Posttransplant Maligniteler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Posttransplant Maligniteler"

Transkript

1 Posttransplant Maligniteler Dr. Hüseyin Töz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi TND Transplantasyon Nefrolojisi Şubat.2012, İstanbul

2 Böbrek Yetmezliği ve Kanser Melanom dışı deri kanserleri ve BY ne neden olan kanserler dışlandığında: Prediyaliz SIR: 1.16 (Kaposi S, Tiroid, NHL, kolon) Diyaliz SIR: 1.35 (Dudak, dil, ince barsak, serviks, mide, tiroid) Böbrek nakli SIR: 3.27 JAMA 2006

3 Ege Üniversitesi Son 5 yıl / 35 ölüm Enfeksiyon % 31 Malignite % 31 Kardiyovaskül er % 23 Diğer % 15 USRDS

4 Tip Melanom dışı deri kanserleri Kaposi Sarkomu Non-Hodgkin Lenfoma Renal hücreli karsinom Melanom, lösemi, hepatobiliyer, servikal, vulvovajinal Testis, mesane Kolon, akciğer, prostat, mide, pankreas, meme Genel Topluma Göre Artış kat 20 kat 20 kat 15 kat 5 kat 3 kat 2 kat

5 UZUN SÜRELİ İMMUNOSUPRESYON ALTINDA Viruslere karşı immun yanıtın bozulması Neoplastik hücre yaşamının değişmesi DNA zararlanması ve DNA tamir mekanizmalarının bozulması Tümor progresyonuna neden olan sitokinlerin artması (TGF-beta, IL10,VEGF)

6 Virüsler HHV 8 Kaposi S. EBV (CMV?) NHL HPV Serviks, deri (?) HCV, HBV Hepatosellüler

7 Deri Kanseri (BCC ve SCC) Genel populasyonun aksine SCC, BCC den daha fazla 1 yılda % yılda % sıklıkta Beyaz ırkta daha fazla Risk faktörleri Ultraviyole, açık ten-renkli göz Pretx varsa İmmunosupresif ilaçlar Coğrafya (Çok güneş alan bölgeler, ozon tabakasının zayıf olduğu bölgeler) Yaş (çocuk veya ileri yaş) MTHFR:C677T HPV

8 Ege Üniversitesi Olguları 100 böbrek nakli hastası Ortalama yaş:34, ortala TX süresi 42 ay %59 erkek Tüm grupta premalin yada malin lezyon sıklığı: Aktinik keratoz % 7 BCC % 3.6 SCC % 1 TX süresi 5 yılın üzerinde: BCC % 11 SCC % 2.7 International Journal of Dermatology 2005

9 İlaç Nonmelanom deri kanseri Dermatolojik yan etki Steroidler + Akne, stria AZA ++++ Hipersansitivite rx MMF +++ Nonspesifik döküntü CsA ++++ Hirsutizm, gingiva hiperplz Tak +++ Alopesi Siro + Akne, ödem, oral ülser Evero + Siro ile aynı

10 Deri kanserlerinde tedavi İmmunsupresyonun azaltılması AZA kesilmesi, KNİ azaltılması mtor inh e geçiş Asitretin Prognoz iyi

11 KAPOSİ SARKOMU

12 Ege Ün. Succesful treatment of posttransplant Kaposi s Sarcoma by reduction of immunosuppression Nephrol Dial Transplant 2002 n:12 Haydarpaşa + İstanbul Ün. Kaposi s Sarcoma in renal transplant patients:predisposing factors and prognosis Transplant Proceedings 2005 n:25 Başkent Ün. Evaluation of posttransplant malignancies compared with de novo tumors Transplant Proceedings 2007 n:14

13 Sıklık: %2-4 Süre: posttx ortalama yıl Erkeklere daha sık Tutulum: deri ve mukoza Mukoza: orofarenks, trakea, Gİ traktus Organ tutulumu: %50 in altında Lenf nodu, akciğer Patogenez: HHV 8

14 Tedavi: İmmunosupresyonun azaltılması KNİ kesmek, AZA/MMF i azaltmak yada kesmek mtor inh geçmek Yaygın, hızlı ilerleyen lezyon, organ disfonksiyonu varsa kemoterapi: etoposid, vinblastin, interferon Prognoz: ölüm < % 20 Kronik rejeksiyon nedeniyle graft kaybı ve diyalize dönüş olabilir

15 Lenfoproliferatif Hastalık Benin poliklonal lenfoproliferasyon EMN benzeri akut hastalık Sitogenetik normal, malign transformasyon yok Poliklonal B hücre proliferasyonu Klinik benign tabloya benzer Erken malign transformasyon bulguları var Monoklonal B hücre proliferasyonu Malign lenfoma

16 Tx böbreğe sınırlı plazmositik proliferasyon

17 Lenfoma Çoğu non-hodgkin, B hücre kökenli, CD20 (+) Allograftta veya yakınında olabilir, allograft disfonksiyonu yapabilir, rejeksiyonla karışabilir EBV R- / D+ ise yüksek risk Ekstra nodal tutulum sık (SSS; KC, GİS, AKC), multipl tutulum olabilir Uzun süreli ve tekrarlayan ATG/ALG/OKT3 en önemli risk faktörlerinden

18 Lenfoma zamanlaması Bazı verilere göre ilk 1 yıl içerisinde Bazı verilere göre 2 pik var: ilk 2 yıl ve 5-10 yıl arası olmak üzere Tedavi: Güncel hematolojik yaklaşım B-NHL da rituksimab Prognoz iyi değil 5 yıllık yaşam < % 10-20

19 Üriner sistem tümörleri Böbrek (nativ veya allograft) ve mesane Hastalıklı atrofik doku Diyaliz döneminde kazanılmış kistik hastalık zemininde Eğer primer hastalık analjezik nefropati ise Öncesinde siklofosfamid (glomerülonefrit) kullanımı Hematüri, ağrı-kitle, graft disfonksiyonu Asemptomatik, taramalarda saptanabilir Tedavi: cerrahi, gerekirde KT

20 Radikal allograft nefrektomi

21 Parsiyel allograft nefrektomi

22 Ege Üniversitesi Olguları Hematolojik malignite = % 1.2 B hücreli lenfoma (toplam 11 hasta, 4 ü dış merkez) Diğer hematolojik maligniteler (Toplam 6 hasta, 1 i dış merkez Solid kanserler 22 hasta, % 2

23 B hücre malin lenfoma hastaları YAŞ POSTTX YIL TUTULUM TEDAVİ SONUÇ 35 3 mesane, AKC KT Ex 33 4 KC, Kİ KT Ex Spinal kord, Kİ,KC, 43 8 AKC destek Ex 28 2 GİS,Periton RTXM Ex 50 6 batın içi lap RTXM Ex 24 2 mesane, batın içi lap RTXM FG GİS RTXM Ex 35 2 aksiller kitle RTXM Diyaliz 45 1 SSS RT Ex 40 1 SSS, deri RT Diyaliz 35 1 AKC, batın içi lap RTXM FG Yaş ortalaması 35, posttx ortalam 4 yıl (1-15 yıl) 11 hastanın 7 si ex, 4 remisyon (ikisi FG, ikisi diyaliz)

24 Diğer hematolojik maligniteler YAŞ POSTTX YIL TUTULUM TİP TEDAVİ SONUÇ Deri,SSS,GİS,A Periferik T 28 3 C NHL RT Ex 43 9 GİS Periferit T NHL Destek Ex Servikal lap ALL-L2 KT Ex Hodgkin 33 4 Servikal lap Meningeom KT FG AKC, GİS T NHL Destek Ex Lökositoz LGL T hc lösemi SCC KT FG 30 Ortalama 4 yaş GİS, 37, süre KC 7,5 yıl (3-11) Anaplastik KT Diyaliz 7 hastanın 4 ü ex, 3 remisyon (iki FG, bir diyaliz)

25 akciğer 4 Kadın meme ca 2 Allograft böbrek ca 2 nazofarenks 1 mesane 1 prostat 1 melanom 1 osteosarkom 1 gbm 1 Primeri bilinmeyen adenokarsinom 1 erkek meme ca 1 kolon ca 1 papilla tm 1 indifferan adeno ca + rabdomyosarkom 1 Kaposi + akciğer ca 1 melanom + tiroid + nativ böbrek ca 1 Mide ca + myelom 1

26 Tarama BÖBREK NAKLİ HASTALARI KANSER GELİŞİMİ İÇİN YÜKSEK RİSKLİ HASTALARDIR Meme Kolorektal Serviks Prostat Hepatosellüler Üriner sistem Deri Akciğer 50 yaş üzerinde 1-2 yılda bir mammografi 50 yaş üzerinde yıllık GGK, 5 yılda bir sigmoidoskopi Yılık pelvik bakı ve PAP smear Yıllık rektal tuşe ve PSA 6-12 ayda bir KC US ve AFP?? Düzenli aralarla nativ ve tx böbrek Kendi kendine bakı, 6-12 ayda bir hekim tarafından yok

27 Korunma Sağlıklı beslenme Sigara UV HPV

28 Kanserli hastada transplantasyon Bekleme listesi için değerlendirilen hastalarda %10-13 kanser öyküsü yada tanısı mevcut. Kanser remisyona girdikten sonra bekleme süresi ne olmalı? Meme, kolorektal = en az 2 yıl Semptomatik renal hücreli, sarkom, melanom, mesane, myelom = 5 yıl

29 Kanserli verici SSS tümörleri olan kadaverik vericilerin uygunluğu tartışılabilir: VA/VP shunt uygulanmamış Kraniyotomi uygulanmamış RT veya KT öyküsü olmayan Düşük grade li tümörü olanlar Verici adayı olarak düşünülebilir. Alıcı seçiminde dikkatli olmak gereklidir = yaşam beklentisi az, diyaliz şansı

30 İmmunosupresif İlaçlar ve Malignite ATG/ALG/OKT3 gibi poliklonal antikorlar lenfoma sıklığını arttırır. CsA; eşik hedef düzeyin 200 den 100ng/mL e düşürülmesi kanser sıklığını azalttı Takrolimus; (günümüzden daha yüksek doz ve düzeylerin kullanıldığı yıllarda) çocuklarda PTLD sıklığını arttırdı MMF ve AZA; her ikiside kanserojen, MMF AZA ya göre daha olumlu sonuçlar verdi mtor-inh; Kaposi Sarkomu ve deri kanserlerinde olumlu sonuçlar verdi

31 CONVERT (Malignite verileri) Transplantation 2011 Melanom dışı deri kanserleri SRL a dönüşüm KNİ devam n:551 n: (%2.2) 22 (%8.1) Diğerleri İzlem süresi 2 yıl

32 Alemtuzumab N England J Med 2011 Alemtuzumab Konvansiyonel (ATG veya IL2ra) Herhangi bir kanser 18 (%8) 13 (%5) B hücreli lenfoma 1 0 Deri kanseri 9 11 Diğerleri 8 2 İzlem süresi 3 yıl

33 Spare the Nephron Kidney Int 2011 MMF+SRL MMF+KNİ N:148 N:153 Malignite 7 (%4.7) 10 (%6.5) İzlem süresi 2 yıl

34 ORION Am J Transplant 2011 SRL + TAK eliminasyon SRL+MMF TAK+MMF N:152 N:152 N:139 Tüm malignite 7 (%4.6) 5 (%3.3) 5 (%3.6) Lenfoma Deri Renal Genital İzlem süresi 2 yıl

35 ASCERTAIN Transplantation 2011 KNİ eliminasyon Everolimus KNİ minimizasyon KNİ kontrol N:127 N:144 N: hastada 46 malin yada benin neplazm bildirildi. KNİ eliminasyon grubunda deri papilloması daha az. Diğer neoplazmlar benzer İzlem süresi 2 yıl

36 BENEFIT EXT Am J Transplant 2010 Yoğun Belatacept Az yoğun Belatacept Kontrol (CsA) N:184 N:175 N:184 PTLD hasta ex, 1 hasta greft kaybı İzlem süresi 3 yıl

37 TEŞEKKÜR EDERİM

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Dr. Fatih Dede. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

Dr. Fatih Dede. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Dr. Fatih Dede Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Mortalite Evre 5D KBH Böbrek nakli Genel toplumla karşılaştırıldığında 6.5-7.9 1-1.5 United States Renal Data System (USRDS),2009

Detaylı

HIV POZİTİF HASTALARDA SIK GÖRÜLEN MALİGN HASTALIKLAR VE TEDAVİ YÖNETİMİ

HIV POZİTİF HASTALARDA SIK GÖRÜLEN MALİGN HASTALIKLAR VE TEDAVİ YÖNETİMİ HIV POZİTİF HASTALARDA SIK GÖRÜLEN MALİGN HASTALIKLAR VE TEDAVİ YÖNETİMİ Dr. Banu Öztürk Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tokat 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 19-23 Mart 2014-Antalya Sunum planı

Detaylı

Transplantasyon ve İnfeksiyonlar

Transplantasyon ve İnfeksiyonlar Transplantasyon ve İnfeksiyonlar Dr. M. Servet Alan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Organ transplantasyonu 1902 Hayvanlarda ilk deneysel böbrek

Detaylı

Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar. Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol

Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar. Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol 1 Transplant Alıcılarında Viral Enfeksiyonlar Viral infeksiyonlar İmmünsüpresif ilaçlar Greft rejeksiyonunun

Detaylı

PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI NEFROLOJİ BİLİM DALI PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

TRANSPLANTASYON SONRASI ERKEN DÖNEMDE GÖRÜLEN ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

TRANSPLANTASYON SONRASI ERKEN DÖNEMDE GÖRÜLEN ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ VE RİSK FAKTÖRLERİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI TRANSPLANTASYON SONRASI ERKEN DÖNEMDE GÖRÜLEN ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ VE RİSK FAKTÖRLERİ Dr. Arkun AYTUTULDU UZMANLIK

Detaylı

Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Dönem Böbrek Yetmezliği İnsidans ve Prevalans (ABD) Yansıması Hasta

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Allojenik Hematopoetik Kök Hücre Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonların Yönetimi Management of Viral Infections in Allogenic Hematopoietic

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Otolog KİT (Periferik kök hücre) Allojenik KİT

Otolog KİT (Periferik kök hücre) Allojenik KİT Tüm Vücut Işınlamas nlaması Tüm Vücut Işınlaması Tanım Tüm vücudun tedavi amacıyla radyasyona maruz bırakılması Kemik iliği transplantasyon programlarının bir parçası Otolog kemik iliği transplantasyonu

Detaylı

HEPATIT C VIRUSU VE RENAL TRANSPLANTASYON

HEPATIT C VIRUSU VE RENAL TRANSPLANTASYON Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi/Office Journal of the Turkish Nephrology, Association 1998; 4:179-183 HEPATIT C VIRUSU VE RENAL TRANSPLANTASYON HEPATITIS C VIRUS AND RENAL TRANSPLANTATION

Detaylı

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir?

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? Recep SAVAŞ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Özel Sağlık Hastanesi, İzmir PET/ BT; Pozitron Emisyon Tomografi ve Bilgisayarlı Tomografi cihazlarının

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NON-HODGKIN LENFOMALI HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI ( 3 AY) CD 4, CD 8, CD 20, CD 25, CD 56 ve AKUT FAZ REAKTANLARI (C-Reaktif

Detaylı

YAŞLILIK VE KANSER. Kanser Nedir?

YAŞLILIK VE KANSER. Kanser Nedir? YAŞLILIK VE KANSER ------------------------------------------------ Doç Dr M Mahir ÖZMEN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği-ANKARA -----------------------------------------------

Detaylı

ABLATİF OLMAYAN ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: ENDİKASYONLARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

ABLATİF OLMAYAN ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: ENDİKASYONLARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HematoLog 2011: 1 1 Dr. Burak Uz Dr. Hakan Göker Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji Bilim Dalı, Ankara e-mail: hgoker1@yahoo.com Tel: 0312 305 15 43 Anahtar

Detaylı

Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV)

Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV) Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV) Mümtaz Yılmaz Nisan 2015, 5.TİGED Kongresi, Antalya Herpes virüs ailesi HHV-1 Herpes simpleks virus 1 HSV-1 Orofasiyal herpes HHV-2 Herpes simpleks

Detaylı

KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN

KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN 2005 DEN 2030 A DÜNYADA KANSER 7 milyon ölüm 17 milyon 11 milyon yeni vaka 27 milyon 25 milyon kanserli kişi

Detaylı

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır.

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır. 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 06.12.2010 tarihinde çevirisi yapılan Non-Hodgkin Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder.

Detaylı

HIV/AIDS. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN

HIV/AIDS. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN HIV/AIDS Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN AIDS insan bağışıklık sistemini çökerten HIV in neden oluğu bir sendromdur. Human Immune Deficiency Virüs dediğimiz mikroorganizma ile meydana gelen bu hastalık uzun

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HODGKİN LENFOMA, NON HODGKİN LENFOMA, MULTİPLE MYELOMA, AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ, AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİLERİ SIRASINDA GÖZLENEN İLAÇ

Detaylı

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı

LOKALİZE PROSTAT KANSERİ OLAN HASTALARDA PROSTAT BİYOPSİSİNDEKİ AMACR BOYANMA ŞİDDETİNİN POST-OPERATİF NÜKSÜ ÖNGÖREBİLME GÜCÜ

LOKALİZE PROSTAT KANSERİ OLAN HASTALARDA PROSTAT BİYOPSİSİNDEKİ AMACR BOYANMA ŞİDDETİNİN POST-OPERATİF NÜKSÜ ÖNGÖREBİLME GÜCÜ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II. ÜROLOJİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: PROF. DR. M. İHSAN KARAMAN LOKALİZE PROSTAT KANSERİ OLAN HASTALARDA PROSTAT BİYOPSİSİNDEKİ AMACR BOYANMA

Detaylı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı SOLİD ORGAN NAKLİ SONRASI GELİŞEN LÖKOPENİ NEDENLERİ VE SONUÇLARI. UZMANLIK TEZİ Dr. Burçak Evren ARIN TAŞDOĞAN

İç Hastalıkları Anabilim Dalı SOLİD ORGAN NAKLİ SONRASI GELİŞEN LÖKOPENİ NEDENLERİ VE SONUÇLARI. UZMANLIK TEZİ Dr. Burçak Evren ARIN TAŞDOĞAN 1993 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İç Hastalıkları Anabilim Dalı SOLİD ORGAN NAKLİ SONRASI GELİŞEN LÖKOPENİ NEDENLERİ VE SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Burçak Evren ARIN TAŞDOĞAN Ankara, 2007 1993 BAŞKENT

Detaylı

08-10 Mart 2012, ANTALYA

08-10 Mart 2012, ANTALYA Bildiri Özetleri AKUT LÖSEMİ Bildiri: 089 P001 GRİ TROMBOSİT SENDROMLU VERİCİDEN YAPILAN ALLOGENEİK NAKİL SONRASI, GRİ TROMBOSİTLİ HEMATOPOETİK ENGRAFTMAN. Abdullah Katgı 1, Pınar Ataca 2, Selda Kahraman

Detaylı

HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLERDE GEÇ YAN ETKİLER. DR. MELİH CEM BÖRÜBAN Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D.

HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLERDE GEÇ YAN ETKİLER. DR. MELİH CEM BÖRÜBAN Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D. HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLERDE GEÇ YAN ETKİLER DR. MELİH CEM BÖRÜBAN Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D. HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER Kemoterapiye göre: Tümör hücreleriini spesifik olarak

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALARDA ANTİMİKROBİYAL PROFİLAKSİNİN ÖNEMİ (UZMANLIK TEZİ) TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

HPV - GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ ve KORUNMA. Prof.Dr.Saffet Dilek Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.

HPV - GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ ve KORUNMA. Prof.Dr.Saffet Dilek Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. HPV - GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ ve KORUNMA Prof.Dr.Saffet Dilek Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Sununun Ana Hatları HPV nedir? HPV enfeksiyonunun epidemiyolojisi HPV ilişkili

Detaylı