Moodle Öğretim Yönetim Sisteminde Bir Dersin Tasarımı ve Öğretimi: İngilizce Dersi Örneği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Moodle Öğretim Yönetim Sisteminde Bir Dersin Tasarımı ve Öğretimi: İngilizce Dersi Örneği"

Transkript

1 Moodle Öğretim Yönetim Sisteminde Bir Dersin Tasarımı ve Öğretimi: İngilizce Dersi Örneği Hasan Uçar 1, Kadir Berk 1, Alper Tolga Kumtepe 2 1 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2 Anadolu Üniversitesi Özet: Bu çalışmada, Marmara bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinde sunulan 3 kredilik ortak zorunlu İngilizce I dersinin teknoloji odaklı bir yöntemle bütünleştirilmesine ilişkin geliştirme ve uygulama süreci incelenmektedir. Bu doğrultuda sözü edilen ders için öğretim yöntemi sistemi kullanımı yenilikçi bir yol olarak benimsenmiştir. Bu dersin sunumu için öğretim elemanı ile öğrencilerin katılabileceği eşzamanlı ve eşzamansız bir öğrenme ortamı sunan açık kaynak kodlu öğretim yönetim sistemi Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment - Esnek Nesne Yönelimli Dinamik Öğrenme Ortamı) kullanılmıştır. Bu sistemdeki İngilizce dersi öğretimi Ünite-Modül-Konu (UMT) modeli temel alınarak tasarlanmıştır. Moodle öğretim yönetim sisteminde öğretim elemanları ders içeriği, duyuru, sınav, mesaj, video ve ders malzemesi paylaşmıştır. Bu sistemde öğretim elemanları ve öğrenciler daha etkili bir iletişim kurmak için e-posta ve mesajlaşma gibi sistemleri de kullanmışlardır. Bu çalışmanın amacı, bu öğretim uygulamasının ve teknolojisinin yapısını ve işlevini açıklamaktır. Anahtar Sözcükler: Moodle, UMT Modeli, İçerik Tasarımı, İngilizce Dersi Designing and Teaching with Moodle: An English Course Example Abstract: This study is about the integration of a three credits college level compulsory course called English I into technology oriented modality at a public university in the Marmara region, Turkey. By doing so, a technology was used as an innovative way. In this course, the medium of instruction and course delivery take place through Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) which enables the instructors and learners to attend and participate the course in synchronous and asynchronous platform. The English course is planned and designed according to unit-module-topic (UMT) approach. In addition, this learning management system (Moodle) was also used by students and instructor to post course information, announcements, assignments, messages, documents and course materials. Moreover, in this course and messaging systems were used for effective communication between the instructors and the students and among the students themselves. The objective of this study is to explain the e-learning practice/technology, its structure and function. Keywords: Moodle, UMT Model, Instructional Design, English Course 1. Giriş Son yıllarda bilgi teknolojilerinde yaşanan değişimler eğitim ve öğretim alanında da değişikliklere yol açmıştır. Bu durum eğitim ve öğretimin tanımını, tasarımını ve hizmetini etkilemiştir [1]. Bu bağlamda, yüz yüze öğrenme faaliyetinden farklı olarak e-öğrenme ortaya çıkmıştır. E-öğrenme İnternet aracılığıyla esnek zaman ve esnek mekan bağlamında öğretim etkinliklerinin gerçekleştirilebildiği yenilikçi bir yol olarak ifade edilmektedir [2,3]. E-Öğrenme ortamlarında kullanılan teknoloji veya teknolojiler öğrenci, öğretmen ve öğrenme malzemeleri arasında köprü görevi görürler. Bununla beraber öğrenme malzemelerinin, öğrenenin ilgisini çelmesi ve öğrenmeyi teşvik etmesi için dikkatli bir şekilde tasarımlanması gerekmektedir [1]. Bu durum özellikle e-öğrenme faaliyetlerinde, öğrenenle öğretmenin farklı yerlerde olduğu ortamlarda önemlidir. Bunun için uygun içerik tasarımı ilkelerinin kullanılması öğrenmenin gerçekleşmesi için en önemli adım olarak kabul edilmektedir. 2. Moodle Öğretim Yönetim Sistemi Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment - Nesne Yönelimli Dinamik Öğrenme Ortamı) açık kaynak kodlu, yani ücretsiz, bir öğrenim yönetim sistemidir (LMS). Öğrenim yönetim sistemleri Son zamanlarda dünyada ve Türkiye de birçok eğitimci tarafından kullanılmaktadır ve popülerliği gitgide artmaktadır [4].

