ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU"

Transkript

1 BİRİM O ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih: İTİRAZ SAHİBİ Özel Şahıs MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU KOMİSYON RAPORU: Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli toplantısında gündemin 132. maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025-B-06-A nolu imar paftasında yer alan Altınova ada 3 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Satış Bakım ve Servis İstasyonuna dönüştürülmesi ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar. Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025B-06A nolu imar paftasında yer alan Altınova ada 3 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Satış Bakım ve Servis İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Komisyonumuzca görüşülmüştür. Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. Bahadır YANTAÇ Kerim BAŞKAPTAN Cenk Halil BAYAZ İmar Kom. Üyesi ( Vİ.V\V'v\C.«Ll Haşan Ali İRB^N İmaj^Koçftf * v İmar Kom. Üyesi U A U < L R U k İM A -K Ali Baki SARICA İmar Kom. Üyesi Selçuk SENİRLİ İfnar Kom. Cİvesi»

2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (KEPEZ BELEDİYESİ) ADA/PARSEL NO: / 3 PAFTA NO: 025-B-06-A M EVCUT PLAN NAZIM İMAR PLANt DEĞİŞİKLİĞİ GÖSTERİM ÖLÇEK: 1/5000 PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SİNERİ ÖNERİ PLAN AKARYAKIT LPG SATIŞ, BAKİM ve SERVİS İSTASYONU

3 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NA (İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığıma) rxz.ks.zo\l1 İLGİ:a) tarih ve kayıt sayılı NİP. değişikliği talebimiz. b) tarih ve kayıt sayılı talebimiz. c) tarih ve kayıt sayılı itirazımız. d) tarih ve sayılı yazınız ve ekleri tarih ve 442 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. e) tarih ve 441 sayılı Belediye Meclis Kararı. İlgi sayılı NİP. değişikliği talebimiz, Belediyeniz Meclisinin tarih ve 442 sayılı kararıyla REDDEDİLMİŞTİR. Bunun üzerine, ilgi b sayılı dilekçemizde gerekçeleri de açık ve net bir şekilde yazılmış olan talebimiz ile ilgili her hangi bir işlemin yapılmadığı, ilgi e sayılı Meclis Karan ile Onanan plan tadilatının belediyeniz ilan panosuna ila tarihleri arasında bir ay süreyle ilan edildiğinin görülmesi üzerine anlaşılmıştır. İlgi c sayılı talebimizde de konu ile itirazlarımızı açıkça belirtmiş olduğumuz gibi; 11.EYLÜL.2014 Perşembe/10.00 tarihli, Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısında görüşülen, Gündemin 22. Maddesinin ilgilisiyim. Aynı Meclis Gündeminin 21. Maddesine ait İmar Komisyonu Raporunda özetle,... Altmova ada 3 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Satış Bakım ve Servis İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, plan değişikliğine ait ilk başvuru tarihinin ( ), alana ilişkin tapu tescil tarihinden ( ) önce olması nedeniyle uygun olmadığı görüşüne varılmıştır. Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. Denilmektedir. Aynı Meclis Gündeminin 22. Maddesine ait İmar Komisyonu Raporunda özetle,... Altmova ada 2 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Servis İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, plan değişikliğine ait ilk başvuru tarihinin ( ), alana ilişkin tapu tescil tarihinden ( ) önce olması nedeniyle uygun olmadığı görüşüne varılmıştır. Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. Denilmektedir. Anılan Meclis Gündeminin 21 ve 22. maddelerinde taleplere ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu (İhtisas Komisyonu) raporlarının gerekçelerinin aynı olmasına karşın, Meclis Gündemleri görüşülürken komisyon raporlarına, hukuka, hak ve adalete, insan haklarına, yasalara, eşitlik ilkesine aykırı olduğu açık ve kesin olarak alman Büyükşehir Belediyesi Eylül-2014 Olağan Toplantısının sözü edilen 21.ve 22. Gündem Maddeleri, ne yazık ki, M akam mızca Onaylanm ıştır.

4 Daha sonra ilgi d sayılı yazınızla, ilgi a sayılı NİP. tadilatı talebimizin REDDEDİLDİĞİ tarafımıza tebliğ edilmiştir. Bu nedenle, belediyeniz ilan panosunda ila tarihleri arasında bir ay süreyle ilan edilen tarih ve 441 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan plan tadilatına (Kepez İlçesi, Altmova Mahallesi, ada 03 parselde hazırlanan plan tadilatı işlemine) yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı bir kez daha itiraz etme zorunluluğu doğmuştur. Anılan plan tadilatının kabulü yönünde verilen meclis kararma, İtiraz Ediyoruz. İtirazımızın Belediye Meclisinde görüşülerek, tarih ve 441 sayılı Meclis Kararıyla onanan plan tadilatının İPTAL EDİLMESİNİ, Arz ve Talep Ederiz. EKİ: 12 sayfa (Muhteviyatı) 1) tari,h ve sayılı müracaatımız 2) tarih ve sayılı müracaatımız 3) tarih ve sayılı müracaatımız 4) tarih ve sayılı müracaat ikinci sayfası 5) Gazete haberleri 6) 7) 8) tarih ve sayılı yazınız 9) tarih ve 442 sayılı BMK. 10) tarihli Komisyon Raporu 11) tarih ve 441 sayılı BMK. 12) tarih ve 441 sayılı BMK. İkinci sayfası KARABAYIRLAR PAZARLAMA VE TİC. A.Ş. ADRES: Sedir Mh. Zambak Sk. No:58/l Muratpaşa/ ANT AL Y A

5 E k - l L &! " a " BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA Çbm w Şehircilik Dairesi Başkanl ıgı'na) A N T A L Y A Maliki bulunduğumuz, Antalya İH, Kepez İlçe Belediyesi, Altınova O rta Mahalle sınırları içinde ada 02 parsel mımarasmckı kayıtlı parselimizin 0,25 ha büyüklüğündeki kısmı üzerinde, 025-B-06-A numaralı paftaya giren 1/5000 ölçekli Nazım İm ar Planı Değişikliği dilekçemiz ekinde sunulmaktadır. Serenini; Arz Ederiz. E K İ: 1 Âdet dosya I ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE* Tarih : o m o. sn ' kelediye.antalya.bel.tr

6 Web : ebelediye.antalya.bel.tr... [ t B a ŞK A N i SAVIN, VFİK TÜREL 11.EYLÜL.2014 Perşembe/l 0.00 tarihli, Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısında görüşülen, Gündem in 22. M addesinin ügilisiynn. Aynı Meclis Gündeminin 21. Maddesine ait İm ar Komisyonu Raporunda özetle,... Altmova ada 3 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Satış Bakım ve Servis İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazını İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, plan değişikliğine ait ilk başvuru tarihinin ( ), alana ilişkin tapıi-iescil tarihinden ( ) önce olması nedeniyle uygun olmadığı görüşüne varılmıştır. Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. Denilmektedir. Aynı Meclis Gündeminin 22. Maddesine ait İmar Komisyonu Raporunda özetle,... Altmova ada 2 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Servis İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plam değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, plan değişikliğine ait ilk başvuru tarihinin ( ), alana ilişkin tapu tescil tarihinden ( ) önce olması nedeniyle uygun olmadığı görüşüne varılmıştır. Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. Denilmektedir. Anılan Meclis Gündeminin 21 ve 22. maddelerinde talebe ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu (İhtisas Komisyonu) raporlarının gerekçelerinin aynı olmasına karşm, Meclis Gündemleri görüşülürken komisyon raporlarma, hukuka, hak ve adalete, insan haklarına, yasalara, eşitlik ilkesine aykırı olduğu açık ve kesin olarak alınan Büyükşehir Belediyesi Eylül-2014 Olağan Toplantısının sözü edilen 21.ve 22. Gündem Maddelerinin, Makam ınızca Onaylanmayarak; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği- Meclis Kararlarının Kesinleşmesi (17. Madde) 1. Fıkrasında iş bu Kanunun size tanıdığı yetkinizin kullanılarak, gerekçesiyle birlikte verüen süre içerisinde Bayındırlık ve İmar Komisyonunun vermiş olduğu rapor doğrultusunda tekrar görüşülmek üzere; Belediye Meclisine havalesi hususunda gereğini; Yasal haklarımız saldı kalmak üzere, İhtar Ederiz.

7 e k - i l ö İ OJ(, \ 0. ^ a 'W ^ i ı o j i - f - BUYUKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIGI NA ~~J~ (İm ar ve Şehircilik Daire Başkanlığı na) İLGİ:a) 47h'..QS,2 fyarih ve ^i/hs3. kayıt sayılı dilekçem ile Sayın Büyükşehir Belediye Başkam na hitaben yazmış olduğumuz yasal talebimiz, b) Antalya Gazetesinin tarihli sayısında GÜNCEL HABER olarak Konu edilen haber. İlgi a sayılı talebimi, Yüksek Makam a Arz Etmeme rağmen, Kabul görmediğini; Eylül ayı olağan meclisinde görüşülen 21. maddenin, Belediyeniz İmar Dairesi Başkanlığı, İlan panosunda ila tarihleri arasında bir ay süreyle ilan edildiğini bizzat görmemden ve belediye internet sitesinden de ayrıca yayınlandığının ilan edilmesi üzerine, talebimin kabul görmeyerek anılan 21. ve 22. gündem maddelerinin Makam mızca ONAY lanmış olduğu hukuken açık ve kesindir. İlgi a sayılı talebimde de belirttiğim üzere; 11.EYLÜL.2014 Perşem be/l0.00 tarihli, Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısında görüşülen, Gündemin 22. Maddesinin ilgilisiyim. Aynı Meclis Gündeminin 21. Maddesine ait İmar Komisyonu Raporunda özetle,... Altınova ada 3 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Satış Bakım ve Servis İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plaııı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, plan değişikliğine ait ilk başvuru tarihinin ( ), alana ilişkin tapu tescil tarihinden ( ) önce olması nedeniyle uygun olmadığı görüşüne varılmıştır. Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. Denilmektedir. Aynı Meclis Gündeminin 22. M addesine ait İmar Komisyonu Raporunda özetle,... Altınova ada 2 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Servis İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, plan değişikliğine ait ilk başvuru tarihinin ( ), alana ilişkin tapu tescil tarihinden ( ) önce olması nedeniyle uygun olmadığı görüşüne varılımştır. Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. Denilmektedir. Anılan Meclis Gündeminin 21 ve 22. maddelerinde talebe ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu (ihtisas Komisyonu) raporlarının gerekçelerinin aynı olmasına karşın, Meclis Gündemleri görüşülürken komisyon raporlarına, hukuka, hak ve adalete, insan haklarına, yasalara, eşitlik ilkesine aykırı olduğu açık ve kesin olarak alınan Büyükşehir Belediyesi EyIül-2014 O lağan T oplantısının sözü edilen 2Lve 22. G ündem M addelerinin, Mr k' m m szo O naylanm aya ak; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği- Meclis Kararlarının Kesinleşmesi (17. Madde) 1. Fıkrasında iş bu Kanunun size tanıdığı yetkinizin kullanılarak, gerekçesiyle birlikte verilen sûre içerisinde Bayındırlık ve imar Komisyonunun vermiş olduğu rapor doğrultusunda tekr.rr Ljörüşü'mek üzere;

8 Belediye M eclisine havalesi hususunda gereğini; Yasal haklarım ız saklı kalm ak üzere, İh tar Ederiz. Şeklinde talebimiz olmuş idi. Yukarıda da arz ettiğimiz üzere, Meclisin 21. gündem maddesi olarak görüşülen plan tadilatının askıya çıkarılması nedeniyle, Makamca Onaylanmış olarak kabul görmektedir. Hak ve Hukukun gözetilmediği, özellikle karar vericilerin, teknik koşulların yamnda verdikleri kararların hukuka uygunluğunun da gözetilmesinin zorunlu olduğu, telafisi imkânsız zararlara meydan verecek kararların alınmaması gerektiği, kişi hak ve menfaatlerinin gözetilmesi ve özellikle Eşitlik İlkesine uyulmadığı, böyle aykırı bir fiilin, kasten ve siyaseten yaratıldığı düşüncesi şiddetle oluşmuştur. Bu nedenle, şu an için askıda bulunan Eylül-2014 ayı olağan meclisinde görüşülen gündemin 21. Maddesinin (Kepez İlçesi, Altınova Mahallesi, ada 03 parselde hazırlanan plan tadilatı işleminin) İmar Komisyonu Raporuna aykırı olarak alman Plan Tadilatının Kabulüne şeklindeki Meclis Kararma; Yukarıda açıklamaya çalıştığımız ve ileride sunulması muhtemel gerekçeler sebepleriyle; Anılan plan tadilatının kabulüne ve bu yönde verilen meclis kararm a; İtiraz Ediyoruz. Gereğini, Arz ve Talep Ederiz. EKİ: 2 adet ilgi yazılar KAJRABAYIMLAR PAZARLAMA VE TİC. A.Ş. ADRES: Sedir Mh. Zambak Sk. No:58/l Muratpaşa/ANTALYA Pazarlama ve SadirMah Tel,0.2-

9 K ayırm a siyaseti hortladı Tarih : İ4 10:50:33 Okunma :106 Aynı imar adasında mülkiyeti farklı kişilere ait iki parsel için benzin istasyonu talebiyle Büyükşehir e imar plan değişikliği başvurusu yapıldı. ÖZEL HABER İmar Komisyonu her iki parselle ilgili olumsuz görüş bildirmesine rağmen Büyükşehir Meclisinden AKP nin oy çokluğu ile iki farklı karar çıktı. Kabul edilen imar değişikliğine konu parselin bir süre önce MHP den AKP ye geçen Kepez Belediye Meclis Üyesi Osman Kepez m akrabası Zafer Kepez e; reddedilen değişiklik talebine konu parselin ise CHP li eski meclis üyesi Gürsel Karabayır a ait olması kafalarda soru işareti bıraktı ** Altmova1da planlaması yapılan 60 lık cadde üzerinde bulunan iki komşu parselin imar plan tadilatıyla toptan ticaret alanından akaryakıt istasyonuna çevrilmesi için mülk sahiplen Antalya Büyükşehir Belediyesine Aralık 2013 te birer gün arayla başvurdu. Konusu aynı olan iki başvuruyu inceleyen İmar Komisyonu 29 Ağustos 2014 teki toplanüsmda başvuru tarihi itibariyle ilgili parsellerin tapu tescilinin yapılmamış olması gerekçesiyle taleplerin reddini istedi. Eylül ayı olağan meclis toplantı gündeminin 21. maddesinde görüşülen, kısa bir süre önce AKP ye katılan Osman Kepez m akrabası Zafer Kepez e ait olan 28 bin 524 Ada 3 No lu parsel için istenen plan değişikliği AKP grubunun oy çokluğu ile komisyonun aksi yöndeki raporuna rağmen kabul edildi. Başvurusu daha önce olmasına rağmen, gündemin 22. Maddesine atılan önceki dönem Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi CHP li Haşan Gürsel Karabayır a ait 28 bin 524 Ada 2 No lıı parsel için ise 3 No lu parsel için dikkate alınmayan komisyon raporu dikkate alınarak AKP grubunun oy çokluğu ile reddedildi. Bir çifte standarda imza atan AKP grubunun kararında Osman Kepez in transferinin etkili olduğu yönündeki iddialar ayyuka çıktı. AKARYAKIT İSTASYONU İSTEDİLER Kepez ilçe sınırlarındaki Altıııova'yı planlayan 1/5000 ölçekli Nazım İıııar Planı kapsamında 6 0 lık cadde üzerinde bulunan 25 bin 524 Ada 2 N o lu parsel için mülk sahibi önceki dönem Muratpaşa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan CHP li Haşan Gürsel Karabayır. 3 Aralık 2013 te Büyükşehir B elediyesine başvurarak plan tadilatı istedi. 4 Aralık 2013'te ise 6 farklı parselin satın alınarak imar uygulaması ile 60 lık cadde üzerine kaydırılan 25 bin 524 Ada 3 N o lu parsel için mülk Sülıilv /afer Kepez plan tadilatı talebimle bulundu. Her iki talep de Toplan Tı:..ıei Aiam'ndan Akaryukıl LP(: Salış Bakını ve Servis îstasyonu na dönüştürülmesine ilişkindi

10 İL Ğ f " c u ÎMAR KOMİSYONU İKİSİNİN DE REDDİNİ İSTEDİ 10 Aralık 2013 te toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi verilen bir önerge ile Hasaıı Gürsel Karabayır'a ait olan 25 bin 524 Ada 2 No lu parsel için istenen plan değişikliği talebim incelenmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonırna havale etti. Kepez Belediyesi nin 2 No lu parsele 60 metre kare hisse koyması nedeniyle muvafakat yazısının alınması gecikince istenen imar plan tadilatının sonuçlanması 30 Mart yerel seçimleriyle birlikte AKP nin çoğunluğu ele geçirdiği yeni Büyükşehir Belediye Meclisi ne kaldı. Bu arada 30 Haziran 2014 de plan tadilatı istenen 2 ve 3 No lu parsellerin parselasyon çalışmaları ve tapu tescil işlemleri sonuçlandı. 2 No lu parselle ilgili talebi bekleten İmar Komisyonu, 8 Ağustos 2014 de toplanan Büyükşehir Meclisi nden havalesi gelen 3 No lu parselle ilgili talebi de gündemine alarak 29 Ağustos 2014 te toplandı. Her iki parselle ilgili de plan değişikliğine ait ilk başvuru tarihinin ( ), alana ilişkin tapu tescil tarihinden ( ) önce olması nedeniyle uygun olmadığı görüşüne varıldı. MECLİS ÜYESİ TORPİLİ Mİ VAR? Büyükşehir Belediye Meclisinin 11 Eylül 2014 tarihli toplantısının 21. Maddesi nde görüşülen 28 bin 524 Ada 3 NoTu parsel için komisyon raporu aksi yönde olmasına rağmen AKP nin oy çokluğu ile benzin istasyonuna onay verildi. Başvurusu ve komisyona havalesi daha önce olmasına rağmen gündemde bir madde geri bırakılan aynı durumdaki 2 No lu parsel için ise AKP oylarıyla benzin istasyonuna red karan çıktı. Şimdi kamuoyu, konumu aynı olan, komisyon raporunda aynı red gerekçesi yazılan iki parselle ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi nde AKP grubunun neden iki farklı karara imza attığını soruyor? Üstelik 2 No Tu parsel için istenen plan tadilatı talebinin ve komisyona havalesinin 3 No Tu parselden önce olmasına rağmen ortaya çıkan iki farklı sonuç skandalin boyutlarım büyütüyor. Antalya kamuoyu, alınan kararlarda, benzin istasyonuna izin verilen 3 No lu parselin sahibi Zafer Kepez in birkaç ay önce MHP den AKP ye transfer olan Osman Kepez in akrabası olmasının etkili olup olmadığım merak ediyor?

11 13 EYLÜL 2014 CUMARTESİ postaakdenizqposts.com, tr http//www. facebook. comfposta.a kdeniz POSTA GAZETESİ'NİN O KURLARIN A ARM AĞANIDIR -i W.Pf- &î, t :4;uZGV,üia r ;ier 'r üdur atanılan ve ijem'cnni protesto \>-r 'izonlcdi. G-; adına v, '> 'n Türk EçM-vSen -.nisar Şube H,.ç',3nı :. ı Şenol, ;*cr; i.n.rc :-.ıyım yap t.t'b elirtti T? ı r f i o Burdur da bir mermer ocağı şirketinin ardıç: ağaçlarını kestiği üzerine Valilik bünyesinde oluşturulan ekip, bölgede incele*' bulundu. Burdur Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özçodek l. köyü yakınlarındaki Arirtaş Mevkisı'rtde özel bir mermer ocağ' ".. ardıç ağaçlarım kestiği iddia edilen bölgeye geldi. Burada ince! ; bulunan Özgödek, yaptığı açıklamada Antalya, İsparta, Burdur, d ' Kaş Platformu sözcüsü Hediye Gündüz ve kov ha!kırın s/aii!' Qİı ' j»rm n v ı i r n a 7 a r a n ü n r l o m o n o t i r H i n i i r r a m a c ı m / l a

12 T.C. ANT A i iya BÜYÜ KŞlCHİK BELEDİYESİ İmaj v.' hvh-rcilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Say» : î.1)4.0! - ( $ Konu; ada 2 parsel hak. fjcfjkoıe A s T A : i O. /10/2014 f&arabayırlar Pazarlama ve Ticaret A,Ş* (Sedir Mah. Zambak Cad. No:58/l ANTALYA) İlgi: tarih ve kayıt sayılı dilekçe. İlgi dilekçe île iletilen, Kepez Belediyesi sınırlan içerisinde, O25-B-06-A nolu imar paftasında yer alajı Altınova Öttü Mahalle, ada 2 parselin 2500 in2 lik kısmının* Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt ve LPG Serv'is İstasyonuna dönüştürülmesi ilişkin 1/5000 ölçekli Nazmı İmar Planı değişikliği; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.b maddesine göre işlem yapılmıştır. Söz konusu, I/5ÖÖG ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği > Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi nin.1tiö9;2014 tarih ve 442 sayılı kararı İle reddedilmiş olup meclis karan yazımız ekinde gönderildiktedir. ^-^v-bû-ğilraıriiiöiıci^^eraîh.' -i: EK: gün ve 442 sayılı BBMK. DAĞITIM: -Kepez Belediye Baş kani ıjp (İmar ve Şchircilik Müdürlüğü) -Karabayırîar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (Sedir Mah. Zambak C u i No:5o/l ANTALYA)

13 T.C. İU..YA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Meclis Başkan V. Divan Katibi Divan Katibi Ahmet BÜYÜ Kakç a Halil ÖZTÜRK Muhammet URAL KarajJMli ÇâlseNo 1 KararNo 442 İM K«f>ez, 025B-06AirtjbltJ imar paftasmda yer âlân Altınova Orta Mahalle, ada 2 par&elfn 2500 ms Nk özü : kısmtmr», Toptan Ticar-ot Aiahtndarv Akaryakıt ve LPĞ Servis İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 SlçekU Nazım İmar PSanı değişikliğinin REDDİNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor) D airesi: İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Evrak Ta.ve No :. Meclisin Perşembe günü saat 10:00 'da yaptığı 2014 dönemi 8. Toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumunda alman sayılı kararıdır. G Ü N D EM İN 22. MADDESİ Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli toplantısında gündemin 86. maddesinde görüşülerekim ar ve. Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediyesi sınırlan içerisinde, 025Br06A nolu imar paftasında yer alan Altmova Orta Mahalle* ada.Iv^ârseliri 25ÖÖ m25lik kısmının, Toptan. Ticaret iuanmdan^.a.ka^akıt ve':3^g;:'servfs:^'îstsisj'öfliffiria 'dönöştüruiıriesme İlişkin ' ölçekli '^ â zim 'fmar TPliim değişikliği hakkındaki; İm a r vc Baymaırİîk Komisyonunun tarihlî raporunda; Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025B-06A nolu imar paftasında yer alan Altmova Orta Mahafe, ada 2 parselin 2500 m2 İzk kısmının* Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt-ve LP Servis istasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, plan değişikliğine ait ilk başvuru tarihinin (03.12:2013), ajana ilişkin tapu tescil tarihinden ( ) önce olması nedeniyle uygun olmadığı görüşüne varılmıştır. Komisyon Raporu Kâfim BAŞKAPTAN ve Ali Baki SARICA Toplantıya Katılmadı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur, Konu görüşmeye açılarak yapılan müzakereler sonucunda İmar ve Bayındırlık komisyonu raporu.doğr^itasunda.oylamaya sunulmuştur. KARAR: ı Kepez, Û25B-0Ğ.A roiu imar paftasında yer alan A tınova Orta Mahalle, aüu 2 parselin 2500 n v lil. kısminin, Toptan Ticaret Alanı, ulan. Akaryakıt ve LPG Servü İstasyonuna dönüştürne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plam değişikliğinin REDDİNE oyçokluğu 51c karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)

14 BİRİM TALEP SAHİBİ A [ İ i A.LY A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E LE D İY E S İ..... E BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:29, İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI öze! Şahıs MECLÎS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU f, 'KOMİSYON RAPORU: ' BüyüRşehir Belediye Meclisinin tarihli toplantısında gündemin 86. maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. Kepez. Belediyesi sınırları içerisinde, 025-B-06-A nolu imar paftasında yer alan Aitınova Orta Mahalle, ada 2 parselin 2500 m2 lik kısmının, Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği. Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025B-06A nolu imar paftasında yer alan Altınova Orta Mahalle, ada 2 parselin 2500 m2 İlk kısmının, Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin. 1/5000 ölçekli Kasım İmâr, PlanLdeğ-işıî liği: Komisyonumuzca incelenmiş, plan değişikliğine ait 'ilk başvuru tarihinin ( ), alana ilişkin tapu tescil tarihinden (30.06,2014) önce olması nedeniyle uygun olmadığı görüşüne varılmıştır. Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. ^ Can KASAPOĞLU İmar Kom. Başk Kerim BAŞ KAPTAN İmar Kom. Üyesi (Toplantıya Katılmadı) v / 7. Oyîun EylşnjpOGMU^ İmâr Kom. Üyesi Aii Baki SARICA İmar Kom. Üyesi Katılmadı) Möşrafa Reşat OKTAY / İrfthr Kom. Üyesi l / P İ A Selçuk SENİRLİ lmsar Kom. Üyesi

15 yiecııs sararı uuitumu nırp://edeıeaıye.anıaıya.oei.tr/weöponaı/weoponaı/kararqok.pnp %Y~-\L(d\u e y T.C, ÂMTALYÂ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS 5CARÂR1 Meclis 1. Başkan V. Divan Katibi Divan Katibi Ahmet 8ÜYÜKAKÇA Halil ÖZTÜRK Muhammet URAL Karar Tarihi Ceise No Karar No 441 Eki 1 Kepez, 21K ( A,06B) nolu imar paftasında yer alan Altınova ada 3 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Satış Özü : Bakım ve Servis İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin KABULÜME oyçokluğu ile karar verildi, (EKİ: 1 adet rapor) Dairesi: İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIK Evrak Ta.ve No : Meclisin Perşembe günü saat 10:00 'da yaptığı 2014 dönemi 8. Toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumunda alınan sayılı kararıdır. GÜNDEMİN 21. MADDESİ Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli toplantısında gündemin 108. maddesinde görüşülerek îmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediyesi sınırlan içerisinde, 21K (025B~06A,06B) nolu imar paftasında yer alan Altınova ada 3 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Satış Bakım ve Servis istasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım îmar Planı değişikliği hakkındaki; İm ar ve B ayındırlık Komisyonunun 29 J8.2Öİ4 tarihli raporunda; Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 21K (025B-06A,06B) nolu imar paftasında yer alan Altınova ada 3 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Satış Bakım ve Servis İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plam değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, plan değişikliğine ait ilk başvuru tarihinin ( ) alana ilişkin tapu tescil tarihinden ( ) önce olması nedeniyle uygun olmadığı görüşüne varılmıştır. Komisyon Raporu Kerim BAŞKAPTAN ve Ali Baki SARICA Toplantıya Katılmadı, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur. Komıı görüşm eye a çılara k yapılan m üzakereler som ıconda oylamaya sim ıılmuş tısr. KARAR: Kepez, 21K (025B-06A,06B) nolu imar paftasında yer alan Altınova ada 3 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Satış Bakım ve Servis İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım îmar Plam değişikliğinm KABULÜNE. -> :51

16 vaeci.ıs Kararı UöKümü oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor) K E t d _ ı L Ğ ı s? f H ^ e Ahmet BÜYÜKAKÇA Halil ÖZTÜRK Muhammet URAL Meclis 1. Başkan V. Divan Katibi Divan Katibi Bilgi Amaçlıdır. Resmi evrak olarak kullanılamaz. -> :51

17 cm r\ o,x»\ W İLG İ:a) 4 3 v.6 S,2 /^ arih ve kayıt sayılı dilekçem ile Sayın Büyükşehir Belediye B aşkanı na hitaben yazmış olduğumuz yasal talebimiz, b) Antalya Gazetesinin tarihli sayısında GÜNCEL HABER olarak K onu edilen haber. Îİgi a sayılı talebimi, Yüksek Makam a Arz Etmeme rağmen, Kabul görmediğini; Eylül ayı olağan meclisinde görüşülen 21. maddenin, Belediyeniz İmar Dairesi Başkanlığı, İlan panosunda ila tarihleri arasında bir ay süreyle ilan edildiğini bizzat görmemden ve belediye internet sitesinden de ayrıca yayınlandığının ilan edilmesi üzerine, talebimin kabul görmeyerek anılan 21. ve 22. gündem maddelerinin Makam ınızca ONAY lanmış olduğu hukuken açık ve kesindir. İlgi a sayılı talebimde de belirttiğim üzere; 11.EYLÜL.2014 Perşem be/l0.00 tarihli, Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısında görüşülen, Gündemin 22. Maddesinin ilgilisiyim. Aynı Meclis Gündeminin 21. M addesine ait İm a r K om isyonu R ap o ru n d a özetle,... Altınova ada 3 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Satış Bakım ve Servis İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, plan değişikliğine ait ilk başvuru tarihinin ( ), alana ilişkin tapu tescil tarihinden ( ) önce olmasa nedeniyle uygun olm adığı görüşüne varılm ıştır. Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. Denilmektedir. Aym Meclis Gündeminin 22. M addesine ait İm a r K om isyonu R ap o ru n d a özetle,... Altınova ada 2 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Servis İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plam değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, plan değişikliğine ait ilk başvuru tarihinin ( ), alana ilişkin tapu tescil tarihinden ( ) önce olması nedeniyle uygun olmadığı görüşüne varılm ıştır. Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. Denilmektedir. Anılan Mecîis Gündem inin 21 ve 22. m addelerinde talebe ait İm ar ve Bayındırlık Komisyonu (İhtisas Komisyonu) raporlarının gerekçelerinin ayna olmasına karşın, Meclis G ündem leri görüşülürken komisyon raporlarına, hukuka, hak ve adalete, insan haklarına, yasalara, eşitlik ilkesine aykırı olduğu açık ve kesin olarak alm an Büyükşehir Belediyesi Eylül-2014 Olağan Toplantısının sözü edilen 21.ve 22. Gündem M addelerinin, M akam mızca O naylanm ayarak; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği- Meclis Kararlarının Kesinleşmesi (17. Madde) 1. Fıkrasında iş bu Kanunun size tanıdığı yetkinizin kullanılarak, gerekçesiyle birlikte verilen süre içerisinde Bayındırlık ve İmar Komisyonunun vermiş olduğu rapor doğrultusunda tekrar görüşülmek üzere;

18 Belediye M eclisine havalesi hususunda gereğini; Yasal haklarım ız saklı kalm ak üzere, İh tar Ederiz. Şeklinde talebimiz olmuş idi. Yukarıda da arz ettiğimiz üzere, Meclisin 21. gündem maddesi olarak görüşülen plan tadilatının askıya çıkarılması nedeniyle, Makamca Onaylanmış olarak kabul görmektedir. Hak ve Hukukun gözetilmediği, özellikle karar vericilerin, teknik koşulların yanında verdikleri kararların hukuka uygunluğunun da gözetilmesinin zorunlu olduğu, telafisi imkânsız zararlara meydan verecek kararların alınmaması gerektiği, kişi hak ve menfaatlerinin gözetilmesi ve özellikle Eşitlik îlkesine uyulmadığı, böyle aykırı bir fiilin, kasten ve siyaseten yaratıldığı düşüncesi şiddetle oluşmuştur. Bu nedenle, şu an için askıda bulunan Eylül-2014 ayı olağan meclisinde görüşülen gündemin 21. Maddesinin (Kepez îlçesi, Altınova Mahallesi, ada 03 parselde hazırlanan plan tadilatı işleminin) îmar Komisyonu Raporuna aykırı olarak alman Plan Tadilatımn Kabulüne şeklindeki Meclis Kararma; Yukarıda açıklamaya çalıştığımız ve ileride sunulması muhtemel gerekçeler sebepleriyle; Anılan plan tadilatının kabulüne ve bu yönde verilen meclis kararm a; İtiraz E diyoruz. Gereğini, A rz ve Talep Ederiz. EKİ: 2 adet ilgi yazılar ADRES: Sedir Mh. Zambak Sk. No:58/1 Muratpaşa/ ANT AL Y A KARABA YIRLAR PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.

19 ^ r ih : i V V C K S C, No Telefon = R A O O ' U Web : ebelediye.antalya.bel.tr BAŞKANI SAYIN, VFİK TÜREL \ L 6 f 11.EYLUL.2014 Perşembe/l 0.00 tarihli, Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısında görüşülen, Gündemin 22. Maddesinin ilgilisiyim. Aynı Meclis Gündeminin 21. Maddesine ait İmar Komisyonu Raporunda özetle,... Altmova ada 3 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Satış Bakım ve Servis İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, plan değişikliğine ait ilk başvuru tarihinin ( ), alana ilişkin tapu tescil tarihinden ( ) önce olması nedeniyle uygun olmadığı görüşüne varılmıştır. Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. Denilmektedir. Aynı Meclis Gündeminin 22. Maddesine ait İmar Komisyonu Raporunda özetle,... Altmova ada 2 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Servis İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, plan değişikliğine ait ilk başvuru tarihinin ( ), alana ilişkin tapu tescil tarihinden ( ) önce olması nedeniyle uygun olmadığı görüşüne varılmıştır. Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. Denilmektedir. Anılan Meclis Gündeminin 21 ve 22. maddelerinde talebe ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu (İhtisas Komisyonu) raporlarının gerekçelerinin aynı olmasına karşın, Meclis Gündemleri görüşülürken komisyon raporlarma, hukuka, hak ve adalete, insan haklarına, yasalara, eşitlik ilkesine aykırı olduğu açık ve kesin olarak alman Büyükşehir Belediyesi Eylül-2014 Olağan Toplantısının sözü edilen 21.ve 22. Gündem Maddelerinin, Makam mızca Onaylanmayarak; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği- Meclis Kararlarmın Kesinleşmesi (17. Madde) 1. Fıkrasında iş bu Kanunun size tanıdığı yetkinizin kullanılarak, gerekçesiyle birlikte verilen süre içerisinde Bayındırlık ve İmar Komisyonunun vermiş olduğu rapor doğrultusunda tekrar görüşülmek üzere; Belediye Meclisine havalesi hususunda gereğini; Yasal haklarımız saklı kalmak üzere, İhtar Ederiz. R. 0 9, Z o l V Pazarlama vs Ticaret A.Ş-

20 K ayırm a siyaseti hortladı Tnriiı ' i 1Ö:?:):33 Okunma :10fi Aynı imar adasında mülkiyeti farklı kişilere ait iki parsel için benzin istasyonu talebiyle Büyökşehir e imar plan değişikliği başvurusu yapıldı. ÖZEL HABER İmar Komisyonu her iki parselle ilgili olumsuz görüş bildirmesine rağmen Büyükşehir Meclisi nden AKP nin oy çokluğu ile iki farklı karar çıktı. Kabul edilen imar değişikliğine konu parselin bir süre önce MHP den AKP ye geçen Kepez Belediye Meclis Üyesi Osman Kepez m akrabası Zafer Kepez e; reddedilen değişiklik talebine konu parselin ise CHP li eski meclis üyesi Gürsel Karabayır a ait olması kafalarda soru işareti bıraktı Altınova da planlaması yapılan 60 lık cadde üzerinde bulunan iki komşu parselm imar plan tadilatıyla toptan ticaret alanından akaryakıt istasyonuna çevrilmesi için mülk sahipleri Antalya Büyükşehir Belediyesi ne Aralık 2013 te birer gün arayla baş-, urdu. Konusu aynı olan iki başvuru)!! inceleyen îmar Komisyonu 29 Ağustos 2014 teki toplantısında başvuru tarihi itibariyle ilgili parsellerin tapu tescilinin yapılmamış olması gerekçesiyle taleplerin reddini istedi. Eylül ayı olağan meclis toplantı gündeminin 21. maddesinde görüşülen, kısa bir süre önce AKP ye katılan Osman Kepez m akrabası Zafer Kepez e ait olan 28 bin 524 Ada 3 No lu parsel için istenen plan değişikliği AKP grubunun oy çokluğu ile komisyonun aksi yöndeki raporuna rağmen kabul edildi. Başvurusu daha önce olmasına rağmen, gündemin 22. Maddesine atılan önceki dönem Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi CHP li Ilasan Gürsel Karabayır a ait 28 bin 524 Ada 2 No lu parsel için ise 3 No lu parsel için dikkate alınmayan komisyon raporu dikkate alınarak AKP grubunun oy çokluğu ile reddedildi. Bir çifte standarda imza atan AKP grubunun kararında Osman Kepez in transferinin etkili olduğu yönündeki iddialar ayyuka çıktı. AKARYAKIT İSTASYONU İSTEDİLER Kepez ilçe sınırlarındaki Altınova yı planlayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plam kapsamnıda 60 lık cadde üzerinde bulunan 25 bin 524 Ada 2 No lu parsel içııı mülk sahibi önceki dönem Muratpaşa ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan CHP li Haşan Gürsel Karabayır, 3 Aralık 2013 te Büyükşehir Belediyesi ne başvurarak plan tadilatı istedi. 4 Aralık 2013 te ise 6 farklı parselm satın alınarak imar uygulaması ile 60 lık cadde üzerine kaydırılan 25 bin 524 Ada 3 No lu parsel için mülk sahibi Zafer Kepez, plan tadilatı talebinde bulundu. Her iki talep de Toptan Ticaret Alanı ndan Akaryakıt LPG Satış Bakım ve Servis İstasyonu ııa dönüştürülmesine ilişkindi.

21 İMAR KOMİSYONU İKİSİNİN DE REDDİNİ İSTEDİ 10 Aralık 2013 te toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi verilen bir önerge ile Haşan Gürsel Karabayır a ait olan 25 bin 524 Ada 2 No lu parsel için istenen plan değişikliği talebini incelenmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonu na havale etti. Kepez Belediyesinin 2 No lu parsele 60 metre kare hisse koyması nedeniyle muvafakat yazısının alınması gecikince istenen imar plan tadilatınm sonuçlanması 30 Mart yerel seçimleriyle birlikte AKP nin çoğunluğu ele geçirdiği yeni Büyükşehir Belediye Meclisi'ne kaldı. Bu arada 30 Haziran 2014 de plan tadilatı istenen 2 ve 3 No lu parsellerin parselasyon çalışmaları ve tapu tescil işlemleri sonuçlandı. 2 No lu parselle ilgili talebi bekleten İmar Komisyonu, 8 Ağustos 2014 de toplanan Büyükşehir Meclisimden havalesi gelen 3 No lu parselle ilgili talebi de gündemine alarak 29 Ağustos 2014 te toplandı. Her iki parselle ilgili de plan değişikliğine ait ilk başvuru tarihinin ( ), alana ilişkin tapu tescil tarihinden ( ) önce olması nedeniyle uygun olmadığı görüşüne varıldı. MECLİS ÜYESİ TORPİLİ Mî VAR? Büyükşehir Belediye Meclisinin 11 Eylül 2014 tarihli toplantısının 21. Maddesi nde görüşülen 28 bin 524 Ada 3 No lu parsel için komisyon raporu aksi yönde olmasına rağmen AKP nin oy çokluğu ile benzin istasyonuna onay verildi. Başvurusu ve komisyona havalesi daha önce olmasına rağmen gündemde bir madde geri bırakılan avnı durumdaki 2 No lu parsel için ise AKP oylarıyla benzin istasyonuna red karan çıktı. Şimdi kamuoyu, konumu aynı olan, komisyon raporunda aynı red gerekçesi yazılan iki parselle ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinde AKP grubunun neden iki farklı karara imza attığım soruyor? Üstelik 2 No'lu parsel için istenen plan tadilatı talebinin ve komisyona havalesinin 3 No lu parselden önce olmasına rağmen ortaya çıkan iki farklı sonuç skandalin boyutlarını büyütüyor. Antalya kamuoyu, alınan kararlarda, benzin istasyonuna izin verilen 3 No lu parselin sahibi Zafer Kepez in birkaç ay önce MHP den AKP ye transfer olan Osman Kepez in akrabası olmasmm etkili olup olmadığım merak ediyor?

22 Türkiye'yi insanları çok seviyoruz 1 13 EYLÜL 2014 CUMARTESİ com. tr htt0/www,facebook.com/posta.akdeniz 1 POSTA GAZETESİN İN OBURLARINA ARM AĞANIDIR Burdur'da bîr mermer ocağı şirketinin ardıç ağaçlarını kestiği iddiaları üzerine Valilik bünyesinde oluşturulan ekip, bölgede incelemelerde bulundu. Burdur Vali Yardımcısı.Hamdullah Suphi Özgödek Bağsaray köyü yakınlarındaki Arlıtaş Mevkisi'nde özel bir mermer ocağı firmasının ardıç ağaçlarını kestiği iddia edilen bölgeye geldi. Burada incelemelerde bulunan Özgödek, yaptığı açıklamada Antalya, İsparta, Burdur, Denizli Kaş Platformu sözcüsü Hediye Gündüz ve köy halkının Vali Haşan Kürklü'yü ziyaretinin ardından konuyla ilgili görevlendirildiğini söyledi. Eğitimciler'müdür atamaları ve rotasyon' işlemlerini protesto yürüyüşü düzenledi. Grup adına açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Nizamettin Şenol, iktidarın öğretmenlere kıyım yaptığını belirtti Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, İmar ve Şehircilik Komisyonu'nun aynı gerekçeyle reddettiği Kepez Altınova bölgesinde iki ayrı imar değişiklik talebinden biri Ak Parti'nin 'aykırı' önergesiyle kabul edildi. Ak Parti'nin kabulünü sağladığı plan değişiklik talebinin sahibi MHP'den istifa ederek Ak Parti'ye katılan Meclis Üyesi Osman Kepez'in amcaoğlu çıkarken, reddedilen plan ise CHP'li Haşan Gürsel Karabayır'ın Ciktı. Aynı gerekçeyle komisyonun reddettiği plan değişiklik talebinin ilkine Ak Parti grup sözcüsü Bahattin Bayraktar, aykırı görüş sundu. Bayraktar, "Komisyon uygun bulmamış ama biz plan değişikliğini uygun buluyoruz" dedi. t n r ı ı m r M i r m ı a r h rn o n o + irrlln! ir M m ^ r ın ııu

23 Belediyemiz, İmar Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ila tarihleri arasında ilan edilen, Kepez İlçesi, Altmova Mahallesi ada 03 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt ve LPG. Satış İstasyonuna çevrilmesine ait, tarih ve 441 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli nazım İmar Planı tadilatına; Yürürlükte bulunan imar planı hükümlerine, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, alınan plan kararlarının diğer parseller üzerinde ne denli olumsuz koşulların yaratacağının dikkate alınmaması, hak ve eşitlik ilkelerine uyulmaması nedeniyle; İtiraz eder, anılan meclis kararıyla onanan planın ve dayanağı meclis kararının İPTAL EDİLMESİNİ; Arz Ederim. ADRES: T c % f u/i>~

24 ANTALYA Akaryakıt ve LPG. Servis ve Satış İstasyonları ile ilgiii planlama kararları alınırken koşulları, standartları, bölgenin ihtiyacının bulunup bulunmadığının araştırılması, özellikle alt ve üst plan uyumu yönünden nerelere yapılabileceği konusunda, Yargı Kararlarının da dikkate alınması esastır. Bu bağlamda; Kepez îlçesi, Altınova Mahallesi ada 03 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt ve LPG. Satış istasyonuna çevrilmesine ait, tarih ve 441 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Nazım îm ar Planı tadilatına; y\jq V ^ Askı süresi içerisinde itiraz ediyorum. Gereğini, arz ederim. O J H 2 - k 0 0 I4, ADRES:

25 A n t A SO ( J 5. 0>f Vf /SA^fcArOCI 6»^ ) M. ^ ib H-' '^-c " ^ PA^ P<P- v O ç i U 6 M / W ^ p ^ o S ^ P Ü 0 / 2 ^ > i q ı k. < L 9 I o. ' T o l s 4 ö ' r^ ^ Q J ^ S ^ c i q ö s b * * O c_sv^ ^2. *(co<2r. <p<^aa 7 J b S ' L ' l f ^ J ^ r 3 p ^ S ^ V " T ' T - fş.c(o^y :} i V ç ^ ^ h l L p İ ^CV\M 09? CuzÂ/if'î ( 1AA-M I A CL 0,7 (j- /(A O ^ "T^o l ^ ^ s g û '' b a ^ r ^ u ^ / ^ 0 o o L L ( < f f <V\5 /" (O ((2v> I^T -i'ls} ç b s ^ a ^ s» 'Q \ V o U r V 'V nq - \ _ Q 2.. -e -'c U -v j'-v u, ^ 1 0 '? -c> t ^ A c i ^ - A l - U ^ f u t, O ^ M k ^ Ç İc /X a ^ ~ v (A ^ / e S c - & 2 & Z 6 ğ 6 1 > /

...T C -... / S J \ ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ i ı \ * V * / MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI (15.07.2015) TOPLANTI :7 BİRLEŞİM :3 CELSE :1 SAAT : 14.

...T C -... / S J \ ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ i ı \ * V * / MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI (15.07.2015) TOPLANTI :7 BİRLEŞİM :3 CELSE :1 SAAT : 14. ....T C -... / S J \ BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ i ı \ * V * / EXPSoi6 TOPLANTI :7 BİRLEŞİM :3 CELSE :1 SAAT : 14.00 Meclis Başkanı Divan Kâtibi Divan Kâtibi :Menderes TÜREL :Halil ÖZTÜRK :Muhammet URAL Yazı

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Y 5 k $ - Konu: Muratpaşa 1260 ada 20,28,29 p. UİP.

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU \ ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

FATİH BELEDİYE MECLİS ÜYESİ FAZIL UĞUR SOYLU NUN RAPORU NİSAN 2009 OCAK 2015

FATİH BELEDİYE MECLİS ÜYESİ FAZIL UĞUR SOYLU NUN RAPORU NİSAN 2009 OCAK 2015 FAZIL UĞUR SOYLU NUN RAPORU NİSAN 2009 OCAK 2015 OCAK 2015 T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİS ÇALIŞMALARI VE TÜRGEV HAZIRLAYAN FAZIL UĞUR SOYLU OCAK 2015/ İSTANBUL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KARAR- Hususları belirlenmiş olup, söz konusu teklifin "onayıma ilişkin İmar ve Baymdırhk Komisyonu rapora oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi.

KARAR- Hususları belirlenmiş olup, söz konusu teklifin onayıma ilişkin İmar ve Baymdırhk Komisyonu rapora oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ et-i Karar N0:2455 10.10.200 6 KARAR- Mamak İlçesi 36486 ada 5 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Mülkiye M ü fettişi: Sayı: A.Ü.:41/29 M.N.B.:181/60 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2013 TEFTİŞ EDEN

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Mülkiye M ü fettişi: Sayı: A.Ü.:41/29 M.N.B.:181/60 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2013 TEFTİŞ EDEN T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mülkiye Müfettişliği Sayı: A.Ü.:41/29 M.N.B.:181/60 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2013 TEFTİŞ YERİ İLİ : KIRKLARELİ İLÇESİ : - TEFTİŞ EDEN Mülkiye M ü fettişi: Ali ÜÇLER Mehmet Nuri BAŞARAN

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih:22.04.2015 İTİRAZ SAHİBİ ÖZEL ŞAHISLAR MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI DERDEST DAVALAR RAPORU BÖLÜM I

TMMOB MİMARLAR ODASI DERDEST DAVALAR RAPORU BÖLÜM I TMMOB MİMARLAR ODASI DERDEST DAVALAR RAPORU BÖLÜM I 1- Çırpıcı Çayırı Vadisine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar planlarının iptali davası : Dosya sıra no : 14 Mahkemesi : İstanbul 4. İdare Mahkemesi

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü CT EXpQ Sayı : 90852262-301.03-

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/920 Karar No : 2007/1072 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü Sayı: 10395726/ Konu: 1/25.000 ölçekli N.İ.P değişikliği K EXP02016 201 / BAŞKANLIK MAKAMINA Antalya İli, Muratpaşa

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ ÖZEL ŞAHIS MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l o S T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- f*s62- Konu: Korkuteli 2496 parsel NİP. EXP02016 ANTALYA alübp/2014 BAŞKANLIK

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 05 KASIM 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 05 KASIM 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 355 : Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı, Tapuda Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesinde bulunan, 9469 parselde kayıtlı

Detaylı

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 08 Ekim 2013 Salı günü saat 20:30 da Belediye Meclis Başkanı Cengiz ERGÜN Başkanlığında Kültür

Detaylı

Karar N0:1119 13.04.2007 - KARAR-

Karar N0:1119 13.04.2007 - KARAR- T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:1119 13.04.2007 - KARAR- Yenimahalle İlçesi 16190 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin tadilen onayına ilişkin İmar

Detaylı

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi TARIHI : 02/07/2012 NOSU : 178 IN KONUSU: ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 30. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 10.00. Meclis Başkanı Divan Kâtibi Divan Kâtibi

C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 10.00. Meclis Başkanı Divan Kâtibi Divan Kâtibi T / C. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ " 'i ^ g rie n u ^. o O - ^ a O O * i \ V / EXP0201G TOPLANTI BİRLEŞİM CELSE SAAT 10 2 1 10.00 Meclis Başkanı Divan Kâtibi Divan Kâtibi :Menderes TÜREL :Halil ÖZTÜRK :Muhammet

Detaylı

T.C. GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS TUTANAK KAĞIDI

T.C. GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS TUTANAK KAĞIDI Karar Tarihi : 02/02/2015 Sayfası : 1 Gazipaşa Belediye Meclisi, 2015 Şubat ayı toplantısının I.Birleşimimin I.oturumunu yapmak, gündeminde bulunan konular ile gündeme getirilecek konuları görüşmek üzere

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-119 13.08.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.08.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-128 sayılı

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

10. Hukuk Çalışmaları. 1. Gökkafes İnşaatına İlişkin Yapı Ruhsatının İptali Davası

10. Hukuk Çalışmaları. 1. Gökkafes İnşaatına İlişkin Yapı Ruhsatının İptali Davası 10. Hukuk Çalışmaları 1. Gökkafes İnşaatına İlişkin Yapı Ruhsatının İptali Davası Mahkemesi: İstanbul 2. İdare Mahkemesi Dosya no: 1999/1054 E. 2009/1357 yeni E. 2010/2191 K. Taraf: Şişli Belediye Başkanlığı

Detaylı

A NTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü

A NTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü T.C. A NTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü V * W Exp$ Sayı : 90852262-301.03- /07/2015 Konu: M anavgat 1526 ada 14,15,19,20 parseller

Detaylı

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 144 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 25. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.09.2014 BİRİM 1İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

T.C. GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS TUTANAK KAĞIDI

T.C. GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS TUTANAK KAĞIDI Karar Tarihi : 02/03/2015 Sayfası : 1 Gazipaşa Belediye Meclisi, 2015 Mart ayı toplantısının I.Birleşimimin I.oturumunu yapmak, gündeminde bulunan konular ile gündeme getirilecek konuları görüşmek üzere

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BİRİM İMAR VE ŞEH İRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih:22.04.2015 TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU Belediye : Muratpaşa Belediyesi Mahalle : Sinan Pafta : 19K-19L Ada/ P arsel: 872 ada 34 parsel Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 19K-19L

Detaylı