YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Egün ALKAN Elk.Y.Müh. Buga Otis Asansö Sanayi ve Ticaet A.Ş. Tel: Fax: Balabandee Cad. No: İstinye-İstanbul Tükiye Çelik halat yeine poliüetan kaplı kayışlaın (CSB= Coated Steel Belt ) kullanılması ile sağlanan yeniliklein asansö teknolojisi üzeindeki etkisi bi devim niteliğindedi ve tüm asansö sisteminin pefomansını baştan sona değiştimişti. CSB lein sağladığı üstünlükle, süekli mıknatıslı senkon makine (PMSM) ve en moden egeneatif tahik teknolojilei taafından desteklenmiş ve tamamlanmıştı. Bu üç bileşen moden asansö tahik sisteminin vazgeçilmez unsulaıdı ve hep beabe geleneksel asansö sistemleine kıyasla çok daha veimli ve çeve dostu olan yeni bi asansö neslini tanımlala. Bu makalede yeni nesil asansölein bu üç bileşeni incelenecekti. Geleneksel Asansö Geleneksel çelik halat GeN2 sistemi Poliüetan kaplı kayış Dişlili asenkon makine Dişlisiz PMSM Geleneksel süücü Kapalı çevim moden süücü 1. KAYIŞLARIN ETKİSİ Şekil 1. Yeni nesil asansölein tahik sistemi Taşıyıcı unsu olaak halat yeine CSB lein kullanılması elektik makinesinin boyutlaını doğudan etkile. CSB lein kullanılması sayesinde boyutlaı önemli ölçüde küçülen asansö makinesi kolayca kuyu üst boşluğu içine yeleştiilebili. Buada bu konuyu daha detaylı bi şekilde incelenecekti. Bi elektik makinesinin oto hacminin aşağıdaki denklem ile hesaplanabileceği gösteilebili:

2 V = T / 2 ( 1) σ mag Bu denklemde T ve σ mag sıasıyla makinenin üettiği momenti ve hava aalığındaki magnetik kopma geilimini ifade edele. Bu denkleme göe bi elektik makinesinin otounun hacmi moment ile doğu, magnetik kopma geilimi ile tes oantılıdı. Şimdi geleneksel halat teknolojisinin ve yeni nesil asansöledeki kayış teknolojisinin asansö makinesinin hacmi üzeindeki etkileini kıyaslayacağız. 1 numaalı denkleme göe asansö makinesinin momenti aşağıdaki denklemle ifade edilebili: mag 2 T = V 2σ = π D L 2σ ( 2) Buada D oto çapını ve L oto uzunluğunu belitmektedi. 2 numaalı denklemi kulanaak halatlı sistemin momentini, kayışlı sistemin momentine oanlasak, magnetik kopma geiliminin ve oto uzunluğunun he iki duum için de aynı olduğunu vasayasak aşağıdaki denklemi elde edeiz: D CSB mag 1/ 2 = D ( TCSB / Thalatlı ) ( 3) halatlı Şimdi de, oto çaplaını hesaplamak amacıyla 3 numaalı denklemdeki moment oanını hesaplayalım. Üetilen moment aşağıdaki denklem ile hesaplanabili: T = ( Dt / 2) F ( 4) Buada F sisteme veilen kuvveti temsil ede ve aynı özelliklee sahip olduğunu düşündüğümüz (beyan yükü, hız, askı oanı, dengeleme oanı) he iki sistem için de eşitti. D t ise tekelek çapını belitmektedi. 4 numaalı denklemi 3 de yeine koyasak aşağıdaki denklemi elde edeiz: D CSB 1/ 2 = D Dt / Dt ) ( 5) halatlı ( CSB halatlı Asansö standatlaı, çelik halatın etafında saılı olduğu tekeleğin çapının halat çapına oanının asgai 40 olmasını şat koşa. Halatlı dişlisiz sistemde kullanılan halat çapının 10 mm olduğunu vasayasak, (630 kg ile 1275 kg beyan yüklü asansölede yaygın olaak kullanılmaktadı) tekelek çapının asgai 400 mm olması geektiğini buluuz. Benze şekilde kayış kullanan yeni nesil dişlisiz sistemde kullanılan çelik tel çapının 2.5 mm olduğunu vasayasak asgai tekelek çapının asgai 100 mm olması geektiğini buluuz. Bu değelei 5 numaalı denklemde yeine koyasak kayışlı sistemin oto çapının halatlı sisteminkinin yaısı olduğunu hesaplaız. Bu değelei kullanaak ve stato çapının oto çapına oanının PM makinelede 0,5 ile 0,7 aasında, asenkon makinelede ise 0,55 ile 0,75 aasında olduğunu göz önüne alaak asansö makinesinin hacmini hesaplayabiliiz [1]. Buna göe kayış kullanan yeni nesil sistemdeki PM makine geleneksel halatlı sistemde kullanılan makineden çok daha az ye kapla. Roto hacminin, magnetik kopma geilimi ile tes oantılı olduğu, yukaıda daha önce belitilmişti. Makinenin eneji dönüşüm yeteneğinin bi ölçüsü olan magnetik kopma geilimi, PMSM lede 15 kn/m2 ile 60 kn/m2 aasında, asenkon makinelede ise 10 kn/m2 ile 35 kn/m2 aasındadı. Gen2 makinelein magnetik kopma geilimi 21 kn/m 2 di[1]. PMSM nin asenkon makineye göe aynı etkin moto kütlesi için üetilen moment değei bakımından üstünlüğü Şekil2 de göülmektedi.

3 Şekil 2. Fıçasız PMSM nin ve asenkon makinenin Moment/Kütle oanı [1]. Şimdi konuyu eneji veimliliği açısından değelendielim. Bi elektik makinesinin milinde üettiği mekanik gücün, makinenin üettiği moment ile açısal hızının (ω) çapımına eşit olduğunu düşünüsek aşağıdaki denklemi elde edebiliiz: T ω ω CSB = halatlı halatlı ( 6 T ) CSB Buna göe, aynı mekanik çıkış gücü için yeni nesil asansö sisteminin hızı geleneksel sistemin hızından daha büyüktü. Bilindiği gibi, eneji dönüşümünün veimi hız attıkça atmaktadı. Bu duum Şekil 3 de gösteilmişti. Bu şekil, PM makinenin asenkon makineye göe veim bakımından üstünlüğünü de göstemektedi.

4 2. PMSM LERİN ETKİSİ Şekil 3. PMSM ve asenkon makinede veimin hız ile değişimi [2]. Eneji değei yüksek olan nadi topak süekli mıknatıslaının bulunması, düşük hacimli ve yüksek makgnetik akılı PMSM lein tasalanabilmesini sağlamıştı. Genelde MGOe biiminde ifade edilen eneji çapımı değei, bi süekli mıknatısın akı yoğunluğunun ve alan şiddetinin, mıknatıslanma eğisi (B-H eğisi) üzeindeki değeleinin çapımının en büyük değeidi ve süekli mıknatısın pefomansının başlıca ölçüsü olaak değelendiili yılında bulunan sintelenmiş neodimyum-demi-bo (Nd-Fe-B) mıknatıslaı günümüzde en üstün özelliklee sahip olan süekli mıknatısladı. Bu mıknatıslaın eneji çapımı değelei 26 MGOe ile 52 MGOe aasında değişi. Kalıcı mıkntıslık ve gidegenlik değelei yüksekti. Şekil 4 süekli mıknatıslaın zaman içindeki evimini göstemektedi. Şekil 4. Eneji çapımı değeinin zaman içindeki evimi [2].

5 Rotodaki süekli mıknatısla kayıpsız bi magnetik alan kaynağıdıla. Bu aşağıdaki avantajlaı beabeinde getii: Asenkon makinelede mıknatıslanma için geekli olan mıknatıslanma akımına ihtiyaç yoktu. Bu nedenle aynı çıkış gücü için PMSM %6 ile %10 aasında daha az şebeke akımına ihtiyaç duya. Daha düşük kalkış akımı. Asenkon makinelede tipik olaak anma akımının 2 katı olan kalkış akımı PMSM lede anma akımının 1,5 katı civaındadı. Böylece şebeke geilimindeki dalgalanmala da daha düşük seviyeye inmiş olu. İnvetö ivmelenme sıasındaki akımı sağlayacak şekilde tasalandığından daha düşük invetö sınıı. Daha düşük şalte, sigota ve kablo değelei, böylece daha düşük bi kuulum maliyeti. Çok yüksek bi güç katsayısı. Böylelikle tepkin güç dengelemesine olan ihtiyaç otadan kalka. Stato sagılaında daha düşük bakı kaybı ve sagısı bulunmayan otoda sıfı bakı kaybı. Daha düşük ısı üetimi. Soğutma için makine hacminin büyütülmesine geek yoktu. Buna ilave olaak soğutma için fana ihtiyaç yoktu. PMSM nin hacmi asenkon makineninkinden %25 daha küçüktü. PMSM nin ağılığı asenkon makineninkinden %20 ile %40 aasında daha küçüktü. Daha yüksek magnetik kopma geilimi ve böylece daha düşük moment ve daha yüksek hız değelei Daha düşük geneato akım ve güç değelei. 3. REGENERATİF TAHRİKLERİN ETKİSİ Şekil 5. Asansöün 4 bölgeli moment-hız diyagamı He asansö süücüsü haeket yönü ne olusa olsun he iki yönde de moment sağlayabilmelidi. Bu, 4-bölgeli işletim olaak adlandıılı ve Şekil 5 deki diyagam üzeinde gösteilebili. He bölgede, sistemi hızlandımak için ihtiyaç duyulan eneji şebekeden alını ve haeketli kütlelede kinetik eneji olaak saklanı. Bu eneji beyan hızının kaesi ile oantılıdı. Regeneatif olmayan bi tahik bu enejiyi ısı olaak diençle üzeinde hacaken moden bi

6 egeneatif tahik şebekeye gei kazandıı. Şimdi de potansiyel enejiyi göz önüne alalım. Sistem biinci ve üçüncü bölgelede potansiyel eneji alıken, ikinci ve dödüncü bölgelede potansiyel eneji üeti. Regeneatif tahikle ikinci ve dödüncü bölgelede üetilen enejiyi şebekeye gei kazandııla. Tüketim Regeneatif olmayan süücü DC AC VF Tam Yük Yukaı Üetim Regeneatif süücü DC AC VF Tam Yük Aşağı Şekil 6. Regeneatif ve egeneatif olmayan süücüle. Sistem taafından emilen potansiyel enejinin daha sonaki seyilede gei kazanılacağını vasayaak gei kazandıılan enejinin otalama değeini hesaplayabiliiz. P i ile şebekeden çekilen etkin gücü, P u ile sistemdeki kinetik ve potansiyel enejinin toplamını, η ile sistemin veimini aşağıdaki denklemlei yazabiliiz: P P η ( 7) P U R = I U I 2 = P η = P η ( 8) Buada sistemin veimi aşağıdaki denklem ile hesaplanı: η = η η η ( 9) süücü makine kuyu Buna göe toplam veimi %87 olan dişlisiz bi sistemin şebekeden çektiği enejinin %75 i şebekeye gei kazandıılabili. Dişlili sistemlede kabin yönündeki veim şebeke yönündeki veimden küçükken, dişlisiz sistemlede he iki yöndeki veim eşitti. Bu, dişlisiz sistemin diğe bi üstünlüğüdü. Şimdi egeneatif olmayan geleneksel bi süücünün akım ve güç değelei ile egeneatif moden bi süücünün değeleini kaşılaştıalım:

7 Geleneksel Yeni nesil Beyan yükü (kg) Hız (m/s) 1,6 1,6 Askı oanı 2:1 2:1 Tekelek çapı (mm) Etkin güç (kw) 9,5 7,1 Hat kalkış akımı (A) 45,1 25,9 Hat anma akımı (A) 19,3 10,3 Hat kalkış göünü gücü (kva) 31,3 18,0 Hat anma göünü gücü (kva) 13,4 7,1 Güç katsayısı 0,7 1,0 Açığa çıkan güç (kj/s) 2,1 1,2 Sigota akımı (A) Asgai kablo kesiti (mm2) 6 4 Tablo 1. Asenkon makine kullanılan ve egeneatif olmayan geleneksel bi sistem ile PMSM kullanılan egeneatif yeni nesil asansö sisteminin akım ve güç değeleinin kıyaslanması. 30 m lik bi seyi boyunca tam yükle aşağı yönde haeket eden ejeneatif ve ejeneatif olmayan 2 sistemin eneji alış-veişi Şekil 7 de gösteilmişti. kw Regeneative Non-egeneative Seconds Şekil 7. 30m seyi boyunca tam yükte aşağı yönde haeket sıasında egeneatif ve egeneatif olmayan tahiklein çektiklei/gei kazandıdıklaı gücün eğisi [3]. Regeneatif sistemin avantajlaı aşağıda özetlenmişti: - Hemen hemen bie eşit olan güç katsayısı ve buna bağlı olaak aynı beyan yükü ve beyan hızı için daha az akım ve güç ihtiyacı - Daha az ısının açığa çıkması (egeneatif olmayan tahiklee kıyasla asgai %30) - Daha yüksek bi eneji tasaufu. - Daha düşük bina inşaat ve işletim maaliyeti - Daha yüksek bi elektik enejisi kalitesi, düşük hamonik distosiyonu ve sabit DC baa geilimi - Asansöün montajı sıasında tek fazdan çalıştıılabilme - Şebeke geilimindeki dalgalanmalaa kaşı yüksek dienç

8 4. SONUÇ Asansö sisteminde azami veimin sağlanması için, asansö tahik sistemini oluştuan ana bileşenlein he biinin diğe bileşenlein mümkün kıldığı olanaklaı değelendiecek ve destekleyecek şekilde tasalanması geeklidi. Yeni nesil asansöle bu pensibe uygun olaak tasalanmışladı. Yeni nesil asansölede taşıyıcı bileşen olaak kayışlaın kullanılması daha küçük bi asansö makinesi kullanılmasına olanak vei. Bu olanağı değelendien dişlisiz PMSM le geleneksel asansö makineleine kıyasla çok daha veimlidile. Regeneatif süücüle ise sistemde üetilen enejiyi şebekeye gei iade edeek veimin önemli ölçüde yükselmesine katkıda bulunula. KAYNAKLAR [1] D. Zbigniew Jey Piech, Influence of Coated Steel Belts on Elevato Machiney Technology, Otis Elevato Company, Poceedings of Elevcon 2004 [2] Anibal T. De Almeida, Calos Patao, Joao Fong, Ubano Nunes, Rui Aaujo, E 4 Enegy Efficient Elevatos & Escalatos, WP4: Technology Assessment- Final Daft, Univesity of Coimba, Octobe 21, 2009 [3] D. Vladimi Blasko, Elevato Dives - Achitectues, Featues and Tends, Otis Elevato Company, Poceedings of Elevcon 2002

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI Bi elektonik elemanın özelliğini, bu elemanın üetiminde kullanılan malzemenin paametelei ve ısı, geilim ışık gibi dış etkenleden dolayı elemanın içinde geçekleşen fiziksel

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek Elektomanyetik Dalgaladan Eneji Hasat Etmek ( D. Cahit Kaakuş - Yük. Müh. Onu Teki) Havada sebest olaak yayınım yapan adyo ya da mikodalga fekanslaındaki elektomanyetik dalgalaın üzeinde baındıdıklaı enejinin

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ

GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ Uludağ Ünivesitesi Müendislik-Mimalık Fakültesi Degisi, Cilt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ Ş. Meli AKYOL Musin KILIÇ Özet: Südüülebili

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUŞMALI KOMBİLER İÇİN ÇOK GEÇİŞLİ KOMPAKT ISI DEĞİŞTİRİCİSİ VE YARI KÜRESEL METAL MATRİX YAKICININ GELİŞTİRİLMESİ Muhammed Aslan OMAR DOKTORA TEZİ Makine

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Jounal of Engineeing and Natual Sciences Mühendislik ve Fen Bilimlei Degisi Sigma 6 47-66, 8 Aaştıma Makalesi / eseach Aticle DESIGN OF GOUNDING GID WITH AND WITHOUT GOUNDING OD IN TWO-LAYE SOIL MODEL

Detaylı

( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( ) TRANFORMATORLAR Genel Elektiksel Özelliklei ve Gücünün Belilenmesi TRGT ODABAŞ Fiziksel Temelle Giiş Tansfomatole geilim ve akımın ölçülmesi veya sinyal ve gücün taşınması gibi özel maksatla için dizayn

Detaylı

Beş Seviyeli Kaskat İnverter İle Beslenen 3-Fazlı Asenkron Motorun V/f Kontrolü

Beş Seviyeli Kaskat İnverter İle Beslenen 3-Fazlı Asenkron Motorun V/f Kontrolü Fıat Üniv. Fen ve Müh. Bil. De. Science and Eng. J of Fıat Univ. 18 (1), 69-8, 26 18 (1), 69-8, 26 Beş Seviyeli Kakat İnvete İle Belenen 3-Fazlı Aenkon Motoun V/f Kontolü Ekan DENİZ ve Hüeyin ALTUN Fıat

Detaylı

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN:

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN: KLASİK MEKANİK- BÖLÜM- KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ )UZAY VE ZAMAN: Uzay ve zaman fiziğin en temel vasayımlaı ile ilgili kavamladandı. Uzay ve zamanın süekli olduğunu vasaymak, ancak uzunluk ve zamanın bi standadının

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei

Detaylı

Nokta (Skaler) Çarpım

Nokta (Skaler) Çarpım Nokta (Skale) Çapım Statikte bazen iki doğu aasındaki açının, veya bi kuvvetin bi doğuya paalel ve dik bileşenleinin bulunması geeki. İki boyutlu poblemlede tigonometi ile çözülebili, ancak 3 boyutluda

Detaylı

DOĞUŞ-USV İNSANSIZ DENİZ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA

DOĞUŞ-USV İNSANSIZ DENİZ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA DOĞUŞ-USV İNSANSI DENİ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA Ebu Dağlı, Cane Civan 2, Sean Şöhmelioğlu,Fazıl Eme Ediş, Dilek Tükel Kontol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Doğuş Ünivesitesi, Aıbadem 2K869@dogus.edu.t

Detaylı

FERROMANYETIK FILMLERDE OLUSAN YÜZEY MANYETIK ANIZOTROPISININ NUMERIK ÇÖZÜMLENMESI

FERROMANYETIK FILMLERDE OLUSAN YÜZEY MANYETIK ANIZOTROPISININ NUMERIK ÇÖZÜMLENMESI FERROANYETIK FILLERDE OLUSAN YÜZEY ANYETIK ANIZOTROPISININ NUERIK ÇÖZÜLENESI Yükek Lian Tezi Fizik Anabilim Dali ERAH ÇÖKTÜREN Daniman:Yd.Doç.D.ehmet BAYIRLI 2008 EDIRNE T.C TRAKYA ÜNIVERSITESI FEN BILILERI

Detaylı

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler ASD: Çok Amaçlı Ayalanabili Sınıflandııcı Deele Poje No: 06E39 Pof. D. Cem GÖKNAR Pof. D. Shaham MINAEI D. Meih YILDIZ D. Engin DENİZ EYLÜL 00 İSTANBUL ÖNSÖZ Bu pojenin ilk aşamasında mecut sınıflandııcı

Detaylı

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI ÖLÜM İSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI. Açısal hı, otisite e Sikülasyon. otisitenin eğişme Hıı.3 Sikülasyonun eğişme Hıı Kelin Teoemi.4 İotasyonel Akım Hı Potansiyeli.5 ida Üeindeki e Sonsudaki

Detaylı

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi KABLOSUZ İLTİŞİM SİSTMLRİ BİNA İÇİ YAYILIMINDA NGLLRİN TKİLRİNİN İNCLNMSİ Kadi UZUN Zonguldak Kaaelas Ünivesitesi Fen Bililei nstitüsü lektonik-lektonik Mühendisliği Anabili Dalında Yüksek Mühendislik

Detaylı

5. ÜNİTE IS LM Analizi

5. ÜNİTE IS LM Analizi 5. ÜNİTE IS LM Analizi Bu bölümde mako iktisadın en çok bilinen modeli olan IS-LM modelini göeceğiz. Model statikti. Mako iktisatta statik vasayımı cai değişmelein stoklaı ve bekleyişlei etkilemediği vasayımıdı.

Detaylı

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ, Zafe ĠNGĠZ Düzce Ünivesitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, Teknik Pogamla Uzunmustafa, 81010 DÜZE. Email: etemguel@gmail.com

Detaylı

Bölüm 6: Dairesel Hareket

Bölüm 6: Dairesel Hareket Bölüm 6: Daiesel Haeket Kaama Soulaı 1- Bi cismin süati değişmiyo ise hızındaki değişmeden bahsedilebili mi? - Hızı değişen bi cismin süati değişi mi? 3- Düzgün daiesel haekette cismin hızı değişi mi?

Detaylı

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi Kuu Sbent Enjeksiyn Tekniği ile Gaz Akımlaından Uçucu Oganik Bileşiklein Gideilmesi Mehmet KALENDER 1, Cevdet AKOSMAN 2 ıat Ünivesitesi Mühendislik akültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 23119-Elazığ 1 mkalende@fiat.edu.t,

Detaylı

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat

Detaylı

GERÇEK GAZLARIN TERMODİNAMİK VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LEE-KESLER HAL DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ

GERÇEK GAZLARIN TERMODİNAMİK VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LEE-KESLER HAL DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ GEÇEK GAZLAIN EMODİNAMİK E EMOFİZİKSEL ÖZELLİKLEİNİN LEE-KESLE HAL DENKLEMİ KULLANILAAK MODELLENMESİ M. uhan ÇOBAN Ege Ünivesitesi, Mühendislik Fakultesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Bonova, İZMİ tuhan.oban@ege.edu.t

Detaylı

Çevre Dostu Genesis Makine Dairesiz Konut Asansörü

Çevre Dostu Genesis Makine Dairesiz Konut Asansörü Çevre Dostu Genesis Makine Dairesiz Konut Asansörü Dairenize Nasıl Bir Asansör ile Çıktığınızı Biliyor musunuz? Daire satın almayı planlıyorsanız, binanın asansörünü mutlaka inceleyin, güvenliğinizi riske

Detaylı

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem it-savat Yasası Giiş ölüm 30 Manyetik Alan Kaynaklaı it ve Savat, elektik akımının yakındaki bi mıknatısa uyguladığı kuvvet hakkında deneyle yaptı Uzaydaki bi nktada akımdan ilei gelen manyetik alanı veen

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 53-71 Mayıs 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 53-71 Mayıs 2004 DEÜ ÜHENDİSLİK AKÜLTESİ EN ve ÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Saı: 2 s. 53-7 aıs 2004 KESEYE ZORLANAN İNCE ÇELİK LEVHALARLA YAPILAN CİVATALI BAĞLANTILARDA HASAR ŞEKİLLERİ (AILURE ODES O BOLTED-THIN SHEET STEEL

Detaylı

Uçuş Kumanda Yüzeyi Kilitlenme Etkilerini Düzeltici Otomatik Pilot Tasarımı

Uçuş Kumanda Yüzeyi Kilitlenme Etkilerini Düzeltici Otomatik Pilot Tasarımı Uçuş Kumanda Yüzei Kilitlenme Etkileini Düzeltici Otomatik Pilot Tasaımı Coşku Kasnakoğlu 1, Ünve Kanak 1 Elektik ve Elektonik Müendisliği Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ünivesitesi, Söğütözü, Ankaa

Detaylı

KAYIŞ TAHRİKLİ ASANSÖR SİSTEMİNİN TASARIMI VE UYGULANMASI

KAYIŞ TAHRİKLİ ASANSÖR SİSTEMİNİN TASARIMI VE UYGULANMASI Asansör Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 // İzmir 1 KAYIŞ TAHRİKLİ ASANSÖR SİSTEMİNİN TASARIMI VE UYGULANMASI Rıfat Demiröz, Süleyman Saroğlu, Hasan Yaprak Akar Asansör info@akarasansor.com ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b Kadelen Bisküvi şiketinin on şehideki eklam statejisi Radyo-TV ve Gazete eklamı olaak iki şekilde geçekleşmişti. Bu şehiledeki satış, Radyo-TV ve Gazete eklam veilei izleyen tabloda veilmişti. Şehi No

Detaylı

BELTSYS KAYIŞ TAHRİKLİ YÜKSEK VERİMLİ ASANSÖR SİSTEMİ

BELTSYS KAYIŞ TAHRİKLİ YÜKSEK VERİMLİ ASANSÖR SİSTEMİ BELTSYS KAYIŞ TAHRİKLİ YÜKSEK VERİMLİ ASANSÖR SİSTEMİ Rıfat DEMİRÖZ*, Süleyman SAROĞLU*, Hasan YAPRAK*, H.Tarık DURU** *AKAR Asansör Makina Motor San. Tic. İstanbul ** Kocaeli Ün. Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Sağlık Kurumlarında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştirilen Ölçek

Sağlık Kurumlarında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştirilen Ölçek Uludağ Ünivesitesi Tıp Fakültesi Degisi 30 (3) 151-157, 004 ORİJİNAL YAZI Sağlık Kuumlaında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştiilen Ölçek İlke ERCAN, Bülent EDİZ,

Detaylı

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER KUYRUK SİSTEMİ VE SİSTEM SİMULASYONU 5. KUYRUK SİSTEMLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa ya da

Detaylı