2 Çevrimiçi bir ders yönetim sistemi olan Moodle, Kasım 2014 itibariyle 231 ülkede kullanılmakta ve yaklaşık 69 milyon kullanıcısı ve 54 bin sitesi bulunmaktadır [5]. Kayıtlı Siteler 53,562 Ülkeler 231 Dersler Kullanıcılar Kayıtlar Forum Girdileri Kaynaklar Kısa Sınav Soruları Tablo 1: Moodle ilişkin bilgiler Moodle uzaktan öğretim sisteminde öğretmen ve öğrencinin ihtiyaç duyduğu etkinliklerin çoğunu yerine getirebilecek özelliklere sahiptir. Moodle da kullanılabilecek modüller [6]. 1. Ödev modülü, 2. Sohbet modülü, 3. Veri tabanı Modülü, 4. Forum Modülü, 5. Sözlük Modülü, 6. Ders Modülü, 7. Kısa sınav Modülü, 8. Anket Modülü, 9. Wiki Modülü. Son yıllarda Moodle öğretim yönetim sisteminin yükseköğretimde kullanımı artmıştır. Bu durumun nedenleri ekonomik, teknolojik, pedagojik ve felsefi olarak sıralanmaktadır [7]. Etki Alanı Nedenleri Ekonomik Düşük maliyetli, Bağımsız ve Jenerik Ürün Teknolojik Güvenli, Açık kaynak kodlu Pedagojik Değişik Öğretim senaryoları kullanımı, Web tabanlı öğretim, Araç çeşitliliği, Modüler ve Çok dilli kullanım Felsefi İşbirlikçi yaklaşım, Tekelciliğe karşı, Ücretsiz Eğitim Tablo 2. Yükseköğretimde Moodle benzeri öğretim yönetim sistemlerinin kullanımının artmasının nedenleri. Moodle sistemin dayandığı temel eğitim felsefesi sosyal yapılandırmacılıktır [6]. Bu kuram öğrenmede başkalarının veya sosyal ortamın rolüne vurgu yapmıştır. Sosyal yapılandırmacılara göre öğrenme, bireyin kendisi dışında başkalarını da içeren aktif bir süreçtir [8]. Yapılandırmacılık, önceki bilgilerimizi yeni öğrendiklerimizle ilişkilendirerek öğrenmek ve daha önceden bilinen konulara bağlı olarak yeni öğrenmeler oluşturmak anlayışına dayanmaktadır. Bu durumda öğrenmenin sorumluluğu sadece öğretmende değil aynı zamanda öğrencidedir. Yapılandırmacılık öğrencilere daha fazla sorumluluk vererek ve bireyselliklerini kabul ederek öğrenmeye karşı motivasyonlarının artmasını hedeflemektedir. Yapılandırmacı anlayış, eğitimin birçok yönünü etkilemiştir ve öğrencilerin farklı geçmişe sahip olmalarını öğrenme süreci açısından yararlı bulmaktadır çünkü geçmiş yaşantılar öğrenciye yeni öğrenmelerin gerçekleşmesini sağlamaktadır [9]. Sonuç olarak yapılandırmacılık uzaktan öğrenme ortamlarında öğrencinin aktif bir rol almasını savunmaktadır. 3. Öğretim Tasarımı Uzaktan öğretim ortamlarında kullanılan teknolojik araçlar öğretmenin ve öğrenmenin kalitesi üzerinde çok az bir etkiye sahiptir [10]. Bunun için öğretim yöntemi ve tasarımı konusunda gerekli dikkat gösterilmelidir [11] çünkü öğrenenlerde doyum sistemin ve öğretmenin sağlayacağı dikkat ve ilgi ile belirlenmektedir. Ayrıca uzaktan öğrenenlerin sistemde istedikleri özellikler şöyle sıralanabilir [12]: İhtiyaç duyduğu konuya ilişkin içerikler Dersin her aşamasında yapacağı etkinliklere ilişkin anlaşılır yönergeler Mümkün olduğunca kendi öğrenme hızını kontrol Kişisel konuları ileteceği araçlar Öğrenme düzeylerini test edebileceği sınavlar/uygulamalar ve öğretmenden dönüt alma İlgi çekici ve etkili ders malzemeleri 3.1 UMT Öğretim Tasarım Modeli UMT öğretim tasarım modeli Micheal Simonson ın [12] çalışmalarına dayanan ve uzaktan öğrenme ortamları için önerilen bir yaklaşımdır. Bu model öğretmenin, içerik, öğrenen, öğrenme ve değerlendirme süreçleri gibi öğeleri dikkate almasını önermektedir. Bu model süreç açısından öğretmene ve öğrenciye dinamik bir deneyim yaşatacağını ve bu süreçlerden iki tarafın da keyif duyacağını ileri sürmektedir. Bu modele göre; Bir dönem kredisi = 1 ünite 1 ünite = 3-5 modül 1 modül = 3-5 konu 1 konu = 1 öğrenme çıktısından oluşmaktadır [12]. Buna göre üç kredilik bir dersin yaklaşık olarak 3 ünitesi, 12 modülü, 48 konusu ve 48 öğrenme çıktısı bulunmaktadır.

