IEDC IEDIS 2406 FOTOSELLİ OTOMATİK KAPI KARTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IEDC 20121131 IEDIS 2406 FOTOSELLİ OTOMATİK KAPI KARTLARI"

Transkript

1 IEDC IEDIS 2406 FOTOSELLİ OTOMATİK KAPI KARTLARI

2 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. GENEL GÜVENLĠK VE EMNĠYET 3 2. GENEL ÖZELLĠKLER KULLANILACAK MOTOR ÖZELLĠKLERĠ VE BAĞLANTISININ YAPILMASI KULLANILACAK SENSÖR (RADAR) ÖZELLĠKLERĠ KULLANILACAK BATARYA (OPSĠYONEL) ÖZELLĠKLERĠ KAPI STOPLARININ UYGUNLUĞU BAĞLANTI KLEMENSLERĠNĠN MONTAJI 6 3. PARAMATRE AYARLARI ANA EKRAN MENÜ AYARLARI o1 Açma Yüksek Hızı o2 Açma Hızlanma Bölgesi o3 Açma YavaĢlama Bölgesi o4 Açma DüĢük Hız o5 Açma DüĢük c1 Kapatma Yüksek Hız c2 - Kapatma Hızlanma Bölgesi c3 Kapatma YavaĢlama Bölgesi c4 Kapatma DüĢük Hız c5 - Kapatma Yüksek Hız Kuvveti A1 Kilit Tipi A2 Bekleme Süresi Artırımı A3 KıĢ Pozisyonu A4 Kapalı Tutma Kuvveti A5 Sesli Uyarı A6 Dil A7 Motor Yönü FONKSĠYON ANAHTARI ÖAZELLĠKLERĠ Açık Open Kapalı closed BaĢlangıç reset Tek yön one way (Çıkış Açık-Giriş Kapalı) KıĢ ayarı winter Ayarlar setup FABRĠKA VARSAYILAN DEĞERLERĠNE GEÇĠġ FONKSĠYON ANAHTARI TAKIMI (Keypad, Kontrol Kutusu, Kablo) ANA KART ÜZERĠNDEKĠ YERLEġĠM GĠRĠġLĠ SENSOR KLEMENSĠ GĠRġLĠ MOTOR KLEMENSĠ ENCODER BAĞLANTI KONEKTÖRÜ 21 1

3 8 - FONKSĠYON ANAHTARI BAĞLANTI KONNEKTÖRÜ DEVREYE ALMA ÇALIġMA KONTROLÜ ve BU ESNADAKĠ HATA MESAJLARI AKÜDEN ÇALIġMA KAPIYI MANUEL AÇMA MAKSĠMUM KANAT HIZI GENEL HATA MESAJLARI TEKNĠK ÖZELLĠKLER ARIZALAR, NEDENLERĠ ve YAPILMASI GEREKENLER GENEL ARIZALAR EKRAN ARIZALARI AÇILIġ KAPANIġ ARIZALARI PARAMETRE TABLOSU EK RESĠMLĠ PARAMETRE AYARLAMA YARDIMCISI EK HER ĠKĠ KARTIN KARġILAġTIRMALI PARAMETRE TABLOSU EK DĠLLERE GÖRE MENÜ SIRALAMASI YARDIMCISI EK SENSÖR KLEMENSĠ BAĞLANTI ġemasi EK RADAR VE PHOTOCELL BAĞLANTI ġemasi EK ANA ENERJĠ MOTOR KONNEKTÖRÜ BAĞLANTI ġemasi EK ENKODER BAĞLANTI ġemasi EK FONKSĠYON ANAHTARI BAĞLANTI ġemasi EK OEM PHOTOCELL BAĞLANTI ġemasi EK OEM RF REMOTE KONTROL ÜNĠTESĠ BAĞLANTI ġemasi EK A40 PASLANMAZ ÇELĠK KART MUHAFAZA KUTUSU BOYUTLANDIRILMIġ CĠZĠMĠ EK PCB ÖLÇÜLENDĠRMESĠ EK A40 PASLANMAZ ÇELĠK KUTU ÖN GEÇME KAPAK BOYUTLANDIRILMIġ ÖLÇÜLERĠ EK ÜRÜNLER ĠÇĠN VERSĠYON SERĠLERĠ ve ÖZELLĠKLERĠ EK KAPI AYARI ĠÇĠN AYAR HATIRLAMA TABLOSU EK

4 Öncelikle bu ürünü tercih edip satın aldığınız için teşekkürlerimizi sunmayı bir borç kabul ediyoruz. Ürünümüzden fazlası ile memnun kalacağınızı düşünüyoruz. Eğer bu kullanım kılavuzunu tam olarak okuyup, önemli hususları göz ardı etmezseniz, hem hiçbir sorun yaşamayacak, hem de daha fazla memnun kalacağınızı garanti ediyoruz. Bu ürün piyasada bulunan otomatik kapı parçalarına ve aksesuarlarına tam uyumluluk esasına göre tasarlanmış bir üründür. Güvenlik ve emniyet konusunda da standartlara uygundur. Katalog iki model için ortak hazırlamıştır. Göstergeler resimler halinde ve yan yana verilmiştir. Her iki model de, göstergeler haricinde hiç bir fonksyon farklılığı göstermezler. Kataloğun daha iyi ve çabuk anlaşılması için; - Ana Kart Butonları için :, -,, P-, - Ana Kart Ana Enerji ve Motor Klemens yazıları için : V, V-, M1, M2, B, B-, L, L-,, P- - Ana Kart Radar ve Sensor yazıları için: GND, CA, PH, ER, IR, 24V, 24V LCD Ekranlı Model için: menüler A. Yuksek. Hizi, değerler de 6 gibi Mavi renkli - 7 Segment Display Model için : menüler A1, değerlerd de 01 gibi kırmızı renk Gibi formatlar Kullanılmıştır. 1 - GENEL GÜVENLĠK VE EMNĠYET : DĠKKAT! Ürün yanlıģ montaj yapılır, uygunsuz ayarlanır ve kullanılırsa, kullanıcılara ve malzemelere zarar verir. Bunu önlemek için lütfen tüm uyarıları dikkate alınız! A Ürün ile ilgili yanlış kullanımdan, önerilen bağlantıların dışındaki yanlış bağlantılardan ve bu hususlardaki uymazlıklardan kaynaklanacak sonuçlardan firmamız kesinlikle sorumlu tutulamaz. B Ürünün montajı esnasında elektrik geçirmez eldiven ve koruyucu gözlük kullanınız. C Montajdan önce mutlaka elektriğin kesik olduğundan emin olun ve kesikliği montaj bitimine kadar garantisini sağlayın. D Enerji hattının ve kapının topraklamasının doğru yapılıp yapılmadığını mutlaka ve mutlaka kontrol edin. Eğer uygunsuz ise derhal standartlara uygun hale getirin. Kartın metal kutusunun topraklamaya bağlı olduğundan emin olun. E - Onarım ile ilgili işlemlerden sadece firmamız sorumludur. Eğer firmamız haricinde onarım yapılmak istenirse; 1 Firmamızdan bir teknik görevli ile irtibata geçiniz ve onay alınız! 2 Kartta kullanılan orijinal parçaları kullanınız. Asla muadil parça kullanmayınız! 3 Kart üzerinde tadilat ve değişiklik yapmayınız! 4 Herhangi bir parçanın uyumsuzluğu gözlendiği takdirde derhal Firmamıza parçanın marka, model, özelliklerinin belirten bilgileri veriniz. Firmamızdan gerekli cevap gelmedikçe de hiçbir işlem yapmayınız. Yukarıdaki maddelere uyulmadığı takdirde firmamız sorumlu tutulamaz. F - Kartın devreye alınması esnasında kapının yakınında güvenliği engelleyici şekilde yetişkinlerin ve çocukların bulunmamasına özen gösteriniz. G Firmamız tarafından bu katalog da belirtilmeyen bir işlemin yapılmasına asla müsaade edilmediğinin bilinmesini isteriz 3

5 2- GENEL ÖZELLĠKLER : Kartımız düşük voltaj kullanan 24VDC, 100W fırçalı tip çift kanal 100 ppr enkoderli motorlar için tasarlanmıştır. Değişik ölçülerde kapılara uyum sağlamak üzere otomatik ölçüm özelliğine sahiptir. Yoğun trafikte kapı açık bekleme süresini otomatik artırarak (iptal edilebilir) şartlara uyum sağlar. Elektrik kesintilerinde, 2 adet akü (isteğe bağlı ) yardımı ile hizmet vermeye devam eder. ÖZELLĠK : EN AZ DEĞER : EN ÇOK DEĞER : Elektrik beslemesi : 220 V AC 50 Hz : 250 V AC 60 Hz ġehir Ģebekesi/düĢük voltaj izolasyonu : > 1 MOhm 500 V DC : >2 Mohm 600 V DC ÇalıĢma sıcaklığı aralığı : - 10 / 55 º C : -15 / 60 º C Dielektrik mukavemeti : Şehir şebekesi/düşük voltaj : Şehir şebekesi/düşük voltaj 1 dakika süreyle 375 V AC 1 dakika süreyle 380 V AC Motor için sağlanan çıkıģ akımı : En fazla 3.5 A 3.5 A : En fazla 5.3 A 3.5 A Motor rölesi kontak akımı : 10 A : 15 A Maksimum motor gücü : 100 W (24 V DC) : 150 W (24 V DC) Aksesuarlar için elektrik beslemesi : 24 VAC (maks. akım 180 ma) : 24 VAC (maks. akım 300 ma) 24 VAC emniyetli (maks. akım 180 ma) : 24 VAC (maks. akım 300 ma) Kapı hava perdesi çıkıģı : O. kontak (24 V AC / maksimum 1 A) : (240 V AC / maksimum 2 A) Kapı kilidi besleme çıkıģı : 24 V AC - maksimum 25 W : 24 V AC - maksimum 30 W Boyutlar : Fig. 2-1, Fig. 2-2, Fig. 2-3 e bakın : --- Sigorta : 250volt 6 Amper (cam) : 250 volt 7 Amper (cam) UYARI! Kartın montajı, kapı montajı hakkında gerekli ve yürürlülükteki tüm emniyet ve güvenlik standartları konusunda tecrübeli ve yetkili kiģiler tarafından yapılmalı, nezaret edilmeli veya kontrol edilmelidir KULLANILACAK MOTOR ÖZELLĠKLERĠ : ÖZELLĠK : ALT DEĞER : ÜST DEĞER : Voltaj : 12 V DC : 24 V DC Güç : 40 W : 120W Tahvil oranı : 1:1000 : 1:1224 ÇıkıĢ mili devri : 1000 devir/dakika : 2500 devir/dakika Sağlanan tork : 100 Nm : Nm Yalıtım sınıfı : F : Yağlama : Daimi gresli : Motor çıkıģ akımı : en fazla 4 A 3 A : Motor rölesi kontak akımı_ : 10 A : Maksimum motor gücü : 100 W (24V DC) : 120 W (24 V DC) Darbe tepkisi : Kontrol kartında yer alan tork sınırlayıcı : Tahrik ve Durdurma : PWM ve Stoperler : Elle manevra : El ile hafifce zorlama yada enerji kesmek. : 24 saatteki manevra sayısı_: 6 açma-kapama /dak. : açma-kapama/saat ÇalıĢma sıcaklığı aralığı : - 0 ºC / 40 ºC : - 15 ºC / 65 ºC Koruma sınıfı : IP 44 : 4

