MEME VE KOLON KANSERİ HÜCRELERİ İLE OLUŞAN ANJİYOGENEZİN PROPOLİS YOLUYLA İNHİBİSYONU PROF.DR. ÇİĞDEM YENİSEY ADÜ TIP FAK. TIBBİ BİYOKİMYA AD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEME VE KOLON KANSERİ HÜCRELERİ İLE OLUŞAN ANJİYOGENEZİN PROPOLİS YOLUYLA İNHİBİSYONU PROF.DR. ÇİĞDEM YENİSEY ADÜ TIP FAK. TIBBİ BİYOKİMYA AD"

Transkript

1 MEME VE KOLON KANSERİ HÜCRELERİ İLE OLUŞAN ANJİYOGENEZİN PROPOLİS YOLUYLA İNHİBİSYONU PROF.DR. ÇİĞDEM YENİSEY ADÜ TIP FAK. TIBBİ BİYOKİMYA AD

2 GİRİŞ Tümörlerin yayılımının ve uzak organlara metastaz yapmasının tek yolu yeni kan damarlarının oluşumu olup, bu işlem anjiyogenez olarak adlandırılmaktadır. Yeni kan damarlarının oluşumu olmadan tümörler 1-2 mm den daha fazla büyüyememektedirler.

3 ANJİOGENEZİN KANSER TEDAVİSİNDEKİ ÖNEMİ Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar, proliferasyona uğrayan hücreleri hızlı bir şekilde öldürmek üzere oluşturulmuşlardır. İlaç tedavilerinin normal dokular üzerindeki toksisitesi gibi yan etkilerinden dolayı, bu ilaçların yapımında antitümör etkileri bazen sınırlı tutulmaktadır. Çünkü, normal hücrelerin sabit bir yenilenme hızı olup, çoğalmamaktadırlar. Kılcal damarların büyümesinin, başka bir deyişle anjiyogenezin kontrol edilmesi, yakın gelecekte kötü huylu tümörlerin tedavisini sağlayacaktır.

4 Çalışmamızda, propolisin anti-tümöral ve apoptotik etkileri hücresel düzeyde incelenmiştir. İlk olarak, propolisin MCF-7 ve Caco-2 hücre hatlarının, HUVEC hücrelerinde oluşturduğu anjiyogenezi nasıl etkilediğini gösterdik. Ayrıca, kanserli hücrelerin yayılımında ve metastaz oluşturmasında çok önemli bir basamak olan endotel hücrelerinde MCF-7 ve Caco-2 hücrelerinin oluşturduğu proliferasyonun propolis ile inhibisyonu saptandı. Tümör hücrelerinin canlılığının propolis ile nasıl etkilendiği saptandı.

5 Propolis aromatik hoş kokulu ve kaynağına bağlı olarak sarıyeşilden koyu kahverengiye kadar değişen renktedir. Soğukta sert ve kırılgan, sıcakta ise yumuşak ve yapışkan bir yapısı vardır. Propolis C arasında erime noktasına sahiptir

6 PROPOLİS NEDİR? Propolisin kimyasal bileşimi, arıların dolaştığı her bir bölgenin bitki örtüsündeki çeşitlilikten dolayı büyük ölçüde değişken ve komplekstir. Propolisin en önemli kaynakları; kavak, kızılağaç, huş ağacı, kestane, dişbudak, çam ve söğüt türleri gibi bitkilerdir.

7 PROPOLİS NEDİR? Propolisi arılar ağaçların tomurcuklarından toplar ağızlarında sindirim enzimleri ile çiğner ve balmumu eklerler. Propolisi iki amaç için kullanırlar; 1. Kovanlarının ışık gören deliklerinin kapatılması 2. Kovanlarını böceklerden ve mikroorganizmaların saldırılarından korumak

8 HUVEC (Human Umblical Vein Endothelial Cell) Hücreleri MCF-7 (meme kanseri) Hücreleri Caco-2 (kolon kanseri) Hücreleri Caco-2 hücreleri HUVEC hücreleri MCF-7 hücreleri

9 MCF-7 ve Caco-2 hücrelerinin ortam besiyerleri hazırlandı. Propolisin farklı konsantrasyonları (0.063, 0.125, 0.25, 0.5 ve 1.0 mg/ml) ile MCF-7 ve Caco-2 hücrelerinin ortam besiyerleri (Conditioned Medium, CM) hazırlandı.

10 Apoptotik hücreler boyayı sitoplazmalarına alırken, apoptoza uğramayan hücreler boyayı almamaktadır. Hücreler boyandıktan sonra, her bir kuyucuğun, farklı alanlardaki resimleri çekildi. Hücreleri saymadık, çünkü hücreler birbirlerine yapışmış ve küme oluşturmuş durumda idi. Bunun yerine, kit içinde bulunan boya salıcı madde kullanılarak, kuyucuklardaki apoptoza uğramış hücrelerin aldığı boyaların çözünmesiyle oluşan rengin absorbansı ELISA plak okuyucuda 550 nm de ölçüldü. Hücre hatlarında apoptozun saptanması APOPercentage Apoptosis Assay (biocolor life science assays, Biocolor Ltd, 8 Meadowbank Road, Carrickfergus, County Antrim, BT38 8YF, UK) ticari kit yöntemi ile saptanmıştır.

11 Tümör hücreleri ile indüklenen anjiyogenezin Propolis yoluyla inhibisyonunun göstermek için, hem tümör hücrelerinden elde edilen ortam besiyerleri (Conditioned Medium) hem de tümör hücrelerinin kendisinden yararlanılmıştır. Tümör hücreleri ve tümör ortam besi yeri kullanılarak endotel hücrelerinin kapiller damarları oluşturması Grant ve ark. (2002) metodu kullanılarak gerçekleştirilmiştir

12 İN VİTRO ANJİYOGENEZ MODELİ

13 Tümör hücrelerinin ortam besiyerlerinin farklı miktarları ile HUVEC hücrelerini nasıl proliferasyona uğrattıklarını saptadık. Ayrıca, tümör hücrelerini farklı konsantrasyonlarda propolis ile muamele edip, propolisin tümör hücreleri yoluyla HUVEC hücrelerinde oluşturduğu proliferasyona etkisi gösterildi. Proliferasyonun saptanablmesi için Promega Firmasına ait ticari kit kullanılmıştır (CellQNon- Radioactive Cell Proliferation Assay, Promega Corporation, 2800 Woods Hollow Road- Madison, WI, USA).

14 MCF-7 ve Caco-2 hücreleri Propolisin artan konsantrasyonları ile muamele edildi ve kuyucuklardaki absorbanslar fluorometre ile ölçüldü. Hücre canlılığının saptanması için ticari kit kullanıldı. (Calcein AM Cell Viability Assay Kit, Biotium, Inc Investment Blvd. Suite 8, Hayward, CA 94545, USA. Katalog Numarası 30026).

15 BULGULAR (in vitro anjiyogenez) HUVEC +MCF-7 ( hücre/ml) MCF mg/ml MCF mg/ml Propolis Propolis

16 BULGULAR (in vitro anjiyogenez) HUVEC + Caco-2 ( hücre/ml) Caco mg/ml Caco mg/ml Propolis Propolis

17 BULGULAR (MCF-7 ve Apoptoz) Boya çözeltisi konduğunda MCF-7 hücrelerinin bulunduğu kuyucuğun resmi. Boya çözeltisi konduğunda 1.0 mg/ml propolis + MCF-7 hücrelerinin bulunduğu kuyucuğun resmi

18 BULGULAR (MCF-7 ve Apoptoz) MCF-7 (Kontrol) mg/ml Propolis uygulanmış MCF-7 hücreleri mg/ml Propolis uygulanmış MCF-7 hücreleri 0.25 mg/ml Propolis uygulanmış MCF-7 hücreleri

19 BULGULAR (MCF-7 ve Apoptoz) 0.5 mg/ml Propolis uygulanmış MCF-7 hücreleri 1.0 mg/ml Propolis uygulanmış MCF-7 hücreleri

20 Caco-2 (Kontrol) mg/ml Propolis uygulanmış Caco-2 hücreleri mg/ml Propolis uygulanmış Caco-2 hücreleri 0.25 mg/ml Propolis uygulanmış Caco-2 hücreleri

21 0.5 mg/ml Propolis uygulanmış Caco-2 hücreleri 1.0 mg/ml Propolis uygulanmış Caco-2 hücreleri

22 Abs 550 nm BULGULAR (MCF-7 Hücrelerinin Propolis ile Apoptozu) 1, ,8 0,6 0,5 Propolis (mg/ml) MCF-7 ( hücre) 0,4 0,2 0,062 0,063 0,143 0,125 0,221 0,25 0,112 0,092 0,07 0

23 Abs 550 nm BULGULAR (Caco-2 Hücrelerinin Propolis ile Apoptozu) 1, ,8 0,6 0,4 0,3 0,285 0,25 0,5 Propolis (mg/ml) Caco-2 ( hücre) 0,2 0,062 0,063 0,125 0,104 0,093 0,127 0

24 Abs 490 nm BULGULAR (Tümör Hücreleri Ortam Besiyerlerinin HUVEC Hücrelerinin Proliferasyonuna Etkisi) 3,5 3 3,014 2,5 2 1,5 1 0,935 1,165 1,503 1,817 1,717 0,853 0,87 0,992 1,792 1,903 0,5 0 HUVEC (Kontrol) 10 µl 20 µl 30 µl 40 µl 50 µl 10 µl 20 µl 30 µl 40 µl 50 µl MCF-7 ortam besiyeri Caco-2 ortam besiyeri

25 Absorbans 490 nm 2 1,8 1,836 1,763 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,683 1,224 1,021 1,146 1,083 0,72 1,174 1,135 1,06 0,4 0,2 0 HUVEC (kontrol) mg/ml mg/ml 0.25 mg/ml 0.5 mg/ml 1.0 mg/ml mg/ml mg/ml 0.25 mg/ml 0.5 mg/ml 1.0 mg/ml MCF-7 hücreleri Caco-2 hücreleri

26 Abs BULGULAR (MCF-7 Hücrelerinin Canlılığına Propolisin Etkisi) , ,55 34, , ,92 1,12

27 Abs nm 5 4,5 4 4,7 3,89 3,78 3,5 3 2,87 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1,39 1,23

28 SONUÇLAR Sonuç olarak; Semt pazarlarında satılmaya başlanan ve halk arasında da kullanımı gittikçe yaygınlaşan propolisin, sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanserli hücreler üzerindeki rolünün gösterilmiş olmasının çok önemli olduğunu, tedavi edici rolünün daha fazla kanser hücrelerinde denenerek saptanması ve kanser hücreleri üzerindeki bu inhibe edici özelliğin mekanizmasının aydınlatılmasının gerekli olduğu düşüncesindeyiz.

29 2. Tümör hücrelerinden ve onların propolis ile muamele edilmesinden elde edilen ortam besiyerlerinde apoptozun gerçekleşmesinde etkili olan kaspazların aktiviteleri saptanarak apoptozun mekanizmasının moleküler düzeyde anlaşılabilmesi mümkün olacaktır. 1. Propolis yoluyla, apoptozun, proliferasyonun, tüpe benzer yapıların oluşmasının engellenmesi ve hücre canlılığının inhibisyonu ile ilgili olarak propolis bileşiğinin çeşitli kanser hücrelerinde tedavi edici en düşük dozunun kullanılması ile ilgili çalışmaların yapılmasının zorunlu olduğu düşünülmektedir.

30 3. Farklı kanser türlerinde aynı mekanizmalar kullanılarak yeni kan damarları oluşumunda en önemli basamaklardan biri olan HUVEC hücrelerinin invazyonunun propolis yolu ile incelenmesi, yeni kan damarları oluşumunun mekanizmasının aydınlatılmasında önemli olabileceğini düşünmekteyiz.

31 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM ÇALIŞMA EKİBİMİZ Prof.Dr. Çiğdem YENİSEY (ADÜ Tıp Fak. Tıbbi Biyokimya AD) Prof.Dr. Orhan DEĞER (KTÜ Tıp Fak. Tıbbi Biyokimya AD) Araş. Gör.Dr. Naciye KILIÇARSLAN (ADÜ Tıp Fak. Tıbbi Biyokimya AD) Araş.Gör.Dr. Tuba Çakıroğlu (KTÜ Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD)

32 ÖNERİLERİMİZ Araştırmalarımıza ışığında, in vivo çalışmaların da yapılması ve propolisin kanseri önleyici ve/veya tedavi edici bir bileşik olarak kullanılması mümkün olabilecektir. Propolisin bu tür antianjiyogenik ve apoptotik özelliklerinin daha ileri düzeyde incelenmesi gerekli olup, yakın gelecekte kanserlerin tıbbi olarak önlenmesi ve tedavi edilmesinde ilerleme kaydedileceğini ummaktayız.

Doğal Anti-karsinojenler, Analizleri ve Yapı-etkinlik Bağıntıları

Doğal Anti-karsinojenler, Analizleri ve Yapı-etkinlik Bağıntıları Yüksek Lisans Semineri ÇMÜ FBE Kimya Anabilim Dalı Hazırlayan: MELEK TERCA Danışman: Prof. Dr. MEHMET AY 17.01.2011 Doğal Anti-karsinojenler, Analizleri ve Yapı-etkinlik Bağıntıları İçerik Kanser nedir?

Detaylı

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Poster Bildiriler Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Bildiri: 0280 Poster No: P001 İNSÜLİN BENZERİ BÜYÜME FAKTÖRÜ BAĞLANMA PROTEİNİ 3 PROMOTOR HİPERMETİLASYONU, KRONİK

Detaylı

PROPOLİS. T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Tarım Müdürlüğü. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Erzurum. Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat MYO

PROPOLİS. T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Tarım Müdürlüğü. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Erzurum. Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat MYO T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Tarım Müdürlüğü PROPOLİS Dr. Semiramis KUTLUCA Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat MYO Prof. Dr. Ferat GENÇ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Erzurum Dr. Ali KORKMAZ İl Tarım

Detaylı

Kemoterapötik ajan olarak dosetaksel in multipl miyelom hücre hattı (RPMI-8226) üzerindeki sitotoksik etkisi

Kemoterapötik ajan olarak dosetaksel in multipl miyelom hücre hattı (RPMI-8226) üzerindeki sitotoksik etkisi ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 2011; 53: 258-263 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2011 Kemoterapötik ajan olarak dosetaksel in multipl miyelom hücre hattı (RPMI-8226) üzerindeki sitotoksik etkisi Zehra Dilşad

Detaylı

İÇİNDEKİLER... Sayfa i ii iii vi vii viii 1 2 4 4 4 5 6 8 9 9 10 11 11 13 15 16 16 18 18 18 19 20 KABUL VE ONAY SAYFASI... ÖNSÖZ...

İÇİNDEKİLER... Sayfa i ii iii vi vii viii 1 2 4 4 4 5 6 8 9 9 10 11 11 13 15 16 16 18 18 18 19 20 KABUL VE ONAY SAYFASI... ÖNSÖZ... ÖNSÖZ Fibrosarkom, mezenkimal dokudan köken alan, hızlı ve infiltratif büyüyen bağ dokunun kötü huylu tümörü olup tüm hayvan türlerinde ortaya çıkabilir. Kanserlerde erken teşhis yanında prognozun tayini,

Detaylı

Rapamisinin prostat kanseri hücre hatlarındaki etkisi The effect of rapamycin in prostate cancer cell lines

Rapamisinin prostat kanseri hücre hatlarındaki etkisi The effect of rapamycin in prostate cancer cell lines Araştırma Makalesi / Research Paper Rapamisinin prostat kanseri hücre hatlarındaki etkisi The effect of rapamycin in prostate cancer cell lines Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2013;52(1):7-14

Detaylı

METOTREKSAT BİYOKONJUGATI ile HEDEFLİ KANSER TEDAVİSİ

METOTREKSAT BİYOKONJUGATI ile HEDEFLİ KANSER TEDAVİSİ ÖZEL EGE LİSESİ METOTREKSAT BİYOKONJUGATI ile HEDEFLİ KANSER TEDAVİSİ Gökberk YAMAK Danışman Öğretmen: Ayşe TÜRKER 2013 İZMİR İÇERİK LİSTESİ 1.GİRİŞ... 3 2. MATERYAL VE METOD... 6 2.1 Materyal... 6 2.2

Detaylı

BAL VE DİĞER ARI ÜRÜNLERİ İLE SAĞLIKLI YAŞAM PLATFORMU"

BAL VE DİĞER ARI ÜRÜNLERİ İLE SAĞLIKLI YAŞAM PLATFORMU BAL VE DİĞER ARI ÜRÜNLERİ İLE SAĞLIKLI YAŞAM PLATFORMU" 5 Mayıs 2012 İstanbul Arıcılık Ürünlerinin Kimyasal ve Biyolojik Özellikleri Prof.Dr. Dilek BOYACIOĞLU İTÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Bal ve

Detaylı

Lösemi Lenfomada Koruyucu Tedavi

Lösemi Lenfomada Koruyucu Tedavi Lösemi Lenfomada Koruyucu Tedavi Genistein, Difüz Büyük Hücreli Lenfoma yı CHOP (siklofosfamid, doksorubisin, vinkristin, prednizon) Kemoterapisine Duyarlılaştırır Dr. Ömer KÜÇÜK Karmanos Cancer Institute,

Detaylı

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul KONVEKTİF, MİKRODALGA VE GÜNEŞTE KURUTMA PROSESLERİNİN KIZILCIK (Cornus mas L.) MEYVESİNİN ASKORBİK ASİT (C VİTAMİNİ) İÇERİĞİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Bilgehan POLATOĞLU a, * Ayşe Vildan BEŞE b a * Atatürk

Detaylı

N MTT (3-[4,5-DIMETHYLTHIAZOLE-2- YL]-2,5-DIPHENYLTETRAZOLIUM BROMIDE; THIAZOLYL BLUE)

N MTT (3-[4,5-DIMETHYLTHIAZOLE-2- YL]-2,5-DIPHENYLTETRAZOLIUM BROMIDE; THIAZOLYL BLUE) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI PEDİATRİK HEMATOLOJİ BİLİM DALI K562 HÜCRE DİZİSİNDE FOSFİN BİLEŞİKLERİNİN SİTOTOKSİK ETKİSİNİN MTT (3-[4,5-DIMETHYLTHIAZOLE-2-

Detaylı

EPİGALLOCATECHİN-GALLAT`IN C6 GLİOMA HÜCRELERİNE APOPTOTİK ETKİLERİ

EPİGALLOCATECHİN-GALLAT`IN C6 GLİOMA HÜCRELERİNE APOPTOTİK ETKİLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI EPİGALLOCATECHİN-GALLAT`IN C6 GLİOMA HÜCRELERİNE APOPTOTİK ETKİLERİ Biyolog Hasan ARSLANYÜREĞİ YÜKSEK

Detaylı

YAĞININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ

YAĞININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ BİYOLOJİ PROJELERİ BAHARATLARIN Pseudomonas aeruginosa BAKTERİSİ ÜZERİNDEKİ ANTİBAKTERİYEL ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Günseli ARI, Rukan Mutlu YAŞAR, Salih CANBAŞ Kaya Karakaya Fen Lisesi, Elazığ; Vehbi Dinçerler

Detaylı

GIDA KATKI MADDESİ SODYUM BENZOAT IN İNSAN ERİTROSİTLERİ ÜZERİNE IN VITRO TOKSİK ETKİSİ VE KATEŞİN VE KUERSETİNİN KORUYUCU ROLÜ

GIDA KATKI MADDESİ SODYUM BENZOAT IN İNSAN ERİTROSİTLERİ ÜZERİNE IN VITRO TOKSİK ETKİSİ VE KATEŞİN VE KUERSETİNİN KORUYUCU ROLÜ T. C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi GIDA KATKI MADDESİ SODYUM BENZOAT IN İNSAN ERİTROSİTLERİ ÜZERİNE IN VITRO TOKSİK ETKİSİ VE KATEŞİN VE KUERSETİNİN

Detaylı

KAYSERİ BÖLGE SERGİSİ

KAYSERİ BÖLGE SERGİSİ Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri KAYSERİ BÖLGE SERGİSİ 25-29 MART 2013 Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir, ilim ve fenin

Detaylı

Prostat nedir? Prostat kanseri kimlerde görülür? Prostat kanserinin nedenleri nelerdir? Yaş: 2. Genetik yatkınlık: 3. Irk:

Prostat nedir? Prostat kanseri kimlerde görülür? Prostat kanserinin nedenleri nelerdir? Yaş: 2. Genetik yatkınlık: 3. Irk: Prostat nedir? Prostat erkeklerde mesanenin (idrar torbası) altında rektumun önünde yer alan ve yardımcı üreme organı olarak görev yapan, normalde ceviz büyüklüğünde bir salgı bezidir. Mesaneden idrarı

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ARI ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

ARI ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ ARI ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ PROF.DR.OĞUZ ÖZTÜRK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (DETAE) MOLEKÜLER TIP ANABİLİM DALI Bal ve Diğer Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Platformu

Detaylı

II. BİYOMÜHENDİSLİK ÖĞRENCİ KONGRESİ 15-16 MART İZMİR KONGRE BİLDİRİ ÖZET KİTAPÇIĞI

II. BİYOMÜHENDİSLİK ÖĞRENCİ KONGRESİ 15-16 MART İZMİR KONGRE BİLDİRİ ÖZET KİTAPÇIĞI II. BİYOMÜHENDİSLİK ÖĞRENCİ KONGRESİ 15-16 MART İZMİR KONGRE BİLDİRİ ÖZET KİTAPÇIĞI Organizasyon Komitesi Akademik Danışman Doç. Dr. Ayşe NALBANTSOY Kimya Mühendisleri Odası KMO Ege Bölge Şubesi Başkanı

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Yıldız Teknik Üniversitesi nin Değerli Öğretim Üyeleri ve Sevgili Öğrenciler,

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Yıldız Teknik Üniversitesi nin Değerli Öğretim Üyeleri ve Sevgili Öğrenciler, YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMLARI TEZ ÖZETLERİ Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Yıldız Teknik Üniversitesi nin Değerli Öğretim Üyeleri ve Sevgili Öğrenciler,

Detaylı

THE USE OF PLANT GROWTH REGULATORS (PGR) IN AGRICULTURE AND HORMONE RISK. Cebrail KARAKUŞ Refik KÖKER

THE USE OF PLANT GROWTH REGULATORS (PGR) IN AGRICULTURE AND HORMONE RISK. Cebrail KARAKUŞ Refik KÖKER TARIMDA BĐTKĐ GELĐŞĐM DÜZENLEYĐCĐLERĐN (BGD) KULLANIMI VE HORMON RĐSKĐ THE USE OF PLANT GROWTH REGULATORS (PGR) IN AGRICULTURE AND HORMONE RISK Cebrail KARAKUŞ Refik KÖKER ÖZET Bitkilerde gelişim düzenleyici

Detaylı

YAŞLILIK VE KANSER. Kanser Nedir?

YAŞLILIK VE KANSER. Kanser Nedir? YAŞLILIK VE KANSER ------------------------------------------------ Doç Dr M Mahir ÖZMEN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği-ANKARA -----------------------------------------------

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI İNSAN KRONİK MYELOBLASTİK LÖSEMİ HÜCRE DİZİSİ K562 DE İMATİNİBİN VE SİLİMARİNİN BCR-ABL1, GRB2, GAB2, AKT ve ERK GEN İFADELENMELERİNE

Detaylı

ORAL BÖLGE KÖK HÜCRE ELDE EDİLME KAYNAKLARI VE KULLANIMI

ORAL BÖLGE KÖK HÜCRE ELDE EDİLME KAYNAKLARI VE KULLANIMI T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı ORAL BÖLGE KÖK HÜCRE ELDE EDİLME KAYNAKLARI VE KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi: Eda ŞAHİN Danışman Öğretim

Detaylı

TÜBİTAK 45. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ FİNAL YARIŞMASI PROGRAMI

TÜBİTAK 45. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ FİNAL YARIŞMASI PROGRAMI 1 2 TÜBİTAK 45. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ FİNAL YARIŞMASI PROGRAMI 05 Mayıs 2014 Pazartesi 10.00 Açılış Töreni ve Sergi 13.00 Ara 14.00 Sergi 18.00 Sergi Kapanış 06 Mayıs 2014 Salı 10.00

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SÜTÜN YOĞURDA DÖNÜŞÜMÜ SIRASINDA İÇERDİĞİ FENOLİK ANTİOKSİDAN MADDELERE PROBİYOTİK BAKTERİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ SUAT METİN NAYİR YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman

Detaylı

KBRN TERİMLER SÖZLÜĞÜ

KBRN TERİMLER SÖZLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI KBRN TERİMLER SÖZLÜĞÜ Bu sözlük KBRN olaylarında görevi bulunan kurum ve kuruluşlar arasında terimsel bütünlüğü sağlamak amacıyla Başbakanlık Afet

Detaylı

Ġçindekiler. Yıl: 2 Sayı: 8 Ocak-Mart 2011

Ġçindekiler. Yıl: 2 Sayı: 8 Ocak-Mart 2011 3 i Yıl: 2 Sayı: 8 Ocak-Mart 2011 Sahibi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İzmir İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü adına Veysel Baki OKHAN İzmir İl Kontrol Laboratuvar Müdür Vekili Sorumlu Müdür Tarım ve Köyişleri

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ i T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FLORUN ÖNEMİ VE ANALİZ METODLARI Hazırlayan Rıdvan OĞUZ Danışman Prof. Dr. İbrahim NARİN Analitik Kimya Anabilim Dalı Bitirme Tezi Mayıs 2013 KAYSERİ i

Detaylı

Hücre bölünmesinin asal görevleri

Hücre bölünmesinin asal görevleri HÜCRE DÖNGÜSÜ Hücre bölünmesinin asal görevleri Hücre döngüsünü ya da hücre bölünmesini incelemeden önce, hücre çoğalmasının organizmaların yaşamında ne gibi roller oynadığını gözden geçirmek gerekmektedir.

Detaylı