3 Bu modelde ünite bir ders içeriğinin en büyük alt bölümünü ifade eder. Genellikle bir ünite 4 veya 5 haftalık bir ders içeriğini kapsar ve 1 ders kredisine karşılık gelir. Örneğin, İngilizce dilbilgisi dersinde İngilizce Zamanlar başlığında Geniş Zamanlar üniteye karşılık gelebilir. Modül ise ünitenin alt bölümüdür ve bir haftalık ders veya çalışmaya karşılık gelir. Geniş Zamanlar ünitesinde Şimdiki Zaman buna örnek verilebilir. Konu ise modülü destekleyen ve açıklayan birimlerdir. Şimdiki Zaman modülünde olumlu, olumsuz ve soru cümle yapıları konuya örnekler olarak verilebilir. Bu çalışmada yer alan öğretim tasarımı için eşzamansız Moodle platformu kullanılmıştır. Ayrıca Moodle ın dört modülünden (ödev, forum, ders ve kısa sınav modülleri) yararlanılmıştır. 3.2 UMT Modelinde Ölçme Değerlendirme Ölçme ve değerlendirme öğrenme çıktılarıyla ilgilidir. UMT modelinde de her konunun bir öğrenme çıktısı vardır. Buna göre 3 kredilik bir dersin ölçme-değerlendirme stratejisi şöyledir [12]: 1 Sınav 10 sayfalık bir ödev 1 proje 3 kısa sınav 3 küçük ödev Tartışma, e-posta ve sohbetler Şekil 1: Moodle öğretim yönetim sistemine giriş UMT modeli doğrultusunda tasarlanan 3 kredilik ders 3 ünite, 14 modül, 42 konu ve 42 öğrenme çıktısından oluşmaktadır. Dersimize ait üniteler aşağıdaki gibidir. 3.3 UMT Modelinde İçerik Esasları Uzaktan öğretim ortamlarında okuma parçaları, basılı metinler ve İnternetteki bilgiler içeriği oluşturmaktadır. Ancak daha kaliteli ders içerikleri için görsel medyanın değişik formlarının kullanılması gerekmektedir. Örneğin videolarda ses ve grafik öğelerinin kullanılması içeriği zenginleştirecektir. UMT modelinde farklı içerik paylaşım sistemlerinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu sistemde içerik en temelde konulardan oluşmaktadır. Konular, modülü ve modüller de üniteyi oluşturmaktadır [12]. 3.4 UMT Modelinde Öğretim Esasları UMT modelinde öğretim öğrenci ile öğretmen arasında sürekli etkileşime dayanmaktadır. Bunu için de esaslar şunlardır [12]: Her hafta bir modül işlenir Öğretmen her hafta öğrencilere e-posta gönderir Her hafta eşzamanlı bir sohbet gerçekleştirilir Her konu için 2-3 tartışma sorusu veya haftada 6-10 soru sorulur Öğretmen tartışma sorularına yorum yapar 2 haftada bir öğrencilere ilerleme raporu (not) tebliği yapılır 1. Ünite İngilizce Temel Yapılar 2. Ünite İngilizce Zamanlar 3. Ünite İngilizce Cümle Yapıları (Basit ve Karmaşık cümleler). Her modül bir ünitenin alt bölümünü oluşturmaktadır. Örneğin 1. Üniteyi ele aldığımızda; 1. Modül Selamlaşma, Vedalaşma, Tanıştırma, Alfabe, Sayılar, 2. Modül To Be fiili, To Be fiilinin edatlarla ve sıfatlarla kullanımı 3. Modül Ülkeler, Uyruklar, Artikeller, Meslekler ve WH- soruları 4. Modül There is/are, Some/Any, Eşya Oda İsimleri, Yer edatları. Konu, modülü açıklayan ve destekleyen önemli bir yapıdır. Örneğin, 4. Modül şu konuları içermektedir: 1. Konu Oda isimleri, Mobilyalar, Yer edatları 2. Konu There is/ There Are (Var/Yok) 3. Konu - Some/Any (Birkaç-Az/Biraz) 4. Uygulama

