: Altıntepe Mah. Çeşme Sok. No:1/6 Maltepe/İstanbul : : Derece Alan Üniversite Yıl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": Altıntepe Mah. Çeşme Sok. No:1/6 Maltepe/İstanbul : 0533 2547761 : draykutarslan@gmail.com. Derece Alan Üniversite Yıl"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aykut ARSLAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Altıntepe Mah. Çeşme Sok. No:1/6 Maltepe/İstanbul : : 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Fen-Edebiyat Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1991 Lisans Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Lisans Programı Siyasal Bilgiler İstanbul Üniversitesi 1998 Yüksek Lisans Fakültesi İşletme ABD (AACSB) İktisadi ve İdari Bilimler Marmara Üniversitesi 2006 Doktora Fakültesi Yönetim ve Organizasyon (İngilizce) ABD Yrd.Doç. İşletme Fakültesi Haliç Üniversitesi 1 Şubat 2012 Yrd.Doç. İİBF Pirireis Üniversitesi 18 Eylül Akademik Unvanlar 1998 Yüksek Lisans 2006 Doktor 2012 Yrd.Doç. 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri - Durmuş, Şerif (2013). İstanbul İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Stratejik Planlarındaki Misyon ve Vizyon İfadelerinin İçerik Analizi. Y.Lis. Tezi. Haliç Ün. Sos.Bil.Ens. - Arık, Selçuk (2013). İç Girişimcilerin Liderlik Tercihi Algısı. Y.Lis. Tezi. Haliç Ün. Sos.Bil.Ens.

2 - Ceylan, Ali (2014). X ve Y Kuşağı Öğretmenlerin İdeal Liderlik Algıları: Fatih İlçesi İlköğretim Okullarında bir Uygulama. Y.Lis. Tezi. Haliç Ün. Sos.Bil.Ens. - Sezgin, Kasım (2014). Girişimcilik ve Gıda Sektöründe Yeni Kurulan Bir Girişimcilik Örneği. Y.Lis. Tezi. Haliç Ün. Sos.Bil.Ens. - Aygül, Zeliha (2014). Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Çalışan Yenilikçiliğine Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracı Rolü. Y.Lis. Tezi. Haliç Ün. Sos.Bil.Ens Doktora Tezleri 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ISI ve SSCI tarafından taranan dergilerde yayınlanan makaleler - Arslan, A. (2011). Innovative Management Practices and their impact on Local e-government Performance: the Turkish Provincial Municipalities, African Journal of Business Management, 5(24),pp (Indexed in 2011 by ISI SSCI). - Staub, S.& Arslan, A. (2015). Environmental uncertainty and the effects of Theory X and Theory Y leadership Styles on ambidextrous innovation: Evidence from the Turkish Chandelier and Lighting SMEs in Istanbul, Journal of Business Economics and Management, (Değerlendirmede). - Demirtaş, Ö., Hannah, S., Gök, K., Arslan, A. ve Çapar, N. (2016). The Moderated Influence of Ethical Leadership, via Meaningful Work, on Followers' Engagement, Organizational Identification, and Envy, Journal of Business Ethics, (KABUL). - Demirtaş, Ö., Arslan, A. (2016), The Direct and Indirect Effects of Perceived Organizational and Supervisor Family Support: Moderation Role of Cognitive Emotion Regulation, Management Decision, (Değerlendirmede-Düzeltme İstendi), Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayınlanan makaleler - Arslan A. (2007). Turkish Local e-governments: A Longitudinal Study (2007). The Electronic Journal of egovernment, 5 (2), Special Issue: ECEG 2007 Den Haag, pp (Indexed in EBSCO, CABELL Publishing, Ulrich's Periodicals Directory: Social Sciences: Comprehensive Works, the Institution of Engineering and Technology in the UK). - Arslan, A. (2008). Assessment of the Turkish Local e-governments: An Empirical Study, International Journal of Human Sciences, 5(2), DOI:

3 (Indexed by ULAKBİM Süreli Yayınlar Konu Kataloğu, MeLCat,, J-Gate Gateway, J-Gate Open; Access, Scientific Commons.org, Ulrich's Periodicals Directory: Social Sciences: Comprehensive Works, EBSCO). - Arslan, A. (2009). Cross-cultural Analysis of European e-government Adoption, World Applied Sciences Journal, Vol. 7(9), pp (Indexed by Scopus, CABI, CSA, FSTA, DOAJ, Index Copernicus). - Arslan, A. (2011). Sophistication of E-services in Turkish Provincial Municipalities: Recent Status, International Journal of ebusiness and egovernment Studies, 3(2), pp.31-40, ISSN: (Online), (Indexed in EBSCO, Econlite, ProQuest ABI Inform, Ulrich's Periodicals Directory: Social Sciences, Cabell Publishing, Inc., Genamics, ASOS, Open Science Directory, Open J-Gate). - Arslan, A. (2012) İllere ait Sosyo-ekonomik ve Demografik Faktörlerin İnternet Bankacılığını Kullanan Aktif Müşteri Sayıları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, International Journal of Human Sciences, 9(2), pp , DOI: (Indexed by ULAKBİM Süreli Yayınlar Konu Kataloğu, MeLCat,, J-Gate Gateway, J-Gate Open; Access, Scientific Commons.org, Ulrich's Periodicals Directory: Social Sciences: Comprehensive Works, EBSCO) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler. - Arslan, A. (2007), Turkish Local e-governments: A Longitudinal Study. The 7th European Conference on E-Government, Academic Conferences International, June 20-22, 2007, Den Hagen, Holland (Indexed in Scientific and Technical Proceedings (ISTP/ISI Proceedings), Social Sciences & Humanities Proceedings (ISSHP) and Social Sciences & Humanities Proceedings (ISSHP/ISI Proceedings), EBSCO Database. - Arslan, A. (2009), A Strategic Orientation Model for the Turkish Local e- Governments. First International Conference on egovernment and egovernance, Selected Proceedings of the First International Conference on egovernment & egovernance, Eds.Kaplan, A., Balcı, A., Aktan, C.C. and Dalbay, O., Vol.2, pp Ankara, March. - Arslan, A. (2011), Sophistication of e-services in Turkish Provincial Municipalities: Recent Status, Organized by SoSReS (Social Sciences Research Society), İzmir, April, (Abstracts). - Arslan, A. (2012), The Reasons of Low E-Government Take-Up in Europe: An Exploratory Analysis, Organized by SoSReS (Social Sciences Research Society), İzmir, April, (Abstracts). - Arslan, A. & Staub, S. (2012), "Theory X and Theory Y Type Behavior and its Impact on Organizational Performance: Small Business Owners in the Sishane Lightening and Chandelier District", 2nd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management (ICLTIM-2012) konferansı dahilinde "The Proceedings of 2nd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management (ICLTIM-2012)" bildiri kitapçığı, pp , İstanbul, Türkiye, Ekim Gök, K., Özdemir, Ö. & Arslan, A. (2015), The Moderating Effects of Moral Awareness and Moral Attentiveness on the Relationship between Ethical Leadership and Workplace Deviance, EBEN 28th Annual

4 Conference, June 2015, Istanbul Yıldız, N. & Arslan, A. (2015), Öğretmenlerin Mesleki Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Meta-Analizi, International Conference on New Horizons in Education (INTE, 2015), June 2015, Barcelona, Spain Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler. - Arslan, A., (2014), "The Reasons of Low E-Government Take-Up in Europe: An Exploratory Analysis, (Eds) Mothataesi Sebina, P. M., Moahi, K. H., & Bwalya, K. J. Digital Access and E-Government: Perspectives from Developing and Emerging Countries (pp ). Hershey, PA: IGI Global. doi: / (WASS- SENSE_publishers_ranking_list_2011_C Kategorisi) Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler - Arslan, A. (2008). Boosting Relationship Marketing Revisited, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(25), pp (Indexed in UNESCO Social and Human Sciences Online Periodicals Index; ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı; EBSCO). - Arslan, A. (2009). Kriz Yönetiminde Liderlik, Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Türk Dünyası Kırgız Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISSN: X, 18, pp (Online), ( Indexed in Index Copernicus). - Arslan, A. (2012). Türk Belediyelerinde m-devlet Uygulamaları, İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi (IUYD), 3(2), pp.5-26 (online),doi: /iuyd (Indexed in ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Cabell's Directory, DOAJ). - Arslan, A. ve Staub, S. (2015). Kuşak Teorisi ve İçgirişimcilik Üzerine bir Araştırma, Kafkas Ün. İİBF Dergisi, 6(11), (Indexed in ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, EBSCO). - Arslan, A. ve Yıldız, N. (2015). Meta-analysis of the Variables that Predict the Organizational Commitment of Teachers, Eğitimde Kuram ve Uygulama (Kabul), Ekim, 2015 Sayısı (Indexed in ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, EBSCO). - Arslan, A. (2015). Bireysel Girişimcilik, Düzenleyici Odaklar Kuramı ile Açıklanabilir mi? Emlak Sektöründe Bir Uygulama, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (KABUL), Aralık, 2015 Sayısı (Indexed in ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, EBSCO). - Arslan, A. ve Yener, S. (2015), Temel Benlik Değerlendirmeleri-Girişimci Kişilik İlişkisinde Ençoklamacı Karar Verme Yaklaşımının Aracı Değişken Rolü; Konya Örneği, İşletme Araştırmaları Dergisi, 7 (3), (Indexed in ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, EBSCO). - Yener, S. ve Arslan, A. (2015), İşgören Sesliliği Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Balıkesir Ün. Bandırma İİBF Dergisi, (Değerlendirmede), (Indexed in ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, EBSCO) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler - Arslan, A. (2009). Kriz Yönetiminde Liderlik: Otokratik mi, Demokratik mi?

5 Yoksa Ortaya bir Karışık mı?, Donanma Komutanlığı 9uncu İyileştirme Kalite Kongresi, Mart 2009, Gölcük, Kocaeli. - Arslan, A. ve Staub, S. (2014), Kuşak Teorisi ve İçgirişimcilik Üzerine bir Araştırma, 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 8-10 Mayıs 2014, Limak Limra Hotel & Resort - Kemer/Antalya. - Arslan, A. (2014), Bireysel Girişimcilik, Düzenleyici Odaklar Kuramı ile Açıklanabilir mi? Emlak Sektöründe Bir Uygulama, 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, 2014, Dedeman Oteli, Selçuk- Konya. - Arslan, A., Özeren, E. ve Özmen, Ö.N.T. (2014), Okul Müdürlerinin Güdüleyici Dil Kullanımları İle Öğretmen Özyeterliği İlişkisinde Düşük- Yüksek Kültürel Bağlamın Aracı Rolü, 2. Örgütsel Davranış Kongresi, (Ed) Özdevecioğlu, M., Dedeoğlu, T. Ve Çapar, N, 7-8 Kasım 2014, Kayseri. - Yener, S., Arslan, A. ve Demirtaş, Ö. (2015), Mizaç-Karakter Özellikleri İle Girişimcilik Arasındaki İlişkide Bilişsel Farkındalığın Aracı Rolü, 3. Örgütsel Davranış Kongresi, 6-7 Kasım 2015, Tokat. 7.6 Diğer Yayınlar Hakemsiz Popüler Dergiler - Arslan, A. (2000). Bilgisayar Ağları. Yakamoz, s: 21, Deniz Lisesi K.lığı Yayını, s.34-35, Heybeliada, İSTANBUL. - Arslan, A. (2000). Internet te Arama. Yakamoz, s:22, Deniz Lisesi K.lığı Yayını, s.11, Heybeliada, İSTANBUL. - Arslan, A. (2001). Kozmik Şakacı nın Kötü Şakaları. Yakamoz, s: 23, Deniz Lisesi K.lığı Yayını, s.15, Heybeliada, İSTANBUL. - OĞUZ, S. ve ARSLAN, A. (2005). Türkiye için Yeni Ufuklar: E-devlet, İhracat Dünyası Elektronik Dergisi, 10 Kasım 2005, İSTANBUL Kitap Çevirileri - Titre Kendine Gel (Take Control of Your Life) (2001). Sosyal Bilimler, Kişisel Gelişim Serileri, Richard Shoup, Barry Lenson, EstetikUs Yayınları, İSTANBUL. - Mutluluğa Giden Yol (You Can Be Happy, No Matter What) (2001). Sosyal Bilimler, Kişisel Gelişim Serileri, Richard Carlson, Alkım Yayınevi, İSTANBUL Kitaplarda Bölüm Yazarlığı 8. Projeler - Deniz Lisan Okulu K.lığı, Ölçme ve Değerlendirme Birimi, Optik Okuyucu Programı Hazırlanması, Book Quiz ve ECL Modülleri, Access 2.0, 1998, Heybeliada, İstanbul. - TQM Seminar, Middle Management Training, July 30-Aug 10, 2001, Tuzla, İstanbul. - Deniz Kuvvetleri K.lığı Değişim Projesi, Temel Kalite Kavramları ve Süreç

6 Gelişimi Çalışma Programı, Trainer, , Heybeliada, İstanbul. - Deniz Eğitim K.lığı Eğitim Doktrini Çalışma Grubu Üyesi, , Deniz Eğitim ve Öğretim K.lığı, Beylerbeyi, İstanbul. - Deniz Kuvvetleri Değişim Mühendisliği Projesi, Öğretmen Sınıfı Subayların Görev Tanımları ve Yeni Yetiştirme Paternleri Hazırlama Komisyonu Üyeliği, , Deniz Eğitim ve Öğretim K.lığı, Beylerbeyi, İstanbul. - Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı, Yabancı Dil E-Learning Modülü Hazırlama Grubu, Kurslar K.lığı Temsilcisi/Koordinatör, İngilizce Temel Eğitim Seti (ALC 1-13 Kitapları), 2006, KEMK, Altınova, YALOVA. - DzKK Lisan Test ve Değerlendirme Merkezi Kurulması, 09 Nisan Europe 7th Framework Coordinator for the Turkish Navy, , Altınova, YALOVA. - Genelkurmay Başkanlığı Personel Yönetim Sistemi (PYS) 2010, DENEĞTKOM Proje Subayı, Ankara, TSK Lisan Okullarının Birleştirilmesi Projesi, DzKK Proje Subayı, Ankara, Kocaeli nden Dünyaya Derince Limanı ve Hinterlandı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Kocaeli Sanayi Odası, Yayın No: 2014.İGE.05, Deniz Taşımacılığı, Gemi İnşa Sanayii ve Limancılığımız Konularında Strateji Belirleme Çalıştayı, Çalışma Grubu, 22 Kasım 2014, Sheraton Oteli/Ataköy-İstanbul. - S.O.S.-Stress On Ships ( LLP IT-LEONARDO-LMP) Projesi, Araştırmacı, (Bütçesi Euro), Project seatalk, EU Leonardo Lifelong Learning Programme (Bütçesi Euro), İdari Görevler Deniz Harp Okulu K.lığı Sosyal Tesisler Yönetim Kurulu Üyeliği KEMK Kurslar K.lığı Yab.Dil.Böl.Bşk.lığı İng.Grp.Bşk. 21 Mart Ağustos BILC (Bureau for International Language Coodination) DzKK Koordinatörü, Haliç Ün. İşletme Fak. İngilizce İşletme Böl.Bşk.Yrd Haliç Ün. İşletme Fak. Prog.Koord Haliç Ün. İşletme Fak. Staj Kur. Üyeliği Piri Reis Üniversitesi, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölüm Başkan V., Piri Reis Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu Md.lüğü, Yön.Krl.Üyeliği, Piri Reis Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Md.Yrd., Piri Reis Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dekan Yrd., 2015-

7 10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri Academy of Management (AOM) European Institute for Advanced Studies in Management(EIASM). European Group for Organizational Studies(EGOS). 11. Ödüller Mart 2009 tarihlerinde icra edilen Donanma Komutanlığı 9uncu İyileştirme Kalite Kongresinde Kriz Yönetiminde Liderlik: Otokratik mi, Demokratik mi? Yoksa Ortaya bir Karışık mı? konulu bildiri ile birincilik ödülü. - TUBİTAK tan yayın teşvik ödülü (2011). 12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Stratejik Yönetim* Organizational 2 Psychology Introduction to Business Introduction to Business Organizational Psychology Introduction to Business e-commerce Introduction to Business Business Management Strategic Management İşletme Politikası ve Stratejileri * Strateji Geliştirme ve Planlama Stratejik Yönetim* Uluslararası Ticaret Semineri Pazarlama Yönetimi 3-24 * İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir. 13. Uluslararası Dergilerde/Konferanslarda Hakemlik/Değerlendirmeci - Member of the Editorial Review Board, Journal of Information, Information Technology, and Organizations, (Indexed in Cabell's Directory of Publishing Opportunities in Educational Technology & Library Science Cabell's Directory of Publishing Opportunities in Management, Directory of Open

8 Access Journals (DOAJ), EBSCO, SCOPUS, Index of Information System Journals Ulrich s). - EJEG Conference Committee Member, (listed in the Thomson Reuters ISI Index to Scientific and Technical Proceedings (ISTP/ISI Proceedings). - Reviewer for the Journal of Electronic Commerce Research, (Indexed in Social Sciences Citation Index (SSCI), ABI/INFORM by ProQuest; Cabell Directory; Cambridge Scientific Abstracts (CSA); Computer Science Bibliography (DBLP); Computer Literature Index (CLI); DEST Register of Refereed Journals; Directory of Open Access Journals (DOAJ)). - Ad Hoc Reviewer for 20th European Conference on Information Systems, Barcelona, Spain, Ad Hoc Reviewer for International Journal of Technology Management (IJTM), (Indexed in Social Science Citation Index (Thomson Reuters), Science Citation Index (SCI), Scirus (Elsevier), Scopus (Elsevier), Computer Science Index (EBSCO), Emerald Management Reviews) - Member of the Editorial Review Board, Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management Editorial Review Board, (Indexed in Cabell's Directory of Publishing Opportunities in Educational Technology & Library Science, Cabell's Directory of Publishing Opportunities in Management, Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO, Index of Information System Journals, Ulrichs). - Business Strategy Series, Emerald Pub., (Indexed in Scopus and Proquest) - Ad Hoc Reviewer for MindTrek 2013 (International Digital Media and Business Festival, Finland. - Reviewer for the Journal of Management Development, Emerald Pub., (Indexed in Scopus and Proquest). - Ad Hoc Reviewer for The Asia-Pasific Education Researcher, (Indexed in (SSCI). - Ad Hoc Reviewer for the book title: David/David, Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts, 15 th Global Ed. 14. Panel, Seminer ve Konferanslarda Görevler 15. Alınan Kurslar ve Eğitimler - Öğretim Tekniği Kursu; Karamürselbey Eğitim Merkezi K.lığı, / , Altınova, YALOVA. - Sözsüz İletişim Teknikleri, Deniz Harp Okulu K.lığı, Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı, Temmuz 1993, Tuzla, İstanbul. - MEB Hizmet içi 195 No lu Formatörlük Kursu; / , Mersin. - MEB Hizmet içi 121 No lu Formatörlük Geliştirme Kursu; / , Mersin. - Doktora Sonrası Araştırma, San Antonio, Texas, 1-30 Ekim Language Testing and Leadership Seminar, Marshall Center, Garmisch- Germany, EKİM Ulusal Akademik Yayıncılık-2013, 23 Kasım 2013 TÜBİTAK-ANKARA. - AB Horizon 2020 Eğitimi, Piri Reis Ün. 04 Aralık 2013, Tuzla-İSTANBUL.

9 - SeaTALK Maritime English Symposium, World Maritime English University, Haziran 2015, Malmö, İsveç. 16. Ulusal/Uluslararası Atıflar - 13 Uluslararası Makale Atıfı ( Turkish Local e-governments: A Longitudinal Study ) - 2 Ulusal Makale Atıfı ( Turkish Local e-governments: A Longitudinal Study ) - 3 Uluslararası Makale Atıfı ( Boosting Relationship Marketing ) - 3 Ulusal Makale Atıfı (Kriz Yönetiminde Liderlik) - 1 Uluslararası Makale Atıfı (Kriz Yönetiminde Liderlik) - 18 Uluslararası Makale Atıfı ( Cross-cultural Analysis of European e- Government Adoption ) - 2 Uluslarası Makale Atıfı ( Innovative Management Practices and Their Impact on the Local E-Government Performance: The Turkish Provincial Municipalities ) - 1 Uluslararası Makale Atıfı ( A Strategic Orientation Model for Turkish Local e- governmnets ) - 3 Uluslararası Makale Atıfı( Theory X and Theory Y Type Behavior and its Impact on Organizational Performance: Small Business Owners in the Sishane Lightening and Chandelier District") - 1 Ulusal Tez Atıfı (KEeLAN) - 1 Ulusal Çeviri Atıfı (Mutluluğa Giden Yol)

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı Unvanı : A. ZAFER ACAR : DOÇ. DR. Doğum Tarihi : 30 AĞUSTOS 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Kara Harp Okulu 1987 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr Prof. Dr. Ünsal Sığrı; İşletme Yönetimi alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini müteakip, 2010 yılında yönetim ve organizasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisatçı-Maliyeci İstanbul Üniversitesi 1969 İktisat Fakültesi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: RANA ÖZEN KUTANİS Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa HOTAMIŞLI Ünvanı: Doç.Dr. Yabancı Dil: Fransızca,İngilizce Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tur.İşl. ve Otel.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aykan Candemir Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE E-Posta Web : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.com : www.aykancandemir.com

Detaylı

LÜTFİHAK ALPKAN ın ÖZGEÇMİŞİ (HAZİRAN 2012)

LÜTFİHAK ALPKAN ın ÖZGEÇMİŞİ (HAZİRAN 2012) LÜTFİHAK ALPKAN ın ÖZGEÇMİŞİ (HAZİRAN 2012) 1. Adı Soyadı: LÜTFİHAK ALPKAN 2. Doğum Tarihi: 22 NİSAN 1969 3. Unvanı: PROFESÖR 4. İletişim Bilgileri: 0542 412 04 79; alpkan@gyte.edu.tr 5. Ev Adresi: Rasathane

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Mehmet Ali KÖSEOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22/08/1977 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Orman Endüstri İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Doç.Dr.Ramazan KAYNAK 2. Doğum Tarihi: 01.01.1974 3. Unvanı: DOÇENT 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997 Deniz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feyza Doyran Doğum Tarihi: 06/06/1964 Ünvan: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir.

Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir. ÖĞRENİM 2014 - Halen Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir. 2004-2008 Doktora, Bankacılık ve Finans, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 1966. Doktora İşletme İstanbul Üniversitesi 1969

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 1966. Doktora İşletme İstanbul Üniversitesi 1969 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Kemal KURTULUŞ 2. Doğum Tarihi : 15-02-1945 3. Ünvanı :Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 1966 Doktora İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013 ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Özlem ALİKILIÇ Doğum Tarihi: 6 Ekim 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl İletişim Fakültesi, Halkla Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Doğum Tarihi: 24 Mart 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi S.B.F

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Serdar PİRTİNİ İletişim Bilgileri: Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Prof. Dr. Servet BAYRAM E-Mail: servet.bayram@yeditepe.edu.tr Kişisel Web: www.servetbayram.com 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

Doç. Dr. Dilek Leblebici TEKER

Doç. Dr. Dilek Leblebici TEKER 1 Doç. Dr. Dilek Leblebici TEKER Doğum Tarihi : Eylül 1977 İletişim Bilgileri : dilek.teker@isikun.edu.tr Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme İstanbul Üniversitesi 1999

Detaylı