plan müşteri isteklerine göre projeyi başarıyla içerir. Prof. Dr. Üzeyme DOĞAN - IS4017 Proje Yönetimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "plan müşteri isteklerine göre projeyi başarıyla içerir. Prof. Dr. Üzeyme DOĞAN - IS4017 Proje Yönetimi"

Transkript

1 Proje Planlama PY inde iyi i planlama l çok önemlidir.planlamaya l yeterli zaman ayrılmalıdır. Planlamaya l ne kadar çok zaman ayrılırsa, uygulamaya o kadar az zaman harcanır. Planlamada l takımın ne yapacağı, ğ ne zaman yapılacağı, projenin istenen çıktıları için ne gibi kaynaklar gerekeceği belirtilir. Aynı zamanda plan müşteri isteklerine göre projeyi başarıyla tamamlamak için gerekli zaman ve maliyeti de içerir.

2 PROJE PLANLAMA VE KONTROL AKIŞ ŞEMASI Amaçlar Proje grubunun oluşturulmasış Projenin tanımı Başarı ölçütleri -zaman, -maliyet Proje Planlaması Proje Planı Kaynak temini -işgücü -malzeme Programlama teknikleri -Çubuk(Gantt ) şemaları -PERT ve CPM teknikleri Proje Programlaması -makine, ekipman -finansal kaynaklar Proje Programı Proje denetimi -izleme -revizyon ve güncelleştirme

3 Plan sadece bir kestirimdir, belirsizlik ve risk ortamında yapılır. Risk payı ayrılmalıdır. Plan işin nasıl izlenip kontrol edileceğini de içermelidir. Proje planı birçok şekilde (formda) olabilir. Proje planı master plan adını alabilir. Master plan, yapılacak işleri, programı (kaynak ve personelle birlikte) bir liste gibi gösterirse eylem planı (action plan) adını alır. İstenirse eylem planı başka formlarda da olabilir.

4 İş açılımı (WBS-Work W Breakdown Structure) eylem planının daha özel bir şeklidir. WBS: Tüm proje faaliyetlerinin komple listesidir. Proje ana görevlere, ana görevler alt görevlere ve daha da alt görevlere (iş paketlerine ve iş ünitelerine) ayrılır. Programlar, kaynaklar, bütçe hesap no.ları vs WBS de gösterilebilir. WBS ile proje eylem planı tamamen aynı olabilir.

5 Lineer sorumluluk l şeması (LRC-lineer responsibility chart) eylem planının bir diğer özel farklı görünümüdür. Sorumluluklara odaklanır. Master plan genelde kapsamlı ve karmaşık bir dokümandır. PY. Hız kazanmak için, daha basit eylem planı, WBS ve LRC ler kullanır.

6 Proje planlama süreci örgütten örgüte değişir.proje planlama sürecinin çıktısı proje planı (master plan) dır. Plan hazırlanıp onaylanınca ilişkili olanlara dağıtılmalıdır. ğ

7 Proje planı (master plan) şu elemanları içermelidir: Projeye genel bakış Amaçlar İzlenecek genel yaklaşım (teknik ve yönetsel yaklaşım, diğer ğ projelerle ilişkiler) Sözleşmelere ilişkin konular WBS, LRC, proje ağı Programlar Kaynak gereksinimleri Personel Değerlendirme-kontrol sistemleri Potansiyel problemler, l risk alanları l

8 Proje başlangıç toplantısı Bazı toplantılar bir probleme çözüm amacı taşır. ş Örneğin, ğ üst yönetimin, insan kaynaklarından, işgören devrini azaltmaya yönelik bir program hazırlamasını istediğini düşünelim. HR müdürü, üst yönetim ve departman müdürlerine bir toplantı düzenler. Toplantıda grubun önerdiği fikirlerin her biri bir proje olur. (brainstorming)

9 Program başlangıç toplantısı çıktısı Programın amacı: işgücü devrini %60 dan %40 a düşürme Program yöneticisi: insan kaynakları müdürü Amaç 1. işgücünün moralini artırma Eylem ayrılanlarla, çalışanlarla görüşmeler, anket,vs Çalışanlarla kişilik tipleri ve çalışma tarzları hakkında seminerler Çalışanlara spor salonu yapma Çocuk kreşi...