4 Şekil 2: 4. Modüle (Hafta) ilişkin Konular Bu çalışmada bir Moodle dersinin tasarımına ve öğretimine ilişkin İngilizce dersi örneği verilmiştir. Bir Moodle dersinin tasarımı ve öğretimi ciddi bir hazırlık süreci ve güncelleme takibi gerekmektedir. Yapılan uygulamada yüz yüze öğretimden uzaktan çevrimiçi öğretime geçişin bazı üstünlükleri ve sınırlılıkları gözlenmiştir. Yaraları arasında, öğrencilerin istedikleri yerde, istedikleri kadar ve istedikleri zaman sisteme giriş yapabilmeleri ve derslere ulaşabilmeleri öne çıkmaktadır. Ayrıca teknoloji odaklı bir sistem olması ve içeriğin zenginleştirilmesi sayesinde çok yönlü öğrenme gerçekleşmiştir. Bu çalışmada kullanılan sistemin sınırlılığı ise eşzamanlı iletişimin ve etkileşimin yetersiz kalmış olmasıdır. Geleneksel yöntemlerle öğrenme alışkanlığı olan öğrenen kitlelerine yönelik benzeri uygulamalarda bu yönde gerekli önlemlerin alınması ve bu konuda daha fazla nitel ve nicel çalışma yapılması önerilmektedir. UMT öğretim tasarımı modeli doğrusal tasarım temelli bir modeldir. Yani öğrenciler belli bir doğrultuda ünite, modül ve konu bağlamında devam etmekte ve sınavlarını tamamlamaktadır. Bu modelin güçlü yanı takip edilmesi kolay bir model olmasıdır. Bu kapsamda öğrenciler ders içeriklerini küçük parçalar halinde ve kolaydan zora doğru takip edebilmektedirler. Bu modelin zayıf yönü ise içeriğin bireyselleştirilememesidir. Bu model ile öğrenciler yapılandırılmış bir yol izlemiştir. Şekil 3: 4. Modül 1. Konu anlatımı 4.1 Dersin Ölçme Değerlendirmesi Tasarlanan derse ilişkin ölçme-değerlendirme stratejisi şöyle belirlenmiştir: 1 Final Sınavı 1 Ara sınav 14 Ödev 2 Kısa Sınav Bu doğrultuda uzaktan çevrimiçi öğrenme ortamı tasarlayanların öğrenme sistemlerinde eşzamanlı görüşme ve etkileşim imkanı sunan araçlar kullanmaları, hem UMT tasarım modelinin tam anlamıyla uygulanmasını hem de etkili öğrenmeyi kolaylaştırılacağı düşünülmektedir. Ayrıca çok yönlü öğrenmenin bir parçası olan sosyal paylaşım platformlarının çevrimiçi öğrenme sistemlerine bütünleştirilmesi uzaktan öğrenmenin en önemli konusu olan etkileşimi artıracağı düşünülmektedir. 6. Kaynaklar [1] Ally M., "Foundations of Educational Theory for Online Learning". The Theory and Practine in Online Learning, (2008). Şekil 4: 1. Kısa Sınav Ölçmenin güvenirliği için ara sınav ve final sınavı yüz yüze ortamda diğerleri ise çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. 5. Sonuç ve Öneriler [2] Harasim L., "Shift happens: online education as a new paradigm in learning". The Internet and Higher Education, 3:41 61 (2000). [3] Moore J.L., Dickson-Deane C, Galyen K. "e- Learning, online learning, and distance learning environments: Are they the same?" The Internet and Higher Education,14: (2011).

