İZOTROP VE ANİZOTROP ANKASTRE KİRİŞLERDEKİ GERİLME ANALİZLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR UYGULAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZOTROP VE ANİZOTROP ANKASTRE KİRİŞLERDEKİ GERİLME ANALİZLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR UYGULAMA"

Transkript

1 İZOTROP VE ANİZOTROP ANKASTRE KİRİŞLERDEKİ GERİLME ANALİZLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR UYGULAMA Ümran ESENDEMİR 1, Ayşe ÖNDÜRÜCÜ 1 ÖZET Bu çalışmada; düzgün ve üçgen yayılı yüke maruz ankastre bir kiriş için izotrop ve anizotrop durumunda gerilme analizleri yapılmıştır. Örnek malzeme olarak izotrop durumunda polyester malzeme, anizotrop durumunda farklı hacim oranları ve farklı oryantasyon açılarında cam fiberle takviyelendirilmiş polyester kompozit kullanılmıştır. İzotrop durumda, gerilme bileşeni en alt ve en üst yüzeylerde maksimum, x ekseninde x sıfırdır. Anizotrop durumda üniform yayılı yüke maruz kirişlerde x gerilme bileşeni 0 ve 90 için alt ve üst yüzeylerde maksimum iken, 30, 45 ve 60 oryantasyon açıları için üst yüzeyde maksimumdur. Buna karşılık; üçgen yayılı yüke maruz kirişlerde x gerilme bileşeni malzeme özelliklerinin x- eksenine göre simetrisinden dolayı bütün oryantasyon açıları için üst ve alt yüzeylerde maksimumdur. Hem izotrop, hem de anizotrop durumda xy gerilme bileşeni alt ve üst yüzeylerde sıfır, x ekseninde maksimumdur. İki farklı yükleme durumu için elde edilen ve gerilme değerleri tablolar ve grafikler halinde x xy verilmiştir. En büyük elastik gerilmelerin üniform yük durumunda, en küçük elastik gerilmelerin ise üçgen yayılı yük durumunda elde edildiği görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Kompozit Malzeme, Ankastre Kiriş, Farklı Yüklemeler, Gerilme Analizi ABSTRACT In this study, a stress analysis is carried out in isotrop and anisotrop cantilever beams subjected to uniform and linearly loads. In this solution, polyester material is used for isotrop case, however; glass-reinforced polyester composite material in different volume fractions and different orientation angles is used in anisotrop case. In isotropic case, stress component of x is maximum at the upper and lower surfaces and is zero on the x axis of beam. But, in anisotropic case, the stresses are at the same at the upper and lower surfaces of the beam for 0 and 90 orientation angles of beams subjected to uniformly loads. But, it is maximum at the upper surface for 30, 45 and 60 orientation angles. For beams subjected to linearly distributed loads are maximum at the upper and lower sides for 0, 30, 45, 60 and 90 orientation angles because of the symmetry of the material properties with respect to the x axis. For isotrop and anisotrop cases, stress component of is zero the upper and lower surfaces and is maximum on the x axis of the beam. The intensity of the stress components of and are given as Tables and Figures. It is shown that maximum the intensity of x xy xy 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Müh.-Mim. Fak., Makina Müh. Böl. Isparta 1

2 the stress is obtained for uniformly load, however, minimum the intensity of the stress is obtained for linearly distributed load. Keywords: Composite Material, Cantilever Beam, Different Loads, Stress Analysis 1.GİRİŞ Elyaf takviyeli kompozit malzemelerin kullanımı her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Takviye ve matriks malzemesinin cinsi, takviye malzemesinin oranı gibi parametreleri değiştirmek suretiyle kompozit malzemenin mekanik özelliklerini ayarlamak mümkündür. Takviye malzemesinin hacim oranı arttıkça kompozit malzemenin dayanımı artmaktadır [1]. El yatırma ve kapalı kalıp yöntemleriyle elyaf olarak silan kaplı sürekli cam elyaf (Ecamı), matriks malzemesi olarak polyester kullanmak suretiyle tek doğrultuda oluşturulan kompozit malzemelerin çekme dayanımlarının elyaf hacim oranı ve elyaf yönüyle değişimi incelenmiştir. Elyaf hacim oranı arttıkça çekme dayanımının arttığı gözlenmiştir. Aşınma direnci ve sürtünme katsayısı gibi tribolojik özelliklerin elyaf hacim oranı ve elyaf doğrultusu ile ilişkileri, pim-disk tipi aşınma deney düzeneğinde incelenmiştir. Elyaflara paralel doğrultuda yapılan ölçümlerde en iyi aşınma direnci, % 15 elyaf hacim oranında gözlenmiştir [2]. Gemci ve Ulçay [3], rastgele dağılımlı lif takviyeli polimerik kompozit malzemelerin aşınma direncini araştırmışlardır. Lif takviyeli polimerik kompozit malzemelerle ilgili deneysel çalışmada; %1, %3, %5 hacimsel oranlı Kevlar 49, Novoloid, E- Cam lifi takviye ve grafit tozu, alüminyum tozu dolgu malzemeli karışımlı malzemeler aşınma testine tabi tutulmuşlardır. Çalışma sonucunda, Kevlar 49 ve E-Cam lifleri ile takviyelendirilen kompozit malzemede aşınma direncinin yüksek olduğu ve hacimsel oranın arttırılmasıyla daha da yükseldiği gözlenmiştir. Yazıcı ve Ülkü [4], iki boyutlu rastgele dağılı kısa cam elyaf takviyeli polyester matriksli plaklarda çekme hızının kompozit mukavemeti üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Bir, iki ve üç tabakalı kompozitler üretmişlerdir. Elde ettikleri test sonuçlarına göre çekme hızı arttıkça kompozit mukavemetinde düşme gözlenmiştir. Düzlemsel gerilmeler etkisindeki simetrik ve asimetrik plakalar için tabakalı kompozit teorisi kullanılarak Arall ve Glare plakların anizotrop davranışları incelenmiştir [5]. Alüminyum folyo, polyester reçine emdirilmiş kağıt ve cam elyaf kullanılarak elde edilen petek yapılı kompozitlerin maksimum kırılma dayanımı ve deformasyon değerleri, enerji absorbe özellikleri, basma ve çarpma yükleri altında araştırılmıştır. Petek yapılı hücrelerle farklı hücre boyutu ve malzeme seçimi ele alınarak optimum değerler elde edilmiştir [6]. Sayman ve Kayrıcı [7], serbest ucundan tekil yüke maruz ankastre termoplastik kompozit kirişe analitik olarak elasto-plastik gerilme analizi uygulamışlardır. Analitik çözüm sonucunda kirişin üst ve alt yüzeylerindeki x artık gerilme bileşenlerini ve elastik bölgedeki deplasman bileşenlerini elde etmişlerdir. Bir diğer çalışmada ise, serbest ucundan eğilme momenti uygulanmış ankastre termoplastik kiriş için analitik olarak elastoplastik gerilme analizi uygulanmıştır [8]. Esendemir [9], üniform yayılı yüke maruz keyfi oryantasyon yapılmış termoplastik kompozit kiriş için analitik çözüm yardımıyla elastoplastik gerilme analizi yapmıştır. Ayrıca, üçgen yayılı yüke maruz polimer matriksli kompozit kiriş için analitik olarak elastik-plastik gerilme analizi uygulamıştır. 0, 30, 45, 60 ve 90 oryantasyon açıları için plastik bölge dağılımını ve x artık gerilme bileşenlerini elde etmiştir [10]. 2

3 Bu çalışmada, farklı yüklemelere maruz ankastre bir kiriş için izotrop ve anizotrop durumdaki gerilme dağılımları verilmiştir. Anizotrop durumda; farklı hacim oranları ve farklı oryantasyon açıları için çözüm yapılmıştır. 2. İZOTROP VE ANİZOTROP ELASTİSİTE TEORİSİ İzotrop malzemeler için düzlem gerilme durumunda gerilme-şekil değiştirme bağıntısı [11]; x 1 x y (1) E y 1 y x (2) E xy xy G (3) şeklindedir. Anizotrop malzemeler için düzlem gerilme durumunda gerilme-şekil değiştirme bağıntısı [12]; x a11 x a12 y a16 (4) y a12 x a22 y a26 xy (5) xy a16 x a26 y a66 xy (6) xy şeklindedir. Burada a a a a a a S S a ij rijitlik matrisidir. 4 4 sin cos S S S S S11 sin 2S12 S66 sin cos S22 cos 3 2S11 2S12 S66 sin cos 2S 22 2S12 S66 3 2S 2S S sin cos 2S 2S S 2 11 sin cos S 2S 4S S sin cos S sin cos 11 4 cos 2S S sin cos sin sin cos 66 3 sin cos 3 S 11 1 E 1, S 12 E 12 1, S 22 1 E 2, S 66 1 G 12 (7) Düzlem şekil değiştirme halinde denge denklemi aşağıdaki gibidir [11]: 3

4 x x y y xy y xy x 0 0 (8) 3. ANKASTRE KİRİŞTE FARKLI YÜKLEME DURUMLARI İÇIN GERİLME DAĞILIMLARI Düzgün yayılı yüke maruz izotrop ankastre kiriş için gerilme bileşenleri; q o x x y y (9) 2I 3 q o y y c y c (10) 2I 3 3 q o x 2 2 xy c y (11) 2I olarak verilir [10]. Düzgün yayılı yüke maruz anizotrop ankastre kiriş için gerilme bileşenleri ise aşağıdaki gibidir [9]: q o x x y ny rxy rc x nc y 2I 3 5 (12) 3 q o y 2 q y c y 2I 3 2t (13) q o xy xy ry c x rc y 2I 3 3 (14) 2S16 2S12 S 66 2S16r 2tc 3 r n I S 3S

5 Şekil 1 de düzgün yayılı yüke maruz bir ankastre kiriş gösterilmektedir. q 2c x L t y Şekil 1. Düzgün yayılı yüke maruz ankastre bir kiriş Üçgen yayılı yüke maruz izotrop ankastre kiriş için gerilme bileşenleri [13]: 3 qo x y qo X 2xy c xy 3 3 4tLc 4tLc 5 (15) 3 q ox qox y 3y y Lt Lt (16) 3 2 4c 4c qo 4 4 3qo 2 2 c y c y c y 3qox xy (17) 3 3 8tLc 8tLc 20tLc Üçgen yayılı yüke maruz anizotrop ankastre kiriş için gerilme bileşenleri [10]: 1 qo 3 1 qok 3 3 qol 3 qok x x y xy xy xy tlc 2 tlc 4 tc 10 Ltc (19) 1 qo 3 3 qo 1 qo y xy xy x 3 4 tlc 4 tlc 2 Lt (20) 3 qo qok 4 qol 2 3 qok 2 xy x y y y y tlc 8 tlc tc 20 tlc 3 qok 2 1 qokc 3 qol x 8 tlc 40 tl 8 tc (21) k 1 2 2S 12 6S66 4 S 11 ss 16 S s S

