KARAR NUMARASI: Y(K-I)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR NUMARASI: Y(K-I)1334-2014"

Transkript

1 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KKTC NE GİRİŞ YASAKLARININ KALDIRILMASI (Önerge No:1323/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC nde ikametleri sakıncalı görülmesi nedeniyle, ve tarihlerinde haklarında ihraç kararı alınan aşağıda isimleri ve doğum yerleri belirtilen kişilerin, KKTC nde bulunan ailelerini ziyaret etmelerine olanak sağlamak amacı ile Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası nın 6(2) maddesi uyarınca, KKTC ne giriş yasaklarının kaldırılmasına karar verdi. İSİM-SOYİSİM: DOĞUM YERİ: İHRAÇ TARİHİ: 1. Kemal İlkan Kars Hatice İlkan Kars Ramis İlkan Kars Nazime İlkan Kars Erkan İlkan Kars Hakan İlkan Kars Orhan İlkan Kars Erhan İlkan Kars Fatma İlkan Kars Cemal Dağ Yandere Tahsin Atay Nusaybin Ahmet Fidan Mardin Lokman Abatay Nusaybin İçişleri Bakanlığı

2 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ÖZÜRLÜLERİ İSTİHDAM, İŞYERİ KOŞULLARI VE ÖZÜRLÜLERE YAPILACAK YARDIMLAR (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1361/2014) (Ç.S.G.B.) Bakanlar Kurulu, Özürlüleri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası madde 6 ve 11 altında hazırlanıp ekte sunulan, Özürlüleri İstihdam, İşyeri Koşulları ve Özürlülere Yapılacak Yardımlar (Değişiklik) Tüzüğü nü onayladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

3 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GCE A LEVEL SONUÇLARI İLE TC ÜNİVERSİTELERİNE ÖĞRENCİ KABULÜ İLE İLGİLİ ANKARA VE İZMİR E YAPILACAK RESMİ ZİYARET (Önerge No:1371/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, KKTC uyruklu öğrencilerin TC Üniversitelerine GCE A Level sonuçları ile başvuru ve kabulü aşamasında yaşanan sorunların aşılabilmesi amacıyla, Temmuz 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Ankara ve İzmir deki bazı üniversite yetkilileri ile görüşmeye gidecek olan Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Mustafa Borataş, Lefkoşa Türk Maarif Koleji Müdürü Fehmi Tokay ve Levent Koleji Müdürü Asım İdris in 15 Temmuz 2014 tarihinde Ercan-Ankara gidiş, 16 Temmuz 2014 tarihinde Ankara- İzmir gidiş ile 17 Temmuz 2014 tarihinde İzmir-Ercan dönüş uçak biletlerinin temin edilmesini, iaşe-ibate giderleri ile mevzuat gereği harcırahları ve yurtdışında bulundukları süre içerisinde doğabilecek diğer resmi harcamaların Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasını onayladı. Milli Eğitim Bakanlığı

4 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KARAYOLLARI DAİRESİ SORUMLULUĞUNDAKİ YOLLARDA BOZULAN ASFALTLARIN TAMİR EDİLMESİ (Önerge No:1372/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi amacıyla, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı na bağlı Karayolları Dairesi sorumluluğundaki yollardan; Taşkent-Dikmen, Taşkent-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi arası yol, anayolda bozulan asfaltların yamalanması aciliyet arzettiğinden, Karayolları Dairesi kontrolünde yapılacak 1000 m² lik (Bin Metrekare) yamalama işlerinin önergeye ekli tekliflerde en uygun teklifi veren Mısra Hafriyat-İnşaat-Nakliyat Şti. Ltd. e KDV dahil 82,500.-TL na yaptırılmasını, bu hususta Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı nın Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca yetkili kılınmasını ve gerekli ödeneğin önergeye ekli bloke çerçevesinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yolların Yapım, Bakım ve Onarımları Projesi kaleminden karşılanmasını onayladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

5 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKET İN İSİM DEĞİŞTİRME MÜRACAATI (Önerge No:1373/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan, Loch Manor Wine Ltd. in şirket isminin Loch Manor Wines Ltd. olarak değiştirilmesini Fasıl 113 Şirketler Yasası nın 19(1) maddesi uyarınca onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

6 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TAŞINMAZ MAL KOMİSYONU NDA GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN GÖREV SÜRELERİNİN UZATILMASI (Önerge No:1374/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Anayasa nın 159 uncu maddesinin (1) inci fıkrasının (b) bendi uyarınca oluşturulan Taşınmaz Mal Komisyonu bünyesinde sözleşmeli personel olarak görev yapan ve Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile sözleşme süreleri uzatılan Mütercim/Tercümanlar Hasan Şabanlar (Yunanca), Yazgı Sarıkamış (İngilizce) ve Opal Cenkler in (İngilizce) tarihinde sona erecek sözleşme süreleri ile sözleşme süresi tarihinde sona erecek Hukukçu Meliz Erdem ve sözleşme süresi tarihinde sona erecek Odacı/Şöförler Münür Şenel ile Doğan Gözütok un görev sürelerinin önergeye ekli sözleşme metinleri uyarınca 1 yıl uzatılmasını onayladı. İçişleri Bakanlığı Personel Dairesi Müdürlüğü

