DR.Semih SÖZEN KEAH ACİL TIP KLİNİĞİ DR.SEMİH SÖZEN - KEAH ACİL TIP 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DR.Semih SÖZEN KEAH ACİL TIP KLİNİĞİ DR.SEMİH SÖZEN - KEAH ACİL TIP 1"

Transkript

1 DR.Semih SÖZEN KEAH ACİL TIP KLİNİĞİ DR.SEMİH SÖZEN - KEAH ACİL TIP 1

2 Divertikülit: Giriş Divertiküler hastalığı, asemptomatik divertikülit ten hayatı tehdit eden divertikülozis e kadar uzanan aralıkta ortak bir GI hastalıktır. Divertiküller kolon duvarları boyunca küçük herniasyonlardır. Divertikülit, divertikül iltihaplı hale geldiğinde veya enfekte olduğunda gelişir. DR.SEMİH SÖZEN - KEAH ACİL TIP 2

3 Epidemiyoloji Gelişmekte olan ülkelerde de nadir olmakla birlikte, divertiküler hastalık sanayileşmiş ülkelerde giderek yaygın hale gelmiştir. Herhangi bir insan (hasta) grubu üzerinde çalışma olmamakla birlikte, radyolojik ve otopsi analize dayanarak,bu diverticulosis sıklığının 40 yaş altı hastalarda %2- %5, 60 yaşa kadar olan hastalarda % 30 ve 85 yaşa kadar olan hastalarda %70 olduğu tahmin edilmektedir. Hastaların çoğunda, divertiküler hastalık tesadüfi bir bulgudur ve yaklaşık % 70 asemptomatik kalır. Divertiküler kanama hastaların % 5 ile % 15 inde olur ve hastaların % 15 - % 25 inde divertikülit gelişecektir. 2 Amerika da, divertükilit için yılda130,000 hasta, hastaneye yatmaktadır. DR.SEMİH SÖZEN - KEAH ACİL TIP 3

4 Etyoloji ve Patogenez Divertikülozis gelişiminin kolon içindeki artmış intraluminal basınç ve bağırsak duvarının zayıflamasına bağlı olduğu düşünülmektedir. Düşük lifli, yüksek yağlı ve yüksek rafine karbonhidrat lar gibi Batılı beslenme faktörleri GI transit sürelerin azalmasını teşvik ediyor gibi görünüyor,ki bu yüksek intraluminal kolon baskılara ve ardından divertiküle yol açabilmektedir. Edinilen divertiküler hastalık ayrıca sedanter hayat sürenlerde ve obez hastalarda daha yaygındır. DR.SEMİH SÖZEN - KEAH ACİL TIP 4

5 Divertiküller, vasa recta denilen damarlı bölgede, kolonun dairesel kas tabakası içine nüfuz eden küçük herniasyonlardır. Gerçek divertikül kolon duvarın ın tüm katlarını içerse de, yanlış divertikül olarak bilinmekle birlikte, çoğu kabul edilir divertikül sadece mukoza ve alt mukoza katmanları içerir. Divertikülit in, inflamasyon ve mikroperforasyon sonucunu doğuran, divertiküler duvarının koyu dışkı ile erozyona uğratılması nedeniyle olduğu düşünülmektedir. En sık görülen bakteriyel izole patojenler, Bacteroides, Peptostreptococcus,Clostridium ve Fusobac terium ile Escherichia coli gibi gram negatif basillerdir. DR.SEMİH SÖZEN - KEAH ACİL TIP 5

6 KLİNİK BULGULAR sol alt kadran ağrısı,ateş ve lokositoz ile gösterir. Ağrı(aralıklı yada sabit) kendini bağırsak düzeninin değişmesi (%30 oranında ishal,%50 kabızlık) ile gösterir. Hastaların yarısı benzer ağrıları daha önceden geçirmiştir. %60 bulantı/kusma,%40 iştahsızlık,%10 üriner semptomlar vardır.abdominal hassasiyet(rebound ve defansla gösteren peritonit oluşturan kitleye kadar) DR.SEMİH SÖZEN - KEAH ACİL TIP 6

7 TANI Divertikülit tanısı klinik geçmiş ve muayene ile konulabilir. Görüntüleme yöntemleri diğer abdominal patolojileri ve komplikasyonları değerlendirmek için kullanılır. Laboratuvar divertikülit için nadiren gereklidir sadece ayırıcı tanıda kullanılır. CT tercih edilen görüntüleme yöntemidir.hastalığın ciddiyetini ve komplikasyon varlığını araştırmada kullanılır.ct IV ve oral kontrast madde ile %97 sensitivite ve %100 e yakın spesifite ye ulaşır. DR.SEMİH SÖZEN - KEAH ACİL TIP 7

8 Divertikülosis koli de saptanabilen BT bulguları Divertikül (%84) Perikolik yağ dokusunun inflamasyonu (%98) Barsak duvarında kalınlaşma (%70) 4mm nin üstü Perikolik abse (%35) Peritonit Fistül Kolonik obstrüksiyon intramural sinüs traktuslar DR.SEMİH SÖZEN - KEAH ACİL TIP 8

9 Hastaların %10 unda divertikülit karsinomlardan ayırt edilemez.bu yüzden akut evreden 6 hafta sonra divertikülitli hastalara kolonoskopi yapılmalıdır. Baskılı US yalnızca 4mm nin üstündeki duvar kalınlaşmalarını gösterir.us divertikül inflamasyonunu,duvar apselerini,peridivertiküler apseleri gösterebilir.us nin %85-95 sensivitesi ve %80-98 spesifitesi vardır. DR.SEMİH SÖZEN - KEAH ACİL TIP 9

10 Divertikülit ayırıcı tanıları Akut apandisit Kolit-iskemik yada enfeksiyoz Inflamatuvar bağırsak hastalığı (Crhon, ülseratif kolit) Kolon kanseri Iritabl bağırsak hastalığı Pseudomembranous kolit Epiploic appendagitis Safra kesesi hastalığı Inkansere herni Mesenter enfarktı Komplike ülser hastalığı Peritonitis Obstrüksiyon Ovarian torsiyon Ectopic gebelik Yumurtalık kisti yada kitle PID Sistit Böbrek taşı Böbrek patolojisi Pankreas hastalığı DR.SEMİH SÖZEN - KEAH ACİL TIP 10

11 TEDAVİ Tedavi ikiye ayrılır, Ankomplike ve komplike Komplike divertikülit: Flegmon apse,striktür obstrüksiyon fistul perforasyon içerir. Ankomplike divertikülitin tedavisi bağırsağı dinlendirme (sıvı diyeti) ve antibiyotik içerir.(% başarı) ankomplike divertikülitte başarı CT ile %97 oranında gösterilmiştir. Komplike divertikülit yatış gerektirir.komplike divertikülitte hinchey klasifikasyonu kullanılır. DR.SEMİH SÖZEN - KEAH ACİL TIP 11

12 Hinchey I lokalize apse (para-kolonik) Hinchey II pelvik apse Hinchey III - purulan peritonit (abdominal boşlukta pü varlığı) Hinchey IV - fekal içerikle kontamine olmuş peritonit. DR.SEMİH SÖZEN - KEAH ACİL TIP 12

13 Apse ve flegmon en sık görülen komplikasyonlardır.flegmon dokuda apse içermeyen enfeksiyon ve inflamasyon varlığıdır.4 cm nin altındaki apseler ve flegmon (hinchey 1) yalnızca antibiyotik tedavisi yeterlidir.hinchey 2 den itibaren perkütanoz drenaj ve elektif cerrahi yapılabilir. DR.SEMİH SÖZEN - KEAH ACİL TIP 13

14 Striktür ve mural apse varlığında bağırsak obstrüksiyonu düşünülmelidir.oral alım kesilir ve gastrik dekompresyon için NG takılır.fistüller için cerrahi konsültasyon gereklidir. Perforasyonun yüksek mortalite oranı vardır ve acil ekspoloratif cerrahi gerektirir.hinchey 3 ün %13 mortalitesi,hinchey 4 ün %43 mortalitesi vardır. DR.SEMİH SÖZEN - KEAH ACİL TIP 14

15 DR.SEMİH SÖZEN - KEAH ACİL TIP 15

16 Divertikülit için antibiyotik tedavisi Ayaktan tedavi veya yatarak tedavi durumu Ayaktan tedavi, 7 14 gün oral tedavi Antibiyotik ve Dozlar (dozları ayarlamada renal fonksiyonlar dikkate alınır) Metronidazole, 500 milligram PO her 8 saatte bir ve Ciprofloxacin, 500 milligram PO her 12 saatte Veya Levofloxacin, 500 milligram PO günde bir Veya Clindamycin, 300 milligram PO her 6 saatte bir Veya Trimethoprim-sulfamethoxazole DS, bir tablet PO her 12 saatte Amoxicillin-clavulanate, 875 milligram PO her 12 saatte Moxifloxacin, 400 milligram PO günde bir tane DR.SEMİH SÖZEN - KEAH ACİL TIP 16

17 Divertikülit için antibiyotik tedavisi Ayaktan tedavi veya yatarak tedavi durumu Yatan hasta (orta-ciddi) Antibiyotik ve Dozlar (dozları ayarlamada renal fonksiyonlar dikkate alınır) Ampicillin-sulbactam, 3 gram IV her 6 saatte Piperacillin-tazobactam, 3.35 gram IV her 6 saatte, veya 4.5 gram IV her 8 saatte Ertapenem, 1 gram IV günde bir defa Ticarcillin-clavulanate, 3.1 gram IV her 6 saatte Moxifloxacin, 400 milligram IV günde bir defa Metronidazole, 500 milligram IV her 6 saatte Levofloxacin, 750 milligram IV günde bir defa Ciprofloxacin, 400 milligram IV her 12 saatte DR.SEMİH SÖZEN - KEAH ACİL TIP 17

18 Divertikülit için antibiyotik tedavisi Ayaktan tedavi veya yatarak tedavi durumu Yoğun bakım ünitesinde yatmış hasta,çok ciddi hasta Antibiyotik ve Dozlar (dozları ayarlamada renal fonksiyonlar dikkate alınır) Imipenem, 500 milligram IV her 6 saatte Meropenem, 1 gram IV her 8 saatte Doripenem, 500 milligram IV her 8 saatte (1 saat içinde infizyon yapılır) Ampicillin, 2 gram IV her 6 saatte Metronidazole, 500 milligram IV her 6 saatte Gentamicin, 2 milligram/kg IV başlangıç dozu, sonra 1.7 milligram/kg her 8 saatte DR.SEMİH SÖZEN - KEAH ACİL TIP 18

19 TABURCULUK VE TAKİP Acil servisten taburculuk ankomplike divertikülitler için yapılır.bu hastalara uygun diyet programı, oral antibiyotikler ve 2-3 gün takip önerilir.tekrarlayan ağrılar,bulantı-kusma,yüksek ateş,karın ağrısının artışında acil servise tekrar gelmeleri söylenir. İmmünitesi baskılanmış steroit alan,yaşlı,yüksek ateş,yüksek lokositoz ve komplike divertikülit hastaları yatarak tedavi edilmelidir.tedavideki başarısızlık başlangıç epizotundan itibaren 6 hafta içinde semptomların gerilememesi ile tanımlanır. DR.SEMİH SÖZEN - KEAH ACİL TIP 19

20 Akut divertikülitte elektif cerrahi rezeksiyon endikasyonları Rekküren divertikülit atakları Hastalığın septik komplikasyonları Obstrüksiyon veya fistül gelişimi Medikal tedaviye rağmen klinik durumun kötüye gitmesi Kronik immunsupressif tedavi uygulanan hastalardaki akut divertikülit atağı Kolorektal karsinomdan ayırıcı tanının yapılamaması DR.SEMİH SÖZEN - KEAH ACİL TIP 20

21 ÖZEL DURUMLAR Genç Hastalar 40 yaşının altındaki hastalarda %2 oranında divertikülit görülür ama sayı artmaktadır.bu sayının artmasında obezitenin rol oynadığı düşünülmektedir.genç hastalarda görülmenin önemi erken rekürrens komplike ve ilk rekürrensten sonra cerrahi girişimin olması yönünden önemlidir. DR.SEMİH SÖZEN - KEAH ACİL TIP 21

22 Meckel Divertiküliti Meckel divertikülü gerçek konjenital divertiküldür ve ikiler kuralı uygulanır.toplumun %2 sinde görülür.ilioçekal valfin 2 feet proksimalinde yerleşimlidir ve %2 hastada semptomatiktir. Tanı güçtür.en önemli tanı yöntemi sintigrafidir.ct de yararlı olabilir.meckel divertiküliti cerrahi ile karışabilir tedavi ise cerrahi rezeksiyondur. DR.SEMİH SÖZEN - KEAH ACİL TIP 22

23 Epiploik apendajit Apendiks epiploika, kolonun serozal yüzeyinden çıkan, yağ içerikli peritoneal çıkıntılardır. Çekum ve rektosigmoid kolon arasında kolonun herhangi bir noktasında bulunabilirler. Uzunlukları 0,5-5 cm arasında değişir. Epiploik apendajitis (EA), apendiks epiploikanın ve kolonun subserozal yağlı dokusunda enflamasyon sonucu gelişen bir tablodur ve akut batın tablosu oluşturur. Klinik olarak ateşsiz orta yaşlı yetişkinlerde görülen keskin bulantı-kusma ile olan karın ağrısı ile kendini gösterir.semptomlar akut apandisit,divertikülit ve kolesistitle karışabilir.tanı CT ile konulabilir.tedavi bir haftalık takip ve ağrı kontrolüdür. DR.SEMİH SÖZEN - KEAH ACİL TIP 23

24 Divertiküler Kanama Divertiküler kanama ağrısızdır ve kendini sınırlar.divertiküler kanama alt gis kanamaların %23 ünü oluşturur. Divertiküler kanama, divertikülün kubbesindeki marjinal arterin intramural dallarının asimetrik yırtılması sonucu gelişir.divertüler kanama divertikülit ile ilişkili değildir. DR.SEMİH SÖZEN - KEAH ACİL TIP 24

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ Dr. Bilal AYGÜN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Macit Ümran

Detaylı

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Treiz ligamanının altından kaynaklanan kanamalardır. Sıklık; yılda 20/100.000 dir ve yaşla artar. Alt GİS kanamalarının % 85 i kolondan, % 10 u Üst GİS den, % 5 i ince

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI

BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Barsakların vasküler anatomisi İnce barsağın tüm kanı çölyak trunkus (TÇ) ve superior mezenterik arter (SMA) den gelir. Vasküler anatomi insanlar

Detaylı

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE 1 BİLİMSEL KURUL Dr. Tarık AKÇAL Dr. Alper AKCAN Dr. Müfide Nuran AKÇAY Dr. Ediz ALTINLI Dr. Mithat Kerim ARSLAN Dr. İbrahim AYDIN Dr. Mahmut BAŞOĞLU Dr. Yusuf BÜKEY Dr. Adnan ÇALIK Dr. Fehmi ÇELEBİ Dr.

Detaylı

GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ

GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sakarya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Detaylı

Slayt 1 İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARI. Slayt 2. Slayt 3 TANIM. İnflamatuvar Barsak Hastalıkları

Slayt 1 İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARI. Slayt 2. Slayt 3 TANIM. İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Slayt 1 İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARI Slayt 2 TANIM Inflammatory Bowel Disease Nedeni tam anlaşılamamış aktivasyon ve remisyonlarla seyreden kronik bir barsak hastalığıdır. Slayt 3 İnflamatuvar Barsak

Detaylı

AKUT VE KRONİK KONSTIPASYON. Dr. Semih Sözen KEAH Acil Tıp Kliniği

AKUT VE KRONİK KONSTIPASYON. Dr. Semih Sözen KEAH Acil Tıp Kliniği AKUT VE KRONİK KONSTIPASYON Dr. Semih Sözen KEAH Acil Tıp Kliniği Giriş Konstipasyon ABD de hasta morbiditesi etkileyen olağanüstü yaygın bir nedendir,yaklaşık olarak 1.7 milyon çocuk ve 33 milyon yetişkini

Detaylı

Sıçanlarda Oluşturulan Kısa Barsak Sendromunda Probiotiklerin Proliferatif Etkileri

Sıçanlarda Oluşturulan Kısa Barsak Sendromunda Probiotiklerin Proliferatif Etkileri T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: PROF.DR. ABDULLAH SAĞLAM Sıçanlarda Oluşturulan Kısa Barsak Sendromunda Probiotiklerin Proliferatif

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Genel Cerrahi/1 Genel Cerrahi/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Genel Cerrahi/3

Detaylı

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Volüm 17 Sayı 4 Aralık 2007 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Editörler Kemal ALEMDAROĞLU Editör Ergun ERDOĞAN

Detaylı

DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR

DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR Deri insan vücudunun en büyük organıdır. İç organlar ile dış çevre arasında bir bariyer işlevi görür. Dış ortamda bulunan birçok mikroorganizma ve toksinle sürekli ilişki

Detaylı

Akut Gastrointestinal Kanamalı Hastalarda Başlangıç Değerlendirmesi ve Tedavisi

Akut Gastrointestinal Kanamalı Hastalarda Başlangıç Değerlendirmesi ve Tedavisi AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI Her yıl 170/100.000 erişkin Gastrointestinal sistem (GİS) kanama tanısı alıp yoğun bakıma kabul edilmektedir. GİS kanamalı hastaların yaklaşık yarısı 60 yaş üzerindedir.

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

İntestinal Obstrüksiyonun Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

İntestinal Obstrüksiyonun Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul İntestinal Obstrüksiyonun Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenim hedefleri İntestinal obstrüksiyonunun radyolojik bulgularını öğrenmek İntestinal

Detaylı

ANESTEZİ VE REANİMASYON

ANESTEZİ VE REANİMASYON T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANESTEZİ VE REANİMASYON ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI VE ÜRİNER SİSTEME ETKİLİ İLAÇLAR 723H00070 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ 1 AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ Prof. Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Erkan Çağlar Tedavide kaydedilen belirgin ilerlemelere rağmen üst gastrointestinal sistem kanamaları günümüzde

Detaylı

Gebelik Döneminde Gebelikle İlişkili Olmayan Akut Karın Nedenleri ve Tedavileri

Gebelik Döneminde Gebelikle İlişkili Olmayan Akut Karın Nedenleri ve Tedavileri Derleme Selçuk Tıp Derg 2013;29(4): 192-199 SELÇUK TIP DERGİSİ Gebelik Döneminde Gebelikle İlişkili Olmayan Akut Karın Nedenleri ve Tedavileri The Causes and Treatment of Nonobstetric Acute Abdomen in

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

Prof. Dr. Murat KIYICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Company LOGO

Prof. Dr. Murat KIYICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Company LOGO AKUT ve KRONİK PANKREATİTLER Prof. Dr. Murat KIYICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Company LOGO Pankreasın görevleri Karbonhidrat Protein Yağ sindirimi için gerekli enzim

Detaylı

KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ

KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ

Detaylı

Hemoroidal Hastalıkların Tanı ve Tedavisinde Gastroenterolojik Yaklaşımlar

Hemoroidal Hastalıkların Tanı ve Tedavisinde Gastroenterolojik Yaklaşımlar güncel gastroenteroloji 18/2 Hemoroidal Hastalıkların Tanı ve Tedavisinde Gastroenterolojik Yaklaşımlar Semra AKTAŞ Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul GİRİŞ Hemoroid

Detaylı

SUBARAKNOİD KANAMA SUBDURAL KANAMA İNTRAKRANYAL KANAMA KAYNAK: TINTINALLI

SUBARAKNOİD KANAMA SUBDURAL KANAMA İNTRAKRANYAL KANAMA KAYNAK: TINTINALLI SUBARAKNOİD KANAMA SUBDURAL KANAMA İNTRAKRANYAL KANAMA KAYNAK: TINTINALLI 1 SUBARACNOİD KANAMA SAK kanın subaraknoid boşluğa sızmasıdır. %75 i anevrizma rüptürü sonucu oluşur. SAK ı olan hastaların % 20

Detaylı

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Tanımlama Akut karın, saatler içinde hızla ilerleme gösteren, her zaman olmamakla birlikte genellikle

Detaylı

Uz. Dr. Nur Benzonana

Uz. Dr. Nur Benzonana Uz. Dr. Nur Benzonana İshal 36 saatte 6 sıvı dışkılama veya Arka arkaya 2gün, 24 saatte 3 forme olmayan dışkılama veya 48 saatten uzun bir sürede 8 forme olmayan dışkılama Sağlık Hizmetleri ile İlişkili

Detaylı

ÇOCUK CERRAHİSİ ÖZEL SAYISI

ÇOCUK CERRAHİSİ ÖZEL SAYISI Temmuz - Ağustos - Eylül 2012 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi yayınıdır. ISSN 2146-8214 ÇOCUK CERRAHİSİ ÖZEL SAYISI FİMOZİS VE SÜNNET ÇOCUKLARDA KARIN

Detaylı