2015 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ"

Transkript

1 2015 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ S.N. Referans No Başvuru Sahibi Adı Proje Adı 1 TRC2/15/KOBĠ/0078 Disa Dekor Mobilya Orm. Ürün. Dayanıklı Tük. Malları ĠnĢaat Nakl. San. ve Tic. Ltd. Disa Dekor Kapasite Arttırma 2 TRC2/15/KOBĠ/0051 Mina Galvaniz San. ve Tic. Aġ. Doğunun Ġlk ve Tek Galvaniz Fabrikası Mina Galvaniz Kapasite ArtıĢı 3 TRC2/15/KOBĠ/0099 ġeref GÖKÇE - Diper Perde Kalıp Üretimi ile Bölgede Olmayan Değer Zincirini Tamamlama 4 TRC2/15/KOBĠ/0062 TR Denim Giyim Sanayi ve DıĢ Ticaret Ltd. 5 TRC2/15/KOBĠ/0077 Ahmet DENĠZ Üretimde Ölçek Yetenekleri ve Ar-Ge Kapasitesinin Arttırılması ile ġanlıurfa Tekstili Atağa Geçiyor Üretimde DıĢa Bağımlılığın Azaltılması, Üretim, Ġstihdam ve Kurumsal Kapasitemizin Artırılması 6 TRC2/15/KOBĠ/0038 Di-Penk Oto Makine Elekt. ĠnĢ. Demir Ġth. San. ve Tic. Ltd. Bölgenin Ġlk ve Tek 10 Metrelik Kepenk Ġmalatının GerçekleĢtirilmesi 7 TRC2/15/KOBĠ/0107 GülmüĢler Plas. ĠnĢ.TaĢ.Gıda Mad. San. Tic. Ltd. 8 TRC2/15/KOBĠ/0120 Halil BALTAÇĠ _Güven Oto 9 TRC2/15/KOBĠ/0129 Uzman Otomotiv ĠnĢaat Gıda San. Tic. Ltd. Bölgenin Ġhtiyaç Duyduğu YumuĢak Saplı PoĢet ve Takviyeli PoĢet Ġmalatına BaĢlanması ve Ġhracatın GeliĢtirilmesi Araç Bakım Onarım Hizmetlerinde Hizmet ÇeĢidi ve Kalitesinin Arttırılması Ön Düzen (Rot Balans) ve Lastik Sökme, Takma Servis Hizmetlerinde Kapasite GeliĢtirme

2 10 TRC2/15/KOBĠ/0128 Boz KardeĢler Pet. Ür. Ġth. Ġhr. San. Taah.ve Tic. Ltd. Üretim Sürecine Teknoloji Entegrasyonuyla Katma Değer Yaratan Mermer Ürünlerinin Üretimi 11 TRC2/15/KOBĠ/0104 Ġ&M ĠnĢaat San. Tic. Aġ. EPS Üretiyorum; Enerji Tasarrufu ve Ekonomiye Katkı Sağlıyorum 12 TRC2/15/KOBĠ/ TRC2/15/KOBĠ/0037 Az-TaĢ Mermercilik ĠnĢaat Nakliyat Tekstil Mobilya Tic. Ltd. Gülkaya Metal ĠnĢaat Gıda TaĢımacılık Hayvancılık San. Tic. Ltd. ĠĢlenmiĢ Mermer ve Blok Mermer Üretiminde Üretim ve Ġhracat Kapasitesi GeliĢtirme Gülkaya Metal Ürün GeliĢtirme ve Kapasite ArtıĢı 14 TRC2/15/KOBĠ/0046 A Grafik - Mehmet Zülküf ALTINDAĞ Konvansiyonalden Dijitale DönüĢüm 15 TRC2/15/KOBĠ/0048 Ramazanoğulları Ġth. Ġh.ve Bilimum Dahili Tic. Ltd. Enjeksiyon Makinesi Tedariki ile ÇeĢitli EPS Ürünleri Üretimi 16 TRC2/15/KOBĠ/0017 Ġbrahim Halil DÖL Diyarbakır Cam Ticaret Isıcam Üretim Hattı için Gerekli Makine Parkurunun Kurulmasıyla Isıcam Üretilerek Ürün ÇeĢitliliğinin Sağlanması 17 TRC2/15/KOBĠ/0065 Barava Tekstil Gıda ĠnĢ. Tar. San. ve Tic. Ltd. Barava Tekstil Üretim Kapasitesini Artırıyor 18 TRC2/15/KOBĠ/0014 Abdulkadir TERCAN Ġlimiz Sanayisi, Ġlk C Eksenli CNC Torna ve CNC Frezeye KavuĢuyor 19 TRC2/15/KOBĠ/0170 Diyar Saray Madencilik ĠnĢ. Pet. Otm. Tur. Ġth. Ġhr. San.ve Tic. Ltd. Diyar Saray, Saraylara Layık Mermerler Üretiyor

3 20 TRC2/15/KOBĠ/0158 Hacı Levent Kadayıfçısı Gıda ĠnĢaat Tem. San. ve Tic. Ltd. Diyarbakır'ın EĢsiz Lezzeti Kadayıf Hacı Levent Tecrübesi ile Yeni Pazarlara Yayılıyor 21 TRC2/15/KOBĠ/0072 Yeni Nur AhĢap DıĢ Tic. Ltd. Yeni Nur AhĢap Teknoloji Yenileme, Ürün Gamını GeliĢtirme ve Kapasite ArtıĢı 22 TRC2/15/KOBĠ/0098 Merthan ANIK- Medya Mimarlık Tarihi Keldani Milleti Fukara Çorbahanesi Diyarbakır Turizmine Güç Katıyor 23 TRC2/15/KOBĠ/0016 Ġmaj Cam - ġahin YALÇĠN Cam ĠĢleme Ġmalatında Ürün ÇeĢitlendirme ve Kapasiteyi Arttırma 24 TRC2/15/KOBĠ/0118 Barava Ambalaj Tarım Ürünleri Gıda ĠnĢaat San. ve Tic. Ltd. Barava Ürün Gamını GeliĢtirme, Kapasite ArtıĢı ve DıĢ Pazarlara Açılma 25 TRC2/15/KOBĠ/0150 Kedir TOKATLI Yeni Nesil Motorlar Bölgemizde Tamir Ediliyor 26 TRC2/15/KOBĠ/0131 CemĢiler ĠnĢ. Ġmalat Gıda Tem. Oto Parça San. ve Tic. Ltd. Kulp'ta Tel Örgü Tesisi Kuruluyor, Kapasite, Ġstihdam Artıyor ve Sanayi Büyüyor 27 TRC2/15/KOBĠ/0075 Elit Lift Asansör ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Elit Lift Asansör Kapasite Artırımı 28 TRC2/15/KOBĠ/0052 Azya Tekstil Gıda ĠnĢaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Azya Tekstil Teknoloji Altyapı GeliĢtirme ve DıĢa Açılım

4 29 TRC2/15/KOBĠ/0123 Yeni Ergani Et ve Et Ürünleri Gıda Tarım ĠnĢaat Nakliyat Sanayi Ticaret Ġthalat Ġhracat Ltd. Diyarbakır Yarı Mamul Et Üretim Tesisine KavuĢuyor 30 TRC2/15/KOBĠ/0069 Diyar Devrim ĠnĢaat Taah. Nak. Gıda Tar. ve Hay. Ġth. Ġhr. San. Tic. Ltd. Diyar Devrim Mobilya Üretimde Çağ Atlıyor 31 TRC2/15/KOBĠ/0057 Doğusa Pvc ĠnĢ.ve Taah.Met.Mak.Orm.Ürün.San. ve Tic. Ltd. Artan Ürün Gamı, Artan Üretim Kapasitesi, Artan Ġhracat 32 TRC2/15/KOBĠ/0030 Star Kasa - ġeyhmus ÖZER Ürün ÇeĢitliliğini Arttırma ve Teknoloji Yenileme 33 TRC2/15/KOBĠ/0058 BSHS Tekstil ĠnĢ. DıĢ Ticaret ve San. Aġ. Moda'yı Siverek'ten Avrupa'ya TaĢıyoruz 34 TRC2/15/KOBĠ/0165 Erdeniz Makine ĠnĢaat Nakliye San. ve Tic. Ltd. Ġmalat Kapasitesi Artırım 35 TRC2/15/KOBĠ/0006 Kılıçlar Ġthal Mutfak Gereçleri San ve Tic. Ltd. ġanlıurfa'da Seramik Ürünleri Üretiyorum, Kadın Ġstihdamını ve Ġhracatı Artırıyorum 36 TRC2/15/KOBĠ/0106 Sabri Tüzün Tekstil: Sabri TÜZÜN Tüzün Yağ Kapasite Artırım 37 TRC2/15/KOBĠ/0117 Razzi Tekstil ĠnĢaat Otomotiv San.ve Tic. Ltd. ġti- Siverek ġubesi Siverek, Tekstilde Üretim, Ġstihdam ve Ġhracata KoĢuyor 38 TRC2/15/KOBĠ/0102 Roversan ĠnĢaat Petrol Gıda San. ve Tic. Ltd. Modernizasyon ve Kapasite Artırımı ile Yenilikçi Gıda Üretiyor ve Ġhracat Yapıyorum

5 39 TRC2/15/KOBĠ/0060 Adem Çelik Makina Metal ĠnĢ.Otom.Ġth.Ġhr.Tic. ve San.Ltd. Adem Çelik Üretim, Yenilikçilik ve Ġhracat Kapasitesinin GeliĢtirilmesi 40 TRC2/15/KOBĠ/0061 Yüksel Tarım Petrol Nakliyat Turizm San. ve Tic. A.ġ Modernizasyon ÇalıĢmaları ve Yeni Hizmet ÇeĢitleriyle Hizmet Kalitesinin Arttırılması ve Turizmin GeliĢiminin Sağlanması 41 TRC2/15/KOBĠ/0144 Arif Toprak Tekstil Gıda ĠnĢ. Med. San.Tic. Ltd. Hilvan'da Tekstil Sektöründe Kadın Ġstihdamı ile Beraber Hilvan Büyüyor, Kalite ve Kapasite Artıyor 42 TRC2/15/KOBĠ/0103 Urhay Otel Otelimi Yeniliyor Kaliteli Hizmet Sunuyorum 43 TRC2/15/KOBĠ/0050 Fatih Kimya Tem. Pet. Ürün.ĠnĢ.Gıda San.ve Tic. Ltd. 44 TRC2/15/KOBĠ/0092 Ġmam KARATAġ Fatih Kimya Bölge' nin Ġhtiyacı Olan Ürünleriyle Sektörde Temiz Bir Sayfa Açıyor Yumurta Üretiminde Tasnifleme/Boylama ile Kalite Standartlarının GeliĢtirilmesi 45 TRC2/15/KOBĠ/0076 Bizim Makina ĠnĢ. San. ve Tic. Ltd. Bizim Makina Ürün ÇeĢitliliği Artırımı ve Ġhracat 46 TRC2/15/KOBĠ/0157 Sude Moda Giyim San. Tic. Ltd. Kapasitemizi Artırıyoruz SatıĢlarımızı Katlıyoruz 47 TRC2/15/KOBĠ/0031 ACH ĠnĢaat Temizlik Kırtasiye Gıda Tekstil San. Tic. Ltd. ACH Üretim Altyapısının GeliĢtirilmesi ve Kapasite Artırım

6 48 TRC2/15/KOBĠ/0063 Ekinciler Plastik San. ve Tic. Ltd. Bölgede Üretilmeyen Yenilikçi Plastik Malzeme Ġmalatıyla Bölgede DıĢa Bağlılığın Önüne Geçilmesi ve Ġhracat Potansiyeli Yarat 49 TRC2/15/KOBĠ/0156 SS. Bağlar Kadına Yönelik ġiddetle Mücadele iletiģim Çevre Kültür ve ĠĢletme Kooperatifi Kadın Kooperatifi Üretim Kapasitesi GeliĢtirme 50 TRC2/15/KOBĠ/0097 Cenkar Isı Yalıtım Strafor ĠnĢaat Sanayi ve Tic. Ltd. Cenkar EPS Blok Strafor Üretim ile Katma Değeri Arttırıyor 51 TRC2/15/KOBĠ/0008 Hasbaran Plastik ĠnĢ. Elek.Nakl.Metal ve Metal Ürünl.Ġth.Ġhr.San.Tic. Ltd. Diyarbakır'ın Ġlk Panel Tavan Lambiri Üretim 52 TRC2/15/KOBĠ/0035 Aksan Trafo DıĢ Ticaret San. Tic. Ltd. Ürün ÇeĢitliliğinin Artırılması ve DıĢ Pazarlara Açılma 53 TRC2/15/KOBĠ/0045 Önsa Gıda San. ve Tic. Ltd. ġti- Diyarbakır ġubesi Toptan SatıĢtan Fason Üretime: Temizlik Kâğıt Ürünleri Yatırımı

2015 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI ELENEN PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ. S.N. Proje Başvuru Kodu Başvuru Sahibi Adı Proje Başvurusunun Adı

2015 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI ELENEN PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ. S.N. Proje Başvuru Kodu Başvuru Sahibi Adı Proje Başvurusunun Adı 2015 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI ELENEN PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ S.N. Proje Başvuru Kodu Başvuru Sahibi Adı Proje Başvurusunun Adı 1. TRC2/15/KOBĠ/0135 YaĢar AYÇĠÇEK 2. TRC2/15/KOBĠ/0134 ġanlı Demir

Detaylı

2014 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI ELENEN PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ

2014 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI ELENEN PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ 2014 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI ELENEN PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ S.N. Referans No Başvuru Sahibi Adı Proje Adı 1 TRC2/14/KOBİ/0140 GAPSO Soğutma San. ve Tic. 2 TRC2/14/KOBİ/0098 DİSA Dekor Mobilya Orman

Detaylı

2014 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ

2014 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ 2014 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ S.N. Referans No Başvuru Sahibi Adı Proje Adı 1 TRC2/14/KOBİ/0147 Mespa Dağıtım Gıda İnş. Nak. San. Tic. Ltd. 2 TRC2/14/KOBİ/0109 Güneydoğu

Detaylı

EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ. Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı Asil Proje Teklifleri Listesi Sayfa 1

EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ. Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı Asil Proje Teklifleri Listesi Sayfa 1 EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ S.N. Proje Kodu Başvuru Sahibi Proje Adı 1 TRC2/13/EKOG0082 Çelikler Tekstil-Yakup Çelik Konfeksiyonda Teknoloji Kullanımının Artırılması

Detaylı

T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği

T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği 2013 YILI YERELDE EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA BELİRLENEN ASİL PROJE LİSTESİ 1 2 3 DND METAL METALURJİ GERİ DÖNÜŞÜM LTD.ŞTİ HH DEMİR İŞLETME İNŞAAT TAAHHÜT MADENCİLİK GIDA MAKİNE VE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI ELENEN PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ

EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI ELENEN PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI ELENEN PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ 1 TRC2-11-EKOG-301 Akay İnş. Makina Akaryakıt Turizm Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Modern, Hızlı Üretim ve İstihdam 2 TRC2-11-EKOG-189

Detaylı

2013 Yılı Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı BAŞARILI ASİL PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ

2013 Yılı Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı BAŞARILI ASİL PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ 2013 Yılı Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı BAŞARILI ASİL PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ No Proje Başvuru Kodu Başvuru Sahibi Proje Başvurusunun Adı 1 TRC3/13/RSG/0035 DERİZBİN TEKSTİL

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik 2011 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL LİSTE BAŞVURU REF. NO BAŞVURU SAHİBİ PROJE ADI TR82-2011-KOBİ-113 TR82-2011-KOBİ-004 TR82-2011-KOBİ-033 TR82-2011-KOBİ-139 TR82-2011-KOBİ-014 TR82-2011-KOBİ-019

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA BELİRLENEN ASİL PROJE LİSTESİ

FIRAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA BELİRLENEN ASİL PROJE LİSTESİ FIRAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA BELİRLENEN ASİL PROJE LİSTESİ # KAYIT NO BAŞVURU SAHİBİ PROJE ADI 1 43 AĞDERSAN AĞIN DERİ SAN A.Ş 2 100 TİMSAN TRANSFORMATÖR

Detaylı

REFERANS NUMARASI BAŞVURU SAHİBİNİN ADI PROJENİN ADI

REFERANS NUMARASI BAŞVURU SAHİBİNİN ADI PROJENİN ADI SIRA NO REFERANS NUMARASI BAŞVURU SAHİBİNİN ADI PROJENİN ADI 1 TR83/2009/KOBİ/01-159 KARSAN KİREÇ SAN. VE TİC. A.Ş. KALKER OCAĞI KIRMA ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTTIRIMI VE MODERNİZASYONU 2 TR83/2009/KOBİ/01-215

Detaylı

2014 YILI ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER MALİ DESTEK PROGRAMI Asil Liste. Sıra Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Puan

2014 YILI ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER MALİ DESTEK PROGRAMI Asil Liste. Sıra Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Puan 2014 YILI ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER MALİ DESTEK PROGRAMI Asil Liste Sıra Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Puan 1 0070 Daha Fazla İhracat için Tohum İşleme Altyapısının Güçlendirilmesi MTN Tohum Tarım

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

T.C. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BÖLGESEL REKABET VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI PROJE LİSTESİ 1 TR62/14/BREY/0026 DÖRT MEVSİM ALTIN ORFOZ OTEL ALTIN ORFOZ TURİZM OTELCİLİK İŞLETMECİLİK İNŞAAT VE TİCARET ANONİM 2 TR62/14/BREY/0144 BÖLGEDE

Detaylı

856.550,00 46,70 Artırılması Amacıyla Son Teknoloji Makine-Ekipman TR31/08/KOBİ01/0005

856.550,00 46,70 Artırılması Amacıyla Son Teknoloji Makine-Ekipman TR31/08/KOBİ01/0005 Proje No Proje Sahibi Proje Adı TR31/08/KOBİ01/0001 Taşpınar Granit ve Mermer Sanayi - Ahmet TAŞPINAR Toplam Proje Tutarı Destek Yüzdesi Arıtma Tesisi Yapımı 162.499,90 50,00 TR31/08/KOBİ01/0003 Bahaettin

Detaylı

2014 yılı KÂR AMACI GÜDEN KURULUŞLARA YÖNELİK YENİLİKLE DÖNÜŞÜM MALİ DESTEK PROGRAMI - ASİL LİSTE

2014 yılı KÂR AMACI GÜDEN KURULUŞLARA YÖNELİK YENİLİKLE DÖNÜŞÜM MALİ DESTEK PROGRAMI - ASİL LİSTE YENİLİKLE DÖNÜŞÜM MALİ DESTEK PROGRAMI - ASİL LİSTE 1 TR32/14/YENİ1/0003 PROJE BAZLI EBATLAMA YAPARAK KATMA DEĞERİ VE REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTTIRACAK YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ PROJESİ ATLAS DOKUMA TEKSTİL

Detaylı

DESTEĞE HAK KAZANAN PROJELER

DESTEĞE HAK KAZANAN PROJELER DESTEĞE HAK KAZANAN PROJELER PUAN SIRALI ASİL LİSTE SEKTÖREL GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI MARDİN 1 DİKA-11-SG/24 KOVER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2 DİKA-11-SG/107 3 DİKA-11-SG/36 4 DİKA-11-SG/123

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

T.C. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI () Sıra No Referans Numarası Başvuru Sahibinin Tam Yasal Adı Projenin Adı LİSTE () 1 01/198 ALP MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TRANSFORMATÖR SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

Nisan 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) 2011 Yılı Mali Destek Programları- Başarılı Projelere İlişkin Özet Bilgi

Nisan 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) 2011 Yılı Mali Destek Programları- Başarılı Projelere İlişkin Özet Bilgi Nisan 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) 2011 Yılı Mali Destek Programları- Başarılı Projelere İlişkin Özet Bilgi SUNUM PLANI 1. 2011 Yılı Mali Destek Programı (MDP) Özet Bilgiler ve Başvuru Sayıları

Detaylı

2010-2014 Mali Destek Programları BAŞARILI PROJELER KATALOĞU

2010-2014 Mali Destek Programları BAŞARILI PROJELER KATALOĞU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2010-2014 Mali Destek Programları BAŞARILI PROJELER KATALOĞU ARDAHAN AĞRI KARS IĞDIR T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2010-2014 Mali Destek Programları BAŞARILI PROJELER KATALOĞU

Detaylı

2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Desteklenecek Projeler Listesi (ASİL LİSTE) Referans Numarası

2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Desteklenecek Projeler Listesi (ASİL LİSTE) Referans Numarası 2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Desteklenecek Projeler Listesi (ASİL LİSTE) Referans Numarası Başvuru Sahibinin Tam Yasal Adı Projenin Adı TR62-10-01/138 Gür-Su Plastik Sanayi Ve Ticaret

Detaylı

İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı Başarılı Projeler Listesi. Referans No Başvuru Sahibi Adı Proje Adı

İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı Başarılı Projeler Listesi. Referans No Başvuru Sahibi Adı Proje Adı İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı lı Projeler Listesi 1 Asil TR51/14/İLTEK/0019 Optima Mühendislik Ltd.Şti. 2 Asil TR51/14/İLTEK/0033 Bozankaya Otomotiv Makina İmalat İthalat

Detaylı

Yakup CANBOLAT Hakkâri Valisi Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı

Yakup CANBOLAT Hakkâri Valisi Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ÖNSÖZ ÖNSÖZ Dünyanın bir çok ülkesinde kalkınmanın merkezden değil, yerelden başarılabileceğinin timsali olmuş kalkınma ajansları, ülkemizde Avrupa Birliği ne uyum süreci doğrultusunda 2006 yılından itibaren

Detaylı

2010 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞARISIZ PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ

2010 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞARISIZ PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ NO PROJE BAŞVURU KODU BAŞVURU SAHİBİ PROJE BAŞVURUSUNUN ADI 1 DİKA-10-01/KOBİ - 84 MARDİN YEM SANAYİ. VE TİCARET. AŞ. 2 DİKA-10-01/KOBİ - 93 AKDUY GIDA TARIM İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. A.Ş. 3 DİKA-10-01/KOBİ

Detaylı

81 İL SANAYİ DURUM RAPORU

81 İL SANAYİ DURUM RAPORU 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 / ANKARA 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... 4 1 ADANA... 5 2 ADIYAMAN... 12 3 AFYONKARAHĠSAR... 19 4 AĞRI... 25 5 AMASYA... 30 6 ANKARA... 35 7 ANTALYA...

Detaylı

Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı

Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĠYETĠ EKONOMĠ VE ENERJĠ BAKANLIĞI Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı 2011 yılı Proje Teklif Çağrısı Değerlendirme Sonuçları Referans No: KKTC-11-EEB-01 Bu program

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. 2014 Yılı. Yıllık Faaliyet Raporu

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. 2014 Yılı. Yıllık Faaliyet Raporu T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2014 31.12.2014 Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. Belge No : 2015-KR-6/31 Revizyon No : - Revizyon

Detaylı

ÖNSÖZ. Ali ÇINAR Bartın Valisi Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı

ÖNSÖZ. Ali ÇINAR Bartın Valisi Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI MART 2014 ÖNSÖZ Dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede bölgesel ve yerel kalkınma ajansları, bölgelerin ulusal ekonomik ve sosyal kalkınma sürecine katkılarını

Detaylı

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI. Sözleşme İmzalanan Projeler

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI. Sözleşme İmzalanan Projeler Sosyal Kalkınma TR41/14/SK/0038 Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Tepebaşı Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri Birimi ile Yaşam Köyü'nün Geliştirilmesi Sosyal Kalkınma TR41/14/SK/0014 Eskişehir Aile Ve Sosyal

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI KOBİ VE SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMLARI

İZMİR KALKINMA AJANSI KOBİ VE SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMLARI İZMİR KALKINMA AJANSI KOBİ VE SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMLARI İzmir Kalkınma Ajansı, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerel paydaşlar ve merkezi yönetim arasındaki işbirliğini geliştirerek

Detaylı

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 28 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI NIN BAŞARILI SANAYİ KURULUŞLARI 2011 TAKVİM YILI BAŞARI ÖDÜLLERİ

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI NIN BAŞARILI SANAYİ KURULUŞLARI 2011 TAKVİM YILI BAŞARI ÖDÜLLERİ 27 ARALIK 2012 EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI NIN BAŞARILI SANAYİ KURULUŞLARI 2011 TAKVİM YILI BAŞARI ÖDÜLLERİ Sanayileşmek; en büyük ulusal davalarımız arasında yer almaktadır. PROGRAM EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

Detaylı