1993 İŞ (ASANSÖRLER DENETİM) TÜZÜĞÜ (BİRLEŞTİRİLMİŞ) R.G.:58 Ek:III A.E.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1993 İŞ (ASANSÖRLER DENETİM) TÜZÜĞÜ (BİRLEŞTİRİLMİŞ) R.G.:58 Ek:III A.E.:280 15.06.1993"

Transkript

1 1993 İŞ (ASANSÖRLER DENETİM) TÜZÜĞÜ (BİRLEŞTİRİLMİŞ) R.G.:58 Ek:III A.E.: İŞ YASASI (22/1992,30/1993,25/2000 Sayılı Yasalar) 55'inci madde altında yapılan Tüzük Çalışma ve Sağlık Bakanlığı, İş Yasasının 55. Maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu onayı ile aşağıdaki Tüzüğü yapar. 1. Bu Tüzük, 1993 Asansörler Denetim Tüzüğü olarak isimlendirilir. Kısa İsim BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM VE TEFSİR 2. İşyerlerinde ve konutlarda bu Tüzükte ki asansör tanımına uyan tüm yolcu ve yük asansörleri, bu Tüzük kapsamındadırlar. Ancak inşaat işlerinde kullanılan asansörler (elevatör ve benzeri) ve kamu kullanımına açık olmayan ve özel bir konut (en çok iki katlı) içinde kullanılan ve hızı 0,35 m/sn den fazla olmayan asansörler bu kapsamın dışındadır. İşyerlerinde yalnızca yük taşımak amacıyla kullanılan, en çok iki durak arasında çalışan, hızı 0,35 m/sn den fazla olmayan ve hareket yüksekliği 6,5 metreyi aşmayan asansörler de bu Tüzük kapsamı dışındadır. Ancak, bu cihazları imal edenler Esas Tüzüğün 8'inci maddesindeki kurallara, ithal edenler ise Esas Tüzüğün 5'nci maddesindeki hususlara uymakla yükümlüdürler. 3. Bu Tüzük te metin başka türlü gerektirmedikçe: Ağır hizmet asansörü, 2000 Kilogramdan fazla yükleri taşımak için kullanılan yük asansörünü anlatır. Alt boşluk yüksekliği asansör kabininin en alt duraktaki inme yüzeyi ile asansör kuyusu tabanı arasındaki düşey uzaklığı anlatır. Ana durak, asansör kabinine en çok binilip inilen kattaki durma yerini anlatır. "Asansör", binalarda insanları ve/veya yükleri bir kabin içinde, bir duraktan diğerine düşey doğrultuda veya meyilli olarak taşıyan ve elektrikle çalışan bir sistemi anlatır. "Asansör Boşluğu", alt ve üst boşluklar da dahil olmak üzere, içinde kabin ve/veya karşıağırlığın düşey doğrultuda veya meyilli olarak aşağı yukarı hareket ettiği, etrafı kapalı bina boşluğunu anlatır. Asansör Tahrik düzeni, bir elektrik motoru ile çalıştırılan, kabin ve karşı ağırlığın düşey doğrultuda aşağı yukarı hareketini sağlayan ve asansörü istenilen durakta durduran makina dairesine yerleştirilmiş düzeni anlatır Askı Halatı, kabin ve karşı ağırlığı taşıyan çelik halatı anlatır. Aşırı Yük Otomatiği, asansörün taşıyabileceği en büyük yükün aşılması halinde, kumandayı keserek kabinin hareketini durduran ve kilitleyen bir güvenlik düzenini anlatır. Kapsam Tefsir 1

2 Azami Çalışma yükü, asansörün emniyetli bir şekilde taşıyabileceği en büyük yükü anlatır. Bakanlık, Çalışma işlerinden sorumlu Bakanlığı anlatır. Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu nu anlatır. Basit Normal Kumanda, kumanda düğmesi ile kabini harekete geçiren ve ancak istenilen katta durduran düzeni anlatır. Daire, Çalışma Dairesi ni anlatır. Denge halatı veya zinciri, askı halatlarını kısmen veya tümüyle dengeleyen kabin iskeleti ile karşı ağırlık arasına alttan bağlanan çelik halat veya zinciri anlatır. Durak, binanın asansöre binilip inilen kat döşemesi veya kabin cephesi boyunca süren ve derinliği en az 1 metre, yüzeyi ise en az kapı genişliği kadar olan sahanlığı anlatır. Durak Kat Kapısı, duraklarda bulunan ve ancak kabin ilgili durak hizasında durduğu zaman açılabilen ve insanların kabine giriş çıkışını sağlayan kapıyı anlatır. Düzengeç, asansör makine dairesinde bulunan ve halat kopması ve benzeri nedenlerle kabin veya karşı ağırlığın aşırı hızlanması durumunda harekete geçip güvenlik düzenini çalıştıran tertibatı anlatır. Genel Hizmet Asansörü, 2000 Kilogram ağırlığa kadar olan yükleri taşıyan yük asansörünü anlatır. Genel Sicil, 1992 İş (Fabrika ve İşyerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği) Tüzüğü nün 47. Maddesinde belirtilen Genel Sicil i anlatır. Güvenlik Düzeni, kabin iskeletine ve gerektiğinde karşı ağırlığa tespit edilen ve inişte aşırı hızda kabini ve varsa karşı ağırlığı frenleyerek kabinin ve varsa karşı ağırlığın düşmesini önleyen bir düzeni anlatır. Güvenlik Halatı, güvenlik düzeni ile düzengeç arasında bağlantı sağlayan ve güvenlik düzenini çalıştıran halatı anlatır. Güvenlik Kesici, hızı çok basamaklı asansörlerde ve doğru akımla tahrik edilen yüksek hızlı asansörlerde en alt ve en üst duraklarda belirli birer noktada asansörün durağa yaklaşma hızına geçmesini kontrol eden ve istenilen hıza geçmemesi halinde, otomatik olarak bu hıza geçmesini sağlayan veya asansörü durduran düzeni anlatır. "Hareket Yüksekliği", asansör en alt durakta iken kabin döşeme seviyesi ile asansör en üst durakta iken kabin döşeme seviyesi arasındaki mesafedir. İşgücü Planlama ve Geliştirme Merkezi, İş Yasası nın 60. Maddesinin (3).fıkrası uyarınca çıkarılan, 1992 İş (İşgücü Planlama ve Geliştirme Merkezi) Tüzüğü tahtında oluşturulan Merkezi anlatır. İşyeri, İş Yasası nda kendine verilen anlamı anlatır. "Kabin", içinde insan ve/veya yüklerin taşındığı, kapı yeri hariç tamamen kapalı olan bir asansör elemanıdır. Kabin Düşme Yüksekliği, en alt duraktaki kabinin, tampon tam sıkışmış durumda iken inebileceği en büyük düşey yüksekliği anlatır. "Kabin Kapısı", kabine takılı olup yana doğru açılabilen kapıyı anlatır ve kramer tipi kapıları da kapsar. Kafesli Kapı, metal profil veya çubuklardan yapılmış körük gibi yanal yönde açılıp kapanabilen sürme kapıyı anlatır. Karşı ağırlık düşme yüksekliği, kabin en üst durakta iken karşı ağırlığın bulunduğu nokta ile karşı ağırlık tamponunun tam sıkışmış durumdaki seviyesi arasındaki düşey yüksekliği anlatır. 2

3 Kepenk giyotin kapı, genellikle saçtan veya metal çubuklardan kafes şeklinde yapılan ve aşağı yukarı hareket ettirilerek açılıp kapanabilen kapıyı anlatır. Mahkeme, yetkili Kaza Mahkemesini anlatır. Müdür, Çalışma Dairesi Müdürü nü anlatır. Müfettiş, Çalışma Dairesi nin tayinli müfettişlerini ve müfettiş olarak görevlendirilen Kamu Görevlilerini de içerir. Otomatik Kapı, kabin katlarda durduğu zaman kendiliğinden açılan ve belirli bir süre sonra kendiliğinden kapanan kapıyı anlatır. "Özel Konut", içerisinde yalnızca bir ailenin yaşadığı ve yapısı itibarı ile ikinci bir ailenin yerleşmesine müsait olmayan müstakil konutu anlatır. Redüktörlü tahrik düzeni, hareketin hız azaltma, sonsuz vida ve benzeri bir düzen yardımıyla tambur veya makaraya aktarıldığı tahrik düzenini anlatır. Redüktörsüz Tahrik Düzeni, hareketin motordan doğrudan doğruya tahrik makarasına aktarıldığı tahrik düzenini anlatır. "Servis Asansörü", Boyutları ve yapım şekli itibarı ile yolcu taşımasına uygun olmayan bir kabini olan ve servis amaçları için kullanılan yük asansörünü anlatır. İnsanların giremeyeceği kabin ölçüleri olarak en fazla aşağıdaki değerler kabul edilebilir. Taban alanı :1.00 m 2 Derinlik: 1.00 m Yükseklik: 1.20 m Eğer kabin, herbiri yukarıda verilen ölçüleri aşmamak koşulu ile birden fazla sabit bölümden oluşuyorsa 1,20 metreden fazla yüksekliğe izin verilebilir.servis asansörlerinin taşıyacağı yük 300 kg.ı aşamaz. Sınır kesici, en alt ve en üst duraklarda kabin inme veya çıkma sınırlarını aştığı zaman bağımsız olarak çalışıp şebeke akımını veya yüksek hızlı asansörlerde kumanda düzenlerinin tamamının akımını kesmek suretiyle kabinin durmasını sağlayan mekanik ve elektrikli bir kesme düzenini anlatır. Toplamalı Dizi Kumanda, düğmelerine basıldığında kumandaları kaydedip toplayan, gidiş yönüne ve sırasına göre kabini istenilen durakta otomatik olarak durduran ve harekete geçiren düzeni anlatır. Yarı Otomatik Kapı, el ile itilerek veya çekilerek açılan ve serbest bırakıldığında kendiliğinden kapanan kapıyı anlatır. Yasa, İş Yasası nı anlatır. "Yetkili Mühendis", yük veya yolcu asansörlerinin muayene ve testlerini yapıp rapor vermek üzere Daire Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş ve ilgili meslek odasına kayıtlı makina ve elektrik mühendislerini anlatır. Yolcu Asansörü, Binalarda yolcuları kabin içerisinde bir kattan diğerine düşey olarak taşıyan ve elektrikle çalışan aracı anlatır ve yükle birlikte yolcu da taşıyan asansörler yolcu asansörü olarak işlem görürler. "Yük Asansörü", Binalarda yükleri bir kabin içerisinde bir duraktan diğerine düşey doğrultuda veya meyilli olarak taşıyan ve elektrikle çalışan bir aracı anlatır ve servis asansörünü de kapsar. 3