6 Motor montajı için Ön kontroller : 1. Kapı mekanizmasının sağlamlığı ve monajı tam olarak yapılmış mı? 2. Motor el ile çevrildiğinde hareket edebiliyor mu? Mekanik bir zorlanma var mı? 3. Kapı kanatları tüm ray boyunca el ile hareket ettirilebiliyor mu? Mekanik bir zorlanma var mı? 4. Motor enerji kabloları standartlara uygun ve yeterli mesafede mi? Gereğinden uzun kablolar enerji kaybına ve ısınmaya neden olabilir. Uzun ise kısaltılmasında yarar vardır. Motor bağlanmadan önce kapı enerjisi kesilmeli ve klemens grubu mutlaka kart dan çıkartılmalıdır. Motor kabloları yüzüklenmeli ve klemense yeterince torklanarak iyice sıkılmalıdır. M1 klemensine ve M2 klemensine 24V DC ve 24V DC farketmeksizin bağlantı yapılabilir. Çünkü motor yönünü menüden ayarlamak mümkündür. DĠKKAT! SMPS adaptörü Ģehir elektrik Ģebekesine bağlamak için kesit alanı en az 2x2.5 mm² gelen ve standarlara uyan çok iletkenli kablo kullanınız KULLANILACAK SENSÖR (RADAR) ÖZELLĠKLERĠ : ÖZELLĠK : ALT DEĞER : ÜST DEĞER : ÇalıĢma gerilimi : 12V DC- AC : 24V DC- AC Gönderme Frekansı : Ghz-K Band : Ghz-K Band Kullanılan Akım : 30mA : 32mA ÇıkıĢ : Röle, İki Yönlü 1 sn Durma Süresi Sabit : Bağlantı Gerilimi : 19V AC/V DC : 26V AC/V DC Bağlantı Akımı : 10 ma : 20 ma Bağlantı Gücü : 300 mw : 550 mw Kapasite anahtarı : 200 mw : 350 mw Akım anahtarı : 500 ma : 750 ma Voltaj anahtarı : 12 V DC : 50 V DC Ġmisyon : EN EN : - Emisyon : EN EN : - Koruma sınıfı : IP 54 : - Kablo uzunluğu : 10 cm : 165 cm 2-3. KULLANILACAK BATARYA (OPSĠYONEL) ÖZELLĠKLERĠ : Batarya seçimi yapılırken istenen özellikler aşağıda verilmiştir. Bu konuda ana amaç ; şehir şebekesi kesilince kapının çalışmasına imkan tanımaktır. Bu sebeple kullanılacak bataryanın nitelikli olması gerekmektedir. Kalitesiz ve niteliksiz batarya kullanımı firmamız tarafından sorumluluk kabül etmeksizin red edilmektedir. Eğer konu ile ilgili öneri istenilirse teknik servisimizden bilgi alına bilir. Uygun Batarya için istenilen gerekli özellikler : ÖZELLĠK : ALT DEĞER : ÜST DEĞER : Batarya ġarj voltajı : 27.2 V DC : 28 V DC Batarya ġarj akımı : 130 ma : 150 ma Batarya çalıģması dıģ hava sıcaklığı : 25 ºC : 60 ºC Batarya kapasitesi : 2 x (12 V 1.2 Ah) : 2 x (12v 7 Ah) 2 x (12v 7 Ah) BoĢalmıĢ batarya koruma eģiği : 20.4 V DC : 19 V DC Batarya tekrar Ģarj etme süresi : 10/12 saat : 24 saat Batarya Devre DıĢı Gerilim Alt Limiti : 20V : 19.9V NOT: 5

7 Batarya bağlanmadan önce kapı enerjisi kesilmeli ve klemens grubu mutlaka kart dan çıkartılmalıdır. B klemensine bataryanın ucu, B- klemensine de bataryanın - ucu bağlanır. Eğer iki adet 12 volt batarya kullanılacak ise; bataryalar kendi arasında seri bağlanmalıdır. Batarya kutup bağlantılarınının doğruluğuna çok dikkat edilmeli ve mutlaka kontrol edilmelidir KAPI STOPLARININ UYGUNLUĞU : Kapı açılma ve kapanma ölçülerini stopper lerden tayin ettiği için, bunların mekanizmaya sağlamca ve en uygun yerlere takılması gerekmektedir. Gevşek ve yerinde olmayan stoperler kapı motorunu sürekli çalışmasına ve bozulmasına neden olur. Ayarların bozulmaması içinde bu ölçü önemlidir BAĞLANTI KLEMENSLERĠNĠN MONTAJI : 1. Kablo uçları, tellerde dağınıklık yapıp kısa devrelere veya temaslara neden olmaması için pabuç yapılmalıdır. Bunu yaparken de özel penset kulanmalıdır. 2. Kablo sıralaması Şekil 20-1, Şekil 21-1, Şekil 22-1, Şekil 23-1 de ve Resim 3-32, Resim 3-3-4, Resim 5-1, Resim 6-1, Resim 7-1 de gösterildiği gibi yapılmalı ve hataya mahal vermemek için yapıldıktan sonra kontrolü mutlaka yapılmalıdır. UYARI! Kabloların seçimi ve montajı esnasında standartlara ve uygulama esaslarına harfiyen riayet edilmelidir. Bu konuda tereddütte kalınır ise firma teknik servisinden bilgi alınabilir. Ġrtibata geçmekden kaçınılmamalıdır. 6

8 3- PARAMETRE AYARLARI : Resim 2-1 Resim İki farklı model kart için hazırlanmış bu katalogda iki model içinde anlatım ve açıklamalar yapılmıştır. Karışıklığa neden olmamak için; Model : IE için LCD Ekran, Model : IE DIS 2406 için 7 Segment Display isimmleri kullanılmaktadır. LCD Ekran, 7 Segment Display ve 4 adet tuş yardımı ile tüm ayar parametreleri kolayca izlenip, değiştirilebilir. Program moduna girmek için P- tuşuna, 3 saniye basılı tutulur. Program moduna girildiğinde ilk program parametresi; 7 Segment Display kart için o1 LCD ekran için AçılıĢ yüksek Hızı dır. tuşu ile menü adımı arttırılır, P- tuşu ile menü adımı azaltılır. Her menü adımının rakamsal parametre değeri otomatik olarak, fabrika varsayılanı olarak göstergelere gelir. Bu değer tuşu ile arttırılır, - tuşu ile azaltılır. tuşu basılı tutulursa otomatik arttırma, - tuşu basılı tutulursa otomatik azaltma yapar. Tuşlara 20 saniye hiç basılmazsa kapı tam açık veya kapalı iken tüm parametreler kendiliğinden kaydedilerek program modundan çıkılır. Otomatik ölçüm işlemi sırasında ve radar hareket algılama durumunda program moduna girilemez. 7

9 3-1. ANA EKRAN : VDD : P- - Counter=6 b b Model : IE Model : IE DIS 2406 Resim Resim P- VDD: Karta uygulanan giriş voltajını gösterir V DC voltaj ile çalıştığı ( varsayılan 0.2 ve -0.2 hata toleranslı) ölçülür. Bir uygulama için; Minumum giriş voltajı = 22.0 VDC, Maksimum giriş voltajı = 27.0 VDC dir. COUNTER : Kapının her açılış-kapanışını bir değer olarak sayar ve hafızasına kaydeder. Hiçbir şekilde silinemez açılış-kapanış sayar ve kapının bakımı için durur. Kapı çalışmaya devam etsede bakım yapılması gerektiği için sonraki açılış-kapanışlar sayılmaz. bb : Kart ayarlarını yapmış ve bekleme moduna geçmiş durumdadır. diğer karta olduğu gibi VDD ve Counter göstergesi bulunmamaktadır. Buna rağmen açılış-kapanış sayısı hafızada sayılmaya devam etmektedir. 3-2 MENÜ AYARLARI : o1 A. Yuksek. Hizi Açma Yüksek Hızı : A. Yuksek. Hizi 6 o 1 Resim Resim Diğer parametrelerin izin verdiği ölçüde, kapının açılma sırasında erişebileceği en yüksek b hızdır. Açma yüksek hız bölgesinde kapı kanatlarına uygulanabilecek kuvvetin üst sınırı sabittir. Bu bölgede algılanabilecek bir engelde kapı durur ve bir sonraki kapatma işlemine bu noktadan başlar. Ayar aralığı 0 ila 9 dur. Varsayılan ilk ayarı 6 dir. Ayarlamak için ve - tuşları kullanılır. Ayarlama bittiğinde kaydetmek için hiç bir şey yapmadan beklenir. Cihaz ana ekrana döndüğünde, artık ayarlar son şekliyle hafızaya kaydedilmiş olur o2 A. KALKIS. GUCU Açma KalkıĢ Hızlanma Bölgesi : A. KALKIS. 8 o 2

10 Resim Resim Kapının açma sırasında yüksek hıza erişmek üzere hızlandığı bölgenin genişliğidir. Ayar aralığı 0 ila 9 dur. Varsayılan ilk ayarı 3 dir. Ayarlamak için ve - tuşları kullanılır. Ayarlama bittiğinde kaydetmek için hiç bir şey yapmadan beklenir. Cihaz ana ekrana döndüğünde, artık ayarlar son şekliyle hafızaya kaydedilmiş olur o3 A.YAVAS BOLGESI Açma YavaĢlama Bölgesi : A. YAVAS o 3 BOLGESI Resim Resim Kapının açma sırasında yüksek hızdan düşük hıza yavaşladığı bölgenin genişliğidir. Ayar aralığı 0 ila 9 dur. Varsayılan ilk ayarı 7 7 b dir. Ayarlamak için ve - tuşları kullanılır. Ayarlama bittiğinde kaydetmek için hiç bir şey yapmadan beklenir. Cihaz ana ekrana döndüğünde, artık ayarlar son şekliyle hafızaya kaydedilmiş olur o4 A.FIREN SIDDETI Açma Frenleme ġiddeti : A. FIREN SIDDETI Resim Resim Kapının açma düşük hız bölgesinin son 7 b bölümündeki hızıdır. Ayar aralığı 0 ila 9 dur. Varsayılan ilk ayarı 7 dir. Ayarlamak için ve - tuşları kullanılır. Ayarlama bittiğinde kaydetmek için hiç bir şey yapmadan beklenir. Cihaz ana ekrana döndüğünde, artık ayarlar son şekliyle hafızaya kaydedilmiş olur. o o5 A.YAVAS GID. HIZI Açma YavaĢ GidiĢ Hız Bölgesi : A. YAVAS o 5. Resim GID Resim Açma sırasında kapının düşük HIZI b hızda gittiği bölgenin genişliğidir. Bu bölgede algılanacak sıkışmada kapı durur ve bir sonraki kapatma işlemine bu noktadan başlar. Açma sırasında açma düşük hız bölgesinde kapı kanatlarına uygulanabilecek kuvvetin üst sınırıdır. Ayar aralığı 0 ila 9 dur. Varsayılan ilk ayarı 3 dür. Ayarlamak için ve - tuşları kullanılır. Ayarlama bittiğinde kaydetmek için hiç bir şey yapmadan 3 beklenir. Cihaz ana ekrana döndüğünde, artık ayarlar son şekliyle hafızaya kaydedilmiş olur c1 K.Yuksek. Hizi Kapatma Yüksek Hız : K. Yuksek. c 1 Resim Resim Hizi b

11 Diğer parametrelerin izin verdiği ölçüde, kapının kapatma sırasında erişebileceği en yüksek hızdır. Ayar aralığı 0 ila 9 dur. Varsayılan ilk ayarı 7 dir. Ayarlamak için ve - tuşları kullanılır. Ayarlama bittiğinde kaydetmek için hiç bir şey yapmadan beklenir. Cihaz ana ekrana döndüğünde, artık ayarlar son şekliyle hafızaya kaydedilmiş olur c2 K.KALKIS. GUCU Kapatma KalkıĢı Gücü : K. KALKIS. GUCU c 2 Resim Resim b Kapının, kapatma sırasında yüksek hıza erişmek üzere hızlandığı bölgenin genişliğidir. Güç kaynağı akımı yetersiz geldiği zaman yada bir yetersizlik oluştuğu zaman; ilk kapanış kalkış anında kendini varsayılan değeri 9 olarak kabul ederek, otomatik olarak 7 ye çeker. Eğer tekrar akım yetersiz gelir ise ; kendini otomatik olarak 5 çeker. Halen yetersiz ise; ayarını 3 düşürür. Tekrar yetersizlik algılar ise 0 a çeker. 3 Bu da kapının çok yavaş kapanış kalkışı yapmasını sağlar. Aslında bu bir arıza olarak algılanmamalıdır. Bu özellik SMPS adaptörü ve motoru korumak amaçlı otomatik bir işlemdir. Kullanıcı bunu yetersizlik olarak algılamalı ve ölçümlerini tam olarak yaparak sorunu gidermeye çalışmalıdır. Ayar aralığı 0 ila 9 dur. Varsayılan ilk ayarı 3 dür. Ayarlamak için ve - tuşları kullanılır. Ayarlama bittiğinde kaydetmek için hiç bir şey yapmadan beklenir. Cihaz ana ekrana döndüğünde, artık ayarlar son şekliyle hafızaya kaydedilmiş olur c3 K.YAVAS BOLGESI Kapatma YavaĢlama Bölgesi : K. YAVAS BOLGESI 7 c 3 Resim Resim b Kapının, kapatma sırasında yüksek hızdan düşük hıza yavaşladığı bölgenin genişliğidir. Ayar aralığı 9 ila 14 dür. Varsayılan ilk ayarı 7 dur. Ayarlamak için ve - tuşları kullanılır. Ayarlama bittiğinde kaydetmek için hiç bir şey yapmadan beklenir. Cihaz ana ekrana döndüğünde, artık ayarlar son şekliyle hafızaya kaydedilmiş olur c4 K. FIREN SIDDETI Kapatma DüĢük Hız : K. FIREN SIDDETI 3 c 4 Resim Resim Kapının kapatma düşük hız bölgesinin son bölümündeki hızıdır. Ayar aralığı 0 ila 9 dur. b Varsayılan ilk ayarı 3 dir. Ayarlamak için ve - tuşları kullanılır. Ayarlama bittiğinde kaydetmek için hiç bir şey yapmadan beklenir. Cihaz ana ekrana döndüğünde, artık ayarlar son şekliyle hafızaya kaydedilmiş olur. 10

12 c5 K.YAVAS. GID. HIZI Kapatma YavaĢ GidiĢ Hızı : K. YAVAS. GID. HIZI 3 c 5 Resim Resim Kapatma sırasında kapatma yüksek hız bölgesinde kapı kanatlarına uygulanabilecek kuvvetin b üst sınırıdır. Bu kuvvet en fazla 150N olacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu kuvvetin gereğinden düşük seçilmesi, istenilen ivmelenme ve hıza ulaşılamamasına neden olabilir. Kapı, kapatma yüksek hız bölgesinde bir engel ile karşılaşırsa ve hızı durma noktasına kadar düşerse, geri açarak yeniden kapatmaya çalışır. Yeniden kapatma sırasında engel algılanan noktaya düşük hıza geçerek yaklaşır ve yeniden engelle karşılaşmazsa kapatmayı düşük hızda tamamlar. Eğer aynı noktada yeniden engel algılarsa kapı bu noktada durur ve bir sonraki açma komutunu bekler. Ayar aralığı 30-60, ilk ayarı 40 tır.ayar aralığı 30 ila 60 dır. Varsayılan ilk ayarı 40 dir. Ayarlamak için ve - tuşları kullanılır. Ayarlama bittiğinde kaydetmek için hiç bir şey yapmadan beklenir. Cihaz ana ekrana döndüğünde, artık ayarlar son şekliyle hafızaya kaydedilmiş olur A1 Kilit Secme KAPALI 0 Kilit Tipi uygunluğu seçimi : Kilidin çalışma şekli bu parametre ile seçilir. Alt menüsü olan iki menüden birisidir. ve - tuşları ile ekran değiştirerek ayar yapılır. Fabrika varsayılan değeri 1 dir. Kilit Secme KAPALI 0 A 1 0 Resim Resim Resim b A 1 1 Resim Resim Resim A1=0, Kilit Secme = KAPALI 0 Kilit yok. (Dinamik kapalı tutma kuvvetinin uygulanabilmesi için) Kapı kilidi devre dışı kalır. Kilit Secme A1=1, Kilit Secme=12V KONTAK Kapı kapandığında kilit çalışır, yeniden kilitleme yapar, açılmadan önce kısa süre akım uygulanarak b kilit açılır. ACIK KONTAK Kilit A 1 2 Secme Resim Resim Resim V kilit enerjilenir ve kapı kilitlenir. b A1=2, Kilit Secme=12V KAPALI KONTAK KAPALI veya ÇIKIŞ fonksiyonu seçilmişse kapı kapandığında gerilim uygulanarak KAPALI KONTAK Kilit 11 A 1 3

13 Resim Resim Resim A1=3, Kilit Secme=24V ACIK KONTAK Çalışma fonksiyonundan bağımsız, kapı her kapandığında kilit enerjilenir ve kapı kilitlenir. Kilit Secme 24V KAPALI KONTAK A 1 4 Resim Resim Resim b A1=4, Kilit Secme=24V KAPALI KONTAK Parametre değeri 2 ve 3 için aküden çalışmada kilit devre dışıdır. Varsayılan fabrika değeri 1 dir A2 Bekleme Suresi Bekleme Süresi Artırımı : Bekleme A 2 Suresi Resim Resim Kapı tam kapanmadan ard arda açma 9 b sinyali gelirse kapının her açılışında bekleme süresi 1 sn arttırılır. En fazla 3 saniyedir. Bu değer 0 ile 9 Arasında ayarlanır Varsayılan değeri 0 dır. Bu süre değeri 5 e kadar 2 saniye olarak artar ve 5 den sonra 4 değer için olarak artar. Süre toplam da 70 Saniye ye ulaşır. Eğer kapı arka arkaya 5 kez açılış sinyali alır ise ; Kapanış Bekleme Süresi otomatik olarak 30 saniyeye çıkar. Bunun sebebi de yoğun giriş-çıkış trafiğini rahatlatmaktır. Ayarlama işlemi için ve - tuşları kullanılır. Ayarlama bittiğinde kaydetmek için hiç bir şey yapmadan bir müddet beklenir. Cihaz ana ekrana döndüğünde, artık ayarlar son şekliyle hafızaya kaydedilmiş olur. Değerlere göre bekleme süresinin saniye olarak süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ayar rakam değeri : Bekleme süresi : 1.AçılıĢ 2.AçılıĢ 3.AçılıĢ 4.AçılıĢ 5.AçılıĢ 6.AçılıĢ 7.AçılıĢ 0 0 Sn 1 Sn 2 Sn 3.Sn 3.Sn 30.Sn 30.Sn 1 2 Sn 3 Sn 4 Sn 5 Sn 5 Sn 30 Sn 30 Sn 2 4 Sn 5 Sn 6 Sn 7 Sn 7 Sn 30 Sn 30 Sn 3 6 Sn 7 Sn 8 Sn 9 Sn 9 Sn 30 Sn 30 Sn 4 8 Sn 9 Sn 10 Sn 11 Sn 11 Sn 30 Sn 30 Sn 5 10 Sn 11 Sn 12 Sn 13 Sn 13 Sn 30 Sn 30 Sn 6 20 Sn 21 Sn 22 Sn 23 Sn 23 Sn 30 Sn 30 Sn 7 30 Sn 31 Sn 32 Sn 33 Sn 33 Sn 30 Sn 30 Sn 8 40 Sn 41 Sn 42 Sn 43 Sn 43 Sn 43 Sn 43 Sn 9 50 Sn 51 Sn 52 Sn 53 Sn 53 Sn 53 Sn 53 Sn 12

14 A3 KIS MODU KıĢ Pozisyonu : KIS MODU 1 A 3 Resim Resim Bu değer, kapının belirli bir oranda açılması istenildiğinde kullanılır. Ayar aralığı 0-9, Varsayılan b lk değeri 4 dur. Kapı açılışı mesafesi 9 a bölünür. Alınan her değer kapının açılışını durdurmak için bir ölçü kabül edilir. Kış modu olarak kullanıldığı gibi, Yaz modu olarak da kullanılabilir. Kapının yarım açılıp kapanmasındaki amaç içerideki ısının veya serinliğin kayba uğramasını asgari düzeye indirgemektir. Ayarlamak için ve - tuşları kullanılır. Ayarlama bittiğinde kaydetmek için hiç bir şey yapmadan beklenir. Cihaz ana ekrana döndüğünde, artık ayarlar son şekliyle hafızaya kaydedilmiş olur A4 Kapali Tutma Kuv Kapalı Tutma Kuvveti : Kapali Tutma Kuv 4 A 4 Resim Resim Kilit tipi A1=0 seçilmiş ise ve şebekeden beslenmede kapıya bu değere göre kuvvet uygulanır. b Bu değer 9 seçilirse, kapı elle bir miktar açılırsa dinamik tutma kuvveti en fazla 5 saniye uygulanarak kapının elle açılması engellenir. Ayar aralığı 0-9, ilk ayarı 4 dür. Bu konumda konum anahtarında kilit seçilmiş ise otomatik olarak kilitli tutmaktadır zorlama da açılış yapmaz. Ayarlamak için ve - tuşları kullanılır. Ayarlama bittiğinde kaydetmek için hiç bir şey yapmadan beklenir. Cihaz ana ekrana döndüğünde, artık ayarlar son şekliyle hafızaya kaydedilmiş olur A5 Buzzer Sesli Uyarı : BUZZER 1 A 5 Resim Resim Sesli uyarının ne zaman verileceği bu parametrede belirlenir. İlk ayarı 1 dir. 0 ise ses uyarı b iptal edilmiştir, 1 ise yalnızca otomatik ölçümde sesli uyarı verir, 2 ise otomatik ölçümde ve kapatma sırasında aşırı yük algılanması durumunda sesli uyarı verir. Ayarlamak için ve - tuşları kullanılır. Ayarlama bittiğinde kaydetmek için hiç bir şey yapmadan beklenir. Cihaz ana ekrana döndüğünde, artık ayarlar son A1 şekliyle hafızaya kaydedilmiş olur. b DIL Dil: (Bu menü sadece LCD ekranlı kart için mevcuttur. 7 segment li kart ta yoktur.) Language 0 Resim Resim Sprache 2 13 DIL 1 Farsi 3

15 Resim Resim Kullanıcının hangi dili kullanacağını rakamsal olarak seçmeye yarar. Varsayılan değeri 1 dir. Bu da Türkçe dir. Seçim yapılmasına yardımcı olacak liste aşağıda verilmiştir. 0 seçilirse : Tüm Menüler Ġngilizce olur. 1 seçilirse : Tüm Menüler Türkçe olur. 2 seçilirse : Tüm Menüler Almanca olur. 3 seçilirse : Tüm Menüler Farsça olur. Ayarlamak için ve - tuşları kullanılır. Ayarlama bittiğinde kaydetmek için hiç bir şey yapmadan beklenir. Cihaz ana ekrana döndüğünde, artık ayarlar son şekliyle hafızaya kaydedilmiş olur A6 Motor Yon Motor Yönü : Motor Yon 0 A 6 Resim Resim Kanatların hareket yönü Encoder A-B uçları doğru bağlandığı sürece otomatik olarak kapının doğru yönünü bulur. Eğer kullanıcı istekli olarak kapı yönü mekanik olarak değilde yazılımsal olarak da değiştirilebilir. Bunun için menü den Resim deki gibi motor yon e gelinir. Menüdeki değer 1 yapılırsa bir yönde, 0 yapılırsa diğer yönde hareket alır. Ve kendini otomatik olarak resetler. Bu işlemin daha sağlıklı olabilmesi için kartın voltajının kesilip yeniden verilmesi gerekir. Varsayılan değer 0 dır. Ayarlamak için ve - tuşları kullanılır. Ayarlama bittiğinde kaydetmek için hiç bir şey yapmadan beklenir. Cihaz ana ekrana döndüğünde, artık ayarlar son şekliyle hafızaya kaydedilmiş olur. 3 3 FONKSĠYON ANAHTARI ÖAZELLĠKLERĠ : Resim Fonksiyon Anahtar (Key PAD) takımı arkası yapışkan özellikli olarak imal edilmiştir. Kapı üzerine istenilen uygun bir yere yapıştırılabilir. Fakat kontrol kartı ile irtibatını Flex ribbon kabloyla yaptığı için bu kablonun hasar görmemesi için azami itina gösterilmelidir. Burkulma, ezilme, yırtılma gibi fiziksel müdahalelerden kaçınmalıdır. Fonksiyon anahtarı kontrol kartının kapı kontrol kartı ile irtibatı ise bir ucu RJ-12 male fiş ile diğer ucu ise 6 pin li konektör ile sağlanır. RJ-12 Standart yapılmıştır. Ancak 6 pin li soket kısmı klemens irtibatlı olduğu için, kablo bağlantı sırası aşağıda ki resimde görüldüğü gibidir. Daha detaylı bağlantı şekli Sayfa 50 deki Şekil 23-1 de görülebilir. Fonsiyon anahtarı led ışığı (indikatörü) sabit aralıklarla flaş yapar. Bu fonsiyon anahtarının sağlıklı bağlantı kurduğunun göstergesidir. Fonksiyon seçici kablosu, mevcut elektrik tesisat kablolarından, bağlantısı ampullerden, klima, hava perdesi gibi elektrikli cihazlardan en az 50cm uzakta olmalıdır. 14

16 Resim Resim Resim Açık Open : Resim Bu tuşa basıldığında ; kapı açık pozisyonuna gelir. Sürekli açık kalır. Hiçbir şekilde kapanma işlemi gerçekleştirmez. Sensör ve diğer konutları maskeler. Özelliği iptal etmek için BaĢlangıç Reset tusuna basılmalıdır. Kapı normal çalışma şekline döner Kapalı closed : Resim Bu tuşa basıldığında ; kapı kapalı pozisyonuna gelir. Sürekli kapalı kalır. Hiçbir şekilde açılma işlemi gerçekleştirmez. Sensör ve diğer konutları maskeler. Özelliği iptal etmek için BaĢlangıç Reset tusuna basılmalıdır. Kapı normal çalışma şekline döner BaĢlangıç reset : Resim Bu tuşa basıldığında ; daha önceden basılıp aktif edilmiş tüm fonksiyonlar iptal edilmiş olur. Kapı ilk çalışma pozisyonuna (Başlangıç durumuna) gelir. Özelliği iptal etmek için BaĢlangıç Reset tusuna basılmalıdır. Kapı normal çalışma şekline döner Tek yön one way : (Çıkış Açık-Giriş Kapalı) Resim Bu tuşa basıldığında ; kapı sadece çıkış yönündeki radarı (iç Radar sensörünü) aktif eder. Kapı çıkış için aktif olur ve açılır. Hiçbir suretle giriş radarın dan alınan sinyali kabul etmez ve giriş yönündeki kişilere açılmaz. Özelliği iptal etmek için BaĢlangıç Reset tusuna basılmalıdır. Kapı normal çalışma şekline döner. 15

17 3 3 5 KıĢ ayarı winter : Resim Bu tuşa basıldığında ; Kapı soğuk ve sıcak hava şartlarından dolayı ısı kaybını önlemek amacıyla açılma işlemini yarım yapar. Kapı hızı otomatik olarak en uygun ayara geçer. Özelliği iptal etmek için BaĢlangıç Reset tusuna basılmalıdır. Kapı normal çalışma şekline döner Ayarlarlar setup : Resim Bu tuşa basıldığında ; Keypad Led ışığı hızlı olarak yanar söner ve LCD ekrana Resim gibi aşağıda görünen menü gelir: Open: 7 Close: 6 Resim Belirli bir süre içinde Key pad üzerindeki açık open tuşu ile ekrandaki Open bölümü yani açılma hızı değeri arttırılır. Kapalı Closed tuşu ile ekrandaki Open bölümü yani açılma hızı değeri düşürülür. Aynı zaman zarfı içerisinde BaĢlangıç reset tuşuna basılırsa ekrandaki Closed bölümü yani kapanma hızı arttırılır. tek yön one way tuşuna basılırsa da ekrandaki Closed bölümü yani kapanma hızı düşürülür. Bu ayar menüsü; kapı kapakları montaj edildikten sonra fikir değişikliğinden kaynaklanan hız ayar değişiklikleri için pratik ve çabukluk esas alınarak kullanıma sunulmuştur. 16

18 3-4 FABRĠKA VARSAYILAN DEĞERLERĠNE DÖNMEK : LCD display li kartlarda ve 7 Segment li kartlarda aynı işlem uygulanmaktadır. sonunda fabrika ayarları hafızaya alınmış olur. Tuşlarına aynı anda basılı tutulur ise kart fabrika ayarlarına geri döner ve tüm yapılmış ayarları siler. İşlem - kapanma ayarlanırı siler tekrar ölçü ayarı yapar. Bu ayarı hafızaya alır. Tuşlarına aynı anda basılı tutulur ise kart restart yapar. Daha önce hafızaya aldığı kapı açılma ve 3-5 FONKSĠYON ANAHTARI TAKIMI (Keypad, Kontrol Kutusu, Kablo) : Fonksiyon seçici kablosu, mevcut elektrik tesisat kablolarından, bağlantısı ampüllerden, klima, hava perdesi gibi elektrikli cihazlardan en az 50cm uzakta olmalıdır. Fonsiyon anahtarı komple bir kit halinde üç ana parçadan oluşur: 1 Kontrol Kutusu 2 Key Pad (kablolu ve konektörlü) 3 Bağlantı kablosu ( Bir ucu RJ-14-6 ve diğer ucu 6 lı male klemens konektörlü) Aşağıdaki resimde Fonsiyon anahtarı komple bağlantılı bir şekilde Resim de görülmektedir. 1 Kontrol Kutusu : Resim Resim

19 2 Key Pad Led uyarıcılı 3 - Bağlantı Kablosu : Resim Bağlantı kablosunun bağlantı sırası Şekil 23-1 de görüldüğü gibidir. Yeniden kablo hazırlamak için kullanılacak yardımcı olarak kullanılması için bu şekile başvurulabilir. Resim

20 4 - ANA KART ÜZERĠNDEKĠ YERLEġĠM : MODEL : IEDC Resim 4-1 MODEL : IEDIS 2406 Resim

21 5 - GĠRĠġLĠ SENSOR KLEMENSĠ : Resim 5-1 CA : Acil açma girişi. Fonksiyon Anahtarından KAPALI CLOSED olarak seçilmiş de olsa bu giriş aktif edildiğinde kapı açılır, 6 saniye açık bekledikten sonra kapanır. LED kontrol indikatörü Resim 4-1 de gösterilmiştir. PH : Fotosel. Kapı kanatları arasında bulunan ve kanatlar arasında fiziksel bir engel algılandığında kapı açılır ve algılama devam ettiği sürece açık bekler. LED Kontrol indikatörü Resim 4-1 de gösterilmiştir. _IR : İç mekandaki algılama radarı. Bu girişin aktif olabilmesi için fonksiyonun GĠRĠġ-ÇIKIġ veya ÇIKIġ olarak seçili olması gerekir. LED kontrol indikatörü Resim 4-1 de gösterilmiştir. ER : Dış mekandaki algılama radarı. Bu girişin aktif olabilmesi için fonksiyonun GĠRĠġ-ÇIKIġ veya ÇIKIġ olarak seçili olması gerekir. LED kontrol indikatörü Resim 4-1 de gösterilmiştir. 24V : Sensörler için besleme çıkışlarıdır. İki klemenste aynı hatta bağlıdır. * Daha anlaģılır Ģematik bağlantı Şekil 1-1 de gösterilmektedir. 6 - GĠRġLĠ MOTOR KLEMENSĠ : Resim 6-1 V : Ana Besleme Girişi poalarite ucu. V- : Ana Besleme Girişi - poalarite ucu. M1 : Motor çıkışı. Polarite fark etmez. M2 : Motor çıkışı. Polarite fark etmez. B : Batarya girişi. kutup. B- : Batarya girişi. - kutup. L : Kapı kilit mekaniması girişi. Polarite L- : Kapı kilit mekanizması girişi. - Polarite P1 : Hava perdesi için 220 volt 1.anahtar bağlantı ucu (Faz girişi olması uygundur.) P2 : Hava perdesi için 220 volt 2. anahtar bağlantı ucu (Faz çıkışı) * Daha anlaģılır Ģematik bağlantı Şekil 1-2 de gösterilmektedir. 20

22 7 - ENCODER BAĞLANTI KONEKTÖRÜ : Encoder bağlantısı hatalı yapılırsa kart ve encoder hasar görecektir. Emin olmadan kesinlikle bağlantı yapmayınız. Kararsızlık yaşıyorsanız, firmamız teknik servisine başvurabilirsiniz. Resim 7-1 : Encoder besleme ucu (5V DC) _B_ : Encoder B ucu (motor encoder B ucu mutlaka bu pin e bağlanmalıdır.) _A_ : Encoder A ucu (motor encoder A ucu mutlaka bu pin e bağlanmalıdır.) _-_ : Encoder besleme ucu (- 5V DC) 8 - FONKSĠYON ANAHTARI BAĞLANTI KONNEKTÖRÜ : Resim 8-1 Resim 8-2 Feminen RJ-12 Connector Male RJ-12 Connector Fonksion anahtarı Kontrol kartına RJ-12 konnektör ile irtibatlanır. Fişin karta tam olarak oturduğundan ve kilitlendiğinden emin olmanız gerekir. Tırnağı kırılmış konnektörler temassızlık yaptığı için bu tür fişleri kullanmaktan kaçınılmalıdır. Anahtarın tam bağlantı resmi Resiml de gösterildiği gibidir. Fonksiyon anahtarı bağlı olmasada kart muntazaman çalışmaya devam eder. 21

23 9 ĠLK ÇALIġTIRMA ve DEVREYE ALMA : İlk enerji verildiğinde ekranda aşağıdaki Resim 9-1 ve Resim 9-2 görünür. Bu sistemin başlatıldığının göstergesidir. V3.5 ve 32 (32 Versiyon 3.2 anlamına gelmektedir.) kart yazılımının version numarasıdır. Firmamız ile teknik olarak irtibata geçildiğinde mutlaka belirtilmesi gereken bir bilgidir. HORMEDOOR Corporatio n V3.6 VDD: Resim 9-1 Resim 9-2 Bu ekranlar çok kısa bir süre ekrana gelir. Hemen ardından aşağıdaki ekran gelir. Resim 9-3 ve Resim 9-4 b b Resim 9-3 Resim girişli besleme konektörü karta takılmadan tüm elektriksel bağlantılar yapılıp kontrol edilmeli ve daha sonra karta enerji verilmelidir. Eğer Kapı, Fonksiyon anahtarı ile kapalı closed konumuna alınmamış ise, ilk olarak açma yönünde hareket eder. Ekrana Kuruluyor Bekle ve ın uyarısı gelir. Counter=6 Kuruluyor Bekle i n Resim 9-5 Resim 9-6 İkinci işlem olarak da kapanma yönünde yavaşça hareket eder. Bu esnada da ekranda Kuruluyor Bekle ve ın uyarısı gelir. Bu ilk açılma ve kapanma kapının boyutlarını öğrenmesini sağlar. Bu işlem yapılırken kapı açılma ve kapanma alanında bir engel olmaması gerekir. Aksi takdir de kapı o noktayı kendine referans ölçü olarak alacaktır. Daha sonra kapı öğrendiği mesafeyi hafızaya aldığını ve çalışmak için hazır olduğunu belirten Hazir ve bt yazısını ekrana gelir. Hazir b t Resim 9-7 Resim 9-8 Belirli bir müddet işlem yapılmadan bekler ise, ekran ilk açılma ekranı olan VDD=26.0V Counter = 6 e geri döner ve komut beklemeye başlar. Bu esnada doğru yapılmış bir radar sensör bağlantılarından bir komut gelir ise; kapı önce yavaşça açılma hareketine başlar, maksimum hıza ulaşır ve tam açılma bölgesine yaklaşınca tekrardan yavaşlar. Son olarak da çok yumuşak bir şekilde açılma işlemini bitirir. Bu işlem sırasında ekran da aşagıdaki Açılıyor... ve op yazısı belirir. Aciliyor.... o P Resim 9-9 Resim

24 Ayarlanabilen açık kalma süresi boyunca bekler. Bu sırada ekranda Bekleme 4 ve 03 yazısı belirir. Buradaki 4 ve 03 bekleme süresini gösterir. İstege göre ayarlanabilir bir değerdir. Bunun için 3-2 Bekleme Süresi Artırımı başlıklı Resim ve Resim a bakınız. Bekleme Resim 9-11 Resim 9-12 Bekleme süresi geri sayımı bittikten sonra, kapı kapanma işlemine geçer. Açılma işleminin tam tersi olarak, kapanmak için önce yumuşakça hızlanır, daha sonra maxsimum hıza ulaşır ve kapanma bölgesine yaklaştığında yumuşakça ve çok zayıf bir kuvvetle yavaşalar ve tam kapanma anında nazikçe kapanır. Bu işlem boyunca ekranda Kapanıyor... ve cl yazısı belirir. Kapaniyor c L Resim 9-12 Resim 9-12 Kapı kapandıktan sonra tekrardan sırasıyla; Hazır ve VDD=26,0 Counter=7 yazıları ekrana gelir. Bu tam bir Açılma-Kapanma çalışma periyodudur. Kapı bu işlemi bir Counter olarak kabul eder ve bir önceki sayısını bir arttırarak hafızasına kaydeder. Bu sayı asla silinip, değiştirilemez. Kapalı fonksiyonu seçilse de acil açma girişi CA aktifse ölçüm işlemi başlar. İlk hareket kapatma yönünde ise ölçüm işlemi sonrası program moduna girilerek 8 Amperlik motor yönü parametresi değiştirilir. Kart program modundan çıktıktan sonra yeniden ölçüm işlemi yapacaktır. Enkoder kanallarının ters bağlanması ; hatalı çalışmaya veya kartın hasar görmesine neden olacaktır. 23

25 10 - ÇALIġMA KONTROLÜ ve BU ESNADAKĠ HATA MESAJLARI : Kapı İç ve dış radar sensörlerinden herhangi birinden komut geldiğinde, kart üzerindeki ilgili sensör kırmızı led indicator ü yanar. Kapı açılma işlemini 9. ĠLK ÇALIġTIRMA VE DEVREYE ALMA daki anlatıldığı gibi yapar ve ardından kapanma işlemini gerçekleştirir. Açılma ve kapanma esnasında bir engel ile yada sıkışma ile karşılaşır ise durur. Tekrar açılma işlemine geçer. ENCODER YOK : Eğer motor encoder konektörü uçları irtibatsızlığı, ve - besleme ters bağlantısı veya uygunsuzluğu oldu ise Resim 10-1 ve Resim 10-2 daki gibi ekranda ENCODER YOK ve Er yazısı uyarısı belirir. Gerekli kontroller yapılarak aksaklık giderildiğinde bu uyarının hafızadan gitmesi için enerjinin kesilip tekrar verilmesi gerekir. ENCODER YOK E r Resim 10-1 Resim 10-2 VOLTAJ HATA HIGH : Eğer çalışma anında besleme voltajı 27 v DC nin üstüne çıkar ise; ilk kapı açılma yada kapanma komutu geldiğinde, Resim 10-5 ve Resim 10-6 daki gibi ekranda VOLTAJ Hata HIGH ve E1 uyarısı belirir. Gerekli kontroller yapılarak voltaj yüksekliğinin şebekeden mi, yoksa SMPS adaptörden mi kaynaklandığı tespit edilmelidir. Hata giderildikten sonra enerjinin kesilip yeniden verilmesinde fayda vardır. VOLTAJ HATA HIGH E 1 Resim 10-5 Resim 10-6 VOLTAJ HATA LOW : Eğer çalışma anında besleme voltajı 24 v DC nin altına düşer ise; ilk kapı açıl yada kapan komutu geldiğinde, Resim 10-3 ve Resim 10-4 daki gibi ekranda VOLTAJ Hata LOW ve E2 uyarısı belirir. Gerekli kontroller yapılarak voltaj düşüklüğünün şebekeden mi, yoksa SMPS adaptörden mi kaynaklandığı tespit edilmelidir. Hata giderildikten sonra enerjinin kesilip yeniden verilmesinde fayda vardır. VOLTAJ HATA LOW E 2 Resim 10-3 Resim 10-4 HATA SIKISMA : Açma yönündeki ilk hareket de kanatlar açma mekanik stopa geldiğinde durur, daha sonra kapatma yönünde hareket eder ve tam kapalı konuma geldiğinde durarak otomatik ölçüm işlemini tamamlar. Otomatik ölçüm işlemi sırasında kapı kanatları bir engel ile karşılaşırsa ölçüm sonrasındaki ilk açma veya kapatma hareketinde kapının gerçek boyutuna adapte olacaktır. Bu işlem sırasında kesikli sesli uyarı verilir, fotosel PH ve acil açma CA girişi hariç tüm diğer harici algılayıcılar devre dışıdır. Bu işlemin tamamlanması ile kapı otomatik çalışmaya hazırdır. Nornal çalışma dışında kapı mekanik veya engelsel bir anamoli ile karşılaşırsa, yada motor sıkışması durumlarında ekranda : HATA SIKISMA E 3 Resim 10-7 Resim 10-8 mesajı belirir. Açılma yönünde 3 kez sıkışma durumunda sıkma hatası yazar ve kapıyı tekrar rest ederek sıkışmanın olduğu yerden hizmet vermeye devam eder. 24

26 KayıĢ Koptu : Kapı mekanik olarak yıpranma, sıkışma, kayış kalitesizliği, zorlama gibi etkenlerden dolayı hareket sağlayıcı triger kayışını kopartabilir. Bu durum, kartın yazılım avantajları sayesinde algılanır ve ekrana bir hata mesajı aşağıdaki Resim 10-9 ve Resim da olduğu gibi belirir. Aynı anda sesli bir ikaz duyulur. Kart kendini resetler ve tekrar kayışı kontrol etmek amacıyla aynı işlemi tekrar eder. Eğer sonuç değişmedi ise, tekrar tekrar işlemi devam ettirir. Kayis Koptu E 4 Resim 10-9 Resim Emniyet Fotocell ÇalıĢmıyor : Eğer radarlardan birisi algılama yapar ve kapıyı açar ise kapı kanatları arasındaki emniyet photocell i de mutlaka algılama yapacaktır. Bir olasılık olarak bu photocell in arıza yapması normal karşılanır. Fakat bu arıza sonuçları ağır hasarlara neden olabileceği için; Kart bu olasılığı göz önünde bulundurarak photocell i sürekli kontrol eder ve dört kez sağlıklı bir sonuç algılamaz ise, bunu bir sorun olarak algılar. Göstergede ; aşağıdaki gibi Resim ve Resim hata mesajını verir. Arıza giderillince de ilk açılışkapanış sonrası otomatik olarak hatayı siler. Normal çalışmasına geri döner. 5 Resim Resim AKÜDEN ÇALIġMA : Besleme gerilimi bir kez verilmeden, akü bağlı da olsa kart devreye girmez. Aküden çalışma ancak besleme geriliminin bir kez verilmesi sonrasında bu gerilimin kesilmesi ile mümkün olur ve akü geriliminin belirli bir seviyenin altına düşmesi ile akülerin aşırı boşalmasını önlemek üzere kart devre dışı kalır. Aküden çalışma sırasında verimliliği arttırmak üzere kanat hareket hızları sınırlandırılır, açık tutma kuvveti ve kapalı tutma kuvveti ile varsa normalde açık kilit devre dışı edilir. Besleme gerilimi olduğu sürece aküler şarj edilir. Eğer Kapının elektrik kesintilerinde daha uzun süre çalışması (hizmet vermesi) istenirse, opsiyonel olarak batarya sayısı arttırılabilir. Fakat bu batarya şarj süresini arttırır. Hemen hemen bu süre yarı yarıya azalır. Bu konu için Şekil 1-2 bakınız ve sorun yaşarsanız lütfen firmamızda teknik bilgi alınız KAPIYI MANUEL AÇMA : Şebekeden beslenmede ve kapalı tutma kuvveti=10 seçilmemiş ise, kapı kapalı iken el ile belirli bir miktar geri açılma kuvveti uygulanırsa, kapı otomatik açma işlemi yapar MAKSĠMUM KANAT HIZI : Kanatların en yüksek hızda toplam kinetik enerjisi 10J (Joule) değerini aşmamalıdır. Aşılması durumunda karta ciddi hasarlar verebilir. Toplam Kanat Kütlesi 2*35=70kg 2*45=90kg 2*55=110kg 2*65=130kg 2*75=150kg Hız Limiti 55mm/sn 49mm/sn 49mm/sn 41mm/sn 38mm/sn 25

27 UYARI! Kumanda sisteminde oluģabilecek hata, arıza veya çalıģma parametrelerinin hatalı ayarlanması veya radar, emniyet fotoseli gibi harici ünitelerin hatalı çalıģması nedeni ile oluģabilecek hasar ve 3. kiģilerin yaralanması veya zarar görmesinden IĢık Elektronik hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Bu ürünü kullananlar bu Ģartları aynen kabul etmiģ sayılırlar. 14 GENEL HATA MESAJLARI : Kart son hatayı bir hata kodu ile silinmez belleğe sesli uyarı vererek kaydeder. Otomatik ölçüm veya normal çalışma modunda tuşu basılı tutularak son hata kodu ekranda izlenir. Kayıtlı hata kodu silinmek istenirse tuşu 3sn basılı tutulur. Bu sırada hata kodu yanıp sönerek silinme işleminin yapılacağını belirtir. Hata kodunun silindiği uzun bir uyarı sesi ile bildirilir. Silinecek kayıtlı hata yoksa tuşu ile hata kodu gösterilmez. Açılma yönünde 3 kez sıkışma durumunda sıkma hatası yazar ve kapıyı tekrar rest ederek sıkışmanın olduğu yerden hizmet vermeye devam eder. Besleme gerilimi 27V DC üzerinde kapı çalışmasını (hasara neden vermemek için) durdurur ve ekrana aşağıdaki Resim 14-1 gelir. VOLTAJ HATA HIGH E 1 Resim 14-1 Resim 14-2 Bu arada uyarı amaçlı sesli bir ikaz duyulur. Bu dikkat çekmek içindir. Kapı beklemede kalır. Bu bekleme besleme voltajının normal çalışma limitlerine ulaştığı anda, ilk açılma veya kapanma sinyalinde biter. Ekran Resim 14-3 ve Resim 14-4 deki gibi normal Ana menü durumuna geçer. VDD: 25.6 b b Resim 14-3 Resim 14-4 Besleme gerilimi 24v DC nin altına düşer ise; Kapı ilk açılma veya kapanma sinyali aldığı anda, ekrana aşağıdaki Resim 14-5 ve Resim 14-6 gelir. Aynı anda ikaz sesi duyulur. Bu arada kapı çalışması durur. Kapı beklemede kalır. Bu bekleme besleme voltajının normal çalışma limitlerine ulaştığı anda, ilk açılma veya kapanma sinyalinde biter. Ekran Resim 14-3 ve Resim 14-4 deki gibi normal Ana menü durumuna geçer. Counter=6 VOLTAJ HATA LOW E 2 Resim 14-5 Resim 14-6 Motora bağlı mekanizmadan kaynaklanan sıkışmalarda motor zorlanacağı için, bu zorlanma kart tarafından algılanır. Resim 14-9 ve Resim da görünen mesaj ekrana gelir. Problem giderildikten sonra ekran Resim 14-3 ve Resim 14-4 deki gibi ana ekrana geri döner. Giderilmedi ise mesaj uyarısı ekranda kalır. HATA SIKISMA E 3 Resim 14-9 Resim

28 Kapı yoğun çalışma, zorlanma, yıpranma, vs.. sorunlardan dolayı motora bağlı triger kayışını kopartabilir. Kart bu gibi sorunları algılamada yazılımsal avantajlarını kullanarak tam bir doğrulukla algılama yapar. Bunu da mesaj olarak kullanıcıya bildirir. Uyarı aşağıdaki Resim ve Resim deki gibidir. Kayis Koptu E 4 Resim Resim Encoder arızalarında sağa sola hareket ederek encoder yok yazarak belirtir. Bu esnada sesli ikaz duyulur ve aşağıdaki Resim 14-7 ve 14-8 uyarı ekrana gelir. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra enerjinin kesilip tekrar verilmesi gerekir. Eğer sorun giderildi ise ekran Resim 14-3 ve Resim 14-4 deki gibi ana ekrana geri döner. Sorun devam ediyor, giderilmedi ise ikaz ekrandan girmez. Böylece sorunun devam ettiği anlaşılır. ENCODER YOK E r Resim 14-7 Resim TEKNĠK ÖZELLĠKLER : Maksimum Kanat Ağırlığı : 1*130kg veya 2*75kg Maksimum Açma Hızı : 80cm/s (200RPM, 55mm kasnak çapı) Maksimum Kapatma Hızı : 56cm/s (200RPM, 55mm kasnak çapı) Motor : 100W Max. 24VDC fırçalı (DUNKER GR63X55 veya Muadili) Enkoder : 100ppr, çift kanal quadrature (DUNKER RE20 veya muadili) Aküler (Opsiyonel) : 2 adet 12V/7Ah, bakımsız kuru tip Akü ġarj Akımı : 0,25A Max. Aşırı Akım Korumalı Ortalama Akü ġarj Süresi : Saat (7Ah Akü İçin) Akü Devre DıĢı Gerilim Alt Limiti : 20V Algılayıcı Besleme ÇıkıĢı : 19-28VDC, 0,5A Max. Aşırı Akım Korumalı Kilit Selenoid ÇıkıĢı (Opsiyonel) : 12VDC/24VDC Seçenekli, Max. 3A, Aşırı Akım Korumasız Besleme Kaynağı : 29VDC/6,9A, Aşırı Akım Korumalı, Güç Kaynağı (SMPS) ġebeke GiriĢi (SMPS) : VAC, 2A Max. Ortam Nemi : %20-%90 Yoğuşmasız Ortam Sıcaklığı : -20 ºC ile 60 ºC Ağırlık : 485g Boyutlar : 91mm x 175mm x 40mm Paslanmaz A40 çelikten özel Kutu Şekil ARIZALAR, NEDENLERĠ ve YAPILMASI GEREKENLER : 16 1 GENEL ARIZALAR : ARIZA NEDENLERĠ YAPILMASI GEREKENLER Kart ekranı aydınlanmıyor. Motor çalıģmıyor. 1. Uygun olmayan SMPS besleme adaptörü kullanılmış olabilir. 2. Besleme adaptörü bozuk olabilir. 3. Kart üzerindeki sigorta atmış olabilir. 4. Kablo klemensi yerine tam oturmamış olabilir. 5. Kart servise gönderilecek kadar hasar görmüş olabilir. 1. Uygun bir SMPS adaptör ile tekrar deneyiniz. 2. SMPS adaptörünüzün çıkışını DCV olarak ölçünüz. Görülmesi gereken değer: 23.0 ile 27.0 VDC değerler arasında bir değerde ve sabit olmalıdır. 3. Kart üzerindeki cam sigortayı söküp kısa devre kontrolü ile ölçünüz. Açık devre ise uygun olan yenisi ile değiştiriniz. Eğer tekrar atıyor ise, servis ile irtibata geçiniz. 27

29 Ekran aydınlanmıyor. Motor çalıģıyor. Kart ekranı aydınlanıyor. Motor çalıģmıyor. Kapı açılması gerekir iken kapanıyor. Ters çalıģıyor. Ekranda VOLTAJ Hata LOW yazısı çıkıyor. Ekranda ENKODER YOK yazısı çıkıyor. 1. Ekran pinleri temassızlık yapıyor olabilir. 2. Ekran pinleri yerine tam oturmamış yada yanlış sırayla oturmuş olabilir. 3. Ekran bozuk olabilir. 1. Kart üzerinden Motor sürücüsü arızalı olabilir. 2. Motor uygun olmayabilir. 3. Motor hasar görmüş olabilir. 1. Ayarlar menüsünde MOTOR YÖNÜ 1 e alınmış olabilir. 2. Motor kabloları veya triger kayışları ters bağlanmış olabilir. 3. Encoder bağlantı uçları A ve B ters bağlı olabilir. 1. Beslme voltajı Limitlerin altına inmiş olabilir. 2. Besleme voltajını aşırı düşüren bir elektriksel problem olabilir. 3. Motor aşırı akım çekiyor olabilir. 4. SMPS arızalanmış olabilir. 1. Motor encoder konnektörü A ve B uçlarında irtibatsızlık olabilir. 2. Encoder ve uçlarında irtiatsızlık olabilir. 3. Encoder de dahili bir arıza olabilir. 4. Motor da arıza olabilir. 5. Fiziksel bir sıkışma sonucu motor hareket edemiyor olabilir. 6. Yanlış bağlantı sonucu kartta bir sorun oluşmuş olabilir. 4. Klemens grubunu yerinden çıkartarak tekrardan yerine iyice oturtunuz 5. Tüm yukarıdakiler uygulanmasına rağmen sonuç değişmiyor ise servis ile irtibat kurunuz. 1. Ekranı söküp tekrar takınız. 2. Pinlerin yerine tam oturmuş olduğunu görünüz. 3. Hafifce yerinden oynatınız. Eğer ekran gidip geliyor isee temassızlık var demektir. Yapılacak işlem için servise başvurunuz. 4. Ekranı yenisi ile değiştiriniz. 1. a. Motor konnektörünü kontrol ediniz. Gevşeklik yada kablo bağlantısında bir sorun olabilir. Klemens gevşekliği, Kablo kopuğu veya temassızlığı gibi... b. Motor uygun güçte, voltaj değerlerinde olmaya bilir. Lütfen özellikler hanesinden bakarak uygun bir motor ile değiştiriniz. 2. Motor konnektörü üzerinden motora giden voltajı motor çalışma anında ölçünüz. Voltaj normal ise motora yönleniniz. 3. Motor uçlarını karttan ayırınız ve haricen voltaj vererek çalıştırmayı deneyiniz. 4. Motor sıkışmış yada hasar görmüş olabilir. Yenisi ile değiştiriniz. 1. Kart üzerindeki P- butonuna 3 saniye basılı tutarak menüden Motor Yönü ne geliniz ve değerini yada tuşunu kullanarak mevcut değerin aksine değiştirin. 0 ise 1, 1 ise 0 yapınız. 2. Sonuç değişmiyor ise, motor bağlantısının bulunduğu konnektörün M1 ve M2 bağlantılarını tersine yapınız. 3. kapı kanatlarının triger kayışına bağlı bulunduğu kelepçelerin yerini değiştiriniz. 1. Şebeke gerilimini ölçünüz. Görülen değer: 220v AC olmalıdır. Normal ise SMPS çıkışını ölçünüz: 24V, 27V DC değer görülmelidir. Görülmüyor ise SMPS yi değiştiriniz. 2. Motor çalışma anında voltaşını ölçünüz. Değer düşük ise motoru yenileyiniz. Değil ise, mekanik aksamı kontrol einiz. 3. Mekanizmayı motordan ayırın. Motor normal çalışıyor ise sorun mekanizmadadır. 4. Arızalı SMPS yi yenisiyle değiştiriniz. 1. Enkoder soketini sökerek fiziki göz kontrolü yapınız. Sorun yok ise kontak sprey ile temizliyerek tekrar takınız madde uygulanır. 3. Motor encoder kablosundaki A ve B uçlarının voltajını motor çalışma anında kontrol ediniz. 5-12V dc görülmelidir. Eğer yok ise encoder arızalı sayılabilir. Değiştiriniz. 4. Motor kazıklamış olabilir. Kapıları el ile iterek motorun döndüğünden emin olun. 5. Encoder A ve B uclarının karta doğru irtibatlandığından emin olunuz. 28

30 16 2 EKRAN ARIZALARI : Ekran hiç çalıģmıyor. Ekran da yazı var ama aydınlanmıyor. Ekran aydınlanıyor fakat yazılar yok. ARIZA NEDENLERĠ YAPILMASI GEREKENLER 1. Kart giriş voltajı Şekil 5-1 deki konnektörden V ve V- uçlarından limit dahilinde gelmiyor, çok fazla geliyor yada hiç gelmiyor olabilir. 2. Diğer fonksiyonlar çalışmaya devam ediyor ise ekran arızalı olabilir. 3. Ekran soket yatağına tam yada Yanlış oturmuş olabilir. 1. Ekran aydınlatma LED i arızalıdır. 1. MCU (Micro Control Unit) da yazılımsal bir sorun olabilir. 2. Ekran arızalı olabilir. 1. SMPS çıkışlarını kontrol ediniz. 2. LCD Ekran arızalı olabilir. Yenisi ile değiştiriniz. 3. Ekranı soketinden söküp, tekrar takmayı deneyiniz. Durum değişmiyor ise ekranı yenisiyle değiştiriniz. 1. Ekranı yenisiyle değiştiriniz. 1. Yazılım bulunan MCU entegreyi yeni sürüm yüklü bir yenisiyle değiştiriniz. 2. Ekranı yenisiyle değiştiriniz. Ekran sürekli aydınlanıp sönüyor. 1. Ekran soketinde bir sorun olabilir. 2. Ekran arızalı olabilir. 1. Ekran soketini kontrol edip temizleyiniz. 2. Ekranı yenisiyle değiştiriniz AÇILIġ KAPANIġ ARIZALARI : Kapı çok sert çarpıyor. ARIZA NEDENLERĠ YAPILMASI GEREKENLER Kapı sadece kendi kendine kısa mesafede açma ve kapama yapıyor. Kapı çok yavaģ açılıyor. Hızlı kapanıyor. Kapı çok hızlı açılıyor. YavaĢ kapanıyor. Kapı giriģ yönünde açılıyor fakat çıkıģ yönünde açılmıyor. 1. Motor, kayış, taşıyıcı makara, makara rayı, gibi mekanik olan parçalarda sıkışma olabilir. 2. Besleme SMPS ünitesi istenilen değerlerde olmayabilir yada yetersiz olabilir. 1. Açılma ayarları değiştirilmiş olabilir. 1. Kapanma yönünde mekanik bir sıkışma olabilir. 1. İç radar çalışmıyor olabilir. 2. Fonksiyon anahtarından Tek yön One Way tuşuna basılmış olabilir. 1. Mekanizmayı kontrol ediniz. Normal ise kartı yenisiyle değiştiriniz. 2. SMPS voltajlarını kontrol edin. Uygun değil ise yenisiyle değiştiriniz. Uygun ise kartı yenisiyle değiştiriniz. 1. Mekanik aksamı kontrol edin. 1. İç radarın bağlandığı klemenste bağlantıyı kontrol edin. Düzgün ise agılama anında kontrol LED inin yanıp yanmadığını kontrol edin. LED yanmıyor ise radar çalışmıyor demektir. Yanıyor ise kart hasarlıdır. 2. Fonksiyon anahtarın daki BaĢlangıç Reset butonuna basın. Set edilmiş ayar sıfırlanacak normal çalışma moduna geçecektir. Kapı çıkıģ yönünde açılıyor fakat giriģ yönünde açılmıyor. 1. Dış radar çalışmıyor olabilir. 2. Fonksiyon anahtarından Tek yön One Way tuşu basılmış olabilir. Kapı her iki yönde de açılmıyor. 1. Motor arızalı olabilir. 2. Triger kayışı kopmuş olabilir. 3. Kart,üzerindeki cam sigortayı kontrol edin. 4. Kapı kilit selenoidi ters bağlanmış olabilir Dış radarın bağlandığı klemenste bağlantıyı kontrol edin. Düzgün ise agılama anında kontrol LED inin yanıp yanmadığını kontroll edin. LED yanmıyor ise radar çalışmıyor demektir. Yanıyor ise kart hasarlıdır. 2. Fonksiyon anahtarın daki BaĢlangıç Reset butonuna basın. Set edilmiş ayar sıfırlanacaktır. 1. Radarların birinden kontrol verin ve motorun hareketini gözleyin. 2. Ekranda kayıģ koptu mesajı var ise Triger kayışını yenisi ile değiştirin ve sağlamlığını kontrol edin. 3. Kart LCD ekranı aydınlanmıyor ise cam sigortayı

Smart Door OTOMATİK KAPI KONTROL KARTI KULLANMA KLAVUZU. Seri Numara:. Versiyon: 1.00

Smart Door OTOMATİK KAPI KONTROL KARTI KULLANMA KLAVUZU. Seri Numara:. Versiyon: 1.00 EEM İTH. İHR. PAZ. ve TİC. A.Ş ASANSÖR KUMANDA VE OTOMASYON SİSTEMLERİ Smart Door OTOMATİK KAPI KONTROL KARTI KULLANMA KLAVUZU Seri Numara:. Versiyon: 1.00 NOT: Kullanma klavuzunuzun ve ürünün sürüm numaralarının

Detaylı

Spesifik taleplere göre geliştirilmiş ürünler

Spesifik taleplere göre geliştirilmiş ürünler SIDOOR El Kitabı 02/2012 Spesifik taleplere göre geliştirilmiş ürünler Answers for industry. Spesifik taleplere göre geliştirilmiş ürünler SIDOOR Cihaz kitabı Genel güvenlik uyarıları 1 Giriş 2 Terimler

Detaylı

DKG-309 JENERATÖR KUMANDA CİHAZI

DKG-309 JENERATÖR KUMANDA CİHAZI DKG-309 JENERATÖR KUMANDA CİHAZI CANBUS VE MPU TİPLERİ TANITIM DKG-309, tekli veya karşılıklı yedeklemeli otomatik jeneratör kumanda panolarında ihtiyaç duyulan tüm fonksiyonları içeren mikroişlemci kontrollü

Detaylı

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08 Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ESİS ENERJİ ve ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş. DUDULLU ORG. SAN. BÖLGESİ ESENKENT MAH. BATURALP

Detaylı

VAP304 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU

VAP304 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU VAP304 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU Panic Fire Duress Program Bypass Report Chime Test Memory B A D C Program Chime Panic Duress Exit Fire Report Bypass Memory Test Reset Password Exit Reset

Detaylı

DKG-547 JENERATÖR KONTROL CİHAZI (J1939 MOTOR KUMANDA PORTLU)

DKG-547 JENERATÖR KONTROL CİHAZI (J1939 MOTOR KUMANDA PORTLU) Tel: 0-216-466 84 60 Fax: 0-216 364 65 65 datakom@datakom.com.tr http://www.datakom.com.tr DKG-547 JENERATÖR KONTROL CİHAZI (J1939 MOTOR KUMANDA PORTLU) ÖZELLİKLER True RMS ölçümler Otomatik çalıştırma

Detaylı

ADrive VVVF Motor Sürücü

ADrive VVVF Motor Sürücü VVVF Motor Sürücü Asansörlere Özel KULLANIM KILAVUZU Doküman Sürüm: V3.7 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. EMC (ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK) AÇIKLAMALARI... 3 3. GÜVENLİK UYARILARI... 4 4. CİHAZ İLE BİRLİKTE

Detaylı

DKG-705 JENERATÖR KONTROL CİHAZI, J1939 MOTOR KUMANDA ÜNİTESİ ŞEBEKE İLE PARALELLEME VE DUAL JENERATÖR PARALELLEME ÜNİTESİ

DKG-705 JENERATÖR KONTROL CİHAZI, J1939 MOTOR KUMANDA ÜNİTESİ ŞEBEKE İLE PARALELLEME VE DUAL JENERATÖR PARALELLEME ÜNİTESİ datakom@datakom.com.tr http://www.datakom.com.tr Tel: 0216 466 84 60 Fax: 0216 364 65 65 DKG-705 JENERATÖR KONTROL CİHAZI, J1939 MOTOR KUMANDA ÜNİTESİ ŞEBEKE İLE PARALELLEME VE DUAL JENERATÖR PARALELLEME

Detaylı

ISI POMPASI SPLIT (HAVA/SU)

ISI POMPASI SPLIT (HAVA/SU) ISI POMPASI SPLIT (HAVA/SU) HP-RS 60 HP-RS 80 HP-RS 100 HP-RS 120 HP-RS 140 Montaj & Kullanma Kılavuzu DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ; Yuksek kalitedeki cihazımızı seçtiğiniz icin teşekkür ederiz. Cihazınızın uzun

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Sürüm: v1.1

KULLANIM KILAVUZU Sürüm: v1.1 AE-LIFT MOTOR SÜRÜCÜ KULLANIM KILAVUZU Sürüm: v1.1 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1-UYARILAR...1 BÖLÜM 2-TEKNİK ÖZELLİKLER...2 2.1 ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER...2 2.2 MEKANİK ÖZELLİKLER...3 BÖLÜM 3-AE-LIFT İÇİN

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA

KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA AG SD 71 Doküman Y. No:1 Rev:0 AG SD 71 Rev. No:0 Rev. Tarihi:20.05.2014 Yayın No:1 3 KILAVUZ HAKKINDA Kılavuz

Detaylı

ASANSOR KUMANDA SİSTEMLERİ VP3 ASANSÖR KUMANDA KARTI VP3 LIFT CONTROLLER. Doküman sürüm/ version 1.00. Tarih/Date: 28.01.2014

ASANSOR KUMANDA SİSTEMLERİ VP3 ASANSÖR KUMANDA KARTI VP3 LIFT CONTROLLER. Doküman sürüm/ version 1.00. Tarih/Date: 28.01.2014 Vipeks Vipeks ELEKTRONiK ASANSOR KUMANDA SİSTEMLERİ VP3 ASANSÖR KUMANDA KARTI VP3 LIFT CONTROLLER Doküman sürüm/ version 1.00 Tarih/Date: 28.01.2014 Serçeönü Mah. Çankaya Cad. Erciyes siteleri D Blok No:23/D

Detaylı

PPS SERİSİ. 3 Faz Giriş - 3 Faz Çıkışlı PARALELLENEBİLEN KGK'LAR. PPS 100-100 kva PPS 120-120 kva PPS 150-150 kva PPS 160-160 kva PPS 200-200 kva

PPS SERİSİ. 3 Faz Giriş - 3 Faz Çıkışlı PARALELLENEBİLEN KGK'LAR. PPS 100-100 kva PPS 120-120 kva PPS 150-150 kva PPS 160-160 kva PPS 200-200 kva PPS SERİSİ 3 Faz Giriş - 3 Faz Çıkışlı PARALELLENEBİLEN KGK'LAR PPS 100-100 kva PPS 120-120 kva PPS 150-150 kva PPS 160-160 kva PPS 200-200 kva KGK KULLANICI EL KİTABI İÇİNDEKİLER I. TANITIM... 2 1.1 Giriş...

Detaylı

ERTAIN SYSTEM OTOMATİK KAYAR KAPI MEKANİZMASI OPERATÖR 1450 / 1850 KURULUM KILAVUZU. www.erreka.com www.masspro.com.tr

ERTAIN SYSTEM OTOMATİK KAYAR KAPI MEKANİZMASI OPERATÖR 1450 / 1850 KURULUM KILAVUZU. www.erreka.com www.masspro.com.tr ERTAIN SYSTEM OTOMATİK KAYAR KAPI MEKANİZMASI OPERATÖR 1450 / 1850 KURULUM KILAVUZU www.erreka.com www.masspro.com.tr GİRİŞ Kurulumunuz için MASSPRO ve ERREKA otomatik kapı sistemlerini tercih ettiğiniz

Detaylı

PARALELLENEBİLEN KGK'LAR

PARALELLENEBİLEN KGK'LAR PPS SERİSİ PARALELLENEBİLEN KGK'LAR 10-15-20-30kVA 3 Faz Giriş - 3 Faz Çıkışlı KGK KULLANICI EL KİTABI İÇİNDEKİLER I. TANITIM...2 1.1 Giriş...2 1.2 Tasarım Mantığı...4 1.2.1 Cihazın Çalışma Şekilleri...5

Detaylı

ACP-4096 PANEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ACP-4096 PANEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ R electrosec ÖZELLİKLERİ * WINDOWS 98/XP Uyumlu Software * Minimum Konfigrasyon; Pentium II / 300 Mhz. 64 Mbyte Ram, 10 Gbyte Hard Disk * Anti-pass Back Özelliği * Belirlenen Kapılar Haricinde Diğer Kapılara

Detaylı

AYBEY ELEKTRONİK AC Serisi Asansör Kumanda Panosu KURULUM KILAVUZU

AYBEY ELEKTRONİK AC Serisi Asansör Kumanda Panosu KURULUM KILAVUZU AYBEY ELEKTRONİK AC Serisi Asansör Kumanda Panosu KURULUM KILAVUZU AC SERİSİ ASANSÖR KUMANDA PANOSU KURULUM KILAVUZU SÜRÜM : 1.00 AYBEY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. Orhanlı Mah. Katip Çelebi Cad. No:17B/1 34956

Detaylı

FLAP TURNİKE TEKNİK KLAVUZU İÇİNDEKİLER

FLAP TURNİKE TEKNİK KLAVUZU İÇİNDEKİLER FLAP TURNİKE İÇİNDEKİLER Uyarılar, Teknik Özellikler, Montaj 3 Nasıl Kullanılır? Nasıl Çalışır?, Bakım-Onarım, Taşıma ve Depolama 4 Dikkat Edilecekler 5 Tanım 6 Fiziksel Özellikler 6 Elektriksel Özellikler

Detaylı

Akıllı Alarm Sistemi. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU. KS-898A Network Intelligent Alarm System

Akıllı Alarm Sistemi. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU. KS-898A Network Intelligent Alarm System Akıllı Alarm Sistemi TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU KS-898A Network Intelligent Alarm System İÇİNDEKİLER *** Lütfen çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.*** 1- Sistem Tanıtımı 2- Ana Özellikler

Detaylı

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08 Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ESİS ENERJİ ve ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş. DUDULLU ORG. SAN. BÖLGESİ ESENKENT MAH. BATURALP

Detaylı

TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU

TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU Akıllı Alarm Sistemi TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU WS-244 Network Intelligent Alarm System *** Lütfen çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.*** Ç NDEK LER 1-2- 3-4- 5- Sistem Tanıtımı Ana Özellikler

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1 Sunum... 3 2 Giriş... 4 3 Güvenlik... 5 3.1 Uyarılar (Mutlaka Okuyunuz!)... 5 3.2 Kullanılan Sembol Açıklamaları... 7 4 Kurulum... 8 4.1 Taşıma... 8 4.2 Paketin Açılması... 8 4.3 Yer seçimi...

Detaylı

Sayfa 2- D120 300 V2.1.0. Sunum

Sayfa 2- D120 300 V2.1.0. Sunum Sunum Yüksek teknolojili ENEL D Serisi kesintisiz güç kaynağını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Satın almış olduğunuz bu ürün, en ileri seviye teknolojik donanım kullanılarak, ISO9001 kalite güvence

Detaylı

MG-7200 / MG-7400 Serisi MaviGard Akıllı Analog Adresli Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu

MG-7200 / MG-7400 Serisi MaviGard Akıllı Analog Adresli Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu TDD-278 Rev.6 Harezmic Kullanma Kılavuzu Sayfa 1 / 32 MG-7200 / MG-7400 Serisi MaviGard Akıllı Analog Adresli Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu İÇİNDEKİLER No Bölüm Sayfa 1 Giriş 3 2 Uyarılar

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Goodrive100 Sürücü SHENZHEN INVT ELECTRIC CO. LTD.

Kullanım Kılavuzu. Goodrive100 Sürücü SHENZHEN INVT ELECTRIC CO. LTD. Kullanım Kılavuzu Goodrive100 Sürücü SHENZHEN INVT ELECTRIC CO. LTD. İçindekiler İçindekiler İçindekiler... 1 1 Güvenlik Önlemleri... 2 1.1 Güvenlik Tanımları... 2 1.2 Uyarı Sembolleri... 2 1.3 Güvenlik

Detaylı

Sunum İÇİNDEKİLER. Sayfa 2 C V3.0.3

Sunum İÇİNDEKİLER. Sayfa 2 C V3.0.3 Sunum Yüksek teknolojili ENEL C Serisi kesintisiz güç kaynağını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Satın almış olduğunuz bu ürün, en ileri seviye teknolojik donanım kullanılarak, ISO9001 kalite güvence

Detaylı

VP3 ASANSÖR KUMANDA KARTI VP3 LIFT CONTROLLER

VP3 ASANSÖR KUMANDA KARTI VP3 LIFT CONTROLLER VP3 ASANSÖR KUMANDA KARTI VP3 LIFT CONTROLLER Doküman sürüm/ version 2.00 Tarih/Date: 20.02.2015 KULLANMA KLAVUZU Serçeönü Mah. Çankaya Cad. Erciyes siteleri D Blok No:23/D KOCASİNAN/KAYSERİ TEL: 0352

Detaylı

KURULUMCU İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR GENEL EMNİYET TALİMATLARI

KURULUMCU İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR GENEL EMNİYET TALİMATLARI 740 D KURULUMCU İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR GENEL EMNİYET TALİMATLARI DİKKAT! İnsanların emniyetini sağlamak için aşağıdaki tüm yönergeleri okumanız önemlidir. Ürünün yanlış kurulumu ve kullanımı kişisel yaralanmalara

Detaylı

MAKİNELER İÇİN CE UYGUNLUK BEYANI KURULUMCUYA UYARILAR

MAKİNELER İÇİN CE UYGUNLUK BEYANI KURULUMCUYA UYARILAR MAKİNELER İÇİN CE UYGUNLUK BEYANI (DİREKTİF 98/37/EC) Üretici: Adres: Beyan: FAAC S.p.A. Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALY Elektronik kontrol üniteli 746ER modeli motor 98/37/EC Direktifi

Detaylı

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı