ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER MERKEZİ AKADEMİK YILI EYLÜL DÖNEMİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI FORMAT ve İÇERİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER MERKEZİ 2012-2013 AKADEMİK YILI EYLÜL DÖNEMİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI FORMAT ve İÇERİĞİ"

Transkript

1 ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER MERKEZİ AKADEMİK YILI EYLÜL DÖNEMİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI FORMAT ve İÇERİĞİ Sevgili Öğrenciler, Istanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Merkezi İngilizce Yeterlilik Sınavı, Akademik yılında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ön koşullu bir sınavdır. Sınavın ön koşulu, Şirinevler Kampusünde gerçekleştirilecek olan Seviye Tespit Sınavı (STS) dır. STS, Internet ortamında gerçekleştirilecek ve bu sınavla ilgili detaylı bilgi kayıt sırasında sizlere iletilecektir. STS sınavı sonunda 100 üzerinden en az 64 puan alan öğrenciler İngilizce Yeterlilik Sınavına girmeye hak kazanırlar. İngilizce Yeterlilik Sınavı iki oturumda gerçekleştirilir. Bir oturum sözlü (Oral Exam), bir oturum yazılı (Written Exam) olarak düzenlenir. Oturumlar iki ayrı gün veya öğrenci sayısına göre aynı gün içerisinde gerçekleştirilebilir. Oturumların sırası ve gerçekleştirilme zamanıyla ilgili karar yetkisi Rektörlük Makamı nın bilgisi dahilinde Yabancı Diller Merkezindedir. İngilizce Yeterlilik Sınavı nın I. Oturumu olan Sözlü Sınavın içeriği aşağıdaki gibidir: İngilizce Konuşma Speaking testi 9-10 dakika sürer. 20 puan. Bölüm 1 Adaya kendisi, ailesi, yakınları ve arkadaşları ile ilgili kişisel ve bu kişilerin oturdukları ve/veya çalıştıkları yerler, ilgi alanları, hobileri ve boş zaman aktiviteleri ile ilgili genel sorular sorulur. (2-3 dakika) Bölüm 2 Adaya kendi yaşam deneyimlerine dayanarak bütün ayrıntıları ile anlatması istenen bir konu ve bu konu ile ilgili alt başlıkların yazılı olduğu bir görev kağıdı task card verilir. Aday bir dakika süre ile anlatacaklarını düşünür ve verilen boş kağıda isterse not alır. Sonra, aday verilen konuyu iki dakika süreyle anlatır. Bu bölümde adayın konuşmasına herhangi bir müdahalede bulunulmaz. (2 dakika) Bölüm 3 Adaya Bölüm 2 deki konunun ana teması çerçevesinde daha genel sorular sorulur ve adayla karşılıklı bir konuşma gerçekleştirilir. (2-3 dakika) Değerlendirme: Adayın İngilizce Konuşma becerisi aşağıda belirtilen ölçütlere dayanılarak değerlendirilir: Fluency and Coherence Akıcılık ve Tutarlılık Lexical Resource Sözcük Dağarcığı Grammatical Range and Accuracy Dilbilgisi Yelpaze Genişliği ve Hatasızlık Pronunciation Telaffuz 1

2 İngilizce Yeterlilik Sınavı nın II. Oturumu olan Yazılı Sınavın içeriği aşağıdaki gibidir: Bölüm 1. Listening (Dinleme) 25 puan yaklaşık 30 dakika. Bu bölümde iki akademik dinleme bulunmaktadır. Birinci dinleme Note-taking (Not alma) ve alınan notlara göre verilen soruların cevaplanmasından oluşur. Adaylara öncelikle not almaları için kağıt dağıtılır. Dinleme başlatılır ve adaylardan ana noktaları ve bu ana noktaları destekleyen detayları, örnekleri not almaları beklenir. Daha sonra soru kağıtları dağıtılır ve beş dakika içerisinde adaylardan bu soruları aldıkları notları kullanarak cevaplamaları istenir. Sorular, çoktan seçmeli olabileceği gibi bir sözcük, bir sayı, bir tarih veya bir kavramın yazılmasını içeren boşluk doldurma soruları şeklinde verilebilir. İkinci dinleme While-listening (Dinlerken cevaplama) sorularından oluşur. Adaylara sınav soruları dinleme başlatılmadan verilir. Soruların gözden geçirilmesi için adaya iki dakika süre verilir. Ardından, adaylardan dinleme devam ederken soruları yanıtlamaları istenir. Sorular, çoktan seçmeli olabileceği gibi bir sözcük, bir sayı, bir tarih veya bir kavramın yazılmasını içeren boşluk doldurma soruları şeklinde olabilir. 2

3 ÖRNEK DİNLEME SINAVI AŞAĞIDA GÖRDÜĞÜNÜZ BÖLÜMLER UYGULANMIŞ BİR SINAVDAN ALINMIŞTIR. HER BÖLÜM İÇİN YALNIZCA İLK 4 (DÖRT) SORU VERİLMİŞTİR. BÖLÜMLERİN GERİ KALANI DA BENZER SORULARDAN OLUŞMAKTADIR. SECTION A. LISTENING (25 pts.) PART 1: NOTE TAKING: LEARNING A SECOND LANGUAGE You are going to listen to a lecture about learning a second language. Do not attempt to write everything down. Just note down the main points and examples in the space provided. At the end of the lecture, you are going to have 5 minutes to answer the questions using your notes. Your notes are NOT going to be graded. You are going to listen to the lecture ONLY ONCE. Part 1. Choose the best answer or fill in the blanks with a word, a phrase or a number. 1. What s the main topic of the lecture? a) Why second language learning is very important nowadays. b) Why children learn a second language more easily than adults. c) Why second language is important in business life. 2. The lecturer didn t talk about related to language learning. a) environment b) motivation c) culture 3. The lecturer started studying last year. 4. According to the theorist Eric Lenneberg, it s very easy to learn a language during. a) adulthood b) childhood c) teenage years 5. X 6. X 7. X 8. X 9. X 10. X 11. X 3

4 PART 2: WHILE LISTENING: ROBOTS You are going to listen to a lecture about robots. The questions are in the order the information appears in the lecture. Before the lecture begins, you are going to have two minutes in which to study the questions. At the end of the talk, you are going to be given two minutes to go over what you have written. You are going to listen to the lecture ONLY ONCE. Part 2.While you are listening to the lecture, choose the best answer or fill in the blanks with a word, a phrase or a number. 1. What s the definition of a robot? a) A machine that can t move automatically. b) A mechanism that can move by itself. c) A mechanism that looks like a person. 2. The robots in Greek stories included mechanical people made of and tables. 3. A Greek mathematician named Archytas designed and built. 4. Which of the following is not true about Leonardo da Vinci s robot? a) It was the first human like robot. b) It could sit up, but it couldn t move its arms and legs. c) It s not known if Leonardo da Vinci ever actually constructed it. 5. X 6. X 7. X 8. X 9. X 10. X 11. X 12. X 4

5 Bölüm 2. Reading (Okuma) & Structure (Yapı Bilgisi) Reading 25 puan & Structure 10 puan yaklaşık 1 saat 40 dakika. (Sınavın içeriğine göre sürede değişiklik olabilir.) Bu bölümde iki akademik metin ve yapı bilgisini ölçen bir metin bulunmaktadır. İki akademik metin için toplamda üç ayrı soru bölümü bulunmaktadır. Soru bölümleri aşağıdaki gibidir: Main-idea Matching (Anafikir eşleştirme): Adaylardan verilen anafikirleri paragraflarla eşleştirmeleri beklenir. Comprehension Questions (Okuduğuna algılama): Adaylardan verilen metinlerle ilgili soruları cevaplamaları beklenir. Amaç, adayın akademik bir İngilizce metni anlayıp anlamadığını ölçmektir. Sorular, çoktan seçmeli olabileceği gibi bir sözcük, bir sayı, bir tarih veya bir kavramın yazılmasını içeren boşluk doldurma soruları şeklinde verilebilir. Flow-chart (Akış Şeması): Adaylardan bir akış şeması içerisinde, metinde bulunan kronolojik bilgilerin, neden sonuç ilişkilerinin, olay akışının ve benzeri bilgilerin algılanıp şema içerisine yazılması beklenir. Yapı Bilgisini ölçen metin bir bağlam (context) içinde verilir ve adaylardan çoktan seçmeli dilbilgisi sorularını anlam bütünlüğü içeren bir paragraf içerisinde cevaplamaları beklenir. 5

6 AŞAĞIDA GÖRDÜĞÜNÜZ BÖLÜMLER UYGULANMIŞ BİR SINAVDAN ALINMIŞTIR. HER BÖLÜM İÇİN YALNIZCA İLK 4 (DÖRT) SORU VERİLMİŞTİR. BÖLÜMLERİN GERİ KALANI DA BENZER SORULARDAN OLUŞMAKTADIR. GERÇEK SINAVDA READING BÖLÜMÜNDE İKİ AKADEMİK METİN VE BU METİNLERE BAĞLI SORULAR BULUNMAKTADIR. ÖRNEK OKUMA & YAPI BİLGİSİ SINAVI SECTION B. READING (25 pts.) TEXT I Reading in a whole new way As technology improves, how does the act of reading change? 1 Like all technologies, reading and writing are constantly changing. In ancient times, authors often had their books written by others. This sounded like an uninterrupted series of words, so scribes (someone in the past whose job was to make written copies of documents) wrote these down in one long continuous text, justastheyoccurinspeech. For this reason, text was written without spaces between words until the 11 th century. These continuous texts made books hard to read, so only a few people were able to read them aloud to others. Being able to read silently to yourself was considered an amazing talent; writing was a skill which was not often found. In fact, in the 15 th -century Europe, only one in 20 adult males could write. 2 After Gutenberg s invention of the printing press in about 1440, mass-produced books changed the way people read and wrote. The technology of printing increased the number of words available, and more types of media, such as newspapers and magazines widened what was written about. Authors no longer had to produce academic works, as was common until then, but could write, for example, inexpensive, heartbreaking love stories or publish autobiographies even if they were unknown. 3 As time passed, the power of the written word gave birth to the idea of authority and expertise. Laws were written in official documents, contracts were written down and nothing was officially acceptable unless it was in this form. Painting, music, architecture, dance were all important, but the main activity of many cultures was the turning pages of a book. By the early 19 th century, public libraries had been built in many cities. 4 Today, words are migrating from paper to computers, phones, laptops and game consoles. Some 4.5 billion digital screens made a light shine on our lives. Letters are no longer fixed in black ink on paper but shown on a glass surface in a rainbow of colors faster than our eyes can see. Screens fill our pockets, briefcases, cars, living-room walls and the sides of buildings. They sit in front of us when we work, and of course, these new screens which are seen everywhere have changed how we read and write. 5 The first screens that overtook culture several decades ago the big, fat, warm tubes of television reduced the time we spent reading to such an extent that it seemed as if reading and writing were over. Educators and parents worried deeply that the TV generation would be unable to 6

7 write. However, the interconnected, cool, thin displays of computer screen launched an epidemic of writing that continues to increase. As a consequence, the amount of time people spend reading has almost tripled since By 2008, the World Wide Web contained more than a trillion pages, and that total grows rapidly every day. 6 However, it is not reading or newspaper reading, it is screen reading. Screens are always on, and unlike books, we never stop staring at them. This new platform is very visual, and it is gradually combining words with moving images. You might think of this new medium as books we watch, or television we read. We also use screen to present data, and this encourages the ability to do calculations and understand simple mathematics: visualizing data and reading charts, looking at pictures and symbols are all part of this new state of being able to read and write. 7 Screens engage our bodies, too. The most we may do while reading a book is to turn the pages or turn over a corner, but when we use a screen, we interact with what we see. In the futuristic movie Minority Report, the main character stands in front of a screen and hunts through huge amounts of information as if directing an orchestra. Just as it seemed strange five centuries ago to see someone read silently, in the future it will seem strange to read without moving your body. 8 In addition, screens encourage more practical thinking. A new idea or unfamiliar fact will cause a reflex to do something: to research a word, to question your screen friends for their opinions or to find alternative views. Book reading has strengthened our analytical skills, encouraging us to think carefully about how we feel. On the other hand, screen reading encourages quick responses, associating this idea with another, equipping us to deal with the thousands of new thoughts expressed every day. For example, we review a movie for our friends while we watch it; we read the owner s manual of a device we see in a shop before we buy it, rather than after we get home and discover that it can t do what we need it to do. 9 Screens provoke action instead of persuasion. Propaganda is less effective, and false information is hard to deliver in a world of screen because misinformation travels fast, but corrections travel fast, too. On a screen, it is often easier to correct a falsehood than to tell one in the first place. Wikipedia works so well because it removes an error in a single click. In books, we find a revealed truth; on the screens, we assemble our own truth from pieces. In addition, a screen can reveal the inner nature of things. Waving the camera eye of a smartphone over the bar code of a manufactured product reveals its price, origins and even relevant comments by other owners. In the near future, screens will be the first place we ll look for answer, for friend, for news, for meaning, for our sense of who we are and who we can be. 7

8 Part 1. Fill in the blanks with a word or a phrase and circle the best answer according to the text above. Do not write full sentences. 1. Until the 11 th century, many people could not read books easily because of. 2. In the 15 th century, the most important innovation which changed the way people read and wrote was the. 3. What does they in paragraph two refer to? a) love stories and autobiographies b) academic works c) authors 4. The idea of authority and expertise was a result of. a) the power of the written language b) official documents c) acceptable contracts 5. X 6. X 7. X 8. X 9. X 10. X Part 2. Match the paragraphs (1-9) with the main ideas (A-I). A. X B. X C. X D. X E. X F. X G. X H. X I. X 1. X 2. X 3. X 4. X 5. X 6. X 7. X 8. X 9. X 8

9 SECTION C. STRUCTURE Part 1. Circle the best answer. Students 0. stay up all night to study for an exam are doing themselves more harm than good, according to research into the relationship 1) sleep and memory published yesterday. Scientist at Harvard Medical School discovered that people who deprive themselves of sleep so that they can study until the last minute are unlikely 2) anything that would improve their performance. The scientists found that the brain needs good-quality sleep immediately after practicing a task if it is to learn to improve at it. Those who substitute study for sleep, particularly those who miss deep or slow-wave sleep, will get little benefit from 3) extra effort. Instead, they may perform worse than expected 4) tiredness is a major cause of poor decision-making. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 0. a. who b. which c. when 1. a. beside b. with c. between 2. a. remember b. to remember c. for remembering 3. a. their b. its c. his 4. a. therefore b. because c. because of 9

10 Bölüm 3. Writing (Yazma) 20 puan 70 dakika. Bu bölümde adaylara iki soru sorulur. İlk soru grafik yorumlamasıdır. Adaylardan grafikteki genel eğilimleri belli dönemlerdeki artış, azalış veya aynı kalan durumları kişisel yorumlarını katmadan aktarmaları beklenmektedir. İkinci soruda, öğrencilerin verilen bir konuya uygun mantıksal tutarlılık içinde fikir geliştirme, fikrini destekleme, değişik düşünce geliştirme yollarını kullanma (örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb.) becerileri ölçülür. Yapı bilgisi ve kelime bilgisi ile birlikte, öğrencinin soruya uygun karşılığı vermesi beklenmektedir. 10

11 ÖRNEK YAZMA SINAVI TASK 1 The bar chart below gives information about the number of male and female Internet users between the years in the rural areas of the UK. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Describe the information given in the chart by writing a 150-word report. You should spend about 25 minutes on this task. The number of male and female Internet users in the rural areas of the UK % of different genders Years TASK 2 Choose ONE of the following topics. Write three paragraphs about ONE of the following topics. Write in about words. Write the number of your topic in the box provided on the Answer Sheet. You should spend about 45 minutes on this task. Topic 1: Write three paragraphs about the effects of the Internet on people. Topic 2: Write three paragraphs about the reasons for travelling abroad. 11

Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Sınavı

Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Sınavı Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Sınavı Bu belge sınava girecek adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. BTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, BTÜ YDS içerisinde yer alacak soruların sayısı, tipi

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SINAVLAR VE TANIMLARI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SINAVLAR VE TANIMLARI AMASYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SINAVLAR VE TANIMLARI 1. YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARI YETERLİK SINAVI A) Amaç ve tanım : Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Yeterlik Sınavı,

Detaylı

Question 1 Speaker 1

Question 1 Speaker 1 Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yeterlik Sınavı 3 ana bölümden oluşmaktadır: 1. Çoktan Seçmeli Sınav (Kitapçık) 2. Yazma Becerileri Sınavı 3. Konuşma Becerileri Sınavı Yeterlik sınavı Çoktan

Detaylı

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary /

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary / Contents Secondary Courses / Ortaöğretim Ders Kitapları Secondary Supplementary / Ortaöğretim Yardımcı Kitaplar Secondary Readers / Ortaöğretim Hikâye Kitapları Dictionaries / Sözlükler Deutsch Als Fremdsprachen

Detaylı

Kayıt, sınav tarihleri ve kurallar konusunda daha fazla bilgi için http://www.ydyom.metu.edu.tr/prf/anasayfa.htm adresini ziyaret ediniz.

Kayıt, sınav tarihleri ve kurallar konusunda daha fazla bilgi için http://www.ydyom.metu.edu.tr/prf/anasayfa.htm adresini ziyaret ediniz. Amaç ODTÜ-İYS, eğitim dili İngilizce olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin İngilizce dil yeterlik seviyelerini ölçmek için tasarlanmış bir sınavdır. Sınavın amacı,

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1165-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-5 Yabancı Dil (İngilizce) Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır.

Detaylı

Neden Atıfta Bulunmak Zorundayım?

Neden Atıfta Bulunmak Zorundayım? Sınavı kazandığınız ve Bilkent Üniversitesi nin bir üyesi olduğunuz için sizi tebrik ediyoruz! Bu başarıyı elde etmek için çok çalıştınız ve bununla gurur duymalısınız. Başarılı bir üniversite öğrencisi

Detaylı

Kayıt, sınav tarihleri ve kurallar konusunda daha fazla bilgi için http://www.ydyom.metu.edu.tr/prf/anasayfa.htm adresini ziyaret ediniz.

Kayıt, sınav tarihleri ve kurallar konusunda daha fazla bilgi için http://www.ydyom.metu.edu.tr/prf/anasayfa.htm adresini ziyaret ediniz. Amaç ODTÜ-İYS, eğitim dili İngilizce olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin İngilizce dil yeterlik seviyelerini ölçmek için tasarlanmış bir sınavdır. Sınavın amacı,

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Yaygın Eğitim İlköğretim Dördüncü Sınıfa Yönelik ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, nisan 2007 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçı Lektör: Nazan Safçı 2 UNMIK INSTITUCIONET

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Üst Seviye Orta Öğretim On Üçüncü Sınıf Genel Lise ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, ocak 2006 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçı Lektör: Nazan Safçı İsa Sülçevsi

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CS) YABANCI DİL TESTİ (İNGİLİZC 7 TEMMUZ 2012 CUMARTESİ T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının cevap kâğıdına kodlanmamasının

Detaylı

Proceedings of the International New Media Conference 2012

Proceedings of the International New Media Conference 2012 ~1~ Proceedings of the International New Media Conference 2012 17-19 October 2012 İstanbul Published by www.inm-c.info ISBN: 978-605-87873-3-9 Program Committee Hononary Prof. Dr. Yunus SÖYLET-Istanbul

Detaylı

Perceptions of Foreigners about Process of Learning Turkish

Perceptions of Foreigners about Process of Learning Turkish Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 2, s. 368-389, Kış 2014 BARTIN TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Doi: 10.14686/BUEFAD.201428189 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume

Detaylı

DERSHANE NO. : SIRA NO. : Soru kitapçık numarasının cevap kağıdına kodlanmamasının veya yanlış kodlanmasının sorumluluğu adaya aittir.

DERSHANE NO. : SIRA NO. : Soru kitapçık numarasının cevap kağıdına kodlanmamasının veya yanlış kodlanmasının sorumluluğu adaya aittir. 12. SINIF GENEL DENEME SINVI LYS-5 İNGİLİZCE T.C. KİMLİK NUMRSI : DI : SOYDI : DERSHNE NO. : SIR NO. : Soru kitapçık numarasının cevap kağıdına kodlanmamasının veya yanlış kodlanmasının sorumluluğu adaya

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU. Sınavı Yönergesi ve İçeriği

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU. Sınavı Yönergesi ve İçeriği ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Sınavı Yönergesi ve İçeriği Yeterlik sınavından 70 ve üzeri not alan öğrenciler bölümde okumaya hak kazanır. 70 puanın altında alması durumunda,

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-5 YABANCI DİL TESTİ (İNGİLİZCE) 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-5 YABANCI DİL TESTİ (İNGİLİZCE) 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-5 YABANCI DİL TESTİ (İNGİLİZC 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİSİNDEN BEYİN TEKNOLOJİSİNE MOBİL ÖĞRENME ÇALIŞTAY RAPORU 17-18 EKİM 2014 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLGİ TEKNOLOJİSİNDEN BEYİN TEKNOLOJİSİNE MOBİL ÖĞRENME ÇALIŞTAY RAPORU 17-18 EKİM 2014 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİ TEKNOLOJİSİNDEN BEYİN TEKNOLOJİSİNE MOBİL ÖĞRENME ÇALIŞTAY RAPORU 17-18 EKİM 2014 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Bartın 2014 İçindekiler Önsöz...1 Çalıştay Bilgileri...2 Çalıştay Programı...

Detaylı

BEDAF. European Language Portfolio. Avrupa Dil Portfolyosu. Young Learners (Age 6-12) BRITISH EDUCATIONAL AFFAIRS. www.bedaf.org.

BEDAF. European Language Portfolio. Avrupa Dil Portfolyosu. Young Learners (Age 6-12) BRITISH EDUCATIONAL AFFAIRS. www.bedaf.org. I ECL European Language Portfolio vrupa il Portfolyosu Young Learners (ge 6-12) ll rights reserved 2011,2012 European Language Portfolio: registered model o. 2012.R007 warded to: British Educational ffairs

Detaylı

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY OCTOBER 2002 Volume 1 - Issue 1 Assoc. Prof. Dr. Aytekin İşman Editor-in-Chief Prof. Dr. Jerry Willis Editor Fahme Dabaj Associate Editor ISSN: 1303-6521

Detaylı

Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri

Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri Önsöz Kamal Malhotra BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Teknoloji ile yeni medyanın dünyada ve Türkiye de sosyal fayda girişimlerine

Detaylı

Mehmet Açıkalın. A Social Studies Education Lesson from Turkey: Human Rights. The lesson was videotaped in March 2013, using two cameras.

Mehmet Açıkalın. A Social Studies Education Lesson from Turkey: Human Rights. The lesson was videotaped in March 2013, using two cameras. Volume 13, Number 1, Spring 2014 DOI 10.2390/jsse-v13-i1-1315 ISS-- 1618 5293 Mehmet Açıkalın A Social Studies Education Lesson from Turkey: Human Rights The lesson was videotaped in March 2013, using

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap 2012-ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) (İlkbahar Dönemi) İNGİLİZCE FEN BİLİMLERİ TESTİ 18 MART 2012 T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İlköğretim Dördüncü Sınıf ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, ocak 2006 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçi Lektör: Nazan Safçı İsa Sülçevsi 2 UNMIK INSTITUCIONET E

Detaylı

1993 KASIM KPDS SORULARI

1993 KASIM KPDS SORULARI 1993 KASIM KPDS SORULARI 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. 1. The topics included in the conference programme are not as as one might have hoped. A)

Detaylı

METAPHORICAL PERCEPTIONS OF TECHNOLOGY: CASE OF ANADOLU UNIVERSITY TEACHER TRAINING CERTIFICATE PROGRAM 1

METAPHORICAL PERCEPTIONS OF TECHNOLOGY: CASE OF ANADOLU UNIVERSITY TEACHER TRAINING CERTIFICATE PROGRAM 1 Eğitimde Kuram ve Uygulama Articles /Makaleler Journal of Theory and Practice in Education 2013, 9(2): 94-112 ISSN: 1304-9496 METAPHORICAL PERCEPTIONS OF TECHNOLOGY: CASE OF ANADOLU UNIVERSITY TEACHER

Detaylı

Investigation of Pre-Service Science Teachers Opinions about Using GoAnimate to Create Animated Videos *

Investigation of Pre-Service Science Teachers Opinions about Using GoAnimate to Create Animated Videos * Investigation of Pre-Service Science Teachers Opinions about Using GoAnimate to Create Animated Videos * Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Animasyon Oluşturmada GoAnimate Kullanımına İlişkin Görüşlerinin

Detaylı

The Opinion of Primary School Students on Social Studies Course *

The Opinion of Primary School Students on Social Studies Course * !"#$"%%&& The Opinion of Primary School Students on Social Studies Course * Secil ALKIS ** Selma GULEC *** ABSTRACT. In recent years, the interest towards qualitative research has increased in our country

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ Dil yeterliği bölümünde toplamda 25

Detaylı