5 [4] Aydın Ö., "Yeni Başlayanlar İçin Moodle". Akamik Bilişim Konferansı, Mersin (2014). [5] Moodle. (2014). [6] Cole J.R., Foster H., Using Moodle (2008). [7] Machado C., Thompson K. "The adoption of open sources within higher education in Europe and a dissemination case study". Turkish Online Jornal of Distance Education, 6:34 51 (2005). [8] Arslan M., "Constructivist Approaches in Education" Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 40(1) :41 61 (2007). [9] Constructivism and Moodle. structivism (2014). [10] Kozma R.B., "Learning with Media". Review of Educational Research 61: (1991). [11] Naudi S., "Instructional Design Models For Optimal Learning". In: Moore M.G., Editor. Handbook of. Distance Education, (2013). [12] Simonson, M., Smaldino, S., Albright, M., & Zvacek S. Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education (2012).

HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMINDA MOODLE KULLANIMI

HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMINDA MOODLE KULLANIMI HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMINDA MOODLE KULLANIMI Arş.Gör.Dr. İ.Ümit Yapıcı Dicle Üniversitesi, Z.G. Eğitim Fakültesi OFMAE Bölümü Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı iuyapici@gmail.com Prof.Dr. Hasan Akbayın

Detaylı

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ DESTEK SİSTEMİ TASARIMI. Muhammet Recep OKUR DOKTORA TEZİ

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ DESTEK SİSTEMİ TASARIMI. Muhammet Recep OKUR DOKTORA TEZİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ DESTEK SİSTEMİ TASARIMI Muhammet Recep OKUR (Doktora Tezi) Eskişehir, 2012 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ

Detaylı

E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri

E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri Mahinur Altıparmak, İnci Dürdane Kurt, Yrd.Doç.Dr. Metin Kapıdere

Detaylı

WEB-DESTEKLİ ÖĞRETİM ORTAMINDA BİREYSEL TERCİHLER 1 INDIVIDUAL PREFERENCES IN A WEB-SUPPORTED INSTRUCTIONAL ENVIRONMENT

WEB-DESTEKLİ ÖĞRETİM ORTAMINDA BİREYSEL TERCİHLER 1 INDIVIDUAL PREFERENCES IN A WEB-SUPPORTED INSTRUCTIONAL ENVIRONMENT WEB-DESTEKLİ ÖĞRETİM ORTAMINDA BİREYSEL TERCİHLER 1 INDIVIDUAL PREFERENCES IN A WEB-SUPPORTED INSTRUCTIONAL ENVIRONMENT Dr. Yasemin GÜLBAHAR Başkent Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME DENEYİMİ: KURUMSAL TEMEL DERSLERİN ÇEVRİMİÇİ OLUŞTURULMASI, YÖNETİMİ VE SUNUMU

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME DENEYİMİ: KURUMSAL TEMEL DERSLERİN ÇEVRİMİÇİ OLUŞTURULMASI, YÖNETİMİ VE SUNUMU YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME DENEYİMİ: KURUMSAL TEMEL DERSLERİN ÇEVRİMİÇİ OLUŞTURULMASI, YÖNETİMİ VE SUNUMU Yasin ÖZARSLAN 1, Emrah EMİRTEKİN 2, Sabah BALTA 3 Özet Bu çalışmada Yaşar Üniversitesi

Detaylı

UZAKTAN EĞĠTĠMDE DERS TASARIMI: YÜZ YÜZE VERĠLEN BĠR DERSĠN UZAKTAN EĞĠTĠM SÜRECĠNE HAZIR HALE GETĠRĠLMESĠ

UZAKTAN EĞĠTĠMDE DERS TASARIMI: YÜZ YÜZE VERĠLEN BĠR DERSĠN UZAKTAN EĞĠTĠM SÜRECĠNE HAZIR HALE GETĠRĠLMESĠ UZAKTAN EĞĠTĠMDE DERS TASARIMI: YÜZ YÜZE VERĠLEN BĠR DERSĠN UZAKTAN EĞĠTĠM SÜRECĠNE HAZIR HALE GETĠRĠLMESĠ Dilek DOĞAN Atatürk Üniversitesi, Erzurum, TÜRKĠYE dilekdogan@atauni.edu.tr Hakan TÜZÜN htuzun@hacettepe.edu.tr

Detaylı

MOODLE KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN WEB DESTEKLİ EĞİTİM HAKKINDAKİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Öğr.Gör. Sekvan Kuzu Mustafa Kemal Üniversitesi skuzu@mku.edu.

MOODLE KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN WEB DESTEKLİ EĞİTİM HAKKINDAKİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Öğr.Gör. Sekvan Kuzu Mustafa Kemal Üniversitesi skuzu@mku.edu. MOODLE KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN WEB DESTEKLİ EĞİTİM HAKKINDAKİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Öğr.Gör. Sekvan Kuzu Mustafa Kemal Üniversitesi skuzu@mku.edu.tr Öğr.Gör.Fatih Balaman Mustafa Kemal Üniversitesi fatihbalaman2010@gmail.com

Detaylı

Öğretim Yönetim Sistemleri İçin Örnek Veri Tabanı Tasarımı

Öğretim Yönetim Sistemleri İçin Örnek Veri Tabanı Tasarımı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 2, SAYI: 1, OCAK 2009 15 Öğretim Yönetim Sistemleri İçin Örnek Veri Tabanı Tasarımı Ömer DEPERLİOĞLU 1, Yılmaz SARPKAYA 2 1 Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Afyon Kocatepe

Detaylı

BÖLÜM 1. ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ: E-öğrenmenin Yükselişi ile Beliren İhtiyaç

BÖLÜM 1. ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ: E-öğrenmenin Yükselişi ile Beliren İhtiyaç BÖLÜM 1 ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ: E-öğrenmenin Yükselişi ile Beliren İhtiyaç Yrd. Doç. Dr. Meltem Huri BATURAY Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale mhbaturay@hotmail. com ÖZET Yrd. Doç Dr. Yalın

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA WİKİ İLE İŞBİRLİKÇİ ÖĞRETİM UYGULAMASI IMPLEMENTATION OF COLLABORATIVE TEACHING WITH WIKI AT VOCATIONAL COLLEGES

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA WİKİ İLE İŞBİRLİKÇİ ÖĞRETİM UYGULAMASI IMPLEMENTATION OF COLLABORATIVE TEACHING WITH WIKI AT VOCATIONAL COLLEGES MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA WİKİ İLE İŞBİRLİKÇİ ÖĞRETİM UYGULAMASI IMPLEMENTATION OF COLLABORATIVE TEACHING WITH WIKI AT VOCATIONAL COLLEGES ÖZET Sedat ERSÖZ, Çankırı Karatekin Üniversitesi, sersoz@karatekin.edu.tr

Detaylı

Farklı öğrenme biçimlerine sahip öğrenenlerin web destekli işbirlikçi öğrenme araçlarından wikiye ilişkin görüşleri

Farklı öğrenme biçimlerine sahip öğrenenlerin web destekli işbirlikçi öğrenme araçlarından wikiye ilişkin görüşleri AUAd 2015, Cilt 1, Sayı 2, 49-64 Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Farklı öğrenme biçimlerine sahip öğrenenlerin web destekli işbirlikçi öğrenme araçlarından wikiye

Detaylı

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETİMİNDE BİR İZLENCE TASARIMI * ÖZET

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETİMİNDE BİR İZLENCE TASARIMI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 451-465, ANKARA-TURKEY TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETİMİNDE BİR İZLENCE TASARIMI * Aytaç ÇELTEK

Detaylı

Moodle Öğrenme Yönetim Sisteminin (LMS) Üniversite Sistemlerine Entegrasyon Deneyimleri

Moodle Öğrenme Yönetim Sisteminin (LMS) Üniversite Sistemlerine Entegrasyon Deneyimleri Moodle Öğrenme Yönetim Sisteminin (LMS) Üniversite Sistemlerine Entegrasyon Deneyimleri Mehmet Can HANAYLI 1 mehmet.can.hanayli@gmail.com Özet Açık kaynak işletim sistemleri sayesinde birçok hizmet sunulmakta

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİMİ AYRINTILAMA KURAMINA DAYALI OLARAK TASARLANAN İNTERNET TEMELLİ UZAKTAN

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BULUT TABANLI BİR DERS YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİNE DAYALI OLARAK ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİ KABULLERİNİN İNCELENMESİ HAKAN

Detaylı

EĞİTİMCİLER İÇİN YENİ BİR WEB ARACI

EĞİTİMCİLER İÇİN YENİ BİR WEB ARACI EĞİTİMCİLER İÇİN YENİ BİR WEB ARACI Veli AKÇAKAYA Sabancı Üniversitesi Bilgi Teknolojisi akcakaya@sabanciuniv.edu Yrd.Doç.Dr. Taner TANRISEVER Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi taner@balikesir.edu.tr

Detaylı

SANAL SINIF EĞİTİM MERKEZİ YAZILIM PROJESİ

SANAL SINIF EĞİTİM MERKEZİ YAZILIM PROJESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SANAL SINIF EĞİTİM MERKEZİ YAZILIM PROJESİ Yalın Kılıç TÜREL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ, 2002 T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Pre-Service Student Teachers Designs of Art Education Web Sites and Their Opinions

Pre-Service Student Teachers Designs of Art Education Web Sites and Their Opinions Elementary Education Online, 5(2), 35-47, 2006. İlköğretim Online, 5(2), 35-47, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Pre-Service Student Teachers Designs of Art Education Web Sites and Their

Detaylı

Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Öğretim Elemanı-Öğrenci İletişimi

Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Öğretim Elemanı-Öğrenci İletişimi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 349-367 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies)

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies) Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1(2014) 19-35 (Journal of Global Engineering Studies) Vol. 1 No. 1(2014) 19-35 Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi (Journal of Global Engineering

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN EŞZAMANLI ÖĞRENME UYGULAMALARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN EŞZAMANLI ÖĞRENME UYGULAMALARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN EŞZAMANLI ÖĞRENME UYGULAMALARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Dr. Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi Özet Eşzamanlı öğretim uygulamaları, uzaktan eğitimle yürütülen

Detaylı

Web Tabanlı Eğitimde Veri Madenciliği

Web Tabanlı Eğitimde Veri Madenciliği Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.3 No.3 (2012), 183-193 Web Tabanlı Eğitimde Veri Madenciliği Tuncay Sevindik 1 Korhan Kayışlı 2 Orhan Ünlükahraman 3 Özet Günümüzde, web tabanlı

Detaylı

Çoklu Aracı Mimariler ile Dağıtık Yapay Zekâ Tekniklerinin Kullanıldığı. Çağdaş Uzaktan Eğitim Uygulamaları

Çoklu Aracı Mimariler ile Dağıtık Yapay Zekâ Tekniklerinin Kullanıldığı. Çağdaş Uzaktan Eğitim Uygulamaları www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2009, 1 (1), 1-28. Çoklu Aracı Mimariler ile Dağıtık Yapay Zekâ Tekniklerinin Kullanıldığı Çağdaş Uzaktan Eğitim Uygulamaları Contemporary

Detaylı

Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanılabilirlik İncelemesi; Gazi İngilizce Dil Okulu Örneği

Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanılabilirlik İncelemesi; Gazi İngilizce Dil Okulu Örneği BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 4, SAYI: 3, EYLÜL 2011 47 Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanılabilirlik İncelemesi; Gazi İngilizce Dil Okulu Örneği Onur Sami TURAN 1, Mehmet Rahmi CANAL 2 1 Uzaktan Eğitim

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN WEB TABANLI E-ÖĞRENME ORTAMLARINA İLİŞKİN ALGILARI

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN WEB TABANLI E-ÖĞRENME ORTAMLARINA İLİŞKİN ALGILARI Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2011 Cilt/Volume: 8 Sayı/Issue: 16, s. 519-533 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

Editör Kurulu / Editorial Board. Hakem Kurulu / Reviewers. İletişim Bilgileri / Contact Information

Editör Kurulu / Editorial Board. Hakem Kurulu / Reviewers. İletişim Bilgileri / Contact Information Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Moodle da Gerçekleştirdikleri Etkinlikler ve Başarı Arasındaki İlişki 2 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KURAM VE UYGULAMA / EDUCATIONAL TECHNOLOGY THEORY AND PRACTICE Cilt

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdem UÇAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ E-ÖĞRENME UYGULAMALARININ SEKTÖREL AKTÖRLERİ, KULLANILAN TEKNOLOJİLER VE YARARLANICILARINA İLİŞKİN ANALİTİK BİR BETİMLEME

TÜRKİYE DEKİ E-ÖĞRENME UYGULAMALARININ SEKTÖREL AKTÖRLERİ, KULLANILAN TEKNOLOJİLER VE YARARLANICILARINA İLİŞKİN ANALİTİK BİR BETİMLEME TÜRKİYE DEKİ E-ÖĞRENME UYGULAMALARININ SEKTÖREL AKTÖRLERİ, KULLANILAN TEKNOLOJİLER VE YARARLANICILARINA İLİŞKİN ANALİTİK BİR BETİMLEME Dr. Nurettin Şimşek Ankara Üniversitesi Özet Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

LEARNING DIMENSION OF LEARNING OBJECTS

LEARNING DIMENSION OF LEARNING OBJECTS ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 1, Article Number: 1C0017 EDUCATION SCIENCES Received: June 2008 Accepted: January 2009 Series : 1C ISSN : 1308-7274 2009

Detaylı