Hand & Microsurgery. Oguz Kayiran, 1, Ercan Cihandide 2. Mehtap Karamese 2, Zekeriya Tosun 2 ABSTRACT. Objectives:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hand & Microsurgery. Oguz Kayiran, 1, Ercan Cihandide 2. Mehtap Karamese 2, Zekeriya Tosun 2 ABSTRACT. Objectives:"

Transkript

1 Hand & Microsurgery Özgün Araştırma / Original Original Research Article Hand Hand Microsurg Microsurg 2014;3: ;X:X-X doi: /handmicrosurg doi: /handmicrosurg Tavşan modelinde vaskülarize olmayan total eklem kompozit greft transferi ile artroplasti Arthroplasty Enhancement with composite of graft Palmar transfer Advancement of a non-vascularized Flap: total joint A Simple in a rabbit Modification model Tolga Beydes 1, Muhmammed Oguz Kayiran Nebil Selimoglu 2, Hatice Toy 3, Osman Akdag 2, 1, Ercan Cihandide 2 Mehtap Karamese 2, Zekeriya Tosun 2 ÖZET ABSTRACT ABSTRACT Amaç: Background: Elin fonksiyonlarını Distal fingertip gerçekleştirmedeki amputations with en hareketli exposed bone is Objectives: challenging The for joints the surgeon are the most to manage. valuable part In order of the to hand reconstruct olan a eklemlerin good sensate bütünlüğünün pulp with bozulduğu appropriate tümör, travma closure, various for flaps normal are function. advocated Avoiding in the range literature. of motion Of is these, very important palmar parçası veya advancement romatoid artrit flap, gibi first sistemik described hastalıklar by Moberg sonrası in tedavide 1964, comprises one in treatment of the most after popular the joint cartilage options. loss due to tumor, trauma hareket kabiliyetinin korunması çok önemlidir. Bu çalışmada or systemic disease like romatiod arthritis. The aim of this study amaç Methods: tavşan Thirteen V. metatarsofalangeal patients (11 eklem male, modelinde 3 female) vaskülarize with fingertip injuries is to demonstrate were operated. viable and Following mobile joint the elevation with non-vascularised of Moberg flap, olmayan proposed total modifications kompozit greft transferi were carried ile canlı out. ve Joint hareketli mobility and pulp 5th metatarsophalangeal sensitivity were recorded total composite as well joint and graft advancement transfer in eklem scores sağlanabileceğini were noted before göstermektir. and after the modification. These scores rabbit were model. assessed statistically. Materyal-Metod: Çalışmada 20 adet New Zeland cinsi Materials and methods: In this study, the 5th metatarsophalangeal for additional joints surgery. have been Excellent taken joint with mobility 5 mm. Bone and seg- pulp erkek Results: tavşan No kullanıldı. complications Biri kontrol were olmak noted üzere and 4 there adet grup was no need oluşturuldu. sensitivity Deneklerin were maintained. V. metatarsofalangeal This modification eklemleri showed eklem a statistically ment significant proximal and improvement distal part of in the joint advancement avoiding joint (p<0.05). capsule kapsülüne dokunulmadan proksimalde ve distalde 5 mm.lik kemik segmentler bırakılarak alındı ve birbirlerinin yerine titanyum side of the same area with rigid fixation using microplate and intact for each rabbit and the grafts were placed to the opposite Conclusions: Moberg flap is a good option for the closure of fingertip defects. Some simple modifications, as described in mikroplak here, can ve enhance mikrovida the ile rijid advancement fiksasyon yapıldı. while Transfer securing edilen the entire advantages microscrew. of Technetium-99m the flap. metildiphosphanate scintigraphy eklemlerin 2., 4. ve 6. haftalarda hareket kabiliyeti, Teknesyum- and histopathologic examination were used for evaluation of viability and range of motion on the transferred joint grafts in 2th, 99m Key metildifosfanat words: Enhancement, sintigrafisi Moberg ve histopatolojik flap, modification inceleme ile kıkırdak ve kemik canlılığı değerlendirildi. Bulgular: Hareket kabiliyeti değerlendirilmesinde, hem ekstansiyon hem de fleksiyon için ameliyat grupları kontrol grubuna 4th and 6th weeks after the operation. Results: Extension and flexion degrees of operation groups significantly lower than control group were found in evaluation göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu of range of motion (p>0.05). In scintigraphic examination, mean (p>0.05). Introduction Sintigrafik incelemede tüm gruplar için ortalama viable graft value was 90% percent in all operation groups. In canlı greft oranı % 90 olarak bulundu. Histolojik skorlama ile the histologic grading analysis, there was not any statistical difference between control and graft group except 2th week group 2. haftadaki The hand greft is a grubu unique haricindeki part in gruplar the body ile kontrol in and grubu plays arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmedi (p<0.05). Tartışma ve Sonuç: Sonuç olarak, transfer edilen eklemin canlılığını yüksek oranda koruduğu, kıkırdağın yapısının hyalin tipte ve hareket için yeterli düzeyde kalınlığa sahip olduğu sintigrafik ve histopatolojik olarak normal işlevsel eklem özellikleri (p<0.05). Discussion and Conclusion: In conclusion, we have showed that the joint which was transferred non-vascularised, had high viability rate, hyaline type cartilage and enough thickness for movement as similiar characteristic normal functional joint with scintigraphic and histopathologic examination. important and often irreplaceable functions. In the industrialized world, occupational hand injuries need to be healed as soon as possible. Meanwhile, several healing techniques with various options are being applied gösterdiği tespit edildi. Bu bulguları ile vaskülarize olmayan to total hundreds kompozit of eklem thousands greft transferi of patients ile artroplasti by diğer experienced tedavi seçeneklerine iyi bir alternatif olabilir. practitioners. Anahtar Kelimeler: Parmak eklemi, eklem protezi, kemik grefti Unlike other hand injuries, fingertip amputations need additional attention in order to establish a normal pulp Giriş sensibility and maximum range of motion, and like İnsanın others to çevreye maintain uyumunda the upmost ve yaşamının level of hand devamında functioning. birçok becerileri üstlenen el, bedenin yaralanmaya en fazla In 1964, maruz the kalan volar parçalarındandır. advancement flap Bir was parmağın first described travma veya by Moberg başka bir for sebebe the reconstruction bağlı olarak hasarlanması of pulp defects Kurumları of the thumb : (1). This flap is a pedicled Yazar advancement flap proximally based on an intact skin pedicle including both neurovascular bundles. This technique establishes a successful neurosensation of the pulp with a limited advancement as well. However, a simple modification as described here, and never been reported elsewhere, can enhance additional advancement. Key Patients words: Finger and joint, Methods joint prosthesis, bone graft The study was performed with informed consents obtained from all participants. Technique tüm parmakların Thirteen patients fonksiyonlarını (11 males, ve 3 dolayısıyla females) with tüm fingertip injuries el fonksiyonlarını az were veya operated çok etkiler[1]. under regional Ancak önemli anaesthesia. konu etken Palmar ister advancement travma ister tümör flap was olsun raised kaybedilen over the fonksiyonun parathenon (1) nasıl (Figure geri kazandırılabileceğinde 1a). Both neurovascular düğümlenmektedir. bundles were included Özellikle in parmak the flap eklemlerinin so that neurosensible hasarlandıcoverage is accomplished (Figure 1b). To increase the 1 Osmaniye Devlet Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü, Osmaniye, Türkiye 2 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye 3 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tip Fakültesi Tıbbı Patoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye Muhmammed Nebil Selimoğlu, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye İletişim : Author affiliations : Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, 1 Izmir University, Izmir/Turkey, 2 Bahcesehir University, Istanbul/Turkey Geliş Correspondence / Kabul Tarihi : : Temmuz Oguz Kayiran, 21, 2014 MD, / Kasım Department 10, 2014 of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Izmir University, Izmir/Turkey. Received / Accepted : July 08, 2014 / August 12, Turkish Society for Surgery of the Hand and Upper Exremity 2014 Turkish Society for Surgery of the Hand and Upper Exremity

2 Beydeş T ve ark. ğı olgularda tarif edilmiş ve halen uygulanan sınırlı sayıda da olsa tedavi yaklaşımı mevcuttur. Bu girişimlerden en çok kullanılanı etkilenmiş eklem yüzlerinin hareketsizleştirilmesidir, yani artrodezdir[2]. Daha etkili ve eklem hareketlerine izin verebilen bir diğer tedavi yaklaşımı da silistik parmak eklem implant artroplastidir [3 4]. Bizim bu çalışmada ki amacımız, kapsül yapısı bozulmamış; kıkırdak, yumuşak ve kemik doku içeren vaskülarize olmayan kompozit eklem greftini mekanik, radyolojik ve histopatolojik yöntemlerle değerlendirerek parmak fonksiyonalitesinin tekrar sağlanabileceğini göstermektir. Materyal ve Metod Selçuk Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜDAM) Hayvan Etik Kurulu nun 2007/22 sayılı izni ile çalışma planlandı. Çalışmada Helsinki bildirgesindeki tavsiye kararlarına uyuldu. Çalışma, ağırlıkları, g. Arasında değişen yirmi adet New Zeland cinsi erkek tavşan üzerinde ya- Tablo 1. Deney hayvanları grup ve transplante edilen eklem adetleri. Gruplar Transplante edilen eklem adedi (n) Kontrol Non-vaskülarize total eklem grefti 2 haftalık 4 haftalık 6 haftalık pıldı. SÜDAM dan temin edilen deney hayvanlarının preoperatif ve postoperatif bakımları da aynı merkez tarafından yapıldı. Deney hayvanlarının tamamı standart fiziki şartların sağlandığı 12 saat karanlık, 12 saat aydınlık, 22±1 C sıcaklıkta, %50±5 nem oranında ve saatte 15 defa hava değişiminin yapıldığı odalarda ayrı ayrı kafeslerde tutuldu ve standart tavşan diyeti ile beslendi[5]. Gruplar Deney hayvanları kontrol (n=10) ve vaskülarize olmayan total eklem kompozit greft transferi yapılan (n=30) grup olmak üzere toplam iki ana gruba ayrıldı. Vaskülarize olmayan total eklem kompozit greft transferi yapılan grup da kendi içinde üç alt gruba ayrıldı. (Tablo 1) ( n = transplante edilen ve kontrol grubunda ki eklem adedidir.) Cerrahi Teknik Tüm deney hayvanlarında 35 mg/kg ketamin hidroklorür ( Ketalar 50 mg/ml flakon, Pfizer) ve 5 mg/ kg ksilazin (Rompun flakon, Bayer) intramusküler uygulanarak anestezi sağlandı. Her iki ayak V. tarsometatarsal eklemden itibaren tıraş edilerek sırtüstü pozisyonda operasyon masasına tespit edildiler. %10 luk betadine antiseptik solüsyon uygulanarak deri antisepsisi sağlandı. (Sekil 1a). Fizik muayene ile V. metatarsofalangeal eklem topografik olarak tes- Şekil 1. Cerrahi teknik. 48 Hand and Microsurgery Year 2014 Volume 3 Issue

3 Total eklem kompozit greft transferi Tablo 2. Wakitani histolojik dereceleme skalası ile skorlama. A.Kartilaj morfolojisi B. Hücre canlılıgı C. Yüzey sekli D. Kartilaj kalınlığı 0 Hiç kartilaj yok 0 Canlı hücre yok 0 Siddetli düzensizlik 0 Kartilaj yok 1 Fibrokartilaj yapıda 1 Canlı hücre az 1 Orta derecede düzensizlik 1 < 1/3 2 Hyalin kartilaj yapıda 2 Orta canlı hücre 2 Hafif derecede düzensizlik 2 < 2/3 3 Normal 3 Normal 3 Normal Total Maksimum: A-D 11 (Normal eklem skoru) pit edildikten sonra lateralinden 15 no lu bistüri ile 3 cm lik transvers insizyonla cilt ve cilt altı açıldı. Fasyalar ekstensor ve fleksör tendinöz yapılar disseke edildi. V. metatarsofalangeal eklem çevresi dijital arter ve venöz yapılar sağlam bırakılarak eklem serbest kalacak şekilde sıyrıldı. Daha sonra fleksör ve ekstensör tendonlar 11 no lu bistüri ile kesilerek eklem kenarlarından ve kemik greftlerin ampute edilerek alınacağı yüzeylerden sıyrıldı. Eklem kapsülü ve periost sağlam bırakıldı. (Sekil 1b). Eklemin proksimal ve distal uçlarında 5 mm lik kemik kompozit grefte dâhil olacak şekilde işaretlemeler yapıldı. İşaretlenen kısımlardan drill motoru (12000 devir/dakika, Universal Motor, Balkan Motor Company, İstanbul, Türkiye) ve mikrodrill (No. 2 Trimed, Valencia, CA, U.S.A.) ile kemik hiçbir vasküler destek korunmadan ampute edilip; doku kompozit greft haline getirildi. Aynı prosedür her iki tarafa da uygulandı (Sekil 1c-1d). Her iki taraftan alınan V. metatarsofalangeal eklem kompozit greftleri birbirlerinin yerine işlem öncesi konumlarını koruyacak şekilde titanyum iki delikli plak (Trimed, Valencia, CA, U.S.A.) ve 5mm lik titanyum vida (Trimed, Valencia, CA, U.S.A.) ile fiksasyon yapıldı (Sekil 1e-1f). Fleksör ve ekstensör tendonlar hem greftin iyileşmesini hem de kemik stabilizasyonunu etkilememesi için onarılmadı. Titanyum plak ve vidaların üzerindeki cilt 4/0 ipek sütür kapatıldı. Operasyon sonrası her iki ayağa da 2 hafta atel uygulandı. Her deneğe 1 hafta boyunca sefazolin sodyum 15 mg/kg tek doz (Cefamezin 1000 mg enjektabl toz içeren flakon, Eczacıbaşı) ve tramadol hidroklorür 10 mg/kg günde iki kez (Tramadolor 100 mg/2 ml ampul, Salutas Pharma) uygulanarak enfeksiyon ve ağrı kontrolü yapıldı. Araştırma süresince 2 haftalık gruptan 2, 6 haftalık gruptan 1 olmak üzere toplam 3 denek kaybedildi ve yerlerine yenileri dahil edildi. Ortalama ameliyat süresi 35 dakika olarak tespit Tablo 3. Kontrol ve eklem greft grupları için ölçülen fleksiyon değerleri. Denek Kontrol Non-vaskülarize total eklem grefti 2 haftalık 4 haftalık 6 haftalık edildi (25 45 dk.). Cerrahi maniplasyon farklılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla bütün cerrahi prosedür tek cerrah tarafından yapılmış ve numuneler de aynı cerrah tarafından alınmıştır. İnceleme Materyallerinin Alınması Deney hayvanları greft değerlendirme süreleri olan 2., 4. ve 6. haftalarda sakrifiye edilmeleri planlandı. Deney hayvanlarına ilk operasyonda yapıldığı şekilde anestezi uygulandı. Operasyon masasına sırtüstü tespit edildikten sonra V. metatarsofalangeal eklem seviyesindeki sütür materyalleri alınarak cilt ve cilt altı bistüri yardımıyla açıldı. Her iki kırık hattı üzerindeki fibröz dokular ve kallus dokusu elevatör kullanılarak sıyrılıp kompozit greft ortaya kondu. Titanyum vida ve plaklar fiske edildikleri yerlerinden çıkarıldı ve eklem grefti 5 mm lik kemik segmentleri ile birlikte alındı. İnceleme Materyallerinin Değerlendirilmesi Tüm grupların hareket kabiliyetinin değerlendirilmesi için alınan kompozit eklem greftlerine proksimal ve distal uçtaki kemik segmentlerden tekli kanca (Medicon CN: , Tuttlingen, Germany) yardımıyla tutularak ekstansiyon ve fleksiyon hareketi yaptırıldı. Hand and Microsurgery 49

4 Beydeş T ve ark. Grafik 1. Kontrol ve eklem grefti gruplarının fleksiyon ve ekstansiyon hareket kabiliyetlerinin karşılaştırılması. Tablo 4. Kontrol ve eklem greft grupları için ölçülen ekstansiyon değerleri. Denek Kontrol 50 Hand and Microsurgery Non-vaskülarize total eklem grefti 2 haftalık 4 haftalık 6 haftalık Dereceli bir cetvel yardımıyla eklemin hareket kabiliyeti değerlendirildi. Tüm grupların kemik sintigrafisinde Tc99m-M- DP (metilen difosfonat) kullanıldı. 2 mci Tc 99m- MDP nin tavşan kulak veninden enjeksiyonunu takiben 3. saatte Picker Prism tek baslı gama kamerada düşük enerjili, yüksek rezolüsyonlu kolimatör ile görüntüleme yapıldı. 6 dk lık planar görüntüler alındı. Radyoaktivite tutulumunun olduğu alanlar canlı olarak değerlendirildi. Normalden fazla aktivite tutulumu gösteren sıcak alanlar vaskülarizasyonu fazla olan bölgeler olarak, tutulum göstermeyen soğuk alanlar da canlı olmayan bölgeler olarak yorumlandı. Histolojik değerlendirme için, alınan spesmenler %10 luk nötral tamponlu formalin solüsyonunda 7 gün bekletildi. Daha sonra 0.25 M etinildiaminotetraasetik asit ile dekalsifiye edildi ve alkol ile dehidrete edilerek parafine gömüldü. Sagittal kesitte 7 μm kalınlıkta hazırlanan preparatlar hematoksilen eozin ile boyanarak ışık mikroskobunda incelendi. Mikroskobik bulguların skorlama için daha önce Wakitani tarafından tarif edilmiş histolojik dereceleme skalasının bir modifikasyonu kullanıldı.(tablo 2) [6]. İstatistiksel Analiz İstatistiksel analiz için SPSS paket programı kullanıldı. Hareket kabiliyetinin istatistiksel değerlendirilmesinde Mann-Whitney U testi ve Wilcoxon işaretli sıra testi kullanıldı. Histolojik skorlama sonuçları ise Mann-Whitney U testi kullanılarak değerlendirildi. P<0.05 ististiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular Hareket kabiliyetinin değerlendirilmesinde fleksiyon için, kontrol grubunda en yüksek değer 82 ve en düşük değer 58 olarak belirlendi. Yine kontrol grubunda ortalama fleksiyon değeri 68,5 idi. Total eklem grefti yapılan ameliyat grubunda en yüksek hareket kabiliyet derecesi 32 ile 2 haftalık grupta ve en düşük hareket ise 5 ile 6 haftalık grupta tespit edildi (Tablo 3). Greft transplantasyon grubunda ortalama hareket kabiliyet değeri 2 haftalık grup için 17.7, 4 haftalık grup için 14 ve 6 haftalık grup için 13 olarak bulundu. (Grafik 1) Ekstansiyon hareketi için kontrol grubunda en yüksek değer 135 ve en düşük değer ise 102 olarak ölçüldü. Greft transplantasyon grubunda en yüksek hareket kabiliyet değeri 96 ve en düşük 38 olarak bulundu (Tablo 4). Kontrol grubunda ortalama ekstansiyon değeri iken, greft ile artroplasti grubunda 2 haftalık için 64.2, 4 haftalık için 56.4 ve 6 haftalık denek grubu için 56.8 olarak ölçüldü. (Grafik 1) Fleksiyon ve ekstansiyon hareket kabiliyeti değerlendirilmesinde, kontrol ve eklem grefti gruplarının karşılaştırılmasında değerler arasında tüm gruplarda istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p=0.0001) (Tablo 5). Total eklem grefti transplantasyon grupları arasındaki hareket kabiliyeti değerlendirilmesinde fleksiyon değerleri için sadece 2 haftalık ve 6 haftalık denekler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu. (p=0.032) (Tablo 6) Diğer gruplarda hem ekstansiyon hem de fleksiyon değerleri için istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmedi (p>0.05). Year 2014 Volume 3 Issue

5 Total eklem kompozit greft transferi Tablo 5. Kontrol ve eklem grefti değerleri için Mann-Whitney-U testi. Grup n Minimum Maksimum Ortalama Standart sapma Kontrol Fleksiyon 2 Haftalık Haftalık Haftalık Kontrol Ekstansiyon 2 Haftalık Haftalık Haftalık Tablo 6. Eklem grefti değerleri için Wilcoxon işaretli sıra testi. Grup n Minimum Maksimum Ortalama Standart sapma 2 Haftalık Fleksiyon 4 Haftalık Haftalık Haftalık Ekstansiyon 4 Haftalık Haftalık Tablo 7. Eklem grefti uygulanmış deneklerin Tc 99m-MDP kullanılarak yapılmış sintigrafi sonuçları. Denek Sayısı 2. Hafta 4. Hafta 6. Hafta Prok uç Eklem Distal uç Prok uç Eklem Distal uç Prok uç Eklem Distal uç (+) zayıf tutulum, (++) güçlü tutulum, (-) tutulum yok Deney gruplarına 2, 4 ve 6. haftalarda Tc 99m-M- DP ile yapılan sintigrafi sonuçları tablo 7 te görülmektedir. Tc 99m-MDP canlı kemik hücrelerce, özellikle çocuklar ve gençlerde epifiz plaklarında ve kırık sonrası iyileşen fraktür hattındaki hücrelerce yoğun olarak tutulur. Böylece dokunun canlı olduğu gösterilebilir. Tc 99m-MDP sintigrafi sonuçlarına göre 2 haftalık denek grubu için aktif tutulum gösteren kompozit eklem grefti oranı %90, 4 haftalık grup için %100 ve 6 haftalık grup için %80 olarak bulunmuştur. Tüm gruplar için yasayabilirlik oranı %90 olarak tespit edildi. (Şekil 2). Histolojik inceleme kontrol grubunda, 2, 4 ve 6. haftalarda da greft grubunda hematoksilen eozin ile boyanan preparatların ışık mikroskobu altında değerlendirilmesi ile yapıldı (Şekil 3a). 2 haftalık greft grubunda hyalin tipte yapıya sahip kıkırdağın yüzeyindeki hafif dejenerasyona bağlı eklem aralığında bir miktar artış gözlemlendi. Eklem yüzeyindeki kartilajda lakünalar içinde azalmış olmakla beraber canlı hücreler izlendi. Eklem kapsülü ve çevresindeki bağ dokuda makrofaj Hand and Microsurgery 51

6 Beydeş T ve ark. ve polimorfonükleer lökosit infiltrasyonu tespit edildi (Şekil 3b). 4. haftada, eklem yüzeyindeki düzensizliğin azalması ile birlikte en önemli nokta kıkırdak hücresindeki kayda değer artıştır. Etraf bağ dokununda vaskülarizasyonunda artış ile birlikte yer yer eklem boşluğuna Şekil 2. Tc 99m-MDP ile çekilmiş a: Kontrol ve b: 2 haftalık c: 4 haftalık ve d: 6 haftalık total eklem kompozit greft gruplarının görüntüsü. dâhi giren proliferasyon mevcuttur (Şekil 3c). 6 haftalık operasyon grubunda ise kıkırdak hücre sayısındaki artımda azalma izlenmekte ancak eklem yüzeyi ve kartilaj yapı daha düzenli bir hal almıştır. Bu haftadaki en önemli bulgu çevre dokudaki anormal proliferasyondur. (Şekil 3d). Gruplar histolojik dereceleme skalasındaki değerlere göre ortalamaları alınarak skorlamaya tabi tutuldu. Grupların toplam skorları tablo 8 de gösterilmektedir. Kontrol grubu ile diğer grupların skorlarının istatistiksel değerlendirilmesi Mann-Whitney U testi ile yapıldı. Kontrol grubu ile 2 haftalık greft grubu haricindeki diğer gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamadı (p<0.05). Tartışma Eklemler ve parmakların travma, tümör veya romatoid artrit gibi sistemik hastalıklar sonucu oluşan bozukluklarının eski fonksiyonlarını kazanacak şekilde onarılması zordur. Bunun asıl sebebi kartilaj dokunun rejenerasyon derecesinin düşük olmasıdır te Hunter kartilaj dokusunu bir kez hasarlanırsa, bir daha tamir edilemez şeklinde tarif etmiştir[2]. Bugün biliyoruz ki, kartilaj rejenerasyonundaki güçlüğün nedeni, avasküler çevre, kondrositlerin immobilizasyonu ve matür kondrositlerin sınırlı proliferasyon yeteneğidir[7-8]. Şekil 3. a: Kontrol grubu normal eklem kıkırdağı yapısı (Hematoksilen eozin ile boyama ve 10 büyütme) b:total eklem transferi 2. haftadaki kıkırdak görünümü (Hematoksilen eozin ile boyama ve 20 büyütme) c: Total eklem transferi 4. haftadaki kıkırdak görünümü (Hematoksilen eozin ile boyama ve 4 büyütme) d: Total eklem transferi 6. haftadaki kıkırdak görünümü (Hematoksilen eozin ile boyama ve 20 büyütme). 52 Hand and Microsurgery Year 2014 Volume 3 Issue

7 Total eklem kompozit greft transferi Tablo 8. Grupların ortalama skor değerleri. Gruplar Histolojik Derece Skalası A B C D Toplam Ortalama Skor 2 Haftalık Haftalık Haftalık Kıkırdak dokusunun dolayısıyla eklem yüzünü kaplayan hyalin kıkırdağın iyileşme yeteneğinin zayıf olması, araştırmacıları çok çeşitli dokuları ve tedavi yöntemlerini kullanmaya itmiştir. Osteokondral defektlerin onarılması için araştırmacılar; fasya tendon, kas, periostal ve perikondrial greftler, fibrin pıhtı, osteokondral otogreft ve allogreft, meniskal allogreft, ksenogreft, mezenşimal hücreler, demineralize allojenik kemik matriks, kültüre otojen kondrositler, kallo-osseöz greftler ve kansellöz kemik greft uygulamalarından sıklıkla yararlanmışlardır [9,10,11]. Bunun yanında 1980 li yıllardan beri total eklem transferi yöntemleri uygulanmaktadır. İlk defa 1976 de Skoog un kartilaj tamirinde perikondriumun önemli rol oynadığını göstermesiyle perikondrial greft kullanımı popülarize oldu [12, 13]. Perikondriyum ve periosteumun derin tabakası (kambiyum) embriyolojik hayatta diferansiye olmayan mezenkimal hücreler içerir [14]. Yani periostun kambiyum tabakası kondrosit prekürsör hücrelere sahiptir [15]. Bu hücreler ortamın vaskülarizasyonuna göre iki farklı hücre tipine dönüşebilirler. Poussa ve arkadaşları vaskülarizasyonun iyi olduğu durumlarda kondrosit prekürsör hücrenin osteositlere ve vaskülarizasyonun kötü olduğu ortamlarda ise kondrositlere dönüştüğünü göstermişlerdir[16]. Total kompozit eklem transferi ile artroplastide yüksek greft canlılık oranları hem radyolojik hem de histolojik olarak kanıtlanmıştır. Bun rağmen Vaskülerize total eklem transferinde rezorpsiyon oranları %10-15 olarak belirtilirken nonvaskülerize total eklem transferinde rezorpsiyon oranları %15-20 ler civarındadır [21-22].Nonvaskülerize total eklem transferinde perikondrial greftin otojen doku olması en büyük avantajı ise de, greftin neokondrogenezisi için gerekli vasküler proliferasyonun sağlanması için altta kaynayan kansellöz kemiğin bulunması gerekliliği önemli dezavantajıdır. Yani perikondrial greft, hasarlanmış eklem kartilaj yüzeyi yerine kortikal tabakası eksize edilmiş kemik segment üzerine yerleştirilmektedir. Bu durum beraberinde stabilizasyon problemleri doğurmuştur[17]. Deneysel çalışmamızda kullandığımız mikroplak ve mikrovida sistemi ile rijid fiksasyon ve operasyon sonrası 2 hafta atel uygulaması ile kemik ve beraberindeki kartilaj dokunun stabilizasyonunun saglanmasında yüksek oranda başarılı olundu. Birçok farklı yapıdaki dokuyu içeren total kompozit eklem greftinin temas ettiği kemik ve çevreden revaskülarizasyonu için immobilisazyonun önemli olduğunun kanıtı sintigrafik incelemede 2. haftada canlılığı tespit edilen greft oranın %90 olmasıdır. Birçok farklı yapıdaki dokuyu içeren total kompozit eklem greftinin temas ettiği kemik ve çevreden revaskülarizasyonu için immobilisazyonun önemli olduğunun kanıtı sintigrafik incelemede 2. haftada canlılığı tespit edilen greft oranın %90 olmasıdır. Ancak greftin immobilizasyonu yasayabilirliğini arttırırken, eklemin hareket kabiliyetini olumsuz etkileyebilir. O Driscoll ve arkadaşları tavşan diz ekleminde intraartiküler periostal otogreft uygulamasından sonra bir taraf ekleme atelle immobilizasyon uygularken karşı eklemi pasif hareket ile yirmisekiz gün takip etmişler. Pasif hareket ile takip edilen grupta eklem hareket aralığı ekstansiyon için bulunurken, atellenen ekstremitede hareket aralığı 40 nin altında tespit edilmiş[18]. Bu bulgu çalışmamızdaki değerler ile paralellik göstermektedir. Yani hareket kabiliyeti değerlerinin düşük bulunmasının sebebi immobilizasyona bağlı çevre dokunun proliferasyonudur. Total kompozit eklem transferi ile artroplastinin en büyük avantajlarında biride eklem hiyalin kıkırdağındaki iyi beslenme sonucu korunmasıdır. Bunun asıl sebebide eklem kapsülünün açılmaması olabilir. Bilindiği üzere artikular kıkırdağın beslenmesi iki bölgeden gelir; 1) subkondral kemik ve 2) sinoviyal sıvı [19]. Hand and Microsurgery 53

8 Beydeş T ve ark. Nonvaskülarize total eklem greftinin en önemli parçasının kıkırdak yapı olduğu düşünülürse çevre dokulardan revaskülarizasyonu sağlanana kadar kartilaj hücrelerinin tek besin kaynağı sinoviyal sıvıdır. Sinoviyal sıvının bütünlüğü de eklem kapsülünün sağlam olmasına bağlıdır [20]. Tc-99m MDP ile 2. haftada yaptığımız sintigrafik incelemede distaldeki ve proksimaldeki kemik segmentlerle birlikte eklemin zayıf sıcak izlenmesi gerekirken, vakaların büyük çoğunluğunda eklem bölgeleri güçlü sıcak görünümdedir. Bir başka deyişle; eklem yüzeylerinde, kapsül yapısı sağlam ve sinoviyal sıvı kaybı olmadığından dolayı nütrisyonda zaman bağımlı bir azalma olsa da hücresel aktivite greftin diğer bölgelerine göre daha fazladır. Total kompozit eklem greft transferi ile artroplasti, otojen doku olması ile immun reaksiyon veya alloplastik materyal ekspozisyonu sonucu oluşabilecek tekrar cerrahi müdahalelerden koruması, her komponenti ile canlı ve hasarlanmamış hyalin yapıda kartilaj özelliği göstermesi ve hatta epifizyal plakların korunması ile çocuk hasta grubunda büyümeye olumsuz etkisi olmadan kullanılabilecek yapıda olması nedeniyle iyi bir tedavi seçeneğidir. Konjenital el deformitelerinde tek parmak defektlerinde altın standart vaskülarize toe to hand transferidir [23-24]. Ancak simbrakidaktili gibi ikiden fazla parmakta defekti olan vakalarda ise genis seri deneyimi olmasa da birlikte total falanks kemik greft transferi uygulanmaktadır. Bu klinik uygulama için Goldberg ve Watson, ayak falanks transferinde, alınan kemiğin epifizinin sağlam ve periostun tam olarak alınmasının parmak hareket ve büyümesinde daha etkili olduğunu saptamışlardır [25]. Her ne kadar bu prosedür total bir eklem aktarımı olmasa da bu bulgu bizim sonuçlarımızla korelasyon göstermektedir. Özellikle çocuk hastalardaki el travmalarından sonra gelisen eklem kayıplarında epifiz ve periostuyla birlikte kıkırdak tabakası bir bütün olarak transfer edilen eklemin hyalin kartilaj yapısını kaybetmeden büyüme göstermesi çok önemli bir avantajdır. Çalışmamızda dezavantaj gibi görünen greft immobilizasyonuna bağlı hareket kabiliyetinde düşüklük kemik fiksasyonunun iyi yapılması ve erken dönemde pasif hareketlere başlanması ile kolaylıkla üstesinden gelinebilir. 54 Hand and Microsurgery Sonuç olarak, tedavi seçenekleri piramidinin en alt basamağında yer alan total eklem grefti ile eklem rekonstrüksiyonu, radyolojik ve histopatolojik olarak canlılığı ve fonksiyonalitesi kanıtlanmış olup uygulanabilirliği konusunda klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. Kaynaklar 1. Tubiana R. The Hand. Volume II, W. B. Saunders, Philadelphia, Hunter W. Of the structure and disease of articulating cartilages Clin Orthop Relat Res 1995;317: Sweets TM, Stern PJ. Pyrolytic carbon resurfacing arthroplasty for osteoarthritis of the proximal interphalangeal joint of the finger. J Bone Joint Surg Am 2011;93: Bickel KD. The dorsal approach to silicone implant arthroplasty of the proximal interphalangeal joint. J Hand Surg Am 2007;32: Mitchell N, Shepard N. The resurfacing of adult rabbit articular cartilage by multiple perforations through the subchondral bone. J Bone Joint Surg Am 1976;58: Wakitani S, Goto T, Pineda SJ, Young RG, Mansour JM, Caplan AI, Goldberg VM. Mesenchymal cell-based repair of large, full-thickness defects of articular cartilage. J Bone Joint Surg Am 1994;76: Buckwalter JA, Rosenberg L, Coutts R, Hunziker E, Reddi AH, Mov VC. Articular cartilage: injury and repair. American Academy of Orthopeadic Surgeons, Park Ridge, Illinois, 1988; Newman AP. Articular cartilage repair. Am J Sports Med. 1998;26: Turhan AU, Aynaci O, Turgutalp H, Aydin H. Treatment of osteochondral defects with tendon autografts in a dog knee model. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 1999;7: van Dyk GE, Dejardin LM, Flo G, Johnson LL. Cancellous bone grafting of large osteochondral defects: an experimental study in dogs. Arthroscopy 1998;14: Rubak JM. Reconstruction of articular cartilage defects with free periosteal grafts. An experimental study. Acta Orthop Scand 1982;53: Year 2014 Volume 3 Issue

9 Total eklem kompozit greft transferi 12. Skoog T, Ohlsén L, Sohn SA. Perichondrial potential for cartilaginous regeneration. Scand J Plast Reconstr Surg 1972;6: Skoog T, Johansson SH. The formation of articular cartilage from free perichondrial grafts. Plast Reconstr Surg 1976;57: Ohlsén L. Cartilage regeneration from perichondrium. Experimental studies and clinical applications. Plast Reconstr Surg 1978;62: O Driscoll SW. Articular cartilage regeneration using periosteum. Clin Orthop Relat Res 1999;(367 Suppl):S Poussa M, Rubak J, Ritsilä V. Differentiation of the osteochondrogenic cells of the periosteum in chondrotrophic environment. Acta Orthop Scand 1981;52: Engkvist O, Skoog V, Pastagaldi P, Yormuk E, Juhlin R. The cartilaginous potantial of perichondrium in rabbit ear and rib. A comparative study in vivo and in vitro. Scand J Plast Surg 1979; 13: O Driscoll SW, Salter RB. The induction of neochondrogenesis in free intra-articular periosteal autografts under the influence of continuous passive motion. An experimental investigation in the rabbit. J Bone Joint Surg Am 1984;66: McKibbin B, Holdsworth FW. The dual nature of epiphyseal cartilage. Bone Joint Surg 1967; 49: Ulutaş K, Menderes A, Karaca C, Ozkal S. Repair of cartilage defects with periosteal grafts. Br J Plast Surg 2005;58: Ozkan T, Kuvat SV, Aydin A, Biçer A. [Nonvascular phalangeal transfer from toes to hand in congenital aphalangia] [Article in Turkish].Acta Orthop Traumatol Turc 2007;41: Hierner R, Berger AK. Long-term results after vascularised joint transfer for finger joint reconstruction. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2008;61: Cavallo AV, Smith PJ, Morley S, Morsi AW. Non-vascularized free toe phalanx transfers in congenital hand deformities--the Great Ormond Street experience. J Hand Surg Br 2003;28: Kay SP, Wiberg M. Toe to hand transfer in children. Part 1: technical aspects. J Hand Surg Br 1996;21: Goldberg NH, Watson HK. Composite toe (phalanx and epiphysis) transfers in the reconstruction of the aphalangic hand. J Hand Surg Am 1982;7: Hand and Microsurgery 55

e ISSN: 2147-1800 EDİTÖR Prof. Dr. Hayrettin ÖZTÜRK Editör Yardımcıları www.abantmedj.com ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YAYIN ORGANI

e ISSN: 2147-1800 EDİTÖR Prof. Dr. Hayrettin ÖZTÜRK Editör Yardımcıları www.abantmedj.com ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YAYIN ORGANI e ISSN: 2147-1800 Yüz bölgesi distraksiyon osteogenezis uygulamaları Furkan Erol Karabekmez, Celal Irgın, İbrahim Sağlam, Metin Görgü 1-7 Butterfly kıkırdak greft miringoplasti sonuçları Tayfun Apuhan,

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 3, Sayı: 1, Nisan 2013 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 3, Number: 1, April 2013 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

Akut femur cisim kırıklarında traksiyon masası kullanmadan elle traksiyon yapılarak mini-açık intramedüller çivileme

Akut femur cisim kırıklarında traksiyon masası kullanmadan elle traksiyon yapılarak mini-açık intramedüller çivileme Araştırma Makalesi Akut femur cisim kırıklarında traksiyon masası kullanmadan elle traksiyon yapılarak mini-açık intramedüller çivileme Mini-open intramedullar nailing of acute femoral shaft fractures

Detaylı

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Dr. Sezgin Sarban*, Yavuz Kocabey*, Hasan Tabur**, Sinan Zehir**,

Detaylı

Ankilozan Spondilitli Hastalarda Dougados Fonksiyonel İndeks ve Bath Ankilozan Spondilit Fonksiyonel İndeks Uygulamalarının Karşılaştırılması

Ankilozan Spondilitli Hastalarda Dougados Fonksiyonel İndeks ve Bath Ankilozan Spondilit Fonksiyonel İndeks Uygulamalarının Karşılaştırılması Ankilozan Spondilitli Hastalarda Dougados Fonksiyonel İndeks ve Bath Ankilozan Spondilit Fonksiyonel İndeks Uygulamalarının Karşılaştırılması Pelin YAZGAN¹, Ebru ÖZTÜRK², Necat ALATA޳, Adil ÖZTÜRK 4 Harran

Detaylı

JCEI / 2014; 5 (3): 403-409

JCEI / 2014; 5 (3): 403-409 JCEI / 2014; 5 (3): 403-409 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.03.0428 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Erişkin radius distal uç kırıklarında konservatif

Detaylı

BONE MORFOGENETİK PROTEİN NİN ORAL CERRAHİDEKİ ROLÜ VE UYGULAMALARI

BONE MORFOGENETİK PROTEİN NİN ORAL CERRAHİDEKİ ROLÜ VE UYGULAMALARI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı BONE MORFOGENETİK PROTEİN NİN ORAL CERRAHİDEKİ ROLÜ VE UYGULAMALARI Bitirme Tezi Stj. Dişhekimi Ceren

Detaylı

nörektomisi ile siyatik ve periferik sinir (femoral sinir) nörektomilerinin kullanımı ve oluşan denervasyonun gerçekte total denervasyonu ne kadar

nörektomisi ile siyatik ve periferik sinir (femoral sinir) nörektomilerinin kullanımı ve oluşan denervasyonun gerçekte total denervasyonu ne kadar 1.GİRİŞ VE AMAÇ Kırık iyileşmesi güncel yayınlarda hala farklı süreçlerin değişkenliğinin koordinasyonunu içeren karmaşık bir olay olarak tariflenmektedir 1. Birçok tıbbi gelişmeye rağmen kırıklar hala

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 1, Sayı: 2, Ağustos 2011 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 1, Number: 2, August 2011 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN KEMİK REJENERASYONUNA ETKİSİ

DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN KEMİK REJENERASYONUNA ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN

Detaylı

Pediatrik Gartland Tip 3 Suprakondiler Humerus Kırıkları Cerrahi Tedavisinde Erken Dönem Sonuçlarımız

Pediatrik Gartland Tip 3 Suprakondiler Humerus Kırıkları Cerrahi Tedavisinde Erken Dönem Sonuçlarımız doi:10.5222/jopp.2013.027 Araştırma Pediatrik Gartland Tip 3 Suprakondiler Humerus Kırıkları Cerrahi Tedavisinde Erken Dönem Sonuçlarımız Our Early Term Surgical Treatment Results in Pediatric Gartland

Detaylı

Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Femur Distal Uç Kırıklarının Sonuçları

Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Femur Distal Uç Kırıklarının Sonuçları Istanbul Tıp Dergisi 2005:4;11-18 Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Femur Distal Uç Kırıklarının Sonuçları Dr. Yusuf ÖZTÜRKMEN (1), Dr. Mahmut KARAMEHMETOGLU (2), Dr. İbrahim AZBOY (3), Doç. Dr. Mustafa CANİKLİOGLU

Detaylı

Ayaktan İndekse Transplantasyon Sonrası Fizyoterapi Programı: Olgu Sunumu

Ayaktan İndekse Transplantasyon Sonrası Fizyoterapi Programı: Olgu Sunumu MÜSBED 2013;3(2):91-96 DOI: 10.5455/musbed.20130614073110 Araştırma / Original Paper Ayaktan İndekse Transplantasyon Sonrası Fizyoterapi Programı: Olgu Sunumu Zeynep Tuna 1, Deran Oskay 1, Serhan Tuncer

Detaylı

Menisküs Transplantasyonu

Menisküs Transplantasyonu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 29 (3) 47-53, 2003 Menisküs Transplantasyonu Burak DEMİRAĞ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D. ÖZET Menisküs yırtıklarında daha önce

Detaylı

Medial gonartrozda Oxford faz 3 unikondiler diz artroplastisinin orta dönem sonuçları

Medial gonartrozda Oxford faz 3 unikondiler diz artroplastisinin orta dönem sonuçları ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2007;41(5):367-372 Medial gonartrozda Oxford faz 3 unikondiler diz artroplastisinin orta dönem sonuçları Midterm results of Oxford

Detaylı

Köpeklerde Otojen Kortikal ve Spongiyöz Kemik Greftlerinin Uygulanması ile Oluşan Kallusun Çekme ve Basma Dayanımlarının İncelenmesi [1]

Köpeklerde Otojen Kortikal ve Spongiyöz Kemik Greftlerinin Uygulanması ile Oluşan Kallusun Çekme ve Basma Dayanımlarının İncelenmesi [1] Kafkas Univ Vet Fak Derg 15 (6): 863-868, 2009 DOI:10.9775/kvfd.2009.162 RESEARCH ARTICLE Köpeklerde Otojen Kortikal ve Spongiyöz Kemik Greftlerinin Uygulanması ile Oluşan Kallusun Çekme ve Basma Dayanımlarının

Detaylı

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports) ARAŞTIRMALAR (Research Reports) GELİŞMEKTE OLAN TAVŞAN TRAKEASINA İKİ FARKLI SÜTÜR VE İKİ FARKLI TEKNİK KULLANMANIN GEÇ DÖNEM TRAKEAL DARLIK ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of the effects

Detaylı

Cilt: 2 - Sayı: 2 ISSN 1307-3524

Cilt: 2 - Sayı: 2 ISSN 1307-3524 Ankara Dişhekimleri Odası nın bilimsel yayın organıdır. The official scientific organ of Chamber of Dentist-Ankara Yılda dört kez yayınlanır/ Published quarterly Yayın dili Türkçedir/ Official language

Detaylı

Abant Medical Journal

Abant Medical Journal Abant Medical Journal doi: 10.5505/abantmedj.2012.32042 Derleme / Review Cilt / Volume 1 Sayı / Issue 1 Nisan / April 2012 Yüz bölgesi distraksiyon osteogenezis uygulamaları Maxillofacial distraction osteogenesis

Detaylı

UNİLATERAL DİSTAL ÜRETER OBSTRÜKSİYONU YAPILAN SIÇANLARIN ÜRETEROPELVİK BİLEŞKELERİNDEKİ CAJAL HÜCRELERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

UNİLATERAL DİSTAL ÜRETER OBSTRÜKSİYONU YAPILAN SIÇANLARIN ÜRETEROPELVİK BİLEŞKELERİNDEKİ CAJAL HÜCRELERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI UNİLATERAL DİSTAL ÜRETER OBSTRÜKSİYONU YAPILAN SIÇANLARIN ÜRETEROPELVİK BİLEŞKELERİNDEKİ CAJAL HÜCRELERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Dr.

Detaylı

DİSHEKİMLİGİ FAKÜLTESİ DERGİSİ

DİSHEKİMLİGİ FAKÜLTESİ DERGİSİ GAZİ Ü N İ VERSİ TESİ DİSHEKİMLİGİ FAKÜLTESİ DERGİSİ THE JOURNAL OF THE DENTAL FACULTY OF GAZİ UNIVERSITY CİLT: 5 OCAK 1988 SAYI: 1 i i, i GAZİ Ü N İ VERSİ TESİ DÎŞHEKÎMLI61 FAKÜLTESİ DERGİSİ THE JOURNAL

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Prof. Dr. Osman Arslan BORA EL PARMAK AMPUTATLARININ DAMAR YATAKLARININ İNCELENMESİ VE

Detaylı

keratoplasty (PK) and deep anterior lamellar keratoplasty Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği, Diyarbakır

keratoplasty (PK) and deep anterior lamellar keratoplasty Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği, Diyarbakır 12 Dicle Tıp Dergisi / Dicle S. Medical Akyol ve Journal ark. Penetran keratoplasti sonrası speküler mikroskopi 2011; 38 (1): 12-18 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Penetran keratoplasti ve derin anterior

Detaylı

Başkanın Mektubu TÜRK FARMASÖT K TEKNOLOJ ARAŞ TIRMACILARI DERNEĞ EK M - ARALIK 2006 C LT:13 SAYI:4 ISSN:1301-1073

Başkanın Mektubu TÜRK FARMASÖT K TEKNOLOJ ARAŞ TIRMACILARI DERNEĞ EK M - ARALIK 2006 C LT:13 SAYI:4 ISSN:1301-1073 TÜRK FARMASÖT K TEKNOLOJ ARAŞ TIRMACILARI DERNEĞ EK M ARALIK 2006 C LT:13 SAYI:4 ISSN:13011073 Türk Farmasötik Teknoloji Araştırmacıları Derneği Adına Sahibi Prof. Dr. Atilla Hıncal Sorumlu Yazı şleri

Detaylı

Diabetik Ayak Sağaltımında Vakum Destekli Kapama (VAC) Metodu ve Debridmanın Birlikte Etkinliği

Diabetik Ayak Sağaltımında Vakum Destekli Kapama (VAC) Metodu ve Debridmanın Birlikte Etkinliği ARAŞTIRMA / RESEARCH REPORT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;19(3):132-7. Diabetik Ayak Sağaltımında Vakum Destekli Kapama (VAC) Metodu ve Debridmanın Birlikte Etkinliği Cemal Fırat 1, Ahmet

Detaylı

Proksimal sıra karpektomili hastalarda fonksiyonel sonuçlar ve yaşam kalitesi

Proksimal sıra karpektomili hastalarda fonksiyonel sonuçlar ve yaşam kalitesi Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Joint Diseases and Related Surgery Özgün Makale / Original Article Eklem Hastalık Cerrahisi 2012;23(3):122-127 Proksimal sıra karpektomili hastalarda fonksiyonel sonuçlar

Detaylı

Kemik Greftleri ve Kemik Greftlerinin Yerini Tutabilecek Maddeler

Kemik Greftleri ve Kemik Greftlerinin Yerini Tutabilecek Maddeler Aykın Şimşek, Gökhan Çakmak, Erdal Cila Kemik Greftleri ve Kemik Greftlerinin Yerini Tutabilecek Maddeler Aykın Şimşek*, Gökhan Çakmak**, Erdal Cila*** Travma, kemik enfeksiyonları, konjenital anomaliler,

Detaylı

Replantasyonlar. Türker Özkan, Eftal Güdemez

Replantasyonlar. Türker Özkan, Eftal Güdemez 21 Replantasyonlar Türker Özkan, Eftal Güdemez MİKROCERRAHİ, insan elinin, insan gözünün görebileceğinden daha ince işler yapabilme yeteneğine dayanan bir tekniktir. Mikrocerrahi teknikleri kullanılarak

Detaylı

HIDROFILIK KUMLANMIŞ-ASITLENMIŞ YÜZEYLİ İMPLANTLARIN HİSTOLOJİK VE HİSTOMORFOMETRİK İNCELEMESİ: KOYUN TİBİASINDA DENEYSEL ÇALIŞMA

HIDROFILIK KUMLANMIŞ-ASITLENMIŞ YÜZEYLİ İMPLANTLARIN HİSTOLOJİK VE HİSTOMORFOMETRİK İNCELEMESİ: KOYUN TİBİASINDA DENEYSEL ÇALIŞMA İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 44, Sayı: 2 Sayfa: 141-152, 2010 ARAŞTIRMA HIDROFILIK KUMLANMIŞ-ASITLENMIŞ YÜZEYLİ İMPLANTLARIN HİSTOLOJİK VE HİSTOMORFOMETRİK İNCELEMESİ: KOYUN

Detaylı