masiasrecycling.com ADVANCED RECYCLING TECHNOLOGIES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "masiasrecycling.com ADVANCED RECYCLING TECHNOLOGIES"

Transkript

1 masiasrecycling.com ADVANCED RECYCLING TECHNOLOGIES

2 MASIAS RECYCLING 2 Garrotxa (Girona) kasabasının sahip olduğu ayrıcalıklı doğal çevresi bizim şehri ve çevreyi korumanın önemini anlamamızı ve bir kere daha buna değer vermemizi sağlıyor. Burası bize Dünya nın herhangi bir yerinde gelecekteki yaşamın nasıl olmasını istediğimizi yansıtıyor ve bu ancak atıklarımızın yönetimi için toplumu oluşturan biz bireylerin bilinçlenmesiyle gerçekleşecek. İçinde geliştiği doğası ve hızlı ritmiyle toplum; sorumluluk, güvenlik, ciddiyet ve yaşam kalitesi için kime güveneceğinin kararını veriyor ve bunu zamanımızın ekonomik döngüsü içinde entegre ediyor. Bu misyonu Sant Joan Les Fonts da insan gücümüz, hissedarlarımız, müşterilerimiz, ortaklarımız, tedarikçilerimiz, arkadaşlarımız ve bizim gibi, bugüne kadar bizi küresel çevre koruma fikrinden uzakta tutan tüm engelleri ve büyük ya da küçük ölçekte toplum olarak ürettiğimiz atıkları ortadan kaldırmak için çalışan herkesle paylaşıyoruz. in görevi, varolma ve büyüme sebebi sorumluluk, mantıklılık, etik ve geri dönüşüm anlamında toplumda bir iyileşme yaratmaktan ve atıkların işlenmesi sürecinin kalitesini attırmak ile şirketler ve yerel yönetimlerin dünyanın heryerinde daha sağlıklı bir ortam yaratmak için bu işi başarılı olarak gerçekleştirmesini sağlamaktan başka birşey değildir. Etkinliklerimize başladığımız ilk yıllarda İspanya ilk kez atık işlemeyi düşünmüş ve şirketler ile yönetimler bu yeni başlıkta sorumluluk almak durumunda kalmıştır. te, bu yeni sektöre yanıtlar üretmek zorunda olan tesis, ekipman ve hizmet gibi çözümleri geliştiren öncüler olarak bu yeni alanın gelişmesine katkı koyan bir tarafı oluşturuyoruz. Bununla birlikte, çevre koruma anlamında kalıcı bir yasal anlayışa doğru atılan ilk adımlarda İspanya, ekonomik döngünün bir parçası olarak şehir atıklarının işlenmesini ve yönetimini destekleyen, Avrupa geneline yayılan bir bilinçliliğin gelişiminden uzak kaldı.

3 MASIAS RECYCLING 3 GENIŞ KAPSAM Önceliği şehir ve detayların tanımlanmasına verdiğimiz gibi büyük öneme sahip projeleri maksimum kesinlikle sonuçlandırıyoruz. Ancak bu şekilde kalite değeri bütünlüklü bir anlayışla yürüttüğümüz projelerde ve atık işlenmesi zincirine katılan her unsurda mevcut olur. in fark yaratan karakteri her aşamada bulunan mükemmellik arayışıdır. Büyük hacimler ve tonajda demir ve çelikle çalışma kapasitemizin yanısıra, bir tesisin ekipmanını kalibre etmek için veya elektrik devrelerinin kurulumu için gerekli milimetrik kesinlik sağlama kapasitemiz de vardır. KESINLIK

4 + 20YIL MASIAS RECYCLING 4

5 MASIAS RECYCLING 5, çevre gibi karmaşık ve karmaşık olması bakımından da üzerinde çok araştırma yapılmamış bir alandaki bu sektörün doğuşu ve evriminde rol aldı. Geniş tecrübemizle, atıkların yönetimi ve işlenmesi için mühendislik, tasarım ve üretim alanındaki ulusal ve uluslar arası referanslardan biri olmayı başarmak için atılan büyük ya da küçük tüm adımların bir özetini sunuyoruz., atıkların işlenmesi için gerekli ekipmanın tasarımı, mühendisliği, üretimi, montajı ve bakımı alanında çok uluslu bir liderdir. Atık işleme zincirindeki en önemli bu beş ana alana hakim olmamız ve bu alanları yakından tanımamız bizi uluslar arası arenada bütünlüklü niteliğe sahip olan bir tedarikçi haline getirmiştir. Atık işleme döngüsünün herhangi bir aşamasında bulunan her türden projeyi yapacak yeterliliğe sahip olma kapasitemiz, bizi beş kıtada bulunan ortaklarımızla birlikte çalışan güvenilir bir iş gücü tedarikçisi konumuna getirmiştir. Sahip olduğumuz müdürlükler ve merkezlerle içinde bulunduğumuz farklı pazarları tanımamız atık işleme alanında en iyi çözümleri bulmamız ve tasarlamamız için anahtar görevi görür. Rekabet anlamında sunduğumuz maksimum kalite bizi farklı bir konuma getiren birincil faktördür ve böylece bulunduğumuz tüm ülkelerde en iyi elçi görevini görürüz. Araştırmaya odaklanan işler ve bunların müdürlükler, üretim merkezleri, atölyeler ve temsilciler arasındaki yayılımıyla birlikte i en iyi ve en güçlü kimlik haline getiren aynı zamanda sunduğu kalitesidir.

6 MASIAS RECYCLING 6 IŞ BIRIMLERI (İB) Katı atık işlenmesi için gerekli tesislerin tasarımı, üretimi ve kurulumu için in elindeki 20 yıllık tecrübe bizi dünyanın farklı bölgelerinde her türde çözümü üretebilir hale getirdi. Kalifiye proje yöneticilerini ve alanda özelleşmiş teknik çalışanları içeren Mühendislik Departmanımız, gerek yeni tesislerin kurulumu gerekse varolan tesislerin yenilenmesi gibi her konuda ArGe departmanımızın başarılarına güvenerek en iyi çözümü sunabilmek için müşterilerimizle geniş bir işbirliği yapar. İB1 Bu alanda eğitim almış bir mühendisle birlikte ekipmanımız tesislerdeki anahtar rolü üstlenir. Yüksek üretkenlik sağlamak için düşünülmüş ve her malzeme ile ihtiyaca adapte olabilen geniş yelpazedeki ekipmanı tasarlıyor, üretiyor ve dağıtıyoruz. Ürünlerimiz arasında döner elekler, balistik separatörler, havalandırma sistemleri, torba açıcılar, taşıyıcı kemerler ve hareket amaçlı makinalar bulunur. İB2 Katı atık işlenmesi için ekipman üretimi ile anahtar teslim tesis tedariğinin yanına in müşterilerine sunduğu hizmetler de eklenmelidir. Müşterilerimizin ekipmanların kullanımı ve çalıştırılmasıyla ilgili olarak öngördüğümüz ihtiyaçlarına göre hizmet vererek kalite anlamında bir alışkanlık ve referans olmayı hedefliyoruz. Müşterilerimizin taleplerine hızlı bir şekilde yanıt üretme kararlılığımız, kataloğumuza birçok hizmet yelpazesini eklememizi sağladı. Bunların arasında bakım programları, mühendislik hizmetleri, kontrol sistemleri ve otomatizasyon, yedek parça tedariği ve teknik yardım gibi hizmetler bulunur. İB3

7 IŞ BIRIMLERI (İB) MASIAS RECYCLING 7

8 MASIAS RECYCLING 8 İB1: PLANT ENGINEERING MSW MSW MUNICIPAL WASTE ŞEHIR ATIKLARININ MEKA- NIK ÖN IŞLEM TESISLERI TASARIMINDA UZMANLAR Katı şehir atıkları (MSW) şehirlerde ve kasabalarda bulunan ev ve ticari meskenlerden kaynaklanan atıklardır. Bu şehir atıklarının bileşimi konum, iklim ve her ülkenin sahip olduğu endüstrileşme seviyesine göre oldukça değişkenlik gösterir. Her durumda bunlar, yaklaşık olarak yarısı fermente olmayan (inorganik) malzemelerden oluşan heterojen malzemelerle bir arada bulunur, bu malzemelerin büyük kısmı geri dönüştürülebilir. Malzemelerin geri kalanı organik atıklardır ve bunların kompost oluşturulması veya da enerji anlamında değerli olan biyogazların üretimi için geri kazanılması gerekir. Şehir atıklarının işlenmesi kurulumundaki amaç geri dönüşüm için uygun olan malzemelerin büyük miktarının geri kazanılması, organik kısmın muameleden geçirilmesi ve atık alanına gönderilen miktarın azaltılmasıdır. TMB adlı tesisler, şehir atıklarının bütünlüklü olarak işlenmesini amaçlayan mekanik işlemi ve bunun değerlendirilmesi için biyolojik işlemi de içeren tesislerdir. şehir atıklarının işlenmesi için geniş bir yelpazede çözümler sunar: mekanik ön işlem, organik kısmın biyolojik işlemi (aerobik ve anaerobik) ve kompostun rafine edilmesi işlemleri. TREATMENT OUTPUTS Şehir atıklarının işlenmesi için olan tüm tesisler, organik malzemenin ayrıştırılması ve kağıt, karton, plastik (PET, PEAD vb.), metal gibi maddelerin büyük ya da küçük ölçekte geri kazanılması için mekanik ön işlem adımını içerir., müşterinin gerekleri ve ihtiyaçlarına göre farklı otomatizasyon düzeyinde anahtar teslim mekanik işlem tedariği sunar. Geri dönüştürülebilen malzemeler. Biyolojik işleme maruz kalacak organik malzeme. CSR. Geri alma.

9 BIO BIOLOGICAL TREATMENT İB1: PLANT ENGINEERING BIO MASIAS RECYCLING 9 Yerel atıklarda bulunan organik fraksiyon ev atıklarının bütününün büyük bir yüzdesine tekabül eder. Biyolojik işlemler (aerobik veya anaerobik) hacimlerde gözle görülür bir azalmaya neden olan ve değerli malzemelerin (biyogaz ve kompost gibi) oluşmasını sağlayan organik kısmın optimizasyonuna izin verir. şehir atıklarının mekanik ön işlemi sonrasında ortaya çıkan organik kısmın işlenmesi için aerobik (kompost yapma, stabilizasyon veya biyokurutma) ile anaerobik (metanlaştırma) gibi çok geniş yelpazede seçenekler sunar. Organik malzemenin stabilizasyonu, yüksek kalitede kompost üretimi, malzemenin biyolojik olarak kurutulması ve metanlaştırma tünellerinde biyogaz üretimi müşterilerimize sunduğumuz olasılıklardır. Aerobik süreçler organik kısımda hava tedariğinin (oksijen) ve nemin bulunduğu biyolojik süreçlerdir. Bu süreçte bakteriler organik malzemeyi ayrıştırarak stabilize olmuş bir malzeme haline getirir. Seçilen süreç türü süreyi de etkiler. Hava tedariği yavaşsa (toplanmış yığınlar) ayrıştırma süresi daha uzundur, bunula birlikte zoraki havalandırma sisteminde (tünel sistemleri) süre anlamlı derecede azalır. Bu çalıştırılan sistemler teknolojik olarak en sofistike, en etkili ve en az koku yayan sistemlerdir. ŞEHIR ATIKLARINDAN KAY- NAKLANAN ORGANIK FRAKSI- YONUN DEĞERLENDIRILMESI VE STABILIZE EDILMESI IÇIN ÇÖZÜMLER TREATMENT OUTPUTS Anaerobik ayrıştırma, kompost yapma, stabilizasyon ve biyokurutma tüm şehir atıkları işleme tesislerinde işlemleri tam olarak yapmak için gerekli olan süreçlerdir. Metanlaştırma tünelleri, kompost yapma ve biyokurutma tünelleri ile çadırda kompost yapma (Masias Covertech) olarak müşterilerimize sunduğumuz alternatif teknolojilerdir. Metanlaştırma tünelleri. Kompost yapma tünelleri. Yığın olarak kompost yapma sistemleri. Biyokurutma süreçleri. Çadırda kompost yapma. Kompost yapma Stabilize edilmiş organik malzeme RDF Biyogaz

10 MASIAS RECYCLING 10 İB1: PLANT ENGINEERING MRF MRF LIGHT PACKAGES ŞEHIR ATIKLARININ SELEKTIF OLARAK TOPLANMA SISTEMIN- DEN GELEN HAFIF KONTEY- NIRLARIN SEÇIMI VE SINIF- LANDIRILMASI IÇIN OTOMATIK KURULUMLAR Hafif konteynırların sınıflandırılması ve seçimi için olan tesislerin temel amacı geri dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanılması ve atık alanına gönderilen çöplerde azalma sağlanmasıdır. Şehir atıklarının mekanik ön işlemesinde olduğu gibi bu kurulumlar tamamen otomatik olduğu gibi yarı otomatik ve manuel de olabilir. Kurulumun otomatizasyon derecesi yeni dikkate alınan farklı parametrelerden kaynaklanır, bunların başında tesisin işlem kapasitesi (işlem görmesi gereken malzemelerin düşük yoğunluğu dikkate alınarak işlem görecek olan yıllık ton değeri) ve yerel işgücünün maliyeti gelir. bu kurulumların temel ekipmanını (torba açıcılar, balistik separatörler, pnömatik çekiş sistemleri) tasarlar ve üretir ve ayrıca mevcut olan en iyi teknolojileri (malzeme seçimi için optik ayırma sistemleri, atıklardan kaynaklanan kompost oluşumu için taşlama ekipmanı) biraraya getirir. Böylece sürecin en iyi etkinlikle süremesi sağlanır. TREATMENT OUTPUTS Hafif konteynırların işlemi için olan kurulumlar otomatik ayırma ve sınıflandırma sistemleriyle (balistik separatörler, film havalandırma sistemleri vb.) yüksek ticari değeri olan geri dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanılması için manuel işlemleri bir araya getirir. Kağıt ve karton. Plastikler: PET, PEAD, Film, vb. Briks. Demir içeren ve içermeyen metaller. CSR. Geri alma.

11 MRF COMMINGLED İB1: PLANT ENGINEERING MRF MASIAS RECYCLING 11 Geri dönüşebilen kuru malzemelerin (karma) sınıflandırma ve seçim tesislerindeki temel amaç geri dönüşebilen malzemelerin geri alınması ve atık alanına gönderilen çöp miktarının azalmasıdır. Tıpkı şehir atıklarının mekanik ön işlemi veya konteynırların sınıflandırılması ve seçilmesi tesislerinde olduğu gibi bu kurulumlar tamamen otomatik, yarı otomatik veya manuel olabilir. Kurulumun otomatizasyon derecesi yeni dikkate alınan farklı parametrelerden kaynaklanır, bunların başında tesisin işlem kapasitesi (işlem görecek yıllık ton değeri) ve yerel işgücünün maliyeti gelir. Bu kurulumlardaki en belirgin özellik işlem görecek atıklarda büyük oranda cam, kağıt ve karton bulunmasıdır. Hem ticari değeri bulunan alt ürünün satışını garanti altına almak hem de kurulan ekipmanlarda kullanımdan dolayı oluşacak aşınmaya izin vermemek için birincil malzemenin etkili bir şekilde ayrılması çok önemlidir. Masias Recycling tarafından tasarlanan kurulumlarda temel norm, mümkün olan en düşük işletim maliyetlerini koruyarak atık içindeki farklı kısımların etkili bir şekilde ayrılmasını sağlamaya çalışmaktır. GERI KAZANIM SISTEM- LERINDEN ELDE EDILEN KARMA (GERI DÖNÜŞEBI- LEN KURU MALZEMELER) TÜRDEKI ŞEHIR ARIKLARI- NIN DEĞERLENDIRILMESI IÇIN KURULUMLAR TREATMENT OUTPUTS ; cam, kağıt, karton, plastik malzeme ve metal gibi malzemelerin en iyi şekilde ayrılmasını sağlayarak karma malzemelerin işlenmesi için yüksek etkinlikli süreçler tasarlar. Mekanik işlem sürecindeki en iyi teknolojilerin biraraya getirilmesiyle bu tür kurulumların etkinliği ve en iyi performansı sağlanır. Kağıt. Karton. Plastikler: PET, PEAD, Film, etc. Briks. Demir içeren ve içermeyen metaller. Cam. CSR. Geri alma.

12 MASIAS RECYCLING 12 İB1: PLANT ENGINEERING IND IND INDUSTRIAL WASTE TEHLIKELI OLMAYAN ENDÜSTRIYEL ATIKLARIN DEĞERLENDIRILMESI, GERI DÖNÜŞEBILEN MALZEMELE- RIN AYRILMASI VE BU ATIK- LARDAN TÜREVLENEN YAKIT ÜRETIMI IÇIN KURULUMLAR Modern ve endüstrileşmiş toplumlar yalnızca ev tipi şehir atığı üretmez, aynı zamanda işlenmesi ve değerlendirilmesi için belli bazı özelliklere sahip tesislerin kurulmasını gerektiren endüstriyel türde atıkları da üretir. Endüstriyel atıklar ne türde endüstriler tarafından üretildiklerine bağlı olarak büyük çeşitlilik gösterir, bu sebeple de endüstri türüne uygun tipolojide işlem gerektirir. Genel bir norm olarak düşük yoğunlukludurlar ve nem oranları da düşüktür., tehlikeli olmayan endüstriyel katı atıkların içindeki tüm kaynaklardan faydalanmak amacıyla bu atıkların işlenmesi için kurulumlar tasarlar, böylece geri dönüştürülebilen malzemeler geri kazanılır ve atıklardan türevlenen yakıtlar üretilir. Tehlikeli olmayan endüstriyel atıklar yüksek ısı veren türde malzemeleri yüksek oranda içerir, bu nedenle işlem kurulumlarında atıklardan elde edilen yakıtların üretimi özellikle de müşterinin bu tür bir enerji kaynağıyla ilgilenmesi halinde oldukça ilginçtir. TREATMENT OUTPUTS müşterilerine, farklı kaynaklardan gelen endüstriyel atıkların değerlendirilmesi için ihtiyaca uygun çözümler sunar. İşlem görecek malzemeye ve geri kazanılması istenen alt ürüne göre mekanik işlem süreci farklı düzeylerde otomatizasyon içerebilir. Atıklardan elde edilen yakıtlar, böylesi kurulumlarda yüksek ticari değere sahip geri dönüştürülen malzemelerin geri kazanımını tamamlayan kısımlardır Geri dönüştürülen malzemeler. CSR.

13 RDF ALTERNATIVE FUELS İB1: PLANT ENGINEERING RDF MASIAS RECYCLING 13 Şehir atıkları veya endüstriyel atıkların yönetiminin yaygınlaşması şu farklı kurulumlarda enerji anlamında değere sahip olan alternatif yakıtların üretimiyle ilişkilidir: atıkların enerjilerini değerlendirme tesisleri, çimento tesisleri, termik santraller vb. Hem şehir atıkları kurulumları hem de endüstriyel atık kurulumları alternatif yakıt üretimi için işlem modüllerini bünyesinde barındırabilir. Böylece farklı termik süreçler için yakıt üretilerek ve atık alanına gönderilen çöp miktarı azaltılarak atıklardan maksimum değer sağlanır., müşterilerine geri kazanılan katı yakıt üretimi sağlamak ve atıklardan türevlenen yakıtlar elde etmek için en etkili çözümleri sunmak amacıyla mevcut olan en yüksek teknolojileri biraraya getirir. FARKLI KAYNAKLARDAN GELEN ATIKLARDAN ALTERNA- TIF YAKITLARIN ÜRETIMI IÇIN ÇÖZÜMLER TREATMENT OUTPUTS, farklı kaynaklardan gelen atıklardan alternatif yakıt üretme amacını taşıyan bütünlüklü kurulumlar veya geri dönüştürülen malzemelerin geri kazanımı ile CSR üretimi için karma kurulumlar tasarlar. Taşlama alanında mevcut olan en iyi teknolojilerin dahil edilmesiyle in ürün yelpazesi tamamlanır. Bu bizim hem üretim alanında hem de işlem maliyetlerinin düşüklüğü anlamında en iyi çözümleri sunmamızı sağlar. CSR.

14 MASIAS RECYCLING 14 İB1: PLANT ENGINEERING C&D C&D CONSTRUCTION & DEMOLITION İNŞAAT YAPIMI VE YIKIMIN- DAKI ATIKLARIN MEKANIK IŞLEMI IÇIN KURULUMLAR İnşaat yapımı ve yıkımındaki atıkların (RCD) binaların yıkılmasından kaynaklanır, meskenlerin yenileme çalışmaları veya genel olarak herhangi bir inşaat işlemi sonrasında ortaya çıkar. Gerek bileşimleri gerekse tipolojileri açısından kendine has özellikleri olan bu atıklar genel olarak bunlara özel olarak tasarlanmış mekanik işlemleri ve ayırma işlemini gerektirir. Her atık türünde olduğu gibi RCD ler de bina yapımında kullanılan malzemelerin türüne bağlı olarak ülkelere göre farklılık gösterir. Bu çeşitliliğe örnek olarak atıklarda bulunan tahtanın çok fazla ya da çok az miktarda olması gösterilebilir. bu tür atıkların işlenmesinde çok geniş tecrübeye sahiptir ve geri dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanılması ile ticari ikincil ürünlerin üretilmesi için kurulumlar tedarik eder. in tedarik aralığı, farklı granülometriye sahip temiz agregatlar üretmek için düşünülmüş bütünlüklü işlem kurulumlarından geri dönüştürülebilen malzemelerin (plastik, tahta, metal vb.) geri kazanımı için basit manuel işleme kadar uzanır. TREATMENT OUTPUTS İnşaat ve yıkım atıkları, bileşenleri açısından ülkelere göre anlamlı derecede farklılık gösterir. bu tür atıklarda bulunan geri dönüştürülebilir malzemelerin ayrımına ve müşterinin ihtiyaçları ile bu ürünün pazarda ne tür uygulamaları bulunduğu fikrine göre farklı granülometriye sahip inert agregatların elde edilmesine yönelik modüler çözümler üretir. Agregat. Tahta. Plastik. Metal. CSR.

15 PLANT ENGINEERING BMS BMS BIOMASS Biyokütle, organik maddenin enerji kaynağı olarak kullanılmasıdır. Daha geniş anlamıyla biyokütle hem kaynağı hem de doğallığı açısından heterojenlik gösteren organik maddelerden oluşur ve tarım, hayvancılık ve ormancılık işleri sonrasında oluşan atıkları ve tarım-gıda sektörü ile ahşap işleme sektöründeki alt ürünleri içerir. Biyokütlenin koşullandırılması termik işlemlerde enerji olarak değerlendirilmesi açısından gereklidir. Masias Recycling tarafından sunulan çözümler, başlangıçtaki malzeme çok çeşitli olsa da granülometri ve bileşim bakımından homojen bir yakıt elde etmeye yöneliktir. Gereksiz olan bileşenlerden kurtulunması ve müşterilerimizin istediği boyuta gelebilmek için yaptığımız taşlama işlemleri tüm kurulumlarda biyokütlenin mekanik ön işlemesi için gerekli iki temel etaptır. ORMAN VE TARIM BIYOKÜTLESININ IŞLENMESINE YÖNELIK MASIAS RECYCLING 15 İB1:

16 MASIAS RECYCLING 16 İB1: PLANT ENGINEERING MET MET METALS METALLERIN AYRILMASI VE GERI KAZANILMASI IÇIN MEKANIK IŞLEM KURU- LUMLARI Hem demir olan hem de olmayan metallerin geri dönüşümü bu metallerin kaynağından çıkarılması ve işlenmesi anlamında enerji tasarrufu sağlar. İşlem tesislerinde geri kazanılan metaller temel olarak otomobil, beyaz eşya, mobilya, ambalaj (süt) vb. alanlarından gelir. Metallerin tipolojisine ve bileşimine göre ayrılması ile temiz son ürünlerin elde edilmesi, ortaya çıkan alt ürünlerin ticari değerini gözle görülür şekilde arttırır ve böylece bu maddelerin işlenmesi amacıyla kurulmuş olan tesislerin kazancı artar. metallerin mekanik olarak işlenmesi ile yüksek ticari değere sahip temiz fraksiyonlara ayrılması için çözümler sunar. Metal fraksiyonlarını daha saf hale getirmek ve oldukça yüksek saflıkta malzemeler elde etmek için en iyi teknolojileri biraraya getirir.

17 +RE RE-ENGINEERING İB1: PLANT ENGINEERING +RE MASIAS RECYCLING 17 Aradan geçen zamanla birlikte bazı kurulumlar eskiden sahip oldukları modernliği kaybeder. Bu kurulumların büyük kısmı tasarlanma ve üretilme amaçlarını yerine getirmeye devam eder ama bununla birlikte kullanılan teknoloji demode olur, bu sebeple işledikleri atık türüne adapte edilmeleri gerekebilir veya kazancı ve üretim verimini arttırmak amacıyla otomatizasyon arayışlarına gidilebilir. Süreci daha etkili ve aynı zamanda ekonomik hale getirmek için bir kurulumun sürekli güncellenmesi olarak öne sürdüğünüz gerekliliklerdendir. Sahip olduğumuz geniş tecrübe, varolan kurulumları detaylı olarak incelememize ve daha iyi hale getirilmeleri için çözümler sunmamıza izin verir. VAROLAN KURULUMLARIN OTOMATIZASYONU VE IYILEŞTI- RILMESI. SÜREÇLERIN OPTIMI- ZASYONU Varolan kurulumların mühendisliğinin tekrar yapılması in etkinlik gösterdiği ve bu amaçla geniş bir ürün yelpazesi sunduğu teknik departmanını kurduğu temel alanlardan biridir, şu ürünleri içerir: Manuel kurulumların otomatizasyonu. Malzemelerin ayrımı kalitesinde iyileşme. Üretim performansında artış ve süreçlerin iyileştirilmesi Ekipmanların enerji tüketimi optimizasyonu. Genel anlamda teknik tavsiye. Herhangi bir kurulum türü (MSW, MRF, IND, CSR, vb.) daha iyi bir sürecin geliştirilmesi ve performans ile üretim arttırma açısından incelenmek için müsaittir.

18 MASIAS RECYCLING 18 İB2: KEY MACHINES SB SB BALLISTIC SEPARATOR Güvenilirlik ve etkinlikleriyle tanınan balistikler RSU, EELL ve CSR tesislerinde kullanılır. Geniş yelpazemiz en uygun ve ekonomik çözümü sunar. Malzemeye adapte etmek için ventilatör hızından ekipmanın eğilimine kadar birçok farklı parametreyi otomatize bir şekilde değiştirmek mümkündür. Ekipman, temizlik ve bakımı sağlamak için tasarlanmıştır ve balistik kısmın içine erişimin en ergonomik ve rahat şekilde olması için gerekli farklı bileşenleri içerecek şekilde tedarik edilir. MODELS m 3 /h. SB40 70 SB SB SB SB

19 TR SIEVE DRUM İB2: KEY MACHINES TR MASIAS RECYCLING 19 Özellikle iyi bir bakım ve temizlik için geliştirilen kurulumlarımızda elde edilmiş ustalık ile tasarlanmış ekipmanlar. ATIK DÖNER ELEĞI Yıkımla ilgili kurulumlarda kullanımdan kaynaklı aşınmaya karşı dayanıklılığı ve direnci ile karakterize olan ekipman. Bu tür atıklarla çalışmak kolay bir iş değildir, o nedenle, bu tür malzemelerin kullanımdan kaynaklı aşınmanın önüne geçecek oldukça güçlü ekipmanlar tasarladı. RAFINE EDICI DÖNER ELEK Üzerinde çalışılan tasarım sayesinde yüksek kalitede kompost eldesi. Yüksek kalitede bir ürün elde etmek için kompostun safsızlıklardan ayrılmasındaki ilk adım olması bakımından kompost rafinesi yapan kurulumlar için temel olan bir ekipmandır. MODELS m 3 /h. TR2,1/5/7 55 TR2,1/7/9 70 TR2,5/6/8 85 TR2,5/8/ TR2,5/10/ TR2,5/12/ TR 3/8/ TR 3/10/ TR 3/12/14 210

20 MASIAS RECYCLING 20 İB2: KEY MACHINES FS FS FILM SUCTION SYSTEM Kurulumu yapmanız plastik filmin doğru bir ayırma işlemi ve temizliğinin başarılı şekilde yapılmasıyla eş anlamlıdır. Tecrübemiz ve ustalığımız sayesinde bu malzemenin geri kazanılması için standart bir sistem oluşturduk, bu sistem şunlara dayanır: Bir taşıma kemerine yerleştirilmiş otomatik havalandırma. Alınan plastik filmden kurtulmak için alveolar bir valf. Alınan havanın tozdan temizlenmesi için muslin filtre. Havalandırma ventilatörü. Tüplerle taşıma sistemi (maks. 40 metre). Ayrıca her proje için plastik film ayrımını en fazla hale getiren ve inversiyonu en az hale indiren kişiselleştirilmiş çözümler de sunuyoruz. MODELS m 3 /h. FS7, FS FS

21 OC OPEN CRASH İB2: KEY MACHINES OC MASIAS RECYCLING 21 in torba açıcı OC leri, azaltılmış inversiyon ve düşük maliyetli yüksek yüzdede torba açımı sunar. Burada, değerli malzemelerin geri kazanımı ve seçimi için herhangi bir işlemin etkinliğini arttıracak ve aynı zamanda da malzemeye karşı sert olmayacak bir ekipmandan söz edilir. Temel özelliği yavaş dönmesi (ayarlanabilir hız) ve tek rotorlu olmasıdır. Rotor ve karşı bıçak arasındaki uzunluk mesafesi ayarlanarak ekipmanın sertliğini belirlemek mümkündür. Ekipmanın kontrol sistemi, uygun olmayan maddelerin bulunmasına karşı maksimum performans elde edilmesini sağlar ve güvenlik sistemleri iç kısma olan erişimin temizlik ve bakım işlerinin gerçekleştirilebilmesi için rahat ve ergonomik olmasını sağlar. MODELS m 3 /h. OC180/40 80 OC180/ OC250/75 140

22 MASIAS RECYCLING 22 İB2: KEY MACHINES BP BP BOTTLE PIERCER Farklı giriş malzeme türlerine adapte olacak şekilde tasarlanmış konteynır tesislerinde mutlaka olması gereken ekipman. Değiştirilmeden önce dört uzunluk alanı bulunan kolay değiştirilen bıçaklar. Malzemenin girişinde eksenler arasındaki mesafe 70mm ye kadar değiştirilebilir. MODELS m 3 /h. BP440 7 BP785 10

23 BD BIODRUM İB2: KEY MACHINES BD MASIAS RECYCLING 23 in biyo bidon sistemi, atıkların hacmini ve nemini azaltan, işlenen malzemenin farklı fraksiyonlara ayrılmasını ve geri kazanılmasını iyileştiren basit, güçlü ve güvenilir bir teknolojidir. Uygulama alanı seçim, yakma, kompost yapma, anaerobik ayrıştırma ve atık alanına göndermeyi içerir. Biyo bidonun içinde atık homojenize olur, parçalanır ve kısmen ayrıştırılır. Çıkan malzeme sonradan işleme tabi tutularak daha çok organik maddeler, kağıt, selüloz ve ısı gücü yüksek olan artan maddeyi içeren rafine fraksiyon elde edilir (Geri Kazanılan Katı Yakıtlar veya CSR). MODELS m 3 /día BD2.5/25 25 BD3,0/30 42 BD3.6/32 65 BD3,9/35 84 BD4,2/50 140

24 MASIAS RECYCLING 24 İB2: KEY MACHINES CB CB CONVEYOR BELT Gücü, güvenliği ve çok yönlülüğüyle bilinen bu kemerler her duruma uyum sağlayarak her ihtiyaca çözüm üretir. Bu alanda sahip olunan tecrübe sayesinde, taşınacak malzemeye, seçim sürecindeki konuma ve besleme ekipmanlarının türüne bağlı olarak farklı taşıyıcı modelleri geliştirildi. Sağlanan ustalıkla geliştirilen modeller. Birinci seviyede marka alımı bileşenleri. Sürece bağlı olarak inversiyonun en iyi hale getirilmesi Geçerli tüm kalite ve güvenlik normlarına uygun olma. Standart ekipmanların dışında ortaya çıkan her ihtiyaca özel üretilen çözümler sunma yeteneğine sahip bir teknik departmana da sahibiz. MODELS PA PAE PB PK PLS PSM TL UP UPG

25 MW WINDSIFTER İB2: KEY MACHINES MW MASIAS RECYCLING 25 Windsifter MW nin kurulumu uygun olmayan maddelerin ayrımında yüksek performans garantisi verir. Çok yönlülüğü sayesinde mekanik ayrım ekipmanlarında yüksek esneklik ve etkinlik sağlar. Tasarımı, malzemenin sahip olduğu nemle birlikte hızlandırıcı kemerlerin hızı ve konumuna bağlı olarak havayla ayırma işlemine dayanır. Yani cam üfleme sistemi bir toz filtresi ve hava dolaşımına bağlıdır, böylece dış ortamdaki tozların emisyonu önlenir. Akışa göre optimize edilmiş tasarım sayesinde çok etkin. Farklı malzemelerle maksimum performans sağlayabilmek için farklı parametreler ayarlanabilir. Uygun olmayan maddelerden kurtulunduğu için ikincil taşlayıcının ömrü uzar. Düşük bakım ve çalışma maliyetleri. MODELS m 3 /h. MW MW

26 MASIAS RECYCLING 26 İB2: KEY MACHINES SF SF SCREW FEEDER SF, kompost beslemesinde iyi bir düzenleme anlamına gelir. Bu ekipman, mükemmel bir malzeme dozlaması sağlayan taşıma için worm sürücüsü ve büyük bir besleme hunisinden oluşur. MODELS m 3 /h. SF91/3 40 SF91/5,5 80

27 İB3: SERVICES CT AS SP MASIAS RECYCLING 27 CT TRAINING AS ASSEMBLIES SP SPARE PARTS, müşterilerinin kurulumlarındaki üretkenliği ve performansı arttırmayı garanti altına alma hedefiyle işbirliği ruhuna sahip değerli çözümler üretir. Hedefimiz, müşterilerimizin insan kaynaklarını geliştirme ve verilen hizmetlerin kalitesini arttırma temeline dayanarak mükemmellik seviyesini yükseltmektir. Ekibimiz aşağıdaki noktalara odaklanacak şekilde geniş bir hizmet yelpazesinde uzmandır: Teknik danışmanlık ve hizmet (İşletme ve Bakım). Kurumsal danışmanlık. Kurulumlarda tanısal çalışmalar. Uzmanlaşmış eğitim. çok geniş yelpazede etkinlikler sunar: planlama, işletim, çalıştırma ve anahtar teslim işler. Temel misyonumuz müşterilerimizin tatmini ve başarısıdır. Bunun için projeleriniz için süpervizyon hizmeti sunuyor ve işbirliği ile güvene dayanan bir ilişki kuruyoruz. Ekipmanınızı her zaman en iyi durumda ve ilk günkü özelliklerine sahip olarak tutmak için Masias Recycling zorlu deneylerden geçmiş, tamamen güvenilir olan orjinal parçalardan oluşan geniş bir yelpaze sunar, buradaki temel avantaj en üstün kaliteyi garanti etmektir. Şirket, müşterilerin ekipmanları asla çalışmayı bırakmasın diye değişimleri en üstün çeviklikle gerçekleştirme sözünü verir.

28 MASIAS RECYCLING 28 İB3: SERVICES MA MA MAINTENANCE, ekipmanın çalışma saatlerini etkilemeden müşterileriyle uzun süreli ilişki kurar. Satış sonrası, yapılan işlemlere ara verilmesini gerektirmeden ekipmanı mükemmel koşulda tutmaya yardım eden güvenilir ve hızlı olarak verilen hizmetleri içeren bütünlüklü bir sistem sunarız. Ekipmanınız için veya sınıflandırma tesisi için bir bakım kontratı yapmak aşağıdaki maddeleri garanti altına almak için en iyi yoldur Çalışanların ve ekipmanın güvenliği. Ekipmanın ömründe uzunluk. Ekipmanların sürekli çalışabilir olması. Yüksek seviyede üretkenlik., her türdeki ekipmanına veya sınıflandırma tesisine ve çalışma saatlerine uygun olarak her türde iş için farklı bakım planları sunar. Planlarımızı detaylı olarak tanıyın: M1 Düzenli Önleyici Ziyaretler M2 Düzenli Önleyici Ziyaretler Quick Service - QS1 Temel (Önleyici + Düzeltici) Quick Service - QS1 Plus (Önleyici + Düzeltici) Quick Service - QS2 (Önleyici + Düzeltici)

29 TA TECHNICAL ASSISTANCE SAT İB3: SERVICES TA MASIAS RECYCLING 29 Satış sonrası hizmetlerde kişiselleşme, teklif sunma ve bunları yerine getirme icin müşterileriyle saygı ve güvene dayanan sürekli bir ilişki kurmak anlamına gelir. Teknik uzmanlarımız ve Customer Services personelimiz teknik yardıma ihtiyaç duyduğunuzda en hızlı ve etkili yanıtı vermek için hazırdır. Sunduğumuz bazı hizmetler şunlardır: Telefon desteği Kişisel teknik destek Önleyici bakım Kişisel başlangıç Eş zamanlı ekipman süpervizyonu in orjinal parçalarının satışı Ekipmanınızın üretime ara vermemesi için yılın 365 günü erişilebilir ve yüksek performansta olacağını garanti ediyoruz. Nadir olan onarımlar Hızlı hizmet fark yaratır. Bir arıza durumunda ne yapmak gerekir? Acil durumlarda tek yapmanız gereken ile temasa geçmektir, gerisini biz hallederiz., tüm İberya yarımadasında bulunan yüksek seviyede uzmanlığa sahip ekibine güvenir. Ayrıca Masias Reycling, çalıştığınız alandaki ekipmana özel temel stoğu içeren araç/ atölye ordusuna da güvenir. in Teknik Yardım Hizmeti (SAT) ne tür faydalara sahiptir? Nazik ve profesyonel yaklaşım. Hasarların ve bunların sebeplerinin açıklaması. Onarım bütçesi. Ekipmanın durumu hakkında bilgi. Düzeltici ve önleyici yardım planları hakkında destek.

30 MASIAS RECYCLING 30 INTERNATIONALISATION Müşterilerimizin ihtiyaçlarını biliyoruz böylece projenin içinde gerçekleştirileceği toplumun ve ülkenin bilinç düzeyini ve herşeyden önemlisi ortamın doğal yapısını da içeren yasal yönetmelikleri dikkate alırız.

31 INTERNATIONALISATION MASIAS RECYCLING 31 Bu parametreler ışığında, projenin her aşamasında, kesin bir çerçevede ihtiyaçları belirleyerek müşteriyle hem doğrudan hem de ortaklar veya ana müdürlükler aracılığıyla ilişki kurar. Dünya da in varlığı, Sant Joan Les Font ta kuruluşundan itibaren çevre konusunda attığı her adımda sahip olduğu temellere dayandı: çevreye ve içinde bulunduğumuz dünya şehrine saygımızın yanısıra gerek kazançlılık gerekse güvenlik ve sürdürülebilirlik açısından şirketlerin ve yönetimlerin değer yargılarına atık işlenmesinin de eklenmesi gerektiğine olan inancımız.

32 masiasrecycling.com Advanced Recycling Technologies T

Yeni yüksek performanslı Kanat Ucu Alma Aleti > 6. Dünyanın her yerinden müşteri vakalari. Bayıltma konusunda yeni AB düzenlemesi > 10. l.

Yeni yüksek performanslı Kanat Ucu Alma Aleti > 6. Dünyanın her yerinden müşteri vakalari. Bayıltma konusunda yeni AB düzenlemesi > 10. l. Mayıs 2013 Alanında öncü YEŞİL alan PROJELERİ ltr y Sİ re TE Bayıltma konusunda yeni AB düzenlemesi > 10 EBSİ W İ ma Dünyanın her yerinden müşteri vakalari YEN Yeni yüksek performanslı Kanat Ucu Alma Aleti

Detaylı

Tüm ihtiyaçlarınız için tek bir çözüm ortağı

Tüm ihtiyaçlarınız için tek bir çözüm ortağı Tüm ihtiyaçlarınız için tek bir çözüm ortağı Hakkımızda IPS PETROL ÜRÜNLERİ ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2010 yılından bu yana deneyimli kadrosu ile birçok yerli ve yabancı firma için danışmanlık ve temsilcilik

Detaylı

Odak noktamız...çin STORK POULTRY PROCESSING. Dünyanın her yerinden müşterilerin > 4. Eğilimleri fırsata dönüştüğü yer > 8

Odak noktamız...çin STORK POULTRY PROCESSING. Dünyanın her yerinden müşterilerin > 4. Eğilimleri fırsata dönüştüğü yer > 8 INSIGHTMart 2012 STORK POULTRY PROCESSING Odak noktamız...çin Dünyanın her yerinden müşterilerin > 4 Eğilimleri fırsata dönüştüğü yer > 8 Ayak işleme: birincil işlemin tam gelişmiş parçası > 11 Yeni Marel

Detaylı

Katı Atık ve Su Yönetiminde Kuvvetli Bir Hizmet Ortağı

Katı Atık ve Su Yönetiminde Kuvvetli Bir Hizmet Ortağı Katı Atık ve Su Yönetiminde Kuvvetli Bir Hizmet Ortağı > Çevre Hizmetleri > www.remondissistemyapi.com > Ortak girişim Sistem Yapı nın tamamladığı tesisler ile atıksular çevreye zararsız hale getirilmektedir.

Detaylı

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Gelişim Süreci İşletme Fonksiyonlarının Entegrasyonu Tedarik Zinciri Yönetimi Tzy nin Kavramsal Çerçevesi

Detaylı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı 1 Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı İlerleme Bildirimi Bu rapor, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi için yıllık ilerleme bildirim (COP) koşullarını ve gelişimini açıklamayı hedeflemektedir.

Detaylı

HAREKET, HASSASİYET GEREKTİRİR RULMANLAR, LİNEER PARÇALAR, OTOMOTİV

HAREKET, HASSASİYET GEREKTİRİR RULMANLAR, LİNEER PARÇALAR, OTOMOTİV HAREKET, HASSASİYET GEREKTİRİR RULMANLAR, LİNEER PARÇALAR, OTOMOTİV Ya daha iyisi olun ya da iyi olmayı bırakın Dünyanın önde gelen rulman, lineer teknoloji parçaları ve direksiyon sistemleri üreticilerinden

Detaylı

Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye

Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji 1 Metin: Ceren Ayas, WWF-Türkiye Editörler: Deniz Öztok, Nilay Dirim, WWF-Türkiye Çeviri: Özge Kayakutlu Tasarım:

Detaylı

Kasım 2013. Franz-Josef Rothkötter: Ölçeğin büyüklüğü bir hedef değil. Yazılım çözümleri > 10. Dünyanın her yerinden müşteri vakaları

Kasım 2013. Franz-Josef Rothkötter: Ölçeğin büyüklüğü bir hedef değil. Yazılım çözümleri > 10. Dünyanın her yerinden müşteri vakaları Kasım 2013 Franz-Josef Rothkötter: Ölçeğin büyüklüğü bir hedef değil Yazılım çözümleri > 10 Dünyanın her yerinden müşteri vakaları IRIS ODAĞINI genişletiyor > 4 Yenilik başarıya giden yol CONTENTS 3 4

Detaylı

Kapıların Dünyası. Güvenli ve Yüksek Hızlı Kapılar

Kapıların Dünyası. Güvenli ve Yüksek Hızlı Kapılar Kapıların Dünyası Güvenli ve Yüksek Hızlı Kapılar 1 İçindekiler Araştırma ve geliştirme... 4 Hız ve güvenlik...8 Ekonomi... 12 Küresel aktör EFAFLEX... 14 Ürünlerimiz... 16 S Serisi... 18 R Serisi...28

Detaylı

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİMİN MESAJI... 3 RAPOR HAKKINDA... 4 KURUMSAL PROFİL... 5 MARKALAR, ÜRÜNLER VE HİZMETLER... 6 HİZMET VERİLEN PAZARLAR... 6 OPERASYONEL

Detaylı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı 1 Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı İlerleme Bildirimi Bu rapor, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi için yıllık ilerleme bildirim (COP) koşullarını ve gelişimini açıklamayı hedeflemektedir.

Detaylı

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr.

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr. Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK Dr. Mustafa Tolay TOLAY Energy Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No: 15/34

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2012 Sayfa 1 / 48 1. Dağıtım Kanalı Ve Lojistiğin Temelleri Dağıtım

Detaylı

aktuell METAL GERİ DÖNÜŞÜMÜYLE KAYNAKLARIN KORUNMASI REMONDIS IFAT 2008 FUARINDA Neue Messe München 5-9 Mayıs 1/2008

aktuell METAL GERİ DÖNÜŞÜMÜYLE KAYNAKLARIN KORUNMASI REMONDIS IFAT 2008 FUARINDA Neue Messe München 5-9 Mayıs 1/2008 REMONDIS AG & Co. KG Şirket dergisi www.remondis.de aktuell 1/2008 REMONDIS IFAT 2008 FUARINDA Neue Messe München 5-9 Mayıs METAL GERİ DÖNÜŞÜMÜYLE KAYNAKLARIN KORUNMASI Politika: Adil Rekabet için daha

Detaylı

Fotovoltaik sektörü için çözümler

Fotovoltaik sektörü için çözümler Omron magazin Technology&Trends 15 Yatırım Geri Dönüşünden Karbon Geri Dönüşüne Technology&Trends, Taisuke Tateishi ile Omron un CO 2 salımlarını karlı bir şekilde azaltma çabası hakkında konuştu Daha

Detaylı

1 %100 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır. Travel PLC. Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu. Mart 2011

1 %100 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır. Travel PLC. Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu. Mart 2011 %0 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır Travel PLC Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu Mart 0 ÖNSÖZ Sorumlu Liderlik TUI Travel PLC nin dört anahtar değerinden biridir. Eğer bir süredir bizimle

Detaylı

İş Yönetim Sistemine Giriş. Rekabetçi İşletmeler için Rehber

İş Yönetim Sistemine Giriş. Rekabetçi İşletmeler için Rehber İş Yönetim Sistemine Giriş Rekabetçi İşletmeler için Rehber Hazırlayan Ebru GÜLSOY 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi GİRİŞ İş Yönetim Sistemine Giriş: Rekabetçi

Detaylı

local Geri Dönüşüm için Güvenilir Performans 20 Türkiye 14 Takviye Hidrostatik Çekiş (HTA) 34 Mimarideki Uzmanlık: Stadyumlar

local Geri Dönüşüm için Güvenilir Performans 20 Türkiye 14 Takviye Hidrostatik Çekiş (HTA) 34 Mimarideki Uzmanlık: Stadyumlar 01 2014 local Türkiye 14 Takviye Hidrostatik Çekiş (HTA) 34 Mimarideki Uzmanlık: Stadyumlar Geri Dönüşüm için Güvenilir Performans 20 drive İyi olan hep kazanır! Akıllı hareket alanında lider Bosch Rexroth

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Erdemir Ar-Ge Merkezi. Vizyon. Çevresel Performans. Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı. 2020 Vizyonumuz. Çevre Yönetim Yaklaşımı

İÇİNDEKİLER. Erdemir Ar-Ge Merkezi. Vizyon. Çevresel Performans. Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı. 2020 Vizyonumuz. Çevre Yönetim Yaklaşımı SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER Vizyon 3 Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 4 2020 Vizyonumuz 6 Rapor Kapsamı 8 Erdemir ve İsdemir Yönetim Sistemleri Politikası 9 Kurumsal Profil ve Ekonomik

Detaylı

Şehirler için sürdürülebilir gelişme. Sürdürülebilir Şehir. www.siemens.com.tr/sehirler

Şehirler için sürdürülebilir gelişme. Sürdürülebilir Şehir. www.siemens.com.tr/sehirler Şehirler için sürdürülebilir gelişme Sürdürülebilir Şehir www.siemens.com.tr/sehirler İçindekiler Şehirler, gelecek için büyümenin itici güçleridir, ama aynı zamanda CO 2 emisyonlarında en büyük paya sahiptirler.

Detaylı

YÖNETİMDEN 4 Genel Müdür'ün Mesajı 4 Sürdürülebilirlik Koordinatörü'nün Mesajı 7

YÖNETİMDEN 4 Genel Müdür'ün Mesajı 4 Sürdürülebilirlik Koordinatörü'nün Mesajı 7 İÇİNDEKİLER YÖNETİMDEN 4 Genel Müdür'ün Mesajı 4 Sürdürülebilirlik Koordinatörü'nün Mesajı 7 ŞİŞECAM'A BAKIŞ 8 Küresel Ölçek 10 Topluluğun Yapısı 11 Finansal Performans 16 Kurumsal Yönetim 18 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Detaylı

Sürdürülebilir Büyüme Hedefi...3. Kurumsal Değerlerimiz...5. Ekol Hakkında...7. Ekol ve Sosyal Sorumluluk...21. Çalışanlara karşı sorumluluk...

Sürdürülebilir Büyüme Hedefi...3. Kurumsal Değerlerimiz...5. Ekol Hakkında...7. Ekol ve Sosyal Sorumluluk...21. Çalışanlara karşı sorumluluk... İÇİNDEKİLER Sürdürülebilir Büyüme Hedefi...3 Kurumsal Değerlerimiz...5 Ekol Hakkında...7 Ekol ve Sosyal Sorumluluk...21 Çalışanlara karşı sorumluluk...22 Çevreye karşı sorumluluk...29 Topluma karşı sorumluluk...38

Detaylı

Raporun Amacı ve Kapsamı

Raporun Amacı ve Kapsamı İçindekiler 1. Raporun Amacı ve Kapsamı, 3 2. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı, 5 3. CEO nun Mesajı, 7 4. Kurumsal Profil, 9 Grup Şirketleri, 11 Ekonomik Göstergeler, 19 5. Strateji ve Yönetim, 22 Borusan

Detaylı

İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI

İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI RAP RU İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI II. MESAJLAR a. YÖNETİM KURULU BAŞKANI b. GENEL MÜDÜR III. KURUMSAL PROFİL a. ÇİMSA HAKKINDA b. MİSYONUMUZ c. ÜRÜNLERİMİZ ve HİZMETLERİMİZ IV. İŞ YAPMA İLKELERİMİZ

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ÖRNEK UYGULAMALARIN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi Arzu DURUSU

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMET. Buchen... endüstride nabzın attığı yer 1

ENDÜSTRİYEL HİZMET. Buchen... endüstride nabzın attığı yer 1 ENDÜSTRİYEL HİZMET Buchen... endüstride nabzın attığı yer 1 TESİSLERİN MÜMKÜN OLAN EN İYİ ŞEKİLDE FAALİYET GÖSTERMESİ İÇİN TAM ENDÜSTRİ HİZMETİ Artan rekabet, yükselen maliyetler, sıkı çevre yönetmelikleri;

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ ve PROJE ÇALIŞMASI REHBERİ II. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

KOBİ LERİN ULUSLARARASI REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMADA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

KOBİ LERİN ULUSLARARASI REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMADA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ KOBİ LERİN ULUSLARARASI REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMADA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ Hazırlayan Esin ŞEN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KOBİ LERİN ULUSLARARASI

Detaylı

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu Geleceğimizin temelinde 1 Rapor Hakkında Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Akçansa), 2007-2009 dönemini kapsayan ekonomik, çevresel ve sosyal performansını, 100. yılını kutlayan Türkiye çimento sektöründe

Detaylı