10 Amaç Eylem 2.İşe İ alma çabalarının iyileştirilmesi İşe alma çabalarını artır, ilan verme, iş fuarları İşe alma personeli kullan İnternet ilanları Emeklilik planları uygula...

11 Project Management Activities Planning Objectives Resources Work break-down schedule Organization Scheduling Project activities Start & end times Network Controlling Monitor, compare, revise, action

12 Project Planning, Scheduling, and Controlling Figure 3.1 Before project Start of project Timeline During project

13 Project Planning, Scheduling, and Controlling Figure 3.1 Before project Start of project Timeline During project

14 Project Planning, Scheduling, and Controlling Figure 3.1 Before project Start of project Timeline During project

15 Project Planning, Scheduling, and Controlling Figure 3.1 Before project Start of project Timeline During project

16 Project Planning, Time/cost Scheduling, estimates Budgets and Controlling Engineering diagrams Cash flow charts Material availability details Budgets Delayed activities report Slack activities report CPM/PERT Gantt charts Milestone charts Cash flow schedules Figure 3.1 Before project Start of project Timeline During project

17 Project Planning Establishing objectives Defining gproject Creating work breakdown structure Determining resources Forming organization

18 Work Breakdown Structure Level 1. Project 2. Major tasks in the project 3. Subtasks in the major tasks 4. Activities (or work packages) to be completed

19 Work Breakdown Structure Level Level ID Number Activity Develop/launch Windows Longhorn OS Development of GUIs Ensure compatibility with earlier Windows versions Compatibility with Windows ME Compatibility with Windows XP Compatibility with Windows Ability to import files Figure 3.3

20 Project Scheduling Identifying precedence relationships Sequencing activities Determining activity times & costs Estimating material and worker requirements Determining critical activities

21 Purposes of Project Scheduling 1. Shows the relationship of each activity to others and to the whole project 2. Identifies the precedence relationships among activities 3. Encourages the setting of realistic time and cost estimates for each activity 4. Helps make better use of people, money, and material resources by identifying critical bottlenecks in the project

22 Project Management age e Techniques Gantt chart Cii Critical lpath hmethod (CPM) Program Evaluation and Review Technique (PERT)

23 A Simple Gantt Chart Design Prototype Test Revise Production Time J F M A M J J A S

24 Service For A Delta Jet Passengers Baggage Fueling Cargo and mail Galley servicing Lavatory servicing Drinking water Cabin cleaning Cargo and mail Flight services Operating crew Baggage Passengers Figure 3.4 Deplaning Baggage claim Container offload Pumping Engine injection water Container offload Main cabin door Aft cabin door Aft, center, forward Loading First-class section Economy section Container/bulk loading Galley/cabin check Receive passengers Aircraft check Loading Boarding Minutes

25 THE CONTENTS OF A PROJECT PLAN

26 Elements of Project Master Plan Overview brief description of project deliverables milestones expected profitability and competitive impact intended for senior management Objectives detailed description of project s deliverables project mission statement

27 Elements of Project Master Plan General Approach continued technical and managerial approaches relationship to other projects deviations from standard practices Contractual Aspects agreements with clients and third parties reporting requirements technical specifications project review dates

28 Elements of Project Master Plan continued Schedules outline of all schedules and milestones Resource Requirements estimated project expenses overhead and fixed charges Personnel special skill requirements necessary training legal requirements

29 Elements of Project Master Plan Evaluation Methods concluded evaluation procedures and standards procedures for monitoring, collecting, and storing data on project performance Potential Problems list of likely potential problems

30 THE PLANNING PROCESS

31 PM s First Job Understand the expectations that the organization has for the project. Identify who among senior managers has a major interest in the project. Determine if anything about the project is atypical.

32 Developing Invitation List At least one representative from senior management. Managers from functional areas that will contribute to the project. Perhaps highly specialized technical experts.

33 The Launch Meeting Senior Management Introduces PM PM Chairs Meeting develop general understanding of the functional inputs the project will need may brainstorm the problem may develop preliminary plan Important Results scope understood and temporarily fixed functional managers understand their responsibilities and have committed to developing the initial plan

34 Sorting Out the Project Hierarchical Planning Process begin with project s objectives list major activities needed to achieve objectives (Level 1 Activities) delegate level 1 activities to individuals or functional areas to develop list of Level 2 activities degree of detail should be same within a given level

35 Figure 3-1 Three Levels of Detail in Hierarchical Planning

36 The Project Action Plan Project activities identified and arranged in successively finer detail (by levels). Type and quantity of each required resource identified for each activity. Predecessors and durations estimated for each activity. it Milestones identified. Individual or group assigned to perform the work identified for all activities.

37 Using the Project Action Plan Project Master Schedule created by combining milestones, durations, and predecessors used to compare actual and planned performance Use of Templates

38 Project Planning

39 THE WORK BREAKDOWN STRUCTURE

40 Simple Approach for Creating the WBS Gather Project Team Provide Team Members with Pad of Sticky-Notes Team Members Write Down all Tasks They can Think of. Sticky-Notes Placed and Arranged on Wall

41 Figure 3-4 A Partial WBS (Gozinto Chart) for an Annual Tribute Dinner Project

42 Project Planning

43 Figure 3-5 A Linear Responsibility Chart

44 Simplified Linear Responsibility Chart

45 düzey Hiyerarşik açılım tanım 1 Proje Tüm proje 2 çıktılar Ana çıktılar Alt çıktılar En alt çıktılar Maliyet hesapları İş paketi Destekleyici çıktılar En alt yönetim sorumluluk düzeyi İlerleme ve sorumluluğu izleme için iş paketlerini gruplama Tanımlanabilir iş faaliyetleri

46 Project Planning

47 Level 1 2 Vendor, software, applications Mouse, keyboard, voice Personal computer prototype Disk storage units Microprocessor unit More items 3 ~ ~ Floppy Optical ~ ~ Hard Internal memory unit BIOS (basic input/output system) 4 ROM RAM I/O File Utilities ~ ~ ~ ~ ~ 5 Lowest manageable subdeliverables Motor Circuit board Chassis frame Read/write head WP-1M WP-1 CB WP-1 CF WP-1 RWH WP-2 CB WP-2 CF WP-2 RWH WP-3 CB WP-3 CF WP-3 RWH WP-4 CB WP-4 RWH WP-5 CB WP-5 RWH WP-6 CB WP-7 CB Work packages

48 Integration of WBS and OBS Figure 3-5 Level Personal computer prototype Vendor, software, applications Mouse, keyboard, voice ~ ~ Floppy Disk storage units Optical ~ ~ Hard Microprocessor unit Internal BIOS (basic memory input/output unit system) More items ROM RAM I/O File Utilities 5 Organization Lowest manageable subdeliverables Motor Circuit Chassis Read/write board frame head Design Cost Manufacturing account Production Cost Cost account account Cost Cost Test account account Cost Purchasing account Cost Software account ~ ~ ~ ~ ~ Cost account number Work packages WP WP WP Budget by period Irwin/McGraw-Hill The McGraw-Hill Companies, 2000 Time

49 Read/Write Head Design Figure 3-8 Work package cost estimate Cost Direct Costs Low Average High Design engineers $ 80 $100 $150 Proto engineers Materials Equipment rental Total direct costs $260 $300 $485 Irwin/McGraw-Hill The McGraw-Hill Companies, 2000

50 Three Views of Cost Figure 3-9 $6,000 5,000 4,000 Co osts 3,000 2,000 Committed Actual cost 1,000 Scheduled budget Project Duration Irwin/McGraw-Hill The McGraw-Hill Companies, 2000

51 Project Master Schedule e

52 Örnek Olay (mantel vd.,2005,, 92) Vern Toney bir işletmenin küçük bir IT grubunu yönetmektedir. Amiri, IT grubunun maliyetini azaltma konusunda Vern i desteklemektedir. Amiri, Vern in1veya2elamanını elamanını azaltarak aynı hizmet düzeyini sağlayabileceğini düşünmektedir. Vern, sürekli olarak, yardım hattı telefonlarına cevap verme süresi için şikayet almaktadır. Telefonlara 2 kişi cevap vermektedir ve 3 kişide ş problemlerin çözümüne destek vermektedir. Vern bir şeyler yapmak zorundadır. Yardım masası fonksiyonunu, outsource yaparak para tasarrufu yapabileceğini düşünür. Birkaç tedarikçi ile görüşür, hepsi para kazandırabileceklerini söylerler. Vern, bunun yardım masası telefonlarına cevap verme süresini kısaltacağından emin değildir. Karar vermeden önce biraz araştırma yapmaya y karar verir. Araştırma ş için proje planı oluşturması ş gerektiğine ğ karar verir.

53 Kapısını kapatarak bilgisayarının başına oturur ve tüm satıcıları arayıp teklif vermelerini söylemeden önce MS Project ile tüm yapması gereken adımları saptamaya çalışır. Bu araştırma bir sır olmalıydı, çünkü elamanları iş güvencesinden kuşku duymaktaydı. d Önce, Vern Departmanın mevcut hizmet düzeyini belirlemeye karar verdi. Bu: a hâlihazırdaki konuşmaların (başvuruların) miktarını bilmesi gerekiyordu. b bir destek elamanına bağlanıncaya kadar geçen süreyi bilmek gerekiyordu c telefon kapanıncaya (bir başvuruyu tamamlama) kadar geçen süreyi bilmek gerekiyordu Tüm bunları 1 haftada tamamlayabileceğini düşündü. 3 adımı aynı anda yapacaktı. Hizmet süresini belirledikten sonra, tüm firma yöneticileri ile IT grup hizmetlerinden ne beklediklerini / neleri iyileştirebileceklerini informal olarak öğrenmek istedi. Tüm telefon görüşmeleri için 2 günün gerekli olduğuna karar verdi.

54 Daha sonra finans departmanını arayabilir, şimdiki maaş durumunu öğrenebilir, tüm elemanlarının maaşlarını ve fazla mesailerini öğrenirdi. Şimdi ararsa, 1 gün sonra cevap alacağını düşündü. Vern şekildeki diğer IT yöneticilerini arayarak, bir kıyaslama (benchmarking) hizmet düzeyi oluşturabileceğini düşündü. Bu adım 1 hafta alırdı ve ancak mevcut hizmet düzeyini bulduktan sonra gerçekleşebilirdi. Nihayet tüm adımlar tamamlandıktan sonra Vern IT outsource satıcılarına tekliflerini yollamak üzere bir istek yazısı yollayabilirdi. Bu istek yazısını hazırlamak 1 haftasını alırdı. Bu planlama projesine hemen başlamaya karar verdi.

55

56 Ev İyileştirme Projesi İçin WBS

57 Proje Maliyeti Tahmini için WBS

PRINCE2 2005 Glossary of Terms - Turkish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms - Turkish Acceptance Criteria A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final product to be acceptable

Detaylı

ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü. Türkçe

ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü. Türkçe ITIL Turkish glossary, v1.0, 23 September 2013 based on English glossary v1.0, 29 July 2011 ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü Türkçe 1 Teşekkürler Mayıs 2007 de orijinal İngilizce ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ. Risk Yönetimi. YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi

RİSK YÖNETİMİ. Risk Yönetimi. YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi 25 Kasım 2013 Dr. Orhan Gökçöl http://akademik.bahcesehir.edu.tr/~gokcol/yzm5604 Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü RİSK YÖNETİMİ Risk Yönetimi Varlık Yönetiminin

Detaylı

Hakkımızda. About us. Çağımıza damgasını vuran hızlı değişim ve yoğun rekabet, kuruluşlar için tüm kaynakların etken yönetimini zorunlu kılmaktadır.

Hakkımızda. About us. Çağımıza damgasını vuran hızlı değişim ve yoğun rekabet, kuruluşlar için tüm kaynakların etken yönetimini zorunlu kılmaktadır. Hakkımızda Çağımıza damgasını vuran hızlı değişim ve yoğun rekabet, kuruluşlar için tüm kaynakların etken yönetimini zorunlu kılmaktadır. Üretim sistemlerinin yüksek verimlilik ve kalite ilkeleri doğrultusunda

Detaylı

Sistem Analiz ve Tasarımı. Yrd. Doç. Dr. Serap Şahin İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Sistem Analiz ve Tasarımı. Yrd. Doç. Dr. Serap Şahin İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sistem Analiz ve Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Serap Şahin İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İçerik Bilgi sistemini oluşturan bileşenleri Bilgi sistemi bileşenleri Sistem analizi

Detaylı

Dönem projesi. YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi. Proje gruplarını bildirmek için süreniz azalıyor. Son gün, «GELECEK HAFTA» Dr.

Dönem projesi. YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi. Proje gruplarını bildirmek için süreniz azalıyor. Son gün, «GELECEK HAFTA» Dr. YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi 18 Kasım 2014 Dr. Orhan Gökçöl http://akademik.bahcesehir.edu.tr/~gokcol/yzm5604 Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü MT1 Eposta listesi!!! Dönem projesi. Proje

Detaylı

A building cost estimation model based on functional elements

A building cost estimation model based on functional elements ITU A Z VOL: 4, NO: 1, 73-87, 2007-1 A building cost estimation model based on functional elements Hakan YAMAN, Elçin TAŞ Istanbul Technical University, Faculty of Architecture, Istanbul Turkey Recieved:

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004332007 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004332007 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004332007 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Projelerin ekonomik analizinin yapılması ile

Detaylı

Bilgi ve Teknoloji Grubu (BTG)

Bilgi ve Teknoloji Grubu (BTG) www.btgrubu.com Bilgi ve Teknoloji Grubu (BTG) B ilgi ve Teknoloji Grubu Ltd. (BTG) yazılım geliştirme süreçleri ve test aşamalarında Türkiye çapında çeşitli büyük kurumsal projelerde danışmanlık, eğitim

Detaylı

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to

Detaylı

Proje Başlığı. (Takım Logosu) Proje Teklifi. Takım Adı. Üye 1 Üye 2 Üye 3 Üye 4. Elektronik Mühendisliği Bölümü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Proje Başlığı. (Takım Logosu) Proje Teklifi. Takım Adı. Üye 1 Üye 2 Üye 3 Üye 4. Elektronik Mühendisliği Bölümü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Proje Başlığı (Takım Logosu) Proje Teklifi Takım Adı Üye 1 Üye 2 Üye 3 Üye 4 Elektronik Mühendisliği Bölümü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Tarih GYTE 491 Proje Teklifi 1/8 İçerik 1 Executive summary

Detaylı

Managing Staff and Volunteers for CSOs

Managing Staff and Volunteers for CSOs Azerbaijan Civil Society Strengthening Programme Training Courses Managing Staff and Volunteers for CSOs Course Toolkit Baku 2011 This project is funded by the European Union This document has been produced

Detaylı

SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BİLGİ ALANLARI

SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BİLGİ ALANLARI SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BİLGİ ALANLARI ÖMER ERTEKİN PSCONSULTECH H D M Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 1 DERS1.KONU1 PROJE KAPSAMI Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 2 GEREKSİNİMLERİN TEMELLERİ

Detaylı

Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi. The Voice of Experience in Project Management. www.siemens.com/answers

Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi. The Voice of Experience in Project Management. www.siemens.com/answers Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi The Voice of Experience in Project Management www.siemens.com/answers Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi The Voice of Experience in Project Management 1 KÜNYE Yayına Hazırlayanlar

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL700100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

DEPARTMENT OF ENGINEERING MANAGEMENT MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENGINEERING MANAGEMENT

DEPARTMENT OF ENGINEERING MANAGEMENT MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENGINEERING MANAGEMENT DEPARTMENT OF ENGINEERING MANAGEMENT MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENGINEERING MANAGEMENT CORE COURSES EM 500 Graduation Project (0-2)NC EM 501 Research Methodologies (3-0)3 EM 502 Seminar (0-1)NC EM 503

Detaylı

Qualitäts- und Umweltrichtlinie für Lieferanten der ElringKlinger-Gruppe Version: April 2012

Qualitäts- und Umweltrichtlinie für Lieferanten der ElringKlinger-Gruppe Version: April 2012 Qualitäts- und Umweltrichtlinie für Lieferanten der ElringKlinger-Gruppe Version: April 2012 Kalite- ve Çevre Kuralları ElringKlinger grup tedarikçileri Versiyon: Nisan 2012 İ ÇE Rİ K CONTEN TS 0. Önsöz,

Detaylı

Cenk DİLBEROĞLU. Cem OCAKCI Yönetici Ortak Managing Partner Pazarlama & Finans Marketing & Finance. Fatih YILDIRIM

Cenk DİLBEROĞLU. Cem OCAKCI Yönetici Ortak Managing Partner Pazarlama & Finans Marketing & Finance. Fatih YILDIRIM ARENA PROMEC, bugüne kadar sunulmamış bir hizmet modelini hedefledi. İnşaat ve finansman özeli yanında hukuk alanında da yatırımcılara destek olmayı önemli bir avantaj olarak gördük ve projelerde hukukçuların

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL700100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility Sıra No Requirements Gereklilikler KO/ Major/ NA 1 Kıdemli Yönetimin Sorumlulukları 1.1 Kurumsal Politika / Kurumsal İlkeler 1.1.1 The senior management shall draw up and Kalite ve gıda politikası asgari

Detaylı

T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Yıl: 13 Sayı: 25 Bahar 2014 Istanbul Commerce University Journal of Science İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ DERGİSİ ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY

Detaylı

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın mesajı... 3 Genel Müdür ün mesajı... 5 Gündem... 8 I. Giriş...9 A. Raporun Dönemi...9 B. Ortaklığın Ünvanı...9 C. Yönetim Kurulu Üyeleri...9 D. Denetleme Kurulu...9

Detaylı

NESNEYE DAYALI YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

NESNEYE DAYALI YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ NESNEYE DAYALI YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ Binnur Kurt binnur.kurt@ieee.org İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar MühendisliM hendisliği i BölümüB Nesneye Dayalı Yazılım Mühendisliği 1 Version 1.0.6 AMAÇ Yazılım

Detaylı

IE 477-478 PROJECT DESCRIPTIONS 2012-2013

IE 477-478 PROJECT DESCRIPTIONS 2012-2013 IE 477-478 PROJECT DESCRIPTIONS 2012-2013 A 101 Retail Discount Store - Ankara Coordinator: Selim Aktürk Assistant: Hüseyin Gürkan 101 Yeni Mağazacılık A.Ş 2008 yılında kurulmuş hard discount konseptini

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009. Enver AYDOĞAN * Ömer ASAL **

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009. Enver AYDOĞAN * Ömer ASAL ** Malzeme İhtiyaç Planlaması ve Üretim Kaynakları Planlamasının KOBİ ler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Investigation of Impacts of Material Requirement Planning and Manufacturing Resource Planning

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

Unique Solutions For Industries

Unique Solutions For Industries Unique Solutions For Industries SECTech Endüstriyel A.Ş. Su Soğutma Sistemleri, Pompa İstasyonları, Yardımcı Üniteler, Kondenserler, Eşanjörler, Kapalı Çevrim Su Soğutma Sistemleri, Buhar ve Gaz Turbin

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ceren ALPAY 0509010001 Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Programı:

Detaylı