4 İKİNCİ BÖLÜM GENEL KONULAR VE ASANSÖRLERİ İŞLETME PROSEDÜRÜ Genel Standartlara Uygunluk Sorumluluk İzin İmal İzni Asansör Ön İzni, İşletme, Montaj ve Tadilat İzinleri 4. Her yük veya yolcu asansörü ve onun bütün kısımları, elektrik ve mekanik bakımdan iyi sağlam malzemeden, yeterli dayanıklılıkta ve emniyetli bir şekilde yapılmış olmalıdır. 5. Yük ve yolcu asansörleri, Avrupa ülkeleri, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Türkiye den ithal edilmiş olması halinde ithal edilen ülkenin standartlarına veya Avrupa Birliği standartlarına veya uluslararası standartlara (ISO) uygun olmalıdır. Standartlara uygunluk şartının gerçekleşebilmesi için ne tür belgeler isteneceği Daire tarafından yazılı olarak belirlenir. Yukarıda belirtilen ülkeler dışındaki bir ülkeden ithal edilmesi halinde bu maddede belirtilen ülkelerden herhangi birinin standartlarına, Avrupa Birliği standartlarına veya uluslararası standartlara (ISO) uygunluk belgesi temin edilmelidir. Standartlara uygunluk emniyet açısından gerekli olup, bu Tüzükte belirtilen kurallardan herhangi bir muafiyet sağlamaz. 6. Yük veya yolcu asansörlerini imal edenler veya satanlar, bu cihazların ve aksamlarının bu Tüzüğün yukarıdaki 4. ve 5. Maddelerinde belirtilen koşullara uygun olmasından sorumludurlar. Bir binada herhangi bir yük veya yolcu asansörünün kuruluşu (montajı) sırasında yapılabilecek montaj hatalarından ve genel olarak montajın kusurlu bir şekilde yapılmasından, montajı yapan firma veya kişiler sorumludurlar. Asansörün montajını yapanlar, yasal olarak işletme izni alınmasından itibaren en az altı aylık süre içerisinde asansörün bakım ve tamirat sorumluluğunu üstlenirler. 7. Yük (servis asansörleri dahil) veya Yolcu asansörlerinin imalatı, montajı (kurulması), tadilatı ve işletilmesi için Daire Müdürlüğünden izin alınması koşuldur. Yük veya yolcu asansörleri için hangi tip proje (imalat, montaj,tadilat) isteneceği ve bu projeler ile bildirim formunda aranacak hususlar Daire Müdürlüğü tarafından belirlenir. 8. İmal edilecek herhangi bir yük (Servis asansörleri dahil) veya yolcu asansörünün imalat öncesinde imalatçı özel veya tüzel kişiler, yetkili bir makina mühendisi ve bir elektrik mühendisi tarafından düzenlenip imza edilen ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası tarafından onaylanan proje, bildirim formu ve standardlara uygunluk ile birlikte Çalışma Dairesi ne başvurarak imalat izni almak zorundadırlar. 9.(1) Asansör içerecek herhangi bir yapı için inşaat izni verilme aşamasında ilgili makamlar Çalışma Dairesi Müdürlüğü nden verilecek ASANSÖR ÖN İZNİ koşulunu arayacaklardır. Ön izin verilebilmesi için ilgili makamlar,daire Müdürlüğünce belirlenecek bir Bildirim Formu ve asansörün kurulacağı kuyu ile ilgili detayları içeren çizimlerle Daire Müdürlüğü ne başvurmalıdırlar. 4

5 (2) Asansör monte edecek olan özel ve tüzel kişiler, bu Tüzüğün yukarıda 7. Maddesinde bahsedilen proje ve bildirim formları ile birlikte Daire Müdürlüğüne başvurarak ASANSÖR MONTAJ İZNİ almak zorundadırlar. Malsahipleri asansör montaj veya tadilat izni alınmamış hiçbir asansörün, sahibi oldukları binada montajına veya tadilatına izin veremezler ve montaj veya tadilat izninin verilmesi için Çalışma Dairesine gerekli müracaatı yapmak veya yaptırmakla yükümlüdürler. Belediye veya diğer ilgili makamlardan alınmış inşaat izni bulunmayan binalarda asansör montajı için izin verilmez. (3) İnşaatı tamamlanan herhangi bir yapıya onay Belgesi (final approval) verilirken ilgili makamlar Çalışma Dairesi Müdürlüğü nce verilecek ASANSÖR İŞLETME İZNİ ni koşul olarak arayacaklardır. Onay belgesi alınmış bir binada asansörle ilgili proje dışı ek inşaatlar (kuyu boşluğu, makina odası vs.) yapılması ve ek inşaat bölümlerine asansör monte edilmesi durumlarında Çalışma Dairesi tarafından işletme izni verilmişse ilgili kuruluşun ek inşaatın onaylanmadığına dair yazılı bir belge ile durumu bildirmesi üzerine işletme izni iptal edilir. (4) Montajı daha önce yapılmış olup işletmeye alınmış olan herhangi bir asansör üzerinde esaslı bir değişiklik yapılacağı takdirde, yapılacak olan değişikliğin özelliğine göre yetkili bir makina veya yetkili bir elektrik mühendisi tarafından hazırlanıp ilgili meslek odası tarafından onaylanmış olan projeler ile Daire Müdürlüğü ne başvurularak ASANSÖR TADİLAT İZNİ alınmalıdır. (5) İnşaat izninden muaf olan binalara asansör montajı veya tadilatı yapılması halinde bu işleri yapacak olan özel veya tüzel kişiler, bu Tüzük kurallarına uymakla yükümlüdürler. 10.Yük (servis asansörleri dahil) veya yolcu asansörlerinin muayene ve testlerini yapıp rapor vermek isteyen her makina ve elektrik mühendisi, Daire ye başvurarak yetki açısından kaydını yaptırmakla yükümlüdür. Daire ye kaydını yaptıran mühendisler, muayene ve test sonuçlarını gösteren ve Daire Müdürlüğünce belirlenmiş bilgileri içerecek şekilde düzenlenen sözkonusu raporu vermeye yetkilidirler. Daire ye kaydını yaptıran makina ve elektrik mühendislerine Daire Müdürlüğü tarafından bir YETKİ BELGESİ verilir. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ndeki ilgili meslek odalarına üye olmayan mühendislere Yetki Belgesi verilemez. 11. (1) Usulüne uygun olarak düzenlenen ve yetkili makina ve elektrik mühendisleri tarafından ortak olarak imzalanan muayene ve test raporunun bir sureti ve asansör için yaptırılmış olan üçüncü şahıs can sigortası sureti ile İŞLETME İZNİ almak amacıyla Çalışma Dairesi Müdürlüğü ne başvurulur. İstenen koşullara uygunluğu yetkili mühendislerin raporu ile saptanan yük veya yolcu asansörleri için Daire tarafından İŞLETME İZNİ verilir. Ancak, yük asansörleri için üçüncü şahıs can sigortası şartı aranmaz. İşletme izni alınmadan hiçbir şekilde asansör çalıştırılamaz. Bu fıkra kurallarına aykırı hareket edenler hakkında bu Tüzüğün 44. Maddesi kuralları uygulanır. Yetkili Makina ve Elektrik Mühendisleri İşletme İzni Alınması 5

6 1.Cetvel İznin İptal Edilmesi Rapor verme Yetkisinin Geri Alınması Muayene ve Testlerin Süresi Süresi Dolan İzinlerin Yenilenmesi Asansörlerde Uyarı Yazıları, Belgeler, Levhalar ve Asansörün Kapatılması (2) Bu Tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen hizmetlere karşılık herhangi bir asansör için imalat, montaj, tadilat işletme izni veya ön izin verilmesi veya verilmiş bir işletme izninin yenilenmesi için, bu Tüzüğe ekli Birinci Cetvelde belirtilen harç miktarının, söz konusu izin verilmezden önce müracaat formları ile birlikte, İşgücü Planlama ve Geliştirme Merkezi ne ödenmesi koşuldur. Müracaat tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Tüzüğün öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmedikleri için gerekli izinleri alamıyan cihaz sahipleri, 3 aylık sürenin sonunda söz konusu izinleri almak için yeniden müracaat edip, İşgücü Planlama ve Geliştirme Merkezi ne yeniden harç ödemek zorundadırlar. 12. Daire Müfettişleri tarafından yapılacak teftişlerde sözkonusu muayene ve test raporunun hatalı ve gerçekleri yansıtmayan bir rapor olduğu veya herhangi bir nedenden dolayı asansörün bu kurallarına aykırı olarak çalıştırıldığı saptanırsa işletme izni Daire tarafından iptal edilir. Bu durumdaki yük veya yolcu asansörlerinin kullanılması yasak olup buna aykırı hareket edenler hakkında bu Tüzüğün 44. Maddesi kuralları uygulanır. 13. Denetimlerde eksik veya hatalı rapor verdiği saptanan makina veya elektrik mühendislerine bir defaya mahsus olmak üzere Dairece yazılı uyarıda bulunulur. Mühendisin hatalı veya eksik rapor vermeye devam etmesi halinde rapor verme yetkisi elinden alınır ve Daire Müdürlüğü tarafından kendisine bunu açıklayıcı bir yazı gönderilir. Bu durum ilgili meslek örgütü olan Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası ve/veya Elektrik Mühendisleri Odası nın da bilgisine getirilir. Yetki belgesi iptal edilen mühendise bir yıl tamamlandıktan sonra tekrar yetki belgesi verilebilir. İlgili Meslek Odasının, Daireden yetki belgesi almış olan bir mühendisin odaya üyeliğinin iptal edildiğine dair yazılı bildirimde bulunması halinde, verilmiş olan yetki belgesi iptal edilir ve bu durum kendisine yazılı olarak bildirilir. 14. Yük ve yolcu asansörü işletenler, asansörlerini her 12 aylık sürede en az bir defa, hem mekanik yönden bir makina mühendisine ve hem de elektriksel yönden bir elektrik mühendisine eksiksiz olarak muayene ve test ettirerek alacakları olumlu ortak raporun bir suretini Daire ye göndermek ve bir suretini de Genel Sicil de bulundurmakla yükümlüdürler. 15. İzin süresi dolup da usulüne uygun olarak yeniden muayene ve test raporu temin edilen yük ve yolcu asansörlerinin izinleri, bu Tüzüğün madde 11 kuralları çerçevesinde ve ücreti ödenmek koşuluyla Daire Müdürlüğü tarafından yenilenir. 16. (1) Sadece yük taşımak amacıyla kullanılan asansörlerde durak kapılarına kolayca okunabilecek şekilde: SADECE YÜK TAŞIMAK İÇİNDİR İNSAN BİNMESİ TEHLİKELİ VE YASAKTIR ibaresi yazılmalı ve idame ettirilmelidir. (2) Her asansör yolcu kabininde görülebilir bir yerde kolayca okunabilecek büyüklükte silinmez ve sökülmez bir şekilde, BİR YETİŞKİN REFAKATİNDE OLMAYAN 12 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN ASANSÖRE BİNMESİ YASAKTIR. ifadesini taşıyan bir ikaz levhası bulunmalı ve idame ettirilmelidir. 6

7 (3)Asansör çalıştırmak için bu Tüzük te öngörülen koşullar yerine getirilmemişse, arızalardan veya bakım yapılamamasından dolayı asansörün çalıştırılması emniyet yönünden sakınca yaratıyorsa bu asansörler çalıştırılamazlar. Bu durumda asansörün bakım ve tamirinden sorumlu kişi veya kuruluşlar asansörün çalıştırılamaması için gerekli emniyet tedbirlerini almakla sorumludurlar. Bu amaçla asansör kat kapıları dıştan açılamayacak şekilde kapatılır ve kabin ana durağa getirilir.asansör motorunu besleyen elektrik akımı kesilir ve durum acilen Daire'ye bildirilir. Çalışma Dairesi müfettişleri asansörün çalıştırılamayacağını duyuran belgeyi makina odası kapısına asar. Asansörün bakım ve tamirinden sorumlu kişiler kapatma işlemleri sırasında herhangibir sorunla karşılaşmaları halinde durumu acilen Daireye bildirirler ve Daireden yardım talep ederler. Malsahipleri asansörün kapatılması ile ilgili hususlarda asansörcülere ve Daire müfettişlerine gerekli her türlü kolaylığı sağlamak ve gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.bu işlemlerin yapılmasını engellemek isteyenler ile sözkonusu belgeyi asıldığı yerden indirenler bir suç işlemiş olurlar ve bu kişiler hakkında yürürlükteki genel ceza kuralları uygulanır.gerekli görülmesi halinde kapatma işlemleri bizzat Daire tarafından yapılır..bu durumda asansörün bakım ve tamirinden sorumlu kişiler Daire'nin isteği üzerine Daire müfettişlerine eşlik etmek ve gerekli yardımı yapmakla yükümlüdürler. 17. Yolcu asansörü işletenler, asansörü kullanan veya tamir eden kişiler için üçüncü şahıs can sigortası yaptırmak zorundadırlar. 18. Asansör montajı ve/veya bakım onarımı yapacak özel veya tüzel kişiler bu işi yapabilecek kapasitede olduklarını belgeleyen bir yetki belgesine sahip olmalıdırlar. Bu yetki belgesi, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası tarafından müşterek verilen bir belge olmalıdır. 19. Özel kişiler alacakları yetki belgesi çerçevesindeki çalışmalarından kişi olarak sorumludurlar. Tüzel kişiliğe sahip müesseseler ise, müessese adına alınmış yetki belgesi çerçevesinde, çalıştıracakları tüm personelin icraatından müessese olarak sorumludurlar. Can Sigortası Sorumluluğu Yetki Belgesi Özel veya Tüzel Kişilerin Sorumluluğu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM EMNİYET KURALLARI VE ÖNLEMLER 20. Yük veya yolcu asansörü işletenler, asansörün aylık bakım ve kontrollerini eksiksiz olarak yaptırmakla yükümlüdürler. Asansör işletenler, bakım ve kontrollar ile ilgili bir defter tutmak zorundadır. Bakım ve kontrolü yapan kişi veya firmalar, asansör seri numaralarını ve yapılan işi ayrıntılı olarak deftere işleyip imzalamakla yükümlüdürler. Asansörün değiştirilen parça, aksam veya teçhizatı eksiksiz olarak sözkonusu deftere işlenmelidir.asansörün aylık bakımlarının eksik, hatalı veya yetersiz olmasından dolayı ortaya çıkacak zararlardan, bakım ve kontrolleri yapan firma veya kişiler sorumludurlar. 21. Her yük veya yolcu asansörü kabininde görülebilecek şekilde aşağıdaki hususları içeren bir yazı veya levha bulunmalıdır: Bakım ve Kontrol Yazı ve Levha Bulundurulması 7

8 Asansörün emniyetle taşıyabileceği azami çalışma yükü ve/veya taşıyabileceği insan sayısı, 8

9 (2) İmalatçı firmanın adı veya tescilli markası veya ünvanı, (3) Asansörün seri numarası, (4) İmal yılı ve ülkesi, (5) Asansör Hızı. Kullanma Talimatı Azami Çalışma Yükü Kabin ve Kat (Durak) Kapıları 22. Dairenin gerekli gördüğü asansörlerde uygun bir yere kullanma talimatı asılmalıdır. 23. Hiçbir yük veya yolcu asansörü, o asansöre muayene ve test raporu verecek yetkili mühendislerin nezaretinde yapılacak testler dışında, azami çalışma yükünden daha fazla bir yükle yükletilemez. 24.(1) Tüm asansörlerde kabine giriş-çıkış sağlayan her yere, hem kat hem de kabin kapıları konulmalıdır.yolcu asansörlerinde kabin ve kat kapıları otomatik olarak açılıp - kapanan kapılar olmalıdır. Ancak kat kapılarının otomatik yapılmasının mümkün olmadığı hallerde,bu durumu saptayan müfettiş gerekçeli bir raporla konuyu Daire Müdürü'nün bilgisine getirir.daire Müdürü söz konusu kuralın makul olarak uygulanamayacağına kanaat getirirse bu durumda Esas Tüzüğün 5. Maddesinde belirtilen Standartların ilgili kuralları uygulanır. (2)Asansörün otomatik kat ve kabin kapıları, kapanmaları anında kişilerin tesadüfen sıkışması halinde onlara zarar vermeyecek şekilde ve otomatik olarak geri açılabilecek şekilde yapılmalıdır. (3) Asansör,kabininin bulunduğu durak (kat) dışında kapının açılmasını önleyecek ve kabin ve durak kapıları kapalı olmadıkça duraktan (kattan) uzaklaştırılamıyacak şekilde etkili ve birbiri ile kilitlenen kilitler veya başka aygıtlarla donatılmalıdır. (4) Kapılar yeterli derecede rijid (elastiki olmayan, esnemeyen) olmalıdırlar.yolcu asansörlerinde kafesli, kepenkli, akardion tipli ve/veya kabin içerisine dönerek açılan kabin ve/veya durak kapıları kullanılamaz.dairenin uygun göreceği kramer tipi otomatik kapılar kullanılabilir. (5)Otomatik kapıları açan veya kapayan düzen herhangi bir nedenle çalışmadığında kabin veya durak kapıları, dışarıdan yetkililerce açılabilmelidir. (6) Yana kayan kapılar, altta ve üstte olmak üzere iki ray arasında kaymalıdır. (7)Kabin ve kat kapıları, kolaylıkla ve tam olarak açılıp kapanabilmelidir. Elle açılan durak (kat) kapıları, dışarıya açılmalı ve tutamağı dışarıda olmalıdır. Durak (kat) kapıları açıldıktan sonra bırakıldığı zaman kendiliğinden tekrar kapanmalıdır. Ancak, yük asansörlerinde kapının açık kalmasını sağlayıcı özel düzenek bulunabilir. (8) Kabin kapılı asansörlerde durak ve kabin eşikleri arasındaki aralık 35 milimetreden fazla olmamalıdır.bunun mümkün olmaması halinde Dairenin tesbit edeceği toleranslar geçerli olacaktır. (9)Genel hizmet ve ağır hizmet asansörlerinin kat ve kabin kapıları kafesli, kepenkli (giyotin), el ile açılan yarı otomatik veya çift hızlı otomatik olabilir. (10) Servis asansörlerinin asansör boşluğundaki yükleme ve boşaltma yerleri birer kat kapısı ile donatılmalıdır. Bu kapılar kepenkli, kafesli, el ile açılan veya yarı otomatik olabilir. Servis asansörlerinde kabin kapısı bulunmayabilir. 9

10 25. Asansörün çalışırken aşırı gürültü çıkarmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. 26.Her yük ve yolcu asansör boşluğu, asansör kapılarının kapalı olduğu sürece herhangi bir kişinin bu boşluğa düşmesini veya asansörün hareket halindeki bir kısmı ile temas etmesini önleyecek, emniyetli bir şekilde yapılmalı ve idame ettirilmelidir. Her yolcu veya yük asansör boşluğu asansörde taşınan herhangi bir kişinin veya eşyanın bir kısmının, asansörün herhangi bir kısmı ile herhangi bir sabit yapı arasında, ya da asansörün denge ağırlığı ile hareket halinde olan başka bir parçası arasında sıkıştırılmasını önleyecek şekilde yapılmalıdır. Asansör makina odasına ve durak kapısına giden geçitler ve merdivenler emniyetli bir şekilde yapılmış olmalı ve idame ettirilmelidir.buralara gereksiz eşyalar konulmamalı, geçiş engellenmemelidir.merdivenler sabitleştirilmiş olmalı ve gerektiğinde yan tarafında korkuluklar bulunmalıdır. 27.(1) Yolcu asansörlerinde uygun imdat çağrı tertibatı ile duraklarda kabini çağıracak bir çağrı tertibatı bulunmalıdır. Ayrıca, kabin ve duraklarda, kumanda türü ve asansör özelliğine göre Esas Tüzüğün 5. Maddesinde belirtilen standartlarda gerekli düğme, ışık ve işaretler konulmalıdır. (2) İmdat çağrı tertibatı, elektrik kesintilerinden etkilenmemelidir. (3) Basit kumandalı asansörlerde, her durakta asansörün meşgul olduğunu belirten ışıklı sinyal konmalıdır. (4) Kabin ve kat kapılarının penceresiz olduğu hallerde kabin içinde kabinin bulunduğu yeri gösterir ışıklı işaretler konulmalıdır. 28.(1) Asansör kabini, uygun şekilde ve yeterince havalandırılmış olmalıdır. (2) Kabin içi ve gerektiğinde üstü aydınlatılmış olmalıdır. Bu ışıklandırma düzeni, asansör tahrik düzeni akım devresinden ayrı bir devre ile beslenmelidir. Normal aydınlatmanın yapılamadığı zamanlarda devreye girmek üzere 1 watt gücündeki bir lambayı en az bir saat süreyle yakabilecek kapasitede, otomatik şarjlı bir acil durum aydınlatma düzeni bulunmalıdır.bu aydınlatma normal elektriğin kesilmesi ile otomatik olarak devreye girmelidir. (3) Kabin, azami çalışma yüküne uygun bir kafes veya şase içine monte edilmeli ve dengesiz yüklemelere karşı önlem alınmalıdır. (4) Kabin alanı Esas Tüzüğün 5'inci maddesinde belirtilmiş olan standartlara uygun olmalıdır. Aşırı Gürültü Geçitler, Asansörler ve Emniyet Düğme ve İşaretler Kabin 29. (1) Kabin, belirli bir durağa gelmeden o kattaki durak kapısı ve kilitleri açılmamalı ve bütün duraklardaki kapılar kapanmadan ve kilitlenmeden, kabin hareket etmemelidir. Kabin, ancak tüm kapılar kapandıktan ve kilitlendikten sonra hareket etmelidir. Kabin hareket halinde iken durak kapılarından herhangi birinin kilidinin açılması halinde kabin durmalıdır. (2) Otomatik kapılar dışındaki durak kapılarında, kapıların kapandığını ve kilitlendiğini kontrol eden en az iki elektrik kontağı bulunmalıdır. Bu kontakların devreyi kapaması ile asansör çalışabilmeli ve herhangi birisinin tek başına açık devre olması halinde asansörü devre dışı bırakmalıdır. (3) Durak kapısı kilitlerinin elektro-mekanik parçalarında normal olarak meydana gelebilecek aşınmalar ve elektriksel kısımların özelliklerini Durak Kapısı Kilitleri 10

11 yitirmeleri, asansörü güvensiz duruma sokmamalıdır. Bütün elektromekanik kilitler uygun bir şekilde muhafaza içine alınmalıdır. Kilit düzenlerinde kullanılan yayların bozulması halinde, kilitler asansörü güvensiz duruma sokmamalıdır. (4) Kabin durakta durduğunda, durak kapısı kilidinin açılmasını sağlayan mekanik düzenin bozulması asansörün çalışma güvenliğini etkilememelidir. Durak kapı kilidi, ancak dışarıdan özel bir anahtar kullanılarak yetkililerce açılabilmelidir. Elektro-mekanik kapı kilitleri çift güvenlikli olmalıdır. Servis asansörlerinde kapı kilitleri çift güvenlikli olmayabilir.ancak, servis asansörü durak kapısı giriş açıklığı, döşeme seviyesinden veya 700 mm.yi aşmayacak bir yükseklikten başlıyorsa, durak kapıları kabin ilgili durağa gelmeden açılamıyacak şekilde kilitlerle donatılmalıdır. Karşı Ağırlık Güvenlik Düzeni Düzengeç 30. Karşı ağırlık dökme demir, baryum sülfat veya demirli betondan yapılmalıdır. Karşı ağırlık, emniyetli çalışma yükünün %40 - %50 si ile kabin ağrlığının toplamı kadar olmalı ve çift taraflı uygun iki kılavuz arasında hareket etmelidir. Kabin, üst boşluk sınır seviyesine geldiğinde karşı ağırlık daha aşağı inmeyecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Karşı ağırlık, asansör boşluğunda veya karşı ağırlık için ayrılmış özel bir boşlukta bulunmalıdır. Bu Tüzüğün 38. Maddesinde asansör boşluğu için aranan şartlar, bu özel boşluk için de aranır. 31. Her kabinde, kabin iskeletine bağlı bir güvenlik düzeni bulunmalıdır. Güvenlik düzeni, güvenlik halatı ve düzengeç tarafından harekete geçirilecek şekilde yapılmış olmalıdır. Güvenlik halatının çapı en az 6 milimetre olmalıdır. Taşıyıcı halat veya bağlantılarında bir arıza olması veya kabinin izin verilen hızdan daha büyük bir hızla inmesi halinde, güvenlik düzeni düzengeçten otomatik olarak kumanda alıp kabinin hareketini durdurmalı ve kabinin düşmesine engel olmalıdır. Ancak, bu düzen, kabinin yükselmesi sırasındaki hızının en büyük sınır hızını aşması halinde kabinin hareketini durdurmamalıdır. Sadece yaylarla tesbit edilmiş en az 4 halatla donanmış kabinlerde taşıyıcılardan birinin gevşemesi ile güvenlik düzeninin faaliyete geçmesi zorunlu değildir. Bu durumda elektrikli bir güvenlik devresi asansörü durdurmalıdır. Kabinin yukarı hareketinde en büyük hızın aşılması durumunda da durdurulması istenildiğinde, karşı ağırlığa ayrı bir güvenlik düzeni konulmalıdır. Güvenlik düzeni harekete geçtiği anda asansör tahrik düzeni ve frenlerini çalıştıran elektrik akım devresi bir elektrik kesici ile kesilmelidir. Bu durumda asansör ancak yetkili kişilerin müdahalesiyle çalıştırılabilmelidir.kabin güvenlik düzeni normal durumda ve güvenlik düzeni harekete geçtiği zaman, güvenlik düzeninde kullanılan halatın gerginliğinde azalma olmamalıdır. Bu halatın kopması halinde gergi kasnağı altında asansörün hareketini durduracak bir elektrik kesici olmalıdır. Güvenlik düzeni, bir elektrik devresi ile ilgili olmadan çalışabilmelidir. 32. Düzengeç, tehlike anında artan kabin ve karşı ağırlığın aşırı hızlarından etkilenmeyecek şekilde yerleştirilmiş olmalıdır. Düzengeç harekete geçtiği anda, asansör tahrik düzeni ve frenlerini serbest tutan elektrik devresinin akımı kesilmelidir. 11

12 Aşağıda belirtilen durumlarda karşı ağırlıklara düzengeç ve güvenlik düzeni konulmalıdır. a) Kabin azami çalışma hızının 2.5 metre/saniye ve daha büyük olması halinde; b) Kuyu dibinin bina tabanına kadar indirilmemesi halinde; c) Tahrik düzeninin redüktörsüz olması hallerinde, redüktörsüz tahrik düzenli asansörlerde güvenlik düzeninin çalışmasını kontrol edebilmek için, düzengeç makarası uygun yapıda ve çok basamaklı olmalıdır. Düzengeç üzerine veya makina odasında uygun bir yerde düzengecin seri numarası ve çalışma değeri sökülmeyecek ve silinmeeyecek şekilde yazılı olmalıdır. Düzengeç üzerinde hız ayar mekanizması varsa bu ayar değiştirilmeyecek şekilde mühürlü olmalıdır. 33. Asansörün askı düzeninde, birbiri ile bağımlı olmayan en az iki askı halatı kullanılmalıdır. Askı halatları eşit olarak yüklenmeli ve eklentisiz olmalıdırlar. Bu halatların aynı zamanda başka bir iş görmelerine izin verilmemeli ve halatlar ayrı ayrı yerlere bağlanmalıdır. Askı düzeninde kullanılan her halat ve onların bağlantıları, kabinin tüm ağırlığını ve azami çalışma yükünü taşıyabilecek kapasitede olmalıdır. Kabin dibe oturduğu ve asansör motorunun iniş yönünde dönmeye devam ettiği hallerde karşı ağırlık yukarı doğru hareket etmemelidir. Karşı ağırlık dibe oturduğunda ve asansör motoru çıkış yönünde dönmeyi sürdürdüğünde kabin yukarı doğru hareket etmemelidir. Her askı halatı üzerine halat çapını, tel sayısı ile kopma dayanımı ve halatın işletmeye alınış tarihini gösterir metal bir levha asılmalı veya yukarıdaki bilgileri içeren bir belge makina odasında görülebilecek bir yere asılmalı ve idame ettirilmelidir. Askı halatlarındaki bağlamalar, halat telleri örülüp uçları kelepçelerle bağlanmış durumda metal soket, konik soket ve benzeri kullanılmak suretiyle yapılmalıdır. Metal dökümünden yapılmış konik soketler dışındaki askı yerlerinde, halat ile sarıldığı yer arasına halatın zedelenmesini önleyen bir parça konulmalıdır. Tamburlu düzenlerde kabinin tampon üzerine oturduğu ve tamponun sıkıştırıldığı durumda askı düzeninin halatı en az tambur çevresinin 1.5 katı kadar uzunlukta tambur üzerine sarılı kalmalıdır. Tamburlu asansörlerde, halatların uçları sarılma tamburuna, tamburun iç tarafından klemenslerle (kelepçe) veya benzeri bir araç yardımıyla çözülmeyecek şekilde bağlanmalıdır. Askı Düzeni 34. Tehlike anında veya esas akımın kesilmesi durumunda kullanılmak üzere her asansör tesisinde kabini emniyetli bir şekilde aşağı ve yukarı elle hareket ettiren bir mekanik kaldırma ve indirme düzeni bulunmalıdır. Düzen üzerinde, kaldırma ve indirme hareketi, bakınca görülebilecek şekilde bir işaretle belirtilmelidir. Mekanik kaldırma ve indirme düzeni kollu olmamalı ve bu amaçla volan veya kapline veya benzeri bağlantı üzerine delik açılmamalıdır. Bu düzen kullanılırken elektriğin tekrar gelmesi durumunda asansör tahrik düzeni ve motorun harekete geçmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınmış olmalıdır. Her motor odasında o asansörle ilgili bir kurtarma talimatı bulundurulmalı ve görülebilecek bir yere asılmalıdır. Mekanik Kaldırma Düzeni 12

13 Frenleme Düzeni Sınır ve Güvenlik Kesicileri Kuyu Dibi ve Üst Emniyet Boşlukları 35. Asansör tahrik düzeninde, mekanik olarak frenleyen ve elektrik düzeni ile frenlenmesini kaldıran bir frenleme düzeni bulunmalıdır. Bu düzen kabinin hareketini en kötü koşullar altında durdurmaya ve bulunduğu yerde tutmaya elverişli olmalıdır.frenleme düzeni en az iki balatalı olmalıdır. Fren balatalarını çalıştıran yay bulunduğunda yaylar basınca çalışmalıdır. Bu yayların biri arızalandığında, diğeri görevini yapabilmelidir. Motor durduğu anda oluşabilecek kısa devre veya kalıcı manyetik alan frenlemeyi engellememelidir. 36.Asansörde hem elektrikli hem de mekanik sınır kesicileri bulunmalıdır. Sınır kesicileri diğer cihazlara bağlı olmadan alt ve üst boşluk sınırlarında kabini durdurmalıdırlar. Mekanik sınır kesicinin açılması her iki yönde de motorun hareketini önlemelidir. Elektrikli sınır kesici, mekanik sınır kesiciden önce devreye girmeli ve kumanda devresini açmalıdır. Sınır kesicileri görevlerini emniyetli ve uygun bir tarzda yapacak şekilde olmalıdır. Güvenlik kesicisi bulunan asansörlerde, elektrikli sınır kesicisi bulunmayabilir. Mekanik sınır kesici motor ve frenin akımını doğrudan kesmelidir, veya motor ve fren devrelerini besleyen, kontakları seri bağlı iki adet kontaktörün bobin devrelerini açmalıdır. Mekanik sınır kesici değişken gerilimli veya kademesiz hız ayarlı asansörlerde tahrik tertibatını gecikmesiz olarak durdurmalıdır. Basmalı kumanda ile çalışan servis asansörlerinde sınır kesici konmayabilir. 37. (1) Kabin tam kapalı tampon üzerinde otururken, ayni zamanda aşağıdaki şartları yerine getirmiş olmalıdır. (a) Kuyu altboşluğunda, bir yüzü üzerinde duran, boyutları en az 0,5*0,6*1,0 metre olan bir dikdörtgen prizmayı içine alabilecek bir hacim bulunmalıdır. (b) Kuyu tabanı ile kabinin enalt kısımları arasında en az 500mm. mesafe olmalıdır. Patenler, güvenlik tertibatı parçaları, kabin eteği ve düşey hareket eden kapı parçaları bu hesaplamada dikkate alınmaz. En alt durak seviyesinden kuyu dibine olan mesafe en az 1400mm. olmalıdır. Ancak montaj izni verilme aşamasında kuyu dibi derinliğinin 1400 mm yapılmasının mümkün olmadığı hallerde,bu durumu saptayan müfettiş gerekçeli bir raporla konuyu Daire Müdürü'nün bilgisine getirir.daire Müdürü söz konusu kuralın makul olarak uygulanamayacağına kanaat getirirse bu durumda Esas Tüzüğün 5. Maddesinde belirtilen Standartların ilgili kuralları uygulanır. (2) Asansör kabini en üst durağa ulaştığında karşı ağırlık, alt tamponundan en fazla 300 milimetre yüksekte olmalıdır. Kabin en üst durak seviyesinde durduğu zaman kabin üzerindeki teçhizatın en üst noktasından kuyu tavanına olan mesafe aşağıdakilerin toplamından küçük olmamalıdır: (i) Karşı ağırlıklı sistemlerde: (a) 600 milimetre (b) Kabin üst durak seviyesinde iken karşı ağırlığın alt tampona olan mesafesi. (c) Tampon sıkışma mesafesi. (d) Asansörün nominal hızının %115 ine tekabül eden dikey hızın gravite ile durma mesafesi. 13

14 (ii) Karşı ağırlıksız sistemlerde: Kabinin çıkabileceği en yüksek noktadan hesaplanarak kabin üzeri teçhizatın en üst noktasından itibaren 750 milimetre. (3) Servis asansörlerinde alt ve üst kuyu emniyet boşluğu sınırlamaları üretici firma standartlarına göre yapılabilir. 38.(1)Asansör boşluğu duvarları tabandan tavana kadar tuğla, beton perde, çelik konstrüksiyon ve benzeri ateşe dayanıklı malzeme ile yapılmış olmalıdır. İki veya daha fazla asansör aynı boşlukta çalışıyorsa, asansörler arasına tabandan başlayarak en az 2,5 metre yükseklikte tel kafes ve benzeri engeller konulmalıdır. Asansörler arasındaki mesafenin 300 milimetreden az olması halinde ara bölme tabandan tavana kadar engellerle kapatılmalıdır. Servis asansörlerinde asansör boşluğunun tabandan tavana kadar çepeçevre olarak tel kafes veya benzeri malzeme ile kapatılmış olması yeterli sayılabilir. Ancak bu takdirde, kafes tellerinin arası 35 milimetreden çok olmamalı ve tel kafes ile asansörün hareketli parçaları arasında en az 100 milimetre uzaklık bulunmalıdır. Ayrıca bu tel kafes, kafes telleri arası 13 milimetreyi aşmayan ikinci bir tel kafesle korunmuş olmalıdır. İkinci kafesteki tellerin çapı 0.9 milimetreden az olmamalıdır. Panoramik asansörlerde asansör boşluğu kuralları için Esas Tüzüğün 5. Maddesinde belirtilen Standartların ilgili kuralları uygulanır. (2)Alt boşluk su sızdırmalarına dayanıklı olmalı ve tabanda su birikmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Boşluk dibinin bina tabanına kadar inmemesi durumunda, boşluk tabanında en elverişsşz koşullara göre hesaplanan dayanıklılık sağlanmalıdır. (3)Asansör boşluğunda en az 0,1 metrekare veya boşluk kesit alanının en az 0,1 i kadar doğrudan doğruya havaya veya makina odasına açık bir havalandırma deliği bulunmalıdır. Bu delik su ve hayvan tahribatına karşı korunmuş olmalıdır. (4)Gerektiğinde kullanılmak üzere ve bütün kat kapıları kapalı olduğu zaman asansör boşluğu içi rahatça görülebilecek şekilde aydınlatılmalıdır. 5)Alt boşluk yüksekliğinin 2 metreyi geçmesi durumunda boşluk dibine ya kilitli bir kapı veya içine asansörün çalışmasına engel olmayan sabit merdiven konulmalıdır. Boşluk dibine giriş kapısı açık olduğunda asansörün çalışmasını engelleyecek bir güvenlik şalteri konulmalıdır. Asansör boşlukları başka amaçlar için kullanılmamalıdır. (6)Kuyu dibinde ve kabin üzerinde istenildiğinde asansörü durdurmak için bir elektrik kesici bulunmalıdır. 39.(1) Makine dairesi tuğla veya benzeri ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır. Makine dairesi kapısı metalden yapılmalı ve yüksekliği en az 1800 milimetre olmalıdır. Zorunlu durumda bu yükseklik 1500 milimetre olabilir. Kapı kilitlenebilmeli ve binanın ortak kullanma yerlerine açılmalıdır. Makine dairesi döşemesinin taşıyıcı bölümü çelik veya betonarme olmalıdır. Makina dairesi kapısı içeriye doğru açılmamalıdır. (2) Asansör Boşluğu ve makina odası ile ilgili mukavemet hesapları ve veriler için Daire bildirim formu düzenler. Bu bildirim formu, ilgili mühendis tarafından doldurulup imzalanır Asansör Boşluğu Makina Dairesi ve Kapı Anahtarları 14

15 (3) Makine temelleri titreşime karşı bina esas yapısından yalıtılmalıdır. Makine dairesinin aydınlatılması asansör motorunu besleyen devreden ayrı bir devre ile yapılmalıdır. Asansöre ait giriş sigortaları ve asansörle ilgili diğer şalterler makina dairesinde bulundurulmalıdır. (4) Makine dairesinde uygun havalandırma yapılmalıdır. (5) (5)Makine dairesi giriş yerine DİKKAT TEHLİKE - YÜKSEK GERİLİM MAKİNA DAİRESİNE GİRMEK YASAKTIR ifadelerini taşıyan bir levha asılmalı ve ilgililerden başkasının girmesi engellenmelidir. Makina dairesi kilitli olmalıdır. Bir anahtar asansörün bakımından sorumlu olan yetkili bir kişide, bir anahtar da kırılıp anahtar alınabilecek şekilde camlı bir kutuda ve kilitli vaziyette bulundurulmalıdır. Bu camlı kutu, makina dairesi kapısının yanında görülebilecek bir yere yerleştirilmelidir. Bu anahtar sadece acil durumlarda ve bu acil duruma müdahale edebilecek yetkili kişilerce kullanılabilir. (6) Durak kapılarını acil durumlarda açmaya yarayan 2 adet özel durak kapısı anahtarı olmalıdır. Bunlardan biri asansörün bakımından sorumlu olan yetkili bir kişide, bir tanesi de makina dairesinde ve camlı bir kutu içinde olmalıdır. Bu anahtarlar asansörün bakımını yapan eğitilmiş kişiler veya itfaiye görevlileri tarafından ve sadece acil durumlarda kullanılmalıdır. Acil durumlarda asansör bakımını yapan firma veya kişiler mutlaka durumdan haberdar edilmelidir. İlgili asansörcü ve bina sahiplerinin yukarıda belirtilen kapı anahtarlarının makina odasında muhafaza edilmesi ve kullanılmasının güvenlik açısından sakıncalı durumlar yaratacağını tesbit etmeleri halinde sözkonusu madde kuralları bu asansör için uygulanmayabilir. Ancak, böyle durumlarda Daire'nin vereceği karar uygulanır. (7) Makina odası başka amaçlarla kullanılmamalıdır. (8)Yapısı gereği makina odası gerektirmeyen asansörler için Esas Tüzüğün 5. Maddesinde belirtilen standartların ilgili kuralları uygulanır. Elektrik Techizatı 40.(1) Kumanda düzenleri ve bağlandıkları yerler, yanmaz ve tutuşmaz malzemeden yapılmalıdır. Kumandalara ait elektrik devreleri, ana devreden ayrı olarak sigorta veya benzeri malzeme ile ayrıca korunmuş olmalıdır. Normal kumandalı asansörler, kabin durduktan sonra en az 3 saniye içerisinde dışarıdan yeni bir kumanda almamalıdır. Toplamalı ve grup kumandalı asansörler kabin durduktan sonra en az 3 saniye içerisinde harekete geçmemelidir. (2) Asansörlerde asansörü en alt ve en üst durakta durdurmak için devrenin açılması doğrudan doğruya bir yayın çalışmasına veya başka bir elektrik devresinin tamamlanmasına bağlı olmamalıdır. En alt ve en üst duraklarda limitler aşıldığında veya tehlike anında durdurma düğmesi veya diğer güvenlik düzeninin çalıştırılması durumunda asansörü durdurmak için makina freninin uygulanması ve asansör motorunu besleyen güç kaynağının kesilmesi amacıyle kullanılan kumanda sistemi herhangi bir elektrik devresinin tamamlanmasına ya da sürdürülmesine bağlı olmamalıdır. (3) Akım kesildiğinde veya kumanda devresine akım gelmediğinde kumanda düzeni asansörü kendiliğinden durdurulmalıdır. Üç fazlı alternatif akım kaynağına bağlı doğru akımla tahrik edilen asansörlerde kumanda düzeni, faz gerilimi değişmesi veya faz akımının kesilmesi durumunda motor devreden çıkacak şekilde düzenlenmiş olmalıdır. 15

16 (4) Kumanda devreleri bir topraklama hatası, açık devre veya bir kondansatörün çalışmaması veya boşalma nedeni ile güvensizlik yaratamayacak şekilde düzenlenmelidir. (5) Hareket yönünü değiştirme kontakları, mekanik ve elektrikli veya ön röleli çift elektrikli olarak aralarında bağımlandırılmış olmalıdır. Gereken yerlerde rölelerin ve kontakların uygun bir sırayla çalışmaları için elektrikli kilitleme sağlanmalıdır. (6) Hızı 1.6 metre/saniyeden çok olan asansörlerde kat seçicisi, şerit tel ve benzeri malzeme aracılığı ile geçiriliyor ise, bunların kopması veya gevşemesi durumunda asansör makinasını durdurmak için elektrik kesicisi bulundurulmalıdır. (7) Asansör motoru devresinde bulunan ve motoru durduran kontaktörlerin kontakları metal ise, bu durumda devrede en az bir bağımsız kontak daha bulunmalıdır. Kumanda tablolarına giriş ve çıkış kabloları belli olacak şekilde işaretlenmelidir. (8) Makina dairesine her asansör için akım giriş sigortaları ve ana kesicinin bulunduğu bir tablo konulmalıdır. Birden çok asansörün ana kesicileri birarada bulunuyorsa, ayırdedici işaretler konulmalıdır. Ana kesicinin açılması (akım kesilmesi) durumunda, asansör frenlenmelidir. (9) Asansörün gerekli tüm kısımları uygun şekilde topraklanmalıdır. Kılavuz rayları topraklama elemanı olarak kullanılmamalıdır. (10) Kumanda devrelerinin kabloları, diğer devrelere ait kablolardan boru ve benzeri yardımıyla ayrılmalıdır. Kabin kablo kutusuna gelen kabloların nereye ait oldukları işaretle belirtilmelidir. (11) Kabin içi kumanda butonlarında kullanılan elektrik voltajı 70 Volt dan fazla olmamalıdır. Kumanda panosunda gerekli olan düşük gerilimleri elde etmek için kullanılan trafo ve redresörler ilgili mevzuata uygun olarak topraklanmalıdır. (12) Asansör makina odalarında ana akımı kesici şalter, girişe yakın, engelsiz ulaşılabilecek bir noktada olmalıdır. (13) Her asansörü ayrı ayrı kontrol eden asansöre ait şalterler, asansör motorunu ve kumanda panosunu görebilecek uygun yerde monte edilmelidir. (14) Asansörün genel toprak kaçağı koruması, bağlı olduğu sayacın diğer besleme noktalarından bağımsız olarak sağlanmalıdır. 41. Asansör kuyu çukuruna sağlam şekilde tesbit edilmiş tamponlar konmalı ve kabin en alt işletme noktasından aşağıya gittiği takdirde, kuyu tabanından daha yukarı seviyede bulunan bu tamponlar tarafından durdurulabilmelidir.karşıağırlığın altında da tampon olmalıdır. Servis asansörlerinde tampon kullanılması zorunlu değildir. Ancak servis asansörlerinin bir koridor, oda, işyeri ve benzeri bir yerin üst tarafında çalışması durumunda uygun ve yeterli tamponlar kullanılmalıdır. Tapmonlar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇEŞİTLİ KURALLAR 42.Esas Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten önce (15/6/1993) mevcut olan binalar ile 15/6/1993 tarihinden önce K.T.M.M. Odaları Birliği'nden projesi vizelenmiş olan binalarda aşağıda belirtilen hususların makul olarak uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde, bu durumu saptayan müfettiş, gerekçeli bir raporla konuyu Daire Müdürünün bilgisine Asansörlerde Muafiyetler 16

17 getirir. Daire Müdürü söz konusu kuralların makul olarak uygulanamayacağına kanaat getirirse, bir belge ile böyle bir asansörü bu kurallardan muaf tutabilir. Böyle bir muafiyet, muafiyet belgesinde 17

18 belirtilen koşullara bağlı olabileceği gibi herhangi bir koşula bağlı olmayabilir. (1) (a) Alt ve üst boşluk yüksekliği ile ilgili konular, (b) Asansör kuyu boşluğu ile ilgili detaylar, (c) Karşı ağırlık ile ilgili detaylar, (d) Makina dairesi detayları, (e) Kabin ve kabin kapısı ile ilgili detaylar. (2) Asansör hızının 1 metre/saniyeden daha küçük olması halinde kabin kapısı şartı aranmayabilir. Ancak böyle bir durumda aşağıdaki emniyet önlemleri alınmış olmalıdır. (a) Biri kabin zemininde en fazla 10 santimetre yükseğe, diğeri ise zeminden 60 ile 120 santimetre arasında bir yüksekliğe konulacak en az iki fotosel bulunmalıdır. Bu fotosellerden herhangi birinin önüne geçildiği zaman kumanda sistemindeki tüm kumandalar iptal edilmelidir. (b) Kabin zeminine konulacak fotoselin yerine, kabin tabanı ile bina duvarı arasına bir emniyet eşiği (safety sill) de kullanılabilir. Bina duvarı ile kabin zemini arasına herhangi bir cisim sıkıştığı anda bu emniyet eşiği, elektriksel olarak asansörü durdurmalı ve tüm kumandalar iptal edilmelidir. (c ) Kuyu duvarı ile kabin yanı ve zemin kenarları arasında azami 20 milimetre mesafe bulunmalıdır. Kuyu duvarlarının kapı tarafındaki cephesi ile kat kapılarının düz ve kaygan bir yüzey teşkil etmesi gerekmektedir. (d) Kabinde bir durdurma düğmesi olmalıdır. Hidrolik Asansörler 42A. Hidrolik asansörlere Esas Tüzüğün 5. Maddesindeki standartlarda belirtilen kuyu boşluğu, makina odası ve asansörle ilgili boyut ve emniyet tedbirleri uygulanır. BEŞİNCİ BÖLÜM SON KURALLAR Cetveller Suç ve Cezalar 43. Bu Tüzüğe ekli olduğu ilgili maddelerinde belirtilen ve kendilerine atıf yapılan Cetveller, bu Tüzüğün ayrılmaz ve bölünmez birer parçası sayılır. 44.(1) Bu Tüzükte öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen veya ona aykırı hareket edenler, bu Tüzüğe karşı suç işlemiş olurlar. (2) Yukarıdaki (1)'inci fıkrada belirtilen suçu işleyenlerin tesbiti halinde bu suçu işleyenler hakkında, Daire tarafından, değiştirilmiş şekliyle 22/1992 sayılı İş Yasası'nın 72'inci maddesinin (1),(2),(3),(4) ve (5)'inci fıkralarında öngörülen idari para cezası kuralları uygulanır. (3) Yukarıdaki (1)'inci fıkrada belirtilen suçun değiştirilmiş şekliyle 22/1992 sayılı İş Yasası'nın 72'inci maddesinin (6), (7) ve (8)'inci fıkralarında öngörülen kapsamda olması halinde, konu suçu işleyenler hakkında yargı işlemi başlatılır ve mahkumiyetleri halinde yetkili mahkemece değiştirilmiş şekliyle 22/1992 sayılı İş Yasası'nın 72A. maddesinin (8)'inci fıkrasında öngörülen cezaya çarptırılabilirler. Yetkili mahkeme vereceği cezaya ek olarak değiştirilmiş şekliyle 22/1992 sayılı İş Yasası'nın 72A. maddesinin (9) ve (10)'uncu fıkrası kurallarının da uygulanmasını emredebilir. 18

19 45. Bu tüzük, İş Yasası na göre ve onunla birlikte uygulanır. 46. Bu Tüzük, Bakanlar Kurulu adına Çalışma işlerinden sorumlu Bakanlık tarafından yürütülür. 47. Bu Tüzük, Resmi Gazete de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer. Uygulama Yürütme Yürürlüğe giriş BİRİNCİ CETVEL (Madde 11 (2) ) Asansör Cihazının Ücreti (Türk Lirası) (1) İmal İzni 20,000,000.- (2) Montaj, Tadilat İzni 20,000,000.- (3) İşletme İzni 10,000,000.- (4) Ön İzni 10,000,

20 20

ASANSÖRLER DENETİM TÜZÜĞÜ R.G.:58 Ek:III A.E.:280 15.06.1993

ASANSÖRLER DENETİM TÜZÜĞÜ R.G.:58 Ek:III A.E.:280 15.06.1993 ASANSÖRLER DENETİM TÜZÜĞÜ R.G.:58 Ek:III A.E.:280 15.06.1993 İŞ YASASI (22/1992,30/1993,25/2000 Sayılı Yasalar) 55'inci madde altında yapılan Tüzük Çalışma ve Sağlık Bakanlığı, İş Yasasının 55. Maddesi

Detaylı

MALTEPE REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/13

MALTEPE REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/13 MALTEPE REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/13 1.0- İŞİN KONUSU : Maltepe rezidans ta bulunan 7 adet 18362144/01, 18362144/02 18362144/03 18362144/04 18362144/05

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA ÖZEL BAKIM ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/6

DARÜŞŞAFAKA ÖZEL BAKIM ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/6 DARÜŞŞAFAKA ÖZEL BAKIM ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/6 1.0- İŞİN KONUSU : Darüşşafaka Özel bakım binasında bulunan 3 adet 18361874/01, 18361874/02, 18361874/03 kimlik

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ [(15.2.1995 R.G. 25 EK III A.E. 143 Sayılı Tüzüğün), (6.7.2000 R.G. 84 EK III A.E. 425) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] İŞ YASASI

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA YAKACIK REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/9

DARÜŞŞAFAKA YAKACIK REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/9 DARÜŞŞAFAKA YAKACIK REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/9 1.0- İŞİN KONUSU : Darüşşafaka Yakacık Rezidans ta bulunan 5 adet 18106476/01, 18106476/02,18106476/03

Detaylı

ASANSÖRLER Yapı Denetçisinin Görev Kapsamı İçine Giren Konular

ASANSÖRLER Yapı Denetçisinin Görev Kapsamı İçine Giren Konular ASANSÖRLER Yapı Denetçisinin Görev Kapsamı İçine Giren Konular ASANSÖRÜ OLUŞTURAN PARÇALAR VE İŞLEVLERİ Asansörler yüzlerce elemandan oluşmaktadır. Bu elemanların bazıları seri güvenlik elemanlarıdır;

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ Elektrik Tesisatı cins ve hacmine göre ehliyetli elektrikçiler tarafından tesis edilerek bakım ve işletmesi sağlanmalıdır. Bu hususta Elektrik

Detaylı

EN 81-1/2 STANDARTLARI GÜNCELLEMESİ

EN 81-1/2 STANDARTLARI GÜNCELLEMESİ EN 81-1/2 STANDARTLARI GÜNCELLEMESİ İSTEM DIŞI KABİN HAREKETİ UNINTENDED CAR MOVEMENT Asansör kabininin katta kapısı açık iken kontrolsüz olarak hareket etmesi İstem Dışı Kabin Hareketi olarak tanımlanmıştır.

Detaylı

Tel: Faks: Yürürlük Tarihi: Revizyon No: 07 Sayfa: 1/2

Tel: Faks: Yürürlük Tarihi: Revizyon No: 07 Sayfa: 1/2 İLGİLİ İDARENİN ADI ASANSÖR KİMLİK NUMARASI RAPOR NO / RAPOR REVİZYON NO PERİYODİK KONTROL TARİHİ T.C PENDİK BELEDİYESİ 104133434/01 KİE1.705.0.AS10516 31.05.2016 24 HAZİRAN 2015 tarih ve 29396 sayılı

Detaylı

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Tüketicileri Koruma Yasası nın 22 nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi

Detaylı

- Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır.

- Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır. ASANSÖR YAPTIRILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Planlama Aşamasında : - Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır. - Asansör avan projesi tercihen

Detaylı

BALIKÇI GEMİLERİ TÜZÜĞÜ

BALIKÇI GEMİLERİ TÜZÜĞÜ BALIKÇI GEMİLERİ TÜZÜĞÜ [(22.2.2010 R.G. 32 EK III A.E. 121 Sayılı Tüzüğün), (26.6.2014 R.G. 144 EK III A.E. 408) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] 1975 BALIKÇI GEMİLERİ (TESCİL, SATIŞ, DEVİR VE İPOTEK)

Detaylı

İLGİLİ İDARENİN ADI ASANSÖR KİMLİK NUMARASI RAPOR NO/RAPOR REVİZYON NO PERİYODİK KONTROL TARİHİ KARTAL 18106476/01 1355166 12/10/2015 24 Haziran 2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış

Detaylı

ZR-21-200 / ZR-21-200-B / ZR-21-300 / ZR-21-300-B ÇİFT YÖNLÜ HIZ REGULATÖRÜ

ZR-21-200 / ZR-21-200-B / ZR-21-300 / ZR-21-300-B ÇİFT YÖNLÜ HIZ REGULATÖRÜ ZR-21-200 / ZR-21-200-B / ZR-21-300 / ZR-21-300-B ÇİFT YÖNLÜ HIZ REGULATÖRÜ İÇİNDEKİLER A- Genel Bilgiler ve Çalışma Prensipleri B- Hız Regülatörü Montajı C- Asansör Hizmete Alınmadan Önce Yapılan Muayene

Detaylı

/ HİDROLİK ELEKTRİKLİ MONTAJ YILI 2006 KAT VE DURAK SAYISI 5 0,5 0,63 1 1,6 2 2, DİĞER ADRES

/ HİDROLİK ELEKTRİKLİ MONTAJ YILI 2006 KAT VE DURAK SAYISI 5 0,5 0,63 1 1,6 2 2, DİĞER ADRES MERKEZ: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi Anadolu Cad. No:40 Kat:M2 Bayraklı/, E-Posta:akm@mmo.org.tr, Web: http://www.asansorkontrolmerkezi.org, Tel.:0850 495 0 666, Faks: 0 232

Detaylı

BASINÇLI KAPLAR DENETİM TÜZÜĞÜ R.G.:119 Ek:III A.E.:528 10.12.1992

BASINÇLI KAPLAR DENETİM TÜZÜĞÜ R.G.:119 Ek:III A.E.:528 10.12.1992 BASINÇLI KAPLAR DENETİM TÜZÜĞÜ R.G.:119 Ek:III A.E.:528 10.12.1992 İŞ YASASI (22/1992,30/1993,25/2000 Sayılı Yasalar) 55.Madde Tahtında Yapılan Tüzük Çalışma ve Sağlık Bakanlığı, İş Yasası nın 55. Maddesi

Detaylı

1992 İŞ (BASINÇLI KAPLAR DENETİM) TÜZÜĞÜ R.G.:119 Ek:III A.E.:528 10.12.1992

1992 İŞ (BASINÇLI KAPLAR DENETİM) TÜZÜĞÜ R.G.:119 Ek:III A.E.:528 10.12.1992 35 1992 İŞ (BASINÇLI KAPLAR DENETİM) TÜZÜĞÜ R.G.:119 Ek:III A.E.:528 10.12.1992 İŞ YASASI (22/1992 Sayılı Yasa) 55.Madde Tahtında Yapılan Tüzük Çalışma ve Sağlık Bakanlığı, İş Yasası nın 55. Maddesi uyarınca,

Detaylı

Sayı:104 12 Haziran 2007

Sayı:104 12 Haziran 2007 Sayı:104 12 Haziran 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 28 Mayıs 2007 tarihli Altmışyedinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan, Faktoring Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin

Detaylı

4703 Sayılı Kanun Ve Yeni Yaklaşım

4703 Sayılı Kanun Ve Yeni Yaklaşım Meslek ve Sektör Meslekler toplumun ihtiyacından doğar. Bu ihtiyaca cevap verecek kurumların oluşması zaman içinde sektörü oluşturur. İhtiyaç duyanlar ve bunu karşılayanlar bir ticaret içindedirler. Ticaretin

Detaylı

ASANSÖR SİSTEMLERİ. Asansör Makine Dairesi Asansörlerde Elle Açılan Kat Kapıları Asansörlerde Tam Otomatik Kapılar Kumanda Kasetleri

ASANSÖR SİSTEMLERİ. Asansör Makine Dairesi Asansörlerde Elle Açılan Kat Kapıları Asansörlerde Tam Otomatik Kapılar Kumanda Kasetleri ASANSÖR SİSTEMLERİ Dersin Modülleri Asansör Makine Dairesi Asansörlerde Elle Açılan Kat Kapıları Asansörlerde Tam Otomatik Kapılar Kumanda Kasetleri Asansör Kontakları Asansör Kabin Donanımları Asansör

Detaylı

/ HİDROLİK ELEKTRİKLİ MONTAJ YILI 2010 KAT VE DURAK SAYISI 8 0,5 0,63 1 1,6 2 2, DİĞER ADRES

/ HİDROLİK ELEKTRİKLİ MONTAJ YILI 2010 KAT VE DURAK SAYISI 8 0,5 0,63 1 1,6 2 2, DİĞER ADRES MERKEZ: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi Anadolu Cad. No:40 Kat:M2 Bayraklı/, E-Posta:akm@mmo.org.tr, Web: http://www.asansorkontrolmerkezi.org, Tel.:0850 495 0 666, Faks: 0 232

Detaylı

KALDIRMA GRUPLARININ TEST VE KONTROLLERİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN GENEL FAKTÖRLER:

KALDIRMA GRUPLARININ TEST VE KONTROLLERİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN GENEL FAKTÖRLER: KALDIRMA ARAÇLARINDA PERİYODİK KONTROLLER (FENNİ MUAYENE) Ülkemizde çalışma koşullarını belirleyen iş güvenliği yasalarının işlerliği henüz kurumsallaşamamıştır. 7/7583 karar sayılı 11 Ocak 1974 tarihli

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

AY Mühendislik.

AY Mühendislik. AY Mühendislik www.aymuhendislik.com TRAKSİYONEL VİNÇ NEDİR? Traksiyonel vinç halat üzerinde sonsuz tırmanma prensibi ile mesafe (yükseklik) tanımadan çalışan, derin kuyular ve yüksek çalışma mesafelerinde

Detaylı

Asansör Tescil Belgesi Süreçleri

Asansör Tescil Belgesi Süreçleri Asansör Tescil Belgesi Süreçleri Asansör Tescil Başvurusu Asansör Tescil Belgesi Düzenlenmesi Dosya Kontrolü Eksik Yok Eksik Var Tescil Ücreti Kesilmesi Evrak Bekleniyor Proje Tadilatı Gerekli Kontrol

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ. Proje ve Uygulama Denetçisi (Elektrik) Eğitim Notu

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ. Proje ve Uygulama Denetçisi (Elektrik) Eğitim Notu İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Proje ve Uygulama Denetçisi (Elektrik) Eğitim Notu İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN TANIMI Çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışmaları için alınması gereken önlemler dizisidir. İşyerlerinde

Detaylı

ARAÇ PROJE ONAY GRUP BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARACI TEKNİK MUAYENE RAPORU

ARAÇ PROJE ONAY GRUP BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARACI TEKNİK MUAYENE RAPORU Doküman ULM-03-FR-04-035 Tadilatı Yapan Firmanın Adı Adresi Adı Soyadı MMO Sicil Yetkili Mühendisin SMM Büro Adı Büro Adresi ARAÇ BİLGİLERİ Marka Tip Ticari Adı Plaka Kategori/ Sınıf Araç Tanıtım Numarası

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 8237 ISO 4190-1 Nisan 2004 ICS 91.140.90 ASANSÖRLER - YERLEŞTİRME İLE İLGİLİ BOYUTLAR - BÖLÜM 1: SINIF I, SINIF II, SINIF III ve SINIF VI ASANSÖRLERİ Lift (US: Elavator)

Detaylı

Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir.

Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir. Yaya Geçitleri Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir. Yaya kaldırımında, kavşak veya yolun yaya geçitlerine

Detaylı

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ Nisan 2015 - ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ 2 OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmi Gazete 3 Yasal Dayanaklar: 26.09.2011 tarihli

Detaylı

Tanımlar Küçük gerilim: Tehlikeli gerilim: Alçak gerilim: Yüksek gerilim:

Tanımlar Küçük gerilim: Tehlikeli gerilim: Alçak gerilim: Yüksek gerilim: Tanımlar Küçük gerilim: Anma gerilimi 50 Volt a kadar olan gerilim değeridir. Tehlikeli gerilim: Etkin değeri Alternatif akımda 50 Volt un, doğru akımda 120 Volt un üstünde olan, yüksek gerilimde ise,

Detaylı

DÖKERLİFT ASANSÖR Kuşadası

DÖKERLİFT ASANSÖR Kuşadası 18 Kasım 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 27058 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Konu; Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Konu; Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Konu; Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Konunun genel amacı; Katılımcıları, bakım-onarım işlerinde ortaya çıkabilecek riskler ve bu riskler

Detaylı

YÜRÜYEN MERDİVENLERDE / BANDLARDA BAKIMIN ÖNEMİ

YÜRÜYEN MERDİVENLERDE / BANDLARDA BAKIMIN ÖNEMİ Asansör Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 // İzmir 233 YÜRÜYEN MERDİVENLERDE / BANDLARDA BAKIMIN ÖNEMİ Battal Murat Öztürk Löher Asansör ve Yürüyen Merdiven bmuratozturk@loher.com.tr ÖZET Her geçen gün sayısı

Detaylı

Asansör Tescil Belgesi Süreçleri

Asansör Tescil Belgesi Süreçleri Asansör Tescil Belgesi Süreçleri Asansör Tescil Başvurusu Asansör Tescil Belgesi Düzenlenmesi Dosya Kontrolü Eksik Yok Eksik Var Tescil Ücreti Kesilmesi Evrak Bekleniyor Proje Tadilatı Gerekli Kontrol

Detaylı

KIBRIS TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük

KIBRIS TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük KIBRIS TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ekteki Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu düzenlenmiştir.

Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ekteki Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu düzenlenmiştir. United Industrial Management and Engineering Services 0216 452 89 56-0262 751 45 25 Tarih : Sayı : Konu : Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu FİRMA: Sayın, Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

AC SERİSİ ASANSÖR KUMANDA SİSTEMLERİ. Melih AYBEY AYBEY ELEKTRONİK

AC SERİSİ ASANSÖR KUMANDA SİSTEMLERİ. Melih AYBEY AYBEY ELEKTRONİK AC SERİSİ ASANSÖR KUMANDA SİSTEMLERİ Melih AYBEY AYBEY ELEKTRONİK AC SERİSİ GENEL ÖZELLİKLERİ CANBus tabanlı kat, kabin ve grup haberleşme sistemi Kat bilgisini sayıcı, monostabil sayıcı, gray kod, kuyu

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER

ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE ASANSÖR İMALATI Elle malzeme taşınması Araçla malzeme taşınması Araçtan malzeme indirilmesi Elektriksiz el aletlerinin kullanımı(tornavida,anahtar

Detaylı

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında asıl işveren-alt işveren

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası (35/2008 sayılı Yasa) 44 üncü Madde Altında Yapılan Tüzük

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası (35/2008 sayılı Yasa) 44 üncü Madde Altında Yapılan Tüzük İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası ( sayılı Yasa) 44 üncü Madde Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası nın 44 üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI Elektrik işi ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar Elektrik BEKLENİR KESİN ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ EK - 2.9 RİSK ALTINDAKİLER

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 2. Bu Yasa

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 51/2015 sayılı Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ

MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ [(26.11.2009 R.G. 203 EK III A.E. 805 Sayılı Tüzüğün), (26.2.2013 R.G. 32 EK III A.E. 92) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş

Detaylı

Abskapı sistemleri. Tasarım Projelendirme Statik Hesap İmalat Uygulama Teknik Servis ENDÜSTRİYEL YAPI SİSTEMLERİ

Abskapı sistemleri. Tasarım Projelendirme Statik Hesap İmalat Uygulama Teknik Servis ENDÜSTRİYEL YAPI SİSTEMLERİ Abskapı sistemleri Tasarım Projelendirme Statik Hesap İmalat Uygulama Teknik Servis ENDÜSTRİYEL YAPI SİSTEMLERİ Teleskopik Hangar Kapıları Telescopic Hangar Doors Teleskopik Hangar Kapısı Teknik Özellikleri:

Detaylı

KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI

KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası

Detaylı

Association of Manufacturers. ENI Vakum Asansörleri

Association of Manufacturers. ENI Vakum Asansörleri Association of Manufacturers ENI Vakum Asansörleri ENI Hakkında 2005 yılında İspanya'da faaliyetlerine başlayan Elevadores Neumaticos Ibericos (ENI); asansörde yeni bir konsept olan vakum asansörlerinin

Detaylı

BELEDİYELER YASASI. (51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı Yasalar)

BELEDİYELER YASASI. (51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı Yasalar) BELEDİYELER YASASI (51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı Yasalar) Madde 88 ve 133 AltındaYapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu

Detaylı

YÖNETMELİK. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından:

YÖNETMELİK. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından: 26 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28833 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından: KORUMALI İŞYERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

TIPTA TEDAVİ AMACIYLA KULLANILAN İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARINI İÇEREN TESİSLERE LİSANS VERME YÖNETMELİĞİ

TIPTA TEDAVİ AMACIYLA KULLANILAN İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARINI İÇEREN TESİSLERE LİSANS VERME YÖNETMELİĞİ TIPTA TEDAVİ AMACIYLA KULLANILAN İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARINI İÇEREN TESİSLERE LİSANS VERME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih/Sayı: 21.07.1996/21997 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Yapı Ruhsatı almak üzere hazırlanan mimari, yapı aplikasyon, statik, sıhhi tesisat, asansör, ısı yalıtım,

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

MOTORLU ARAÇLARA ÖZEL TAHSİSLİ PLÂKA VERİLMESİ ESAS VE USULLERİ TÜZÜĞÜ

MOTORLU ARAÇLARA ÖZEL TAHSİSLİ PLÂKA VERİLMESİ ESAS VE USULLERİ TÜZÜĞÜ MOTORLU ARAÇLARA ÖZEL TAHSİSLİ PLÂKA VERİLMESİ ESAS VE USULLERİ TÜZÜĞÜ [(8.9.2000 R.G.107 EK III A.E. 597 Sayılı Tüzüğün), (28.6.2005 R.G.103 EK III A.E.331) ve (19.6.2006 R.G.106 EK III A.E.376) Sayılı

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /04/010 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 0103070 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 9/04/010 TARİHİ, SAAT

Detaylı

-- - - KULLANIM KILAVUZU

-- - - KULLANIM KILAVUZU --- - -- - - KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TAN itim 2 GARANTİ ŞARTLAR! 2 KGK'NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ ŞEKİLLERİ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN

Detaylı

TAM OTOMATİK TELESKOPİK KAT KAPISI KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU

TAM OTOMATİK TELESKOPİK KAT KAPISI KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU TAM OTOMATİK TELESKOPİK KAT KAPISI KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU İçindekiler Önemli Bilgiler... 2 1. Giriş...... 3 1.1. Kullanma ve Bakım Talimatı... 3 1.1.1. Kullanma Talimatı... 3 1.1.2. Bakım Talimatı...

Detaylı

SOĞUK MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI UYARI TEHLİKE Motoru çalıştıracağınız vakit, Zincir frenini frenleme konumuna itiniz. Motorun çalıştırılması esnasında zincirin dönmesi tehlikeli olabilir. Yakıt deposuna yakıt

Detaylı

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI Sirkülasyon, kelime anlamı olarak; insan akımı, deveran, gidip gelme hareketlerini ifade etmektedir. Düşey sirkülasyon ise insanların bir noktadan farklı bir kottaki noktaya

Detaylı

YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR TÜZÜĞÜ

YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR TÜZÜĞÜ YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR TÜZÜĞÜ [(26.7.2007 R.G. 135 EK III A.E. 522 Sayılı Tüzüğün), (18.1.2008 R.G. 13 EK III A.E. 73), (23.1.2008 R.G. 16 EK III

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının kendisine

Detaylı

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş.

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. 15.03.2014 SUNUM AKIŞI NASIL ABONE OLABİLİRİM? ABONE BAĞLANTI BEDELİ. TESİSATÇI FİRMA SEÇİMİ. TESİSATÇI FİRMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

Detaylı

Sayı:46/2001. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:46/2001. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 7 Aralık, 2001 tarihli birleşiminde kabul olunan, Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi Yasası Anayasasa nın 94 maddessinin (1)

Detaylı

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI Doğal gaz yakıtlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğal gaz dağıtım müdürlüklerinin talimatları alınmalı ve kazancıya eğitimi verilmelidir. Kazan

Detaylı

DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER

DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE DUVAR İMALATI Elle malzeme taşınması Araçla malzeme taşınması Araçtan malzeme indirilmesi Sabit İskeleler üzerinde çalışma 1 Takılıp düşme 2

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin)

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Amaç, kapsam ve tanımlar Madde 1 - Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına,

Detaylı

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi Güvenli İskele Projesi 2014 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

3. ASANSÖR GÜVENLİK SİSTEMLERİ

3. ASANSÖR GÜVENLİK SİSTEMLERİ 3. ASANSÖR GÜVENLİK SİSTEMLERİ TSE 10922 EN 81-1 güvenliği sağlanacak kişileri şöyle tanımlar. a) Kullanıcılar, b) Servis ve bakım personeli, c) Asansör boşluğu, makina dairesi ve varsa makara dairesi

Detaylı

Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler. Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi

Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler. Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi Ezme veya ezilme Makaslama Kesme veya koparma Dolanma veya takılma Kapma veya yakalama Daha geniş

Detaylı

BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI. 29/2013 Sayılı Yasa

BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI. 29/2013 Sayılı Yasa R.G 196 05 Aralık 2013 BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI 29/2013 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet

Detaylı

1986 AKARYAKIT SATIŞI VE İŞTİGALİ (DENETİM VE DÜZENLEME) TÜZÜĞÜ

1986 AKARYAKIT SATIŞI VE İŞTİGALİ (DENETİM VE DÜZENLEME) TÜZÜĞÜ 1986 AKARYAKIT SATIŞI VE İŞTİGALİ (DENETİM VE DÜZENLEME) TÜZÜĞÜ [(30.12.1986 R.G. 119 EK III A.E. 778 Sayılı Tüzüğün), (16.10.1989 R.G. 102 EK III A.E. 457), (26.08.1994 R.G. 99 EK III A.E. 427), (29.01.1997

Detaylı

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ (30.3.2015 R.G.50 EK III A.E.239 Sayılı Tüzük) YURTDIŞINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN KADROLARI VE DIŞ GÖREV ÖDENEKLERİ YASASI (55/2002, 48/2003, 7/2007, 4/2009,

Detaylı

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KONUT TÜZÜĞÜ

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KONUT TÜZÜĞÜ GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KONUT TÜZÜĞÜ [(4.3.1998 R.G. 23 A.E. 103 Sayılı Tüzüğün), (25.9.1998 R.G.101 A.E. 517), (25.3.2002 R.G.35 A.E. 166), (8.6.2009 R.G. 98 A.E. 419), (28.1.2015 R.G. 16 A.E.

Detaylı

TELESKOPİK MERDİVEN KULLANMA KILAVUZU

TELESKOPİK MERDİVEN KULLANMA KILAVUZU TELESKOPİK MERDİVEN KULLANMA KILAVUZU Açık Kilitli 1 2 150 kg 3 KULLANIM KILAVUZU Genel Bilgiler Teleskopik merdiven kapalı halden (Resim, tümüyle açılabilir (Resim 2) yada ihtiyaca göre ara ölçülerde

Detaylı

Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0

Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0 Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0 SKY ELEVATOR KATA GETİRME SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU VE ÖZELLİKLERİ BU BELGE KULLANICILAR İÇİN KILAVUZ OLMASI AMACIYLA HAZIRLANMIŞTIR SKY ELEVATOR

Detaylı

ÖZKAY ELEKTRONİK. TK-103 Asansör Kumanda Kartı. KULLANIM KILAVUZU v1.00

ÖZKAY ELEKTRONİK. TK-103 Asansör Kumanda Kartı. KULLANIM KILAVUZU v1.00 ÖZKAY ELEKTRONİK TK-103 Asansör Kumanda Kartı KULLANIM KILAVUZU v1.00 TK-103 ASANSÖR KUMANDA KARTI KULLANIM KILAVUZU v1.00 ÖZKAY ELEKTRONİK 2008 Eğitim Mahallesi Postane Sokak 13/2 Kadıköy İstanbul Tel

Detaylı

10. Endirekt tahrikli sistemler, tek pistonlu ve iki pistonlu olarak ikiye ayrılır.

10. Endirekt tahrikli sistemler, tek pistonlu ve iki pistonlu olarak ikiye ayrılır. 1. Asansörlerde tahrik sistemleri elektrikli ve hidrolik olarak ikiye ayrılır. 2. Dişli sistemli makineler tek hızlı, iki hızlı ve üç hızlı redüktörlü olmak üzere üç çeşittir. 3. Dişlisiz makinede; ivmeli

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

15. ÜNİTE ÖRNEK KUVVET TESİSAT UYGULAMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI

15. ÜNİTE ÖRNEK KUVVET TESİSAT UYGULAMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI 15. ÜNİTE ÖRNEK KUVVET TESİSAT UYGULAMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI KONULAR 1. Küçük Bir Atölyenin Kuvvet Tesisat Projesinin Hazırlanması 2. Asma Katlı Bir İş Yerinin Aydınlatma ve Kuvvet Projesinin Hazırlanması

Detaylı

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 3 Temmuz 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29049 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

İş Makinaları TAVAN VİNCİ

İş Makinaları TAVAN VİNCİ İş Makinaları TAVAN VİNCİ Fabrika, atölye ve ambarlarda raylar üzerinde hareket eden 1 tondan 50 tona kadar kaldırma kapasiteleri olan tavan vinçleri elektrik motorları ile tahrik edilirler. Yerden kumandalı

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

HAS MODÜLER TELESKOPİK KAT KAPISI MONTAJ KILAVUZU

HAS MODÜLER TELESKOPİK KAT KAPISI MONTAJ KILAVUZU HAS MODÜLER TELESKOPİK KAT KAPISI MONTAJ KILAVUZU İçindekiler i. Önemli Bilgiler... 2 ii. Kullanma ve Bakım Talimatı... 3 Kullanma Talimatı... 3 Bakım Talimatı... 3 1. Giriş... 4 2. Parça Tanımları...

Detaylı

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011 Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011 1 KompanzasyonSistemlerinde Kullanılan Elemanlar Güç Kondansatörleri ve deşarj dirençleri Kondansatör Kontaktörleri Pano Reaktif Güç Kontrol

Detaylı

EN VE EN81-50 STANDARTLARININ İMALATCI FİRMALARA VE MONTAJ FİRMALARINA GETİRDİĞİ YENİ GEREKSİNİMLER

EN VE EN81-50 STANDARTLARININ İMALATCI FİRMALARA VE MONTAJ FİRMALARINA GETİRDİĞİ YENİ GEREKSİNİMLER Asansör Sempozyumu 13-15 Ekim 2016 // İzmir 19 EN 81-20 VE EN81-50 STANDARTLARININ İMALATCI FİRMALARA VE MONTAJ FİRMALARINA GETİRDİĞİ YENİ GEREKSİNİMLER Barış Güzel RST Elektronik Asansör San. Tic. A.Ş.

Detaylı

BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI

BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI GENEL BİLGİLER BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI BÜLBÜLOĞLU Güvenlik Ağı Platformları, TS EN 1263-1 normunun gereklerine göre tasarlanmış ve üretilmiştir. Platformlar şantiyede yerlerine monte

Detaylı

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 31.7.2010-27658 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 ATLASCert / 1/9_14.04.2017 Tarih 14 Nisan 2017 0:00 Geçerlilik süresi: 14.04.2018 tarihinde yenilenmelidir! Sorumlu personel verileri oda kayıt Ad Soyad Sinan EVKAYA Ünvanı

Detaylı

EK MI TAKSİMETRELER

EK MI TAKSİMETRELER EK MI - 007 TAKSİMETRELER Ek 1'in ilgili gerekleri, bu Ek in özel gerekleri ve bu Ek te listelenen uygunluk değerlendirme yöntemleri taksimetrelere uygulanır. TANIMLAR Taksimetre Ölçü aletini oluşturmak

Detaylı

Gözetim ve Muayene Dairesi Başkanlığı

Gözetim ve Muayene Dairesi Başkanlığı Gözetim ve Muayene Dairesi Başkanlığı Sunulan Hizmetler Başkanlığımızca verilen hizmetler büyük ölçüde Dış Ticaret Müsteşarlığı nın ve diğer Yetkili Kuruluşların (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım ve

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı