Hand & Microsurgery. Oguz Kayiran, 1, Ercan Cihandide 2. Mehtap Karamese 2, Zekeriya Tosun 2 ABSTRACT. Objectives:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hand & Microsurgery. Oguz Kayiran, 1, Ercan Cihandide 2. Mehtap Karamese 2, Zekeriya Tosun 2 ABSTRACT. Objectives:"

Transkript

1 Hand & Microsurgery Özgün Araştırma / Original Original Research Article Hand Hand Microsurg Microsurg 2014;3: ;X:X-X doi: /handmicrosurg doi: /handmicrosurg Tavşan modelinde vaskülarize olmayan total eklem kompozit greft transferi ile artroplasti Arthroplasty Enhancement with composite of graft Palmar transfer Advancement of a non-vascularized Flap: total joint A Simple in a rabbit Modification model Tolga Beydes 1, Muhmammed Oguz Kayiran Nebil Selimoglu 2, Hatice Toy 3, Osman Akdag 2, 1, Ercan Cihandide 2 Mehtap Karamese 2, Zekeriya Tosun 2 ÖZET ABSTRACT ABSTRACT Amaç: Background: Elin fonksiyonlarını Distal fingertip gerçekleştirmedeki amputations with en hareketli exposed bone is Objectives: challenging The for joints the surgeon are the most to manage. valuable part In order of the to hand reconstruct olan a eklemlerin good sensate bütünlüğünün pulp with bozulduğu appropriate tümör, travma closure, various for flaps normal are function. advocated Avoiding in the range literature. of motion Of is these, very important palmar parçası veya advancement romatoid artrit flap, gibi first sistemik described hastalıklar by Moberg sonrası in tedavide 1964, comprises one in treatment of the most after popular the joint cartilage options. loss due to tumor, trauma hareket kabiliyetinin korunması çok önemlidir. Bu çalışmada or systemic disease like romatiod arthritis. The aim of this study amaç Methods: tavşan Thirteen V. metatarsofalangeal patients (11 eklem male, modelinde 3 female) vaskülarize with fingertip injuries is to demonstrate were operated. viable and Following mobile joint the elevation with non-vascularised of Moberg flap, olmayan proposed total modifications kompozit greft transferi were carried ile canlı out. ve Joint hareketli mobility and pulp 5th metatarsophalangeal sensitivity were recorded total composite as well joint and graft advancement transfer in eklem scores sağlanabileceğini were noted before göstermektir. and after the modification. These scores rabbit were model. assessed statistically. Materyal-Metod: Çalışmada 20 adet New Zeland cinsi Materials and methods: In this study, the 5th metatarsophalangeal for additional joints surgery. have been Excellent taken joint with mobility 5 mm. Bone and seg- pulp erkek Results: tavşan No kullanıldı. complications Biri kontrol were olmak noted üzere and 4 there adet grup was no need oluşturuldu. sensitivity Deneklerin were maintained. V. metatarsofalangeal This modification eklemleri showed eklem a statistically ment significant proximal and improvement distal part of in the joint advancement avoiding joint (p<0.05). capsule kapsülüne dokunulmadan proksimalde ve distalde 5 mm.lik kemik segmentler bırakılarak alındı ve birbirlerinin yerine titanyum side of the same area with rigid fixation using microplate and intact for each rabbit and the grafts were placed to the opposite Conclusions: Moberg flap is a good option for the closure of fingertip defects. Some simple modifications, as described in mikroplak here, can ve enhance mikrovida the ile rijid advancement fiksasyon yapıldı. while Transfer securing edilen the entire advantages microscrew. of Technetium-99m the flap. metildiphosphanate scintigraphy eklemlerin 2., 4. ve 6. haftalarda hareket kabiliyeti, Teknesyum- and histopathologic examination were used for evaluation of viability and range of motion on the transferred joint grafts in 2th, 99m Key metildifosfanat words: Enhancement, sintigrafisi Moberg ve histopatolojik flap, modification inceleme ile kıkırdak ve kemik canlılığı değerlendirildi. Bulgular: Hareket kabiliyeti değerlendirilmesinde, hem ekstansiyon hem de fleksiyon için ameliyat grupları kontrol grubuna 4th and 6th weeks after the operation. Results: Extension and flexion degrees of operation groups significantly lower than control group were found in evaluation göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu of range of motion (p>0.05). In scintigraphic examination, mean (p>0.05). Introduction Sintigrafik incelemede tüm gruplar için ortalama viable graft value was 90% percent in all operation groups. In canlı greft oranı % 90 olarak bulundu. Histolojik skorlama ile the histologic grading analysis, there was not any statistical difference between control and graft group except 2th week group 2. haftadaki The hand greft is a grubu unique haricindeki part in gruplar the body ile kontrol in and grubu plays arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmedi (p<0.05). Tartışma ve Sonuç: Sonuç olarak, transfer edilen eklemin canlılığını yüksek oranda koruduğu, kıkırdağın yapısının hyalin tipte ve hareket için yeterli düzeyde kalınlığa sahip olduğu sintigrafik ve histopatolojik olarak normal işlevsel eklem özellikleri (p<0.05). Discussion and Conclusion: In conclusion, we have showed that the joint which was transferred non-vascularised, had high viability rate, hyaline type cartilage and enough thickness for movement as similiar characteristic normal functional joint with scintigraphic and histopathologic examination. important and often irreplaceable functions. In the industrialized world, occupational hand injuries need to be healed as soon as possible. Meanwhile, several healing techniques with various options are being applied gösterdiği tespit edildi. Bu bulguları ile vaskülarize olmayan to total hundreds kompozit of eklem thousands greft transferi of patients ile artroplasti by diğer experienced tedavi seçeneklerine iyi bir alternatif olabilir. practitioners. Anahtar Kelimeler: Parmak eklemi, eklem protezi, kemik grefti Unlike other hand injuries, fingertip amputations need additional attention in order to establish a normal pulp Giriş sensibility and maximum range of motion, and like İnsanın others to çevreye maintain uyumunda the upmost ve yaşamının level of hand devamında functioning. birçok becerileri üstlenen el, bedenin yaralanmaya en fazla In 1964, maruz the kalan volar parçalarındandır. advancement flap Bir was parmağın first described travma veya by Moberg başka bir for sebebe the reconstruction bağlı olarak hasarlanması of pulp defects Kurumları of the thumb : (1). This flap is a pedicled Yazar advancement flap proximally based on an intact skin pedicle including both neurovascular bundles. This technique establishes a successful neurosensation of the pulp with a limited advancement as well. However, a simple modification as described here, and never been reported elsewhere, can enhance additional advancement. Key Patients words: Finger and joint, Methods joint prosthesis, bone graft The study was performed with informed consents obtained from all participants. Technique tüm parmakların Thirteen patients fonksiyonlarını (11 males, ve 3 dolayısıyla females) with tüm fingertip injuries el fonksiyonlarını az were veya operated çok etkiler[1]. under regional Ancak önemli anaesthesia. konu etken Palmar ister advancement travma ister tümör flap was olsun raised kaybedilen over the fonksiyonun parathenon (1) nasıl (Figure geri kazandırılabileceğinde 1a). Both neurovascular düğümlenmektedir. bundles were included Özellikle in parmak the flap eklemlerinin so that neurosensible hasarlandıcoverage is accomplished (Figure 1b). To increase the 1 Osmaniye Devlet Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü, Osmaniye, Türkiye 2 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye 3 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tip Fakültesi Tıbbı Patoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye Muhmammed Nebil Selimoğlu, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye İletişim : Author affiliations : Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, 1 Izmir University, Izmir/Turkey, 2 Bahcesehir University, Istanbul/Turkey Geliş Correspondence / Kabul Tarihi : : Temmuz Oguz Kayiran, 21, 2014 MD, / Kasım Department 10, 2014 of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Izmir University, Izmir/Turkey. Received / Accepted : July 08, 2014 / August 12, Turkish Society for Surgery of the Hand and Upper Exremity 2014 Turkish Society for Surgery of the Hand and Upper Exremity

2 Beydeş T ve ark. ğı olgularda tarif edilmiş ve halen uygulanan sınırlı sayıda da olsa tedavi yaklaşımı mevcuttur. Bu girişimlerden en çok kullanılanı etkilenmiş eklem yüzlerinin hareketsizleştirilmesidir, yani artrodezdir[2]. Daha etkili ve eklem hareketlerine izin verebilen bir diğer tedavi yaklaşımı da silistik parmak eklem implant artroplastidir [3 4]. Bizim bu çalışmada ki amacımız, kapsül yapısı bozulmamış; kıkırdak, yumuşak ve kemik doku içeren vaskülarize olmayan kompozit eklem greftini mekanik, radyolojik ve histopatolojik yöntemlerle değerlendirerek parmak fonksiyonalitesinin tekrar sağlanabileceğini göstermektir. Materyal ve Metod Selçuk Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜDAM) Hayvan Etik Kurulu nun 2007/22 sayılı izni ile çalışma planlandı. Çalışmada Helsinki bildirgesindeki tavsiye kararlarına uyuldu. Çalışma, ağırlıkları, g. Arasında değişen yirmi adet New Zeland cinsi erkek tavşan üzerinde ya- Tablo 1. Deney hayvanları grup ve transplante edilen eklem adetleri. Gruplar Transplante edilen eklem adedi (n) Kontrol Non-vaskülarize total eklem grefti 2 haftalık 4 haftalık 6 haftalık pıldı. SÜDAM dan temin edilen deney hayvanlarının preoperatif ve postoperatif bakımları da aynı merkez tarafından yapıldı. Deney hayvanlarının tamamı standart fiziki şartların sağlandığı 12 saat karanlık, 12 saat aydınlık, 22±1 C sıcaklıkta, %50±5 nem oranında ve saatte 15 defa hava değişiminin yapıldığı odalarda ayrı ayrı kafeslerde tutuldu ve standart tavşan diyeti ile beslendi[5]. Gruplar Deney hayvanları kontrol (n=10) ve vaskülarize olmayan total eklem kompozit greft transferi yapılan (n=30) grup olmak üzere toplam iki ana gruba ayrıldı. Vaskülarize olmayan total eklem kompozit greft transferi yapılan grup da kendi içinde üç alt gruba ayrıldı. (Tablo 1) ( n = transplante edilen ve kontrol grubunda ki eklem adedidir.) Cerrahi Teknik Tüm deney hayvanlarında 35 mg/kg ketamin hidroklorür ( Ketalar 50 mg/ml flakon, Pfizer) ve 5 mg/ kg ksilazin (Rompun flakon, Bayer) intramusküler uygulanarak anestezi sağlandı. Her iki ayak V. tarsometatarsal eklemden itibaren tıraş edilerek sırtüstü pozisyonda operasyon masasına tespit edildiler. %10 luk betadine antiseptik solüsyon uygulanarak deri antisepsisi sağlandı. (Sekil 1a). Fizik muayene ile V. metatarsofalangeal eklem topografik olarak tes- Şekil 1. Cerrahi teknik. 48 Hand and Microsurgery Year 2014 Volume 3 Issue

3 Total eklem kompozit greft transferi Tablo 2. Wakitani histolojik dereceleme skalası ile skorlama. A.Kartilaj morfolojisi B. Hücre canlılıgı C. Yüzey sekli D. Kartilaj kalınlığı 0 Hiç kartilaj yok 0 Canlı hücre yok 0 Siddetli düzensizlik 0 Kartilaj yok 1 Fibrokartilaj yapıda 1 Canlı hücre az 1 Orta derecede düzensizlik 1 < 1/3 2 Hyalin kartilaj yapıda 2 Orta canlı hücre 2 Hafif derecede düzensizlik 2 < 2/3 3 Normal 3 Normal 3 Normal Total Maksimum: A-D 11 (Normal eklem skoru) pit edildikten sonra lateralinden 15 no lu bistüri ile 3 cm lik transvers insizyonla cilt ve cilt altı açıldı. Fasyalar ekstensor ve fleksör tendinöz yapılar disseke edildi. V. metatarsofalangeal eklem çevresi dijital arter ve venöz yapılar sağlam bırakılarak eklem serbest kalacak şekilde sıyrıldı. Daha sonra fleksör ve ekstensör tendonlar 11 no lu bistüri ile kesilerek eklem kenarlarından ve kemik greftlerin ampute edilerek alınacağı yüzeylerden sıyrıldı. Eklem kapsülü ve periost sağlam bırakıldı. (Sekil 1b). Eklemin proksimal ve distal uçlarında 5 mm lik kemik kompozit grefte dâhil olacak şekilde işaretlemeler yapıldı. İşaretlenen kısımlardan drill motoru (12000 devir/dakika, Universal Motor, Balkan Motor Company, İstanbul, Türkiye) ve mikrodrill (No. 2 Trimed, Valencia, CA, U.S.A.) ile kemik hiçbir vasküler destek korunmadan ampute edilip; doku kompozit greft haline getirildi. Aynı prosedür her iki tarafa da uygulandı (Sekil 1c-1d). Her iki taraftan alınan V. metatarsofalangeal eklem kompozit greftleri birbirlerinin yerine işlem öncesi konumlarını koruyacak şekilde titanyum iki delikli plak (Trimed, Valencia, CA, U.S.A.) ve 5mm lik titanyum vida (Trimed, Valencia, CA, U.S.A.) ile fiksasyon yapıldı (Sekil 1e-1f). Fleksör ve ekstensör tendonlar hem greftin iyileşmesini hem de kemik stabilizasyonunu etkilememesi için onarılmadı. Titanyum plak ve vidaların üzerindeki cilt 4/0 ipek sütür kapatıldı. Operasyon sonrası her iki ayağa da 2 hafta atel uygulandı. Her deneğe 1 hafta boyunca sefazolin sodyum 15 mg/kg tek doz (Cefamezin 1000 mg enjektabl toz içeren flakon, Eczacıbaşı) ve tramadol hidroklorür 10 mg/kg günde iki kez (Tramadolor 100 mg/2 ml ampul, Salutas Pharma) uygulanarak enfeksiyon ve ağrı kontrolü yapıldı. Araştırma süresince 2 haftalık gruptan 2, 6 haftalık gruptan 1 olmak üzere toplam 3 denek kaybedildi ve yerlerine yenileri dahil edildi. Ortalama ameliyat süresi 35 dakika olarak tespit Tablo 3. Kontrol ve eklem greft grupları için ölçülen fleksiyon değerleri. Denek Kontrol Non-vaskülarize total eklem grefti 2 haftalık 4 haftalık 6 haftalık edildi (25 45 dk.). Cerrahi maniplasyon farklılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla bütün cerrahi prosedür tek cerrah tarafından yapılmış ve numuneler de aynı cerrah tarafından alınmıştır. İnceleme Materyallerinin Alınması Deney hayvanları greft değerlendirme süreleri olan 2., 4. ve 6. haftalarda sakrifiye edilmeleri planlandı. Deney hayvanlarına ilk operasyonda yapıldığı şekilde anestezi uygulandı. Operasyon masasına sırtüstü tespit edildikten sonra V. metatarsofalangeal eklem seviyesindeki sütür materyalleri alınarak cilt ve cilt altı bistüri yardımıyla açıldı. Her iki kırık hattı üzerindeki fibröz dokular ve kallus dokusu elevatör kullanılarak sıyrılıp kompozit greft ortaya kondu. Titanyum vida ve plaklar fiske edildikleri yerlerinden çıkarıldı ve eklem grefti 5 mm lik kemik segmentleri ile birlikte alındı. İnceleme Materyallerinin Değerlendirilmesi Tüm grupların hareket kabiliyetinin değerlendirilmesi için alınan kompozit eklem greftlerine proksimal ve distal uçtaki kemik segmentlerden tekli kanca (Medicon CN: , Tuttlingen, Germany) yardımıyla tutularak ekstansiyon ve fleksiyon hareketi yaptırıldı. Hand and Microsurgery 49

4 Beydeş T ve ark. Grafik 1. Kontrol ve eklem grefti gruplarının fleksiyon ve ekstansiyon hareket kabiliyetlerinin karşılaştırılması. Tablo 4. Kontrol ve eklem greft grupları için ölçülen ekstansiyon değerleri. Denek Kontrol 50 Hand and Microsurgery Non-vaskülarize total eklem grefti 2 haftalık 4 haftalık 6 haftalık Dereceli bir cetvel yardımıyla eklemin hareket kabiliyeti değerlendirildi. Tüm grupların kemik sintigrafisinde Tc99m-M- DP (metilen difosfonat) kullanıldı. 2 mci Tc 99m- MDP nin tavşan kulak veninden enjeksiyonunu takiben 3. saatte Picker Prism tek baslı gama kamerada düşük enerjili, yüksek rezolüsyonlu kolimatör ile görüntüleme yapıldı. 6 dk lık planar görüntüler alındı. Radyoaktivite tutulumunun olduğu alanlar canlı olarak değerlendirildi. Normalden fazla aktivite tutulumu gösteren sıcak alanlar vaskülarizasyonu fazla olan bölgeler olarak, tutulum göstermeyen soğuk alanlar da canlı olmayan bölgeler olarak yorumlandı. Histolojik değerlendirme için, alınan spesmenler %10 luk nötral tamponlu formalin solüsyonunda 7 gün bekletildi. Daha sonra 0.25 M etinildiaminotetraasetik asit ile dekalsifiye edildi ve alkol ile dehidrete edilerek parafine gömüldü. Sagittal kesitte 7 μm kalınlıkta hazırlanan preparatlar hematoksilen eozin ile boyanarak ışık mikroskobunda incelendi. Mikroskobik bulguların skorlama için daha önce Wakitani tarafından tarif edilmiş histolojik dereceleme skalasının bir modifikasyonu kullanıldı.(tablo 2) [6]. İstatistiksel Analiz İstatistiksel analiz için SPSS paket programı kullanıldı. Hareket kabiliyetinin istatistiksel değerlendirilmesinde Mann-Whitney U testi ve Wilcoxon işaretli sıra testi kullanıldı. Histolojik skorlama sonuçları ise Mann-Whitney U testi kullanılarak değerlendirildi. P<0.05 ististiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular Hareket kabiliyetinin değerlendirilmesinde fleksiyon için, kontrol grubunda en yüksek değer 82 ve en düşük değer 58 olarak belirlendi. Yine kontrol grubunda ortalama fleksiyon değeri 68,5 idi. Total eklem grefti yapılan ameliyat grubunda en yüksek hareket kabiliyet derecesi 32 ile 2 haftalık grupta ve en düşük hareket ise 5 ile 6 haftalık grupta tespit edildi (Tablo 3). Greft transplantasyon grubunda ortalama hareket kabiliyet değeri 2 haftalık grup için 17.7, 4 haftalık grup için 14 ve 6 haftalık grup için 13 olarak bulundu. (Grafik 1) Ekstansiyon hareketi için kontrol grubunda en yüksek değer 135 ve en düşük değer ise 102 olarak ölçüldü. Greft transplantasyon grubunda en yüksek hareket kabiliyet değeri 96 ve en düşük 38 olarak bulundu (Tablo 4). Kontrol grubunda ortalama ekstansiyon değeri iken, greft ile artroplasti grubunda 2 haftalık için 64.2, 4 haftalık için 56.4 ve 6 haftalık denek grubu için 56.8 olarak ölçüldü. (Grafik 1) Fleksiyon ve ekstansiyon hareket kabiliyeti değerlendirilmesinde, kontrol ve eklem grefti gruplarının karşılaştırılmasında değerler arasında tüm gruplarda istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p=0.0001) (Tablo 5). Total eklem grefti transplantasyon grupları arasındaki hareket kabiliyeti değerlendirilmesinde fleksiyon değerleri için sadece 2 haftalık ve 6 haftalık denekler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu. (p=0.032) (Tablo 6) Diğer gruplarda hem ekstansiyon hem de fleksiyon değerleri için istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmedi (p>0.05). Year 2014 Volume 3 Issue

5 Total eklem kompozit greft transferi Tablo 5. Kontrol ve eklem grefti değerleri için Mann-Whitney-U testi. Grup n Minimum Maksimum Ortalama Standart sapma Kontrol Fleksiyon 2 Haftalık Haftalık Haftalık Kontrol Ekstansiyon 2 Haftalık Haftalık Haftalık Tablo 6. Eklem grefti değerleri için Wilcoxon işaretli sıra testi. Grup n Minimum Maksimum Ortalama Standart sapma 2 Haftalık Fleksiyon 4 Haftalık Haftalık Haftalık Ekstansiyon 4 Haftalık Haftalık Tablo 7. Eklem grefti uygulanmış deneklerin Tc 99m-MDP kullanılarak yapılmış sintigrafi sonuçları. Denek Sayısı 2. Hafta 4. Hafta 6. Hafta Prok uç Eklem Distal uç Prok uç Eklem Distal uç Prok uç Eklem Distal uç (+) zayıf tutulum, (++) güçlü tutulum, (-) tutulum yok Deney gruplarına 2, 4 ve 6. haftalarda Tc 99m-M- DP ile yapılan sintigrafi sonuçları tablo 7 te görülmektedir. Tc 99m-MDP canlı kemik hücrelerce, özellikle çocuklar ve gençlerde epifiz plaklarında ve kırık sonrası iyileşen fraktür hattındaki hücrelerce yoğun olarak tutulur. Böylece dokunun canlı olduğu gösterilebilir. Tc 99m-MDP sintigrafi sonuçlarına göre 2 haftalık denek grubu için aktif tutulum gösteren kompozit eklem grefti oranı %90, 4 haftalık grup için %100 ve 6 haftalık grup için %80 olarak bulunmuştur. Tüm gruplar için yasayabilirlik oranı %90 olarak tespit edildi. (Şekil 2). Histolojik inceleme kontrol grubunda, 2, 4 ve 6. haftalarda da greft grubunda hematoksilen eozin ile boyanan preparatların ışık mikroskobu altında değerlendirilmesi ile yapıldı (Şekil 3a). 2 haftalık greft grubunda hyalin tipte yapıya sahip kıkırdağın yüzeyindeki hafif dejenerasyona bağlı eklem aralığında bir miktar artış gözlemlendi. Eklem yüzeyindeki kartilajda lakünalar içinde azalmış olmakla beraber canlı hücreler izlendi. Eklem kapsülü ve çevresindeki bağ dokuda makrofaj Hand and Microsurgery 51

6 Beydeş T ve ark. ve polimorfonükleer lökosit infiltrasyonu tespit edildi (Şekil 3b). 4. haftada, eklem yüzeyindeki düzensizliğin azalması ile birlikte en önemli nokta kıkırdak hücresindeki kayda değer artıştır. Etraf bağ dokununda vaskülarizasyonunda artış ile birlikte yer yer eklem boşluğuna Şekil 2. Tc 99m-MDP ile çekilmiş a: Kontrol ve b: 2 haftalık c: 4 haftalık ve d: 6 haftalık total eklem kompozit greft gruplarının görüntüsü. dâhi giren proliferasyon mevcuttur (Şekil 3c). 6 haftalık operasyon grubunda ise kıkırdak hücre sayısındaki artımda azalma izlenmekte ancak eklem yüzeyi ve kartilaj yapı daha düzenli bir hal almıştır. Bu haftadaki en önemli bulgu çevre dokudaki anormal proliferasyondur. (Şekil 3d). Gruplar histolojik dereceleme skalasındaki değerlere göre ortalamaları alınarak skorlamaya tabi tutuldu. Grupların toplam skorları tablo 8 de gösterilmektedir. Kontrol grubu ile diğer grupların skorlarının istatistiksel değerlendirilmesi Mann-Whitney U testi ile yapıldı. Kontrol grubu ile 2 haftalık greft grubu haricindeki diğer gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamadı (p<0.05). Tartışma Eklemler ve parmakların travma, tümör veya romatoid artrit gibi sistemik hastalıklar sonucu oluşan bozukluklarının eski fonksiyonlarını kazanacak şekilde onarılması zordur. Bunun asıl sebebi kartilaj dokunun rejenerasyon derecesinin düşük olmasıdır te Hunter kartilaj dokusunu bir kez hasarlanırsa, bir daha tamir edilemez şeklinde tarif etmiştir[2]. Bugün biliyoruz ki, kartilaj rejenerasyonundaki güçlüğün nedeni, avasküler çevre, kondrositlerin immobilizasyonu ve matür kondrositlerin sınırlı proliferasyon yeteneğidir[7-8]. Şekil 3. a: Kontrol grubu normal eklem kıkırdağı yapısı (Hematoksilen eozin ile boyama ve 10 büyütme) b:total eklem transferi 2. haftadaki kıkırdak görünümü (Hematoksilen eozin ile boyama ve 20 büyütme) c: Total eklem transferi 4. haftadaki kıkırdak görünümü (Hematoksilen eozin ile boyama ve 4 büyütme) d: Total eklem transferi 6. haftadaki kıkırdak görünümü (Hematoksilen eozin ile boyama ve 20 büyütme). 52 Hand and Microsurgery Year 2014 Volume 3 Issue

7 Total eklem kompozit greft transferi Tablo 8. Grupların ortalama skor değerleri. Gruplar Histolojik Derece Skalası A B C D Toplam Ortalama Skor 2 Haftalık Haftalık Haftalık Kıkırdak dokusunun dolayısıyla eklem yüzünü kaplayan hyalin kıkırdağın iyileşme yeteneğinin zayıf olması, araştırmacıları çok çeşitli dokuları ve tedavi yöntemlerini kullanmaya itmiştir. Osteokondral defektlerin onarılması için araştırmacılar; fasya tendon, kas, periostal ve perikondrial greftler, fibrin pıhtı, osteokondral otogreft ve allogreft, meniskal allogreft, ksenogreft, mezenşimal hücreler, demineralize allojenik kemik matriks, kültüre otojen kondrositler, kallo-osseöz greftler ve kansellöz kemik greft uygulamalarından sıklıkla yararlanmışlardır [9,10,11]. Bunun yanında 1980 li yıllardan beri total eklem transferi yöntemleri uygulanmaktadır. İlk defa 1976 de Skoog un kartilaj tamirinde perikondriumun önemli rol oynadığını göstermesiyle perikondrial greft kullanımı popülarize oldu [12, 13]. Perikondriyum ve periosteumun derin tabakası (kambiyum) embriyolojik hayatta diferansiye olmayan mezenkimal hücreler içerir [14]. Yani periostun kambiyum tabakası kondrosit prekürsör hücrelere sahiptir [15]. Bu hücreler ortamın vaskülarizasyonuna göre iki farklı hücre tipine dönüşebilirler. Poussa ve arkadaşları vaskülarizasyonun iyi olduğu durumlarda kondrosit prekürsör hücrenin osteositlere ve vaskülarizasyonun kötü olduğu ortamlarda ise kondrositlere dönüştüğünü göstermişlerdir[16]. Total kompozit eklem transferi ile artroplastide yüksek greft canlılık oranları hem radyolojik hem de histolojik olarak kanıtlanmıştır. Bun rağmen Vaskülerize total eklem transferinde rezorpsiyon oranları %10-15 olarak belirtilirken nonvaskülerize total eklem transferinde rezorpsiyon oranları %15-20 ler civarındadır [21-22].Nonvaskülerize total eklem transferinde perikondrial greftin otojen doku olması en büyük avantajı ise de, greftin neokondrogenezisi için gerekli vasküler proliferasyonun sağlanması için altta kaynayan kansellöz kemiğin bulunması gerekliliği önemli dezavantajıdır. Yani perikondrial greft, hasarlanmış eklem kartilaj yüzeyi yerine kortikal tabakası eksize edilmiş kemik segment üzerine yerleştirilmektedir. Bu durum beraberinde stabilizasyon problemleri doğurmuştur[17]. Deneysel çalışmamızda kullandığımız mikroplak ve mikrovida sistemi ile rijid fiksasyon ve operasyon sonrası 2 hafta atel uygulaması ile kemik ve beraberindeki kartilaj dokunun stabilizasyonunun saglanmasında yüksek oranda başarılı olundu. Birçok farklı yapıdaki dokuyu içeren total kompozit eklem greftinin temas ettiği kemik ve çevreden revaskülarizasyonu için immobilisazyonun önemli olduğunun kanıtı sintigrafik incelemede 2. haftada canlılığı tespit edilen greft oranın %90 olmasıdır. Birçok farklı yapıdaki dokuyu içeren total kompozit eklem greftinin temas ettiği kemik ve çevreden revaskülarizasyonu için immobilisazyonun önemli olduğunun kanıtı sintigrafik incelemede 2. haftada canlılığı tespit edilen greft oranın %90 olmasıdır. Ancak greftin immobilizasyonu yasayabilirliğini arttırırken, eklemin hareket kabiliyetini olumsuz etkileyebilir. O Driscoll ve arkadaşları tavşan diz ekleminde intraartiküler periostal otogreft uygulamasından sonra bir taraf ekleme atelle immobilizasyon uygularken karşı eklemi pasif hareket ile yirmisekiz gün takip etmişler. Pasif hareket ile takip edilen grupta eklem hareket aralığı ekstansiyon için bulunurken, atellenen ekstremitede hareket aralığı 40 nin altında tespit edilmiş[18]. Bu bulgu çalışmamızdaki değerler ile paralellik göstermektedir. Yani hareket kabiliyeti değerlerinin düşük bulunmasının sebebi immobilizasyona bağlı çevre dokunun proliferasyonudur. Total kompozit eklem transferi ile artroplastinin en büyük avantajlarında biride eklem hiyalin kıkırdağındaki iyi beslenme sonucu korunmasıdır. Bunun asıl sebebide eklem kapsülünün açılmaması olabilir. Bilindiği üzere artikular kıkırdağın beslenmesi iki bölgeden gelir; 1) subkondral kemik ve 2) sinoviyal sıvı [19]. Hand and Microsurgery 53

8 Beydeş T ve ark. Nonvaskülarize total eklem greftinin en önemli parçasının kıkırdak yapı olduğu düşünülürse çevre dokulardan revaskülarizasyonu sağlanana kadar kartilaj hücrelerinin tek besin kaynağı sinoviyal sıvıdır. Sinoviyal sıvının bütünlüğü de eklem kapsülünün sağlam olmasına bağlıdır [20]. Tc-99m MDP ile 2. haftada yaptığımız sintigrafik incelemede distaldeki ve proksimaldeki kemik segmentlerle birlikte eklemin zayıf sıcak izlenmesi gerekirken, vakaların büyük çoğunluğunda eklem bölgeleri güçlü sıcak görünümdedir. Bir başka deyişle; eklem yüzeylerinde, kapsül yapısı sağlam ve sinoviyal sıvı kaybı olmadığından dolayı nütrisyonda zaman bağımlı bir azalma olsa da hücresel aktivite greftin diğer bölgelerine göre daha fazladır. Total kompozit eklem greft transferi ile artroplasti, otojen doku olması ile immun reaksiyon veya alloplastik materyal ekspozisyonu sonucu oluşabilecek tekrar cerrahi müdahalelerden koruması, her komponenti ile canlı ve hasarlanmamış hyalin yapıda kartilaj özelliği göstermesi ve hatta epifizyal plakların korunması ile çocuk hasta grubunda büyümeye olumsuz etkisi olmadan kullanılabilecek yapıda olması nedeniyle iyi bir tedavi seçeneğidir. Konjenital el deformitelerinde tek parmak defektlerinde altın standart vaskülarize toe to hand transferidir [23-24]. Ancak simbrakidaktili gibi ikiden fazla parmakta defekti olan vakalarda ise genis seri deneyimi olmasa da birlikte total falanks kemik greft transferi uygulanmaktadır. Bu klinik uygulama için Goldberg ve Watson, ayak falanks transferinde, alınan kemiğin epifizinin sağlam ve periostun tam olarak alınmasının parmak hareket ve büyümesinde daha etkili olduğunu saptamışlardır [25]. Her ne kadar bu prosedür total bir eklem aktarımı olmasa da bu bulgu bizim sonuçlarımızla korelasyon göstermektedir. Özellikle çocuk hastalardaki el travmalarından sonra gelisen eklem kayıplarında epifiz ve periostuyla birlikte kıkırdak tabakası bir bütün olarak transfer edilen eklemin hyalin kartilaj yapısını kaybetmeden büyüme göstermesi çok önemli bir avantajdır. Çalışmamızda dezavantaj gibi görünen greft immobilizasyonuna bağlı hareket kabiliyetinde düşüklük kemik fiksasyonunun iyi yapılması ve erken dönemde pasif hareketlere başlanması ile kolaylıkla üstesinden gelinebilir. 54 Hand and Microsurgery Sonuç olarak, tedavi seçenekleri piramidinin en alt basamağında yer alan total eklem grefti ile eklem rekonstrüksiyonu, radyolojik ve histopatolojik olarak canlılığı ve fonksiyonalitesi kanıtlanmış olup uygulanabilirliği konusunda klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. Kaynaklar 1. Tubiana R. The Hand. Volume II, W. B. Saunders, Philadelphia, Hunter W. Of the structure and disease of articulating cartilages Clin Orthop Relat Res 1995;317: Sweets TM, Stern PJ. Pyrolytic carbon resurfacing arthroplasty for osteoarthritis of the proximal interphalangeal joint of the finger. J Bone Joint Surg Am 2011;93: Bickel KD. The dorsal approach to silicone implant arthroplasty of the proximal interphalangeal joint. J Hand Surg Am 2007;32: Mitchell N, Shepard N. The resurfacing of adult rabbit articular cartilage by multiple perforations through the subchondral bone. J Bone Joint Surg Am 1976;58: Wakitani S, Goto T, Pineda SJ, Young RG, Mansour JM, Caplan AI, Goldberg VM. Mesenchymal cell-based repair of large, full-thickness defects of articular cartilage. J Bone Joint Surg Am 1994;76: Buckwalter JA, Rosenberg L, Coutts R, Hunziker E, Reddi AH, Mov VC. Articular cartilage: injury and repair. American Academy of Orthopeadic Surgeons, Park Ridge, Illinois, 1988; Newman AP. Articular cartilage repair. Am J Sports Med. 1998;26: Turhan AU, Aynaci O, Turgutalp H, Aydin H. Treatment of osteochondral defects with tendon autografts in a dog knee model. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 1999;7: van Dyk GE, Dejardin LM, Flo G, Johnson LL. Cancellous bone grafting of large osteochondral defects: an experimental study in dogs. Arthroscopy 1998;14: Rubak JM. Reconstruction of articular cartilage defects with free periosteal grafts. An experimental study. Acta Orthop Scand 1982;53: Year 2014 Volume 3 Issue

9 Total eklem kompozit greft transferi 12. Skoog T, Ohlsén L, Sohn SA. Perichondrial potential for cartilaginous regeneration. Scand J Plast Reconstr Surg 1972;6: Skoog T, Johansson SH. The formation of articular cartilage from free perichondrial grafts. Plast Reconstr Surg 1976;57: Ohlsén L. Cartilage regeneration from perichondrium. Experimental studies and clinical applications. Plast Reconstr Surg 1978;62: O Driscoll SW. Articular cartilage regeneration using periosteum. Clin Orthop Relat Res 1999;(367 Suppl):S Poussa M, Rubak J, Ritsilä V. Differentiation of the osteochondrogenic cells of the periosteum in chondrotrophic environment. Acta Orthop Scand 1981;52: Engkvist O, Skoog V, Pastagaldi P, Yormuk E, Juhlin R. The cartilaginous potantial of perichondrium in rabbit ear and rib. A comparative study in vivo and in vitro. Scand J Plast Surg 1979; 13: O Driscoll SW, Salter RB. The induction of neochondrogenesis in free intra-articular periosteal autografts under the influence of continuous passive motion. An experimental investigation in the rabbit. J Bone Joint Surg Am 1984;66: McKibbin B, Holdsworth FW. The dual nature of epiphyseal cartilage. Bone Joint Surg 1967; 49: Ulutaş K, Menderes A, Karaca C, Ozkal S. Repair of cartilage defects with periosteal grafts. Br J Plast Surg 2005;58: Ozkan T, Kuvat SV, Aydin A, Biçer A. [Nonvascular phalangeal transfer from toes to hand in congenital aphalangia] [Article in Turkish].Acta Orthop Traumatol Turc 2007;41: Hierner R, Berger AK. Long-term results after vascularised joint transfer for finger joint reconstruction. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2008;61: Cavallo AV, Smith PJ, Morley S, Morsi AW. Non-vascularized free toe phalanx transfers in congenital hand deformities--the Great Ormond Street experience. J Hand Surg Br 2003;28: Kay SP, Wiberg M. Toe to hand transfer in children. Part 1: technical aspects. J Hand Surg Br 1996;21: Goldberg NH, Watson HK. Composite toe (phalanx and epiphysis) transfers in the reconstruction of the aphalangic hand. J Hand Surg Am 1982;7: Hand and Microsurgery 55

Hand & Microsurgery. Introduction

Hand & Microsurgery. Introduction Hand & Microsurgery Özgün Araştırma / Original Original Research Article Hand Hand Microsurg Microsurg 2014;3:8-14 2014;X:X-X doi:10.5455/handmicrosurg.165877 doi:10.5455/handmicrosurg.163944 Kanca Enhancement

Detaylı

EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI. Prof. Dr. Mustafa HERDEM ORTOPEDİA Hastanesi ADANA

EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI. Prof. Dr. Mustafa HERDEM ORTOPEDİA Hastanesi ADANA EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI Prof. Dr. Mustafa HERDEM ORTOPEDİA Hastanesi ADANA TENDONLAR Extansör Fleksör GENEL BİLGİLER El cerrahisi literatüründe ve kişisel arşivlerimizde belirgin fleksör tendon

Detaylı

Primer ve sekonder Tendon onarımları

Primer ve sekonder Tendon onarımları GATA Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD. Primer ve sekonder Tendon onarımları Doç. Dr. Fatih ZOR SUNU PLANI Preoperatif değerlendirme Onarım ilkeleri Temel prensipler Zonlara göre onarımlar Sekonder

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Artiküler kıkırdak lezyonu, Periosteal greft

Artiküler kıkırdak lezyonu, Periosteal greft Artiküler kıkırdak lezyonlarının periosteal otogreft, allogreft ve ksenogreftler ile onarımı Birol GÜLMAN 1, Fatih YÖNDEM 1, Sancar BARIŞ 2, T.Nedim KARAİSMAİLOĞLU 1,Nevzat DABAK 1 Ondokuzmayıs Üniversitesi

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü. Prof. Dr. Eftal Güdemez

TIP FAKÜLTESİ. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü. Prof. Dr. Eftal Güdemez TIP FAKÜLTESİ Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Prof. Dr. Eftal Güdemez 04 Nisan 2015 - Cumartesi EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI ÇEKİÇ PARMAK, KUĞU BOYNU ve DÜĞME İLİĞİ DEFORMİTELERİ TEDAVİSİ Çekiç Parmak

Detaylı

BAÞPARMAÐIN FARKLI DEFORMÝTELERÝNÝN ONARIMINDA 1. DORSAL METAKARPAL ARTER ADA FLEBÝNÝN KULLANIMI

BAÞPARMAÐIN FARKLI DEFORMÝTELERÝNÝN ONARIMINDA 1. DORSAL METAKARPAL ARTER ADA FLEBÝNÝN KULLANIMI Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg (2005) Cilt:13, Sayý:2 BAÞPARMAÐIN FARKLI DEFORMÝTELERÝNÝN ONARIMINDA 1. DORSAL METAKARPAL ARTER ADA FLEBÝNÝN KULLANIMI Muhitdin ESKÝ, Mustafa NÝÞANCI, Fatih ZOR, Mustafa

Detaylı

ALT EKSTREMİTEDEKİ FLEP UYGULAMALARI

ALT EKSTREMİTEDEKİ FLEP UYGULAMALARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ ALT EKSTREMİTEDEKİ FLEP UYGULAMALARI UZMANLIK TEZİ Dr. Kaya TURAN TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Muhittin ŞENER

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

29 Ekim 2015, Perşembe

29 Ekim 2015, Perşembe 1 TÜRKÇE KONUŞULAN ÜLKELER KONGRESİ KONUK ÜLKE; KAZAKİSTAN 08:00-09:15 AÇILIŞ 08:00-08:12 Neden Türkçe? MN Doral(Tr) 08:12-08:24 Türkçesi konuşulan ülkeler Ö. Aydıngöz(Tr) 08:24-08:36 Birlikteliğimiz V.

Detaylı

DERLEME REVIEW ARTICLE

DERLEME REVIEW ARTICLE DERLEME KIKIRDAK TAMİRİNDE GÜNCEL CERRAHİ YAKLAŞIMLAR 14 / Özel Sayı 1 / 2011 (95-100) 14 / Suppl 1 / 2011 (95-100) Mahmut Nedim DORAL 1,2, Ö Ahmet ATAY 1, Onur BİLGE 3, Gürhan DÖNMEZ 2, Akın ÜZÜMCÜGİL

Detaylı

Proksimal interfalangeal eklemin instabil kırıklı çıkıklarının cerrahi tedavisi

Proksimal interfalangeal eklemin instabil kırıklı çıkıklarının cerrahi tedavisi ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2007;41(5):373-379 Proksimal interfalangeal eklemin instabil kırıklı çıkıklarının cerrahi tedavisi Surgical treatment of unstable

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

Diyabetik Ayak Lezyonlarının Radyonüklid Yöntemlerle Görüntülenmesi. Prof. Dr. Seher Nilgün Ünal İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Diyabetik Ayak Lezyonlarının Radyonüklid Yöntemlerle Görüntülenmesi. Prof. Dr. Seher Nilgün Ünal İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Diyabetik Ayak Lezyonlarının Radyonüklid Yöntemlerle Görüntülenmesi Prof. Dr. Seher Nilgün Ünal İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Diyabetik ayak komplikasyonları Selülit Osteomyelit Şarko

Detaylı

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Dr. Zekeriya TOSUN Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rek. ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı & El Cerrahisi Bilim Dalı PROF. DR. RIDVAN EGE TEMEL EL CERRAHİSİ KURSLARI-9

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 2 Lokomotor sistemi oluşturan yapılar içinde en fazla stres altında kalan kıkırdaktır. Eklem kıkırdağı; 1) Kan damarlarından, 2) Lenf kanallarından, 3) Sinirlerden yoksundur.

Detaylı

ORTOPEDİDE MASİF ALLOGREFT KULLANIMI

ORTOPEDİDE MASİF ALLOGREFT KULLANIMI ORTOPEDİDE MASİF ALLOGREFT KULLANIMI Prof. Dr. Harzem ÖZGER İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD. ALLOGREFT Chips Strüktürel İnterkaler Osteoartiküler Masif allogreftler,kemikler de

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Umut Akgün

ÖZGEÇMİŞ. Umut Akgün ÖZGEÇMİŞ Umut Akgün Doğum Tarihi : 15121975 Doğum Yeri İş Adresi : İstanbul : Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İnönü Cad. Okur Sok. No: 20, Kozyatağı, 34742, İstanbul, Turkiye.

Detaylı

OSTEOKONDRAL OTOGREFT TRANSPLANTASYONU (MOZAİKPLASTİ) Doç. Dr. Tahsin BEYZADEOĞLU Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD

OSTEOKONDRAL OTOGREFT TRANSPLANTASYONU (MOZAİKPLASTİ) Doç. Dr. Tahsin BEYZADEOĞLU Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD VII. CERRAHPAŞA LOKOMOTOR SİSTEM GÜNLERİ 6-7 Kasım 2008 OSTEOKONDRAL OTOGREFT TRANSPLANTASYONU (MOZAİKPLASTİ) Doç. Dr. Tahsin BEYZADEOĞLU Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD

Detaylı

YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ

YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ Doç. Dr. Tahsin BEYZADEOĞLU Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. Yüksek Tibial Osteotomi AMAÇ Mekanik yükü, hastalıklı bölgeden, daha sağlıklı bölgeye

Detaylı

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları Doç. Dr Halil İbrahim Bekler DRUJ sorunları sık görülür. Ön kol, bilek fonksiyonlarını bozar. Yaralanma Mekanizması Hiperpronasyonda, ekstansiyonda bilek üzerine

Detaylı

Kortikal defektierde kemik iyileşmesine serbest periost greftinin etkisi (Deneysel çalışma)

Kortikal defektierde kemik iyileşmesine serbest periost greftinin etkisi (Deneysel çalışma) Acta Orthop Traumatol Turc 27, 55-59, 1993 Kortikal defektierde kemik iyileşmesine serbest periost greftinin etkisi (Deneysel çalışma) Kenan Sarıdoğan(1), Hakan Gürbüz(2), Selçuk Bilgi(3), Levent Akkaya(4)

Detaylı

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2003,14 (2), 83-91 HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Ummuhan BAŞ ASLAN, Ayşe L1VANELlOGLU Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

REPLANTASYONDA KEMİK TESPİT YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD.

REPLANTASYONDA KEMİK TESPİT YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. REPLANTASYONDA KEMİK TESPİT YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. DEBRİDMAN Başarının altın anahtarı debridmandır Tüm yapılar debride edildikten

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde Artroskopi nedir? Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde çeşitli tedavileri uyguladıkları bir cerrahi prosedürdür. Artroskopi sözcüğü latince arthro (eklem)

Detaylı

KÖPEK DİZ EKLEMİNDE DENEYSEL OLUŞTURULAN OSTEOKONDRAL DEFEKTLERİN OTOJEN KANSELLÖZ GREF İLE ONARILMASI

KÖPEK DİZ EKLEMİNDE DENEYSEL OLUŞTURULAN OSTEOKONDRAL DEFEKTLERİN OTOJEN KANSELLÖZ GREF İLE ONARILMASI F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi 2005, 19(2), 107-113 KÖPEK DİZ EKLEMİNDE DENEYSEL OLUŞTURULAN OSTEOKONDRAL DEFEKTLERİN OTOJEN KANSELLÖZ GREF İLE ONARILMASI Cihan GÜNAY 1 Aydın SAĞLIYAN 2 Emine ÜNSALDI 3 Mine

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

RETROSPECTivE ANALySiS OF 1205 HAND INJURy PATiENTS

RETROSPECTivE ANALySiS OF 1205 HAND INJURy PATiENTS REKONSTRÜKSİYON RECONSTRUCTION TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ DERGİSİ Cilt 17/ Sayı 3 1205 El Yaralanması Olgusunun Retrospektİf Analİzİ RETROSPECTivE ANALySiS OF 1205 HAND INJURy PATiENTS

Detaylı

Olgu sunumu OLGU. ekstrensek teori olup, burada amniyonda medyana ÖZET

Olgu sunumu OLGU. ekstrensek teori olup, burada amniyonda medyana ÖZET -92 Olgu sunumu -Bilezik Sendromu Cerrahisi 1, Dilgem MAMMADOV 1 2, Murat UÇAK 2 1 2 ÖZET - otoamputasyonlar hakim iken, sol elde orta 3 digital ray nmak ifade edecek olursak, embriyolojik olarak kusurlu

Detaylı

Zone II fleksör tendon yaralanmalar nda tendon protezi ile fleksör tendoplasti uygulamalar m z

Zone II fleksör tendon yaralanmalar nda tendon protezi ile fleksör tendoplasti uygulamalar m z ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2003;37(5):374-378 Zone II fleksör tendon yaralanmalar nda tendon protezi ile fleksör tendoplasti uygulamalar m z Flexor tendoplasty

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI TAVŞANLARDA OLUŞTURULAN EKLEM KIKIRDAK DEFEKTLERİNİN TEDAVİSİNDE PEDÜNKÜLLÜ SİNOVİYA GREFTİ İLE PERİOST GREFT NAKLİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans / Y. Lisans Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1997

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans / Y. Lisans Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sadık ŞENTÜRK Doğum Tarihi: 06 Haziran 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans / Y. Lisans Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1997

Detaylı

Plato Tibia ve ÖĞRENCİ DERS NOTLARI. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Plato Tibia ve ÖĞRENCİ DERS NOTLARI. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Plato Tibia ve Patella Kırıkları ÖĞRENCİ DERS NOTLARI Prof.Dr.Mehmet.Mehmet Rıfat R ERGİNER İ.Ü.Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Plato Tibia Kırıkları İnsidans Bütün

Detaylı

Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Özellikle yara bakımıyla ilgili pek çok yeni yöntem,

Detaylı

AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS

AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 12, No. 2, (178-182 182), 2001 AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS REZEKSÝYONU ÝLE TEDAVÝSÝ Özcan PEHLÝVAN*, Erkal BÝLGÝÇ** ÖZET Amaç: Evre II ve III ayak

Detaylı

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi Successful Hybrid Therapy In Iatrogenic Complication of Bilateral Iliac Artery Özcan Gür1, Havva Nur Alparslan Yümün2, Selami Gürkan1,

Detaylı

Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım

Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım ENDO KURS 2011 Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım Dr. Ulunay Kanatlı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Diyabetik Ayak Multidisipliner yaklaşım gerektirir Endokrinoloji, Enfeksiyon

Detaylı

ARD AYAK ENDOSKOPİSİ AYAK ARTROSKOPİSİ

ARD AYAK ENDOSKOPİSİ AYAK ARTROSKOPİSİ ARD AYAK ENDOSKOPİSİ AYAK ARTROSKOPİSİ Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı AYAK ARKASI ENDOSKOPİSİ ve AYAK ARTROSKOPİSİ I. AYAK BİLEĞİ

Detaylı

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Dinç Süren 1, Mustafa Yıldırım 2, Vildan Kaya 3, Ruksan Elal 1, Ömer Tarık Selçuk 4, Üstün Osma 4, Mustafa Yıldız 5, Cem

Detaylı

RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ. Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK

RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ. Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK Hayatın erken döneminde ebeveyn kaybı veya ihmali gibi

Detaylı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Total Kalça Protezi Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Koksartroz Primer Önceden geçirildiği bilinen bir hastalık yok Genelde yaşlanmaya bağlı Eklemde

Detaylı

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 5.Hafta (13-17 / 10 / 2014) 1.KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ 2.)YARA KAPATMADA GEÇİCİ ÖRTÜLER 3.)DESTEK SAĞLAYAN YÖNTEMLER Slayt No: 7

Detaylı

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR HAREKET SİSTEMİ Üç ana yapı taşı Kemikler Kaslar Eklemler Oynamaz eklemler (Kafa tası) Yarı oynar eklemler (Omurga) Oynar eklemler

Detaylı

ORTOPEDİK CERRAHİDE KEMİK KUSURLARININ ONARIMINDA ODUN KULLANIMI ÖZET ABSTRACT

ORTOPEDİK CERRAHİDE KEMİK KUSURLARININ ONARIMINDA ODUN KULLANIMI ÖZET ABSTRACT ORTOPEDİK CERRAHİDE KEMİK KUSURLARININ ONARIMINDA ODUN KULLANIMI III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: V Sayfa: 1867-1873 Adem YILDIZ 1, Hafız AYDIN 1, Ahmet Uğur TURHAN 1, Bedri

Detaylı

Parmak ucu yaralanmalar nda kullan lan çapraz parmak flebi ve avuç içi fleplerinde duyusal iyileflmenin de erlendirilmesi

Parmak ucu yaralanmalar nda kullan lan çapraz parmak flebi ve avuç içi fleplerinde duyusal iyileflmenin de erlendirilmesi ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2000;34:59-63 Parmak ucu yaralanmalar nda kullan lan çapraz parmak flebi ve avuç içi fleplerinde duyusal iyileflmenin de erlendirilmesi

Detaylı

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ZİRKONYA SERAMİK, LİTYUM DİSİLİKAT CAM SERAMİK VE ZİRKONYA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ LİTYUM SİLİKAT CAM SERAMİKLERE UYGULANAN FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN, KOMPOZİT REZİNLERİN TAMİR BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU. Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011

SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU. Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011 SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011 OLGU 9 Y, K Sağ humerus proksimali 2 yıl önce kırık Doğal iyileşmeye bırakılmış

Detaylı

Diyabetik Ayak Osteomiyelitinde Nükleer Tıp Tanı Yöntemleri

Diyabetik Ayak Osteomiyelitinde Nükleer Tıp Tanı Yöntemleri Diyabetik Ayak Osteomiyelitinde Nükleer Tıp Tanı Yöntemleri Prof. Dr. Çetin Önsel İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı 1 Diyabetik ayak (DA) Dünya Sağlık Örgütü ne göre dünyada 180 milyon

Detaylı

Çekiç parmakta açık redüksiyon ve K-teli ile internal tespit: Orta dönem takip sonuçları

Çekiç parmakta açık redüksiyon ve K-teli ile internal tespit: Orta dönem takip sonuçları ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2009;43(5):395-399 doi:10.3944/aott.2009.395 Çekiç parmakta açık redüksiyon ve K-teli ile internal tespit: Orta dönem takip sonuçları

Detaylı

TAVfiANLARDA PER KONDR UM GREFTLER NDEN YEN KIKIRDAK OLUfiUMUNA HETEROLOG KOLLAJEN N ETK S : DENEYSEL ÇALIfiMA

TAVfiANLARDA PER KONDR UM GREFTLER NDEN YEN KIKIRDAK OLUfiUMUNA HETEROLOG KOLLAJEN N ETK S : DENEYSEL ÇALIfiMA TJTES TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY Ulus Travma Derg. 2003 Jan;9(1):17-22 TAVfiANLARDA PER KONDR UM GREFTLER NDEN YEN KIKIRDAK OLUfiUMUNA HETEROLOG KOLLAJEN N ETK S : DENEYSEL ÇALIfiMA

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Mehmet ÇİMEN, Dr. Halide Oğuş,Dr Banu Şebnem Saraç, Dr. Füsun GÜZELMERİÇ,Dr.

Detaylı

N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ. Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL

N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ. Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ Anestezi

Detaylı

Doku Transplantasyonu Temel Prensipleri

Doku Transplantasyonu Temel Prensipleri Doku Transplantasyonu Temel Prensipleri Dr. Yağmur AYDIN İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı REKONSTRÜKSİYON MERDİVENİ Serbest Flepler

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ NON RADYOGRAFİK AKSİYEL SPONDİLOARTRİT İLE ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARININ KLİNİK, RADYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

DÖNEM V - C. GRUBU Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Ders Programı 1. Hafta 09/09/2015. ÇARŞAMBA Doğuştan çarpık ayak. Kongenital Pes Ekuinovarus

DÖNEM V - C. GRUBU Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Ders Programı 1. Hafta 09/09/2015. ÇARŞAMBA Doğuştan çarpık ayak. Kongenital Pes Ekuinovarus DÖNEM V C. GRUBU Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Ders Programı. Hafta 08.0 09: 09:0 0: 0.0. :0. :00 :. 6.00 6. 7.00 07/09/0 Bel ve Boyun Ağrıları Neck and Back Pain BORD(Bornova A blok. Kat Osteokondrozlar

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

SPECT/BT 16-19 MAYIS 2015 XV ULUSAL MEDİKAL FİZİK KONGRESİ TRABZON

SPECT/BT 16-19 MAYIS 2015 XV ULUSAL MEDİKAL FİZİK KONGRESİ TRABZON SPECT/BT 16-19 MAYIS 2015 XV ULUSAL MEDİKAL FİZİK KONGRESİ TRABZON * Nükleer tıp SPECT görüntülerinde artan tutulum bölgesini tanımlamada, Bölgenin kesin anatomik lokalizasyonunu belirlemekte zorlanılmaktadır.

Detaylı

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Dr. Lütfi Eroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Anabilim Dalı Mastektomi ile ilgili ameliyatların tarihsel süreci

Detaylı

El Parmak Defektlerinin Onarımında Güvenilir ve Kullanışlı Bir Flep: Ters Akımlı Dorsal Metakarpal Arter Pediküllü Flep

El Parmak Defektlerinin Onarımında Güvenilir ve Kullanışlı Bir Flep: Ters Akımlı Dorsal Metakarpal Arter Pediküllü Flep El Parmak Defektlerinin Onarımında Güvenilir ve Kullanışlı Bir Flep: Ters Akımlı Dorsal Metakarpal Arter Pediküllü Flep Dr. Erol KESİKTAŞ, Dr. Rauf KERİMOV, Dr. Süphan TUNÇ, Dr. Eyüphan GENCEL, Dr. Ömer

Detaylı

OLGU SUNUMU CASE REPORT. www.turkplastsurg.org GİRİŞ

OLGU SUNUMU CASE REPORT. www.turkplastsurg.org GİRİŞ OLGU SUNUMU CASE REPORT 2013 Cilt 21 / Sayı 2 KOMPLEKS DİRSEK DEFEKTLERİNİN ONARIMINDA KONVANSİYONEL VE FONKSİYONEL BİR SEÇENEK- TORAKOLOMBER İNTERPOLASYON FLEBİ FUNCTIONAL RECONSTRUCTION OF COMPLEX ELBOW

Detaylı

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ Gonartroz, diz ekleminde progresif olarak ortaya çıkan kıkırdak yıkımı, osteofit oluşumu ve subkondral skleroz ile karakterize noninflamatuvar, kronik, dejeneretif bir hastalıktır.

Detaylı

DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI

DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI DR. GÜLİZ UYAR GÜLEÇ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TıP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON H. VE KLİNİK MİK. AD- AYDIN UDAİS 2014 Giriş Diyabetin en sık ve ciddi

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Biyomekatronik Sistemler. Kemik Uzatma Sistemleri. Erhan AKDOĞAN, Ph.D.

Biyomekatronik Sistemler. Kemik Uzatma Sistemleri. Erhan AKDOĞAN, Ph.D. Biyomekatronik Sistemler Kemik Uzatma Sistemleri Erhan AKDOĞAN, Ph.D. Erhan AKDOĞAN, Ph.D. Biyomekatronik Sistemler Mekatronik Mühendisliği Sunum İçeriği: Kemik Kanseri Risk Faktörleri Belirtileri Teşhis

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 91.250 ÇOK İYİ 2002 Bahar

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 91.250 ÇOK İYİ 2002 Bahar ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 40417581808 FEHMİ VOLKAN ÖZTUNA 9/9/67 12:00 AM A55586 TÜRKİYE B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS

Detaylı

BİLİMSEL DOSYA EXTRACT No.1

BİLİMSEL DOSYA EXTRACT No.1 BİLİMSEL DOSYA EXTRACT No.1 Çok üst düzey araştırmacılar ve biyologlarla (Marsilya Eczacılık Fakültesi Biogenotoxicology Laboratuvarı INSERM, GREDECO) işbirliği içerisinde yürütülen 14 yıllık çalışma sonrasında

Detaylı

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler F. Emir Biyolojik İmplant Başarısızlığı Cerrahi başarısızlık İyileşme Krestal Kemik Kaybı Periosteal Refleksiyon(kaldırma) Otoimmün (bakteriyel etki) Biyolojik mikro aralık Protez Komplikasyonları Vida

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 EKLEM 2 EKLEM Vücudumuza stresle en çok karşı karşıya kalan yapılardan biri eklemdir. Kas fonksiyonundan kaynaklanan gerilim ve gravitasyonel reaksiyonlardan kaynaklanan

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Alper Kaya Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç.Dr. Alper Kaya Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Yrd. Doç.Dr. Alper Kaya Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Eklem protezleri 20. yy ın ilk yarısından itibaren geliştirildi Kalça, diz, omuz, ayak bileği, dirsek, parmak

Detaylı

Histoloji ve Embriyolojiye Giriş. Histolojiye Giriş

Histoloji ve Embriyolojiye Giriş. Histolojiye Giriş Histoloji ve Embriyolojiye Giriş Prof.Dr.Yusuf NERGİZ Histolojiye Giriş Sunum Planı Histolojinin Tanımı,Amacı Histolojinin Tıptaki Önemi,Diğer Bilim Dallarıyla ilişkisi İnsan Vücudunun Organizasyonu Hücreler

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

Giriş ÖZET. Anahtar Kelimeler: Mandibula Rekonstrüksiyonu, Serbest Vasküler Fibula Flebi, Operasyon Zamanlaması

Giriş ÖZET. Anahtar Kelimeler: Mandibula Rekonstrüksiyonu, Serbest Vasküler Fibula Flebi, Operasyon Zamanlaması Cilt 36 Yıl 2011 Yüksek Enerjili Balistik Yaralanmalar Sonucu Oluşan... Yüksek Enerjili Balistik Yaralanmalar Sonucu Oluşan Mandibula Kemik Kayıplarının Rekonstrüksiyonunda Serbest Vasküler Fibula Flebi

Detaylı

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI Doç. Dr. Nuri Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nuri.aydin@istanbul.edu.tr YARALANMA TravmaRk Ani fiziksel

Detaylı

İKİ KÖPEKTE FEMURUN MEDİAL KONDİLUS KIRlGININ (SALTER-HARRİs Tİp III)

İKİ KÖPEKTE FEMURUN MEDİAL KONDİLUS KIRlGININ (SALTER-HARRİs Tİp III) Ankara Üniv Vel Fak Derg 47,237-24 ı. 2DDO İKİ KÖPEKTE FEMURUN MEDİAL KONDİLUS KIRlGININ (SALTER-HARRİs Tİp III) OSTEOSENTEZ İLE SAGALTIMI Ümit KAYA/ Arkun CANDAşı Operative management of medial colıdylar

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar)

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 40-45 Araştırma Makalesi Research Article Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği

Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği 2015-2016 TOTDER-SET Toplantısı İSTANBUL 05.12.2015 Diğer Karpal Kemik Kırıkları Tüm kırıkların % 1,1 i - skafoid %68,2 - kapitatum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş Adresi: Halkalı Merkez M. Turgut Özal Bulvarı No: 16 Acıbadem Atakent Hastanesi Küçükçekmece/İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. İş Adresi: Halkalı Merkez M. Turgut Özal Bulvarı No: 16 Acıbadem Atakent Hastanesi Küçükçekmece/İstanbul ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: Adı-Soyadı: Umut Sinan Ersoy Doğum Tarihi: 16.06.1981 Doğum Yeri: Uyruğu: Medeni Hali: Unvanı: Adana T.C. Bekar Tıp Doktoru Akademik Unvanı: Uzman Doktor İş Adresi: Halkalı Merkez

Detaylı

NAZAL REKONSTRÜKSİYONDA DENEYİMLERİMİZ ve MODİFİYE NAZAL SUBÜNİTELERİN ROLÜ

NAZAL REKONSTRÜKSİYONDA DENEYİMLERİMİZ ve MODİFİYE NAZAL SUBÜNİTELERİN ROLÜ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 56, Sayı 3, 2003 151-158 NAZAL REKONSTRÜKSİYONDA DENEYİMLERİMİZ ve MODİFİYE NAZAL SUBÜNİTELERİN ROLÜ Savaş Serel* Erdem Yormuk* Atilla Ersoy* Zeynep Şen*

Detaylı

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik)

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik) DEFORMİTE Ekstremitenin normal anatomisinden sapması Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) Uzunluk farkı Angulasyon Rotasyon Translasyon Eklem kontraktürleri Dr. Mustafa KURKLU GATA Ort. ve Trav.

Detaylı

DEKTOMİ (MIRP) & EKSPLORASYONU (MITBE) ILAŞTIRILMASI

DEKTOMİ (MIRP) & EKSPLORASYONU (MITBE) ILAŞTIRILMASI PRİMER HİPERPARATH PERPARATİROİDİZMİN N CERRAHİ TEDAVİSİNDE İNTRAOPERATİF qpth ÖLÇÜMÜ YARDIMIYLA MİNİMAL MAL İNVAZİV V RADYOGUIDED PARATROİDEKTOM DEKTOMİ (MIRP) & MİNİMAL MAL İNVAZİV V TEK BEZ EKSPLORASYONU

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 2 Ayağın en temel fonksiyonu stabilitenin sağlanması ve devam ettirilmesidir. Ayağın stabilite ve denge fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için çeşitli düzlemlerde

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

HALLUKS VALGUS TEDAVÝSÝNDE UYGULADIÐIMIZ PROKSÝMAL METATARSAL KRESENT OSTEOTOMÝ SONUÇLARIMIZ

HALLUKS VALGUS TEDAVÝSÝNDE UYGULADIÐIMIZ PROKSÝMAL METATARSAL KRESENT OSTEOTOMÝ SONUÇLARIMIZ KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 14,, No. 4,, (214-218 218), 2003 HALLUKS VALGUS TEDAVÝSÝNDE UYGULADIÐIMIZ PROKSÝMAL METATARSAL KRESENT OSTEOTOMÝ SONUÇLARIMIZ Volkan ÖZTUNA*, Metin M. ESKANDARÝ**,

Detaylı

Table 1. Demographic and clinical characteristics of the patients

Table 1. Demographic and clinical characteristics of the patients 1 Table 1. Demographic and clinical characteristics of the patients Variables Results N mean±s.d. Age (years) 45,8±1,3 Gender Female 73 (44%) Male 93(56%) Hand dominance Right 147 (88,6%) Left 19 (11,4%)

Detaylı

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti Endemik bir bölgede tiroid nodüllerinin cerrah tarafından uygulanan ultrasonografi ile değerlendirilmesinin tanı ve cerrahi tedavi kararı üzerine etkisi Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Dr. Ali Uğur Emre,

Detaylı

İleri evre Freiberg hastalığında cerrahi tedavi

İleri evre Freiberg hastalığında cerrahi tedavi Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (3): 502-506 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.03.0462 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE İleri evre Freiberg hastalığında cerrahi tedavi Surgical treatment

Detaylı

Bizi çekici kýlan, etrafýmýza karþý ilk imajýmýzý belirleyen, elbetteki saðlýklý bir gülümsemedir. Bu sebeple, doðal diþlerin kaybý, kiþinin kendisini toplumdan izole etmesi ya da toplum içinde tedirgin

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI CONCRETE WORKS CARRIED OUT BY THE AGGREGATES WITH HIGH METHYLENE BLUE VALUE AND DIFFERENT BASED

Detaylı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı Doğal seyir & Prognoz Tedavi edilmezse uzun dönemde ekstremite

Detaylı