6 Şekil 2 de üçgen yayılı yüke maruz ankastre kiriş gösterilmektedir. q 2c x L t y 4. KARIŞIMLAR KURALI Şekil 2.Üçgen yayılı yüke maruz ankastre bir kiriş Kompoziti oluşturan bileşenlerin değerleri bilindiği takdirde kompozit malzemenin sırasıyla yoğunluğu, elyaf eksenine paralel kuvvet uygulandığındaki elastisite modülü, elyaf eksenine dik yönde kuvvet uygulandığındaki elastisite modülü, kayma modülü ve poisson oranı karışımlar kuralı yardımıyla aşağıdaki şekilde hesaplanır [1]: k V V (22) f f m m E E G E V E V 1 k f f m m (23) E E f m 2 k (24) EmV f E f Vm G G f m 12 k (25) GmV f G f Vm E E 12 k f f m m (26) Burada k, f ve m sırasıyla; kompozit, fiber ve matriksi, poisson oranını, V ise hacim oranını göstermektedir. 5. ÖRNEK PROBLEM Bu çalışmada; malzeme olarak izotrop durumunda polyester malzeme, anizotrop durumunda cam fiber ve polyesterden oluşan kompozit malzeme kullanılmıştır. Cam fiber ve polyester malzemelerinin mekanik özellikleri Tablo 1 de verilmiştir. 6

7 Tablo 1. Cam fiber ve polyester malzemelerin mekanik özellikleri [14] E (GPa) 12 Cam fiber Polyester Bu iki malzemeden oluşturulan kompozitin mekanik özellikleri Karışımlar Kuralı yardımıyla farklı hacim oranları için elde edilerek Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. Farklı hacim oranlarına göre cam fiber takviyeli polyester kompozit malzemenin mekanik özellikleri %10 %20 %30 %40 %50 E 1 (GPa) E 2 (GPa) G 12 (GPa) Üniform ve üçgen yayılı yük şeklinde iki farklı yüklemeye maruz ankastre kirişlerde oluşan gerilmeler izotrop ve anizotrop durumuna göre ayrı ayrı elde edilerek şekil ve tablolar halinde verilmiştir. Kiriş kalınlığı t=5 mm ve kiriş uzunluğu L=150 mm sabit tutularak farklı yükleri (q o =0.5N/mm ve 1N/mm) ve farklı kiriş yükseklikleri (2c=14mm ve 20mm) için izotrop ve anizotrop durumlarındaki gerilme değerleri bulunmuştur. Bu değerler tablolar halinde verilmiştir. Anizotrop durumunda değişik oryantasyon açıları ( 0, 30, 45, 60 ve 90 ) için çözüm yapılmıştır. Tablo 3. y=c için x mesafelerine göre izotrop ve anizotrop durumundaki gerilme bileşenlerinin değişimi (q=0.5 N/mm, c=7mm, 30, hacim oranı: %30) Düzgün yayılı yük Üçgen yayılı yük x (mm) izotrop x anizotrop x izotrop x anizotrop x Tablo 3 den görüleceği üzere; iki farklı yükleme durumu için x mesafesi arttıkça hem izotrop hem de anizotrop durumlardaki elastik gerilmeler artmaktadır. Anizotrop durumundaki elastik gerilmeler izotrop durumdaki elastik gerilmelerden daha büyüktür. En büyük gerilmeler düzgün yayılı yükte meydana gelmektedir. 7

8 Tablo 4. y=-c için x mesafelerine göre izotrop ve anizotrop durumundaki gerilme bileşenlerinin değişimi (q=1 N/mm, c=7mm, 30, hacim oranı: %30) x (mm) Düzgün yayılı yük izotrop x anizotrop x Üçgen yayılı yük izotrop x anizotrop x ve 4 nolu tablolar karşılaştırıldığında, her iki farklı yükleme durumu için kirişlere uygulanan yükleme miktarı arttıkça elastik gerilme değerlerinin de arttığı görülmektedir. Tablo 5. y=c için x mesafelerine göre izotrop ve anizotrop durumundaki gerilme bileşenlerinin değişimi (q=1 N/mm, c=7mm, 30, hacim oranı: %30) Düzgün yayılı yük Üçgen yayılı yük x (mm) izotrop x anizotrop x izotrop x anizotrop x Düzgün yayılı yükte anizotrop durumda yükün uygulandığı kirişin üst yüzeyindeki gerilmeler alt yüzeydeki gerilmelerden daha büyüktür. Üçgen yayılı yükte ise denklem 19 dan görüleceği üzere simetriden dolayı kirişin üst ve alt yüzeyindeki gerilmeler aynıdır (Tablo 4-5). Tablo 6. y=c için x mesafelerine göre izotrop ve anizotrop durumundaki gerilme bileşenlerinin değişimi (q=0.5 N/mm, c=10 mm, 30, hacim oranı: %30) Düzgün yayılı yük Üçgen yayılı yük x (mm) izotrop x anizotrop x izotrop x anizotrop x Tablo 6 ve Tablo 3 den; iki farklı yükleme durumu için de kirişin yüksekliği arttıkça gerilme değerlerinin düştüğü gözlenmektedir. Tablo 7. y=c için hacim oranlarına göre izotrop ve anizotrop durumundaki gerilme bileşenlerinin değişimi (q=0.5 N/mm, c=7 mm, x=140 mm, 30 ) Hacim oranları Düzgün yayılı yük Üçgen yayılı yük izotrop anizotrop izotrop x x x % anizotrop x 8

9 % % % % Tablo 7 den anizotropik durumda iki farklı yükleme durumu için de hacim oranları arttıkça gerilmelerin arttığı görülmektedir. Tablo 8. y=c için oryantasyon açılarına göre anizotrop durumundaki gerilme bileşenlerinin değişimi (q=0.5 N/mm, c=7 mm, x=140 mm, hacim oranı: % 30) Oryantasyo n Açısı Düzgün yayılı yük anizotrop x Üçgen yayılı yük anizotrop x Tablo 8 den görüleceği üzere; iki farklı yükleme durumu için en büyük gerilmeler 30 oryantasyon açısında meydana gelirken, en küçük gerilmeler ise 90 oryantasyon açısında meydana gelmektedir. Şekil 4 de düzgün yayılı yüke maruz ankastre kompozit kirişin, Şekil 5 de ise üçgen yayılı yüke maruz ankastre kompozit kirişin farklı x değerlerine göre x gerilme dağılımları verilmektedir. y x=120 x=130 x=140 x= x Şekil 4. Düzgün yayılı yüke maruz ankastre kompozit kirişin farklı x değerlerine göre gerilme dağılımları (Hacim oranı: %30, 30 ) x 9

10 y x=120 x=130 x=140 x= x (N/mm 2 ) Şekil 5. Üçgen yayılı yüke maruz ankastre kompozit kirişin farklı x değerlerine göre gerilme dağılımları (Hacim oranı: %30, 30 ) x Şekil 4 ve 5 den görüleceği üzere kirişin alt ve üst yüzeylerindeki elastik gerilme değerleri maksimumken orta noktasında ise sıfırdır. x mesafesi büyüdükçe gerilme değerlerinin de büyüdüğü gözlenmektedir. Şekil 6 ve 7 de sırasıyla farklı yüklemelere maruz %30 hacim oranı ve 30 oryantasyona sahip ankastre kompozit kirişin x=130mm değeri için elastik ve plastik x gerilme dağılımları verilmiştir. y düzgün ü z g ü n y ayili y a yyük ili y ü k ucgen yayili yük x (N/mm 2 ) Şekil 6. Farklı yüklemelere maruz ankastre kirişin elastik x gerilme dağılımları (hacim oranı: %30, 30 ve x=130mm) üçgen yayili yük düzgün yayili yük y x (N/mm 2 ) Şekil 7. Farklı yüklemelere maruz ankastre kompozit kirişin elastik x gerilme dağılımları (hacim oranı: %30, 30 ve x=130mm) 10

11 Şekil 6 ile 7 karşılaştırıldığında; üniform yayılı yüke maruz kirişte, üçgen yayılı yüke nazaran daha büyük gerilme değeri oluştuğu görülmektedir. Şekil 8 de %50 hacim oranı ve 30 oryantasyona sahip ankastre kompozit kirişin her bir yükleme durumundaki izotrop ve anizotrop halindeki gerilme dağılımları görülmektedir. x y %50,dy,izotrop %50,dy,anizotrop %50,uy,izotrop %50,uy,anizotrop x (N/mm 2 ) Şekil 8. x=130mm değeri için ve düzgün ve üçgen yayılı yüklere maruz ankastre kompozit kirişin izotrop ve anizotrop durumdaki x gerilme dağılımları ( =30, hacim oranı: % 50; dy: düzgün yayılı, uy: üçgen yayılı) Şekil 8 den her bir yükleme için izotrop ve anizotrop halindeki gerilme değerlerinin birbirine yakın olduğu gözlenmektedir. Kirişin farklı yükleme durumları için izotrop ve anizotrop (hacim oranı: %30, 30 ) durumundaki xy kayma gerilmesi dağılımları Şekil 9 da verilmiştir düzgün yayılı yük üçgen yayılı yük y xy (N/mm 2 ) Şekil 9. Düzgün ve üçgen yayılı yüklemelere maruz ankastre kompozit kirişin x=130mm değeri için xy gerilme dağılımları (hacim oranı: %30) Hem izotrop hem de anizotrop durumunda kirişin üst ve alt yüzeylerindeki xy kayma gerilmesi değerleri sıfır iken, buna karşılık bu değerler kirişin orta noktasında maksimumdur (Şekil 9). Şekil 9 dan görüleceği üzere, izotrop ve anizotrop durumdaki kayma gerilme değerlerinin birbirine yakın olduğu görülmektedir. xy 11

12 6. SONUÇLAR Düzgün ve üçgen yayılı yüke maruz ankastre izotrop ve ankastre anizotrop kirişlerde oluşan gerilmeler analiz edilmiştir. Analizde, değişken olarak farklı hacim oranları, x mesafeleri, q yükleri, kirişin yüksekliği (2c) ve oryantasyon açıları esas alınarak gerilmeler elde edilerek irdelenmiş ve aşağıdaki sonuçlar gözlenmiştir: 1. x gerilme bileşeni kirişin en alt ve en üst yüzeylerinde maksimum, x ekseninde sıfırdır. gerilme bileşeni kirişin x ekseni üzerinde maksimum, alt ve üst yüzeylerinde ise 2. xy sıfırdır. 3. x gerilme bileşeni, xy gerilme bileşeninden daha büyüktür. 4. Üçgen yayılı yüke maruz kirişte simetriden dolayı x gerilme bileşeni kirişin en alt ve en üst yüzeylerinde aynı değere sahiptir. 5. Düzgün yayılı yüke maruz kirişlerde yükün uygulandığı üst yüzeydeki x gerilme bileşeni, alt yüzeydeki gerilme bileşeninden daha büyüktür oryantasyon açısında iki farklı yükleme durumu için x gerilme değerleri maksimum iken; 90 oryantasyon açısında minimumdur. 7. Anizotrop durumda her bir yükleme durumu için hacim oranları arttıkça gerilmeler de artmaktadır. 8. Kirişe uygulanan yük arttıkça gerilme değerleri artmaktadır. 9. Kirişin yüksekliği arttıkça gerilme değerleri azalmaktadır. 12

13 7. KAYNAKLAR [1]. Şahin, Y., Kompozit Malzemelere Giriş, Gazi Kitabevi, Ankara. [2]. Yaşar, İ., Sürekli Cam Elyaf Takviyeli ve Polyester Matriksli Kompozit Malzemelerde Elyaf Hacim Oranı ve Elyaf Yönlenmesinin Mekanik ve Tribolojik Özelliklere Etkisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 78sf. [3]. Gemci, R., Ulçay, Y., Üç Boyutlu Tesadüfi Dağılımlı Aramid, Novoloid ve Cam Lif Takviyeli Polimerik Kompozit Malzemelerin Aşınma Direnci, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 9 (1), 1-9. [4]. Yazıcı, M., Ülkü, S., İki Boyutlu Rastgele Dağılı E-Cam Lifi/Polyester Matriks Kompozitlerde Yükleme Hızının Mukavemet Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 8 (1), [5]. Armatlı Kayrak, M., Düzlemsel Gerilmeler Etkisindeki Arall ve Glare Kompozit Plakaların Rijitlik Analizleri, Mühendis ve Makine, 47 (560), [6]. Arslan, N., Kaman, M.O., Alüminyum, Kağıt ve Cam Elyaf Petek Yapılı Kompozitlerin Üretim Teknikleri ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması, DEÜ Mühendislik Fakültesi, Fen ve Mühendislik Dergisi, 4 (3), [7]. Sayman O., Kayrıcı, M., An Elasto-Plastic Stress Analysis in a Thermoplastic Composite Cantilever Beam, Composite Science and Technology, 60, [8]. Sayman O., Uyaner, M., Dağhan, B., Elastic-Plastic Stress Analysis of Composite Beams Loaded by in a Thermoplastic Composite Cantilever Beams Loaded by Bending Moment, Journal of Reinforced Plastics and Composites, 21(1), [9]. Esendemir, Ü., An Elasto-Plastic Stress Analysis in a Thermoplastic Composite Beam of Arbitrary Orientation Subjected to Transverse Uniformly Distributed Load, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, 6(2), [10]. Esendemir, Ü., An Elasto-Plastic Stress Analysis in a Polymer Matrix Composite Beam of Arbitrary Orientation Subjected to Transverse Linearly Distributed Load, Journal of Reinforced Plastics and Composites, 21(8), [11]. Timoshenko, S., Goodier, J.N., Elastisite Teorisi, Arı Kitabevi Matbaası, İstanbul. [12]. Jones, R.M., Mechanics of Composite Materials, McGraw-Hill, Kogakusha, Tokyo. [13]. Esendemir, Ü., Öndürücü, A., Üçgen Yayılı Yüke Maruz Ankastre Kirişlerde Elastik-Plastik Gerilme Analizi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9 (3), [14]. Kolat, K., Farklı Ortamların Sandwich Kompozitlerin Kırılma Tokluğu Üzerindeki Etkisi, DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 78sf. 13

14 GÖRME ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK GPS TABANLI NAVİGASYON SİSTEMLERİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖZET Celalettin TIĞLI 1 Bu çalışmada görme özürlülere (GÖ) yönelik geliştirilmiş GPS tabanlı navigasyon sistemleri detaylı şekilde araştırılmış ve bu araştırmanın sonuçları mümkün olduğu kadar özetlenerek sunulmuştur. Genel olarak GPS tabanlı bir navigasyon sisteminde bulunması gereken temel bileşenler de burada ortaya konulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre bu temel bileşenlerin bir GPS ile birlikte, coğrafi bilgi sistemi, kullanıcı ara birimi, ve bir PC (veya veri işleyen benzer bir cihaz) olduğu görülmektedir. Anahtar sözcükler: GPS, GIS, Navigasyon, Görme Özürlü ABSTRACT In this work, the developed GPS based navigation systems which are aimed at visually impaired people are examined in detail. The results of this research are presented as far as possible by summarizing. In general, The basic required components in an GPS based navigation system is also presented. According to the results of the research, it is seen that this basic components are along with GPS, an GIS (Geographic Information System), an user interface and an PC (or a similar unit for data processing) Key words: GPS, Navigation, Visually Impaired People, GIS 1. GİRİŞ GÖ e yönelik geliştirilen navigasyon çalışmaları arasında GPS tabanlı olmayan çalışmalar da bulunmaktadır. Bu çalışmalar sonar tabanlı, görsel tabanlı, kızılötesi tabanlı sistemler olarak sınıflandırılabilir (Tığlı, 2007). Fakat bu araçlardan hiçbirisi yaygın şekilde kabul görmemiştir. Bunun sebebinin, bu araçların çevre ile ilgili yeterli bilgi sağlamaması olduğu düşünülmektedir. Literatürde baskın olan görüşe göre, bu araçlar yeterli seyir (navigasyon) bilgileri sağlamamaktadırlar. Örneğin nerede olunduğu, nereden gelindiği, hedefe nasıl gidileceği gibi sorulara cevap verememektedirler. Son 10 yıldır GÖ ye yönelik yardım amaçlı yapılan çalışmalar (EYY-Elektronik Yol Yardımı) seyir (navigation) üzerinde yoğunlaşmaktadır. GÖ bir yerden başka bir yere kendi başına gidebilmek için, yolu üzerindeki engellerden korunmanın yanında, belli bir anda bulunduğu yeri ve bu yerin belirli yerlerle ilişkisini (mekan ilişkisini) de bilmelidir. Bu amaçla, öncelikle yolcunun yer (konum) bilgisine ihtiyaç duyduğu düşünülmektedir. Bu bilgi ise, günümüzde, en hassas şekilde GPS ile sağlanabilmektedir 1 Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Elektronik Programı 14

15 GÖ navigasyonuna yardımcı olması için GPS in kullanılması fikri 10 yıldan daha öncesine dayanmaktadır. Bu amaçla GPS ilk 1989 da Strauss ve arkadaşları tarafından kullanılmıştır. O zamanki hassasiyetin yetersiz olması, o zaman için GPS in bu alanda pratik olarak kullanılmasını engellemiştir (Loomis ve Golledge 2001). 2. GÖ YE YÖNELİK GELİŞTİRİLMİŞ GPS TABANLI NAVİGASYON SİSTEMLERİ Şimdiye kadar GPS tabanlı araştırmalar içinde en önemlileri, Sendero Group firmasının üzerinde uzun zamandır çalıştığı GPS-Talk, MoBIC - (Mobility Of Blind and Elderly People Interacting with Computers), Kişisel Kılavuz Sistemi, Electronic Guide Dog projeleridir. Bu sistemlerin ortak özelliği, yer belirleme için bir GPS (bazen DGPS ile desteklenmiş olan), bir coğrafi bilgi sistemi (GIS) ve bu bilgilere istenildiği zaman ulaşılmasını sağlayan bir veritabanı ve program ile koordinasyonu sağlayan bir bilgisayar içermeleridir. Yolcu bütün bu donanımı yanında bulundurmaktadır. Ayrıca, bu sistemlerde, yolcunun sistemle etkileşimini sağlayan bir kullanıcı arabirimi de bulunmaktadır. Kullanıcıya ulaştırılacak mesajlar, bu arabirim tarafından genellikle sentetik sesler halinde sunulmaktadır. GPS-PC tabanlı bir sistem olan ve Sendero Group tarafından geliştirilen GPS-Talk sistemi (şekil 1) şu ünite ve verileri kullanır: Özel bir program olan Atlas, POI (Point of Interest -varılacak hedef) verisi, digital harita verisi ve GPS. Kullanıcı yolculuğa başlamadan önce, bir yolculuk planı yapabilmekte ve GÖ, yolculuk sırasında, konuşan atlas programı tarafından yönlendirilmektedir. Bu sistemin GÖ için sağladığı avantajlar; Otomatik olarak sağlanan konuşmalı yönlendirme sistemi Point of Interest (dikkate alınan, ulaşılacak nihai veya ara hedef), kesişme alanları, ön, arka, sağ, sol çevre bilgileri Güncel harita verisi ve POI verisi olarak sıralanabilir (The Sendero Group 1997) Şekil 1. Sendero Group tarafından geliştirilen GPS-TALK sistemi (The Sendero Group 1997) Sendero Group tarafından geliştirilen GPS-Talk sisteminin dezavantajları; Bir bilgisayar taşımayı gerektirir POI veritabanı ve harita bilgileri en son duruma göre güncellenmesi gerekir 15

16 yardım edemez. Kullanıcı izlenemez. Örneğin kullanıcının yardıma ihtiyacı olsa yakınları şeklinde yazılabilir. GPS-TALK ile kullanıcı, yönünü, hedefe uzaklığını, bir dönüş noktasına olan uzaklığını, en yakın POI yi, hızını, GPS pozisyonuna en yakın adresi belirleyebilmektedir. Bunlardan başka, yer koordinatlarını, kullanıcı kimliğini ve bazı bilgileri bir merkeze göndermek için, bir GSM telefonu kullanan sistemler de vardır. Bu sistemlerde ayrıca, bu bilgilerin gönderildiği, değerlendirildiği ve tekrar yolcuya bazı bilgilerin gönderildiği bir merkez de bulunmaktadır. Bu merkezde ya bir operatör veya onun görevini üstlenecek bir ana bilgisayar bulunmaktadır. Şekil 2 de GÖ için tasarlanan bir kılavuz sisteminin temel bileşenleri verilmiştir. Şekil 2. GÖ için tasarlanmış Kişisel Kılavuz Sisteminin temel bileşenleri (Loomis ve ark. 1998) GPS-PC tabanlı bir sistem olan Kişisel Kılavuz Sisteminin yapısında 3 temel bileşen bulunmaktadır: 1-Yolcunun uzayda konumunu ve yönünü belirleyen modül veya modüller: Bu modüller, DR (Dead Reckoning), INS (Inertial Navigation) ve GPS in bir kombinasyonu olabilmektedir. 2-GIS (Geographic Information System): Test bölgesinin ayrıntılı bir veritabanını, yol planlaması ve veritabanından bilgi elde etmek için bir program içermektedir. 3-Kullanıcı arabirimi (user interface): sistemden çevre hakkında veya yol durumu hakkında bilgi istemek ve kullanıcı tercihlerini sisteme bildirmek için kullanılmaktadır. Yolcu rotasından çıktığında onu uyarır. Bu uyarı sesle olabildiği gibi titreşimle de olabilmektedir. GPS tabanlı sistemlerde yer belirleme için GPS e ilaveten bir de yolcunun hız veya ivme bilgisinin kullanıldığı ikinci bir yer belirleme sistemi (Hız tabanlı veya ivme tabanlı) kullanılabilmektedir. Bu yedek yer belirleme sistemi, GPS sinyallerinin alınamadığı (ormanlık bölgelerde, kapalı alanlarda veya yüksek binalar arasında) yerlerde veya GPS sinyallerinin yansıma hataları dolayısı ile pozisyon belirlemede hatalara neden olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Bu ilave sistem, maliyeti ve daha da önemlisi sistemin karmaşıklığını arttırmasına rağmen, bazen gerekli görülmektedir. Çünkü bu sistemlerde, pozisyonun hatasız belirlenmesi çok önemlidir. Fakat bununla birlikte çevrenin fiziksel 16

17 özelliklerinden faydalanılması da düşünülebilir. GPS sinyallerinin alınamadığı ara sokak gibi yerlerde GÖ, en son GPS sinyalini aldığı yeri referans alarak, hedefe yönlenmeyi güvenli bir şekilde devam ettirebilmek için bulunduğu yeri büyük ölçüde tahmin edebilir. Hedefe yönlenmeyi sürdürebilmek için kullanılacak iki strateji vardır(anonim 1999); 1- Yürüyüş mesafesini tahmin etmek 2- Çevrenin düzeni; örneğin koridor planları, sokak isimleri, adresler, numaralama sistemi hemen her yerde aynı veya benzerdir. GPS/DGPS (Diferensiyel GPS): Son zamanlarda, GPS deki diğer gelişmeler ile birlikte, tek frekanslı bir GPS alıcısı için hassasiyet 6 m ye kadar yaklaştırılabilmiştir (DGPS olmadan) (Anonim 1999). DGPS kullanıldığında ise, bu hassasiyet 1 metreden az olabilmektedir. DGPS kullanmanın getireceği extra bir donanım ise, en fazla 20 km yarıçaplı bir alana hitap edebilen bir baz istasyonu ve yolcunun üzerinde taşıyacağı bir alıcıdır. Yeterli sayıda kullanıcı olması durumunda bu ekonomik olabilir. Yakın bir gelecekte GPS ve GLONASS (Rus uydu sistemi) ve diğer uydu sistemlerinin birleştirilmesi ve bir GPS alıcısının her uydudan veri alıp işlemesi beklenmektedir Ocak ayında GLONASS, geçerli mesajlar gönderen 24 uyduyla tam olarak faaliyete geçtiğinden, GPS ve GLONASS alıcılarının birleşmesinin yolu açılmış olmaktadır. Alıcı yeteneği ve 24 uydu yerine 48 uydu kullanılması, kara, hava, deniz tabanlı uygulamalar gibi geniş bir alanda uygulama imkanını sağlayabilir. GPS ve GLONASS ın birlikte kullanılması bir GPS alıcısının kullanımında şu avantajları sağlayacaktır (Anonim 1999); Kanyonlar, yüksek binalar, dağlar vs gibi normalde GPS yayınlarının alınamadığı yerlerde yayınların alınması kolaylaşır. DGPS kullanılmadan iyi bir hassasiyet sağlanır. Yüksek enlemleri kapsama Sistem güvenirliğinin artması İyonosferik gecikme etkilerinin azaltılması DGPS düzeltmeleri, kısa dalga radyo yayını veya daha geniş alanlı uygulamalar için uydu haberleşmesi şeklinde olabilir. Bununla birlikte sivil uygulamalar için bu pahalı yol çok pratik görülmemektedir. İngiltere, Fransa gibi bazı ülkeler ticari veya hükümet haberleşme hizmetleri sağlamaktadırlar (uzun veya orta dalga radyo yayını). Daha yakın bir zaman önce ise, ulusal FM radyo yayınını kodlayan Radyo Data Sistem-(RDS) bazı ülkeler tarafından hizmete sokulmuştur. Ayrıca cep telefonları da bu amaçla kullanılabilmektedir. DGPS düzeltmelerini almakta GSM kullanmanın oldukça güvenli olduğu kanıtlanmıştır. İngiltere de DGPS düzeltme yayınları Focus FM ve ulusal radyo istasyonu Classic FM tarafından RDS kullanılarak yapılmaktadır. Benzer DGPS düzeltmeleri Fransa, İsveç ve Almanya da da RDS kullanılarak yapılmaktadır (Anonim 1997). Drishti (Helal ve ark. 2001) GPS tabanlı, çeşitli teknolojiler ile bütünleştirilmiş GÖ ye yönelik olarak geliştirilmiş bir navigasyon sistemidir (şekil 3, şekil 4). Bu sistem taşınabilir bir PC, kablosuz ağ, GIS ve GPS içermekte ve ses tanıma ve sentezleme yeteneği ile donatılmıştır (şekil 3). GÖ ve sistem dinamik olarak etkileşimlidir. Ana bilgisayar (server), hareketli olan GÖ den gelen istekleri yönetmektedir. Ses girişi, sistem ve GÖ arasındaki 17

18 iletişim için kullanılmaktadır. Bu diyalog, kural grameri ile dikkatlice kontrol edilmektedir. Metin-ses dönüşümü Via Voice ile sağlanmaktadır. Sisteme eklenen başka bir giriş cihazı da DGPS dir. DGPS çıkışındaki enlem ve boylam bilgileri birer saniye aralıklarla üretilmekte ve bu koordinat değerleri seri port ile PC ye aktarılmaktadır. GPS bilgisi kaybolduğu zaman, pozisyon belirlemede DR tekniği kullanılmaktadır. Sistem, kullanıcı tercihlerine, yol çalışmalarına, trafik durumuna göre, optimum yolu belirleyebilmektedir. Yol boyunca çevre durumu ve önemli nokta bilgileri veritabanından sağlanmaktadır. Şekil 3. Drishti de taşınabilir bileşenler ile etkileşim durumu (Helal ve ark. 2001) Şekil 4. Drishti nin Clint/proxy server yapısı (Helal ve ark. 2001) (Şekil 5) deki ultrasonik pozisyon belirleme sistemi, Drishti nin biraz geliştirilmiş halidir. Bu sistem hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilme özelliğine sahiptir. Sözel bir komutla iç ve dış mekan kullanımı seçilebilmektedir. Sistemin en önemli özelliği iç 18

19 mekanlarda ultrasonik bir pozisyon belirleme sistemi kullanmasıdır. İç mekanlardaki pozisyon hassasiyeti 22 cm kadardır. Bu sistem donanım olarak taşınabilir bir bilgisayar, DGPS alıcı, kablosuz ağ ve ultrasonik konum belirleyiciden oluşmaktadır. Program ise uzaysal veritabanı, yol depolayıcı (route store), harita sunucusu (map server), IBM via voice ve iç mekan pozisyon belirleme hizmetlerinden oluşmaktadır. İç mekanlarda pozisyon belirleyebilmek için akıllı ev in tavanındaki 4 köşeye 4 pilot ve kullanıcının omuzlarının üstüne bağlanan yer gösterici (beacon) yerleştirilmiştir Şekil 4 de T kullanıcı omzundaki yer göstericidir. F ve S ise, ev içindeki iki pilottur. Burada F, T ye en yakın pilottur. Kullanıcının koordinatları (TS ve TM) basit bir algoritma ile elde edilebilmektedir (şekil 5). Her yol gösterici için, bir sonraki en yakın uzaklık seçilmektedir. Böylece yol göstericiye en yakın ve ondan sonraki en yakın pilot belirlenmiş olur. Algoritma birçok yansıma hatalarını da elimine etmektedir. F Y L2 M T L1 X S(0,0) Şekil 5. Drishti'de akıllı ev içinde ultrasonik pozisyon belirleme algoritması (Ran ve ark. 2004) GÖ için tasarlanmış GPS tabanlı diğer bir kılavuz sistemi (Golledge ve ark. 1998) temel olarak 3 bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler, pozisyon ve yön belirleyen birim, GIS, ve kullanıcı arabirimi. Yön belirlemek için DGPS ve elektronik pusuladır. Bu sistemde kullanıcı (GÖ), sisteme sesle veya klavyeden bilgi girebilmektedir. GÖ ye yönelik GPS tabanlı başka bir yol yardım sisteminin (Makino ve ark. 1996) en büyük avantajı sırtta taşınması gereken bir PC ye ihtiyaç duymamasıdır. Sistem temel olarak 2 bileşene ayrılabilir. İlki GÖ için taşınabilir olan kısım diğeri, GÖ nün pozisyon bilgisini bir telefon hattı vasıtası ile aldıktan sonra coğrafi bilgi verisini hazırlayan bir baz istasyondur. Mobil istasyon, GPS, modem, taşınabilir telefon ve kontrol ediciden oluşmaktadır. Kontrol edicide baz istasyonun telefon numarası bulunduğu için, mobil telefon otomatik olarak üniteyi baz istasyona bağlar ve ünite, modem vasıtası ile GPS verisini baz istasyona gönderir. Baz istasyonda, mobil istasyondan gelen bu işlenmemiş GPS bilgisi, mikrobilgisayar tarafından, GÖ nün yerini belirlemek için kullanılmaktadır (baz istasyondaki diğer GPS alıcısından elde edilen düzeltme verisini kullanarak). Sonuçta ses sinyali kılavuz bilgisi olarak GÖ ye mobil telefonla ulaştırılmış olmaktadır. Kılavuz bilgisi, en yakın kavşak noktasını, ilgili binayı ve bazı köşetaşı isimlerini taşımaktadır. Bu sistemde GPS den, her 3 saniyede bir koordinat bilgisi alınmaktadır. Şekil 6 da konum kılavuz sistemi verilmiştir. 19

20 Şekil 6. Konum kılavuz sistemi (Makino ve ark. 1996) DGPS kullanan bir başka sistem (Hashimoto ve ark. 2001), ivme sensörü (acceleration sensor), yer magnetik sensörü (terestial magnetic sensor), cayro sensör, harita ve trafik veritabanından oluşmaktadır (şekil 8). Bu sistemde yön, klavyeden veya ses tanıma sisteminden girildikten sonra, GÖ nün pozisyonu kestirilmekte ve hedefe giden en uygun yol hesaplanmaktadır. Belirtilen sistemde, DGPS için gerekli olan bilgi, FM alıcı ile sağlanmakta ve pozisyon bilgisi her 5 saniyede bir alınabilmektedir. DGPS in çalışmadığı durumlarda, diğer pozisyon sensörlerinin kullanılması gerekmektedir. Bu sistemde adım genişliği ve adım sayısı kullanılarak hareket mesafesi hesaplanmaktadır. Adım sayısı ise, ivme sensörü ile ölçülmektedir. İvme sensörü çıkışındaki her keskin pik, bir adım anlamına gelmektedir (şekil 8). DGPS tekniği ile mutlak pozisyon elde edilen bir sistemde GPS sinyali olmadığı zamanlar pozisyonu kestirmek gereklidir. Bu durumda ivme sensörü ve cayro ile izafi hareket ölçülür. Şekil 7. İvme sensörü çıkışı (Hashimoto ve ark. 2001). Pikler adım anlarını göstermektedir. 20

21 Şekil 8. GÖ ye yönelik, DGPS kullanılan bir navigasyon sisteminin ilkesi (Hashimoto ve ark. 2001) GPS in yanında cayro, magnetik sensör, ivme sensörü ve dijital harita bulunduran bir sistemde (Yamasaki ve ark. 2000), GPS verisi olmadığı zaman, diğer pozisyon belirleme araçları kullanılarak pozisyon kestirilmektedir. Bu sistemde GÖ sentezlenmiş sesle yönlendirilmekte ve yön, cayroskop ve magnetik sensör ile kestirilmektedir. Bu kestirim yönteminin sonucu, cayroskop çıkışının kayması (ofset) nedeni ile hatalı olabilmektedir. Bu sistemde, belirtilen hatanın kaldırılması için harita eşleştirme (map matching) yöntemi kullanılmaktadır. En kısa yol, her zaman en uygun olmayabileceği için, bu sistemde GÖ güzergahı, Dijkstra nın algoritması ile ve yol şartları kullanılarak belirlenmektedir. Şekil 9. GPS tabanlı bir navigasyon sisteminin basitleştirilmiş diyagramı (Hashimoto ve ark. 2001) Robotlar için bir navigasyon sistemi (Kotani ve ark. 1998), DGPS ve görsel navigasyonu birlikte kullanmaktadır (şekil 10). Belirtilen sistemde robot, önemli nesneleri (dönüm noktası) belirlemek için görüntü, başlangıç pozisyonunu ve yönlenmeyi belirlemek için de 21

22 DGPS kullanmaktadır. Şekil 10, sistemin bileşenlerini ve bu bileşenler arasındaki ilişkileri göstermektedir. Şekil 10. Kamera ve GPS kullanan Robotun şematik gösterimi (Kotani ve ark. 1998) Belirtilen sistemde robot hareket ederken, pozisyonunu klasik DR (Dead Reckoning) yöntemi ile kestirmekte ve pozisyon kestirimindeki hatayı azaltmak için çevre modeli ile dönüm noktalarını eşleştirmektedir. Robotun başlangıç pozisyonu ve yönü, DGPS ile elde edilen ilk ve ikinci yerlerin değerlerinden hesaplanmaktadır. Sonraki yönlenmeler ve pozisyon değerleri ise, harita eşleştirme (map matching) ile elde edilmektedir. Bu sistemde kamerayı döndüren bir servo motor bulunmaktadır. Kotani ve ark. (1998) tarafından kullanılan çevre modelinde yollar sabit bir koordinatta belirlenmiş ağlardır (şekil 11). Bu ağlar, eğri ve düğümlerden oluşmaktadır. Dönüm noktalarının (önemli noktaların) yerleri koordinatlarla bellidir. Dönüm noktası verileri insan tarafından eklenmektedir. Bu sistemde engeller kızılötesi sensör ile belirlenmektedir. Çevre modeli ile bir çevredeki dönüm noktalarını eşleştirmek önemlidir. Robot, görüntüdeki doğruları (dönüm noktaları) belirler. Böylece, DR den kaynaklanan pozisyon hatası telafi edilmiş olur. Görüntüdeki doğrular Hough transform ile belirlenmektedir. Şekil 11. GPS ve kamera içeren robot navigasyon sisteminde kullanılan çevre modeli (Kotani ve ark. 1998) 22

23 3. SONUÇ Bu çalışmada, literatürde geçen, Görme Özürlülere yönelik olarak geliştirilmiş GPS tabanlı yol yardım sistemleri detaylı araştırılmıştır. Bunun sonucunda, sadece GPS tabanlı yol yardım sistemlerinin genel ve kendine has özellikleri değil, navigasyonda kullanılan yöntemler, pozisyon belirleme yöntemleri, DGPS (Diferansiyel GPS) ve Görme özürlülerin ihtiyaç duyduğu bilgilere de ışık tutmakta olan bir inceleme ortaya çıkmıştır. Konu ile ilgili yapılan önceki yayınlara göre, GÖ ye yönelik GPS tabanlı navigasyon sistemlerinin üç problemi bulunmaktadır. Birincisi; GPS pozisyon hataları veya GPS sinyallerinin yüksek binalar, derin kanyonlar vb. sebeplerle iletilememesi (ulaşımının engellenmesi), ikincisi; harita veritabanında bulunmayan, yol üzerindeki araç, kaya parçası vb. engellerin tanınmasındaki (belirlenmesindeki) zorluklar, diğeri ise, GÖ nün bakış yönünün belirlenmesindeki güçlüklerdir. GPS pozisyon hatalarının onlarca metreyi bulabilmesi ve bazen de pozisyon bilgisinin yukarıda belirtilen nedenlerle kaybolması nedeniyle genellikle yardımcı bir pozisyon belirleme sistemine ihtiyaç duyulduğu gözlenmektedir. Bu pozisyon belirleme sistemleri DR (Dead reckoning) ve/veya INS(Inertia Navigation System) olabilmektedir. 23

24 4. KAYNAKLAR [1]. ANONİM Mobility of Blind and Elderly People Interacting with Computers. Information resource for people working in the field of visual disabilities, Tiresias-Scientific &Technological Reports. [2]. ANONİM Draft Summary; Wayfinding Technology Workshop. Interagency Committee on Disability Research (ICDR) Interagency Subcommitee on Technology, National Science Foundation Board Room, Arlington, Virginia. [3]. GOLLEDGE, R.G., R.L.KLATZKY, J.M.LOOMIS, J.SPEIGLE ve J.TIETZ A Geographical Information System for A GPS Based Personal Guidance System. Geographical Information Science, vol. 12, No, 7, , USA [4]. HASHIMOTO, H., K.MAGATANI, K.YANASHIMA The Development of the Navigation System for Visually Impaired Persons. 23rd Annual EMBS International Conference, İstanbul, Turkey. [5]. HELAL, A., S.E.MOORE, B.RAMACHANDRAN Drishti: An Integrated Navigation System for Visually Impaired and Disabled. IEEE. [6]. KOTANI, S., K.KANEKO, T.SHINODA ve H.MORI Mobil Robot Navigation Based on Vision and DGPS Information. IEEE. [7]. LOOMIS, J.M., R.G.GOLLEDGE, R.L.KLATZKY Navigation System for the Blind: Auditory Display Modes and Guidance. Presence. Vol. 7, No 2, [8]. LOOMIS, J.M., R.G.GOLLEDGE GPS Based Navigation Systems for the Visually Impaired. University of California Santa Barbara and Roberta L. Klatzky Carnegie Mellon University. p , In W. Barfield& T. Caudell (Eds.), Fundamentals of Wearable Computers and Augmented Reality. Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates [9]. MAKINO, H., I.ISHII, M.NAKASHIZUKA Development of Navigation System for the Blind Using GPS and Mobile Phone Combination. IEEE. [10]. RAN, L., S.HELAL, S.MOORE Drishti: An Integrated Indoor/Outdoor Blind Navigation System and Service. IEEE. [12]. THE SENDERO GROUP What is GPS- Talk. [13]. TIĞLI, C., 2007, Doktora tezi, UU FBE [14]. YAMASAKI, H., H.HASHIMOTO, K.MAGATANI, K.YANASHIMA Development of the Navigation System for the Visually Impaired. IEEE. [15]. Ek: GPS : Global Positioning System DGPS : Differential GPS 24

25 TECTONİC INTERPRETATION OF FRACTURE SYSTEMS IN ÇAMLIK TRAVERTINES (Bucak-Burdur) ÇAMLIK TRAVERTENLERİNDEKİ KIRIK SİSTEMLERİNİN TEKTONİK YORUMU (Bucak-Burdur) Mete HANÇER 1, Erkan KARAMAN 2, Fırat TEKİN 3 ABSTRACT The purpose of this paper is to investigation of direction of tectonic regime by using crack systems on travertine in Burdur-Antalya basin. Achieve the goal of the paper the study area was preferred locates around the Çamlık Village, east of Bucak, where is between Burdur and Antalya. Outcrops of travertine can be observed around the study area is about 12 km 2 and some travertine quarries are also operated in the area. In the study area, observed travertine have light yellow to brown colored and thickness of the travertine layers horizontally changes from 110 to 120 m. Age of travertine is probably Plio-Quaternary. In the area, on travertine layers, observed cracks, as a result of tensional tectonic regime in the basin, were measured and majority of the strike of cracks are E-W and N-S direction. Additionally, Normal faults which is directed E-W in the north and N-S in the east-southeast are occurred in the field. Some normal faults which is directed E-W are observed and are named as Hacıbağ faults, which are step faults composed of 3 main segments. In the field it is observed that age of these step faults are Plio-Quaternary. These faults that are younger than travertine units also can be observed on travertine in the area. Vertical slip of the faults is changing from 50 to 250 meter in the field. Direction of another observed main fault, Kocaseki, is E-W also cuts travertine outcrop in the area. The length of the fault is approximately 3 to 3.5 km. Another investigated major fault system, which is seen east-southeast of the region, in the field is directed N-S. These fault systems are parallel to the Kovada graben, which also occupies east of the region, and cuts travertine outcrops as well. These faults are the boundary between travertine outcrop, which has relatively high elevation, and other observed units and its length is about 15 km. In conclusion, observed cracks are parallel to the fault systems in the area and they occurred due to extensional tectonic regime, which is developed N-S and E-W direction in the same period of time. Key words: Bucak, Çamlık, Travertine, Fault, Fracture, Outcrop 1 Yrd. Doç. Dr. Pamukkale Ü. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl DENİZLİ 2 Prof. Dr. Akdeniz Ü. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl ANTALYA 3 Öğr. Gör., Celal Bayar Ü.,Soma Meslek Yüksekokulu, 45500, Soma, MANİSA 25

26 ÖZET Çalışmanın amacı, Burdur-Antalya havzasındaki travertenlerde gelişen kırık sistemlerini kullanarak tektonik rejimin konumunu belirlemektir. İnceleme alanı Burdur ve Antalya arasında bulunan Bucak ilçesinin doğusundaki Çamlık Köyü ve çevresidir. Çalışma alanı ve çevresinde gözlenen traverten mostraları yaklaşık 12 km 2 lik alanda yayılım gösterir ve yörede bazı traverten ocakları da işletilmektedir. Açık sarı kahverengi renk tonlarında gözlenen travertenler yatay tabakalı konumda olup m. kalınlığa ulaşırlar ve muhtemelen Pliyo-Kuvaterner yaşlıdırlar. Çalışma alanındaki traverten tabakalarında gözlenen kırıklar havzadaki açılma tektoniği rejimi sonucu oluşmuş açılma çatlaklarıdır ve egemen olarak D-B ve K-G doğrultularında gelişmişlerdir. Bununla birlikte çalışma alanında kuzeyde D-B doğrultulu ve doğugüneydoğuda K-G doğrultulu normal faylar bulunur. Bunlardan D-B doğrultulu olan faylar üç ayrı segment halinde basamak faylar şeklindedirler ve Hacıbağ fayları olarak adlandırılmışlardır. Pliyo-Kuvaterner yaşlı olan bu faylar travertenleri kesmişlerdir. Fayların düşey atımları 50m. ile 250m. arasında değişir. Çalışma alanında gözlenen diğer fay ise D-B doğrultulu Kocaseki fayı olup bu fay da travertenleri keser ve yaklaşık km. uzunluğundadır. Çalışma alanının doğu ve güneydoğusunda gözlenen diğer ana fay sistemi ise K-G doğrultulu faylardır ve bunlar da travertenleri keserler. Bu fay sistemi çalışma alanını dışında doğudaki Kovada graben faylarına paraleldir. Yaklaşık 15 km. uzunluğunda 2 ayrı segment halinde olan bu faylar nispeten yüksek kotlardaki traverten mostraları ile diğer birimlerin sınırını oluştururlar. Sonuç olarak çalışma alanında gözlenen kırık sistemleri faylara parallel olarak gelişmişlerdir. Aynı dönemde meydana gelmiş olan D-B ve K-G doğrultulu açılma tektoniği sonucu meydana gelmişlerdir. Anahtar Kelimeler: Bucak, çamlık Traverten, Fay, Kırık, Mostra 1. INTRODUCTION In generally investigated area situated in the western Taurus region of southwestern Anatolia, form a part of west flank of the Isparta bend (Blumenthal, 1963). According to Ketin (1966), the region is located at the Torides tectonic union Geyikdağı and according to Özgül (1976), Bozkır union. In locally investigated area occurs around of Çamlık Village, east of Bucak where is between Burdur-Antalya. Travertines outcrop surround Çamlık and Hacıbağ Villages and spread of approximately 12 km 2. (Fig. 1) 26

27 Figure 1. Location map Şekil 1. Yer bulduru Haritası Allochthonous units which origin is still in debate settled to region at various time. These units coming from different direction, form the most important paleo-tectonic events in the region. These nappes are Antalya nappes (Lefevre, 1967)., Beyşehir-Hoyran nappes (Gutnic at.al., 1977). and Lycian nappes (Graciansky, 1968). Ersoy, (1990) named as the West Taurus nappes all of the Lycian, Elmalı and Teke nappes. Koçyiğit, (1983) named as the Taurus ophiolitic melange nappes all of them without considering settling age of those. This settlement fairly affects the units in study area. (fig. 2) At this time, Neotectonic periods begins in Turkey by Arabia-Eurasian approach (Şengör, 1984). Isparta bend begins to appear as a result of E-W directional compression. At the end of Middle Miocene, east limb of Isparta bend advanced on the west limb where north point of V (Koçyiğit, 1981). The neotectonic period age is the Upper Miocene-Pliocene. During this time normal faults the most important tectonic events in the region and cuts travertines as a diferent direction. In the Pliocene, terrestrial deposits, volcanic activites and normal faults were developed with the begining of tensional tectonic regime in the region. The trends of these faults were first N-S and NE-SW and than E-W. In all units, parallel to these faults N-S and E-W trending tensional fractures were developed. 27

