Kolon Kanserleri Cerrahi Tedavide Son Durum

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kolon Kanserleri Cerrahi Tedavide Son Durum"

Transkript

1 Kolon Kanserleri Cerrahi Tedavide Son Durum Dr. Cem Terzi 9-11 Mart 2006 Akciğer, Meme, Gastrointestinal Sistem Kanserlerinde Konsensus Toplantısı Đstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

2 Kolon kanseri 2003 ABD yeni kolon kanseri:105,500 olgu 49,000 erkek 56,500 kadın 2005 ABD yeni kolon kanseri:104,950 olgu DSÖ: Dünyada yeni olgu 945,000 /yıl 492,000 ölüm/yıl Colorectal Cancer. In: BW Steward and P Kleihues, Editors, World Cancer Report, IARC Press, Lyon (2003), pp

3 Epidemiyoloji Gelişmiş ülkelerde daha sık görülür Ensık görülen kanserler arasında 2. sıklıkta Yaşamboyu insidans: %5 Son 30 yılda gelişmiş ülkelerde insidans ve mortalite azalmakta 5 yıllık sağkalım: ABD: %60 Gerikalmış/gelişmekte olan ülkelerde : %40 ın altında Özel merkezlere erişim Modern ilaçlara erişim Colorectal Cancer. In: BW Steward and P Kleihues, Editors, World Cancer Report, IARC Press, Lyon (2003), MW Russo et al.gastroenterology 126 (2004), A Jemal et al.ca Cancer J Clin 54 (2004), 8 29

4 Preoperatif değerlendirme Biyopsi patolojisi Tam kolonoskopi Tam kan sayımı Rutin biyokimya incelemeleri CEA Toraks grafisi Abdominopelvik BT (her olguda*/seçilmiş olgularda**) *Balthazar EJ et al AJR 1988;150:301-6 **Otchy D et al Practice Parameters for Colon Cancer Dis Colon Rectum 2004;47:

5 Kolon kanseri = Rektum kanseri

6 Kanıt Düzeyi ve Öneri gücü 1. sınıf : Đyi tasarlanmış/yürütülmüş RKÇ 2. sınıf : Randomize olmayan kontrollü çalışmalar Kohort olgu kontrol çalışmaları çok zamanlı çalışmalar 3 sınıf : Konusunda uzman kişilerin fikirleri Tanımlayıcı olgu serileri A Derecesi: Yüksek dereceli (Kanıt düzeyi 1-2), iyi tasarlanmış ve konunun uzmanları tarafından benzer şekilde yorumlanmış çalışmalar B Derecesi: Yüksek dereceli, iyi tasarlanmış, ancak konunun uzmanları tarafınca eş düzeyde fikir birliğinin olmadığı çalışmalar C Derecesi: Daha düşük kanıt değerli (Sınıf 2 yada daha düşük) tutarlı sonuçların olmadığı ve/ veya konu uzmanları tarafınca eş düzeyde fikir birliğinin olmadığı çalışmalar

7 Cerrahi Rezeksiyonun Boyutu Tümörün yerleşimine ve hastanın vasküler anatomisine bağlıdır II. Sınıf, B Derecesi Hastaların %50 sinde LN (+) -%50 peritümöral LN (+) -%50 peritümöral LN (+) + santral LN (+) -%10-12 santral LN (+)

8 Genişletilmiş rezeksiyon ve Yüksek bağlama Genişletilmiş rezeksiyonlar ek bir sağkalım avantajı sağlamamaktadır(rouffett F et al. Dis Colon Rectum 1994;37:651-9) Ancak, sınır bölgelerindeki tümörlerde olası yayılım yollarını içerecek şekilde komşu lenfatik zonlar çıkarılmalıdır 260 hasta Sol hemikoloktomi vs. segmental rezeksiyon Median sağkalım, mortalite, morbidite benzer Rouffett F et al. Dis Colon Rectum 1994;37:651-9 Primer besleyici damarı kökünden bağlamak; apikal lenf nodlarının çıkarılmasını garanti eder: Prognostik bilgi verir: Mortalite riski 2.5 kat fazla (Malassagne B et al Dis Colon Rectum 1993;36:645-53) 1117 hastada 5 yıllık sağkalım Apikal lenf nodu (+): %26 Apikal lenf nodu (-): %54 (Newland RC et al Cancer 1987;60:852-7) Yüksek ligasyon genişletilmiş rezeksiyona yol açar: Sağkalımı uzattığı kanıtlanmamıştır (Kawamura YJ et al Eur J Surg 2000:166:803-7)

9 Lenfadenektomi NCCN Practice Guidelines in Oncology Colon Cancer-v : 2A Besleyici arterin orijinindeki lenf nodu patoloji incelemesi için işaretlenmelidir Rezeksiyonun dışında kalan kuşkulu lenf nodları biyopsilenmeli ya da çıkarılmalıdır Geride (+) lenf nodu bırakılması R2 rezeksiyon anlamına gelir Evre III için bile çıkarılan genel sağkalım daha fazla lenf nodu incelendiğinde ve lenf nodu tutulumu olmadığında artar

10 Tümör yayılımı ve rezeksiyonun boyutu (Morikawa E et al. 1994, Dis Colon Rectum 37: ) Primer tümörün 10 cm uzağında pozitif parakolik lenf nodları çok ender izlenir Tümörün her iki tarafında da en az 10 cm normal kolonun rezeksiyona eklenmesi gerekir, sağ kolon yerleşimli tümörlerde sınır daha da arttırılabilir.

11 Lenfatik tümör yayılımı ve rezeksiyonun boyutu Çekum ve inen kolon kanserleri: tek yönlü Çıkan kolon ve sağ fleksura tümörleri: çift yönlü (çok ender 3. yön; sağ gastroepiploik lenf nodlarına) Sol fleksura ve sigmoid kolon tümörleri: çift yönlü

12 Çekum tümörleri ileokolik arter boyunca tek yönlü lenfatik yayılım gösterirler

13

14 Çıkan kolon ve sağ fleksura tümörleri; sağ kolik ve middle koik arter boyunca çift yönlü lenfatik yayılım gösterirler

15 Đnen kolon tümörleri sol kolik arter boyunca tek yönlü lenfatik yayılım gösterirler

16 Zor bölgeler: Sağfleksura: Sağ fleksura altında embryolojik planı izlemek güç, pankreas başına ve duodenumun horizontal kısmına yakın Splenikfleksura: hastanın beden yapısı nedeniyle ulaşılması güç ve çevre organları yaralama riski var Nakagoe T et al Surg Today 3: Splenik fleksura kanserlerinde lokal başarısızlık riski en yüksektir Bunlarda konkomitan splenektomili daha agresiv bir yaklaşım uygundur Halvorsen TB et al 1987 Scand J Gastroenterol 1:124-28

17 No touch tekniği Mobilizasyon öncesi lenfovaskuler yapıların ligasyonu ve tümör manipulasyonu sırasında dökülen hücrelerin portal sisteme geçmesinin önlenmesi Kesin kanıt yok / Teorik temeli var Sadece 1 PRKÇ (Wiggers T et al 1998, Br J Surg 75:409-15) Destekleyen Morbidite ve mortaliteyi arttırmadan hızlıca uygulanabilir Çok küçük bir avantaj: Nüks gelişene kadar ölüm Konvansiyonel grupta %31.1 No-touch izolasyon grubunda %24.7 Maurer CA 2004 Tech Coloproctol 8:30-32 Desteklemeyen Yeterli ekspojur sağlanmadan diseksiyon sırasında dudenum, üreter, gonadal damarlar gibi yapılarla ilişkinin ayırdedilmesi güç 5 yıllık sağkalım oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yok (Wiggers T et al 1998, Br J Surg 75:409-15) Konvansiyonel: %56 No-touch : %60 Mahteme H, Pahlman L 2005 Tech Coloproctol 9:1-7

18 Senkron kolon kanseri %2-9 (Welch JP Dis Colon Rectum 1981;142142;274-80) Đki ayrı rezeksiyon: Đki anastomoz Subtotal kolektomi: Tek anastomoz Morbidite ve mortalite aynı Whelhan RL et al Dis Colon Rectum 1989;32:365-8 Đkisi de uygun II. Sınıf, B derecesi

19 Herediter non-polipozis kolorektal kanser HNPCC NCCN Practice Guidelines in Oncology Colon Cancer-v : 2A Ekstensif cerrahi uygulanmalıdır Güçlü aile öyküsü olanlar Genç hastalar (<50 yıl)

20 Lenf nodu durumu (pozitiflik ve sayı) prognoz ve adjuvan tedavi planlaması ile doğrudan ilişkilidir

21 Genel sağkalım daha fazla lenf nodu incelendiğinde ve lenf nodu tutulumu olmadığında artar (Le Voyer TE et al 2003 J Clin Oncol 21: ) (Le Voyer TE et al 2003 J Clin Oncol 21: )

22 Yalancı negatiflik insidansını en aza indirmek için incelenmesi gereken asgari lenf nodu sayısı: T1 ve T2 tümörler için 18 T3 ve T4 tümörler için 10 (Josep NE et al 2003 Ann Surg Oncol 10:213-18)

23 En blok rezeksiyon Çevre yapılara uzanım: %15 (Sugarbaker et al. Dis Colon Rectum 1982;25:545-57) Bunların %50 si enflamatuvar Rezeksiyon öncesi adezyonların benign mi? malign mi? olduğunu anlayamıyoruz Adezyonların patolojik değerlendiriminda %40 ı malign (Lopez MS et al Surgery 1993;113;365-72) Kolon kanserine yapışık dokuların genişletilmiş rezeksiyon ile çıkarılması gerekir tümör perforasyonunun önler, tümör yayılımını aza indirir II. sınıf, A derecesi En blok rezeksiyon 5 yıl sağkalım %61 lokal nüks %36 Adezyonlar cerrahi olarak ayırıldığında 5 yıl sağkalım %23 lokal nüks %77 (Hunter et al 1987 Am. J Surg 154:67-71)

24 Cerrah ve hastane : Prognostik faktör ( Cerrah ve hastane, onkolojik sonuçları (lokal nüks, sağkalım ve prognozu) etkilemektedir Hermanck P et al 1994, Chirurg 65: ) (Link K et al 2005, Langenbecks Arch Surg 390: 83-93) Tüm hastalar yüksek hacimli hastanelerde tedavi ediselerdi ABD de yılda 43,318 kişinin yaşamının kurtarılabineceği hesaplanmıştır (n=93 045) EVA Finlayson and JD Birkmeyer, Effect of hospital volume on life expectancy after selected cancer operations in older adults: a decision analysis, J Am Coll Surg 196 (2003),

25 Ooforektominin yeri Senkron over metastazı: %2-8 Profilaktik ooforektomi gereksiz Cutait R et al Dis Colon Rectum 1983;26:6-11 Young-Fadok TM et al Dis Colon Rectum 1998;41: Gros olarak anormal ya da kolon kanseri tarafından invaze edilmiş bir over varsa bilateral ooforektomi yapılmalıdır Bir over anormal ise diğerinde de metastatik hastalık olabilir (Morrow M et al Arch Surg 1984;119:1385-8) II. sınıf, B derecesi (Nelson H et al Natl Cancer Inst 93: ).

26 Karaciğer Metastazlarında Senkron Rezeksiyon Kolon rezeksiyonu sırasında senkron karaciğer metastazı: %10-20 Đlk ameliyatta sınırlı bir metastatik hastalık senkron rezeke edilebilir Subsegmental rezeksiyon Metastazektomi III. sınıf, B derecesi 1. Kolon rezeksiyonu minimum kan kaybı ve kontaminasyon ile gerçekleşecek 2. Hastanın tıbbi durumu iki girişime izin verecek kadar iyi 3. Rezeksiyon 1 cm temiz sınır ile yapılabilecek 4. Kesi iki girişim için de uygun olacak 5. Cerrah karaciğer rezeksiyonu yapabilecek deneyimde olacak Hughes KS et al 1992

27 Karaciğer ve Akciğer metastazları NCCN Practice Guidelines in Oncology Colon Cancer-v : 2A KARACĐĞER Tam rezeksiyona uygun olmalı Unresectable ekstahepatik metastaz olmamalı Unresectable olarak değerlendirilen olgular neoadjuvan tedaviden sonra yeniden değerlendirilmeli Hepatik rezeksiyon en iyi tedavi seçeneğidir Ablasyon yöntemleri Unresectable olgularda cerrahi ile birlikte uygulanabilir AKCĐĞER Tam rezeksiyona uygun olmalı Resectable ekstrapulmoner metastazlar pulmoner rezeksiyon için kontendikasyon oluşturmaz Primer tümör çıkarılmalıdır Seçilmiş olgularda rerezeksiyon uygulanabilir

28 Kolorektal kanserde laparoskopik rezeksiyon-2004 Dezavantajı yok Rezeksiyonun uzanımı Đncelenen lenf nodu sayısı Kısa dönem sonuçlar Günümüzde yöntemin onkolojik yeterliliği konusunda kesin görüş birliği yoktur II. sınıf, B derecesi

29

30 Kolorektal kanserde laparoskopik rezeksiyon-2006 Kolon kanseri güvenli bir şekilde laparoskopik yöntemle yapılabilir 872 curabl kolon kanseri RKÇ Đzlem:median 4.4 yıl Benzer nüks ve sağkalım COST N engl J Med;350(20): Postop kısa dönem avantajları sanıldığı kadar üstün değil Fast-track cerrahi ile kıyaslandıgında RKÇ Hastane yatış süresi Đleus süresi Gastrointestinal transit zamanı L Basse, JL et al Surg Endosc 17 (2003) II. Sınıf, A derecesi Lap. deneyimli cerrah Rektumda lezyon yok Engelleyici abdominal adezyon yok Tümör lokal ileri ya da metastatik değil Akut barsak tıkanması yok Tümör perforasyonu yok Wishner JD et al Surg Endosc 1995;9(11): Nelson H et al J Natl Cancer Inst Monogr 1995;19:51-6 Ota DM et al Curr Opin Gen Surg 1994:208-13

31 SOL KOLON TIKAYICI ACĐLLERĐ Tek aşama: Masada lavaj Rezeksiyon+ Primer anastomoz SCOTIA Br J Surg 1995;82: Đki aşama: Hartman girişimi Obstrükte segmente stent Mekanik barsak hazırlığı Elektif girişim Dauphine Ce et al Ann Surg Oncol 2002;9:547-9

32 SOL KOLON TIKAYICI ACĐLLERĐ Cerrahi şeçeneklerden herhangi biri kesin olarak önerilemiyor Herbirinin farklı avantajları var Hastanın özelliklerine göre biri seçilmeli Lopez-Kostner F et al Surg Clin North Am 1997;77: II. sınıf, C derecesi

33 SAĞ KOLON TIKAYICI ACĐLLERĐ Tıkayıcı sağ kolon ya da transvers kolon kanserlerinde sağ kolektomi ya da genişletilmiş sağ kolektomi yapılmalıdır Primer anastomoz -kolon lavajı yapılmadan- hastanın kliniği uygunsa yapılabilir (Smithers BM et al ANZ J Surg 1986;56:749-52) II. sınıf, C derecesi

34 Sentinel lenf nodu biyopsisi Evre II olgularda prognozun iyi olduğu düşünülür. Oysa bu hastaların pek çoğunda nüks gelişir Evre II olduğu sanılan bu olgular gerçekten evre II midirler? Geleneksel patoloji yöntemleri kolon tümörlerinde aşağı evrelemeye ( downstaging ) neden olabilmekte Daha özelleşmiş patolojik incelemeler; Yağ temizleme yöntemi Đmmünohistokimya (ĐHK) Revers-transcriptase polymerase reaction (PCR) daha güvenilir lenf nodu evrelemesi sağlayabilecektir Daha fazla materyal, zaman, para Bu problemi aşmak için, sentinel lenf nodu biyopsisi (SLNB) konusunda çalışmalar sürmekte

35 Sentinel lenf nodu biyopsisi SLN tümör drenajının olduğu ilk lenf nodu Metastatik hastalık gelişimi için yüksek risk SLN ile odaklanmış ve detaylı inceleme yapılabilmekte

36 Sentinel lenf nodu biyopsisi Bu güne dek yayınlanan ~1000 olgu Başarı oranı %100 e ulaşmakta Toplam doğruluk oranı %96 (Saha S et al 2004 Semin Oncol 31:374-81) Pozitif LN olan hastaların %35 inde küratif cerrahi rezeksiyon ve 6 ay KT sonrası 5 yılda tümör nüksü izlenmemiş (Gill S et al J Clin Oncol 2004, 22) Yukarı evreleme ( upstaging ) pno pno (i+) ya da pno (mol +): %15-32 Yukarı evrelenen hastalar uygulanan adjuvan KT den yarar görmüş olabilir

37 Sentinel lenf nodu biyopsisi Lenfatik haritalama ve SLN biyopsisinin kolorektal kanserdeki rolü net değildir Yöntemin kolorektal kanserlerde doğruluk ve yararının değerlendirilmesi için geniş prospektif çalışmalara gereksinim vardır

38 Peritoneal karsinomatozis Bu hastalar genellikle incurable olarak nitelendirilir Agresif sitoredüksiyon+ Hipertemik intraperitoneal kemoterapi median sağkalımı 12.6 aydan 22.3 aya uzatabilir Bu yaklaşımın en etkili olduğu olgular karsinomatozisin minumum olduğu olgulardır VJ Verwaal et al., Randomized trial of cytoreduction and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy versus systemic chemotherapy and palliative surgery in patients with peritoneal carcinomatosis of colorectal cancer, J Clin Oncol 21 (2003), O Glehen, et al Intraperitoneal chemohyperthermia and attempted cytoreductive surgery in patients with peritoneal carcinomatosis of colorectal origin, Br J Surg 91 (2004), P Shen et al., Cytoreductive surgery and intraperitoneal hyperthermic chemotherapy with mitomycin C for peritoneal carcinomatosis from nonappendiceal colorectal carcinoma, Ann Surg Oncol 11 (2004), VJ Verwaal, et al Predicting the survival of patients with peritoneal carcinomatosis of colorectal origin treated by aggressive cytoreduction and hyperthermic intraabdominal chemotherapy, Br J Surg 91 (2004),

39 Fast-track cerrahi Geleneksel cerrahi alışkanlıklarının pek çoğundan güvenle vazgeçilebilir: Drenler EC Jesus et al Rev Assoc Med Bras 49 (2003), Đdrar sondası Nazogastrik tüpler ML Cheatham et al Ann Surg 221 (1995), Mekanik barsak hazırlığı KF Guenaga et al Cochrane Database Syst Rev 2 (2003), CD Postoperatif aç bırakma Đntraoperatif sıvı yükleme B Brandstrup et al Ann Surg 238 (2003) Fast-track cerrahi güvenli Daha az: Hastane yatışı Perioperatif morbidite Maliyet H Kehlet anet al Lancet 362 (2003), L Basse et al Dis Colon Rectum 47 (2004), A Anderson, C et al Br J Surg 90 (2003)

cerrahisine adjuvan kemoterapi eklenmesi sonucu özellikle Evre III kolorektal kanser hastalarında

cerrahisine adjuvan kemoterapi eklenmesi sonucu özellikle Evre III kolorektal kanser hastalarında 22 Nüks KOLON KANSERİNde TEDAVİ Dr. Tuncay YILMAZLAR Dr. Ersin ÖZTÜRK Herhangi bir kanserin tedavisinde temel amaç hastanın yaşam kalitesini koruyarak kanseri tedavi etmek ve ileride tekrarlamasını engellemektir.

Detaylı

İNVAZİF EOC DE EVRELEME CERRAHİSİ GEREKLİ MİDİR?

İNVAZİF EOC DE EVRELEME CERRAHİSİ GEREKLİ MİDİR? İNVAZİF EOC DE EVRELEME CERRAHİSİ GEREKLİ MİDİR? Doç. Dr. M. Coşkun SALMAN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Over kanseri Dünyada; 7. en sık kadın kanseri 240.000

Detaylı

Akciğerin Metastatik Tümörleri

Akciğerin Metastatik Tümörleri Murat ÖZKAN*, Arif Osman TOKAT**, Şevket KAVUKÇU* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ** S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi, ANKARA Akciğerin metastatik

Detaylı

KOLON KANSERİNDE ÖZEL DURUMLAR

KOLON KANSERİNDE ÖZEL DURUMLAR 18 KOLON KANSERİNDE ÖZEL DURUMLAR Dr. Necmettin SÖKÜCÜ Dr. Emre BALIK Kolorektal ameliyatların morbidite ve mortalitesinde son birkaç dekad içerisinde anlamlı düşüşler sağlanmıştır. Bilinçli antibiyotik

Detaylı

Prof.Dr.İ.Ethem Geçim Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Ünitesi

Prof.Dr.İ.Ethem Geçim Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Ünitesi Prof.Dr.İ.Ethem Geçim Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Ünitesi Cerrahinin en iddialı konularından birisi! İlk tedavi çekostomi,pillore 1776 İlk kolostomi,duret

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 50, Sayı 4, 1997 209-230 PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Hayrettin Varolgüneş* Aydın İnan* Emin Kaptanoğlu* Salim Demirci**

Detaylı

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. İmtiyaz Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yürütme Kurulu Dr. Kemal KÖYMEN Dr. Can SOLAKOĞLU Dr. Alpay ÖRKİ Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Orhun

Detaylı

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU P. Albers (başkan), W. Albrecht, F. Algaba, C. Bokemeyer, G. Cohn-Cedermark, A. Horwich, M. P. Laguna, Avrupa Üroloji Derneği 2008 Çeviri: Üroonkoloji Derneği 1 İÇİNDEKİLER:

Detaylı

Anal Kanal ve Anüs Çevresinin Skuamöz Hücreli Habis Tümörleri

Anal Kanal ve Anüs Çevresinin Skuamöz Hücreli Habis Tümörleri Vol. TEMEL 18, No.3 KONU - GÜNCELLEME Anal Kanal ve Anüs Çevresinin Skuamöz Hücreli Habis Tümörleri Squamous Cell Carcinoma of the Anal Canal and Anal Margin NECMETTİN SÖKÜCÜ, EMRE BALIK, İSMAİL CEM SORMAZ

Detaylı

Aşağı Anterior Rezeksiyon

Aşağı Anterior Rezeksiyon 26 Aşağı Anterior Rezeksiyon Dr. Cem TERZİ Dr. Aras Emre CANDA Giriş Rektum tümörünün yerleşimine göre rezeksiyonun genişliği ve anastomozun düzeyi değişir. Anterior rezeksiyon terimi rektum rezeksiyonundan

Detaylı

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Editörler B. Bülent MENTEŞ Editör Volüm 18 Sayı 3 Eylül 2008 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Cem TERZİ Yardımcı

Detaylı

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP İstanbul Konsensusu 2006 Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 2006

Detaylı

BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ: TANI, TEDAVİ, TAKİP BORDERLİNE OVARİAN TUMORS: DİAGNOSİS, TREATMENT & FOLLOW-UP

BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ: TANI, TEDAVİ, TAKİP BORDERLİNE OVARİAN TUMORS: DİAGNOSİS, TREATMENT & FOLLOW-UP TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERGİSİ 2014-4, Sayfa 113-122 Derleme BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ: TANI, TEDAVİ, TAKİP BORDERLİNE OVARİAN TUMORS: DİAGNOSİS, TREATMENT & FOLLOW-UP Muzaffer Sancı 1, Kemal Güngördük

Detaylı

REKTUM KANSERİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME

REKTUM KANSERİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME REKTUM KANSERİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME Rektum kanseri, kolorektal kanserlerin %40 50 sini oluşturan, lokal nüks ve uzak metastazlar ile seyrederek ciddi morbidite mortalite nedeni olabilen, büyük

Detaylı

KOLOREKTAL KANSERDE GENETİK VE ETYOLOJİK FAKTÖRLER

KOLOREKTAL KANSERDE GENETİK VE ETYOLOJİK FAKTÖRLER Derleme Yazısı KOLOREKTAL KANSERDE GENETİK VE ETYOLOJİK FAKTÖRLER Murat BÜYÜKDOĞAN Selçuk Üniversitesi Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi, KONYA Kolon ve rektumun kanserlerine kolorektal kanser denir. Kolorektal

Detaylı

Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (MHDF) Meme Kanseri Eğitim Modülü KETEM DOKTORLARI

Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (MHDF) Meme Kanseri Eğitim Modülü KETEM DOKTORLARI Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (MHDF) Meme Kanseri Eğitim Modülü KETEM DOKTORLARI Değerli Meslektaşlarım, Bu eğitim modülü, Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu'nun (MHDF) Kanserle Savaş

Detaylı

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ T.C.S.B. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTENESİ 5. GENEL CERAAHİ KLİNİĞİ ŞEF; DR. YAVUZ ERYAVUZ MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. İbrahim

Detaylı

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Erman Alçı, Özer Makay, Adnan Şimşir*, Yeşim Ertan**, Ayşegül Aktaş, Timur Köse***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız Ege Üniversitesi Hastanesi, Genel

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Tıbbi Onkoloji BD Antalya Akış Kemoradyoterapi Biolojik

Detaylı

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir?

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? Recep SAVAŞ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Özel Sağlık Hastanesi, İzmir PET/ BT; Pozitron Emisyon Tomografi ve Bilgisayarlı Tomografi cihazlarının

Detaylı

Lokal ileri evre prostat kanserinde güncel tedavi yaklaşımları: ürolog yaklaşımı

Lokal ileri evre prostat kanserinde güncel tedavi yaklaşımları: ürolog yaklaşımı DERLEME / REVIEW güncel tedavi yaklaşımları: ürolog yaklaşımı Current surgical approaches in local invasive prostate cancer: urologist approach Dr. Zafer Kozacıoğlu, Dr. Bülent Günlüsoy İzmir Bozyaka Eğitim

Detaylı

PROSTAT KANSERİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ ADJUVANT RADIOTHERAPHY IN PROSTATE CANCER

PROSTAT KANSERİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ ADJUVANT RADIOTHERAPHY IN PROSTATE CANCER DERLEME/Review: ÜROONKOLOJİ/Urooncology PROSTAT KANSERİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ ADJUVANT RADIOTHERAPHY IN PROSTATE CANCER Ufuk ABACIOĞLU*, Levent TÜRKERİ** * Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon

Detaylı

BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOM KILAVUZU

BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOM KILAVUZU 1 BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOM KILAVUZU B. Ljungberg, D.C. Hanbury, M.A. Kuczyk, A.S. Merseburger, P.F.A. Mulders, J-J. Patard, I.C. Sinescu Avrupa Üroloji Derneği 2008 Çeviri: Üroonkoloji Derneği 2 Çeviri

Detaylı

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28 EAU PO Box 30016 6803 AA Arnhem The Netherlands T +31 (0)26 389 0680 F +31 (0)26 389 0674 guidelines@uroweb.org www.uroweb.org Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları Avrupa Üroloji Derneği (EAU)

Detaylı

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Derleme Rekonstrüktif Laparoskopi & Robotik Cerrahi Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Dr. Murat Tezer, Dr. Meltem Karadeniz, Dr. Öner Şanlı İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Detaylı

Kerim Çayır 1, Mehmet Bilici 1, Salim Başol Tekin 1, Habip Emre 2, Yusuf Bilen 2

Kerim Çayır 1, Mehmet Bilici 1, Salim Başol Tekin 1, Habip Emre 2, Yusuf Bilen 2 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical K. Çayir Journal ve ark. Kolon kanserli hastalarda adjuvan tedavi Cilt / Vol 37, No 2, 145-150 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Evre II-III kolon kanserli hastalarda

Detaylı

ÜREME ÇAĞINDAKİ OVER KANSERİNDE KONSERVATİF CERRAHİ HANGİ OLGULARA HANGİ LİMİTASYONDA YAPILMALIDIR? Konu Yazarı Prof. Dr.

ÜREME ÇAĞINDAKİ OVER KANSERİNDE KONSERVATİF CERRAHİ HANGİ OLGULARA HANGİ LİMİTASYONDA YAPILMALIDIR? Konu Yazarı Prof. Dr. Konu Yazarı Prof. Dr. Tufan Bilgin Yazışma adresi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı BURSA ÜREME ÇAĞINDAKİ OVER KANSERİNDE KONSERVATİF CERRAHİ HANGİ OLGULARA HANGİ

Detaylı