralık 2004, Batman 7. Tüm önemli atıksu kaynakları ayrıca aşağıdaki tabloda verilen deşarj limitlerini aşmamak durumundadır. Metal ve Toksik Parametreler 2 saatlik kompozit numune bazında (mg/l) Kurşun Kadmiyum Bakı Çinko Arsenik Serbest Klor Toplam Siyanür Toplam Civa Toplam Nikel Toplam Kalay Toplam Gümüş Toplam Krom 8. Kanalizasyon şebekesinden yararlanan ve Madde 2 de tanımlanan önemli kirletici kaynaklardan atıksu karakteri yukarıda belirtilen değerleri geçenler ön arıtma tesisi yapmakla yükümlüdürler ,

56 GAP İdaresi, KfW-MUWIT-MMO; Aralık 2004, Batman 9. Yukarıda bahsi geçen ve kanalizasyona verilemeyecek atıklar dışında, önemli kirletici tanımı dışında kalan kaynak sahiplerinden yukarıda verilen deşarj limit şartları aranmayacaktır. 10. Bölge içerisinde bulunan kirletici kaynaklar, atıksularına karışan yağ, hafif sıvılar, benzin, benzol, fuel oil, vb. petrol atıkları ve ayrıca yemek fabrikaları, küçük yağ işletmeleri gibi yerler atıksularındaki yağ ve yüzer maddeleri tutmak amacıyla bir yağ tutucu bulundurmak, işletmek, bakımını yapmak ve gerektiğinde yenilenmesini sağlamak zorundadır. * Bölge içerisindeki tüm kirletici kaynak sahipleri Atıksu Katılım Payı ödemekle yükümlüdür. Bu pay o işletmenin KOİ cinsinden kirlilik yükü ile debisinin göz önünde bulundurulması ile hesaplanır. 56

57 GAP İdaresi, KfW-MUWIT-MMO; Aralık 2004, Batman SONUÇLAR AOSBde kurulan atıksu yönetim modeli ile daha ekonomik bir önarıtım ve ucuz bir işletme sistemi planlanmıştır. Fabrikalarda kurulacak ön arıtmalar minimize edilmiş ve böylece işletmenin olası en az noktada ve en rasyonel olarak yapılması sağlanmıştır. Kaynak: Kerestecioğlu M, Ocakçıoğlu B. Ve Orhon D., Organize Sanayi Bölgelerinde Ön Arıtma Gereksinimi-Adana Organize Sanayi Bölgesindeki Yakşalım, İTÜ 4. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu, İstanbul. 57

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ 1 1. İŞLETME

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI 1.1.1. Genel 1.1.2. Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Süreci 1.1.3. Tasarım İçin Girdi (Başlangıç)

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ Doç. Dr. Güçlü İNSEL İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Arıtma Hedefleri 1900 lerden 1970 lerin başına kadar Yüzücü ve askıda maddelerin giderilmesi Ayrışabilir organik madde arıtılması

Detaylı

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015 SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 16.12.2015 E R K A N P E T E K A L ÇEVRE MÜHENDİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1987 epetekal@egeseramik.com EGE SERAMİK GENEL GÖRÜNÜŞ EGE SERAMİK UYDU GÖRÜNTÜSÜ EGE SERAMİK ATIK

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü. Tehlikeli Atıkların Arıtılması

Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü. Tehlikeli Atıkların Arıtılması Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü Tehlikeli Atıkların Arıtılması Atık Suların Arıtılması Atık sudaki kirleticilerin arıtılması için kullanılan metodları genel olarak 3ana başlık altında toplamak mümkündür.

Detaylı

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ MAKİNA-İNŞAAT-ÇEVRE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ Gaziteknik-Waterline Atıksu Arıtma sistemleri evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılmasında kullanılmak üzere prosese göre projelendirilmektedir.

Detaylı

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ Doç. Dr. Eyüp DEBİK 03.12.2013 GENEL BİLGİ Arıtmadan sorumlu mikroorganizmalar, sabit bir yatak üzerinde gelişirler. Aerobik biyofilm prosesleri : (1) batmamış biyofilm prosesler,

Detaylı

DİĞER ARITMA PROSESLERİ

DİĞER ARITMA PROSESLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİĞER ARITMA PROSESLERİ Oksidasyon Havuzları Oksidasyon Havuzları Sürekli kanal tipinde tam karışımlı uzun havalandırmalı aktif çamur proseslerinin

Detaylı

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Yakup GÜLTEKİN Çevre Yönetim Müdürü 26.05.2016 Hidrolik Kapasite Debi Günlük Ort. m 3 /gün Saatlik Ort. m 3 /h Minimum Kuru Hava m 3 /h Maksimum Kuru

Detaylı

Arıtma çamuru nedir?

Arıtma çamuru nedir? Arıtma çamuru nedir? Atıksu arıtımında, fiziksel ve kimyasal arıtma süreçlerinde atıksu içinden yüzdürülerek veya çökeltilerek uzaklaştırılan maddeler Biyolojik arıtma sonucunda çözünmüş haldeki maddelerin

Detaylı

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ KURUMSAL HAKKIMIZDA STS ARITMA SİSTEMLERİ Çevre sağlığının ve doğal zenginliklerin korunmasına verilen önemin giderek arttığı günümüz şartlarında, bilinçli ve yetkin kadrosu ile bu doğrultuda hizmet etmek

Detaylı

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2007 yılı içerisinde Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı nca 6 adet atıksu arıtma tesisi işletilmiştir. ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İzmir Büyük Kanal Projesi nin son noktası

Detaylı

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ Dr.Murat SOLAK Biyolojik Arıtma Yöntemleri Biyokimyasal reaksiyonlar neticesinde atık sudaki çözünmüş organik kirleticilerin uzaklaştırıldığı yöntemlerdir. BİYOPROSESLER

Detaylı

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI DÜNYADA yılda 40.000 km³ tatlı su okyanuslardan karalara transfer olmaktadır. Bu suyun büyük bir kısmı taşkın vb. nedenlerle kaybolurken

Detaylı

GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. www.tematas.com

GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. www.tematas.com GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER www.tematas.com İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. TEMATAŞ; 20 yılı aşkın tecrübeye sahip teknik kadrosu, profesyonel yönetim anlayışı ile işveren ve çalışan memnuniyetini sağlamayı kendisine

Detaylı

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN - 2014 1. TEKNİK HUSUSLAR : Proje yapımında 2014/07 Sayılı ve 04/03/2014 tarihli Atıksu Antma /Derin Deniz Desarjı Tesisi

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 10. Endüstriyel Çamur Arıtımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Giriş Sıvı atıkların arıtılmasındaki en önemli nokta askıda veya çözünmüş katıların giderimidir. Sıvıdan

Detaylı

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu Şehnaz ÖZCAN Çevre Mühendisi Teknik Uzman Sevtap Çağlar Çevre Mühendisi Müdür İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu İÇERİK Giriş Mevcut içmesuyu durumu Projenin amacı

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 17.12.2015 1 2 o Evsel, endüstriyel,

Detaylı

Elektroflokülasyon Elektrokoagülasyon tekniği 1940 yılından bu yana bilinen ve sanayide kullanılan bir teknolojidir.

Elektroflokülasyon Elektrokoagülasyon tekniği 1940 yılından bu yana bilinen ve sanayide kullanılan bir teknolojidir. ENVİ-CLEAN Sistemi Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen kriterlere göre tesis atık sularının en iyi şartlara getirildikten sonra alıcı ortama verilmesi gerekmektedir. Bu konuda ülkemiz de Avrupa

Detaylı

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 2 MEKANİK ARITMA 2.1. IZGARALAR... 5 2.1.1. Izgara Proje Kriterleri... 5 2.1.2. Izgara Yük Kayıpları... 7 2.1.3. Problemler... 9 2.2. DEBİ ÖLÇÜMÜ VE AKIM

Detaylı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı kullanılabilir. Çürütme öncesi ön yoğunlaştırıcı, çürütme sonrası

Detaylı

SU VE ATIKSU. ipsum GERİ KAZANIMI

SU VE ATIKSU. ipsum GERİ KAZANIMI SU VE ATIKSU lorem ARITIMI & ipsum GERİ KAZANIMI ekosistem mühendislik Kalıcı çözümler Ekosistem Mühendislik, geniş bir yelpazede Endüstriyel ve Evsel atıksu, içmesuyu, proses suyu arıtma ve geri kazanımı

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

Kimyasal Fiziksel Arıtma Ağır Metal giderimi. Hakan Ünsal

Kimyasal Fiziksel Arıtma Ağır Metal giderimi. Hakan Ünsal Kimyasal Fiziksel Arıtma Ağır Metal giderimi Hakan Ünsal Kimyasal Fiziksel Arıtma Genel tanımlama İstenmeyen bileşiklerin zararsız bileşiklere dönüştürülmesi veya daha sonraki arıtma işlemleri için uygun

Detaylı

ÇEVRE VE ATIKSU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE VE ATIKSU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ATIKSU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Kanalizasyon Sistemi ve Bağlantı Şartları Bölgemizde yaklaşık 30 km. uzunluğunda kanalizasyon şebekesi ve 3 adet Atıksu Terfi Pompa İstasyonu bulunmaktadır. Üretime geçen

Detaylı

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI İ.ÖZTÜRK*' t- Y.ÖZTAŞKENT**/ A.KEÇECİ*** * ÎTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ** ARTAŞ A.Ş., Cihannuma Mah.Bostancıbaşı

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır.

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır. ÖRNEK PROJE ASKİ Ankara İli Kazan İlçesine bağlı Pazar Köyü 600 kişi kapasiteli Dönen Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi 0.37 kw motor-redüktör ile aylık kişi

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU İht. Seçmeli 3 : A Paketi : - End. Atıksuların Arıtılması - Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonu - Deniz Deşarjı B Paketi : - Tehlikeli Atıklar - ÇED - End. Katı Atıklar Bölüm Adı Çevre Mühendisliği Ders

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI Doç. Dr. Eyüp DEBİK 02.12.2013 Son çöktürme havuzları Biyolojik arıtmadan sonra arıtılmış atıksuyu biokütleden yerçekimi etkisi ile fiziksel olarak ayıran dairesel ya da

Detaylı

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İDOSB Atık Su Arıtma Tesisi, Kazlıçeşme de 500 yıldır faaliyet göstermekte olan tabakhanelerin, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi ne taşınma projesi kapsamında, 1989

Detaylı

Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler

Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler Die technische Anlagen der Deponiesickerwasserreinigung und Bespiele Kai-Uwe Heyer* *, Ertuğrul Erdin**, Sevgi Tokgöz** * Hamburg Harburg Teknik

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA. 09 Aralık 2013. Doç. Dr. Eyüp DEBİK

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA. 09 Aralık 2013. Doç. Dr. Eyüp DEBİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA Doç. Dr. Eyüp DEBİK 09 Aralık 2013 1 Arıtma Çamuru Nedir? Atıksu arıtma işlemleri sonucu oluşan arıtma çamurları, uygulanan arıtma

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 11.2. Atık Yükü Azaltımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Endüstriyel Atıklarda Kirlilik Yükü ve Eşdeğer Nüfus Hesapları Endüstriyel atıkları debi ve BOİ kirlilik yükü

Detaylı

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu Speaker: Ercan Basaran, Uwe Späth LAR Process Analysers AG 1 Genel İçerik 1. Giriş 2. Proses optimizasyonu 3. İki optimizasyon

Detaylı

ANKARA MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

ANKARA MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ANKARA MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, 2002 yılı I. Aşama için yaklaşık 4 milyon eşdeğer nüfusa hizmet vermek üzere inşa edilen Avrupa nın en büyük

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne göre atık su; evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden

Detaylı

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti 1 Giriş Söz konusu rapor Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) tarafından GOSB de yaptırılacak olan atıksu arıtma tesisinin ünitelerini ve çalıģma prensiplerini açıklamaktadır. 1.1 Genel GOSB nde mevcut

Detaylı

Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi

Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi Açıklama: Bu çalışmada, konu atıksu arıtma çamurlarının en ekonomik şekilde uzun süreli ve problemsiz bir işletme ile susuzlaştırılması amacıyla HUBER Burgu Pres (Screw Press)

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü V-HAFTA 17.12.2015 1 SULARIN ARITILMASI

Detaylı

JFIZIKSEL ARITIM. Çevre Y, Müh, Perihan EKİCİ Ç.İL Müh. Mim, Fak, Çevre Müh.Böl. Balcalı / ADANA

JFIZIKSEL ARITIM. Çevre Y, Müh, Perihan EKİCİ Ç.İL Müh. Mim, Fak, Çevre Müh.Böl. Balcalı / ADANA JFIZIKSEL ARITIM Çevre Y, Müh, Perihan EKİCİ Ç.İL Müh. Mim, Fak, Çevre Müh.Böl. Balcalı / ADANA Atıksu antma tesislerinde üç grup temel işlem ve süreç vardır. Bunlar : _ Fiziksel işlemler Kimyasal süreçler

Detaylı

GEPOSB MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

GEPOSB MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ GEPOSB MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak OSB bünyesinde artan sanayi kapasitesi göz önüne alınarak 600 m /gün kapasiteli ve faaliyette olan merkezi

Detaylı

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014 Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru Enes KELEŞ Kasım / 2014 İÇİNDEKİLER Arıtma Çamuru Nedir? Arıtma Çamuru Nerede Oluşur? Arıtma Çamuru Çeşitleri Arıtma Çamuru Nerelerde Değerlendirilebilir? 1. Açık Alanda

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYASAL PROSESLER

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYASAL PROSESLER 9 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYASAL PROSESLER 1. Koagülasyon- Flokülasyon Prosesleri 2. Elektrokoagülasyon Prosesi 3. Kimyasal Çöktürme Prosesleri 4. Su Yumuşatma Prosesleri 5. Adsorpsiyon Prosesleri 6.

Detaylı

Endüstriyel Su Arıtımına Uyarlanmış Çözümler

Endüstriyel Su Arıtımına Uyarlanmış Çözümler Endüstriyel Su Arıtımına Uyarlanmış Çözümler Michael Lyko Tarihçe Geleneği Olan Bir Partner 1 1 Tarihçe Geleneği Olan Bir Partner Wiesbaden da tam otomatik SPIRA-CEL spiral sarım üretim hattının işletmeye

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ DENEY NO: 5 HAVAANDIRMA ÇEVRE MÜHENDĠSĠĞĠ BÖÜMÜ Çevre Mühendisi atmosfer şartlarında suda çözünmüş oksijen ile yakından ilgilidir. Çözünmüş oksijen (Ç.O) su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonu

Detaylı

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir.

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. AKTİF KARBON NEDİR? TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. Bu nitelikler aktif karbona çok güçlü adsorpsiyon özellikleri

Detaylı

P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON. (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır)

P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON. (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır) P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır) P&I DİYAGRAMI ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER Suyun yapısı belirlenmeli, Arıtılabilirlik çalışması yapılmalı (laboratuvar

Detaylı

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ Canan BAKKAL a, Hacer Elif ÖZÇELİK b, Dilek CANTÜRK c, Erdal KARADURMUŞ d a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Nevin Yağcı, Işıl Akpınar İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre

Detaylı

Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları

Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları AKIN KAPLAN Teknik Debi Mühendislik İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. Dr. MARTIN KASCHEK ItN Nanovation A.G Giriş Su kaynaklarının korunması

Detaylı

AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile. Rehabilite Sistemleri

AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile. Rehabilite Sistemleri AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile Kirletilmiş Suları Rehabilite Sistemleri AyDo Süper İyonize Su Teknolojisi www.ayhandoyuk.com.tr Nisan 2015 www.ayhandoyuk.name www.aydowater.com.tr www.aydosu.com

Detaylı

Edirne İl Özel İdaresi

Edirne İl Özel İdaresi ÖRNEK PROJE Edirne İl Özel İdaresi Edirne İline bağlı Sultaniçe, Gülçavuş ve Küçükevren Köyleri Atıksu Arıtma Tesisi Döner Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi

Detaylı

Kimyasal Fiziksel Arıtma Organik Kontamine. Hakan Ünsal

Kimyasal Fiziksel Arıtma Organik Kontamine. Hakan Ünsal Kimyasal Fiziksel Arıtma Organik Kontamine Hakan Ünsal Kimyasal Fiziksel Arıtma Genel tanımlama İstenmeyen bileşiklerin zararsız bileşiklere dönüştürülmesi veya daha sonraki arıtma işlemleri için uygun

Detaylı

SIVI ATIKLAR. Dr. Sema ÜÇPINAR 5.2.2003

SIVI ATIKLAR. Dr. Sema ÜÇPINAR 5.2.2003 SIVI ATIKLAR Dr. Sema ÜÇPINAR 5.2.2003 Nüfus ve sanayi artışı Hızlı, düzensiz ve kontrolsüz kentleşme İşsizlik Doğal kaynakların hızla tüketimi Altyapı sorunları Tablo I 1995 2000 Toplam Belediye Sayısı

Detaylı

GESU ARITMA. Arıtma Prosesleri ve Örnek Tesisler Kataloğu. arıtmada güven ve tecrübe... ÇEVRE TEKNOLOJ LER

GESU ARITMA. Arıtma Prosesleri ve Örnek Tesisler Kataloğu. arıtmada güven ve tecrübe... ÇEVRE TEKNOLOJ LER GESU ARITMA ÇEVRE TEKNOLOJ LER arıtmada güven ve tecrübe... Arıtma Prosesleri ve Örnek Tesisler Kataloğu Şirket Tarihçesi Dünyada giderek artan nüfusla birlikte gelişen teknoloji ve hızlı sanayileşme,

Detaylı

ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V.

ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V. ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V. 1 KHK lar ve Görevlerimiz 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 9 uncu maddesinin (ı) bendinde geçen İçme

Detaylı

1. Çamur Susuzlaştırma

1. Çamur Susuzlaştırma TARİH: 11.03.2015 1. Çamur Susuzlaştırma Çamurun su içeriğinin azaltılması için uygulanan fiziksel bir işlemdir. Çamurun katı madde miktarının artırılması akabinde gelen arıtma ünitelerinde kullanılacak

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

01 HAKKIMIZDA. Firmamız 2006 yılının Ocak ayında arıtma sistemleri ve çevre teknolojileri amacıyla kurulmuştur.

01 HAKKIMIZDA. Firmamız 2006 yılının Ocak ayında arıtma sistemleri ve çevre teknolojileri amacıyla kurulmuştur. 01 HAKKIMIZDA Firmamız 2006 yılının Ocak ayında arıtma sistemleri ve çevre teknolojileri amacıyla kurulmuştur. Multiclair, doğal dengenin korunması adına sahip olduğu çevre bilinci dahilinde, 2004 yılında

Detaylı

ARITMA ÇAMURU KONTROLÜ

ARITMA ÇAMURU KONTROLÜ ARITMA ÇAMURU KONTROLÜ SU NEDEN ARITILIR? Mevcut su kaynaklarının kirlenmesini önlemek, Atıksuyu tekrar kullanılabilir hale getirmek, İçilebilecek kalitede su elde edebilmek için SU ARITIMI GENEL OLARAK;

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

GAP Bölgesinde Endüstriyel Atıksu Yönetimi

GAP Bölgesinde Endüstriyel Atıksu Yönetimi GAP Bölgesinde Endüstriyel Atıksu Yönetimi Doç.Dr. Göksel N. Demirer ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü GAP İdaresi, KfW-MUWIT-MMO 12-15 Aralık 2004, Batman 1 SUNUŞ PLANI Giriş GAP Bölgesindeki Endüstriyel

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI 01 03 09 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur 01 04 10 01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar 01 05 04 Temizsu sondaj ı ve

Detaylı

ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU

ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU Doç.Dr. K.Süleyman YİĞİT*, Mustafa GÜNDÜZ**, Gülay ŞERİT** Yrd.Doç.Dr. Mustafa YEĞİN*, Muhammet SARAÇ** İlhan BAYRAM***, Ünal BOSTAN***, Hakan PİR**

Detaylı

İZSU - Halilbeyli Atıksu Arıtma Tesisi

İZSU - Halilbeyli Atıksu Arıtma Tesisi İZSU - Halilbeyli Atıksu Arıtma Tesisi Açıklama: Bu çalışmada, konu atıksu arıtma çamurlarının en ekonomik şekilde uzun süreli ve problemsiz bir işletme ile susuzlaştırılması amacıyla HUBER Burgu Pres

Detaylı

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Tekirdağ Ġli Arıtma Çamurlarının Değerlendirilmesi ÇalıĢtayı, 17 Ocak 2011 ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Prof.Dr. AyĢe FĠLĠBELĠ Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar Düzenli Depolama - 1. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama) 01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları 01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ 10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli

Detaylı

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 Çevre Mühendisliği Bölümü Selçuk Üniversitesi Dersin Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Ali BERKTAY Tel. 2232093 e-mail: aberktay@selcuk.edu.tr Doç.Dr. Bilgehan

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU Gülin AYTİMUR, Süheyda ATALAY Ege Üniversitesi Müh. Fak. Kimya Müh. Bölümü 351-Bornova İzmir ÖZET

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ BELEDİYELERDE ATIKSU ARITIMI - ATIKSU BİRLİKLERİ. Hakan ÇOLAK Genel Müdür Yrd.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ BELEDİYELERDE ATIKSU ARITIMI - ATIKSU BİRLİKLERİ. Hakan ÇOLAK Genel Müdür Yrd. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ BELEDİYELERDE ATIKSU ARITIMI - ATIKSU BİRLİKLERİ Hakan ÇOLAK Genel Müdür Yrd. Atıksu Arıtma; Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel, kimyasal

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI Doç. Dr. Eyüp DEBİK 18.11.2013 BİYOLOJİK ARITMA ÜNİTELERİ AKTİF ÇAMUR Biyolojik arıtma, atıksuda bulunan organik kirleticilerin, mikroorganizmalar tarafından besin ve enerji

Detaylı

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 28 OCAK 2011 TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin

Detaylı

SU & ATIKSU GENEL BİLGİLER. Dünyadaki toplam suyun % 97,5 i tuzlu sudur, Geriye kalan tatlı suyun sadece % 0,3 ü kullanılabilir sudur.

SU & ATIKSU GENEL BİLGİLER. Dünyadaki toplam suyun % 97,5 i tuzlu sudur, Geriye kalan tatlı suyun sadece % 0,3 ü kullanılabilir sudur. SU & ATIKSU Dünyadaki toplam suyun % 97,5 i tuzlu sudur, Geriye kalan tatlı suyun sadece % 0,3 ü kullanılabilir sudur. % 97,5 Tuzlu Su % 0,3 kullanılabilir su % 2,5 Temiz Su % 68,9 buzullar % 30,8 yüzey

Detaylı

www.ceyka.com.tr KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

www.ceyka.com.tr KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. KİMYA SANAYİ Ceyka çevre teknolojileri ve kimya konusunda hizmet veren bir mühendislik, danışmanlık ve dış ticaret firmasıdır. Firmamız konusunda uzman uluslararası firmalarla işbirliği içinde endüstriyel

Detaylı

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ 10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 14/12/2011

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

ARITMA ATIKSU YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜM

ARITMA ATIKSU YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜM ARITMA ATIKSU YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜM ARITMA, ATIKSU YÖNETİMİ ve GERİ KAZANIMI Enteg Çevre Teknolojisi Uygulama Alanları nda proje, taahhüt, işletme ve geri kazanıma yönelik çalışan bir ihtisas firmasıdır.

Detaylı

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1. GİRİŞ 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1-1 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları (I) Su Kirliliği

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı ESKİŞEHİR MERKEZ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ Eskişehir Atıksu

Detaylı

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri,

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri, 14 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28142 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

Sızıntı Suyunun Elektrooksidasyon Prosesi İle Arıtılması

Sızıntı Suyunun Elektrooksidasyon Prosesi İle Arıtılması Sızıntı Suyunun Elektrooksidasyon Prosesi İle Arıtılması 1* Ceyhun Akarsu, 1 Fadime Taner and 2 Azize Ayol 1 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü MersinUniversitesi, Türkiye 2 Mühendislik Fakültesi,

Detaylı