ARĠF HEPBAġLI KISA ÖZGEÇMĠġ Arif HepbaĢlı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARĠF HEPBAġLI KISA ÖZGEÇMĠġ Arif HepbaĢlı"

Transkript

1 ARĠF HEPBAġLI KISA ÖZGEÇMĠġ Arif HepbaĢlı 1958 yılı Ġzmir doğumlu olup, YaĢar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nde Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesidir. Ġzmir Motor Teknik Lisesi ve Selçuk Üniversitesi (SÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği nden birincilikle mezun oldu yılında ĠTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE) Makina Mühendisliği ABD enerji opsiyonundan mezun oldu. Aynı yıl SÜ-FBE Makina Mühendisliği ABD da doktoraya baģladı ve 1986 yılında doktora derslerini tamamlamasından sonra, sanayiye geçti (sanayide, yaklaģık 10 yıl değiģik pozisyonlarda çalıģtı; Proje BaĢmühendisi, Planlama-Kalite Sağlama Müdür Yardımcısı, Yatırımlar Müdür Yardımcısı ve Bakım Onarım Müdürü) ve sanayide çalıģırken, 1990 yılında doktorasını tamamladı yılları arasında, bazı kuruluģlara danıģmanlık hizmeti verdi yılında EÜ GüneĢ Enerjisi Enstitüsü nde, Yard. Doç. olarak çalıģmağa baģladı ve yılları arasında, aynı kurumda Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü yılında, Japon International Agency (JICA) tarafından, Japonya da verilen Enerji Yönetimi eğitimimi izleyen süreçte, EĠE den Enerji Yöneticisi sertifikasını aldı yılında Makina Mühendisliği Termodinamik Dalı nda Doçent oldu yılları arasında, Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma Merkezi (EBĠLTEM) de Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı yılları arasında Kanada daki University of Ontario Institute of Technology (UOIT) de konuk öğretim üyesi olarak bulundu yılında Ege Üniversitesi nde Profesör oldu. Öğretim üyeliği süresince, çok sayıda yurt dıģı üniversitede araģtırma ve incelemelerde bulundu yılından itibaren, değiģik süreçlerde uzun süreli olarak, King Saud University/Suudi Arabistan bünyesindeki Sustainable Energy Technologies Program ve Makina Mühendisliği Bölümü nde K. Profesör olarak bulundu. 520 adetten fazla bilimsel yayının (250 adetten fazlası SCI bazında makale ve 122 adedi uluslararası bildiri olmak üzere; h- indeks: 33) yazarı/ortak yazarıdır. Dr. HepbaĢlı nın ilgi alanları; enerji/ekserji verimliliği ve yönetimi, ısıl sistemlerin enerji, ekserji, eksergoekonomik ve eksergoçevresel analizleri ve değerlendirmeleri, düģük ekserjili ısıtma ve soğutma sistemleri, ısı pompaları, alternatif enerji kaynaklarının potansiyeli ve istatiksel değerlendirilmesi, sürdürülebilir enerji teknolojileri, boru mühendisliği ve değiģik ısı tekniği uygulamalarıdır. Çok sayıda ulusal/uluslararası bilimsel etkinliklerin organizasyonunda yer alan/almakta olan Dr. HepbaĢlı, prestijli sekiz derginin Uluslararası Yayın DanıĢma Kurulu Üyesi ve 1 uluslararası derginin Yardımcı Editörü olup, ayrıca, enerjiyle ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilere ve projelere de hakemlik yapmaktadır. Bunun yanı sıra, ulusal ve uluslararası bazda, değiģik meslek kuruluģları üyelikleri olup, ilgi alanları çerçevesinde sanayiye de uzun yıllardır danıģmanlık hizmeti vermektedir. Evli ve bir kız babası olan Dr. HepbaĢlı; Ġngilizce, Almanca ve Japonca (Basic II düzeyinde) bilmektedir.

2 BAZI BĠLĠMSEL GÖSTERGELERLE ARĠF HEPBAġLI (4 Mart 2014 Tarihi Ġtibariyle) URL: ResearcherID: I WEB OF SCIENCE webofknowledge.com/citationreport.do?product=wos&search_mode=citationreport&sid=q2h4lof99b9bemmjlmb&page= 1&cr_pqid=1&viewType=summary 1

3 YÖK FORMATLI ÖZGEÇMĠġ 1. Adı Soyadı : Arif HepbaĢlı 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makina Mühendisliği Selçuk Üniversitesi 1980 (Bölüm Birincisi, 3.55/4.00) Y. Lisans Makina Mühendisliği (Enerji) Ġstanbul Teknik Üniversitesi ĠTÜ, Yabancı Diller Y.O (Hazırlık Sınıfı) Doktora Makina Mühendisliği Selçuk Üniversitesi (Aynı 1990 (Termodinamik) zamanda sanayide çalıģarak) Lise Motor (Lise Birincisi) İzmir Motor Teknik Lisesi Akademik Unvanlar: Görev Unvanı Görev Yeri Görev Tarihi Yardımcı Doçent Ege Üniversitesi, GüneĢ Enerjisi Enstitüsü, Enerji Teknolojisi Anabilim Dalı; aynı zamanda, 13 b-4 maddesince, Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü`nde görevli olarak çalıģtı Doçent Profesör M. Profesör Profesör Profesör Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, Termodinamik Anabilim Dalı Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, Termodinamik Anabilim Dalı (www.ege.edu.tr) Faculty of Engineering and Applied Science, University of Ontario Institute of Technology (UOIT), Oshawa, Kanada (www.uoit.ca) Mechanical Engineering Department, College of Engineering, King Saud University (www.ksu.edu.sa) YaĢar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü (www.yasar.edu.tr) (YÖK) (Kadro) Cep Tel. No.: İşyeri Tel/Faks No. : /

4 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri (Biten: 25 adet) 1) Elektrik Enerjisi Üretiminde Kullanılan Alternatif Enerji Kaynaklı Sistemler ve BileĢik Isı-Güç Santrallarıyla KarĢılaĢtırılması. Öğrenci: Cüneyt Yalçın, E.Ü-F.B.E. Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, ) Toprak Kaynaklı Isı Pompası Ġle Bir Hacmin Soğutulması. Öğrenci: İbrahim Ersöz, E.Ü.- F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, ) GüneĢ Enerjisi Destekli Toprak Kaynaklı Isı Pompası Ġle Bir Hacmin Isıtılması. Öğrenci: Ebru Hancıoğlu, E.Ü-F.B.E. GüneĢ Enerjisi Anabilim Dalı, ) Ülkemizde Enerji Verimliliği ve Yönetimi ÇalıĢmalarının Dünü, Bugünü ve Geleceği. Öğrenci: Emrah Erçen, E.Ü-F.B.E. GüneĢ Enerjisi Anabilim Dalı, ) Türkiye'nin Enerji Kaynaklarının Ġncelenmesi ve Geleceğe Yönelik (2020 Yılına Kadar) Projeksiyonlar. Öğrenci: Erkan Ergin, E.Ü-F.B.E. GüneĢ Enerjisi Anabilim Dalı, ) Ülkemizde Jeotermal Enerjinin Kullanımı: Kızıldere Örneği. Öğrenci: M. Ali Yılmaz, E.Ü-F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, ) Endüstriyel Çelik Bacaların Optimum Tasarımı Üzerine Bilgisayar Destekli Bir AraĢtırma. Öğrenci: Tarık Efe Kendir, E.Ü-F.B.E. Makina Müh. Anabilim Dalı, Ġki DanıĢmanlı (1. DanıĢman: Doç. Dr. Aydoğan Özdamar), ) GüneĢ Enerjisi Destekli Toprak Kaynaklı Hibrit Isı Pompası Tesisinin Enerji ve Ekserji Analizinin Teorik ve Deneysel Olarak Ġncelenmesi. Öğrenci: Tolga Erbil, E.Ü-F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, ) Jeotermal Bölge Isıtma Sistemleri: Balçova Örneği. Öğrenci: Cihan Çanakçı, E.Ü.-F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı (Ġkinci DanıĢman: Prof. Dr.Macit Toksoy, ĠYTE), ) Optimization of HVAC Control Strategies by Building Management Systems. Case Study: Ozdilek Shopping Center. Öğrenci: Çağlar Selçuk Canbay - IYTE, F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı (Birinci DanıĢman: Yard. Doc. Dr. Gülden Gökçen), 2003 (Ġngilizce). 11) Bir Kojenerasyon Tesisinin Termo-ekonomik Optimizasyonu. Öğrenci: Aytaç Atlan Karakuş - E.Ü- F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı (Ġkinci DanıĢman: Yard. Doç. Dr. Hüseyin Günerhan), ) Toprak Isı Pompaları DüĢey Isı DeğiĢtiricilerinde GerçekleĢen Isı Transferinin Sayısal Analizi. Öğrenci: Mehmet Erkek - E.Ü-F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı (Ġkinci DanıĢman: Yard. Doç. Dr. Hüseyin Günerhan), ) Ekserji Analizi Yöntemi Kullanarak Bir Tekstil Fabrikasındaki ĠĢletme Hattının Performansının Değerlendirilmesi. Öğrenci: Koray Kısmet- E.Ü-F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, ) Çimento Fabrikasında Enerji Taraması ve Üretim Hattı Isı Proseslerinde Enerji ve Ekserji Analizi. Öğrenci: Ziya Söğüt Balıkesir Üniversitesi F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı (Birinci DanıĢman: Yard. Doç. Dr. Zuhal Oktay), ) Bir AkıĢkan Yataklı Yakma Sisteminin Enerji ve Ekserji Analizi. Öğrenci: Melih Soner Çeliktaş - E.Ü- F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı (Birinci DanıĢman: Yard. Doç. Dr. Hüseyin Günerhan), ) GüneĢ Enerji Sistemlerin Ġstatiksel Olarak KarĢılaĢtırılması ve Bir GüneĢ Enerjili Sistemin Ekonomik Analizi. Öğrenci: Cenk Hüner - E.Ü-F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı (Birinci DanıĢman: Yard. Doç. Dr. Hüseyin Günerhan), ) R134a ve R600a Soğutucu AkıĢkanlı Ev Tipi Buzdolaplarında Ekserji Analizi. Öğrenci: Sefa Gürler- E.Ü-F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, ) Bir Zeytinyağı Rafinerasyon Tesisinin Enerji ve Ekserji Analiz Yöntemleri Kullanılarak Performansının Değerlendirilmesi.Öğrenci: Elif Bozoğlan- E.Ü-F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, ) Endüstriyel Kurutucunun Performansının Enerji ve Ekserji Yöntemleri Kullanarak Belirlenmesi. Öğrenci: Muharrem Turan- E.Ü-F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı (Ġkinci DanıĢman: Dr. Zafer Utlu), ) Ġçten Yanmalı Motorlarda Ekserji Analizi. Öğrenci: Hakan Çalışkan- Osmangazi Üniversitesi F.B.E. 3

5 Makina Mühendisliği Anabilim Dalı (Birinci DanıĢman: Yard. Doç. Dr. Ertunç Tat), ) Gaz Motoru Tahrikli Isı Pompalı Bantlı Bir Kurutma Sisteminin Performansının Ekserjetik Olarak Değerlendirilmesi. Öğrenci: Ayşegül Güngör- E.Ü-F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, ) Model Bir Sanayi Tesisinde Enerji Verimliliği Açısından Ġklimlendirme Kontrolünün Akıllı Bina Yönetim Sistemi Ġle Desteklenmesi ve Performans Değerlendirmesi. Öğrenci: Ümit Yargı- E.Ü-F.B.E. GüneĢ Enerjisi Anabilim Dalı, 2010 (Birinci DanıĢman: Yard. Doç. Dr. Koray Ülgen). 23) Eergetic and Eergoeconomic Assessment of a Hybrid Wind-PV System with Hydrogen Storage. Öğrenci: Muhammad Abid Akbar Khan. King Saud University, Mechanical Engineering Department, Riyad, Suudi Arabistan (Co-Advisor : Assoc. Prof. Dr. Khalid N. Al Ammar), ) Eperimental Study and Eergetic Analysis of Homogeneous Charge Compression Ignition (HCCI) Engine. Öğrenci: Ahmad Abdullah Al-Maleki. King Saud University, Mechanical Engineering Department, Riyad, Suudi Arabistan (Co-Advisors: Assoc. Prof. Dr. Mohammed Ramadan ve Dr. Naif Al-Abbadi), ) Dynamic and Advanced Eergy Analysis of a Fluidised Bed Combustion System (Ġngilizce). Öğrenci: Meliha Çallak- E.Ü-F.B.E. Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2013 (Birinci DanıĢman: Prof. Dr. Firuz Balkan) Doktora Tezleri (Biten: 15 adet ve Süren: 4 adet) 1) Türkiye nin 2023 Yılında Sektörel Bazda Enerji ve Ekserji Kullanım Verimliliğinin Analizi. Öğrenci: Zafer Utlu. E.Ü. F.B.E. GüneĢ Enerjisi ABD, ) Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemlerinin Ekserjik ve Ekonomik Analizi. Öğrenci: Leyla Özgener. E.Ü- F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı (Ġkinci DanıĢman: Prof. Dr. Ġbrahim Dinçer, UOIT, Kanada), ) Doğal Klinoptilolitlerin Türkiye'deki Kullanım Olanakları ve Gördes Klinoptilolitlerinin Isıl Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma. Öğrenci: Serpil Özaydın. E.Ü-F.B.E. GüneĢ Enerjisi Anabilim Dalı (Birinci DanıĢman: Doç. Dr. Günnur Koçar), ) Sera Isıtması Ġçin GüneĢ Enerjisi Destekli Toprak Kaynaklı Bir Isı Pompası Sisteminin Tasarımı ile Enerji, Ekserji ve Eksergoekonomik Analiz Yöntemleri Kullanarak Performansının Değerlendirilmesi. Öğrenci: Önder Özgener. E.Ü.-F.B.E. GüneĢ Enerjisi Anabilim Dalı, ) GüneĢ Enerjisi Destekli Isı Toprak Kaynaklı (Jeotermal) Isı Pompalı Bir Kurutucunun Enerji ve Ekserji Analizi. Öğrenci: Ebru Hancıoğlu. E.Ü.-F.B.E. GüneĢ Enerjisi Anabilim Dalı, ) Uçaklarda Kullanılan Gaz Türbinli Motorların Eksergoekonomik Analizi. Öğrenci: Enis T. Turgut. Anadolu Üniversitesi-F.B.E. Sivil Havacılık Anabilim Dalı (Birinci DanıĢman: Prof. Dr. Hikmet Karakoç), ) Kojenerasyon Sistemlerinde Yapay Sinir Ağları Uygulaması ve Ekserji Analizi. Öğrenci: Yılmaz Yörü. Osmangazi Üniversitesi-F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı (Birinci DanıĢman: Prof. Dr. Hikmet Karakoç), ) Enerji, Ekserji ve Eksergoekonomik Analiz Yöntemleri Kullanılarak Kojenerasyon Sistemlerinin Performansının Değerlendirilmesi. Öğrenci: Özgür Ballı. Osmangazi Üniversitesi-F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı (Birinci DanıĢman: Doç. Dr. Haydar Aras), ) Tekstil Terbiye ĠĢletmelerinin Enerji, Ekserji ve Eksergoekonomik Analiz Yöntemlerinin Uygulanmasıyla Performansının Belirlenmesi. Öğrenci: Ahmet Çay. E.Ü-F.B.E. Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı (Birinci DanıĢman: Prof. Dr. IĢık Tarakçıoğlu), ) Gıda Kurutma Sistemlerinin Ekserji Analizi. Öğrenci: Neslihan Çolak. E.Ü-F.B.E. GüneĢ Enerjisi Anabilim Dalı (Ġkinci DanıĢman: Prof. Dr. Günnur Koçar), ) Jeotermal Esaslı Hidrojen Üretim Sistemlerinin Ekserji ve Eksergoekonomik Analizi. Öğrenci: Mustafa Tolga Balta. E.Ü-F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı (Ġkinci DanıĢman: Prof. Dr. Ġbrahim Dinçer), ) Biyokütle Esaslı Hidrojen Üretim Sistemlerinin Eksergoekonomik Analizi ve YaĢam Döngüsü Değerlendirilmesi. Öğrenci: Yıldız Kalıncı. E.Ü-F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı (Ġkinci DanıĢman: Prof. Dr. Ġbrahim Dinçer), ) Piston-prop Uçak Motorlarında Ekserjoekonomik Çevresel Optimizasyon. Öğrenci: Önder Altuntaş. Anadolu Üniversitesi-F.B.E. Sivil Havacılık Anabilim Dalı (Birinci DanıĢman: Prof. Dr. Hikmet Karakoç), 4

6 ) Özgün Isıl Enerji Depolama Sistemlerinin ve Uygulamalarının Performansının Değerlendirilmesi. Öğrenci: Hakan Çalışkan. E.Ü-F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı (Ġkinci DanıĢman: Prof. Dr. Ġbrahim Dinçer), ) Binaların Isıtılmasında Kullanılan Enerji Sistemlerinin Ekserjetik ve Eksergoekonomik Analiz Yöntemleriyle Kıyaslanması. Öğrenci: Cem Tahsin Yücer. E.Ü-F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (ISI-SCI kapsamında: 245 adet basılan + 7 adet Article in Press ve Kabul olarak baskıda = 252 adet) 1) HEPBASLI, A.: Investigation of the Bubble Behaviour at the Free Surface of a Large Three- Dimensional Gas-Fluidised Bed, International Journal of Energy Research 22(10): (1998). 2) HEPBASLI, A.: Estimation of Bed Epansions in a Freely-Bubbling Three-Dimensional Gas-Fluidised Bed, International Journal of Energy Research 22(15): (1998). 3) GUNERHAN, G. G.; KOCAR, G.; HEPBASLI, A.: Geothermal Energy Utilization in Turkey, International Journal of Energy Research 25(9): (2001). 4) HEPBASLI, A.; OZDAMAR, A.; OZALP, N.: Present Status and Potential of Renewable Energy Sources in Turkey, Energy Sources 23(7): (2001). 5) HEPBASLI, A.; OZALP, N.: Present Status of Cogeneration Applications in Turkey, Energy Sources 24(2): (2002). 6) HEPBASLI, A; OZALP, N.: Development of Cogeneration in Turkey, Energy Sources 24(3): (2002). 7) ULGEN, K.; HEPBASLI, A.: Comparison of Solar Radiation Correlations for Izmir, Turkey, International Journal of Energy Research 26(5): (2002). 8) ULGEN, K.; HEPBASLI, A.: Determination of Weibull Parameters for Wind Energy Analysis of Izmir, Turkey, International Journal of Energy Research 26(6): (2002). 9) ULGEN, K.; HEPBASLI, A.: Estimation of Solar Radiation Parameters for Izmir, Turkey, International Journal of Energy Research 26(7): (2002). 10) ULGEN, K.; HEPBASLI, A.: Prediction of Solar Radiation Parameters through Clearness Inde for Izmir, Turkey, Energy Sources 24(8): (2002). 11) HEPBASLI, A.: Performance Evaluation of a Vertical Ground Source Heat Pump System in Izmir, Turkey, International Journal of Energy Research 26(13): (2002). 12) HEPBASLI, A.; OTURANC, G.; ERGIN, E.; GENC, A.; KURNAZ, A.; IYIT, N.: Simple Correlations for Estimating the Energy Production of Turkey, Energy Sources 24(9): (2002). 13) HEPBASLI, A.; OZALP, N.: Co-generation Studies in Turkey: An Application of a Ceramic Factory in Izmir, Turkey, Applied Thermal Engineering 22: (2002). 14) AKDENIZ, R.C.; VARDAR-SUKAN, F.; HEPBASLI, A.: Evaluation of Aegean Region Agro-industrial Wastes as a Potential Energy Source, Energy Sources 24(10): (2002). 15) OZGENER, O.; HEPBASLI, A.: Current Status and Future Directions of Wind Energy Applications in Turkey, Energy Sources 24(12): (2002). 16) HEPBASLI, A.; OZALP, N.: Development of Energy Efficiency and Management Implementations in the Turkish Industrial Sector, Energy Conversion and Management 44(2): (2003). 17) HEPBASLI, A.; AKDEMIR, O.; HANCIOGLU, E.: Eperimental Study of a Closed-Loop Vertical Ground-Source Heat Pump System, Energy Conversion and Management 44(4): (2003). 18) OKTAY, Z.; HEPBASLI, A.: Performance Evaluation of a Heat Pump Assisted Mechanical Opener Dryer, Energy Conversion and Management 44: (2003). 5

7 19) HEPBASLI, A.; CANAKCI, C.: Geothermal District Heating Applications in Turkey: A Case Study of Izmir-Balcova, Energy Conversion and Management 44: (2003). 20) ULGEN, K.; HEPBASLI, A.: A Study on Estimating Power Generation of Solar-Wind Hybrid Systems in Izmir, Turkey, Energy Sources 25(3): (2003). 21) OZTURK, H. K.; HEPBASLI, A.: The Place of Natural Gas in Turkey s Energy Sources and Future Perspectives, Energy Sources 25(4): (2003). 22) HEPBASLI, A.; KARAKUS, A.A.; ERKEK, M.: Liquefied Petroleum Gas (LPG) as an Energy Source in Turkey, Energy Sources 25(5): (2003). 23) HEPBASLI, A.; AKDENIZ, R.C.; VARDAR-SUKAN, F.; OKTAY, Z.: Utilization of Olive Cake as a Potential Energy Source in Turkey, Energy Sources 25(5): (2003). 24) ULGEN, K.; HEPBASLI, A.: Comparison of the Diffuse Fraction of Daily and Monthly Global Radiation for Izmir, Turkey, Energy Sources 25(7): (2003). 25) HEPBASLI, A.: Current Status of Geothermal Energy Applications in Turkey, Energy Sources 25(7): (2003). 26) OTURANC, G.; HEPBASLI, A.; GENC, A.: Statistical Analysis of Solar Radiation Data, Energy Sources 25(11): (2003). 27) UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: A Study on the Evaluation of Energy Utilization Efficiency in the Turkish Residential-Commercial Sector Using Energy and Eergy Analysis, Energy and Buildings 35(11): (2003). 28) GOKCEN, G.; OZTURK, H.K.; HEPBASLI, A.: Overview of Kizildere Geothermal Power Plant in Turkey, Energy Conversion and Management 45(1):83-98 (2004). 29) HEPBASLI, A.; AKDEMIR, O.: Energy and Eergy Analysis of a Ground Source (Geothermal) Heat Pump System, Energy Conversion and Management 45(5): (2004). 30) AKDENIZ, R.C.; ACAROGLU, M.; HEPBASLI, A.: Cotton Stalk as a Potential Energy Source, Energy Sources 26(1):65-75(2004). 31) HEPBASLI, A.: Coal as an Energy Source in Turkey, Energy Sources 26(1):55-63 (2004). 32) OZTURK, H.K.; CANYURT, O. E.; HEPBASLI, A.; UTLU, Z.: Residential-Commercial Energy Input Estimation Based on Genetic Algorithm (GA) Approaches: An Application of Turkey, Energy and Buildings 36(2): (2004). 33) HEPBASLI, A.: Oil Shale as an Alternative Energy Source in Turkey, Energy Sources 26(2): (2004). 34) OZTURK, H. K.; HEPBASLI, A.: Natural Gas Implementation in Turkey: Part 1: Turkey s Natural Gas Demand and Supplies, Energy Sources 26(3): (2004). 35) OZTURK, H. K.; HEPBASLI, A.: Natural Gas Implementation in Turkey: Part 2: Natural Gas Pipeline Projects, Energy Sources 26(3): (2004). 36) OZTURK, H. K.; CEYLAN, H.; HEPBASLI, A.; UTLU, Z.: Estimating Petroleum Eergy Production and Consumption using Vehicle Ownership and GDP based on Genetic Algorithm Approach, Renewable & Sustainable Energy Reviews 8(3): (2004). 37) HEPBASLI, A.; UTLU, Z.: Evaluating the Energy Utilization Efficiency of Turkey s Renewable Energy Sources during 2001, Renewable & Sustainable Energy Reviews 8(3): (2004). 38) HEPBASLI, A.; OZGENER, O.: A Review on the Development of Wind Energy in Turkey, Renewable & Sustainable Energy Reviews 8(3): (2004). 39) GOKCEN, G.; OZTURK, H.K.; HEPBASLI, A.: Geothermal Fields Suitable for Power Generation, Energy Sources 26(5): (2004). 40) ULGEN, K.; HEPBASLI, A.: Solar Radiation Models: Part 1. A Review, Energy Sources 26(5): (2004). 6

8 41) ULGEN, K.; HEPBASLI, A.: Solar Radiation Models: Part 2. Comparison and Developing New Models, Energy Sources 26(5): (2004). 42) HEPBASLI, A.; ULGEN, K.; EKE, R.: Solar Energy Applications in Turkey, Energy Sources 26(6): (2004). 43) OZGENER, O.; ULGEN, K.; HEPBASLI, A.: Wind and Wave Potential, Energy Sources 26(9) (2004). 44) CANBAY, C.S.; HEPBASLI, A.; GOKCEN, G.: Evaluating Performance Indices of a Shopping Centre and Implementing HVAC Control Principles to Minimize Energy Usage, Energy and Buildings 36(6): (2004). 45) HEPBASLI, A.; OZGENER, L.: Development of Geothermal Energy Utilization in Turkey: A Review, Renewable & Sustainable Energy Reviews 8(5): (2004). 46) OZTURK, H.K.; CANYURT, O. E.; HEPBASLI, A.; UTLU, Z.: Three Different Genetic Algorithm Approaches to the Estimation of Residential Eergy Input/Output Values, Building and Environment 39(7): (2004). 47) HEPBASLI, A.; OZGENER, O.: Turkey s Renewable Energy Sources: Part 1. Historical Development, Energy Sources 26(10): (2004). 48) HEPBASLI, A.; OZGENER, O.: Turkey s Renewable Energy Sources: Part 2. Potential and Utilization, Energy Sources 26(10): (2004). 49) UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: Turkey s Sectoral Energy and Eergy Analysis between 1999 and 2000, International Journal of Energy Research 28(13): (2004). 50) ULGEN, K.; GENC, A.; HEPBASLI, A.; OTURANC, G.: Assessment of Wind Characteristics for Energy Generation, Energy Sources 26(13): (2004). 51) UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: Comparison of Turkey s Sectoral Energy Utilization Efficiencies between 1990 and 2000: Part 1. Utility and Industrial Sectors, Energy Sources 26(14): (2004). 52) HEPBASLI, A.; UTLU, Z.: Comparison of Turkey s Sectoral Energy Utilization Efficiencies between 1990 and 2000: Part 2. Residential-Commercial and Transportation Sectors, Energy Sources 26(14): (2004). 53) CANYURT, O. E.; CEYLAN, H.; OZTURK, H. K.; HEPBASLI, A.: Energy Demand Estimation Based on Two-Different Genetic Algorithm Approaches: An Application of Turkey, Energy Sources 26(14): (2004). 54) OZGENER, L.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: Thermo-mechanical Eergy Analysis of Balcova Geothermal District Heating System in Izmir, Turkey, ASME Journal of Energy Resources Technology 126(4): (2004). 55) GENC, A.; ERISOGLU, M.; PEKGOR, A.; OTURANC, G.; HEPBASLI, A.; ULGEN, K.: Estimation of Wind Power Potential Using Weibull Distribution, Energy Sources 27(9): (2005). 56) ACAROGLU, M.; KOCAR, G.; HEPBASLI, A.: The Potential of Biogas Energy, Energy Sources 27(3): (2005). 57) OZGENER, O.; HEPBASLI, A.: Eperimental Performance Analysis of a Solar Assisted Groundsource Heat Pump Greenhouse Heating System, Energy and Buildings 37(1): (2005). 58) HEPBASLI, A.: Development and Restructuring of Turkey's Electricity Sector: A Review, Renewable & Sustainable Energy Reviews 9: (2005). 59) CANYURT, O. E.; OZTURK, H.K.; HEPBASLI, A.; UTLU, Z.: Estimating the Turkish Residential- Commercial Energy Output Estimation Based on Genetic Algorithm (GA) Approaches, Energy Policy 33: (2005). 60) OZGENER, O.; HEPBASLI, A.: Eperimental Investigation of the Performance of a Solar Assisted Ground-source Heat Pump System for Greenhouse Heating, International Journal of Energy Research 29(2): (2005). 61) CEYLAN, H.; OZTURK, H. K.; HEPBASLI, A.; UTLU, Z.: Estimating Energy and Eergy Production 7

9 and Consumption Values using Three Different Genetic Algorithm Approaches. Part 1: Model Development, Energy Sources 27: (2005). 62) CEYLAN, H.; OZTURK, H. K.; HEPBASLI, A.; UTLU, Z.: Estimating Energy and Eergy Production and Consumption Values using Three Different Genetic Algorithm Approaches. Part 2: Application and Scenarios, Energy Sources 27: (2005). 63) HEPBASLI, A.: Modeling of Sectoral Energy and Eergy Utilization, Energy Sources 27: (2005). 64) GUNERHAN, H.; HEPBASLI, A.: Utilization of Basalt Stone as a Sensible Heat Storage Material, Energy Sources 27: (2005). 65) UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: Analysis of Energy and Eergy Use of the Turkish Residential-Commercial Sector, Building and Environment 40(5): (2005). 66) OZTURK, H.K.; CEYLAN, H.; CANYURT, O. E.; HEPBASLI, A.: Electricity Estimation Using Genetic Algorithm Approach: A Case Study of Turkey, Energy 30: (2005). 67) BALKAN, F.; COLAK, N.; HEPBASLI, A.: Performance Evaluation of a Triple Effect Evaporator with Forward Feed using Eergy Analysis, International Journal of Energy Research 29: (2005). 68) GUNHAN, T.; DEMIR, V.; HANCIOGLU, E.; HEPBASLI, A.: Mathematical Modelling of Drying of Bay Leaves, Energy Conversion and Management 46 (11-12): (2005). 69) OZGENER, L.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: Eergy Analysis of Salihli Geothermal District Heating System in Manisa, Turkey, International Journal of Energy Research 29(5): (2005). 70) HEPBASLI, A.: Thermodynamic Analysis of a Ground-source Heat Pump System for District Heating, International Journal of Energy Research 7: (2005). 71) OZGENER, O.; HEPBASLI, A.: Performance Analysis of a Solar Assisted Ground-source Heat Pump System for Greenhouse Heating: An Eperimental Study, Building and Environment 40(8): (2005). 72) OZGENER, O.; HEPBASLI, A.: Eergoeconomic Analysis of a Solar Assisted Ground-source Heat Pump Greenhouse Heating System, Applied Thermal Engineering 25(10): (2005). 73) OZGENER, L.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: Energy and Eergy Analysis of Geothermal District Heating Systems: An Application, Building and Environment 40: (2005). 74) OZGENER, L.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: Energy and Eergy Analysis of the Gonen Geothermal District Heating System, Turkey, Geothermics 34: (2005). 75) OZGENER, O.; HEPBASLI, A.: An Economical Analysis on a Solar Greenhouse Integrated Solar Assisted Ground Coupled Heat Pump System, Transactions of the ASME Journal of Energy Resources Technology 128:28-34 (2006). 76) OZTURK, H.K.; CANYURT, O. E.; HEPBASLI, A.; UTLU, Z.: An Application of Genetic Algorithm (GA) Search Techniques to the Future Total Eergy Input/Output Estimation, Energy Sources, Part A 28(8): (2006). 77) OZTOP, H. F.; HEPBASLI, A.: Cogeneration and Trigeneration Applications. Energy Sources, Part A 28(8): (2006). 78) ESKIN, N.; HEPBASLI, A.: Development and Applications of Clean Coal Fluidized Bed Technology, Energy Sources, Part A 28(12): (2006). 79) BABA, A.; OZGENER, L.; HEPBASLI, A.: Environmental and Eergetic Aspects of Geothermal Energy, Energy Sources, Part A 28(7): (2006). 80) UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: Estimating the Energy and Eergy Utilization Efficiencies for the Residential-Commercial Sector: An Application, Energy Policy 34: (2006). 81) CANYURT, O. E.; OZTURK, H.K.; HEPBASLI, A.; UTLU, Z.: Genetic Algorithm (GA) Approaches for the Transport Energy Demand Estimation: Model Development and Application, Energy Sources, Part A 28(15): (2006). 8

10 82) UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: Assessment of the Energy Utilization Efficiency in the Turkish Transportation Sector between 2000 and 2020 using Energy and Eergy Analysis Method, Energy Policy 34(13): (2006). 83) OZTURK, H. K.; ATALAY, O.; YILANCI, A.; HEPBASLI, A.: Energy and Eergy Analysis of Kızıldere Geothermal Power Plant, Turkey, Energy Sources, Part A 28(15): (2006). 84) OZAYDIN, S.; KOCER, G.; HEPBASLI, A.: Natural Zeolites in Energy Applications, Energy Sources, Part A 28(15): (2006). 85) OZGENER, L.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: Effect of Reference State on the Performance of Energy and Eergy Evaluation of Geothermal District Heating Systems: Balcova Eample, Building and Environment 41(6): (2006). 86) OZGENER, L.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: Performance Investigation of Two Geothermal District Heating Systems for Building Applications: Energy Analysis, Energy and Buildings 38(4): (2006). 87) UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: Assessment of the Energy and Eergy Utilization Efficiencies in the Turkish Agricultural Sector, International Journal of Energy Research 30: (2006). 88) UTLU, Z.; SOGUT, Z.; HEPBASLI, A.; OKTAY, Z.: Energy and Eergy Analyses of a Raw Mill in a Cement Production, Applied Thermal Engineering 26: (2006). 89) OZGENER, L.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: Investigation of the Energetic and Eergetic Performance of the Gonen Geothermal District Heating System, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A, Journal of Power and Energy 220(7): (2006). 90) ARAS, H.; BALLI, O.; HEPBASLI, A.: Estimating the Horizontal Diffuse Solar Radiation over the Central Anatolia Region of Turkey, Energy Conversion and Management 47(15-16): (2006). 91) OZCELIK, Y.; HEPBASLI, A.: Estimating Petroleum Eergy Production and Consumption Values using Simulated Annealing Approach, Energy Sources, Part B, 1(3): (2006). 92) HEPBASLI, A.: Reforming the Energy Market and Utilization of Electrical Energy, Energy Sources, Part B 1(2): (2006). 93) ARAS, H.; BALLI, O.; HEPBASLI, A.: Global Solar Potential. Part 1: Model Development, Energy Sources, Part B, 1(3): (2006). 94) ARAS, H.; BALLI, O.; HEPBASLI, A.: Global Solar Potential. Part 2: Statistical Analysis, Energy Sources Part B, 1(3): (2006). 95) UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: Analyzing the Energy Utilization Efficiency of Renewable Energy Resources. Part 1: Energy Analysis Method, Energy Sources, Part B 1(4): (2006). 96) HEPBASLI, A.; UTLU, Z.: Analyzing the Energy Utilization Efficiency of Renewable Energy Resources. Part 2: Eergy Analysis Method, Energy Sources, Part B 1(4): (2006). 97) UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: A Review on Analyzing and Evaluating the Energy Utilization Efficiency of Countries, Renewable & Sustainable Energy Reviews 11(1):1-29 (2007). 98) OZGENER, O.; HEPBASLI, A.: A Review on the Energy and Eergy Analysis of Solar Assisted Heat Pump Systems, Renewable & Sustainable Energy Reviews 11(3): (2007). 99) UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: Parametrical Investigation of the Effect of Dead (Reference) State on Energy and Eergy Utilization Efficiencies of Residential-Commercial Sectors: A Review and an Application, Renewable & Sustainable Energy Reviews 11(4): (2007). 100) OZGENER, O.; HEPBASLI, A.: A Parametrical Study on the Energetic and Eergetic Assessment of a Solar Assisted Vertical Ground-source Heat Pump System used for Heating a Greenhouse, Building and Environment 42(1):11-24 (2007). 101) GUNERHAN, H.; HEPBASLI, A.: Determination of the Optimum Tilt Angle of Solar Collectors for Building Applications, Building and Environment 42(2): (2007). 102) OZGENER, O.; HEPBASLI, A.; OZGENER, L.: A Parametric Study on the Eergoeconomic 9

11 Assessment of a Vertical Ground Coupled (Geothermal) Heat Pump System, Building and Environment 42(3): (2007). 103) OZGENER, O.; HEPBASLI, A.: Modeling and Performance Evaluation of Ground Source (Geothermal) Heat Pump Systems, Energy and Buildings 39(1):89-98 (2007). 104) KAVAK AKKPINAR, E.; HEPBASLI, A.: A Comparative Study on Eergetic Assessment of Two Ground-Source (Geothermal) Heat Pump Systems for Residential Applications, Building and Environment 42(5): (2007). 105) COLAK, N.; HEPBASLI, A.: Performance Analysis of Drying of Green Olive in a Tray Dryer, Journal of Food Engineering 80(4): (2007). 106) OZGENER, L.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.; ROSEN, MA.: Eergoeconomic Analysis of Geothermal District Heating Systems: A Case Study, Applied Thermal Engineering 27(8-9): (2007). 107) HANCIOGLU KUZGUNKAYA, E.; HEPBASLI, A.: Eergetic Evaluation of Drying of Laurel Leaves in a Vertical Ground-source Heat Pump Drying Cabinet, International Journal of Energy Research 31(3): (2007). 108) OZGENER, L.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: Eergy Analysis of Two Geothermal District Heating Systems for Building Applications, Energy Conversion and Management 48(4): (2007). 109) GUNERHAN, H.; HEPBASLI, A.: Eergetic Modeling and Performance Evaluation of Solar Water Heating Systems for Building Applications, Energy and Buildings 39(5): (2007). 110) UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: A Review and Assessment of the Energy Utilization Efficiency in the Turkish Industrial Sector using Energy and Eergy Analysis Method, Renewable & Sustainable Energy Reviews 11(7): (2007). 111) UTLU, Z.; HEPBASLI, A.; AKDENIZ, C.: Energetic and Eergetic Aspects of Cotton Stalk Production in Establishing Energy Policies", Energy Policy 35(5): (2007). 112) OZGENER, L.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: Parametric Study of the Effect of Reference State on Energy and Eergy Efficiencies of Geothermal District Heating Systems (GDHSs): An Application of the Salihli GDHS in Turkey, Heat Transfer Engineering 28(4): (2007). 113) HEPBASLI, A.; BALTA, M.T.: A Study on Modeling and Performance Assessment of a Heat Pump System for Utilizing Low Temperature Geothermal Resources in Buildings, Building and Environment 42(10): (2007). 114) HANCIOGLU KUZGUNKAYA, E.; HEPBASLI, A.: Eergetic Performance Assessment of a Ground Source Heat Pump Drying System, International Journal of Energy Research 31(8): (2007). 115) BALLI, O.; ARAS, H.; HEPBASLI, A.: Eergetic Performance Evaluation of a Combined Heat and Power (CHP) System in Turkey, International Journal of Energy Research 31(9): (2007). 116) OZGENER, L.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: A Key Review on Performance Improvement Aspects of Geothermal District Heating Systems and Applications, Renewable & Sustainable Energy Reviews 11(8): (2007). 117) CANYURT, O.E.; OZTURK, H.K.; HEPBASLI, A.; UTLU, Z.: Modelling and Application of Genetic Algorithm (GA) Approach to Estimating the Future Total Energy Input Values, Energy Sources, Part A 29(10): (2007). 118) HEPBASLI, A.: Thermoeconomic Analysis of Household Refrigerators, International Journal of Energy Research 31(10): (2007). 119) UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: Assessment of the Turkish Utility Sector through Energy and Eergy Analyses, Energy Policy 35(10): (2007). 120) CAY, A.; TARAKÇIOĞLU, I.; HEPBASLI, A.: Eergetic Performance Assessment of a Stenter System in a Tetile Finishing Mill, International Journal of Energy Research 31(13): (2007). 121) BALLI, O.; ARAS, H.; ARAS, N.; HEPBASLI, A.: Estimating and Statistical Analyzing the Global Solar Radiation Potential over Big Cities in Turkey, Energy Eploration and Eploitation 25(4):301-10

12 311 (2007). 122) HEPBASLI, A.: Eergetic Modeling and Assessment of Solar Assisted Domestic Hot Water Tank Integrated Ground-source Heat Pump Systems for Residences, Energy and Buildings 39(12): (2007). 123) TURGUT, E.; KARAKOC, E.T.; HEPBASLI, A.: Eergetic Analysis of an Aircraft Turbofan Engine, International Journal of Energy Research 31(14): (2007). 124) HEPBASLI, A.: A Study on Estimating the Energetic and Eergetic Prices of Various Residential Energy Sources, Energy and Buildings 40(3): (2008). 125) UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: Thermo-economic Analysis of Energy Utilization in the Residential-commercial Sector: An Application, Building and Environment 43(5): (2008). 126) KALINCI. Y.; HEPBASLI. A.; TAVMAN. I.: Determination of Optimum Pipe Diameter along with Energetic and Eergetic Evaluation of Geothermal District Heating Systems: Modeling and Application, Energy and Buildings 40(5): (2008). 127) HEPBASLI, A.: A Key Review on Eergetic Analysis and Assessment of Renewable Energy Resources for a Sustainable Future, Renewable & Sustainable Energy Reviews 12(3): (2008). 128) BALLI, O.; ARAS, H.; HEPBASLI, A.: Eergoeconomic Analysis of a Combined Heat and Power (CHP) System, International Journal of Energy Research 32(4): (2008). 129) UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: Energetic and Eergetic Assessment of the Industrial Sector at Varying Dead (Reference) State Temperatures: A Review with an Illustrative Eample, Renewable & Sustainable Energy Reviews 12(5): (2008). 130) KARA, O.; ULGEN, K.; HEPBASLI, A.: Eergetic Assessment of Direct Epansion Solar Assisted Heat Pump Systems: Review and Modeling, Renewable & Sustainable Energy Reviews, 12(5): (2008). 131) COLAK, N.; HANCIOGLU KUZGUNKAYA, E.; HEPBASLI, A.: Eergetic Assessment of Drying of Mint Leaves in a Heat Pump Dryer, Journal of Food Process Engineering 31(3): (2008). 132) KARADELI, C.; ULGEN, K.; HEPBASLI, A.: Eergetic Assessment of Transmission Concentrated Solar Energy Systems via Optical Fibres for Building Applications, Energy and Buildings 40(8): (2008). 133) BALLI, O.; ARAS, H.; ARAS, N.; HEPBASLI, A.: Eergetic and Eergoeconomic Analysis of an Aircraft Jet Engine (AJE). International Journal of Eergy 5(5-6): (2008). 134) BALTA, M.T.; KALINCI, Y.; HEPBASLI, A.: Evaluating a Low Eergy Heating System from the Power Plant through the Heat Pump to the Building Envelope, Energy and Buildings 40(10): (2008). 135) GUNERHAN, H.; HEPBASLI, A.; GIRESUNLU, U.: Environmental Impacts from the Solar Energy Systems, Energy Sources Part A 31(2): (2009). 136) HEPBASLI, A.; ERBAY, Z.; ICIER, F.: COLAK, N.; HANCIOGLU. E.: A Review of Gas Engine Driven Heat Pumps (GEHPs) for Residential and Industrial Applications. Renewable & Sustainable Energy Reviews 13:85-99 (2009). 137) ULGEN, K.; HEPBASLI, A.: Diffuse Solar Radiation Estimation Models: A Review with an Illustrative Eample, Energy Conversion and Management 50: (2009). 138) HEPBASLI, A.: Eergetic Modeling of Oil Shale-fired Circulating Fluidized Bed Systems, Energy Sources, Part A 31(4): (2009) 139) UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: Eergoeconomic Aspects of Sectoral Energy Utilization for Turkish Industrial Sector and their Impact on Energy Policy, Energy Policy 37: (2009). 140) KALINCI, Y.; BALTA, T.M.; HEPBASLI, A.: Performance Assessment of a Geothermally Heated Building, Energy Policy 37(4): (2009). 141) TURGUT, E.; KARAKOC, E.T.; HEPBASLI, A.; ROSEN, M.A.: Eergy Analysis of an Aircraft 11

13 Turbofan Engine:CF6-80, International Journal of Eergy 6(2): (2009). 142) BALTA, M.T.; DINCER, I:, HEPBASLI, A.: Thermodynamic Assessment of Geothermal Energy Use in Hydrogen Production, International Journal of Hydrogen Energy 34(7): (2009). 143) HEPBASLI, A.; KALINCI, Y.: A Review of Heat Pump Water Heating Systems, Renewable & Sustainable Energy Reviews 13(6-7): (2009). 144) CAY, A.; TARAKÇIOĞLU, I.; HEPBASLI, A.: Assessment of Finishing Processes by Ehaustion Principle for Tetile Fabrics: An Eergetic Approach, Applied Thermal Engineering 29(11-12): (2009). 145) CAY, A.; TARAKÇIOĞLU, I.; HEPBASLI, A.: A Study on the Eergetic Analysis of Continuous Tetile Dryers, International Journal of Eergy 6(3): (2009). 146) TURGUT, E.; KARAKOC, E.T.; HEPBASLI, A.: Eergoeconomic Analysis of an Aircraft Turbofan Engine, International Journal of Eergy 6(3): (2009). 147) BALTA, T.M.; HEPBASLI, A.; HANCIOGLU, E.; OZCANLI, C.; YILMAZER, E.; YURDAKUL, I., DISBUDAK, I.: Eergetic Analysis of a Continuous Bi-aially Oriented Polypropylene (BOPP) Film Unit in a Plastics Processing Plant, International Journal of Eergy 6(3): (2009). 148) COLAK, N.; HEPBASLI, A.: A Review of Heat Pump Drying: Part 1 Systems, Models and Studies, Energy Conversion and Management 50(9): (2009). 149) COLAK, N.; HEPBASLI, A.: A Review of Heat Pump Drying (HPD): Part 2 Applications and Performance Assessments, Energy Conversion and Management 50(9): (2009). 150) SOGUT, Z.; OKTAY, Z.; HEPBASLI, A.: Energetic and Eergetic Assessment of a Trass Mill Process in a Cement Plant, Energy Conversion and Management 50(9): (2009). 151) CALISKAN, H.; TAT, M.E.; HEPBASLI, A.: Performance Assessment of an Internal Combustion Engine at Varying Dead (Reference) State Temperatures, Applied Thermal Engineering 29(16): (2009). 152) KALINCI, Y.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: Biomass-based Hydrogen Production: A Review and Analysis, International Journal of Hydrogen Energy 34(21): (2009). 153) SOGUT, Z.; OKTAY, Z.; HEPBASLI, A.: Investigation of Effect of Varying Dead-state Temperatures on Energy and Eergy Analyses of a Raw Mill Process in a Cement Plant, International Journal of Eergy 6(5): (2009). 154) BALTA, M. T.; DINCER, I, HEPBASLI, A.: Geothermal-Based Hydrogen Production Using Thermochemical and Hybrid Cycles: A Review and Analysis, International Journal of Energy Research 34(9): (2009). 155) CALISKAN, H.; TAT, M.E., HEPBASLI, A.; VAN GERPEN, J. H.: Eergy Analysis of Engines Fueled with Biodiesel from High-oleic Soybeans based on Eperimental Values, International Journal of Eergy 7(1):20-36 (2010). 156) YORU, Y.; KARAKOC, H.; HEPBASLI, A.: Eergy Analysis of a Cogeneration System through Artificial Neural Network (ANN) Method, International Journal of Eergy 7(2): (2010). 157) HANCIOGLU. E.; HEPBASLI, A.; ICIER, F.; COLAK, N.; ERBAY, Z.: Performance Investigation of the Drying of Parsley in a Tray Dryer System, Int. Journal of Eergy 7(2): (2010). 158) YORU, Y.; KARAKOC, H.; HEPBASLI, A.: Dynamic Energy and Eergy Analyses of an Industrial Cogeneration System, Int. J. Energy Research 34(4): (2010). 159) ERBAY, Z.; ICIER, F.; HEPBASLI, A.: Eergetic Performance Assessment of a Pilot Scale Heat Pump Belt Conveyor Dryer, International Journal of Energy Research 34(4): (2010). 160) CALISKAN, H.; TAT, M.E:, HEPBASLI, A.: A Review on Eergetic Analysis and Assessment of Various Types of Engines, International Journal of Eergy 7(3): (2010). 161) HEPBASLI, A.; ERBAY, Z.; COLAK, N.; KUZGUNKAYA, E.; ICIER, Z.: Eergetic Performance Assessment of Three Different Food Driers, Proceedings of the Institute of the Mechanical Engineers 12

14 Part A, Journal of Power and Energy 224(1):1-12. (2010). 162) ICIER, Z.; ERBAY, Z.; KUZGUNKAYA, E.; COLAK, N.; HEPBASLI, A.: A Comparative Study on Eergetic Performance Assessment for Drying of Broccoli Florets in Three Different Drying Systems, Drying Technology 28(2): (2010). 163) CALISKAN, H.; HEPBASLI, A.: Eergetic Assessment of Industrial Furnaces, Journal of Energy Resources Technology 132(1):1-7 (2010). 164) BOZOGLAN, E.; HEPBASLI, A.: Performance Improvements for Olive Oil Refining Plants, Int. J. Energy Research 34(6): (2010). 165) KALINCI, Y.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: Efficiency Assessment of an Integrated Gasifier/Boiler System for Hydrogen Production with Different Biomass Types, International Journal of Hydrogen Energy 35(10): (2010). 166) BALTA, M.T.; DINCER, I, HEPBASLI, A.: Potential Methods for Geothermal-Based Hydrogen Production, International Journal of Hydrogen Energy 35(10): (2010). 167) CALISKAN, H.; HEPBASLI, A.: Energy and Eergy Prices of Various Energy Sources along with their CO 2 Equivalents, Energy Policy 38(7): (2010). 168) HEPBASLI, A.: A Review on Energetic, Eergetic and Eergoeconomic Aspects of Geothermal District Heating Systems (GDHSs)", Energy Conversion and Management 51(10): (2010). 169) BALTA, M.T.; DINCER, I, HEPBASLI, A.: Performance and Sustainability Assessment of Energy Options for Building HVAC Applications, Energy and Buildings 42(8): (2010) 170) OZDEMIR, K.; HEPBASLI, A.; ESKIN, N.: Eergoeconomic Analysis of a Fluidized Bed Coal Combustor (FBCC) Steam Power Plant, Applied Thermal Engineering 30(13): (2010). 171) BALLI, O.: ARAS, H.; HEPBASLI, A.: Thermodynamic and Thermoeconomic Analyses of a Trigeneration (TRIGEN) System with a Gas-diesel Engine, Part I: Methodology, Energy Conversion and Management 51(11): (2010). 172) BALLI, O.: ARAS, H.; HEPBASLI, A.: Thermodynamic and Thermoeconomic Analyses of a Trigeneration (TRIGEN) System with a Gas-diesel Engine, Part II: An Application, Energy Conversion and Management 51(11): (2010). 173) CALISKAN, H.; HEPBASLI, A.: Energy and Eergy Analyses of Ice Rink Buildings at Varying Reference Temperatures, Energy and Buildings 42(9): (2010). 174) BALTA, M.T.; DINCER, I, HEPBASLI, A.: Energy and Eergy Analyses of a New 4-Step Copper Chlorine Cycle for Geothermal-Based Hydrogen Production, Energy 35(8): (2010). 175) EZAN, M.A.; OZDOGAN, M.; GUNERHAN, H.; EREK, A.; HEPBASLI, A.: Energetic and Eergetic Analysis and Assessment of a Thermal Energy Storage (TES) Unit for Building Applications, Energy and Buildings 42(10): (2010). 176) HURDOGAN, E.; BUYUKALACA, O.; YILMAZ, T.; HEPBASLI, A.: Eperimental Investigation of a Novel Desiccant Cooling System, Energy and Buildings 42(11): (2010). 177) CAY, A.; TARAKCIOĞLU, I.; HEPBASLI, A.: Eergetic Analysis of Tetile Convective Drying with Stenters by Sub-system models: Part 1- Eergetic Modeling and Evaluation, Drying Technology 28(12): (2010). 178) CAY, A.; TARAKCIOĞLU, I.; HEPBASLI, A.: Eergetic Analysis of Tetile Convective Drying with Stenters by Sub-system Models: Part 2- Parametric Study on Eergy Analysis, Drying Technology 28(12): (2010). 179) HEPBASLI, A.; HANCIOGLU, E.; ICIER, F.; ERBAY, Z.; COLAK, N.: Eergoeconomic Analysis of Plum Drying in a Heat Pump Conveyor Dryer, Drying Technology 28(12): (2010). 180) GUNGOR, AYSEGUL; ERBAY, Z.; HEPBASLI, A.: Eergetic Analysis and Evaluation of a New Application of Gas Engine Heat Pumps (GEHPs) for Food Drying Processes, Applied Energy 88(3): (2011). 181) KALINCI, Y., HEPBASLI, A.; DINCER, I.: Eergetic Performance Assessment of Gasification and 13

15 Pyrolysis Processes of Pre-treated Wood Board Wastes, International Journal of Eergy 8(1): (2011). 182) YUCER, C.T.; HEPBASLI, A.: Thermodynamic Analysis of a Building using Eergy Analysis Method, Energy and Buildings 43(2-3): (2011). 183) CALISKAN, H.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: Eergy Analysis and Sustainability Assessment of a Solar-Ground based Heat Pump with Thermal Energy Storage, ASME Journal of Solar Energy Engineering 133:1-8 (2011). 184) GUNGOR, AYSEGUL; ERBAY, Z.; HEPBASLI, A.: Eergoeconomic Analyses of a Gas Engine Driven Heat Pump Drier and Food Drying Process, Applied Energy 88(8): (2011). 185) CALISKAN, H.; HEPBASLI, A.: Eergetic Cost Analysis and Sustainability Assessment of an Internal Combustion Engine``, International Journal of Eergy 8(3): (2011). 186) BOZOGLAN, E.; HEPBASLI, A.: Eergoeconomic Analysis of an Olive Oil Refining Plant, International Journal of Eergy 8(3): (2011). 187) CALISKAN, H.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: Eergetic and Sustainability Performance Comparison of Novel and Conventional Air Cooling Systems for Building Applications, Energy and Buildings 43(6): (2011). 188) HURDOGAN, E.; BUYUKALACA, O.; HEPBASLI, A.; YILMAZ, T.: Eergetic Modeling and Eperimental Performance Assessment of a Novel Desiccant Cooling System, Energy and Buildings 43(6): (2011). 189) CALISKAN, H.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.; MAISOTSENKO, V.: Thermodynamic Performance Assessment of a Novel Cooling Cycle: Maisotsenko Cycle, International Journal of Refrigeration 34(4): (2011). 190) HEPBASLI, A.; ALSUHAIBANI, Z.: Eergetic and Eergoeconomic Aspects of Wind Energy Systems in Achieving Sustainable Development, Renewable & Sustainable Energy Reviews 15(6): (2011). 191) BEKTAS, G.; BALKAN, F.; HEPBASLI, A.: Energy and Eergy Analyses of a Sulfation Unit in a Powder Detergent Plant, International Journal of Eergy 8(4): (2011). 192) BALTA, M.T.; DINCER, I, HEPBASLI, A.: Eergoeconomic Analysis of a Hybrid Copper Chlorine Cycle Driven by Geothermal Energy for Hydrogen Production, International Journal of Hydrogen Energy 36: (2011). 193) KALINCI, Y.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: Comparative Eergetic Performance Analysis of Hydrogen Production from Oil Palm Wastes and Some Other Biomasses, International Journal of Hydrogen Energy 36: (2011). 194) KALINCI, Y.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: Eergoeconomic Analysis of Hydrogen Production from Plasma Gasification of Sewage Sludge using Specific Eergy Cost (SPECO) Method, International Journal of Hydrogen Energy 36: (2011). 195) HEPBASLI, A.: A Comparative Investigation of Various Greenhouse Heating Options using Eergy Analysis Method, Applied Energy 88: (2011). 196) UTLU, Z.; HEPBASLI, A.; TURAN, M.: Performance Analysis and Assessment of an Industrial Dryer in a Ceramic Production, Drying Technology 29(15): (2011). 197) DEMIR, B; UTLU, Z; KOCAR, G; HEPBASLI, A.: Eergy Assessment of a Biodiesel Production Process: An Application, Journal of the Energy Institute 84(4): (2011). 198) HEPBASLI, A.; ALSUHAIBANI, Z.: A Key Review on Present Status and Future Directions of Solar Energy Studies and Applications in Saudi Arabia, Renewable & Sustainable Energy Reviews 15(9): (2011). 199) HEPBASLI, A.: Low Eergy (LowE) Heating and Cooling Systems for Sustainable Buildings and Societies, Renewable & Sustainable Energy Reviews 16(1): (2012). 200) GUNGOR, A.; ERBAY, Z.; HEPBASLI, A.: Eergoeconomic (Thermoeconomic) Analysis and 14

16 Performance Assessment of a Gas Engine Driven Heat Pump Drying System Based on Eperimental Data, Drying Technology 30(1):52-62 (2012). 201) CALISKAN, H.; DINCER, I.; HEPBASLI, A.: A Comparative Study on Energetic, Eergetic and Environmental Performance Assessments of Novel M-cycle Based Air Coolers for Buildings, Energy Conversion and Management 56:69-79 (2012). 202) YUCER, C.T.; HEPBASLI, A.: Eergoeconomic Analysis of a Central Heating System from the Generation Stage to the Building Envelope, Energy and Buildings 47: (2012). 203) BALTA, M.T.; DINCER, I, HEPBASLI, A.: Energy and Eergy Analyses of Magnesium-Chlorine (Mg- Cl) Thermochemical Cycle, International Journal of Hydrogen Energy 37(6): (2012). 204) CALISKAN, H.; DINCER, I.; HEPBASLI, A.: Energy and Eergy Analyses of Combined Thermochemical and Sensible Thermal Energy Storage Systems for Building Heating Applications, Energy and Buildings 48: (2012). 205) ALTUNTAS, O.; KARAKOC, T.H.; HEPBASLI, A.: "Eergoenvironmental Analysis of Piston-prop Aircrafts", International Journal of Eergy 10(3): (2012). 206) CAY, A.; TARAKCIOĞLU, I.; HEPBASLI, A.: A Comparative Study on the Eergoeconomic Analysis of Tetile Dryers Using SPECO Method, Tekstil ve Konfeksiyon 2: (2012). 207) CALISKAN, H.; DINCER, I.; HEPBASLI, A.: Thermodynamic Analyses and Assessments of Various Thermal Energy Storage Systems for Buildings, Energy Conversion and Management 62: (2012). 208) EL-LEATHY, A.; RAMADAN, M.H.M.; HEPBASLI, A.: Eergy Analysis of Combustion Characteristics and NO Emissions of a Dual Fuel Engine, International Journal of Eergy. International Journal of Eergy 10(4): (2012). 209) KALINCI, Y.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: "Life Cycle Assessment of Hydrogen Production from Biomass Gasification Systems", International Journal of Hydrogen Energy 37(19): (2012). 210) KALINCI, Y., HEPBASLI, A.; DINCER, I.: Eergoeconomic Analysis and Performance Assessment of Hydrogen and Power Production Using Different Gasification Systems, Fuel 102: (2012). 211) KALINCI, Y.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: Eergoeconomic Analysis of Hydrogen Production from Biomass Gasification, International Journal of Hydrogen Energy 37(21): (2012). 212) BOZOGLAN, E.; MIDILLI, A.; HEPBASLI, A.: "Sustainable Assessment of Solar Hydrogen Production Techniques", Energy 46:85-93 (2012). 213) SOGUT, Z.; OKTAY, Z.; KARAKOC, T.H.; HEPBASLI, A.: "Investigation of Environmental and Eergetic Performance for a Cool-preparing Unit in Cement Processes", Energy 46:72-77 (2012). 214) ALSUHAIBANI, Z.; ERSOY, H.K.; HEPBASLI, A.: Eergetic and Sustainability Performance Assessment of Geothermal (Ground Source) Ejector Heat Pumps, International Journal of Eergy 11(3): (2012). 215) ALTUNTAS, O.; KARAKOC, H.T.; HEPBASLI, A.: Eergetic, Eergoeconomic and Sustainability Assessments of Piston-prop Aircraft Engines, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, J.of Thermal Science and Technology 32(2): (2012). 216) HURDOGAN, E.; BUYUKALACA, O.; YILMAZ, T.; HEPBASLI, A.: UCKAN, I.: "Investigation of Solar Energy Utilization in a Novel Desiccant Based Air Conditioning System", Energy and Buildings 55: (2012). 217) CALISKAN, H.; DINCER, I.; HEPBASLI, A.: "Eergoeconomic, Enviroeconomic and Sustainability Analyses of a Novel Air Cooler", Energy and Buildings 55: (2012). 218) BOYAR, S.; AKDENIZ R.C.; HEPBASLI, A.: Performance Evaluation of An Etruder System in a Mied Factory, Journal of Food Agriculture & Environment 10(3-4): (2012). 219) BOYAR, S.; HEPBASLI, A.; AKDENIZ R.C.: Energy Utilization Needs in Turkish Mied Feed Industry, Journal of Food Agriculture & Environment 10(3-4): (2012). 15 the

KISA ÖZGEÇMĠġ Arif HepbaĢlı

KISA ÖZGEÇMĠġ Arif HepbaĢlı ARĠF HEPBAġLI Arif Hepbasli, Prof. Dr. (Sertifikalı Enerji Yöneticisi) Bölüm BaĢkanı Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, YaĢar Üniversitesi 35100 Bornova, Ġzmir E-postalar: arif.hepbasli@yasar.edu.tr

Detaylı

ARIF HEPBASLI WITH SOME ESSENTIAL SCIENTIFIC INDICATORS (As of January 21, 2013) http://scholar.google.com.tr/citations?user=abimzamaaaaj&hl=en&oi=ao

ARIF HEPBASLI WITH SOME ESSENTIAL SCIENTIFIC INDICATORS (As of January 21, 2013) http://scholar.google.com.tr/citations?user=abimzamaaaaj&hl=en&oi=ao ARIF HEPBASLI ARIF HEPBASLI WITH SOME ESSENTIAL SCIENTIFIC INDICATORS (As of January 21, 2013) http://scholar.google.com.tr/citations?user=abimzamaaaaj&hl=en&oi=ao URL: http://www.researcherid.com/rid/i-5733-2012

Detaylı

Lisans Programına Öğrenci Alımı (Gıda Mühendisliği) EK-4 ÖZGEÇMİŞ

Lisans Programına Öğrenci Alımı (Gıda Mühendisliği) EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Erbay EK-4 ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi : 11 / 02 / 1979 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gıda Mühendisliği Ege Üniversitesi 2006

Detaylı

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Durmuş, A. ve T. Ayhan, Model of Heat Exchanger of which Rotating Inner Tube with Helical Deformed Finnig and Swirl Generator at Inlet,

Detaylı

PROCEEDINGS BOOK TURKISH SOCIETY OF HVAC & SANITARY ENGINEERS

PROCEEDINGS BOOK TURKISH SOCIETY OF HVAC & SANITARY ENGINEERS PROCEEDINGS BOOK PREFACE Dear Colleagues, On behalf of the Organizing Committee and the Scientific Committee, I would like to welcome you to Istanbul for the 11 th International HVAC+R Technology Symposium.

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ENERJİ KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER ENERJİ KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinin Özgeçmişleri

Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinin Özgeçmişleri Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinin Özgeçmişleri 1 ENERJİ ANABİLİM DALI Sahife No: Prof.Dr. Kenan YAKUT 3 Prof.Dr. M.Akif CEVİZ 4 Prof.Dr. Bayram ŞAHİN 5 Doç.Dr. Kemal ÇOMAKLI

Detaylı

Doç.Dr. Ahmet TEKE ÇALIŞMA ALANLARI

Doç.Dr. Ahmet TEKE ÇALIŞMA ALANLARI Doç.Dr. Ahmet TEKE Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Balcalı-Sarıçam/ADANA E-posta: ahmetteke@cu.edu.tr Telefon: +90 322 3386868, Faks: +90 322

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ümit Doğay ARINÇ İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : udarinc @fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Mehmet KURBAN Ünvanı Prof. Dr. Birimi Mühendislik Fakültesi E-Posta mehmet.kurban@bilecik.edu.tr EĞİTİM DURUMU Derece

Detaylı

Renewable Energy Sources Energy Policy and Energy Management, Volume II, 2013 1

Renewable Energy Sources Energy Policy and Energy Management, Volume II, 2013 1 Renewable Energy Sources Energy Policy and Energy Management, Volume II, 2013 1 Investigation of biodiesel produced from used frying oils for usability of an alternative fuel in a diesel engine Selman

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ENERJİ KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER ENERJİ KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer

Detaylı

ÖNSÖZ PROF. DR. MEHMET DURMAN... REKTÖR

ÖNSÖZ PROF. DR. MEHMET DURMAN... REKTÖR ÖNSÖZ ÜNİVERSİTELER ÇAĞDAŞ BİLİM VE TEKNOLOJİLERDEKİ GELİŞMELERE KATKIDA BULUNAN, BU GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDEREK ÜLKE VE DÜNYA GELECEĞİNE IŞIK TUTAN, BİREYLERİN YAŞAMLARINDA VE KİŞİSEL GELİŞİMLERİNDE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Bilim Dalı : Termodinamik, Nükleeer Mühendislik, Enerji Dönüşüm Sistemleri, Isıl-Akış, Mühendislik Matematiği

ÖZGEÇMİŞ. Bilim Dalı : Termodinamik, Nükleeer Mühendislik, Enerji Dönüşüm Sistemleri, Isıl-Akış, Mühendislik Matematiği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Ali Erişen Doğum Tarihi ve Yeri: İletişim: 25/09/1951, İzmir Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makina Bölümü 71451, Yahşihan, Kırıkkale, Türkiye GSM: +90 (535)

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA ÇEŞİTLİ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI KONUSUNDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ÜYELERİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA ÇEŞİTLİ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI KONUSUNDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu İletişim Bilgileri Telefon: +90 212 285 68 37 Fax: +90 212 285 29 25 Eposta: filiz@itu.edu.tr Ofis: B402 Web Sayfası: http://www.biyomotorinbiodiesel.com/ozgecmis.html Adres:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Abdulkadir YAŞAR Doğum Tarihi : 16.08.1968 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi Y.Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (Prof. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR)

ÖZGEÇMİŞ (Prof. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR) ÖZGEÇMİŞ (Prof. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR) 16.12.1963 tarihinde Eskişehir ili Çifteler İlçesi Osmaniye Köyü nde doğan ÖZDAMAR, İlk Okulu Osmaniye Köyü İlkokulu nda, Ortaokulu Çifteler Ortaokulu nda, Liseyi de

Detaylı

2. Transformatör Merkezlerinin Standardizasyonu ve Eğitim Amaçlı Kullanımı, Caner AKÜNER, M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1990

2. Transformatör Merkezlerinin Standardizasyonu ve Eğitim Amaçlı Kullanımı, Caner AKÜNER, M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1990 EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: K.R.İrfan Güney 2. Doğum Tarihi:12.04.1957 3. Unvanı: Prof.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik Mühendisliği Yıldız Teknik 1979 Y.Lisans Elektrik

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU (1 Ekim 2013-30 Haziran 2014) Prof. Dr. Berna DENGİZ Dekan GĠRĠġ VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ GENEL BĠLGĠLERĠ Bu rapor, BaĢkent Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

MUĞDEŞEM TANRIÖVEN. Adı Soyadı: Muğdeşem Tanrıöven. Doğum Tarihi: 11 Eylül 1970. Unvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora

MUĞDEŞEM TANRIÖVEN. Adı Soyadı: Muğdeşem Tanrıöven. Doğum Tarihi: 11 Eylül 1970. Unvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora MUĞDEŞEM TANRIÖVEN Adı Soyadı: Muğdeşem Tanrıöven Doğum Tarihi: 11 Eylül 1970 Unvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

Assoc.Prof.Dr. Ahmet TEKE

Assoc.Prof.Dr. Ahmet TEKE Assoc.Prof.Dr. Ahmet TEKE Çukurova University The Faculty of Engineering and Architecture Department of Electrical and Electronics Engineering Balcalı-Sarıçam/Adana, TURKEY E-mail: ahmetteke@cu.edu.tr

Detaylı

BILECIK SEYH EDEBALI UNIVERSITY

BILECIK SEYH EDEBALI UNIVERSITY BILECIK SEYH EDEBALI UNIVERSITY ACADEMIC CURRICULUM VITAE FORM PERSONAL DETAILS Name and Surname Mehmet KURBAN Title Assoc. Prof. Dr. Department Engineering Faculty E-Mail mehmet.kurban@bilecik.edu.tr

Detaylı

Mühendislik Fakültesi 2014 Faaliyet Raporu

Mühendislik Fakültesi 2014 Faaliyet Raporu Mühendislik Fakültesi 2014 Faaliyet Raporu 1 1-GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon Misyonumuz MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYETLERİ Bilimsel, sosyal ve kültürel değerlere sahip, yenilikçi, ekip

Detaylı

Doç. Dr. Sezai TAŞKIN

Doç. Dr. Sezai TAŞKIN Doç. Dr. Sezai TAŞKIN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Marmara Üniversitesi Elektrik Eğitimi / Enerji Tesisleri Dalı 99-999 Y. Lisans Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ

BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ _ 1929 BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ Zafer UTLU Arif HEPBAŞLI Muharrem TURAN ÖZET Kurutma endüstrisinde, istenilen özelliklere sahip kuru ürün elde etmek için maksimum düzeydeki

Detaylı

SEMBOLLER. Özgül entalpi [kj/kg] Kütle [kg] Isı akımı [kj] Özgül entropi [kj/kgk] Sıcaklık [K] ĠĢ [kw] Özgül ısı kapasitesi [kj/kgk] C p.

SEMBOLLER. Özgül entalpi [kj/kg] Kütle [kg] Isı akımı [kj] Özgül entropi [kj/kgk] Sıcaklık [K] ĠĢ [kw] Özgül ısı kapasitesi [kj/kgk] C p. Isı Bilimi ve Tekniği Derisi, 30, 1, 59-72, 2010 J. of Thermal Science and Technoloy 2010 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 KURU TĠP ÇĠMENTO ÜRETĠMĠNDE FARĠN DEĞĠRMENĠNĠN TERMOEKONOMĠK ANALĠZĠ Ziya

Detaylı

Isı Transferi, Kütle Transferi, Termodinamik, Kurutma Tekniği, İklimlendirme ve Soğutma Tekniği

Isı Transferi, Kütle Transferi, Termodinamik, Kurutma Tekniği, İklimlendirme ve Soğutma Tekniği ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Prof.Dr. Ahmet CİHAN Adres : - Doğum Tarihi : 31 Mart 1951 Doğum Yeri : Artvin Yabancı Dil : Fransızca, İngilizce Telefon : - Fax : - e-mail : acihan@trakya.edu.tr EĞİTİM: Derece

Detaylı

ICCI 2015 KONFERANS PROGRAMI CONFERENCE PROGRAM. 6-7 - 8 Mayıs / May 2016 İstanbul Fuar Merkezi / Istanbul Expo Center www.icci.com.

ICCI 2015 KONFERANS PROGRAMI CONFERENCE PROGRAM. 6-7 - 8 Mayıs / May 2016 İstanbul Fuar Merkezi / Istanbul Expo Center www.icci.com. ICCI 2015 6-7 - 8 Mayıs / May 2016 İstanbul Fuar Merkezi / Istanbul Expo Center www.icci.com.tr KONFERANS PROGRAMI CONFERENCE PROGRAM ICCI 2015 ENERJİ ÖDÜLLERİ ENERGY AWARDS Eylül / September 2015 Ankara

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ),

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ), HİKMET Ş. AYBAR Yenileme: Eylül 2014 Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yozgat Tel: 0354 242 1001/2148 Cep Tel: 0000 000 0000 hikmet.aybar@emu.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri ve Tarihi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1. Adı Soyadı: Alper YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 12 Eylül 1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1997 Y. Lisans Makine

Detaylı