28 Figure 2. Main tectonic units around the study area (simplified and modified after Şenel, 1990, Robertson 1993, Dilek and Rowland 1993,) Şekil 2. Çalışma alanı ve yakın çevresindeki tektonik birlikler (Şenel, 1990, Robertson 1993, Dilek and Rowland 1993 den değiştirilmiştir). 2. STRATIGRAPHY In generally, rock units in the region are grouped based on tectonic deformation has been experienced as follow (Fig. 3). Pre-Miocene autochthonous units: In an ascending from bottom to top tectono-stratigraphical order; Cenomanian aged neritic limestone, Maastrichtian aged pelagic limestone, Paleocene, Lower-Middle Eocene aged interbedded detritic-carbonates and Priabonian aged clayey limestone. Oligocene aged units are not seen in investigated area. Miocene transgression begins with Aquitanian aged reef limestone and continues with Burdigalian aged flysch. At the end of Burdigalian, ophiolitic melange and limestone blocks which are known as Lycian nappes settle tectonically on the flysch. Upper Miocene autochthon is Tortonian aged post-tectonic conglomerate. Post-Miocene terrestrial autochthonous units are volcanic units, pebblestone and travertines which formed in a terrestrial environment of the region at Pliocene-Pleistocene (Fig. 4). Travertines are observed light yellow and brown coloured and middle-thick layers. Generally layers of travertine are horizontal (Fig. 5) and m. total thickness. The units are probably Plio-Quaternary in aged. Open pit were doing on travertines in this region (Fig. 6). On the other hands travertine outcrops are located around of Taşyayla Village (fig. 7) in the north and east-northeast of Beşkonak Village in the southeast (Fig. 8). 28

29 Figure 3. Generalized tectono- stratigraphical column section(hançer, 1996). Şekil 3. Genelleştirilmiş tektono-stratigrafik Sütun Kesit (Hançer, 1996) 29

30 Figure 4. Structural map of the region (Hançer and Karaman 2001) Şekil 4. Bölgenin Yapısal Haritası (Hançer ve Karaman 2001) 30

DÖRTGEN DELİKLİ KOMPOZİT LEVHALARDA ELASTO- PLASTİK GERİLME ANALİZİ

DÖRTGEN DELİKLİ KOMPOZİT LEVHALARDA ELASTO- PLASTİK GERİLME ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K Bİ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 000 : 6 : 1 : 13-19

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Laminatların Makromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 4 Laminatların

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Laminatların Makromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 4 Laminatların

Detaylı

Düzlemine Dik Doğrultuda Yüklenmiş Tabakalı Kompozit Levhalarda Elasto-Plastik Gerilme Analizi

Düzlemine Dik Doğrultuda Yüklenmiş Tabakalı Kompozit Levhalarda Elasto-Plastik Gerilme Analizi Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Enginering 21 (1), 63-70, 2009 21(1), 63-70, 2009 Düzlemine Dik Doğrultuda Yüklenmiş Tabakalı Kompozit Levhalarda Elasto-Plastik Gerilme

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ GİRİŞ Yapılan herhangi bir mekanik tasarımda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi

Detaylı

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ N. Gamze Karslı Yılmaz, Ayşe Aytaç, Veli Deniz Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Kompozit Malzemeler. Tanım:

Kompozit Malzemeler. Tanım: Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Tanım: Kompozit Malzemeler En az 2 farklı malzemenin birbiri içerisinde fiziksel olarak karıştırılmasıyla elde edilen yeni

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

TEKİL KUVVETLE YÜKLENMİŞ ÖRGÜLÜ ÇELİK FİBER TAKVİYELİ TERMOPLASTİK KOMPOZİT ANKASTRE KİRİŞLERDE ARTIK GERİLME ANALİZİ

TEKİL KUVVETLE YÜKLENMİŞ ÖRGÜLÜ ÇELİK FİBER TAKVİYELİ TERMOPLASTİK KOMPOZİT ANKASTRE KİRİŞLERDE ARTIK GERİLME ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 00 : 0 : : 9-5 TEKİL KUVVETLE

Detaylı

REZA SHIRZAD REZAEI 1

REZA SHIRZAD REZAEI 1 REZA SHIRZAD REZAEI 1 Tezin Amacı Köprü analiz ve modellemesine yönelik çalışma Akberabad kemer köprüsünün analizi ve modellenmesi Tüm gerçek detayların kullanılması Kalibrasyon 2 KEMER KÖPRÜLER Uzun açıklıklar

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DOĞA BĠLĠMLERĠ, MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DOĞA BĠLĠMLERĠ, MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DOĞA BĠLĠMLERĠ, MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KOMPOZĠT VE SERAMĠK MALZEMELER ĠÇĠN ÜÇ NOKTA EĞME DENEYĠ FÖYÜ BURSA - 2016 1. GĠRĠġ Eğilme deneyi

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması 1 Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması Arş. Gör. Murat Günaydın 1 Doç. Dr. Süleyman Adanur 2 Doç. Dr. Ahmet Can Altunışık 2 Doç. Dr. Mehmet Akköse 2 1-Gümüşhane

Detaylı

Fiber Takviyeli Polimer (FRP) Uygulanan Betonarme Kirişlerde Moment-Eğrilik İlişkisi

Fiber Takviyeli Polimer (FRP) Uygulanan Betonarme Kirişlerde Moment-Eğrilik İlişkisi Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2010 (42-56) Electronic Journal of Construction Technologies Vol: 6, No: 2, 2010 (42-56) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1305-631x

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ GİRİŞ Mekanik tasarım yaparken öncelikli olarak tasarımda kullanılması düşünülen malzemelerin

Detaylı

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan)

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan) Kompozitler Kompozitler İki veya daha fazla malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilerek daha üstün özellikli malzeme oluşturulmasıdır. Cam takviyeli plastikler, beton, araba lastiği gibi örnekler

Detaylı

PLANE LOADED COMPOSITE LAMINATE PLATES RESIDUAL STRESS ANALYSIS

PLANE LOADED COMPOSITE LAMINATE PLATES RESIDUAL STRESS ANALYSIS DÜZLEMSEL YÜKLÜ TABAKALI KOMPOZİT PLAKALARDA ARTIK GERİLME ANALİZİ * *Dicle Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksek Okulu, 735 ŞIRNAK hadin@dicle.edu.tr ÖZET Bu çalışmada, üniform yayılı düzlemsel çekme yüklerine

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

Elastisite Teorisi Hooke Yasası Normal Gerilme-Şekil değiştirme

Elastisite Teorisi Hooke Yasası Normal Gerilme-Şekil değiştirme Elastisite Teorisi Hooke Yasası Normal Gerilme-Şekil değiştirme Gerilme ve Şekil değiştirme bileşenlerinin lineer ilişkileri Hooke Yasası olarak bilinir. Elastisite Modülü (Young Modülü) Tek boyutlu Hooke

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 11 Kompozit Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 11 Kompozit Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 11 Kompozit Malzemeler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı KOMPOZİT MALZEME TAKVİYE + MATRİKS Kompozit malzemeler 2 Kompozit malzemeler iki yada daha fazla bileşenden

Detaylı

Mukavemet-II PROF. DR. MURAT DEMİR AYDIN

Mukavemet-II PROF. DR. MURAT DEMİR AYDIN Mukavemet-II PROF. DR. MURAT DEMİR AYDIN KAYNAK KİTAPLAR Cisimlerin Mukavemeti F.P. BEER, E.R. JOHNSTON Mukavemet-2 Prof.Dr. Onur SAYMAN, Prof.Dr. Ramazan Karakuzu Mukavemet Mehmet H. OMURTAG 1 SİMETRİK

Detaylı

Tabakalı Kompozit Plakların Sonlu Farklar Yöntemi ile Statik Analizi Static Analysis of Laminated Composite Plates by Finite Difference Method

Tabakalı Kompozit Plakların Sonlu Farklar Yöntemi ile Statik Analizi Static Analysis of Laminated Composite Plates by Finite Difference Method Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 17, Sayı 1, 2011, Sayfa 51-62 Tabakalı Kompozit Plakların Sonlu Farklar Yöntemi ile Statik Analizi Static Analysis of Laminated Composite Plates

Detaylı

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir.

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir. ÇEKME DENEYİ Genel Bilgi Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altındaki mekanik özelliklerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan, mühendislik

Detaylı

PETEK YAPILI SANDVİÇ YAPILARDA KÖPÜK DOLGUNUN KRİTİK BURKULMA YÜKÜNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK TESPİTİ

PETEK YAPILI SANDVİÇ YAPILARDA KÖPÜK DOLGUNUN KRİTİK BURKULMA YÜKÜNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK TESPİTİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir PETEK YAPILI SANDVİÇ YAPILARDA KÖPÜK DOLGUNUN KRİTİK BURKULMA YÜKÜNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK TESPİTİ Murat Yavuz SOLMAZ*, İsmail

Detaylı

FL 3 DENEY 4 MALZEMELERDE ELASTĐSĐTE VE KAYMA ELASTĐSĐTE MODÜLLERĐNĐN EĞME VE BURULMA TESTLERĐ ĐLE BELĐRLENMESĐ 1. AMAÇ

FL 3 DENEY 4 MALZEMELERDE ELASTĐSĐTE VE KAYMA ELASTĐSĐTE MODÜLLERĐNĐN EĞME VE BURULMA TESTLERĐ ĐLE BELĐRLENMESĐ 1. AMAÇ Malzemelerde Elastisite ve Kayma Elastisite Modüllerinin Eğme ve Burulma Testleri ile Belirlenmesi 1/5 DENEY 4 MAZEMEERDE EASTĐSĐTE VE KAYMA EASTĐSĐTE MODÜERĐNĐN EĞME VE BURUMA TESTERĐ ĐE BEĐRENMESĐ 1.

Detaylı

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear)

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear) Kirişlerde Kesme (Transverse Shear) Bu bölümde, doğrusal, prizmatik, homojen ve lineer elastik davranan bir elemanın eksenine dik doğrultuda yüklerin etkimesi durumunda en kesitinde oluşan kesme gerilmeleri

Detaylı

UNİFORM SICAKLIK UYGULANMIŞ METAL MATRİSLİ KOMPOZİT DİSKİN ISIL GERİLME ANALİZİ

UNİFORM SICAKLIK UYGULANMIŞ METAL MATRİSLİ KOMPOZİT DİSKİN ISIL GERİLME ANALİZİ Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:3, Sayı:2, 2013,1-17/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:3, No:2,2013,1-17 UNİFORM SICAKLIK UYGULANMIŞ METAL MATRİSLİ KOMPOZİT DİSKİN ISIL GERİLME ANALİZİ Faruk ŞEN 1*, Bahadır

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II SERTLEŞMİŞ BETONUN DİĞER ÖZELLİKLERİ Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter EĞİLME DENEYİ ve EĞİLME

Detaylı

SANDVİÇ PANEL MEKANİK DAYANIMI

SANDVİÇ PANEL MEKANİK DAYANIMI SANDVİÇ PANEL MEKANİK DAYANIMI Binaların çatı, cephe, iç bölme veya soğuk hava odalarında kaplama malzemesi olarak kullanılan sandviç panellerin hızlı montaj imkanı, yüksek yalıtım özelliklerinin yanısıra

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan)

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan) Kompozitler Kompozitler İki veya daha fazla malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilerek daha üstün özellikli malzeme oluşturulmasıdır. Cam takviyeli plastikler, beton, araba lastiği gibi örnekler

Detaylı

Doç. Dr. Buket OKUTAN BABA

Doç. Dr. Buket OKUTAN BABA Doç. Dr. Buket OKUTAN BABA ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Cumhuriyet Makine Mühendisliği 987-99 Y. Lisans Cumhuriyet Makine Mühendisliği 994-996 Doktora Dokuz Eylül Makine Mühendisliği

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Eğilmede Kirişlerin Analizi ve Tasarımı Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

KİRİŞLERDE PLASTİK MAFSALIN PLASTİKLEŞME BÖLGESİNİ VEREN BİLGİSAYAR YAZILIMI

KİRİŞLERDE PLASTİK MAFSALIN PLASTİKLEŞME BÖLGESİNİ VEREN BİLGİSAYAR YAZILIMI IM 566 LİMİT ANALİZ DÖNEM PROJESİ KİRİŞLERDE PLASTİK MAFSALIN PLASTİKLEŞME BÖLGESİNİ VEREN BİLGİSAYAR YAZILIMI HAZIRLAYAN Bahadır Alyavuz DERS SORUMLUSU Prof. Dr. Sinan Altın GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Tablo 1 Deney esnasında kullanacağımız numunelere ait elastisite modülleri tablosu

Tablo 1 Deney esnasında kullanacağımız numunelere ait elastisite modülleri tablosu BASİT MESNETLİ KİRİŞTE SEHİM DENEYİ Deneyin Amacı Farklı malzeme ve kalınlığa sahip kirişlerin uygulanan yükün kirişin eğilme miktarına oranı olan rijitlik değerin değişik olduğunun gösterilmesi. Kiriş

Detaylı

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Remzi GEMCİ * Ahmet KAPUÇAM

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: EĞİLME (BÜKÜLME) DAYANIMI TANIM: Eğilme dayanımı (bükülme dayanımı veya parçalanma modülü olarak da bilinir), bir malzemenin dış fiberinin çekme dayanımının ölçüsüdür. Bu özellik, silindirik

Detaylı

STRAIN GAGE DENEY FÖYÜ

STRAIN GAGE DENEY FÖYÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STRAIN GAGE DENEY FÖYÜ HAZIRLAYAN Prof. Dr. Erdem KOÇ Yrd.Doç.Dr. İbrahim KELEŞ Yrd.Doç.Dr. Kemal YILDIZLI MAYIS 2011 SAMSUN

Detaylı

ihmal edilmeyecektir.

ihmal edilmeyecektir. q h q q h h q q q y z L 2 x L 1 L 1 L 2 Kolon Perde y x L 1 L 1 L 1 = 6.0 m L 2 = 4.0 m h= 3.0 m q= 50 kn (deprem) tüm kirişler üzerinde 8 kn/m lik düzgün yayılı yük (ölü), tüm döşemeler üzerinde 3 kn/m

Detaylı

L KESİTLİ KİRİŞTE KAYMA MERKEZİNİN ANSYS İLE VE DENEYSEL YOLLA BULUNMASI

L KESİTLİ KİRİŞTE KAYMA MERKEZİNİN ANSYS İLE VE DENEYSEL YOLLA BULUNMASI T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ L KESİTLİ KİRİŞTE KAYMA MERKEZİNİN ANSYS İLE VE DENEYSEL YOLLA BULUNMASI BİTİRME PROJESİ KADİR BOZDEMİR PROJEYİ YÖNETEN PROF.

Detaylı

7.3 ELASTĐK ZEMĐNE OTURAN PLAKLARIN DAVRANIŞI (BTÜ DE YAPILAN DENEYLER) BTÜ de Yapılan Deneyler

7.3 ELASTĐK ZEMĐNE OTURAN PLAKLARIN DAVRANIŞI (BTÜ DE YAPILAN DENEYLER) BTÜ de Yapılan Deneyler 7. ELASTĐK ZEMĐNE OTURAN PLAKLARIN DAVRANIŞI (BTÜ DE YAPILAN DENEYLER) 7..1 BTÜ de Yapılan Deneyler Braunscweig Teknik Üniversitesi nde [15] ve Tames Polytecnic de [16] Elastik zemine oturan çelik tel

Detaylı

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ):

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ): Tanışma ve İletişim... Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta (e-mail): mcerit@sakarya.edu.tr Öğrenci Başarısı Değerlendirme... Öğrencinin

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI OMEGA Askeri amaçlı olarak A.B.D. tarafından 1982 yılında kurulmuş ve uzun menzilli uçuşlarda uçağın dünyanın neresinde olduğunu bildiren bir radyo seyrüsefer yardımcısıdır.

Detaylı

ELİPTİK DELİKLİ TERMOPLASTİK TABAKALI KOMPOZİT LEVHALARDA PLASTİK GERİLME ANALİZİ

ELİPTİK DELİKLİ TERMOPLASTİK TABAKALI KOMPOZİT LEVHALARDA PLASTİK GERİLME ANALİZİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 4, No 4, 667-674, 009 Vol 4, No 4, 667-674, 009 ELİPTİK DELİKLİ TERMOPLASTİK TABAKALI KOMPOZİT LEVHALARDA PLASTİK GERİLME ANALİZİ Gurbet

Detaylı

4. FAYLAR ve KIVRIMLAR

4. FAYLAR ve KIVRIMLAR 1 4. FAYLAR ve KIVRIMLAR Yeryuvarında etkili olan tektonik kuvvetler kayaçların şekillerini, hacimlerini ve yerlerini değiştirirler. Bu deformasyon etkileriyle kayaçlar kırılırlar, kıvrılırlar. Kırıklı

Detaylı

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a M. Tolga ÇÖĞÜRCÜ a Mustafa ALTIN b a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya b Selçuk Üniversitesi

Detaylı

([30,-30] 2 ) FĐBER TAKVĐYELĐ TABAKALI TERMOPLASTĐK KOMPOZĐT LEVHALARDA DELĐK-KENAR ARASINDA OLUŞAN ELASTO-PLASTĐK GERĐLMELER GĐRĐŞ

([30,-30] 2 ) FĐBER TAKVĐYELĐ TABAKALI TERMOPLASTĐK KOMPOZĐT LEVHALARDA DELĐK-KENAR ARASINDA OLUŞAN ELASTO-PLASTĐK GERĐLMELER GĐRĐŞ ([30,-30] 2 ) FĐBER TAKVĐYELĐ TABAKALI TERMOPLASTĐK KOMPOZĐT LEVHALARDA DELĐK-KENAR ARASINDA OLUŞAN ELASTO-PLASTĐK GERĐLMELER Ahmet YAPICI, Ömer Sinan ŞAHĐN * Bu çalışmada fiber takviyeli termoplastik

Detaylı

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR Çalışmanın amacı. SUNUM PLANI Çalışmanın önemi. Deney numunelerinin üretimi ve özellikleri.

Detaylı

ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELER İÇİN MİKROMEKANİK ESASLI KIRIM KISTASI EMRE FIRLAR KAAN BİLGE MELİH PAPİLA 0º 90º 90º 0º

ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELER İÇİN MİKROMEKANİK ESASLI KIRIM KISTASI EMRE FIRLAR KAAN BİLGE MELİH PAPİLA 0º 90º 90º 0º ELYAF TAKVİYELİ KOPOZİT ALZEELER İÇİN İKROEKANİK ESASLI KIRI KISTASI x z θ y 0º 90º 90º 0º ERE FIRLAR KAAN BİLGE ELİH PAPİLA UHUK-2008-074 II. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 15-17 Ekim 2008, İTÜ,

Detaylı

Bağıl Konum Belirleme. GPS ile Konum Belirleme

Bağıl Konum Belirleme. GPS ile Konum Belirleme Mutlak Konum Belirleme Bağıl Konum Belirleme GPS ile Konum Belirleme büroda değerlendirme (post-prosessing) gerçek zamanlı (real-time) statik hızlı statik kinematik DGPS (kod) gerçek zamanlı kinematik

Detaylı

Malzemelerin Deformasyonu

Malzemelerin Deformasyonu Malzemelerin Deformasyonu Malzemelerin deformasyonu Kristal, etkiyen kuvvete deformasyon ile cevap verir. Bir malzemeye yük uygulandığında malzeme üzerinde çeşitli yönlerde ve çeşitli şekillerde yükler

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR ECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. Ders Notu: Hayri ACAR İstanbul Teknik Üniveristesi Tel: 85 31 46 / 116 E-mail: acarh@itu.edu.tr Web: http://atlas.cc.itu.edu.tr/~acarh

Detaylı

PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI ABSTRACT

PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI ABSTRACT PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI Uğur Arıdoğan (a), Melin Şahin (b), Volkan Nalbantoğlu (c), Yavuz Yaman (d) (a) HAVELSAN A.Ş.,

Detaylı

BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ Altıncı Ulusal Deprem Muhendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN

Detaylı

MATERIALS. Basit Eğilme. Third Edition. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf. Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech University

MATERIALS. Basit Eğilme. Third Edition. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf. Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech University CHAPTER BÖLÜM MECHANICS MUKAVEMET OF I MATERIALS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Basit Eğilme Lecture Notes: J. Walt Oler Teas Tech Universit Düzenleen: Era Arslan 2002 The McGraw-Hill

Detaylı

DENEY 2 ANKASTRE KİRİŞLERDE GERİNİM ÖLÇÜMLERİ

DENEY 2 ANKASTRE KİRİŞLERDE GERİNİM ÖLÇÜMLERİ Ankastre Kirişlerde Gerinim Ölçümleri 1/6 DENEY 2 ANKASTRE KİRİŞLERDE GERİNİM ÖLÇÜMLERİ 1. AMAÇ Ankastre olarak mesnetlenmiş bir kiriş üzerine yapıştırılan gerinim ölçerlerle (strain gauge) kiriş üzerinde

Detaylı

Beton Yol Kalınlık Tasarımı. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Beton Yol Kalınlık Tasarımı. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Beton Yol Kalınlık Tasarımı Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Esnek, Kompozit ve Beton Yol Tipik Kesitleri Beton Yol Tasarımında Dikkate Alınan Parametreler Taban zemini parametresi Taban zemini reaksiyon modülü

Detaylı

Genel olarak bir kompozit malzeme, her iki bileşene ait özelliklerin birleşimiyle daha iyi özellikteki kombinasyonlarının elde edildiği çok fazlı bir

Genel olarak bir kompozit malzeme, her iki bileşene ait özelliklerin birleşimiyle daha iyi özellikteki kombinasyonlarının elde edildiği çok fazlı bir Genel olarak bir kompozit malzeme, her iki bileşene ait özelliklerin birleşimiyle daha iyi özellikteki kombinasyonlarının elde edildiği çok fazlı bir malzeme olarak düşünülebilir. Bu birleşik etki prensibine

Detaylı

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ Resim 1- Beton Basınç Dayanımı Test Presi Resim 2 - Eğilme Test Sistemi BETON TEST PRESİ GENEL

Detaylı

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir.

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir. KOMPOZİTLER Kompozit malzemeler, şekil ve kimyasal bileşimleri farklı, birbiri içerisinde pratik olarak çözünmeyen iki veya daha fazla sayıda makro bileşenin kombinasyonundan oluşan malzemelerdir. İki

Detaylı

Android Telefonlarla Yol Bozukluklarının Takibi: Kitle Kaynaklı Alternatif Çözüm

Android Telefonlarla Yol Bozukluklarının Takibi: Kitle Kaynaklı Alternatif Çözüm Galatasaray Üniversitesi Android Telefonlarla Yol Bozukluklarının Takibi: Kitle Kaynaklı Alternatif Çözüm Mustafa Tekeli, Özlem Durmaz İncel İçerik Giriş Literatür Özeti Sistem Mimarisi / Metodoloji Öncül

Detaylı

GERİLME Cismin kesilmiş alanı üzerinde O

GERİLME Cismin kesilmiş alanı üzerinde O GERİLME Cismin kesilmiş alanı üzerinde O ile tanımlı noktasına etki eden kuvvet ve momentin kesit alana etki eden gerçek yayılı yüklerin bileşke etkisini temsil ettiği ifade edilmişti. Cisimlerin mukavemeti

Detaylı

MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARI)

MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARI) MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARI) Bölüm 10. Kompozitler Doç.Dr. Özkan ÖZDEMİR Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR KOMPOZITLER Kompozit, temel olarak birbiri içinde çözünmeyen ve birbirinden farklı şekil ve/veya malzeme

Detaylı

ÇEKME DENEYİ. Şekil. a) Çekme Deneyi makinesi, b) Deney esnasında deney numunesinin aldığı şekiler

ÇEKME DENEYİ. Şekil. a) Çekme Deneyi makinesi, b) Deney esnasında deney numunesinin aldığı şekiler ÇEKME DENEYİ Çekme Deneyi Malzemenin mekanik özelliklerini ortaya çıkarmak için en yaygın kullanılan deney Çekme Deneyidir. Bu deneyden elde edilen sonuçlar mühendislik hesaplarında doğrudan kullanılabilir.

Detaylı

Kürleşme sıcaklığı ve süresinin cam/polyester kompozit kirişlerin serbest titreşim ve burkulma davranışına etkileri

Kürleşme sıcaklığı ve süresinin cam/polyester kompozit kirişlerin serbest titreşim ve burkulma davranışına etkileri Kürleşme sıcaklığı ve süresinin cam/polyester kompozit kirişlerin serbest titreşim ve burkulma davranışına etkileri B. Beylergil* İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Özet Bu çalışmada, kürleşme sıcaklığı

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir.

Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi AĞIRLIK MERKEZİ Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. Statikte çok küçük bir alana etki eden birbirlerine

Detaylı

MMU 402 FINAL PROJESİ. 2014/2015 Bahar Dönemi

MMU 402 FINAL PROJESİ. 2014/2015 Bahar Dönemi MMU 402 FNAL PROJESİ 2014/2015 Bahar Dönemi Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi Giriş Makine mühendisliğinde mekanik parçaların tasarımı yapılırken temel olarak parça

Detaylı

ÇELİK LİF KULLANIMININ YÜKSEK PERFORMANSLI BETONLARIN SÜNEKLİK ÖZELLİĞİNE ETKİSİ

ÇELİK LİF KULLANIMININ YÜKSEK PERFORMANSLI BETONLARIN SÜNEKLİK ÖZELLİĞİNE ETKİSİ ÇELİK LİF KULLANIMININ YÜKSEK PERFORMANSLI BETONLARIN SÜNEKLİK ÖZELLİĞİNE ETKİSİ Araş.Gör. Hüseyin YİĞİTER Yard.Doç.Dr.Selçuk TÜRKEL huseyin.yigiter@deu.edu.tr selcuk.turkel@deu.edu.tr D.E.Ü. Müh. Fak.

Detaylı

Malzemelerin Mekanik Özellikleri

Malzemelerin Mekanik Özellikleri Malzemelerin Mekanik Özellikleri Bölüm Hedefleri Deneysel olarak gerilme ve birim şekil değiştirmenin belirlenmesi Malzeme davranışı ile gerilme-birim şekil değiştirme diyagramının ilişkilendirilmesi ÇEKME

Detaylı

Prof.Dr.İrfan AY. Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU. Öğr. Murat BOZKURT. Balıkesir - 2008

Prof.Dr.İrfan AY. Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU. Öğr. Murat BOZKURT. Balıkesir - 2008 MAKİNA * ENDÜSTRİ Prof.Dr.İrfan AY Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU Öğr. Murat BOZKURT * Balıkesir - 2008 1 PLASTİK ŞEKİL VERME YÖNTEMLERİ METALE PLASTİK ŞEKİL VERME İki şekilde incelenir. * HACİMSEL DEFORMASYONLA

Detaylı

KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME)

KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME) KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME) Demir yolu traversleri çok büyük kesme yüklerini taşıyan kiriş olarak davranır. Bu durumda, eğer traversler ahşap malzemedense kesme kuvvetinin en büyük olduğu uçlarından

Detaylı

Geometriden kaynaklanan etkileri en aza indirmek için yük ve uzama, sırasıyla mühendislik gerilmesi ve mühendislik birim şekil değişimi parametreleri elde etmek üzere normalize edilir. Mühendislik gerilmesi

Detaylı

Mukavemet. Betonarme Yapılar. Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği

Mukavemet. Betonarme Yapılar. Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Mukavemet Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri Betonarme Yapılar Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği GİRİŞ Referans kitaplar: Mechanics of Materials, SI Edition, 9/E Russell

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II GENEL BİLGİLER Yapısal sistemler düşey yüklerin haricinde aşağıda sayılan yatay yüklerin etkisine maruz kalmaktadırlar. 1. Deprem 2. Rüzgar 3. Toprak itkisi 4.

Detaylı

MALZEME BİLİMİ. Mekanik Özellikler ve Davranışlar. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR. (DERS NOTLARı) Bölüm 5.

MALZEME BİLİMİ. Mekanik Özellikler ve Davranışlar. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR. (DERS NOTLARı) Bölüm 5. MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARı) Bölüm 5. Mekanik Özellikler ve Davranışlar Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR ÇEKME TESTİ: Gerilim-Gerinim/Deformasyon Diyagramı Çekme deneyi malzemelerin mukavemeti hakkında esas dizayn

Detaylı

Arch Dams. Prof. Dr. Recep YURTAL (Ç.Ü.) Translated from the slides of. by his kind courtesy. ercan kahya

Arch Dams. Prof. Dr. Recep YURTAL (Ç.Ü.) Translated from the slides of. by his kind courtesy. ercan kahya Arch Dams Translated from the slides of Prof. Dr. (Ç.Ü.) by his kind courtesy ercan kahya Ç.Ü. İnş.Müh.Böl. Arch Dams Curved in plan and carry most of the water thrust horizontally to the side abutments

Detaylı

Malzeme yavaşça artan yükler altında denendiği zaman, belirli bir sınır gerilmede dayanımı sona erip kopmaktadır.

Malzeme yavaşça artan yükler altında denendiği zaman, belirli bir sınır gerilmede dayanımı sona erip kopmaktadır. YORULMA 1 Malzeme yavaşça artan yükler altında denendiği zaman, belirli bir sınır gerilmede dayanımı sona erip kopmaktadır. Bulunan bu gerilme değerine malzemenin statik dayanımı adı verilir. 2 Ancak aynı

Detaylı

COMPARING THE PERFORMANCE OF KINEMATIC PPP AND POST PROCESS KINEMATICS METHODS IN RURAL AND URBAN AREAS

COMPARING THE PERFORMANCE OF KINEMATIC PPP AND POST PROCESS KINEMATICS METHODS IN RURAL AND URBAN AREAS KİNEMATİK PPP VE POST PROCESS KİNEMATİK YÖNTEMLERİNİN KIRSAL VE MESKUN ALANLARDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI A. CEYLAN 1, C.Ö. YİGİT 2, S. ALÇAY 1, B. N. ÖZDEMİR 1 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendsilik

Detaylı

Ölü ve hareketli yük toplamına göre moment diyagramını çiziniz ve aşağıya doğru maksimum yer değiştirmeyi hesaplayınız.

Ölü ve hareketli yük toplamına göre moment diyagramını çiziniz ve aşağıya doğru maksimum yer değiştirmeyi hesaplayınız. Problem J Elastik Zemine Oturan Kiriş Beton E = 3120 ksi Poisson oranı = 0.2 Yapılacaklar Ölü ve hareketli yük toplamına göre moment diyagramını çiziniz ve aşağıya doğru maksimum yer değiştirmeyi hesaplayınız.

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

MMU 420 FINAL PROJESİ. 2015/2016 Bahar Dönemi. Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi

MMU 420 FINAL PROJESİ. 2015/2016 Bahar Dönemi. Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi MMU 420 FNAL PROJESİ 2015/2016 Bahar Dönemi Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi Giriş Makine mühendisliğinde mekanik parçaların tasarımı yapılırken temel olarak parça

Detaylı

LAPİS Havacılık ve Elektrikli Araç Teknolojileri Ltd.Şti.

LAPİS Havacılık ve Elektrikli Araç Teknolojileri Ltd.Şti. LAPİS Havacılık ve Elektrikli Araç Teknolojileri Ltd.Şti. www.lapisteknoloji.com info@lapisteknoloji.com LAPİS Havacılık Lapis Havacılık ve Elektrikli Araç Teknolojileri Limited Şirketi, alanlarında uzman

Detaylı

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Hüseyin Fidan, Vildan Çınarlı, Muhammed Uysal, Kadriye Filiz Balbal, Ali Özdemir 1, Ayşegül Alaybeyoğlu 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Matematik Bölümü, Manisa

Detaylı

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar).

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). . KONSOLİDASYON Konsolidasyon σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). σ nasıl artar?. Yeraltısuyu seviyesi düşer 2. Zemine yük uygulanır

Detaylı

BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA EKSENEL YÜK, MALZEME MODELİ VE SARGI DONATISI ORANININ ETKİSİ

BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA EKSENEL YÜK, MALZEME MODELİ VE SARGI DONATISI ORANININ ETKİSİ Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 26-30 Mayıs 2003, İstanbul Fifth National Conference on Earthquake Engineering, 26-30 May 2003, Istanbul, Turkey Bildiri No: AT-124 BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA

Detaylı

İKİ BOYUTLU RASGELE DAĞILI E-CAM LİFİ/POLYESTER MATRİS KOMPOZİTLERDE YÜKLEME HIZININ MUKAVEMET ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İKİ BOYUTLU RASGELE DAĞILI E-CAM LİFİ/POLYESTER MATRİS KOMPOZİTLERDE YÜKLEME HIZININ MUKAVEMET ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 İKİ BOYUTLU RASGELE DAĞILI E-CAM LİFİ/POLYESTER MATRİS KOMPOZİTLERDE YÜKLEME HIZININ MUKAVEMET ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ AĞIRLIK MERKEZİ Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. Statikte çok küçük

Detaylı

BA KENT ÜNİVERSİTESİ. Malzemeler genel olarak 4 ana sınıfa ayrılabilirler: 1. Metaller, 2. Seramikler, 3. Polimerler 4. Kompozitler.

BA KENT ÜNİVERSİTESİ. Malzemeler genel olarak 4 ana sınıfa ayrılabilirler: 1. Metaller, 2. Seramikler, 3. Polimerler 4. Kompozitler. MALZEMELER VE GERĐLMELER Malzeme Bilimi mühendisliğin temel ve en önemli konularından birisidir. Malzeme teknolojisindeki gelişim tüm mühendislik dallarını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.

Detaylı

Teşekkür. BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

Teşekkür. BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin October 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 () 45-49 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Afyonkarahisar Merkezindeki Dört Farklı Döneme Ait Camilerin RTK Đle

Detaylı

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 1) SÜSPANSİYON SİSTEMLERİNİN PID İLE KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Sertaç SAVAŞ

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 1) SÜSPANSİYON SİSTEMLERİNİN PID İLE KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Sertaç SAVAŞ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 (Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 1) SÜSPANSİYON SİSTEMLERİNİN PID İLE KONTROLÜ DENEY

Detaylı

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması.

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. 1 Deneyin Adı Çekme Deneyi Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. Teorik Bilgi Malzemelerin statik (darbesiz) yük altındaki mukavemet özelliklerini

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 17 Rijit Cismin Düzlemsel Kinetiği; Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı