1. TEKNĐK ÖZELLĐKLER... Sayfa MONTAJ TALĐMATLARI... Sayfa MEKANĐZMA VE AKSESUARLARI... Sayfa 04

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. TEKNĐK ÖZELLĐKLER... Sayfa 03. 2. MONTAJ TALĐMATLARI... Sayfa 04. 2.1 MEKANĐZMA VE AKSESUARLARI... Sayfa 04"

Transkript

1 1 / 30

2 ĐÇĐNDEKĐLER 1. TEKNĐK ÖZELLĐKLER... Sayfa MONTAJ TALĐMATLARI... Sayfa MEKANĐZMA VE AKSESUARLARI... Sayfa MEKANĐZMA VE KASA AKSESUARLARI... Sayfa MONTAJ ADIMLARI... Sayfa E20 KANAT TOPLANMASI... Sayfa I30 KANAT TOPLANMASI... Sayfa ELEKTRĐK BAĞLANTILARI... Sayfa ACTIVA BAĞLANTI ŞEMASI (V.530)... Sayfa ACTĐVA BAĞLANTI ŞEMASI (V.524)... Sayfa OPTĐMA SELEKTÖR BAĞLANTISI... Sayfa ROTATĐF SELEKTÖR BAĞLANTISI... Sayfa FOTOSEL BAĞLANTISI... Sayfa ANAHTARLI BUTON BAĞLANTISI... Sayfa MĐKRODALGA RADAR BAĞLANTISI... Sayfa ACTĐVA MEKANĐZMA TESTĐ... Sayfa OPTĐMA SELEKTÖR KULLANIMI... Sayfa TANIM... Sayfa TEKNĐK ÖZELLĐKLER... Sayfa ELEKTRĐK BAĞLANTISI... Sayfa KAPI ÇALIŞTIRMA MODUNUN SEÇĐLMESĐ... Sayfa TEKNĐK SERVĐS FONKSĐYONLARINA ULAŞMA... Sayfa a PARAMETRELERĐN AYARLANMASI... Sayfa b KENDĐ KENDĐNE TEST... Sayfa c YARIM AÇILMA POZĐSYONUNUN SEÇĐMĐ... Sayfa d ORJĐNAL UZAKTAN KUMANDA TANITIMI... Sayfa e UZAKTAN KUMANDALARIN SĐLĐNMESĐ... Sayfa f TEKNĐK SERVĐS FONKSĐYONLARINDAN ÇIKIŞ... Sayfa OPTĐMA SELEKTÖRÜ KĐLĐTLEME... Sayfa SELEKTÖRDE GÖRÜLEN HATA KODLARI LĐSTESĐ... Sayfa BAKIM TALĐMATLARI... Sayfa / 30

3 1. TEKNĐK ÖZELLĐKLER : Mekanizma yüksekliği 10 cm. dir. Kapıların hareketini sağlayan kayış sistemi çift motor ile çalışmaktadır. Kapı içerisinde elektrik kesilmelerinde kapıyı bir defalığına açacak akü sistemi bulunmaktadır. Kapının, hızlı açılmasını sağlayabilmek için her bir kanat 1400 mm/sn hızla hareket edebilir. Ayarlanan açık kalma süresi 0-30 sn. arasındadır. Kapıların açılma hızı kapanma hızına göre daha yüksektir. Mekanizma 2x90 kg.lık kanatlar ile çalışmaktadır. (Tek kanatlı kapı için taşıma kapasitesi 100 kg dır.) Mekanizma devreye girdiğinde otomatik olarak açma kapama mesafelerini tayin etmektedir. Mekanizma gerektiğinde FM alıcı, verici sistemiyle donatılarak uzaktan kumanda edilebilir. Radar canlı ve cansız cisimlerden aynı oranda etkilenebilen mikrodalga sistemi ile çalışmaktadır. Radar hassasiyet ayarları radar üzerindeki ayar düğmesi ile yapılmaktadır. Radarın etki alanı dışında kalan orta noktaya yerleştirilen fotoseller ile bu bölgede bulunan kişi yada cisme kanatların teması engellenmektedir. Kullanılacak alüminyum isteğe uygun renkte elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır. Kanat bileşiminde kullanılacak fitiller ile tam sızdırmazlık sağlanmaktadır. Tüm hareketli ve sabit kanatlarda 8 veya 10 mm kalınlığında şeffaf, darbelere mukavim lamine cam kullanılmaktadır. Kapıların kapalı ve kilitli kalması selektör vasıtasıyla sağlanır. Bu selektör kapalı (Devre Dışı), otomatik (Bütün sistem devrede), açık (Kapı açık durumda), tek yönlü (Hareket ünitesi tek yönlü devrede), gece (Dışarıdan kilitli, içeriden düğme ile açılabilir durumda) fonksiyonlarını içermektedir. Çalışma gerilimi 230 V. (A.C), 50 Hz. olmakta ve voltaj değişmelerine karşı en az % 10 tolerans göstermektedir. Elektrik kesilmelerinde istenmesi durumunda hareketli kanatlar manuel açılmaktadır. Çarpma sonucu hareketli kanatların raydan çıkmasını önleyecek sisteme sahiptir. (Her bir kanat ray Üzerinde 6 adet tekerlek ile taşınmaktadır. Bunlarda 4 tanesi aşağı raya 2 tanesi yukarı raya basmaktadır.) Tekerlek üzerinde hareket eden ray aşındığı zaman değişmektedir. (Modüler) ÖZELLĐKLER Kontrol Açılma hızı Kapanma hızı Minimum geçiş genişliği (çift kanat) Maximum geçiş genişliği (çift kanat) Maximum geçiş yüksekliği Maksimum kanat ağırlığı Kanat başına hızlanma değeri Kanat kapanma gücü Güç kaynağı Maksimum tüketim Mekanizma yüksekliği ACTIVA (ÇĐFT MOTORLU) Digital selektör cm/sn cm/sn. 120 cm 200 cm 240 cm 90Kg / Kanat 1.4 m/sn2 140 N 230V-50 Hz 150 W 10 cm 3 / 30

4 2. MONTAJ TALĐMATLARI : 2.1 Mekanizma ve Aksesuarları : Activa Mekanizma Mikrodalga Radar Activa Tekerlek Seti Tekerlek Kolu Activa Otomatik Kilit Emniyet Fotoseli Dijital Selektör 4 / 30

5 2.2 Mekanizma ve Kasa Aksesuarları Kasa Profili Kapama Profili Alt Kapak Profili Orta Kapak Profili Tekerlek Ray Profili Kıl Fitil Kapak Lastiği Siyah Yan Kapak Đç Bağlantı Seti 5 / 30

6 1- Motor Grubu 4- Kapama Profili 2- Đç Bağlantı Seti 5- Otomatik Kilit Aparatı 3- Sabit Kanat Đçin Fix Kit 6 / 30

7 2.3 Montaj Adımları 1. Çift taraflı tekerlek ray profil yapışkanını Tekerlek rayına yapıştır. 2. Tekerlek rayını kasaya yapıştır. 3. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bağlantı elemanlarını kasaya yerleştir. 4. Tekerlekleri kasaya aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yerleştir 7 / 30

8 Alyan kullanarak Ayar Tekerleğini ayarla ve Anahtar ile Sabit Tekerlerin somunlarını sık 5. Tekerlekler montajları yapıldıktan sonra kasa içerisinde hem serbestçe hareket edebilmeli hem de tekerlek rayından çıkmayacak kadar sıkı olmalı 6. Stop demiri ve kilit sabitleme aparatını şekildeki gibi montajla 8 / 30

9 7. Tekerlek kollarını Mekanizmadaki kayışa şekildeki gibi bağla 8. Üçüncü adımda belirtilen bağlantı elemanlarını da kullanarak mekanizmayı kasaya yerleştir 9. Tekerlek kollarını şekildeki gibi tekerleklere bağla 9 / 30

10 10. Kapakları ve diğer aksesuarları şekildeki gibi montajla 10 / 30

11 11 / 30

12 2.4 E20 Kanat Toplanması : Sabit Kanat : 12 / 30

13 Hareketli Kanat : 13 / 30

14 2.5 I30 Kanat Toplanması : Sabit Kanat : 14 / 30

15 Hareketli Kanat : 15 / 30

16 3. ELEKTRĐK BAĞLANTILARI 3.1 Bağlantı Şeması (V.530) 16 / 30

17 3.2 Bağlantı Şeması (V.524) 17 / 30

18 3.3 Optima Selektör Bağlantı Şeması V.530 V Rotatif Selektör Şeması 3.5 Fotosel Bağlantı Şeması V.530 V / 30

19 3.6 Anahtarlı Buton Bağlantı Şeması 3.6 Mikrodalga Radar Bağlantı Şeması V.530 V / 30

20 4. ACTĐVA MEKANĐZMA TEST 1. Selektörden kapı açık konuma alınır. (OP) 2. Kapıya gelen enerjiyi mekanizma içindeki açma kapama düğmesinden kes 3. Teste başlamadan önce kapıyı manuel olarak kapat 4. Kapıya tekrar enerji ver. 5. Enerji verildikten sonra kapı yavaş yavaş açılır 6. Kapı yarım açılır konumda kalır ise enerji tekrar kesilip minimum 7 saniye bekle (kontrol kartı üzerindeki kırmızı ışık sönmeli). Daha sonra enerji verilir. 7. Kapı tam açıldığı zaman 10 sn. içerisinde selektörden kapıyı otomatik konuma getir. (AU) 8. Kapı yavaş yavaş kapanır. 9. Kapı tam kapandığında test tamamlanmış olur 10. Kapı tam olarak kapanmaz ise test tekrarlanır. Not: Test sırasında kapıya ait bütün elektronik parçaların montajı yapılmış olmalı 20 / 30

21 5. OPTĐMA SELEKTÖR KULLANIMI 5.1 Tanım : Program düğmesi, Bravo ya da Activa+ operatörlerinin birine bağlandığında komuta modunu seçmek,temel teknik servis fonksiyonlarını ayarlamak ve herhangi bir arıza durumunda alarm vermek için üretilmiştir. Mevcut komuta modları şunlardır: 5.3 Elektrik Bağlantısı : Optima selektör,standart bir plastik koruma içine yerleştirilmeye uygundur. 3 farklı biçimde sabitlenebilir: Herhangi bir yüzeye aynı hizada monte edilebilir. Ön korumaya monte edilebilir. Duvara monte edilebilir. Operatöre olan bağlantı,verilmiş bir radyo frekansı üzerinden 4X0.25 mm tellerden oluşan yalıtılmış kablo üzerinden yapılır.radyo frekans koruması her iki uçta da topraklanmış olmalıdır.kablo uzunluğu 100 metreyi geçmemelidir. Activa operatörü için elektrik bağlantı şeması Açma - OP Kapama - CL Otomatik - AU Sadece Çıkış - EO *Yarım Açılım PH *Redüksiyon Açılış A1-A4 *Bu modlara sadece opsiyonel uzaktan kumanda ile erişilebilir.ph sadece otomatik kilitli Bravo operatörlerinde mevcuttur. 1-2 rakamlı ve 7 bölümlü gösterge:seçilmiş çalışma modunu şu dillerde gösterir: Đngilizce,Đspanyolca,Fransızca,Almanca,Đtalyanca, Portekizce,Flamanca,Katalanca. Kendi tanılama sistemi tarafından belirlenen bir hata durumunda hatanın tipini belirleyen bir nümerik kod Göstergede yanıp sönecektir 2/3-Teknik servis fonksiyonlarına giriş düğmeleri 4- Đstenilen çalışma biçimini seçme düğmeleri 5- Kapıyı opsiyonel bir uzaktan kumanda (MA ) ile kontrol etmek için infrarred alıcı(standartlar dahilinde desteklenmiştir.) Selektör üzerindeki düğmelerin 2 farklı kombinasyonu selektörü kilitler ya da açar. 5.2 Teknik Özellikler : Gösterge Yüksekliği IR Alıcısının Đşleme Frekansı Uzaktan Kumandanın Maksimum Uzaklığı Güç Đhtiyacı Güç Tüketimi Ortam Çalıştırma Derecesi Boyutlar Elektrik Tertibatının Maksimum Uzunluğu 10mm 38 khz 8 m 12 vdc. 120 ma 0C C 75x75x53 mm 100 m Bravo mekanizmalarda jumper boş Activa mekanizmalarda jumper dolu 5.4 Kapı Çalıştırma Modu Nasıl Seçilir? Đstenilen çalıştırma biçimine uygun olan düğmeye basın. Açma - OP Kapama - CL Otomatik - AU Sadece Çıkış - EO 5.5 Teknik Servis Fonksiyonlarına Nasıl Ulaşılır? 3 numaralı tuşa basın ve öylece tutun. Sonra 2 numaralı düğmeye göstergede F0 görünene kadar tekrar tekrar basın.ve 3 numaralı düğmeyi bırakın. Daha sonra 2 numaralı butona tekrar tekrar basıldığında, göstergede aşağıda sırası ile yer alan fonksiyonlar görülür. Đstediğiniz fonksiyona girebilmek için 2 numaralı tuşa tekrar tekrar basın. Ve bunun sonucunda gösterge aşağıdaki sırada yer alan farklı fonksiyonları gösterecektir: 21 / 30

22 F1: Her kanat için açılış hızı ayarlanması (1) 40cm/s den (9) 100cm/s ye (Bravo için) (1) 40 cm/s den (6) 80cm/s ye(activa+ için) F2: Her kanat için kapanış hızı ayarlanması (1) 15 cm/s den (9) 40cm/s ye F3: Kapanış gücü ayarı : (1) 40 N dan (9) 150 N a F4: Açık kalma zamanı ayarlaması : (1) 0.0 sn den (9) 9.9 sn ye F5: Kapanış geri sayımı ayarlanması : (1) 0.0 sn den (9) 9.9 sn ye F6: Đç radar hassasiyeti ayarlanması : (1) 1 den (9) 25 e (Sadece PWM radarı ve Bravo operatörü için) F7: Dış radar hassasiyeti ayarlaması : (1) 1 den (9)25 e (Sadece PWM radarı ve Bravo operatörü için) F8: Kendi kendine test F9: Dil seçimi FA: Redüksiyon açılış ve yarım açılış arasında seçim (Komuta modlarına sadece uzaktan kumanda ile erişilebilir) Fb: Tüm programlanmış uzaktan kumandaları sil. FC: Uzaktan kumanda senkronizasyonu (Maksimum 4) F0: Teknik servis fonksiyonlarına çıkış 5.5.a Parametrelerin Ayarlanması (F1-F7) Göstergede istenilen fonksiyonlar görülene kadar 2 numaralı tuşa tekrar tekrar basın.daha sonra da doğrulamak için 3 numaralı tuşa basın. Seçilen Fonksiyona ait parametrelerin o anki değeri göstergenin solundaki rakam bölümünde görülecektir. Bu değer 0 ile 9 arasında bir sayı ile gösterilir. Đstenilen değer görülene kadar 2 numaralı tuşa tekrar tekrar basın ve sonra seçiminizi doğrulamak için 3 numaralı tuşa basın. 5.5.b Kendi Kendine Test : 3 numaralı tuşa basın ve öylece tutun. Sonra 2 numaralı düğmeye göstergede F0 görünene kadar tekrar tekrar basın.ve 3 numaralı düğmeyi bırakın. Göstergede F8 görünene kadar 2 numaralı tuşa tekrar tekrar basın. Daha sonra kendi kendine testin başlaması için 3 numaralı tuşa basın. Not : Bravo operatöründe kendi kendine ayarlamayı başlatmadan önce kapı kanatlarının kapalı pozisyonda olup olmadığından emin olun 5.5.c Dil Seçimi : Göstergede F9 görünene kadar 2 numaralı tuşa tekrar tekrar basın. Daha sonra 3 numaralı tuşa basın. Mevcut dillerin 0 ile 7 arasında gösterilmiş olan kodları ekranın solundaki rakam kutucuğunda belirir. 0 Đspanyolca 4 Đtalyanca 1 Fransızca 5 Portekizce 2 Đngilizce 6 Flamanca 3 Almanca 7 Katalanca 5.5.d Yarım Açılış yada Redüksiyon Açılışı Arasındaki Seçim : Göstergede FA görünene kadar 2 numaralı tuşa tekrar tekrar basın.ardından 3 numaralı tuşa basın.mevcut konfigürasyonun 0 ile 6 arasında gösterilmiş olan kodları ekranın solundaki rakamda görülür. 0 Yarım Açılış 4 Redüksiyon Açılış 4 1 Redüksiyon Açılış 1 5 Yarım açılış ve 2 Redüksiyon Açılış 2 redüksiyon açılışı yok 3 Redüksiyon Açılış 3 6 Rezerve edilmiş Đstenilen tercih değerlerini gösterene kadar 2 numaralı tuşa tekrar tekrar basın,ardından seçimi doğrulamak için 3 numaralı tuşa basın. Not :Yarım açılış ve redüksiyon açılışı sadece opsiyonel uzaktan kumandadan seçilebilir. 5.5.e Uzaktan Kumanda Tanıtılması : Gösterge üzerinde FC görünene kadar 2 numaralı tuşa tekrar tekrar basın. Ardından 3 numaralı tuşa basın.(ma ) uzaktan kumanda ile selektörde işaretleyin,sonra 1 ile 4 arasında göstergede yanıp sönen herhangi bir tuşa basın ya da basılı tutun.bu değer listede saklanan uzaktan kumanda numaralarını gösterir. Bu anda liste tamamlanana kadar,tüm süreci tekrarlamaya,selektörde işaretleme yapmaya ve bir tuşa basmaya gerek olmaksızın yeni uzaktan kontrolleri eş zamanlı olarak ayarlayabilirsiniz.en fazla 4 uzaktan kontrol programlanabilir.selektör sadece listelenmiş uzaktan kontrollere yanıt verecektir. Uzaktan kontrolleri sadece listedeki MA ile ayarlayabilirsiniz. 5.5.f Programlanmış Olan Tüm Kumandaların Silinmesi : Göstergede Fb görünene kadar 2 numaralı tuşa tekrar tekrar basın. Ardından 3 numaralı basın. Göstergede 5b görünene kadar 2 numaralı tuşa tekrar tekrar basın sonra 3 numaralı tuşa basın,böylelikle eş zamanlı uzaktan kontrol listesi silinecektir. Bu işlemleri tamamladıktan sonra Optima selektör herhangi bir uzaktan kontrole yanıt vermeyecektir. 5.5.g-Teknik Servis Fonksiyonlarından Çıkış : Göstergede F0 ı görene kadar 2 numaralı tuşa tekrar tekrar basın.ardından 3 numaralı tuşa basın.daha sonra Gösterge,seçili komuta modunu ya da eğer varsa hata kodunu gösterecektir. Önemli : Hafızaya yeni parametreler kaydetmek için çalışma modunu AÇIK konumundan OTOMATĐK konuma getirin. 5.6 Optima Selektör Nasıl Kilitlenir? : Selektörün istenmeyen çalışmasını engellemek için keypadi, 2 numaralı tuşa ve hemen sonra a basarak kilitleyebilirsiniz. Keypadi tekrar açmak için 2 numaralı tuşa ve hemen sonra a basın. 22 / 30

23 5.7. Selektörde Görülen Hata Kodları Listesi : Eğer kendi kendine ayarlama sistemi kapının performansı üzerinde ya da diğer aksesuarlarda aksaklık tespit ederse selektör en sonunda kullanıcıyı Göstergedeki yanıp sönen nümerik kodlarla uyaracaktır. AKSAKLIK OLASI NEDEN ĐZLENĐLECEK YOL Aşırı Voltaj Kanatların aniden açılması (Bravo); Acil durum itiş düğmesi devrede(bravo/activa+) Kapanışı engelleme Anahtar düğmesi devrede a-aşırı Şebeke Gerilimi b-motorda ya da elektrik devresinde kısa devre a-kanatların aniden açılması b-10. Ve 11. Terminaller(Bravo) 2.Ve 3.terminaller (Activa +) arasındaki köprüyü kontrol edin Kanat hareketindeki engelleme ya da kapanış sırasında motor voltajı çok düşük Anahtar silindirden çıkarılmadı a-şebeke voltajının doğruluğunu onayla b-motor direncinin doğruluğunu onayla a-açık kanatları tamamen kapatın ve manyetik düğme ile kanat mıknatıslarının doğruluğunu onaylayın. b-10. Ve 11.(Bravo'da) 2. Ve 3.(Activa+'ta) köprü terminalleri Eksantrik tekerlekleri ve zemin kılavuzlarını kontrol et ve kapanış hızını yükselt,engeli ortadan kaldır. Anahtarı,anahtar şalteri aygıtından çıkart Parametre hafızası Parametre hafızası hatalı Kontrol panelini yenile 05 Açılışı engelleme Otomatik kilit (Sadece Bravo'da) Kanat hareketindeki engelleme ya da açılış sırasında motor voltajı çok düşük a-kilit bloke oldu b.manyetik düğme yok Eksantrik tekerlekleri ve zemin kılavuzlarını kontrol et,engelleri kaldır a-kilidi ayarla b-kilidi yenile Fotosel Fotosel sinyali engelleniyor Optikleri temizle,eğer kablo kırılmış ya da kısa devre 08 yapmışsa kontrol et. Akü Şarz a-24 voltluk akü boş b-acil koruma elektrik devresi hatalı a-akü voltajının Ub/24 v şeklinde olduğunu doğrula b-kontrol panelini yenile Đç radar 5 snyi aşkın süredir radar terminali sürekli kapalı Bağlantıları kontrol et,iç radarı değiştir 12 Dış radar 5 snyi aşkın süredir radar terminali sürekli kapalı Bağlantıları kontrol et dış radarı değiştir 13 Gösterge herhangi bir şey göstermiyor 00 Ekran açık fakat karakterler belli belirsiz - - Selektör çalışmıyor Operatörle bağlantı sağlanmıyor a-kabloların gerektiği gibi bağlandığını onayla b-selektördeki 1 ve 4 arasındaki terminallerdeki güç voltajını (12 volt)kontrol et Selektördeki 2. Ve 3. Bağlantı terminallerini kontrol et 23 / 30

24 6. BAKIM TALĐMATLARI Bu kılavuz manusa otomatik kapıların bakımı için gerekli temel talimatları içerir. NOT: Fonksiyon doğrulaması hariç tüm bakım işlemleri Kapı Açık modu seçildikten ve kapıya gelen enerji kesildikten sonra yapılmalıdır. Bakım esnasında manuel seçici (selektör) kullanılmamalıdır. Aksi taktirde motor acil durum aküsünden alacağı enerjiyle harekete geçebilir. Đki çeşit bakım aralığı takip edilmelidir: 1. Mekanizmanın ömrünün gözlenmesi. 2. Açılma-kapanma sayısının gözlenmesi. 6.1 Mekanizmanın ömrünü gözlemleyen bakım aralığı Her 6 ayda bir a. - Rayları ve tekerlekleri temizleyin. Sprey yağ ile hafifçe nemlendirilmiş bir bez kullanın. (Resim 1-1) b. - Dış merkezli ayar tekerleğini kontrol edin ve ayarlayın. Tekerlekler rahatça dönüyor olmalıdır. Tekerleklerin rahatça dönüp dönmediğini kontrol edin, gerekliyse ayarlayın. (Resim 1-2) c. - Fotoselleri kontrol edin (Resim 1-3) Resim / 30

25 d. - Bütün algılama elemanlarını kontrol edin. Hareketli kanatların arasında kör nokta olup olmadığını kontrol edin. (Resim 1-4) Algılama cihazlarının düzgün bir şekilde sabitlendiğinden emin olun. (Resim 1-5) Resim 1-5 Resim 1-4 e. - Otomatik kilidin her iki tarafındaki boşluğu kontrol edin (Resim 1-6) Kilit Bölgesi f. - Acil durum güvenlik aygıtlarını kontrol edin (Resim 1-8, 1-9) Resim 1-8 Enerjiyi kesin ve elektrikli ya da mekanik acil durum aygıtının kanatları toplam temiz geçiş genişliği kadar açıp açmadığını kontrol edin. Resim 1-9 Acil durum kapılarında kanatların dışarı katlanması için gerekli gücün 14 kg. altında olduğunu kontrol edin. 25 / 30

26 6.1.2 Her 24 ayda bir a.- Kıl fitilleri ve öpüşme lastiklerini değiştirin. (Resim 2-1) Resim Her 48 ayda bir a.- Acil durum bataryalarını değiştirin. Bataryalar her ülkenin kendi düzenlemeleri ve uygulanabilir yasalarına göre kullanılmalıdır. (Resim 3-1) Resim Đşlem sayısını gözlemleyen bakım aralığı Her açılıp kapanmada bir a.- Tekerlek setinin sonundaki kanat stop lastiğini değiştirin. (Resim 4-1) Resim Her açılıp kapanmada bir a.- T20, D20, E20, I30 kanat tipleri için yer kılavuzlarını (dermitleri) değiştirin. (Resim 5-1) 26 / 30

27 6.2.3 Her açılıp kapanmada bir a.- Motor grubunu sökün. (Resim 6-1) Resim 6-1 b.- Motorun dış dişlilerini sökün ve değiştirin. (Resim 6-2) Resim 6-2 Encoderi ve motor-mekanizma dişlisini kontrol edin 27 / 30

28 c.- Kayışı değiştirin. (Resim 6-3) Resim 6-3 d.- Tekerlek setindeki sabit tekerlekleri ve ayar tekerleklerini değiştirin. (Resim 6-4) Resim Her açılıp kapanmada bir a.- Tekerlek rayını değiştirin. (Resim 7-1) Resim / 30

29 29 / 30

30 30 / 30

ERTAIN SYSTEM OTOMATİK KAYAR KAPI MEKANİZMASI OPERATÖR 1450 / 1850 KURULUM KILAVUZU. www.erreka.com www.masspro.com.tr

ERTAIN SYSTEM OTOMATİK KAYAR KAPI MEKANİZMASI OPERATÖR 1450 / 1850 KURULUM KILAVUZU. www.erreka.com www.masspro.com.tr ERTAIN SYSTEM OTOMATİK KAYAR KAPI MEKANİZMASI OPERATÖR 1450 / 1850 KURULUM KILAVUZU www.erreka.com www.masspro.com.tr GİRİŞ Kurulumunuz için MASSPRO ve ERREKA otomatik kapı sistemlerini tercih ettiğiniz

Detaylı

KURULUMCU İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR GENEL EMNİYET TALİMATLARI

KURULUMCU İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR GENEL EMNİYET TALİMATLARI 740 D KURULUMCU İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR GENEL EMNİYET TALİMATLARI DİKKAT! İnsanların emniyetini sağlamak için aşağıdaki tüm yönergeleri okumanız önemlidir. Ürünün yanlış kurulumu ve kullanımı kişisel yaralanmalara

Detaylı

VIP TURNİKE TEKNİK KLAVUZ. İçindekiler

VIP TURNİKE TEKNİK KLAVUZ. İçindekiler İçindekiler VIP TURNİKE Uyarılar Teknik Özellikler Montaj Nasıl Çalışır? Nasıl Kullanılır? Bakım - Onarım Taşıma ve Depolama Dikkat Edilecekler Tanım Fiziksel Özellikler Elektriksel Özellikler Boyutlar

Detaylı

AYBEY ELEKTRONİK AC Serisi Asansör Kumanda Panosu KURULUM KILAVUZU

AYBEY ELEKTRONİK AC Serisi Asansör Kumanda Panosu KURULUM KILAVUZU AYBEY ELEKTRONİK AC Serisi Asansör Kumanda Panosu KURULUM KILAVUZU AC SERİSİ ASANSÖR KUMANDA PANOSU KURULUM KILAVUZU SÜRÜM : 1.00 AYBEY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. Orhanlı Mah. Katip Çelebi Cad. No:17B/1 34956

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Goodrive100 Sürücü SHENZHEN INVT ELECTRIC CO. LTD.

Kullanım Kılavuzu. Goodrive100 Sürücü SHENZHEN INVT ELECTRIC CO. LTD. Kullanım Kılavuzu Goodrive100 Sürücü SHENZHEN INVT ELECTRIC CO. LTD. İçindekiler İçindekiler İçindekiler... 1 1 Güvenlik Önlemleri... 2 1.1 Güvenlik Tanımları... 2 1.2 Uyarı Sembolleri... 2 1.3 Güvenlik

Detaylı

ARL-200S ASANSÖR KUMANDA KARTI

ARL-200S ASANSÖR KUMANDA KARTI ASANSÖR KUMANDA KARTI KULLANIM KLAVUZU Yayıncı Firma ARKEL Elektrik Elektronik Ticaret Ltd. Şti. Doküman Tarihi 2011 Doküman Sürümü V1.8 Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Şehit Sok. No:32 Umraniye Istanbul

Detaylı

FLAP TURNİKE TEKNİK KLAVUZU İÇİNDEKİLER

FLAP TURNİKE TEKNİK KLAVUZU İÇİNDEKİLER FLAP TURNİKE İÇİNDEKİLER Uyarılar, Teknik Özellikler, Montaj 3 Nasıl Kullanılır? Nasıl Çalışır?, Bakım-Onarım, Taşıma ve Depolama 4 Dikkat Edilecekler 5 Tanım 6 Fiziksel Özellikler 6 Elektriksel Özellikler

Detaylı

MAKİNELER İÇİN CE UYGUNLUK BEYANI KURULUMCUYA UYARILAR

MAKİNELER İÇİN CE UYGUNLUK BEYANI KURULUMCUYA UYARILAR MAKİNELER İÇİN CE UYGUNLUK BEYANI (DİREKTİF 98/37/EC) Üretici: Adres: Beyan: FAAC S.p.A. Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALY Elektronik kontrol üniteli 746ER modeli motor 98/37/EC Direktifi

Detaylı

El Tipi Geçiş Süresi Tabanlı Ultrasonik Debimetre DMTF - H

El Tipi Geçiş Süresi Tabanlı Ultrasonik Debimetre DMTF - H El Tipi Geçiş Süresi Tabanlı Ultrasonik Debimetre DMTF - H Đşletme ve Bakım Kılavuzu REV 9/09 ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM -1 GĐRĐŞ... 1 1.1 GENEL... 1 1.2 GENĐŞ UYGULAMA ALANI... 1 1.3 KULLANICI GÜVENLĐĞĐ... 1 1.4

Detaylı

VP3 ASANSÖR KUMANDA KARTI VP3 LIFT CONTROLLER

VP3 ASANSÖR KUMANDA KARTI VP3 LIFT CONTROLLER VP3 ASANSÖR KUMANDA KARTI VP3 LIFT CONTROLLER Doküman sürüm/ version 2.00 Tarih/Date: 20.02.2015 KULLANMA KLAVUZU Serçeönü Mah. Çankaya Cad. Erciyes siteleri D Blok No:23/D KOCASİNAN/KAYSERİ TEL: 0352

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA

KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA AG SD 71 Doküman Y. No:1 Rev:0 AG SD 71 Rev. No:0 Rev. Tarihi:20.05.2014 Yayın No:1 3 KILAVUZ HAKKINDA Kılavuz

Detaylı

PARALELLENEBİLEN KGK'LAR

PARALELLENEBİLEN KGK'LAR PPS SERİSİ PARALELLENEBİLEN KGK'LAR 10-15-20-30kVA 3 Faz Giriş - 3 Faz Çıkışlı KGK KULLANICI EL KİTABI İÇİNDEKİLER I. TANITIM...2 1.1 Giriş...2 1.2 Tasarım Mantığı...4 1.2.1 Cihazın Çalışma Şekilleri...5

Detaylı

ASANSOR KUMANDA SİSTEMLERİ VP3 ASANSÖR KUMANDA KARTI VP3 LIFT CONTROLLER. Doküman sürüm/ version 1.00. Tarih/Date: 28.01.2014

ASANSOR KUMANDA SİSTEMLERİ VP3 ASANSÖR KUMANDA KARTI VP3 LIFT CONTROLLER. Doküman sürüm/ version 1.00. Tarih/Date: 28.01.2014 Vipeks Vipeks ELEKTRONiK ASANSOR KUMANDA SİSTEMLERİ VP3 ASANSÖR KUMANDA KARTI VP3 LIFT CONTROLLER Doküman sürüm/ version 1.00 Tarih/Date: 28.01.2014 Serçeönü Mah. Çankaya Cad. Erciyes siteleri D Blok No:23/D

Detaylı

ALDAPOOL MĐNĐ Havuz Nem Alma Cihazı

ALDAPOOL MĐNĐ Havuz Nem Alma Cihazı Standart tipte imal edilen ALDAPOOL MĐNĐ Havuz nem alma Cihazları tek fanlı, Portatif, tekerlekli paket tip (KOMPAKT) Nem alma cihazı olarak imal edilirler.đsteğe bağlı olarak kısa bir üfleme kanalı ve

Detaylı

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08 Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ESİS ENERJİ ve ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş. DUDULLU ORG. SAN. BÖLGESİ ESENKENT MAH. BATURALP

Detaylı

AKUS-SD COMBI. Akülü Kata Getirme Sistemi KULLANIM KILAVUZU

AKUS-SD COMBI. Akülü Kata Getirme Sistemi KULLANIM KILAVUZU Akülü Kata Getirme Sistemi KULLANIM KILAVUZU Yayıncı Firma ARKEL Elektrik Elektronik Ticaret Ltd. Şti. Doküman Sürümü V1.2 Doküman Tarihi 2011 Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Şehit Sk. No:32 Umraniye Istanbul

Detaylı

Soğuk Oda Soğutma Ünitesi Montaj İşletme Bakım

Soğuk Oda Soğutma Ünitesi Montaj İşletme Bakım Soğuk Oda Soğutma Ünitesi Montaj İşletme Bakım Bu kitap Carrier Profoid Split System Refrigerating Unit SupercoldSC- Start-Up and Operations Instructions adlı kitabından Alarko Carrier Dökümantasyon Merkezi

Detaylı

DOMICOMPACT F 24 B DOMICOMPACT F 30 B

DOMICOMPACT F 24 B DOMICOMPACT F 30 B DOMICOMPACT F 24 B DOMICOMPACT F 30 B cod. KULLANIM,MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU DOMICOMPACT F 24 B-F 30 B Bu kullanım talimatı kitapçığında yer alan uyarıları dikkatlice okuyunuz. Bu uyarılar, emniyetli kurulum

Detaylı

ARL-100 ASANSÖR KUMANDA KARTI

ARL-100 ASANSÖR KUMANDA KARTI ASANSÖR KUMANDA KARTI KULLANIM KILAVUZU Yayıncı Firma ARKEL Elektrik Elektronik Ticaret Ltd. Şti. Doküman Tarihi 2011 Doküman Sürümü V2.1 Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Şehit Sok. No:32 Umraniye Istanbul

Detaylı

Okuyucu Asansör kontrol sisteminin kullanıcı tasarımcısı Bakım Mühendisi Teknik destekçi

Okuyucu Asansör kontrol sisteminin kullanıcı tasarımcısı Bakım Mühendisi Teknik destekçi SĐTEP TÜRKĐYE ÖNSÖZ iastar-s3 Serisi asansörlerde kullanılan invertör, asansörlerin taşıma özelliklerine dayanarak araştırılan ve geliştirilen yeni bir tip invertördür. 32 bit elekromotor kullanılan Dijital

Detaylı

G250 KULLANIM KILAVUZU

G250 KULLANIM KILAVUZU NO 081(09) G250 KULLANIM KILAVUZU A Güvenlik Mesajları Tanımlar ve Semboller G250 Serisi hız kontrol cihazından sürekli verim almak için, cihazı monte etmeden ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu

Detaylı

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ MONTAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E için İşletim

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E için İşletim GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E için İşletim ve Bakım Talimatları Program sürümü 1.09 ve daha yenileri için uygulanabilir. GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokümanın orijinali İsveç dilinde yazılmıştır.

Detaylı

E250 KULLANIM KILAVUZU E250 KULLANIM KILAVUZU

E250 KULLANIM KILAVUZU E250 KULLANIM KILAVUZU E25 KULLANIM KILAVUZU A Güvenlik Mesajları Tanımlar ve Semboller E25 Serisi hız kontrol cihazından sürekli verim almak için, cihazı monte etmeden ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu ve tüm uyarı

Detaylı

Önsöz Önsöz ISISO AS100 Serisi AC Servo Sistemlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kullanım kılavuzu ürünümüzü doğru bir biçimde uygulamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu kılavuz;

Detaylı

OPEL Movano. Kullanım, Güvenlik, Bakım DİZEL MOTORLU ARAÇLARDA SADECE EN590 EURO STANDARTLARINDA EURO DIESEL YAKIT KULLANINIZ!

OPEL Movano. Kullanım, Güvenlik, Bakım DİZEL MOTORLU ARAÇLARDA SADECE EN590 EURO STANDARTLARINDA EURO DIESEL YAKIT KULLANINIZ! OPEL Movano DİZEL MOTORLU ARAÇLARDA SADECE EN590 EURO STANDARTLARINDA EURO DIESEL YAKIT KULLANINIZ! DİZEL MOTORLARI YALNIZCA, AVRUPA EN590-EURO DIESEL ÖZELLİKLERİNE UYGUN YÜKSEK KALİTELİ YAKITLA ÇALIŞTIRINIZ.

Detaylı

PPS SERİSİ. 3 Faz Giriş - 3 Faz Çıkışlı PARALELLENEBİLEN KGK'LAR. PPS 100-100 kva PPS 120-120 kva PPS 150-150 kva PPS 160-160 kva PPS 200-200 kva

PPS SERİSİ. 3 Faz Giriş - 3 Faz Çıkışlı PARALELLENEBİLEN KGK'LAR. PPS 100-100 kva PPS 120-120 kva PPS 150-150 kva PPS 160-160 kva PPS 200-200 kva PPS SERİSİ 3 Faz Giriş - 3 Faz Çıkışlı PARALELLENEBİLEN KGK'LAR PPS 100-100 kva PPS 120-120 kva PPS 150-150 kva PPS 160-160 kva PPS 200-200 kva KGK KULLANICI EL KİTABI İÇİNDEKİLER I. TANITIM... 2 1.1 Giriş...

Detaylı

Spesifik taleplere göre geliştirilmiş ürünler

Spesifik taleplere göre geliştirilmiş ürünler SIDOOR El Kitabı 02/2012 Spesifik taleplere göre geliştirilmiş ürünler Answers for industry. Spesifik taleplere göre geliştirilmiş ürünler SIDOOR Cihaz kitabı Genel güvenlik uyarıları 1 Giriş 2 Terimler

Detaylı

PRO 95 Dairesel Motor Kontrol Kartı. Genel özellikler

PRO 95 Dairesel Motor Kontrol Kartı. Genel özellikler Genel özellikler Kart giriş voltajı 220VAC 50 \ 60 Hz Giriş sigorta değeri 3A 250VAC Maksimum motor gücü 800 W Harici cihazlar için besleme değeri 24VAC 315 ma max. Harici cihazlar için sigorta değeri

Detaylı