Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Deðerli Müþterimiz, Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Þ. olarak, 21 ülkede 52 üretim tesisimiz, i aþan çalýþanýmýz, 3.5 Milyar Euro nun üzerindeki yýllýk satýþ ciromuzla sektörümüzde lider konumumuzu sürdürmekteyiz. Ýleri teknolojimiz, satýþ ciromuzun % 3 üne ulaþan araþtýrma ve geliþtirme bütçemiz, dinamik çalýþanlarýmýzýn profesyonel yetenekleri ve güçlü kaynaklarýmýz sayesinde sizlere üstün hizmet kalitesi anlayýþýyla servis vermekten memnuniyet duyuyoruz. Bugün, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Þ. olarak ulusal pazardaki geleneksel liderliðimizi ve teknolojideki önderliðimizi sürdürmekteyiz. Türk ekonomisine, toplumumuza ve çevreye olan sorumluluklarýmýzýn bilinci ile yapýlan katkýlarýmýzla sektörde örnek teþkil edecek bir konuma sahip olmanýn gururunu yaþýyoruz. Kurulu kapasitemiz, ulusal pazarýn tüm ihtiyacýný tam olarak kaþýlayabileceði gibi uluslararasý pazarlarda da rekabet edebilecek seviyelerde yer almakta ve bizi Prysmian Grubu içinde öncelikli bir ihracat merkezi yapmaktadýr. Ürün yelpazemizde 220 kv a kadar olan tüm enerji kablolarý, 00 çifte kadar olan bakýr iletkenli haberleþme kablolarý, koaksiyel kablolar ve fiber optik kablolar bulunmaktadýr. TSE yeterliliði olan termik, mekanik, kimya ve elektrik anlamýnda bilimsel çalýþmalar yaptýðýmýz ve 2005 yýlýnda yenilediðimiz araþtýrma ve test laboratuarýmýz da bünyemizde yer almakta ve böylece kablo sektörüne üstün kaliteli ürünler sunmamýzý saðlamaktadýr. Bu anlamda, kabloda devrim niteliði taþýyan ve Türkiye de üretilen AIRBAG TM patentli yenilikçi teknoloji ile harici mekanik darbelere karþý kablolar artýk etkin bir koruma sistemi ile entegre edilerek esneklik ve hafiflik saðlanmakta, daha uzun üretilebilmekte ve gerekli ek sayýsýnýn büyük oranlarda azalmasý, montaj kolaylýðý getirmektedir. Ýnsan yoðunluðu fazla olan mekanlarda kullanýmý yurdumuzda da artýk zorunlu hale getirilen; standart kablolar gibi yangýn anýnda yoðun duman ve toksik gaz çýkarmayan, asit emisyonu olmayan AFUMEX TM kablolar da bünyemizde üretilmekte, yangýn esnasýnda can ve mal güvenliðini en üst düzeyde koruma bu sayede saðlanmaktadýr. Her geçen gün ürün ve hizmetlerimizin etkinliðini sadece Türkiye de deðil, global pazarlarda da artýrmaya devam ediyoruz. Ýnsana verdiðimiz deðeri ve çevremize gösterdiðimiz özeni, sektörümüzdeki ilk ISO 9001, ISO ve OHSAS 1001 belgelerinin sahibi olarak kanýtlamýþ durumdayýz. Temelimizde; sektörümüzde ürün, sistem ve hizmet standardý oluþturmayý, devamlý iyileþtirmeyi ve tüketici bilincini her zaman artýrmayý hedeflemiþ, kuruluþumuzdan bu yana süre gelen üstün kaliteyi çevreye saygý ile bütünleþtirmeyi baþarmýþ durumdayýz. Saygýlarýmýzla,

3 Dear Deðerli valuable Müþterilerimiz, customer, We, Prysman as Prysmian Kablo ve Cables Sistemleri and Systems olarak, 22 continue ülkede to 50 be üretim the sectors tesisimiz, leader i operating aþan çalýþanýmýz, in 21 countries, 3.5 with Milyar 52 Euro nun manufacturing üzerindeki facilities, yýllýk satýþ more ciromuzla than sektörümüzde employees, lider with konumumuzu an annual sales sürdürmekteyiz. turnover of over Ýleri 3.5 teknolojimiz, billion Euros satýþ and ciromuzun as a result % of 3 üne an expenditure ulaþan araþtýrma in R&D reaching ve geliþtirme %3 of bütçemiz, our sales. dimaki We are glad çalýþanlarýmýzýn to serve our profesyonel costumers yetenekleri with our ve dynamic güçlü kaynaklarýmýz professionals sayesinde and powerful sizlere üstün resources. hizmet kalitesi anlayýþýyla servis vermekten memnuniyet duyuyoruz. Today, as Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Þ., we maintain our domestic market leadership and technological Bugün, Türk superiority Prysman Kablo thus ve contributing Sistemleri to olarak the Turkish da ulusal economy pazardaki enriching geleneksel the people liderliðimizi and the ve environment teknolojideki where önderliðimizi we function. sürdürmekteyiz. Türk ekonomisine, toplumumuza ve çevreye olan sorumluluklarýmýzýn bilinci ile yapýlan katkýlarýmýzla sektörde örnek teþkil edecek bir konuma Our sahip capacity olmanýn is gururunu expected yaþýyoruz. to meet domestic demand while coping with competition coming from international markets. This characteristic makes us to be the export center within the Prysmian group. Kurulu kapasitemiz, ulusal pazarýn tüm ihtiyacýný tam olarak kaþýlayabileceði gibi uluslar arasý pazarlarda da rekabet edebilecek seviyelerde yer almakta ve bizi Prysman Grubu içinde öncelikli The bir ihracat product merkezi range of yapmaktadýr. our company includes energy cables up to 220 kv, copper telecommunication cables up to 00 pairs, coaxial cables and fiber optic cables. We have renewed our thermal, mechanical, Ürün yelpazemizde chemical 220 and kvolt a electrical kadar research olan tüm and enerji testing kablolarý, laboratories 00 çift e in 2005 kadar at olan high bakýr technological iletkenli standards. haberleþme Turk kablolarý Prysmian ile Kablo fiberoptik ve Sistemleri kablolar A.Þ. bulunmaktadýr. serves quality TSE products yeterliliði attaining olan termik, Turkish mekanik, Standards Institue kimya ve s elektrik laboratory anlamýnda accreditation bilimsel in the çalýþmalar country. yaptýðýmýz araþtýrma ve test laboratuarlarýmýz da bünyemizde yer almakta ve böylece kablo sektörüne üstün kaliteli ürünler sunmamýzý saðlamaktadýr. The Company with our revolutionary and patented AIRBAG TM cable production technology produces cables Bu anlamda, that are kabloda mechanically devrim impact niteliði resistant, taþýyan ve need Türkiye de fewer üretilen joints, high AIRBAG on flexibility patentli yenilikçi and considerably teknoloji light ile harici in weight. mekanik darbeler karþý kablolar artýk etkin bir koruma sistemi ile entegre edilerek esneklik ve hafiflik saðlanmakta, daha uzun üretilebilmekte ve gerekli ek sayýsýnýn büyük oranlarda azalmasý, Furthermore, montaj kolaylýðý we getirmektedir. produce AFUMEX TM cables with Low Smoke Zero Halogen Technology for use especially in areas of high human density. AFUMEX TM cables produce considerably lesser smoke and Ýnsan toxic yoðunluðu gases with fazla non olan acid mekanlarda emissions kullanýmý in comparison yurdumuzda with standard artýk cables. zorunlu AFUMEX hale getire; TM certainly klasik provides kablolar the gibi peace yangýn of anýnda mind yoðun in obtaining duman ve greater toksik human gaz çýkarmayan, safety and asit minimizing emisyonu damages olmayan to structures AFUMEX kablolar during fire. da bünyemizde üretilmekte, yangýn anlarýnda can ve mal güvenliðini en üst düzeyde koruma bu sayede saðlanmaktadýr. Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Þ. contiunes to penetrate into the national and international markets Her geçen with gün its ürün products ve hizmetlerimizin and services. The etkinliðini company sadece is the Türkiye de first one deðil, in ISO glhobal 9001, ISO pazarlarda and da OHSAS artýrmaya 1001 devam qualification ediyoruz. Ýnsana and certification verdiðimiz deðiri set documents. ve çevremize gösterdiðimiz özeni, sektörümüzdeki ilk ISO / DQS 9001 ve ISO belgelerinin sahibi olarak kanýtlamýþ durumdayýz. Temelimizde; Our sektörümüzde continued goal ürün, has sistem been ve to set hizmet the standards standardý in oluþturmayý, products, systems devamlý and iyileþtirmeyi services in ve our tüketici sector with bilincini continious her zaman improvement artýrmayý hedeflemiþ in technology, kuruluþumuzdan high quality, bu customer yana süre awarenesss gelen üstün and kaliteyi preserving çevreye the environment. saygý ile bütünleþtirmeyi baþarmýþ durumdayýz. Best Saygýlarýmýzla, Regards,

4 Ýletkenler ve Enerji Kablolarý Insulated Wires and Power Cables Dear Valuable Customer, We, as Prysmian Cable and Systems continue to Kablo be the ve sector Ýletkenler s leader Hakkýnda operating Genel in Bilgiler 22 countries, with 50 manufacturing facilities, more tahn General employees, Information With About an Cables annual and sales Insulated turnover Wires of Sayfa / Page 7 over 3.5 billion Euros and as a result of an Expenditure in R&D reaching %3 of our sales. We ar gald to serve our costumers with our dynamic professionals and powerful resources. Semboller / Symbols Sayfa / Page 17 Today, as Turk Prysmian Cabla and Systems, wwe maintain our domestic market Leadership and technological superiority thus contributing to the Turkish economy Enriching the people and the environment where we function. Protodur Yalýtkanlý Ýletkenler Protodur Insulated Wires Our capacity is expected to meet domestic demand Sayfa while / Page coping 21 with competition Coming from international markets. This characteristic makes us toý be the export Center within the Prysmian Protodur Yalýtkanlý Y Tipi Kablolar group. Protodur Insulated Y Type Cables Sayfa / Page 35 The product range of our company includes energy cables up to 220 kvolts, Copper telecommunication cables up to 00 pairs and fiber optic cables. With Protothen Our thermal, -X Yalýtkanlý machanical, Y Tipi chemical Kablolarand electrical research and testing laboratories At high technological Protothen -X standards, Insulated Y Type Turk Cables Prysmian Cables and Sayfa / Page 47 Systems serves quality Products attaining Turkish Standards Institue s laboraty accreditation in the country. PVC Yalýtkanlý Protoflex Kontrol Kablolarý PVC Insulated Protoflex Control Cables The company with our revolutionary and patented Sayfa AIRBAG / Page cable 79 Production Technology produces cables that are mechanically impact resistant, need fewer Joints, high on flexibility and considerably light in weight. Lastik Yalýtkanlý Kablolar Rubber Insulated Cables Sayfa / Page 5 Furthermore, we produce AFUMEX cables with Low Smoke Zero Halogen Technology for use especially in areas of high human density. AFUMEX Otomotiv cables Kablolarý Produce considerably lesser smoke and toxic gases with non acid emissions in Comparison Automotive with classical Cablescables. AFUMEX certainly provides the peace of Sayfa / Page 105 Mind in obtaining greater human safety and minimizing damages to structures Gemi Kablolarý During fire. Ship Cables Sayfa / Page 113 Turk Prysmian Cable and Systems contiunes to penetrate into the national and international markets with its products and services. The company is Asansör the first ve one Pist in Aydýnlatma ISO / DQS Kablolarý 9001 and ISO qualification and certification set documents. Elevator and Airport Runway Cables Sayfa / Page 135 Our continued goal has been to set the standards in products, systems and Services in our sector Yangýna ve Isýya Dayanýklý Kablolar with continues improvement in technology, high quality, Customer awarenesss preserving the Fire Resistant and Heat Resistant Cables environment. AFUMEX TM & SINOTHERM Sayfa / Page 145 Best Regards, Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Information and Tables Sayfa / Page

5

6 Ýçindekiler / Contents Sayfa / Page 1 Kablo ve Ýletkenler Hakkýnda Genel Bilgiler General Information About Insulated Wires and Cables Gerilim Deðerleri Voltages Anma Gerilimleri Rated Voltages Ýþletme Gerilimleri Operating Voltages Kablo ve Ýletken Tipleri ve Tarifleri Type and Description of Cables and Insulated Wires 10 Kablo ve Ýletkenlerin Yapýlarý ve Yapý Elemanlarýnýn Tarifleri Construction of Cables, Type of Insulating Materials and Description of Construction Components 10 Kablo ve Ýletkenlerin Yapý Elemanlarý Construction Components of Cables and Wires 12 Kablo Damar ve Dýþ Kýlýf Renkleri Colour of Cores and Outer Sheaths 14 2 Semboller / Symbols Rumuzlandýrma Tablosu / Symbol Key Semboller / Symbols Protodur Yalýtkanlý Ýletkenler Protodur Insulated Wires Protodur Yalýtkanlý Y Tipi Kablolar Protodur Insulated Y Type Cables TSE Sembolleri ve VDE Eþdeðerleri TSE Symbols and VDE Equivalences 300/500 V H05V-U 450/750 V H07V-U 450/750 V H07V-R 300/500 V H05V-K 450/750 V H07V-K 300/500 V 05V-K 2x /300 V 03VH-H 300/500 V NVV (NYM) 300/300 V H03VV-F/H03VVH2-F 300/500 V H05VV-F 0,6/1 kv YVV (NYY) 1x... 0,6/1 kv YVV (NYY) 2x... 0,6/1 kv YVV (NYY) 3x... 0,6/1 kv YVV (NYY) 3x.../... 0,6/1 kv YVV (NYY) 4x... 0,6/1 kv YVV (NYY) kumanda kablolarý control cables 0,6/1 kv YVMV (NYCY) 3x.../... 0,6/1 kv YVOV (NYRGY) 0,6/1 kv YVÞV (NYFGY) 3x... 0,6/1 kv YVÞV (NYFGY) 3x.../... 0,6/1 kv YVÞV (NYFGY) 4x

7 Ýçindekiler / Contents Sayfa / Page 5 6 Protothen -X Yalýtkanlý Y Tipi Kablolar Protothen -X Insulated Y Type Cables V (N2XY) 1x... V (N2XY) 2x... V (N2XY) 3x... V (N2XY) 3x.../... V (N2XY) 4x... MV (N2XCY) 3x.../... OV (N2XRY) 3x... OV (N2XRY) 4x... ÞV (N2XFGY) 3x.../... 3,6/6 kv YE 3 SV (N2XSY) 3,6/6 kv YE 3 SHÞV (N2XSEYFGY) 6/10 kv YE 3 SV (N2XSY) 6/10 kv YE 3 SHÞV (N2XSEYFGY),7/15 kv YE 3 SV (2XSY),7/15 kv YE 3 SHÞV (2XSEYFGY) 12/20 kv YE 3 SV (N2XSY) 12/20 kv YE 3 SHÞV (N2XSEYFGY) 20,3/35 kv YE 3 SV (2XSY) 20,3/35 kv YE 3 SÞV (2XSEYFGY) 9/154 kv YE 3 S(AL)E 2XS(FL)2Y PVC Yalýtkanlý Protoflex Ölçü, Kumanda ve Kontrol Kablolarý PVC Insulated Protoflex Control Cables 300 / 500 V H05VV5-F 300 / 500 V H05VVC4V5-K Lastik Yalýtkanlý Kablolar Rubber Insulated Cables 300 / 500 V H05RN-F 300 / 500 V H05RR-F 450 / 750 V H07RN-F 100 / 100 V H01N2-D 100 / 100 V H01N2-E 0,6 / 1 kv (N)SHTÖU (SMK) kontrol/control 0,6 / 1 kv (N)SHTÖU (SMK) enerji/power 0,6 / 1 kv (N)TSWÖU-J 3,6 / 6 kv (N)TSCGEWÖU (SMK) 6 / 10 kv (N)TSCGEWÖU (SMK) 6 / 10 kv (N)TSCGEWÖU (SB) Otomotiv Kablolarý Automotive Cables FLRY-A / FLRY-B FLY FLRX

8 Ýçindekiler / Contents Sayfa / Page 9 Gemi Kablolarý Ship Cables 0,6 / 1 kv MGG 0,6 / 1 kv MGCG 250 / 250 V FMGCG 0,6 / 1 kv 1XZ1-R (LM-HF) 0,6 / 1 kv 1XZ1-K (LM-HF) 0,6 / 1 kv 1XC4Z1-R (LSM-HF) 0,6 / 1 kv 1XC4Z1-K (LSM-HF) 0,6 / 1 kv 1J2XC4Z1-R (LSM-FRHF) 250 / 250 V 03XPC4Z1-R (LJST-HF) 250 / 250 V 03J2XPC4Z1-R (LJST-FRHF) Asansör ve Pist Aydýnlatma Kablolarý Elevator and Airport Runway Cables 300 / 500 V YSLTK-JZ / YSLYTK-JZ 300 / 500 V H05VVH6-F 450 / 750 V H07VVH6-F 3,6 / 6,6 kv FLGCG 2,5 / 5 kv FL2X(CT)2Y AFUMEX TM & SINOTHERM Yangýna ve Isýya Dayanýklý Kablolar Fire Resistant and Heat Resistant Cables AFUMEX TM Kablolar / AFUMEX TM Cables 450 / 750 V 07Z1-U 450 / 750 V 07Z1-R 450 / 750 V 07Z1-K 300 / 500 V NHXMH / 052XZ1-U 300 / 500 V NHXMH / 052XZ1-F 300 / 500 V NHMH 0,6 / 1 kv N2XH 0,6 / 1 kv 2XCH / N2XCH 0,6 / 1 kv 2XRH 0,6 / 1 kv 2XFGH 0,6 / 1 kv N2XH FE Sinotherm Kablolar / Sinotherm Cables 300 / 500 V H05S-U / H05S-K 450 / 750 V H07S-U / H07S-K 0,6 / 1 kv (N)2GA (SIA) / (N)2GAF (SIAF) 300 / 500 V N2GMH2G Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables 171 5

9

Deðerli Müþterimiz, Prysmian Kablo ve Sistemleri olarak, 38 ülkede 53 üretim tesisimiz, 12.000 i aþkýn çalýþanýmýz, 5 Milyar Euro nun üzerindeki yýllýk satýþ ciromuzla sektörümüzde lider konumumuzu sürdürmekteyiz.

Detaylı

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI İLETKENLER VE ENERJİ KABLOLARI ÜSTÜN TE WORLDWIDE LEADER IN RENEWABLE LOGY INSULATED WIRES AND POWER CABLES TH SUPPORTING

Detaylı

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI İLETKENLER VE ENERJİ KABLOLARI ÜSTÜN TE WORLDWIDE LEADER IN RENEWABLE LOGY INSULATED WIRES AND POWER CABLES TH SUPPORTING

Detaylı

SARTEL NYAF H05V-K 300/500 V / TS 9758 HD 21.3 S3/VDE 0281-3 / H07V-K 450/750 V / TS 9758 HD 21.3 S3/ VDE 0281-3 / BS 6004-6701X

SARTEL NYAF H05V-K 300/500 V / TS 9758 HD 21.3 S3/VDE 0281-3 / H07V-K 450/750 V / TS 9758 HD 21.3 S3/ VDE 0281-3 / BS 6004-6701X We as Sartel Kablo laid our foundation and manufacture low voltage electric cables with the slogan Transmit Energy WithOut Loss in 1999 in Nazilli / TURKEY. Sartel Kablo is a cable trademark that both

Detaylı

Best Regards. Saygılarımızla VATAN CABLE INC. VATAN KABLO A.Ş.

Best Regards. Saygılarımızla VATAN CABLE INC. VATAN KABLO A.Ş. %100 Türk sermayesiyle 1975 yılında kurulan ve Türkiye nin en büyük kablo üreticilerinden biri olan Vatan,%99,99 saflıkta bakır çubuktan 66 kv yüksek gerilim kablolarına kadar üretim yapan entegre bir

Detaylı

ATOM KABLO. Vizyonumuz. Our Mission

ATOM KABLO. Vizyonumuz. Our Mission ATOM KABLO 1992 yýlýnda kurulan ATOM KABLO, Türkiye'nin önde gelen kablo üreticisi ve ihracatçýlarýndandýr. ISO 9001:2008 ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi þartlarýna uygun olarak sürekli ve etkin olarak

Detaylı

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI BAKIR TELEKOM HABERLEŞME VE FİBER OPTİK KABLOLAR ÜSTÜN TEKNOLOJİ V WORLDWIDE LEADER IN RENEWABLE LOGY COPPER TELECOMMUNICATION AND OPTICAL FIBER CABLES

Detaylı

EDIT Leader TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA

EDIT Leader TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA 1 HAKKIMIZDA Birbirinden farklı sektörlerde 15 şirket ile faaliyet gösteren, bünyesinde 2.000 den fazla personeli istihdam eden Borsan Grup a bağlı olan Borsan Kablo, Elektrik, Aydınlatma San ve Tic. A.Ş.

Detaylı

CABLE KABLO ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. www.basoglukablo.com

CABLE KABLO ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. www.basoglukablo.com KABLO ÜRÜN KATALOĞU CABLE PRODUCT CATALOGUE S Ü R E K L İ L İ K C O N T I N U O U S N E S S Y E N İ L İ K Ç İ I N N O V A T I O N İçindekiler Inde Biz kimiz? Introduction Ürün imalat aralığımız Our production

Detaylı

HAKKIMIZDA COMPANY PROFILE

HAKKIMIZDA COMPANY PROFILE HAKKIMIZDA Erse 1996 yılında kurulmuştur. Koaksiyel, sinyal-kontrol, veri iletişim, haberleşme, halojensiz ve yangına dayanıklı kablolar, enstrüman, silikon, gemi kabloları ve müşteri talepleri doğrultusunda

Detaylı

Firmam z n Faaliyetleri Activities of Our Firm

Firmam z n Faaliyetleri Activities of Our Firm Fiam z n Faaliyetleri Activities of Our Fi Her türlü Tesisat ve Enerji Kablolar, Bak r tel çekme sektöründe 1980 y l ndan bu yana teknolojiye ayak uydurabilmek için bütün maddi ve teknik imkanlar yla ütti

Detaylı

Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Experience

Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Experience gemi kablolar marine cables Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Eperience HAKKIMIZDA Türkiye'nin lider kablo üreticisi ÜNTEL 9 y l nda kuruldu. 0 y la varan tecrübesi, nitelikli elemanlar ve

Detaylı

Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio

Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio TM hayatýn her alanýnda... kullanýlan ürünler TM the products for in every part of life... Firuzköy Bulv., No. 46 Avcýlar 34320 Istanbul Turkey

Detaylı

Ývedik O.S.B. Aðaç Ýþleri Yapý Kooperatifi 21.Cadde 524.Sokak No:13 Ývedik-Yenimahalle / ANKARA -TÜRKÝYE Tel : +90 0312 394 64 08 (pbx) Fax : +90 0312 394 64 82 E-mail : info@mupapano.com.tr Web : www.mupapano.com.tr

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Ören Kablo, kablo üretim sektörüne 1979 y l nda koaksiyel tipi kablo üretimiyle girmifltir. Kuruluflundan bu yana, stratejilerini, koaksiyel kablo pazar ve segmentlerinde

Detaylı

Company Profile Firma Profili 2011 PRO / 11 / R0 Table of contents / Ýçindekiler 6D-0449 600-0043 2 Company Profile 2011 0036 ISO 9001 032841 ISO 14001 031931 ISO 18001 030063 C-TR.AB.28.B.00292 Table

Detaylı

Belgelerimiz / Certificates

Belgelerimiz / Certificates www.hastelkablo.com ÖNSÖZ Hastel Kablo, 1997 yılında Zayıf Akım Kabloları üretimine başlamış olup, bugün Çorlu Velimeşe Organize Sanayi Bölgesindeki 9.000 m kapalı, toplam 12.000 m modern tesislerinde

Detaylı

power in your hand connect to the power güç elinizde güce bağlanın

power in your hand connect to the power güç elinizde güce bağlanın connect to the power power in your hand güç elinizde güce bağlanın İÇİNDEKİLER / Table of Contents Hakkımızda / About Us Sayfa / Pages 1-2 Kalite Sistemi / Quality System - Teknik Bilgiler (CEE) / Technical

Detaylı

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report 2011 üretim ve satışta rekor bir yıl olmakla kalmayıp çevre koruma için yaptığımız çalışmalar açısından da başarılı bir yıl oldu. Aksaray

Detaylı

Şirket Profili Company Profile

Şirket Profili Company Profile Şirket Profili Company Profile Ülkemizdeki otomotiv yedek parçalarının dışa bağımlılığını azaltmak ve yeni iş sahaları yaratmak amaçlı yola çıkan firma, 1970 yılında kardan milleri ve parçaları, hidrolik

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİİ A.Ş.

TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİİ A.Ş. TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİİ A.Ş. TURKISH RAILWAY MACHINES INDUSTRY INC. 1 2 HAKKIMIZDA 418.000 m2 lik toplam alanı, 100.000 m2 lik kapalı alanı, yaklaşık 1500 uzman personeli ile Ortadoğu ve Balkanlar

Detaylı

AKIŞ MACHINERY MOTOR CASTING INDUSTRY AND TRADING CO. LTD AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AKIŞ MACHINERY MOTOR CASTING INDUSTRY AND TRADING CO. LTD AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Teknolojisinin temeli 1978 yılına dayanan Akış, elde ettiği deneyim ve bilgiyi, zaman içerisinde yeni yatırımları ile buluşturarak, entegre bir

Detaylı

Verimli Aydınlatma Uzmanı Expertise in Efficient Lighting

Verimli Aydınlatma Uzmanı Expertise in Efficient Lighting ENDÜSTRİYEL ve DIŞ MEKAN AYDINLATMA KATALOĞU INDUSTRIAL and OUTDOOR LIGHTING CATALOG Verimli Aydınlatma Uzmanı Expertise in Efficient Lighting /LightmasterTR /Light_MasterTR info@lightmaster.com.tr www.lightmaster.com.tr

Detaylı

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide Türkiye Kompozit Sanayi 2013 Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2013 Türkiye Kompozit Sanayi Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2012-2013 KOMPOZİT SANAYİCİLERİ

Detaylı

Enerjiye Dair Herşey... www.epsgroup.com.tr

Enerjiye Dair Herşey... www.epsgroup.com.tr Enerjiye Dair Herşey... www.epsgroup.com.tr İçindekiler İçindekiler Contents Contents a b c d e f Hakkımızda About us Misyonumuz - Vizyonumuz Mission Vision Üretim Teknikleri Production Techniques Teknik

Detaylı

GAZLI AMORTİSÖRDE TÜRKİYE NİN REFERANSI

GAZLI AMORTİSÖRDE TÜRKİYE NİN REFERANSI Baskı 2013 Destek kataloglarının herhangi bir şekilde yeniden basımı ve Destek parça numara sisteminin Destek in yazılı izni olmaksızın kullanımı yasaktır. 2 GAZLI AMORTİSÖRDE TÜRKİYE NİN REFERANSI Bursa

Detaylı

30 yıllık tecrübeyle 5 kıtada 30 ülkeye ihracat

30 yıllık tecrübeyle 5 kıtada 30 ülkeye ihracat 30. yıl Bülteni years bulletin Genel Müdürün Mesajı Sevgili dostlarımız, Gizem ailesi olarak sizlerle beraber geride bıraktığımız 30 yılımızın mutluluğunu yaşamaktayız. Şirket bünyesindeki yenilikler,

Detaylı

PRO / 13 / R0 VALVES & ACTUATORS VALF & AKTÜATÖR Table of Contents / Ýçindekiler At a Glance / Bir Bakýþta...3 Mission & Vision / Misyon & Vizyon...4 From 1945 to Present Day / 1945'ten Günümüze...5 Today

Detaylı

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail:

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: info@turkuazpolyester.com.tr 2015 Türkiye Kompozit Sanayi

Detaylı

6-7 8-9 10-13 14-18 19-22 23 24 25 26

6-7 8-9 10-13 14-18 19-22 23 24 25 26 1 Biz Kimiz? Who we are? Tarihçe Our History Misyonumuz Our Mission & Vizyonumuz Our Vision Yönetim Felsefemiz ve Değerlerimiz Our Management Philosophy and Values Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı A Message

Detaylı