7 KARAR NUMARASI: Y(K-I) HİZMET ALIMI (Önerge No:1375/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Merhum Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ın kabrinin bulunduğu Cumhuriyet Park Alanı içerisinde mevcut iki adet seyyar (mobil) tuvaletin yıllık bakım ve kontrolünün yapılmasını sağlamak amacıyla, yılında mobil tuvaletlerin montesini gerçekleştiren ve halen periyodik bakım ve kontrolünü yapan Öyül Ticaret Şti. Ltd. den Devlet İhale Tüzüğü nün 3 (2) maddesi uyarınca, hizmet alınmasını ve önergeye ekli çizelgede belirtilen KDV dahil 9,048.-TL ödeneğin Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Diğer Hizmet Alımları kaleminden karşılanmasını onayladı. Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

8 KARAR NUMARASI: Y(K-I) III.DERECE MALİYE BAŞMÜFETTİŞİ FERAY ERDENGİZ İN ÖDENEKSİZ İZİNLİ SAYILMASI (Önerge No:1376/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile ödeneksiz izinli sayılan ve izin süresi tarihinde sona erecek Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu nda III.Derece Maliye Başmüfettişi olarak görev yapan Feray Erdengiz in, KKTC Washington Temsilcisi eşi Ahmet Erdengiz in yanında bulunabilmesi amacıyla, Değiştirilmiş Şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası nın 110 (5) maddesi uyarınca, 26 Temmuz Eylül 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) yeniden ödeneksiz izinli sayılmasına karar verdi. Personel Dairesi Müdürlüğü

9 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKET İN İSİM DEĞİŞTİRME MÜRACAATI (Önerge No:1377/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan Bülent & Sara Yayıncılık Şti. Ltd. in şirket isminin Sara & Rauf Investment Ltd. olarak değiştirilmesini Fasıl 113 Şirketler Yasası nın 19(1) maddesi uyarınca onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

10 KARAR NUMARASI: Y(K-I) LONDRA DA DÜZENLENECEK THE TELEGRAPH OUTDOOR ADVENTURE AND TRAVEL SHOW 2015 TURİZM FUARI YER KİRA ÜCRETİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:1378/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı nın yurtdışı turizm, tanıtım ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde, Şubat 2015 tarihleri arasında İngiltere nin Londra şehrinde düzenlenecek olan The Telegraph Outdoor Adventure And Travel Show 2015 Turizm Fuarı ndaki 24 m 2 lik alanın boş yer kira ücreti olan 5, GBP un (KDV dahil) fuarı organize eden firma VOS Media Limited e ödenmesini ve gerekli ödeneğin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu nun Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri kaleminden karşılanmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

11 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ÜLKEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MÜZELER HAFTASI ETKİNLİKLERİ İÇİN DESTEK VERİLMESİ (Önerge No:1379/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC nin kültürel ve tarihi zenginliklerini kendi halkımız ve yabancılara tanıtmak hedefiyle, müzelerimizi gündeme getirip kültürümüz açısından önemini vurgulamak için Eski Eserler ve Müzeler Dairesi organizasyonu ve Kültür Dairesi finansmanı ile Müzeler Haftası olan Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklere katkıda bulunmak amacıyla, (konaklama, ulaşım, hizmet alımı, baskı giderleri, izaz ikram, kırtasiye, diğer tüketim malzemesi alımı, büro ve işyeri mal ve malzeme alımı, tanıtma, ağırlama, tören, fuar organizasyon giderlerini gösteren faturalar için yapılacak harcamalar) 15, TL nın Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Kültür Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan TC-KKTC Kültür Sanat İşbirliği ve Katkı Projesi kaleminden karşılanmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

12 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ULUSLARARASI BELLAPAİS MÜZİK FESTİVALİ NE DESTEK VERİLMESİ (Önerge No:1380/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC nin kültürel, tarihi ve turistik güzelliklerini dünyadaki sanatseverlerle paylaşmak, sanat yoluyla KKTC nin yurtdışında tanınmasına katkıda bulunmak ve klasik müziği KKTC nde tanıtıp sevdirmek amacıyla, 21 Mayıs 17 Haziran 2014 tarihleri arasında ülkemizde düzenlenen 18. Uluslararası Bellapais Müzik Festivali giderlerinin (konaklama, ulaşım, araç kiralama, akaryakıt, hizmet alımı ve baskı) karşılanması amacıyla, fatura karşılığında, Müzik Vakfı na 15, TL katkıda bulunulmasını ve gerekli ödeneğin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Kültür Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan TC-KKTC Kültür ve Sanat İşbirliği ve Katkı Projesi kaleminden karşılanmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

13 KARAR NUMARASI: Y(K-I) BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI, EKONOMİ, TURİZM, KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI NCA YAPILAN KATKILARIN ONAYI (Önerge No:1381/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC turizminin geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından çeşitli kurum veya tüzel kişilere yapılan ve ekte konusu ve miktarı belirtilen toplam 85, Euro tutarında katkının Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun Turizm Acentelerine kaleminden karşılanmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı KONU ÖDENECEK MİKTAR 1. Bakanlık onayı ile Akmina Travel e ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. 2. Bakanlık onayı ile Pleasant Tourism e ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. 3. Bakanlık onayı ile Akgünler Turizm e ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. 4. Bakanlık onayı ile Akmina Travel e ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. 5. Bakanlık onayı ile Northern Travel e ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. 4, Euro 20, Euro 17, Euro 34, Euro Euro

14 6. Bakanlık onayı ile Demtur a ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. 7. Bakanlık onayı ile Northern Travel e ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. 8. Bakanlık onayı ile Demtur a ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. 1,294.5 Euro 3,936 Euro 3,057 Euro Toplam 85, Euro

15 KARAR NUMARASI: Y(K-I) MEHMETÇİK II ROMORKÖRÜNÜN BAKIM VE ONARIM BEDELİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:1382/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Limanlar Dairesi Müdürlüğü ne bağlı Gazimağusa Baş Kılavuzluk ve Liman Başkanlığı nın kullanımında bulunan Mehmetçik II. Romorkörü nün karaya alınarak dümen flencinin bakım ve onarımının yapılması maksadıyla, Gazimağusa Limanı nda Romorkör ün bakım ve tutumunu yapabilecek tek tersane olan Shipyard Famagusta Ltd. e yaptırılması hususunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı nın Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca yetkili kılınmasını ve önergeye ekli Maliyet Keşif Raporu nda detayı belirtilen konu işlerin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan KDV dahil toplam 18, TL nın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Limanların ve Diğer Kıyı Yapılarının Geliştirilmesi Projesi kaleminden karşılanmasını onayladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

16 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İSTANBUL DA DÜZENLENECEK FUARLARA KATILIM (Önerge No:1383/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı nca meydana gelebilecek afetlere karşı müdahalede imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ile ilgi çalışmalar ve eğitimler kapsamında önergeye ekte sunulan davet yazısı çerçevesinde, Marmara Tanıtım Fuarcılık tarafından, Eylül 2014 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi nde düzenlenecek 18. Uluslararası Güvenlik Sistemleri Hizmetleri Ekipmanları, RFID Fuarı, 18. Uluslararası Yangın Acil Durum Arama Kurtarma Fuarı, 3. İş Güvenliği ve İş Sağlığı Fuarı, 3. Bilgi ve Ağ Güvenliği Fuarı ve 3. Akıllı Binalar ve Bina Otomasyonu Fuarı na aşağıda adı-soyadı ve görevi belirtilen personelin katılmasını, Eylül 2014 tarihlerini kapsayacak şekilde Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri ile mevzuat gereği harcırahlarının Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasını onayladı. Adı-Soyadı: Görevi 1. İbrahim Çağlar Girne Bölge Müdürü (Kafile Başkanı) 2. Tankut Rıfkı Hizmet Destek Şube Müdürü 3. Hasan Büyükoğlu II.D.İdare Memuru 4. M.Konuloğlu II.D. Sivil Savunma Memuru 5. Oya Yemenici III.D. Sivil Savunma Memuru 6. Orsel Kamalı I.D. Teknisyen 7. Kamil Ağcabay III. D. Teknisyen 8. Adem Eygün İşçi 9. Fehmi Gezdigeldi İşçi 10. Salih Gürşan Şoför

17 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KKTC NE GİRİŞ YASAĞININ KALDIRILMASI (Önerge No:1384/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, tarihinde hakkında ihraç kararı alınan TC uyruklu Gaziantep doğumlu Ayşe Fatma Yalçın ın KKTC ne girişinde gerekli tetkiklerin yepılması amacıyla derhal Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ne sevk edilmesi ve gerekli tetkik ve doğrulama testleri tamamlanıncaya kadar uygun koşullarda gözlem altında tutulması şartıyla Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası nın 6(2) maddesi uyarınca KKTC ne giriş yasağının kaldırılmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı Muhacaret Dairesi Müdürlüğü

18 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YURTDIŞI GÖREV (Önerge No:1385/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, meydana gelen adli bir mesele ile ilgili olarak temin edilen emarelerin T.C. İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Bölümü nde ileri tetkiklerin yapılıp bu hususta bir rapor hazırlanmasını sağlamak maksadıyla, görevli olarak İstanbul a giden Müfettiş Muavini Ömür Dalkıran ile Müfettiş Muavini Ulaş Ursavaş ın 7 Temmuz 2014 tarihinde gidiş, 11 Temmuz 2014 tarihinde dönüş olacak şekilde Ercan-İstanbul-Ercan uçak biletleri bedeli ile yurtdışında bulunacakları süre içerisindeki yurtdışı görev ödeneklerinin Polis Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasını onayladı.

19 KARAR NUMARASI: Y(K-I) MİLLİ SPORCU HÜSEYİN MISTIKOĞLU NUN YURTDIŞINDAN İTHAL EDECEĞİ OLİMPİK ATEŞLİ TABANCAYA MUAFİYET SAĞLANMASI (Önerge No:1386/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC Atıcılık Federasyonu nun lisanslı ve havalı silahlar dalında yer alan Milli Sporcu Hüseyin Mıstıkoğlu nun, havalı silahlar antrenman ve müsabakalarda kullanmak üzere yurtdışından ithal edeceği Olimpik Ateşli Tabanca ya Gümrük Vergisi ve Fiyat İstikrar Fonu muafiyeti sağlanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

20 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İTALYA DA DÜZENLENECEK 2014 DÜNYA TAKIMLAR KUPASI NA KUZEY KIBRIS BİSİKLET FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI (Önerge No:1387/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Temmuz 2014 tarihleri arasında İtalya da düzenlenecek 2014 Dünya Takımlar Kupası na Temmuz 2014 tarihlerinde 9 kişilik ekiple katılacak Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu nun 30,000 Türk Lirası na baliğ olacağı tahmin edilen toplam harcamalarının (uçak bileti, iaşe-ibate, İtalya vizesi, iç transferler) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Sportif Faaliyetlere ve Spor Tesislerine Katkı Projesi kaleminden karşılanmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

21 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İSPANYA DA DÜZENLENECEK 3 rd CATALONIA OPEN DARTS TOURNAMENT ETKİNLİĞİNE KUZEY KIBRIS DARTS FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI (Önerge No:1388/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 5-7 Eylül 2014 tarihleri arasında İspanya da düzenlenecek 3 rd Catalonia Open Darts Tournament etkinliğine 3-8 Eylül 2014 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu nun 10 kişilik ekiple katılmasını, ekibin uçak bileti giderleri için ihtiyaç duyulan 14,500 TL nın Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri kaleminden karşılanmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

22 KARAR NUMARASI: Y(K-I) AMERİKA DA DÜZENLENECEK DÜNYA VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNES ŞAMPİYONASI NA KUZEY KIBRIS HALTER VE VÜCUT GELİŞTİRME FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI (Önerge No:1389/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Ağustos 2014 tarihleri arasında Amerika da düzenlenecek Dünya Vücut Geliştirme ve Fitnes Şampiyonası na Kuzey Kıbrıs Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu nun 3 kişilik ekiple katılmasını, Ağustos 2014 tarihlerinde katılması uygun görülen ekibin uçak bileti giderleri için ihtiyaç duyulan 14,250,00 TL nın Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar Organizasyon Giderleri kaleminden karşılanmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

23 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KKTC VOLEYBOL FEDERASYONU NCA DÜZENLENECEK TÜRKİYE PLAJ VOLEYBOLU ŞAMPİYONASI 2. LEFKOŞA ZAFER KUPASI ETABI MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:1390/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC Voleybol Federasyonu nca Ağustos 2014 tarihleri arasında Lefkoşa Beach Voley Arena da düzenlenecek Türkiye Plaj Voleybolu Şampiyonası 2. Lefkoşa Zafer Kupası Etabı nın 75,000 Türk Lirası na baliğ olacağı tahmin edilen toplam harcamalarının (konaklama, sporcu parasal ödülleri, hakem, sporcu ve görevli kıyafetleri, hakem top toplayıcı ve saha görevlileri, ses düzeni ve sunucu ücreti, malzeme, müsabakalardaki iaşe giderleri, genel izaz-ikram, tanıtım, reklam ve pano giderleri, yurtiçi ulaşım, kupa ve madalya giderleri, hizmet alım giderleri) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Sportif Faaliyetler ve Spor Tesislerine Katkı Projesi kaleminden karşılanmasını ve 20, TL nın KKTC Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya adına avans olarak çıkarılmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

24 KARAR NUMARASI: Y(K-I) Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1391/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Haspolat da Köprü İzni Verilmesi ne ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu Y(K-I) sayı ve tarihli kararda K479 olarak belirtilen parsel numarasının 476 olarak değiştirilmesini ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesini onayladı. İçişleri Bakanlığı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

25 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KKTC NE GİRİŞ YASAĞININ KALDIRILMASI (Önerge No:1392/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, tarihinde hakkında ihraç kararı alınan, TC uyruklu Adıyaman doğumlu Abdurrahman Yıldırım ın KKTC ne girişinde HIV doğrulama testi (Western Blut) ve gerekli diğer tetkilerin yapılması amacıyla derhal Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ne sevk edilmesi ve gerekli tetkik ve doğrulama testleri tamamlanıncaya kadar uygun koşullarda gözlem altında tutulması şartıyla, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası nın 6(2) maddesi uyarınca KKTC ne giriş yasağının kaldırılmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı Muhacaret Dairesi Müdürlüğü

26 KARAR NUMARASI: Y(K-I) AHMET AKBAŞ IN GEÇİCİ BİR SÜRE İÇİN KKTC NE GİRİŞ YASAĞI NIN KALDIRILMASI (Önerge No:1393/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, tarihinde hakkında ihraç kararı alınan T.C. uyruklu Hatay doğumlu Ahmet Akbaş ın, ülkeye girişinden itibaren 10 gün içinde çıkış yapması şartıyla, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası nın 6(2) maddesi uyarınca geçici olarak KKTC ne giriş yasağının kaldırılmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi Müdürlüğü

27 KARAR NUMARASI: Y(K-I) S (K-II) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1394/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Büyükkonuk Köyü nde Muhtarlık Binası Ayrılması na ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu S (K-II) sayı ve tarihli kararda belirtilen buna mukabil Çayırova Köyü ndeki karakol binasının Büyükkonuk Muhtarlığı nca tamirinin yapılması ibaresinin kaldırılmasını ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesini onayladı. İçişleri Bakanlığı

28 KARAR NUMARASI: Y(K-I) Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1396/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Alanya da Düzenlenecek Uluslararası 20. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası na Katılım a ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu Y(K-I) sayı ve tarihli kararda "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" olarak belirtilen ödenek kaleminin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Sportif Faaliyetlere ve Spor Tesislerine Katkı Projesi kalemi olarak değiştirilmesini ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesini onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

29 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YURTDIŞI ZİYARET (Önerge No:1397/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Resmi temaslarda bulunmak üzere, 11 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul a günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Başbakan Özkan Yorgancıoğlu ve kendisine eşlik eden Maliye Bakanı Zeren Mungan, Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Önder Sennaroğlu ve Başbakanlık Yakın Koruma Polisi Cüneyt Coşaner in tarihli Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri, oradaki iç ulaşım giderleri ile beliren diğer tüm resmi giderlerin Başbakanlık 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasını onayladı.

30 KARAR NUMARASI: Y(K-I) MÜDÜR/TEMSİLCİ MUSTAFA EVRAN IN KKTC İSLAMABAD TEMSİLCİLİĞİ GÖREVİNDEN ALINMASI (Önerge No:1398/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, K sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile 1 Eylül 2010 tarihinden itibaren KKTC İslamabad Temsilcisi olarak atanan ve halen bu görevi sürdürmekte olan Dışişleri Dairesi, Müdür/Temsilci Mustafa Evran ın 1 Eylül 2014 tarihi itibarı ile KKTC İslamabad Temsilcisi görevinden alınarak, Dışişleri Dairesi Merkez Örgütü ndeki (Lefkoşa) görevine dönmesini onayladı. Dışişleri Bakanlığı Personel Dairesi Müdürlüğü

31 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ANKARA DA DÜZENLENECEK 1 AĞUSTOS KURULUŞ YILDÖNÜMÜ RESEPSİYONU NA KATILIM (Önerge No:1399/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı kuruluş yıldönümü dolayısıyla 1 Ağustos 2014 tarihinde Ankara da düzenlenecek Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Kuruluş Yıldönümü Resepsiyonu na, Polis Genel Müdürlüğü nü temsilen Mufettiş Umut Kamber Manavoğlu ve Bayan Polis Memuru Hürmüs Fellahoğlu nun katılmalarını, 31 Temmuz 2014 tarihinde Ankara gidiş, 2 Ağustos 2014 tarihinde dönüş olmak üzere, Ercan-Ankara-Ercan uçak biletleri ve yurtdışında görevli olarak bulunacakları süre zarfında mevzuat gereği yurtdışı görev ödeneklerinin, Polis Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasını onayladı.

32 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SARAYBOSNA DA DÜZENLENECEK KÜLTÜREL MİRAS KONULU UZMANLAR TOPLANTISINA KATILIM (Önerge No:1402/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, Avrupa Konseyi Demokrasi Genel Direktörlüğü ve AKPM Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komitesi işbirliği ile Temmuz 2014 tarihleri arasında Saraybosna da gerçekleştirilecek toplantıya Dışişleri Dairesi, I. Derece 1 inci Sekreter Ali Tuncay ın katılmasını, 21 Temmuz 2014 tarihinde Ercan-İstanbul-Saraybosna gidiş, 24 Temmuz 2014 tarihinde Saraybosna-İstanbul- Ercan dönüş olmak üzere uçak biletleri, konaklama giderleri ile mevzuat gereği harcırahının Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasını onayladı. Dışişleri Bakanlığı

33 KARAR NUMARASI: Y(K-I) MEVLEVİ DE POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KULLANIMINA VERİLMEK ÜZERE BAŞBAKANLIK KONTROL VE YÖNETİMİNE PARSEL VERİLMESİ (Önerge No:1403/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Polis Genel Müdürlüğü ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı nezdinde yapılan koordine neticesinde, askeri bölgede, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı tahsisinde bulunan ve önergeye ekli haritada gösterilen Mevlevi köyü, Pafta/Harita, XX/27 de kain 280, 283/1 ve 627/1 (kısmen) no lu parsellerin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı nın tahsisinden çıkarılarak, KKTC Anayasası nın 159 uncu maddesinin 1(b) ve (3) üncü fıkraları ile 41/1977 sayılı İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası nın 4(1) maddesi uyarınca kamu yararına ayrılarak, Devletin mülkiyeti altında kalması ve eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyla, Şehir Planlama Dairesi nin görüşleri çerçevesinde, polis lojmanı yapımı amacıyla, Polis Genel Müdürlüğü kullanımına verilmek üzere, KKTC Başbakanlığı nın kontrol ve yönetimine verilmesini onayladı. İçişleri Bakanlığı

34 KARAR NUMARASI: Y(K-I) PHAM THİ VAN IN KKTC NE GİRİŞ YASAĞI NIN KALDIRILMASI (Önerge No:1404/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, tarihinde hakkında tutuklama-ihraç emri alınan Vietnam uyruklu Thai Binhi doğumlu Pham Thi Van ın, evlilik birliğinin gerçekleşmesine olanak sağlamak amacıyla, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası nın 6(2) maddesi uyarınca KKTC ne giriş yasağının kaldırılmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi Müdürlüğü

35 KARAR NUMARASI: Y(K-I) MEHMET VEHBİ TÜRKMEN İN KKTC NE GİRİŞ YASAĞI NIN KALDIRILMASI (Önerge No:1405/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, tarihinde hakkında ihraç kararı alınan T.C. uyruklu Altınözü doğumlu Mehmet Vehbi Türkmen in KKTC ne girişinde gerekli tetkiklerin yapılması amacıyla derhal Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmesi ve gerekli tetkik ve doğrulama testleri tamamlanıncaya kadar uygun koşullarda gözlem altında tutulması şartıyla, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası nın 6(2) maddesi uyarınca KKTC ne giriş yasağının kaldırılmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi Müdürlüğü

36 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İSMET COŞKUN UN KKTC NE GİRİŞ YASAĞI NIN KALDIRILMASI (Önerge No:1406/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, tarihinde hakkında ihraç kararı alınan Bulanık doğumlu İsmet Coşkun un KKTC nde bulunan ailesini ziyaret etmesine olanak sağlamak amacı ile Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası nın 6(2) maddesi uyarınca KKTC ne giriş yasağının kaldırılmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi Müdürlüğü

37 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ANADOLU AJANSI KULLANIMINA PARSEL VERİLMESİ (Önerge No:1409/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, E(K-l) sayı ve tarihli karar ve E(K-l) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararları ile Anadolu Ajansı na kiralanmak üzere Ekonomi ve na tahsis edilen, Lefkoşa, Yenişehir Mahallesi, P/H XXl Blok A da kain parsel 374, 375, 378 ve 379 un, 63/1993 sayılı Taşınmaz Hazine Malları Kiralama ve Değerlendirme Yasası altında nın kontrol ve yönetiminde kalmasına; Lefkoşa, Yenişehir Mahallesi P/H XXl Blok A parsel 374 ve 375 de bulunan gayrimenkulün 20 yıl süre ile Anadolu Ajansı nın kullanımına verilmesi hususunda nın yetkili kılınmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı

38 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ATTAŞ ALARKO TURİSTİK TESİSLERİ A.Ş YE KİRALANACAK ARAZİLER (Önerge No:1410/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında,bakanlar Kurulu nun muhtelif tarihlerde almış olduğu kararlar doğrultusunda, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi ile Attaş Alarko Turistik Tesisleri A.Ş. ile imzalanan kira sözleşmesini hükümsüz kılan K(II) sayı ve tarihli karar uyarınca; kontrol ve yönetiminde bulunan, Yeni Erenköy Pafta/Harita III/29 W1 de parsel 1/2, 1/4, 1/5/1 ve Pafta/Harita III/29 W1&W2 de parsel 1/3, Pafta/Harita III/29 W2 de parsel 1/5/2, 1/6 no lu arazilerden oluşan toplam ay 2 lik Hazine Malı kapsamındaki arazilere yapılması taahhüt edilen otoparklara ait projenin hayata geçirilmesi amacıyla, 63/1993 sayılı Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama ve Değerlendirme) Yasası ve Tüzüğü altında, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü ile Attaş Alarko Turistik Tesisleri A.Ş. arasında imzalanacak tarihinden tarihine kadar, 47 yıl 7 ay süreyi kapsayan önergeye ekli kira sözleşmesini onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı İçişleri Bakanlığı

39 KARAR NUMARASI: Y(K-I) HULUSİ ERTAN AKYILDIZIN KKTC NE GİRİŞ YASAĞININ KALDIRILMASI (Önerge No:1411/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında tarihinde hakkında ihraç emri verilen İstanbul doğumlu Hulusi Ertan Akyıldız ın KKTC nde bulunan ailesini ziyaret etmesine olanak sağlamak amacı ile Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası nın 6(2) maddesi uyarınca KKTC ne giriş yasağının kaldırılmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi Müdürlüğü

40 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ (Önerge No:1412/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve edinmek istedikleri taşınmaz malın/malların yer, parsel ve alanı belirtilen 38 yabancı uyruklu kişiye, önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

41 KARAR NUMARASI: Y(K-I) BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ NİN OVERDRAFT KULLANIMI (Önerge No:1414/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Büyükkonuk Belediye Meclisi nin, tarihli kararı ile Borç Yönetim Komitesi nin tarihli önergeye ekli kararı doğrultusunda, Büyükkonuk Belediyesi nin, Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. nezdindeki borçlu cari hesap limitinin ,00 TL den, TL na çıkarılmasını 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası nın 24(2)(C) maddesi uyarınca onayladı. İçişleri Bakanlığı

42 KARAR NUMARASI: Y(K-I) T.C. CUMHURBAŞKANI SAYIN ABDULLAH GÜL E DEVLET NİŞANI VERİLMESİ (Önerge No:1416/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 56/2000 sayılı Madalya ve Nişanlar Yasası ile Devlet Nişanı Tüzüğü uyarınca, 28 Ağustos 2014 tarihinde görev süresi dolacak olan T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül e görev süresi boyunca bölge barış ve istikrarı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne yapmış olduğu üstün katkılardan dolayı Devlet Nişanı verilmesini ve bu amaç için gerekli ödeneğin Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar Organizasyon Giderleri kaleminden karşılanmasını onayladı. KKTC Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Bakanlığı

43 KARAR NUMARASI: Y(K-I) Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN İPTALİ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNE 2014 YILINDA ÖDENECEK DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ (Önerge No:1408/2014) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerine ödenecek Desteklere ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu Y(K-I) sayı ve tarihli kararın iptal edilmesini ve üretim sezonunun kurak olması göz önüne alınarak, küçükbaş hayvan üreticilerine 2014 yılında yapılacak olan (Ocak-Haziran) ve (Haziran-Aralık) dönemlerini kapsayan Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin (Ocak-Aralık) dönemi olarak tek ödemede yapılmasını ve ödemenin Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Tüzüğü nün 8 (i) maddesi kuralları gereğince Veteriner Dairesi tarafından Haziran 2014 tarihinde alınan, gerekli kontrol ve denetimlerden geçip onaylanan 12 aylık ve üstü yaşta olan damızlık erkek ve dişi küçükbaş hayvanlar için aşağıdaki tabloda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmasını ve gerekli ödeneğin Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri kaleminden karşılanmasını onayladı. Hayvan Sayısı Aralığı Hayvan Başına Ödenecek Destek TL/ADET ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 1001 üzeri 0,00 TL Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı

44 KARAR NUMARASI: Y(K-I) RESMİ KABZ MEMURLUĞU VE MUKAYYİTLİK DAİRESİ İLE DATASOFT İLETİŞİM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ ARASINDA İMZALANACAK SÖZLEŞME (Önerge No:1074/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Datasoft İletişim ve Bilişim Hizmetleri ve KKTC Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürlüğü arasında halen devam eden Şirketler Otomasyonu nun devamının sağlanması ve bakımı amacıyla hazırlanan ve önergeye ekli sunulan Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürlüğü ile Datasoft İletişim ve Bilişim Hizmetleri arasında imzalanacak tarihlerini kapsayacak Şirketler Otomosyonu Yazılım Destek Sözleşmesi nin 1 yıllık hizmet bedeli olan KDV dahil 58,000.-TL nın adı geçen firmaya ödenebilmesi için Devlet İhale Tüzüğü nün 3(2) maddesi uyarınca Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi nin yetkili kılınmasını ve gerekli ödeneğin, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitliği Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Arşivin Dijital Ortama Alınması Projesi kaleminden karşılanmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

45

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014 2008 İSKELELER (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1589/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, İskeleler Yasası nın 13 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan,

Detaylı

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) KARAR NUMARASI: Y(K-I)702-2015 YARIM KALMIŞ OTELLER İLE TEVSİİ VE MODERNİZASYON YATIRIMLARINA FAİZ DESTEKLİ KREDİ PROGRAMI İLE İLGİLİ Y(K-I)533-2014 SAYI VE 12.3.2014 TARİHLİ VE Y(K-I)839-2014 SAYI VE

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI (Önerge No:1374/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, TC Ziraat Bankası, KKTC lığı ve TC Lefkoşa

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 ERCAN DEVLET HAVALİMANI NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN İLAVE PARSELLERE AİT KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:49/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Ercan Devlet Havalimanı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN VE DR. HÜSEYİN MERTSOYLU NUN KKTC NE GELMELERİ (Önerge No:1738/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014 GÜZELYURT-LEFKE DUBLE YOL ÇALIŞMASI NEDENİYLE YEŞİLYURT TA AĞILI ZARAR GÖREN ERTAY PAŞA YA ZARAR-ZİYAN ÖDEMESİ YAPILMASI (Önerge No:559/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Güzelyurt-Lefke

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013 DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ (Önerge No:2621/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015 PUAN SATIN ALMA İZİN SÜRELERİNİN UZATILMASI (Önerge No:890/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası nın 42A maddesinin (1)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014 İHRACATI TEŞVİK TÜZÜĞÜ (Önerge No:2354/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Dış Ticaret Düzenleme ve Denetim Yasası nın 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 ŞEHİT İLKER KARTER İLKOKULU TARAFINDAN KULLANILMAK ÜZERE İSKELE DE PARSEL AYRILMASI (Önerge No:2/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, İskele P/H: S31.B-23-B-2D Ada 241 de kain 203

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1763/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Motorlu Araçlarla Yolcu

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013 ESER EMİN ÖKTEM İN GÜZEL SANATLARDA OLAĞANÜSTÜ YETENEKLİ ÇOCUKLARIN DEVLET TARAFINDAN YETİŞTİRİLMESİ YASASI NDAN YARARLANDIRILMASI (Önerge No:2456/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (Önerge No:1973/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 2014 Mali Yılı Bütçesi 1.1.2014-30.6.2014

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM (Önerge No:2246/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 25 Ekim

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 LEFKOŞA KIZILAY MAHALLESİNDE YER ALAN PARSELLER (Önerge No:1427/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Kızılay Mahallesi p/h XXI/30 W2 Blok C de yer alan önergeye

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KUNTER GÜVEN HASTANESİ NDEN HİZMET ALINMASI (Önerge No:549/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I)474-2013 sayı ve 20.11.2013 tarihli kararla Kunter Güven Hastanesi nden alınan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 DIŞİŞLERİ DAİRESİ PERSONELİ NİN MİSYONLARDA GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ (Önerge No:750/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV (Önerge No:268/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa da bulunan cesetten alınan organ ve diğer emarelerin TC Emniyet Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 BALALAN-YENİ ERENKÖY YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL/MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:571/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI (Önerge No:2791/2013) (S.B.) Bakanlar Kurulu, kendi maddi olanakları ile tedavi gören hasta Aziz Cibo ya fatura karşılığı koşuluyla 3,114.00 Stg. tutarında

Detaylı

BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve

BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' 21.12.2012 Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve 7.12:2012 tarihinde almış olduğu Bakanlığınızı ilgilendiren: kararlar bilgi ve/veya

Detaylı

KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012

KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012 KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012 TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNES SAMPİYONASI'NA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HALTER VE VÜCUT GELİŞTİRME FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI (Önerge No:822/2012) (M.E.G.S.B)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı. KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014 YETKİLENDİRME, NUMARALANDIRMA VE SPEKTRUM TÜZÜĞÜ (Önerge No:769/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(ll)961-2012 YABANCI HİSSEDARLARIN PAYININ %99.97'SİNİN ÇIKARILMASI

KARAR NUMARASI: K(ll)961-2012 YABANCI HİSSEDARLARIN PAYININ %99.97'SİNİN ÇIKARILMASI KARAR NUMARASI: K(ll)961-2012 YABANCI HİSSEDARLARIN PAYININ %99.97'SİNİN ÇIKARILMASI (Önerge No:800/2012) (E.E.B.) Bakanlar Kurulu, Hissedarları KKTC ve TC vatandaşlarından oluşan ve adına kayıtlı taşınmaz

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM

KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM (Önerge No:959/2012) (T.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı'nın turizm sektörü ile birlikte

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı: 35 EK IV 5 Mart, 2013 Sayı': 28 Bölüm I BAKANLAR KURÜLU KARARLARI KARAR NUMARASI: K(!l)337-2013 : : MEDYA SEKTÖRÜNE KATKI YAPILMASI (Önerge No:335/2013)

Detaylı

MUHACERET DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ... 75 MUHACERET DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ... 76 Yurttaşlık Şubesi:... 77 Pasaport Şubesi:... 77 1. YENİ YURTTAŞLIK, DAİMİ İKAMET

MUHACERET DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ... 75 MUHACERET DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ... 76 Yurttaşlık Şubesi:... 77 Pasaport Şubesi:... 77 1. YENİ YURTTAŞLIK, DAİMİ İKAMET İÇİNDEKİLER İÇİŞLERİ BAKANLIĞI... 5 KKTC 2014 Mali Yılı Bütçesinde İçişleri Bakanlığı nın Genel Durumu... 6 KKTC 2015 Mali Yılı Bütçesinde İçişleri Bakanlığı nın Genel Durumu... 6 MERKEZİ AV KOMİSYONU...

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı , BAKAN SUNUŞU Türk sporuna evrensel kuralların hakim olmaya başlamasıyla, dünya çapında başarılar da peş peşe gelmeye başlamıştır. 2003 yılından itibaren gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinde yapılan

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...1 I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı